Järelevalvemenetluse aruanne OÜ Jaotusvõrk tegevuse suhtes seoses toimunud elektrikatkestusega Hiiu maakonnas

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Järelevalvemenetluse aruanne OÜ Jaotusvõrk tegevuse suhtes seoses toimunud elektrikatkestusega Hiiu maakonnas"

Väljavõte

1 Järelevalvemenetluse aruanne OÜ Jaotusvõrk tegevuse suhtes seoses toimunud elektrikatkestusega Hiiu maakonnas Elektrituruseaduse (edaspidi ElTS) 93 lg 1 ja Energiaturu Inspektsiooni (edaspidi ETI) põhimääruse 18 alusel algatas ETI järelevalvemenetluse OÜ Jaotusvõrk (edaspidi OÜ JV) tegevuse suhtes seoses Hiiu maakonnas toimunud elektrikatkestusega OÜ-le JV kuuluvas elektrivõrgus. ETI peadirektori käskkirjaga nr 1.1-2/4 moodustati järelevalvemenetluse läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Peaspetsialist Rein Vaks (vastutav täitja) 2. Peaspetsialist Anu Vainik 3. Peaspetsialist Tiina Maldre Järelevalvemenetluse eesmärgiks oli kindlaks teha OÜ JV tegevuse vastavus ElTS-le ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele. Lisaks eeltoodule oli eesmärgiks anda hinnang OÜ JV tegevusele elektrikatkestuse likvideerimisel ning samuti hinnata elektrikatkestuse põhjuseid ja kas elektrikatkestust oleks olnud võimalik vältida. Seoses ilmastikutingimuste järsu halvenemisega toimus ajavahemikus Hiiu maakonnas OÜ-le JV kuuluvas elektrivõrgus elektrikatkestus, mille tulemusena jäi elektrienergiata Hiiumaal ca 1600 klienti. Asjaolude selgitamiseks tegi ETI ja järelepärimise OÜ-le JV, millega soovis saada informatsiooni juhtunu kohta. Lisaks palus ETI andmeid õhuliinide hooldustööde teostamise kohta viimase kolme aasta jooksul. Samuti soovis ETI teada, kuidas on OÜ JV kavandanud oma edasist tegevust jaotusvõrguettevõtjana, arvestades tehtud järeldusi ning vältimaks analoogsete situatsioonide tekkimist oma teeninduspiirkonnas. ETI tellis ka ekspertiisi AS-lt KH Energia-Konsult ning teostas liinide kohapealset ülevaatust. I Katkestuste toimumiste aeg, koht ja põhjused Vastavalt OÜ-lt JV saadud informatsioonile toimus esimene elektrikatkestus kell 17:51 Kärdla 35/10 kv alajaama (edaspidi AJ) 10 kv Värsso fiidril. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 442 OÜ JV klienti. Edasised elektrikatkestused kujunesid alljärgnevalt: Kell 18:46 toimus elektrikatkestus Käina 35/10 kv AJ Männamaa 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 222 OÜ JV klienti. Kell 19:29 toimus elektrikatkestus Emmaste 35/10 kv AJ Õngu 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 292 OÜ JV klienti. 1

2 Kell 20:17 toimus elektrikatkestus Käina 35/10 kv AJ Nõmme 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 166 OÜ JV klienti. Kell 20:42 toimus elektrikatkestus Käina 35/10 kv Kopli 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 136 OÜ JV klienti. Kell 21:25 toimus elektrikatkestus Lauka 35/10 kv AJ Isabella 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 148 OÜ JV klienti. Kell 21:35 toimus elektrikatkestus Käina 35/10 kv AJ Jausa 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud. Kell 21:56 toimus elektrikatkestus Kärdla 35/10 kv AJ Kogri 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 142 OÜ JV klienti. Kell 23:50 toimus elektrikatkestus Lauka 35/10 kv AJ Kõpu 10 kv fiidril. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 385 OÜ JV klienti. Kell 23:51 toimus elektrikatkestus Lauka 35/10 kv AJ Reigi 10 kv fiidril. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 169 OÜ JV klienti Kell 00:19 toimus elektrikatkestus Lauka 35/10 kv AJ Metsaküla 10 kv fiidril. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 56 OÜ JV klienti. Kell 02:04 toimus elektrikatkestus Kärdla 35/10 kv AJ Lehtma 10 kv fiidril. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 15 OÜ JV klienti. Kell 04:17 toimus elektrikatkestus Käina 35/10 kv AJ Kassari 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile ja murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 260 OÜ JV klienti. Kell 06:10 toimus elektrikatkestus Lauka 35/10 kv AJ Viskoosa 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 288 OÜ JV klienti Kell 15:35 toimus järjekordne elektrikatkestus Käina 35/10 kv AJ Jausa 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud Kell 16:22 toimus järjekordne elektrikatkestus Lauka 35/10 kv AJ Kõpu 10 kv fiidril. OÜ JV andmetel põhjustasid elektrikatkestuse liinile kooldunud ja murdunud puud. Elektrikatkestuse tagajärjel jäi pingeta 358 OÜ JV klienti. 2

3 Alljärgnevase tabelis 1 on toodud ülevaade Hiiu maakonnas perioodil valitsenud ilmastikuoludest. Tabel 1 on koostatud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (edaspidi EMHI) Ristna MHJ andmetel. Tabel 1 Kuupäev Ööpäeva keskmine õhutemp. ( C) Ööpäeva keskmine õhurõhk (hpa) Ööpäeva keskmine õhuniiskus (%) Ööpäeva keskmine tuulekiirus (m/s) Ööpäeva max. tuulekiirus (m/s) Ööpäeva sademete summa (mm) , ,10 78,00 1,90 8,60 10, ,50 999,20 82,00 10,70 22,40 0,00*** ,60 992,40 84,00 5,0* 19,6* 13, ,70 998,70 66,00 3,30 17,80 3, ,10 ** 70,00 3,10 15,0* 0, , ,30 78,00 2,80 13,50 1,20 * - Elektrikatkestuse tõttu andmed esitatud mittetäieliku andmete rea alusel. ** - Elektrikatkestuse tõttu andmed puuduvad. *** - Sademete summa 0,0 mm tähendab, et sadas alla 0,1 mm või ei olnud sademeid üldse. Elektrikatkestuste kronoloogiast on näha, et valdav osa katkestustest toimus OÜ JV on toonud elektrikatkestuste põhjusteks liinidele kooldunud ja murdunud puud. Tabel 1 järgi on näha, et on Hiiu maakonnas olnud märkimisväärne sademete hulk on EMHI andmetel olnud Hiiu maakonna keskmine tuulekiirus 10,7 m/s, suurim tuulekiirus 22,4 m/s. Arvestades eelneva päeva keskmist sademete summat ning suurt tuulekiirust, olid liinikoridoride ääres olevad puud kerged murduma ning liinidele kahjustusi põhjustama. II OÜ JV tegevus rikete avastamisel ja nende kõrvaldamisel OÜ JV selgituste kohaselt alustati esimeste fiidrite pingestamisega kell 22:15. Lülitati välja Lauka 35/10 kv AJ lahklüliti 322, Isabella 10 kv fiidri esimene ots pingestati ning elektrivarustus taastati 120 Isabella, Lauka ja Napi küla kliendil Kell 06:04 pingestati Lehtma fiider, elektrivarustus taastati Lehtma ja Tareste külas. Hommikul enne kella alustasid OÜ JV sõnul töödega AS Siemens Electroservices töödejuhataja Tõnu Liibert, kes tegeles Lauka 35/10 kv AJ Viskoosa 10 kv fiidri rikete otsimisega ning elektrik Raivo Kask, kes otsis viga Käina 35/10 kv AJ Kassari 10 kv fiidrilt. Kell 09:25 pingestati Lauka 35/10 kv AJ Viskoosa 10 kv fiidri esimene ots. Elektrivarustus taastati Kõrgessaare aleviku 48 kliendil. Kell 09:47 pingestati Käina 35/10 kv AJ Kassari 10 kv fiidri esimene ots. Elektrivarustus taastati Kassari saare 155 kliendil. 3

4 kell 10:36 pingestati Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiidri esimene ots. Elektrivarustus taastati 64 kliendil, s.h Kärdla Lennujaam. Edaspidises tegevuses kutsuti rikete kõrvaldamiseks appi kohalikku lisajõudu. Peale kella paluti appi Emmaste 35/10 kv AJ Õngu 10 kv fiidrit läbi käima Eesti Energia Teeninduse töötaja Arvu Kastein, kes võttis oma abiks Emmaste abivallavanema Eller Sööli. Samaaegselt hakkasid paljud ettevõtted mandrilt oma abivägesid pakkuma. Lisaks eelnimetatutele võtsid Õngu fiidri rikke otsimisest osa kolm piirivalvurit ja vallavanem Kalev Kotkas. Õngu 10 kv fiider pingestati kell 19:10. Samal päeval peale kella 11:00 pakkusid oma abi Eltel Networks AS 4 kohalikku sidetööde töötajat, kes saadeti Käina 35/10 kv AJ Nõmme 10 kv fiidrit läbi käima. Nõmme fiider pingestati lõplikult kell 15:36. Seejärel siirdusid Eltel Networks AS töölised Kärdla 35/10 kv AJ Kogri 10 kv fiidri riket kõrvaldama. Kogri 10 kv fiider pingestati lõplikult kell 14:22. Lõuna ajal saabusid abijõud mandrilt. Empower EEE AS-st saabusid 3, OÜ JV Pärnu- Viljandi juhtimiskeskusest 2, AS-st Siemens Electroservices 4, Rito Elektritööd AS-st 3 ja Elektritsentrum AS-st 2 inimest. Saabunud lisajõududest saadeti Empower EEE AS ja OÜ JV Pärnu-Viljandi töötajad Käina 35/10 kv AJ Männama 10 kv fiidrile, Rito Elektritööd AS ja Elektritsentrum AS töötajad saadeti appi Eltel Networks AS töötajatele Kärdla 35/10 kv AJ Kogri 10 kv fiidri riket kõrvaldama. Kell 11:22 pingestati täielikult Lauka 35/10 kv AJ Viskoosa 10 kv fiider. Elektrivarustus taastati kõigil Kõrgessaare aleviku 288 kliendil. Kell 11:31 pingestati täielikult Käina 35/10 kv AJ Kassari 10 kv fiider. Elektrivarustus taastati kõigil Kassari saare 260 kliendil. Kell 14:40 pingestati järgmine lõik Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiidrist. Elektrivarustuse said tagasi Partsi, Paluküla ja Palade küla 140 klienti. Kell 15:20 pingestati Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiider läbi haruliini lahklüliti 225. Elektrivarustus taastati 66 kliendil Hiiessaare, Kukka, Lõbeme ja Palade külas, s.h Palade kool. Kell 15:29 pingestati järjekordne lõik Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiidril. Elektrivarustus taastati 124 kliendil Hellamaa, Partsi ja Tempa külas. Kell 15:36 pingestati täies ulatuses Käina 35/10 kv AJ Nõmme 10 kv fiider. Elektrivarustus taastati 166 kliendil Mäeltse, Ristvälja, Mäeküla, Villemi, Kogri ja osa Nõmme külast kell 15:37 pingestati täies ulatuses Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiider. Elektrivarustus taastati Sääre, Suuresadama, Kõlunõmme ja Harju külas. Kell 16:44 pingestati läbi Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiidri sama AJ Kogri 10 kv fiider. Elektrivarustus taastati 27 kliendil Sakala, Lõpe ja Ala külas. 4

5 Kell 17:09 pingestati Kärdla 35/10 kv AJ Lehtma 10 kv fiidri kaudu normaalselt Lauka 35/10 kv AJ Reigi 10 kv fiidri toitel olevad 44 klienti Malvaste, Kodeste, Mudaste ja Kauste külast. Kell 17:48 pingestati täies ulatuses Lauka 35/10 kv AJ Metsaküla 10 kv fiider. Elektrivarustus taastati 56 kliendil. Kell 18:21 pingestati Emmaste 35/10 kv AJ Jausa 10 kv fiidri esimene ots. Elektrivarustus taastati 130 kliendil Jausa, Käina ja Utu külas. Kell 18:54 pingestati Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiidri kaudu sama AJ Kogri osa fiidrist. Elektrivarustus taastati 8 kliendil. Kell 18:58 pingestati Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiidri kaudu sama AJ Kogri fiidril kõik tarbijad v.a Nõmba, Vilivalla, Loja, Tammela ja Undama külad Kell 10:43 pingestati osa Lauka 35/10 kv AJ Reigi 10 kv fiidrist. Elektrivarustus taastati 10 kliendil Tahkuna poolsaarel. Kell 11:47 pingestati järgmine osa Lauka 35/10 kv AJ Reigi 10 kv fiidrist. Elektrivarustus taastati Reigi, Otste, Rootsi ja Pihla külas. Kell 12:48 pingestati Lauka 35/10 kv AJ Reigi 10 kv fiider täies ulatuses. Kell 13:59 pingestati Emmaste 35/10 kv AJ Õngu 10 kv fiidri esimene ots. Elektrivarustus taastati 21 kliendil Metsalauka külast ning Kabuna külast. Kell 16:50 pingestati Lauka 35/10 kv AJ Kõpu 10 kv fiidri esimene ots. Elektrivarustus taastati 144 kliendil Jõeranna, Luidja, Kopa, Paope ja Poama külas. Kell 17:16 pingestati Lauka 35/10 kv AJ Kõpu 10 kv fiidri järgmine lõik. Elektrivarustus taastati 15 kliendil Laasi ja Viita külas. Kell 17:32 pingestati Kärdla 35/10 kv AJ Kogri 10 kv fiidri järgmine lõik. Elektrivarustus taastati Nõmba, Tammela, Undama ja Vilivalla külas. Kell 18:16 pingestati Emmaste 35/10 kv AJ Õngu 10 kv fiidri järgmine lõik. Elektrivarustus taastati Nurste, Leisu, Külaküla, Sinima, Vanamõisa, Külama, Kabuna küla. Kell 20:09 pingestati Emmaste 35/10 kv AJ Õngu 10 kv fiidri järgmine lõik. Selleks hetkeks oli OÜ JV sõnul elektrivarustus taastatud 1062 kliendil Kell 11:26 pingestati Lauka 35/10 kv AJ Kõpu 10 kv fiidri järgmine osa. Elektrivarustus taastati Kõpu küla klientidel. Kell 14:22 pingestati Kärdla 35/10 kv AJ Värsso 10 kv fiidri järgmine lõik. Elektrivarustus taastus kogu Pühalepa vallas. 5

6 Kell 15:04 pingestati Käina 35/10 kv AJ Kopli 10 kv fiider. Elektrivarustus taastati Kaigutsi küla klientidel. Kell 15:28 pingestati Lauka 35/10 kv AJ Isabella 10 kv fiider täies mahus. Elektrivarustus taastati kogu Kõrgessaare vallas. Kell 17:04 pingestati täies ulatuses eelnevalt järjekordse rikke tõttu välja langenud Lauka 35/10 kv AJ Kõpu 10 kv fiider. Kell 17:17 pingestati Lauka 35/10 kv AJ Isabella 10 kv fiidri kaudu Käina 35/10 kv AJ Männamaa 10 kv fiidri esimene lõik. Elektrivarustus taastati pooles Männamaa külas. Kell 17:40 pingestati Käina 35/10 kv AJ Männamaa 10 kv fiidri järgmine lõik. Elektrivarustus taastati kogu Männamaa külas. Kell 18:09 pingestati Käina 35/10 kv AJ Männamaa 10 kv fiidri järgmine lõik. Elektrivarustus taastati Luguse, Kleemu, Aadama ja Ühtri küla klientidel. Kell 19:57 pingestati Käina 35/10 kv AJ Männamaa 10 kv fiider täies ulatuses. Sellega oli kogu Hiiu maakonna klientidel elektrivarustus taastatud. III OÜ JV järeldus Hiiu maakonnas toimunud elektrikatkestuse kohta ning tulevikus ettevõetavad meetmed taolise olukorra kordumise vältimiseks OÜ JV sõnul põhjustas Hiiu maakonnas toimunud elektrikatkestuse halvad ilmastikutingimused. Rikete kõrvaldamise pikka perioodi põhjendas OÜ JV alljärgnevalt: 1. Läbikäigu kiirus oli raskendatud sügava lume ja eemaldatavate puude suure mahu tõttu (hinnanguliselt pidi liinidelt koristama ligi tuhat puud 120 km liinikoridori ulatuses). 2. Kaasatud mitteelektripersonali poolt puhastatud liine tuli osaliselt läbi käia teist korda, kuna mittekvalifitseeritud abijõud ei olnud võimelised tuvastama kõiki vigastusi. 3. Enne liinide ülevaatust ei olnud teada tööde maht ja täiendava personali kaasamise vajadus. Lisaks oli tugeva tuule tõttu häiritud mandri ja Hiiumaa vaheline praamiühendus, mistõttu mandrilt saabuv abijõud hilines. Tulenevalt eeltoodust planeerib OÜ JV võtta ette alljärgnevad meetmed, et taolise olukorra tekkimist tulevikus vältida: 1. Jätkatakse massiliste rikete vältimiseks valikuliselt keskpinge õhuliinide maakaablitega asendamist. 2. Edaspidi kaalutakse lisajõudude kaasamist koheselt enne vigastuste ulatuse selgitamist. 6

7 IV OÜ JV tegevust reguleerivad dokumendid elektrikatkestuste likvideerimisel OÜ JV erinevates piirkondades reguleerivad elektrikatkestustega seotud tegevusi mitmed dokumendid, neist põhilisemad on: 1. Hädaolukordades ja ekstreemolukordades tegutsemise protseduur. Protseduur kirjeldab jaotusvõrgu juhtimise eripärasid hädaolukordades ja ekstreemolukordades, nendeks valmistumist, õppuste korraldamist jm ennetavat tegevust. 2. Juhend 0,4 35 kv jaotusvõrgu rikete ja tööhäirete kõrvaldamiseks Saarte piirkonnas. Analoogsed juhendid on koostatud ka teiste piirkondlike juhtimiskeskuste kaupa. Nimetatud juhend määrab kindlaks Saarte piirkonna 0,4-35 kv jaotusvõrgu. V Sündmuse ekspertiis ETI tellis AS-lt KH Energia Konsult ekspertiisi, kus soovis saada ekspertarvamust Hiiu maakonnas toimunud elektrivarustuse katkemise põhjuste ja selle likvideerimise kohta. Samuti seda, kas OÜ JV eelnevalt teostatud tööd ja rakendatud meetmed tarbijate elektrivarustuse töökindluse tagamiseks oleks pidanud välistama nii pikaajalise elektrikatkestuse; kas OÜ JV poolt kavandatud meetmed välistavad analoogiliste juhtumite kordumise; mida oleks reaalne teha niisuguste juhtumite välistamiseks ja elektritarbijate katkestusaegade vähendamiseks ETI-le esitatud ekspertarvamuses nr HH-11 on toodud AS Energia-Konsult järgmised vastused: 1. küsimus: Mis oli 10 kv liinide väljalülitumise ja ulatuslike elektrikatkestuste peamine põhjus? Vastus: Liinide väljalülitumise ja ulatuslike elektrikatkestuste peamiseks põhjuseks olid liinidele langenud puud. Puud (valdavalt haavad, lepad, kased) langesid liinidele, sest liinitrassid Hiiumaal ei olnud ega ole ka käesoleval ajal piisavalt hooldatud. 35/10 kv alajaamadest väljalülitunud 10 kv fiidrid on radiaalliinid, tarbijate ainsaks elektritoite toiteallikaks. 10 kv liinid on välja ehitatud NL eeskirjade Elektriseadmete ehituse eeskirjad osa Üle 1000-V õhuliinid, jaotlad ja alajaamad (Tallinn Valgus 1986) kohaselt, mille sätestab, et metsa- või haljasaladel õhuliinide jaoks rajatud sihid peavad olema laiusega, kus vähemalt äärmiste liinijuhtmete vaheline kaugus pluss metsa keskmine kõrgus kummalegi poole äärmist liinijuhet; liini ääres kasvavad üksikud puud või puuderühmad, mille kõrgus on suurem nende rõhtkaugusest liinijuhtmeteni, tuleb maha võtta. Seda tehtud ei ole. 2. küsimus: Kas liinide väljalülitumispõhjuste selgitamine, likvideerimine ja liinide taaspingestamine toimus piisavalt operatiivselt? 7

8 Vastused: 1. Ei ole kahtlust, et Hiiumaal asuv OÜ JV personal ja neid abistanud (valdavalt vabatahtlikud) abistajad töötasid maksimaalse intensiivsusega, tehes ära väga suuremahulise töö ning andes kujunenud situatsioonis omalt poolt (neist sõltuvas ulatuses) parima jaanuari õhtust 27. jaanuari hommikuni lülitus eelmainitud 15 liinist välja 14. Esimesena (kell 17.51) lülitus Kärdla 35/10 kv alajaamast välja Värsso 10 kv fiider. OÜ JV kohalik OVB (2 meest) reageeris väljalülitumisele operatiivselt suundudes juba ca kell 18 liinitrassile. Kuid järgmistele väljalülitumistele (kell 18.46, jne.) ei olnud enam kedagi saata. Ülevaate tabelis näitab OÜ JV küll, et Käina 35/10 kv alajaamast kell väljalülitunud Männamaa 10 kv liini trassi asusid juba kell (seega 48 minutit enne liini väljalülitamist) läbi käima kaks OÜ Väino & Co meest, kuid see toimus alates 27., mitte 26. jaanuari õhtust (OÜ JV kiri nr JV-JUH-JUH/4856 lk 2). Nimetatud kirjast selgub ka OÜ JV enda personali otsene panus 15 liini trassi läbikäiku. See on kolm liini: jaanuaril kaks OVB meest Värsso fiidril ja 28. jaanuaril Lauka 35/10 kv alajaama Kõpu fiidril ning 27. jaanuari hommikupoolikul hr. Kõlamets ja Kuuse Lauka 35/10 kv alajaama Viskoosa fiidril. Ülejäänud liinitrassid käidi läbi ja korrastati teiste ettevõtete töötajate, valdavalt vabatahtlike poolt. 3. Operatiivsust pärssis rasketes metsatingimustes töötava tehnika puudumine ning ebapiisavus; 27. jaanuaril (kuni abiliste saabumiseni lõuna ajal) ka personali puudumine. 4. Esimesena väljalülitunud Värsso 10 kv fiidri taaspingestamiseks kogu ulatuses kulus 0,49 tundi liini pikkuse kilomeetri kohta. Veel kaheksal liinil kulus väljalülitumisest taaspingestamiseni aega alla 1 tunni liini pikkuse kilomeetri kohta. Kuid Käina 35/10 kv alajaama Kopli 10 kv fiidril oli see näitaja 6 tundi kilomeetri kohta, sama alajaama Männamaa fiidril üle 3 tunni, Lauka 35/10 kv alajaama Isabella 10 fiidril üle 2,5 tunni, Käina 35/10 kv alajaama Nõmme 10 kv fiidril ja Emmaste 35/10 kv alajaama Õngu 10 kv fiidril üle 1,5 tunni kilomeetri kohta. Piisava arvu tehnika ja kompetentse abiväe olemasolul ei oleks ka nende fiidrite taaspingestamine üle 1 tunni kilomeetri kohta aega võtnud ning avariiline olukord saarel oleks likvideeritud ööpäeva võrra varem. 3. küsimus: Kas OÜ JV personali töös esines vajakajäämisi katkestuste likvideerimisel? Vastused: 1. Tundub, et OÜ JV käidu- ja operatiivpersonali arv Hiiumaal on viidud miinimumini arvestades normaaltalitluse tingimusi, jättes sisuliselt lahendamata kuidas ja mis vahendite (tehnikaga) ning (inim)ressurssidega tagada elektrivõrgu talitlus ning rikete operatiivne kõrvaldamine eriolukordades. Eriolukordade likvideerimist käsitlev Jaotusvõrgu talitluse juhtimise protseduur on üldsõnaline (võiks öelda deklaratiivne) ning sellest oli antud juhul vähe abi, sest läbi töötamata on konkreetsed küsimused võrgurajoonide (antud juhul Hiiumaa) jaoks: kust kohast (kas oma firmast või mujalt), missuguses ulatuses saab eriolukordades abi (tehnikat, inimesi jne.). 2. On loogiline, et kui ettevõtte ühes lülis või asukohas on probleemid, siis tulevad kõigepealt appi kolleegid oma ettevõttest; kui neist ei piisa, siis pöördutakse abi saamiseks väljapoole. Kuid kolleegid teistest elektrivõrgu piirkondadest, kes oleksid kahtlemata olnud 8

9 spetsiifikat tundvad parimad spetsialistid, jäid saabumata (v.a 2 töötajat Pärnu-Viljandi piirkonnast). Miks? 3. Allakirjutanu ei pea õigeks, et nii ulatusliku ja nii paljusid tarbijaid puudutava elektrikatkestuse likvideerimine jäeti Kuressaare juhtimiskeskuse dispetšeri ja Hiiumaa käidukorraldaja peale. Niivõrd ulatusliku avarii likvideerimist oleks pidanud juhtima kogenud spetsialist või käidukorraldaja ettevõtte või isegi kontserni juhtkonnast. Ekspertarvamus: 1. OÜ JV ei ole varasemate aastate elektrikatkestustest Hiiumaal jm. Eestis teinud piisavaid järeldusi: 1.1. rakendanud piisavalt meetmeid liinitrasside puhastamiseks ja viimiseks vastavusse nende ehitamise ajal sätestatud tingimustele; 1.2. soetanud piisavalt tehnikat töötamiseks rasketes tingimustes kulgevatel liinidel ja liinitrassidel. 2. Ulatuslikud 10 kv liinide elektrikatkestused Hiiumaal oleks saanud ja tulnud likvideerida vähemalt üks ööpäev lühema ajaga. 3. Edaspidiste katkestuste ja avariiliste olukordade operatiivsemaks likvideerimiseks oleks vajalik OÜ-l JV: 3.1. viia liinitrasside olukord (kogu Eestis) vastavusse eeskirjadega; esmajärjekorras puhastada kõigi liinide, mis on tarbijate ainsaks toiteallikaks, trassid ulatuses, mis välistab puude kukkumise liinidele; kui esineb kohti kus ei ole võimalik sätestatud nõudeid täita, siis need kohad ja nende liinide ulatus määratleda ning kavandada konkreetsed muud meetmed (näiteks liinide kaablisse viimine, reservliinide rajamine jm) tarbijatele vajaliku elektrivarustuskindluse tagamiseks ka nendes kohtades; 3.2. välja töötada uus konkreetne suuremahuliste katkestuste ja avariide likvideerimise tüüpkord konkretiseerides seda piirkonniti, korra lisades fikseerida olukorra taastamisele kaasatavad firmad (eelnevate läbirääkimiste protokollide või sõlmitavate lepingute alusel), nende ressursid, eraldatav tehnika (missugune, kelle oma jne.) ning mahud jm.; 3.3. vaadata läbi firmasisene tööde korraldus kaasates eriolukordade likvideerimisele esmajärjekorras nii juhtkond kui juhtivad spetsialistid, teiste piirkondade töötajaid. 9

10 VI Komisjoni seisukohad OÜ JV tegevuse vastavuse suhtes ElTS ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele käis ETI peaspetsialist Rein Vaks koos järelvalvemenetlusse kaasatud ekspert Riho Reinap iga AS-st KH Energia-Konsult inspekteerimas Hiiumaa 10 kv fiidrite liinikoridoride seisukorda. Kohalikku olukorda tutvustas OÜ JV Hiiumaa käidukorraldaja Toomas Arbo. Kuna elektriliinid on projekteeritud ja välja ehitatud vastavalt ehituse ajal kehtinud Elektriseadmete ehituse eeskirjadele (edaspidi EEE), lähtub ETI liinikoridoride hindamisel EEE-s sätestatud korrast. EEE sätestab metsi, haljasvööndeid, põlluja kultuurimaid läbivatele õhuliinidele kehtiva korra. EEE p 2 kohaselt peab kõigi radiaalsete 220 kv või madalama pingega liinide puhul, mis on tarbijate ainsaks toiteallikaks rajatud siht olema vähemalt äärmiste liinijuhtmete vaheline kaugus pluss metsa keskmine kõrgus kummalegi poole äärmist liinijuhet. Samuti kohustab nimetatud punkt liini ääres kasvavad üksikud puud või puuderühmad, mille kõrgus on suurem nende rõhtkaugusest liini juhtmeni, maha võtma. Esimesena käidi läbi valitud lõigud kõige kauem elektrivarustuseta olnud Männamaa 10 kv fiidrist. Fiidri väljalangemise põhjustas OÜ JV sõnul liinidele kooldunud lehtpuud ning liinidele murdunud puud. Kuna oli sadanud suur hulk lund, mis temperatuuri tõustes raskemaks muutus, kooldusid või murdusid tugeva tuule tõttu suur osa liinikoridoride ääres olevaid puid liinidele, põhjustades sellega liinide väljalangemist. Inspekteerimise käigus selgus, et liinikoridoride olukorda ei ole OÜ JV parandanud. Tihti olid liinikoridorides olevate puude võrad liinile lähemal kui EEE poolt kehtestatud. Kontrolliti ka Kopli 10 kv fiidri, Kõpu 10 kv fiidri, Reigi 10 kv fiidri ja Värsso 10 kv fiidri liinikoridoride olukorda. Nimetatud fiidrite liinikoridorid olid mitmes punktis halvas olukorras ega vastanud EEE poolt sätestatule. ElTS 65 lg 5 alusel on majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 42 kehtestatud Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral (edaspidi Võrguteenuste kvaliteedinõuded). Nimetatud määrusega reguleeritakse võrguettevõtja tegevuspiirkonnas tarbijale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõudeid ning võrgutasude vähendamise tingimusi kvaliteedinõuete rikkumise korral. OÜ JV tegevuse vastavuse hindamisel kehtivatele õigusaktidele on oluline hinnata neid sätteid, mis on toodud Võrguteenuste kvaliteedinõuetes Hiiu maakonnas toimunud elektrikatkestuse puhul omab tähtsust määruse 2 p 2 toodud säte, mille kohaselt võrguteenuste kvaliteedinõuetega määratakse nõuded ka elektrivarustuse kindlusele. Elektrivarustuse kindlusele esitatavad nõuded on eraldi kirjeldatud määruse 4, kus nähakse ette elektrikatkestuse korral elektrivarustuse taastamise aeg ning ühe turuosalise kohta aastas lubatud katkestuse kestus. Võrguteenuste kvaliteedinõuete 4 lg 5 ja lg 6 on kehtestatud alljärgnevad nõuded: Jaotusvõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 20 tunni jooksul ajavahemikus 1.aprillist kuni 30.septembrini ja 24 tunni jooksul ajavahemikus 1.oktoobrist kuni 31.märtsini. 10

11 Riketest põhjustatud katkestuste kestus võib jaotusvõrgu ühe liitumispunkti kohta olla kuni 120 tundi aastas ja põhivõrgu ühe liitumispunkti kohta kuni 240 tundi aastas. Nimetatud 4 lg 3 järgi ei kehti eelnimetatud nõuded sellise sündmuse korral, mis kestab pikemat aega ja mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega takistada (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus). Sellisest sündmusest põhjustatud katkestus tuleb kõrvaldada 3 päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest. Vastavalt elektriohutusseaduse 15 lg 1 on elektripaigaldise kaitsevöönd elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist. Sama paragrahvi lõige 2 alusel on elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning korraldada massiüritusi, kui tegemist on üle 1000-voldise nimipingega elektripaigaldisega. Lõige 3 punkti 1 järgi on elektripaigaldise omaniku loata keelatud elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada ning langetada puid ja põõsaid. Lõige 4 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuse tulenevalt elektripaigaldise ohutasemest, pingest, võimsusest ja asukohast. Elektriohutusseaduse 15 lg 4 alusel on Vabariigi Valitsuse määrusega nr 211 kehtestatud elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus. Nimetatud määruse 2 lg 2 järgi on kehtestatud kuni 20 kv pingega õhuliinide kaitsevööndiks 10 m mõlemal pool piki liini telge. Metsasid läbiva trassikoridori laius on määratud EEE paragrahvidega ja Kaitsevööndil ja liinitrassi laiuse vahel puudub otsene seos. Kaitsevööndi eesmärk on takistada elektriliini lähedasel maa-alal ehitus- ja muu sarnane tegevus, mis võib osutuda takistavaks liini funktsioneerimisele. Liinitrassi laius on liini projekteerimisel kindlaks määratud liinitrassi tegelik laius, mis on vajalik liini ehitamiseks ja selle häireteta funktsioneerimiseks 11

12 Tulenevalt eelöeldust on ETI alljärgnevatel seisukohtadel: 1. Vastavalt EMHI saadetud andmetele oli ööpäeva sademete summa 10,2 mm muutus ilm soojemaks ning tõusis tuulekiirus. Puudele kogunenud lumi muutus raskemaks ning tugev tuul painutas või murdis liinikoridori ääres olevad puud liinidele, põhjustades sellega ulatuslikke liinide väljalangemisi. Esimesed elektrivarustuse katkestused toimusid õhtul kell 17: tehtud inspekteerimise käigus selgus, et liinikoridoride olukord on kohati vastuolus EEE poolt sätestatuga. EEE p 2 kohaselt peab kõigi radiaalsete 220 kv või madalama pingega liinide puhul, mis on tarbijate ainsaks toiteallikaks, rajatud siht olema vähemalt äärmiste liinijuhtmete vaheline kaugus pluss metsa keskmine kõrgus kummalegi poole äärmist liinijuhet. Samuti kohustab nimetatud punkt liini ääres kasvavad üksikud puud või puuderühmad, mille kõrgus on suurem nende rõhtkaugusest liini juhtmeni, maha võtma tehtud liinikoridoride inspekteerimisel selgus, et liinikoridorid ei ole vastavuses EEE p-ga 2. Inspekteerimise käigus fikseeriti mitmete liinikoridoride puhul eelnimetatud nõuete rikkumisi. Männamaa 10 kv fiidri, mille katkestus kestis kõige kauem, liinikoridor oli silmnähtavalt liiga kitsas. Tihti kasvas liinikoridorides üksikuid puid, mille võra ulatus kohati liinideni. Sama olukorda võis veel näha Kopli 10 kv fiidri liinikoridoris ning mujal. Paljude fiidrite liinikoridorides ulatusid puude võrad liinidele lähemale kui EEE poolt kehtestatud. Elektrikatkestusele eelnenud päeval oli sadanud lund ja lörtsi, mis soodustas koos tugeva tuulega puude kooldumist ja murdumist liinidele. Seega on ETI seisukohal, et tarbijate elektrikatkestuse põhjusteks olid lisaks halbadele ilmastikutingimustele ka OÜ JV hooletus ja tegemata töö. 2. Võrguteenuste kvaliteedinõuete 4 lg 5 ja lg 6 on kehtestatud jaotusvõrguettevõtjatele nõuded, et jaotusvõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 24 tunni jooksul ajavahemikus 1.oktoobrist kuni 31.märtsini ning, et riketest põhjustatud katkestuste kestus võib jaotusvõrgu ühe liitumispunkti kohta olla kuni 120 tundi aastas. Nimetatud 4 lõike 3 järgi ei kehti eelnimetatud nõuded sellise sündmuse korral, mis kestab pikemat aega ja mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega takistada (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus). Sellisest sündmusest põhjustatud katkestus tuleb kõrvaldada 3 päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest. EMHI kodulehel avaldatud ilmastiku nähtuste loetelus on toodud, et loodusõnnetuseks loetakse tuult kiirusega 30 m/s või üle selle ning iiliti 35 m/s või üle selle oli EMHI andmetel maksimaalne tuulekiirus 22,4 m/s. Seega, ETI on seisukohal, et elektrienergia varustuse katkestuse ajal ( ) valitsenud ilmastikutingimusi ei saa arvestada loodusõnnetusena. 12

13 Tuule mõju juhtmetele ja mastidele ei kutsunud esile nende vigastumist ning seega ei saa antud hetkel toimunut lugeda tingituks vääramatust jõust. Arvestades tehtud liinikoridoride inspekteerimise käigus nähtut ja ETI seisukohti selles suhtes (vt eelmist punkti), ei saa väita, et võrguettevõtja oli teinud kõik et ära hoida või takistada toimunud ulatuslikku elektrikatkestust Hiiu maakonnas. Olgugi, et elektrikatkestusele eelnenud päeval oli sadanud lund ja lörtsi, mis soodustas koos tugeva tuulega puude kooldumist ja murdumist liinidele, on ETI arvamusel, et toimunud elektrikatkestus ei olnud tingitud loodusõnnetusest vaid OÜ JV hooletusest ja tegemata töödest (vt p 1 järeldust). Tabelis 2 kolmandas tulbas on näidatud Hiiu maakonna elektrikatkestuste kestvus fiidrite kaupa. Tabel 2 Fiidri nimi Aeg (kk:pp:aa hh:mm) Rivist väljas (h) Ajakulu km kohta (h/km) Fiidri pikkus (km) Värsso :51 44, : :46 21h, 46m 0:29 Männamaa :46 23, : :11 73h, 11m 3:08 Õngu :29 30, : :40 48h, 40m 1:34 Nõmme :17 12, : :19 19h, 19m 1:35 Kopli :42 11, : :22 66h, 22m 5:59 Isabella :25 27, : :46 67h, 46m 2:30 Jausa :36 14, : :36 44h, 36m 3:10 Kogri :56 30, : :36 43h, 36m 1:25 Kõpu :50 73, : :38 63h, 38m 0:52 Reigi :51 48, : :57 36h, 57m 0:45 Metsaküla :19 5, : :29 17h, 29m 3:02 Lehtma :04 15, : :00 4h, 00m 0:15 13

14 Kassari :17 25, : :14 7h, 14m 0:17 Viskoosa :10 8, : :12 5h, 12m 0:37 Kõpu :22 73, : :42 0h, 42m 0:00 Tabelist 2 on näha, et 15 fiidrist 5 juhul kestis elektrikatkestus Võrguteenuste kvaliteedinõuete 4 lg 5 kooskõlas ehk alla 24 tunni. Ülejäänud fiidritel (Värsso, Männamaa, Õngu, Nõmme, Kopli, Isabella, Jausa, Kogri, Kõpu ja Reigi) kestis elektrienergia varustuse katkestus üle Võrguteenuste kvaliteedinõuete 4 lg 5 kehtestatud korra ehk üle 24 h. Kuna elektrienergia varustuse katkestuste põhjuseks oli sündmus, mida võrguettevõtja oleks suutnud ära hoida või takistada ning kuna elektrienergia varustuse katkestus kestis kauem kui Võrguteenuste kvaliteedinõuded seda ette näevad, on OÜ JV ETI hinnangul rikkunud Võrguteenuste kvaliteedinõudeid. 3. Elektrienergia varustuse häired Hiiu maakonnas kestsid kokku 74 tundi ja 6 minutit. Analüüsides katkestuste likvideerimise kiirust võib nentida, et elektrivarustuse oleks võinud taastada tunduvalt varem. Ekspertarvamuse kohaselt kulub, arvestades perioodil valitsenud olukorda, piisava arvu tehnika ning tööjõu korral elektriliini ühe kilomeetri taaspingestamiseks aega keskmiselt üks tund. Tabeli 2 veerus 3 on näidatud 10 kv fiidrite täielikule taaspingestamisele kulunud aeg. Võttes keskmiseks taaspingestamise ajaks ühe tunni elektriliini kohta, oleks ekspertarvamuse kohaselt Hiiumaa elektrienergia varustus taastunud ööpäeva võrra varem. Seetõttu on ETI seisukohal, et OÜ-l JV oleks olnud võimalusi taastada elektrienergia varustus Hiiu maakonnas tunduvalt kiiremini. 4. Hoolimata ETI järelvalvemenetlusest Hiiu maakonnas toimunud elektrikatkestuse kohta ei ole OÜ JV 10 kv liinide koridoride olukorda parandanud toimunud Hiiumaa elektrikatkestuse põhjuseks pidas ETI OÜ JV kuuluva Leisi-Panama keskpingeliini liinikoridori eeskirjadevastast hooldust. Aruande kohaselt kasvas liinikahjustuse tekitanud puu kaitsevööndi sees, 11 m kaugusel liini teljest, kuid 2 m väljaspool projektijärgsest liinitrassist. OÜ JV nõustus ETI seisukohaga. Samuti oli OÜ JV nõus laiendama 35 kv liinide koridore, et välistada puude kukkumist liinidele. Siiski ei ole tehtud 35 kv liini koridoride eeskirjadevastasest hooldamisest järeldusi teiste liinikoridoride olukorra vastavusele eeskirjadega. Kokkuvõtteks on ETI seisukohal, et Hiiumaa elektrienergia varustuse katkestus oli ennetatav. 10 kv fiidrite liinikoridoride nõuetekohase hooldusega oleks katkestus olnud välditav. Seega ei olnud elektrikatkestus põhjustatud vääramatust jõust. 14

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 27.04.2019 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 21.02.2019, 2

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

ElVar 3. Keskpingevõrgud.3.1 KPV konfiguratsioon.Slaidid2012

ElVar 3. Keskpingevõrgud.3.1 KPV konfiguratsioon.Slaidid2012 3 Keskpingevõrgud Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 1 3.1 Keskpingevõrkude konfiguratsioon 3.1.2 Jaotusvõrkude liigitus Jaotusvõrke liigitatakse tarbijate iseloomu järgi tööstusvõrkudeks,

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Vabaturg 2013_ettekanne_ _Harjumaa

Vabaturg 2013_ettekanne_ _Harjumaa Muutused Eesti elektriturul Margus Rink, Tarmo Mere 16. mai 2012 Harjumaa Mida Eesti Energia kliendile pakub? Elekter (konkurentsiäri) Võrguteenus (reguleeritud äri) Põlevkiviõli tehnoloogia, põlevkiviõli

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel , Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel ,   Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu tel 4479733, www.parnu.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, 12915 Tallinn Tel 698 8362, www.ramboll.ee Tellija Elering AS

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Lepingu Lep15094 aruanne lõppversioon

Lepingu Lep15094 aruanne lõppversioon 1 ELEKTROENERGEETIKA INSTITUUT ELEKTRIVÕRGU KLIENTIDE ELEKTRIPAIGALDISTE ÜHE JA KAHEPOOLSE TOITE MÕJU ANALÜÜS VARUSTUSKINDLUSELE Lepingu nr LEP15094 aruanne Instituudi direktor: Ivo Palu Projekti juht

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208 Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

lisa 2.rtf

lisa 2.rtf Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.07.2007. a määruse nr 62 Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus lisa 2 [RTL 2008, 38, 542 jõust. 19.05.2008]

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem