HEADWAY MÖÖBEL I FURNITURE I МЕБЕЛЬ I MÖBEL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HEADWAY MÖÖBEL I FURNITURE I МЕБЕЛЬ I MÖBEL"

Väljavõte

1 HEDWY MÖÖBEL I FURNITURE I МЕБЕЛЬ I MÖBEL

2 MÕÕDUD DIMENSIONS РАЗМЕРЫ GRÖSSE PÜSTINE KPP VERTIL UPBORD ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШКАФ VERTIKLER SHRNK B D KPP DRWER BOX ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК SHUBLDENBOX E Model name HEDWY 60 HEDWY 70 UPBORD B D B E

3 SISU ONTENT СОДЕРЖАНИЕ INHLT Sisaldub pakis: Included in package: Включено в упаковку: Im Paket enthalten: I - KPP DRWER BOX ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК SHUBLDENBOX II - PÜSTINE KPP (valikuline) VERTIL UPBORD (optional) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШКАФ (по желанию) VERTIKLER SHRNK (optional) B I 4x ø10x50 SI LI O NE E 4x ø10x100 4x ø8x60 D 4x ø8x100 Tööriistad: Tools: Инструменты: Werkzeuge: Ø 10,0mm 3

4 PIGLDUS INSTLLTION МОНТАЖ MONTGE MINTENNE HOOLDUS ОБСЛУЖИВАНИЕ INSTNDHLTUNG EST KHJUSTUSTE VÄLTIMINE Osad keemilised puhastusvahendid ei ole sobilikud Solid Surface pinnale ja võivad pöördumatult vigastada valamu pinda. Väldi pinna kokkupuudet järgmist ainetega: Tugevatoimelised kloriidlahused: kloroform, klorobenseen Küünelakieemaldid, värvieemaldid, lahustid: metüleenkloriid, atsetoon, tärpentiin, etüülatsetaat, furfulaal. Tugevatoimelised happed: kontsentreeritud väävelhape, vesinikkloriidhape, äädikhape, kroomtri- TÄHELEPNU! Mööbel sisaldab väikesi osi, mis võivad olla lastele ohtlikud. MDF-mööbel on niiskuskindel, mitte veekindel. niiskuskindluse tagab kapile vigastamata mitmekihiline värv. Elekter vannitoas peab kogu elektrisüsteem olema ühendatud läbi rikkevoolukaitsme. eritud spetsialistid. trikloroäädikhape. Ketoonid resol, Phenol (fenoolid) Dioxane (eetrid) 1. PIGLDMINE 1.1. SUKOHT Soovituslik kõrgus valamule on põrandapinnast 90 cm. Paigutamisel jälgige, et mööbel ei satuks vahetult vanni või avatud dušinurga kõrvale (nõutav vahekaugus peab olema vähemalt 60cm). Soovitus tuleneb elektriseadmete paigaldamise nõuetest vannitoas ehk Teie turvalisusest ja mööbli kaitsmise vajadusest otsese vee eest. Juhul, kui nõuet pole võimalik järgida, soovitame vee pideva ja otsese mööblile sattumise vältimiseks kasutada statsionaarseid vaheseinu / dušiseinu. Püüdke paigutada oma mööbel nii, et vee sattumisel mööblile pääseksite kappide külgi ja alumisi servi kuivatama KPI MONTŽ Kapi kokkupanekul ja paigaldamisel soovitame kasutada alusvaibana kapi pakendit vältimaks kappi kaitsva värvitud pinna vigastamist, mis võib kaasa tuua niiskuse imendumise ja kapidetaili(de) pundumise. Enne kapi kinnitamist seina külge veenduge, et seina konstruktsioon suudab kanda kappi ka paigaldusele järgneval ajal ehk kasutusperioodil. SOOVITME KSUTD SEIN MTERJLI ja KONSTRUKTSIOONI ERIPÄRLE RVESTTUD SPETSILSEID TÜÜBLEID ning KRUVISID. Komplektis olevad universaaltüüblid ei pruugi olla alati parimaks lahenduseks VLMU MONTŽ Valamu kinnitatage kapi / kappide külge komplektiga kaasas oleva silikooniga. Kindlasti tuleb silikooniga täita seina ja valamu ning kappide ja valamu vahelised pinnad. Happelised torupuhastusvahendid, kuningvesi, ahju ja W-poti puhastustooted. Muud tundmatud puhastusvahendid ja vahendid mis on keealtud kasutada Solid Surface materjalide puhul. Soolad, õlid, piimad, värvained ja muud vannivee lisandid tuleb esimesel võimalusel loputada veega; pikaaegne kontakt antud ainetega võib põhjustada plekke, millede eemaldamine võib vajada põhjalikku parandamist. Küünelaki eemaldamiseks kasutada atsetoonivaba küünelaki eemaldajat, seejärel loputada veega. Vältida Xonyx Solid Surface kokkupuudet äärmuslike temperatuuride ning tuliste esemetega. Solid Surface omab suurepärast kuumakindlust, kuid otsesed soojaallikad või tulised esemed võivad kahjustada Xonyx pinda. Terava esemega sisselõiked võivad tekitada kriimustisi pindale. Väldi raskete ja teravate esemete kukkumist pinnale, kuna võib kahjustada pöördumatult pinda ÄRVOOLU PUHSTMINE Valamu äravoolu süsteem on komplekteeritud standardsetest plastikkomponentidest. Eemaldamaks takistust torudes, kasutada tavalist majapidamises kasutatavat torupuhastusvahendit. Eemalda äravoolukate tõmmates seda ülespoole. Ettevaatlikult vala torupuhastusvahend äravoolutorusse, vältides aine sattumist Xonyx pinnale PRNDMINE Vajadusel parandada valamu pinda, pöörduda informatsiooni saamiseks lähima edasimüüja poole. Väiksemad vigastused on reeglina parandatavad. ENG 1.4. VESI J KNLISTSIOON Segisti tuleks ühendada läbi eraldi olevate ventiilide (kuulkraan vms. ei ole komplektiga kaasas), et vajadusel saaks sulgeda ainult valamusse tuleva veeahela (nt. segisti remontimiseks / vahetamiseks). NB! ILM ÜLEVOOLUT VLMUTEL EI TOHI KSUTD PÕHJKLPIG SEGISTEID, vältimaks juhusliku uputuse võimalust. TTENTION! 2. HOOLDUS 2.1. MÖÖBEL: Pärast kasutamist kuivata alati pindadele sattunud vesi vältimaks kuivamisel tekkivate lubjaste plekkide teket ja vee aeglast imbumist läbi võimalike mikropragude. ETTEVTUST! Ära kunagi lase vett otse (näiteks dušist) mööblile. Ära kunagi hõõru värvitud pindasid abrasiivse pulbri, poleerimisainete ega tugevate lahustitega (piiritus, atsetoon, nitrolahusti). Kui tugevad lahustid siiski sattuvad pinnale, tuleb see koheselt ära pühkida, et vältida plekkide teket. Ole ettevaatlik teravaservaliste esemetega puhastamisel kuna need võivad vigastada värvitud pindu. Tugevalt määrdunud pindu võib puhastada veega 1:1 lahjendatud alkoholiga. Peale puhastamist kuivata pind VLMU IGPÄEVNE HOOLDUS Soovitatav on puhastada valamut peale igakordset kasutust. Loputa valamut sooja veega ning seejärel kuivata pehme ja kuiva lapiga, vältimaks kuivanud veejooni. Seebi või kätepesuvahendi kasutamine koos veega on piisav, et eemaldada igapäevane pinnamustus või kuivanud veejooned. Tõhusama puhastuse korral kasuta jaevõrgustikus saadaolevaid puhastusvahendeid, millel on märgitud sobivus antud pinna puhastamiseks. Pinna järelkuivatamine on oluline, vältimaks katlakivi, seebikihi või puhastusvahendi jääkide ladestumist valamu pinnale, mis omakorda võib tekitada näilise kriimustumise aja jooksul. Furniture contains small parts that can be hazardous to children. MDF furniture is moisture resistant but not waterproof; the moisture resistance of the cabinet is provided by intact multi-layered paint coating. Electricity - in the bathroom, the whole electrical system must be connected through an earth leakage breaker. sionals. 1. INSTLLTION 1.1. LOTION Make sure not to place the furniture immediately next to the bathtub or open shower corner (spacing of at least 60 cm is required). The recommendation follows electrical appliances installation requirements for the bathroom, it is to ensure your safety, as well as helps protect you and your furniture from water damage. If the requirement cannot be complied with, we recommend using stationary partitions/shower walls to prevent water from splashing on the furniture. Try to place your furniture so that when water gets unto the furniture you could access the furniture to dry the sides and lower edges of the cabinets BINET MOUNTING For the cabinet mount and installation, we recommend using the cabinet packaging as a carpet lead to moisture absorption and swelling of the cabinet details. Before mounting the cabinet to the wall, make sure that the wall structure can bear the cabinet load also after the installation i.e. during the period of use. WE REOMMEND USING SPEIL DOWELS ND SREWS THT RE DESIGNED ND DIMEN- 4

5 PIGLDUS INSTLLTION МОНТАЖ MONTGE MINTENNE HOOLDUS ОБСЛУЖИВАНИЕ INSTNDHLTUNG RUS SIONED FOR THE SPEIFI WLL MTERIL ND ONSTRUTION. Universal dowels included in the kit may not always be the best solution. ВНИМАНИЕ! 1.3. SINK MOUNTING silicone the surfaces between the wall and a sink, and between the cabinets and the sink WTER ND SEWERGE The faucet should be connected through separate valves (ball valve, etc. - is not supplied with the kit), so that you can close only the water chain coming into the sink, if necessary (e.g. for repairing / replacing the faucet). N.B. DO NOT USE FUETS WITH BOTTOM FLP ON THE SINKS WITHOUT OVERFLOW to avoid the Мебель содержит мелкие детали, которые могут быть опасны для детей. МДФ-мебель влагостойкая, но не водонепроницаемая. Влагостойкость шкафу обеспечивает неповрежденная многослойная краска. Электричество - вся электрическая система ванной комнаты должна быть подключена через устройство защитного отключения. Соединения электричества, воды и канализации должны выполняться только обученными и сертифицированными специалистами. 1. УСТАНОВКА 2. MINTENNE 2.1. FURNITURE: fter use, always dry the surfaces from water to prevent lime stains generating during drying and slow permeation of water through possible micro cracks. Never rub painted surfaces with abrasive powder, polishing agents or strong solvents (alcohol, acetone, nitro-thinner). If a strong solvent still gets unto the surface, it should be wiped up immediately to avoid stains. Be careful when using sharp-edged objects for cleaning as these can damage the painted surfaces. Heavily soiled surfaces can be cleaned with alcohol diluted with water 1:1. fter cleaning, wipe the surface BSIN EVERYDY RE It is recommended to clean the basin immediately after every use. Rinse thoroughly with warm water and dry with soft and dry cloth to avoid water stains. dirt or stains. Upon need of thorough cleaning wide variety of bath cleaning sprays sold with safety labelling which can create the appearance of light scratches over time PREVENTING DMGE Some chemicals are not compatible with Solid Surface materials, and could permanently harm the surface beyond repair. void surface contact with: Strong chlorinated solvents: hloroform, hlorobenzene Nail polish removers, paint removers, solvents: Methylene hloride, cetone, Turpentine, Ethyl cetate, Furfural Very strong acids: oncentrated Sulfuric cid, Hydrochloric cids, cetic cid, hromic Trioxide Trichloroacetic cid Ketones resol, Phenol (Phenols) Dioxane (Ethers) Giemsa, Hexaphene, Luralite, Photographic Film Developer cid drain cleaners, qua Regia leaner, stove and toilet cleaning products Other unknown chemicals or chemicals not allowed for cleaning for Solid Surface materials Salts, oils, milks, colourants, and other chemical bathwater additives. Surfaces exposed to these 1.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Рекомендуемая высота раковины 90 см от уровня пола. При установке убедитесь, что мебель не оказалась непосредственно около ванны или душевой кабины (требуемый интервал должен быть не менее 60 см). Рекомендация следует из требований к установке электроприборов в ванной комнате, другими словами из соображений Вашей безопасности и необходимостью защиты мебели от прямого попадания воды. Если требование не может быть выполнено, то во избежание регулярного и прямого попадания воды на мебель мы рекомендуем использовать стационарные переборки/ душевые стенки. Попробуйте поставить мебель так, чтобы при попадании воды на мебель у вас имелся доступ к сторонам и нижним краям шкафа для просушки МОНТАЖ ШКАФА При сборке и установке шкафа рекомендуем использовать в качестве подстилки упаковку шкафа, чтобы избежать повреждения окрашенной поверхности шкафа, которое может привести к поглощению влаги и набуханию детали(ей) шкафа. Перед креплением шкафа к стене убедитесь, что конструкция стены может выдержать шкаф после установки, т.е. во время использования. РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЮБЕЛИ И ШУРУПЫ С УЧЕТОМ МАТЕРИАЛА СТЕНЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ. Имеющиеся в комплекте универсальные дюбели не всегда могут быть подходящим решением МОНТАЖ РАКОВИНЫ Закрепите раковину к шкафу/шкафам при помощи прилагаемого к комплекту силикона. Обязательно следует заполнить силиконом поверхности между раковиной и стеной и шкафами и раковиной ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ Смеситель должен быть подключен через отдельные клапаны (шаровой клапан и т.д. - не входит в комплект), чтобы при необходимости иметь возможность закрыть только поток воды, входящий в раковину (например, для ремонта/замены смесителя). ВНИМАНИЕ! В РАКОВИНАХ БЕЗ СЛИВНОГО ПОРОГА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМЕСИТЕЛИ С ДОННЫМ КЛАПАНОМ во избежание возможности случайного потопа. 2. УХОД water. void subjecting Xonyx Solid Surface to extreme hot temperatures or hot objects. Solid Surface has excellent heat resistant properties. However, placing heat-generating appliances or hot objects, can damage the surface. Never cut on a Solid Surface surface to avoid scratching the surface. void dropping heavy and/or sharp objects on the surface as it may harm the surface or altogether break the product beyond repair LENING OF DRINGE SYSTEM The drainage system is assembled from standard plastic drain components. To remove a possible clog up a standard household drainage cleaning agent may be used that is allowed for such purtube not spilling the pipe cleaner over product surfaces REPIRS For possible need of repair of the product please contact the dealer for further information. Minor damage that may accidentally occur is most often repairable МЕБЕЛЬ: После использования всегда вытирайте попавшую на поверхности воду, чтобы предотвратить появление известковых пятен и медленного проникновения воды в возможные микротрещины. ВНИМАНИЕ! Никогда не допускайте попадания воды непосредственно на мебель (например, из душа). Никогда не трите окрашенные поверхности абразивным порошком, средствами для полировки или сильными растворителями (спиртом, ацетоном, нитроразбавителем). Если сильные растворители все-таки попали на поверхность, их следует немедленно вытереть для предотвращения появления пятен. Будьте осторожны при очистке острыми режущими предметами, поскольку они могут повредить окрашенные поверхности. Сильно загрязненные поверхности можно очищать разбавленной с алкоголем водой 1: 1. Высушите поверхность после очистки РАКОВИНА ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД Раковину рекомендуется очищать сразу же после каждого использования. Сполоснуть теплой водой и протереть мягкой и сухой тканью во избежание потеков. Мытья с мылом или жидкостью для ручного мытья посуды и воды, как правило, достаточно для удаления грязи или пятен с поверхности. Для тщательной очистки продается широкий спектр чистящих спреев для ванной с маркировкой, обеспечивающие безопасную очистку такой поверхности, или эффективны очистители Сплошных поверхностей. Сушка является важным шагом для предотвращения накопления известкового налета, мыльной пленки или остатков моющего средства, которые со временем могут создать видимость легких царапин.

6 PIGLDUS INSTLLTION МОНТАЖ MONTGE MINTENNE HOOLDUS ОБСЛУЖИВАНИЕ INSTNDHLTUNG Vor der Befestigung des Schranks an die Wand sicherstellen, dass die Wandkonstruktion die Wand auch nach dem Einbau, d.h. während des Einsatzes tragen kann. ES WIRD EMPFOHLEN, SPEZIELLE DÜBELN und SHRUBEN ZU VERWENDEN, DIE DEM MTERIL UND DER KONSTRUKTION GEEIGNET SIND. Im Lieferumfang enthaltene Universaldübeln sind nicht unbedingt die beste Lösung ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ Некоторые химические вещества не совместимы с материалами Сплошной поверхности и могут постоянно оказывать негативное воздействие на поверхность изделия. Избегайте контакта поверхности с: Сильными хлорированными растворителями: хлороформом, хлорбензолом Средствами для снятия лака, удаления краски, растворителями: хлористым метиленом, ацетоном, скипидаром, этилацетатом, фурфуролом Очень сильными кислотами: концентрированной серной кислотой, соляной кислотой, уксусной кислотой, хромовой кислотой, муравьиной кислотой, ледяной уксусной кислотой, фтороводородной кислотой, азотной кислотой, фосфорной кислотой, серной кислотой, трихлоруксусной кислотой Кетонами Крезолом, фенолом (фенолы) Диоксаном (эфиры) Гимзой, Гексафен, Луралит, проявляющим раствором для фотопленки Кислотными очистителями дренажных труб, средством для чистки царская водка, средствами для чистки плит и туалетов Другие неизвестные химические вещества или неразрешенные для чисти химикаты не разрешены для материалов Сплошной поверхности Соли, масла, молоко, красители и другие химические добавки к воде в ванне. Поверхности, подвергшиеся воздействию этих химических веществ, должны быть незамедлительно промыты водой; контакт может вызвать пятна, которые могут потребовать значительных ремонтных работ. Удалите лак для ногтей средством для снятия лака, не содержащим ацетон, и промойте водой. Не подвергайте Сплошные поверхности Xonyx экстремально высоким температурам или соприкосновению с горячими предметами. Сплошная поверхность обладает отличными термостойкими свойствами. Однако размещение обогревательных приборов или горячих предметов может привести к повреждению поверхности. Никогда не режьте на Сплошной поверхности, чтобы избежать появления царапин на поверхности. Не допускайте падения тяжелых и/или острых предметов на поверхность, так как это может повредить поверхность или вообще сломать изделие до состояния невозможного восстановления WSHBEKEN EINBUEN Befestigen Sie das Waschbecken an den Schrank / an die Schränke mit mitgeliefertem Silikon. Die Waschbecken müssen unbedingt mit Silikon gefüllt werden WSSER UND KNLISTION Den Mischer nur durch separate Ventile (Kugelhahn o.ä. nicht im Lieferumfang) anschließen, damit bei Bedarf nur der Waschkreis zum Waschbecken geschlossen werden kann (z. B. zum Reparieren/ustausch des Mischers). chtung! BEI WSHBEKEN OHNE ÜBERLUF DÜRFEN KEINE MISHER MIT BODENVENTIL EINGE- 2. WRTUNG 2.1. MÖBEL: eine langsame Eindringung des Wassers durch Mikrorissen zu vermeiden. VORSIHT! Das Wasser nie direkt (z. B. von der Dusche) auf Möbel richten. Die gestrichenen Oberzu vermeiden. Vorsicht mit scharfen Gegenständen beim Reinigen, da diese die gestrichenen 2.2. WSHBEKEN TÄGLIHE PFLEGE Es wird empfohlen, das Waschbecken sofort nach der Verwendung zu reinigen. Mit warmem Zum Entfernen von Schmutz und Flecken ist gewöhnlich Seife oder Handspülmittel genügend. Zur gründlichen Reinigung sind verschiedene Sprühmittel mit entsprechender Sicherheitsbes ОЧИСТКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ Дренажная система собрана из стандартных пластиковых деталей. Для удаления возможного засора может быть использовано стандартное бытовое чистящее средство для дренажной системы, разрешенное для этой цели. Снимите сливную крышку, потянув ее вверх/сняв ее, и аккуратно залейте очищающее средство в сливную трубу, не проливая средство на поверхность изделия. Trocken ist ein wichtiger Schritt, der Kalk, Seifen- und Reinigungsmittelreste vorbeugt, die mit der SHÄDEN VORBEUGEN Einige hemikalien sind nicht geeignet für Solid Surface Materialien und können diese Ober РЕМОНТ Для возможной необходимости ремонта изделия, пожалуйста, обратитесь к дилеру для получения дополнительной информации. Незначительные случайно возникшие повреждения чаще всего поддаются ремонту. starken chlorhaltigen Lösemitteln: hloroform, hlorobenzene Nagellackentfernern, Farbentfernern, Lösemitteln: Methylenchloride, zeton, Terpentin, Äthylazetat, Furfural Sehr starken Säuren: konzentrierte Schwefelsäure, Hydrochlorsäuren, Essigsäure, hromtriox- GER Trichloressigsäure Ketone resol, Phenol (Phenole) Dioxan (Äther) Giemsa, Hexaphen, Luralit, Fotoentwickler HTUNG! Die Möbelstücke enthalten Kleinteile, die gefährlich für Kinder sein können. Die MDF-Möbel ist feuchtebeständig, nicht wasserbeständig. Die Feuchtebeständigkeit des Schranks wird durch eine unbeschädigte mehrschichtige Farbe gewährleistet. Stromversorgung im Badezimmer muss die ganze Stromversorgung über einen Fehlerstrom-Schutzschalter angeschlossen sein. sonstige unbekannte hemikalien oder hemikalien, die für Solid Surface Materialien nicht zugelassen sind die aufwendige Reparaturen verlangen. Nagellack mit einem azetonfreien Nagellackentferner entfernen und mit Wasser spülen. Xonyx Solid Surface vor extrem heißen Temperaturen und Gegenständen schützen. Solid Surface hat hervorragende Hitzebeständigkeit. Trotzdem können heiße Gegenstände oder Geräte Fachmann ausgeführt werden. 1. EINBU 1.1. EINBUORT Die empfohlene Höhe des Waschbeckens vom Fußboden ist 90 cm. Duschecke steht (der erforderliche bstand ist mindestens 60 cm). Diese Empfehlung beruht auf nforderungen an den Einbau von Elektrogeräten im Badezimmer, d.h. auf Ihrer Sicherheit und der Notwendigkeit, die Möbel vor direktem Wasser zu schützen. Sollte es nicht möglich sein, diese Empfehlung zu befolgen, wird es empfohlen, stationäre Zwischenwände/Duschwände zu verwenden, um zu verhindern, dass Wasser ständig und direkt auf Möbel gelangt. Versuchen Sie, Ihre Möbel so zu stellen, dass Sie die Seiten und Unterränder trocknen können, wenn Wasser auf Möbel gelangt. beschädigt werden oder für immer brechen kann SHRNK ZUSMMENBUEN Beim Zusammen- und Einbau des Schranks wird es empfohlen, als Unterlage die Verpackung REPRTUREN Für mögliche Reparaturen des Produkts bitte den Händler kontaktieren. Kleinere Beschädigungen können gewöhnlich repariert werden. nicht beschädigt wird, da ansonsten die Feuchtigkeit eindringen und die Schrankteile aufquellen können BFLUSS REINIGEN

7 PIGLDUS INSTLLTION МОНТАЖ MONTGE 1 Valamu tasapind Basin top surface Верхний уровень поверхности раковины 38 Tagaseina veeühenduste ala Backside for the pipe intallation area Площадь установки водопроводных труб Einbaubereich für Wasserrohre HEDWY 60: 489 HEDWY 70: 584 Floor HEDWY 60: 533 HEDWY 70: Põrand / Floor / Пол / Fußboden Ø 10,0mm 2 3 7

8 PIGLDUS INSTLLTION МОНТАЖ MONTGE 4 D LI O NE O LI SI 6 SI 5 B NE D B 8

9 PIGLDUS INSTLLTION МОНТАЖ MONTGE UKSE REGULEERIMINE / DJUSTING THE DOOR РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ / EINSTELLEN DER TÜR KÜLGKPP (VLIKULINE) VERTIL UPBORD (OPTIONL) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШКАФ (ПО ЖЕЛАНИЮ) VERTIKLER SHRNK (OPTIONL) Ø 10,0mm E Floor 9

10 PIGLDUS INSTLLTION МОНТАЖ MONTGE 10 I 11 I 10 10

11 PIGLDUS INSTLLTION МОНТАЖ MONTGE I 18 UKSE EEMLDMINE / RELESING THE DOOR НЯТИE ДВЕРИ / UFHEBEN DER TÜR 19 UKSE KINNITMINE / TTHING THE DOOR УТНOВК ДВЕРИ / NBRINGEN DER TÜR 20 UKSE REGULEERIMINE / DJUSTING THE DOOR РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ / EINSTELLEN DER TÜR 11

12 Biston OY Tallinn, Betooni 11B, Estonia

grada mööbel.indd

grada mööbel.indd Not incuded in this manual: - lighting unit - lower shelves unit GRADA MÖÖBEL I FURNITURE I МЕБЕЛЬ I MÖBEL Vers. 20190626 SISU CONTENT СОДЕРЖАНИЕ INHALT Sisaldub pakis: Included in package: Включено в

Rohkem

_DCF6201_ET+RU.indd

_DCF6201_ET+RU.indd 372002-59 EST Originali instrukcija DCF6201 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis / Рисунок 1 b f g e c a d h Joonis / Рисунок 2 h g Joonis / Рисунок

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

_DWV901L_EST+RUS.indd

_DWV901L_EST+RUS.indd 372002-58 EST DWV901L Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 b a g k m d l e e c j f i p h n o d Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 t j

Rohkem

Microsoft Word - 11_f20.doc

Microsoft Word - 11_f20.doc 11. PALUN 200 GRAMMI VORSTI. Пожалуйста, 200 граммов колбасы. Tööleht nr 11.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём. Mida te soovite? Что желаете? Mida teile, palun? Что вам, пожалуйста. Kõigepealt ma tahan...

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

_DC385_ET.indd

_DC385_ET.indd 372001-39 EST DC385 Eesti keel (Originaaljuhend) 3 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 14 Joonis / Рисунок 1 a b c d g e f Joonis / Рисунок 2 j i f h d j 1 Joonis / Рисунок 3 k c Joonis / Рисунок

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

_D27300_D27300T_EST+RUS.indd

_D27300_D27300T_EST+RUS.indd 372002-23 EST D27300 D27300T Eesti keel (Originaaljuhend) 10 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 21 2 Joonis / Рисунок A1 6 7 8 2 5 66 4 3 1 36 XXXX XX XX Joonis / Рисунок A2 13 9 10 12 11 3

Rohkem

PENDELNURK_P N K___ARC.indd

PENDELNURK_P N K___ARC.indd ARC (PNK2) DIMENSIONS MÕÕDUD IZMĒRI MATMENYS РАЗМЕРЫ MITAT MÅTT DIMENSJONER D C A Model name Product code A C D ARC 80 PNK2/80/xx/yy 795 mm (±5 mm) 795 mm (±5 mm) 1900 mm (±5 mm) 895 mm (±5 mm) ARC 90

Rohkem

_GLC1423L_GLC1823L__MULT.indd

_GLC1423L_GLC1823L__MULT.indd 372001-59 EST www.blackanddecker.eu GLC1423L GLC1823L GLC1825L Eesti keel (originaaljuhend) 6 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 13 2 3 G H I J K L 4 5 EESTI KEEL Kasutusotstarve Black & Deckeri

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

_DWE6423_MULT.indd

_DWE6423_MULT.indd 372003-05 EST DWE6423 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis A / Рисунок А 7 2 1 4 3 5 6 8 Joonis B / Рисунок B Joonis C / Рисунок C 9 6 5 4 3 3 Joonis

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

_DW745_MULT.indd

_DW745_MULT.indd 372001-20 EST DW745 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 19 2 Joonis / Рисунок 1 x d f g e k l o n c m y p w v a b r q Joonis / Рисунок 2 l h m n s t u i j v 3 Joonis

Rohkem

ENG EST RUS OLIVIA CRIB OLIVIA VÕREVOODI OLIVIA ДЕТСКАЯ КРОВАТКА IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. TÄHTIS. SÄILITAGE KASUTAMISEK

ENG EST RUS OLIVIA CRIB OLIVIA VÕREVOODI OLIVIA ДЕТСКАЯ КРОВАТКА IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. TÄHTIS. SÄILITAGE KASUTAMISEK ENG EST RUS OLIVIA CRIB OLIVIA VÕREVOODI OLIVIA ДЕТСКАЯ КРОВАТКА IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. TÄHTIS. SÄILITAGE KASUTAMISEKS TULEVIKUS. LUGEGE HOOLIKALT LÄBI. ВАЖНО: СОХРАНИТЬ

Rohkem

_DW096_MULTI.indd

_DW096_MULTI.indd 372000-75 EST DW096PK Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11 2 2 1 3 9 4 8 7 6 5 A 10 11 28 19 13 12 15 14 B C 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 5 18 17 6FT 21 20 16 D E

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

_DW670_MULTI.indd

_DW670_MULTI.indd 372001-15 EST DW670 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 a x x x b x c e f d g h i 3 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 b j k m l m k

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

D D STeINeL Vertrieb gmbh Dieselstraße Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/ Fax: +49/5245/ A Steinel Austria gm

D D STeINeL Vertrieb gmbh Dieselstraße Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/ Fax: +49/5245/ A Steinel Austria gm D D STeNeL Vertrie gmh Dieselstraße 80-84 33442 Herzeroc-Clarholz Tel: +49/5245/448-188 Fax: +49/5245/448-197 www.steinel.de A Steinel Austria gmh Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 A-1220 Wien Tel.: +43/1/2023470

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

_DWV902L_DWV902M_DW_MULT.indd

_DWV902L_DWV902M_DW_MULT.indd 372001-94 EST DWV902L DWV902M DWV902MT Eesti keel (Originaaljuhend) 6 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 16 2 Joonis / Рисунок 1 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 Joonis / Рисунок 4 Joonis

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

Lumi Kodud KODU HOOLDUS Manufaktuuri 14 ja 16, Tallinn SISUKORD KODU HOOLDUS... 2 PÕRDANDAD... 2 SEINAD JA LAED... 2 AKNAD... 2 PESURUUM... 3 PESUMASI

Lumi Kodud KODU HOOLDUS Manufaktuuri 14 ja 16, Tallinn SISUKORD KODU HOOLDUS... 2 PÕRDANDAD... 2 SEINAD JA LAED... 2 AKNAD... 2 PESURUUM... 3 PESUMASI SISUKORD KODU HOOLDUS... 2 PÕRDANDAD... 2 SEINAD JA LAED... 2 AKNAD... 2 PESURUUM... 3 PESUMASIN-KUIVATI KASUTUSJUHEND... 3 KÜLMKAPP JA SÜGAVKÜLMIK... 3 KÜLMKAPI JA SÜGAVKÜLMIKU KASUTUSJUHEND... 3 NÕUDEPESUMASIN...

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Header and Footer example

Header and Footer example 590 000 ID объекта: 115702 Сделка: Продажа, дом Уезд: Järva maakond Город/волость: Järva vald Rava küla Тип отопления: печное отопление, комбинированное, воздушный тепловой насос Готовность: Реновирован

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

_DCP580_ET-RU

_DCP580_ET-RU 372003-09 EST DCP580 Eesti keel (Originaaljuhend) 6 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 19 2 Joonis 1 / Рисунок 1 B A C O L K N J D I H G F E CC DD D M N L G O N P 3 Joonis 2 / Рисунок 2 Joonis

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

hooldusjuhend_11_08_web

hooldusjuhend_11_08_web KÖÖKIDE HOOLDUSJUHEND Mööblimasinast tellitud kõrgekvaliteetsed köögid on küll kergesti hooldatavad, kuid sellegipoolest on soovitav köögi pindu regulaarselt ja hoolikalt puhastada. Regulaarse hooldusega

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded L

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded L Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded Lisa 1 (majandus- ja taristuministri 20. jaanuari 2016.

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016

KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016 KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016 Uuring viidi läbi Justiitsministeeriumi tellimusel Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi Riskilapsed ja -noored raames.

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Sinimäe 16 Residence Siseviimistluse valikud

Sinimäe 16 Residence Siseviimistluse valikud Sinimäe 16 Residence Siseviimistluse valikud bonava.ee/sinimae16 PÕRAND Standard pakett: hele laminaatpartkett 8mm - tamm valge õli, MDF liistudega Standard pakett: tume laminaatpartkett 8mm - tamm Northland,

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

Lõppvoor 2016

Lõppvoor 2016 Lõppvoor 016 Ülesanded 9. klass.............. 10. klass............. 3 11. klass............. 4 1. klass............. 5 Ülesanded vene keeles 6 9 класс.............. 6 10 класс............. 7 11 класс.............

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem