HI-viiruse päritolu ja bioloogia

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HI-viiruse päritolu ja bioloogia"

Väljavõte

1 HI-viiruse päritolu ja bioloogia Maarja Adojaan, Andres Männik, Rein Sikut HIVi päritolu HIVi päritolu on väga põhjalikult uuritud: lentiviiruste fülogeneetiline analüüs näitab, et mõlemad HIVi tüübid, nii HIV-1 kui ka HIV-2 on inimesele üle kandunud ahvidelt. HIV-1 lähim sugulane on ekvatoriaalses Lääne-Aafrikas (Kamerun, Gabon, Ekvatoriaal-Guinea) elaval šimpansi alamliigil tšegošimpansil (Pan troglodytes troglodytes) esinev SIVcpz (simian immunodeficiency virus); samas kui HIV-2 on tõenäoliselt üle kandunud hallmangabeilt (Cercocebus atys, SIVsm). Viiruse ülekanne ahvilt inimesele on toimunud korduvalt, HIV-1 puhul vähemalt 3 korral (vastavalt on tekkinud HIV-1 M, N ja O grupid), HIV-2 puhul vähemalt 4 korral. Tänu retroviiruste võimele rekombineeruda, on nende päritolu väljaselgitamine üsna komplitseeritud näiteks inimesele ülekandunud šimpansi SIVcpz viirus on arvatavasti tekkinud kaelusmangabeil (Cercocebus torquatus) esineva SIVrcm viiruse ja rohepärdikut nakatava (Cercopithecus nictitans) SIVgsn-i rekombineerumisel. Neil pärdikutel esinevad vastavad SIV viirused sattusid šimpansidele tänu viimaste röövtoidulisusele (Bailes et al. 2003, Rambaut 2004). Šimpansidelt inimesele ülekanne toimus jällegi analoogiliselt tänu Kesk- ja Lääne-Aafrikas laialt levinud ahviliha (nn. bushmeat) söömisele (millele eelneb küttimine, liha töötlemine, turul müümine) ja ahvide pidamisele lemmikloomana. Arvestades, et vähemalt 17% turul müüdavast ahvilihast on nakatunud SIViga, pole ime, et SIV nii mitmel korral inimesele üle on kandunud (Peeters et al., 2002). Siinkohal lihtsustatud retsept HI viiruse tekitamiseks: võta kahe pärdiku liha (mis kannavad SIVrcm ja SIVgsn viiruseid), sööda seda šimpansile, seejärel oota paar aastat ja söö omakorda see šimpans ära. Vähemalt 30 Aafrika primaadiliiki kannab SIV nakkust ja mitte ühelgi ei põhjusta SIV nähtavaid haigustunnuseid. See viitab sellele, et nad on kohastunud selle viirusega koos eksisteerima ja/või viirus on muutunud 68

2 evolutsiooni käigus peremehe suhtes vähem agressiivseks. Lõuna- Aafrika ja Aasia ahvidel SIVi leitud ei ole. HIVi pandeemia ajalugu Praegune HIV-i pandeemia algas arvatavasti 1970ndate lõpus; 1980ndaks aastaks oli HIV levinud juba vähemalt viiele kontinendile, nakatunuid võis olla Erinevaid sümptomeid hakati ühe haigustekitajaga seostama, kui aastatel märgati ebatavaliste viirusnakkuste ja vähivormide arvu äkilist kasvu San Francisco ja New Yorgi geimeeste seas aastal isoleeriti HIV-1 viirus esmakordselt Prantsusmaal, aasta hiljem USAs. Arvatakse, et HIV-1-ga nakatus inimene tegelikult esimest korda umbes 70 aastat tagasi 1930ndatel ja HIV-2-ga umbes 60 aasat tagasi. Vanim säilinud plasmaproov on pärit aastal Kongos elanud mehelt. Juba varastest proovidest isoleeritud viiruste seas on täheldatav varieeruvus olenevalt sellest, millist HIVi geeni sekveneerida, võib see eri isolaatide vahel ulatuda 10%-30%-ni. Neid, fülogeneetiliselt üksteisest ühekaugusel asetsevaid liine hakati nimetama subtüüpideks, mis tähistati alfabeetiliselt ja neid on identifitseeritud 9 (A, B, C, D, F, G, H, J, K). Subtüübid tekkisid arvatavasti väikestest nn. founder-populatsioonidest. Neis piirkondades, kus viirus kauem levida on saanud, esineb ka kõige suurem varieeruvus erinevate tüvede vahel Kesk-Aafrikas on olemas peaaegu kõik võimalikud HIV-1 ja HIV-2 tüübid. Arvatakse, et lähima 20 aasta jooksul kaob selline pilt, kus eri subtüübid on piirkonnaspetsiifilised B on USAs ja Euroopas, A Venemaal ja C Lõuna-Aafrikas, Hiinas ja Indias ning selle asemel on paljudes piirkondades mosaiikse genoomiga viirused ehk CRFid (circulating recombinant form). Praeguseks on teada vähemalt 30 erinevat CRFi, on leitud isegi HIV-1 ja HIV-2 hübriide. Lisaks on neis piirkondades, kus paralleelselt ringleb mitu erinevat subtüüpi, väga levinud unikaalsed rekombinantsed vormid sellised mosaiikse genoomiga tüved, mis tekivad ühe inimese sees, kuid ei ole võimelised järgmisele inimesele üle kanduma. HIV-1 muutlikuse molekulaarsed alused Subtüüpide paljusus ning mosaiiksete genoomidega viiruste levik tuleneb otseselt HI viiruse genoomi muutlikkusest, mis on erakordselt 69

3 suur mitte ainult rakulise DNA muutlikkusega võrreldes, vaid isegi suhteliselt muutlike RNA viiruste (nt. gripiviirus) hulgas. Selle nähtuse põhjuseid tuleb otsida HI-viiruse elutsükli ja genoomi replikatsiooni iseärasustest. Nagu kõik retroviirused, mille üheks alamrühmaks on lentiviirused, kasutab HIV oma RNA genoomi (grna) paljundamiseks DNA proviiruse vahevormi. Rakku nakatav HIVi osake sisaldab kahte grna molekuli. Pärast viiruse sisenemist rakku kasutab viiruse päritolu ensüüm, pöördtranskriptaas, grna-d matriitsina, et tõlkida see DNA proviiruse järjestuseks, mis seejärel integreeritakse raku genoomi. Sarnaselt rakulise RNA ja valgusünteesiga järgneb viiruse RNAde ja valkude süntees rajas DNA RNA valk, mille läbiviimiseks kasutatakse vastavaid raku masinavärke. Elutsükli lõpuks pakitakse uued, kahte RNA genoomi sisaldavad viirusosakesed, mis väljutatakse rakust. Minimaalne aeg, mis sellise tsükli läbimiseks kulub, on kõigest pisut rohkem kui 1 ööpäev ning nakatunud inimese kehas võidakse selle aja jooksul toota enam kui viirusosakest (Perelson et al., 1996). Millises elutsükli etapis tekivad muutused viiruse genoomis? On leitud, et HIVi pöördtranskriptaasi poolt katalüüsitavas sünteesis grna proviiruse DNA tekib suhteliselt palju vigu (nukleotiidide asendusi, kadusid ja lisandusi). Erinevatel andmetel tekib 10 4 nukleotiidi pikkuse grna tõlkimisel DNA proviiruseks keskmiselt viga. Võrdluseks võib siinkohal tuua meie enda rakulise DNA kopeerimise täpsuse, kus tekib vaid 1 viga nukleotiidi kohta. Sellise drastilise erinevuse peamiseks põhjuseks on asjaolu, et erinevalt rakulise DNA sünteesist puuduvad HIVi grna DNA kopeerimisel kontrollmehhanismid, mis tunneksid ära tekkinud vigu ning algataksid nende parandamise. Siiski on HIV pöördtranskriptaas üsna eriline ka omataoliste seas, tehes korda enam vigu kui paljud teised viiruselised pöördtranskriptaasid, mille puhul samuti puudub vigade paranduse mehhanism. Võttes arvesse ka eelpool toodud viiruse elutsükli kiirust ja produtseeritavate viirusosakeste suurt hulka, on selline vigaderohke süntees arvestatav muutlikkuse tekitaja. Kindlasti on paljude tekkinud mutatsioonide avaldumise mõju viiruse levikule ja patogeneesile neutraalne või on tulemuseks mittefunktsionaalsed variandid, mis edasi levida ei suuda. Samas pole kahtlust, et HI-viiruse erakordne geneetiline muutlikkus pakub pidevalt 70

4 välja uusi variante, millel on roll viiruse pideval kohanemisel. Kas mõni replikatsiooni käigus tekkinud mutantne viirus saab eelise, sõltub selektiivsetest mõjuritest. Kui organismi immuunvastus avaldab survet viiruse levikule, saavad eelise nn. immuunpõgenikud, mis suudavad seda vältida. Need mutandid kannavad selliseid mutatsioone viirusvalkude järjestustes, mis muudavad nad mõnele immuunsüsteemi komponendile nähtamatuks. Sellest tulenev immuunsüsteemi kontrolli nõrgenemine võib kaasa tuua mõne juhuslikult tekkinud immuunpõgeniku eelistatud paljundamise ning plahvatusliku leviku kehas. Sarnaselt võib selekteerivaks mõjuriks olla ka näiteks viirusevastaste ravimite toime. Paljudel juhtudel on üksiku aminohappe muteerumine viiruse valgus piisav, et tekiks resistentsus mingi konkreetse ravimi suhtes ja sellise viirusevariandi poolt põhjustatud nakkust pole vastava ravimiga enam võimalik pärssida. Lisaks pöördtranskriptaasi vigasele sünteesile on HIVi genoomi puhul oluliseks muutlikkuse allikaks ka rekombinatsioon. Sarnaselt mõnedele teistele viirusnakkustele pole ka HIVi puhul takistatud korduv nakatumine. Seetõttu on võimalik, et rakku nakatab kaks viirusosakest, millest üks kuulub näiteks subtüüpi A ja teine subtüüpi B. Nakatumine ei pea sealjuures toimuma täpselt üheaegselt. Rekombinatsiooni eelduseks on olukord, kus nii A kui B proviirused on integreeritud raku genoomi, toimub eelpoolkirjeldatud tsükkel, mis kulmineerub uute viirusosakeste vabanemisega. Uute viirusosakeste pakkumisel kahekaupa uutesse partiklitesse ei ole teada mingit mehhanismi, mis paneks näiteks mõlemad A genoomi molekulid tingimata ühte partiklisse. Pigem on põhjust arvata, et see protsess on täiesti juhuslik. Seega vabaneb kahe viiruse subtüübiga nakatunud rakust ka kimäärseid viirusosakesi, mis sisaldavad ühte A ja ühte B RNA genoomi. Kui kimäärne viirus nakatab järgmist rakku, tekibki võimalus viiruse genoomi rekombinatsiooniks, sest lisaks suurele vigade sagedusele on HIVi pöördtranskriptaasil veel üks omapära, mis soodustab just rekombinatsioonilist muutlikust. Nimelt on kindlaks tehtud, et ühe proviiruse DNA molekuli sünteesi käigus vahetab pöördtranskriptaas mõnikord matriitsi, kasutades alguses ühte ning hüpates poole töö ajal teisele sama viirusosakesega rakku sisenenud grna-le. Loomulikult 71

5 pole matriitsi vahetusel proviiruse järjestusele olulist mõju, kui kaks matriitsi on identsed või väga sarnased, kuid kimäärsete viirusosakeste puhul tekivad mosaiiksed proviirused ja uued mosaiiksed genoomid. HIV-1 epideemia Eestis Enne aastat esines Eestis HIVi väga vähesel määral ja see oli sisse toodud Lääne-Euroopast. Valdav oli B subtüüp, nakatumiseviis oli seksuaalne a. suvel leiti esimesed nakatunud süstivate narkomaanide seas ja tänu levikuviisile kasvas HIV positiivsete inimeste arv plahvatuslikult. Sama oli juhtunud juba mitmetes endistes lõunapoolsetes liiduvabariikides (alustades Ukrainast a.). Praeguseks on Eestis täiskasvanud elanikkonnast nakatunuid 1%, mis on kõrgeim osakaal kogu Euroopas, edestades vähemalt mõni aeg tagasi väidetavalt isegi Venemaad. Valdavalt levis Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Moldovas jt. SRÜ riikides HIV-1 A subtüüp, seega oleks olnud ootuspärane, kui ka Eesti epideemiat põhjustanuks subtüüp A viirused. Üllatuslikult on selgunud, et ligi 80% Eesti HIV positiivsetest kannab hoopis mosaiikse genoomiga, seni vaid Kesk-Aafrikas identifitseeritud viiruse tüüpi CRF06_cpx (Adojaan et al. 2005). Eestis esinevad viiruseisolaadid on väga väikese muutlikkusega, mis lubab üsna kindlalt väita, et epideemia on alguse saanud ühest allikast. Lisaks CRF06_cpx viirustele on Eestis vähesel arvul leitud ka subtüüpi A kuuluvaid viirusi, lisaks veel märkimisväärsel hulgal (15%) A ja CRF06_cpx-i rekombinante. Kuidas see eksootiline viiruse tüüp siia sattus, pole teada mujalt Euroopast on seda leitud vaid üksikutelt nakatunutelt. Igal juhul sattus see isolaat siin soodsale pinnale, sest süstivate narkomaanide arvu järsk tõus võimaldas ka viirusel jõudsasti levida. Kuidas ravitakse HIVi Ainuke toimiv ravi HI-viiruse leviku kontrolli all hoidmiseks organismis on käesoleval ajal retroviiruse vastane keemiaravi (nn. HAART - highly active antiretroviral therapy). See seisneb mitmete keemiliste ainete kasutamises, mis pärsivad HI-viiruse erinevaid protsesse (pöörd-transkriptsiooni, valkude proteolüütilist töötlemist, proviiruse integratsiooni kromosoomidesse). Esimene ravim, mida 72

6 inimestel hakati katsetama, oli Zidovudine (AZT). See ravim kujutas endast nukleosiidi analoogi, mida viiruse pöördtranskriptaas lülitab küll sünteesitava DNA ahela koostisse, kuid mis ei lase seejärel DNA ahelal enam pikeneda. See ravim ja ka mitmed teised nukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid olid suhteliselt vähe-efektiivsed ja ravi käigus tekkis tõsiseid kõrvaltoimeid. Oluline läbimurre saabus aastal, kui võeti kasutusele uus klass ravimeid proteaasi inhibiitorid mis takistavad sünteesitud viiruslike eellasvalkude lõplikku valmimist a. sügisel algas suur võidujooks kolme suure kompanii vahel: Abbott, Roche ja MSD, kes püüdsid proteaasi inhibiitoritega esimestena turule jõuda. Detsember 1995 kuni märts 1996 ilmusidki kolm uut proteaasi inhibiitorit (saquinavir, ritonavir ja indinavir). Nende kasutamine koos pöördtranskriptaasi inhibiitoritega avaldas väga suurt terapeutilist mõju: paljud patsiendid, kes enne olid hooldekodudesse paigutatud, suutsid uuesti tööle naasta, samuti vähenesid oluliselt kliiniliste AIDS i tunnuste teke, mitmete ohtlike oportunistlike haiguste (CMV-viirus ja Mycobacterium avium complex) esinemine ja suremus. Kuid peagi sai selgeks ka tuntud tõsiasi igal heal ravimil on ka kõrvalmõjud. Kuna neid ravimeid peab tarvitama iga päev (ja kogu elu), siis paljud patsiendid ei talu neid enam. Paljudel tekivad spetsiifilised kõrvalnähud, millest levinuim on lipodüstroofia sündroom (rasvkoe kadumine näolt ja jäsemetelt). Praeguseks on selge, et HAART ravi ei ole kindlasti suuteline viirust organismist välja ravima, vaid ainult aitab selle paljunemist ohjata. Kahjuks on tekkinud ka juba HAART ravimite suhtes resistentseid viirusetüvesid, eriti arenenud riikides, kus see ravi on paljudele kättesaadav. Selle tulemuseks on, et juba 10-20% uutest nakatumistest on põhjustatud ravim-resistentsete viirustüvede poolt. Vaktsiinid Lootused HIV epideemia vähendamiseks maailmas on seotud tõhusa vaktsiini loomisega. Käesoleval ajal (aprill a.) on üle 30 erineva vaktsiinikandidaadi viidud kliiniliste katsetuste staadiumisse (enamik neist on I II faasi katsetused) kokku 12 eri riigis. Üks vaktsiinikandidaat on läbinud ka III faasi katsetuse, mis peaks lõplikult selgitama, kas antud preparaat aitab haigestumist vältida, kuid kahjuks edutult. Selle katse viis läbi Kalifornias baseeruv firma VaxGen, kes süstis vaktsiini 3300-le kõrge riskiastmega inimesele (peamiselt mees- 73

7 homoseksuaalid), kes katsetuse alguses ei olnud nakatunud HIV-ga. Tulemuseks oli üsna ühesugune nakatumise protsent vaktsineeritutel (5.7%) võrreldes platseebogrupiga (5.8%). Antud vaktsiin põhines HIviiruse gp120 valgul, lootus oli pandud antikehade tekke peale, mis takistaksid viiruse sisenemist rakkudesse. Enamik praegu arendatavaid vaktsiine (nagu ka FIT Biotech i poolt arendatav nn. MultiHIV vaktsiin) on aga ehitatud selliselt, et need peaksid stimuleerima tsütotoksiliste T- lümfotsüütide teket (need on immuunrakud, mis on võimelised avastama ja hävitama viiruse poolt nakatatud rakke). HIVi epideemia globaalne pärand HIV- epideemia paljudes riikides (eriti Sahara-taguses Aafrikas) jätab endast maha süveneva majandusliku viletsuse. Näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigi SKP (sisemajanduse koguprodukt) on järgmise aastakümnendi alguseks 17% võrra väiksem, kui see oleks ilma HIVepideemiata. Sealhulgas muutub rahvastiku vanuseline struktuur: aastaste inimeste osakaal suureneb võrreldes aastaste omaga (Piot et al. 2001). Eriti ohtlikuks tuleb pidada tendentsi, kus HIV-epideemia suurendab mitmete teiste nakkushaiguste (eriti tuberkuloos) levikut ühiskonnas. Mitmete teiste riikide kogemus näitab, et HIV-epideemiale järgneb 7-aastase nihkega tuberkuloosi esinemissageduse tõus (Nunn et al. 2005). See on tingitud sellest, et 7 aastaga langeb HIV nakkuse tõttu organismi immuunrakkude arv kriitiliselt madalale, mistõttu organism ei saa enam hakkama mitmete haigustekitajatega, mis inimestel latentselt esineda võivad. Tuberkuloosikepike aga on peidus keskmiselt igal kolmandal inimesel. Adojaan et al Predominance of a rare type of HIV-1 in Estonia. J Acquir Immune Defic Syndr 39, 598. Bailes et al Hybrid origin of SIV in Chimpanzees. Science 300, McGrath et al Using HIV-1 sequence variability to explore virus biology. Virus Research 76, Nunn et al Tuberculosis control in the era of HIV. Nature Reviews Immunology 5, 819. Peeters et al Risk to human health from a plethora of Simian Immunodeficiency Viruses in primate bushmeat. Emerging Infectious Diseases 8,

8 Perelson et al HIV-1 dynamics in vivo: virion clearance rate, infected cell life-span, and viral generation time. Science 271, Piot et al The Global impact of HIV/AIDS. Nature 410, 968. Rambaut et al The causes and consequences of HIV evolution. Nature 5, HI viiruste ajaloo ülevaade vt.: HI viiruste klassifikatsioon vt.: Emaefektid taimedel Sirli Niitots Isendi fenotüübi kujunemisel on oluline osa tema genotüübil ja keskkonnatingimustel, mida ta kogeb. Lisaks sellele võib isendi fenotüüp sõltuda ka keskkonnatingimustest, mida on kogenud eelnev põlvkond, ehk teisisõnu, järglase fenotüübis võivad avalduda emaefektid (maternaalsed efektid). Üldisemalt mõistetakse emaefektide all igasugust vanemamõju järgneva põlvkonna fenotüübile, mida ei saa omistada ainuüksi järglase genotüübile. On teada, et emaefektid võidakse järglasele üle kanda läbi tsütoplasmaatiliste faktorite, mis võivad otseselt läbi maternaalse programmeerimise või kaudselt läbi tundlikkuse maternaalselt ülekantud faktoritele mõjutada järglase arengut (Mousseau & Fox 1998). Lacey (1998) on kirjeldanud emaefekti kujunemist taimedel. See saab alguse isendi reaktsioonist mingisugusele keskkonnast tulevale signaalile. Selleks võib olla näiteks fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse kättesaadavus, punase:kaugpunase kiirguse suhe, mulla niiskustingimused, toitainete kättesaadavus, temperatuur, fotoperiood ja/või süsihappegaasi kontsentratsioon (Roach & Wulff 1987; Case et al. 1996; Rossiter 1996; Sultan 1996; Donohue & Schmitt 1998; Andalo et al. 1999; Lacey & Herr 2000; Galloway 2001; Galloway 2005). Signaalist saadud informatsiooni kantakse mööda teatud ülekanderada, kusjuures nii võime vastata stiimulile kui ka ülekanderada võivad genotüübiti varieeruda. Emaefekt on selle ülekande lõpp-produkt, 75

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM Bioloogia ainekava. III. kursus Pärilikkus ja IV. kursus Evolutsioon ja ökoloogia. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Taustateadmisi haiguste kohta Fakte Mali kohta Pealinn: Bamako Iseseisvus: 22. september 1960 (Prantsusmaast) President: Amadou Toumani Toure (alates

Taustateadmisi haiguste kohta Fakte Mali kohta Pealinn: Bamako Iseseisvus: 22. september 1960 (Prantsusmaast) President: Amadou Toumani Toure (alates Taustateadmisi haiguste kohta Fakte Mali kohta Pealinn: Bamako Iseseisvus: 22. september 1960 (Prantsusmaast) President: Amadou Toumani Toure (alates 8. juunist 2002) Naaberriigid: Algeeria, Burkina Faso,

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

KOOLITUSJUHENDI VALMIMISSE PANUSTASID JÄRGMISED EKSPERDID: Henrikki Brummer-Korvenkontio. Soome. Tervise ja Heaolu Instituut Lella Cosmaro. Itaalia. F

KOOLITUSJUHENDI VALMIMISSE PANUSTASID JÄRGMISED EKSPERDID: Henrikki Brummer-Korvenkontio. Soome. Tervise ja Heaolu Instituut Lella Cosmaro. Itaalia. F KOOLITUSJUHENDI VALMIMISSE PANUSTASID JÄRGMISED EKSPERDID: Henrikki Brummer-Korvenkontio. Soome. Tervise ja Heaolu Instituut Lella Cosmaro. Itaalia. Fondazione LILA Milano Giacomina Chiaradia. Itaalia.

Rohkem

Microsoft Word - Bioloogia_12kl.doc

Microsoft Word - Bioloogia_12kl.doc Bioloogia ainekava 12 klass Ainemaht: 70 tundi Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning

Rohkem

ARV_broz_EST_A5_3X5mm-bleed.indd

ARV_broz_EST_A5_3X5mm-bleed.indd etrov ANTIRETROVIIRUSRAVI Aantiretr viirusravi antir TALLINN 2007 1 2 Antiretroviirusravimite tarvitamine HIV-positiivsetele inimestele määratakse palju erinevaid ravimeid, sealhulgas antibiootikume, mis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

geneetika layout.indd

geneetika layout.indd XXX. EVOLUTSIOONIGENEETIKA 1. EVOLUTSIOONITEOORIA Charles Darwin sündis üle 200 aasta tagasi (12.02.1809). Ta ei olnud teadlane klassikalises tähenduses, pigem oli ta loodusuurija (naturalist). Juba 22-aastaselt

Rohkem

geneetika layout.indd

geneetika layout.indd XVI. VIIRUSEGENEETIKA 1. VIIRUSTE GENEETILINE ORGANISATSIOON 1.1. Viirus: rohkem kui molekul ja vähem kui elusrakk 1.1.1. Viiruste defi nitsioon Viirused ei ole elusorganismid. Nad on obligatoorsed rakusisesed

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Trans-generational immune priming in insects: Vitellogenin and honey bees

Trans-generational immune priming in insects: Vitellogenin and honey bees Putukate vaktsineerimisest rõhuga mesilastel Dalial Freitak Bioloogiliste interaktsioonide Tippkeskus Helsingi Ülikool Haigustekitajad on kõikjal Immunoloogiline mälu põlvkondade vaheline pärandumine

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft Word Viewer Kogumik kyljend.doc

Microsoft Word Viewer Kogumik kyljend.doc Eesti Tervisekaitse Selts 55. KONVERENTSI ETTEKANNETE KOGUMIK Tartu 04. ja 05. september 2009 Tallinn 2009 Kogumiku toimetaja: Mari Järvelaid ISSN 1736-4450 Autoriõigused autoritel ja Eesti Tervisekaitse

Rohkem

BIOLOOGIA

BIOLOOGIA BIOLOOGIA (1) Bioloogial on oluline koht õpilaste loodusteadusliku maailmapildi kujunemises. Bioloogia õppimise kaudu kujunevad õpilastel loodusalased ja mitmed teised elutähtsad pädevused, omandatakse

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

Microsoft Word - Linnugrippi.htm

Microsoft Word - Linnugrippi.htm Linnugripp A(H5N1) inimesel mis on teada senisest kogemusest Autor: Mari Järvelaid Ilmunud: Moodne Meditsiin, detsember 2005. Väljaandja: Eesti Ekspressi Kirjastuse AS Maailma Terviseorganisatsiooni selle

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EE - EP B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiini

EE - EP B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiini EE - EP1931697 B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE 5 10 15 20 25 Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiinid, mis vahendavad erinevaid bioloogilisi toimeid, muu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - radiobiol2.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - radiobiol2.ppt [Compatibility Mode] Ioniseeriva kiirguse bioloogiline toime Inimene on pidevalt eksponeeritud kiirgusele Aine ja kiirguse vastasmõju faasid. Kiirguse molekulaarne toime ja kromosoomide aberratsioonid Kiirguse otsene toime

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Evolutsioon.pptx

Microsoft PowerPoint - Evolutsioon.pptx Evolutsioon 12. klassile Triin Marandi 2012 2 tundi Evolutsiooni mõiste Evolutsiooni põhivormid Elu päritolu teooriad Evolutsioonitõendid 2 Evolutsiooni mõiste Evolutsioon süsteemi pöördumatu areng mitmekesisemaks

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Bioloogia - gümnaasium

Bioloogia - gümnaasium Gümnaasium BIOLOOGIA Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 2)

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

EA1010.indd

EA1010.indd A(H1N1)2009 gripipandeemia maailmas ja Eestis Kuulo Kutsar, Tiiu Aro Terviseamet Esimene pandeemia mõõtmetes nakkushaiguse levik maailmas esines tõenäoliselt 412. aastal ekr ja esimene tõenäoline gripiepideemia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Sigade klassikaline katk_ _3

Microsoft Word - Sigade klassikaline katk_ _3 Sigade klassikalise katku riskiprofiil Eestis Tartu 10.12.2011 0 Sisukord Koostajad:... 3 Sissejuhatus... 4 Kokkuvõte... 5 Summary... 7 1. Kirjanduse ülevaade... 9 1.1 Sissejuhatus... 9 1.2 SKK viiruse

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

arstJaanuar.indd

arstJaanuar.indd Epidemioloogiline ülevaade malaariasse haigestumisest Eesti Arst 2005; 84 (1): 25-30 Jevgenia Epštein, Mari Järvelaid Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond malaaria, epidemioloogia, plasmoodium

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Norvir, 80 mg/ml peroraalne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Norvir peroraalne lahus sisaldab 80 mg/ml ritonaviiri. Abiained

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

AINE NIMETUS

AINE NIMETUS BIOLOOGIA 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Bio G kogu 2008_1

Microsoft Word - Bio  G kogu 2008_1 BIOLOOGIA RIIGIEKSAMITE ÜLESANDEID Gümnaasiumi bioloogia riigieksamite 2000-2007 ülesannete koostamisel osalesid: Sirje Aher, Margus Harak, Helle Järvalt, Urmas Kokassaar, Lea Koppel, Saima Laos, Ene Lehtmets,

Rohkem

Bioloogia ainekava 1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid bioloogias Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1

Bioloogia ainekava 1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid bioloogias Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1 Bioloogia ainekava 1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid bioloogias Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem