Objektorienteeritud programmeerimine. 25. veebruar, 3. loeng Marina Lepp

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Objektorienteeritud programmeerimine. 25. veebruar, 3. loeng Marina Lepp"

Väljavõte

1 Objektorienteeritud programmeerimine 25. veebruar, 3. loeng Marina Lepp 1

2 Möödunud nädalal Loeng Tingimuslaused. Tsüklid. OOP algus Lisapraktikum (konsultatsioon) Praktikum Java põhikonstruktsioonid Delta karjääripäev Eesti Vabariigi aastapäev 2

3 Umbes mitu tundi tegelesite eelmisel nädalal selle ainega (loeng+praktikum+iseseisvalt)? tundi tundi tundi tundi tundi tundi tundi 8. üle 14 tunni 3

4 Kuivõrd olete selle ainega graafikus? 1. Isegi ees 2. Täiesti graafikus 3. Veidi maas, aga saan ise hakkama 4. Kõvasti maas, vajan abi 5. Ei oska öelda 4

5 Täna Isendid, klassid, konstruktorid Sõned String, StringBuilder Mähisklassid char, Character Vastlapäev 5

6 int i = 1, j = 2, k = 3; if (i > j) if (i > k) System.out.println("A"); else System.out.println("B"); int i = 1, j = 2, k = 3; if (i > j) { if (i > k) { System.out.println("A"); else { System.out.println("B"); 6

7 int i = 1, j = 2, k = 3; if (i > j) if (i > k) System.out.println("A"); else System.out.println("B"); int i = 1, j = 2, k = 3; if (i > j) { if (i > k) System.out.println("A"); else System.out.println("B"); 7

8 public class Kast { String nimi; double pikkus; double laius; double kõrgus; Klass Isendiväljad (Isendimuutujad) Isendimeetodid double ruumala(){ return pikkus*laius*kõrgus; void tervitus(){ System.out.println("Tere"); 8

9 Milleks on vajalikud klassid ja kus neid päriselt tarvis läheb? Klass defineerib ära objekti abstraktsed omadused Klass on nagu šabloon, mis kirjeldab millegi olemust Kast kast1 = new Kast("Paul",2,3,4); Kast kast2 = new Kast("Ülo",3,5,3.4); String kast1nimi = "Paul"; double kast1pikkus = 2; double kast1laius = 3; double kast1kõrgus = 4; String kast2nimi = "Ülo"; double kast2pikkus = 3; double kast2laius = 5; double kast2kõrgus = 3.4; 9

10 Konstruktor (ingl. constructor) Konstruktoril väga selge rakendus uue isendi loomisel, new klassi kehas kirjeldatud eriline protseduur, mida rakendatakse isendiloome käigus (nt. vastloodud isendi väljade algväärtustamiseks) J. Kiho Väike Java leksikon Nimi langeb kokku klassi nimega Sarnane meetodiga, kuid ei oma tagastustüüpi Võimalik üledefineerimine Kui klassis ei ole konstruktorit defineeritud, siis lisatakse vaikekonstruktor (parameetriteta) See, millist konstruktori versiooni kasutama hakatakse, sõltub argumentide arvust ja/või tüübist 10

11 Konstruktor public class Kast { String nimi; double pikkus; double laius; double kõrgus; Isendiväljad (Isendimuutujad) public Kast(String nimi, double pikkus, double laius, double kõrgus) { this.nimi = nimi; this.pikkus = pikkus; this.laius = laius; this.kõrgus = kõrgus; Konstruktor Meetodid 11

12 Mitu konstruktorit public Kast(String nimi, double pikkus, double laius, double kõrgus) { this.nimi = nimi; this.pikkus = pikkus; this.laius = laius; this.kõrgus = kõrgus; public Kast(String antudnimi) { nimi = antudnimi; pikkus = 1; laius = 1; kõrgus = 1; public Kast(){ this("", 0.0, 0.0, 0.0); 12

13 Võtmesõna this Viitamine objektile endale isendiväljadele viitamisel, kui parameetrite nimed langevad kokku isendiväljade nimedega ühe konstruktori sees teise konstruktori väljakutsumisel 13

14 Mitu konstruktorit public Kast(String nimi, double pikkus, double laius, double kõrgus) { this.nimi = nimi; this.pikkus = pikkus; this.laius = laius; this.kõrgus = kõrgus; public Kast(String antudnimi) { nimi = antudnimi; pikkus = 1; laius = 1; Kast kast2 = new Kast("Paul", 4.8, 2, 3); kõrgus = Kast 1; kast3 = new Kast("Ülo"); Kast kast5 = new Kast(); public Kast(){ this("", 0.0, 0.0, 0.0); 14

15 Mõisteid Üledefineerimine (ingl. overloading) olukord, kus klassi kuulub mitu sama nimega, kuid erineva signatuuriga meetodit (ka päriluse teel saadut) või mitu konstruktorit; väljakutse puhul rakendatakse neist väljakutses antud argumentide poolest sobivat. Signatuur (ingl. signature) meetodi või konstruktori iseloomustus, mis koosneb (meetodi või konstruktori) nimest ning formaalsete parameetrite tüüpide loetelust. J. Kiho Väike Java leksikon 15

16 Mis väljastatakse ekraanile? public class Paar { int i; double d; Paar(int i, double d) { this.i = i * 10; this.d = d; Paar p1 = new Paar(2, 4.1); System.out.println(p1.i); midagi muud 4. veateade 16

17 Mis väljastatakse ekraanile? public class Paar { int i; double d; Paar(int i, double d) { this.i = i * 10; this.d = d; Paar p1 = new Paar(2.0, 4.1); System.out.println(p1.i); midagi muud 4. veateade 17

18 Mis väljastatakse ekraanile? public class Paar { int i; double d; Paar(int i, double d) { this.i = i * 10; this.d = d; Paar p1 = new Paar(2, 4); System.out.println(p1.i); midagi muud 4. veateade 18

19 Mis väljastatakse ekraanile? public class Paar { int i; double d; Paar(int i, double d) { this.i = i * 10; this.d = d; Paar(double d, int i) { this.i = i; this.d = d * 10; midagi muud 4. veateade Paar p1 = new Paar(2.0, 4); System.out.println(p1.d); 19

20 Mis väljastatakse ekraanile? public class Paar { int i; double d; Paar(int i, double d) { this.i = i * 10; this.d = d; Paar(double d, int i) { this.i = i; this.d = d * 10; midagi muud 4. veateade Paar p1 = new Paar(2, 4); System.out.println(p1.d); 20

21 Piiritleja (ingl. modifier) kasutusliiki täpsustav kirjelduse alguses paiknev võtmesõna järjestikused eraldatakse tühiku(te)ga omavaheline järjestus ei oma tähtsust Näiteid public, protected, private static final abstract Juurdepääsetavus Klassi (mitte isendi) Abstraktne Ei saa hiljem muuta 21

22 Juurdepääsetavus Enamik objektorienteeritud keeli toetab informatsiooni varjamist Väljad ja meetodid on jagatud avalikeks ja privaatseteks Privaatsed väljad ja meetodid on nähtavad (kättesaadavad) ainult klassi sees; väljastpoolt on nähtavad ainult avalikud väljad ja meetodid Tavaline jaotus: väljad privaatsed ja meetodid avalikud Soodustab suurte programmide hallatavust, kuna objekti "kasutaja" ei pea teadma midagi selle sisemistest realisatsioonidetailidest 22

23 Juurdepääsetavuse piiritlejad public, protected, private, juurdepääsu piiritlejat pole Kui juurdepääsu piiritlejat ei kasutata, siis klassid, meetodid ja andmeväljad on kättesaadavad sama paketi kõikides klassides 23

24 Paketid (ingl. package) Kasutatakse klasside rühmitamiseks Iga klass kuulub paketti Nimekonfliktide vältimiseks java.util.list java.awt.list Võimalik hierarhiline struktuur Teistest pakettidest import java.util.scanner; import java.util.*; Alates Java 9 iga pakett kuulub moodulisse 24

25 Samas paketis package p1; public class K1 { public int x; int y; private int z; public void m1(){ void m2(){ private void m3(){ package p1; public class K2 { public static void main(string[] args) { K1 k = new K1(); int a = k.x; int b = k.y; //int c = k.z; k.m1(); k.m2(); //k.m3(); 25

26 Erinevates pakettides package p1; public class K1 { public int x; int y; private int z; public void m1(){ void m2(){ private void m3(){ package p2; import p1.*; public class K3 { public static void main(string[] args) { K1 k = new K1(); int a = k.x; //int b = k.y; //int c = k.z; k.m1(); //k.m2(); //k.m3(); 26

27 Get- ja set-meetodid private double pikkus; public double getpikkus() { return pikkus; public void setpikkus(double pikkus) { this.pikkus = pikkus; 27

28 Näide isendiväljast, mida ei saa pärast isendi loomist muuta public class Isik { private long isikukood; public Isik(long isikukood) { this.isikukood = isikukood; public long getisikukood() { return isikukood; Aitaks meetod setisikukood 28

29 Kui juurdepääsetavust määravat piiritlejat pole, siis meetod on kättesaadav 1. ainult samas klassis 2. ainult samas paketis 3. kõikjal 29

30 Kas peameetodi päis võib olla static public void main(string[] args) 1. jah 2. ei 30

31 Kas peameetodi päis võib olla public static void main(string[] a) 1. jah 2. ei 31

32 Meetod tostring tagastab sõne, mis peaks arusaadaval viisil esitama olulist informatsiooni objekti kohta ilma meetodita tostring meetodiga tostring Mina olen kast Paul: pikkus=2.0, laius=3.0, kõrgus=4.0 public String tostring() { return "Mina olen kast " + nimi + ": pikkus=" + pikkus + ", laius=" + laius + ", kõrgus=" + kõrgus ; 32

33 Isend argumendina Klassis Kast void tervitus(kast teinekast) { System.out.println("Tere, " + teinekast.nimi); Klassis KastTest kast1.tervitus(kast2); 33

34 Klassi- (staatiline) ja isendimeetod static on või pole Klassimeetod static double aritkeskmine(double arv1, double arv2) väljakutse on võimalik kõikjalt, kus vastav klass on nähtav (isendeid ei pea olema olemas) peameetod public static void main (String[] args) meetodid klassist java.lang.math Isendimeetod void tervitus() väljakutse on võimalik ainult mingi olemasoleva isendi kaudu meetodi nimele lisandub isendi osuti., klassisisesel kasutamisel on selleks vaikimisi this. kast1.tervitus() 34

35 Klassi- (staatiline) ja isendiväli static on või pole Klassiväli static int a kasutamine on võimalik kõikjalt, kus vastav klass on nähtav ei ole isendi osaks klassist java.lang.math static double E, kasutamine Math.E Isendiväli int b kuulub isendi struktuuri ja kasutamine on võimalik ainult vastava isendi kaudu välja nimele lisandub isendi osuti., klassisisesel kasutamisel on selleks vaikimisi this. kast2.pikkus 35

36 Mõlemaid Ühes klassis võib olla nii klassi- kui isendivälju ja -meetodeid 36

37 Mis väljastatakse ekraanile? public class Paar { static int kordaja; int i; double d; Paar(int i, double d) { this.i = i * kordaja; this.d = d; Paar p = new Paar(2, 4.1); System.out.println(p.i); midagi muud 4. veateade 37

38 Vaikeväärtused Väljadel on vaikeväärtus Lokaalsetel muutujatel vaikeväärtust pole Data Type Default Value (for fields) byte 0 short 0 int 0 long 0L float 0.0f double 0.0d char String (or any object) boolean '\u0000' null false

39 Mis väljastatakse ekraanile? public class Paar { static int kordaja; int i; double d; Paar(int i, double d) { this.i = i * kordaja; this.d = d; midagi muud 4. veateade Paar.kordaja = 10; Paar p = new Paar(2, 4.1); System.out.println(p.i); 39

40 Mida väljastab järgmine programmilõik? class Palk { static int tulumaks; static int brutopalk; int netopalk; String töötaja; public Palk(int brutopalk, String töötaja) { this.brutopalk = brutopalk; this.töötaja = töötaja; this.netopalk = brutopalk* (100-tulumaks)/100; midagi muud 6. veateate Palk.tulumaks = 20; Palk p1 = new Palk(1000,"Heli Kopter"); System.out.println(p1.tulumaks); 40

41 Mida väljastab järgmine programmilõik? class Palk { static int tulumaks; static int brutopalk; int netopalk; String töötaja; public Palk(int brutopalk, String töötaja) { this.brutopalk = brutopalk; this.töötaja = töötaja; this.netopalk = brutopalk* (100-tulumaks)/100; midagi muud 4. veateate Palk.tulumaks = 20; Palk t1 = new Palk(1000, "Heli Kopter"); Palk t2 = new Palk(500, "Ülle Õpilane"); System.out.println(t1.brutopalk); 41

42 Mida väljastab järgmine programmilõik? class Palk { static int tulumaks; int brutopalk; int netopalk; String töötaja; public Palk(int brutopalk, String töötaja) { this.brutopalk = brutopalk; this.töötaja = töötaja; this.netopalk = brutopalk* (100-tulumaks)/100; midagi muud 4. veateate Palk.tulumaks = 20; Palk t1 = new Palk(1000, "Heli Kopter"); Palk t2 = new Palk(500, "Ülle Õpilane"); System.out.println(t1.brutopalk); 42

43 Milline on klassis õige järjekord? 1. isendiväljad, klassiväljad, konstruktorid, meetodid 2. klassiväljad, isendiväljad, konstruktorid, meetodid 3. klassiväljad, konstruktorid, meetodid, isendiväljad 4. isendiväljad, klassiväljad, meetodid, konstruktorid 43

44 Sõned Sõne pole algtüüpi Iga sõne on isend Javas põhineb sõnetöötlus sisseehitatud klasside kasutamisel java.lang.string java.lang.stringbuffer java.lang.stringbuilder 44

45 new Loomine, võrdlemine hulk konstruktoreid on eriline võrdlemine char[] tähed = {'a','b','c'; String sõne1 = new String(tähed); String sõne2 = "abc"; System.out.println(sõne1 == sõne2); System.out.println(sõne1.equals(sõne2)); Puhvri sisu võrdlemine Objekti viida võrdlemine Sõneliteraal false true 45

46 Literaal konkreetse väärtuse üleskirjutus programmis literaale ei tohi poolitada literaalina esitatud väärtuse tüüp on määratud kirjakujuga näiteks 0, -15, 2000 int-tüüpi kümnendsüsteemis 0b0, -0b1111, 0b0_011_111_010_000 int-tüüpi kahendsüsteemis (alates Java 1.7) 00, -017, int-tüüpi kaheksandsüsteemis 0x0, -0Xf, 0xF int-tüüpi kuueteistkümnendsüsteemis 0L, -017l, -0Xf1, 0x3E8l long-tüüpi (soovitavalt L, mitte l) 0., -15., , 20000e-1 double-tüüpi 0.D, -15.d, 20e2d double-tüüpi 0.f, 15.F, 60.9f, 20000e-1F float-tüüpi 'a', '%', '\n', '\\', '\u03a8', '\177' char-tüüpi "", "abc", "1. \n 2." String-tüüpi true, false boolean-tüüpi (ainsad) null suvalist viit-tüüpi (tühiviit) 46

47 Sõne char[] tähed = {'a','b','c'; char[] tähed2 = {'a','b','c'; String sõne1 = new String(tähed); String sõne2 = new String(tähed2); String sõne3 = "abc"; String sõne4 = "abc"; System.out.println(sõne1 == sõne2); System.out.println(sõne1 == sõne3); System.out.println(sõne3 == sõne4); false false true 47

48 Mida väljastab järgmine programmilõik? 1. true 2. false 3. midagi muud 4. mitte midagi 5. veateate String s1 = "siil"; String s2 = "Siil"; boolean k = s1.equals(s2); System.out.println(k); 48

49 Mida väljastab järgmine programmilõik? String s1 = "siil"; String s2 = "Siil"; if (s1 == s2) System.out.println("võrdsed"); else System.out.println("ebavõrdsed"); 1. võrdsed 2. ebavõrdsed 3. midagi muud 4. mitte midagi 5. veateate 49

50 Vaatame APIt charat compareto equals equalsignorecase indexof length replace tolowercase touppercase tostring 50

51 Leksikograafiline võrdlemine compareto String s1 = "Tartu"; String s2 = "Tallinn"; int j = s1.compareto(s2); System.out.println(j); 6 String s1 = "Tartu"; String s2 = "Tallinn"; int j = s2.compareto(s1); System.out.println(j); -6 51

52 Mida väljastab järgmine programmilõik? String s1 = "jogurt"; char char1 = s1.replace("g", "k").charat(2); System.out.println(char1); 1. k 2. g 3. u 4. midagi muud 5. mitte midagi 6. veateate 52

53 Mida väljastab järgmine programmilõik? 1. A 2. B 3. mitte midagi 4. veateate String s1 = "Siilionu"; String s2 = s1.touppercase(); if (s2.charat(2) == s1.charat(2)) System.out.println("A"); else if (s2.charat(1) == "i") System.out.println("B"); 53

54 + sõnede korral, sõneksteisendus + konkatenatsioon "Tere" + " " + "hommikust" Sageli esitatakse erinevaid suurusi sõnedena automaatselt System.out.println("1 + 2 = " ); Isik a = new Isik("Juhan Juurikas", 1.99); System.out.println(a); 54

55 Sõneksteisendus algtüübi korral klassimeetodid valueof (klassist String) String.valueOf(89) viittüübi korral isendimeetod tostring() klassis, mille isend ta ise on ülemklassis klassis Object paiskkood 16-süsteemis a.tostring() 55

56 String <-> Integer (int) Integer intobjekt2 = Integer.valueOf("17"); int arvint4 = Integer.parseInt("17"); String s1 = Integer.toString(117); String s2 = String.valueOf(15); String s3 = ""+15; String s4 = intobjekt2.tostring();

57 Klassi String isendit ei saa muuta Aga String a = "abcd"; a = "defg"; Tegelikult luuakse uus isend 57

58 StringBuilder StringBuilder on paindlikum append charat substring replace delete indexof insert capacity length ainult isendimeetodid 58

59 Loengu tempo oli 1. liiga kiire 2. paras 3. liiga aeglane 59

60 Materjal tundus 1. liiga lihtne 2. parajalt jõukohane 3. liiga keeruline 60

61 Suur tänu osalemast ja kohtumiseni! 61

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Objektorienteeritud programmeerimine 9. loeng 2. aprill Eno Tõnisson 1 Kasutatud H. Heina loengumaterjalid J. Kiho Väike Java leksikon J. Kiho Java Programmeerimise aabits Y. D. Liang Introduction to Java

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

Scala ülevaade 1 Meetodid, muutujad ja väärtused. Süntaks 2 Lihtsad tüübid ja väärtused. 3 OOP, case-klassid ja mustrisobitus. 4 Puhta Scala väärtusta

Scala ülevaade 1 Meetodid, muutujad ja väärtused. Süntaks 2 Lihtsad tüübid ja väärtused. 3 OOP, case-klassid ja mustrisobitus. 4 Puhta Scala väärtusta Scala ülevaade 1 Meetodid, muutujad ja väärtused. Süntaks 2 Lihtsad tüübid ja väärtused. 3 OOP, case-klassid ja mustrisobitus. 4 Puhta Scala väärtustamine. 5 Keerulisemad tüübid. 6 Nähtavus, implitsiitsus.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Objektorienteeritud programmeerimine 10. loeng, 15. aprill Marina Lepp Eelmisel nädalal Loeng vood Lisapraktikum Praktikum sündmused Künnipäev (14.04) Kõigi Eesti Laul (14.04) 2 Umbes mitu tundi tegelesite

Rohkem

PHP

PHP PHP Autorid: Aleksandr Vaskin Aleksandr Bogdanov Keelest Skriptikeel skript teeb oma tööd pärast seda, kui toimus mingi sündmus* Orienteeritud programmeerija eesmärkide saavutamiseks (mugavus on tähtsam

Rohkem

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud)

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud) #include int main (void) uint8_t arr[] = 0x11, 0x22 uint16_t *ptr; ptr = (uint16_t*)&arr[0]; printf ("arr: 0x%02x, 0x%02x\n", arr[0], arr[1]); printf ("ptr: 0x%04x\n", *ptr); /* vigane pointeri

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Kõrvalefektid ja Haskell Kõik senised programmid on olnud ilma kõrvalefektideta; so. puhtalt funktsionaalsed. Programmi täitmise ainsaks efektiks on tema väartus. Osade ülesannete jaoks on kõrvalefektid

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document.idl IDL kompilaator document_cstub.o document.h document_sstub.o #include document_client.c

Rohkem

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimused: faili nimi faili vanus faili tüüp... 1 Failiotsing:

Rohkem

Algoritmid ja andmestruktuurid

Algoritmid ja andmestruktuurid Algoritmid ja andmestruktuurid Arvutipraktikum 2017/2018 sügissemestril J.Liivi 2-202, E12-14 J.Liivi 2-202, T14-16 kodu.ut.ee/~kiho/ads/fall17 Jüri Kiho jyri.kiho@ut.ee Eesmärgid Paremini omandada, kinnistada

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

1. AKE Ajalise keerukuse empiiriline hindamine

1. AKE Ajalise keerukuse empiiriline hindamine http://kodu.ut.ee/~kiho/ads/praktikum/ 4. PSK Paisksalvestus. Loendamine Mõisteid Paisktabel (Hashtable, HashMap) Paisktabeli kasutamine loendamisülesannetes Paiskfunktsioon, kollisoonid (põrked) Praktikumitööd

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Roman Jagomägis Programmeerimiskeel privaatsust säilit

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Roman Jagomägis Programmeerimiskeel privaatsust säilit TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Roman Jagomägis Programmeerimiskeel privaatsust säilitavate rakenduste loomiseks Bakalaureusetöö (4 AP) Juhendaja:

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Geomeetrilised kujundid Geomeetriliste kujundite definitsioon: data Shape = Rectangle Side Side Ellipse Radius Radius RtTriangle Side Side Polygon [Vertex] deriving Show type Radius = Float type Side =

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

SQL

SQL SQL Kuues loeng 3GL inside 4GL Protseduurid Funktsioonid Tavalised Funktsioonid (üks väljund) Ilma väljundita Protseduurid Viitargumentide kasutamise võimalus Tabel-väljundiga Protseduurid Create function

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

Peafail3_2.dvi

Peafail3_2.dvi TARTU ÜLIKOOL ARVUTITEADUSE INSTITUUT Algoritmid ja andmestruktuurid Ülesannete kogu Versioon 3.2 13. märts 2017. a. 09:45 Koostajad: Ahti Peder Jüri Kiho Härmel Nestra Tartu 2017 Käesoleva õppevahendi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut JavaFX rakenduste kujundamine CSS abil Seminaritöö Autor: Hendrik Spiegelberg Juhendaja: Jaagup Kippar Au

Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut JavaFX rakenduste kujundamine CSS abil Seminaritöö Autor: Hendrik Spiegelberg Juhendaja: Jaagup Kippar Au Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut JavaFX rakenduste kujundamine CSS abil Seminaritöö Autor: Hendrik Spiegelberg Juhendaja: Jaagup Kippar Autor:...... 2016 Juhendaja:...... 2016 Instituudi direktor:......

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11 X X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugus

X Window System tuntud kui: X11 X X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugus X Window System tuntud kui: X11 X X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

180104komisjon-ekilex.key

180104komisjon-ekilex.key Terminoloogiatöö tulevikutööriist Arvi Tavast Mis toimub EKILEX: koostamise keskkond EVE: lõppkasutajale TripleDev arendab, mina olen arendajapoolne tooteomanik 2017 august 2018 lõpp Üldised eesmärgid

Rohkem

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a.

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a. Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai 2009. a. Sissejuhatus I APL - A Programming Language I Kenneth E. Iverson (1920-2004) I Elukutselt matemaatik I Uuris matemaatilist notatsiooni I 1960 -

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Mirjam Iher Nõrgima eeltingimuse staatiline analüüs pinukeeltele Bakalaureusetöö (9 EAP) J

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Mirjam Iher Nõrgima eeltingimuse staatiline analüüs pinukeeltele Bakalaureusetöö (9 EAP) J TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Mirjam Iher Nõrgima eeltingimuse staatiline analüüs pinukeeltele Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Juhendaja: Kalmer Apinis, PhD Vesal Vojdani,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

MOOCi „Programmeerimise alused“ ülesannete lahenduste analüüs

MOOCi „Programmeerimise alused“ ülesannete lahenduste analüüs TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Helen Hendrikson MOOCi Programmeerimise alused ülesannete lahenduste analüüs Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja:

Rohkem

AWK Aho Weinberger Kernighan struktuurse teksti töötlemise keel rikkalikult tekstitöötlusvahendeid omal alal suhteliselt lihtne ja kiiresti realiseeri

AWK Aho Weinberger Kernighan struktuurse teksti töötlemise keel rikkalikult tekstitöötlusvahendeid omal alal suhteliselt lihtne ja kiiresti realiseeri AWK Aho Weinberger Kernighan struktuurse teksti töötlemise keel rikkalikult tekstitöötlusvahendeid omal alal suhteliselt lihtne ja kiiresti realiseeritav AWK kasutusalad raportite genereerimine ühest formaadist

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Nimeteenuse näited DNS DNS NIS NIS+ LDAP JNDI Hierarhiline Interneti nimede süsteem Põhilised päringud: Arvuti nime järg

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Nimeteenuse näited DNS DNS NIS NIS+ LDAP JNDI Hierarhiline Interneti nimede süsteem Põhilised päringud: Arvuti nime järg Nimeteenuse näited DNS DNS NIS NIS+ LDAP JNDI Hierarhiline Interneti nimede süsteem Põhilised päringud: Arvuti nime järgi IP aadressi leidmine Domeeni meiliserveri leidmine Arvuti IP aadressi järgi nime

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Materjalid koostas ja kursuse viib läbi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmi

Materjalid koostas ja kursuse viib läbi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmi 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmide koostamisel on võimalik kasutada väga erinevaid komponente näiteks muutujaid, valikulauseid, tsükleid, alamprogramme jne. Selles osas vaatame lähemalt muutujaid. MUUTUJAD

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp ARVUSÜSTEEMID Kõik olulised arvusüsteemid on positsioonilised ehk arvu numbrid asuvad neile ettenähtud kindlatel asukohtadel arvujärkudes a i : a a a a a a a - a - a - a - a i Ainus üldtuntud mittepositsiooniline

Rohkem

Norrison Ametikudumid, Professional knitwear.cdr

Norrison Ametikudumid, Professional knitwear.cdr 1. AMETIKUDUMID / PROFESSIONAL KNITWEAR MEESTE VEST / MEN S VEST V- või O-kaelusega sirge joonega paksem või õhem vest. / V- or O-neck straight-lined vest in coarser or finer knitting. V-kaelusega õhem

Rohkem

Operatsioonisüsteemide ehitus

Operatsioonisüsteemide ehitus Lõimed Ülevaade Lõime mõiste Lõimede mudelid Probleemid lõimedega seoses Pthreads Solarise lõimed Windows 2000 lõimed Linuxi lõimed Java lõimed VARMO VENE & MEELIS ROOS 2 Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - SDEMuutused.doc

Microsoft Word - SDEMuutused.doc SDEMuutused PROGRAMMIST SDEMuutused võimaldab teostada päringu ArcSDE serverisse ning väljastada mingi nähtusklassiga näidatud ajavahemikus tehtud muudatused. Eraldi tuuakse välja sellel ajavahemikul lisandunud,

Rohkem

Advanced AspectJ ja AspectJ 5.0 Aleksei Bogdanov 05. aprill 2006

Advanced AspectJ ja AspectJ 5.0 Aleksei Bogdanov 05. aprill 2006 Advanced AspectJ ja AspectJ 5.0 Aleksei Bogdanov a1exey1@ut.ee 05. aprill 2006 Kava AspectJ in Action, peatükk 4 The AspectJ 5 Development Kit Developer's Notebook AOP@Work: AOP and metadata: A perfect

Rohkem