Raviarvete ja lepingute andmevahetusteenused

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Raviarvete ja lepingute andmevahetusteenused"

Väljavõte

1 - Eesti Haigekassa Kindlustatud Isikute Register Raviarvete ja lepingute andmevahetusteenused Teenuste kirst.rta_saatmine.v1, kirst.rta_tyhistus.v1, "kirst.rta_detail.v1", "kirst.rta_koond_arve_info.v1","kirst.leping.v1", "kirst.leping_rahaline_lisa.v1" kirst.leping_ettepanek_vaatamine.v1, kirst.leping_ettepanek_saatmine.v1, "kirst.leping_ettepanek_logi.v1" kirjeldused

2 Sisukord Dokumendi versioonid Dokumendist Eesmärk Kasutatud nimeruumid Kasutatud lühendid Viited Loendid Rahastamise allikas Lepingu eriala Patsiendi sugu Väljastanud arsti eriala Tervishoiuteenuse tüüp Saabumise liik Diagnoosi liigid Diagnoos Välispõhjus Teenuse tunnus DRG erand Arve lõpetamise põhjus Raskusaste Riigi kood Isikut tõendava dokumendi liigid Hamabavalem DMFT indeks Raviarve olek Lepingu koefitsiendi liik Raviarve tühistamise põhjus Lepingu versioon Lepingu liik Poolaasta Arveldusdokumendi tüüp Teate tüüp Lepingu rahalise lisa teenuste grupp Rahalise lisa ettepaneku põhjus Rahalise lisa ettepaneku otsus Rahalise lisa ettepaneku staatus Üldprotsess Raviarvete andmevahetus Lepingu haldus Teenuse kirst.rta_saatmine kirjeldus Sisend Väljund Reeglid Teenuse kirst.rta_tyhistus kirjeldus Sisend Väljund Reeglid /39

3 4.4 Teated Teenuse kirst.rta_detail kirjeldus Sisend Väljund Reeglid Teated Teenuse kirst.rta_koond_arve_info kirjeldus Sisend Väljund Reeglid Teated Lepinguandmete päring kirst.leping Sisend Väljund Reeglid Vead Rahalise lisa andmete päring kirst.leping_rahaline_lisa Sisend Väljund Reeglid Vead Rahalise ettepanekute päring kirst.leping_ettepanek_vaatamine Sisend Väljund Reeglid Vead Rahalise ettepanekute saatmine kirst.leping_ettepanek_saatmine Sisend Väljund Reeglid Teated Rahalise ettepanekute logi kuvamine kirst.leping_ettepanek_logi Sisend Väljund Reeglid Vead /39

4 Dokumendi versioonid Versioon Aeg Koostaja Olulised muudatused Mario Maisto Esialgne dokument Mario Maisto Lisatud väli välispõhjus Mario Maisto Eemaldatud xsd:choice (teenus/tühistus) Mario Maisto Muudetud päringu ning vastuse struktuur, lahutatud teenus kaheks erinevaks teenuseks Mario Maisto Muudetud vastuste päise väljad: raviarvedokumentvastus, raviarvetyhistusvastus. Uuendatud wsdl failid Mario Maisto Täiendatud struktuuri lisatud massiivid, täpsustatud andmetüüpe ja nimetusi Mario Maisto Emo kood kui ainult märge, eemaldatud väli akronyym Seidi Vilba Täiendused väljade seletuste osas, lisatud ptk loendid, arvele lisatud lepingupartner Seidi Vilba Lisatud uued teenused koondarve ja detailvaate jaoks Mario Maisto Lisatud veateated raviarve tühistamise päringule Seidi Vilba Lisatud lepingu ja lepingu rahalise lisa teenused Seidi Vilba Uuendatud teenuste sisendeid ja teenuste väljundites arveldusdokumentide info kuvamist Mario Maisto Lepingu teenuste kirjeldustele lisatud veablokid. Rahaliste lisade teenuse vastusesse lisatud täitmise väljad Mario Maisto Raviarve saatmise sisendisse lisatud kaks uut välja saabushaiglast ja liikushaiglasse. Samad väljad + lepingupartner koos nimeliste vastetega lisatud ka raviarve detailandmete väljundisse. Koondarve info väljundisse lisatud lepingupartneri väljad Riho Peek, Seidi Vilba Täiendatud lepingu erialade loendit, leping_rahaline_lisa teenusele lisatud täiendavad selgitused teenuse kasutamise osas Seidi Vilba Loend poolaasta täiendatud väärtusega Y, andmetüüp String, Loendit lepingu rahaliste teenuste grupp täiendatud väärtusega G. Lisatud Rahalise lisa ettepanekute loendid ja teenused Mario Maisto Täpsustatud teenuse kirst.rta_koond_arve_info kirjeldust ja reegleid Mario Maisto Teenuses kirst.leping_ettepanek_vaatamine lisatud pakkumuses väli rjprotsent1pa Seidi Vilba Täiendatud üldprotsessi ja rta saatmise reegleid. Tehtud muudatused teenuses kirst.leping_ettepanek_saatmine: 4/39

5 Seidi Vilba Teenust koond_arve_info täiendatud väljaga perioodiarved, lisatud teenusele täiendavad ärireeglite selgitused. Element raviteenusetyyp nimetus muudetud lepteenusegrupp, täiendatud Tervishoiuteenuse tüüpide loendit ja lepingu rahalise lisa teenuse gruppide loendit ja lisatud vastavused tervishoiuteenuse tüüpide loendiga. Tabel 1 Dokumendi versioonid 5/39

6 1 Dokumendist 1.1 Eesmärk Antud dokument kirjeldab EHK Kindlustatud Isikute Registri (edaspidi: Registri) raviarvete ja lepinguandmete haldamise X-tee liideseid. 1.2 Kasutatud nimeruumid Tabel 2 Kasutatud nimeruumid Tähis ehk SOAP-ENC SOAP-ENV xsd xrd Nimeruum Kasutatud lühendid EHK Eesti Haigekassa TTO Tervishoiuteenuse osutaja, raviasutus EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator RTA raviarve RRL Ravi rahastamise leping ÜRL Üldarstiabi rahastamise leping DRG Diagnose Related Grouping, NCSP - NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon DMFT - decayed, missing, and filled teeth hammaste üldseisundit iseloomustav tunnus hambaravis 1.4 Viited X-tee juhendid Tervishoiutöötajate erialade loendina kasutatakse E-Tervise SA Publitseerimiskeskuses avaldatud tervishoiutöötajate erialade loetelu Eriala tuleb edastada formaadis Ennn (näiteks: E300). Ettevõtja ja tema kontaktisikute andmetega seotud teenused on kirjeldatud eraldi dokumendis. 1.5 Loendid Rahastamise allikas Kood RA Selgitus Kindlustatud isiku eriarstiabi raviarve, RRL 6/39

7 MK VA OR PA Mittekindlustatud isiku raviarve (mittekindlustatute vältimatu abi) Eriarstiabi ja perearstiabi välismaalase raviarve (teises EL liikmesriigis kindlustatule vajaminev abi), RRL ja ÜRL Eriarstiabi ja perearstiabi 0-summaga raviarve, RRL ja ÜRL Kindlustatud isikud perearstiabi raviarve, ÜRL Lepingu eriala Kood Selgitus Koolitervishoid Erivajadustega õpilaste koolitervishoid Noorte reproduktiivtervise arendamine Rinnavähi varajane avastamine Emakakaelavähi varajane avastamine Soolevähi varajane avastamine Lisatasu praksise paiknemisel km kaugusel Lisatasu praksise paiknemisel kaugemal kui 40 km Baasraha Perearstide uuringufond Perearsti tulemustasu Tulemustasu 3.osa Pearaha alla 3a kindlustatud isiku kohta Pearaha 3 kuni 7a kindlustatud isiku kohta Pearaha 7 kuni 50-a kindlustatud isiku kohta Pearaha 50 kuni 70-a kindlustatud isiku kohta Pearaha 70a ja vanema kindlustatud isiku kohta Lisatasu teise pereõe eest Arsti ületunni tasu Õe ületunni tasu pereõe tulemustasu Tegevuste fond Perearsti teraapia fond Üldkirurgia Lastekirurgia Neurokirurgia Rindkerekirurgia Kardiokirurgia Uroloogia Näo- ja lõualuukirurgia Veresoontekirurgia Organsiirdamised Otorinolarüngoloogia Neuroloogia Oftalmoloogia Katarakti operatsioonid 7/39

8 Ortopeedia Endoproteesimised Onkoloogia Günekoloogia Sünnitused Viljatusravi Pulmonoloogia Dermatoveneroloogia Pediaatria Psühhiaatria Infektsioonhaigused Sisehaigused Kardioloogia Gastroenteroloogia Endokrinoloogia Hematoloogia Nefroloogia Kutsehaigused Reumatoloogia Hemodialüüs Esmane järelravi Valmisolekutasu Taastusravi Luuüdi transplantatsioon Peritoneaaldialüüs Noorsportlaste tervisekontroll Kuulmisimplantatsioonid Statsionaarne õendusabi Koduõendus Laste hambahaiguste ennetus ja ravi Ortodontia Täiskasvanute vältimatu hambaravi Täiskasvanute plaaniline hambaravi Patsiendi sugu Kood M N Selgitus Mees Naine Väljastanud arsti eriala Tervishoiutöötajate erialade loendina kasutatakse E-Tervise SA Publitseerimiskeskuses avaldatud tervishoiutöötajate erialade loetelu Eriala tuleb edastada formaadis Ennn (näiteks: E300) Tervishoiuteenuse tüüp Kood Selgitus 8/39

9 1 ambulatoorne (v.a päevaravi ja päevakirurgia) 2 Statsionaarne 3 vältimatu hambaravi üle 19-aastastele 4 hambaravi alla 19-aastastele 10 hambaproteesimine alla 19-aastastele 11 ortodontia alla 19-aastastele 13 Koolitervishoid 14 ennetus (v.a koolitervishoid) 15 statsionaarne taastusravi 16 ambulatoorne taastusravi 17 perearsti ja pereõe teenused 18 iseseisev statsionaarne õendusabi 19 päevaravi ja päevakirurgia 20 Koduõendus 33 hambaravi vähemalt 19-aastastele 34 meditsiinilisel näidustusel üldanesteesias hambaravi 35 Elupuhune hambaravi Saabumise liik Kood Selgitus 1 kiirabiga 2 tuli ise 3 tuli saatekirjaga 4 politseiga ja võrdsustatud asutuse poolt 9 muul viisil Diagnoosi liigid Kood P K V Selgitus Peamine ehk suurimat ravikulu kandev diagnoos Täiendavad diagnoosid, mis ei ole välispõhjus või peamine diagnoos Välispõhjus Diagnoos Diagnooside esitamisel kasutatakse rahvusvahelist RHK-10 klassifikatsiooni. Klassifikaatori leiab E-tervise publitseerimiskeskusest: Välispõhjus Välispõhjuste esitamisel kasutatakse rahvusvahelist RHK-10 klassifikatsiooni. Klassifikaatori leiab E-tervise publitseerimiskeskusest: Välispõhjusteks loetakse RHK-10 gruppe V, W, X, Y. 9/39

10 Teenuse tunnus Kood NCSP TEEN Selgitus NCSP kood Teenuse kood (TTL, statistiline vm EHK kehtestatud kood) DRG erand Kood HN JA KD PD PE SN TL Selgitus DRG erand hind DRG erand järgarve DRG erand DRG kood DRG erand põhidiagnoos DRG erand põhieriala DRG erand suunamine DRG erand - TTL Arve lõpetamise põhjus Kood Selgitus 1 väljakirjutatud 2 üleviidud teise haiglasse 3 surnud 31 surmatõendi väljastatud 32 lahangule suunatud Raskusaste Täna kokku lepitud kasutamine diagnooside I10-I15 (kohustuslik) ja C00-D48 (võimalik) korral. Kood Selgitus Määramata 1 Madal 2 Mõõdukas 3 Kõrge 4 Väga kõrge Riigi kood EL kodaniku andmete juures saadetakse arvel kasutatud isikutõendava dokumendi alusel tuvastatud elukoha-/kindlustajariigi kood ISO kahetähelise riigikoodina(iso 3166 Alpha-2): Isikut tõendava dokumendi liigid Kood DA1 Vorm DA1 selgitus 10/39

11 E112 E123 EHIC REPL S2 Vorm E112 Vorm E123 Euroopa ravikindlustuskaart Ravikindlustuskaardi asendussertifikaat Vorm S Hamabavalem Standardite ja klassifikaatorite publitseerimiskeskuse alusel valemid jäävhammaste, piimahammaste ning lisahammaste osas: HR. Kasutusel on jäävhammaste (11-18; 21-28; 31-38; 41-48), piimahammaste (51-55; 61-65; 71-75; 81-85) tähistused, võimalike lisahammaste (L11-L18; L21-L28; L31-L38; L41-L48; L51-L55; L61-L65; L71-L75; L81-L85) tähistused DMFT indeks DMFT indeksiga määratakse jäävhammaste kaarioosset seisundit. D-Kahjustatud hammas (Decayed crown); F Täidisega hambakroon (Filled crown); M Eemaldatud hammas (Missing tooth); hend/1/juhend%20dmft%20ja%20cpi%20indeksite%20m%c3%a4%c3%a4ramine%20h ambaravis.pdf. Indeksi väärtus jääb vahemikku 0 kuni Raviarve olek Kood 00 Esitatud 99 Tühistatud Selgitus Lepingu koefitsiendi liik ZYLT ZLKF Kood Ületöö Lepingus määratud erikoefitsient Selgitus Raviarve tühistamise põhjus Kood TP001 TP002 TP003 TP004 TP005 Vale teenus Vale NCSP Vale koefitsient Vale teenuse hulk Vale teenuse tüüp Selgitus 11/39

12 TP006 TP007 TP008 TP009 TP010 Vale isik Vale diagnoos Vale teenuse osutamise kuupäev Vale lepingu eriala Vale rahastamise allikas Lepingu versioon L01 L04 L09 Kood Allkirjastatud leping Lepingu pakkumus Lepingu tööversioon Selgitus Lepingu liik Kood 2 Üldarstiabi 3 Eriarstiabi 4 Ennetus 5 Hambaravi 6 Õendusabi 13 Koolitervishoid Selgitus Poolaasta Kood 1 I poolaasta 2 II poolaasta Y aasta Selgitus Arveldusdokumendi tüüp RE RK NA NX PA Kood Koondarve Kreeditarve Nõue Nõude tühistamine Perioodiarve Selgitus Teate tüüp E W I Kood Error/Viga Warning/Hoiatus Info/teadmiseks Selgitus 12/39

13 Lepingu rahalise lisa teenuste grupp Kood Selgitus Tervishoiuteenuse tüüp L Hooldus 18, 20 A Ambulatoorne 1 (kui rahastamise allikas pole PA), 16 S Statsionaarne 15, 2 E Päevaravi 19 H Hambaravi 10, 11, 3, 33, 34, 35, 4 P Perearstid 1 ainult rahastamise allikas PA, 14, 17 G Koolitervishoid 13 Z Haiguste ennetamine (va koolitervishoid) Rahalise lisa ettepaneku põhjus 14 Kood 1 RJKM muutus 2 Spetsialisti lisandumine 3 Kättesaadavuse parandamiseks 4 Muu põhjus Selgitus Rahalise lisa ettepaneku otsus Kood 1 Aktsepteeritud 2 Osaliselt aktsepteeritud 3 Tagasilükatud Selgitus Rahalise lisa ettepaneku staatus Kood 1 Partner esitab ettepanekud 2 Ettepanekud esitatud 3 Haldur koostab otsuseid 4 Haldur on otsused andnud 5 Pakkumine on kinnitatud Selgitus 13/39

14 2 Üldprotsess 2.1 Raviarvete andmevahetus Haigekassa võtab partnerilt vastu raviarve või arved ja teeb esmased formaadikontrollid enne sisukontrolle. Vajadusel tagastatakse veateated. Kui süsteem jõuab sõnumis olnud raviarve töödelda ja ei avasta vigu, siis väljastatakse vastuses selle raviarve haigekassa süsteemi ID (arvehkid) koos DRG kodeerimise ja maksumuse arvutamise tulemustega. Vigade tekkimisel esitatakse veakood ja veateade. Ühes vastuvõetavas XML sõnumis võib sisalduda mitu raviarvet. Maksimaalne korraga esitatavate raviarvete arv määratakse jõudlustestimise tulemusena. Eelistatud on arvete saatmine jooksvalt tööprotsessis, kui aga arved kinnitatakse TTO juures suuremas mahus korraga, siis saavutatakse parem käideldavus mitme arve koondamisel ühte sõnumisse. Esmane formaadikontroll rakendatakse kogu sõnumile korraga. Selle kontrolli läbimisel eraldab süsteem sõnumis olnud üksikud raviarved ja suunab need edasisse töötlusse ühekaupa. Test-raviarved: Partner saab raviarvet esitada ka testimiseks. Süsteem teostab test-raviarvete korral andmete kontrolli, DRG kodeerimise ja maksumuse arvutamise. Süsteem ei omista test-raviarvetele unikaalseid identifikaatoreid, ei salvesta test-raviarveid ja ei arvesta neid lepingu rahalise lisa täitmises. NB! Kui raviarve saab vea üldisemate arvekontrollide käigus, siis sisulisi lisakontrolle tegema ei minda ja arve saadetakse veaga tagasi. Raviarvete andmevahetuse stsenaarium: 1. TTO edastab Haigekassale raviarve Haigekassas iga sõnumis oleva raviarve kohta: läbitakse sisu ehk mitterahalised kontrollid suunab raviarve DRG kodeerimisele ja arvutab maksumuse kontrollib raviarve vastavast lepingu rahalistele lisadele kui kontrollid läbiti vigadeta, siis: omistab igale raviarvele Haigekassa identifikaatori (arvehkid) kinnitab raviarve kui kontrollid leidsid vähemalt ühe vea, siis lükkab raviarve tagasi 1.2. väljastab TTO-le vastuse kui formaadi kontroll andis vea, siis pole igale raviarve kohta eraldi vastust kui raviarve kinnitati, siis on vastuses maksumuse arvutamise tulemused ja arvehkid kui raviarve lükati tagasi, siis on vastuses veateade või -teated kui TTO ei ole saanud raviarve töötlemise tulemust (st vastuseks ei saada süsteemile arusaadavat sisulist veateadet), siis TTO infosüsteem püüab saata raviarvet uuesti. Alles arve kohale jõudmise kinnitamisel (sisukas vastus arve saatmisel või arve olemasolu rta_detail teenuse vastuses) märgib TTO infosüsteem arve edukalt edastatuks Haigekassa koostab kokkulepitud sagedusega (nt kord ööpäevas, kord nädalas vms) koondarved TTO infosüsteem saab pärida arve vm kriteeriumite alusel dokumentide andmeid et kontrollida arvete koondarveldamist või tühistamist. 14/39

15 Raviarvete identifitseerimine: 1. TTO peab igale raviarvele omistama numbri (enda (raamatupidamis)süsteemis unikaalset tuvastamist tagava numbri). Haigekassa numbrit ei kontrolli. Raviarvele omistatud number on vajalik TTO-le endale, et TTO saaks kokku viia edastatud raviarve ja sellele saadud vastuse. 2. Haigekassa omistab igale kinnitatud raviarvele unikaalse arvehkid, mis on unikaalne üle kõigi TTO-de ja üle kogu ajaloo. Ka varasema süsteemi kaudu edastatud raviarved on registreeritud süsteemis ja neil on samuti olemas arvehkid. 3. Haigekassa väljastab partnerile arvehkid raviarve vastuses. Edasises andmevahetuses (näiteks koondarves raviarvele viitamiseks) kasutatakse arvehkid. Seega TTO peab enda süsteemis säilitama raviarve vastuses saadud arvehkid. Raviarvete vigade käsitlus: 1. Mitterahaliste kontrollide käigus vea avastamise korral Haigekassa süsteem viib lõpule kõik mitterahalised kontrollid, et tuvastada kõik raviarve mitterahalised vead. 2. Kontrollide käigus vea avastamise korral või arve lepingu rahalisse lisasse mitte mahtumise korral lükatakse raviarve tagasi. 3. TTO võib esitada tagasilükatud raviarve peale täiendamist uuesti. 4. Haigekassa töötleb uuesti esitatud raviarvet sõltumatult varem esitatud raviarvest. Raviarvete tühistamise stsenaarium: 1. TTO saab raviarve tühistada esitades tühistamise teenuses tühistatava arve arvehkid koos tühistamise põhjusega. 2. Haigekassa kontrollib tühistamise võimalikkust (kas tühistatav raviarve on olemas, kas vastav rahalise lisa periood on avatud jms) ja kui võimalik, siis tühistab raviarve. 3. Tühistatud raviarvele omistatakse vastav olek. Tühistatud raviarve sisu kaotab tähtsuse ja lepingu rahalise lisa maht taastatakse kasutatud mahu võrra. 4. Kui tühistatud raviarvet pole veel pandud koondarvesse, siis jäetakse tühistatud raviarve koondarvest välja. 5. Kui tühistud raviarve on juba pandud koondarvesse, siis tehakse raviarve kohta kreeditarve. 2.2 Lepingu haldus Lepingu jälgimise põhimõtted lepitakse haigekassa ja partneri vahel kokku ravi rahastamise lepinguga ning lähtuvalt kokkulepitud põhimõtetest toimub lepingu jälgimine lepingu perioodi, eriala, teenuse osutamise koha, teenuse tüübi ning rahastamise allika alusel. Haigekassa pakub partnerile teenuseid sõlmitud rahalise lisa planeeritud ja täitmise mahtude jälgimiseks, et tagada parem ülevaade lepingu täitmisest. Teenused annavad võimaluse: Pärida rahaliste lisade loetelu Pärida rahalise lisa kokkulepitud (planeeritud) andmeid ning pärimise hetke seisuga täitmise andmeid Teha teenuste vahendusel ettepanekuid kehtiva või uue perioodi pakutava rahalise lisa andmetes Kuvada tehtud muudatusettepanekute vastuseid ja nende ajalugu 15/39

16 3 Teenuse kirst.rta_saatmine kirjeldus Teenus kirst.rta_saatmine.v1 on mõeldud raviarvete esitamiseks EHK-sse. 3.1 Sisend testimine (xsd:boolean[0..1]) Tunnus mis näitab kas raviarved lähevad testimisele (true) või on tegemist reaalse edastamisega (false). raviarved raviarvete massiiv o item [1..n] raviarve o arvejrk (xsd:integer) raviarve järjekorra number sõnumis, arveid töödeldakse järjekorra numbri alusel. o arvenumber (xsd:string) partneri poolt raviarvele omistatud number Näiteks: AS o lepingupartner (xsd:string[0..1]) antud raviarve kulu kandja Näiteks: (Eesti Haigekassa), (Tervise Arengu Instituut) jne. Vaikimisi loetakse väärtuseks Eesti Haigekassa. o saabushaiglast (xsd:string[0..1]) Haigla äriregistrikood märgitakse juhul kui patsient suunatakse statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile). o liikushaiglasse (xsd:string[0..1]) Haigla äriregistrikood märgitakse juhul kui statsionaarsel või päevaravil viibinud patsient suunatakse vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile). o rahastamiseallikas (xsd:string), loend tervishoiuteenuse rahastamise allika kood (varem saadetise tüüp), vt o arveteenustyyp (xsd:string), loend teenuse tüüp vastavalt Sotsiaalministri kehtestatud määruse Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika paragrahvile 54. vt o eriala (xsd:string) lepingu eriala kood st haigekassaga sõlmitud rahastuslepingus näidatud kulurea kood, vt o teenuskoht (xsd:string) Tervishoiuteenuse osutamise koht vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK-i kood), linna või valla tasemel, Tallinnas linnaosa tasemel. o algkp (xsd:date) raviarve alguse kuupäev. o loppkp (xsd:date) raviarve lõpu kuupäev. o yletoo (xsd:boolean[0..1]) Ületööna saadetava arve korral väärtus true. o saabumiseliik (xsd:string), loend Ravile saabumise liigi kood vastavalt Tervise Infosüsteemi loendile, vt ptk o lopetamisepohjus (xsd:string), loend Raviarve lõpetamise põhjuse kood vastavalt Tervise Infosüsteemi loendile. Vt ptk /39

17 o arst raviarvega seotud arstide ja nende erialade andmed: arstikood (xsd:string) Arve esitanud tervishoiutöötaja kood. Näiteks: D02364, koode väljastab Terviseamet. arstieriala (xsd:string) arsti eriala, vt suunanudarstikood (xsd:string[0..1]) Ravile suunanud tervishoiutöötaja kood. Näiteks: D02364, koode väljastab Terviseamet. o esmasearvehkid (xsd:string[0..1]) juhtumit/episoodi alustanud raviarve haigekassa poolne number. o valtimatuabi (xsd:boolean[0..1]) vältimatu abiga seotud arve puhul väärtus true. o saatekirjanr (xsd:string[0..1]) Digiloo saatekirja number+oid (välja kohustuslikkus lepitakse kokku lepingus). o tvljuhtum (xsd:string[0..1]) raviarvega/-juhuga seotult väljastatud (esimene) TVL haigekassa poolne number. Näidata saab ühe TVL numbri iga raviarve dokumendi kohta. o patsient raviarvele märgitud patsiendi andmed: isikukood (xsd:string[0..1]) patsiendi isikukood. Kui raviarves on Eesti isikukood, siis muid patsiendi andmeid peale isikukoodi ei esitata. eesnimi (xsd:string[0..1]) patsiendi eesnimi. perekonnanimi (xsd:string[0..1]) patsiendi perenimi. synnikp (xsd:date[0..1]) patsiendi sünniaeg. sugu (xsd:string[0..1]) patsiendi sugu vt elukohariik (xsd:string[0..1]) EL kodaniku elukohariik loend, vt o arvediagnoosid raviarve diagnooside massiiv: item [1..n] raviarve diagnoos (diagnooside järjekord ei ole DRG arvutamisel oluline) liikdiagnoos (xsd:string), loend vt diagnoos (xsd:string), loend Diagnoos RHK-10 loetelu alusel, vt raskusaste (xsd:string[0..1]), loend Haiguse kliinilise raskusastme, staadiumi või muu erialaseltsi(de)ga kokkulepitud tunnus. Vt o arveteenused raviarve teenuste massiiv: item [1..n] raviarve teenus teenuskood (xsd:string) tervisehoiuteenus Tervishoiuteenuste loetelu või ÜRL lisa8, KT lisa, NCSP loendi alusel nt kood teenuskp (xsd:date) teenuse osutamise kuupäev. teenuskellaaeg (xsd:time[0..1]) teenuse osutamise kellaaeg (kui teenuse osutamise kellaaja edastamine on kokku lepitud). 17/39

18 3.1 Väljund teenuskogus (xsd:decimal) osutatud teenuse kogus (kuni 3 komakoha täpsusega). Statsionaarses ravis voodipäevade korral voodipäevade arv. emo (xsd:boolean[0..1]) erakorralise meditsiini osakonnas tellitud teenuse korral väärtus true. teenuskoefvaartus (xsd:decimal) murdarv kuni kolme komakoha täpsusega (täna väli koefitsient1 ). hambaravi [0..1] hambaraviga seotud lisaväärtused hambavalemalates(xsd:string[0..1]) osutatud teenusega seotud hambavalem või vahemiku alguse kood nt 13, vt hambavalemkuni(xsd:string[0..1]) osutatud teenusega seotud hambavalemi vahemiku lõpu kood nt 15, vt dmfkood(xsd:integer[0..1]) DMFT indeks, vt o eldokandmed [0..1] teise EL riigi kindlustatu andmed (analoogne digiretseptiga): dokumendiliik (xsd:string) dokumendi liik, vt dokumendinumber (xsd:string) dokumendi number. valjastatudkp (xsd:date[0..1]) väljastatud kuupäev. kehtibalateskp (xsd:date[0..1]) kehtib alates kuupäev. kehtibkunikp (xsd:date) kehtib kuni kuupäev. padevaasutusekood (xsd:string[0..1]) pädeva asutuse kood. raviarved töödeldud raviarvete massiiv: o item [1..n] raviarve arvejrk (xsd:integer) raviarve järjekorra number sõnumis. arvenumber (xsd:string) raviarve asutusepoolne number. loodudkp (xsd:date[0..1]) esitatud raviarve haigekassale esitamise/laekumise kuupäev. arvehkid (xsd:string[0..1]) raviarve haigekassa poolne universaalne number. arvestaatus (xsd:string[0..1]), loend raviarve olek vastuse väljastamise ajal, vt raviarvevastus [0..1] raviarve andmed eduka saatmise või testimise puhul. drg[0..1] DRG andmed: o drgkood (xsd:string) raviarvele omistatud DRG kood. o drgerand (xsd:string) raviarvele omistatud DRG erandi tunnus, vt /39

19 3.2 Reeglid o drgpiirhind (xsd:decimal) DRG piirhind, ujukomaarv kuni kahe komakohaga. o drgmaksumus (xsd:decimal) DRG maksumus, ujukomaarv kuni kahe komakohaga. o drgosakaal (xsd:decimal) DRG osakaal nt 0,30. arvesummad raviarvega seotud summad: o kokkusumma (xsd:decimal) raviarve teenuste maksumus kogusummast st (teenuspiirhind*teenuskogus*teenuskoefvaartus*(1- drgosakaal))+drgmaksumus. o arvesumma (xsd:decimal) partnerile välja makstav summa; summa saadakse kokkusumma-le lepingulise ja / või ületöö koefitsiendi rakendamisega. o valuuta (xsd:string) arve valuuta. o ylikallis (xsd:boolean[0..1]) Ülikalli arve tunnus. arveteenused raviarve teenuste vastuste massiiv: o item [1..n] raviarve teenuse vastus teenuskood (xsd:string) teenuse TTL kood. teenuspiirhind (xsd:decimal) teenuse piirhind, ujukomaarv kuni kahe komakohaga. teenuskogus (xsd:decimal) osutatud tervishoiuteenuse kogus, ujukomaarv kuni kolme komakohaga. teenuskoefvaartus (xsd:decimal) väärtus, murdarv kuni kolme komakoha täpsusega (täna väli koefitsient1 ). teenusmaksumus (xsd:decimal) teenuse maksumus piirhind*kogus*ttkoefvaartus*(1-drgosakaal). lepingukoefitsiendid [0..1] lepingu koefitsientide massiiv: o item [1..n] Ravirahastamise lepinguga seotud koefitsiendid koefitsiendiliik (xsd:string) koefitsiendi liik, vt koefitsiendivaartus (xsd:decimal) väärtus. vead raviarve teadete massiiv: item [0..n] raviarve teade o tyyp (xsd:string), loend teate tüüp, vt o kood (xsd:string) teate kood, täisarv. o teade (xsd:string) teate kirjeldus/sisu. Arvel on märgitud üks lepingu eriala. Üldarstiabi arvete korral saadetakse ostutatud teenuste info kas lepingu eriala kaupa grupeerituna eraldi dokumentidena(iga lepingu eriala 19/39

20 kohta üks dokument) või saadetakse kõik teenused ühel arvel nii et lepingu eriala ei täpsustata ja selle leiab haigekassa (kehtib ainult rahastamise allikas PA korral). Üldarstiabi arvete korral võib rahastamise allikas PA korral saata sama tunnusega ka nn nullarveid nende rahastamise allikaks muudab OR haigekassa. Arve kuluperiood leitakse arve lõpetamise kuupäeva ja arve esitamise kuupäeva alusel st jooksval kuul lõppenud ja esitatud arved arvestatakse jooksva kuu kuluperioodi, eelmisel kuul ja varem lõppenud arved, mis laekuvad jooksva kuu esimese 7(kokkulepitud tähtpäev) päeva jooksul arvestatakse eelmise kuu kuluperioodi ning peale kuluperioodi sulgemist jooksva kuu kuluperioodi. Raviarvel on tervishoiuteenuste loetelust(ttl) tingitud teenuse koefitsiendid ning eraldi lepingulised koefitsiendid. Raviasutus edastab TTL koefitsiendid ja haigekassa esitab arve vastuses arvega seotud lepingu koefitsiendid. Raviarvel näidatakse seos töövõimetuse juhtumiga(esimene raviarvel näidatud ravijuhi raames väljastatud TVL id) ja järgarve puhul juhtumi esimese arvega ning saadetud dokumendi viiteid kontrollitakse haigekassa andmete vastu. Kui viidatud dokumente pole olemas, siis antakse saatjale viga. Kui arve saadetakse rahastamise allikaga OR, siis loetakse arve kogusumma nulliks ja iga rida saab tunnuse nullrida (nähtav arve detailandmete teenuses). Sisend: Kui raviarves on Eesti isikukood, siis muid patsiendi andmeid peale isikukoodi ei esitata. o Kui on mitte kindlustatud isikule vältimatu abi osutamine ja pole teada Eesti isikukoodi, siis tuleb esitada vähemalt sünniaeg ja sugu. o Kui on muu EL riigi kindlustatud isik, siis tuleb esitada kõik patsiendi andmed ja kindlustust tõendava dokumendi andmed elemendis eldokandmed. Sisuliste kontrollide loend publitseeritakse eraldi. 20/39

21 4 Teenuse kirst.rta_tyhistus kirjeldus Teenus kirst.rta_tyhistus.v1 on mõeldud esitatud raviarvete tühistamiseks EHK süsteemis. 4.1 Sisend raviarvetyhistused raviarve tühistuste massiiv: o item [1..n] raviarve tühistus 4.2 Väljund arvehkid (xsd:string) tühistatava raviarve haigekassa poolne number. tyhistatudpohjus(xsd:string), loend raviarve tühistamise põhjuse kood, vt raviarvetyhistused raviarve tühistuste massiiv: o item [1..n] raviarve tühistuse vastus 4.3 Reeglid arvehkid (xsd:string) raviarve haigekassa poolne universaalne number. arvestaatus (xsd:string[0..1]) raviarve olek vastuse väljastamise ajal, vt arvenumber (xsd:string[0..1]) raviarve asutusepoolne number. vead raviarve teadete massiiv: item [0..n] raviarve teade o tyyp (xsd:string), loend teate tüüp (I,W,E), vt o kood (xsd:string) teate kood, täisarv. o teade (xsd:string) teate kirjeldus/sisu. Koodiga arvehkid viidatud raviarve peab süsteemis olemas olema ja ei tohi olla tühistatud. Põhjendus peab olema reaalne ja kui sellega on seotud täiendavad ärikontrollid siis peavad nende nõuded täidetud olema. 4.4 Teated Tabel 3 Teenuse poolt tagastatavad teated Kood Teade Selgitus 90 Asutus reg.koodiga ttoregkood ei saa arvet arvehkid tühistada 91 Tühistatav raviarve arvehkid on juba tühistatud või ebasobivas staatuses 92 Tühistatavat raviarvet arvehkid ei eksisteeri 93 Raviarve tühistamise põhjust pohjendus ei eksisteeri Tühistada saab ainult sama registrikoodiga arveid Soovitakse tühistada juba tühistatud raviarvet Puuduv või vale raviarve number Puuduv või mitte-eksisteeriv tühistamise põhjus 21/39

22 5 Teenuse kirst.rta_detail kirjeldus Teenus kirst.rta_detail.v1 on mõeldud raviarve detailandmete vaatamiseks. Sisendis peab olema antud kas raviarve EHK ID või asutusepoolne raviarve number. 5.1 Sisend xtee:allasutus / xtee:asutus (xsd:string) andmeid esitava asutuse kood, päringu X- tee päise väli; arvehkid (xsd:string[0..1]) Alusdokumendi EHK ID või arvenumber (xsd:string[0..1]) lähtedokumendi asutuse poolne number. 5.2 Väljund raviarve [0..1] arve detailinfo; o arvehkid (xsd:string) Alusdokumendi EHK ID; o arvenumber (xsd:string) Alusdokumendi asutusepoolne number; o arveldus [0..1] raviarvega seotud arveldusdokumendid: item[0..n] - arveldusdokument katyyp (xsd:string) arveldusdokumendi tüüp ; kanumber (xsd:string) arveldusdokumendi number; kakp (xsd:date) arveldusdokumendi kuupäev; kakuluperiood (xsd:string) arveldusdokumendi kuluperiood (yyyy.mm) o lepingupartner (xsd:string) antud raviarve kulu kandja Näiteks: (Eesti Haigekassa), (Tervise Arengu Instituut) jne. Vaikimisi loetakse väärtuseks Eesti Haigekassa; o saabushaiglast (xsd:string[0..1]) haigla äriregistrikood milles statsionaarne ravi algas; o saabushaiglastnimi (xsd:string[0..1]) haigla nimi milles statsionaarne ravi algas; o liikushaiglasse (xsd:string[0..1]) haigla äriregistrikood kuhu patsient statsionaarsele ravile liikus; o liikushaiglassenimi (xsd:string[0..1]) haigla nimi kuhu patsient statsionaarsele ravile liikus; o teenuskoht (xsd:string[0..1]) Teenuse osutamise koht; o rahastamiseallikas (xsd:string) Rahastamise allikas, vt 1.5.1; o arveteenustyyp (xsd:string) Tervishoiuteenuse tüüp, vt 1.5.5; o arvestaatus (xsd:string) Raviarve olek, vt ; o algkp (xsd:date) Alguse aeg; o loppkp (xsd:date) Lõpu aeg; 22/39

23 o loodudkp (xsd:date) raviarve haigekassale esitamise/laekumise kuupäev; o tyhistatudkp (xsd:date[0..1]) Dokumendi tühistamise kuupäev; o tyhistatudpohjus (xsd:string[0..1]) Raviarve tühistamise põhjus, vt ; o arvesummad RTA summad: kokkusumma (xsd:decimal) teenustepõhine summa koos koefitsientidega; arvesumma (xsd:decimal) partnerile välja makstav summa; summa saadakse kokkusumma -le lepingulise ja / või ületöö koefitsiendi rakendamisega; valuuta (xsd:string) Valuuta; ylikallis (xsd:boolean[0..1]) Ülikalli arve tunnus; o lepingukoefitsiendid [0..1] RTA koefitsiendid (sh. ka ületöö): item [1..n] Koefitsiendi rida koefitsiendiliik (xsd:string) Koefitsiendi liik, vt ; koefitsiendivaartus (xsd:decimal) Koefitsiendi väärtus; o esmasearvehkid (xsd:string[0..1]) juhtumit/episoodi alustanud raviarve haigekassa poolne number; o ttoregkood (xsd:string) TTO äriregistrikood; o ttonimi (xsd:string) TTO nimi; o eriala (xsd:string) Lepingu eriala kood, vt 1.5.2; o erialanimi (xsd:string) Lepingu eriala nimi; o saabumiseliik (xsd:string) Saabumise liik, vt 1.5.6; o lopetamisepohjus (xsd:string[0..1]) Lõpetamise põhjus, vt1.5.12; o arst raviarvega seotud arstide ja nende erialade andmed arstikood (xsd:string) Arsti kood; arstinimi (xsd:string) Arsti nimi; arstieriala (xsd:string) Arsti eriala, vt 1.5.4; arstierialanimi(xsd:string) Arsti eriala nimetus; suunanudarstikood (xsd:string[0..1]) Suunanud arsti kood; suunanudarstinimi(xsd:string[0..1]) Suunanud arsti nimi; o valtimatuabi (xsd:boolean[0..1]) Vältimatu abi; o saatekirjanr (xsd:string[0..1]) Digiloo saatekirja OID+number; o tvljuhtum (xsd:string[0..1]) TVL juhtumi esmase lehe haigekassa poolne number; o patsient - raviarvele märgitud patsiendi andmed: 23/39

24 isikukood (xsd:string[0..1]) Patsiendi isikukood; eesnimi (xsd:string[0..1]) Patsiendi eesnimi; perekonnanimi (xsd:string[0..1]) Patsiendi perekonnanimi; synnikp (xsd:date[0..1]) Patsiendi sünnikuupäev; sugu (xsd:string[0..1]) Patsiendi sugu, vt 1.5.3; elukohariik (xsd:string[0..1]) Patsiendi elukohariik, vt ; o eldokandmed [0..1] - Teise EL riigi kindlustatu andmed: dokumendiliik (xsd:string) - Dokumendi liik, vt ; dokumendinumber (xsd:string) Dokumendi number; valjastatudkp (xsd:date[0..1]) Väljastatud kuupäev; kehtibalateskp (xsd:date[0..1]) Kehtib alates kuupäev; kehtibkunikp (xsd:date) Kehtib kuni kuupäev; padevaasutusekood (xsd:string[0..1]) Pädeva asutuse kood; o arvediagnoosid Raviarve diagnoosid: item [1..n] raviarve diagnoos liikdiagnoos (xsd:string) Diagnoosi liik, vt 1.5.7; diagnoos (xsd:string) Diagnoos, vt 1.5.8; diagnoosnimi (xsd:string) Diagnoosi nimetus; raskusaste (xsd:string[0..1]) Raskusaste, vt ; o drg[0..1] DRG andmed: drgkood (xsd:string) raviarvele omistatud DRG kood; drgkoodnimi (xsd:string[0..1]) DRG nimetus/tekst; drgerand (xsd:string) raviarvele omistatud DRG erandi tunnus, vt ; drgpiirhind (xsd:decimal) DRG piirhind; drgmaksumus (xsd:decimal) DRG maksumus; drgosakaal (xsd:decimal) DRG osakaal; o arveteenused Raviarve teenused: item ([1..n]) Raviarve teenus teenustunnus (xsd:string) Teenuse tunnus, vt ; teenuskp (xsd:date) Teenuse osutamise kuupäev; teenuskellaaeg (xsd:time[0..1]) Teenuse osutamise kellaaeg; teenuskood (xsd:string) Teenuse kood; teenuskoodnimi (xsd:string) Tervisehoiuteenuse nimetus; 24/39

25 teenuskogus (xsd:decimal) Teenuse kogus; teenuspiirhind (xsd:decimal) Piirhind; teenuskoefvaartus (xsd:decimal) väärtus, murdarv kuni kolme komakoha täpsusega (täna väli koefitsient1 ); teenusmaksumus (xsd:decimal) Maksumus; osakaal (xsd:decimal) Osakaal (DRG-d sisaldaval arvel 1-drg osakaal); emo (xsd:boolean) erakorralise meditsiini osakonnas osutatud teenuse korral väärtus true; nullrida (xsd:boolean[0..1]) tegemist on null-reaga, mille summat ei arvestata; hambaravi [0..1] hambaraviga seotud lisaväärtused: o hambavalemalates (xsd:string[0..1]) osutatud teenusega seotud hambavalem või vahemiku alguse kood nt 13, vt ; o hambavalemkuni (xsd:string[0..1]) osutatud teenusega seotud hambavalemi vahemiku lõpu kood nt 15, vt ; o dmfkood xsd:integer[0..1]) DMFT indeks, vt ; vead dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead; 5.3 Reeglid o item ([0..n]) kirje töötlemise teated; tyyp (xsd:string) teate tüüp, vterror! Reference source not found.; kood (xsd:string) teate kood; teade (xsd:string) teate tekst. Üldarstiabi arvetel millel on mitme lepingu eriala teenused tagastatakse üks (suvaline) lepingu eriala, ei tagastata kõiki. Täpset lepingu rahalise lisa täitmist saab jälgida lepingu teenuste abil. 5.4 Teated Tabel 4 Teenuse poolt tagastatavad teated Kood Teade Selgitus 005 Vasteid ei leitud Päringule vasteid ei leitud 25/39

26 6 Teenuse kirst.rta_koond_arve_info kirjeldus Teenus kirst.rta_koond_arve_info.v1 on mõeldud raviarvete ja perioodiarvete arveldusinfo pärimiseks EHK süsteemist. 6.1 Sisend xtee:allasutus / xtee:asutus (xsd:string) andmeid esitava asutuse kood, päringu X- tee päise väli; katyyp(xsd:string[0..1]) arveldusdokumendi tüüp ; kaalates (xsd:date[0..1]) arveldusdokument koostatud alates kuupäevast; kakuni (xsd:date[0..1]) arveldusdokument koostatud kuni kuupäevani; arvealates (xsd:date[0..1]) arved esitatud alates kuupäevast; arvekuni (xsd:date[0..1]) arved esitatud kuni kuupäevani; arvenumber (xsd:string[0..1]) lähtedokumendi asutuse poolne number, kui soovitakse infot vaid ühe dokumendi kohta; arvehkid (xsd:string[0..1]) lähtedokumendi EHK ID, kui soovitakse infot vaid ühe dokumendi kohta; kanumber (xsd:string[0..1]) arveldusdokumendi EHK number. 6.2 Väljund raviarved lähtearvete massiiv; o item ([0..n]) alusdokumendi rida; arvehkid (xsd:string) alusdokumendi EHK ID, perioodiarvete korral esmase arveldusdokumendi number (kanumber); arvenumber (xsd:string) alusdokumendi number; lepingupartner (xsd:string) antud raviarve kulu kandja Näiteks: (Eesti Haigekassa), (Tervise Arengu Instituut) jne.; loodudkp (xsd:date) raviarve haigekassale esitamise/laekumise kuupäev; eriala (xsd:string[0..1]) perioodiarvete puhul lepingu eriala, raviarvete korral puudub; arvesumma (xsd:decimal) partnerile välja makstav summa; summa saadakse kokkusumma -le lepingulise ja / või ületöö koefitsiendi rakendamisega; valuuta (xsd:string) alusdokumendi summa valuuta (alati EUR); arveldus [0..1] raviarvega seotud arveldusdokumendid: item[0..n] - arveldusdokument o katyyp (xsd:string) arveldusdokumendi tüüp ; o kanumber (xsd:string) arveldusdokumendi EHK ID; 26/39

27 o kakp (xsd:date) arveldusdokumendi kuupäev; vead dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead; 6.3 Reeglid o item ([0..n]) kirje töötlemise teated; o kakuluperiood (xsd:string) arveldusdokumendi kuluperiood (yyyy.mm); o kaselgitus (xsd:string[0..1]) arveldusdokumendil olev selgitustekst; tyyp (xsd:string) teate tüüp, vt Error! Reference source not found.; kood (xsd:string) teate kood; teade (xsd:string) teate tekst. Kui teenuse sisendis on antud arvenumber või arvehkid, siis ei ole katyyp, kaalates ja kakuni väljade saatmine soovitatav, kuna sellisel juhul tagastataks vaid koondarveldatud arveid. Kui arvenumber pole antud, siis on arvealates kuupäev kohustuslik. arvekuni kuupäev võib olla tühi, sel juhul võetakse ajavahemiku lõpuks tänane kuupäev. Kui katyyp ja kaalates/kakuni puuduvad, siis tagastakse kõik arved, nii arveldatud kui arveldamata. Kui katyyp puudub, kuid on täidetud kaalates/kakuni, siis tagastatakse ainult sel perioodil koondarveldatud arved (kõik koondarve tüübid). Kui katyyp on täidetud, siis tagastatakse ainult antud koondarvetüübiga arveldatud arved. Kui sisendis on märge perioodiarved, siis tagastatakse ainult haigekassa poolt koostatud rahalises lisas kokkulepitud periooditasude arved. Kui perioodiarved puudub või on false, siis tagastatakse ainult asutuse poolt haigekassale saadetud raviarved. Perioodiarvete korral puudub TTO poolne alusdokument ja arvehkid väljas näidatakse esimese maksedokumendi numbrit et tagada arvehkid unikaalsus. Perioodiarvete korral ei saa kasutada raviarvega seotud sisendvälju arvenumber, arvehkid, arvealates, arvekuni. Koondarveid koostatakse kokkulepitud sagedusega (ööpäevas, nädalas, kuus). Arve kuluperiood leitakse arve lõpetamise kuupäeva ja arve esitamise kuupäeva alusel st jooksval kuul lõppenud ja esitatud arved arvestatakse jooksva kuu kuluperioodi, eelmisel kuul ja varem lõppenud arved, mis laekuvad jooksva kuu esimese 7(kokkulepitud tähtpäev) päeva jooksul arvestatakse eelmise kuu kuluperioodi ning peale kuluperioodi sulgemist jooksva kuu kuluperioodi. 6.4 Teated Tabel 5 Teenuse koond_arve_info teated Kood Teade Selgitus 27/39

28 005 Vasteid ei leitud Päringule ei leitud vasteid 006 Kuupäeva vormingu viga väljas &1 Päringus esitatud kuupäeva-vorming viidatud väljas on vale 007 Raviarvet &1 ei leitud Süsteemis ei esine antud asutusepoolse numbriga arvet 008 EHK identifikaatoriga raviarvet &1 ei leitud Süsteemis ei esine antud Haigekassa identifikaatoriga arvet 009 Koondarvet &1 ei leitud Süsteemis ei esine antud Haigekassa identifikaatoriga koondarvet 010 Partneri registrikood on tühi Partneri registrikood on tühi 011 Palun täitke vähemalt üks alguskuupäeva või arvele viitav väli Kui arve number pole antud, siis on alates kuupäev kohustuslik. 28/39

29 7 Lepinguandmete päring kirst.leping 7.1 Sisend xtee:allasutus / xtee:asutus (xsd:string) andmeid esitava asutuse kood, päringu X- tee päise väli; aasta (xsd:integer[0..1]) Aasta, mille rahaliste lisade nimistu kuvada (vaikimisi laetakse nimistu kogu lepingu kehtivusperioodi mahus); lepingunr (xsd:string[0..1]) Lepingunumber (nt ); versioon (xsd:string[0..1]) Lepingu versioon (vaikimisi L01 ), vt ptk Väljund lepingud Asutuse lepingud: o item [0..n] Leping lepingunr (xsd:string) Lepingu nr; kehtibalateskp (xsd:date) Leping kehtiv alates; kehtibkunikp (xsd:date) Leping kehtiv kuni; rahalisedlisad item [0..n] - Rahalised lisad o lepinguliik (xsd:string) Rahalise lisa lepingu liik, vt ptk ; o aasta (xsd:integer) Rahalise lisa aasta; o poolaasta (xsd:string) Rahalise lisa poolaasta, vt ptk ; o nimi (xsd:string) Rahalise lisa tekst. vead dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead; 7.3 Reeglid o item ([0..unbounded]) kirje töötlemise teated; tyyp (xsd:string) teate tüüp, vt ; kood (xsd:string) teate kood; teade (xsd:string) teate tekst. Teenuse kõik sisendväljad (peale asutuse/allasutuse) on vabatahtlikud. Teenuse vastus on konkreetsem ja kiirem kui kasutatakse mõnda pakutud valikulistest sisenditest. Kui aasta jäetakse tühjaks, siis laetakse rahalised lisad kogu lepingu kehtivuse mahus. Kui sisendis on täidetud ka väli aasta, siis laetakse rahalise lisa loetelu vaid vastavale aastale. Teenuse väljundis toodud väärtused on mõeldud leping_rahaline_lisa teenuse sisendis kasutamiseks et saada täpsem konkreetse rahalise lisa koosseis. 29/39

30 7.4 Vead Kood Teade Selgitus 001 Ebapiisavad sisendid Sisendina antud andmed ebapiisavad 002 Vasteid ei leitud Päringule vasteid ei leitud 30/39

31 8 Rahalise lisa andmete päring kirst.leping_rahaline_lisa 8.1 Sisend xtee:allasutus / xtee:asutus (xsd:string) andmeid esitava asutuse kood, päringu X- tee päise väli; lepinguliik (xsd:string) Rahalise lisa lepingu liik, vt ptk ; aasta (xsd:integer) Rahalise lisa aasta; poolaasta (xsd:string) Rahalise lisa poolaasta, vt ptk ; versioon (xsd:string[0..1]) Lepingu versioon (vaikimisi L01 ), vt ptk Väljund rahalinelisadetail Rahalise lisa read: o item [0..n] Rahalise lisa rida reaid (xsd:string) Rea identifikaator (kõrgeim tase 1, sellele järgnevad vastavalt loendile vt ptk ); ylemineid (xsd:string) Rea ülemise taseme identifikaator; eriala Rahalise lisa eriala kood (xsd:string) Eriala kood, vt ptk 1.5.2; nimi (xsd:string) Eriala nimi (eriala koodi puudumisel ptk loendi elemendi nimetus); asukoht Ravijuhu asukoht/asukohad(kui eriala on planeeritud mitmes eri asukohas siis kõrgemal tasemel näidatakse eriala koguinfot ja kõiki asukohti nt TARTU,ELVA) ; kood (xsd:string) Asukoha/asukohtade EHAK kood; nimi (xsd:string) Asukoha/asukohtade nimi; rjarv (xsd:integer) Plaanitud ravijuhtude arv; summa (xsd:decimal) Plaanitud rea summa; rjarvtaitmine (xsd:integer) Plaanitud ravijuhtude arvu täitmine lepinguperioodis; summataitmine(xsd:decimal) Täitmise summa erialareal; valuuta (xsd:string) rea summa valuuta; rjkm (xsd:decimal) Ühe ravijuhu planeeritud keskmine maksumus; rjkmtaitmine(xsd:decimal) Ühe ravijuhu keskmine maksumus lepingu täitmisel. vead dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead: o item ([0..unbounded]) tyyp (xsd:string) teate tüüp, vt ; 31/39

32 8.3 Reeglid kood (xsd:string) teate kood; teade (xsd:string) teate tekst. Teenuse kõik sisendväljad (peale versiooni) on kohustuslikud. Versiooni täitmata jätmisel koostatakse päring vaikimisi versioonile L01. Teenuse vastuses tagastatakse rahalise sisu hierarhiana mille tasemeid kirjeldavad reaid ja ylemineid väljad, hierarhias on maksimaalselt 3 taset. Hierarhia kõrgeim tase on küsitud rahalise lisa summaarne info (plaan ja täitmine) kus reaid = 1, elemendis Eriala/nimi on tekst KOKKU. Iga järgnev rida viitab endale eelnevale tasemele (väli ylemineid). Rahaline lisa on jaotatud osadeks ptk tunnuste kaupa. st järgmine element(item) on nt: <reaid>a</reaid> <ylemineid>1</ylemineid> <eriala> <kood/> <nimi>ambulatoorne</nimi> </eriala> st element viitab kokku reale ning on ise summarne rida A ehk Ambulatoorse ravi andmetele. kõik A (ambuilatoorse) rea alamelemendid viitavad ylemineid viitega talle jne Nt: A (Ambulatoorne) alamelement ja tema alamad: A (eriala = ' ' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0793,0171') A (eriala = ' ' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0793') A (eriala = ' ' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0171') 8.4 Vead Kood Teade Selgitus 001 Ebapiisavad sisendid Sisendina antud andmed ebapiisavad 002 Vasteid ei leitud Päringule vasteid ei leitud 32/39

33 9 Rahalise ettepanekute päring kirst.leping_ettepanek_vaatamine Teenus kuvab rahalise lisa struktuuri koos partneri ettepaneku ning halduri otsuse väljadega. 9.1 Sisend xtee:allasutus / xtee:asutus (xsd:string) andmeid esitava asutuse kood, päringu X- tee päise väli; lepinguliik (xsd:string) Rahalise lisa lepingu liik, vt ptk ; aasta (xsd:integer) Rahalise lisa aasta nt 2019; poolaasta (xsd:string) Rahalise lisa poolaasta, vt ptk ; versioon (xsd:string) Lepingu versioon vt ptk Väljund ettepanekudetail Rahalise lisa read: o item [0..n] reaid (xsd:string) Rea identifikaator (kõrgeim tase 1, sellele järgnevad vastavalt loendile vt ptk ); ylemineid (xsd:string) Rea ülemise taseme identifikaator; eriala Rahalise lisa eriala kood (xsd:string) Eriala kood, vt ptk 1.5.2; nimi (xsd:string) Eriala nimi (eriala koodi puudumisel ptk loendi elemendi nimetus); teenuskoht Ravijuhu asukoht/asukohad(kui eriala on planeeritud mitmes eri asukohas siis kõrgemal tasemel näidatakse eriala koguinfot ja kõiki asukohti nt TARTU,ELVA) ; kood (xsd:string) Asukoha/asukohtade EHAK kood; nimi (xsd:string) Asukoha/asukohtade nimi; rjarv (xsd:integer) Plaanitud ravijuhtude arv; summa (xsd:decimal) Plaanitud rea summa; valuuta (xsd:string) Rea summa valuuta; rjkm (xsd:decimal) Ühe ravijuhu planeeritud keskmine maksumus; rjprotsent1pa (xsd:decimal[0..1]) Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas (alates 2019 aastast); ettepanek Rahalise lisa ettepanek pohjus (xsd:string) Ettepaneku põhjus ; kommentaar (xsd:string[0..1]) Ettepaneku kommentaar; rjarv (xsd:integer) Ravijuhtude arv; 33/39

34 summa (xsd:decimal) Rea summa; rjkm (xsd:decimal) Ühe ravijuhu keskmine maksumus; rjprotsent1pa (xsd:decimal[0..1]) Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas (alates 2019 aastast); sisestaja (xsd:string) Ettepaneku sisestaja; aeg (xsd:date) Ettepaneku sisestamise kuupäev; otsus [0..1] Rahalise lisa ettepaneku otsus (halduri): otsus (xsd:string) Esitatud ettepaneku otsus ; kommentaar (xsd:string[0..1]) Otsuse kommentaar; rjarv (xsd:integer) Ravijuhtude arv; summa (xsd:decimal) Rea summa; rjkm (xsd:decimal) Ühe ravijuhu keskmine maksumus; rjprotsent1pa (xsd:decimal[0..1]) Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas (alates 2019 aastast); sisestaja (xsd:string) Otsuse sisestaja; aeg (xsd:date) Otsuse sisestamise kuupäev; ettepanekustaatus (xsd:string[0..1]) Ettepaneku staatus ; vead dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead: 9.3 Reeglid o item ([0..unbounded]) tyyp (xsd:string) teate tüüp, vt ; kood (xsd:string) teate kood; teade (xsd:string) teate tekst. Teenuse kõik sisendväljad on kohustuslikud. Teenuse vastuses tagastatakse rahalise sisu hierarhiana mille tasemeid kireldavad reaid ja ylemineid väljad, hierarhias on maksimaalselt 3 taset. Hierarhia kõrgeim tase on küsitud rahalise lisa summaarne info (plaan ja täitmine) kus reaid = 1, elemendis Eriala/nimi on tekst KOKKU. Iga järgnev rida viitab endale eelnevale tasemele (väli ylemineid). Rahaline lisa on jaotatud osadeks ptk tunnuste kaupa. st järgmine element(item) on nt: <reaid>a</reaid> <ylemineid>1</ylemineid> <eriala> <kood/> <nimi>ambulatoorne</nimi> </eriala> 34/39

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne 2003 Nimi Eesti Haigekassa Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri number Aadress L

Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne 2003 Nimi Eesti Haigekassa Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri number Aadress L Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne Nimi Eesti Haigekassa Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri number 74000091 Aadress Lembitu 10, Tallinn 10114 Telefon (0) 620 8430 Faks (0) 620

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava KINNITATUD Tervise- ja tööministri...09.2017 käskkirjaga nr... Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla funktsionaalse arengukava I etapi ambulatoorse eriarstiabi kinnitamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode]

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode] Koduõendusteenuse kvaliteet 2010 aasta õendusdokumentatsiooni põhjal Jana Trolla Tartu 17.11.2011 Käesolev kliiniline audit järgneb 2005. aastal toimunud koduõendusteenuse auditile ning selles analüüsiti

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Transport sõnumite edastamiseks: HTTP, SMTP, FTP, mistahes failiedastus,

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve SOAP ja veebiteenused Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI MEELIS ROOS 1 Web Services Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Transport sõnumite edastamiseks: HTTP, SMTP, FTP,

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Miks sümboliseerib kilpkonn ravikindlustust ehk haigekassat? Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise sümbol, mis märgib pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tööprotsessi uuendused ja kokkuvõte erialaseltside tagasisidest Teele Orgse, Pärnu haigla Ilona Reiljan, Põhja-Eesti Regionaalhaigla 20. aprill 2011.a, Tallinnas Käsitlusulatus surm patoanatoomiline lahang

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem