C 6 JA C 7 RADIKULOPAATIAGA PATSIENTIDE KAELA LIIKUVUS JA KÄELIHASTE JÕUD ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "C 6 JA C 7 RADIKULOPAATIAGA PATSIENTIDE KAELA LIIKUVUS JA KÄELIHASTE JÕUD ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL KEHAKULTUURITEADUSKOND Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut MARIT ARVI C 6 JA C 7 RADIKULOPAATIAGA PATSIENTIDE KAELA LIIKUVUS JA KÄELIHASTE JÕUD ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI Magistritöö Liikumis- ja sporditeaduste erialal (füsioteraapia) Uurimisvaldkond: taastusravi ja rehabilitatsioon Töö juhendaja: lektor MSc Priit Eelmäe Tartu 2005

2 MAGISTRITÖÖ PÕHJAL AVALDATUD PUBLIKATSIOONID I. Artiklid rahvusvahelise levikuga väljaannetes 1. Eelmäe P, Ankru K, Arvi M, Eelmäe J, Asser T (2005) The effect of postsurgical physiotherapy for unilateral cervical radiculopathy patients functional state. In: 3 rd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Bologna: Monduzzi Editore, pp (ISI Proceedings) II. Muud teaduslikud artiklid 2. Arvi M, Asser T, Eelmäe J, Eelmäe P (2004) C7 radikulopaatiaga patsientide kaela liikuvus ja käelihaste jõud pre- ja postoperatiivselt. Kehakultuuriteaduskonna teadus- ja õppemetoodiliste tööde kogumik XII. Tartu, lk III. Konverentside teesid 3. Eelmäe P, Ankru K, Arvi M, Eelmäe J, Asser T (2005) The effect of postsurgical physiotherapy for unilateral cervical radiculopathy patients functional state. 3 rd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Sao Paolo pp Arvi M. (2003) C 7 radikulopaatiaga patsientide kaela liikuvus ja käe lihaste jõud enne ja pärast operatsiooni. TÜ kehakultuuriteaduskonna üliõpilaste V teaduskonverents. 2

3 SISUKORD MAGISTRITÖÖ PÕHJAL AVALDATUD PUBLIKATSIOONID 2 1. SISSEJUHATUS 5 2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE Lülisamba kaelaosa anatoomia Kaela radikulopaatia Füsioterapeutiline hindamine Goniomeetria Dünamomeetria Diagnoosimine Kaela radikulopaatia ravi TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED TÖÖ METOODIKA Vaatlusalused Operatsiooni tehnika Uuringu plaan ja vaatlusaluste organisatsioon Goniomeetria Sagitaaltasapind Frontaaltasapind Transversaaltasapind Dünamomeetria Käe pigistusjõu mõõtmine Labakäe painutaja- ja sirutajalihaste jõu mõõtmine Küünarvarre painutaja-ja sirutajalihaste jõu mõõtmine Tulemuste statistiline töötlus TÖÖ TULEMUSED Kaela liikuvus Sagitaaltasapind Kaela fleksioon ja ekstensioon Kaela summarne fleksioon ja ekstensioon Frontaaltasapind Kaela lateraalfleksioon Kaela summaarne lateraalfleksioon Transversaaltasapind 29 3

4 Kaela rotatsioon Kaela summaarne rotatsioon Käe jõud Käe pigistusjõud Labakäe painutust ja sirutust teostavate lihaste jõud Labakäe painutust teostavate lihaste jõud Labakäe sirutust teostavate lihaste jõud Küünarvarre painutust ja sirutust teostavate lihaste jõud Küünarvarre painutust teostavate lihaste jõud Küünarvarre sirutust teostavate lihaste jõud Valu ARUTELU Kaela liikuvus Käelihaste jõud JÄRELDUSED KASUTATUD KIRJANDUS SUMMARY LISA LISA

5 1. SISSEJUHATUS Kuigi perifeerse närvisüsteemi haiguste seas on esikohal oma sageduselt lumbosakraalsed radikulopaatiad (60-70%), ei ole palju vähema tähtsusega ka tservikaalsed radikulopaatiad. Kaela radikulopaatia all kannatavad 85 inimest st. Tüüpiline patsient on vanuses aastat. Meestel on esinemissagedus 1,7 korda kõrgem kui naistel. Kõige sagedamini esineb C 7 närvijuure radikulopaatiaid. Operatsiooni vajavad 10-15% patsientidest (Malanga, 2004). Alates 1997 kuni 2004 aastani tehti Tartus keskmiselt 38, Tallinnas keskmiselt 19 diski operatsiooni aastas. Inimene sooritab peaga keskmiselt 600 liigutust tunnis. Kaela radikulopaatiga patsientidel piirab haigus oluliselt kaela liikuvusulatust ja liigutuste arvu. See omakorda viib elukvaliteedi langusele. Samuti häirib haigeid valu, mis võib esineda kaelas, õlas ning kiirguda ka kätte. Võib esineda naha tundlikkuse häireid ja lihasnõrkust. Ravi eesmärk on leevendada valu ja taastada funktsionaalne võimekus (Caillet, 1998). Füsioteraapia alastes uuringutes kaela radikulopaatiaga patsientide kohta on hinnatud enamjaolt lülisamba kaelaosa liikuvust ja kaelalihaste jõudu. Käelihaste jõunäitajate muutusi närvijuure spetsiifilisest kirjandusest ei leidunud. Väga vähesed uuringud põhinevad objektiivsete mõõtmiste täpsel ajastusel pärast operatsiooni. Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada, kas C 6 ja C 7 radikulopaatiaga patsientidel on haiguse tõttu kaela liikuvusulatus ja käelihaste jõud vähenud ja kuidas see postoperatiivselt muutub. Kaasaegne füsioteraapia põhineb täpsel kehalise seisundi hindamisel, teraapia planeerimisel ja läbiviimisel. Oma töös püüan juhtida tähelepanu asjaolule, et kaela radikulopaatiaga patsientide taastumine ei toimu spontaanselt, vaid vajab samuti täpset füsioterapeutilist sekkumist. 5

6 2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 2.1. LÜLISAMBA KAELAOSA ANATOOMIA Lülisamba kaelaosa moodustavad seitse kaelalüli, viis lülidevahelist diski, neid ümbritsevad liigesed ja sidemed. Lülisamba lüli koosneb lülikehast, kahest lülikaarest, kahest ristijätkest (processus transversus), ogajätkest (processus spinosus) ja kahest fassettliigesest, C 3 -C 7 kaelalülidel on lülikehade tagumises osas lisaks ka unkovertebraalliigesed. Lülikeha on silindrilise kujuga, selle ülemine ja alumine pind on lamedad. Lülikeha ehitus võimaldab tal taluda võrdlemisi suurt kompressiooni. Lülidevahelise diski keskosas asub suure veesisaldusega (88%) geeljas säsituum (nucleus pulposus), mis muudab kuju. See koosneb kõhrerakkudest, kollageenkiududest ja rakuvälisest ainest. Tema koostises on valke, glükosamiine, OH-hüdroksüül rühmi, mis tagavad diski ainevahetuse difusiooni teel ja vee säilitamise. Säsituuma kaudu toimub ka ainevahetuse laguproduktide eemaldamine. Seda ümbritseb elastne kiudsidekoeline võru (annulus fibrosus), mis on läbipõimunud kollageenikiudude kogum. Diski eraldavad lülikehadest hüaliinkõhrest koosnevad lõppplaadid. Lülidevahelised kettad toimivad amortisaatoritena ja võimaldavad liigutusi, mille käigus säsituum paikneb diskis ümber sellises ulatuses, nagu seda võimaldab fibroosne rõngas, millele on toeks rohked sidemed (Bradley et al., 1996). Lordoosi tõttu on lülivaheketta säsituum paigutunud ettepoole ja tahapoole jääb laiem fibroosne võru. Selline paigutumine kaitseb spinaalkanalit diski herniatsiooni eest (Caillet, 1998). Kaelalülisid ühendavad 7 ligamenti: eesmine ja tagumine pikiside, ogajätketel kulgev side, oga-ja ristijätkete vahel olevad sidemed, lülikaarte vahel olev kollane side ja liigeste ümber olevad sidemed (Nakano, 1993). Kaelalihastest hakkavad imikueas kõige varem arenema ekstensorid ja jäävad domineerivaimaks kogu elu jooksul. See on tingitud gravitatsioonijõust, millele peavad sirutajalihased vastu töötama (Caillet, 1998). Lülisamba kaelaosa eripäraks on unkovertebraalliigesed, mida rinna- ja nimmeosas ei ole. Nad on paigutunud selliselt, et kaitsevad spinaalkanalit diski väljavõlvusest. Degeneratiivsete muutuste tagajärjel võivad nendele osteofüüdid moodustuda või liigeskapsel paisuda, mis ise võivad närvijuurt või seljaaju kompresseerida (Caillet, 1998). Lüli tagaosas asub seljaajukanal, kus kulgeb seljaaju. Igale lülile vastab seljaaju segment, lülidevahelisest mulgust (foramen) väljub ees ja taga paar seljaajunärvide juuri. Eesmine juur koosneb motoorsetest närvikiududest, tagumine sisaldab sensoorseid närvikiude, mis 6

7 lähtuvad seljaaju ganglionidest ja kulgevad seljaajju. Närvijuur kulgeb samanimelise lüli pealt. Näiteks väljub C 7 närvijuur C 7 lülikehast ülevalt poolt. Lülivahemulk on suurim C 2 -C 3 lüli vahel ja kitseneb lülisammast mööda alla. Kõik degeneratiivsed muutused, mis tekivad lülivahemulku moodustavates struktuurides, võivad närvijuurt kompresseerida (Malanga, 2004). Lülisamba kaelaosa jaguneb ülemiseks ja alumiseks segmendiks. Ülemine segment koosneb cervicoatlas e, C 1 -C 2 ja C 2 -C 3 ühendustest. Esimeses neist toimub ainult fleksioon 10 kraadi ulatuses ja ekstensioon 25. C 1 -C 2 ühendus võimaldab rotatsiooni mõlemale poole 45, samuti mõnevõrra liikumist ette ja taha. Neis kahes lülivahemikus ei ole lülvahekettaid ja unkovertebraalliigeseid. Stabiilsuse annavad neile sidemed. C 2 -C 3 ühenduses toimub rotatsioon ja lateraalfleksioon. Alumise osa moodustavad ühendused C 3 -Th 1 lüliketta vahel. Neis liigestes toimuvad liigutused igas tasapinnas (Caillet, 1998) KAELA RADIKULOPAATIA Noorematel patsientidel on kaela radikulopaatia põhjuseks tavaliselt trauma tagajärjel tekkinud diski herniatsioon. See võib olla tingitud järsust ülemäärasest fleksioonist, ekstensioonist, lateraalfleksioonist, rotatsioonist või nende koosmõjust, kompressioonist lülisambale. Vanemal generatsioonil on kaela radikulopaatia põhjustajaks enamasti degeneratiivsed muutused lülisambas, mis on toimunud pika aja vältel (Malanga, 2004). Minnesota osariigis läbiviidud epidemioloogilise uurimuse kohaselt eelnes kehaline pingutus või trauma kaela radikulopaatiale vaid 14,8% juhtudest. Sagedaseim radikulopaatia põhjustaja oli spondüloos (68,4%), seejärel lülivaheketta protrusioon (21,9%) (Radhakrishan et al., 1994). Mittetraumaatilised kaela radikulopaatiad on tavaliselt subakuutsed või kroonilised. Degeneratiivsed muutused hõlmavad diski kõrguse vähenemist, fibroosse rõnga lagunemist, säsituuma väljasopistumist, osteofüütide teket lülikehadele ja liigestele, muutusi liigestes. Tavaliselt kutsub üks degeneratiivne muutus esile ka teisi (Baron et al., 2002). Diski surve närvijuurele on tingitud selle vananemisest. Mõnede autorite arvates algab see sünnimomendist (Zimmermann et al.,1997), teiste arvates aga varases noorukieas või kahekümnendate eluaastate alguses. Lülivaheketastes puuduvad veresooned ja vaskularisatsioon väheneb juba ontogeneesi perioodil. Degeneratsioon algab diski keskosas 7

8 paikneva säsituuma veesisalduse vähenemisega (Tolpats, 2000). 80. eluaastaks on lülivaheketas kaotanud umbes 20% oma veesisaldusest (Bradley et al., 1996). Diski elastsus väheneb. Pideva koormuse tulemusena säsituuma ümbritsev fibroosne võru fragmenteerub ja laguneb, sinna ilmuvad lõhed ja rebendid ning säsituum sopistub välja. Diski kahjustus jaotatakse protrusiooniks, prolapsiks ja sekvestriks (joonis 1). Protrusioon Prolaps Sekvester Joonis 1. Diski kahjustuse klassifikatsioon operatsiooni leiu alusel (Kotilainen, 1994) Protrusiooni all mõistetakse diski väljavõlvust üle lülikeha servade, kusjuures säsituum on siin intaktne. Diski kõrgus on aga vähenenud ja lülivahemulk ahenenud. Protrusioon võib olla ka enam ühele küljele või taha. Üle 40 aastastel isikutel on kerge difuusne protrusioon normipärane leid. Prolapsiks nimetatakse säsituuma lokaalset väljavõlvust, kas lülisamba eesmise või tagumise pikiligamendi alla, fibroosne rõngas on sel juhul fragmenteerunud (Zimmermann et al., 1997). Diski nihkumist lateraalsele takistavad tugevad ligamendid unkovertebraalliigestes, mistõttu lateraalseid diski prolapse esineb lülisamba kaelaosas harva (Sergo, 1965). Väljatunginud diski materjal skleroseerub ja moodustuvad osteofüüdid ehk luukasvised. Sekvester on eraldunud diski tükk, mis lõpuks jääb lülisambakanalisse (Zimmermann et al, 1997). Spondüloosi korral on lülikehade servadele tekkinud osteofüüdid, mis komprimeerivad närvijuurt. Samuti on diski kõrgus vähenenud. Suureneb koormus liigestele, liigespilu kitseneb ja liigeses tekivad degeneratiivsed muutused: osteartroos, liigeskapsel pakseneb ja kõhr hakkab hävinema (Furman et al., 2005). Kõhre õhenemise tagajärjel muutub liigeskapsel lõdvemaks ja liiges võib muutuda ebastabiilseks ning nihkuda lülivahemulku. Hiljem tekivad liigesjätkete ümber osteofüüdid, mis ahendavad lülisambakanalit ja lülidevahelist mulku ning võivad suruda närvijuurele (Cailliet, 1988). Mõned autorid otsivad degeneratiivsete muutuste tekke põhjustena ka ainevahetusprotsesside häireid, eriti kaltsiumi ainevahetuses. Kollasele sidemele ladestunud 8

9 pürofosfaatdihüdraadi kristallid põhjustavad põletikku kollasel sidemel, mis omakorda põhjustab kaelavalu ja kaela radikulopaatia ägenemist (Imai et al., 1994). Lülisamba degeneratiivsetest muutustest tingitud kaela radikulopaatiat soodustavad istuv töö, vähene kehaline aktiivsus, raske füüsiline töö, sagedased mikro- ja makrotraumad lülisamba kaelaosas, mootorsõidukite kasutamine, vibratsioon, suitsetamine, vale toitumine (Malanga, 2004). Istuv töö tingib pidevat vale asendit. Pikalt istudes vajub pea tavaliselt ette, sest sirgestajalihased väsivad. Pea ettevajumine ja lordosi süvenemine kaelaosas suurendab aga veelgi pea suhtelist kaalu. Pidev vale asend võib deformeerida lülivahekettaid põhjustades diski herniatsiooni. Samuti võivad ülekoormuse tõttu liigeste kõhred degenereeruda. Liigeskapsel on suurenenud, ebastabiilne ning võib ulatuda lülivahemulku (Caillet, 1988; McKenzie, 1983). Uuringus tervete inimestega selgus, et pikka aega kaela asend äärmuslikus fleksioonis suurendas kaelavalu katse perioodil ja võis kesta veel mõni päev pärast seda. Valu on tingitud enamjaolt tagumiste fasettliigeste kapslite venitusest (Harms-Ringdahl et al. 1986). Abdulwahabi et al. (2000) väitel korduv retraktsioon vähendas valu ja mõjutas H-refleksi C 7 radikulopaatiga patsientidel. Pidev pea ettekallutatud asend andis aga negatiivse efekti. Diski degeneratsioonil on alanenud ka vibratsioonitaluvus. Ilmselt on see üks põhjusi, miks autojuhtidel esineb sagedamini radikulopaatiat, kuna lisaks pikale istumisasendile tuleb neil taluda ka mehaanilisi võnkumisi. Degeneratiivseid muutusi süvendavad ka lülisamba anomaaliad, sest sünnipärane vale asend kulutab lülivahekettaid ja liigesid kiiremini (Baron et al., 2002). Närvijuurte kompressiooni võivad esile kutsuda veel tuumorid, epiduraalsed abtsessid (tuberkuloos), õlapõimiku pleksopaatiad, perifeersed neuropaatiad, reumatoidartriit, anküloseeruv spondüliit jt. (Eisen, 1992). Kaela radikulopaatia avaldub harilikult segmendi innervatsiooni alale kiirguvate valudena, pareesidena, kõõlus- periostaalreflekside kustumisena, tundlikkusehäiretena ja lihasnõrkusena (Brazis et al., 1990). Patsiendid kaebavad tavaliselt valu kuklas, kaelas, õlas, kätes või abaluu juures. Esineda võib ka peavalu ja pearinglust. Valu võib olla tuimast, pakitsevast kuni terava valuni (Malanga, 2004) (tabel 1). Närvijuure kestva kompressiooni tagajärjel aksonid demüeliniseeruvad ning raadiksi kahjustatud piirkond omandab notsitseptori funktsiooni (Kaasik, 2000). Valu ilmneb või tugevneb harilikult köhimisel, aevastamisel, žestikuleerimisel, naermisel ja pingutamisel. Vastavalt pea liikumisele lülivahemulk kitseneb ja närvijuurte väljumisnurk muutub, kompressioon närvijuurele võib suureneda. Kitagawa et al. uuring (2004) näitas, et fleksioon suurendas lülivahemulgu 9

10 kõrgust 1,0 mm (11%), laiust 1,0 mm (16%) ja pindala 12 mm 2 (28%). Ekstensioon vähendas selle kõrgust 0,9 mm (10%), laiust 1,4 mm (22%), pindala 8,0 mm 2 (17%). Sellest võib järeldada, et ekstensioon suurendab radikulaarseid sümptomeid ja fleksioon leevendab neid. Valu leevendamiseks viivad patsiendid tavaliselt käe üle pea. Sellises asendis on närv pingest vabastatud ja seega väheneb surve närvijuurele (Amann et al., 2004). Haiguse ägedama vormi puhul välditakse väiksematki pea liigutust (Malanga, 2004). Lisaks närvijuurele võib valu pärineda kõigist kudedest, mis on valutundlikud. Valuga reageerivad mehaanilisele ärritusele kaelalihased, fiobroosne rõngas, tagumine pikiligament, lülikeha lõpp-plaat, liigeskapsel (Baron et al., 2002). Henderson et al. (1983) eksamineerised 736 kaela radikulopaatiaga patsienti: 99,4%-l oli valu ülajäsemes, 85%-l tundlikkuse häired, 79,9%-l kaelavalu, 71,2%-l reflektoorne defitsiit, 68%-l motoorne defitsiit, 52,5%-l abaluudevahelise ala valu, 17,8%-l anterioorne rinnaosa valu, 9,7%-l peavalu, 80%-l olid neuroloogilised defitsiidid vastavuses kahjustatud diskiga. Radikulopaatia jaguneb akuutseks (valu kestus kuni 6 nädalat), subakuutseks (6-12 nädalat) ja krooniliseks (üle 12 nädala) (Zupping, 2000). Erinevate närvijuurte kahjustuse korral on sümptomid erinevad. Kõige enam esineb kaela radikulopaatiat C 7 (60%), siis C 6 (25%), C 8 (8%), C 5 (4%) närvijuure tasemel, 3%-l on mitu närvijuurt kahjustunud (Caplan, 1995). Tabel 1. Levinumad sümptomid C 5 -C 8 närvijuure kahjustuse korral summeerituna erinevate autorite artiklitest (Brazis et al., 1990; Nakaono, 1993; Barnsley, 1998) Närvijuur C 5 C 4 -C 5 Lihasnõrkus deltalihas (m. deltoideus) harjaüline lihas,(m. suraspinatus), harjaalune lihas (m. infraspinatus), romblihas (m. rhomoideus) Lülivahemik Refkekside nõrgenemine biitsepsrefleks Tundlikkuse häire õlg ja küünarvars Valu abaluudevaheline ala, õlavarre lateraalne pind C 6 C 5 -C 6 õlavarre kakspealihas (m. biceps brachii), õlavarre-kodarluulihas (m. brachioradialis) biitseps- ja triitseps refleks käsivarre latraalne pind, pöial ja nimetissõrm nimetissõrm, pöial, käe lateraalne pind C 7 C 6 -C 7 õlavarre kolmpealihas (m. triceps brachii), ümarsissepööraja (m. pronator teres), sõrmde ja randme painutajalihased triitsepsrefleks õla- ja küünarvarre tagapind ning 3. ja 4. sõrme dorsaalne pind kael, abaluude vaheline ala, käsi kuni keskimse sõrmeni C 8 C 7 -Th 1 pöial, sõrmede painutaja- ja sirutajalihased, ekstensorlihased sõrmede fleksorrefleks, triitseprefleks küünarvarre ja kämbla mediaalne pind ja 5. sõrm. kael, õlg, käe ja 5. sõrme ulnaarne pind 10

11 2.4. FÜSIOTERAPEUTILINE HINDAMINE Uuring algab patsiendi kehalise seisundi hindamisega. Haiguse anamnees peaks sisaldama kaasnevaid haigusi. Kui on esinenud lülisamba mikro- ja makrotaraumasid, märkida, millal juhtus ja trauma liik. Samuti sisaldab anamnees eluviisi. Esimesena teha kindlaks valu lokalisatsioon, lihaspinge aste ja tundlikkusehäire. Valu tugevust saab patsient ise hinnata 10 pallisel visuaalsel valuskaalal (VAS). Aktiivsed liigutused, mis suurendavad või vähendavad valu, on abiks diagnoosimisel. Kaela fleksioonil ilmnev valu kaela tagapinnal viitab lihastest pärit etioloogiale, ekstensioonil ja rotatsioonil tekkiv valu on pigem tingitud diski degeneratsioonist ja närvijuure kompressioonist. Tihti kaela radikulopaatiaga patsient hoiab pead kontralateraalselt kahjustusest vähendamaks survet närvijuurele. Valu suboktsipitaalalas viitab kaela ülemiste lülide degeneratisoonile. Kaela- ja õlavöötme valu põhjuseid võib olla mitmeid: tingituna õlaliigese, südame või kopsude patoloogiast. Kuigi närvijuure kompressioon on eemaldatud, võivad sekundaarsed vaevused siiski edasi püsida: valest asendist tingitud kaela- õlevöötme valu, õlaliigese patoloogilsed muutused, karpaalkanali sündroom või ulnaarnärvi pitsumine (Rao, 2002; Malanga, 2004; Ellenberg et al., 1994). Kaela radikulopaatiat saab kindlaks teha ka Spurlig testiga, kus patsient sirutab kaela ja pöörab pead. Test on positiivne kui valu tekib õlas ja kiirgub kätte ipsilateraalselt pea pööramisega (Caplan, 1995; Ellenberg et al., 1994; Shah et al. 2004). Kaela vaevustega või kaela radikulopaatiaga patsientidel hinnatakse keha- ja peahoiakut, kaela liikuvust, kaela-, käelihaste jõudu ja kõõlus-periostaalreflekside olemasolu (Hermann et al., 2001, Rothstein et al., 1986, Kendall et al., 1993; Malanga, 2004). Paremaks füsioteraapia planeerimiseks ja teostamiseks tuleb liikuvust ja lihasjõudu hinnata objektiivsete meetoditega. Kaela liikuvuse hindamiseks kasutatakse goniomeetrit ja lihasjõu hindamiseks dünamomeetrit Goniomeetria Liigese liikuvus on kindlas tasapinnas ja suunas sooritatud maksimaalse amplituudiga liikumine ehk maksimaalne pöördenurk ümber oma telje. Normaalne lülisamba liikuvus on kaela fleksioonil 60, ekstensioonil 75, lateraalfleksioonil 45 ja rotatsioonil 80 (Gerthardt, 1990). Kaela radikulopaatiaga patsientidel on kaela liikuvus vähenenud olenevalt haiguse raskusest ja inimese kehalisest aktiivsusest (Malanga, 2004). 11

12 Kaela liikuvuse mõõtmisel on võimalik kasutada lihtgoniomeetrit ja gravitatsioonigoniomeetrit. Lihtgoniomeeter on kahe-õlaline ja varustatud ringikujulise numbrilauaga. Eelis on selle odavus. Probleemiks on selle ebatäpsus ja ebamugav kasutus. Kõik gravitatsioonigoniomeetrid töötavad samadel põhimõtetel: näidik või vedelik dünamomeetris liigub gravitatsioonijõu mõjul. Osa goniomeetreid töötavad kompassi põhimõttel (Mellin et al., 1994). Mõõtmisel on oluline jälgida, et mõõdetav oleks neutraalasendis ehk anatoomilises püstiasendis, olenemata sellest, kas mõõtmisi teostatakse seistes, lamades või istudes. Kui mõõdetava neutraalasend on füsioloogilisest erinev, tuleb nullasendiks märkida patoloogiline nurk (Gerthardt et al., 1990) Dünamomeetria Lihasjõudu hinnatakse tahtelise maksimaalse pingutusega isomeetrilises, isokineetilises või isotoonilises režiimis. Isomeetrilises režiimis ei toimu luukangide liikumist, lihase pikkus jääb konstantseks, kuid lihases toimub pinge muutus. Mõõdetav avaldab jõudu liikumatule dünamomeetrile. Isotoonilises režiimis avaldub luukangide liikumine konstanse pingega, isokineetilises režiimis konstantse kiirusega. Vastavalt selle jagunevad ka dünamomeetrite tüübid (Abernethy et al., 1995). Praktilises füsioteraapias kasutakse manuaalset lihastestrit ajukahjustusega, ortopeediliste ja neuroloogilste patsientide lihasjõu hindamiseks. See pole küll nii täpne meetod kui labaratoorsetes tingimustes lihasjõu mõõtmine, aga on odavam ja füsioteraapia planeerimiseks annab piisava informatsiooni patsiendi lihasjõu kohta (Wadsworth et al., 1987, Brinkmann, 1994). Manuaalse lihastestriga saab hinnata jõudu, mis ei ületa mõõtja vastupanujõudu dünamomeetrile. Raskusi võib tekkida reie nelipealihase jõu mõõtmisel (Mulroy et al., 1997). Füsioteraapias kasutatakse ka mitmed dünamomeetreid, mille kuju võimaldab mõõta käe pigistamisjõudu või sõrmede painutajalihaste jõudu. Mitmed uurimused on näidanud nende dünamomeetrite usaldatavust (Hamilton et al., 1994, Mathiowetz et al., 1985). 12

13 2.4. DIAGNOOSIMINE Kui haigel on radikulaarsed vaevused püsinud 4-6 nädalat ja konservatiivse ravi efekt puudub, siis on diski kahjustuse ulatuse hindamiseks vajalikud täiendavad radioloogilised uuringud. Aastaid oli müelograafiauuring (MG) põhiliseks diagnostiliseks meetodiks seljaaju, närvijuurte ja spinaalkanali konfiguratsiooni, samuti diski herniatsiooni ulatuse hindamiseks. MG on aga invasiivne uuring ja 1/3 patsientidel tekivad selle järel komplikatsioonid. MG alusel on sageli raske eristada teisi ekstraduraalseid protsesse diski herniatsioonist. Paljudes keskustes on kaasaegsed visualiseerimismeetodid MG enamikul juhtudel välja tõrjunud või selliste uuringute arv on tunduvalt vähenenud. On leitud, et diski kahjustuse hindamiseks on magnetresonantstomograafiauuring (MRT) tundlikum. MRT uuringuga on võimalik visualiseerida lülisamba anatoomiat ja kõiki pehmekoelisi komponente, mis võivad põhjustada vaevusi (Zimmermann et al., 1997) 2.5. KAELA RADIKULOPAATIA RAVI Gore et al. väidavad, et paljud patsiendid kannatavad pikaajaliselt lülisamba kaelapiirkonna kahjustustest tulenevate sümptomite all, mis võib viia isegi keskmise puudeni. Tema uuring näitas, et ravil puhkusrežiimi, traktsiooni, ortoosi, medikamentide näol, puudus tugev mõju paranemisele. Märkima peab siiski, et kehalistel harjutustel põhinevat tearaapiat see ei sisaldanud aastat pärast esimesi valu sümptomeid 79%-l patsientidest valu vähenes, 43%-l oli valu kadunud, 32%-l esines endiselt keskmist või tugevat valu. Tugevama valu korral oli ka taastumise halvem (Gore et al., 1987). Akuutses faasis püütakse vähendada valu ja põletikku. Kõige lihtsam mittespetsiifiline ravi on paracetamol iga (Barnsley, 1998). Soovitavad ravimid ägeda valuga on mittesteroidsed põletikuvastased ravimid või kortikosteroidid, müorelaksandid; kroonilise valu puhul mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, müorelaksandid (Caplan, 1995). Ägedat valu, mis tekib pea liigutamisel, leevendab ortoos ehk ortopeediline tugi. Seda võib kanda vaid lühikest aega, kuna immobilisatsioonist tekib kaelalihaste atroofia, mis suurendab veelgi kaelavaevusi. Pigem tuleks hoiduda äkilistest liigutustest (Caplan, 1995; Jeffrey et al., 1995). Soovitatav on ortoosi kanda haiguse ägedas faasis. Kui valu väheneb, kanda vaid pingutust nõudvatel tegevustel (Baron et al., 2002). 13

14 Füüsikalise ravi meetoditena kasutatakse ägeda valu leevendamiseks külmaravi, mis põletiku korral vähendab turset; kroonilise valu korral soojus- ja elektriravi ning massaaži, mis vähendab lihaspingeid. Selle toimel lihastes verevarustus paraneb ja kiireneb kudede taastumine. Kui ägedam valu on möödunud, alustada kehaliste harjutuste programmiga (Caplan, 1995; Malanga, 2004). Füsioteraapia eesmärgiks kaela radikulopaatia korral on saavutada stabiilsus ja mobiilsus lülisamba kaelaosas. See hõlmab kaela liikuvuse suurendamist, asendi kontrolli õppimist ja lülisammast stabiliseerivate lihaste treenimist. Samuti on vajalik taastada jõud käelihastes, mis häirunud närviinnervatsiooni ja inaktiviteedi tõttu on vähenenud. Füsioteraapia peab olema pikaajaline ja süstemaatiline, sest tulemus saavutatakse vaid kauakestva treeninguga. Füsioteraapiat teostades paraneb funktsionaalne võimekus, samuti ennetatakse uut haigestumist ja välditakse töövõimetust (Furman et al., 2005). Ravi algab kaela liikuvuse suurendamisest venitusharjutustega ja mobiliseerivate harjutustega. Pea viiakse aeglaselt piirasendisse fleksioonil, ekstensioonil, lateraalfleksioonil, rotatsioonil ja retraktsioonil. Venitatud saavad nii kontraktiilsed kui ka mittekontraktiilsed koed (Malanga, 2004; McKenzie, 1983). Harjutusi sooritatakse 1-2 korda päevas (Malanga, 2004). McKenzie (1983) soovitab harjutusi teha aga 6-8 korda päevas, see tähendaks iga kahe tunni tagant. Kui kaela liikuvus on suurenenud, kahaneb lühikestest ja jäikadest lihastest tingitud oht vigastusele. Samuti väheneb pinges lihastest tingitud valu, kuna venitamine kiirendab lihaste ja teiste pehmete kudede ainevahetust. Välditakse ka halvast liikuvusest tingitud vale koormust liigestele ja lihastele (Furman et al., 2005). Kaela liikuvus on oluline ka mitmesugustel ametitel. Füsioteraapiaga on võimalik inimese töövõimet säilitada (Hermann et al., 2001) Olulist tähelepanu tuleb pöörata keha asendi kontrollile. Alustada tuleb lülisamba lumbaalosa ja vaagna korrigeerimisest, kuna see mõjututab kaela asendit. Tagamaks lülivaheketta ainevahetus ja vältimaks vedelikuvaeguse teket diskis, peab koormusfaasile järgnema puhkefaas, et disk saaks toituda ja vedelikuga täituda, seetõttu on vaja regulaarselt asendeid muuta. Samuti tuleb magamisasendeid valida. Kõhuli magades on pea viidud äärmuslikku rotatsiooni ja pehmed koed liigselt välja venitatud. Kaela radikulopaatia korral on vajalik spetsiaalne padi, mis toetab kaela ja väldib asendit, kus kaelalülid on kokku surutud. Ägeda kaela radikulopaatia puhul tekivad tugevad valud just öösiti (Mc Kenzie, 1983; Caillet, 1998). Ameerika Ühendriikides tehtud uurimuse põhjal leevendas märkimisväärselt valu veega täidetud padi. Vee tõttu muudab padi oma kuju vastavalt vajadusele. Väiksema mõjuga oli silindrikujuline rull-padi (Lavin et al., 1997). 14

15 Kui liigutuste amplituut ja painduvus on suurenenud, võib alustada jõuharjutustega. Tagamaks lülisamba kaelaosa stabiilsus, tuleb jõuharjutusi sooritada kaela-, õlavöötme-, ja abaluulihastele. Samuti tuleb tugevdada lülisamba lumbaalosa ja alajäsemete lihaseid, et parandada tervet kehahoidu, millest oluliselt sõltub kaela asend. Tugevad lihased toetavad lülisammast ja aitavad kehatüvele mõjuvaid jõude ühtlasemalt jaotada, vähendades lülisambale ja diskidele mõjuvaid mehhaanilisi jõude. Harjutusi sooritatakse manuaalse vastupanuga või kasutades ära gravitatsioonijõudu. Haiguse tõttu nõrgenenud lihaste isoleeritud tugevdamine on vajalik enne mitmeid lihaseid haaravate kompleksete harjutuste juurde asumist. Kaela ekstensorite jõud on suurem võrreldes fleksorite jõuga, kuna peavad rohkem raskusjõule vastu töötama (Staudte et al., 1994, Chiu et al., 2002, Ylinen et al., 1994). Ekstensorite nõrkuse korral on pea vajunud ette (Malanga, 2001, Furman et al. 2005). Uurimuse kohaselt vähenesid patsientidel valu ja funktsionaalsed häired 50%, samuti paranes kaelahoid, kui oli suurenenud kaela ekstensorlihaste jõud (Jordan et al., 1998). Kaela radikulopaatiaga patsientidele sobib väga hästi treenimine vesikeskkonnas, kuna lihastele mõjub suurem vastupanu, aga liigesid koormab see vähem (Schüldt et al., 1995). Jõutreeningu vajalikkusest annab tunnistust ka Dyrsseni uuring. Istuva eluviisiga naised, kel olid kaela- ja õlapiirkonna vaevused, jaotati kahte gruppi. Esimene grupp tegi hantlitega pool tundi kolm korda nädalas jõutreeningut, teine grupp üks kord nädalas aeroobset treeningut. Pärast seda esines esimesel grupil harvem ja nõrgemat valu. Mõlemas grupis kasvasid jõunäitajad, kuid esimeses grupis oli tõus märgatavam (Dyrssen et al., 1989). Praktiliselt samasuguse tulemuseni jõudsid Berg et al. oma uuringus (1994), kus 12 minutine jõutreening kaks korda nädalas vähendas valu ja suurendas lihasjõudu naistööliste seas. Karlbergi et al. uuringus (1996) selgus, et individuaalselt planeeritud füsioteraapiaga paranes rüht ja vähenes kaela- ning peavalu. Vastupidise tulemuse sai Viljanen, et dünaamilisel režiimil lihastreening ja lõdvestus ei vähenda enam valu, haigusest tulenevat võimetust tööl ja igapäevaelus ega suurenda rohkem kaela liikuvust ja lihasjõudu võrreldes igapäeva tegevustega (Viljanen et al., 2003). Kaela vaevuste puhul on kasutusel mittemedikamentoosse ravina ka manuaalteraapia. Manipulatsioonil viiakse paigalt nihkunud lülid oma normaalsesse asendisse. Terapeut sooritab selle kiire impulsiga. Mobilisatsioon on aga aeglane lihasvenitus patsiendipoolse vastupanuga või ilma. Ulatuslikust uuringust manuaalteraapia mõjust kaela- ja peavaludele järeldus, et akuutset valu leevendab mobilisatsioon ning kroonilise valu puhul annab manipulatsioon paremaid tulemusi. Ägedas faasis on manipulatsioon keelatud (Di Fabio, 1999). Siiski üks tõsine vigastus või surmajuhtum leiab aset iga

16 manipulatsiooni kohta. Vigastuda võivad nii unearter kui ka lülidevahelised veresooned (Hurvwitz et al., 1996). Laialdaselt on kaela radikulopaatia ravi puhul kasutusel venitusravi. Kasutatav raskus peaks olema individuaalne (2-6 kg). Protseduur peaks kestma alguses kolm minutit, hiljem kuni kakskümmend minutit. Patsient on lamavas asendis. Enne venitust on soovitav kaelalihaseid lõõgastada füüsikalise ravi meetoditega. Swezey et al.(1999) järeldavad oma uuringu tulemustest, et 81%-l spondüloosi patsientidest vähenesid sümptomid pärast venitusravi. Jogathaei et al. (2004) väidavad mitmete uuringute põhjal, et kaela radikulopaatia korral on kaela traktsioon paranemisel andnud häid tulemusi. Traktsiooniga venitatakse ligamente, lihaseid, teisi pehmeid kudesid, vähendadatakse survet lülivahekettale. Diskisisene rõhu vähenemine toimub umbes poole võrra ja ainevahetuse paranedes suureneb vee kogunemine diski. Aja jooksul aitab see lülivahedel taas avaramaks muutuda Traktsiooniga paraneb ka kaela liikuvus. Venitus vähendab lihasspasme. Samuti viib see raadiksit ümbritsevate kudede reaktiivse põletiku vähenemisele (Sergo, 1965). Operatsioon on tihti ravi valikuks, kui 1,5 kuuga ei ole konservatiivse raviga valu ja funktsioonihäire taandunud, sümptomid on väga tugevad ning objektiivne kliiniline ja radioloogiline leid on vastavuses. Juba aastatel võeti kasutuselt anterioorne diskektoomia. Löfgren et al. on kirjanduse põhjal järeldanud, et mitmed autorid on saanud 75-90% patsientidel anterioorse disketoomiga rahuldavaid tulemusi. Nende enda uuring näitas valu vähenemist kaelas ja ülajäsemes pärast operatsiooni, kuid 14 kuuks jäi siiski mõningane valu. Subjektiivselt hinnatuna sel perioodil vähenesid mõnevõrra ka haigusest tingitud ebameeldivused (Löfgren et al., 2003). Mitmed autorid tõestavad, et 1-10 aastasel postoperatiivsel perioodil on 91-96%-l patsientidest paranemine hea (Buccerio et al., 1998; Gaetani et al., 1995; Gore et al., 1998). Gore uuringust selgub siiski, et 32%-l patsientidest ilmnes keskmiselt 7,2 aasta möödudes valu taastekkmist ja 16% läksid kordusoperatsioonile. Ylinen et al. uuringus (2003) 3-45 kuud pärast anterioorset diskektoomiat 43% 53-st inimesest tundsid mõõdukat või tugevat valu. Poelssoni et al. uuringus (2002) pärast anterioorset dekompressiooni valu, haigustest tingutud sümptomid aga vähenesid märkimisväärselt ning ADL (ingl Activities of Daily Living), NDL (ingl Neck Disability) ja enese tervisega rahulolu skoor suurenes oluliselt, kuid 80%-l esines ühe aasta pärast siiki veel valu ja NDL tulemustes mõnevõrra puudujääke. Tomaras et al. (1997) väidab, et 3 kuud pärast operatsiooni naaseb enamik patsiente tagasi tööle. Kirurgilise ravi eesmärgiks on närvijuure dekompressioon ning mehhaanilist konflikti põhjustava diskikoe fragmentide eemaldamine. Operatsiooni järel peaks kohe taanduma äge 16

17 valusündroom. Valu kiire taandumine võib jätta eksliku mulje probleemi täielikust lahenemisest, seetõttu ei tohi vahetult pärast operatsiooni oma seisundit üle hinnata. Liigne kehaline koormus võib olla valu taastekke põhjuseks ning pikendada lamamisperioodi (Asser et al., 2000). Mitterahuldava tulemuse põhjus võib olla vale diagnoos (juhuslikult või kliinilise ja radioloogilise leiu mitteadekvaatsest hindamisest tingituna on opereeritud valet vahemikku või valu on põhjustatud muudest faktoritest, mitte närvijuure ja diski konfliktist); jätkuv närvijuure kompressioon, mida põhjustavad osaliselt eemaldamata diski fragmendid; samast lülivahemikust tekkinud diski reprolaps; uuel nivool tekkinud diski prolaps; närvijuure armkoest tingitud kompressioon; epiduraalne hematoom; närvijuure vigastus (kas diski prolapsist või operatsioonist tingitud); lihasspasm; eelnev ravimitega liialdamine; psühholoogilised tegurid (depressioon, ebaadekvaatsed ootused kirurgilise ravi suhtes) (Asser et al., 2000). Ainult 10-15% kaela radikulopaatia haigetest vajavad operatsiooni (Caplan, 1995). Pikaajaline uuring, kus 26 kaela radikulopaatiga patsienti raviti konservatiivsete ravimeetoditega keskmiselt aasta ja mõned kuud: füsioterapeutilised harjutused, põletikuvastased ravimid ja patsiendi koolitus, näitas, et 24 patsienti tervenesid, 2 läksid operatsioonile, 21 jätkasid sama tööd (Saal et al., 1996). Persson et al. (1997) jõudsid oma uurimistöös järeldusele, et lihasnõrkus, tundlikkusehäire ja valu taanduvad mõne kuuga pärast operatsiooni. Samade tulemusteni jõuab aga ka konservatiivse raviga ühe aasta pärast. Heckmann et al. (1999) võrdlesid konservatiivset ja kirurgilist ravi saanud patsiente. 5,5 aastat pärast haigust oli tundlikkus paranenud 97%-l, refleksid 59,2%-l, lihasjõud 94,1%-l konservatiivset ravi saanud patsientidest. Kirurgilist ravi saanutel olid vastavad näitajad 75%, 53,3% ja 50%. Antud uuringutest lähtub, et tuleks eelistada konservatiivset ravi. Kaela radikulopaatia profülaktikas on tähtis vähendada staatilist ja dünaamilist koormust lülisambale, vältida lülisamba kaelaosa mikro- ja makrotraumasid, piirata järske liigutusi kaela ja kätega. Vajalik on õige elurežiimi ja töö korraldamine. Tuleb vältida ühekülgset kehalist või vaimset ülekoormust (Malanga, 2004). 17

18 3. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED Eesmärk: Selgitada, millised muutused toimuvad C 6 ja C 7 radikulopaatiaga patsientidel kaela liikuvuse ja käelihaste jõu näitajates, võrreldes haige ja terve poole tulemusi pre- ja postoperatiivselt ning selgitada, kas need erinevad tervetel inimestel registreeritud näitajatest. Võrrelda omavahel C 6 ja C 7 radikulopaatiaga patsientide käelihaste jõunäitajaid. Töös püstitati järgmised ülesanded: 1. Mõõta enne operatsiooni, 4 päeva, 3 kuud ja aasta pärast operatsiooni kaela liikuvus fleksioonil, ekstensioonil, lateraalfleksioonil ja rotatsioonil. 2. Mõõta enne operatsiooni, 4 päeva, 3 kuud ja aasta pärast operatsiooni käe pigistamise, labakäe ning küünarvarre painutaja- ja sirutajalihaste maksimaalset tahtelist jõudu. 18

19 4. TÖÖ METOODIKA 4.1. VAATLUSALUSED Uuringutes osales kokku 42 meest, kellest 3 katkestasid uuringu. Vaatlualused jagunesid kolme gruppi. Esimese ja teise grupi moodustasid 10 C 6 ja 13 C 7 närvijuure radikulaarse leiuga meespatsienti, kel esines diski prolaps (tabel 2). Kliinilise diagnoosi täpsustamiseks kasutati MRT või MG uuringut. Patsientidele sooritati TÜ Närvikliinikus anterolateraalne diskektoomia. Kolmanda grupi moodustasid 16 samaealist vabatahtlikku tervet meest, kel puudusid neuroloogilised ja ortopeedilised probeemid. Vaatlusaluste keskmine vanus, pikkus, kehakaal ja KMI on toodud tabel 3. Kõikidel vaatlusalustel oli domineerivam parem käsi. Uuritud patsientidest neljal inimesel ei olnud uuringu ajal ja ka varemalt olnud tööl sundasendeid. Kõikide ülejäänud patsientide uuringuaegsed või varasemad ametid olid seotud kas pikalt istumisega ja vibratsiooniga (bussi-, autojuht, traktorist) või korduvate füüsiliselt raskete liigutustega (liinitööd, maatööd). Haiguse algus oli 9 patsiendil äge ja 14 hiiliv. Aeg haiguse esimeste sümptomite tekkimisest kuni operatsioonini varieerus kuuni. Enne operatsiooni said taastusravi 8, haiglas pärast operatsiooni 8 ja aasta jooksul pärast operatsiooni 8 patsienti. Ravi sisaldas kas liikumisravi, füüsikalist ravi, massaaži või manuaalteraapiat. Iseseisvalt sooritasid kodus kehalisi harjutusi 3 kuu jooksul 14 inimest, aasta jooksul 10 inimest, kuid mitteregulaarselt ja harva. Kordusoperatsiooni vajas 1,5 aasta möödudes pärast esimest operatsiooni üks patsient. Tabel 2. Kaela radikulopaatiaga patsientide jaotus vasatavalt närvijuure kahjustuse poolele. Vaatlusalused Parempoolne Vasakpoolne närvijuure Kokku närvijuure kahjustus kahjustus C 6 radikulopaatiaga patsiendid C 7 radikulopaatiaga patsiendid Tabel 3. Vaatlusaluste iseloomustus (keskmine ± standardviga), kehamassi indeks (KMI) on arvutatud valemi järgi: kaal (kg)/pikkus(m). Vaatlusalused Vanus Pikkus (cm) Kehakaal (kg) KMI C 6 radikulopaatiaga patsiendid 46±3 179±2 78±3 27±3 C 7 radikulopaatiaga patsiendid 42±2 177±1 90±5 29±1 Kontrollrühm 48±1 180±1 92±5 28±1 19

20 4.2. OPERATSIOONI TEHNIKA aastal opereeriti vaatlusaluseid Tartu Ülikooli Kliinikumi Närvikliinikus Operatsiooni metodiks oli osaline anterolateraalne diskektoomia. Kaelal vastaval poolel ja kõrgusel teostati 4 cm pikkune nahalõige. Kahjustatud diski kõrgus avastati röntgenkontrolli all. Vabastati lülide eespind lihastest. Ligamenti teostatud lateraalselt lõige ja eemaldatud lateraalne diski osa. Edasi puuritud maha kõrgemal asuva lüli alumist ja madalamal asuva lüli ülemist serva, kuni tagumise pikiligamendini. Vastavalt vajadusele resetseeriti järele jäänud luu ja ligament ning eemaldati uncus vertebrae. Sellega saavutati närvijuure dekompressioon lülisamba kanalist kuni närvijuure siirdumiseni lülüliarteri alla VAATLUSALUSTE ORGANISATSIOON JA UURINGU PLAAN Uuringud viidi läbi Tartu Ülikooli Inimuuringute Eetikakomitee loal Tartu Ülikooli Kliinikumi Närvikliinikus ja Tartu Ülikooli füsioteraapia lektoraadi laboris aastal. Uuring koosnes järgmistest komponentidest: 1. Ankeet (toodud lisas). 2. Kaela liikuvuse mõõtmine:! sagitaaltasapinnas! frontaaltasapinnas! transversaaltasapinnas 3. Käelihaste maksimaalse tahtelise jõu mõõtmine! Käe pigistusjõu mõõtmine! Labakäe painutaja- ja sirutajalihaste jõu mõõtmine! Küünarvarre painutaja- ja sirutajalihaste jõu mõõtmine 20

21 4.4. GONIOMEETRIA Kaela liikuvuse mõõtmiseks sagitaal-, frontaal- ja transversaaltasapindades kasutati goniomeetrilist seadet KENO Cervical Measurement System. Mõõtmise ajal istus vaatlusalune toolil sirge seljaga, pea neutraalasendis, nurk põlveliigesest 90. Mõõteriist fikseeriti mõõdetavale pähe ja näidikud sätiti nullasendisse. Lõppasendis fikseeriti näit. Iga katset korrati kolm korda. Tulemuste analüüsimisel kasutati tulemuste aritmeetilist keskmist Sagitaaltasapind Sagitaaltasapinnas teostati fleksioon ja ekstensioon. Stabiilsema asendi saavutamiseks pandi vaatlusaluse ette õlakõrgusele tugi, kuhu ta toetas sirged käed. Mõõtjal tuli jälgida, et mõõdetav ei liiguks kogu kehaga kaasa (joonis 2) Joonis 2. Lülisamba kaelaosa liikuvusulatuse mõõtmine sagitaaltasapinnas: 1. keskasend, 2. fleksioon, 3. ekstensioon Frontaaltasapind Frontaaltasapinnas teostati lateraalfleksioon paremale ja vasakule poole. Stabiilsema asendi saamiseks asetati mõõdetavale kallutusega ipsilateraalsele poole tugi, kuhu ta toetas küünarliigesest painutatud käe. Vältimaks rotatsiooni, jälgis mõõdetav ühte kindlat punkti seinal. Mõõtjal tuli jälgida, et vaatlusalune ei liiguks kogu kehaga kaasa (joonis 3). 21

22 1 2 Joonis 3. Lülisamba kaelaosa liikuvusulatuse mõõtmine frontaaltasapinnas: 1. keskasend, 2. lateraalfleksioon Transversaaltasapind Transversaaltasapinnas teostati rotatsioon paremale ja vasakule poole. Stabiilsema asendi saavutamiseks asetati mõõdetavale liigutusega ipsilateraalsele poole tugi, kuhu ta asetas küünarvarrest painutatud käe. Mõõdetaval paluti pead maksimaalselt pöörata jälgides silmade kõrgusel horisontaalset joont. Mõõtjal tuli jälgida, et vaatlusalune ei pöörduks kogu kehaga (joonis 4). 1 2 Joonis 4. Lülisamba kaelaosa liikuvusulatuse mõõtmine transversaaltasapinnas: 1. keskasend, 2. rotatsioon. 22

23 4.5. DÜNAMOMEETRIA Käe pigistusjõu hindamiseks kasutati dünamomeetrit JAMAR. Maksimaalne registreeritav jõud on sellel dünamomeetril 90 kg. Enne testimist kohandati käepide vastavalt vaatlusaluse käelaba suurusele. Küünar- ja õlavarrelihaste jõu hindamiseks kasutati digitaalset dünamomeetrit Nicholas Manual Muscle Tester (MMT). Dünamomeeter mõõdab 100 grammi täpsusega ja registreerib maksimaalselt 199,9 kg. Mõõtja avaldab mõõdetva tegevusele vastusurvet, hoides dünamomeetrit paigal. Igat katset korrati kolm korda ja alustati terve poole testimisega. Tulemuste analüüsimiseks kasutati suurimat registreeritud tulemust Käe pigistusjõu mõõtmine Mõõdetav istus jalg üle põlve. Dünamomeetrit hoidev käsi oli küünarliigesest painutatud 90 ning küünarvars toetus vastasjala reiele. Mõõdetaval paluti maksimaalselt dünamomeetrit pigistada (joonis 5). Joonis 5. Käe pigistusjõu mõõtmine Labakäe painutaja- ja sirutajalihaste jõu mõõtmine Mõõdetav istus toolil, käsi küünarliigesest 90. Fleksiooni hindamiseks oli küünarvars asetatud reiele, ekstensiooni hindamiseks lauale nii, et labakäsi oli üle tugipinna serva vastavalt mõõtmisele, kas supinatsioonis või pronatsioonis, randmeliiges neurtaalasendis. 23

24 Labakäe painutusel asetas mõõtja dünamomeetri üles pööratud peopessa distaalselt. Mõõdetaval paluti maksimaalse jõuga painutada labakätt. Mõõtja avaldas ühe käega dünamomeetrile vastusurvet ja teise käega fikseeris mõõdetava randme. Labakäe sirutamisel asetas mõõtja dünamomeetri käe seljale distaalselt. Mõõdetaval paluti maksimaalse jõuga sirutada labakätt. Mõõtja avaldas ühe käega dünamomeetrile vastusurvet ja teise käega fikseeris mõõdetava randme (joonis 6). 1 2 Joonis Labakäe painutajalihaste jõu mõõtmine.2. Labakäe sirutajalihaste jõu mõõtmine Küünarvarre painutaja - ja sirutajalihaste jõu mõõtmine. Mõõdetav istus selg ja õlavars vastu seina. Küünarliigeses oli 90 painutatud ja supinatsioonis, sõrmed rusikas. (joonis 7). Fleksorite jõu mõõtmisel asetati dünamomeeter vaatlusaluse küünarvarrele distaalselt. Vaatlusalusel paluti maksimaalse jõuga painutada kätt. Eksamineerija avaldas dünamomeetrile vastusurvet. Ekstensorite jõu mõõtmisel asetati dünamomeeter samuti küünarvarrele distaalselt, kuid käe selgmisele poolele. Mõõdetaval paluti maksimaalse jõuga sirutada kätt. Mõõtja avaldas dünamomeetrile vastusurvet (joonis 7). 24

25 1 2 Joonis Küünaravarre painutajalihaste jõu mõõtmine. 2. Küünarvarre sirutajalihaste jõu mõõtmine TULEMUSTE STATISTILINE TÖÖTLUS Tulemuste statistiline töötlus ja analüüs toimusid programmi Statistica 6,0 for Windows abil. Arvutati aritmeetiline keskmine ja standardviga (SE). Keskmiste võrdlus toimus ühefaktorilise ANOVA abil koos Tukey Post Hoc testiga. Statistiliselt oluliseks loeti erinevust p<0,05. 25

26 5. TÖÖ TULEMUSED 5.1. KAELA LIIKUVUS Kaela liikuvuse analüüsil moodustasid C 6 ja C 7 radikulopaatiaga patsiendid ühtse grupi, kuna C 6 ja C 7 lülivahekettad asuvad lähestikku ja kahjustus erineval tasandil ei mõjuta kaela liikuvust Sagitaaltasapind Kaela fleksioon ja ekstensioon Kaela radikulopaatiaga patsientidel oli kaela liikuvus fleksioonil ja ekstensioonil kontrollrühmast väiksem enne (p<0,05; p<0,01) ja 4 päeva pärast operatsiooni (p<0,01; p<0,001). 3 kuuga pärast operatsiooni liikuvus suurenes mõlemas suunas ja oli oluliselt suurem kui 4 päeva pärast operatsiooni (p<0,05; p<0,001); kontrollrühmast jäi liikuvus väiksemaks ekstensioonil (p<0,05). Aasta pärast olulisi muutusi liikuvuse suurenemise suunas ei toimunud (joonis 8) *** * *** Nurk (kraadides) # ## ## ### * # # F E F E F E F E enne OP-i 4 päeva pärast OP-i 3 kuud pärast OP-i aasta pärast OP-i F E C6 ja C7 RADIKULOPAATIAGA PATSIENDID KONTROLLRÜHM Joonis 8. Kaela radikulopaatiaga patsientidel pre- ja postoperatiivsel perioodil ning kontrollrühma kaela liikuvus kraadides fleksioonil (F) ja ekstensioonil (E) (keskmine ± SE). Statistiliselt oluliseks loeti erinevusi: p<0,05-#; p<0,01-##, p<0,001-### - võrreldes kontrollrühmaga p<0,05-*; p<0,001-***- võrreldes enne ja pärast operatsiooni. 26

27 Kaela summaarne fleksioon ja ekstensioon Kaela radikulopaatiaga patsientidel oli enne ja 4 päeva pärast operatsiooni kaela liikuvus sagitaaltasapinnas väiksem võrreldes kontrollrühmaga (p<0,01; p<0,001). Postoperatiivsel perioodil 3 kuuga ja aastaga kaela liikuvus suurenes võrreldes liikuvusega 4 päeva pärast operatsiooni (p <0,01; p<0,001) (joonis 9) ** *** Nurk (kraadides) ## ### 20 0 enne OP-i 4 päeva pärast OP-i 3 kuud pärast OP-i aasta pärast OP-i C6 ja C7 RADIKULOPAATIAGA PATSIENDID KONTROLLRÜHM Joonis 9. Kaela radikulopaatiaga patsientidel pre- ja postoperatiivsel perioodil ning kontrollrühma kaela liikuvus kraadides fleksioonil ja ekstensioonil kokku (keskmine ± SE). Statistiliselt oluliseks loeti erinevusi: p<0,01-##, p<0,001-### - võrreldes kontrollrühmaga p<0,01-**; p<0,001-*** - võrreldes enne ja pärast operatsiooni Frontaaltasapind Kaela lateraalfleksioon Kaela radikulopaatiga patsientide lateraalfleksioon haigele poole enne operatsiooni oli statistiliselt oluliselt väiksem kui kontrollrühmal vasakule ja paremale poole (p<0,001), tervele poole väiksem kui kontrollrühmal vasakule ja paremale poole (p<0,01); 4 päeva pärast operatsiooni haigele poole väiksem kui kontrollrühmal vasakule ja paremale poole (p<0,001), tervele poole väiksem kui kontrollrühma vasakule ja paremale poole (p<0,001). Haiglasoleku perioodil liikuvus tervele poole isegi vähenes võrreldes preoperatiivse perioodiga (p<0,05). 3 kuuga pärast operatsiooni kaela liikuvus lateraalfleksioonil haigele poole suurenes võrreldes enne operatsiooni saadud tulemustega (p<0,05). Liikuvus suurenes ka tervele poole, kuid siin statistilist olulist erinevust ei esinenud (p>0,05). 3 kuu möödudes operatsioonist olid tulemused mõlemale poole oluliselt suuremad ka 4 päeva pärast 27

28 operatsiooni registreeritud tulemustest (p<0,01). 3 kuu pärast jäid lateraalfleksioonil saadud tulemused mõlemale poole siiski väiksemaks võrreldes kontrollrühma tulemustega vasakule (p<0,05) ja paremale poole (p<0,01). Aasta pärast opertatsiooni ei olnud tulemused oluliselt muutunud võrreldes 3 kuud pärast operatsiooni saadud tulemustega. Ka siis oli lateraalfleksioon haigele poole oluliselt suurem kui enne operatsiooni (p<0,05), samuti tervele poole, kuid statistilist olulist erinevust siin ei esinenud (p>0,05) ja liikuvus mõlemale poole suurem kui 4 päeva pärast operatsiooni (p<0,05; p<0,01). Kontrollrühmast jäi kaela liikuvus frontaaltasapinnas aasta pärast operatsiooni ikkagi oluliselt erinevaks (p<0,01) (joonis 10). Nurk (kraadides) ## ### ** * ** * ** * * # # ## ## ### ### H T H T H T H T V P enne OP-i 4 päeva pärast OP-i 3 kuud pärast OP-i aasta pärast OP-i C6 ja C7 RADIKULOPAATIAGA PATSIENDID KONTROLLRÜHM Joonis 10. Kaela radikulopaatiaga patsientidel pre- ja postoperatiivsel perioodil ning kontrollrühma kaela liikuvus kraadides lateraalfleksioonil haigele (H) ja tervele (T), vasakule (V) ja paremale (P) poole (keskmine ± SE). Statistiliselt oluliseks loeti erinevusi: p<0,05-#;p<0,01-##; p<0,001-### - võrreldes kontrollrühma liikuvusega vasakule poole p<0,01-; p<0, võrreldes kontrollrühma liikuvusega paremale poole p<0,05-*; p<0,01-** - võrreldes enne ja pärast operatsiooni Kaela summaarne lateraalfleksioon Kaela radikulopaatiaga patsientide lateraalfleksioon mõlemale poole kokku oli 4 päeva pärast operatsiooni väiksem kui 3 kuud ja aasta pärast operatsiooni (p<0,01). Kõigil neljal 28

29 mõõtmisel saadi kaela radikulopaatiaga patsientide kaela liikuvuse andmed väiksemad kui kontrollrühmal (p<0,001; p<0,001; p<0,01; p<0,01) (joonis 11). Nurk (kraadides) ### ### ** ** ## ## enne OP-i 4 päeva pärast OP-i 3 kuud pärast OP-i aasta pärast OP-i C6 ja C7 RADIKULOPAATIAGA PATSIENDID KONTROLLRÜHM Joonis 11. Kaela radikulopaatiaga patsientidel pre- ja postoperatiivsel perioodil ning kontrollrühma kaela liikuvus kraadides lateraalfleksioonil mõlemale poole kokku (keskmine ± SE). Statistiliselt oluliseks loeti erinevusi: p<0,01-##; p<0,001-### - võrreldes kontrollrühmaga p<0,01-** - võrreldes enne ja pärast operatsiooni Transversaaltasapind Kaela rotatsioon Kaela radikulopaatiaga patsientidel oli kaela liikuvus rotatsioonil haigele poole väiksem kui kontrollgrupil vasakule ja paremale poole (p<0,01) ning tervele poole väiksem kui kontrollgrupil vasakule (p<0,01) ja paremale poole (p<0,05). Kohe pärast operatsiooni rotatsioon mõlemale poole isegi vähenes, kuid statistilist olulist erinevust enne operatsiooni saadud andmetega ei esinenud (p>0,05). Sel perioodil oli rotatsioon oluliselt väiksem kui kontrollrühmal (p<0,001). 3 kuuga operatsiooni järgsel perioodil liikuvus haigele poole suurenes võrreldes enne operatsiooni (p<0,05) ja 4 päeva pärast operatsiooni saadudud tulemustega (p<0,001). Rotatsioonil tervele poole ilmnes statistiliselt oluline erinevus ainult 4 päeva pärast operatsiooni saadud andmetest (p<0,001). Sel perioodil jäi liikuvus tervele poole siiski väiksemaks kontrollrühmast (p<0,05). Aasta pärast operatsiooni olulist liikuvuse suurenemist ei ilmnenud võrreldes liikuvusega 3 kuud pärast operatsiooni, kuid 29

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Diana Tamberg KOLMEKUULISE FÜSIOTERAAPIA MÕJU KROONILISE KAELA- JA ÕLAVÖÖTME MÜOFASTSIAALSE VALUGA NAISPATSIENTIDELE Magistritöö

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoul

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoul TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoulder grindle complaints caused by text-neck and physiotherapy

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt meestel

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades The implementation opportunities of stretching exercises

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Labakäte taastusravi võimalusi

Labakäte  taastusravi võimalusi Kairi Lees, tegevusterapeut Ida-Tallinna Keskhaigla II taastusravi osakond Osteoartroosi võib nimetada liigeste kulumise haiguseks ehk liigesekulumuseks. Haigus ei kahjusta üksnes liigese kõhre, vaid haarab

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-i

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-i TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-insertional Achilles tendinopathy and physiotherapy

Rohkem

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd Omal jõul HARJUTUSED alajäsemetele TALLINNA REUMAÜHENDUS 2010 Igale inimesele on antud üks kord olla noor, kuid ta ise valib aja selle jaoks Omal jõul on võimlemisharjutuste komplekt reumatoloogilistele

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amputation Bakalaureusetöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja:

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad - meeskonnatöö Lagle Lehes SA TÜK Kõrvakliinik OÜ Ortodontiakeskus Tallinn 2016 Mis on müofunktsionaalsed puuded? Suu-näopiirkonna välimiste (miimilised

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Polümedel-M

Polümedel-M Polümedel-M Polümedel-M kujutab endast Polümedeli ja ferromagnetite sümbioosi. Polümeerne materjal (lavsaan) ühendatakse ferritoovsete osakestega. Saadud kilet töödeldakse alguses spetsiaalsete seadmete

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Dry Needling nõelte kasutamine müofastsiaalsete probleemide ravis Indrek Tustit Lauri Rannama Füsioteraapia Kliinik OÜ

Dry Needling nõelte kasutamine müofastsiaalsete probleemide ravis Indrek Tustit Lauri Rannama Füsioteraapia Kliinik OÜ Dry Needling nõelte kasutamine müofastsiaalsete probleemide ravis Indrek Tustit Lauri Rannama Füsioteraapia Kliinik OÜ Valu Müofastsiaalne valu on neuromuskulaarse düsfunktsiooni kompleks, mis hõlmab nii

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTATUD ISIK...1 3. SOODUSTATUD ISIK...1 4. USALDUSARST, AKTIIVRAVI, TAASTUSRAVI...1 5. KINDLUSTUSJUHTUM JA ÕNNETUSJUHTUM...1

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem