Elulookirjeldus. Keelteoskus: eesti keel emakeel, inglise keel väga hea kõnes ja kirjas, vene keel hea kõnes

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Elulookirjeldus. Keelteoskus: eesti keel emakeel, inglise keel väga hea kõnes ja kirjas, vene keel hea kõnes"

Väljavõte

1 Elulookirjeldus I. Üldandmed Ees- ja perekonnanimi: Edward Laane Sünniaeg: Kodakondsus: eesti Aadress, telefon, e-post: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, J. Sütiste 19, 13419, Tallinn, Eesti, telefon , mob , e-post Haridus (õppeasutus, lõpetamise aeg, hariduse astme (kraadi) andmise aasta): Tallinna 3. Keskkool (Lilleküla Gümnaasium), 1990, kuldmedal Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, 1996, cum laude, arst Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, internatuur, 1997 Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, hematoloogia eriala residentuur, 2001, hematoloog Karolinska Instituut, 2006, doktorikraad (PhD) onkoloogia ja eksperimentaalne onkoloogia Tartu Ülikool, 2011, doktorikraad (PhD) hematoloogia Keelteoskus: eesti keel emakeel, inglise keel väga hea kõnes ja kirjas, vene keel hea kõnes Teenistuskäik, sh praegune ametikoht: Tallinna Keskhaigla, arst Põhja-Eesti Regionaalhaigla, hematoloog, vanemarst Põhja-Eesti Regionaalhaigla, hematoloog, ülemarst-osakonnajuhataja Tartu Ülikool, Hematoloogia-onkoloogia õppetool, assistent, 0,5k Põhja-Eesti Regionaalhaigla, hematoloog, ülemarst-keskusejuhataja Tartu Ülikool, Hematoloogia-onkoloogia õppetool, assistent, 0,4k Dana-Farber Vähiinstituut, Boston, MA, USA, teadur-postdoktorant Tartu Ülikool, Hematoloogia-onkoloogia õppetool, dotsent, 0,5k Praegune ametikoht: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, hematoloog, ülemarst-õppejõud II. Teadustöö ja arendustegevus Peamised uurimisvaldkonnad. Iga uurimisvaldkonna tulemuste lühikokkuvõte koos viidetega publikatsioonidele teadustööde nimekirjas. Kui tulemused on avaldatud koos kaasautoritega, tuua välja enda poolt tehtu. Professori, dotsendi, juhtivteaduri ja vanemteaduri ametikohale kandideerimisel esitada peamised uurimisvaldkonnad teadustööde pealkirjastatud tsüklitena,

2 milledest igaüks võiks kokku anda potentsiaalse doktoritöö. 1) Rakusurma mehhanismide uurimine lümfoidses rakuliinis, glükokortikoidindutseeritud lüütiline toime lümfoidsetesse rakkudesse. Senised uurimistulemused on näidanud, et glükokortikoidid indutseerivad lümfoidsetes rakkudes apoptoosi läbi mitokondriaalse rakusurma metaboolse tee. Eriline roll on selles Bcl-2 perekonna valkudel, apoptoosi indutseerivatel Bak ja Bax valkudel ning anti-apoptootlistel Bcl-2 ja Blc-xL valkudel. Siiski ei ole apoptoos ainus rakusurma viis, sest blokeerides apoptoosi ei ole võimalik rakkude surma peatada. Alternatiivne rakusurma mehhanism on autofaagia. Glükokortikoidide lüütiline toime sõltub glükoosi metabolismist. Potentsiaalne doktoritöö on võimalik uurides, kuidas autofaagia indutseeritakse ja millised on autofaagia ja apopotoosi omavahelised metaboolsed rajad. Müeloomirakkudes indutseeritud rakusurm sõltub samuti mitmest rakusurma metaboolsest rajast ja võib sõltuda niin apoptoosist kui autofaagiast. Viited publikatsioonide nimekirjas: 2, 3, 4 Enda poolt tehtu: eksperimentaalsed katsed, katsete kavandamine, tulemuste analüüs, artikli kirjutamine 2) Läbivoolu tsütomeetria, kui meetod hematoloogiliste haiguste diagnoosimisel, rõhuasetusega ägeda müeloidse leukeemia minimaalsele residuaalsele haigusele, lümfoomide diagnostikale ja dendriitilistele rakkudele. Senised uurimistulemused on näidanud, et läbivoolu tsütomeetria omab erilist rolli hematoloogiliste haiguste diagnostikas. Minimaalse residuaalse haiguse leid läbivoolu tsütomeetrilisel meetodil on prognostilise tähendusega. Lümfoomide diagnostika on läbivoolu tsütomeeriat kasutades oluliselt täpsem, eriti B-rakk lümfoomide korral, aidates välja valida biopsiaks lümfisõlme ja on ka väga oluline nendel juhtudel, kus biopsia võtmine on raskendatud. Dendriitilised rakud aitavad koordineerida kogu organismi immuunvastust ning maliigsete haiguste korral on nende arv nii veres kui luuüdis vähenenud. Potentsiaalne doktoritöö on võimalik ainult läbi rahvusvahelise koostöö, sest statistiliselt usaldusväärse tulemuse saamiseks on vaja uurida mitusada patsienti ja ainult meie elanikkonda arvestades jääb uuritavate arv väikeseks. Viited publikatsioonide nimekirjas: 1, 6 Enda poolt tehtu: tulemuste analüüsimine, hindamine, andmete kogumine statistiliseks analüüsiks, artikli kirjutamine 3) Multiipelse müeloomi geneetiline ebastabiilsus. See on uus uurimissuund, hetkel käsil olev uurimistöö. Senised tulemused on näidanud, et teatud geenid ja valgud, mis osalevad raku DNA parandamisprotsessis omavad prognostilist tähendust. Üheks prognostilise tähtsusega geeniks on XRCC5. Uurimistulemused näitavad, et mitmed DNA parandamisprotsessi metaboolsed teed on omavahel seotud. Töö eesmärgiks on uurida XRCC5 rolli DNA parandamisprotsessis ja kuidas XRCC5 düsregulatsioon viib geneetilisele ebastabiilsusele. Geneetiline ebastabiilsus on omakorda peamiseks aluseks DNA mutatsioonide tekkele ja geneetilistele defektidele, mis soodustavad multiipelse müeloomi progressiooni ning agressiivsema haigusvormi teket. Töö tulemusi on võimalik kasutada ravimiarendusel, et leida molekule ja aineid, mis geneetilist ebastabiilsust pidurdaksid ja seeläbi pikendaksid haiguse loomulikku kulgu. Potentsiaalne doktoritöö on võimalik, kuid läbi koostöö molekulaarbioloogide ning

3 geneetikutega ja Dana-Farberi Vähiinstituudi kaasabil. Multiipelse müeloomi teadustööle aitab kaasa osaelmine Põhjamaade Müeloomi Uurimisgrupi töös. Viited publikatsioonide nimekirjas: 5, 7 Enda poolt tehtu: eksperimentaalsed katsed, katsete kavandamine, tulemuste analüüs, abstrakti kirjutamine Teaduspublikatsioonide üldarv ja viimase viie aasta publikatsioonide arv. Teaduspublikatsioonide üldarv 22 Viimase viie aasta publikatsioonid ( ) 12 Olulisemad publikatsioonid. On soovitav (professori, dotsendi, juhtivteaduri ja vanemteaduri ametikohale kandideerimisel aga nõutav) nimetatud publikatsioonid lisada konkursimaterjalidele. 1) Laane E, Derolf AR, Björklund E, Mazur J, Everaus H, Söderhäll S, Björkholm M, Porwit-MacDonald A. The effect of allogeneic stem cell transplantation on outcome in younger acute myeloid leukemia patients with minimal residual disease detected by flow cytometry at the end of post-remission chemotherapy. Haematologica Jun;91(6): ) Laane E, Panaretakis T, Pokrovskaja K, Buentke E, Corcoran M, Söderhäll S, Heyman M, Mazur J, Zhivotovsky B, Porwit A, Grandér D. Dexamethasone-induced apoptosis in acute lymphoblastic leukemia involves differential regulation of Bcl-2 family members. Haematologica Nov;92(11): ) Laane E, Tamm KP, Buentke E, Ito K, Kharaziha P, Oscarsson J, Corcoran M, Björklund AC, Hultenby K, Lundin J, Heyman M, Söderhäll S, Mazur J, Porwit A, Pandolfi PP, Zhivotovsky B, Panaretakis T, Grandér D. Cell death induced by dexamethasone in lymphoid leukemia is mediated through initiation of autophagy. Cell Death Differ Jul;16(7): doi: /cdd Epub 2009 Apr 24. Erratum in: Cell Death Differ Jul;16(7):1071. Khahariza, P [corrected to Kharaziha, P]. 4) Kharaziha P, De Raeve H, Fristedt C, Li Q, Gruber A, Johnsson P, Kokaraki G, Panzar M, Laane E, Osterborg A, Zhivotovsky B, Jernberg-Wiklund H, Grandér D, Celsing F, Björkholm M, Vanderkerken K, Panaretakis T. Sorafenib has potent antitumor activity against multiple myeloma in vitro, ex vivo, and in vivo in the 5T33MM mouse model. Cancer Res Oct 15;72(20): doi: / CAN Epub 2012 Sep 4. 5) Mellqvist UH, Gimsing P, Hjertner O, Lenhoff S, Laane E, Remes K, Steingrimsdottir H, Abildgaard N, Ahlberg L, Blimark C, Dahl IM, Forsberg K, Gedde-Dahl T, Gregersen H, Gruber A, Guldbrandsen N, Haukås E, Carlson K, Kvam AK, Nahi H, Lindås R, Andersen NF, Turesson I, Waage A, Westin J; Nordic Myeloma Study Group. Bortezomib consolidation after autologous stem cell transplantation in multiple myeloma: a Nordic Myeloma Study Group randomized phase 3 trial. Blood Jun 6;121(23): doi: /blood Epub 2013 Apr 24. 6) Derolf AR, Laane E, Björklund E, Saft L, Björkholm M, Porwit A. Dendritic cells in bone

4 marrow at diagnosis and after chemotherapy in adult patients with acute myeloid leukaemia. Scand J Immunol Dec;80(6): doi: /sji ) Laane E, Nanjappa P, Kumar S, Magrangeas F, Minvielle S, Everaus H, Kenneth C Anderson KC, Avet-Loiseau H, Shammas MA, PhD2,3 and Munshi NC. XRCC5 Plays an Important Role in Homologous Recombination, Genome Stability and Survival of Myeloma Cells. Poster presentation in 57 th ASH Annual Meeting and Exposition, December 5-8, 2015, Orlando, FL, USA. 8) Hulegårdh E, Punab M, Holmberg E, Palk K, Laane E, Everaus H, Wennström L, Stockelberg D. Acute de novo Leukemia in Estonia and Western Sweden : Positive Trend in the Survival of Acute Leukemia over 25 Years. Acta Haematol. 2016;136(3): doi: / ) Berntorp E, Dargaud Y, Hart D, Lobet S, Mancuso ME, d'oiron R, Perry D, Pollard D, van den Berg M, Blatný J, Chambost H, Doria AS, Holme PA, Kaczmarek R, Mantovani L, McLaughlin P, Nanayakkara L, Petrini P, Sannié T, Laane E, Maia R, Dettoraki A, Farrell A, Halimeh S, Raza S, Taylor S. The second Team Haemophilia Education Meeting, 2016, Frankfurt, Germany. Eur J Haematol Jan;98 Suppl 85:1-15. doi: /ejh ) D'Sa S, Kersten MJ, Castillo JJ, Dimopoulos M, Kastritis E, Laane E, Leblond V, Merlini G, Treon SP, Vos JM, Lunn MP. Investigation and management of IgM and Waldenström-associated peripheral neuropathies: recommendations from the IWWM-8 consensus panel. Br J Haematol Mar;176(5): doi: /bjh Epub 2017 Feb 15. Saadud uurimistoetused ja lepingud (finantseerija, programm, maksumus, tähtaeg). Balti-Ameerika Vabaduse Sihtasutuse (BAFF) Teadustöö Stipendiumi Programm Luuüdi mikrokeskonna mõju multiipelse müeloomi geneetilisele ebastabiilsusele ja progressioonile. Maksumus: USD Dana-Farber Vähiinstituut Muu teaduslik organisatsiooniline ja erialane tegevus (konverentside korraldamine, osavõtt toimetuskolleegiumide tööst, osalemine erinevates nõukogudes, erialastes seltsides, seadusloome, töö eksperdina jms.). Konverentside korraldamine: Euroopa Hematoloogia Kooli (ESH) Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni (EHA) 11. Tutorial, tüüp II, Hematoloogiliste kasvajate diagnostiline koolitus Fookuses lümfoidsed kasvajad, Tallinn, mai 2009 Euroopa Hematoloogia Kooli (ESH) Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni (EHA) 19. Tutorial, tüüp III, Hematoloogiliste kasvajate diagnostiline koolitus Fookuses müeloidsed kasvajad, Tallinn, mai 2011 Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni (EHA) Euroopa Hematoloogia Kooli (ESH) 33. Tutorial, tüüp III, Hematoloogiliste haiguste diagnostiline koolitus Fookuses

5 tromboos, hemostaas ja raud, Tallinn, september Balti Hematoloogia Konverents, Tallinn, aprill 2012 Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi seminar Müeloomtõbi 2016 uusimad arengud koostöös Balti-Ameerika Vabaduse Sithasutuse (BAFF) Dialoogi programmiga. Peaesienja dr. Nikhil Munshi, Dana-Farber Vähiinstituut, Harvardi Meditsiinikool, Tartu, 09. september 2016 Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi ja Eesti Hematoloogide Seltsi ühisseminar Müeloomtõbi 2017 uusimad arengud. Peaesienja dr. Kennteh Anderson, Dana- Farber Vähiinstituut, Harvardi Meditsiinikool, Tartu, 27. juuni 2017 Osalemine erialastes seltsides: Eesti Hematoloogide Selts, liige, president Euroopa Hematoloogia Assotsiatsioon, liige Maailma Hemofiiliaföderatsioon, liige Põhjamaade Müeloomi Uurimisgrupp, juhatuse liige Põhjamaade Kroonilise Müeloidse Leukeemia Uuurimisgrupp, liige Põhjamaade Hemofiilia Nõukoda, liige Kesk-Rootsi Leukeemiagrupp, liige Euroopa Hematoloogide Assotsiatsiooni Vanurite Teaduslik Töögrupp, liige Maailma Hemofiiliaföderatsioon Kaksikkeskuste komitee, liige Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni ja Eesti Hematoloogide Seltsi vaheline tugiisik ehk linker ( ) Töö eksperdina: Euroopa Ravimiamet, hematoloogia ekspert, onkoloogia teadusliku nõustamisgrupi põhiliige Rahvusvaheline koostööprojekt: Maailma Hemofiiliaföderatsiooni Kaksikkeskuse projekt Tallinn-Helsingi koostöös prof. Riitta Lassilaga Helsingi Ülikoolihaiglast Kutsutud loengud: Euroopa Hematoloogide Assotsiatsiooni Vanurite Teadusliku Töögrupi Teaduskonverents Vananemine ja hematoloogia: järgmised küsimused..., mai 2015, Lissabon. Loeng Mis on ravi taluv müeloom?. Euroopa Hemofiilia Konsortsiumi ümarlaud Koagulatsioonifaktorite kontsentraatide hanked Euroopa 38 riigi küsitlus, 15. juuni 2015, Brüssel. Loeng Patsientide

6 organisatsiooni mitte-kaasamise tagajärjed. Toronto Üldhaigla ja Toronto Ülikooli seminari loeng. 12. detsember Homoloogse rekombinatsiooni mõjutamine multiipelse müeloomi rakkudes. Oponent. Mohamed Ahmed El Missiry Doktoritöö Kroonilise faasi kroonilise müeloidse leukeemia türosiinkinaasi inhibiitorite ravi varase ravitulemuse ennustamine ja immunoloogilised mõjud. 02. juuni 2017, Helsingi Ülikool, Helsingi. III. Õppetöö Andmed ülikoolis tehtud õppetöö kohta viimasel töölepingu perioodil või tähtajatu töölepingu korral viimase viie aasta jooksul (õppeainete, sh uute õppeainete loetelu, koormus, õppetöös osalenud üliõpilaste arv, üliõpilaste tagasiside tulemused, õppematerjalide, sh e-kursuste koostamine). Õppetöö koormus 2016.a 4,5 EAP, kokku 144 rühmatundi. Hematoloogia praktikum, arstiõpe, IV kursus: aneemiad, hüübimishäired, leukeemiad, lümfoomid, kroonilised müeloproliferatiivsed haigused, monoklonaalsed gammopaatiad Hematoloogia loengud, arstiõpe, IV kursus Üliõpilaste tagasiside tulemused 2016/2017 kevad hinne 4,23 Juhendamine. Näidata juhendatavate arv, nimetada kaitsmiseni jõudnud juhendatavad (professorite puhul eelkõige magistrandid ja doktorandid). 1. Ines Vaide. Doktoritöö. Veritsushaiguste iseloomustamine Eestis, madalate trombotsüütidega patsientide veritsustüübi määrajad. Alustanud Muu õppetööd toetav tegevus (osalemine üliõpilaste vastuvõtus, ainekavade ja õppekavade koostamine, arendamine ja uuendamine, programminõukogus osalemine, programmijuhtimine). Osalemine Euroopa Hematoloogia Assotsiatiooni H-Net programmis, mille eesmärgiks on harmoniseerida hematoloogide väljaõpe Euroopas ( ). Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni hematoloogia õppekava tõlkimine eesti keelde (2015) Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni Meistriklassi ( ) haigusjuhu autor IV. Administratiivtöö ja muud kohustused (sh osalemine komisjonide, nõukogude jms töös). Hematoloogia eriala residentuuri sisseastumise komisjoni liige, Tartu Ülikool

7 Hematoloogia residentuuri lõpueksami komisjoni liige, Tartu Ülikool Hematoloogia residentuuri üldjuhendaja, Tartu Ülikool Eesti Müeloomiliidu mentor V. Enesetäiendus Erialane enesetäiendus (sh välismaal). Karolinska Haigla, Hematopatoloogia, 2000 Karolinska Haigla, Hematoloogiakeskus, 2001 Ateena leukeemia- ja lümfoomikursus, 2002 Keystone sümpoosium Autofaagia tervise ja haiguse korral ja Apoptootilised ja mitte-apoptootilised rakusurma metaboolsed rajad, Monterey, 2007 Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni Kongress, , 2016, 2017 Ameerika Hematoloogia Seltsi Aastakongress, Karolinska Hematoloogia Seminar, Euroopa Leukeemiavõrgu Aastasümpoosium, 2010, , 2016, 2017 Maailma Hemofiiliaföderatsiooni Kongress 2010, 2012, 2014, 2016 Dana-Farber Vähiinstituut, Waldenströmi makroglobulineemia, müeloom, 2011 Rahvusvahelise Tromboosi ja Hemostaasi Seltsi Kongress, 2011, 2013, 2015, 2017 Waldenströmi makroglobulineemia rahvusvaheline töötuba, 2012, 2014, 2016 Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni Teadusgrupi neutropeenia ja luuüdi puudulikkuse kursus, Genova, 2012 Ameerika Kliinilise Onkoloogia Seltsi Aastakongress Müeloomi rahvusvaheline töötuba, Kyoto, 2013, New Delhi 2017 Euroopa Leukeemiavõrgu Diagnostika grupi kursus morfoloogiast ja läbivoolu tsütomeetriast, München, 2013 Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni Teadusgrupi multiipelse müeloomi kursus, Barcelona, 2014 Jaapani Hematoloogia Seltsi Aastakongress, 2014, 2016, 2017 Õpetamisoskuste alane täienduskoolitus (sh välismaal). Tallinna Ülikool. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis. Muu täienduskoolitus (sh välismaal). - VI. Ühiskondlik ja publitsistlik tegevus

8 Osalus ürituste korraldamises, publikatsioonid ja sõnavõtud ajakirjanduses. Eesti Päevaleht 11. oktoober 2012 Igal haigel peab olema õigus ohutuimale ravile 21. veebruar 2013 Haige tahab parimat ravimit Postimees 27. juuli 2016 USA haiged ei usalda arsti pimesi ERR teadusportaal Novaator Eesti teadlased soovivad parandada luuüdi kasvajaga patsientide elulemust Tuntud vähiuurija Tartus: verevähk pole enam surmatõbi Hemofiilia on ravitav, kuid ravi kvaliteet on kalliduse tõttu ebaühtlane Publikatsioonid Meditsiiniuudised 20. oktoober 2014 Euroopa hematoloogia tipud kogunesid Tallinnas 18. juuni 2015 Vähiravi ülikõrge maksumus milline on Eesti võimalus? Meditsiin Fookuses November 2017 Hematoloogiliste kasvajate ravist Eestis Hematoloogia erialauudis ajakirjas Eesti Arst Milline on parim ägeda müeloidse leukeemia induktsioonravi?, september 2011 Velcade müeloomi uus ravistandard Euroopas, oktoober 2013 Hemofiilia ravikorraldus ja maksumus vajadus spetsialiseeritud keskuse järele, september 2015 Ajakiri Eesti Arst, rubriik mitmesugust Hematoloogide väljaõppe ühtlustamine Euroopas, veebruar 2012 Professor Hele Everaus on Euroopa Vere ja Luuüdi Transplantatsiooni Ühingu elutööauhinna laureaat, mai 2013 Teaduse populariseerimise alane tegevus. Sotsiaalmeedia, Facebook Avalikud esinemised ETV hommikuprogramm Terevisioon ETV programm Ringvaade

9 825bbe9241f6/mis-haigus-on-mueloom Teaduspreemiad ja tunnustused. I koha diplom Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna päevade konverentsil suuliste ettekannete kategoorias 2005 I koha diplom Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna päevade konverentsil suuliste ettekannete kategoorias 2008 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Publikatsioonipreemia 2016 Eesti Hemofiiliaühingu tänukiri toetuse ja abi eest patsientide õiguste eest võitlemisel Edward Laane

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EVL tegevus 2013

EVL tegevus 2013 Eesti Vähiliidu 2013 aasta tegevusaruanne Vähiregistri andmetel elab Eestis ligikaudu 45 000 vähipatsienti (seisuga 2008) igal aastal tuleb juurde umbes 7122 esmajuhtu ja sureb ca 3600 haiget. Viimase

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere  - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm LISA 3 KINNITATUD SA Eesti Teadusagentuur juhatuse 6. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/18/22 Personaalse uurimistoetuse stardigrandi taotlemise tingimused ja kord 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI TPM MEETING IN ESTONIA 2017-1LV01-KA219-035479_5 TUESDAY 29 th January 2019 28/01/2019-01/02/2019 9.50 Projekti partnerid: Leikskolinn Solborg (Island), Tallinn-Paide liinibuss Vaivaru pamatskola (Läti),

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EA0911.indd

EA0911.indd Päriliku rinna- ja munasarjavähiga patsientide geneetilise konsulteerimise ja jälgimise juhend Tiiu-Liis Tigane¹, Piret Laidre², Kairit Joost³, Neeme Tõnisson²,⁴, Valdur Mikita⁵, Katrin Õunap²,⁶, Riina

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neem

PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neem PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neeme Tõnisson 2,3, Valdur Mikita 4, Katrin Õunap 2,5 Riina

Rohkem

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tuumormarkerite roll kasvajaliste haiguste diagnostikas ja ravis Marge Kütt AS Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor 12.10.2013, EBÜ koolitus Kasvajamarkeriteks võivad olla: Kasvajaspetsiifilised ained: kasvajaantigeenid,

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem