Lained rannavetes II: Lainete transformeerumine rannavetes. Lained ja merepõhi. Kuidas laine põhja tunneb : klassikaline pilt.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lained rannavetes II: Lainete transformeerumine rannavetes. Lained ja merepõhi. Kuidas laine põhja tunneb : klassikaline pilt."

Väljavõte

1 Loeng 6: Lained rannikumeres Lained rannavetes II: Lainete transformeerumine rannavetes Ühemõõtmelised efektid (laine pikkus, kõrgus) (periood?) Kahemõõtmelised efektid (leviku suund, laineharjade muster) Lained ja merepõhi Ühemõõtmelised efektid Lainekõrguse kasv vee madalamaks muutumisel (shoaling [teravdumine]) Energiakadu põhjahõõrde tõttu (seda me otseselt ei näe) Laineharjade murdumine Kahemõõtmelised efektid Difraktsioon Refraktsioon (optikas: murdumine) Peegeldumine (tavaliselt osaline, täielik peegeldumine suhteliselt haruldane) Seejuures laine periood / sagedus ei muutu Kuidas laine põhja tunneb : klassikaline pilt Sügav vesi Trajektoorid: ringjooned; kahanemine eksponentsiaalne Lõpliku sügavusega meri Trajektoorid: ellipsid; suuremad kui sügavas vees! Lineaarne teooria pole kasutatav Kõrgete lainete kuju (põhimõtteline omadus) muutub vee sügavuse vähenemisel: Sügavam Lineaarne teooria kehtib Lineaarne teooria kehtib piiratud määral (lained pole enam pöörisevabad) (kõrgeid ja pikki laineid madalas vees ei saa kirjeldada klassikaliste siinuslainetena) Madalam

2 Laine kõrgus vee sügavus Muutused: määratud dispersiooniseosega Printsiip: laine sagedus (periood) ei muutu! g L T π f tanh ( k) Järelikult ( k) onst ω( k ) gk tanh Sama laine pikkus sügavas meres L L tanh 0 g L0 π T ( k) Vee sügavus väheneb laine pikkus väheneb ω k L T 0 ( k) tanh( k) f tanh f 0 Järelikult, ka faasikiirus kahaneb (Tegelikult kahaneb ka rühmakiirus) Muutused: määratud dispersiooniseosega Printsiip: laine sagedus (periood) ei muutu! ω(κ r ) gk tanh( k) onst Madal vesi: k<<; tanh(k)~k ω(κ r ) k g Tõusu-mõõnalained tsunamid seišid üleujutused (Sügava vee lähendus ei sobi) L>0 Muutused lineaarse teooria raames (laine kuju siinus, amplituud väike...) Periood on konstantne Laine pikkus, faasi- ja rühmakiirus????????? Laine kõrgus?????? Veeosakeste kiirused??????? Laine vertikaalne struktuur?????? põhjahõõre??????????? lineaarne teooria?????????? Kui laineharjad on paralleelsed põhja samasügavusjoontega, siis: Muutused lineaarse teooria raames (laine kuju siinus, amplituud väike...) Periood on konstantne Laine pikkus väheneb Laine kõrgus suureneb Veeosakeste kiirused suurenevad Laine vertikaalne struktuur ühtlustub (põhjahõõre suureneb, tekib energiakadu) (mingil hetkel lineaarne teooria enam ei kehti) Kui laineharjad on paralleelsed põhja samasügavusjoontega, siis: Miks lainekõrgus suureneb madalas vees (shoaling) Sügavam vesi Lainekõrgus h laine pikkus L energiatihedus E Printsiip: laine sagedus (periood) ei muutu! r κ P P Laineenergia ei saa kuhjuda ühes punktis; seega peab laine kandma energiat läbi iga punkti täpselt sama kiiresti nii madalas kui sügavas κ r Madalam vesi Lainekõrgus h laine pikkus L energiatihedus E P E g W m

3 Lainekõrguse suurenemine: valem P P Sügavam vesi Lainekõrgus h laine pikkus L energiatihedus E κ r E g Eg E E Ε 8 g g h ρg κ r Madalam vesi h h g g Laineenergia ei saa kuhjuda ühes punktis; seega peab laine kandma energiat läbi iga punkti täpselt sama kiiresti Shoaling oeffiient: lainekõrguse muutumine sõltuvalt vee sügavusest K S g0 g Lainekõrguse suhteline muutumine laine levikul punktist 0 punkti Rühmakiirus sügavas vees (üldisemalt, punktis 0 ) Rühmakiirus madalas vees (üldisemalt, punktis ) (teravuskoefitsient?) Lainete murdumine Murduv laine: mittelineaarne protsess! Spilling breaker - soon after ineption (left) and near death (right) Lainete murdumine: tüübid I Lainete murdumine: tüübid II Murdumise algus: laine kõrgus 80% vee sügavusest 3

4 Murdumise kvantifitseerimine Murdumissügavuse indeks γ b hb γ b b Murduva hakkava laine kõrgus Vee sügavus sellel kohal 0.78 Tüüpiline väärtus lameda merepõhja puhul suhteliselt väikeste põhja kallete ja mõõdukalt järskude lainete jaoks h γ b bb ab gt Weggel (97) b tanβ 0. h 0 L0 9 tanβ a b 43.8( e ).56 b b 9.5tanβ ( + e ) 0.06 Murdumise tüpoloogia jänes merel Spilling breakers Väga väike nõlva kalle, lühikesed lained Rulluv / sukelduv murdlaine Plunging breakers??? Väike kuni keskmine nõlva kalle, pikad lained Collapsing breakers keskmine nõlva kalle??? surging breakers Suur nõlva kalle, väga pikad lained Jänes merel - whiteapping - laineharjade osaline murdumine Võimalus jämedalt hinnata tuule kiirust 5 sõlme (-3 m/s): valgeid laineharju pole, väikesed lained 0 sõlme (5 m/s): üksikud valged harjad 5 knots: (7-8 m/s) /3 laineharju valged 0 sõlme (0 m/s): /3 laineharju valged 30 sõlme (5 m/s): praktiliselt kõik laineharjad valged Lained rannavetes II arjutus: tsunami matemaatika arjutus: tsunami omaduste muutumine madalas vees (pilt on kvalitatiivselt ebatäpne: tsunami koosneb tavaliselt 3-5st laineharjast) Muutused lineaarse teooria raames (laine kuju siinus, amplituud väike...) Kui laineharjad on paralleelsed põhja samasügavusjoontega, siis: Periood on konstantne Laine pikkus, faasi- ja rühmakiirus vähenevadb Laine kõrgus suureneb Veeosakeste kiirused suurenevad Laine vertikaalne struktuur ühtlustub (põhjahõõre suureneb, tekib energiakadu) (mingil hetkel lineaarne teooria enam ei kehti) 4

5 v Liikumised laines III. Veeosakesed (põhjas) maxb g aω sinh k dω dk ω(κ r ) k I. Energia ~ signaal: rühmakiirus g II. Laineharjad faasikiirus vmax b sinh aω f g g onst k f ω k Tsunami: pikk laine ω(κ r ) k L00 km g f g g onst kπ/ rad/m 650m ω *sqrt(9.8*650)0.078 rad/s T~800 s ~3 minutit T5 min (ilo tsunami) fgsqrt(9.8*650)~48 m/s ~900 km/t Vee kiirus merepõhjas: sõltub amplituudist L00 km, 650 m sinh(kh)0.976 ω0.078 rad/s Amplituud (mõõdetud satelliidilt) a0.6 m Max(v)0.036 m/s!!!! põhjahõõre olematu Viskoossus praktiliselt ei mõjuta v max b aω sinh k ω( k ) k Muutused madalas vees I: lainepikkus g k g ω k g k k ωonst!!! muidu oleks see teine laine L L??? 650m, 0 m, Laine pikkus väheneb sqrt(/)sqrt(65) 5 korda 00 km 8 km Muutused madalas vees II: faasi- ja rühmakiirus Tsunami kõrgus ranna lähistel: f g g??? 650m, 0 m, Faasikiirus ja rühmakiirus vähenevad sqrt(/)sqrt(65)5 korda 50 m/s 0 m/s W P E g Ε a ρg m??? Energia ei saa kontsentreeruda üheski mereosas energia voog ranna suunas on konstantne 60 m x 5 3m 650m 0 m E E a a 4 a a 5

6 Kuidas vee kiirus muutub ranna lähistel? Maksimaalne vee kiirus pinnal agk agk V a ω k g g muutub: ()Amplituudi muutumise tõttu () sügavuse muutumise tõttu??? a a 4 V V 4.3 m/s x 5 3m/s 3 Parameetrite muutumine Pikkus, faasi- ja rühmakiirus: vähenevad Laine kõrgus / amplituud: suurenevad Vee kiirus: suureneb / / 4 3/ km 0 m 5 x 900 km/t 36 km/t 5 x 60 m x 5 3m 5 x.3 m/s x 5 3m/s Tsunami avamerel: pikkus ~00 km, kõrgus < m, faasi&rühmakiirus ~50 m/s, veeosakeste kiirus ~3 m/s Moraal: Tsunami ranna lähistel: pikkus ~8 km kõrgus >3m, faasikiirus ~0 m/s Vesi liigub ~3 m/s (tammi murdumine?) Tsunami roll katastroofis: vee liikumise korrastamine! Järeldus: Ka väga väikesed liikumised, kui nad on sünkroniseeritud sobival moel, võivad tekitada uskumatuid asju Lained rannavetes III Kahemõõtmelised efektid Refraktsioon difraktsioon peegeldumine peegeldumine Ühine kõigile kolmele: laine leviku suund muutub Difraktsioon laineharja pikenemine peegeldunud lained 6

7 Läbipääs lainemurdjast: klassikaline difraktsioon Lainete refraktsioon Lainete faasikiirus (laineharja kiirus) sõltub vee sügavusest Kui laine saabub kaldus põhjaga alale nii, et lainehari ei ole paralleelne samasügavusjoontega madalamas vees paiknev laine osa levib aeglasemalt Tulemusena püüavad lained pöörduda nii, et laineharjad oleksid paralleelsed samasügavusjoontega (~rannajoonega) Refraktsioon arvudes I: suund Refraktsioon lainekiir lainekiired Snelliuse seadus: f sin θ Lainekiirte vahe suureneb refraktsioon vähendab lainekõrgust sirgel rannal! Refraktsioon arvudes II: refraktsioonikoefitsient P E g onst Refraktsioon + difraktsioon: muudavad laineharjade geomeetriat kohtumisnurk onst E0g 0b0 Egb E 8 ρgh ρgh0 g 0 b0 ρgh g b 8 8 h h0 g 0 g b0 b 4 Shoaling oeffiient Kr b0 l osθ0 osθ 0 sin θ 0 0 b l0 osθ osθ sin θ refraktsioonikoefitsient (<) 7

8 Lainekõrgus võib kohati suureneda From Thurman (985). r Lainekii Sügavus udsoni jõe suudme lähistel (New York) Wave Refration at Jaws, Maui. Katie M. Fearing Robert A. Dalrymple arilaiu peenar: tormidega väga ohtlik 60 Koroljov Bank and Puumetsa Bank iiumaa Neupokojev Bank Wind speed 5 m/s Wind diretion 330 Uudepanga Bay arilaiu Bank Kiipsaare Cape 30 Vilsandi Tagamõisa Peninsula Oluline lainekõrgus Saaremaast 0ja iiumaast loodes Saaremaa Tuul 5 m/s on 9 puhunud tundi suunast Isojoonte vahe 0.5 m. Lainekõrguse maksimum: 9.6 m arilaiu peenra piirkonnas. 0 0 Lainekõrguse lokaalsed maksimumid on veel Kolgakuiva piirkonnas Ristna poolsaare lähistel ning 00 Suuriku panga ee Soomere

9 Väike ajakirjanduslik liialdus Lained rannavetes IV Kahemõõtmelised efektid II: katastroofide geomeetria Katastroofide geomeetria: mitmete omaduste kombinatsioon: Kagu-Aasia tsunami 004 Tsunami laineharjad ringikujulised? Sofwathulla Mohamed The tsunami that struk Malé in the Maldives on Deember 6, 004. (Wikipedia) Nature, 433, 6 January 005 Punktallika poolt tekitatud lainete energia homogeenses meres Punktallikas ringikujulised lained r r ~ Ε r d ~ aρg dr Ε r d aρg dr a a r r a ~ / R 9

10 India ookeani tsunami: ei olnud ringikujuline laine (otsesed satelliidimõõtmised) India ookeani tsunami Arvutisimulatsioon, USA spetsialistid, avaldatud tundi pärast maavärinat, vaid seismilise informatsiooni baasil Pinnalainete energia hajumine lainekõrguse vähenemine: kaks põhilist mehhanismi Difraktsioon (-mõõtmeline efekt) Energia ümberjaotumine piki laineharju: laineharjade pikenemine Dispersioon (pinnalainete üldine omadus) Energia ümberjaotumine lainelevi suunas: pikemad lained kiiremad Maavärina ala oli erakordselt pikk: 00 km Dispersioon olematu (madal vesi, faasikiirus konstantne) Difraktsioon nõrk laineharja sirges osas Miks erakordne? Mõõtepunkt (tuule kiirus ei olnud erakordne)? (): tugev torm kattis ühtlaselt väga suure mereala Kõrged lained () Tormi geomeetria (võimalik vaid siin) Vaata tuule mustrit & kujutle, kuidas liiguvad selle poolt tekitatud lained!!! 0

11 Lainete mõõtmine ja analüüs Lainete mõõtmine & analüüs Laineid vee pinnal tekitavad Tuul / õhurõhu muutused veepinnal tuulelained, kapillaarlained, ummiklained, seišid, pikad solitonilaadsed laine (squall line waves) Inimtegevus (laevad laevalained) Taevakehad gravitatsioonijõu kaudu (tõusumõõnalained) Muud tegurid: maavärinad, maalihked, vulkaaniplahvatused, meteoriidid tsunamid Kuidas tekivad tuulelained Täiesti ühtlane tuul ei tekita laineid Lained tekivad õhurõhu väikeste ebaühtluste tõttu!! (Phillips 957) (Jeffreys, 95): juhuslikult arenenud laineharjad varjavad laine fronti õhurõhu erinevus laineharja eri külgedel kasvatab laineid ebaõige selgitus mitmetes raamatutes Miles (957): kahekihiline voolamine (õhk/vesi) on teatavatel tingimustel (õhuvoolu kiirus kõrgemal suurem kui otse vee kohal) ebastabiilne energia ülekanne lainetele (nagu S.Keevalliku loengus: õhuvoolu stabiilsuse kadu tsüklon) Kuidas lainetus tekib - ehk mis juhtub, kui peegelsileda vee kohal hakkab puhuma tuul Üksteise järel käivituvad kolm protsessi:. Tuule väikesed ebaühtlused veepinna lähistel tekitavad lühikesi laineid (lainepikkusega mõni sentimeeter, nn. Phillipsi (957) mehhanism).. Kui tuul puhub väikeste lainetega kaetud veepinna kohal, kasvab juba tekkinud lainete kõrgus kiiresti lineaarselt või eksponentsiaalselt (Miles, 957). Tegemist on teatava positiivse tagasisidemega: mida kõrgemaks laine kasvab, seda suuremaid häiritusi tuules ta põhjustab ning seda tugevamini tuul laine mõjutab. Kiire kasv kestab õnneks vaid teatava aja. Lainete mõõtmine & analüüs Üksiklainete analüüs 3. Kui lained on kasvanud teatava kõrguseni, hakkab olulist osa mängima lainetevaheline energiavahetus, mis tekitab ühe pikemaid laineid (asselmann et al., 973). Selle protsessi käigus tekitavad Milesi mehhanismi kaudu tekkinud lained aina pikemaid laineid, sh. laineid, mis levivad veepinnal tuulest kiiremini 4. Kogu protsessi piirab lainete murdumine ning mererand

12 Tüüpiline veepinna kuju salvestus: Lainete eristamine ja mõõtmine Tallink Autoexpress käigulaine, Pringi lähistel (Atlandi ookean) EM0090 Aeg, minutites Rannikuprotsessid Lainete eristamine ja mõõtmine: keerukas ülesanne Veetase Laine Laine Merelainete analüüs: kaks võimalust Üksikute lainete kaupa Laine kõrgus, pikkus jne. (kirjutatakse lahku) Lainete spekter Lainepikkus, -kõrgus jne. (kirjutatakse kokku) Ja üldse: mis asi on laine? Aga see ei ole omaette laine! Lainete eristamine ja mõõtmine lainete kaupa:kasutusel erinevad lahendused Veetase Üheks laineks loetakse veepinna häiritused kahe teineteisele järgneva samasuunalise keskmise veetasemega lõikumise vahel Laine : zerodownrossing Laine : zero-uprossing Lainete omadused reaalses meres: sõltuvad interpretatsioonist? Seetõttu vaadeldakse teataval ajavahemikul esinenud lainete hulga omadusi Sageli kasutatavad suurused: keskmine lainekõrgus oluline lainekõrgus /3 kõrgeimate lainete keskmine kõrgus (nt. tunni jooksul) kõrgeim üksiklaine (nt. tunni jooksul) Need suurused praktiliselt ei sõltu ei interpreteerimise ega mõõtmise viisist.

13 Realistliku lainevälja energia z ρg Ε t t z( t) t t z ( t) dt h Ε ρg z h ρg Ε 8 t z ( t) ( t) standardhälve eal lapsel mitu nime (aga liiga palju nimesid pole ka hea) LAINEKÕRGUSE ISELOOMUSTAJA Nimi Veepinna standardhälve Tähistus rms σ m 0 ( ) m 0 s 0,50 Ruutkeskmine lainekõrgus,0 0,706 rms Mood (kõige sagedamini esinevate µ ( ) 0,499 lainete kõrgus) Mediaan (kõrgus, millest 50% laineid ( P / ) ln ln on kõrgemad ja 50% madalamad) Keskmine lainekõrgus või π π 0,66 Oluline lainekõrgus s või 3,46 4,005 0% kõrgeimate lainete keskmine,80 5,09,7 0 kõrgus % kõrgeimate lainete keskmine kõrgus iidlained,359 6,67, > Lainekõrguste histogramm Almagrundet Bogskär Jälle Rayleigh jaotus! Weibulli jaotuse erijuht Longuet-iggins (95) Ruutkeskmine tõenäosustihedus Tõenäosuse jaotusfunktsioon Balti Proper Vilsandi Tõenäolisim maksimum Tuule kiiruste jaotus 0.6 Oluline tuuleenergeetika 0.4 jaoks Oluline rannamõnude seisukohalt Distribution of wind speed in anko Erineva kiirusega tuule salvestusi, % Aproksimeerimine Weibulli jaotusega k k u f ( u) ku b exp b u exp u f ( u) b b Oluline tormiennustuse jaoks k - Rayleigh jaotus k Weibulli / Rayleigh jaotuse parameetrid { u} bγ( k) M + { u } b Γ( k) M + k (Rayleigh jaotus) Gamma-funktsioon Γ Tuule keskmine kiirus / Lainete keskmine kõrgus Tuule kiiruse ruutude keskmine / lainekõrguste ruutude keskmine 0 x a ( a) e x dx Γ( n + ) n! Γ( ) 3 Γ π u ( ) exp u f u b b (juhul, kui lainete perioodid on lähedased narrow-band onditions 3

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

ma1p1.dvi

ma1p1.dvi Peatükk 1 Funktsioonid ja nendega seotud mõisted 1.1 Reaalarvud ja Arvtelg. Absoluutväärtuse mõiste. Reaalarvudest koosnevad hulgad. Enne arvu mõiste käsitlemist toome sisse mõned hulkadega seotud tähised.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35 ZOOM 350-03 Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 350-04 Ukselink pikal plaadil* matt messing 77,72 350-26 Ukselink pikal plaadil* kroom 75,42 350-26D Ukselink pikal plaadil* matt kroom 80,53 350-AB Ukselink

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill 2019. a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad seisma samaaegselt, siis läheme ühe ühe autoga seotud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai 2004. a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt http://www-unix.oit.umass.edu/~statdata/statdata/stat-anova.html.

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Sideteooria-loeng 01 - kanalimudelid, statistika

Sideteooria-loeng 01 - kanalimudelid, statistika IRT0120 Sideteooria IRT0120 Sideteooria kursuse koduleht: www.lr.ttu.ee/~eriklos/sideteooria põhiõpik: J. Proakis Digital Communications (4th ( 2008 - ed. ed. - 2001; 5th semestri lõpunädalatel teiepoolsete

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1 2. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-. 2 Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 2 Algfunktsioon ja määramata integraal 9 2. Sissejuhatus................................... 50 2.2

Rohkem

efo03v2kkl.dvi

efo03v2kkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Gümnaasiumi ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - F3A_Reeglistik_2010.doc

Microsoft Word - F3A_Reeglistik_2010.doc Mudeliklassi F3A Eesti meistrivõistluste reeglistik (2010) Reeglid põhinevad Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) määrustel, kuid on mugandatud arvestades kohalike võistlejate lennuvahendeid

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

HÜDROGRAAFIA SINISE MAJANDUSE TUGISAMMAS ( HÜDROGRAAFIAPÄEV 21. JU

HÜDROGRAAFIA SINISE MAJANDUSE TUGISAMMAS (  HÜDROGRAAFIAPÄEV 21. JU (http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=380&itemid=296) HÜDROGRAAFIAPÄEV 21. JUUNI 2013 Iga aasta 21. juunil tähistab Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon (IHO) ülemaailmset

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc VI OSA, 10. klass füüsika Ühtlaselt muutuv liikumine ja kiirendus Ühtlaselt muutuv liikumine on mitteühtlase liikumise eriliik. Ühtlaselt muutuv liikumine on selline liikumine, mille puhul keha kiirus

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx 15. Hüdroakustilised d infohankesüsteemid id Kirjandus: Arro I. Sonartehnika, Tln., TTÜ kirjastus, 1998 Otsingu sõna: Sonar + signal processing, echo sounding, underwater acoustics, hydroacoustics, active

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

quake_ok.indd

quake_ok.indd 16 MAAVÄRIN Kõik need erinevad mõtted, jutuajamised ja askeldused, millest koosneb elu tegusas, sagivas linnas. Kui kiiresti küll kõik muutus! Polnud ühtki hoiatust. Äkitselt kõlas kohutav heli, nagu tormaks

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

AMB_Loeng1_andmed_a

AMB_Loeng1_andmed_a Andmeanalüüs molekulaarbioloogias LOMR.10.007 1. nädal Loeng: Töökorraldus ja materjalid Teaduslik mõtteviis Andmete tüübid Andmete varieeruvuse kirjeldamine Praktikum: Sagedusjaotuste joonistamine Maido

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem