Aruanne Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas, perioodil

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Aruanne Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas, perioodil"

Väljavõte

1 Aruanne Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas, perioodil

2 Ühistegevuse tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajalise programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks. Antud programmi raames käsitletakse ühistegevusena põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate majandusliku ühistegevuse edendamist. Raamleping nr sõlmiti 18. novembril Programmi täidavad: Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste Ühistu KEVILI ja MTÜ KEVILI Koolitused. (EPKK ja EPK ühinesid aastal) 1. Aja- ja tegevuskava täitmine ning selles esinenud muudatused ning planeeritavad tegevused järgmisel poolaastal 1.1 Aja- ja tegevuskava täitmine ning selles esinenud muudatused Alljärgnevas tabelis on välja toodud vastavalt Nõukogu aja- ja tegevuskava otsusele korraldatavad tegevused 2018.a. esimesel poolaastal ning neis esinenud muudatused: Nõukogu otsusega kinnitatud 2018.a. esimese poolaasta aja- ja tegevuskava järgsed tegevused: 2018.a. esimesel poolaastal korraldatud tegevused ja muudatused: Infopäev: "Ühistu omanik on ühistu liige". Korraldatud Infopäev: "Ühistegevuse praktilised näited". Korraldatud Infopäev: "EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused". Ühepäevane täienduskoolitus: "Ühistulise koostöö eelised erinevate sektorite vahel". Ühepäevane täienduskoolitus: "Ühistu sisenemine jaekaubandusse". Ühepäevane täienduskoolitus: "Ühistuline turundamine". Ühepäevane täienduskoolitus: "Tulundusühistu finantsjuhtimine". Kahepäevane täienduskoolitus: "Ekspordikoolitus". Ettevõtete külastus Eestis: "Toormele lisandväärtuse andmine" - väike piimatööstused. Korraldatud Korraldatud Korraldatud Korraldatud Korraldatud Korraldatud Korraldatud

3 Ettevõtete külastus Eestis: "Toormele lisandväärtuse andmine" - Vastse-Kuuste Korraldatud lihatööstus. Ettevõtete külastus Eestis: "Toormele lisandväärtuse andmine" - Saaremaa Korraldatud piimatööstus. Ettevõtete külastus Eestis: "Toormele MUUDATUS: korraldatakse teisel poolaastal. lisandväärtuse andmine" - Siidrikoda. Õpiring: "Viljandi väikepõllumajandus Korraldatud 2 kohtumist: ja tootjate koostöö õpiring" Õpiring: "Piimanduse koostöö õpiring". Korraldatud 1 kohtumine: Õpiring: "Toidunisu tootjate koostöö õpiring" Planeeritavad tegevused 2018.a. teisel poolaastal Järgmisel poolaastal korraldatakse järgmised tegevused: a) Infopäev: "Ühistu omanik on ühistu liige" ; b) Infopäev: "Ühistegevuse praktilised näited" ; Korraldatud 2 kohtumist: ja MUUDATUS: Kahepäevane täienduskoolitus: "Kommunikatsioon ühistus" korraldatud teise poolaasta asemel. c) Infopäev: "EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused" ; d) Ühepäevane täienduskoolitus: "Ühistulise koostöö eelised erinevate sektorite vahel" ; e) Kahepäevane täienduskoolitus: "Keskühistu loomine" ; f) Konverents: "Läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks" ; g) 2 piimanduse koostöö õpiringi kohtumist; h) 1 Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiringi kohtumine; i) 1 toidunisu tootjate koostöö õpiringi kohtumine; j) Välisettevõtete külastus: "Rahvusvaheline koostöö põllumajanduses". Vastavalt Nõukogu otsusele on 2018.a. välisettevõtete külastuse sihtriik Šotimaa; k) Ettevõtete külastus Eestis: "Toormele lisandväärtuse andmine" Siidrikoda ; l) Antakse välja käsiraamat: "Ühistu loomise käsiraamat (sisaldab juriidilisi teemasid)"; m) Antakse välja teabematerjal: "Toodete eksport ja turustamine"; n) Antakse välja teabematerjal: "Ühistutevaheline koostöö"; o) Antakse välja teabematerjal:" Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse";

4 p) Vastavalt Nõukogu otsusele korraldatakse 2018.a. täiendavalt kolm ühepäevast täienduskoolitust teemal: Ühistulise organisatsiooni juhtimisvõimekuse tõstmine ; ; Tegevuste ja nende tulemuste kirjeldus 2.1 Infopäevad Infopäev teemal Ühistu omanik on ühistu liige ; Eesti Maaülikool, Tartu; 12 osalejat. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Nõukogu esimees Olav Kreen - Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo - Ühistu liikmeks olemise olemus Tagasiside kohaselt pidasid kõik vastanud infopäeva temaatikat heaks. 73% vastanutest pidasid infopäeva ettekandeid heaks ja 27% rahuldavaks. Infopäeva sihtgrupp oli alustavate ja toimivate ühistute liikmed. Infopäeval osales kokku 12 osalejat. Infopäeva eesmärgiks oli ühistegevuses osalejate arvu kasv põllumajandus- ja toidusektoris. Lisaeesmärkidena sooviti suurendada teadlikuse ja teadmiste kasvu ning luua keskkonda ühistegevuse suurendamiseks. Samuti sooviti koolitada teabe levitajaid, et tekiks uusi ühistuid. Infopäeval selgitati olulisemaid lähtepunkte ühistu liige peab tunnetama enda kui ühistu omaniku vastutust ühistu ees ja tuleb mõista ühistu liikme tasandil tehtavate otsuste mõju. Räägiti ka teemast, et selleks, et olla hea ühistu omanik, on vaja kasutada ühistu teenuseid ja informatsiooni. Rõhutati kommunikatsiooni osatähtsust ja olemasolu. Vajalik on ühistu otsuste läbinähtavuse suurendamine. Ühistu liikmete kui omanike panus ühistu kasvatamisel ja arendamisel tuleb läbi informatsiooni ja kommunikatsiooni.

5 Infopäev teemal Ühistegevuse praktilised näited ; Eesti Maaülikool, Tartu; 12 osalejat. Lektor: Läti teraviljaühistu direktor Edgars Ruža. Ühistegevuse praktilised näited I Läti teraviljaühistu LatRaps Ühistegevuse praktilised näited II Läti teraviljaühistu LatRaps Tagasiside kohaselt pidasid 90% vastanutest infopäeva temaatikat ja ettekannet heaks ning 10% rahuldavaks. Infopäeva sihtgrupiks olid alustavate ja toimivate ühistute liikmed, juhtkond ning nõukogu. Infopäeval oli kokku 12 osalejat. Infopäeva eesmärgiks oli parima ja halvima praktika/kogemuste jagamine. Lisaeesmärkidena sooviti suurendada teadmisi ja teadlikust. Infopäeval toodi kuulajateni rahvusvahelist ühistegevuse kogemust ja anti ülevaade rahvusvahelise ühistegevuse arenguteest Läti ühistu LatRaps näitel. Diskuteeriti ühistu kasvatamise ja arenguga seotud probleemide ja võimaluste üle. Samuti räägiti olulisematest pidepunktidest eduka ühistu puhul.

6 Infopäev teemal EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused ; Eesti Maaülikool, Tartu; 15 osalejat. Lektorid: Maaeluministeeriumi peaspetsialist Kalev Karisalu, Maaeluministeeriumi nõunik Janeli Tikk ja Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja asetäitja Katrin Tasa. Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks Kalev Karisalu Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks Janeli Tikk Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid Katrin Tasa Tagasiside kohaselt pidasid 82% vastanutest infopäeva temaatikat heaks ja 18% rahuldavaks. Infopäeva ettekandeid pidasid 91% vastanutest heaks ja 9% rahuldavaks. Infopäeva sihtgrupiks olid ühistute juhtkond ja nõukogu. Infopäeval oli kokku 15 osalejat. Infopäeva eesmärgiks oli teadmiste ja teadlikuse suurendamine. Lisaeesmärkidena sooviti suurendada ühistegevuses osalejate arvu põllumajandus- ja toidusektoris ning luua positiivset ja tulutoovat keskkonda. Infopäeval anti ülevaade maaelu arengukavas pakutavatest võimalustest ja teistest rahastamisvahenditest ühistule igapäevaseks tegevuseks ja arendustegevusteks. Toodi välja olulise aspektina, et millised on meil täna erinevad finantsinstrumendid ühistute investeeringuteks. Räägiti ka millised on konkurentsiseadustest tulenevad erandid ühistutele ja püüti sellest tulenevalt arusaada, millised on meil ühistute arendamisevõimalused.

7 2.2 Ühepäevased täienduskoolitused Ühepäevane täienduskoolitus teemal Ühistulise koostöö eelised erinevate sektorite vahel. Õppekava avaldatud: mumine=11385&systeemi_seaded=3,1,12,1, ; Eesti Maaülikool, Tartu; 14 osalejat. Lektorid: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, Kõljala Põllumajanduslik OÜ juhatuse liige Tõnu Post ja TÜ Farm In juhatuse liige Urmas Pallon. Ühistegevus põllumajanduse esindusorganisatsioonides Roomet Sõrmus Ühistulise tegevuse kogemused Tõnu Post TÜ Farm In ühistute vaheline sisendite ostu osakond: visioon ja tegelikkus Urmas Pallon Tagasiside kohaselt pidasid kõik vastanud koolituse temaatikat heaks. 89% vastanutest pidasid koolituse ettekandeid heaks ja 11% rahuldavaks. Koolituse sihtgrupiks olid ühistute juhtkond ja nõukogu. Koolitusel osales kokku 14 osalejat. Koolituse eesmärgiks oli ühistute konsolideerumine ning suurem koostöö. Lisaeesmärkidena püüti näidata suuremat kasu efektiivsusest, kuidas jõuda väärtusahelas kõrgemale ning anda julgustust rahvusvaheliseks koostööks. Koolitusel anti praktiliste näidete varal edasi tänast teadmist koostööks oluliseks peetavatest seisukohtadest. Samuti käsitleti milline on ühistute ja katuseorganisatsioonide roll suuremate ühistegelike ettevõtmiste arendustegevuses.

8 Ühepäevane täienduskoolitus teemal Ühistu sisenemine jaekaubandusse. Õppekava avaldatud: mumine=11246&systeemi_seaded=3,1,12, ; Eesti Maaülikool, Tartu ; 18 osalejat. Lektorid: MTÜ Ehtne Talutoit juhatuse liige Sirkka Pintmann ja Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist. Sisenemine jaekaubandusse MTÜ Ehtne Talutoit vaade Sisenemine jaekaubandusse Coop Eesti Keskühistu vaade Tagasiside kohaselt pidasid kõik vastanud nii temaatikat kui ka ettekandeid heaks. Koolituse sihtgrupiks olid tegutsevate ühistute juhtkond ja müügijuhid. Koolitusel osales 19 osalejat. Koolituse eesmärgiks oli teadmiste ja teadlikuse kasv läbi praktiliste näidete ja kogemuse. Lisaeesmärkidena püüti edasi anda efektiivsuse suuremat kasu ja kuidas jõuda väärtusahelas kõrgemale. Koolitusel osalenutele tutvustati jaekaubandusega suhtlemisel ja koostööle asumisel kaasnevaid erinevaid kitsaskohti ja olulisi aspekte. Diskussioonis räägiti läbi jaekaubandusse sisenemisega seotud nõuded ja ka sellest tulenevad investeeringute vajadused. Räägiti erinevatest vormidest jaekaubanduses müümisel, võrgustiku võimalustest ja vajadustest. Toonitati ka seda, et jaekaubandusse sisenemisel tuleb ka arvestada toote sihtgruppi ja võimaliku tarbijaskonna huve sihtgrupi positsioneerimine. Samuti toodi välja, et kõikidel juhtudel ei ole mõistlik jaekaubandusse oma toodetega siseneda ning tuleks kaaluda ka teisi alternatiivseid võimalusi.

9 Ühepäevane täienduskoolitus teemal Ühistuline turundamine. Õppekava avaldatud: mumine=11384&systeemi_seaded=3,1,12,1, ; Eesti Maaülikool,Tartu; 19 osalejat. Lektorid: Tartu Kaubamaja Keskuse ja Viimsi Keskuse turundusjuht Piret Kull, Eestimaa Kartul TÜ juhatuse liige Oliver Ots ja OÜ Matsimoka juhatuse liige Jan Inno. Toidutootjate turundus kaubanduskeskustes Piret Kull Ühistuline koostöö Eestimaa Kartul TÜ näitel Oliver Ots Matsimoka lugu Jan Inno Tagasiside kohaselt pidasid 91% koolituse temaatikat heaks ja 9% rahuldavaks. Kõik vastanud pidasid koolituse ettekandeid heaks. Koolituse sihtgrupiks olid ühistute juhtkond ja nõukogu. Koolitusel osales kokku 19 osalejat. Koolituse eesmärk oli väärtusahelas kõrgemale liikumine. Lisaeesmärkidena sooviti suurendada teadmiste ja teadlikuse kasvu, selgitada ühistulise turundamise kasumlikkust ja efektiivsust ning suurendada ühistegevuses osalejate arvu põllumajandus- ja toidusektoris. Koolitusel räägiti turundamise ja müügi olulisusest ühistu tegevuses läbi kogemuslike näidete ning kirjeldati eduka turunduse erinevaid viise, et saavutada eesmärke. Anti ka ülevaade, et millised on meie tänaste ühistute turundamise ja turustamisega seotud kitsaskohad ja võimalused nende lahendamiseks. Ühepäevane täienduskoolitus teemal Tulundusühistu finantsjuhtimine. Õppekava avaldatud: mumine=11165&systeemi_seaded=3,1,12,1

10 ; Eesti Maaülikool,Tartu; 22 osalejat. Lektorid: TÜ Farm In raamatupidaja Mary Mägi ja Baker Tilly Baltics OÜ vandeaudiitor Enre Oru. Tulundusühistu raamatupidamine ja aruandlus Mary Mägi Tulundusühistu finantsjuhtimine Enre Oru Tagasiside kohaselt pidasid 94% vastanutest koolituse temaatikat heaks ja 6% rahuldavaks. 69% vastanutest pidasid koolituse ettekandeid heaks ja 31% rahuldavaks. Koolituse sihtgrupiks olid ühistute juhtkond ja nõukogu ning alustavate ja toimivate ühistute liikmed. Koolitusel osales kokku 21 osalejat. Koolituse eesmärk oli teadmiste ja teadlikuse kasv. Lisaeesmärkidena sooviti, et toimuks kogemuste jagamine ning et suureneks ühistegevuses osalejate arv põllumajandus- ja toidusektoris. Koolitusel vaadati tegeva ühistu finantsjuhtimise olulisi aspekte tulundusühistu Farm In näitel. Selgitati tulundusühistu finantsjuhtimisel finantsindikaatorite ja otsustamise seoseid. Analüüsiti erinevatest finantsjuhtimise otsustest tulenevat mõju juhtimisprotsessis. Vaadati ühistu põhikirja ja finantsnäitajate vahelisi olulisi seoseid. Osalejatel oli võimalus küsida praktilisi küsimusi ja koos püüti leida parimad lahendused. Vaadati ka tulundusühistu seaduse ja audiitori seisukohta ning sellest tulenevaid kohustusi finantsjuhtimises. 2.3 Kahepäevased täienduskoolitused Kahepäevane täienduskoolitus teemal: Kommunikatsioon ühistus.

11 Õppekava avaldatud: mumine=11526&systeemi_seaded=3,1,12,1, ; Eesti Maaülikool,Tartu; samu osalejaid oli mõlemal päeval kokku 11. Lektor: HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla. Kommunikatsioon kui proaktiivne, suunatud ja mitmesuunaline protsess. Miks ja kuidas? Simulatsiooniharjutus. Püüame edastada üht sõnumit, näeme reaalajas, mis toimub tegelikult kuulaja peas. Eesmärgi hajumine ja teisenemine, filtrid, selektiivne kuulmine, terminite erinev tõlgendamine. Tuletame 5 peamist reeglit, kuidas olla kommunikatsioonis edukas. Ühistegevuse kommunikatsioon kui kokkulepetel ja reeglitel põhinev suhtlus. Reeglite kokkuleppimine missugune info on nähtav, millal, mis kanalis ja miks. Töövormid olukordades, kui arvamusi ei avaldata või kui arvamusi on palju ja üksteist ei kuulata. Konfliktide vältimine ja konsensuse otsimise võimalused. Kriisikommunikatsioon. Simulatsiooniharjutus kliendi sõnumite mõistmine, infovahetus väärtusahelas. Kuidas mõjutab kommunikatsioon koostööpartnerite motivatsiooni? Kommunikatsioon liikmete, juhatuse ja nõukogu vahel. Psühholoogia põhitõed kommunikatsioonis. Enesekehtestamine kommunikatsioonis. Kiire ja aeglane mõtlemine. Väljapoole suunatud kommunikatsioon. Meediasuhtlus. Kanalite valimine, sõnumi vormimine ja sõnumi müük. Halvad uudised kuidas käituda. Kriisijuhtimise ABC. Tagasiside kohaselt pidasid kõik vastanud nii koolituse temaatikat kui ka ettekandeid heaks. Koolituse sihtgrupiks olid ühistute juhtkond ja nõukogu. Koolitusel osales kokku esimesel päeval 12 osalejat ja teisel päeval 10 osalejat. Koolituse eesmärgiks oli koostöö oskuste arendamine. Lisaeesmärgiks oli näidata suuremat kasu efektiivsusest. Koolitusel räägiti struktuurselt läbi kommunikatsiooni temaatika ja informatsiooni levik ühistu erinevatel juhtimistasanditel ja erinevates rollides. Samuti jagati teadmist, kuidas ühistu juhtorganid peaksid toimima teatud kriisi situatsioonides kommunikeerimisel. Läbi praktiliste

12 harjutuste ja rollimängude õpiti tundma kommunikatsiooni metoodikaid ja meetodeid. Samuti õpiti tundma meediaga suhtlemise iseärasusi ja viise, kuidas paremini meediasse jõuda. Kahepäevane täienduskoolitus teemal Ekspordikoolitus. Õppekava avaldatud: mumine=11545&systeemi_seaded=3,1,12,1, ; Eesti Maaülikool, Tartu; samu osalejaid mõlemal päeval oli kokku 12. Lektorid: CM Tallinn AS juht Indrek Aigro, Saaremaa Piimatööstus AS juhatuse liige Ülo Kivine, AS Salvest Nõukogu esimees Veljo Ipits ja Piimandusühistu E-Piim juhatuse liige Jaanus Murakas. Eksport ning riskide juhtimine toorainete kaubanduses Indrek Aigro Mida toota ja kuhu müüa Ülo Kivine AS Salvest ajalugu ja arenguvõimalused kodu- ja eksportturgudel Veljo Ipits Eesti piimanduse senisest suurema konkurentsivõime tekkimise eeldused Jaanus Murakas Tagasiside kohaselt pidasid kõik vastanud nii temaatikat kui ka ettekandeid heaks. Koolituse sihtgrupiks olid ühistute juhtkond ja nõukogu. Koolitusel osales mõlemal päeval 14 osalejat. Koolituse eesmärgiks oli rahvusvahelise koostöö suurendamine. Lisaeesmärkidena sooviti suurendada teadmiste ja teadlikuse kasvu, näidata tulutoovust ning kuidas jõuda väärtusahelas kõrgemale. Koolitusel anti ülevaade mõnedest tänastest eksportivatest ettevõtetest ning räägiti ekspordist toidu ja põllumajandus saaduste puhul. Saadi veelkord kinnitust, et ühtepidi Eesti on väga väike, et üksiku ettevõtjana pakkuda oma toodangut ekspordiks, aga teistpidi piisavalt suur, et

13 pakkuda oma toodangut siseturule. Ekspordi osas on kindlasti oluline valdkondlik koostöö. Ekspordi puhul kaasnevad mitmed nõuded, mida tuleb täita, Veterinaar- ja Toiduameti nõuded. Oluline on ka riikidevaheline koostöö, et luua tingimused ettevõtjatele turule sisenemiseks. Vajalik on hea toode ning ettevõtjatevaheline koostöö, et tagada maht. Samuti anti hea ülevaade uutest eksporditavatest toodetest. Toonitati, et selleks, et eksporti teostada, on vaja äärmiselt põhjalikult omada ülevaadet sihtriigi turust, erinevatest teguritest ja ka kultuurilistest aspektidest. 2.4 Eesti ettevõtete külastused Esimene ettevõtete külastuse päev Toormele lisandväärtuse andmine toimus , Saaremaal Saaremaa Piimatööstus AS ja Kõljala Põllumajanduslik OÜ a) Toormele lisandväärtuse andmine ; Saaremaa Piimatööstus AS, Pikk tn 64, 93815, Kuressaare; grupijuhi nimi: Rando Värnik; kõneleja: Ülo Kivine; osavõtjate arv: 11 osalejat. b) Toormele lisandväärtuse andmine ; Kõljala Põllumajanduslik OÜ, Pihtla vald, Saaremaa; grupijuhi nimi: Rando Värnik; kõneleja: Tõnu Post; osavõtjate arv: 11 osalejat. Külastati kahte ettevõtet: Saaremaa Piimatööstus AS ja Kõljala Põllumajanduslik OÜ. Külastuste sihtgrupiks olid toimivate ja alustavate põllumajandusühistute juhtkond ja liikmed. Külastustel osales kokku 11 osalejat. Külastuste eesmärgiks oli praktilise teadmise jagamine koostöö arendamiseks ja toormele lisandväärtuse andmiseks Külastuse päeval saadi ülevaade uuendatud tehnoloogiatest piimatootmises ja vaadati piimatööstuse ahelas toodete tehnoloogilisi iseärasusi ning kuidas ühistuline piim jõuab väärtusahelas tooteni. Tutvuti ka Saaremaa piimatootjate ühistu juhtimisstruktuuriga ja

14 räägiti ühistu liikmete kaasamisest otsustusprotsessidesse, et arusaada kui hästi on teavitatud liikmed oma toormele lisandväärtuse andmisest. Samuti uuriti ka millised on edasised ühistu mõtted toormele lisandväärtuse andmisel. Teine ettevõtete külastuse päev Toormele lisandväärtuse andmine toimus Üvasi Talu OÜ ja Lõunapiim OÜ a) Toormele lisandväärtuse andmine Üvasi Talu OÜ, Rasina küla, Põlva vald; grupijuhi nimi: Rando Värnik; kõneleja: Anne Grünberg; osavõtjate arv: 9 osalejat. b) Toormele lisandväärtuse andmine Lõunapiim OÜ, Metsavenna Talu, Vastse-Roosa küla, Rõuge vald, Võru maakond; grupijuhi nimi: Rando Värnik; kõneleja: Meelis Mõttus; osavõtjate arv: 9 osalejat. Külastati Üvasi Talu OÜ ja Lõunapiim OÜ. Külastuste sihtgrupiks olid toimivate ja alustavate põllumajandusühistute juhtkond ja liikmed. Külastustel osales kokku 9 osalejat. Külastuste eesmärgiks oli praktilise teadmise jagamine koostöö arendamiseks ja toormele lisandväärtuse andmiseks. Vaadati konkreetsete ettevõtete näitel, kuidas piima kui tooret töötlev väike üksus on arendanud välja ahela toormest tooteni, et sellekaudu saada enda toormest rohkem lisandväärtust. Õpiti tundma kahe tootja näitel, et millised on raskuspunktid, kus ka vajatakse poliitiliste otsustajate abi.

15 Kolmas ettevõtete külastuse päev teemal Toormele lisandväärtuse andmine toimus Eesti Lihatööstuse Ühistu ja Haameri Talu Lihapood OÜ a) Toormele lisandväärtuse andmine Eesti Lihatööstuse Ühistu, Tööstuse, Vastse-Kuuste 63601, Põlva maakond; grupijuhi nimi: Rando Värnik; kõneleja: Tarmo Saar; osavõtjate arv: 7 osalejat. b) Toormele lisandväärtuse andmine Haameri Talu Lihapood OÜ, Viluste küla, Veriora vald, Põlvamaa 64225; grupijuhi nimi: Rando Värnik; kõneleja: Ave Haamer; osavõtjate arv: 7 osalejat. Külastati Eesti Lihatööstuse Ühistut ja Haameri Talu Lihapood OÜ-d. Külastuste sihtgrupiks olid toimivate ja alustavate põllumajandusühistute juhtkond ja liikmed. Külastustel osales kokku 7 osalejat. Külastuste eesmärgiks oli praktilise teadmise jagamine koostöö arendamiseks ja toormele lisandväärtuse andmiseks. Külastusel saadi ülevaade liha tootmise ja töötlemise ühistegelikust protsessist. Läbi disskussiooni saadi teadmist erinevatest lihaväärindamisega seotud nõuetest tehnoloogiale, toidupuhtusele ja võimalustest, kuidas neid nõudeid täita ja lahendada ühistuliselt, näiteks ühistulise tapamaja puhul. 2.5 Õpiringid a) toidunisu tootjate koostöö õpiring 2018.a. esimesel poolaastal on toimunud 2 toidunisu tootjate koostöö õpiringi kohtumist. Koostöö õpiringi eesmärgiks on väärtusahelas kõrgemale jõudmine ning tegevusplaani käivitamine toidunisu lisaväärtuse tõstmiseks. Esimene kohtumine toimus Rakveres ja teine kohtumine Tartus. Esimesel kohtumisel oli teemaks toidunisu kasvatamisega seotud arengusuunad tulevikuks ning teisel kohtumisel nisu kasvatuse peamised tulevikuvajadused ühistus.

16 b) Piimanduse koostöö õpiring 2018.a. esimesel poolaastal toimus 1 piimanduse koostöö õpiringi kohtumine. Piimanduse õpiringi eesmärgiks on koostöö oskuste arendamine. Kohtumine toimus Mäos. Kohtumise teemaks oli rahvusvaheliste ühistute juhtimine ja finantseerimine. c) Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring 2018.a. esimesel poolaastal toimus 2 Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiringi kohtumist. Õpiringi eesmärgiks on kaasamine ja koostöö oskuste arendamine kvaliteedi tagamiseks väikepõllumajandus tootjate vahel. Kohtumised toimusid ja Mõlemad kohtumised toimusid Viljandis. Õpiringi kohtumistel koostati 2018.a. tegevusplaani ja käsitleti laoarvestuse põhimõtteid ühistus juhtimise lihtsustamiseks. 2.6 Väljaantud käsiraamatute ja teabematerjalide loetelu 2018.a. planeeritavad käsiraamatud ja teabematerjalid antakse välja 2018.a. teisel poolaastal. Nõukoguga on kokku lepitud järgmine sisu jaotus: a) Ühistu loomise käsiraamat käsitletakse järgnevaid teemasid: praktiku kommenteeritud Tulundusühistuseadus; erinevat tüüpi ühistute põhikirjade koostamine; tulundusühistu raamatupidamine; tunnustatud tootjaorganisatsioonide olemus ja kasu; ühistu omanik on ühistu liige ning kuidas saavutada usaldus koostööks. b) Teabematerjal: toodete eksport ja turustamine käsiteletakse järgnevaid teemasid: turustus kodu- ja eksportturgudel; turunduse võimalused; väiketootja võimalused turustuskanalis; väärtusahelapõhine koostöö; uued turud ning nendele sisenemine; ühistegevuse kasu toodete eksportimisel ja turustamisel. c) Teabematerjal: liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse käsitletakse järgnevaid teemasid: ühistu struktuuri ja strateegia kujundamine juhtkonna ja nõukogu tasandil; tegevjuhtkonna valimisprotsess; ühistu roll ning ootused ühistu juhtimisele; põlvkondade vahelised erinevused, millega tuleb ühistu juhtimisel arvestada; uute ja vanade liikmete konflikt ja võimalikud lahendused ning liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse.

17 2.7 Veebileht Ühistegevuse veebilehel on avaldatud 2018.a. esimesel poolaastal järgnevad materjalid: a) Tulundusühistu raamatupidamine Mary Mägi b) Tulundusühistu finantsjuhtimine Enre Oru c) Väiketootja sisenemine jaekaubandusse Sirkka Pintmann d) Coop Eesti jaekaubandusest Oliver Rist e) Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused Olav Kreen f) Ühistu liikmeks olemise olemus Vahur Tõnissoo g) Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks Kalev Karisalu h) Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks Janeli Tikk i) Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid Katrin Tasa j) Ühistegevuse praktilised näited Edgars Ruža k) Toidutootjate turundus kaubanduskeskustes Piret Kull l) Ühistuline koostöö Eestimaa Kartul TÜ näitel Oliver Ots m) Matsimoka lugu Jan Inno n) Ühistegevus põllumajanduse esindusorganisatsioonides Roomet Sõrmus o) Ühistulise tegevuse kogemused Tõnu Post p) TÜ Farm In ühistute vaheline sisendite ostu osakond visioon ja tegelikkus Urmas Pallon q) Eksport ning riskide juhtimine toorainete kaubanduses Indrek Aigro r) Mida toota ja kuhu müüa Ülo Kivine s) AS Salvest ajalugu ja arenguvõimalused kodu- ja eksportturgudel Veljo Ipits t) Eesti piimanduse senisest suurema konkurentsivõime tekkimise eeldused Jaanus Murakas u) Kommunikatsioon ühistus Ene Seidla Ühistegevuse veebilehe külastatavus Google Analytics andmetel on toodud alljärgnevas tabelis: Periood Külastajate arv 2017 märts aprill mai juuni 107

18 2017 juuli august september oktoober november detsember jaanuar veebruar märts aprill mai juuni Teave sihtgruppidele infopäevade, täienduskoolituste, konverentside, ettevõtete külastuste ja õpiringide toimumise teavitamise kohta Teavet programmi ürituste kohta on jagatud läbi mitme kanali internetis: a) pikk.ee veebileht; b) maainfo.ee veebileht ja uudiskirjad; c) yhistegevus.emu.ee veebileht; d) ühistegevuse Facebooki leht; e) Eesti Maaülikooli veebileht. Samuti on saadetud kutsed iga läbi järgnevate listide; a) ühistute kontaktid äriregistrist; b) konsulentide kontakt pikk.ee lehelt; c) üritustel osalenud isikud; d) kutse edastamine programmi Nõukogu liikmete poolt; e) kutse edastamine programmi partnerite poolt (Põllumeeste Ühistu Kevili, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit); f) põllumajanduse ja metsandusega tegelevad ettevõtted, PRIA kontakt, 2016.a. otsetoetuse saajad; g) PRIA poolt saadud tunnustatud tootjarühmade kontaktid; h) Eesti Maaülikooli andmebaas.

19 Samuti helistatakse läbi eelnevatel üritustel osalejad, et teavitada neid järgnevatest üritustest juhul, kui nädal ennem üritust pole grupp täitunud. Kõige enam toimib otsekontakt helistades, sest e tuleb palju ja tihti on huvipakkuvad üritused osalejatele märkamata jäänud. Samuti toimib hästi teavitamine sotsiaalmeedias. 4. Elluviidud tegevuste tulemuslikkuse analüüs Alates programmi algusest 2017.a. kuni on ühistegevuse programmi raames käinud infopäevadel, täienduskoolitustel ja Eesti ettevõtete külastustel 186 erinevat isikut. Kokku on aga osalenud 413 osalejat, mis näitab, et ühistegevuse programmi üritustel osalemine ei jää ühekordseks a. esimesel poolaastal on kokku korraldatud (infopäevad, täienduskoolitused, Eesti ettevõtete külastused) 12 tegevust, millest võttis osa 164 osalejat. See teeb keskmiselt 13.6 osalejat ürituse kohta. Perioodil on infopäevadel olnud kokku osalejaid 134, Eesti ettevõtete külastustel 66, kahepäevastel täienduskoolituste l68 ja ühepäevastel täienduskoolitustel 145. Keskmiselt on osalejate arv kõige suurem ühepäevastel täienduskoolitustel (16.1 osalejat). Infopäevade keskmine osalejate arv on 14.8, kahepäevastel täienduskoolitustel 13.6 ja ettevõtete külastusel 11. Maksimaalne grupi suurus infopäevade ja koolituste puhul on 20 osalejat ning ettevõtete külastuste puhul 14 osalejat a. esimesel poolaastal oli Eesti ettevõtete külastuse päevadest kõige populaarsem Saaremaa Piimatööstus ASi ja Kõljala Põllumajanduslik OÜ külastamine. Infopäevadest oli kõige populaarsem teema EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused. Koolituste puhul oli osalejate arv kõige suurem teemade puhul Tulundusühistu finantsjuhtimine ja Ühistuline turundamine. Ühistegevuse programmi üritustel osalevad peamiselt sihtgrupid põllumajandus ühistute juhtkond ning põllumajandus ettevõtete juhtkond. Hinnanguliselt on 186-st erinevast osalenud isikust seotud tulundusühistutega 115 osalejat, põllumajandus ettevõtlusega 42 osalejat ja põllumajandust toetavate valdkondadega 29 osalejat. Tulundusühistute liikmete osalemist on oluliselt vähem ning seda aitaks suurendada juhtkonna aktiivsusega. Liikmete puhul on levinud arvamus, et ühistu tegevuse arendamiseks piisab, kui programmi üritustel osaleb juhtkond. Programmi juht on seisukohal, et meil on vaja leida meetmed, mis suunaksid ühistu liikmeid enam osalema ühistegevuse alastes koolitustes ja kogemuste vahetamises. Selle

20 saavutamiseks on vajalik ühistu juhtide ja nõukogu liikmete poolne ühistu liikmete teavitamine ning sünkroniseeritud tegevused ühistu enda poolt pakuvatest koolitustest, seminaridest ning teadmussiirde pikaajalisest programmist. Oleks vajalik mõelda, kuidas programmi tegevusi saaks viia ühistu liikmetele koju kätte. Või kuidas töötada välja täiendavad meetmed konkreetse ühistu vajadustest tulenevate liikmete kompetentsi tõstmiseks. Kuivõrd ühistegevuse arendamine sõltub väga palju iga üksiku ühistu liikme teadmistest, siis erinevate sihtgruppidega eraldi tegelemine on vajalik eeskätt seetõttu, et erinevates tasandites (juhid, nõukogu, liikmed) on erinevad juhtimis- ja otsustamistasandid, probleemiks jääb kuidas saada tänane põllumajandustootja - lihtliige programmi koolitustele, või siis konkreetselt sihtgrupile kujundatud tegevustele. Tuleviku tegevuste mõistes on märksõnadeks enam individuaalsust ning võimalusel ka e-põhiste lahenduste osaline kasutamine. Programmi kõik tegevused, mis on kokkulepitud, aitavad suurendada ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamist kogu tarneaahela ulatuses. Mitmel korral on ühistegevuse programmi juht ühistegevuse alase kompetentsi teemadel rääkinud nii teistel infopäevadel/konverentsidel, ajakirjanduses kui ka raadios, samuti ühistegevuse rollist põllumajanduses ja toidutootmise sektoris a. esimesel poolaastal korraldati kahepäevane täienduskoolitus ekspordi teemal. Koolitusel räägiti sihtgrupile uutest turgudest ja ettetulevatest küsimustest uuele turule sisenemisel a. teisel poolaastal korraldatakse rahvusvaheline ühistegevuse konverents, kuhu tulevad esinema 4 ühistegevuse väliseksperti, mis samuti on kooskõlas programmi eesmärkidega. Läbi ühistegevuse konverentsi suurendame rahvusvahelise ühistegevuse alast teadmist ja oskusteavet. Samuti on programmi raames käsitletud ühisturundamise ja müügiedenduse teemat, mis samuti on seatud ühistegevuse programmi eesmärkideks. Vastavalt osalejate suulisele ja kirjalikule tagasisidele soovitakse programmi jätkamist sarnaselt eelnevale. Kõik korraldatud üritused on saanud positiivset tagasiside ja osalejad on jäänud rahule valitud teemade ja lektoritega. Samuti on osalejad rahul, et grupi suurused ei ületa 20 inimest, mis annab võimaluse küsimuste esitamiseks ja diskussiooni tekkimiseks, seeläbi on ka tagatud parem teadmiste omaksvõtmine. Programmi meeskond näeb, et ka edaspidi ei tohiks grupi suurus olla infopäevade ja koolituste puhul rohkem kui 20 osalejat. Endiselt oodatakse esinema praktikuid ning 2019.a. on plaanis kutsuda esinema rohkem kui varasemalt väliseksperte.

21 Järgmisel aastal soovib programmi meeskond käsitleda järgnevaid teemasid: finantseerimine, kommunikatsioon ja konfliktide lahendamine, jaekaubanduse ja turunduse võimalused, riskijuhtimine põllumajanduses, koostöö meetodid ja ühistegevuse praktilised kogemused välisriikidest. Sarnaselt 2018 aastaga näeme, et ka 2019.a. on vajadus jätkata teabe levitamist teemal, et ühistu omanik on ühistu liige a. teabematerjalide ja käsiraamatute puhul on soov kirjutamisse kaasata enamuselt väliseksperte, siiamaani on kirjutamisse kaasatud olnud Eesti praktikud. Tellijale oleks ettepanek, et kui programmi kestvuse ajal toimuvad muudatused programmi korraldamises ja nõuete täitmisel, siis võiks ka vastavalt uuendada programmi tehnilise kirjelduse dokumenti. 5. Koostöötegevused valdkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega Ühistegevuse programmi partnerid kohtuvad aastas vähemalt kaks korda, et arutada korraldatud ürituste tulemust ning seada eesmärgid veel korraldamata ürituste puhul. Nii nagu 2017.a. tehakse koostööd Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga ka 2018.a., et korraldada rahvusvaheline ühistegevuse konverents ning viia läbi piimanduse õpiringi kohtumised. Programmi teised partnerid on kaasatud pigem sektoripõhise sisendi andmise poole pealt kui ürituste läbiviimise poole pealt, ürituste korralduslik pool on Eesti Maaülikooli kanda. Tulevikus näeme suuremat koostööd Maaelu Edendamise Sihtasutusega, et rohkem kaasata üritustel osalejatena nõustajaid ja seeläbi suurendada ühistegevusealaste teabelevitajate võrgustikku. Kõik programmi partnerid on kursis tegevuste kalendriga ning korraldavad info levitamist läbi oma kanalite. Peale partnerite seminaride, ollakse jätkuvalt aktiivselt ühenduses ka i ja telefoni teel, omavahel jagatakse programmi ürituste tagasiside ning olulist informatsiooni, mis toetab programmi tegevusi a. on jätkatud sama suunda nagu oli 2017.a, lektoritena on kaasatud ettevõtjad-praktikud, koolitajad, ühistute juhtkond ja nõukogu, valdkonna organisatsioonide ja liitude juhtkond ja nõukogu ning õppejõud. Aruande koostajad: Rando Värnik, ühistegevuse programmi juht ja Liis Võlli, ühistegevuse programmi assistent.

22 Aruande kinnitamine ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi Nõukogu poolt, aruande kinnitamise kuupäev: 1. Reve Lambur, Põllumajandusuuringute Keskus (nõukogu esimees): Jaak Läänemets, KEVILI (nõukogu liige): Jaanus Joasoo, Maaeluministeerium (nõukogu liige): Leho Verk, Maaelu Edendamise Sihtasutus (nõukogu liige): Märt Riisenberg, TÜ EPIKO (nõukogu liige): Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate Keskliit (nõukogu liige): Kaie Laaneväli, Maaeluministeerium (nõukogu liige): Mikk Link, Eesti Erametsaliit (nõukogu liige): Rando Värnik, Eesti Maaülikool (nõukogu liige):

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Roomet Sõrmus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Kauplemise hea tava Hea kauplemise tava Üks väljapääs on see, et Eestis tuleb vastu võtta

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr ) I vahearuanne Aruandeperiood

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr ) I vahearuanne Aruandeperiood Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr 194144) I vahearuanne Aruandeperiood 10.09.2018-9.12.2018 Ühistäitjad: Põllumajandusuuringute Keskus Eesti

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem