Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon SuperMoto VÕISTLUSTINGIMUSED 2016

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon SuperMoto VÕISTLUSTINGIMUSED 2016"

Väljavõte

1 Kinnitatud EMF juhatuse poolt Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon SuperMoto VÕISTLUSTINGIMUSED Võistluste korraldus 1.1.Võistlusi võivad korraldada kõik EMF-i liikmed ja teised juriidilised isikud, kes on registreerinud võistlused vastavalt EMF-i poolt kehtestatud korrale kalenderplaanis. Kalenderplaani väliste võistluste korraldamine on lubatud ainult EMF-i SuperMoto komisjoni kirjalikul nõusolekul. 1.2.Võistluse juhend peab olema esitatud EMF-i SuperMoto alajuhile kooskõlastamiseks vähemalt üks kuu enne võistlust vastavalt näidisjuhendile. EMF-i SuperMoto alajuht on kohustatud peale konkreetse võistluse korraldajalt võistluse juhendi laekumist koheselt läbi rääkima selle konkreetse võistluse korraldustoimkonnaga (võistluse direktor, peakohtunik). 1.3.Kooskõlastatud juhendi kinnitab EMF-i juhatus. EMF-i sekretariaat avaldab võistluse juhendi pärast võistluse registreerimismakse 70.- (sisaldab vastutuskindlustusmakset) tasumist EMF-i kodulehel SuperMoto alajaotuses. Kinnitamata võistlusjuhendid on kehtetud ja nende levitamine keelatud. Võistluse korraldaja on kohustatud eksponeerima kinnitatud võistlusjuhendi võistluspaigas Kohtunike tegevus: Eesti meistrivõistluste etappidele määrab peakohtuniku SuperMoto alakomisjon. Kohtuniku A-litsentsi peavad omama peakohtunik, tehnilise kontrolli vanem ja peaajamõõtja. Stardi= ja rajakohtunikele, kui nad ei oma litsentsi, tuleb läbi viia võistluseelne seminar peakohtuniku poolt. 2. Turvateenistus 2.1. Treeningute ja võistlussõitude ajaks peab olema tagatud osavõtjate, pealtvaatajate ja elanikkonna ohutus, samuti vara puutumatus. Kõikidel võistlustel peab olema meditsiiniteenistus, mida juhib võistluse meditsiiniteenistuse vanem. Võistluse meditsiiniteenistuse vanem ja võistluse direktor tagavad vajaliku tehnika ja kvalifitseeritud töötajate olemasolu. Võistluse direktor ja võistluse meditsiiniteenistuse vanem määravad kindlaks kannatanute evakuatsiooniplaani enne võistluste algust. Hädaolukorra (avarii, tulekahju jne.) likvideerimiseks määravad võistluse direktor ja turvateenistuse vanem enne võistluse toimumist kindlaks kõikide toimkondade jaoks tõhusa hädaabi/evakuatsiooniplaani. 2.2 Võistluspaigas on võistlustehnikaga (k.a. Mini ) sõitmine lubatud ainult võistlusrajal (käivitamine ootetsoonis kohtuniku loal (vile, roheline lipp) ja soojendusrajal. 3. Dokumentatsioon ja võistluspaiga ettevalmistus 3.1. Võistleja peab omama kehtivat võistlejalitsentsi võistlustel osalemiseks. Võistleja on kohustatud esitama võistlusele registreerimisel kehtiva EMF-i poolt väljastatud rahvusliku või rahvusvahelise võistlejalitsentsi. Teiste riikide sportlased esitavad lähetava maa mootorrattaspordi organisatsiooni poolt väljastatud võistlejalitsentsi. Võistlejalitsents jääb tagatiseks ajamõõdu transponderi eest. Võistleja, kes ei oma litsentsi, saab osta ühekordse võistlusloa registreerimisel, esitades isikut tõendava dokumendi ja tasudes vastavalt EMF juhatuse poolt kinnitatud korrale. Transpondrite tagatiseks jääb võistluslitsents või selle puudumisel (ühekordse litsentsi ostjatel) isikut tõendav dokument Kõik võistluspaigad peavad olema inspekteeritud SuperMoto komisjoni poolt määratud isiku poolt vähemalt 4 päeva enne võistluse algust. Inspekteerimise kohta koostatakse vajadusel võistluspaiga ülevaatuse akt. Peale akti

2 koostamist ei ole lubatud teha muudatusi nende rajaelementide kujudes, mis inspekteerimise hetkel vastasid nõuetele. Võistluse korraldaja on kohustatud lõpetama aktiga määratletud vaegtööd punktis 3.4 äratoodud tähtajaks Inspekteerimisel peab võistluse korraldaja esitama võistluse läbiviimise asukoha plaani, kus on ära näidatud: - rajaskeem - boksialad (abistamistsoon, eelboks, starditsoon, kinnine park) - publikule mõeldud alad - meditsiiniteenistuse paiknemise kohad - rajakohtunike punktid (numbritega) - teised rajatised, mis on seotud võistluse läbiviimisega - publiku parkla 3.4 Võistluspaiga lõplik inspekteerimine toimub võistluse toimumise eelsel päeval, kus osalevad võistluste direktor, peakohtunik ja vajadusel kaasatakse rahvusvahelise kogemusega võistlejaid. 3.5 Võistluspaigas olev helivõimendussüsteem peab tagama rahuldava kuuldavuse üle kogu publiku- ja boksiala. 3.6 Võistluspaigas peab olema tagatud elektrivool kõikide toimkondade normaalseks tegevuseks. 3.7 Võistluspaigas peab olema määratletud abistamis- ja signaaltsoon (edaspidi abistamistsoon). Abistamistsooni peab olema paigaldatud sõiduaegu kuvav ekraan. Abistamistsoonis on suitsetamine keelatud. 4. Võistluste ajakava 4.1. Registreerimine peab olema lõppenud vähemalt 15 minutit enne antud masinaklassi ajasõidu algust Kvalifikatsiooni sõit peab olema lõppenud 25 minutit enne esimest starti. Üks treeningsõit kestab mitte vähem kui 10 minutit sõiduaega. Treening võib koosneda kahest osast: 1/3 (vähemalt 5 min.) vabatreening ja 2/3 (vähemalt 10 min.) kvalifikatsioon Treeningute ajakava määratakse võistlusjuhendiga Startide järjekord määratakse võistlusjuhendiga. Eesti meistri- ja karikavõistluste etappidel peab olema iga masinaklassi esimese ja teise stardi vaheline aeg vähemalt 90 minutit. 5. Võistlussõitude kestvused 5.1. Võistlussõitude kestvused: S1 20min + 2 ringi Open 15min + 2 ringi SuperQuad 15min + 2 ringi Street 8min + 2 ringi 6. Masinaklassid, kubatuurid nende numbrimärgid ja võistlejate vanused 6.1. S1 kaks takti 100 cc kuni 500 cc või neli takti 175 cc kuni 650 cc, 14. aastakäik ja vanemad Open kaks takti 100 cc kuni 500 cc või neli takti 175 cc kuni 650 cc, 14. aastakäik ja vanemad Open noored, kaks takti cc või neli takti kuni 150 cc, 7. sünnipäev kuni 15. aastakäik SuperQuad kaks või neli takti kubatuur vaba, 14. aastakäik ja vanemad Street kaks või neli takti, kubatuur vaba, 16. aastakäik ja vanemad Street noored kaks või neli takti, 100 cc kuni 500 cc, 12. aastakäik kuni 19. sünnipäev. 7. Tulemuste arvestus 7.1. Klassides S1 ja SuperQuad toimub EMV arvestus. Klassides Open ja Street toimub EKV arvestus. 8. Tehnilised tingimused masinaklassidele a S1 ja Open FIM-i poolt kehtestatud tehnilised tingimused. Klassis Open võib kasutada nn suuri rattaid. 8.2 Rehvid Masinaklassis SuperQuad võib kasutada ainult neljarattalistele mootorratastele toodetud rehve. Masinaklassides S1 ja Open tohib kasutada rehve, mille rehvi mustri elemendid ei ole kõrgemad kui 10 mm ja elementide vaheline kaugus servast ei ole suurem kui 10 mm.

3 8.3 Jahutusvedelikud Masinaklassides S1, Open ja SuperQuad on kohustuslik kasutada vedeliku anumaid tuulutus ja ülevoolu voolikute otsas. Anum peab olema valmistatud õlikindlast materjalist ja mahutavusega minimaalselt 300ml. Keelatud on kasutada joogi pudeleid ja purke(red bull, coca-cola jne). -Klassides S1 ja Open tohib jahutusvedelikuna kasutada ainult vett. Antifriissed jahutusvedelikud on keelatud. -Klassides SuperQuad ja StreetMoto on lubatud kasutada jahutusvedelikuna antifriisseid aineid, kui on olemas kogumisja ülevoolu anumad Tehniline kontroll Võistlustehnika ja võistlusvarustuse tehniline kontroll toimub enne treeningut või/ ja enne starti ootetsoonis. Kontrollimisele kuulub võistlusratas (võib olla kaks), võistlusvarustus (s.h. kiiver, kaitsmed, prillid, võistlusriided,saapad) vastavalt FIM-i tehnilistele tingimustele. Pärast kukkumist teostatakse vajadusel täiendav kontroll. Mootori kubatuuri, esi- ja tagaratta läbimõõtude mõõtmine toimub visuaalsel vaatlusel või protestide alusel. Kontrollimisele kuuluvad: - Lenkstangid ja juhtheeblid: Lenkstangi laius min 600mm ja max 850mm. Lenkstangil risttoruga peab olema keskel kaitsepolster. Lenkstangil ilma risttoruta peab olema kinnitusklambril kaitsepolster. Käepidemete otsad peavad olema kaetud tahke materjaliga, näiteks kummiga. Lenkstangi piirajad peavad tagama min vahe 30mm küttemahuti ja lenkstangi vahel vältimaks sõitja sõrmede kinnijäämist. Kergesulamist lenkstangide parandamine keevituse teel on keelatud. Kõik juhtheeblite otsad peavad olema kuul-lõpuga, diameeter vähemalt 16 mm. Gaasirulli juhikud peavad olema isesulguvad, kui neid käega ei hoita. Piduripedaal, kui on paigaldatud jalatoe võllile, peab töötama mistahes juhul ka siis kui jalatugi on paindunud või deformeerunud. -Rattad : Kõik rattale ettenähtud mutrid, kruvid, kodarad peavad olema paigaldatud. Veoülekanne: Kui veohammasratas on nähtav, tuleb see ohutusmeetmena kaitsmega katta. Kaitse tuleb paigaldada ka veetavale ketirattale. Mõlema hammasratta kaitsmed peavad olema paigaldatud nii, et oleks välistatud sõitja kehaosade tahtmatu sattumine keti ja hammasratta vahele. - Jalatoed: Jalatoed võivad olla kokkuvolditavad, kuid sellisel juhul peab olema paigaldatud vedru, mis viib automaatselt tavaasendisse. Jalatugede lõpus peavad olema kumerused. - Kaitseriietus ja saapad: S1 klassi sõitjad peavad kandma nahk sõiduriietust (kaheosaline soovitatavalt omavahel tõmblukuga ühendatud), kindaid ja üle hüppeliigese ulatuvaid saapaid. Klassides Open, SuperQuad ja Street on lubatud kasutada krossiriideid. Kõikides klassides on kohustuslikud küünarnuki-, õla- ja seljakaitse Kiiver Kõikidel treeningsõitudel ja võistlustes osalejatel on kaitsekiivri kandmine kohustuslik. Kiiver peab olema korralikult kinnitatud, hästi istuma ja olema heas korras. Kiivril peab olema D rõngastega kinnitussüsteem. Kõik kiivrid peavad omama vähemalt ühte ametlikku rahvusvahelist markeeringut e.s tandardit Titaan ja kergesulamid Titaani kasutamine raami konstruksioonides, esimestes amortisaatorites, lenkstangides, lenkstangi võllides ja ratta võllides on keelatud. Titaansulamit sisaldavate mutrite ja poltide kasutamine on lubatud Kütus Pliivaba kütus peab vastama FIM spetsifikatsioonidele Transponderite paigaldus Transponderi aluse paigaldamise kõrgus maapinnast ei tohi ületada 120 cm. Parema esiamortisaatori ülaossa võimalusega pöörata alus peale transponderi paigaldamist esinumbri taha, ei tohi takistada juhtraua pööramist. Transponderi alus tuleb paigaldada maapinna suhtes vertikaalselt ja nii, et kinnitussplint jääks ülespoole. Transponderi alus paigaldatakse 2 (kahe) plastist vitsklambri abil. Paigaldab võistleja, vajalik on vitsklambrite olemasolu. Transponder paigaldatakse alusele 1 (ühe) splindi ja 1 (ühe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab võistleja. Esimesel võistlusel ostab võistleja endale transponderi aluse (10 ). Võistleja on kohustatud jälgima aluse kinnituse korrasolekut enne treeningut ja starte. Peale viimast sõitu on võistleja kohustatud tagastama transponderi puhastatuna registreerimiskohta, saamaks tagasi litsentsi. Mittetagastamise korral peatatakse võistleja litsents kuni transponderi tagastamiseni ja peale 40 tasumist. Transponderi kaotamisel või selle võistleja süül kõlbmatuks muutumisel peatatakse võistleja litsents kuni transponderi maksumus on tasutud Võistlusrattal peab olema kolm numbrialust: kõrgus 235 mm, laius 285 mm. Võistlusratta number peab olema hästi loetav ja standardile vastav (nn. kunstilised numbrid on keelatud). Numbrivärvide koodid on järgmised: must 9005; valge 9010;. Numbri minimaalne kõrgus on 140 mm, numbri joone minimaalne laius 25 mm, numbri minimaalne laius 70 mm. Vahe kahe numbri vahel on 15 mm. Võistluste käigus peab

4 võistleja tagama kohtunikele numbri loetavuse. Võistlejad peavad kasutama võistlustel temale kinnitatud stardinumbrit. Võistlejad, kes on tulnud Eesti MV arvestuses kohtadele 1 kuni 3 on õigus kasutada antud klassis kohale vastavat stardinumbrit. Võistlejad, kes ei ole registreerinud oma stardinumbrit kuni il: kaotavad eelmise aasta numbrid kehtivuse. Masinaklassis Street peab olema numbri kõrgus vähemalt 120 mm ja laius vähemalt 20 mm Võistlejatel on soovitav kanda võistlusriiete seljal või seljakaitsmel võistlusnumbrit ja perekonnanime. 9. Street StreetMoto klass on loodud selleks, et saaks kinnisel rajal jõudu katsuda mistahes tüüpi tsikliga. StreetMoto klassi sõit toimub SuperMoto Eesti meistrivõistluste raames 4 etapil, millest 3 Eestisja 1 Lätis ning ainult asfaldilõigul. Piiranguid tsikli tüübile, kubatuurile, kaalule ega kategooriale ei esitata. Võistluspäev koosneb hommikusest treeningsõidust, kvalifikatsioonist ning kahest võistlussõidust. Osaleja peab omama EMF poolt väljastatud võistleja litsentsi või soetama ühekordse litsentsi registreerimisel võistlusele. 9.1 Nõuded sõidukile Maanteeametis arvel olev registreerimismärgiga mootorratas. Kehtiv registreerimistunnistus ja kehtiv tehnoülevaatus. Sõiduk peab vastama stardis TÜV nõuetele, eriline tähelepanu järgnevatele sõlmedele: Rehvide jääkmuster kõikjal veerepinnal vastavalt seadusele (min 1mm) Kohustuslik on kasutada tänavasõidurehve (slikid ja vihmarehvid ei ole lubatud) Sõidukil peab olema küljes registreerimisnumber Sõidukil ei tohi esineda lekkeid (mootoriõli, jahutusvedelik, esiamordid) Sõiduki kõik keredetailid peavad olema korrektselt kinnitatud Sõiduki küljetugi (joodikujalg) peab fikseeruma kindlalt ülemisse asendisse Klaaskattega tuled ja peeglid tuleb teipida, et vältida kukkumisel kildude sattumine võistlusrajale Sõiduki esi- või küljegondlile on soovituslik kleepida loetava suurusega registreerimisnumbri numbriline osa (näit reg.nr. 54HV -> võistlusnumber 54). Kui mõnel võistlejal langevad numbrid kokku, siis hiljem registreerunu peab kasutama reg.numbrist vaid üht positsiooni (eeltoodud näitest kas 5 või 4) StreetMoto klassis on keelatud kasutada ilma tuledeta võistlusgondleid StreetMoto klassis on keelatud kasutada rehvisoojenduskotte Sõidukil ei tohi esineda selliseid tehnilisi puudusi, mis seaks ohtu sõitja ja kaasvõistlejad või kahjustaks võistlusraja olukorda. Oluliste puuduste (näiteks pidurisadula kinnituspoltide puudumine, lahtised keredetailid või summuti, ohtlikult kulunud kett jne) avastamisel tehnilises kontrollis on õigus korraldajal puudustega sõidukit mitte rajale lasta. 9.2 Nõuded sõitjale Kehtiv ja sõiduki kategooriale vastav juhiluba Sõitja ei tohi olla alkoholi- või narkojoobes ega ravimite mõju all 9.3 Minimaalselt nõutud turvavarustus: Kinnise lõuaga kiiver Küünarnuki- ja põlvekaitsmed Vähemalt pahkluukaitsega sõidusaapad Sõidukindad (soovituslikult nahk) Hoolimata minimaalsetest nõuetest on võistlejal soovitatav kasutada sellisel tasemel turvavarustust, mis talle endale piisavat turvatunnet pakub. Ühe- või kaheosaline nahkkombe on eelistatud, tekstiilist sõidujope ja püksid võiks olla järgmine valik. 9.4 Soovitused algajale Kontrolli enne võistlust rehvirõhku (võta kaasa manomeeter) Kontrolli enne võistlust piduriklotside friktsioonkatte piisavat olemasolu Kontrolli enne võistlust ketilõtku ja määri ketti (võta kaasa ketimääre) Võta kaasa kiivrivisiiri või prillide puhastamiseks lapp ja puhastusspray

5 Ära ülehinda oma võimeid rajal tegemist on siiski sportliku meelelahutusega ja Sa soovid ju sama tsikliga koju tagasi ka sõita :-) 10. Tulemuste arvestus Võistlejale arvestatakse punkte alljärgnevalt: EMV ja EKV arvestus : I-25,II-22,III -20,IV-18,V-16,VI koht-1 punkt Klassidele S1 ja SuperQuad toimuvad Eesti meistrivõistlused. Klassidele Open, Open noored, StreetMoto SM ja StreetMoto bike toimuvad Eesti karikavõistlused Paremusjärjestus selgitatakse võistlussõitudes saavutatud punktide liitmise teel Võrdsete punktide korral osutub paremaks see võistleja, kellel on rohkem I, II, III jne. kohti. Nende võrdsuse korral otsustab paremuse parem koht viimases sõidus. Eesti MV paremus selgitatakse sõitudes saavutatud punktide liitmisel. Võrdsete punktide korral osutub parimaks see võistleja, kellel on parem tulemus viimases sõidus. Tulemuse saavutamiseks võistlussõidus on vaja võistlejal läbida üks täisajavõtuga ring Peale võistluse lõppemist peab korraldaja viivitamatult edastama võistluse tulemused EMF-ile ja EMF-i poolt teatatud meediakanalitele vastavalt EMF-i poolt kehtestatud korrale Eesti MV etappidel on korraldaja kohustatud autasustama iga masinaklassi vähemalt I, II ja III koha saavutanud sportlast meenetega (soovitavalt medal,karikas, korraldaja meene jne.) Eesti meistri- ja karikavõistluste tulemused võistlussõidus kinnitatakse, kui stardib vähemalt 5 võistlejat võistlusklassis. 11. Kõrvaline abi rajal Igasugune kõrvalise abi andmine võistlusrajal on keelatud, erandina võivad seda teha kohtunikud seisva mootorratta eemaldamiseks rajalt Tehnilise abi osutamine on lubatud vaid selleks ettenähtud tsoonis. 12. Eelregistreerimine, registreerimine võistluspäeval, osavõtumaksud Ühel võistluspäeval võib võistelda mitmes masinaklassis Klassis Street on osavõtutasu suuruseks ühel võistlusel 25. Litsentsi puudumisel on võimalik osta ühekordne litsents hinnaga 25 võistluse kohta, mis sisaldab kindlustust Klassis S1, Open ja SuperQuad on osavõtutasu 40. Litsentsi puudumisel on võimalik osta ühekordne litsents hinnaga 25 võistluse kohta, mis sisaldab kindlustust Klassis Open noored stardimaksu ei ole. Vajalik litsentsi olemasolu Võistlustele eelregistreerimine on kohustuslik ja lõpeb võistluseelsel reedel kell Võistlejad, kes ei ole registreerunud õigeaegselt, peavad tasuma täiendavalt Registreerimine võistluspäeval toimub ainult juhendis näidatud ajal. 13. Start finiš Ootetsooni sisenemisel on sõitmine ja töötav mootor keelatud. Ootetsoonis on suitsetamine keelatud. Kui juhendis on näidatud startide täpsed ajad, suletakse ootetsoon 10 minutit enne starti. Hilinejatel lubatakse valida stardikoht viimastena. Võistlejad lubatakse stardiväljakule 5 minutit enne stardi algust. Kui juhendis ei ole näidatud täpseid startide kellaaegasid, siis vahetult peale eelmise sõidu liidri finišeerimist. Võistlejad lubatakse stardiväljakule peale stardikohtuniku märguannet: rohelist lippu või vilet Kui võistlejad on saabunud stardi alale ja võtnud sisse oma stardipositsioonid suunatakse võistlejad rehvisoojendus ringile. Kui on alanud stardiprotseduur siis hilinejaid starti enam ei lubata Abistajaid stardiväljakule ei lubata, ka klassis Open noored. Startimise märguandeks lahkub peakohtunik rajalt punast lippu üleval hoides. Foori tuled kustuvad 5 kuni 10-ne sekundi jooksul rajalt lahkumise momendist alates Võistlejatel on õigus paluda stardi andmist 1 minuti võrra edasi lükata, tõstes selleks käe, kuid mitte pärast punase lipu tõstmist üles Kui peakohtuniku otsusel tuleb anda kordus-start, peatatakse võistlejad vähemalt m enne esimese ringi lõpetamist või esimesel võimalusel. Kordus-start antakse, kui kõik võistlejad on saabunud stardiväljakule.

6 13.6. Võistleja suhtes, kes tegi valestardi ( varastamine ), rakendatakse +10 SEC karistust, mis tähendab, et võistlejale näidatakse võistlussõidu esimese viie ringi jooksul vähemalt kahe ringi vältel musta tahvlit kirjega +10 sec koos võistlejanumbriga. Võistleja sõiduajale lisatakse 10 sekundit Kui sõidu liidril on täitunud sõiduaeg, alustatakse alates sõidu liidrist kõigile sõidus osalejatele 2 viimase ringi näitamist. Märguanneteks on tahvel 2 ja tahvel Peale sõidu liidri finišeerimist on kontrollaeg 2 minutit. 14. Võistlusrada Raja pikkus peab olema minimaalselt 800 m ja maksimaalselt 1500 m. Raja laius on minimaalselt 5 meetrit. Võstlusrada peab olema soovitavalt 70% ulatuses kaetud sileda asfaltkattega ja 30 % ulatuses pinnasega (purustatud killustik, kruus, liiv jne) või spetsiaalsete hüpetega asfaldil. StreetMoto klassil 100% asfaltkate. Võistlusrada peab olema treeningute alguseks ette valmistatud täies pikkuses. Ei tohi esineda suuri ja lahtisi kive, sügavaid rööpaid, kõrvalisi esemeid, ettevalmistatud võimalused vee ärajuhtimiseks kohtadest kus see tekkib vihma korral. Rada ei tohi tolmata. Raja kastmine võiks olla lõppenud 1 tund enne treeningute algust. Võistluse käigus, kui rajal tekib tolm, võib võistlussõitu jätkata tingimusel, et võistleja näeb rada ja teisi võistlejaid vähemalt 15 meetri ulatuses sõidu suunas. Otsuse võistlussõidu katkestamise kohta teeb peakohtunik. Otsuse võistluse jätkamise kohta teeb žürii koosseisus: võistluse direktor, peakohtunik, jätkavate masinaklasside võistlejate esindajad (valitakse rahvusvahelise kogemusega võistlejad) Raja tähised peavad olema valmistatud elastsest materjalist, mille kõrgus maapinnast ei ületa 300 mm ja diameeter ei ületa 25 mm. Rajatähisteks võib kasutada sõiduauto rehve kurvide sisemiste piiretena asetatuna horisontaalselt maapinnaga ja üksteise peale asetatuna omavahel kokku seotuna Rajakohtunikud peavad olema vähemalt 16 aastat vanad, omama kohtuniku litsentsi või olema läbinud võistlusteeelse seminari, täitma ainult rajameistri korraldusi, jälgima võistlust sõidusuunas ja andma kohe kollase lipuga märku takistustest, mis on tekkinud tema jälgimisalas, salvestama kõik võistlustingimuste rikkumised, koheselt andma märku meditsiinilise kiirabi vajadusest, mitte lahkuma oma kohalt ilma selleks rajameistrilt luba saamata Võistlusrada peab olema planeeritud nii, et raja igas punktis oleks võimalik anda meditsiinilist abi Võistlusrajal peab olema eraldatud koht mehaanikutetele võistlejate abistamiseks (abistamistsoon) Finišipaik peab olema rajatud nii, et ajavõtja asetseks risti finišijoonega ja võistlejad oleksid eelnevalt rajal nähtavad 50 m ulatuses. Finišipaik peab olema piiratud piiretega, et sinna ei satuks kõrvalised isikud, takistamaks kohtunike tööd Rada peab olema rajatud nii, et peale finišeerimist ei ületaks võistleja võistlusrada, vaid temale on eraldatud ohutu tee boksialasse Minimaalne vahe võistlusraja ja mis tahes sellel kohal paikneva takistuse vahel ei tohi olla alla 3 meetri Mitmekordsed hüpped on keelatud. Vahemaa küngaste vahel peab olema vähemalt 30 m (ühe künka tipust järgmise künka tipuni). Mitmekordseteks hüpeteks ei loeta poolümaraid lohukesi maksimaalse sügavusega 1 m ja tippudevahelise kaugusega 3 kuni 6 m Võistlusteks peab olema koostatud võistlusraja skeem mõõtkavas 1:1000. Võistlusrada on soovitav tähistada täies ulatuses Distantsi lõikamine Kui võistleja on sunnitud kas võistlusratta käivitamiseks või mingil muul põhjusel rajalt lahkuma ja kui selle tagajärjel võib tekkida võistlusdistantsi lühendamise, rajaelemendi vahelejätmise või koha parandamise võimalus, peab ta võistluse jätkamiseks naasma rajale kohast, kus toimus väljasõit Ajatreeningul ja võistlussõitudel on kohustuslik rajastruktuuri jälgimine. Keelatud on sõita elementide kõrvalt või väljaspool rada. Kui sellega saavutatakse kiirem ringi läbimine või parem aeg ajatreeningul, karistatkse sõitjat parima ringiaja tühistamisega. 15. Protestid Protesti teise võistleja või kohtuniku kohta võivad esitada kõik võistlejad klubi esindaja kaudu Protest esitatakse ainult kirjalikult, näidates ära EMF-i juhatuse poolt kinnitatud dokumendi SuperMoto võistlustingimused 2016 või võistlusjuhendi punkti, mida rikuti Protest esitatakse peakohtuniku nimele ja antakse peasekretärile, kes märgib sellele esitamise kellaaja Protesti võib tagasi võtta ainult peakohtuniku loal.

7 15.5. Protest võistleja või tema võistlusratta kohta tuleb esitada mitte hiljem kui 10 minutit peale antud sõidu liidri finišeerimist Kui protest on esitatud enne antud võistleja starti, teatab sellest protesti all olevale võistlejale peakohtunik Protesti võistlustulemuste kohta võib esitada kuni 30 minutit peale tulemuste avaldamist Protest peab olema lahendatud ühe tunni jooksul selle esitamise momendist. Kui põhjused protesti esitamiseks selgusid peale võistluse lõppu, võib protesti esitada EMFi SuperMoto alajuhi nimele 3 päeva jooksul Protest võistlusraja kohta tuleb esitada enne viimase treeningsõidu lõppu. Otsuse võistluse jätkamise osas teeb võistluse žürii, kuhu kuuluvad võistluse direktor ja peakohtunik. Žüriil on võimalik rada lühendada, muuta, ära jätta Eesti MV ja KV arvestus, võistlused edasi lükata Protesti korral võsitlustehnika kubatuuri kohta peab võistleja, tema mehaanik (esindaja) tagama mootori avamise tasemini, mis võimaldab silindri töömahu mõõtmisi.mõõtmisi teostab ja tulemuse kinnitab oma allkirjaga tehnilise kontrolli vanem.tulemus esitatakse võistluse peakohtunikule. Kõik kulud, mis kaasnevad mootori avamisega, kannab võistleja või tema esindaja. Juhul, kui võistleja või tema esindaja keeldub mootori avamisest, siis seda tõlgendatakse samaväärselt ülemõõdulise silindriga Protestimakse on 100 (võistlustulemuste kohta). Protestimaks on 500 (ühe võistlusratta kubatuuri mõõtmiseks) Protesti esitajale makstakse raha tagasi, kui protest osutus õigustatuks. Alusetu protesti puhul tagasimakset ei toimu. Kui protest nõuab kubatuuri kontrolli ja selle käigus selgub, et protest oli alusetu, makstakse 50% summast protesti all olevale võistlejale. 16. Treeningute ja startide kord Vabatreening (võib jaguneda vastavalt võistlejate hulgale kaheks (A ja B) vabatreeninguks või on üks treening) Ajatreening, mille põhjal selguvad kohad mõlemaks võistlussõiduks. 17. Stardijärjekorra valik Kui võistlustel on kasutusel ajamõõtmissüsteem, valib võistleja nii I kui ka II starti koha vastavalt ajatreeningul saavutatud tulemusele Ajamõõtmissüsteemi puudumisel: - kuni antud masinaklassi meistrivõistluste esimese etapini on aluseks stardinumber 1 kuni 10, külalisvõistlejatel on stardivaliku positsioonid 11., 13., 15., jne. - II starti toimub kohavalik vastavalt I sõidus saavutatud tulemusele. 18. Kohtunike tegevus ja võistluskontroll SuperMoto võistluste läbiviimiseks vajalik kohtunikekogu koosseis : - võistluse direktor - peakohtunik - peasekretär - start-finiš vanem ja kohtunikud - ajamõõtja - tehnilise kontrolli vanem ja tehnilise kontrolli kohtunikud - rajakohtunikud 19. Võistluste järelvalve Võistluste järelvalvet teostab žürii, mis koosneb järgmistest liikmetest: võistluse direktor, peakohtunik Peakohtunik valib kohtunikekogu vastavalt kinnitatud dokumendi SuperMoto Võistlustingimused 2016 korrale. 20. Žürii õigused Erandjuhtudel muutma juhendit Määrama karistusi ja trahve Kõrvaldama peakohtuniku või korraldaja ettekande põhjal võistluselt võistleja või tema esindaja, kes on süüdi võistlustingimuste rikkumises või on võistluse ajal keeldunud täitmast kohtunike korraldusi Erakorralistel põhjustel võistlust edasi lükkama Lühendama võistlustrassi.

8 20.6. Lõpetama võistlus. 21. Peakohtunik On vastutav võistluse läbiviimise eest vastavalt kehtivale dokumendile SuperMoto võistlustingimused 2016 ja võistlusjuhendile On kohtunikekogu esimees Kontrollib võistluse läbiviimiseks vajaliku varustuse olemasolu ja korrasolekut Korraldab kohtunikele seminari Jälgib, et oleks tagatud võistlejate, pealtvaatajate ja kohtunike ohutus Annab 24 tunni jooksul korraldajale üle võistlusprotokollid ja aruanded vastavalt EMFi juhatuse poolt kinnitatud vormidele Eemaldab võistluselt kohtunikke, kes ei täida temale pandud kohustusi Muudab üksikute kohtunike otsuseid, kui on isiklikult veendunud nende otsuste ebaõigsuses Eemaldab võistluselt võistlejaid, kelle võistlusrattad on muutunud võistluse käigus ohtlikuks nii võistlejatele kui ka teistele isikutele, ja kelle käitumine ei vasta FIM- i spordikoodeksis sätestatule Katkestab võistluse, kui võistluse edasine käik seab ohtu võistlejate ja/või pealtvaatajate elu või kui ei ole võimalik teha kindlaks võistlustulemusi Peakohtunikul võib olla asetäitja, kes täidab tema korraldusi ja peakohtuniku äraolekul tegutseb peakohtuniku õigustes. 22. Peasekretär Allub võistluse peakohtunikule Tagab sekretariaadi tööks vajalike dokumentide ja vahendite olemaolu Tagab esialgsete võistlustulemuste avaldamise Pärast võistlustulemuste ametlikku kinnitamist žürii poolt vormistab võistlusprotokollid Registreerib avaldusi. 23. Peaajamõõtja Kasutab ainult EMF-i juhatuse poolt aksepteeritud ajamõõtmissüsteemi Tagab tööks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku ning õigeaegse paigaldamise võistluspaigas Valmistab ette ja kirjutab alla ajamõõtmise protokollidele ning teistele vajalikele lisadokumentidele ning esitab need peasekretärile Edastab võistluse tulemused EMF-i juhatuse ja korraldaja poolt antud adressaatidele. 24. Tehnilise kontrolli vanem Teostab võistlustehnika ja varustuse tehnilist kontrolli võistlustele registreerimisel ja/või enne treeningutele ja starti minekut. Vajadusel teostab erinevate sõlmede markeerimist (rehvid, silinder, raam) Esitab tehnilise kontrolli tulemused peasekretärile Vastavalt vajadusele teostab võistluse käigus järelekontrolli omades selleks vajaminevaid vahendeid. Järelkontrolli tulemuste kohta koostab akti, mis edastatakse peasekretärile Tagab tööks vajaminevad vahendid ja töökoha. 25. Start-finiši vanem Juhib stardi- ja finišikohtunike tööd ning vastutab võistluse ajakavast ja kehtivast dokumendist SuperMoto võistlustingimused 2016 täpse kinnipidamise eest Esitab stardiprotokollid peasekretärile Informeerib viivitamatult peakohtunikku valestardi toimumusest Tagab start - finiši kohtunike tööks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku Kontrollib stardifoori korrasolekut (stardifoori mittekorrektse töötamise korral informeerib sellest koheselt peakohtunikku). 26. Kohtunik võistlejate juures Korraldab võistlejate saabumist võistluspaika.

9 26.2. Võistluse ajal peab olema kättesaadav peakohtunikule Tegeleb info edastamisega sekretariaati, on informaator boksis. 27. Kohtunike lipud ja märguanded Kohtunikud võivad raja igas punktis näidata lippudega võistlejatele märguandeid, millele võistlejad peavad alluma Lippude mõõdud on 750 x 600 mm Punane lipp - kõigil võistlejatel peatuda Must lipp koos võistleja numbriga - peatuda võistlejal, kelle numbrit näidati Roheline lipp - rada on vaba Kollane lipp ( liikumatu ) - oht rajal, vähendada kiirust Kollane lipp ( liigub üles alla ) - tõsine oht, olla valmis peatuma, ohutsoonis eesliikujast möödasõit keelatud Sinine lipp ( liikuv ) - anna möödujale teed Must-valge ruudustikuga lipp finiš Tahvel numbriga 2 - kaks ringi finišini Tahvel numbriga 1 - üks ring finišini Tahvel +10 SEC koos võistleja numbriga- antud võistlejale on määratud trahv +10 sekundit mis lisatakse tema sõiduajale Valge lipp punase diagonaalristiga (liikumatu) - meditsiinilipp; toimib koos liikuva kollase lipuga; meditsiinilipu märguande ajal ei tohi võistlusrattal rattad maapinnast õhku tõusta, möödumine eesolijaist on keelatud. 28. Karistused võistlejatele, korraldajatele ja kohtunikele Hilinemine registreerimisele - kahekordne osavõtumakse Võistlejalitsentsita võistlusel osalemine võistluskeeld 3 kuud Tehnilistele nõuetele mittevastava võistlustehnika kasutamine võistluskeed 3 kuni 6 kuud või trahv Osalemine valel treeningul trahv 50 või starti mittelubamine Ootetsooni ja starditsooni nõuete mittetäitmine starti mitte lubamine või trahv Raja lõikamine - tulemuse tühistamine Kiivrita sõitmine - starti mittelubamine või trahv Ohtlik sõit boksis starti mittelubamine või trahv Kohtunike korralduste mittetäitmine starti mittelubamine või trahv Klubi esindajate, mehaanikute, treenerite, võistlejate tegevus, mis on vastuolus EMF-i põhimõtete ja tegevussuundadega ja kahjustab SuperMoto ja kogu EMF-i mainet - karistatakse klubi EMF juhatuse otsusel rahatrahviga 500 kuni Trahv peab olema tasutud 1 kuu jooksul. Karistuse mitte tasumisel peatatakse antud klubi võistlejate litsentsid ja klubi kuuluvus EMF koosseisu Kohtunikud - noomitus, kõrvaldamine, litsentsi äravõtmine Korraldajatele määrab karistuse EMF-i juhatus. Kõigi käesolevates reeglites kajastamata jäänud punktides juhindutakse FIM SuperMoto võistlustingimustest ja FIM tehnilistest tingimustest mootorratastele.

EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOONI MOTOKROSSI VÕISTLUSTINGIMUSED 2019 Koostanud EMF-i motokrossi alajuht Kooskõlastanud EMF-i peasekretär Redaktsio

EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOONI MOTOKROSSI VÕISTLUSTINGIMUSED 2019 Koostanud EMF-i motokrossi alajuht Kooskõlastanud EMF-i peasekretär Redaktsio EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOONI MOTOKROSSI VÕISTLUSTINGIMUSED 2019 Koostanud EMF-i motokrossi alajuht Kooskõlastanud EMF-i peasekretär Redaktsioon 04.12.2018 1 Sisukord 1. Üldsätted 4 2. Tingimused

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Punktiarvestus 6. Karistused 7. Võistlustele registreerumise

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 05. augustil 2017. a Läänemaal, Lihula vallas KR Racing Läänemaa rahvasprint 2017 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 86/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 17. juulil

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

090

090 Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon Mootorkelgu komisjoni võistlusmäärused EMV ja EKV MOOTORKELGU KROSSIS 2015/2016 1. DEFINITSIOON 2. MOOTORKELGUD JA VÕISTLUSKLASSID 2.1 Mootorkelgud 2.2 Klassid 3. VÕISTLUSTE

Rohkem

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012 Võistlusjuhend Keila Rahvasprint 1+1 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr 65/RS "Keila Rahvasprint 2012" on EAL KV 3.etapp, Moskvich Liiga Sprindikarika 5 etapp ning Lääne Regiooni

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 04. augustil 2018. a Pärnumaal, Lääneranna vallas Lääneranna 1+1 rahvasprint 2018 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 72/RHS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 09. juulil

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED UDO TOMANNI MÄLESTUSVÕISTLUS 13.-14.09.2019 ARAVETE KARDIRADA VÕISTLUSJUHEND Eesti Kardiliit Aadress:

Rohkem

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND GROSSI TOIDUKAUBAD VIRU RALLI 2011 viiakse läbi vastavuses FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksi ja tema lisadega (FIA Spordikoodeks), 2011.a. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste üldjuhendiga (Üldjuhend),

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega 2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Kiirendusvõistluse korraldamise juhend 1. VÕISTLUSE ANDMED 1.1 Võistluse nimetus: EDRA Nationals Võistluse statuut: Eesti Meistrivõistluste I

Kiirendusvõistluse korraldamise juhend 1. VÕISTLUSE ANDMED 1.1 Võistluse nimetus: EDRA Nationals Võistluse statuut: Eesti Meistrivõistluste I Kiirendusvõistluse korraldamise juhend 1. VÕISTLUSE ANDMED 1.1 Võistluse nimetus: EDRA Nationals 2013 1.2 Võistluse statuut: Eesti Meistrivõistluste I etapp, Läti Meistrivõistluste III etapp 1.3 Võistluse

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Võistlejate info

Võistlejate info ESTONIAN GRAND PRIX 2019 FIA-NEZ NORTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP FINNISH CAR RACING CHAMPIONSHIP ESTONIAN CAR RACING CHAMPIONSHIP BaTCC RACING CHAMPIONSHIP ESTONIAN MOTORBIKE CIRCUIT RACING CHAMPIONSHIP 27.06-30.06.2019

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

(Microsoft Word - maastikurattav\365istluse l\344biviimise tingimused_vol7.docx)

(Microsoft Word - maastikurattav\365istluse l\344biviimise tingimused_vol7.docx) EJL VÕISTLUSKALENDRIS REGISTREERITUD RAHVASPORTLASTELE AVATUD MAASTIKURATTAVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE TINGIMUSED I Üldist Maastikurattamaratoni (jalgrattasport kõigile) pikkuse määrab võistluse korraldaja

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja 26. 27. veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist võib osaleda 1 võistleja. Ehitusviimistleja

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem