Victrix 24 TT 2 ErP. Paigaldus- ja kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Victrix 24 TT 2 ErP. Paigaldus- ja kasutusjuhend"

Väljavõte

1 Victrix 24 TT 2 ErP Paigaldus- ja kasutusjuhend

2 Sisukord 1. Andmed seadme kohta 1.1 Seadme mõõdud Funktsionaalskeem Elektriskeem Kütteseadme osad Tehnilised parameetrid Paigaldamine 2.1 Seadme paigaldamine Külmumiskaitse Ühendused Suitsueraldus Koaksiaaltorude paigaldus Eraldatud torude süsteem Küttevee ettevalmistus ja süsteemi täitmine Kasutuselevõtt Ringluspump Hooldus- ka kasutusjuhend 3.1 Hooldus Üldine ohutus Juhtpaneel Sisselülitamine Veateated Infomenüü Nõuanded kasutajale Tehnikule esmane käivitus ja hooldus 4.1 Esmane käivitamine Juhtplaat Võimalikud rikked ja nende põhjused Üleminek teisele gaasiliigile Täielik kalibreerimine Õhu-gaasi suhte reguleerimine Kiirkalibreerimine Suitsukäigu osade test Juhtploki programmeerimine Päikeseenergia rakendamine korstnpühkija funktsioon Blokeerumiskaitsed Juhtplaadi enesetest Automaatne õhueraldus Igaaastane kontroll ja tehnohooldus Katteplaatide eemaldamine Garantiitingimused Garantiileht... 35,37 2

3 1. Andmed seadme kohta 1.1 Seadme mõõdud G - gaasisisend Kõrgus 748 mm AC sooja tarbevee väljund Laius 440 mm AF külma vee sisend Sügavus 280 mm R kütte tagasivool M kütte pealevool G - Gaasiühendus ¾ V - elektriühendus AC, AF - Tarbevee ühendus ½ SC kondensaatvee äravool, min Ø13 mm R, M - Küttesüsteemi ühendus ¾ ACV Eraldi tarnitav tarbevee sisend heliosüsteemist tulevale veele 3

4 1.2 Funktsionaalskeem 1 gaasiarmatuur 18 STB keemiskaitse andur 2 tarbevee vooluandur 19 õhueraldaja 3 vooluhulga piirik 20 ringluspump 4 sooja tarbevee temperatuuriandur 21 kütte rõhurelee 5 kondensaatvee hüdrolukk 22 Ümberlülitusventiil 6 küttesüsteemi täitekraan 23 Ülevooluventiil, baipass 7 sooja tarbevee plaatsoojusvaheti 24 katla tühjendusventiil 8 Kütte paisupaak 25 kaitseklapp 3 bar 9 primaarsoojusplokk 26 Kaitseklapi kontrollotsik 10 õhu-gaasi segisti 11 ventilaator 12 leegi süüte/kontrolli elektrood G gaasi sisend 13 A õhu mõõteotsik AC sooja tarbevee väljund 14 F- suitsu mõõteotsik AF külma vee sisend 15 suitsu temperatuuri andur SC kondensaatvee äravool 16 õhueraldusventiil R kütte tagasivool 17 kütte pealevoolu temp. andur M kütte pealevool 4

5 1.3 Elektriskeem A19 Mälukiip T1 Katla toitetrafo B1 pealevoolu temperatuuri andur T2 süütetrafo B2 sooja tarbevee temp. andur B4 välistemperatuuri andur (lisa) X40 sild ruumitermostaadi ühenduseks B9 Sooja tarbevee sisendtemperatuuri X70 Sild kaitsetermostaadi ühenduseks andur (lisa) B10 Suitsu temperatuuriandur Y1 gaasiarmatuur B24 STB, keemiskaitse andur CAR V2 kaugjuhtpult (lisa) BK Black must juhe E3 süüte- ja leegikontrolli elektrood BL Blue sinine juhe M1 ringluspump BR Brown pruun juhe M20 ventilaator G Green roheline juhe M30 ümberlülitusventiil GY Grey hall juhe R5 Sooja tarbevee temperatuuri OR Orange - oranž juhe reguleerimisnupp R6 Kütte pealevoolu temperatuuri P Purple punakaslilla luhe reguleerimisnupp S4 tarbevee voolu andur PK Pink roosa juhe S5 küttesüsteemi rõhurelee R Red punane juhe S20 ruumitermostaat (lisaseade) W White valge juhe Y Yellow kollane juhe 5

6 1.4 Kütteseadme osad Seadme põhiosade paigutus on näidatud joonisel 1 Küttesüsteemi täitekraan 14 Suitsu temperatuuri andur 2 Katla tühjenduskraan 15 Põleti kate 3 Sooja tarbevee plaatsoojusvaheti 16 STB keemiskaitse andur 4 Gaasiarmatuur 17 Primaarsoojusplokk 5 Sooja tarbevee temperatuuri andur 18 Ventilaator 6 Kondensaatvee hüdrolukk 19 Kütte rõhurelee 7 Tarbevee vooluandur 20 Õhueraldaja 8 Kütte paisupaak 21 Ttsirkulatsioonipump 9 Õhu-gaasi segisti 22 Kaitseklapp 3 bar 10 Kütte pealevoolu temp. andur 23 Ümberlülitusventiil 11 Õhueraldusventiil 24 By-pass, ülevooluventiil 12 Leegi süüte/kontrolli elektrood 25 Kaitseklapi kontrollotsik 13 Mõõteotsikud A õhk, F - suits Eraldi tellitav komplekt: - sulgekraan gaasile ( ¾, 1 tk) - sulgekraan külmale veele ( ½, 1 tk) - sulgekraanid küttele ( ¾, 2 tk) 6

7 1.5 Tehnilised parameetrid Sooja tarbevee nimisoojusvõimsus kw 24,6 Kütte nimisoojusvõimsus kw 21,3 Minimaalne kütte soojusvõimsus kw 3,1 Sooja tarbevee kasulik nimisoojusvõimsus KW (kcal/h) 23,6 (20296) Kütte kasulik nimisoojusvõimsus kw 20,5 Kasutegur 80/60 ºC nom/min % 96,3/98,1 Kasutegur 50/30 ºC nom/min % 101,2/108,6 Kasutegur 40/30 ºC nom/min % 104,6/109,1 Küttesüsteemi maksimaalne töörõhk bar 3 Küttesüsteemi maksimaalne temperatuur C 90 Küttetemperatuuri reguleervahemik C Paisupaagi maht l 5,8 Paisupaagi eelrõhk bar 1,0 Katla veemaht l 1,9 Pumbarõhk tootlikusel 1000 l/h kpa 37,2 Tarbevee temperatuuri reguleervahemik C Tarbevee läbivoolu piiramine rõhul 2 bar l/min 9,5 Maksimaalne tarbevee rõhk bar 10 Minimaalne tarbevee rõhk bar 0,3 Maksimaalne pidev sooja vee tootlikkus ( T=30 C) l/min 12,2 Täidetud kütteseadme kaal kg 33,9 Tühja kütteseadme kaal kg 32,0 Elektriühendus V/Hz AC 230/50 Nominaalne tarbitav vool A 0,69 Tarbitav võimsus W 90 Ringluspumba võimsus W 59 Ventilaatori võimsus W 22 Elektriline kaitseaste IPX5D NOx klass 5 NOx eraldus mg/kwh 28,0 CO eraldus mg/kwh 20,0 Heitgaasi temperatuur nimivõimsusel ºC 69 Heitgaasi temperatuur minimaalvõimsusel ºC 53 Müratase dba < 48 Maagaasi G20 sisendrõhk mbar 20 Põletidüüsi diameeter, G20 maagaas mm 5,15 7

8 2. Paigaldamine 2.1 Seadme paigaldamine Gaasikütteseade Immergas Victrix 24 TT 2 ErP on ette nähtud paigaldada seinale. Seade on mõeldud ruumide kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks. Sein, kuhu seade paigaldatakse, peab olema sile ja sirge, ilma lohkude ja muhkudeta, mis takistavad seadmele ligipääsu. Seade ei ole ette nähtud paigaldamiseks põrandale. Siseruumidesse paigaldamisel on kaks varianti: - ilma koaksiaal suitsutoruta, ruumist õhuvõtuga, suitsutoru Ø 80 mm (seadmetüüp B22) - teineteisest eraldatud koaksiaal suitsutoruga (seadmetüüp C) Kütteseadet tohib paigaldada ainult vastavat tegevusluba omav spetsialist. Paigaldus peab vastama kohalikele seadustele ja tehnilistele normidele. Kütteseadme paigaldamisel peab silmas pidama, et juhul, kui seade paigaldatakse kappi, peavad kapi all ja ülaosas olema vähemalt 200 cm 2 suurused avad. Samuti tuleb tehnilise teeninduse tagamiseks jätta piisavalt ruumi: külgedelt mitte vähem kui 3 cm ülalt piisavalt suitsutoru jaoks alla peavad ära mahtuma toruühendused Seadme läheduses ei tohi olla mingit kergestisüttivat materjali paberit, riiet, plastikut, kodukeemiat. Katla alla ei ole soovitav paigaldada ühtegi kodust elektrilist seadet. Kui kütteseadme kaitseklapp peaks rakenduma või mõni veetoru lekkima, kahjustub see seade vältimatult. Sellise kahjustuse eest tootja ega paigaldaja vastutust ei kanna. Kui kütteseadmel ilmneb vigastusi, rikkeid või häireid töös, tuleb välja kutsuda väljaõppinud remonditehnik. 2.2 Külmumiskaitse Kütteseade on varustatud külmumiskaitsega, mis rakendab katla tööle, kui seadmesisese küttevee temperatuur langeb alla +4 ºC. Külmumiskaitse rakendub vaid siis, kui: - kütteseade on ühendatud elektri- ja gaasivarustusega - kütteseadme elektritoide on sisse lülitatud - kütteseade pole blokeeritud mingi rikke tõttu - kütteseadme tööks vajalikud osad pole purunenud Sellisel juhul on kütteseade ise kaitstud külmumise eest ümbritsevate temperatuurideni kuni 5 ºC. Juhul, kui kütteseade paigaldatakse kohtadesse, kus ümbritsev temperatuur võib langeda alla 5 ºC, võib seade ikkagi katki külmuda. Selle vältimiseks tuleks küttesüsteem täita vajaliku kontsentratsiooniga soojusvahetit ja torustikku mittekahjustava vahendiga. Küttesüsteemides on lubatud vaid etüleen- või propüleenglükooli baasil valmistatud külmumisvastased vedelikud. Jälgida tootja ettekirjutusi. Veetorustik tuleks kaitsta kasutades küttekaableid. Kohtades, kus ümbritsev temperatuur langeb alla 0 ºC, tuleb ühendustorud isoleerida. 8

9 2.3 Ühendused Gaasiühendus. ( seadme kategooria II 2H3+ ) (LPG). Ühendustoru läbimõõt peab olema suurem või vähemalt sama, mis seadme ühendusotsal 3/4 G. Enne ühenduse teostamist tuleb gaasitoru läbi puhuda, et eemaldada sealt praht, mis võib seadme rikkuda. Samuti tuleb veenduda, et kütteaparaat on seadistatud olemasolevale gaasitüübile. Kui see nii ei ole, tuleb katel ümber seadistada. Kontrollida tuleb ka gaasirõhku, et oleks tagatud seadme normaalne töö Hüdraulilised ühendused. NB! Et vältida soojusploki ummistumist, tuleb enne ühenduste tegemist küttesüsteem (torustikastada ja küttekehad) puhastada võimalikust mustusest. Katlakivi tekkimise vältimiseks peab süsteemi lastav vesi vastama küttevee nõuetele, vajadusel tuleb seda pehmendada. Soovitame kasutada keemilisi vahendeid katlakivi, magnetiidi vms. sette tekkimise vältimiseks. Kütte tagasivoolule on võimalike võõrosakeste püüdmiseks soovitav paigaldada filter. Tarbevee torustikule tuleb kareda vee korral lisada vett pehmendav seade. Kaitseklapp 3 bar. Kaitseklapi äravool on katla sees ühendatud kondensaatvee äravooluga. Kui kaitseklapp rakendub, siis suubub küttevesi kanalisatsiooni nagu kondensaatki. Kaitseklapi kontrollimiseks on katla allosas signaaltoru, millelt korgi eemaldamisel saab kontrollida kaitseklapi korrasolekut.(vt. joonis ) Kondensaadi äravool. Katla töötamisel tekkiv vesi tuleb juhtida kanalisatsiooni happelist vett taluvate torude kaudu, mille sisediameeter on vähemalt 13 mm. Ühendus tuleb teha nii, et vesi torus ei külmuks. Esimesel käivitusel tuleb veenduda, et sifoon täituks ning et kondensaat õigesti ära voolaks. V Elektriühendus G Gaasiühendus AC Sooja tarbevee väljund AF Külma vee sisend SC Kondensaatvee äravool M Kütte pealevool R Kütte tagasivool 1 Küttesüsteemi täitekraan 2 Katla tühjenduskraan 3 Kaitseklapi signaaltoru Elektriühendused Kütteseadmel Victrix 24 TT 2 on kaitseaste IPX5D, mis tagab elektriohutuse ainult korrektse maanduse olemasolul. Tehas ei vastuta võimaliku materiaalse kahju või tervisekahjustuse eest, kui ohutusreegleid on rikutud. Seade on varustatud kolmesoonelise pistikuta toitejuhtmega. Veenduge, et toitepinge parameetrid vastavad nõutule AC 230V ± 10 % /50 Hz. L-N polaarsus peab olema tagatud ja vahelüliti ning ohutusmaandus peavad olemas olema. Kui tekib vajadus vahetada seadmes sulavkaitsmeid, kasutage 3,15 A käbekaitsmeid. Kui katel on ühendatud otse madalatemperatuurilisse küttesüsteemi, siis tuleb kasutada kaitsetermostaati, eemaldades silla X70 ning ühendades termostaadi klemmidele 14 ja 15. Termostaat peab olema katlast mitte kaugemal kui 2 m. 9

10 Ligipääs klemmkarbile. (vt. joonis ) - eemaldada esipaneel - katte eemaldamiseks tuleb ( 1 )kaks kruvi lahti keerata, ( 2 ) vajutada küljel ja üleval olevatele haakidele ning ( 3 ) eemaldada klemmkarbi kate. Distantspult ja ruumitermostaat. (Lisad) Katlaga võib ühendada ükskõik millise kontakttermostaadi, kui selle lülitav kontakt on pingevaba ( e. kuiv ). Vastasel korral lõhute katla juhtplaadi. Lülitusvõimalused sõltuvad termostaadi valikust. Olemas on nii kellata kui ka kelltermostaate. Üldjuhul on sellise termostaadi toide patareidelt. Ruumitermostaadi väljund ( kontakt kinni kütab, kontakt lahti ei küta) tuleb ühendada katlas klemmide 40 ja 41 peale, eemaldades enne lühistava silla X40. Distanstpult CAR v2 ( vt. joonis - Comando Amico Remote vers. 2), mis saab ka toite katlast, ühendatakse klemmide 44 ja 41 peale. Samuti tuleb eemaldada sild X40 ning kindlasti tuleb jälgida ühenduste polaarsust. CAR v2 võimaldab peale ruumitemperatuuri kontrolli ka kõiki katla seadeid näha ning muuta, minemata katla juurde. Välisandur. (Lisa) Katlaga on võimalik ühendada välistemperatuuri (õuetemperatuuri) andur, mis võimaldab automaatselt alandada (või siis tõsta) kütte pealevoolu temperatuuri õuetemperatuuri tõustes ( või alanedes). Välisandur toimib ka siis, kui katlaga on ühendatud ruumitermostaat või distantspult. Küttegraafik määratakse katla juhtpaneelilt (või CAR v2 paneelilt), nagu näidatud joonisel. Välisandur ühendatakse katlas klemmidele 38 ja

11 2.4 Suitsueraldus Kütteseade ei saa töötada ilma suitsueraldussüsteemita. Selle koostamiseks pakub Immergas rohelise seeria plastist suisutorusid. Plastist suitsutoru ei tohi õuetingimustes olla pikem kui 40 cm, kui see pole kaitstud ultraviolet (UV) kiiguse ja sademete eest. Igal suitsueraldussüsteemi komponendil on oma Takistusfaktor, mis on saadud katsetuste käigus ja välja toodud järgnevates tabelites. Takistusfaktor on dimensioonita suurus. Ta sõltub kasutatava kütteseadme tüübist, läbijuhitava gaasi temperatuurist ja ka sellest, kas süsteemi komponent on suitsu väljapuhke või õhu sissetõmbe osa. Igal suitsueraldussüsteemi komponendil on oma takistus, mis vastab sama diameetriga toru takistusele meetrites, nn. ekvivalentne pikkus. See pikkus saadakse kasutades vastava komponendi takistusfaktorit. Igal Immergasi katlal on maksimaalseks takistusfaktoriks 100. Seda teades ning kasutades tabelit on võimalik koostada erineva konfiguratsiooniga suitsueraldussüsteeme. Suitsutorude ühendamine. Mustad sisemiste torude tihendid on kahesugused. Poognatel on fiksaatoritega (vt. joonis A) ja Pikendustorudel siledad ( B ) tihendid. Omavahel Ühendamiseks tuleb üks toru teise tihendiga osa sisse suruda kuni lõpuni. Libestamiseks võib kasutada talki. Kui on toru on vaja lühemaks lõigata, peab sisemine toru jääma välisest 5 mm pikemaks. Ohutuse tagamiseks ei soovitata paigaldatud toru kinni katta. Suitsutoru horisontaalse osa kalle peab olema vähemalt 3% katla suunas. Toru tuleb kinnitada iga 3 meetri tagant. 11

12 12

13 2.5 Koaksiaaltorude paigaldus Horisontaalse Ø 60/100 koaksiaalterminali poogen ühendada äärikuga katla ülaosa keskel asuvale avale. Eelnevalt tuleb paigalda komplektis olev tihend ja seejärel poogen fikseerida kruvidega. Poogna väljuvale otsale paigaldada tihendid. Terminali horisontaalosa paigaldada poogna sisse nii, et ühendus oleks tihe. Horisontaalset koaksiaaltoru Ø 60/100 saab vahejuppidega pikendada kuni 12,9 meetrini. Siis on toru takistusfaktor 100. Immergas toodab ka lihtsamat suitsuterminali, mille kasutamisel lubatud maksimaalne toru pikkus 11,9 m. Suitsuterminali horisontaalse osa paigaldamisel tuleb jälgida, et lõpuosa oleks õigetpidi märge ülal peab olema üleval. Horisontaalse Ø 80/125 koaksiaaltorusüsteemi kasutamisel on võimalik maksimaalset toru pikkust suurendada 32 meetrini. Sel juhul tuleb katlale kinnitada vastav adapter. Vertikaalse koaksiaalkomplekti katuseläbiviik võimaldab terminali paigaldada katusele mille suurim kalle on 45% (25). Ø 60/100 toru saab vahejuppidega pikendada 14,4 meetrini. See vastab takistusfaktorile 100. Kasutades Ø 80/125 terminali ja pikendustorusid, saab suurim pikkus olla 32 meetrit. 13

14 2.6 Eraldatud torude süsteem Separaatori komplekti Ø 80/80 abil eraldatakse suitsutoru ja õhuvõtu toru. Viimane võib olla paigaldatud keskelasuvast suitsutorust kas vasakule või paremale. Kasutada tuleb omvahel tihedalt ühendatud plasttorusid, mis on vastupidavad heppelisele kondensaatveele. Vertikaalsete torude puhul kummagi toru suurim pikkus 41 meetrit, horisontaalsete korral 36 meetrit. Kondensaadi äravoolu tagamiseks peab suitsutoru kalle olema vähemalt 1,5% katla suunas. Ilma õhuvõtu toruta võib katla paigaldada ja põlemisõhu võtta ruumist ainult juhul, kui selline lahendus vastab kohalikele normidele. See ruum ei tohi olla eluruum, magamistuba, vannituba vms. Äriruumis või töötoas ei tohi olla ei tohi olla tolmu ega kasutatavate keemiliste materjalide aure. Seega saab sellist lahendust kasutada vaid hästiventileeritavates mitteeluruumides. 14

15 2.7 Küttevee ettevalmistus ja süsteemi täitmine Katla ja soojusvaheti tööiga mõjutavad küttevee parameetrid - PH tase, karedus, elektrijuhtivus ja hapnikusisaldus. Neile lisaks veel mehaaniline saast torude lõikelaastud, keevitus- või jootejäägid ning korrosiooni jäägid. Kõik need võivad põhjustada suurt kahju soojusplokile. Selle vältimiseks tuleb: - mehaanilise parahi eemaldamiseks tuleb küttesüsteem ( nii uus kui vana) täita ja uuesti tühjendada. Paigaldada tagasivoolule mudapüünis. - vajadusel teha küttesüsteemi keemiline puhastus. Uus süsteem- Sentinel X300, Fernox cleaner F3; vana süsteem Sentinel X400 või X800, Fernox Cleaner F3. - kntrollida vee karedust ja küttesüsteemi mahtu ( v.t. joonis) Kui vee maht ja karedus jäävad alla joonistatud kõverat, siis pole vee eritöötlust vaja. Märkus: Tallinna Vee kodulehe andmed: Vee keskmine karedus 4,7 mg-ekv/l = 23,5 ºF Graafik iseloomustab kogu katla kasutusaja jooksul lubatud veekogust. Arvestada tuleb nii korralisi kui erakorralisi küttesüsteemi täitmisi. - Ei ole lubatud täita küttesüsteemi ioonvahetusvaikudega pehmendatud või destilleeritud veega - Kui täitevesi vajab töötlust, siis tuleb teha vee täielik magestamine, mis eemaldab veest peale kaltsiumi ja magneesiumi ka teised mineraalid ning vähendab vee juhtivust kuni 10 mikrosiimens/cm. Selliselt töödeldud vesi kaitseb küttesüsteemi ka korrosiooni eest. - Lisada kütteveele sobivat kaitsevahendit ( Sentinel X100, Fernox Protector F1) ja vajadusel külmumisvastast vahendit ( Sentinel X500, Fernox Alphi 11). - Kontrollida küttevee elektrijuhtivust, mis ei tohi olla suurem kui 2000 µs/cm töötlemata ja 600 µs/cm töödeldud vee korral - Korrosiooni vältimiseks peab küttevee ph tase olema 6,5 8,5 - Kontrollida kloriidide taset küttevees, mis ei tohi ületada 250 mg/l. Märkus: keemiliste veetöötlusvahendite kogused annab tootja kasutusjuhend. Pärast toruühenduste tegemist saab asuda küttesüsteemi täitmisele täitekraani 1 abil Täita tuleb aeglaselt, andes võimaluse õhul süsteemist väljuda. Kütteseadmel on õhueraldaja pumba peal. Radiaatoreid tuleb õhutada nende õhutuskorkide kaudu. Kui manomeeter näitab ca 1,2 bar rõhku, tuleb täitekraan sulgeda. Täites küttesüsteemi, tuleb katla õhueraldusfunktsioon aktiveerida (aktiveerub esimesel käivitusel) s.t. et ringluspump töötab tsükliliselt. Õhueraldaja kork peab olema avatud. Kui olete küttesüsteemi õhutustanud, sulgege õhueraldaja kork. Esimesel käivitusel võib suitsugaas väljuda kondensaadi väljavooluotsa kaudu. See lakkab, kui katel on mõne minuti töötanud, sest sifoon peab täituma kondensaatveega. 15

16 2.8 Kasutuselevõtt Seadme käivitamisel tuleb kontrollida: - torustiku tihedust ( nii gaas, vesi kui küte) - kasutatava gaasi vastavust kütteseadme omaga - elektriühendusi 230 V- 50 Hz õige L-N polaarsusega ning maandus - paigaldusruumi vastavust nõuetele (ventilatsioon) - õhu/suitsutorude korrasolekut - süüteprotsessi õigsust - gaasikulu ja gaasirõhku, mis peavad vastama juhendile - kaitse rakendumist leegi puudumise korral Kui kasvõi üksi neist kontrollidest annab negatiivse tulemuse, ei tohi seadet tööle jätta. Käivitamisel tuleb katla küttevõimsus seadistada köetavale pinnale vastavaks, kontrollida kütte ringluse toimimist ning 1 tund pärast käivitust tagasivoolule paigaldatud mudapüünise seisukorda ja vajadusel sõel puhastada. Seadme garantii algab käivitamise hetkest. 2.9 Ringluspump Kütteseade Victrix 24 TT 2 ErP on varustatud muutuvkiiruselise tsirkulatsioonipumbaga. Võimalik on seada automaatne ja fikseeritud pumba kiirus. Auto (tehaseseade) asendis on pumba kiirus seda suurem, mida suurem on põleti võimsus. Saate valida tööpiirkonna valides parameetri A3 seadeks maksimumkiiruse 5 9 ja parameetri A4 seadeks miinimumkiiruse 2 A3. Fikseeritud, püsiva kiirusega töötab pump, kui A3=A4. Ärge valige valige kunagi pumba kiiruseks madalaimat võimalikku väärtust. Kui pump osutub pärast pikaajalist seismist kinnikiilunuks, tuleb pumba võlli kork eemaldada ja kruvikeerajaga ettevaatlikult võlli pöörata. Ringluspumba all asub reguleeritav ülevooluventiil e. bypass. Selle reguleerimisega on võimalik väikestes küttesüsteemides vähendada voolumüra ja vältida katlatemperatuuri tõusu liialt kõrgele. Reguleerida saab lapikkruvikeerajaga. Keerates sälku päripäeva avate ülevooluventiili, vastupäeva keerates lülitate selle välja. Tehaseasendis on ülevooluventiil avatud. Pumbakõver on joonisel: A+B pumbakõver suletud ülevooluventiiliga B - pumbakõver avatud ülevooluventiiliga C+D pumba tarbitav võimsus avatud ülevooluventiiliga (punktiiriga ala) D pumba tarbitav võimsus suletud ülevooluventiiliga (punktiiriga ala) 16

17 3. Hooldus- ja kasutusjuhend 3.1 Hooldus Kütteseadme tehniliste näitajate säilitamiseks kogu kasutusaja jooksul tuleb 1 kord aastas tehnohoolduse käigus seadet puhastada ja kontrollida. 3.2 Üldine ohutus Seinapealne kütteseade peab olema kaitstud otsese auru mõju eest, mis tekib köögipliidi kasutamisel. Keelatud on seadet kasutada lastel ja isikutel, kel pole vastavat kasutuskogemust. Ärge puutuge suitsutoru, kuna see võib olla kuum. Ohutuse tagamiseks veenduge, et suitsutoru pole kaetud. Ohtlik on ja seepärast ka keelatud kasvõi osaliselt sulgeda põlemisõhu juurdepääsu ava. Kui kütteseade ajutiselt välja lülitada, tuleb 1. tühjendada küttesüsteem ( v.a. siis, kui see on täidetud külmumisvastastase vedelikuga 2. ühendada seade lahti gaasi-, vee- ja elektrisüsteemist. Ärge puhastage kütteseadet kergestisüttivate puhastusvahenditega. Ärge jätke seadmega samasse ruumi kergestisüttivaid vedelikke. Kuna kütteseade kasutab elektrit, siis - ärge puutuge seadet ega selle osasid märgade kätega ega paljajalu olles - ärge sikutage elektrijuhet ja hoolitsege, et seadet ei mõjutaks ilmastik vihm, päike jms. - kui toitejuhe on vigastatud, kutsuge selle asendamiseks asjatundja. - kui seadet ei kastutata pikka aega, ühendage see elektrivõrgust lahti. Märkus: Katla temperatuuritabloo näit võib tegelikust temperatuurist erineda +/- 3 ºC. See on sõltub ümbritseva keskkonna tingimustest, ega ole katla rike. 17

18 3.3 Juhtpaneel 1 Sooja tarbevee temperatuuri 11 Märk, et katel on suverežiimis reguleerimise nupp 2 RESET nupp 12 Märk, et katel on talverežiimis 3 SUVI/TALV töörežiimi valiku 13 Märk, et katel kütab tuba nupp 4 Kütte pealevoolu temperatuuri 14 Temperatuuri ja veakoodi näidik reguleerimise nupp 5 INFO klahv 15 Märk, et katel on ooteasendis (stand by) 6 SISSE/OOTEL/VÄLJA katla pealüliti 16 Märk, et katlaga ühendatud on väline juhtpult 7 Manomeeter 17 Märk, et katel kasutab päikeseenergiat 8 Märk, et katel kütab tarbevett 18 Märk, et katlaga on ühendatud õuetemperatuuri andur. 9 Katla töö on blokeeritud. Vajutada RESET nuppu 19 Märk, et katlaga on ühendatud distantsjuhtimine CAR v2 10 Märk, et leek on põletil ning võimsustaseme näidik 20 Pole kasutuses 3.4 Sisselülitamine Enne küttseadme käivitamist veenduge, et süsteem on täidetud manomeetri (7) osuti peab näitama 1 1,2 bar. - Avage seadmeeelsed gaasikraanid. - Vajutage sisselülitus nuppu 6 ja hoida kuni tabloo helendab. Katel lülitub sellesse režiimi, milles oli enne väljalülitust. Kui katel on ooteasendis (stand-by) tuleb veelkord nuppu vajutada. - Nupu 3 vajutusega valige kas suvine või talvine töörežiim Suveasendis (katel kütab ainult tarbevett, küte puudub ) määrake tarbevee temperatuur nupu 2 abil. Seatud temperatuur on näha näidikul 14. Talveasendis (katel kütab nii tarbevett kui ka tuba ) seadke kütteveetemperatuur nupu 4 abil, kusjuures tarbevee temperatuur seatakse ikka nupu 1 abil. Nüüd töötab kütteseade automaatselt. Kui soojanõue puudub, puudub ka leek. Leegi süttimisel süttib vastav indikaator (10) juhtplaneeli tablool, mis näitab ka võisustaset. Tarbevett soojendades näitab tempratuurinäidik 14 tarbevee temperatuuri, kütte ajal kütte pealevoolu temperatuuri. 18

19 Kui ühendatud on lisaseade CAR v2 - Kui katlaga on ühendatud kaugjuhtpult CAR v2, siis ilmub tabloole vastav märk 19 ning katla parameetrid on seadistatavad puldilt. Siiski jäävad katla juhtnuppudest aktiivseteks RESET nupp 2 ning SISSE/VÄLJA nupp 6. Viimane siiski vaid sisse või välja lülitamiseks. Samuti jääb toimima katlal olev displei, näidates seadme hetkeolekut. Märkus: Kui katel on välja lülitatud, näitab juhtpuldi tabloo veateadet ERR>CM ja puldile jääb seadete säilitamiseks toitepige peale. Kui ühendatud on õuetemperatuuri andur - Kui katlaga on ühendatud õuetemperatuuri andur, siis ilmub tabloole vastav märk 18. Kütte pealevoolu temperatuuri määrab seatud küttegraafik. (v.t. punkt 2.3 välisandur). Graafiku tõusu saab muuta nupu 4 abil või kui ühendatud on CAR v2, siis sellelt, seades sobiva vahenikust 0 9. Juhul, kui küttevee temperatuur on kõrgem kui ruumide jaoks vaja ning radiaatoritermostaadid on kinni, võib katel töötada vaid pumbalülitus režiimis. Kui ühendatud on tarbevee lisaküte - Kui katla tarbevee sisendile on ühendatud veemahuti, mida köetakse päikesega, tunneb katlaga ühendatud lisaandur selle ära ning piisava temperatuuri korral katlas leeki ei süüdata vaid süttib märk 17. Kui lisamahuti temperatuur on ebapiisav, kütab katel sooja vett ja märki 17 ei näidata. Kui katel on ooteasendis. - Ooteasendisse (stand by) saab katla viia vajutades nuppu 6 korduvalt, kuni tabloole ilmub vastav märk 15. Selles asendis katel ei tööta, kuid külmumiskaitse, pumba ja ümberlüliti blokeerumisekaitse jäävad alles. Katel on endiselt pinge all! Kui katel on välja lülitatud. - Kui katel on välja lültatud, siis on külmumis- ja blokeerumiskaitse samuti välja lülitatud. Katla välja lülitamiseks tuleb nuppu 6 hoida 8 sekundit alla vajutatuna, kuni tabloo kustub. Katel on endiselt pinge all! Kui katel sisse lülitada. - Iga kord, kui katel sisse lülitatakse, käivitub õhueralduse funktsioon, mis kestab 8 minutit. Sel ajal on tablool 14 näha numbrite tagasiloendus ning küte ja tarbevesi ei toimi. Klahvi RESET ( 2 ) vajutusega saab funktsiooni katkestada. Vajutades juhtpaneeli suvalisi nuppe lülitub sisse tabloo valgustus. Teatud aja pärast see väheneb ning nähtavaks jäävad vaid aktiivsed sümbolid. Valgustusrežiimi annb muuta teenindustasandil parameetri t8 muutmisega. 19

20 3.5 Veateated Rikke tekkimisel kütteseadme töös ilmub juhtpaneeli tabloole 14 veateade, mille tähendused on toodud järgnevas tabelis: Veakood Rikke kirjeldus Rikke põhjus Katla olek/ võimalik lahendus 01 Süütamise blokeerumine 10 sekundi jooksul pärast sädemeseeria algust ei saa juhtplaat signaali leegi Uue käivituse tegemiseks tuleb vajutada klahvile RESET. 02 STB rakendumine, ülekuumenemine 03 Suitsutemperatuuri anduri rakendumine 04 Gaasiarmatuuri kontakti takistus 05 Kütte pealevoolu NTC anduri rike 06 Sooja tarbevee NTC anduri rike 08 Max. RESET nupu vajutuste arv 10 Ebapiisav rõhk küttesüsteemis süttimisest Seadme töö käigus toimub soojusvaheti ülekuumenemine nii, et rakendub keemisandur ( STB) Seadme töö käigus tõuseb suitsugaasi temperatuur liiga kõrgele ja katel lülitub välja Gaasiarmatuuri pingestamisel avastab juhtplaat kõrvalekalde toitepinges. Juhtplaat tuvastab pealevoolu NTC anduri vea. Juhtplaat tuvastab soojavee NTC anduri vea. Võib rakenduda külmumiskaitse. RESET nuppu on vajutatud 5 korda järjest Veerõhk küttesüsteemis ei ole piisav katla normaalseks tööks Kuskil elektrijuhtmestikus on viga või ebakindel ühendus 15 Konfiguratsiooni viga 16 Ventilaatori rike Ventilaatori elektriline või mehaaniline rike 20 Leegianduri häire Ionisatsioonivool on väike või juhtplaat ei tunne seda. 24 Nupupaneeli rike Juhtplaat tuvastab rikke katla nupupaneelil 29 Suitsuanduri Juhtplaat tuvastab rikke katla häire suitsuanduris 31 Kaugjuhtpuldi Teade ilmub 1 minut pärast CAR v2 info häire andmevahetuse katkemist 36 IMG Bus Rike tõttu katla- või küttetsoonide andmevahetuse juhtplaadil või katkemine andmesiinil katkes ühendus. 37 Madal toitepinge Katla elektritoite pinge on madalam lubatud alumisest piirist. 38 Leegisignaali kadumine 43 Blokeerumine leegisignaali kadumisel Pärast leegi edukat süttimist see millegipärast kustus veateade 38 tekib mitu korda järjest Peale jahtumist võib seadme taas käivitada vajutades klahvile RESET. Uue käivituse tegemiseks tuleb vajutada klahvile RESET. Katel ei käivitu / kontrollida gaasiarmatuuri elektriühendusi Katel ei käivitu Katel üritab toota sooja vett, kuid ei suuda saavutada vajalikku taset Ühte riket on võimalik nullida 5 korda järjest, misjärel tund aega ei saa seda teha. Katla välja- ja uuesti sisselülitamise taastab algseisu. Küttesüsteemi rõhk peab olema 1-1,2 bar. Vajadusel täita. Katel ei käivitu, kuid kui viga on kõrvaldatud, hakkab tööle Uue käivituse tegemiseks tuleb vajutada klahvile RESET. Uue käivituse tegemiseks tuleb vajutada klahvile RESET. Katel ei käivitu, kuid kui viga on kõrvaldatud, hakkab tööle Katel ei käivitu Lülitada katel välja ja siis uuesti sisse. Küttesüsteem ei saavuta etteantud soojanõudeid. Kui viga on kõrvaldatud, hakkab katel normaalselt tööle Kui viga oli juhuslik, taastub katla normaalne töö Uue käivituse tegemiseks tuleb vajutada klahvile RESET. Katel alustab õhueraldusfunktsiooniga. 20

21 44 Gaasiklapi sulgumise häire 46 Madalatemperatuurilise kütte ohutustermostaadi (lisaseade) häire 47 Põleti võimsuse piiramine 51 Juhtmevaba CAR juhtpuldi ühenduse häire 59 Elektritoitepinge sageduse häire 62 Täieliku kalibreerimise nõue 72 Kiire kalibreerimise nõue 73 Suur vahe kütte pealevoolu ja kaitse andurite temperatuuride vahel. 74 Keemisanduri rike 77 Leegikontrolli häire 78 Leegikontrolli häire 79 Leegikontrolli häire Gaasiarmatuur jääb avatuks pärast sulgumiskäsku Katla normaalse töö ajal rakendub lisaseade madalatemperatuuri termostaat Seadme töö käigus tõuseb suitsugaasi temperatuur kõrgele ja katel vähendab võimsust Kui andmevahetus katkeb, saab süsteemi juhtida katla puldilt. Anomaalia elektritoite sagedusega Nõue võib tekkida pärast juhtplaadi vahetust või õhu/suitsu vahekorra muutudes. Nõue võib tekkida kui mõned parameetrid on muutunud Andurite temperatuuride vahet võib põhjustada anduri rike, ringluse puudus, soojusploki veeosa ummistus vms. Juhtplaat tuvastab rikke STB anduris Gaasiarmatuuri juhtvool on on etteantud piirest väljas Gaasiarmatuuri juhtvool on liialt suur Gaasiarmatuuri juhtvool on liialt väike Uue käivituse tegemiseks tuleb vajutada klahvile RESET Pärast torude jahtumist võib termostaat taastuda. Katel töötab vähendatud võimsusega Kontrollida CAR puldi korrasolekut, patareisid Katel ei käivitu Katel ei käivitu Katel ei käivitu Kui viga on kõrvaldatud, hakkab katel normaalselt tööle Katel ei käivitu Katel ei käivitu Katel ei käivitu Katel ei käivitu 80 Juhtplaadi rike Tuvastati juhtplaadi rike Vajutada RESET 84 Põlemise häire, võimsuse vähendamine Tuvastati rõhu alanemine gaasitoites, võimsus väheneb 87, 88 Gaasiarmatuuri juhtimise rike 89 Ebastabiilne leegisignaal 90 Leegisignaal ületab normi 91 Vale süüte blokeerimine 92 Ventilaatori pöörete korrigeeriv piiramine 93 Leegisignaal ületab normi Gaasiarmatuuri juhtimises tuvastati rike Põlemine võib ebastabiilne olla suitsugaaside tõttu põlemiskabris, tuule, gaasirõhu või ventilaatori kiiruse kõikumise vms. tõttu Leegisignaal on pikaegselt üle etteantud väärtuse Katel ei suuda tagada leegi normaalset süütamist Katel ei suuda tagada normaalseks ventilaatori tööks vajalikku pöörlemiskiirust Leegisignaal on lühiajaliselt üle etteantud väärtuse Kui norm. olukord taastub, hakkab katel normaalselt tööle Katel ei käivitu Katel töötab edasi Katel töötab edasi Vajutada RESET Katel töötab edasi Katel töötab edasi 21

22 94 Põlemise häire Tuvastati põlemise häire, mis võib olla tingitud madalast gaasirõhust, suitsugaasidest koldes, gaasiklapi rikkest. 95 Mittepidev Tuvastati leegisinaali leegisignaal 96 Suitsutoru ummistus pidevuse katkemine Suitsuärastus torus on ummistus Kui norm. olukord taastub, hakkab katel normaalselt tööle Katel töötab edasi Katel ei käivitu. Kui norm. olukord taastub, hakkab katel normaalselt tööle Vajutada RESET 98 Max. tarkvara Saavutati suurim lubatud vigade arv veateadete arv. 99 Üldblokeering Katel on rikkis. Vajutada RESET 3.6 Infomenüü Vajutades klahvile INFO ( 5 ) kauem kui 1 sekund, pääseb ligi infomenüüle, kus saab kontrollida mõningaid katla parameetreid. Menüüst väljumiseks tuleb INFO nuppu vajutada kuni nimekirja lõpuni, vajutada RESET või oodata 15 minutit. Infot näidatakse vaheldumisi inforea numbrit d tähe järel ning parameetrit ennast. d0.0 Pole kasutusel d0.1 Näitab leegisignaali suurust d0.2 Näitab tegelikku küttevee pealevoolu temperatuuri d0.3 Näitab tegelikku sooja tarbevee temperatuuri d0.4 Näitab seatud küttevee pealvoolu temperatuuri d0.5 Näitab seatud sooja tarbevee temperatuuri d0.6 Näitab välisõhu temperatuuri, kui õueandur on ühendatud. Kui temperatuur on alla 0 ºC, siis näit vilgub. d0.7 Näitab siseneva sooja vee temperatuuri, kui lisaandur on ühendatud. d0.8 Pole kasutusel d0.9 Näitab viimase viie veateate koode. Lehitsemiseks on vaja pöörata küttetemperatuuri nuppu. d1.0 Veateadete kustutamine. Kui tablool on d1.0 siis vajutada RESET ja hoida, kuni sümboli 88 vilkumine 2 sekundi jooksul salvestab tegevuse. d1.1 Näitab keemisanduri STB temperatuuri d1.2 Näitab ringluspumba kiirust d1.3 Pole kasutusel d1.4 Näitab ringluspumba vooluhulka, liitrit tunnis/100 d1.5 Näitab ventilaatori pöörlemiskiirust, pööret minutis/100 d1.6 Näitab väljuva suitsugaasi temperatuuri 22

23 3.7 Nõuanded kasutajale Katla täielikuks seiskamiseks lülitage katel asendisse OFF, lüitage lahti elektritoide, keerake kinni seadmeeelne gaasikraan. Kui on oht külmakahjustuste tekkimiseks, tühjendage katel ja vajaduse korral ka küttesüsteem veest. Katlas asuv küttesüsteemi rõhku näitava manomeeteri osuti peab olema vahemikus 1 1,2 bar. Kui külma katla korral on manomeetri näit alla 1 bar, tuleb täitekraani (vt. joon. pos 1) süsteemi vett lisada. Pärast seda tuleb täitekraan kindlasti kinni keerata, sest kui rõhk tõuseb ca 3 bari juurde, rakendub kaitseklapp. Kui see peaks juhtuma, tuleb osa vett küttesüsteemist välja lasta. V elektritoide G gaasiühendus AC sooja tarbevee väljund AF külma vee sisend SC kondensaadi väljavool (Ø > 13 mm) M küttesüsteemi pealevool R küttesüsteemi tagasivool 1- küttesüsteemi täitekraan 2- katla tühjenduskraan 3- kaitseklapi kontrollotsik Katla tühjendamiseks kasutage tühjenduskraani ( joon. pos.2). Veenduge, et täitekraan oleks kinni. Külmumiskaitse rakendab põleti töösse siis, kui temperatuur langeb alla + 4 ºC. Kuigi see kaitseb süsteemi kuni 5 ºC-ni, tuleb olukorras, kus alla nullised temperatuurid on võimalikud, kasutada keemilisi või elektrilisi külmumisvastaseid vahendeid või tühjendada kogu süsteem veest. Katla väliskesta puhastamiseks tuleb kasutada pehmet ja keemiliselt neutraalset materjali. 4. Tehnikule : esmane käivitamine ja hooldus 4.1 Kütteseadme esmakordsel käivitamisel tuleb alati - kontrollida seadme vastavust tema sertifikaadile - kontrollida gaasiliigi vastavust seadmel märgitule - kontrollida, et toitepinge oleks 230 V / 50 Hz. Et faasi ja nulljuhtme polaarsus oleks õige ning maandus olemas - kontrollida, et küttesüsteem oleks täidetud ning manomeetri näit 1 1,2 bar. - kontrollida, et õhueraldaja kork oleks avatud ning süsteem õhutatud - lülitada kütteseade töösse ning kontrollida süütamise õigsust - kontrollida, CO2 sisaldust suitsugaasis ning selle vastavust tabelile lk. 27 kolmel võimsustasemel 100%, 59% ja 0%. - kontrollida leegikontrolli kaitse rakendumist (gaasi puudumisel) ja sellele kulunud aega - kontrollida seadmeeelse elektrilüliti korrasolekut - kontrollida õhu/suitsu torude korrasolekut - kontrollida temperatuuriregulaatorite korrasolekut 23

24 - kontrollida sooja tarbevee tootlikkust - kontrollida vee ja küttetorustiku tihedust - kontrollida seadme paigaldusruumi ventilatsiooni ja õhuavade olemasolu Kui kasvõi üks neist kontrollidest annab negatiivse tulemuse, ei tohi seadet tööle jätta. Gaasiarmatuur SGV 100 BP 1 gaasi väljundrõhu mõõteotsik 2 armatuuri magnetpoolid 3 ühenduskaabli pistikupesa 4 gaasi sisendrõhu mõõteotsik 4.2 Juhtplaat (vt joonis lk.5) Katlaga võib olla ühendatud kaugjuhtpult CARv2. See ühendatakse klemmidele 41 ja 44. Säilitada tuleb õiget polaarsust ning eemaldada sildühendus X40. Katlaga saab ühendada kontaktväljundiga ruumitermostaadi. See ühendatakse klemmidele 40 ja 41 eemaldades sildühenduse X40 Pistikupesa X5 kasutatakse releeplaadi ühendamiseks. Pistikupesa X6 kasutatakse personaalarvuti ühendamiseks Pistikupesa X8 kasutatakse tarkvara uuendamiseks Juhtplaadil asetseb mälukiip, mida saab pesast välja võtta. Selles on salvestatud kõik küttesüsteemi individuaalsed parameetrid. Kui juhtplaat on vaja vahetada, siis võib vana mälukiibi tõsta uuele plaadile. Siis pole vaja kõiki häälestusi uuesti läbi viia. Mälukiipi võib vahetada vaid siis, kui kõik võimalikud elektriühendused on juhtplaadi küljest lahti. Juhtplaat 1 elektrikaitse 3,15 AF 2 - mälukiip 24

25 4.3 Võimalikud rikked ja nende põhjused 1. Gaasilõhn. Kontrollida tuleb gaasitorustiku hermeetilisust 2. Sage süütamise blokeerumine. Võib olla põhjustatud gaasi puudumisest kontrollida gaasi sisendrõhku ja gaasikraanide asendit. Võimalik, et seda põhjustavad häired põlemise kontrolli süsteemis viia läbi täielik kalibreerimine. 3. Ebapüsiv põlemine või müra. Seda võib põhjustada määrdunud põleti, vale põlemine või õhu/suitsu torude vale asetus. Kontrollida 4. Halb leegi süütamine esimestel kordadel võib olla põhjustatud sellest, et pärast edukat kalibreerimise läbitegemist katel alles otsib optimaalset režiimi. 5. Keemisanduri liialt sage rakendumine. Võib olla põhjustatud liiga madalast küttesüsteemi rõhust, puudulikust ringlusest küttesüsteemis, tsirkulatsioonipumba kinnikiilumisest. Kontrollida, et küttesüsteemi rõhk oleks õige ja et radiaatoriventiilid oleks avatud. 6. Sifoon on ummistunud. Kondensaatvee äravoolu võib takistada hüdrolukku kogunenud põlemise tagajärjel tekkinud saast või ummistus äravoolutorus. Kontrollida. 7. Ummistunud soojusvaheti võib olla sifooni ummistumise tagajärg. Puhastada. 8. Müra, mis tekkib õhu olemasolul süsteemis. Kontrollida, et rõhk küttesüsteemis oleks õige (1 1,2 bar), avada katla pumbal asuv õhueraldusventiil (joon lk.6 pos. 20) ja radiaatorite õhueralduskorgid ning õhk eemaldada. Pärast ventiilid sulgeda. 9. Müra, mis tekkib õhu olemasolul soojusplokis. Avada katla soojusplokil asuv õhueraldusventiil (joon lk. 6 pos. 11), õhk välja lasta ja siis ventiil sulgeda. 10. Sooja tarbevee väike tootlikkus võib olla tingitud primaarsoojusploki või tarbevee plaatsoojusvaheti pindade kattumisest katlakivi või mustusega. Puhastada või vahetada. 4.4 Üleminek teisele gaasiliigile Üleminekuks teisele gaasiliigile tuleb käituda järgnevalt. - programmeerimismenüüs G tuleb valida gaasiliik. Maagaasi puhul ng, vedelgaasi korral LG - läbi viia täielik kalibreerimine. Selle järel kontrollida ja korrigeerida õhu/gaasi suhet - asendada gaasitüübi kleebis Pärast seda tuleb veel kontrollida,et - gaasileek on ühtlane - põlemine on stabiilne ja leek mitte liialt väike ega suur - kalibreerimisel andurite jaoks kasutatud avad on suletud 4.5 Täielik kalibreerimine Täielik kalibreerimine on vaja teha pärast teisele gaasiliigile üleminekut, pärast juhplaadi vahetust mälukiipi vahetamata ja pärast õhu/gaasi või leegikontrolli osade asendamist. Enne täieliku kalibreerimise sooritamist peavad olema täidetud kõik esmasele käivitusele esitatud nõuded ( vt. p ) Kütte- ja soojavee nõuet ei tohi olla. Veateadete 62 ja 72 korral välistab juhtautomaatika selle ise. Kalibreerimise erinevates faasides tuleb kontrollida õhu/gaasi suhet ja seda reguleerida. ( vt. p. 4.6.) Kalibreerimise käigus toodetud jääkenergia suunatakse kas küttesse või tarbevette, kui sooja vee kraan on avatud. Ainsaks temperatuuri reguleerivaks anduriks on pealevoolu andur ning temperatuur soojusplokis võib tõusta kuni 90 kraadini. Ettevaatust! Kui kütte maksimaaltemperatuur t1 on seatud madalamaks, siis tõuseb soojusploki temperatuur 5 kraadi üle selle, mis võib takistada kalibreerimist. Kalibreerimine toimub kolmel võimsusel nimivõimsusel, keskmisel ja miinimum võimsusel. Kui ei muudeta parameetreid, siis on iga etapi kestvus maksimaalselt 5 minutit. Pärast ühe etapi lõppu toimub automaatne üleminek järgmisele seni, kuni protsess on läbi. 25

26 Selleks, et alustada täielikku kalibreerimist tuleb sooja vee regulaator keerata kella 6 ja kütteregulaator kella 9 peale, siis vajutada ja hoida RESET nuppu 8 sekundit kuni korstnapühkija režiim aktiveerub ning seejärel vajutada 3 sekundit SUVI/TALV nuppu. Esimesena viib katel kalibreerimise läbi nimivõimsusel. Sel ajal vilguvad tablool märgid suvi, talv ja stand-by ning numbrid näitavad vaheldumisi temperatuuri ja võimsustaset (99%). Pärast leegi parameetrite stabiliseerumist hakkab leegimärgi ümber olev raam samuti vilkuma, mis annab märku protseduuri lõppemisest ning andmete salvestamisest. Esimene etapp võib kesta mitu minutit. Alles pärast etapi lõppu võib vajaduse korral muuta gaasi/õhu vahekorda või asuda järgmise etapi juurde vajutades INFO nuppu. Teisena viib katel kalibreerimise läbi keskmisel ehk n.n. käivitusvõimsusel. Sel ajal vilguvad tablool märgid suvi, talv ja stand-by ning numbrid näitavad vaheldumisi temperatuuri ja võimsustaset (enamasti 41%, kuid see võib erineda sõltuvalt katlast). Pärast leegi parameetrite stabiliseerumist hakkab leegimärgi ümber olev raam samuti vilkuma, mis annab märku protseduuri lõppemisest ning andmete salvestamisest. Alles pärast etapi lõppu võib vajaduse korral muuta gaasi/õhu vahekorda või asuda järgmise etapi juurde vajutades INFO nuppu. Lõpuks viib katel kalibreerimise läbi minimaalvõimsusel. Sel ajal vilguvad tablool märgid suvi, talv ja stand-by ning numbrid näitavad vaheldumisi temperatuuri ja võimsustaset ( 0%). Pärast leegi parameetrite stabiliseerumist hakkab leegimärgi ümber olev raam samuti vilkuma, mis annab märku protseduuri lõppemisest ning andmete salvestamisest. Alles pärast etapi lõppu võib vajaduse korral muuta gaasi/õhu vahekorda või lõpetada kalibreerimine vajutades SUVI/TALV nuppu. Kui on tarvis kalibreerimisest väljuda ilma andmeid salvestamata, tuleb 8 sekundit hoida RESET nuppu vajutatuna või siis katla toitepinge maha võtta. 26

27 4.6 Õhu-gaasi suhte reguleerimine Täieliku kalibreerimise käigus on võimalik muuta põlemiseks vajaliku õhu-gaasi suhet. Selleks peab tehnik gaasianalüsaatori sondi viima suitsukanalisse ja kontrollima CO 2 sisaldust, mis peab vastama tabelile. CO 2 nimivõimsusel CO 2 keskvõimsusel CO 2 min. võimsusel G20 9,2 +/- 0,80 % 9,0 +/- 0,80 % 9,0 +/- 0,80 % G31 10,20 +/- 1,00 % 10,00 +/- 1,00 % 10,00 +/- 1,00 % Iga etapi lõpus, kui hakkab vilkuma leegimärgi ümber olev raam, tuleb õhu-gaasi suhte muutmiseks vajutada nupule RESET. Tablool hakkavad vilkuma märgid suvi, talv, stand-by, leek, välised seadmed ning numbrid nätavad vaheldumisi temperatuuri ja põlemisseadistust. Põlemisõhu lisamiseks ja seadistuse suurendamiseks vajutage STAND-BY nuppu, vähendamiseks info nuppu. Seadistuse suurendamisel CO 2 sisaldus väheneb ja vastupidi. Kui seadistus on muudetud, tuleb oodata kuni leegimärgi ümber olev raam vilgub ning seadistus salvestatakse. Kinnitamiseks vajutada RESET. 4.7 Kiirkalibreerimine Kui pole vajadust õhu-gaasi suhte muutmiseks, annab kiirkalibreerimine võimaluse põlemise kvaliteedi kiireks parandamiseks. Harililikult on seda vaja teha pärast suitsukäigu osade uuendamist ja menüüs F seadistuse muutmist mille tagajärjel kuvatakse veateade 72. Enne täieliku kalibreerimise sooritamist peavad olema täidetud kõik esmasele käivitusele esitatud nõuded ( vt. p. 4.1 ) Kütte- ja soojavee nõuet ei tohi olla. Veateadete 62 ja 72 korral välistab juhtautomaatika selle ise. Kalibreerimise käigus toodetud jääkenergia suunatakse kas küttesse või tarbevette, kui sooja vee kraan on avatud. Ainsaks temperatuuri reguleerivaks anduriks on pealevoolu andur ning temperatuur soojusplokis võib tõusta kuni 90 kraadini. Ettevaatust! Selleks, et alustada täielikku kalibreerimist tuleb sooja vee regulaator keerata kella 6 ja kütteregulaator kella 9 peale, siis vajutada ja hoida RESET nuppu 8 sekundit kuni korstnapühkija režiim aktiveerub ning seejärel vajutada 3 sekundit INFO nuppu. Nüüd viib katel järjekorras läbi kalibreerimise nimivõimsusel, keskmisel ja minimaalsel võimsusel. Üleminek ühest etapist teise toimub automaatselt. Protsessi lõpp on vaja ära oodata. Sel ajal vilguvad tablool märgid suvi, talv ja stand-by, õueandur, päikesesüsteemi andur ning numbrid näitavad vaheldumisi temperatuuri ja võimsustaset. Kui on tarvis kalibreerimisest väljuda ilma andmeid salvestamata, tuleb 8 sekundit hoida RESET nuppu vajutatuna või siis katla toitepinge maha võtta. 27

28 4.8 Suitsukäigu osade test Selleks, et määrata õige väärtus menüüs olevale F0 parameetrile, tuleb läbi teha suitsukäigu osade test. Testi läbiviimiseks peab katel olema asendis stand-by. Juhul kui katlaga on ühendatukaugjuhtpult CARv2, saab katla stand-by olekusse viia ainult juhtpuldilt. Selleks, et käivitada funktsioon, tuleb üheaegselt vajutada RESET ja ON/OFF nuppu, kuni tablool hakkavad vilkuma märgid küte ja soe vesi ning numbrid näitavad ventilaatori pöörete arvu. NB! Testi läbiviimiseks peab kondensaadi sifoon olema normaalselt täidetud. Katel jääb sellesse olekusse 15 minutiks või seniks, kuni vajutatakse ON/OFF nuppu 8 sekundit või lülitatakse elektritoide välja. Katsetuse ajal sulguvad suitsu mõõtmise avad, et tagada hermeetilisus. F0 P 0 < 145 Pa Pa Pa Kontrollida tuleb suitsukäigu rõhumõõte otsikutel sissetõmbe õhu ja väljuva suitsu vahelist rõhkude erinevust ja korrigeerida seadistust F0 vastavalt tabelile. Kirjutage see number üles, sest iga katla rikke korral tuleb suitsukäigu korrasolekus veenduda. Kui P on kasvanud, on tegu probleemiga suitsukäigus. Kui P on vähenenud enam kui 20% on soojusploki koldeosa mustunud. 4.9 Juhtploki programmeerimine Kütteseadmel Victrix 24 TT on võimalik programmeerida mõningaid parameetreid. Sellega saab kohandada katelt vastavalt kasutaja vajadustele. Selleks, et siseneda programmeerimistasandile tuleb sooja vee regulaator keerata kella 6 ja kütteregulaator kella 9 peale, siis vajutada ja üheaegselt hoida RESET ja suvi/talv nuppe all umbes 8 sekundit. Valik erinevate programmeerimisnivoode (G, P,t, A,F) vahel toimub toimub lühiajalise, ühesekundilise SUVI/TALV nupu vajutusega. Menüü G võimaldab timmida õhu-gaasi segu. Sellel on 2 alammenüüd n ja S. Nendeni pääsemiseks tuleb korduvalt RESET nuppu vajutada. Siit väljumiseks ja teistele parameetritele ligipääsaemisks tuleb vajutada SUVI/TALV nuppu. Iga muutus nendes parameetrites nõuab katla täielikku kalibreerimist. Nupu SOE VESI pööramisega alammenüü parameeter ja nuppu KÜTE pöörates selle väärtus. Muudatus salvestatakse mällu RESET ühesekundilise vajutusega. Salvestamisest annab märku sümbol 88, mida kuvatakse tablool 2 sekundit.. Programmeerimistasandilt väljumiseks tuleb üheaegselt vajutada RESET ja SOE VESI klahve või oodata 15 minutit. 28

29 Parameetrite muutmise järel kuvatakse E62 täieliku kalibreerimise nõue P0 Max N Määrab max. võimsuse 0 99% 99% P1 Min N Määrab min. võimsuse 0 P2 0% P2 Max N küte Määrab küttele max. võimsuse 0 99% Vastavalt katlale P3 Relee 1 (lisaseade) P4 Relee 2 (lisaseade) P5 Relee 3 (lisaseade) P6 P7 P8 Id parameeter sisu kirjeldus vahemik vaikeseade G ng Katel töötab maagaasil ng ng LG Katel töötab vedelgaasil LG n Katla mark Katla mudeli tähis Ära muuda!! 0 n 02=Victrix 24 TT-2 ErP S0 Min võimsus Juhtplaat valib katla röörežiimi lähtudes mitmest erinevast pöör/min Sõluvalt katla S1 Max võimsus parameetrist. Menüü n ja F seaded määravad katla võimsuse. S pöör/min mudelist S2 väljalülimis võimsus Seetõttu soovitame Mitte muuta selle menüü sätteid pöör/min Ringluspump Õueanduri korrektsioon Katel võib töötada koos lisatsooni juhtimisega 0= välja lülitatud 1= põhitsooni juhtimine 2=üldine alarm 3=Kütterežiim aktiivne 4=välise gaasiklapi toide 5,6,7 = pole kasutusel Katel võib töötada koos lisatsooni juhtimisega 0= välja lülitatud 1=üldine alarm 2=Kütterežiim aktiivne 3=välise gaasiklapi toide 4= juhtimine lisatsoonist 5=soojuspump 6,7 = pole kasutusel Katel võib töötada koos lisatsooni juhtimisega 0= välja lülitatud 1= jahutuse käivitamine 2=üldine alarm 3=Kütterežiim aktiivne 4=välise gaasiklapi toide 5=soojuspump 7=põhitsooni juhtimine 8,9 = pole kasutusel 0 põleb ringluspump töötab talverežiimis vastavalt ruumitermostaadi või kaugjuhtpuldi 1 põleb talverežiimis töötab ringluspump pidevalt Kui välisanduri temp. näit erineb tegelikust, on seda võimalik parandada. +9-le järgneb CE, mis tähendab välise temperatuurikontrolli, kui see on ühendatud Pole kasutusel

30 Id parameeter sisu kirjeldus vahemik vaikeseade t0 Min tº küte Minimaalne kütte pealevoolu temp ºC 25 ºC t1 Max tº küte Maksimaalnee kütte pealevoolu temp. 85 ºC t2 Sooja tarbevee termostaat Määrab soojavee väljalülitumise meetodi 1 ja 3 katla seiskamise määrab juhtpaneelil seatud temperatuur 0 ja 2 katla seiskamise määrab maksimaaltemperatuur sõltumata t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 Päikeserežii mi viiteaeg Tarbevee eelistuse viiteaeg Kütte lülituste piiramine Kütte võimsuse kasvu aeg Kütte käivituse viiteaeg Tabloo valgustus Tabloo numbrinäit juhtpaneelil seatud temperatuurist Katel on seatud koheselt reageerima soojavee nõudele. Kui päikese akupaak asub katlast eemal, peab viiteaeg piisav eelsoojendatud vee katlasse jõudmiseks Talverežiimis ootab katel pärast sooja vee tarbimise lõppu enne küttele lülitumist viiteaja võrra, et uus sooja tarbija saaks vee kiiresti ja mugavalt Elektroonne aegrelee välistab katla sagedase sisse-välja lülitamise. Aeg, mis küttereziimis kulub täisvõimsuse saavutamiseks Katel on seatud koheselt reageerima kütteautomaatika (TA, CAR) soojanõudele. Kui süsteemis on 3-tee ventiile või klappe, võib tekkida vajadus sellega veidi viivitada 0 Tabloo on valgustatud kasutamise ajal. 15 sekundit pärast viimast viimast toimingut heledus kahaneb. Rikketeate korral valgustus vilgub 1-tabloo valgus on tuhm 2 tabloo on kogu aeg hele Suveasendis on numbrite tähendus: 0 ei näita midagi 1- töötamise ajal näitab kütte temperatuuri Talveasendis on numbrite tähendus: 0- näitab küttele seatud temperatuuri 1- Pumba töö ajal näitab pealevoolu temperatuuri. Kui pump seisab, siis seadetemperatuuri sec sec (sammuga 10 sec) sec (sammuga 10 sec) sec (sammuga 10 sec) sec (sammuga 10 sec) s.o. 20 sec 18 s.o.180 s = 3 min 18 s.o.180 s = 3 min 0 A0 Hüdraulika Määrab katla hüdraulika tüübi Seada 0 0 A1 Pole kasutusel A2 Pump Määrab katla ringluspumba tüübi sõltub võimsusest A3 Max kiirus Määrab pumba maksimaalse kiiruse A4 Pumba min. kiirus Määrab pumba minimaalse kiiruse 1 A3 5 mitte madalam! A5 Pumba kiiruse modulatsioon Määrab ringluspumba modulatsiooni mooduse kiirus sõltub katla võimsusest F0 Suitsukanali Määrab suitsukanali pikkuse pikkus Vt. p. 4.8 F1 Pole kasutusel Pärast muutmist ilmub veateade E72 sooritada kiirkalibreermine 30

31 4.10 Päikeseenergia rakendamine Päikeseenergiaga etteköetud soojavee mahuti kasutamisel tuleb silmas pidada, et mahutist väljuva ja katlasse siseneva vee tempertuur tuleb piirata 65 ºC-ga. Siseneva temperatuur peab olema seatud 5 kraadi kõrgemaks, kui katla väljuva soojavee temperatuur. Muuta tuleb ka menüü seadeid t2 ja t3. Kui katlasse siseneva vee temperatuur on võrdne või kõrgem kui seatud sooja vee tempertuur, siis katel ei käivitu Korstnapühkija funktsioon Korstnapühkija funktsiooni aktiveerimiseks tuleb sel ajal kui küte ja soojavee tootmine ei ole töös, vajutada RESET nuppu. Tablool hakkav märgid suvi ja talv koos vilkuma, puldile CAR v2 (kui see on olemas) ilmub teade ERR>07 ning katel lülitub 15 minutiks püsiva võimsusega tööle. See võimaldab tehnikul kontrollida põlemise õigsust. Mingeid häälestusi teostada pole võimalik. Kui funktsioon on käivitatud, on võimalik valida kontrollirežiim küte või soe vesi. Kui avada sooja vee kraan, saab võimsust reguleerida küttetemperatuuri pöördnupuga. Kummas režiimis katel parasjagu töötab, seda näitab vastav märk tablool. Normaalrežiimi taastamiseks tuleb välja ja siis uuesti sisse lülitada Pumba ja ümberlülitusklapi blokeerumiskaitse, külmumiskaitse Seadme juhtplokk käivitab iga 24 tunni tagant 30 skundiks ringluspumba, et vältida selle pikaajalise seismise tõttu tekkida võivat kinnikiilumist. Samuti toimub iga 24 tagant ümberlülitusventiili täistsükkel (küttelt tarbeveele ja tagasi) selle kinnikiilumise vältimiseks.. Kui küttesüsteemi tagasivoolu temperatuur langeb alla +4 ºC lülitub katel töösse ja kütab, kuni saavutab 42 ºC 4.13 Juhtplaadi enesetest Enesetest käivitatakse iga 18 tunni järel nii katla töö- kui ka ooterežiimil. Kui sel ajal köetakse tarbevett, siis käivitub enesetest 10 minutit pärast vee tarbimise lõppu 10 sekundiks Automaatne õhueraldus Automaatse õhueralduse funktsioon võimaldab paremini küttesüsteemist õhku kätte saada. Selleks tehakse käivitustsükleid ringluspumbale ( 100 sekundit töötab, 20 sec seisab) ja ümberlültusklapile (120 sekundit tarbevesi, 120 sekundit küte). Funktsioon rakendub alati pärast toitepinge lülitamist ja kestab 8 minutit kui seda ei katkesta RESET nupu vajutus. Teisel juhul rakendub funktsioon kui katla stand-by olekus vajutada üheaegselt INFO ja suvi-talv nuppe 5 sekundit. Sel juhul kestab tegevus 18 tundi ning katkestamiseks tuleb katel lihtsalt töösse lülitada. Õhueraldusfunktsiooni ajal toimub tablool numbrite tagurpidi loendus Igaaastane kontroll ja tehnohooldus Kord aastas tuleb teha seadmele tehnohooldus. Selle käigus: - kontrollida küttevee ph taset, mispeab olema 6,5 8,5 - kontrollida, et poleks veeleket ega oksiidijääke ühenduskohtades ega kondensaati põlemiskambris - kontrollida sifooni ja kondensaatvee äravoolu torustiku seisukorda, et miski ei segaks kondensaadi äravoolu - puhastada soojusvaheti põlemise poolelt vahetada tihend (vajadusel) - visuaalselt kontrollida suitsutoru korrasolekut - kontrollida kütte- ja tarbevee rõhkusid, vooluhulkasid, temperatuure - kontrollida temperatuuriregulaatorite töö õigsust - kontrollida leegianduri tööd (rakendumine gaasi puudumisel) - kontrollida kaitseklapi väljavoolu ava. See ei tohi olla ummistunud 31

32 - kontrollida paisupaagi vasturõhku. Tühjal paagil peab see olema 1,0 bar - kontrollida, et küttesüsteemi rõhk oleks 1..1,2 bar - kotrollida, et kaitsereleed ( kütte rõhurelee ning keemisandur STB) ei oleks omavoliliselt lühistatud. - kontrollida, et elektriühendused oleksid korras, vigastamata ja õigesti ühendatud. - Kontrollida CO 2 väärtusi (kasutades korstnapühkija funktsiooni) kolmel võimsustasemel. Tarbevee soojusvaheti läbipesu vajadus selgub hoolduse käigus. See ei ole kohustuslik Kattepaneelide eemaldamine Seadme tehnohoolduse läbiviimiseks tuleb eemaldada kattepaneelid Alumine kate keerata lahti kaks kruvi a, vajutada külgedel olevatele riividele ja eemaldada katb. Nupupaneel eemaldada kruvikatted c, keerata lahti kaks kruvi d, tõmmata paneel e enda poole ja tõsta alumisetel fiksaatoritelt ära. Esipaneel keerata lahti kaks kruvi g ja tõmmates paneeli f enda poole ja üles vabastada see ülemistest haakidest h. 32

33 Juhtpaneel vajutada külghaakidele i ja tõmmata paneel enda poole Külgpaneel keerata lahti kruvid k ja eemaldada külgpaneel vabastades tagakinnitusest X. 33

34 5. Garantii 1. Gaspre OÜ tagab kütteseadme laitmatu töö ja kõrvaldab tasuta defektid, mis on ilmnenud garantiiperioodi vältel ning mis on seotud tootja pool kasutatud materjalide defektidega või seadme koosteosa või selle paigaldamise puudustega. Defektide kõrvaldamine toimub valikuliselt - defektse detaili remontimise või vahetamise teel. Väljavahetatud detailid lähevad üle meie omandusse. 2. Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud. Garantiiperiood algab seadme käikuandmise kuupäevast või siis ostukuupäevast, kui esmakäivitus toimub hiljem kui 6 kuud pärast selle omandamist. Garantiiperioodi ei pikendata ega uuendata. 3. Garantii kehtib korrektselt täidetud garantiitalongi olemasolul. Garantiinõuded võib esitada meie poolt volitatud hooldusfirmale või meile, esitades selleks korrektselt täidetud garantiitalongi, Probleemide vältimiseks palun saatke pärast seadme käivitamist garantiitalongi teine pool meile tagasi. Posti teel - Salme 51, Tallinn, iga 4. Garantii ei kompenseeri mistahes kahjusid ega pretensioone, mis ei kuulu punktis 1. esitatud tingimuste hulka. 5. Garantii ei laiene toote defektidele, kahjustustele ega töötamisel esinevatele riketele, mis on tekkinud järgmistel põhjustel: - toote kasutamine selleks mitteettenähtud eesmärkidel - paigaldamis-, kasutamis- ja hooldusjuhiste eiramine - valesti teostatud paigaldamine või käivitamine - ühendamine küttesüsteemiga, mille jaoks seade pole ette nähtud - ebasobivate või ebakvaliteetsete materjalide kasutamine - õnnetusjuhtumid, uputused, tulekahjud, mehaanilised kahjustused, välgulöök, võrgupinge kõikumine ja muud asjaolud, mis ei ole garantiiandja kontrolli all. Gaspre OÜ, Salme 51, Tallinn tel.: , fax.: , .: 34

35 Gaspre OÜ Salme 51, Tallinn Tel Seade: Garantiitalong VICTRIX 24 TT 2 ErP Seerianumber: Müüja ja kuupäev: Paigaldusaadress: Lisad ja omadused: 1. õueandur 2. toapult 3. põrandküte Paigaldaja: Kontrollis ja käivitas: Käivituskuupäev: 35

36 36

37 Gaspre OÜ Salme 51, Tallinn Tel Seade: Garantiitalong VICTRIX 24 TT 2 ErP Seerianumber: Müüja ja kuupäev Paigaldusaadress: Lisad ja omadused: 1. õueandur 2. toapult 3. põrandküte Paigaldaja: Kontrollis ja käivitas: Käivituskuupäev: 37

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Gaasipõleti BG 146-2

Gaasipõleti BG 146-2 Gaasipõleti BG 146-2 KIRJELDUS DETAILID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RESET-nupp Põleti juht- ja ohutusautomaatika Süütetransformaator Kinnitusäärik MultiBloc kinnitus Ionisatsioonielektrood Põleti pea Turbulaator

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - 3KSR10-250

Microsoft Word - 3KSR10-250 PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT 3-4 INIMESELE HEWALEX 3KSR10-250 Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik olulised komponendid päikesekütte süsteemi paigalduseks

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Untitled

Untitled MOS EE 1210-1 PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND 431115 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 Sisukord Majaomanikele Üldteave 3 Paigaldusinfo 3 Informatsioon paigalduse kohta Tooteteave 4 NIBE SPLIT omadused 4 Tööpõhimõte

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B 05-2006 IT 17.11.2008 14:00 Uhr Seite 1 VITODENS 100-W Gaasikondensatsiooniseinakatel, tüüp WB1B moduleeriva MatriX-silinderpõletiga ja Inox-Radial soojusvahetiga

Rohkem

OM Logamax plus GB162-80/100 Universal - EE(et)

OM Logamax plus GB162-80/100 Universal - EE(et) Kasutusjuhend Seinale paigaldatav gaasiküttekatel Logamax plus GB162-80/100 Kasutajale Palume enne kasutamist hoolikalt lugeda 7 746 800 133 (04/2007) EE Sisukord Sisukord 1 Põhikontrolleri Logamatic BC10

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

NIAGARA DELTA

NIAGARA DELTA KAHEFUNKTSIOONILINE SEINALE KINNITATAV BOILERIGA GAASIKATEL Sundtsirkulatsiooniga veekindel mudel Paigaldus- ja kasutusjuhend Katla nimetus: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF Käesoleva paigaldus-

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300)

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300) Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Käesolevaga esitame Teile hinnapakkumise päikesekütte komplektile, mis sisaldab endas päikeseküte süsteemi toimimiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc Kui katel ajab suitsu sisse, on peamiseks põhjuseks kas halb tõmme või kütteseadme enese puudused. Katla normaaltõmme on tootja poolt antud katla tehnilises passis. Üldjuhul väikese võimsusega katelde

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus s kahesuunaline teabeedastus annab paigaldamise ajal täiusliku süsteemidiagnostika selleks, et kõik

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr www.herz.eu HERZi tasakaalustusventiilid Eelseade kuvamine käepidemel Kasutajasõbralik ja ergonoomiline käepide Täpne eelseade Lihtne diferentsiaalrõhu mõõtmine mõõteventiili kaudu Kere tsingitustuskindlast

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte

Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte Daikin Altherma: kõikide küttelahenduste keskmes 2 Miks valida Daikini küttesüsteemid? Tänu meie teadus- ja arendustegevusele Euroopas ning

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Maasoojuspump LEK UHB EE 1435-1 331125 Nuppude funktsioonide üksikasjalikud selgitused on toodud lk 10. de sirvimise ja erinevate seadistuste määramise kirjeldus on toodud lk 13. Peamenüü

Rohkem