Ülevuse geopoliitika. The geopolitics of the sublime 59 TEOORIA JA PRAKTIKA / PERIFEERIA THEORY AND PRACTICE / PERIPHERY

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ülevuse geopoliitika. The geopolitics of the sublime 59 TEOORIA JA PRAKTIKA / PERIFEERIA THEORY AND PRACTICE / PERIPHERY"

Väljavõte

1 58 Ona Lozuraitytė ja Petras Išora Maastiku haldamine Installatsioon ja uurimusprojekt (detail) Kõik õigused kunstnikel Foto autor Laurynas Skeisgiela Ona Lozuraitytė & Petras Išora Landscape Management Installation and research project (detail) Courtesy of the artists Photo by Laurynas Skeisgiela

2 59 TEOORIA JA PRAKTIKA / PERIFEERIA THEORY AND PRACTICE / PERIPHERY Ülevuse geopoliitika Margus Tamm reisis Nidale ja Narva mõlemad on ju siinkandis geopoliitilised piirialad? The geopolitics of the sublime Margus Tamm travelled to Nida and Narva both of which are local geopolitical border areas, aren t they? I Sõidan taksoga Kaliningradi lennujaamast hotelli. Taksojuht teeb juttu. Paari sissejuhatava lause järel jõuab ta oma sõnumini. Kui huvitab, siis siin saab kõike, teatab ta tähendusrikka häälega ja pilgutab vandeseltslaslikult silma. Kõike, kordab ta, et ma ikka aru saaksin. Ma ei taha. Kõike on liiga palju. Ma pole selliseks vastutuseks valmis. Kaliningrad. Hotell Königsberg Täiesti magamata, vahelejäänud lend ja unetu öö ümberistumis-lennujaamas, jõuame Markoga Kaliningradi hotelli Königsberg vestibüüli. Nõukogudeaegse interjööri seinal ripub suur Immanuel Kanti portree. Üritame prouadega retseptsioonis asju ajada, ja ma tunnen, et olen magamatusest kergelt deliirne. Mulle hakkab tunduma, et prouadel on mingi teema. Nad vahetavad omavahel salapäraselt tähenduslikke pilke, justkui plaanides meiega midagi mingi kombinatsioon, millest meie veel aru ei saa. Unevaegusest tulenev paranoia? Me oleme eestlastena ju ikkagi vaenuliku bloki sõjalises enklaavis, kas pole nii? Saame võtme ja trambime trepist üles. Tuba on ilus, avar ja ühe pooleteistinimese voodiga. Ilusti mahuksime Markoga sinna teineteise kaissu ära. Iseenesest, miks mitte; Marko on sümpaatne inimene. Aga mitu päeva ikka niimoodi ööbida ei viitsi. Vantsime tagasi alla, retseptsiooni. Prouad itsitavad. Küsime, kas neil on kahest tuba eraldi vooditega. Njet ; ei, vastatakse kelmikalt vene keeles. Üks proua mõtleb, muigab, ja lisab siis selgituseks: Meid tegelikult huvitaski, et kas te tulete kohe alla tagasi või mitte. Marko läheb kuraatorit ja uut hotelli otsima, mina loivan tagasi hotellituppa ja vajun voodi pehmesse madratsisse. Läbi une tunnen, et keegi avab ukse ja siseneb tuppa. Üritan ennast püstakile ajada, saan aru, et see on koristajatädi, hakkan midagi pomisema. Koristajatädi lükkab mu pea hellalt padjale tagasi, teeb kaks korda pai ja sosistab: Spi, spi, maga, maga. Kura säär. Kaliningradi oblast Bussituur järgmisel päeval, peale näituse avamist. Pohmelus. Buss peatub siin ja seal, giid räägib juurde infot stiilis siia hoonesse põles sõja (Teine maailmasõda. Toim.) ajal kakssada last sisse! Peale linnatuuri pööratakse rool Kura poolsaarele. Imeline keskkond. Lõputu sirge maantee, mida palistavad suured I I am riding in a taxi from Kaliningrad airport to the hotel. The taxi driver is making conversation. After a few introductory sentences he reaches his message. If you re interested, you can get anything here, he states in a profound voice and winks conspiratorially. Anything, he repeats, to make sure I understood. I don t want anything. Anything is too much. I am not ready for such responsibility. Kaliningrad Hotel Königsberg Completely unslept, after a cancelled flight and a sleepless night in transit, we reach the vestibule of the Hotel Königsberg in Kaliningrad with Marko. A large portrait of Immanuel Kant is hanging on the wall of a Soviet era interior. We try to get things straight with the ladies at reception and I am feeling a little delirious from the lack of sleep. I start to feel that the ladies have some sort of agenda. They exchange secretive, meaningful glances with each other, as if they are planning something with us some combination we don t yet understand. Paranoia from sleeplessness? We are, after all, Estonians in a military enclave of an opposing bloc, are we not? We get a key and stamp up the stairs. The room is nice, large and with a half-queen-sized bed. Large enough that we could easily cuddle up there with Marko. As such, why not; Marko is a sympathetic person. But you wouldn t want to spend several nights like that. We trudge back down to the reception. The ladies are giggling. We ask, whether they have a double room with separate beds. Nyet ; no, they answer roguishly. One lady thinks, smirks and then adds as an explanation, We were, in fact, interested, whether you would come down straight away or not. Marko goes off to find the curator and a new hotel; I slog back to the hotel room and fall into the soft mattress of the bed. Through my dream I sense someone open the door and enter the room. I try to get up, understand it s the cleaning lady, I start to mumble something. The cleaning lady gently pushes my head back onto the pillow, strokes my head twice and says, Spi, spi, sleep, sleep. Curonian Spit. Kaliningrad Oblast Bus tour the next day, after the exhibition opening. Hang-over. The bus stops here and there, the guide offers information in

3 iidvanad puud. Teate, kuidas me neid puid nimetame? küsib giid. Me nimetame neid viimasteks Saksa sõduriteks. Miks? Seepärast, et meie noored mehed armastavad siin maanteel kihutada. Aga kui sa siin teelt välja sõidad, siis tõenäoliselt lõpetad sa vastu puud. Ja saad surma. Seepärast me nimetamegi neid puid viimasteks Saksa sõduriteks. Kura säär. Teine pool. Leedu, Nida Kura säärest sai juba 19. sajandil (peamiselt Saksa päritolu) kunstnike ja intellektuaalide meelis-suvituskoht. Poolsaare dramaatiline maastik sobis suurepäraselt ajastuomase romantistliku meelsusega. Kura säär oli rindejoon, kus ratio põrkus vastu suurt stiihiat, koht, kus oma aja parimate inseneride konstrueeritud tõkkesüsteemid kaitsesid inimasundusi pealetungivate liivadüünide eest. Lisaks vaatemängulised merelahingud, mida taamal Preisi kuningriik ning Vene impeerium omavahel alatasa toona pidasid. Keskkond, mis kahtlemata pakkus romantilisele vaimule ülevat vaatepilti. Pärast Teist maailmasõda vahetas poolsaar omanikke ja elanikke, kuid mitte oma üllast loomust. Nõukogude perioodil rajati maaribale mitmeid teadus- ja kultuuriühingute residentse. Taasiseseisvunud Leedu Vabariik jätkas samas vaimus: aastal asutas Vilniuse Kunstiakadeemia Kura säärele, kiviviske kaugusele kunagisest Kura ürgjõest, praegusest NATO-Venemaa piirist, Nida kunstikoloonia, kus aastas resideerub keskeltläbi 700 (Jah, mitte 7, mitte 70, vaid 700!) külalist. Koloonia nähtavaimaks väljundiks on ümbritseva keskkonnaga suhestuvad rahvusvahelised kunstilisuurimuslikud projektid. Näitus (Per)forming Scapes Näituse juhatab sisse kuraator Špela Petriči korraldatud fütopoliitiline performance. Fütopoliitika- ja fütokraatiauuringud on loodusteadustes eksperimentaalne akadeemiline valdkond, mis uurib taimede agentsust. Ehk lihtsustatult öeldes, seda, kas ja mil viisil floora end ja ümbritsevat keskkonda teadvustab ning teadlikult mõjutab. Eksperimendi läbiviimiseks jagatakse avamispublikule spetsiaalselt ettevalmistatud vahendid ja instruktsioonid ning suunatakse nad siis piiritletud metsatukka, ülesandega jõuda mõtestatud kontakti ning kommunikatsioonini taimedega. Mõistlik, flooraga on parem hästi läbi saada, eriti puudega. Seda teatakse Kura säärel hästi. Ja me ei räägi siin ainult Kaliningradi viimastest Saksa sõduritest. Iga kohalik elanik võib jutustada, kuidas sajandil raiuti praktiliselt kogu poolsaart kattev mets maha ja kuidas selle tagajärjel hakkas maastik erodeeruma. Kui liiv oli juba enamiku poolsaare külasid ning pooled impeeriumi sadamad enda alla matnud, andis kuningas Friedrich alla. Massiivse maastikurenoveerimisprojekti käigus istutati puud Kura säärele tagasi. Sealtsaadik on vaherahu püsinud, Kura poolsaarel on inimasustus ja -tegevus rangelt piiratud, ja omalt poolt hoiavad puud liivadüüne vaos. Aga et peale on kasvanud mitu uut põlvkonda võsa, on kindlasti hea mõte kontakte uuendada. Või on see hoopis hirm selle ees, et äkki on puudel meist tegelikult ükskõik. Näituse on kujundanud mainekas Leedu arhitektideduo Ona Lozuraitytė ja Petras Išora, kes ka ise kunstnikena näitusel osalevad. Mõlema, nii efektse näituselahenduse kui uurimusliku kunstiprojektiga Landscape Management the style of, two hundred children died in a fire in this building during the war (Second World War. Ed.)! After a tour of the city, the steering wheel is turned towards the Curonian peninsula. Incredible environment. An endless straight highway lined with large ancient trees. Do you know what we call these trees? the guide asks. We call them the last German soldiers. Why? Because our young men love to speed along this highway. But if you drive off this road then you will most likely end up hitting a tree. And you die. That is why we call these trees the last German soldiers. Curonian Spit. The other side. Lithuania, Nida The Curonian Spit was already a favoured summer holiday destination for artists and intellectuals (mainly of German heritage) in the 19th century. The dramatic landscape of the peninsula was ideally suited to the romantic mood of the time. The Curonian Spit was the border where ratio came up against the elements, a place where barriers, constructed by the best engineers of the time, protected human habitation against the encroaching sand dunes. In addition, there have been spectacular sea battles, which the Kingdom of Prussia and the Russian Empire were constantly waging nearby. An environment which undoubtedly offered a sublime spectacle for a romantic soul. After the Second World War, the peninsula changed ownership and inhabitants, but not its noble character. During the Soviet era, the residencies of many scientific and cultural societies were established on the strip of land. The re-independent Republic of Lithuania continued in the same manner: in 2011, the Vilnius Academy of Arts established the Nida artist colony a stone s throw from the former ancient Kura River, the current NATO-Russian border, where an average of 700 (Yes, not 7, not 70, but 700!) visitors reside each year. International artistic research projects that relate to the surrounding environment represent the most visible expression of the colony. Exhibition (Per)forming Scapes The exhibition is introduced by a phytopolitical performance organised by the curator Špela Petrič. Research into phytopolitics and phytocracy are experimental academic fields in science, which observe the agency of plants. Or more simply, whether flora is aware of and consciously influences itself and the environment surrounding it and how. To conduct the experiment, specifically prepared tools and instructions are distributed to the public at the opening and they are then directed to an enclosed patch of forest with the task of achieving meaningful contact and communication with the plants. Sensible, it is better to get along well with flora, especially with trees. This is well known on the Curonian Spit. And we are not here talking only about the last German soldiers in Kaliningrad. Every local inhabitant can tell of how between the 16th and 18th centuries, practically all of the forest covering the peninsula was felled and how, as a result, the landscape started to erode. When the sand had already covered most of the villages on the peninsula and half of the Empire s harbours, King Friedrich gave up. In a huge landscape renovation project, the trees were replanted. Since then a cease-fire has held, human habitation and activity is 60

4 61 (Maastiku haldamine, ) loovad nad üldist konteksti. Tandem Lozuraitytė-Išora on koostanud väljapaneku Kura poolsaare terraformimise kartograafilisest ajaloost. Kõige uuem kihistus koosneb satelliidiskännidest ja see toob sisse ka aktuaalse geopoliitlise mõõtme. Poolt poolsaart, seda osa, mis kuulub Kaliningradi oblasti alla, katab tühi valge pind. Tegemist on Kaliningradi oblasti, Vene Föderatsiooni strateegilise militariseeritud enklaaviga, mille territooriumil toimuv on salastatud. See on muidugi intrigeeriv: kui on riiklikult salastatud, siis järelikult tuleb rääkida inimestega. Hiljem, väljapanekust inspireerituna, kasutan kontakte, mis mul on, ja uurin, mida suuremat-uuemat teoksil Kura Vene poolel. Ja saan teada, et toimumas on suured protsessid. Nimelt on Vene Föderatsioon algatanud massiivse maastikuprojekti poolsaare Kaliningradi-poolsele osale, NATO piiri lähedusse, plaanitakse rajada kümnete kilomeetrite ulatuses jalgrattateid. Ekspositsiooni suurima osa moodustab Anna Romanenko ja Björn Kühni installatsioon Local Fittings (Kadunud seadistused, ). Esmapilgul näib tegu olevat lihtsalt esteetilist naudingut pakkuva neomodernistliku puitskulptuuriga, ent põrandal ja seinal olevaid tekste lugedes saab selgeks, et see on hoopis abstraheeritud jõusaal, mille eripäraks on, et see matkib metsamaastiku läbimisel tehtavaid pingutusi. Avamisel annavad autorid ise eeskuju, võtavad talade vahel asendeid, painutavad keha koos puiduga üht ja teistpidi. Fitness-kultuur oma erinevates vormides ja tõlgendustes on kahtlemata oluline ja huvitav teema. Eelkõige Euroopas on fitness-tööstus, treeningsaalid ja amatöörspordiklubid viimasel kümnendil olnud ja on siiani eksponentsiaalselt kasvav majandusharu. Põhjendustena on räägitud postindustriaalselt lodevast töökultuurist, vajadusest stressi maandada, keskeakriisiga toimetulekust, oma keha ja keskkonnaga taas kontakti saavutamisest. Aga tegelikult me ju teame, mida see tähendab, mida see läbi ajaloo on tähendanud, kui riigid ja rahvad ühtäkki, ilma konkreetse sunduse või praktilise vajaduseta oma lihaste treenimisega tegelema hakkavad? See tähendab, on alati tähendanud, hirmu ebamäärasuse ees. Näituse lõpetab Lina Lapelytė video Play for the Parallels (Mäng paralleelidele, ), mis kujutab viit naisterahvast metsas, ringis puutüve ümber istumas ja joigumas, taamal kajamas vaataja pilgu eest varjule jääva kiriku kellalöögid. Selgitusi pole lisatud, ja nii see ka mõjub ärevusttekitavalt tähenduslikuna, ilma et see üritatakski midagi öelda. Konverents Narvas. Vahepaus ja jalutuskäik. Joaoru uus rannahoone Silmapaistvalt moodne arhitektuur, ilmselgelt esindusfunktsiooniga, mida rõhutavad ka hoone kõrval kõrges mastis lehvivad Narva linna, Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu lipud. Rannahoone sees, jõele avanevas küljes, asub hästivarustatud tänapäevane jõusaal, mille maast laeni akendest samal ajal, kui sa tegeled näiteks trenažööril jooksmisega saab nautida suurepärast vaadet Narva jõele ja sealsamas asuvale Jaanilinna kindlusemüürile. See on nii lähedal, et põhimõtteliselt saab vastasmüüril seisjatele, keda seal alati ka on, silma vaadata. See on nii lähedal, et ilmselgelt meie näeme neid ja nemad näevad meid. Ja mida nad siis näevad? Nad näevad jõge, nad näevad lummavalt maalilist loodusvaadet ja nad näevad teiselt poolt piiri strictly restricted on the Curonian Spit, and on their part, the trees keep the sand dunes in check. But since many new generations of shrubs have grown on top, it would certainly be good to rekindle contact. Or perhaps it is feared that the trees, in fact, don t care about us. The exhibition is curated by the reputable Lithuanian architect-duo Ona Lozuraitytė and Petras Išora, who also participate in the exhibition as artists. With such an effective solution to the exhibition as well as their exploratory art project Landscape Management (), they create a general context. The Lozuraitytė-Išora tandem have put together an exhibition of the cartographical history of the terraforming of the Curonian peninsula. The most recent layer consists of satellite scans that add an actual geopolitical dimension. Half of the peninsula, which belongs to the Kaliningrad Oblast, is covered by an empty white area. This is the Kaliningrad Oblast, the strategic militarised enclave of the Russian Federation, and that which takes places within the territory is classified. This is, of course, intriguing: if it is classified by the state, then therefore one must talk to the people. Later, inspired by the exhibition, I use the contacts I have and inquire what happens on the Russian side of the Curonian Spit. And I discover that great processes are taking place. Namely, the Russian Federation has started a massive landscape project on the section of the peninsula on the Kaliningrad side, near the NATO border, dozens of kilometres of bicycle paths are being planned. The largest part of the exhibition comprises the installation Local Fittings () by Anna Romanenko and Björn Kühn. At first glance this seems to simply be neo-modernist wooden sculpture offering aesthetic pleasure but having read the texts on the floor and walls it becomes clear that this is, in fact, an abstracted gym that imitates the exertions necessary when passing through a forest landscape. At the opening, the artists themselves demonstrate, take their positions between the beams and stretch their bodies with the wood one way and then the other. Fitness culture in its various forms and interpretations is undoubtedly an important and interesting subject. Foremost in Europe, the fitness industry training halls and amateur sports clubs have become (and continue to be) a sector of exponential growth for the economy in the last decade. As reasons for this, the languid post-industrial work culture, a need to reduce stress, dealing with mid-life crises, again making contact between one s body and the environment, have been discussed. But actually, we know what this means, what this has meant throughout history, when countries and people have suddenly, without a specific compulsion or practical need, started training their muscles? This means, has always meant, a sense of fear before uncertainty. The exhibition is concluded by the video Play for the Parallels () by Lina Lapelytė, which depicts five women in the forest sitting around a tree trunk singing a joik; nearby, not visible to the viewer, the bells of a church echo. No explanation is added and that s the effect it has anxiety-inducing and meaningful, without trying to say anything. Conference in Narva. Pause and walk. New beach building at Joaorg Remarkably modern architecture, obviously with a stately function emphasised by the flags of the city of Narva, the Republic of Estonia and the European Union flying high next

5 endi peale marssimas lihaselisi inimkogusid. See, et tegu on paigalseisva (s.t trenažöör püsib ühe koha peal) pealetungiga, üksnes lisab vaatepildile subliimsust. Jah, tegemist on biopoliitilise jõuprojitseeringuga. Konverents Narvas. Afterparty Juurde astub ilmselt kohalik vene päritolu noormees. Uurib, millega tegu. Räägime, et see on konverents, kus arutatakse Narva tulevikuperspektiive. Noormees hakkab naerma, noogutab elunäinult ja osatab irvitades eesti keeles ilmselge vene aktsendiga: Narva potens-ij-aali on, potens-ij-aali on. President tuleb Narvasse sest potens-ij-aali on, potens-ijaali on. Naerame koos: potentsiaali ilmselgelt on. II Romantistliku esteetika keskseks ideeks on ilusa ja üleva eristus. Ilu teeb meelehead, ülevus kirgastab, olles seega kõrgem kategooria. Kura juurtega Immanuel Kant ( ) seostas ülevuse (das Erhabene) õudusega: hirmuga selle ees, mis on nii hõlmamatult suur, et tekitab vaatajas õudu jäädes ise seejuures vaataja suhtes täiesti ükskõikseks. Subliimne tekitab vaatajas esteetilise naudingu seeläbi, et on ähvardav, ilma et see tegelikult ähvardaks. See on ekstaas edasilükatud katastroofist. Et ülevus vajab mastaapi, otsisid romantismiaja loojad seda eelkõige teatavat sorti loodusmaastikes sajandi juhtiv inglise maastikukujundaja William Gilpin ( ), kategoriseerides maastikud ilusateks, piktoreskseteks ja ülevateks (sublime), kirjeldab viimast kui metsikut, kultiveerimatut, ääretut ja kontrastset: pilvi läbistavad mäetipud, ääretud orud sügavusse sööstvate jõgedega, murduvad merelained. Teisisõnu, tegemist on disruptiivsete keskkondadega, geoloogilisi protsesse piiritlevate tähistega. Arusaadavatel põhjustel on disruptiivsed maastikud läbi ajaloo olnud ka poliitilisteks piirijoonteks. Tegelikult seostab juba Edmund Burke ( ) subliimsust piirijoonega, nentides, et ülevus armastab käia mööda sirgeid, massiivseid jooni. Burke i kirjeldus võib tunduda paradoksaalsena, sest kui üldiselt seostatakse subliimsust metsikusega, siis siin ta justkui kirjeldaks ettearvatavust ja kontrollitust, kuid tegelikult peab Burke piirijoone subliimsuse all silmas seda, et mida püsivam on piir, seda katastroofilisem on selle kokkuvarisemine, mis alati lõpuks paratamatult juhtub. Võib öelda, et 20. sajandi lõpul ja 21. sajandi algul minetas loodusmaastik oma subliimsuse. Aastatuhandevahetuse esteetikud, autorid nagu Jeremy Gilbert-Rolfe (s. 1945) jt, otsisid subliimsust pigem virtuaalkeskkonnast. Ajaloo lõpp oli mitmes mõttes ka geograafia lõpp. Lähipiirkonnast ja lähiajaloost võiks ilmeka näitena meenutada, kuidas veel kümmekond aastat tagasi oli Ida-Euroopa kohta poliitiliselt korrektne kasutada mõistet endine Ida-Euroopa geograafiliselt skisofreeniline mõiste, kuid vastas toonasele postajaloolisele reaalsusele. 21. sajandi teisel kümnendil tegi geopoliitika jõulise comeback i ja koos sellega naasis ka maastik kui subliimne subjekt, mis, omamata vähimatki poliitilist agentsust, omab potentsiaali põlistada või põrmu paisata kehtivaid geopoliitilisi realiteete. to the building. Inside, on the side open to the river, there is a well-equipped modern gym, from the floor-to-ceiling windows of which while you are running on a running machine, for instance you can enjoy an amazing view of Narva River and the fortress walls of Jaanilinn, right there. It is so close, that you can practically look into the eyes of people, which there always are, standing on the opposing wall. And then, what do they see? They see the river, they see a captivating picturesque view of a landscape and they see muscular human forms marching towards them from the other side of the border. The fact that it is a static offensive (i.e. the running machine remains stationary) only adds the sublime to the spectacle. Yes, it is a bio-political projection of power. Conference in Narva. Afterparty A young man, probably of local Russian descent, approaches us. Inquires as to what s going on. We say it is a conference at which the future perspectives of Narva are being discussed. The young man starts to laugh, nods wisely and mocks while laughing in Estonian with an obvious Russian accent, (transl.) Narva there s potentcyial, there s potentcyial. The president comes to Narva because there s potentciyal, there s potentciyal. We laugh together: obviously, there is potential. II Central to the romantic aesthetic is the distinction between the beautiful and the sublime. Beauty creates pleasure, the sublime brightens and is thereby, a higher category. Immanuel Kant ( ), with his roots in Curonia, tied the sublime (das Erhabene) to horror: with the fear of that which is so incomprehensibly large that it creates fear in the viewer while itself remaining indifferent to the viewer. The sublime creates aesthetic pleasure in the viewer in a way that is threatening without actually threatening. This is the ecstasy of catastrophe put on hold. Due to the fact that the sublime needs scale, the romantic creators looked for it primarily in certain kinds of landscapes. The leading British landscape designer at the end of the 18th century, William Gilpin ( ), categorised landscapes as beautiful, picturesque and sublime, describing the latter as wild, uncultivated, endless and contrasting: mountain peaks penetrating clouds, endless valleys with rivers diving into the depths, breaking ocean waves. In other words, it is a disruptive environment with markers that limit geological processes. For understandable reasons, disruptive landscapes have also been political boundaries throughout history. In fact, Edmund Burke ( ) already connected the sublime to borders, declaring that the sublime loves to walk along straight, massive lines. Burke s description may seem paradoxical because if the sublime is usually tied to the wild, then here he seems to describe a predictability and control, but actually, by the sublimity of the border, Bourke means that the more stable the border, the more catastrophic is its collapse, which always inevitably happens. One could say that at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century the natural landscape forfeited its sublimity. The aestheticists at the turn of the millennium, 62

6 63 * Lõpetuseks väike viktoriiniküsimus: mis ühendab näiteks Kura säärt, Krimmi poolsaart ja Narva jõe suudmeala? Õige vastus: need kõik on erakordselt kaunid kohad. Margus Tamm on kunstnik, graafiline disainer, kultuurikriitik ja kirjanik. Ta on ka KUNST.EE peakujundaja. authors such as Jeremy Gilbert-Rolfe (b. 1945) and others, sought the sublime more in the virtual environment. The end of history was also in many ways the end of geography. As a vivid example from the local area and recent history, one can remember how around tens of years ago it was politically correct to use the term former Eastern Europe when referring to Eastern Europe a geographically schizophrenic term, which nevertheless adhered to the post-historical reality of the time. In the second decade of the 21st century geopolitics made a powerful comeback, and with it the landscape as a sublime subject returned, which, lacking any political agency, has the potential to immortalise or kill the current geopolitical realities. Anna Romanenko ja Björn Kühn Kohalikud seadistused Installatsioon Kõik õigused kunstnikel Foto autor Laurynas Skeisgiela Anna Romanenko & Björn Kühn Local Fittings Installation Courtesy of the artists Photo by Laurynas Skeisgiela * To finish, a little quiz question: what connects, for example, the Curonian Spit, the Crimean Peninsula and the Narva River estuary? Correct answer: they are all exceptionally gorgeous places. Margus Tamm is an artist, graphic designer, cultural critic and published writer. He is also designer for KUNST.EE.

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Scanned Image

Scanned Image EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL TARTU ÜLIKOOL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri 70. sünnipäevale pühendatud konverentsi

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Finale [151ple~2.mus]

Finale [151ple~2.mus] 5 Kui nad inimesi a elusolendeid maa eale lõid, siis ei teinud Vanatühi umala meelt mööda Ta töötas vääriti, kuigi nad alustasid ühel nõul umal keelas teda: "Ära tee nii ahasti!" "See on minu maailm ka,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Microsoft Word - Performa17_Eesti_Programm.doc

Microsoft Word - Performa17_Eesti_Programm.doc Performa 17 esitleb: Eesti Avatud Paviljon Kava R, 3. november 17.30 20.30 Flo Kasearu Ainult liikmetele (Members Only) T, 7. november 13.00 14.00 Flo Kasearu projekti Ainult liikmetele (Members Only)

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Teekond maailma lõppu jätkab ebamugava reisi teemat, mis sai alguse Holger Looduse aasta Vaal galerii näitusega Urlaub ja jätkus järgmisel aasta

Teekond maailma lõppu jätkab ebamugava reisi teemat, mis sai alguse Holger Looduse aasta Vaal galerii näitusega Urlaub ja jätkus järgmisel aasta Teekond maailma lõppu jätkab ebamugava reisi teemat, mis sai alguse Holger Looduse 2016. aasta Vaal galerii näitusega Urlaub ja jätkus järgmisel aastal Tartu Kunstimajas toimunud Volüümiga. Kokkupõrge

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

TRIIN KERGE

TRIIN KERGE TRIIN KERGE GALERII POSITIIV TRIIN KERGE Kui kaugel on lähedus If / When / How Far is Close 20.11.-08.12.2017 TRIIN KERGE: Suur aitäh! Thank you! Marcin Teterycz Kalamaja poisid EKA fotograafia osakond

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa_4_2_Solibri_l\374hijuhend)

(Microsoft Word - Lisa_4_2_Solibri_l\374hijuhend) Solibri Model Checker Programmi Solibri Model Checker juhend on leitav aadressilt: http://www.solibri.com/wpcontent/uploads/2014/03/getting-started-v9.pdf ja õppevideod aadressilt http://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/tutorials/#model.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Outline Estonian language resources First experiment for summarization EstSum

Rohkem

Comenius Fairytales

Comenius Fairytales Contents Estonia...4 Jalgpalli seiklused...4 Adventures of the football...6 Uskuja, Lootusrikas ja Armastav...8 Believer, Hopeful and Loving...14 Germany...21 Der kleine Prinz Phillip...21 Little Prince

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

SQL

SQL SQL Kuues loeng 3GL inside 4GL Protseduurid Funktsioonid Tavalised Funktsioonid (üks väljund) Ilma väljundita Protseduurid Viitargumentide kasutamise võimalus Tabel-väljundiga Protseduurid Create function

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

key_Opet_A4.indd

key_Opet_A4.indd You are what you wear Õppetsükli sisu: 7A Clothes Talk 7B Fashion day at the English Café 7C High noon Grammatika: Sõnade järjekord Tsükli teema: Milliseid riideid sa kannad ja miks? Key Talk: Viisakusväljendeid

Rohkem

PA 9

PA 9 PÕHISEADUSLIKU ASSAMBLEE ÜHEKSAS ISTUNG 28. oktoober 1991 Juhataja T. Anton Lugupeetud külalised! Lugupeetud assamblee liikmed! Kell on 12 ja me alustame. Palun istuge oma kohtadele! Proua Laido, mul on

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Graafilised mudelid ja nende koostamise vahendid MS Visio MYSQL Workbench (DB Designer) ER/Studio Data Architect Sybase PowerDesigner GRAAFILINE MODELLEERIMINE Mudel ja modelleerimine 3 11/3/2015 Matemaatiline

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

addresses.indd

addresses.indd Heiki Sibul Riigikogu peasekretär Secretary General Addresses and Formulation of the Objectives of the Seminar Riigikogu Kantselei direktori Heiki Sibula avasõnad Head kolleegid, Mul on hea meel Teid tervitada

Rohkem

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud)

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud) #include int main (void) uint8_t arr[] = 0x11, 0x22 uint16_t *ptr; ptr = (uint16_t*)&arr[0]; printf ("arr: 0x%02x, 0x%02x\n", arr[0], arr[1]); printf ("ptr: 0x%04x\n", *ptr); /* vigane pointeri

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine Kaasaegsed mõõdistustehnoloogiad droonidest märkerobotiteni Mart Rae Filmimuuseumis 29.03.2019 Lugemist MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKI ABIL TEHTUD AEROFOTODE PÕHJAL PUISTANGU MAHTUDE ARVUTAMISE TÄPSUS; Kaupo Kokamägi,

Rohkem

Microsoft Word - 08.doc

Microsoft Word - 08.doc EESTI VÕIMALIK RAHVAARV JA VANUSKOOSSEIS AASTANI 2050 Aasa Maamägi Rahvastikustatistika talituse juhtivstatistik 2000. aasta rahva- ja eluruumide loenduse alusel Statistikaametis koostatud vaadeldava ajaperioodi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Tallinna noored pildis tallinna spordi- ja noorsooamet Tallinn Youth Scene Tallinn Sports and Youth Department of Tallinn City Government 1

Tallinna noored pildis tallinna spordi- ja noorsooamet Tallinn Youth Scene Tallinn Sports and Youth Department of Tallinn City Government 1 Tallinna noored pildis tallinna spordi- ja noorsooamet Tallinn Youth Scene Tallinn Sports and Youth Department of Tallinn City Government 1 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna tervitus.

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Geomeetrilised kujundid Geomeetriliste kujundite definitsioon: data Shape = Rectangle Side Side Ellipse Radius Radius RtTriangle Side Side Polygon [Vertex] deriving Show type Radius = Float type Side =

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 1730 aastal Louis XV valitsemisajal asutasid vennad Jaques-Loiuis ja Jean-Baptiste Chanoine šampanjamaja, mille nimeks sai Chanoine Féres. Chanoine Féres on vanuselt teine šampanjamaja Champagne piirkonnas.

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem