Viva H8 LTE Kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Viva H8 LTE Kasutusjuhend"

Väljavõte

1 Viva H8 LTE Kasutusjuhend

2 Märkused seadme kasutamise kohta ETTEVAATUST! Ohtlike olukordade vältimiseks luge tähelepanelikult kõiki ohutusjuhiseid ning järgige neid hoolikalt. Sõiduki juhtimine: Sõiduki juhtimise ajal ei ole soovitav tahvelarvutit kasutada. Vajadusel kasutage käed-vabad lisaseadmeid. Lennukis tuleb seade välja lülitada. Juhtmevaba raadiosidet kasutavad seadmed võivad põhjustada häireid, mis võivad omakorda lennuohutust mõjutada ning seetõttu on lennukis selliste seadmete kasutamine keelatud. Kasutamine haiglates: Haiglates tuleb järgida haiglate poolt kehtestatud reegleid. Juhtmevaba raadiosidet kasutavad seadmed võivad segada ka tahvelarvuti toimimist. Seadme remontimine: Seadet võivad remontida ainult vastavat sertifikaati omavad hooldusfirmad. Kui olete proovinud seadet avada ja seda ise remontida, katkeb seadmele antud garantii. Lisaseadmed ja akud: Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tooteid. 2

3 Hädaabikõned: Veenduge enne hädaabinumbrile helistamist, et seade on sisse lülitatud ja kasutusvalmis. Peale seda vajutage helistamisnuppu ning kinnitage enda asukoht, seejärel andke juhtunu kohta ülevaade ning ärge lõpetage kõnet. Aku ning selle laadimine: enne seadme esimest kasutamist tuleks aku täiesti täis laadida. Ärge hoidke akut kohtades, kus temperatuur võib ületada 40 C. Ärge pillake akut maha ning vältige selle sattumist lahtise leegi lähedusse. Riknenud akud tuleb viia nende utiliseerimiseks mõeldud vastuvõtukohtadesse. Hoiatus: Kui seadme kasutamisel ei järgita kasutusjuhendis toodud juhiseid, ei vastuta tootja võimalike kahjude eest. Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ilma sellest eelnevalt ette teatamata. Kõige uuemad kasutusjuhiseid leiate tootja veebilehelt. Kasutusjuhendis toodud juhised võivad konkreetse toote puhul olla veidi erinevad. Sellisel juhul leiate vajadusel juhiseid tootja veebilehelt. Enne hooldusfirma poole pöördumist veenduge, et sellel on volitused teie seadme remontimiseks (Visual Fan Ltd on jätnud endale õiguse peatada koostöö ükskõik, millise teenusepakkujaga, kes võib olla garantiikaardile märgitud enne seadme müümise kuupäeva). Lisainformatsiooni leiate veebilehelt 3

4 Ärge katke antenni käega kinni ning vältige selle varjamist erinevate objektidega. Vastasel juhul võivad tekkida ühendumisprobleemid ning aku võib kiiresti tühjeneda. Kõik seadmesse paigaldatud kolmanda osapoole poolt toodetud rakendused võivad igal hetkel muutuda või siis võib nende kasutamise võimalus lõppeda. Visual Fan Ltd ei vastuta eelpoolnimetatud teenuste toimimise eest. Vajadusel pöörduge rakenduse tootja poole. 4

5 Seadme kirjeldus 1. Esikaamera 7. MicroSD pesa 2. Toitenupp 8. Speaker 3. MicroUSB pesa 9. SIM kaardi pesa 4. Mikrofon 10. Kaamera 5. Kõrvaklapipesa 11. Valgusandur 6. Helitugevuse nupp 5

6 Aku laadimine Kasutage ainult firma Allview poolt kinnitatud laadijaid, kaableid ning akusid. Teised laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamise või seadme riknemise. Kui aku on täielikult tühjenenud, ei lülitu seade peale laadija ühendamist koheselt sisse. Aku laadimine vajaliku tasemeni võib aega võtta mitu minutit. Kui aku on täielikult tühjenemas, edastab seade hoiatussignaali ning kuvab vastavat hoiatusteadet. Laadija ebakorrektne ühendamine võib põhjustada seadme tõsiseid vigastusi, mida garantii ei kata. Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne nähtus ning ei mõjuta seadme toimimist. Seadet saab laadimise ajal kasutada kuid see pikendab seadme laadimisaega. Kui seadme laadimine ei toimi, pöörduge hooldusfirma poole. 6

7 Micro SD mälukaardi kasutamine Peale seadme arvutiga ühendamist, kuvatakse ekraanil kahte mäluseadet. Esimene mäluseade on integreeritud mälu ning teine mäluseade on mälukaart. Kui mälukaarti ei ole paigaldatud, kuvatakse ainult üte mäluseadet. Seadmega saab kasutada MicroSD kaarte mälumahuga 1MB kuni 32GB. Micro SD kaardi sisestamine ning eemaldamine Sisestamine: Hoidke Micro SD kaarti esiküljega ülespoole ning lükake kaart kergelt pesasse. Peale seda saate Micro SD mälukaarti kasutada. Eemaldamine: Vajutage kergelt Micro SD kaardile ning see liigub peae seda pesast välja. Seejärel saate mälukaardi pesast eemaldada. Ettevaatust: Andmete kadumise vältimiseks tuleb enne mälukaardi eemaldamist või paigaldamist toide välja lülitada. 7

8 Kui kaarti ei ole paigaldatud, ei saa mälukaardile andmeid salvestada. Peamised funktsioonid Seadme sisse lülitamine Hoidke toitenuppu pikemalt all Seadme sisse lülitamine Hoidke toitenuppu all 3 sekundit avaneb hüpikmenüü. Seejärel valige " Power off ". Ooterežiim Vajutage seadme töötamise ajal korraks toitenuppu. Ekraanipilt kustub. Kui soovite seadet uuesti aktiveerida, vajutage uuesti korraks toitenuppu. Samuti saab määrata ajavahemiku, mille möödumisel seade automaatselt välja lülitub (juhul kui seadet ei kasutata). Taaskäivitamine Kui seadme töötamiskiirus aeglustub lülitage seade täielikult välja ning seejärel jälle sisse.

9 Ekraani välja lülitumine Kui te ei ole eelnevalt määratud aja jooksul seadme ekraani või nuppe puudutanud, lülitub ekraan automaatselt välja. Seadme aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu ning libistage lukustusikooni rohelise punkti suunas. Kui soovite ekraani väljalülitumise funktsiooni deaktiveerida, valige [Display] [Sleep] "Never". Helitugevuse muutmine Helina tugevuse või taasesitatava muusika/video helitugevuse muutmiseks vajutage helitugevuse nuppu ülespoole või allapoole. Puuteekraani kasutamine Puudutamine Rakenduste avamiseks, menüü valikute kinnitamiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraaniklaviatuuri kasutamiseks puudutage ekraani näpuga.

10 Libistamine Ikooni või pisipildi nihutamiseks või uue asukoha kuvamiseks vajutage objektile, hoidke sõrme all ning liigutage seejärel soovitud suunas. Topeltpuudutus Ekraanil kuvatava veebilehe või foto suurendamiseks tehke topeltpuudutus. Tagasi pöördumiseks tehke samuti topeltpuudutus. Kiirkerimine Erinevate ekraanikuvade või rakenduste lehtede kiireks vahetamiseks tõmmake näpuga kiiresti vasakule või paremale. Veebilehtede kerimiseks tõmmake näpuga kiiresti üles või alla. Suurendamine Veebilehtede, piltide või kaartide suurendamiseks vajutage kahe näpuga ekraanile ning liigutage neid üksteisest kaugemale. Vähendamiseks liigutage sõrmi üksteisele lähemale. Ekraani pööramine Automaatse ekraanipildi pööramise võimaldamiseks avage Notifications ning valige Auto Rotate. Automaatse pööramise kasutamisel muutub kujutis vastavalt ekraanipildi suurusele. *Mõned rakendused ei toeta ekraanipildi pööramist.

11 Notifications Ikoon Notification paikneb olekuribal (vasakul üleval) ning selle abil edastatakse informatsiooni seadme oleku, uute sõnumite, vastamata kõnede, kalendri sündmuste kohta jne. Samuti saate kasutada olekuriba teisi ikoone (paremal üleval): o Wi-Fi: Wi-Fi raadioside aktiveerimine või deaktiveerimine. o Bluetooth: Bluetooth raadioside aktiveerimine või deaktiveerimine. o Location: Asukoha määramise aktiveerimine või deaktiveerimine. o Airplane: Juhtmevabade ühenduste aktiveerimine või deaktiveerimine. o Data connection: Mobiilse andmeside aktiveerimine või deaktiveerimine. o Data usage: Ülevaade mobiilse andmeside kasutuse kohta. o Audio profiles: Sobiva helipildi valimine - General, Silent, Meeting või Outdoor.

12 o Brightness: Ekraani heleduse muutmine või valgusanduri seadistamine (auto). o Auto rotate: Ekraanipildi automaatse pööramise lubamine või keelamine. o Screenshot: Ekraanitõmmise salvestamine. o Cast screen: Ekraanipildi kuvamine teistele seadmetele. Google Play store Google Play rakenduspoest leiate erinevaid rakendusi: mängud, ärirakendused, kommunikatsioon, poed, reisimine, meelelahutus, raamatud, haridus, finants, fotograafia, töövahendid, meedia, sotsiaalmeedia, sport, uudised jne. Kui te sisenete Google Play rakendustepoodi esimest korda, tuleb teil luua kasutajakonto, jälgides ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui teil on Google konto juba olemas, tuleb sisestada kasutajatunnus ja parool.

13 Rakenduste paigaldamine Rakenduste paigaldamiseks võib kasutada allpooltoodud meetodeid: o o o Laadige rakendus alla Google Play poest või veebilehelt. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Laadige rakendus arvutisse, ühendage tahvelarvuti arvutiga ning kopeerige rakendus tahvelarvutisse või MicroSD kaardile. Laadige rakendus teisest seadmest Wi-Fi Direct või Bluetooth funktsioon abil tahvelarvutisse ning paigaldage rakendus. *Paigaldamise ajal võib ekraanile ilmuda teade install blocked. Tutvuge teate sisuga ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Rakenduste kasutamine Kasutada saab erinevat tüüpi rakendusi nii meediarakendusi kui ka internetirakendusi.

14 Rakenduste avamine Vajutage avalehel (Home) või rakenduste lehel (Applications) rakenduse ikoonile. Sagedamini kasutatud rakenduste avamine Vajutage ikoonile. Avaneb kõige sagedamini kasutatud rakenduste loend. Valige sobiv rakendus. Rakenduste sulgemine Aku tööaja pikendamiseks ning seadme jõudluse suurendamiseks soovitame sulgeda kõik rakendused, mida te hetkel ei kasuta. Töötavate rakenduste loendi vaatamiseks vajutage nupule. Rakenduse sulgemiseks libistage ikooni vasakule või paremale. Rakenduste ekraan (Applications) Rakenduste ekraanil kuvatakse kõikide rakenduste ikoone, kaasa arvatud hiljuti paigaldatud rakendused. Rakenduste lehe avamiseks vajutage avalehe ikooni. Teiste lehtede vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale. Ikooni avalehele liigutamiseks vajutage ikoonile ning hoidke sõrme all.

15 Rakenduste ikoonide asukoha muutmine Vajutage ikoonile, hoidke sõrme all ning liigutage ikoon sobivasse asukohta. Kui soovite ikooni liigutada teisele lehele, liigutage seda ekraani servani. Kaustade kasutamine Kasutusmugavuse suurendamiseks saab sarnased rakendused koondada ühte kausta. Vajutage ikoonile, hoidke sõrme all ning liigutage ikoon teise ikooni peale luuakse uus kaust. Helistamine Avage helistamisrakendus, valige number ja vajutage helistamisnuppu. Kõnele vastamiseks libistage ikooni paremale, kõnest keeldumiseks libistage ikooni vasakule. Helistamiseks saab kasutada ka kõneloendit. Selleks vajutage lihtsalt loendis asuvale numbrile. Sõnumite saatmine Lühisõnumi (SMS) saatmiseks või vastuvõtmiseks: - Avage rakenduste menüü; - Avage rakendus Messaging;

16 - Vajutage ekraani ülemises paremas nurgas paikenvale sümbolile Compose new message; - Sisestage sõnum; Märkus: Multimeediasõnumi (MMS) koostamiseks vajutage sümbolile + ning lisage sobiv fail: foto, helifail või videofail. - Sisestage tekstivälja kohal asuvasse aknasse saaja number või nimi; - Sõnumi saatmiseks vajutage tekstiväljast paremal asuvale noolesümbolile ->. Kontaktid Kontaktide vaatamine ja lisamine. Uue kontakti lisamine: - Avage peamenüüst Contacts; - Vajutage ekraani paremas servas asuvale sümbolile + ; - Valige salvestuskoht: konto, SIM või tahvelarvuti mälu; - Sisestage vajalik info; - Salvestamiseks vajutage Done.

17 Kontakti lisamine kõneloendist: - Valige rakenduste menüüst Dialer; - Vajutage vasakul all asuvale ikoonile Call Log; - Vajutage otsitavast numbrist vasakul pool asuvale ikoonile; - Vajutage Create new contact ; - Sisestage vajalik info ning määrake salvestuskoht; - Salvestamiseks vajutage Done. Kontaktide importimine ja eksportimine Kontakte saab erinevate salvestuskohtade ja kontode vahel eksportida ja importida: - Avage Contacts; - Vajutage nuppu Options ning valige Import / Export; - Valige eksporditavate kontaktide asukoht; - Valige asukoht, kuhu soovite kontakte importida; - Valige kontaktid mida soovite kopeerida; - Vajutage OK; Kontaktide sünkroniseerimine kontoga *Kui teil konto puudub, tuleb teil luua uus Google konto, mida saab kasutada ka Google Play rakendustepoes.

18 Kontaktide sünkroniseerimiseks kontoga: - Avage rakenduste menüü > Settings -> Accounts; - Valige sobiv konto; kui kontot pole veel määratud, vajutage nupule account ; - Vajutage ning valige Sync now. Piltide lisamine kontaktidele Märkus: SIM kaardile salvestatud kontaktidele ei saa pilti lisada. Kontaktile pildi lisamiseks: - Avage Contacts; - Vajutage soovitud kontaktile; - Vajutage paremas ülemises nurgas asuvale kontaktide muutmise sümbolile; - Vajutage paremas ülemises nurgas asuvale pildi lisamise sümbolile; - Valige pildi lisamise meetod: Take photo (tehke foto) või Choose photo from Gallery (valige pilt pildialbumist).

19 Seadistused Seadme seadituste muutmiseks, rakenduste funktsioonide muutmiseks või kasutajakontode lisamiseks vajutage rakenduste lehel asuvale ikoonile Settings. SIM Management SIM kaartide haldamine, erinevate värvitoonide valimine, nende numbrite salvestamine jne. Wi-Fi Wi-Fi funktsiooni aktiveerimine Wi-Fi võrguga ühendumiseks ning internetiühenduse loomiseks. Turvalise Wi-Fi ühenduse loomiseks vajutage WPS nuppu. Lisavalikud,. Scan: Wi-Fi võrkude otsimine. WPS PIN entry: Turvalise Wi-Fi ühenduse loomiseks WPS PIN koodi sisestamine. Wi-Fi Direct: Juhtmevabade seadmete ühendamine Wi- Fi võrgu kaudu.

20 Advanced: Wi-Fi seadistuste muutmine. Bluetooth Bluetooth funktsiooni saab kasutada andmete edastamiseks lähidistantsilt. Lisavalikuteks vajutage.. Rename device: Seadmele Bluetooth nimetuse andmine. Visibility timeout: Aeg, mille jooksul on seade nähtav. Show received files: Bluetooth seadmetelt vastu võetud failide loend. Data usage Ülevaade mobiilse andmeside andmekasutuse kohta. More settings Ühendatud seadmete või võrkude seadistamine. Audio profiles Valige üks neljast eelseadistatud audioprofiilist General Silent Meeting Outdoor või looge uus.

21 Sound enhancement BesAudEnh kõrvaklappide lisavõimendi sisse või välja lülitamine BesLoudness kõlarite lisavõimendi sisse või välja lülitamine BesSurround ringheli sisse või välja lülitamine ja kuulamisrežiimi valimine (muusika või film) Losless BT mode kõrge kvaliteediga heli Bluetooth andmeside kaudu Display Ekraani seadistamine. MiraVision - pildi kvaliteedi parendamine Lock screen notifications valige, kas lukustatud ekraanil kuvatakse teavitusi või mitte. Wallpaper: Avalehe ja lukustatud ekraani taustapiltide valimine. Brightness: Ekraani heleduse muutmine. Sleep: Ekraani välja lülitamise aeg.

22 Daydream: Daydream funktsiooni sisse või välja lülitamine. Font size: Fondi suuruse valimine. Cast screen: Ekraanipildi edastamine ühilduvatele seadmetele. Horizontal calibration: Kalibreerimine horisontaalsuunas Storage Seadme mälu ning mälukaardi informatsiooni kuvamine, mälukaardi vormindamine. *Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kogu mälukaardil asuv informatsioon. Püsimälu tegelik maht on väiksem kui on toodud tehnilistes andmetes, sest operatsioonisüsteem ning eelpaigaldatud rakendused hõivavad osa mälumahust. Battery Standby intelligent power saving: Akude mahu intelligentne säästmine Display battery percentage: Aku laetuse kuvamine.

23 Samuti saab jälgida seda kui palju võimsust kasutab seade või töötavad rakendused. Apps Paigaldatud rakenduste vaatamine ning seadistamine. Location Asukoha tuvastamise seadistamine. High accuracy: Seade kasutab asukoha määramiseks GPS moodulit, Wi-Fi moodulit ning mobiilivõrku. Battery saving: Seade kasutab asukoha määramiseks Wi-Fi moodulit ning mobiilivõrku. Device only: Seade kasutab asukoha määramiseks GPS moodulit. Security Screen lock: Ekraanilukustuse seadistamine. Enable widgets: Vidinate kasutamise lubamine/keelamine. Owner info: Lukustatatud ekraanil kuvatav info omaniku kohta.

24 Encrypt tablet: Seadmesse salvetatud andmete kaitsmiseks saab neid krüpteerida. Iga kord kui te tahvearvuti käivitate, tuleb sisestada parool. *Kuna krüpteerimine võib võtta kauem kui tund aega, tuleks tahvelarvuti aku enne krüpteerimist täis laadida. Make passwords visible: Vaikimisi on parooli sisestamisel tähemärgid asendatud tärnidega. Selles menüüs saate tähemärkide kuvamist lubada. Device administrators: Seadme administraatorite loendi kuvamine. Samas menüüs saate anda administraatoritele täiendavaid õigusi. Unknown sources: Selles menüüs saate lubada rakenduste paigaldamist kõikidelt seadmetelt. Vaikimisi saab rakendusi laadida ainult Google Play rakendustepoest. Verify apps: Ohtlike rakenduste paigaldamise keelamine või hoiatusteate edastamine. Auto-start management: Seadme käivitamisl rakenduse automaatse avanemise lubamine või keelamine. App permisions: Rakenduse turvalisuse ja isikuandmete kasutamise seaded.

25 Storage type Trusted credentials: Erinevate rakenduste turvaliseks kasutamiseks kontrollitakse vajalikke sertifikaate. Install from tablet storage: Kasutatakse tahvelarvuti mällu salvestatud sertifikaate. Clear credentials: Seadmesse salvestatud sertifikaatide kustutamine ja parooli lähtestamine. Language and input Language: Valige menüüde ja rakenduste suhtluskeel. Spell checker: Õigekirja kontrolli kasutamine. Personal dictionary: Kiirviited valitud lemmiksõnadele. Default: Klaviatuuri valimine (teksti sisestamiseks). Voice search: Häälotsingu lubamine. Text-to-speech output: Tekstiheli programmi (TTS Engine) ning lugemiskiiruse valik. Voice control: Rakenduste häälkäskluste lubamine. Pointer speed: Seadmega ühendatud hiire või puutepaneeli kiiruse valimine. Switch primary and secondary buttons: Nuppude seadistus. Double-click speed: Topeltklõpsu kiiruse muutmine.

26 Backup & reset Back up my data: Seadistuste ja rakenduste varundamine Google serverisse. Backup account: Google varunduskonto seadistamine. Automatic restore: Rakenduste uuesti paigaldamisel kasutatakse salvestatud seadistusi ning andmeid. DRM reset: Kõikide DRM litsentside kustutamine. Factory data reset: Kõikide andmete kustutamine ning tehaseseadistuste taastamine. Add account Meilikonto, Facebook konto või Google konto lisamine. Date & time Kellaaja ja kuupäeva seadistamine.

27 Automatic date & time: Kasutage võrguühenduse või GPS mooduli poolt pakutavat aega või lülitage see funktsioon välja. Automatic time zone: Kasutage võrguühenduse aega. Set date: Sisestage kuupäev. Set time: Sisestage kellaaeg. Select time zone: Sisestage ajavöönd. Use 24-hour format: Kellaaja kuvamine 24-tunni formaadis. Choose date format: Kuupäeva formaadi valimine. Scheduled power on & off Seadme automaatse sisse ja välja lülitamise või korduslülituse seadistamine. Accessibility Lisavõimalused kasutajatele, kellel on teatavad füüsilised puudused. Selles menüüs saate seadme kasutamist lihtsustada. Talkback: Seadme häälvastuste kasutamine. Gesture control: Erinevate seadistuste ning rakenduste juhtimine viipejuhtimisega.

28 Magnification gestures: Suumimine ekraani kolmekordse vajutusega. Large text: Fondi suuruse suurendamine. Power button ends call: Kõne lõpetamine toitenupuga Auto-rotate screen Lock with clam: Ekraani pööramislukk Speak passwords: Parooli häälsisestus Accessibility shortcut: Ligipääsetavusfunktsiooni kiire aktiveerimine. Text-to-speech output: Tekstiheli programmi (TTS Engine) ning lugemiskiiruse valik. Touch & hold delay: Ekraanile vajutamise ning näpu all hoidmise pikkuse valikud. Printing Dokumentide trükkimine Wi-Fi ühenduse abil. About tablet Informatsioon seadme kohta ning tarkvara uuendamine.

29 SEADME ANDMED Üldine Keelevalik EN,BG,GR,DE,HU,PL,RO,S R,CZ jne Võrk 2G:900/1800/1900MHz 3G: 900/2100 MHZ UMTS 4G: 800/1800/2600MHz Mõõdud Mõõdud 210x122x9mm Kaal 324,4g Ekraan Tüüp IPS-LCD Puuteekraan Mahutundlik, mitmepunkti OGS Eraldusvõime 8, 10x800 px, 16/10 Tehnilised Operatsioonisüsteem Android 4.4, KitKat andmed Protsessor Cortex A7 1,5GHz Quad Core Graafikaprotsessor Mali T760 GPS Jah AGPS Jah Flash mälu 8GB Muutmälu 1GB Multitasking Jah FM Raadio Jah Heli 3.5 mm pesa Jah Kõlar Jah Video Render FullHD 1080p Internet Render FullHD 1080p Kaamera Kaamera eraldusvõime 2MP / 0,3 MP Andmeside 3G HSPA+ DL42,2Mbps/UP 11,5 Mbps 4G DL 150 Mbps/UP 50Mps EDGE Jah Class10 GPRS Jah Class 12 Bluetooth Jah V4.0 WLAN WiFi b/g/n dualband WiFi Direct Jah 29

30 USB MicroUSB 2.0 Andurid Kiirendusmõõtur Jah Valgusandur Jah Sotsiaalvõrgustik Jah Internet E-kiri Jah Rakendused Jah HotSpot Jah Mahtuvus Wifi / Bluetooth Aku Laadija tüüp Li-Polymer 4000mAh / 3.7 V Ooteaeg DC 5V, 2000mA Kõneaeg < 400 h USB < 6 h Komplektsus Tahvelarvuti, juhend, garantiikaart, laadija, USB ühenduskaabel Google, Android ja Google Play on Google Inc. kaubamärgid. 30

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

GT-I8260 Kasutusjuhend

GT-I8260 Kasutusjuhend GT-I8260 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Üldteave Alustamine 7 Pakendi sisu 8 Seadme osad 10 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine 15 Mälukaardi kasutamine 17 Seadme

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Palun lugege enne jätkamist Ohutusnõuded Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada. Kuigi tegu on vastupidava mobiiltelefoniga,

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewflett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Corel on Corel Corporationi või Corel

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony Ericsson Mobile Communications AB Kasutusjuhend Xperia L C2105/C2104 Sisukord Xperia L Kasutusjuhend...6 Alustamine...7 Mis on Android?...7 Telefoni ülevaade...7 Kokkupanek...8 Seadme sisse- ja väljalülitamine...9 Ekraanilukk...10 Häälestusjuhend...10

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

View PDF

View PDF Lumia 640 XL - tahvel ja digifotokas on alati taskus 21. juuni 2015-23:30 Autor: Kaido Einama Microsofti uus Lumia 640 XL on Windowsiga telefonide odav nuhvel, mis lisaks suurele ekraanile annab taskusse

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

SM-V700 Kasutusjuhend

SM-V700 Kasutusjuhend SM-V700 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Te võite käesolevat seadet kasutada teatud Samsung Android nutitelefonide või tahvelarvutite kaasseadmena. Käesolev kasutusjuhend on loodud selliste

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne Nokia E70 kasutusjuhend 9242117 3. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-10 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Sony Mobile Communications AB

Sony Mobile Communications AB Kasutusjuhend Xperia L1 G3311/G3313 Sisukord Alustamine...6 Teave selle kasutusjuhendi kohta...6 Ülevaade...6 Kokkupanek...7 Ekraanikaitse...8 Seadme esmakordne käivitamine...8 Miks on mul vaja Google

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Firmware 5.14 Sisukord ETTEVAATUSABINÕUD...4 ILME...9 TEHNILISED ANDMED...10 ALUSTAMINE...11 Aku laadimine 11 Seadme haldamine 13 Ülevaade peamenüüst 14 Juhtviiped 16 Töötamine ekraaniklaviatuuriga

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem