Eesti Lauljate Liidu. UlislKdldlC Ilsel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti Lauljate Liidu. UlislKdldlC Ilsel"

Väljavõte

1 * Eesti Lauljate Liidu s UlislKdldlC Ilsel 5 ^.,,;:^:;,Sega^oöM '' ^'MSfS^ ': i H :: ' : /}&Mr '.. " "^^5u^,5>?5'??^ z 0»v^#~.»^;>-~»itrri»:*:#;.»»j>5<iwr^^

2 EESTI LAULJATE LIIDU MUUSIKALEHE LISA SEGAKOORID s \^i?h i AASTAKÄIK 1924

3 Igasugune paljundamine autoriõiguse seaduse põhjal keelatud. A.-S..Ühiselu* trükk.

4 E. L. L. MUUSIKALEHE LISA. Nr.l Segakoorid. Paljundamine keelatud. üles. Kindlasti. Rahvaviis. 4 H_ Ife^iEÖEf A. KAPP. ü - les, ü - les - j T-gJ - 3=*?at= Ü - les, ü - les hei - lad ven - nad, ü - les, ü - les m u ü m. -if=f les, soi-da-me nüüd sõõ-ru mäe-le & ±ž -&.- Žpj^j: ^ ^ hel-lad ven-nad, ü les, les, U: Pfcfc les ü-les hel-lad 4x äri r?z~ži~zzi?^^^-f^=^~m^ les, les, sõida-me nüüd sõõ - ru mäe-le ü - - les, ü - les hel-lad ven-nad, ü-les, ü - les, J. J. i. N U. ü-les ü-les

5 ven nad, sõi da me soo ru mae le, SE - - > -gh M ši: ZH Š " rpzi g»-. idzrn: 1 sfez:: söi da me nüüd sõõ ru mäel, ü les sõi da me nüüd sõõ ru mäe le hel lad ven nad ü les, ü les, mäe le \ > ^ J :22T les A 1 ^^MMD PÜ Sääl mei e söö me sõs te ^ j > ^ n is N ± ± JL j. les. Sääl mei e söö me sos te ri da at z3t 0E ^le ^fee =M ri da, ü les. Sääl mei e söö me sõs te ri da! «9 * i I ' # d J #- #- -» # -g- ± A. JL JPL -^=: ^» %0 0 3 ü les, ü les. i N T.... : = ^ L 3 s#^# ü les, ^FÖFF 0 U3 ü les, ft *«. i, i i r r i ' ' r r r pau gu ta me päh ke li da, '-4J. fee -* *- 5= m 4

6 1 B Rahulikult. s p ü les, ü les, hel lad ven nad Alt. I. II. ü les, Ü les, ü les, ö 1^- Bassid LII.pp^^ VP ^ ' " W ü les, ü les, sõi da me nüüd sõõ ru mäe le, ü les. les, ü les les, ü ^zzzr ^ zz:' /p >!/*. /. //. P=^^=^%, Äf^^F=^:: #=%^MF^ les. Hei lad ven nad ü les. Sääl me roo mu ro ka ta me, ü les, ü les. Hei lad ven lau lu lah ket lak su ta me nad, C tnf 5

7 y r 5 r-r '7^&s= E±ž3 sõs te ri da, ü les. ü * cresc. I U' I I' l '! les pau gu ta me! I D Elavalt. =**3E=*Sgi rr r r " f^ päh ke li da, ü les, les. Sääl!/ me 1 < V f Sääl me rõõ mu lau > lu lah ket 3 l _ ^ ^ 1 ^ K rõ ka ta me, rõ ka ta me, lau lu ü les, lak su ta me, ü les. G- 1 rprd I les. ^ ^=L r _ ^fc^± rt _ f d_ rr r lah ket lak su ta me. Sääl me mu rõ ka ta me I & - T-&- 32= Sääl me rõõ mu

8 IH \$21 T 3E5E^EI^E!^ WZM^ T -p-. f r r f,,, ü les, ü les, lau lu lah ket lak su ta me, ü les. I I _ÄW_ J. JL &-. rõ. ka ta me. i i : il~h^r t p-zz.!=::-«-: fc=fc=fc=jse r. I I I Sääl on mee Ied me sit se mäs, ü les Sääl on mee led me sit P&f- ^ zp A string i=± ü les, se mäs, -j pe pt r ^ i II II r r r * II r sääl on mee led me -J J J J- T -J J- _J_J sit se mäs sü da med sääl ^tt-p E= s=t= Ž^EE T=tt :pz: do ^2 D ^-^=p ^t_ r r - r h _ ±_, r h,-j sü ti ne mäs, sääl on mee led I I I I j ± ^ji= = =E=gEH=f k jl ± me sit se mäs, I 7

9 sü - da - med sääl sü - ti - ne - mäs, ü -' les, ü- Siia*-»»iz-^zz=ig=:i=yi=iz^^~T»i=r»iir^g=ir:f2^r=h/g : i i i i i i i i m i *M ////' p^jps les, les. D^M^VM^ Sopr. Alti. Ten.. Moderato. jfttf M. M. '»58 3E 8 Kena kevade. Uuem rahvaviis. M. SAAR. /JV r V r r \ \J 1 2. Oh ke-na ke-va - de! Meil Bassi. 1 2 Meil ar -mäs o-led sa, oh ke-na ke-va - de! Meil w^m^^^m 1 2 Meil ar mäs led H_.,

10 ar mäs o led sa, oh ke na ke va de, oh ke va ^^^^^^^^^"^-^^"k^^t-^^' ar mäs o led sa, oh ke na ke va de, oh ke vad tl s> ^ t^z^^ch^m^^^ va de, oh ke va 1. Oh 2. Oh ZM^-M^WiM^^z^^^^ de, oh ke va de, oh ke va de! de, oh ke va del? i *f~s~ ' fz-'. ff <g \ G t e T= fcfc± fc= - $=±- _. p j a^i 0- T _ T jzz de, oh ke va de, oh ke va de!

11 poco stretto M^ch^^Z -0-- & cresc. m chmib^ WWD ke va de, ke va de, oh ke oh ke va va de nii i me de küll o led i lus, küll lõ bus, küll cresc. &&=X.. fctzf * " Oh ke va de küll Oh ke va de küll >_. _H> o led i o led la cresc. me he = tr i lus, küll lõ bus, küll _Ž=g^:=^ pz^ z ^ 1. Oh ke va de nii i lus, küll 2. Oh ke va de küll lõ bus, küll lil led lõ bul leh ka vad ja kar jad laa nel ui da vad ja / marcato o led i me i lus, kui lil o led la he, lõ bus, kui kar led jad Ü jrpr p te :zp: s>o led i me i lus, kui lil o led la he, lõ bus, kui kar led jad o led i me I ' lus, kui lil led o led la he, lõ bus, kui kar jad laa 10 i^wd bul nel

12 lin-nud lau-la - vad, kel-lad kõ - la - vad, rit. ~zz~ ^-ckf con calma lo laa bul, kui lil-led lõ-bul leh-ka-vad ja nel, kui kar-jad laa-nel ui-da-vad ja W i=t2" == : WWZ^^^^DU lo laa bul, kui lil-led lõ-bul leh-ka-vad ja nel, kui kar-jad laa-nel ui - da-vad ja PP leh ui - ka - da vad, kui lil-led lõ-bul leh-ka-vad ja vad, kui kar-jad laa-nel ui-da-vad ja rit. ^^p=i lin - nud kel - lad lau - la kõ - la vad. vad. T 7 r=-p: lin - nud kel - lad lau kõ $=±=tz la - - vad. la - vad. Si 2 ck lin - nud kel - lad lau kõ la - - vad. la - vad. M

13 Allegretto*4- Kevadveed. A. LEMBA. 7 i u k^ i y i J :^ i ^?>> Veel lu - mi - eh - - teis met-sad, sood, kuid ko - ha- h i r> ri h i h j ^ h I 5 #- K # L==p: 3ÖE vad ju ke - vad-veed! Ning kai - su - ta des kal-daid mm -+<J h ^= f EP=i i=:j j h i W~ * -: h _j n ^ss vood ju ke - va - de - le loo - vad teed, ju ke l~! h I h J $ \!> I. -0. h _* m.*. z=p=: 23E =P =t==tt: 12

14 *: fe *=j=ä. X 3q ^ I U I J- de - le loo-vad teed Ja 6 - hus hõõ-gub lain #±_ 0 i 0 J *_ cresc. - ZA is r """ ~{S 1 P"i»hrte ja Ja õ-hus hõõ-gub Ja õ - hus hõõ-gub lain-te hüüd, jah, hüüd, jah lain - te hüüd MMWZ^MMMDW õ - hus hõõ-gub lain - te hüüd lain - te hüüd, jah lain ju ke - vad teel, ju fa ± ± jj'- \± ^MZ^W^A^ te ju ke Me '^EE EE*3EEP: ke - vad' sääl IS i r* E E 3GZ= ju ke - vad teel! i vad, ju ke -vad teel! 13

15 va - hus õits - vas vai - ges rüüs. Meid saat, fe^=^tl=ö 3~ i - nud cresc. ^ W^TT» n J * 5 Me va- hus õits-vas vai - ges Me va - hus õits - vas vai ges BO ke - vad en - da eel! lüüs. Meid saat-nud Me p= f : -H Iva - hus õits-vas en - da eel! ke - vad en - da eel, en - da eel! ni 2A}j j J.,i j> i I f=^=^^=f=^ WD vai - ges rüüs. Meid saat - nud ke - vad enda, en - da eel I Ni; 1 ±=ž W \j!. Al IJ Ju tu - leb ke - vad lil - les, vees ta tu - leb jr z^p^-^zo^j^l-r p ^j^ g. a WP^W^^M A ±=± är - kab loo - dus hall M* \m^mm AuL. ning vaik-sed, peh - med mai kuu _i ^^^HFVr-fr 14.JULJDLLJLL -P m z 5=JC

16 9* w tr 1 -i d r tp-f=5 ^ tr^ Tr ööd siis sa - la sõud-vad jär - gi tal. Siis sa - la sl _L_^_ S :p=3 Š^^mm i T ZH i f c ^ sõud-vad jär - gi tal. Siis sa - ia sõud-vad jär - gi *fc =t 4- * - u rit. 3g ECUHP?» tdr. Ö3EÖ f= i ^ L. 1 w I w ei/m. tal ning vaik-sed, peh-med mai kuu ööd, siis sa MZ SBs ^ 5±= l f: -sii'-. VP sõud - vad jär - gi tal. ie3tizi T i ^ i ts: 15

17 s. A M.M.«50 f Nüüd ole, Jeesus, kiidetud. Vaimulik rahvaviis. M. SAAR. 4~~i ^ *!... ' * i ^ 1. Nüüd o le, Jee sus, kii de tud, et sa neitsist sün 2. Sääl tae va I sa ai nust last lei ad sõimest ma 3. Kes suu rem on kui il ma maa, Maar ja sü les maft-^i Jj J^ ±&±&L11 i^ Zi^5^i äe :tz±t di ga gab nud kui mast, nüüd ta, see ~ :=^ZP ^ i ni me ne il ma le, sest mei e vae se li nas se on on nüüd laps, kes il ma pääl kõik Bi :5 izzj : =:,_I_J 1 I p Zcr^o. M.M.# 40. PP laul vad ing lid tui nud koi ge as jad pe ab rõõm ü ü sas-te. 1 lem hää.) Ku ri le vel.j "~~^ ^PP ^ ± leis. 3± W 16

18 E. L. L. MUUSIKALEHE LISA. Nr Segakoorid. Paljundamine keelatud. Andante. &= ==X Sopr. Alto. h=± V Meil aiaäärne tänavas. L. Koidula. z=h: -1*?z Meil tä na-vas. <-4- I Eesti rahvaviis. C. KREEK.!^ kui ' Ten. mp 9z^^^=S=6=zgr=^g *--\ -^~^=Xt ^-. Meil ai - a äär - ne tä - na-vas, kui ar - mäs o - li Bass. mp *: Meil ai - a - äär - ne tä - na - vas, kui ar - mäs ** mf -j?=p. -V ' ar - mäs, ar - mäs o - li see! Kus kas - te - hei - nas I ^ see!- mf Kus M to 3 ^ aa*.pukas te - hei nas me ^^^m mf - Kus kas - te - hei - nas põl - vi li see! to^: mf Kus kas rtczi :p r=53 te - hei - nas põl - vi- 17 2

19 =*= t Z * * p ^ T * 1 põl vi ni mc jook si me! i=e :*=*: m/' Kus ;-t^=t)-: e ha ni ma lap sed look si me! M f Kus e ha ni ma 2& -^^?- -Ci=pija: lap sed jook si me! ^±:^z=i==i=t==:- = z=dzzi=:d: VI f Kus e hani me lap sed jook si me! pi ^=^E?E pililii män gi sin küll lil le, ro hu ga, fc=» kust ^^M *= } ž= ^=ž ] män gi sin küll lil le, ro hu ga, kust g;rfr4< = P P ni ma män gi sin küll ro hu Pfefc p^-p»- Kus ha m ma 18

20 drzjs=&=r ö *=*- va na taat käe kör val mind tõi tup pa ma ga ma. Küll ^Eg^^Z5Ej^^^E^feg^=g va na taat käe kõr val mind tõi tup pa ma ga ma. Küll ^ i #» «S^j 3* ga, kust va na taat tõi tup pa ma ga Ü^=i== ^ män gi C mr^=0, M 0 1 küll lil - le, ro hu Ufc B 0- ü le ^S fczgö^p] "p: zi= ai a taht sin ma ta kom bel vaa da ta! «Laps, v_. 4Ü. ü le ai a taht sin ma ta kom bel vaa da ta!.laps, ^E*^3fc ma. ÜEE ga, Laps, W^^^^DM^^WM 5 kust na taat käe 19 2*

21 -fi 0-0, i^^^^^^^^i^ oo ta", kos tis ta, see aeg on kiir küll tu le rna!" : f p f t? : * mus. oo ta", kos tis ta, see aeg on kiir küll tu le ma, on _ =?. '.«_ # #-_ 00 ta, see aeg on kiir küll, kiir küll Pi =! -M- =F z=f~trq i>t- =0= kõr vai mind tõi tup pa ma ga WW r#. molto ditn. a tempo :d2: ' ^ B J K 0 ^ kiir küll tu le ma!' m Ztz^ r#. molto tu le h ma: H«W. a tempo ^ #- 4 ' I? p Trzp: : :p~:=p:»«^ Aeg tu li. Maa ja i :p=~ = gfcfcfe rit, molto =g 7 = ~:: fl tempo z:^=:=j±zz: B~ jzz: ma. Aeg tu li. 20

22 ick t-± M Z Silm mõn-da -fcjfc ei ISE^S^ -I*,-» D,» *: me - rc pääl silm mõn - da se - le - tas, ei A--4 ^HT~F f * *~ r~i z=ž E p = ii^p Maa ja me - re pääl silm mõn-da se - le tas, U ^= ^_ + _^ r ^,»>^,«^r r Kr ^»-+-a»^se - le - tas, ei pool nii ar - mäs poi - nud sääl, kui :b.: * = # -* $z ^"cki pool nii ar - mäs poi - nud sääl, kui - nafee pool nii ar - mäs poi - nud sääl, kui ku la tä - naei pool nii ar - mäs poi - nud sääl, kui ku - la 21

23 EŽEE2 E EEE rit. e dim. pp kü la tä vas, kui kü la tä na _ rit. e dim. 4t =B=ä= m II. A. pp I. A. ppp vas. Ei pool nii ar mas poi nud sääl! rit. e dim. W^3^E vas, kui tä na vas! ife atz: =3=3: :=t SE^EIE* ick tä na vas, PP kui tä na ppp vas! PPP PPP vas! rit. e dim. lünga Andante espressivo. PPPP <* ^> =1; MM^^ZM^AZ mf Ei pool nii ar mas pol nud sääl, kui. PPP PPPP ^ ^ $= fe^p M -m»/<' C» i, kui tä na vas! Ei pool nii ar 3$e?= M S=s II2ll? : /wv "'/ Ei pool nii E^ PPPP, aö^= ar rnas 5=ss EE mas 22

24 Sou. ( lauljat) Larghetto. $ fe: = 1 Koor. p con bocca chiusa sfz z^mžw^^im. kii la tä na vas, sfz? f Tf Mp * poi nud sääl, poi nud sääl, ^ ÖEEl= * ZM^N^^MZ^^D = f e = ÖE P*. ^ Ei ny. pool nii ar mäs pol nud sääl, kui p^7 :r : f <s> --\ # ' ^\\ *=±=*H ku la tä na vas! ~ rit. ku "&ZZ la tä na vas! li^p^i^ Üž= =pz=:=t==t= M^^^W ku la tä na vas! rit. ~ ~ DM?^^^AM^MM^^M kii tä na vas! 23

25 Moderato. f Teretus. L. Koidula. JUHAN AAVIK (1916) y ^ p p ^ F F.1/,,/ 1. Teid ma te re tari eest las tc po jad, kel lel kül mud 2. Teid ma te re tari, kes tei e öi gust lah ti sõi mi te 3. Me he mee le le a su ta ko da, prii u sel pü he nend f\ i i h r> j h n i j! d_,^, I-IN JLA.± ku ma vad töös, kel lel sü da med rin da des soo jad, va le de vööst, kes ep koh ku des kiir ja lõi kust eest las te muld! Mul ju mu das se ti ge da o da, J II i i j} i ^ ^ > _ 7 j. * iv b f* < r ^ n * *0 0~i» F-i z 0- r y ^_ ^&J3.b^^^^pg^: sel gi nud si hid sii ma de ees, I ga vest ka oo näi rmd si gi vat kur jast tööst. Ta ga ne ä ra val ge le tõu se ja vai mu kuld! Ko ha ge le hed 24

26 , ftz.0 pfc põ li ne põud, il mub i sa maal tei e jõud, va le de vaim; Sir gu si gi ne to e taim, ko du maa puus! Va na vä ge vus eest las te suus, J > > J J j j J* h j * ^ JT" ^-^ lüi -Z \ * * tr r~' il mub i sa maal tei e Sir gu, si gi ne ts e va na vä ge vus eest las te jõud, taim, suus, il» mub sir gu vä ge vus SET.-.LJdv,>..,-^J2g zgrž^rr : r=x g -zz*=*= r et jõu är te, du, ka, pst«b issi) Tiz^^Jtrjcbrq 1 t?3t?" tei jõud! As tu ge, to e taim! Ju ha ta, eest las te suus! E lus se I h!^ e3. * d T\ as tu ge, ju ha ta, är ka as tu ge ju ha ta e lus se et ]OU är?=q te, du, ka, 25

27 as tu ge JU ha ta e lus se ^ et te, jõu du, är lca, et te! jõu du! är Ka! S t ö> 44- as tu ge et te! ju ha ta jõu du! e lus se är ka! JZ. i 1 V J* ^ = = * = f E ( ; * = F as tu ge ju ha ta e lus se <&. &-- et te! jõu du! är ka! P Maestoso. m 2 w Püha. Fuuga segakoorile. Pii '"/' A. LEMBA. ha, I Ü--. M, ^ 0-~v~& l*sc: > mf P Pii ha, pii ha on Is sarid Se ba ot. pii ha on ^C iil -6> Is sand Se ba I. i I J. & -6>-~ EEE Pii ot. dim. ha, pu ha on Is 26

28 Pii ha, pü ha on m D- sarid, Is sand Se ba gfe ä=t=^z=iiz d;z=:ir=:i Pü ha, sand Se pu ba ha on Is sand Se ba ot. ot. Pü ha on Is sand. Pü l=t=9 ha, pü ha -& ä=s^ i M <V Is sand Se ba ot. te ' Pü»if gfe Pü Pü Pii ha. Isot. Ö»- P I ha. ha, ha, pü ha on Is sand Se ba ot, Is r ai- DWMWWWW pü ha on pü ril J tzp: Is ha on Is 27 sand Se Se baba Ä JSL -fi?" *~<s>- ^=dt=p^=g= sand Se ba

29 ot. Se - - ba - ot, Is - sand ot. a tempo. f ot. Pu - - ha, pu - - ha on < Pu - - ha, pii - - ha on Is-sand Se-ba ot. i P>] "! >, I I "l I 1. I ' zdfc p==r :t: ^ ^ d -p f r-fr~- Se - - ba ot. Pu - - ha on Is-sand Se - ba- Pü ha, pu - - ha on Is - sand Se-ba - ot. Is sand Se-ba - ot. I ot. 28

30 Is-sand Se - ba=ot. Pii - - ha Is - sand. Pii - ha, pii - ha on Is-sand Se - ba On pii-ha Is - - sand Se-ba- "'/' Pii - ha, pii - ha on Is sand Se - ba- Pü - - ha, pii ha on Is - sand Se - baot, Is sand Se-ba - ot. ot, Is sand Se - - ba - - ot. Pii - ha, 29

31 W "» P" f\ Pü ha, Pü r e>pu ha, ZJEL pü ha m r=f : / lie =^=fi&^=^i^=s-=i on ha on Is sand Se ha Pü ha, T\ J 0 X 0- m pii ha on Is sand Se ba ot. Puis sand Se ba ot, JL-J Mzf=ž=. y*-0 ot, pü trr ha on dim. Is sand Is sand Se -<S- Se W: ba ot, -J- ^ -^- }-# '^=j3_fc===elf====:e 22: ha on Is sand Se nnzrj Is sand Se ba ot. r J i ' i r ~^p-~ ba Is sand Se ot, on pü ba ot. Pü ha, ha # ^~n» T Ä 4F^==4 ba ot. pu ha, 30

32 m Pu ha, pu ha on ls sand Se badim. --I _uj 1 J_ 3 J±=i= m pu pu pu ha ha ha on ls on ls I, I i on ls sand Se sand Se U -& ' sand Se I ba ba ba > JT* 1 ot. Pu ha, pu ha on 32 z===z=^.^z=: ±zfit^z=-0ts m zi. i jz idbgrzrrrzr^ izzzrr: T 1:1 ot, ot, ot. Se -* J. r S *tp ba ot, ls sand, ls sand sand ls sand Se ba ot. m i ' y i Se Se ba ot. I j :ä j a f rit. V ba ot. 31

33 Mu Eestimaa. P. Grünfeldt. K. TÜRNPU. fc*= fl«^^. y p p 1. Ees ti, mu ar mäs, kai Us ko du maa, mu i 2. Koi du ja Hä ma ri ku ko = du maa, mu sün 3. Ju mal sind kaits ku, kai lis ko du maa, su rah lus maa, mu ni maa, mu va ga, su I [S r s> k.., NI i J- -fjtaju zmmmmckm«^ tc: "t 5/2. ^,.,_^^_^, pii ha maa. Ma lä hen lä lau lu maa. Kes 0 ma maa rah va ga. Kui ju hib ta H I SJZ. ' J* j >,»» bi ja sind Sl me to E^=g^ ^r g^g =^ Ma lä hen lä Kes o ma maa Kui ju hib ta ist e-s-c-e-n-d -r prii ust kalts tes va» bas ta tud us ta vaks jääb 1 1 tuve si U3 lest, veest, re ga nu meel, r* * h JBL- J- JL -r-e-s-c-e-n-d-o su prii ust kaits tes tu lest, veest said va bas ta tud ve re ga ja us 1a vaks jääb si nu meel pikemalt. JV; et va ba na vöiks õits ta sa! jää seis masa, mu Ees ti man! siis sei sad sa, mu Ees tl maa! tr w ^ X 32

34 MUUSIKALEHE LISA. Nr Segakoorid. Paljundamine keelatud. Sopr. Alti. Recitativ toonii. Ten. Bass. Tere, sikakene! Dr. Hurt Setukeste laulud. J\ ALEKS. LÄTE. jt 1-\. _ il^ 0 jl m «3 # F mf\\ I I U i j i U i i i J Te re, te re, si ka ke ne, te re, te re" ii ii n n i i i i i ite^eepee^^p^ertle^&e^^eet^ee^e; Üksik, Bass p/# fenfo. l i l l '"^' si ka kg nš! Ts re\ ts re\ si ka ke ntz, 3E*i=?=i=* M Koor väike. g Sopran piu, vivo P m. l^-d " 5=1?=$: B^^^W p=zqc Jum mai e me, jum mai e me här ja ke ne P Ö j Ei" ^i: T6 re, ^m T rs, ) 0 0 i 33 3

35 bs. Lpl. 0- Te-re, te-re, si-ka-ke-ne! Jum-mal-e-me, jum-mal-e - me m t *~si -%- -i- :t=z I ka '^^MW^^M^^^ : *i här - ja - ke" - ne Kos sa läät, ka - ke - n? SO 7 ke ^ fc*j= r ne" * :J=::^i ' ^ # - =?= MW^WW^B^^^ V Püü-de - li-le, püü-de-li-le här-ja - ke-ng. Mis sa sööd, F*= 4= ^i ^ juni I - - mai r me, :ŽZLZ ZWW 34

36 si - ka - ke* - nš? Ha - ni-praa - ti, ha - ni - praa - ti här 9fc JM- 1 p p?fc Zt?=tü^ii=i^fEä^^ö här - ja - ke - ne. Mis sa ju - od, si - ka - ke - n? ke ne. M Ü=EEE^EEfc ~1: #_fli2^_,. Mo-tu, vii-na, mo-tu, vii-na, här-ja - kš-ne. Kon-nes ma-kad, Te M =t: r<, t< - ls

37 ± sf 0-m td \ P Z! *--? : =-i-i }-/- E^ ka - ke - ne? Prei - li mann, prei - li m '4= r ka H. 5B mann, #!2^ #_*, #_, ZKZZ -: 9* ^~t rrznr^zizitz:: gege^ee^ \>~\>här - ja - ke - ne. Kon-nes sa tand-zid si - ka - kg - ne? ke - ne, : =_: U-^fc :*z=g=iz:d=r^^==^= Ki - vi ot - san, ki - vi ot - san, här - ja - ke - ne. ^ jum - mai - ki me här - ja r-j- -Jr=r ke - ne. J=: 1- : 36

38 Tutti. 'h > i i 1 1 i i i l f Mul om kül «da kän ga ja lan, hõ pet. hõr gat v i I I l, l l l l i ^. &= :p= t===f=^=fc3= ^==i : ^ = ^ :.0 0 M» J T t- sim mi den, mul on kül da kän ga ja lan, fee- SEz± :: ~ ===*- ; i 0.0 hõ pet hõr gat J izr J ' J- _ i g_^ r r mi den. I W mmm 1 I 37

39 Kiigelaul. (Kalevipoeg.) A. KASEMETS. Kergelt, hõljuvalt. M. M. *-112. ItEEl Kii - ge - se - pad, hei - lad ven- nad, las - ke kii - ke 3fe ä. J_. & 4- :zz±z^zz Kii - - ge se pad, hei lad & 1 f d ' i d lj zr r~.t. EgEEEEl p- &- : e=e=%=f=f=?=i P Et ma pais-tan pal - ju maa - da, kõr - ge - ma - le: et ma pais-tan pal - ju maa-da, 9* e>~ ven nad, las 1 JS. -0.S-,!g==l=P I ' ~1 I I ke kii ke rit. a tempo. mp :p-&r: jr-f * i~-a * * :: - * -. ^ ^ p j r_ r _x_ f _^; ^ pais - tan pal* ju, mak-san pal-ju. Kii- ge - se-pad, pais-tan pal - ju, mak - san pal - ju. Kii gel p l * 1 ^^ '"/-, _ X *~ T T «L j I I»! «- ^Ö? kõr ge r#. - ma le. 38 =EEE <5>- Kii

40 9*?_ " r ' rr r tr' tt : 0 ' 0 0 ] 0 -* 0 hei lad ven nad, las ke kii ke se pad hel lad ven nad, las ke i 1 J 1 -».d ; / i ^ JH f *: " *» y ff <5>se ge kõr ge ma le,. kii ke kõr ge ma le i J 1 J* h i i, pad, r 23? _ "j_j 4 I '12- *- m 1-0 \~* I I I -» r et ma pais tan päe va de le, et ma pais tan päe va de le, mf et v~ i rs h v ma B # Ü- f i 1 rir i i 1 1 T~ h I läi gin me reläi gin r-! ' pais tan pae va Un poco meno mosso. M. M. *-108. lai ne te le; pärg mul pais tab me le lai ne te le; pärg mul pais tab pii ve de le, w^- ±_JL ^ ± J rit. de le; m PP\ pärg mul» & pais tab

41 s= 1 ~P~ r 4-_ ^.. k pll ve de le, kuub mul pär ja sa bad sa du de le, kuub mul pais tab J I 1 W li # 1!, -* *- -o *-* *-rrj» *~~T ' ' p -& -<5>pii ve de le, V kuub mul zk rit. e di tn. 1/ P ii i r r =-i pais tab Kung la maa le, ruu ge kir jad täh te de le. Kung la maa le, ruu ge kir jad täh te de le. *.- 9SžM: '^zif.zjzjjsizzzzi: E^3E ==d=: I I, pais tab Kung la rit. e äi tn. maa le. Tempo primo. M. M mp r 1 I 1 I I _ J _l I w 0 \-0 ' T T T r 0-»/»' i ' i i i > [j * ^ Kü ge se pad, hei lad ven nad, las ke kii ke Kii ge se pad, hel lad ven nad, las ke m f I.d. d. «m j ^ r gj mp Kii ge > <3- se 40

42 et tu - leb pois-st päe- va-poe - ga, Z #» K- # ^TT-Ui 7- U r-^-h kõr - ge - ma - le: kii - ke kõr - ge - rna - le i J 1 f h i i PI=~ 9^ pad, i i»>/ et tu-leb päe - va-poe - ga, et tu-leb pois-si, -= m mf et tu-leb ko - si - la - ne, kuu - de - poe - ga, pa - rem pei - gu, J J UJ 0. 0 J. Jm 0 m 0-13 r p [L_i_ r^_ff. r r _i r._ r r. r d ko - si - - la - ne, kuu - de - poe - ga, pa - rem päe - va - poe - ga, ko - si - la - ne, kuu - de - poe - ga, Ä. M- Ätt =?-^-i-~xz ::=:=:=: -* * <<?- ko - si - - la - ne, täh - te - poe-ga, kuu - de - poe kal-iim pei - gu tr ga, allargando. pei - gu, kal-lim täh - te - poe - ga pa-rem pei - gu, täh - te - poe - ga Ka - le - vai - last. ui a SlAi J sii J ~ j HJrA f pa - rem, kal-lim pei - gu allargando. 41

43 Üürike. L. Koidula. K. TÜRNPU. <; \ V I l 1. Õi e ke, oi e ke, ä ra nii hei las te 2. Lõ o ke, lõ o ke, hõis ka mist u nus tad 3. Põu e ke, põu e ke, tun gi sa tuk su mist 1 # p 1 *: 0, 1 j p J # 0 0 5' i fe"t * * * * *»^zz- 0 ~k~\-- m l h n h *~ -& 4 =Jt :_ t g jt ^J_i=_.J: J Õit 1? mit sas I se: te! se! Lil le ke, Lin nu ke, I ni me, J ti diminuendo. Vähe hoogsamalt. mf tc=t u kii re ou ka du ma ke va de! Köi dab kord kül ma de sa la ja sam mu mas sü gi se! Saa gu siis se otiiv pan dud aas ta le õ la le! Ma gus jah ma ga tud da I \ K m f K K } lk n n : r> n J, J i ] -0, -»..*. p 42 ^ :?- m

44 * K i_j: 1 p. i ^ >, # «F m I wt >? i? z ž~*'n~ž i. # * " v f 2T i g I - 0 0» ~ 'H # H, p -i n r ' ~ ~,. ^ i 3 -r P > '-??- x ~ p u ha mind, tä na veel toi dab mind lu ha pind, kor ra keel, su ve viis sü da mes hõis kan veel! mul las sa; tä na veel las ke mind hõi sa ta! i * J i f\ J* M. IL JL J} X- h I J.!k='=E= =t r p:.[?=?=: :~F tä na : - 3 w * rk- Jälle rahulikumalt, I U U» 1 Üü ri ke e lu, sind te re tan ma, üü xi ke e lu.sind Üü ri ke e lu, sind te re tan ma, üü ri ke e lu, sind Üü ri ke e lu, veel hoi ab ta mind, üü ri ke e lu, veel 9 m, j* M M ^ m m, m m -d ' :l-4-_-g----t--t T--, T t t-^-n-j J--J--^ ^ ^-i _..-,,,_,..,,.,». i _..*i«- - f II -i II i-iini M -" "' M M P P 1 ^ t^ f fl tempo. * = = : El _, *, I \J U ^1!!> U ' te re tan ma Õil me te ga, te re tan ma lau lu de ga, hoi ab ta mind he li se rind, l ts!s i f \ h h pikalt. tr \ h ^±le*eeef5eeek% õil me te ga. lau lu de ga. he li se rind! _J * *_ 43

45 Sääl on mu armas isamaa. (A. Reinvald.) Moderato. JUHAN AAVIK. Sääl on mu ar mas mf P t **.u U -N-j I r l^-«i 1 Q - r t 4 f _i r ^ i_ r _ j. r _st 3 ff5 f - T Sääl on i sa maa, kus to de hak kab Sääl on mu mf _..!> J. ^ * *- _A ^ J. uj_ - -! ^-p «-^ * -1 ^ p : c f i,h,*-*-p T. «-» g*- r Sääl on fc^dy r J T J J * i, 4 * _ tõu se ma, kust ka ob öö ja kust ka ob vi de vik, I I I J ^, kus -tkust vi de vik, kus Sääl on mu ar mäs M j j. i I ^ _j l p <V> rah vas rõõ mus, ra hu lik. Sääl on Sääl mu on mu W JL d_ ^j3^==le Eža; Sääl 44 on

46 kus to de hak - kab i - sa - maa, te ä. X- * 0 ± \ a 1- -MZfT -J^fti fr0. _ U _P... PP ==* P/K mosso. r J f J I ^ *P" " ka - ob öö ja VI vik. r^t~i yv v' ' m T _T ^ T =*" i'f f ~ *' mf 7_ Oh Oh sel-1 ei maal ma Oh sel - lel arm-sai maal ma v C tr e - laks, lau - laks sel - lel vä - - ga arm-sai maal ma 45

47 fh,-* gz, ^, ^-p p *r r jff ^ p i gal a'al, oh sel lel ^ va Wii arm sai maal ma 5 j J> 'is"-1?- Co/z affetto. e laks lau laks gal a'al! t Saa sar na seks, saa ^ J!,' # «M t +*»» # r.. h J= r5 _Jp r -t- r sar na seks, saa sar na seks, m J. JL f=f=röj=r 46 Ees ti sa, i * i * * -#-- =p=?: ^

48 sar na seks mu Ees ü Elevato. sa! Siis o led mi nu i^u -i *.,"^77» ; = r is>saa sar na seks mu Ees ti sa! sus sus f led led, siis tr: sa maa, mu i sa maa, mu sa maa! =t=j: :±_ # «? *_±n e,i_q.j J Z*B 1 L L_, L v J I mi nu, mi o led mi nu i nu, mi nu i sa maa! sa maa, mu i sa maa! B ii_^ II ten. ja bass i * J J.. i I I i i i J = ± Ä ± J ±\ ä. öj. -v^ I 1 J., x_r_ 1 l ^i^jj led mi i nu sa sa maa! maa! Moderato. V fce WMi Mis see oli? (K. E. Sööt.) JUHAN AVIK. _, p 1 x_,, j p r 1 I- Mis see o li, mis nii ta sa mi nu ak nai J j i ± tz^^ JL J.! J -* Mis L ö>-. 47 see

49 -j» # = jg H # * 1 ' 1- '. 1 <" he - - li - ses, sj U I iii^e J. -i na gu vä - ri :z2in 1221 ja vir ve, -i roh - ke le sü - da - mes? na - gu vä izza: itk * JL i -* - r r mf n,! j I J I I _J //_J I I lj_ se - ja vir - ve, oh - ke lil - le sü-da-mes? O- li päi-ke zzkr-- 4 *- Jü_ 1. hei - lal kii-rel ke-vad saat-nud sõ-nu - me, et ta tõu-seb i i i i i i i s i, n j J i h WZU^^^MD^MW :fzzzb=: 48

50 ü le il raa, hel jub ka mu rin nas se S^^^EEfl w i i! -f t' t =F=f=f = =F *!, 6{» ö r r Või ehk kül la #- :zd Või ke se pal ve ak na ta ga, Iie li ses Või ehk kül la ke se pal ve, ta - sa, ta - sa, ;, ] ^ J!! J * j) L A 4 V ± *- Eg ehk pal ve S 2 i»-r v^rin r- 1 i fr-ji^-ö ^ na 1 1 gu Ö==E=!C=W i vir A. > ve i J. I oh 1 1 ke x~.: rtifo 1 i lil 1 ä le 1 sü rt: da mes? m J - & -;; MUUSIKALEHE LISA. Nr Segakoorid. Paljundamine keelatud. 49

51 Variatsioonid segakoorile. Uus oled isamaa!"*) (Sõn. Ed. Vöhrmann. Rahvaviis: Süda tuksub, tuks.,.") Lihtsalt. h4-? =: :*: H' U \> v b ARTUR KAPP. n^=zzf5czz;^_^.^:; M Tük su, sü da, hõis ka huul, ke va de se a^=e^-^ N UMmiHBH 5= =: i lu tuul! kõ la ke vad, kö la sa: _ JL AJ_ J lj-± A. J. i lus di o led M j? J. J. EÖ=<1-:^I EE5=P= : * T-1r- 2 \ p f, g :z3?itz=zz'. M ss 2_i=r 1 ^^1^5 1 5^HK i, h r y L/ p I r pfc-p sa maa, i lus o led i sa maa! i * ±; i J j *) Võib ka ainult üksikuid variatsioone ettekanda. 50

52 Sopr. Alti. Listesso tempo l 1. Variatsioon. P * ^ «' 5; I "" ^ i lu sad on si nu ööd, täh tjs vir ven Ten. 31-tff - ^ "*! y ~-~ f ^ *>J ~\~^z: "^ -?^;3 Pass. B 3^ Tük hõis ka ja nael ja koi du kiir da vad vööd, põh ja nael ja koi du kiir :r±=qf huul, "D-f B pzi=;=p: ke va de se e ha leek ja 16 o liir, i lus o led plep^^^l^e^^t-^ EQEfSB' Wl/" sa maa! * JU *"" # ^ =3E ÖE^= E: kn la kan nel, kõ la sa./i lus o led i sa maa! 51

53 Natuke rutemalt. 2. Variatsioon. I lu sam veel päe va helk, õõ guv tem pel»- Loo ja telk! Hõis ka sü da, -t? ptük ±2. j-j _±_ zzzzrzzji inf su t-ft-m q m sa; i lus o led i sa maa, -#-Whois ka, sü da, tük su f-p h sa :=ü: #»-} 2 «lus o le d ckm. qrafc==m«=4tf^t^» m ** ' j V ^» * sa maa, i lus, i lus o led i mmm lus o led I sa maa, 52 r#. # - * - - j^ g p i lus o led i lus o led i sa maa, JfetF-fe-1 sa maa "2 J i i sa maa!

54 Pikalt. Tük su sü da, 3. Variatsioon. hõis ka huul, tuks, tuks,?=: :=:Ä=: :^:zr:zq^:ö=:. 0 m. m J._# ««# * 0 ' L X S» E h '1 Tuks, m=r VP tuks, tuks, tr tuks, tük su sü da, ^ n «fi M - tu tuks, XJL 0 ~b t uks, tuks. tuks, to K * 3$ h ' M* * ' x js zpj =r*z=z jn tuks, tuks, kö la v& & & & ' > > > > hõis ka sü da, z r f z f ^ i z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g g 1 ^ ^ ^ hõis ka, kõ la, kan nel, suul! kõ la kan nel, -ff--<jg :p=r: MM kõ - la, kõ - la, kan nel sa, r # v-m -, :fc <.«* p F-+- -< B #- v kõ la, kõ la, kan nel sa, ir -4 =fc Tf-rffz =^rjmmff P? kõ la,.0 * -7- V kan nel, WZ 53

55 kõ - la lus led sa maa, ^ - 0 -g >- 0 ^ ' kõ sa. W=T» T j-0-, kõ - la, kan - nel, kõ - la sa, sa *!? M M» 1 0 kõ ^if=5= kõ kõ la, tr la, h kõ sa, kõ - 1 kan nel, ^ s* *«Sh - j C_ _p ^ "tr sa, kõ - la sa. rf/w. 3b*=ft kõ - la rr sa, kõ - la, vv kan nel, kõ - sa..ri~ n ^ PP_ sa, dim. v kõ la, kan nel, kõ - j-ft+in 'J ' l. i. 54

56 4. Variatsioon. Elavalt mitte ruttu a,^ ^v S 1^ «*j ^»,«!» ^» = 3 f» * 0 j * * 0 =! «^ - ^. i lu sad on si nu ööd, täh tis vir ven M r i lu sad on si nu ööd, * da vad vööd, põh ja nael ja koi du kiir, ^z7ise~^:zz^t:-=5: ;-p=;=: täh tis vir veti d:\ - vai vööd,? M^ M «E^E^F=S=^ 5* ^ põh ja nael ja J Sopr. Alti. 2 =~* 5 * 1 1 ~J l I 3 * 1 I ' I l! i m I!*^ 1 Vi U H l*>rf i«5 " = 0 *0 * -p \f r e ha leek ja o - lnr ja ha leek ja tt, 0 0 % 0. _ 0-0.0^.0 *. 0 > > > koi du kiir, e ha leek ja m== rit. p a tempo. Ü lo o liir, lo lo o liir i lu sad on si nu ööd,! ) J f I M i O I M F r* -1- Ten. Bass. P 16 o liir. I lu sad on si nu ööd, J J_# 0 0 # 55

57 U-- täh tis -b tr vir ven liir, : # B»-^^ "-& \J -7 da vad vööd! lo p r =7=b:=:b: *»/ i lu sad on *-4- #- #- - #- u_«jgij5r_4 #-s *- T -* {-»- 5 T-f-T r 5-pf nr *-» F-p täh tis vir ven da vad vööd! i lu sad on -SZÄ <ö_- öu_ Ä_^ =1 J _I _J_ ' 1 T <ä * ^ I S=t si im ööd, :=izd: M_ m» M #! si nu ööd! Vi vir ven da vad vööd! tali tis täh tis vir ven #-4- #- #- - # - liir, rit. I -«3 Z qnrjzp: -ti b l da vad vööd! " w 9 f > m ä * I» w> ä,.1 a tempo. kõ la sa: _i_ kõ la, kan nel, kõ la, sa: m Ir&rf^T + ^~ *-^ te-*; _ #- $s$d0^=g3 E kõ la kan nel: ZT-~ la kan nel, kõ rvtt ^ g2 ggi -<i la:?^=pg=g=gb^:z: WJ/" kõ- la sa: kõ la kan nel 56

58 -u r\ h=* : : : =: : lus o led ** ÄS^ L W J. I 'l..t TV 0- -*r i sa maa, lus 0 led sa maa, sa maa, sa kan nel, kõ la sa kan nel kõ la *v " ^ 1 ' 1» ~ "^" «< " sa: 4= S ^ÄH sa; r, # t?" sa kan nel kõ la g g ^ ^ 5 /' kõ la, kan nel, kõ la lus o led i sa maa! rit. rit, T ~ p g 1 ^ sa: lus o led i sa maa! JPf f f 0 0» ^Kf^-f-g -' sa: lus o led i sa 57 maa!

59 Sopr. Alti. Aegamööda. 5. Variatsioon. i lu sam veel päe va helk, öö guv tem pel Ten. 5* _ j _f ^_p ^t n t -P P Bass. i lu sam veel päe va helk,» ir., "*_, iffr M _ TT F- ~ip. Loo ja i lu sam veel telk, päe va helk, öö guv tem pel :=fc m Loo ja tem pel, Hõis ka sü da, tiik tl #. *- -0- n \-m. f.0^1 = V ^ ' -K, H ^~ SU i I sa: Ä l-p- «0- :p : mp Loo ja telk, - - ^ - ^ ^ p_. gzzzz zz^izzz^zr=.* tzzgizr*rzz:r; r i_ c^_ r _ tr _ tr J H,_ c... i lus o led ^Ž~* ^-l P *? - ' : -i-\r- m --0 u sa: - : Ü HÕis ka sü da, tiik su, tuk su sa, tuk su sa maa, w/" i sa maa, :±~P: 4$ \ ft 4 lus 58 o led i lus o fe=*=3 ö h_^.! v :zp p r 3 E: ±r_y: pled sa - maa,

60 ::&=* led fctozztotc 1 sa rit. maa: PP» B.» i. g i J 1 e m m i.. m u rit. 5 Pj»- i las o led i sa maa, i lus o Ied i sa maa. Ruttu. Kergelt. Lõpp. (Finale). SE #_ V Tuk su, sü da hois ka huul, ke va des se i lu suul j - ;LJx2 "LX& AAXJ -'^- =zl-^ Tük su, sü da, hõis ka liuul, ke va des se ä-i-i^^* & qx-^-^x-«t i q T S 1~$ C 1 t % Z ir ^HJ TrTr fr p =* ' s> pi> ku la, kan nel, kö la, i lus o led i 2 # s-üh *: 3 B fi» «-- - MMW^^MDM^^^M^ 4 f cm?c. i lu huul, kö la, kan nel, kõ la, kan nel 59

61 ' 0. «"»-i 1--1 ^ maa, 1 sa maa,.5 -* J i J> sa - maa,,m :>», 0 -r ft te *- sa, mf lus led wrv ii"» e» * 1 i * s * * w-y t-i t-* & ± J ^~ ^ ^ P 1? hõis-ka, sü - da, hõis - ka, hõis-ka, sü-da, hõis - ka, d #- T ^^ > *r -w" s maa, hõis-ka sü-da sa, hõis-ka sü - da» 5 F» 0 * x * J 0 ü s 0 U? tuk-su sü- da, tuk i - lu - sad on si - nu ööd, s==:j=r«rzn=iii: 3=BE*E5& 1 sa, tuk - su tuk - su i - lu- sad on 60

62 täh-tis vir-ven - da-vad vööd, põh-ja-nael ja koi-du kiir i i } J ^W^^MWMM^^MM si - nu ööd, i - lu - sad on ööd, põh-ja- nael ja e - - ha leek ja lõ - o - liir, i - lu - sad on X Jf "* J * * ' J. T 7 T ~ T ' - u B m 0, / # «_ m - m - <75 t>, fcj > '- 1 ' V l^^gl «^wi m/" koi - du kiir e - ha leek ja lõ - u J Jj. S Lfc fc Ä :it=; M F j ~ r,-4 =fc *=: si - nu ööd, täh - - tis vir - -tr ven - da» vad u_^^ 0 0l 0--X 0. 5 e - * ai-*-. ^pg-^ p - 9 K * B^r-- liir. I - lu - sad, i - lu - sad on si - nu ööd, 61

63 m : : > vööd i -ä * - V \> ja põh lu sad, & JUL ja nael ja koi du kiir, nad, S täh tis vir ven da vad vööd, põh ja nael ja koi du kiir dim. == cresc. / f~ v ^ 5 e ha leek ja lo o liir. 0 ^ i lu sam veel päe va helk, J i i i ^ i fi ** i i J* * J* p /~~^ t ~zzzzr~zzz *^*~~^ cresc. dim. a tempo. tr J? S~-^r Mi-^r- L ~JL j^ i 1 ^ ^J f * 0 tf 0 8 * ' 5 # #. T.#. ^ y ^ ^ õõ guv tem pel, Loo ja telk, Loo ja telk! Höis ka, sü da, * _ J ^ _ p_^t r tr ^ t f = /' < 62

64 :ife=±=:rs==:z: rit. F a 0 w J^ I?3 w l&i S-II *L_. tük-su sa, tük-su sa, hõis-ka sa, tük - su sa: P i z pq» g»_»~j~g yr»--] g * Tiftrffii * " pp I ~ lus Plulento. Rahulikult. *., e j lus o - led T " r sa - maa, =5 =r E? : ji * 02-» lus =:*: o - led IS s 3Ef=^r5=E^E^feE^E^^-f=S5EE^fE*2E3, - : - l > to* l**i to* to»» - «""3''»*" I- II'III I 1/ to*» to-» PpmmS to-" to* *****! to* to* M 1 J rfi F 0 #-- *J-.4 -, NM i - sa-maa, hõis - ka sü - da, tük _ rs j^ i =^E^Eö^df^^t Et?E^EE^SErtfc^p fef L J i hõis ka tük - su, tük- su, sü- 63

65 » t e = =*E5S # < -j g j i u i # =: # i,.j_ "Il sa: lus o Jed i sa - maa, JÜ * # $-0- # da, tük su sa : tük sa pikalt. '"/ 2 > lus o led j sa maa. Hõis u u u ka, sii da. Bfi"&r=? ft-ff alw P sk-p-^h-*^-c5' ap-t^u-^4-0~^~0-.0~-0!> ^ N ^ M.D-M. lus led iam. Iri" \ iv." Ff»~ ^ v K f ft ft : ^'i ^. nt.? >" ' p ^ M tuks, tuks, tuks, ~ 0-M-0-p~ «5 F 'B lus o lcd i ^ N ^ * sa-maa, v> % fP? sa maa, 64

66 tt^g rit. m Bi i lus, pp ifeöe r»t*r 0 ^2 süppk "-* ^ ~± 5 g lus! - #H* «M. I lus m=ra tempo. K ft * 7' '^' Tük su, H ",i ^S=i sü da, tük su y_4 ; da, hõis ka, hõis ka huul, kõ la kan nel, 5 hõis ka, hõis ka huul, kõ la kan nel, kõ la, -*#» a #3»XJ e.» 5 0, F > M» * ' i- ^=^^=to 5 *- ' ntt kõ la, hõis ka sü da höis ka, tük su sü da.jmjlm. mmnm N fc ft ft f> ' i Ä «< m ä- hõis ka sü da, höis ka, tük su sü da, tük su, E, L. L. MUUSIKALEHE LISA. Nr Segakoorid. Paljundamine keelatud. 65

67 tuk su, ko-la kan-nel, ko la; I - lus o - led E^^E: t kõ - la kan-nel, kõ - la, EjMÄi* hõis-ka sü-da, I - T lus i - sa - maa sa, lus, i - lus o - led --*-» A> j_f - t --T-i*-J-2 *i i_ o - - led i - sa - maa sa, i lus 'Hiti led * :,i 0- sa - - maa sa. I lu - sad JJ3btA ^JiLxJ. on led i - - sa-maa. lu - sad 66

68 nu ööd ja täh-tis vir-ven-da - vad on -J-, f_ _S_ji_, 'äjlaj+xjla sto vööd ja koi-du kiir, J i i Ž i - vad vööd ja koi-du - kiir e - ha leek ja lo - o - liir, -» 77 tr ja lo il Sopr. ja Alti. Ten. Bass. 9* B^ e - ha leek ja lõ 0 - liir. liir koi - du tf si - nu ööd, si - nu ööd, täh - tis vir-ven- - *- i=p»-- - tr ja 1Õ 67 kiir. ^ ^ ^ ^ ' I - lu-sam veel päe-va-helk, = tr o - liir 5 ž y? f I - lu-sad on -»~ ja koi - du-

69 dim. ^ J>_J_-6-.* A, õõ guv tem pel, Loo ja telk, õõ guv tem pel, Loo ja telk. päe va helk, õit sev tem pel Loo ja telk, Loo ja telk. ZW U 1 kiir» <» r f~ tj j; ^ jjja koi du kiir :A~* ja r*=$= 16 o liir. Sopr. poco cresc. v kõ la kan nel, hois ka sü da, i lus o led cresc. Alt P luk su sü da, ko la kan nel, liöis ka sü da, i lus o led Ten. cresc. ^ (* -P- -0- # *!r PTuk su sü da, kõ la kan nel, hõis ka sü da, i lus o led Bass. Tuk su sü da, kõ la kan nel, hõis ka sü da, i lus o led 68

70 poco cresc. WWMUW^MWZMMMWV I-sa - maa sa, tuk-su sü - da, kõ - la kan-nel, hõis-ka sü-da, - ä. ä. ä m, I - sa-maa sa, tuk-su sü - da, kõ - la kan-nel, hõis-ka sü-da, I - sa-maa, sa, tük- su sü - da, kõ - la kan-nel, hõis-ka sü - da, 2_JJ m. B 1» i # poco cresc. I-sa-maa sa, tuk-su sü - da, kõ - la kan-nel, hõis-ka sü da,, -> ^ ö - fj & - tuk-su sü- da, kõ - la kan-nel, tuk-su, tuk-su, hõis-ka sü-da: tuk-su sü-da, kõ - la kan-nel, tuk-su, luk-su, hõis-ka sü-da: tuk-su sü-da, kõ-la kan-nel, tük-su, tuk-su, hõis-ka sü-da: ^M=* >UI g3 # F?«#? #^ j»j»-2^ «- #2 #^ 02 0 * tuk-su sü-da, kõ-la kan-nel, tuk-su, tuk-su, hõis-ka sü-da: 69

71 I lus o led i sa maa, i lus o led i sa rnaa. tr fc :±r I lus o led i sa maa, i lus o led i sa maa, I lus o led i sa maa, i lus o led i sa maa, w ir I lus o led i sa maa, i lus o led i sa maa, fe^^qsse^abd ~ ^ \ ke va de se i lu suul, ke va de se i lu suul, hõis ka sü da, ko la kan nel, ke va de se i lu suul, höis ka sü da, kõ la kan nel, i lu suul, höis ka sü da, kõ la kan nel, 70

72 i lus o led i sa maa, i lus o led 1 sa maa, ^^^^^-^^Z-^-^^^-^^^^^^ ^=^t=^^t=^^^^^^z^=is=^^^^ i lus o led i sa maa sa, i lus o led i sa maa sa, i lus o ied i sa maa sa, i lus o led i sä maa sa,.&. L. fe_ %^EjEEE^gEŽrlE^^EEEE^ŽE^ hõis-ka sa: i lus o led i sa maa, i lus o led s^^ä^öigiäg^^^ % - * * - i lus o led, tük su sü da, kõ la kan nel hõis ka sa, f ME^^EEEE^^^^^E^^^^E^E^ hõis ka sii da, tuk su sü da, kõ la kan nel, hõis ka sa,» + +r?t- m 7 *- -f- * -4- ni- * * hõis ka sü da, tuk su sü da, kõ la kan nel, hõis ka sa, i sa maa sa, tuk su sü da, kõ»la kan nel, hõis ka sa, 71

73 poco cresc. fejež *3= rrrrflffia^tsi.rzrw, u u ««_ lp V ^ R ^ ^ rr Mtük-su sü-da, kõ - la kan-nel, hõis-ka sü - da. hõis-ka sa: tük-su sü-da, kõ-la kan-nel, hõis-ka sü-da, hõis-ka sa: tük-su sü-da, kõ-la kan-nel, hõis-ka sü-da, hõis-ka sa:. /' poco cresc. $ tük-su sü-da, kõ-la kan-nel, hõis-ka sü - da, hõis - ka sa: fe^g^^^ge^efe^-^ge^ž;^) i-lus o-led sa, i-sa-maa, i-sa-maa, i-sa-maa, i-sa-maa! i-lus o-led sa, i-sa-maa, i-sa-maa, i-sa-maa! i - sa-maal i-lus o-led sa, i- sa-maa, i - sa-maa, i - sa-maa, i -sa-maa! ZWMMR^WW^^ -p*-*-pr' ir i-lus o-led i-sa-maa, i-sa-maa, i-sa-maa, i-sa-maa, 72 = 09=31 i-sa-maal

74 Kuma koit! Maestoso. Kalevi Jaaniöö soov, Allegro ma nou troppo, (M. Lipp.) MIINA HERMANN. f. l- 5_0_^> -J <^A F-, :zc_±-t:: 1 ff» sn s Ä Ku - ma koit, saa prii - u - seks jää - da - was - ti, -i J" fc,' *1 '! 3E3E^EEf 2ä5*=ä t± T 1 # ' # ; : _zir -7(2~- ^ f c ^MM^^WWUM tun - gi, koit, ko - du viini - se ra - ja - ni. tr :1: Tun - gi, koit,! I J A. M. d. _ ^ yzn-.tg-::feqz^ : :q_» ^Ef.^ -p : ) #-- ^ rc: "tr d tempo. l V~>^ tun - gi, koit, ko - du viim ra - ja Tranquülo* mf r tni. Kuld ± :=d3=d=*=t -rra ^ ffdmi_.^ p r_i r r=, rr T p_ hus nüüd ko - su - gu Eest - las - te maa. Kuld Ü J J j i J P _\ ± tr i <3 i * <" ra hus

75 ra hus nüüd ~? -+»- g= ra hus nüüd ko su gu!~t I.: ~-_<s>z ~~~ =»s^= Eest las te maa, ra hus nüüd u u Mi da Mi da vap ra mad, f" Mi da Energico. Mi da vap ra mad, J_K^IJ-JÖ-J_. r iii_t± n - j - ;> - fvap ra mad, vap ra mad, 4=A vap ra mad vä e ta nud ve > re ±-j J i i *i ^ iii 1. # f.z::::fi2r ffr: WZ 74

76 B (Eelmise jätkuna, aga ka iseseisvalt tarvitada.) Andante sostenuto. I ga ve ne ra - Ku, ve ne l i l l l AU A -n ± JL r 0 ±..ia? p f.=i läi^el * m j? i:j.= zzt=r*z= :r.i mä les tus, ve ne ra -p-^f- PPP kuid selgesti! p t=* ^^^.-t^^-rp-f ±_*=p<. # hu. Ku. i ga ve ne rnä les tus, i ga ve ne! <Sh' -&* -r T i ga ve ne AbA J. i ^ i -5-1^1 «* J T MW^ ' j - ra Ku, i ga ve ne mä les tus, i ga ve ne & W^^M^^^ T- 75

77 au I ga ve ne au! g a ve ne * 4. J J I ' f Ja # -Ž S M. M. W 120 Ärka üles! A. Suurkask. K. PÜTSEP. 1. Ar ka ü les, är ka 2. Är ka* ü les, är ka 3. Kes ei är ka, kes ei P u les, är ka ü les, är / i ü les, är ka ü les, är är ka, kes ei är ka, kes ka ka ei m fe&*-^e3 u Ü är les, kes sa les, i ga ka, see ei ma ran suu gad - vas, da lais ku ses kes veel u pä rast e \k '& ^. j> >J r~, I I. ja ne nam kes sa rna gad i ga rah vas see ei suu da 'JfZZZ-. 76

78 Kes sa I - ga See ei ma rah suu - - gad - - vas, da -- e_4 i_j ^_ =t *!,. tui-mu-seslpae- la-des! är - ga - ta!- Kes sa ma-gad lais - ku - ses ja I - ga rah-vas, kes veel u - ne See ei suu-da pä - rast e - nam SI^E: Z2JS!i ^. 5*TT 1_ 0- na: utr: a tempo. tui - mu - ses, - Är - ka, pae - la - des, O - le är - ga - ta, - Mär - ka- kes sa ma - gad tui - mu - ses. kes veel u - ne pae - la - des. pä - rast e - nam är - ga - ta. rit. ihzg"fezzzz p: jnizi^izzd n~ r_z\ ij., -t* - kes sa päe - vad saa - dad hau - a poo - le tui - mue - lu nõud-mi- tõ - e - töö - le vah-vas uu - e ma - ta lan - geb hau - da, kaob ta te - gu te - raal h,, 1 I I + JL I i I \ d. d 'M^p-l n=t 77

79 ses. ses. ga- Är - ka ü - les, är - ka ü - les är - ka les! S i: ;i ^ - ^ m Moderato. M. M Lõikaja laul. Rahvaviisi järele JUHAN AAVIK. He - le he - lehe - le - le, he - le le, he - le - le! he - le - le! 3^E =r=: -0 3_ # ^_z.?_ : Le, he - le - le! 78

80 f a tempo. u T 1T * v tr tr" "t 5 T i Lo pe, lõ pe y > Kä i kok ku 9 Et saaks väi jad *' Mä ed sä lu 3. Lõi ka, lõi ka I. ja I. bass. m -G> V ^ Lel põl lu ke ne, käa ru ke ne, kar ja käi a, män gi ta da, sir bi ke ne, he le le, il s-f j Lõ pe, lõ pe põl lu ke ne, ' Kä i kok ku kar ja ke ne, 2 Et saaks väi jad kar ja käi - 2, " Mä ed sä lu män gi ta da, 3. Lõi ka, lõi ka sir bi ke ne, mf he le lel poco animato. r V \> he le le, he le le! he le le, he le lel & 1> j., K E lii il w Vä he ne sa väi ja ke ne, Kõr red veis te vee re ta da, > Ke sad kit se kee ru ta da, Ko gu kül la rau a ke ne, > ^ Sa a ot sa. Vä he ne sa Kõr red veis te 2. Ke sad kit se Ko gu kül la tenor 79

81 he le le, saa re ke väi ja ke vee re ta kee ru ta rau a ke ne, ne, da, da, ne, M m MD - & he le le, he le le, he le le! he le le! PP* a tempo. Rahvasõnad. 80

82 v E. L. L. MUUSIKALEHE LISA. Nr Segakoorid. Koit. Paljundamine keelatud. (Villi Andi.) Vägevalt. M. LÜDIG. S.f r i r r rr r r T r r i Lau lud nüüd lä he vad kau ni mai kõ Ial, JLä ^ J i J_ > N J^ 1 * J J J i i i p i p. h, 1_ 1 1» 1 r Lau lud nüüd lä he vad kau ni mai kõ lal, B. ibžfelzs^ggr ^ T», r^a. ^ :pz M> I i vä ge väil voo lu del ü le me maa, N i l ö ^ «MV-^ Tt i, M vooludel vä ge vail voo lu del ü le me maa, ^^OM- 1 i j J j 81

83 A "trt : vä ge vail voo lu del ü le me maa. voo lu del /-> ±=t=:p=:^zzez z:tiz: F =(= -j p ^ ^AzJs r vä ge väil voo lu del ü le me maa. fr ^~\ ^-^ i h /, i Fi- :Cz=P=r^=tz=tztr. 1, m #i S-, 'P 0 I j i t t ^ l l l I I I I I! I I / l = ^ I lu see e de neb öu e de 0 lal i sa maa ' 1 1» #- J"\l j 1 j j i! i tvtj I lu see e de neb õu e de õ Ial, i sa maa 32

84 yy p rit. a tempo tr i, pind är kab õit se ma. Mä ge de har ja del D-s.# ^_.-L_ V, rtf. ^ a tempo r t ^tr ^ p 1 T *3 *~p pind är kab õit se ma. Mä ge de har ja del V, rit & a tempo ti J j- T -j=>, ku ma mas koit, i 44 i ^ h # Z* L^ K K -Hr-? tr lr tae vas se tõus ku me T" ku L-l ma mas koit, -ah - 4^ S m -J-Vr # ii TŠ r V~m jc3y i t? ^Cf T 1? l? tae vas se tõus ku me tae vas se tõus ku me J=±=r l >H pfcra 3 r 83

85 t i t^ t? r- loo tu se loit, fr Laiemalt. h ~ g: f2. r#. ///., ^., I \ x JJJ \ 1- tae vas se tõus ku me loo tu se loit. Laiemalt. + ==^Z f f /^ loo tu se loit, tae vas se tõus ku me loo tu se loit. Laiemalt. ^ ^^^ Pühendan sind looks ja lauluks. Mõjuvalt, tähendusega mf.x-h- (E. Wöhrmann.) A. KAPP. Pü hen dan sind looks ja lau luks o ma kand li le, *=* ^- Huinyl MM^mM^ == ==^3=i=3== kui ma uh kel rin nal hõis kan le T šfcftp ai.4 *_ E5E3EE3= kui ma uh kel rin nal hõis kan

86 ü T^f ma de; kas - va, ko - du! ko - su, ko - du! ti ]#^ie^i^fei ü - le il - ma de: Äfei 6 ^ -* 0 %-m :» ^ õit i - - sa - maa! Vi im - ne pi sar, ; tii ^ ^ ^ W msm #~.m mf * = * : fegze -*.. rj)»- ^ ^ r -<s>*- viim - ne he - lin mul - le led sa! m mf W- 5 1 ZMI: j # i. f; *- i = t 1 85

87 Moderato con moto. u. f I h * * Üles. (Dr. M. Veske.) > v JUHAN AAVIK. Mz^WW^M^ M chcnifti y u w i ' ü les, kar ja poi sid, kar jad häält ju tee vad, vad siis jooksma kii ni J * f i> ^ J. W!! 1. Ü les, ü les hüüab ööpik, 2. Ü* les,köikmukar ja sõbrad, 3. Vars ti hakkab pa la vas ti ju ba kar ja leh mad, r> >> A 4. J_JJ 1. Ü les, ü les, ku kub 2. A'ame sööma vös sa 3. Lööme lusti, veel on 1. U»les, ü les, ku kub 2. A'ame sööma võs sa 3. Lööme lus ti veel on laul' vad poi sid tee vad 1. Ü les, ü les, hüü ab ööpik, vastu kostab valjust lepik: tõuske 2. Ü les, kõik mu karja sõbrad, a'ame metsa lambad, tõprad, ku la 3. Vars ti hakkab pa la vas ti päike paistma, vä le das ti hak kaf i blin de sarve jal gel MM koo rid! löö vad. pin ni. h M; 1 J. V kä gu. Ju ba o ma lah ket nä gu kar jad, i se läh memäe le: marjad ae ga, lööme lut su jo ei pae ga, mf r kä Ju ba o ma nä gu kar jad, i se lähme mäele, ae ga. löö me lut su jo ei, 86 mf f J II 1. Ü les, ü les, ku kub kä gu, ii. A'ame sööma võs sa, mar jad 3. Lööme lusti, veel on ae ga,

88 ü özj I h h _N h : = 5 ~ p rit. K k " k -r-tr-17 U U l I 1 V U v U näi-tab päi - ke met-sa ta - ga, ilm nii vaik ja sel-ge, va - ga. mait-se - vad sääl ma-gu - sas - ti, ü- le on ju läi-nud kas-te. pu-nu- me ka pär-gi lil-lest, pe - a lah - ku-me sest kil-last. Segakoor. Laul rõõmule. Aegamööda, kindlasti Kaunis ruttu. A. LÄTE. Meeskoor. Aegamööda, kindlasti. A f - =. (!' E^ö 1. Tae - va tü - tar, 2. Kel - lel tae - vas, 3. Rõõ - mu hing on, A r d-höe 87

89 ~&- ; ij^zzzfe: ^ d H- W ^ 0. tfz HS *=tc H, v y. -_ pii - ga, rõõm -sa ju - ma - la - te läik. pan-nud, sõb -ra söp-rust pä - ri - da, ko-has sün-din'd loomu sü-les - se;. Jt * Li J- } p i 3; W WWW PW^^ :F=J=^F=^ K -P - tae-va tu - tar pii - ha kel-lel tae - vas pal-gaks rõõ-rau hing on koi - ges H ^ EP» 4 ci- WM We-ri tun-neb tu-le kell' ta kau - ni kaa-sa te - ma kee - rab il-ma ± 1 J?. SL JL pii - ga, roorn-sa ju - ma - la - te läik. pan-nud, sõb-ra söp-rust pä - ri - da, ko-has sün-dind loo-mu sü-les- se; J! fc JJ- i JU d i I 88

90 MM r Si nu hüü ded ü hen Hõls ka kui ka ü he Lil led mee li tab ta J>. i =t=rrtc &' 5 F*3 i D sääl, kus si nu pü ha paik. võt ku ü hes hõi sa ta! e lu kel la ü les se! Si nu hüü ded ü hen Hõis ka, kui ka ü he Lil led mee li tab ta h IN J fe h -*-^= D E mf I U U p 1>, da vad la hu ta tud las te käed. Si nu tii vad pü henhin ge o led il mas o maks saan'd! Kell' ei se da, selt sist mul last, pa neb päik sed pais te ma, uu si täh ti tae va!. ^ s> d I> b izg: n II Ö W '-» n I-*- E mf da vad la hu ta tud las te käed hin ge o led il mas o maks saan'd! mul last, pa neb päik sed pais te ma, Si nu tii vad pü hen Kell' ei se da, selt sist UU si täh ti tae va> WIMWMMW^MMck JU " ^ ~i=v~v- 89

91 Aegamööda, G pühalikult. \rt da vad üh te heit nud ar mu väed. min ge, pi sar tei le pal gaks saan'd. vai last saa dab ik ka tee le ta. 2} i U.U J2 i - - 1^1 tm^_p,i il!'-b ^äfcfc7b=m ^ da vad üh te heit nud ar > mu väed. min ge, pi sar tei le pal gaks saan'd, val last saa dab ik ka tee le ta. EE -pr.?=g=.- =Ä:zH=fEä H I ni mes te Ku ni õil mit RÕõm sast', na gu Aegamööda, pühalikult. -^ *^ 1 J [_>^_t_ j- - I ni mes te Ku ni õi 1 mit Rõõm sast', na gu, ^.J._J J. p -jz nid, kä ed pai min lu, ar mu auus ta, ri, tõt tab kau get, Ü*E:. ' JZ^J- H. n _, mil li seb suil' paik se o e ka nid, lu, n, kä > ed ar mu tõt tab pai min auus ta, kau get, kae. la il kõr ma get ü: r üfel? G?f 90

92 13r i r» t i teil 1 Ven nad, ü le täk te meil maa! Täh te poo le tun gib ta, teed! Ast ketn, ven nad, and kem käed, I I ' I I I ' I I I I mf mf ^šm^mmm- J- T :* ^ teiir maa! teed! Ven nad ü le Täh te poo le Ast kem, ven nad, täh te tun gib and kem meil ta, käed, u mf,at -J J :ff_^j j hiilg vad sääl on kõr ge I i vaim sa me on kõr ged li ne mei e troo e va j p±=t :* w : -(9- sl - nid. lu. ri. zjpz=i Z225,3-4-. I mf % Ii lk m mf ' I I ^ i <* I hiilg vad sääl on kõr ge I i vaim sa me on kõr li mei ged ne e troo e va nid.. lu. ri. "" " " r" r i~r Fr. Schilleri järele J. Kunder. 91

93 Andante. f pesante Oh kodumaa! (A. Haava.J ;t = --b- ZHZM Ai - nult paa r le var p=-p=-i JU ja kä M. SAAR. te - le W W^ -f T * :zy- -. rh _ '._. *-*-> rf-s 5 5 r t? t?" t tr- J tööd, üks suu- täis lei - ba, üks ja - la - täis maad. Oh *se ±= =± Oh va - lus on voor- si-le ko - du - maa, oh ko - du - maa! Oh va - lus on vöör-si-le BT- T Lai. LgCJ UUU^-JL, Oh ko - du - maa! 92

94 vee-re -da, ük - si sin- na kau-ge-le ka - du - da, mf ^W^^^M^^M^M^W "2?' "^ -p~ I "" I Ko du maa! vee-re- da ük - si sin - na kau-ge - le ka - du - da, u ja z2±f & -.j g *S1* ^_^ «.^. -. Ko du maa! Ž I % V U ij K I i g ^ Y f f r i HJ ii Mi u sü - da ja hing on ko - du - maal! Mu ko - du sa!... Ma -3^EE 15 = r^^ge= =^-f-» g^=t=:te?rr: -fa g i r#. h P! -T- 1^ 7 ft 5 v =f puh-kaks su mul-la ^ = "t? 1? ko - - du - maa! // PP all!... rit. -4 ^ ~~" -1 f P T "ja -' "" -n *_-?=p. $ Ä f Oh ko-du-maa, oh ko - du -maa! ko du - maa! PP > >,rit.,, \ K i _ ^ I N I -..I ^fc=fr P=^=g= MM^^W ko-du-maa, oh ko-du-maa! Da Capo. 93

95 Trükivigade parandus. Larghetto Lehek. 23, 1 rida ülevalt, 3 takt *- (kolmandas hääles peab olema F 7J j ^ asemel,j.) MÄRKUS: Laulu, Meil aiaäärne tänavas", ettekande luba saab autorilt KREEK. Haapsalus-

96 Eesti Lauljate Liidu Muusikalehe 1924 aasta noodilisa sisu. (I. aastakäik) Lhk.. 1. Üles (Rahvaviis). A. Kapp.., Kena kevade (Uuem rahvaviis). M. Saar 8 3. Kevadveed. A. Lemba Nüüd ole, Jeesus, kiidetud (Vaimulik rahvav.) M. Saar 16> 5. Meil aiaäärne tänavas (Rahvaviis). C. Kreek Teretus. Juhan Aavik Püha (Fuuga segak.) A. Lemba Mu Eestimaa. K- Türnpu Tere, Sikakene. A. Läte Kiigelaul. A. Kasemets.. : Üürike. K. Türnpu Sääl on mu armas isamaa! Juhan Aavik Mis see oli? Juhan Aavik Ilus oled isamaa! (Variatsioonid viisile Süda tuksub"). A. Kapp Kuma koit! Miina Hermann Arva üles. K- Pütsep Lõikaja laul (Rahvaviis). Juhan Aavik Koit. M. Lüdig Pühendus. A. Kapp Üles. Juhan Aavik Taeva tütar. A. Läte Oh kodumaa! M. Saar Jsamaa mälestus. K. A. Hermann 94c-

97 ' Ar92L4

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

untitled

untitled Nr. 5 (196) / juuli 2013 Suveteatri tegemised lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Vallavolikogu istungil lk 2 Seliste külapäev lk 3 Mis ime loom see töövõimetus on? lk 4-5 Lõuka-Ermistu 4. külapäev lk 6 Maria talu peremehe

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

ISS0010_5osa_2018

ISS0010_5osa_2018 Süeemieooria ISS E 5 EP Juhiavu, jälgiavu, raendued hp://www.alab.ee/edu/i Eduard Pelenov eduard.pelenov@u.ee, TTÜ IT5b, el. 64 TTÜ rvuiüeemide iniuu ruae üeemide eu Juhiavu, jälgiavu Juharvui Süeem JUHITVUS!

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Lexus_pricelist_03_2015_EE

Lexus_pricelist_03_2015_EE CT 200h DIN hj 136 CO 2, keskmine (g/km) 82 Kütusekulu, keskmine (l/100 km) 3,6 CT 200h Eco CT 200h Comfort CT 200h Comfort + nahksisu CT 200h Comfort + LED-esituled + nutikas sisenemine + toonklaas CT

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

untitled

untitled Nr. 4 (213) / juuni 2015 Villalaager la laa Sutirannas nas lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Ei saa ma tar gaks üleöö... lk 3 Lasteaed lennutas teele klassitäie lapsi lk 4 Mudilaskoor käis Pärnumaa laulupeol lk 4 Noortevolikogu

Rohkem

Profiline kataloog_est_2019.indd

Profiline kataloog_est_2019.indd TOOTEKATALOOG Seina- ja laeprofiilid Profiline profiilidest saab kiirelt ja lihtsalt ehitada kergvaheseinu, ühetasapinnnalisi ja astmelisi ripplagesid, karniise ning katusekorruseid. Koos õige plaadi ja

Rohkem

Dok reg

Dok reg 2017-2018 Regist. Kuidas saabus, Juurdepääsu Dok. liik Dok. number Kellelt, kellele Lühikokkuvõte väljastati meetod kuupäev 01.09.2017 kiri 2-7/1 Võru Vallavalitsus e-post taotlus 04.09.2017 ettepanek

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

untitled

untitled Nr 7 (250) / august 2019 Foto: Ta nel Tuul mees Mälestuskivi Liisule Tä na vu sed osa val la päevad on saa nud aja looks. Oli palju näitusi, töötubasid, seikluslikke atraktsioone lastele jne. See me lu

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

TV-Kisa 1/Katsastus - Tuloskooste TV-Kisa 1/Katsastus Alavus, Yksilökilpailut Kävely, alle 65 Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota

TV-Kisa 1/Katsastus - Tuloskooste TV-Kisa 1/Katsastus Alavus, Yksilökilpailut Kävely, alle 65 Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota TV-Kisa 1/Katsastus Alavus, 10.05.2019 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota pistein -2p/1m, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nevala Ari 213 Teuva

Rohkem

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI TEoSTAMINE,. PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL Narva 28

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.amiiiiruse nr 6,,Keskkonnakompleksloa sisu kipsustavad n6uded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskk

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.amiiiiruse nr 6,,Keskkonnakompleksloa sisu kipsustavad n6uded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskk Alu: Kekknnminitri 2. jnuri 26.miiiirue nr 6,,Kekknnkmplekl iu kiput n6ue j kekknnkmplekl rmi" Tbel 1. Kekknnkmpleklub L regitreeriminumber KKL3T943 L ttlue reitreeri ninumber T.KKL.PM-31834 Kekknnlube

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem