SISUKORD STARTER KOOLITUSKALENDER

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SISUKORD STARTER KOOLITUSKALENDER"

Väljavõte

1 DETSEMBER

2 SISUKORD 2 Eessõna 3 Aasta parimad ettevõtlusõppe edendajad ei kohku väljakutsete ees 8 Alustava ettevõtlusõpetaja blogi 9 Kooli ja ettevõtte koostöö võti on selged soovid ja paindlikkus 13 Tööle kaasa! algatus loob koolidele hea võimaluse õpilastele tööelu tutvustamiseks 14 Kutsehariduse karjääri- ja ettevõtlusõppes puhuvad uued tuuled 16 Kutsekooli õpilased rõõmustavad oma toodanguga nii ostjaid kui abivajajaid 18 Karjääriõpetajate tegemisi 20 STARTER tiimid võistlevad taas Ajujahis 21 Väljakutsepõhine projektõpe, lõimitud erinevate ainetega? See on võimalik! 23 KOOLITUSKALENDER 1

3 EESSÕNA Tunneme kõik uhkust ning soovime palju edu ja õnne kõikidele õpetajatele suurepäraste tulemuste eest PISA testis. Eesti paistab maailmas silma nii tublide ja tarkade õpilaste kui ettevõtlike õpetajatega. Samuti paistame maailmas silma ettevõtlusõppe edendajatena. Nii nagu PISA tulemuste taustal, nii ka ettevõtlusõppe vallas võime uhkust tunda paljud riigid tunnevad huvi ja aukartust kuidas oleme nii kiirelt nii kaugele jõudnud? PISA tulemustest näeme, et ettevõtlusõppel on koolis oluline koht ja meie õpilased tahavad ettevõtlust õppida. Näiteks on firma- või ärijuht noorte seas üks populaarsemaid tulevikuameteid. Samuti on meie õppurid maailmas kõige edumeelsemad nad usuvad väga õigesti, et igaüks saab ise oma arengusse ja edusse panustada, oma intelligentsust mõjutada, et tagada endale parem tulevik. See tähendab, et meil on väga head võimalused ka ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe rakendamiseks, sest noored võtavad vastutuse oma elu eest see on üks olulisim eeldus ettevõtlikkuse arendamisel. Hea meel on õnnitleda ettevõtlusõppe aasta tegijaid! Palju õnne ka kõikidele nominentidele ning suur tänu panustamast! Me kõik oleme andnud suure panuse sellesse, et Eesti elu oleks parem noored ettevõtlikumad, õpetajate töö toredam ning ettevõtjatel tublimad töötajad! Uuest aastast tahame veelgi enam vaadata selles suunas, mida on võimalik ära teha, et toetada aina rohkem tööturule astuvate noorte edukust. Selleks hakkame lõimima ettevõtlusõppe moodulitesse ja õppematerjalidesse veelgi enam karjääriõpetust. Minu visioon on, et mõistame ja panustame sellesse, et kõik mis noorega toimub koolis, huvihariduses ja vabal ajal, on mõtestatud panus ja ettevalmistus tema tulevasse edukasse tööellu. Ettevõtlus- ja karjääriõpe on sillaks kõikide teiste õppeainete, hobide, vaba aja tegevuste, huvihariduse ja noore tuleviku vahel see aitab mõista, kuidas kõik, mida noor elu jooksul õpib, on vundament tema tulevikule, sest nii on võimalik võtta süllekukkunud võimalustest ja elu keerdkäikudest parim. Just sellel põhjusel käsitleme ka meie uudiskirjas nii ettevõtlus- kui karjääriõppe teemasid ning kutsehariduses on sellel aastal valminud suisa uus ettevõtlus- ja karjääriõppe ühendmoodul. Rahulikke pühi ja ilusat aastavahetust! KRISTI PLOOM, haridus- ja teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuht 2

4 AASTA PARIMAD ETTEVÕTLUSÕPPE EDENDAJAD EI KOHKU VÄLJAKUTSETE EES LIISI HAAS Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Edu ja Tegu teavituse ja tunnustuse töörühma liige 28. novembril kuulutati ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil välja parimad ettevõtlusõppe edendajad. Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis MTÜ Ettevõtlusküla. Ettevõtlikuks õpetajaks valiti Krista Savitsch. Ettevõtlikud õppijad on Mihkel Mariusz Jezierski ja Sander Aukust Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist ning mentor Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist. Ettevõtlusõppe programmi aasta tegijaks valiti teavitustöö juht Liina Pissarev Tartu Ülikoolist. Ministriga said pildile nii võitajd kui kõik nominendid 3

5 Ettevõtlusõpe on nii koolides kui ka laiemalt ühiskonnas järjest enam tähelepanu saamas ning areneb jõudsalt. Järjest enam on koole, kus pakutakse ettevõtlusõpet ning järjest enam on õpilasi, kes soovivad ettevõtlikkust arendavat ja ettevõtlusõpet. See aga ei tähenda, et kõik oleks justkui valmis ja tehtud ning arenguruumi enam ei ole. Uurisime tunnustatutelt, millised on suurimad väljakutsed ettevõtlusõppe edendamisel. Millised on lapsevanema ja kooli väljakutsed lastele ettevõtlusmaailma selgitamisel ja ettevõtlikkuse arendamisel? Aasta ettevõtlusõppe edendaja MTÜ Ettevõtlusküla, Evelin Rätsep: Paljudel lapsevanematel ja õpetajatel puudub ettevõtlusalane kogemus. On raske edasi anda midagi, millest puudub ettekujutus. Meil on ühiskonnas ettevõtjatesse suhtumine pigem halvustav olnud ning selle vastu põrkab ikka veel koolis nii õpetaja kui põrkame ka meie Ettevõtluskülas. Õnneks on ühiskondlikud suhtumised vaikselt muutumas ja iseenda tööandjaks olemine on vaikselt au sisse tõusmas. Tulevikku vaadates tundub see muutuvat trendiks ja seetõttu on oluline nii koolis kui kodus üle vaadata hoiakud raha omamise kui kulutamise kohta, sest need mustrid kanduvad ka õpetamata edasi. Teine väljakutse on huvi puudumine, kuna noorel puudub selle teemaga kogemus ehk huvi tuleb seda alles tekitama hakata. Seisame nii kodus kui koolis silmitsi väga tugeva sooviga lapsi ja nende huvisid kontrollida ning kõiki ühe mõõdupuuga mõõta. Ettevõtluskülas tajume suurima probleemina, et noored pannakse vastu tahtmist ja sunniviisiliselt asju tegema ja see tekitab juba eos noorele tunde, et jälle surutakse midagi peale. Kogu ettevõtlus baseerub usaldusel - millegipärast unustame, et sama kehtib ka koolis ja kodus ning kontrolliga saame küll kuuleka lapse, kuid mitte loovat ja huvitunult rõõmsat õppijat. Tahame oma lastele parimat ja soovime neid kaitsta ebaõnnestumise eest, kuid sellega keelame neil olla loovad, mis tähendab nii julgust katsetada kui ka seista silmitsi eksimustega ehk saadud kogemusest õppimisega. Kriidi ja tahvliga tänapäeva noores huvi tekitada on üsna keeruline, seega tuleb huvi tekitamiseks kasutada teisi meetodeid. Kaheksa-aastane kogemus Ettevõtluskülas on kinnitanud mängu kui meetodi, olulisust huvi tekitamisel. Ettevõtluskülas avastavad noored sageli, et raha kulutada on väga lihtne, juurde teenimine nõuab juba pisut mõtlemist ja katsetamist ja ega polegi ühest reeglit, milline meetod just selle meeskonna õnnestumiseni viib. Tihti leiavad noored endas üles oma võimekuse ja ka rolli meeskonnas. Kes tunneb end tugevalt numbrite maailmas, naudib raamatupidaja tööd, kes tunneb end mugavalt esinejana, saab väga hästi hakkama turundajana jne. Noored saavad üsna hästi aru, miks eksimine on oluline, kuid samas on neil olemas mänguline keskkond, kus seda turvaliselt teha. Kuidas saaksid koolid paremini hakkama väljakutsega toetada noori ja nende tegutsemisi tulevikus? Ettevõtlik õppur Sander Aukust: Mina arvan, et õpilased vajavad koolilt rohkem elulist õpetamist tavapäraste õpikuteadmiste kõrvale. Hetkel on suur osa õppekavast kokku pandud õppeainetest, mis valmistavad õpilasi ette näiteks matemaatiliselt mõtlema, õigesti kirjutama või tundma erinevaid ajaloo sündmusi. See on kõik väga vajalik silmaringi jaoks, kuid see, kuidas neid teadmisi päris elus rakendada, on võib-olla jäänud rohkem tahaplaanile. Näiteks võiks olla koolis mõni loeng selle kohta, millised on erinevad valikuvõimalused peale gümnaasiumit ning kutsuda loengut pidama peale lõpetamist erinevad teed valinud vilistlased. 4

6 Lisaks võiks rääkida rohkem rahatarkusest ning tööturust. Näiteks kuidas teenida ülikooli kõrvalt raha või kuidas üldse rahaga ümber käia ehk siis arendada üleüldist finantskirjaoskust. Samuti võiks olla ka tunde elulistel teemadel nagu kuidas rentida korterit, kandideerida töökohale, maksta arveid jne. Mina ise ei teadnud enne õpilasfirma perioodi algust näiteks midagi sellest, et elus on võimalik peale töötajaks olemise olla ka ettevõtja. Õpilasfirma periood tõi mind kindlasti elule sammukese lähemale ja õpetas mulle väga palju. Kuidas õpetajana tulla toime rööprähklemise väljakutsega ehk kuidas olla ettevõtlik õpetaja? Aasta ettevõtlik õpetaja Krista Savitsch: Õpetajana töötamine nõuabki teatud mõttes suurt pühendumist ja õpetajad kindlasti arvestavad sellega oma igapäevaelus. Öeldakse ju ikka, et kes palju teeb, see palju jõuab. Olen aastakümnetega õppinud aega hästi planeerima ja seetõttu jõuan ka rohkem. Üksinda ei suuda inimene mägesid liigutada, küll aga suudame seda teha koos toetavate kolleegidega, kellega on ühine tee käia. Mulle väga meeldib mu töö õpetajana, selles on piisavalt võimalusi ise oma tegevusi planeerida ja õpilaste rahulolu on rõõmupakkuv. Koolis ongi kõige toredamad õpilased ja nende säravad silmad, mille nimel tasub töötada. Õpilastel on õigus saada kvaliteetset õpet ning võimalusi tunnivälisteks tegevusteks ja eelkõige saada piisavaid suuniseid, et edaspidi olla edukad ettevõtjad. Isegi kui neist ettevõtjaid ei saa, siis iga majandusalust või ettevõtlusainet õppinud noor peaks olema piisavalt ettevõtlik, et elus hakkama saada. Minu eesmärk on alati olnud õpilastele võimaluste pakkumine ja õppeprotsessi huvitavaks tegemine. Kogemused mini- või õpilasfirmas või siis osalemine erinevatel võistlustel on hindamatu väärtusega. Mul on nii kahju, et minul omal ajal koolis õppides selline kogemus saamata jäi, aga hea meel on seda kõike koos õpilastega hetkel kogeda. Mis on noorte ettevõtlusideede arendajate jaoks suurimad väljakutsed ning millist nõuannet noored kõige rohkem mentorilt vajavad? Aasta mentor Vaido Mikheim: Mentorina väldin sõnade vajavad ja peavad kasutamist, kuna harva eksisteerib õige-vale stiilis vastuseid. Lõppkokkuvõttes peavad noored alati oma peaga otsused ning valikud langetama. Mentorina on minu eesmärk neile püstitada küsimusi ja näidata võimalusi. Harva saan Miks te seda teete? küsimusele konkreetse usutava vastuse. Noored kipuvad sageli lahendama kas liiga suurt või siis mitut ülesannet ja probleemi üheaegselt. Kui siia lisada eestlaslik täiusliku toote-teenuse arendamise ihalus, siis kiiresti jõutakse ebarealistlike plaanideni ajalises, rahalises või mõlemas mõttes. Ärilises plaanis ei ole üldjuhul mõeldud sellele, kes konkreetselt on nende kliendid. Suhete hoidmine ja omavahelised kokkulepped on alatihti läbimõtlemata valdkond. Nii tiimisiseselt kui välispartneritega (kliendid, kasutajad, investorid jt). Kuidas käitume ebaedu korral? Veel olulisem, kuidas käitume edu korral? Startupide lagunemise ja läbikukkumise üks peamisi põhjuseid on tiimisisesed tülid. Selle juurpõhjus peitub puudulikus kommunikatsioonis. Sealhulgas on tiimisiseselt omavahel läbirääkimata suurem eesmärk ehk vastus küsimusele Miks me seda teeme?. Kokkuvõttes noored vajavad, et mentor juhiks nende tähelepanu asjaoludele, mida nad ise pole osanud või ei taipa märgata ning aitaks seada fookust. 5

7 Mis on ettevõtlusõppe vajalikkuse selgitamisel väljakutse? Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija Liina Pissarev: Hoiakute muutmine on ikka aeganõudev. Küll aga on meeldiv näha, et jää on murdumas ja aina rohkem on häid eeskujusid, keda esile tõsta ja läbi selle laieneb ka ettevõtlusõppe rakendajate võrgustik. Teavituses keskendun teemade selgitamisele, mis aitavad õpetajaid ja koole tegevustes, nt ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe kitsaskohtadele ja lahendustele, headele praktikatele ja soovitustele. Teadlikkus ja kogemus ettevõtluse toimimisest aitab ära hoida eksimisi päriselus ja võtta ette ükskõik mida, see ei pea lõppema alati ettevõtjaks hakkamisega. Üks hea näide on ka. Hiljuti Iisraeli kolleege külastades oli kõige emotsionaalsem kogemus araabia tütarlastekooliga tutvumine. Sealsel direktoril on õnnestunud tugevalt juurdunud hoiakutega araabia kultuuriruumis ettevõtlik koolikultuur rakendada. Tüdrukuid julgustatakse unistama ja unistuste poole püüdlema ja tegutsema. Eesmärk on aidata araabiamaade naistel elada enda unistuste elu. Mis saab olla veel parem eesmärk? Minu kooli vilistlaste kokkutulekul ütles üks endine direktor väga tabavalt ärme elame unistades, vaid unistustes. Unistustes elamine aga eeldabki oma unistuste täideviimist ning selleks ongi vaja noortele julgust ja riskivalmidust, õppimistahet ja enesejuhtimist ehk ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet! Ettevõtlusõppe parimate igapäevategevuste kohta saab lugeda ettevõtlusõppe programmi kodulehelt. Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustati ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi kolmandat korda. Tunnustatavate kandidaate sai esitada igaüks ettevõtlusõppe programmi veebilehel. Nominente oli viies kategoorias kokku 37. Lisaks said ministrilt tänukirja silmapaistva tegevuse eest: Karl Jörgen Lööper Võru Gümnaasiumist Maria Palk Läänemaa Ühisgümnaasiumist Pilvi Tauer Tallinna Tehnikagümnaasiumist Helen Kiis Tallinna Tehnikakõrgkoolist Mart Kimmel Pärnu Rääma Põhikoolist Kristi Luik Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumist Raili Kuusik TalTech Virumaa kolledžist Tabasalu Ühisgümnaasium Realister OÜ Juta Vallikivi Tartu Kunstikoolist Noorte Ettevõtlikkuse Arengukava Töögrupp (NEAK) Maret Ahonen Tartu Ülikooli UT Startup Lab-ist Urve Venesaar Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnast Auhinnad annavad tuult tiibadesse: mentor, õpetaja ning Edu ja Tegu aasta tegija lähevad Pärnu juhtimiskonverentsile, õppurid startup Day-le ning edendaja meeskonnakoolitusele! Fotod on üleval Edu ja Tegu Facebooki kontol kaustas ETTEVÕTLUSÕPPE AASTA PARIMATE TUNNUSTAMINE sisukord

8 INNOVEST SAAB TOETUST TAOTLEDA KOOLIDE ETTEVÕTLUS- ÕPPE MITMEKESISTAMISEKS Alates 20. detsembrist saab Innovest toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid ning korraldada ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel eurot ning taotlusi saab esitada kuni 20. veebruarini SA Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul on toetuse andmise eesmärk tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust. Tegemist on selle valdkonna neljanda taotlusvooruga, eelmistest voorudest sai toetust palju põnevaid projekte, mille raames kutsuti kooli noori juhendama ettevõtjaid, tehti õpitubasid ja laagreid, loodi digitaalseid õppematerjale. Hea meel oli näha, et paljud ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused soovisid koolidega koostööd teha, loodetavasti on see nii ka selle vooru puhul. Kooliväliste partnerite kaasamine võimaldab muuta ettevõtlusõpet elulisemaks, näiteks viia õpet läbi väljaspool kooli, ettevõtte probleemidele lahendusi otsides jms, nendib Parve. Taotlusvoorust on toetust oodatud taotlema koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Igas projektis peab olema kaasatud kool ja kooliväline osapool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole. Ettevõtlusõppe taotlusvoorus jagatakse projektide vahel eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ning riiklik kaasfinantseering eurot. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust. Taotlusvooru Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks projektitaotluste esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2019 kl ning taotlused tuleb esitada e-keskkonnas. Taotlejad on oodatud ka infopäevadele, mis toimuvad jaanuaris Tallinnas ja Tartus. Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu. LISAINFO SA INNOVE LEHEL Võru Kesklinna Kooli muusikal Varasematest projektidest saab lugeda ettevõtlusõpe.ee lehelt 7 sisukord

9 ALUSTAVA ETTEVÕTLUS- ÕPETAJA BLOGI TUULIKE MÖLDER, Osula põhikool Tänane päev ettevõtlusõpetajana oli tõeliselt rõõmustav! 7. klassi tunnis tegime rühmatööna äriplaani katsetusi. Peale ühe rühma ettekannet plahvatas, et homme on koolimeene konkursi tööde esitamise tähtaeg ja nende toode sobiks selleks justkui rusikas silmaauku. Tüdrukud olid ka kohe tuld võtmas ning paari tunniga valmis juba nende toote esimene prototüüp Mis see täpselt on, saate lugeda mõni teine kord. Mis meil siis kahe möödunud kuu jooksul veel juhtunud on? Esimesed hinded tunnistusele välja pandud. Lootsin küll, et pääsen arvestusega, kuid juhtkond on otsustanud, et ka valikaineid hinnatakse ning seega on ettevõtlusõpe esimest aastat (varem oli karjääriõpe) hinnatav valikaine. Oligi tore palju häid hindeid välja panna, kuigi suhtumine, et ettevõtlusõpe on tõsiselt võetav õppeaine, pole veel väga levinud. Meil on traditsiooniks isadepäeva paiku korraldada perepäeva kogukonnale. See on kohvik-klubi stiilis. Sedakorda sai ülesande õpilaskohviku pidamiseks 8. klass. Rõõm tõdeda, et kogu tegevus oli põhjalikult läbi mõeldud alates vormiriietest, menüüdest, kelneritest, tootmisest lõpetades sellega, et soovitati kaasa võtta oma lemmiktass ning oli loobutud ka ühekordsetest nõudest (peaaegu). Kogu teenindus jättis külastajatele hea mulje. Klassikassasse kogunes lõpureisiks kenake summa. Minule pidid nad muidugi esitama väikese kokkuvõtte sellest, kuidas läks. Tubli meeskonnatöö alustoeks oli kindlasti ka klassijuhataja Tiia Linnase entusiasm. Õpilaskohvikut oleme ka varasemetel aastatel teinud, kuid pigem spontaanselt. Sel aastal, kuna ettevõtlusõpe oli esimest korda, olid ohjad põhiliselt klassijuhataja käes, kuid arutasime nüansside üle, mida tunnis olime õppinud. Järgmistel kordadel on eelseisvad ülesanded ettevõtlusõppes osalevale klassile kindlasti põhjalikumad. Eks minagi õpin kogu aeg. 8

10 Esimese klassiga matkasime oktoobris Sõmerpalu noortekeskusesse. 6-kilomeetrisel matkal kontrollisime üle hoolikalt kõik kraaviperved ning metsaaluse. Tundsime rõõmu, et mets on üsna puhas. Noortekeskusega samas hoones asub Kaabsoo küünlameistrite töökoda. Lisaks tutvumisele ettevõttega, saime valada klassile oma jõuluküünla. See särab nüüd rõõmsalt meie klassiaknal. Advendikalendri klassiseinale valmistasime samuti ise tualettpaberirullidest ja muust uuele ringile kutsutud kraamist. Oleme palju rääkinud keskkonnast, tarbimisest ja prügisorteerimisest. Meie klassi ukse taga on 7 erinevat prügikasti. Korra nädalas käime neid tühjendamas kogumiskonteineritesse ning taaraautomaati. Iga päev juhtub midagi põnevat, nii läks juba meelest, kuidas Maibel Kipasto (9.kl) ja Maia Serv (8.kl) viisid ellu projekti Ma pole paks, mul on suured kondid õpetaja Viia Halleri juhendamisel. Lisaks liikumisvahetundidele toimus tervislike salatite valmistamise konkurss, kus minu 1. klass sai 8. klassi järel teise koha! See on siiani meie suurim saavutus. Noh, aabitsapidu oli ju ka?! Enne jõule ootab meid veel kooli jõululaat, mis koos jõulupeo ettevalmistusega hõivab kogu meie aja. Uute kohtumisteni! Meie ehk Osula kooli tegemisi võib jälgida ka FACEBOOKIS KOOLI JA ETTEVÕTTE KOOSTÖÖ VÕTI ON SELGED SOOVID JA PAINDLIKKUS 28. novembril Tartusse kogunenud ligi 80 ettevõtte ja kooli esindajad tõdesid esitluste, paneeldiskussiooni ja arutelude käigus, et kooli ja ettevõtte koostöös on oluline roll konkreetsusel, paindlikkusel ning järjepidevusel. Räpuna Ühisgümnaasiumi õpetaja Valve Peebu teab omast käest, et massi-, mahuühikud jt mõõdud on õpilastele üks raskeimaid ja abstraktsemaid teemasid ning tsentnerid, grammid, tonnid on neile rida võõrsõnu õpikus. Seetõttu otsustas ta õpilased viia poodi, kus on massi- ja mahuühikutega igapäevaselt kokkupuude. Kokku külastati klassi õpilastega poodi 7 korda ja igale käigule järgnes tund klassis. Uuriti kaupu, koguste ja hindade suhet, tõsteti ja kaaluti, teisendati mahtusid ja koguseid ning arvutati hindu kaasavõetud mappides. 9 sisukord

11 Lapsed täitsid uurija, ostja, meeskonnaliikme rolle. Kogutud materjalide põhjal lahendati klassis ülesandeid ja ristsõna köögi- ja puuviljadest ning mängiti massiühikute mängu. Õpetaja sõnul oli elulise tunni mõju kohe näha - silmnähtavalt paranes õpilaste oskus peast arvutada, poes käituda ja tegutseda, suhelda, tõusis huvi matemaatika vastu, mõisteti meeskonnatöö kasulikkust ja toimimist ning omaalgatuslikult tegid õpilased ettepaneku minna jäätmejaama vaatama pakendite edasist saatust. Kaupluses õppe mõju oli matemaatikatunnist laiem - lõimiti loodusõpetust, eesti keelt, matemaatikat, inimeseõpetust jt aineid. Tartu Tamme Gümnaasium pakub gümnaasiumi IT-suunal laialdast koostööd erinevate kõrgkoolide jt asutustega ning koolis toimuvad õppe mitmekesistamiseks koostöötegevused: Teadlaste Öö, Nupp Nokib, töötoad õpilastele, lahtiste uste päev 9.klassile, teaduskool, praktikanädal, uurimis- ja praktilised tööd, kultuuripidu, töövarjupäev. Lisaks toimuvad veel välipraktikad loodussuunale ja kultuurisuunale, töövarjunädal meditsiinisuunale, ettevõttepraktikad tehnoloogiasuunale. Urmas Tokko sõnul laekub koostööettepanekuid asutustelt, kes näevad oma võimalust tulevaste töötajate kasvatamises, tänu sellele on näiteks õpilastel võimalus töövarjutada TÜ Kliinikumi õdesid. Ka külalisloengute andmiseks on tekkinud ettevõtete-asutuste poolt järjekord. Siim Soonsein jagas Tartu Kunstikooli kogemust, kuidas loodi spetsiaalne Aparaadi Mänguarendusklubi, õpiti Läti mänguarendajate kogemustest, paar korda aastas toimuvate häkatonide raames moodustatakse ideede baasil tiimid ja valmivad prototüübid ning parimad mängud näevad ka ilmavalgust. Mänguarendusklubisse kuuluvad lisaks kunstikooli õpilastele ka teiste koolide erinevate huvide ja teadmistega õppurid ja ühinema on oodatud eriti IT-teadmistega õpilased, kes saavad mängude arendamises kaasa lüüa. Enics on Elvas asuv ülemaailmse elektroonikaettevõtte rakuke, mis vajab pidevalt tööle insenere, tehnilist personali jt. Personalijuhi Eveli Punnisoni sõnul viiski tööjõupuudus firma koostööni haridusasutustega. Võeti ühendust koolidega, kes tahavad anda praktilist lähenemist, mis aitab õpilastel päriselus hakkama saada. Enamasti tehakse sügavuti koostööd kutsekoolide, rakenduslike kõrgkoolide ja kõrgkoolidega, kuid külas käivad ka üldhariduskoolid. Isegi 2. klassi juntsudel on põnev, kui näidatakse, kuidas asjad valmivad. Laste rõõmuks panid firma lahked insenerid ka ühe väikese roboti rääkima ja trikke tegema. Kooliga koostöös avati aastal gümnasistidele mehhatroonika valikaine, mille teooria antakse koolis, praktika toimub Enicksis mentorite kõrval aastal on majas kokku 21 praktikanti ja igasse kuusse jagub mõni kool-klass. 10

12 Enics on avatud läbirääkimistele ka uute huvilistega! Koostöösoovidega võib pöörduda personaliosakonna poole. Ettevõtlikkus on üks Põlva Gümnaasiumi pädevustest - iga noor peab olema ettevõtlik. Ettevõtjaid kaasatakse nt keskpäeva ette nähtud 80 minutilise kasuliku aja jooksul kui valikainete raames loenguid andma, õpilased külastavad ka kohalikke ettevõtteid. See kõik seondub ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja karjääriõpetusega. Eelmisel õppeaastal viidi läbi projekti Praktiline turundus koos Coopi ja Läänemaa ning Haapsalu Ühisgümnaasiumiga. Coopi antud sisendi põhjal tuli õpilastel läbi viia uuring kaupadest, hindadest, tootjatest, võrrelda linnade erinevaid andmeid ja ka reklaami. Coopi huvitasid noorte hinnangud ja tagasiside - mida noored arvavad ja ostavad. Õpilastele meeldis projekt ja võimalus tunda ennast tähtsana läbi Coopile tagasiside andmise nii väga, et seda tehti rõõmuga ka väljapool tunde. Projektiga kaasnenud suurem töökoormus ei heidutanud ka õpetaja Kaia Tamme, kes pidas saadud kogemust kasulikuks ka endale. Õpilasfirmade läbi õppimist on Põlva Gümnaasiumis ohtralt ning need noored suunatakse ise koostöösooviga ettevõtjate poole pöörduma. Saavad kasvõi kogemuse, et 10 kirja puhul üks vastaja on täitsa loomulik, järelikult tuleb paremini silma paista. Õpivad ebaõnnestumisest, kogevad julgust ja riskivõtmist. Kohalikud firmad võtavad ka õpilaste tooteid müüki ja aitavad neid muul moel. Me toetame, mitte ei pidurda õpilasi tegutsemast, võtab Kaia Tamm teema kokku. PANEELDISKUSSIOON: Õpilastele esineja peab olema säravate silmadega entusiast! Paneelis said sõna ka noored ise. Oma kogemusi jagasid lisaks esinejatele Sander Aukust ja Markkus Jõeveer Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Kõlama jäänud soovitused kooli-ettevõtete töö tõhustamiseks : Kool peab olema ajaliselt paindlik ja pöörduma ettevõtte poole varakult. Tuleb mõista, et ettevõtte kalender on 6 kuud ette planeeritud. Kuigi õpilane otsib ise praktikakoha, võiks koolil olla ettevõtete andmebaas, kes õpilasi regulaarselt vastu võtavad. Ettevõttesse pöördumisel tuleb olla konkreetne, selgitada kooli ootusi ja soove. Mitte väga populaarsed ettevõtted saavad tekitada õpilastes huvi praktikakoha vastu nt stipendiumi vms boonuse abil. 11

13 Õpilased ootavad show d, mitte pikka loengut. Õpilaste huvi tärkamine või kadumine sõltub väga palju esinejast. Ettevõttest tuleb esinema otsida kõige atraktiivsem või teise koha esineja! Tuleb rääkida noortele kasulikke asju - oluline on töömaailmas ja ka õpilaste silmis atraktiivne töökeskkond, firma erilisus teiste ees, vähem üldist ja rohkem spetsiifilisemat juttu. Tasub lasta entusiastlikel õpilastel endil otsida ja kutsuda esinejad, kes noori kõnetavad. Esinejale jääb samuti parem mulje huvitatud isikutele rääkides. Õpilastele tuleb anda võimalus ise harjutada kontakti võtmist ja õpetada, kuidas korrektselt ettevõtte poole pöörduda. Lisaks kirjale tasub alati ka helistada. Oluline on näidata tõelist soovi ja vajadust, mitte viidata korraldusele. Kõige kasulikum koostöövorm? 2-5 päevane töövari; hea kirgliku ettevõtja loeng; ettevõtete külastused, kui seal on ägedad inimesed; häkatonid. Soovitused ettevõtjatele: Pakkuge õpilastele tundide raames lahendamiseks päriselust võetud ülesandeid ja probleeme; tehke nendega temaatilisi töötubasid, seminare ettevõttes, kaasake ürituste korraldamisse ja sisu loomisse, aidake valikkursusi luua ja praktikaid läbi viia, jagage infot, milliseid töökäsi vajatakse, osalege noorte häkatonidel, et aidata õppijaid ärimudeli jm spetsiifiliste teadmistega. Vaata lisaks: Ideede pank kooli-ettevõtte koostööks ETTEVÕTLUSÕPPE KODULEHEL 12 sisukord

14 TÖÖLE KAASA! ALGATUS LOOB KOOLIDELE HEA VÕIMALUSE ÕPILASTELE TÖÖELU TUTVUSTAMISEKS LIISI HAAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Esimesed olulised karjäärialased valikud peavad koolinoored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid seda teha teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega. Üks võimalus selleks on algatus Tööle kaasa!, millega kutsutakse üles koole, tööandjaid ja lapsevanemaid koostöös looma õpilastele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi. Juba kolmandat korda korraldab Tööle kaasa! algatust Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega, kelleks on tuleval aastal Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ning Eesti Karjäärinõustajate Ühing. Tööle kaasa! toimub veebruaril 2020 ning on suunatud klasside õpilastele. Teadlikkus töömaailmas toimuvast Algatuse idee seisneb selles, et tööandjad avavad nimetatud perioodil vähemalt üheks päevaks oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja tööandjatega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet. Samuti toetab see üldpädevuste kujunemist ning on kooskõlas muutunud õpikäsitusega, mis eeldab elulähedast õppimisviisi. Algatuse käigus saab õpilane teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus. Juhul, kui mõnel lapsel ei ole võimalus enda vanemate tööga tutvuma minna, siis võib tutvuda näiteks mõne muu lähisugulase või ka klassikaaslase vanema tööga. Tööandjate huvi on suur Üle-eestiliselt toimus Tööle kaasa! aasta veebruaris teist korda. Siis osales ligi 900 tööandjat, ligi 200 kooli ning 3300 õpilast. Võrreldes esimese, 2018.aastaga, tõusis osalenud tööandjate ja õpilaste arv lausa kahekordselt. Suur osalejate huvi ning positiivne tagasiside nii tööandjate kui ka koolide poolt annavad kindlust, et algatusega tuleb jätkata. Paljud osalejad avaldasid lootust, et algatusest võiks saada traditsioon. Eelmisel aastal osalesid Tööle kaasa! algatuses koolid ja tööandjad üle Eesti nii suured kui väikesed ja väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt. 13

15 Samuti sai tutvuda seinast seina ametitega, teiste seas näiteks advokaat, arst, logistik, näitleja, lennujuht, raamatupidaja, õpetaja, päästja, personalispetsialist, filmifestivali korraldaja, laotöötaja, klienditeenindaja. Estancis tutvustati Tööle Kaasa! päeval lastele ohutusnõudeid enne tootmisse minekut Koolid, kasutage võimalust! Algatusega liitumine on väga lihtne, selleks tuleb end registreerida veebilehel ee. Samalt lehelt leiab ka nii koolidele kui tööandjatele mõeldud juhendmaterjalid, kus sammsammult Tööle kaasa! osalemise erinevad etapid lahti kirjutatud. Lisaks leiab samalt lehelt ka valiku töölehti, mida õpilased saavad täita, et õpitut paremini mõtestada. Kuigi kahel eelneval aastal on koolide poolt osaletud pigem üksikute klasside kaupa, siis on olnud ka koole, kus kogu kooli õpilased läksid tutvuma oma vanema tööga. Seejuures pole vähemolulisem ka lastele koolis olevate erinevate ametikohtade ja õpetaja töö tutvustamine, seega miks mitte koolil registreeruda ka tööandjana ja kutsuda kooli töötajate lapsi vanemate tööeluga tutvuma. Võimalusi on mitmeid, valik on Teie! KUTSEHARIDUSE KARJÄÄRI- JA ETTEVÕTLUSÕPPES PUHUVAD UUED TUULED Kutsehariduses on eriti palju võimalusi siduda erialateadmised uue väärtuse loomise, kogukonna arengu ja eneseteostusega ning selle toetamiseks õppes on valminud kaasaegne ettevõtlus- ja karjääriõppe ühendmoodul. Kutsekoolid on juba aktiivselt katsetamas võimalusi, kuidas pakkuda õpilastele kogemusi ja laia maailmapilti, läbi mille tõuseb nende võimekus läbi lüüa. Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel olevaid erinevaid kutsehariduse uuringuid sirvides hakkas silma huvitav fakt, et kui ka mõnedel populaarsetele erialadel ei ole õpilased alati väga rahul erialateadmistega, siis on nad rahul muude saadavate teadmiste ja oskustega (sotsiaalsed, ettevõtlus jms). Lisaks on aasta-aastalt kasvanud vilistlaste hõivatus. 14 sisukord

16 See näitab, et kui huvid võivad elu jooksul muutuda ja eriala ei pruugi poole pealt tunduda enam ahvatlev, siis universaalsete oskuste ja kogemustega on kohanemine ja eluala vahetus lihtsam ka siis, kui elu selleks sunnib. Ettevõtlusõppe rakendamise eestvedaja kutsehariduses, Katrin Kivisild Sihtasutusest Innove nendib, et lisaks ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu poolt väljatöötatud ettevõtlusõppe valikmoodulitele mõisteti, et uuendused on läbi vaja ka viia hetkel kehtivas karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused moodulis aasta jooksul töötas eksperttöörühm uue mooduli kallal, küsides sel teekonnal nii tagasisidet kui erinevaid arvamusi ning nüüdseks on uuendatud moodul, mille nimeks saab õpitee ja töö muutuvas keskkonnas valmis läbima haridus- ja teadusministeeriumi kooskõlastusringe. Miks me otsustasime tõsta kõrvale hetkel kehtiva karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused mooduli ja alustada puhtalt lehelt? Sest varasemalt välja töötatud moodul ei töötanud enam selliselt, et sel oleks olnud positiivne mõju õpilaste väljalangemisele koolist, ennastjuhtiva inimese arengule või ettevõtlusalastele teadmistele. Meie ümber on ettevõtluskeskkond ja ühiskond muutunud ja ka meie peame muutuma, selgitas Kivisild. Mida me soovime uue mooduliga saavutada? Millist olukorda tahame? Üldiselt öeldes me tahame süsteemselt kutseõppurites kujundada enesearengut väärtustavat hoiakut. Meie unistame sellest, et iga kutseharidusse sisenev õppur mõistab ja oskab läbi isikliku õpitee ja teda ümbritseva keskkonna luua lisandväärtust nii iseendale kui ka laiemalt. Loodame, et juba aasta sügisest hakkab uus moodul rakenduma kõikides kutsekoolides. Edu ja Tegu/SA Innove tiim on valmis kogu kevadperioodi vältel tegema koolitusi, seminare, nõustamist ja pakkuma igakülgset tuge igale kutsekoolile. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 4. õppija kujundab oma erialast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases muutuvas keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest ÕV1. kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning piiranguid ÕV2. mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni probleeme ja võimalusi HK 1.1. analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi õpitava eriala kontekstis HK 1.2. sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab neid HK 1.3. koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, ressursside ja erinevate keskkonnateguritega ÕV3 kavandab enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel omapoolse panuse kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses Individuaalne õpitee Väärtusloome ja panustamine Keskkonna mõistmine Enesearengut väärtustav hoiak HK 2.1. selgitab meeskonnatööna turumajanduse toimimist ja selle osapoolte ülesandeid HK 2.2. kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku ettevõtluskeskkonda HK 2.3. selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi HK 2.4. kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise viise, lähtudes nende eesmärkidest HK 2.5. valib enda karjääri eesmärkidega sobiva organisatsiooni ning kirjeldab selles enda võimalikku rolli HK 2.6. seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud organisatsiooniga ning toob välja probleemid ja võimalused ÕV4. mõistab oma vastutust kutsealase karjääri kujundamisel ning on motiveeritud ennast arendama HK 3.1. analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning määratleb meeskonnatööna probleemi ühiskonnas HK 3.2. kavandab meeskonnatööna uuenduslikke lahendusi, kasutades loovustehnikaid HK 3.3. kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste väärtust kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust HK 3.4. valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku lahenduse probleemile HK 3.5. koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud lahenduse elluviimiseks 15 HK 4.1. analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, seostades seda lähemate ja kaugemate eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi eesmärkides ja/või tegevustes HK 4.2. kasutab asjakohaseid infoallikaid endale koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning koostab kandideerimiseks vajalikud materjalid HK 4.3. selgitab tegureid, mis mõjutavad tema karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada otsuste langetamisel lähtudes eesmärkidest ning lühija pikaajalisest karjääriplaanist HK 4.4. selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas

17 KUTSEKOOLI ÕPILASED RÕÕMUSTAVAD OMA TOODANGUGA NII OSTJAID KUI ABIVAJAJAID Kutseõppeasutuste suur boonus on vajaliku teadmise, töövahendite ning praktilise kogemuse olemasolu koolides. Kooli nutikuseks on kaasata õpilasi oma tegudega väärtust looma, olgu siis ettevõtluses või heategevuses, iseendale või kogukonnale. Näiteks Rakvere Ametikool ületab oma tegevustega järjepidevalt uudiskünnise ja Haapsalu kutsehariduskeskuses õpitakse läbi õpilasfirmade. Rakvere Ametikoolis on kutseõppe 3-5 taseme õppekavades põhiõpingute moodul Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused. Ettevõtlikkust õpetatakse erinevate õppeainete raames ja erialatundides ning koostööd tehakse nii eriala kui ka üldõpingute õpetajatega. Õpitoas aeti triikraud kuumaks Põnevamatest praktilisematest tegevustest toob õpetaja Merle Aasna välja novembrikuus karjääriõpetuse, suhtlemisõpetuse ja puhastusteeninduse tundide raames lasteaialastele korraldatud töötoad. Majutus- ja toitlustusteeninduse I kursuse õpilased kutsusid Rakvere Kungla Lasteaiast ja Rakvere Waldorflasteaiast Kaur ühe rühma lapsed töötubadesse, kus õpetasid lasteaialastele, kuidas käterättidest loomakesi voltida, nõusid poleerida, kandikut kanda, voodit korrastada, efektiivselt koristada ja särki triikida. Päeva juhatasid sisse samuti õpilased, kus näidati ametikooli tutvustavat videoklippi ja räägiti, kelleks saab meie koolis õppida. Kui lapsed olid kõigis töötubades ära käinud, mängisid nad Kahooti, mille koostasid õpilased, et uurida, mis jäi lasteaialastele töötubadest meelde ja milline töötuba kõige rohkem meeldis, tutvustas Aasna kõigile osapooltele põnevat projekti. Uute koristusnippide järele proovimine ajas suu naerule - need lubati ka kodus kasutusele võtta Maailm on väike seniks, kuni pead hakkama seda ise koristama. 16

18 Lisaks võtsid õpilased ühendust kohalike meediaväljaannetega ning tulemuseks olid lood Kuulutajas ja Virumaa Teatajas Oktoobrikuus panid õpilased Rakveres ülesse helkuripuu, kuhu kogusid helkureid erinevatelt ettevõtetelt. 13. detsembril toimus juba kolmas ning samuti meedias kajastust leidnud heategevuslaat Põhjakeskuses, kus õpilased pakuvad jõuluks ja ka muidu vajalikke käsitöökaupu alates piparkoogitaignast lõpetades kuusejalgadega. Müügitulu läheb kohalikule nelja last kasvatavale üksikemale perele hädavajaliku, eelkõige rõivaste ja jalanõude soetamiseks. Lisaks heategevusele pöörati tähelepanu ka taaskasutusele, valmistades kohalike ettevõtete antud läheneva riknemistähtajaga toidukaupadest pagari- ja kondiitritooteid. Igal aastal on laadal osalemas rohkem õppijaid, et võimalikult paljud saaksid mini-ettevõtluskogemuse. Kuigi laada peakorraldajaid premeeritakse vastava aine hindega, on ilmselt saadavat kogemust raske hindesse panna. Haapsalu ettevõtluspäev Merle Aasna sõnul soovib kool sellise praktilise lõimitud karjääri- ja ettevõtlusõppega anda eriala eelkõige olulisi eluks vajalikke oskusi nagu meeskonna- ja koostöö ning suhtlemisoskused, vastutustunne, väärtushinnangud, kodanikuaktiivsus. Lõimine on lihtne, sest erinevatel projektidel on sageli erinevad fookused nagu näiteks helkuripuul turvalisus, heategevuslaadal toiduga säästlikult ja teadlikult ümber käimine ning märkamine, aitamine ja heategevus. Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Pille Noole sõnul on Haapsalu Kutsehariduskeskuses ettevõtlusõpe ette nähtud 4. taseme noortele õppijatele ja täiskasvanud õppijatele on läbiv õppeaine karjääriplaneerimise ja ettevõtluse moodulist. Praktilise õppena on noortel võimalik kätt proovida õpilasfirmat tehes. Õpilasfirmade toetamine eeldab ka erineva eriala õpetajate koostööd. Näiteks puidu ja käsitöö osakonnas on võimalik katsetada erinevate puidust toodete valmistamist ning vastava eriala õpetajad on abistamas ja nõustamas. Koostöös Sihtasutusega Läänemaa on võimalus osaleda erinevates ettevõtlusprojektides nagu ettevõtlusnädal, ettevõtete külastused ja koolitused. Lisaväärtuse nii noortele kui täiskasvanud õppijatele annavad erinevad ettevõtjad, kes jagavad oma ettevõtluskogemusi. Haapsalu õpilasfirmad 17 sisukord

19 KARJÄÄRIÕPETAJATE TEGEMISI KERSTI KIVIRÜÜT, Sihtasutus Innove Väärtused karjääriõppes Karjääri pädevuse kujundamise mudelil on kirjeldatud väärtused, mis on oluliseks eelduseks edukaks toimimiseks tööturul ja elukestvas õppes. Olgu neist nimetatud näiteks väärtustab valikuvabadust ning sellega kaasnevat vastutust või väärtustab enesearendamist või väärtustab usaldusele tuginevat koostööd. Küsimus on, mida õpetaja peab reaalselt tegema, et eelnimetatud ja mitmed teised karjääri kujundamise pädevuse mudeli väärtused välja areneksid novembril toimuski Nelijärve Puhkekeskuses Harjumaal karjääriõpetajate seminar sügiskool Väärtuste kujundamine karjääriõppes, kus sellele küsimusele vastust otsiti. Seminari meeskond jõudis kolme päeva jooksul koolitajate abiga üksmeelele, et väärtuskasvatus ei saa olla pelgalt ühe õpetaja ülesanne. Näiteks valikuvabaduse väärtustamise kujunemisel peab kogu koolikeskkond võimaldama õpilastele erinevaid valikuid ning turvalist ebaõnnestumise võimalust. Samuti on oluline, et ebaõnnestumisi ei karistataks, vaid neid väärtustataks õpivõimalusena. Teine oluline aspekt väärtuskasvatusel on turvaline, inimest väärtustav keskkond, mis samuti ei tohiks olla pelgalt karjääriõpetaja pärusmaa. Tartu Ülikooli Eetikakeskuse koolitajad Helen Hirsnik ja Nele Labi aitasid mõtestada lahti väärtustele põhineva organisatsioonikultuuri toimimist. Loomulikult said ka karjääriõpetajad läbi mängida juba kuulsaks saanud Eetikakeskuse väärtusdilemmade mängu. Nagu juba tavaks saanud, tutvustasid Innove põhikoolitajad Kristel Rannaääre, Urve Rannaääre ja Kersti Kivirüüt erinevaid praktilisi mänge ja meetodeid, mis võiksid olla karjääriõpetajale abiks väärtuskasvatuse läbiviimisel ning vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna kujundamisel. Üheks õhtuseks tegevuseks oli karjääriõppele pühendatud karaoke loomine ja esitamine. Karaoke sõnumites jäi kõlama osalejate missioonitunne, mure karjääriteenuste reformi tagajärgede pärast ning lootus helgemale tulevikule karjääriõppe tulevikus. Nelijärve seminar-sügiskooli viimasel päeval aitas õpetaja enda tööd väärtustada Matti Orav Vaikuseminutitest. Europassi õppevara arendusseminar detsembril toimus Rakveres õppevara arendusseminar koostöös Kutsekoja ja Innovega. Kahe päeva jooksul aitasid Kutsekoja esindajad Heli Oruaas ja Georgi Skorobogatov laiendada karjääriõpetajate ja -koordinaatorite silmaringi Europassi ning kvalifikatsiooniraamistiku teemal. Loomingulise töö tulemusel sündis seitse metoodilist juhendit üldhariduskoolidele. 18

20 Õppevara arendusseminar on lõpusirgel ning väljatöötatud metoodilised juhendid kolleegidele tutvustamisel. Materjalid tulevad tutvustamisele Tallinnas 9. jaanuaril konverentsi Julge hüpe tundmatusse praktikapäeval. Koostöö käigus ilmnes ka tõsiasi, et Euroopa tööturul toimetulek tööjõu vaba liikumise tingimustes on üldhariduse karjääri- ja ettevõtlusõppe ainekavadest põhjendamatult kõrvale jäänud tegemist on ju aktuaalse teemaga. CIDREE karjääriõppe teemaline kohtumine Edinburghis, Šotimaal CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) on Euroopa hariduskoostöö konsortsium, mille raames on võimalik korraldada erinevaid üritusi teadmiste vahetuse eesmärgil ning Euroopa koostöö tugevdamiseks. Karjääriõppe arutelule tulid kokku spetsialistid Eestist, Iirimaalt, Belgiast, Luksemburgist ja muidugi ka Šotimaalt. Eestit esindas Innove. Eri riike ühendavaks lüliks osutus väljakutse, kuidas ühendada karjääriõpe, -nõustamine ja -info süsteemseks hariduskorralduslikuks tervikuks nii, et kõik õpilased saaksid maksimaalselt parima ettevalmistuse elukestvaks õppeks ja tööturul. Seda eriti olukorras, kus karjäärinõustamist ja -infot korraldatakse riigitasandilt haridussüsteemi väliselt tõsiasi, millele pärast aasta karjääriteenuste reformi on silmitsi ka Eesti koolivõrk. Kõik kohaletulnud olid konsensuslikult päri, et süsteemne karjääriteenuste korraldus haridusvaldkonnas aitab tõhusamalt saavutada võtmepädevusi ning toob õppetöös paremini esile oskuste õppe ja toetab andekate õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite arendamist kõikides ainevaldkondades. Kõige eesrindlikum osavõtja oligi võõrustaja Šotimaa, kus Education Scotland eestvedamisel on üldhariduskoolidele välja töötanud karjääriõppe standardi Developing the Young Workforce. Career Education Standard (3-18). Standardis on ülevaatlikult kirjeldatud olulisemad karjääriteenuste eesmärgid ning erinevate partnerite (koolid, riigiasutused) vastutusvaldkonnad. Dokument, mille sarnane oleks asjakohane ka karjääriteenuste reformijärgses Eesti üldharidussüsteemis. Hea praktika näitena tutvustati CIDREE meeskonnale Newbattle HIgh School karjääriteenuste korraldust. See on aastastele noortele üldkeskharidust pakkuv õppeasutus, kus õpivad sotsiaalselt ja majanduslikult mahajäänud piirkondadest õpilased. Kooli õppekorraldus pakub lisaks üldainetele rikkalikult kokkupuuteid reaalse töömaailmaga: õpilastel on võimalik enam kui paarikümnes ettevõttes käia praktikal, osaleda pikemaajalises õpipoisi õppes, olla töövarjuks, teha ettevõtetega koostööprojekte ja palju muud. Karjääri kujundamise pädevuste, eriti väärtuste arendamiseks on oluline tõhus väärtuskasvatus kogu koolis. Newbattle Keskkoolis on kooli väärtuseid kasutatud kujunduselemendina. Regulaarselt toimuvad arutelud õpilastega, kuidas igapäevaelus neid väärtusi ellu viiakse. 19 sisukord

21 STARTER TIIMID VÕISTLEVAD TAAS AJUJAHIS CommuniCare STARTER sügissemestri üleriigiline finaal toimub jaanuaril Baltimaade suurima ärifestivali startup Day raames Tartus, kus mõõtu võtavad 6 parimat regionaalse eelfinaali läbinud tiimi. Eriline heameel on nelja STARTER programmis või finaalis osalenud tiimi üle, kes on välja jõudnud Ajujahi TOP30 hulka. Õnnitleme tiime A Story, Akvalabs, CommuniCare ja Recovery Companion ning hoiame neile pöialt! STARTER Tallinn STARTER Tartu 20 sisukord

22 VÄLJAKUTSEPÕHINE PROJEKTÕPE, LÕIMITUD ERINEVATE AINETEGA? SEE ON VÕIMALIK! MAARJA HALLIK, GTL-Labori eestvedaja GTL Labor on Tallinna Ülikooli algatus, mis alates eelmisest õppeaastast teinud katsetusi ja otsinud viisi, kuidas õppetöö koolis siduda paremini päriseluliste väljakutsetega läbi projektipõhise õppe. Meie unistus on kaasata kõik õpilased ja õpetajad muutuste loomisesse ja ühiste eesmärkide saavutamisse kohalikes kogukondades, Eestis ja maailmas laiemalt - aga nii, et see päriselt oleks õppetöö osa! GTL projektipõhine kogukonda kaasav õpe lähtub päriselulistest väljakutsetest, mis meid kõiki kõnetavad. Need võivad olla ühe kogukonna murekohad, ettevõtte või kohaliku omavalitsuse eesmärkidest lähtuvad või isegi globaalsed, sh ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidest lähtuvad. Teame, et paljud koolid ja organisatsioonid juba viivad projektipõhist ja kogukonda panustavat õpet läbi. Ja on teised, kes tahaksid seda teha, aga vajavad veidi julgustust. Selleks kutsume õpetajaid seminarile 11. jaanuaril Tallinna Ülikoolis! Tule seminarile, et: jagada enda kogemusi projektõppest ja kuulda, mida on teinud teised saada töötubades uusi teadmisi ja ideid, kuidas projekte kogukonnateemadega siduda osaleda GTL Labori tegevuste kujundamisel ja uurida koostöövõimalusi Loe lisa ja registreeru hiljemalt 6. jaanuariks SIIN Lisaks on õpetajatel võimalus osaleda Georg Merilo läbirääkimisoskuste töötoas REGISTREERU SIIN 21

23 Virtsu kooliõpilased lahendasid ettevõtlusõppes kodukandi murekohti Üks hea näide kogukonnakesksest väljakutsepõhisest projektõppest viidi läbi Virtsu koolis, kus kuidas õpilased ise ettevõtlusõppe raames kogukonna murekohti kaardistasid ja likvideerisid. Virtsu koolis viidi GTL-projekt ellu ettevõtlusõppe tundides. Suurema kandepinna saavutamiseks kaasati projekti õpilasi Lääneranna valla viiest koolist (Virtsu, Varbla, Koonga, Kõmsi, Metsküla). Kokku osales projektis 35 õpilast 4., 5. ja 8. klassi õpilased. Õppeaasta jooksul saadi kokku neli korda Garage 48 tüüpi laagris. Varbla kooli õpilased tõid oma kodukoha probleemina välja suvitajad, kellest jääb metsa alla ja mujalegi maha tühje pudeleid ja muud prügi. Nende idee oli metsa alla taaraautomaat paigaldada. Nad kogusid selle mõtte toetuseks ka kohalike inimeste allkirju. Kõmsi kooli klassi õpilased tahtsid oma kodukohta nutivaba noortekeskust. Vald andis neile ruumi ja alanud on selle remont. Lapsed said, mida tahtsid. Üks õpilaste idee oli rajada Lihula kultuurimaja juurde talvine uisuväljak. Pakuti välja ka noorte tööportaal, kust õpilased saaksid suvel tööd leida. Metsküla koolil ei olnud tööõpetuse klassi, aga oli üks vana kuur. Kogukonna toel seati see kuur sellisesse korda, et seal saab nüüd tööõpetuse tunde läbi viia. Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski märkis, et üks ettevõtlustund nädalas ei anna lastele kuigi palju, eriti kui see on reedel viimane tund. Nemeržitski arvas, et parem oleks korraldada juuni lõpus 35-tunnine või pikemgi ettevõtlusõppe laager, kus õpilased saaksid ettevõtlusele ja oma kodukoha probleemidele keskenduda. Laagris oleks kõik palju intensiivsem. Näite allikas: Õpetajate Leht R. Juurak Muutunud õpikäsitus: Kuidas oma kooli ja kodukohta paremaks muuta? 22 sisukord

24 KOOLITUSKALENDER ETTEVÕTLUSÕPETAJA KOOLITUSPROGRAMMIDESSE REGISTREERUMINE TAAS AVATUD! Populaarsed 6-kuulised ettevõtlusõpetajatele mõeldud koolitusprogrammid alustavad taas aastal, avame uued rühmad nii baastasemele kui meistriklassile. Baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase. Koolitajateks on ettevõtlusõppe ja ettevõtluspädevuse spetsialistid ning osa sessioonidest toimub ettevõtluskeskkonnas. Lisaks avame esmakordselt ka venekeelse ettevõtlusõpetaja koolitusprogrammi jaanuaril alustab ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase veebruaril alustab ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastaseme venekeelne rühm märtsil alustab ettevõtlusõpetaja meistriklass Täpsema info koolitussessioonide teemade, aegade ja kohtade osas avaldame jooksvalt kodulehel samuti saab sealtkaudu koolitusprogrammi registreeruda. ETTEVÕTLUSPÄDEVUSE HINDAMISE KOOLITUS 13. jaanuaril toimub koolitus Ettevõtluspädevuse enesehindamise rakendamine õppetöös. Koolitusel tutvustatakse ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendit ja tuuakse praktilisi näiteid harjutustest, mida õppetöös rakendada. Enesehindamise kasutamine õppetöös annab teavet õppijate ettevõtlikkuse kohta ning aitab arendada nende eneseanalüüsoskusi. Enesehindamise käigus õppeprotsessis õpitakse mõistma oma tugevaid ja nõrku külgi ning arendama hinnatavaid pädevusi. Enesehindamise harjutamine toetab ennastjuhtiva õppija arengut. Õpetaja/ õppejõud saab infot klassi/grupi kohta, mis annab teada, millistele pädevuste arendamisele on õppeprotsessis vaja rohkem tähelepanu pöörata. Õppetöö toimub kell Tallinnas Akadeemia tee 3 (Tallinna Tehnikaülikool, ruum SOC-308). Koolitust viivad läbi Elina Malleus ja Kaja Mädamürk (Tallinna Ülikool) ning Marianne Kallaste ja Katrin Arvola (Tallinna Tehnikaülikool). Registreerumine Koolituskalender täieneb kodulehel pidevalt! 23

25 STARTER TÖÖTOAD REGIOONIDES Hea kutsekooli ja rakenduskõrgkooli õpetaja! Kui soovid kaasata aastal ettevõtlusõppesse atraktiivseid esinejaid või rikastada ainet välislektoritega, siis kutsu kooli äriideede arenguprogrammi STARTER koolitajad! Tuleme teie kooli kohale ja viime läbi 2-4 h STARTER-formaadis seminare järgmistel teemadel: Inspiratsiooniüritus Kuidas leida äge idee ja sellega kõrgelt lennata? Ärimudeli töötuba Kuidas oma äriideed testida ehk ideest ärimudelini Esitlusoskuste ABC töötuba Kuidas oma ideed hästi esitleda? Meie töötoad valmivad rätsepalahendusena koostöös kooliga ning põhinevad meeskonnatööl käed-külge aktiivõppe formaadil. Saab nalja, naeru, teadmisi ja uusi oskusi! KONTAKT: STARTER programmijuht Piret Arusaar, AASTA ALGUSE ÜRITUSED jaanuar - STARTER äriideede arendamise programmi finaal Tartus Baltimaade suurima ärifestivali startup Day raames veebruar - Eesti õpilasfirmade laat Tallinnas Veebruar - STARTERtartu, STARTERtallinn ja STARTERhaapsalu kevadsemestri avaüritused. Täpsem info ilmub lehele 24 sisukord

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös Merit Luik Karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja Tartu Tamme Gümnaasium Info töömaailma kohta õpetaja kirstunael Töömaailma kohta käiv

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL Karjääriteenuste korraldus üldhariduskoolis Tugimaterjal Tallinn 2014 SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Tugimaterjal on koostatud SA Innove poolt riikliku programmi Karjääriteenuste

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem