KASUTUSJUHEND E-MANAGER MAESTRO MIDI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KASUTUSJUHEND E-MANAGER MAESTRO MIDI"

Väljavõte

1 KASUTUSJUHEND E-MANAGER MAESTRO MIDI LUGEGE ENNE KASUTUSELEVÕTTU HOOLIKALT LÄBI! HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES! ART.: VÄLJAANNE: 08/2015

2

3 - Kasutusjuhendi tõlge - Masina identifikatsioon Kandke masina ülevõtmisel vastavad andmed alljärgnevasse nimekirja: Seerianumber:... Masina tüüp:... Valmistamisaasta:... Esmakasutamine:... Lisad: Kasutusjuhendi väljaandmise aeg: 08/ E-Manager Midi et Edasimüüja aadress: Nimi:... Tänav:... Koht:... Tel.:... Kl. nr.: Edasimüüja:... HORSCH i aadress: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel. : +49 (0) 9431 / Faks: +49 (0) 9431 / E-post: Kl. nr.: HORSCH:...

4 Sisukord E-Manager Midi...4 Varustus...4 Arvuti...4 E-Manager paigaldamine...5 Paigaldus ISOBUSi varustusega traktoritel...5 Paigaldus ilma ISOBUSi varustuseta traktoritel...5 Värvilised näidud...6 Värvilised funktsioonisõrmised...7 Funktsioonisõrmiste kuvamine...7 Lühendid...7 Maestro menüüs navigeerimine...8 Töömask - lk Ekraan - lk Rea detailid...12 Rea detailide kuvamine...12 Ridade väljalülitamine...13 Rea individuaalse väljastuskoguse manuaalne juhtimine...13 Töömask lk Töömask lk Maestro SW klappimine...18 Maestro 16 SW klappimine...22 Menüü Väetise külvamine...23 Külviproov...24 Rootori valik...24 Normväärtuse sisestamine...24 Väetise külvamine...24 Külvamise pöörlemissagedus...24 Dosaatori täitmine...24 Külvamiskogus...25 Külvamise käivitamine...25 Doseerimiskontroll...25 Külviproovi sisestamine otse...26 Andmete sisestamine vedelväetise puhul...26 Külvamine hüdraulilise doseerimisajamiga...26 Mikrograanulite külvamine...26 Rootorid väetise jaoks...27 Tulemused lk Tulemused lk 2/ Üksikteradosaatori testiprogramm...29 Vedelväetise testfunktsioon...30 Masina andmed...32 Ekraan Masina andmed Ekraan Masina andmed Viljade parameetrid...34 Viljade parameetri 1 ekraan...35 Viljade parameetri 2 ekraan...36 Sõiduraja juhtsüsteem...37 Jääkkoguse arvestus...37 Masina konfiguratsioon...38 Konfiguratsioon Maestro CC kõrvalekallete joonis...40 Väetisepaigutaja konfiguratsioon...40 Servomootori kalibreerimine...41 Vedel väetis...41 Konfiguratsioon Konfiguratsioon Konfiguratsioon Konfiguratsioon Konfiguratsioon meetrise teekonna läbimine...49 Potentsiomeetri kalibreerimine (Maestro SW)...49 Lisaklahvi valik...50 Lisaklahvi valik...52 Lisavarustus...53 Põllu kontuur...53 PowerPack...54 LED-töövalgustus...54 Väetisevoolu kontroll...55 Väetisevoolu kontroll - häälestamine...55 Tundlikkuse seadistamine...55 Oleku jälgimine...56 Section Control (SC) ja Variable Rate (VR) mitme toote jaoks

5 Diagnostika...59 Menüü ülevaade...59 Diagnostikaprogramm...60 Peaarvuti (Master)...60 Diagnostika Diagnostika Diagnostika Diagnostika Lisaarvuti Diagnostika Diagnostika Klapi diagnostika hoiatus...63 Käsitsi klappimine...65 Lisaarvuti Diagnostika Reaarvuti...66 Diagnostika Reaajamite täiendav diagnostika...67 Väetisevoolu järelevalvesüsteem...69 Diagnostika Loendur / tarkvara...70 Diagnostika Koguste tabel - Maestro CC...71 Koguste tabel - Maestro SW...72 Veakood...74 Legend...74 Häirete tööaknad...75 Indeks

6 E-Manager Midi E-Manager Midi on elektrooniline juhtimisplokk väetise doseerimiseks ja üksikute terade külvamiseks. See reguleerib, jälgib ja juhib külviku kõiki külgeühendatud üksusi. ETTEVAATUST Vale kasutamisega kaasneb õnnetuste oht. ¾ Võtta E-Manager kasutusele alles pärast kasutusjuhendi lugemist. ¾ Tutvuda E-Manageriga enne kasutuselevõttu. ¾ E-Manageriga töötades tuleb alati järgida asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju ning muid üldkehtivaid ohutustehnilisi ja töötervishoiu eeskirju. Arvuti Kõik Maestrod on varustatud peaarvutiga. Kõikidel Maestrodel, millel asetatakse tiivad kokkuklappimisel paagile, on täiendavalt olemas ka lisaarvuti. Mikrograanulseadmega masinatesse on integreeritud täiendav lisaarvuti. Peaarvuti töötab näiteks tarkvaraversiooniga ja lisaarvuti versiooniga 1.xx. Kui on paigaldatud täiendav lisaarvuti, kasutatakse sellel tarvaraversiooni 3.xx Tööarvuti Varustus E-Manager Midi juhitakse kõigi ISOBUSiga ühilduvate terminalide kaudu. Tarkvara on kõigile masinatele ja nende varustusele üks. Külgeühendatud varustus tuleb vaid aktiveerida ja teha vajalikud seadistused. Kõik süsteemi osad ja andurid on kaablipuude kaudu ühendatud arvuti ja terminaliga. Arvuti kogub ja töötleb teavet ning kuvab terminalil tööolekud ja andmed. Sisestatud või määratud normväärtuste ületamisel või mittetäitmisel ning tõrgete esinemisel terminali andmenäit katkeb ja ilmub veateade. 1 Peaarvuti Master tootenr tarkvaraversioon 10.xx 2 16-pooline pistik. Ühendus traktoriga 3 16-pooluseline pistik. Üksikute terade doseerimisajami ühendus Maestro CC ja 12/18 SW jaoks 4 42-pooluseline pistik. Masina kaablipuu ühendamine külviagregaadiga 5 Lisaarvuti tootenr tarkvaraversioon 1.xx 6 16-pooluseline pistik. Ühendus peaarvutiga 7 16-pooluseline pistik. Üksikute terade doseerimisajami ühendus 16/24/32/36 SW jaoks 8 42-pooline pistik. Külviagregaadi osade ühendus. Kõikide ridade üksikteradosaatori mootoritel on lisaks oma tarkvara. Selle tarkvaraga arvuti on doseerimismootoris. Tehnohooldus Süsteem ei vaja tehnohooldust. MÄRKUS Arvutit, pistikuid, muid elektrilisi osi ning dosaatoreid ei tohi puhastada survepesuri ega otsese veejoaga. 4

7 E-Manager paigaldamine Traktorile mõeldud ISOBUSi varustust kasutades saab masina ühendada otse ISOBUSi pistiku kaudu. Kõigi muude traktorite puhul tuleb esmakordse installimise ajaks põhivarustus külge monteerida. Paigaldus ISOBUSi varustusega traktoritel Kui traktoril on olemas ISOBUSi varustus, saab masinat juhtida traktoriterminali või lisaterminali kaudu. MÄRKUS 24 või enama reaga masinate puhul tuleb lisa toitekaabel ühendada otse traktori akuga. Traktoriterminali kaudu juhtimine ¾Pistke masina ühenduskaabel traktoril olevasse ISOBUSi pistikupessa ja lülitage terminal sisse. ¾Sisselülitamisel laetakse kasutusmallid automaatselt üles ja masinat saab traktoriterminali kaudu juhtida. Paigaldus ilma ISOBUSi varustuseta traktoritel Kõikide ilma ISOBUSi varustuseta traktorite puhul tuleb põhivarustus juhtsüsteemi esmakordse paigalduse ajaks traktori külge ühendada. Põhivarustuse kaabel ja suuremate masinate puhul mootori täiendava voolutoite jaoks mõeldud kaabel tuleb ühendada otse traktori akuga. MÄRKUS Kaableid ei tohi mingil juhul ühendada kabiinis olevate teiste pistikutega. Kaablid ei tohi hakata üksteise vastu hõõrduma ja nende isolatsiooni ei tohi kahjustada. Kõikidel ühendustel peab olema akuga hea kontakt. Paigaldusvead põhjustavad pingelangu ning ettearvamatuid veateateid ja katkestusi. HOIATUS Piiratud nähtavuse korral esineb liiklusõnnetuste oht. ¾ Paigaldada terminal nii, et see ei mõjutaks nähtavust tänavale. Täiendava terminali kaudu juhtimine ¾Pistke masina ühenduskaabel traktoril olevasse ISOBUSi pistikupessa. ¾ Kinnitage terminal kabiinis sobivasse kohta. Terminal ei tohi piirata tee nähtavust. ¾ Ühendage terminal tarnekomplektis oleva kaabli abil kabiinis asuvasse ISOBUSi pistikusse. ¾ Pärast sisselülitamist laetakse kasutusmallid üles ja masinat saab terminali kaudu juhtida. ISOBUSi põhivarustus 5

8 Monteerimine ¾ Paigaldage terminali jaoks mõeldud hoidik sobivasse juhile nähtavasse ja kättesaadavasse kohta. ¾Kinnitage jäme kaabel aku külge. ¾ Ühendage mõlemad kaitsehoidikud kaabliga kindlalt ja püsivalt. ¾ Mõlemad punased kaablid tuleb kindlalt ja püsivalt ühendada aku plusspoolega ja mõlemad mustad kaablid aku miinuspoolega. ¾ Kinnitage ISOBUSi pistikupesa traktori tagaossa. Jälgige, et tõstehüdraulikale oleks vaba juurdepääs ning et sel oleks piisavalt liikumisruumi. ¾ Kinnitage terminalihoidik terminali taha ja ühenduskaabel terminali. Värvilised näidud MÄRKUS Värvilised tulebad pakuvad kiiret ja informatiivset ülevaadet külvi kvaliteedist. Kuna värvimuutusi tajutakse kiiremini kui numbrilisi muutusi, saab muutustele vastavalt kiiremini reageerida. Rohelised tulbad Rohelised andmed ja väärtused näitavad tolerantsi piire. Tolerantsi väärtused määrab kasutaja sisendite tööaknas ja nendest tuleb eduka väljakülvi tagamiseks kinni pidada. Kollased tulbad MÄRKUS Terminali kasutamiseks tuleb järgida juurde kuuluvat kasutusjuhendit. Kui lähenetakse tolerantsi väärtustele, muutuvad tulbad kollaseks. See peaks mõjuma kasutajale hoiatusena. Selle põhjuseks võivad olla põllu- või külvitingimuste muutused, tehnilised rikked või viide mustusele ja leketele. Need põhjused tuleb kõrvaldada, et väärtused oleksid taas tolerantsi piiride vahel ja et saavutaksite soovitud külvikvaliteedi. Punased tulbad Kui kuvatakse punast näitu, tuleb seda mõista peatumissignaalina. Esinevad rikked või kõrvalekalded, mille tagajärjeks on mitteaktsepteeritav külvi kvaliteet. Põhjus tuleb kõrvaldada. Järelevalvesüsteemide väljalülitamine, piirväärtuste muutmine või näidu ignoreerimine siinjuures ei aita. 6

9 Värvilised funktsioonisõrmised Sisselülitatavate funktsioonide sõrmiseid kuvatakse roheliselt. Helehalle funktsioonisõrmiseid ei saa lülitada. Alles õige tööseisukorra korral muutuvad need funktsioonisõrmised mustaks ning neid saab lülitada. Funktsioonisõrmiste kuvamine Lühendid Antud juhendis kasutatakse lühendeid, mille tähendused leiate järgmisest tabelist. Lühend kg/ha tt/ha l/ha VK 1/min mv V U ma A TC SC VR CAN GPS SOD Tähendus Kilogramm/hektar Tuhat tera/hektar liiter/hektar Variatsioonikoefitsient Pööret minutis Millivolt - elektrilise pinge mõõtühik Volt - elektrilise pinge mõõtühik Elektrilise pinge sümbol Milliamper - elektrilise voolutugevuse mõõtühik Amper - elektrilise voolutugevuse mõõtühik Task Controller Section Control Variable Rate Controller Area Network Global Positioning System Seed on Demand Funktsioonisõrmiseid kuvatakse sõltuvalt masina varustusest. Paigaldamata või konfigureerimata varustuste jaoks mõeldud funktsioonisõrmiseid ei kuvata. Mõned funktsioonisõrmised vahetavad võimalikke lülitusfunktsioone tööolekutega, nagu näiteks tööasend. MÄRKUS Ka identsete tarkvaraolekutega kuvatakse ekraanil erinevaid tööaknaid. See sõltuv masina varustusest. 7

10 Maestro menüüs navigeerimine Sõiduradade seadistamine Diagnostika Külvamine - väetis Dosaatori/terade loendaja funktsioonitest Voolu- ja pöörete arvu mõõtmine Käivitamine Paagi jääkkogus Töömaskid 5 sekundit Võimsusandmed Masina andmed 8

11 Töömask - lk 1 Ekraanil toodud sümbolid (funktsioonisõrmised) näitavad piiratud ala, millega saab erinevaid funktsioone aktiveerida või deaktiveerida. Dosaatori manuaalne käivitamine. Olles vajutanud funktsioonisõrmist, töötab dosaator väetise jaoks 5 sekundit põllunurkade külvamiseks. Külvifunktsioon peab olema aktiveeritud ja masin peab olema tööasendisse viidud. Kui arvuti saab sellel ajal kiirussignaali, võtab see üle juhtimise ja kohandab pöörete arvu sõidukiirusele vastavaks. Külvi ajal ilmub sümboli asemele selline näit. Tööaken 1 Külvifunktsiooni pealüliti. Selle funktsioonisõrmisega saab külvifunktsiooni sisse või välja lülitada. Ridade väljalülitamine vasakult. Ridade väljalülitamine väljapoolt sissepoole. Ridade uuesti sisselülitamine seestpoolt väljapoole. Kui külvivanker on varustatud ühe poole seiskamise funktsiooniga, siis lülitatakse see automaatselt sisse niipea, kui pool reast on välja lülitatud. Elektrilise piirõhu reguleerimise korral saab "+" või "-" funktsioonisõrmist vajutades tõsta või langetada piirõhku teatud protsentväärtuse võrra. See protsentväärtus on konfiguratsioonide menüüs seadistatav. Ekraanil kuvatakse järgmisi väetise doseerimise andmeid: Aktuaalne normkogus kg/ha Doseerimisajami pöörete arv Siniseid tulpasid kuvatakse vaid ühe poole seiskamise funktsiooniga varustuse korral. Kui pool ühe poole ridadest on välja lülitatud, lülitatakse ka väetisedosaatoril ühe poole seiskamise funktsioon. Sinine märgistus kustub välja lülitatud poolel. Seni kui piirõhk kaldub etteantud väärtusest kõrvale, on funktsioonisõrmise taust roheline. Nii etteantud väärtust, antud juhul 200 kg, kui ka muudatusi (kg) nupule vajutuse kohta on võimalik sisestada masina andmete leheküljel. 9

12 Ekraan - lk 1 Esimesel tööleheküljel kuvatakse kõige tähtsamad andmed. 7 Maestro ekraaninäit Näitab külvisiini asendit Roheline ja nool alla - tööasend. Kollane ja nool üles - külvisiinid on üles tõstetud. Külvifunktsioon on välja lülitatud, nt põllupeenra juures. 2. Näitab tegelikku kiirust. 3. Piirõhu näit siin kuvatakse külviüksusele avalduvat survet. Rõhu suurus sisestatakse ja seda saab muuta leheküljel Masina andmed Sõiduraja näit Joonisel: Jälg nr 23 ja lülitatud sõidurada. Ridade 17 ja 20 üksikteradosaator on välja lülitatud, selle rea tulbanäidik on kustunud. 5. Eelvalitud sihtväärtus väljastuskoguse jaoks (tt/ha). 6. Eelvalitud sihtväärtus väetise koguse jaoks (kg/ha). Külviridade olekunäit Tulpnäidikute selgitus Tulbad näitavad üksikute külviridade olekut. Tulba keskosa näitab õiget külvi. Ülemises pooles on topeltkülvi kõrvalekalded ning alumises pooles kuvatakse vahelejäetud külvi. Lubatud kõrvalekaldeid topelt- ja vahelejäetud külvis (%) kuvatakse menüüs Masina andmed 1 - viljaparameetrid. Tulpade kõrgus näitab lubatud kõrvalekallet. Kui kõrvalekalded jäävad kõrvalekalde piiridesse, on tulbad rohelised, kui aga väljapoole, kuvatakse vastavat tulba osa punaselt. 8. Rida 8 näitab vahelejäetud külvi kõrvalekaldeid väljaspool kõrvalekalde piire. 9.Real 13 on terade kontroll välja lülitatud. 10.Real 15 on kujutatud topeltkülvi jäämist kõrvalekalde piiresse. Näit on sellegipoolest punane, kuna lubatud kõrvalekalle Norm tera reavahest kõrvalekalle (17) selle rea jaoks on ületatud. 11.Ridadel 17 ja 20 sõiduraja lülituse (4) tõttu ei külvata. Read on joonisel kustunud. 12.Real 22 on üksikteradosaator ja terade kontroll välja lülitatud. Sel real külvi ei toimu. 13.Rida 24 näitab topeltkülvi kõrvalekaldeid väljaspool kõrvalekalde piire. 14.Siin kuvatakse hektari kohta külvatavate terade kogust. Soovitud külvikogust kuvatakse tulba keskpaigas. Kui külvatakse vähem teri, nihkub roheline tulp vasakule. Kui külvatakse rohkem teri, siis paremale. Kui kõrvalekalde piiridest väljaspool esineb kõrvalekaldeid, muutuvad tulbad punaseks. Nende kõrval olev arv näitab tegelikku väljakülvi kogust (tt/ha). 7. Kui rea graafik on välja valitud, satutakse eraldi tööaknasse. Seal saab kuvada iga rea kohta üksikasju ja teha ka seadistusi. Vt peatükki Rea detailid. 10

13 15.Siin kuvatakse pikijaotuse variatsioonikoefitsient. Väärtus arvestatakse parasjagu toimuva kõigi ridade keskmise külvi põhjal. 16.Siin kuvatakse tera sihtvahemaa keskmise kõrvalekallet üle kõikide ridade. Näit viitab viimasele sekundile, vt järgmist joonist. 14,8 cm 1,2 cm 0,5 cm 0,9 cm 0,3 cm 2,7 cm 1,8 cm 1 sekund 1 Sekunde 7,4 cm / 6 = 1,23 cm Sihtvahemaast kõrvalekalde suurus sinine Punane Norm tera reavahe Tegelik tera reavahe kõrvalekaldega (cm) norm-alusel. Kõrvalekaldeks lubatud väärtus (cm) sisestatakse menüüs Masina andmed 1 - viljaparameeter 1 punkti Etteantud külvirea kõrvalekalde (cm) alla. Kui kõrvalekalle väärtusest ületab 75%, muutub märgistus kollaseks, kui väärtus ületatakse, muutub märgistus punaseks. 17.Puistatud külviseemnete arv protsentides, mis jääb norm tera reavahe lubatud kõrvalekallete vahele. 18.Sellel väljal kuvatakse teavet jääkkoguse arvutamise või hoiatusteadete kohta. 11

14 Rea detailid Rea detailide kuvamine Tööaknal 1 valitakse reanäit ühe tervikuna. Seeläbi satutakse uuele tööaknale Rea detailid, kus saab iga rea eraldi nupuga valida. Tööaknas 1 kuvatakse siis järgmisi väärtusi välja valitud rea jaoks: 1. Topeltkülv 2. Rea pikijaotuse variatsioonikoefitsient. 3. Vahelejäetud külv (%). 4. Üksikteradosaatori tegelik väljastuskogus tt/ha 5. Üksikteradosaatori pöörete arv. 6. Üksikteradosaatori voolukulu Valitud rea detailide näit MÄRKUS Masin töötab, kui saadetakse töö- ja kiirussignaal ning kui üksikteradosaator on sisse lülitatud. Tööaken 1 Rea detailide tööaken Kui masin töötab, saab rida valides vaadata vastavaid detaile. Funktsioonisõrmis tööaknale Rea individuaalne väljastuskogus ümberlülitamiseks. Vt Rea individuaalse väljastuskoguse manuaalne juhtimine. Funktsioonisõrmis CE Ridade lähtestamine väljastuskoguse jaoks üldiselt etteantud sihtväärtusele. 12

15 Ridade väljalülitamine Kui valite rida töösignaalita, lülitatakse rida välja. Sel viisil saab sõidurajalülitusele lisaks deaktiveerida manuaalselt ridasid. Väljastuskogust vähendatakse vastavalt. Read ei muutu automaatselt uuesti aktiivseks. Rea individuaalse väljastuskoguse manuaalne juhtimine Rea individuaalse väljastuskoguse sisestusaken Ridade väljalülitamine ¾ Sisestada vastava rea sihtväärtus üleval paremal (Joonisel: 80000). ¾Valida ja kinnitada soovitud read. Reanupuga kuvatakse seejärel vastavat sihtväärtust tuhande tera kohta. Individuaalse sihtväärtusega ridasid kuvatakse tööaknas hallina. Välja lülitatud read tööaknas Individuaalse väljastuskogusega ridade näit (hall) 13

16 Vähendatud näidurežiim Töömask lk 2 Selle funktsioonisõrmisega saab ridade külvi vahelejätu või topeltkülvi näidu ümber lülitada külvatud terade normvõi tegeliku kõrvalekalde näiduks. Seda näitu kuvatakse standardina, kui Konfiguratsiooni 1 all valitakse Üksikasjaliku näidu korral valik jah. See funktsioonisõrmis tuleb valida Konfiguratsiooni 4 alt. Vt peatükki Lisaklahv. Kui see funktsioonisõrmis on aktiveeritud, siis enam vahele jäetud/topeltkülvise näitu ei kuvata Keskmine joon vastab normväärtusele. Sinised tulbad näitavad üksikute ridade külvatud terade tegelikke väärtusi. 2. Siin kuvatakse kõikide üksikteradosaatorite keskmist väärtust (tt/ha). 3. Variatsioonikoefitsienti kuvatakse siin parasjagu toimuva kõigi ridade keskmise külvi põhjal. Väärtused peaksid olema võimalikult madalad, umbes alla 30%. Variatsioonikoefitsientide jaoks on võimalikud väga madalad väärtused. Ülemisel joonisel toodud väärtus vastab etteantud väärtusele, mistõttu on ka tulbad rohelised. Kui seadistatud piirväärtus ületatakse, muutub näidu värv kõigepealt kollaseks ja seejärel punaseks. 4. Siin kuvatakse kõige suuremate kõrvalekalletega ridade minimaalsed ja maksimaalsed väärtused. Kui üksikute ridade kõrvalekalded on lubatust suuremad, tuleb üksikteradosaatoreid kontrollida. 4 3 Töölehekülg 2 1. Pöörete arvu näit Seed on Demand puhuri jaoks. (Vaid Maestro SW) Alternatiivselt saab selles kohas kuvada, kui see on olemas ja konfigureeritud, PowerPacki pöörete arvu. PowerPacki minimaalne pöörete arv on /min, maksimaalne väärtus /min, impulssidele Väetisepuhuri pöörete arvu näit 3. Pöörete arv parempoolse alarõhu puhuri aja alarõhu näidu (mbar) jaoks (vaid Maestro SW jaoks). 4. Pöörete arv vasakpoolse alarõhu puhuri aja alarõhu näidu (mbar) jaoks (vaid Maestro SW jaoks). MÄRKUS Maestro CC puhul kuvatakse masina parem- ja vasakpoolse alarõhu puhuri asemel vaid ühte alarõhu puhurit. Ümberlülitamine masina lahtiklappimiseks. Ümberlülitamine masina kokkuklappimiseks. Vaid Maestro SW: Vt peatükki Klappimine. Külvi ajal on mõlemad funktsioonisõrmised hallid. Funktsioonid pole aktiveeritavad. 14

17 Maestro SW klappimine Alles siis, kui masin tõstetakse 15 võrra või enam, muutuvad sümbolid mustaks ja neid saab aktiveerida. Masina saab kuni 20 üles tõsta, umbes ümberpööramisala juures. Seejärel on funktsioon Tõstmine blokeeritud. Sümbol Vesise ala režiimi jaoks Seda funktsiooni kuvatakse lisaks tööasendi sümbolis. Kui pinnas on pehme, saab masinat natuke üles poole tõsta. Töösignaali ei katkestata sealjuures, sõidurada ei lülita edasi. Üksikteradosaatori voolunäit Siin kuvatakse kõigi mootorite sisendvool. Liiga kõrge voolukulu tagajärjeks on sageli liiga madal pöörete arv. Põhjus tuleb mootorite ja üksikteradosaatoritel kõrvaldada. Ekraani ülemises osas kuvatakse voolukulu ja üksikteradosaatori mootorite pöörete arvu. Alumises osas kuvatakse voolukulu ja väetisedosaatorite pöörete arvu. Kui voolukulu on liiga suur, vähendatakse mootori pöörete arvu. Kuni 4 amprini kuvatakse voolukulu rohelise tulbana. Tõstmise sümbol Seni kui masinat pole üle 20 tõstetud, kuvatakse sümbolit mustana. Kui ületatakse 20, siis funktsioon Tõstmine lukustatakse ja sümbol muutub halliks. Funktsioonisõrmis Seed-On-Demand puhuri ja olemasolu korral PowerPacki generaatori pöörete arvu näitude vahet lülitamiseks. Sõiduraja peatus Funktsioonisõrmis sõiduraja rütmi katkestamiseks. Ridasid ei loendata kaasa, kuni funktsioonisõrmist uuesti vajutatakse. Sõiduraja liitmine Kui radade rütmi ulatuses on vaja liita, saab vajutada seda funktsioonisõrmist. Selle funktsioonisõrmiseni jõuab lisaklahvi menüü kaudu. Vt peatükki Lisaklahvi valik. Sõiduraja lahutamine Kui radade rütmi ulatuses on vaja lahutada, näiteks kui masin tõstetakse ekslikult üles, tuleb vajutada seda funktsioonisõrmist. Kõikide üksikteradosaatorite voolukulu peaks olema võimalikult madal ja ühtlane. Suurenenud tulbanäit või kõikuvad näidud viitavad dosaatori rikkele. Kui voolukulu on üle 4 ampri kauem kui 15 sekundit, siis ilmub inforeale hoiatusteade ja tulbanäit muutub punaseks. Üle 5-amprise sisendvoolu korral vähendab üksikteradosaator ka pöörete arvu. Kogu voolukulu kuvatakse amprites. Kui tööarvutiga masina puhul on voolukulu 45 amprit või kui kahe tööarvutiga masina korral on voolukulu 90 amprit, kuvatakse liiga suurem voolukulu tõttu 10 sekundi pärast hoiatusteade. Kuvatav kogu voolukulu võib kalduda tegelikust voolukulust kõrvale. Edasi järgmisele leheküljele. 15

18 MÄRKUS Liiga suure voolukulu põhjus tuleb kõrvaldada, et vältida selle tagajärjel tekkivaid kahjustusi või külviviga. Väetisedosaatori mootorite voolunäit Ekraani alumises osas kuvatakse väetisedosaatori voolukulu ja pöörete arv. Dosaatormootori voolutarve on kuni u. 11 amprini rohelises vahemikus. Kui voolukulu on enam kui minuti üle 11 ampri, kuvatakse hoiatusteadet. Hoiatusteade kordub seni, kui ülekoormus pole kadunud. Kui voolukulu on üle 16 ampri, siis lülitub ajam välja. Saadetakse häire. Vea põhjus tuleb kõrvaldada. Üksikteradosaatoris leidub sageli võõrkehasid. Seejärel tuleb süsteem uuesti käivitada. Pöörete arvu languse põhjus tuleb kõrvaldada. ¾ Võtta üksikteradosaator lahti ja puhastada. Vajadusel vahetada vigased osad või dosaator välja. Väetisedosaatori mootorite pöörete arvu näit Siin kuvatakse dosaatori mootori aktuaalset pöörete arvu. Dosaatori mootori jaoks jääb lubatud pöörete arv vahemikku /min. Mikrograanulseadme dosaatori mootori jaoks jääb lubatud pöörete arv vahemikku /min. Üksikteradosaatori pöörete arv Pöörete arvule lülitamine. Keskjoon näitab iga rea jaoks sihtväärtust. Suurema pöörete arvuga mootorite puhul ületab tulp keskmise joone, raskesti käivate mootorite puhul lõpevad tulbad keskmise joone all, (nagu joonise real 7). Kui kõrvalekalle ületab skaala väärtuse, muutub tulp punaseks (nagu joonise real 4). 16

19 Töömask lk 3 Voolu ja pöörete arvu mõõtmine. Vt peatükki Üksikteradosaatori voolunäit Üksikteradosaatori ja terade anduri funktsioonitest. Vt peatükki Üksikteradosaatori testiprogramm. Menüü Külvamine - väetis. Menüü Külvamine - mikrograanulid. Töölehekülg 3 1. Külvise/väetise koguse normväärtus protsentides. Sihtväärtust saab seadistada funktsioonisõrmistega -% ja +%. Masina andmete leheküljelt saab külvimaterjali ja/või väetise koguse protsenti muuta. Seadistatud koguseid kuvatakse esimesel tööleheküljel. 2. Siin sisestatakse üksiktera doseerimise jaoks soovitud väljakülvikogus (kg/ha). 3. Tera reavahe ühel real arvestatakse välja ja kuvatakse masina konfiguratsiooni andmete põhjal. 4. Siin kuvatakse jääksisu külvise paagis. Paagi täitmisel saab sisestada koguse menüüsse Jääkkogused. Kogu külvi jooksul muudetakse jääkkogust ja uue täitmiseni jäänud külviandmeid hektari kohta. Vt peatükkijääkkoguste arvutamine. 5. Siin sisestatakse soovitud väetise kogus (kg/ha). 6. Siin kuvatakse väetise paagis olevat jääkkogust. Paagi täitmisel saab sisestada koguse menüüsse Jääkkogused. Vt peatükkijääkkoguste arvutamine. Masina andmed. Külvimaterjali / väetise koguse reguleerimine. Kui normkogust reguleeriti funktsioonisõrmistega -% või +%, saab funktsioonisõrmisega 100% seadistatud normkogus tagasi lülitada. Sõltuvalt seadistusest saab funktsioonisõrmistega -% ja +% seadistada koguse külvise või väetise jaoks või mõlemad kogused korraga mitme sammu abil. Ekraanil kuvatakse külvise ja väetise kogus. Näit vilgub seni, kui väljastuskogus on seadistatud. Protsendisammu on võimalik seadistada Masina andmete alt. Seal on võimalik ka valida, kas reguleeritakse ainult külvise kogust või ka väetise kogust. Külvise ja väetise külvitulemuste näit. Vt peatükki Tulemused. Edasi järgmisele leheküljele. 17

20 Maestro SW klappimine Funktsioonisõrmis telje sisse- ja väljasõitmiseks. Maestro SW lahtiklappimine MÄRKUS Lahtiklappimine on Maestro SW korral koos väetiseseadmega või ilma selleta sama. Funktsioonisõrmis külgtiiva tõstmiseks ja lahtiklappimiseks. Funktsioonisõrmis pukkaluse tõstmiseks ja külgtiiva kokkuklappimiseks. Funktsioonisõrmis kokkuklappimise eesmärgil külgtiiva asetamiseks paagile. Lükatava teljega masinate korral kuvatakse teadet, mis peab lahtiklappimise ajal kiirusvahemikus 2 kuni 10 km/h liikuma. See on vajalik selleks, et lükatav telg saaks välja sõita. Telje väljasõitmiseks mõeldud funktsioonisõrmis on hall. Funktsioonisõrmis pukkaluse või külvisiinide langetamiseks. Funktsioonisõrmis Haak. Funktsioonisõrmis aktiveeritakse niipea, kui kokku- või lahtiklappimine on lõpetatud. Kui masin liigub selles kiirusvahemikus, on funktsioonisõrmis aktiivne. Hüdraulika juhtseadet saab käitada, et telje saaks välja sõita. Ekraani keskel olev punane X-täht näitab. et telg pole veel täielikult välja sõidetud. ¾ Aktiveerida telje väljasõitmiseks funktsioonisõrmis ja rakendada juhtseadet. 18

21 Kui telg on täielikult välja sõidetud, kuvatakse teadet, mis peaks langetama kiiruse alla 2 km/h. Ekraanil kuvatakse kahte rohelist linnukest niipea, kui telg on täielikult välja sõidetud. Funktsioonisõrmist kuvatakse taas hallina. Tiibade tõstmiseks ja lahtiklappimiseks mõeldud funktsioonisõrmise saab nüüd aktiveerida. Alates külgtiibade teatud asendist aktiveeritakse funktsioonisõrmis, mis on mõeldud pukkaluse tõstmiseks ja langetamiseks. ¾ Aktiveerida pukkaluse langetamiseks mõeldud funktsioonisõrmis ja rakendada juhtseadet külvisiinide langetamiseks. ¾ Rakendada juhtseadet tiiva lahtiklappimiseks. 19

22 Maestro SW kokkuklappimine MÄRKUS Kokkuklappimine on Maestro SW korral koos väetiseseadmega või ilma selleta erinev. Järgmises näites kuvatakse toimingut väetamisseadmega masinal. Ilma väetamisseadmeta masinate korral on jaoturtorni näit puudu. Esmalt kuvatakse teadet, mis tuletab meelde piirde kokkuklappimist. Pärast seda, kui külvisiinid on täielikult langetatud, muutub aktiivseks funktsioonisõrmis Haak. Maestro lahtiklappimine on seega lõpetatud. ¾ Klappida piire kokku ja kinnitada teade OK-klahviga. Funktsioonisõrmis pukkaluse tõstmiseks ja külgtiiva kokkuklappimiseks muutub aktiivseks. ¾ Aktiveerida funktsioonisõrmis ja rakendada juhtseadet, et tõsta aluspukk üles ja klappida külgtiivad kokku. Esimesena klapitakse kokku väetamisseadme jaoturtornid. Niipea kui torn on täielikult sisse sõidetud, kuvatakse rohelist linnukest. 20

23 Alates külgtiibade teatud asendist aktiveeritakse funktsioonisõrmis, mis on mõeldud tiibade langetamiseks paagile. ¾ Rakendada juhtseadet ja langetada tiivad paagile. ¾ Aktiveerida funktsioonisõrmis ja rakendada juhtseadet, et sõita telg sisse. Ekraanil kuvatakse teade, et sõita tuleb kiirusvahemikus 2 kuni 10 km/h, et teljed saaksid sisse sõita. Niipea kui telg on täielikult sisse sõidetud, muutub aktiivseks funktsioonisõrmis Haak. Nii ongi masina kokkuklappimine lõpetatud. Niipea kui sõidukiirus on selles vahemikus, muutub telje sissesõitmiseks mõeldud funktsioonisõrmis aktiivseks. 21

24 Maestro 16 SW klappimine Maestro 16 SW klappimine erineb teatud punktide poolest muudest Maestro SW-dest, millel saab külgtiivad paagile langetada. Funktsioonisõrmis jaoturtornide kokku- või lahtiklappimiseks ja külgtiibade tugirataste sisse- või väljasõitmiseks. MÄRKUS Kokkuklappimisel peavad tuleb tornid kokku klappida ja tugirattaid liigutada, pärast seda, kui külvisiinid on üles tõstetud, kuid mitte veel kokku klapitud. Järgmiselt kirjeldatakse osaliselt Maestro 16 SW lahtiklappimist. ¾Pärast telje väljasõitmist rakendada külgtiibade tõstmiseks ja lahtiklappimiseks mõeldud funktsioonisõrmist. ¾ Pärast seda, kui külgtiib on täielikult lahti klapitud, rakendada funktsioonisõrmist, mis on mõeldud jaoturtornide lahtiklappimiseks ning külgtiibade tugirataste väljasõitmiseks. Nüüd saab külvisiinid alla lasta. Selleks järgida peatükki Maestro SW klappimine. 22

25 Menüü Väetise külvamine Väetise 1 külvamine dosaatoriga. Mikrograanuli külvamine dosaatori 2 ja 3 abil. Menüü Väetise külvamine on Maestro CC ja SW jaoks põhimõtteliselt sama. Alati on olemas dosaator 1 väetise laotamiseks. Kui masin on varustatud mikrograanulseadmega, on Maestro CC puhul paigaldatud täiendav dosaator ning Maestro SW puhul isegi kaks. Järgmisel leheküljel toodud pildid näitavad Maestro SW näitel külvamistoimingut. Käivitamine Külvamine Mikrograanulite külvamine ¾Rakendada külvamislülitit. 1. Kaaluda pöörlemisproovi. 2. Võtta külvamismahuti mass. 3. Sisestada mass terminalis. 4. Kontrollida kiirusvahemikku. 23

26 Külviproov Töökiiruse arvutamiseks tuleb enne külviproovi võtmist sisestada väetise koguse sihtväärtus. Dosaatorisse tuleb monteerida sobiv rootor. Rootori valik Rootori suurus sõltub: Väetise kogusest, mis tuleb laotada. Töötamiskiirus Töölaius ¾ Selleks järgida koguste tabelit. Tabelid näitavad minimaalseid ja maksimaalseid külvamiskoguseid koos vastavate rootoritega erinevate töölaiuste ja -kiiruste korral (7, 9 & 12 km/h). Väetise külvamine Vajutage funktsioonisõrmist Külvamine dosaatorist 1. Ilmub menüü väetise külvamiseks. Külvamise pöörlemissagedus Pöörlemissagedust saab vastava väljaga seadistada. Etteantud väärtuseks on 60 1/min. See pöörete arv on tavatingimustel piisav. Külvamise pöörete arv peaks vastama põllutööde ajal kasutatavale pöörete arvule, et dosaatori elementide täitmine oleks võimalikult sarnane. Erirakenduste jaoks on tellimisel võimalik kasutada teistsuguse suurusega rootoreid. Seadistustabelid põhinevad spetsiifilisel massil 1 kg/liiter. Seda spetsiifilist massi tuleb järgida kõikide väetise liikide puhul. Vastavalt tuleb paigaldada suurem rootor, kui spetsiifiline mass on väikse, või vastupidi. Normväärtuse sisestamine Tööaken Külvamine dosaatorist 1 Funktsioonisõrmis Eeldoseerimine. Rakendamisega käivitatakse dosaator. Funktsioonisõrmis Valgusfoor. Rakendamisel algab külvamine. Dosaatori täitmine Paagis peab olema piisavalt väetist külvamise jaoks. Külvamiskoguse täpseks arvestamiseks peab külviproovi alguses olema rootori kõik elemendid täidetud. Tööaken 3 ¾ Valida väetise jaoks dosaatori Sihtväärtuse ja kinnitada. ¾Sisestage soovitud väetisekogus ja kinnitage. ¾ Vajutada funktsioonsõrmist Eeldoseerimine. Rootor pöörleb niikaua, kuni menüü Konfiguratsioon 2 suvandis Ettevoolu aeg sisestatud aeg kestab või kuni vajutatakse uuesti funktsioonisõrmist. 24

27 Külvamiskogus Külviproovil saab protsessor arvutusaluse, mis edastatakse dosaatori juhtimiseks. Sisendväärtusena vajab arvuti ainult väetise kaalu, mis saadakse pöörlemisproovi ajal dosaatorseadmelt. Mõõtevälja piiramiseks peab saadud väetise kogus olema võimalikult suur. Võetud kogus ei tohi sellegipoolest ületada 10 kg, kui kasutatakse kaasa antud rippkaalu. Külvamise käivitamine ¾Kaaluda külvamismahutit ja märkida kaal üles. ¾ Asetada dosaatori alla mahuti ja avada selle kaas. Jääkkogused tuleb võtta külvilüüsist. ¾ Käivitamiseks vajutada funktsioonisõrmist Valgusfoor. Ilmub teine lehekülg Külvamine. ¾ Kaaluge külvatud väetis. Tõmmata ära kogumikoti kaal, muidu muutub väljastuskogus märkimisväärselt valeks. ¾ Valida punkt Väljastuskogus ja sisestada kaal. ¾Pärast kaalu sisestamist arvestatakse ja kuvatakse võimalik kiirusevahemik. Kui kuvatud töökiirus vastab soovitud külvamiskiirusele, on võimalik alustada külvamist. Kui soovitud töökiirus ei jää etteantud kiirusevahemikku, tuleb valida vastavalt suurem või väiksem rootor. Külvamistoimingut tuleb seejärel korrata. Doseerimiskontroll Doseerimiskontroll on külviproovi jaoks mõeldud kontroll. Külvamise ajal saab kontrollida täiendavalt doseerimise täpsust. Selleks tuleb toimida samuti kui külvamise puhul. Arvuti võtab kaliibrimise andmed viimasest külviproovist ja arvestab uue külviproovi pöörete alusel külvikoguse uue väärtuse. Pärast külvamislüliti kaudu välja külvamist, kuvatakse seda väärtust Külvikoguse (kg) alt. Kui kasutati sama väetise kogust, mis eelmiselgi külviproovil, peab uue külviproovi kaal väärtusega ühtima. ¾ Korrigeerida kõrvalekallete korral seda väärtust ja vajadusel korrata kontrolli. Teine Külvamise tööaken Funktsioonisõrmisega Return saab tööleheküljele tagasi liikuda. Funktsioonisõrmisega ESC saab toimingu katkestada ja külvamise uuesti käivitada. ¾ Rakendada masina külvamislülitit. Rootor pöörleb ja täidab külvamismahuti. Pärast külviproovi lõpetamist ilmub menüü külvamiskoguse sisestamiseks. ¾ Eemaldada külvamimahuti. Kui väetist jääb külvitorusse, tuleb see eemaldada. 25

28 Mikrograanulite külvamine Mikrograanulite külvamine on väetise külvamisega identne. Maestro CC puhul on mikrograanulid dosaatori jaoks olemas, SW-l on kaks. Dosaator 2 reguleerib graanulite kogust vasaku poole jaoks, dosaator 3 aga kogust parema poole jaoks. Soovitud graanulite kogust määravad mõlema dosaatori tarkvara. Külviproov tuleb teha ka dosaatoril 2 ja see kantakse automaatselt dosaatorile 3 üle. Külviproovi sisestamine otse Kui mõnda väetisesorti kasutatakse mitu korda, tuleb teha ainult esimene külviproov. Sealjuures tuleb kaliibrimistegur ja paigaldatud rootor üles märkida. Sama väetisesordi kasutamisel võib siin väärtuse otse kaliibrimisteguri jaoks sisestada. Kõrvalekalle on nähtav menüüleheküljel Võimsusandmedkoos liitrites märgitud arvutatud kogusega ja seda on võrreldud tegelikult külvatud kogusega. Kui kuvatud kogus on väiksem kui tegelikult pritsitud kogus, tuleb kalibreerimisväärtust vähendada või vastupidi. Külvamine hüdraulilise doseerimisajamiga Kui masin on varustatud hüdraulilise doseerimisajamiga, tuleb enne külvamist kuulkraan sulgeda ning hüdraulilise doseerimisajamiga puhuri ringist eraldada. ¾ Valida Konfiguratsiooni 1 alt hüdrauliline doseerimisajam. Otsesisestust tohib kasutada üksnes identsete väetisesortide puhul. Samuti peab olema paigaldatud sama rootor, sest vastasel juhul külvatakse vale kogus. Andmete sisestamine vedelväetise puhul Kui masin on varustatud vedelväetise seadmega, tuleb sisestada kaliibrimistegur u 600 impulssi liitri kohta. Konfiguratsioon 1 ¾Sulgeda puhuri kuulkraan. Erineva konsistentsi tõttu tuleb tegeliku külvikoguse väärtust kohandada. ¾ Kontrollida külvikogust. ¾Kontrollida protsentuaalset kõrvalekallet sihtkogusest. ¾ Kalibreerimisväärtus samale protsentuaalsele väärtusele kohandamiseks. Puhuri kuulkraan - suletud 26

29 ¾Lülitada sisse traktori veotiisel puhuri jaoks. ¾Külvamine, vt Väetise külvamine. ¾ Pärast külviproovi lõpetamist lülitada puhuri juhtseade välja. ¾Avada taas puhuri kuulkraan. Rootorid väetise jaoks cm Puhuri kuulkraan - avatud cm cm 3 MÄRKUS Kõigi dosaatori juures tehtavate tööde korral tuleb jälgida komponentide absoluutset tihedust. Lekete tõttu tekivad doseerimisel vead. Dosaatori monteerimisel tuleb seadme pinnad tihendada. Korpus ei tohi kinnikruvimisel pingul olla. 27

30 Tulemused lk 1 Tulemused lk 2/3 Siin näete üksikute ridade tulemusi. Topeltkülv ning külvilüngad kuvatakse protsendina külvatud teradest. Külvatud terade koguhulka näidatakse tuhandetes Tulemused lk 1 Kindla ajavahemiku võimsusandmeid kogutakse vaid siis, kui E-Manager on sisse lülitatud ja masin on tööasendis. Kui masinasse on paigaldatud dosaatoreid väetise või mikrograanulite jaoks, kuvatakse nende võimsusandmeid teisel leheküljel. Üksikute terade ja väetise külvitulemused saab funktsioonisõrmisega CE täielikult kustutada. Tulemused lk 2/3 1 Topeltkülv 2 Külvilüngad 3 Külvatud terade arv Veerus 1 ja 2 toodud väärtused peaksid olema võimalikult madal. Üksikute ridade kõrvalekalded viitavad seadistusvigadele või üksikteradosaatori rikkele. Ka pneumosüsteemi lekked ning määrdunud teraandurid võivad olla põhjuseks. Kui masinal on ridu üle 12, kuvatakse ülejäänud ridade tulemusi järgmisel leheküljel. 28

31 Üksikteradosaatori testiprogramm Funktsioonitesti 1. lehekülg Üksikute üksikteradosaatorite valimine. Valitud üksikteradosaatorite käivitamine. Variatsioonikoefitsiendi test. Edasi testiprogrammi teisele leheküljele. Siin kuvatakse kõigi üksikteradosaatorite voolukulu. Kõikide üksikteradosaatorite sisselülitamine. Vt peatükki Üksikteradosaatori funktsioonitest. Terade andurite töökorras oleku ja loendamise käsitsi kontroll. Vt peatükki Teraanduri kontrollimine. Vedelväetise testimisfunktsiooni kohta. Funktsioonisõrmist kuvatakse vaid siis, kui vedelväetise seade on paigaldatud ja konfigureeritud. Vt peatükki Vedelväetise testimisfunktsioon. Üksikteradosaatori funktsioonitest Lisada terad seemnevilja mahutisse või süsteemi Seed on Demand kasutamise korral kesksesse paaki. ¾ Lasta traktoril töötada. ¾ Lülitada alarõhupuhur ja peamahuti Seed on Demand-puhur sisse ning laske neil soovitataval pöörlemiskiirusel ja alarõhul töötada. Selleks järgida masina kasutusjuhendit. ¾Vajutada kõikide üksikteradosaatorite sisselülitamiseks funktsioonisõrmist ja käivitada test. Üksikteradosaator käivitub, et dosaatorkettad saaksid täituda. Peale seda algab terade loendamine ja kettaid liigutatakse ühe pöörde võrra. Loendis kuvatakse pööramise ajal iga üksikteradosaatorist väljakukkunud terade arv. Lisaks näidatakse ära (2) loendurid, kust käis läbi kõige vähem ja kõige rohkem terasid. Terade arv peaks vastama doseerimisketaste aukude arvule, nt kui kettal on 21 auku, siis peaksid kukkuma 21 tera. Kõrvalekalle peaks olema maksimaalselt 1 tera rohkem või vähem. Kui vastava rea terad püütakse kokku, saab lugeda kokku rohkem terasid, kuna ühe testi kohta toimub 1,5 pööret. Rida, kus esines kõrvalekalle, saab noolega välja valida ja väljavalitud rea jaoks saab uue testi funktsioonisõrmisega käivitada. Andmeid uuendatakse ja hinnatakse uuesti pärast üht täispööret. Üksikteradosaatori valed või erinevad seadistused või mustus võivad põhjustada kõrvalekaldeid. Mõningad vead kajastuvad suurenenud voolukulus. Sellepärast näidatakse ka kõige suurema kõrvalekaldega ridasid eraldi (3). 1. Üksikute üksikteradosaatorite loend. 2. Kõikide ridade minimaalse ja maksimaalse terade arvu näit. 3. Ühe rea maksimaalse sisendvoolu näit ja kõikide ridade keskmise sisendvoolu näit. 29

32 Voolukulu kontrollimine Voolukulu peaks olema võimalikult väike ning kõikide ajamite puhul sama. Kui ilmneb märkimisväärseid erinevusi, siis saab funktsioonitesti teisel leheküljel kõikide dosaatorajamite voolukulu (1) kontrollida. Vedelväetise testfunktsioon Nende vedelväetise testfunktsiooni funktsioonisõrmistega saab aktiveerida vedelväetise doseerimise seistes ja ilma töösignaalita, et kontrollida süsteemi korrektse talitluse ja ummistuste puudumise suhtes. Funktsioonitesti 2. lehekülg Teraanduri kontrollimine ¾ Üksikud terad või loendatud terade arv tuleb seejärel visata külvitorusse. Andur peab tuvastama iga tera. Kõrvalekalded viitavad mustusele või anduri rikkele. ¾ Puhastage külvitoru harjaga ja vahetage andur. Funktsioonisõrmis testfunktsiooni käivitamiseks. Kui rakendada seda funktsioonisõrmist, käivitub 20 sekundi pärast vedelväetise pumpamine. Alguses pumbatakse 10 sekundit vedelväetist. Selle aja jooksul saab kontrollida üksikuid ridasid talitlusvõime poolest. Vedelväetise pumpamise ajal kostub pidev helisignaal. Meeldetuletus Et vältida mustadest anduritest külvitorudes ja tera mahapaneku mõjust tingitud rikkeid, kuvatakse pärast 20 töötundi järgmisel sisselülitamisel teade, mis tuletab meelde, et puhastada tuleb külvitoru ja kontrollida tuleb rullikute funktsiooni. Hooldustööde jaoks tuleb järgida ka külvimasina kasutusjuhendit. 30

33 Variatsioonikoefitsiendi test Testi saab viia läbi pärast hooldus- ja seadistustöid. See on mõeldud selleks, et kohandada seadistuse külviseemne vahetamisel või ebapiisava külvitäpsuse korral. Testi jaoks peavad seemnevilja mahutid olema täidetud ja alarõhu puhur sisse lülitatud. ¾Funktsioonisõrmisega (1) märgistada soovitud rida. ¾Rakendada funktsioonisõrmist Test. Üksikteradosaator töötab kiirusega, mis on sisestatud menüüs Masina andmed 2 kiiruse simulatsiooni jaoks. Seda kiirust saab vajadusel kohandada. 1 Kuvatakse järgmisi andmeid: Rea number Simulatsioonikiirus (km/h) Variatsioonikoefitsient (%) Vahelejäetud külv (%) Topeltkülv (%) Alarõhk (mbar) - vaid elektroonilise rõhunäidikuga masinate korral. Testi ajal saab muuta alarõhku ja välispiide seadistust. Siis tuleb kontrollida külvitäpsuse mõjusid. Korduste puhul saab ka simulatsioonikiirust muuta või seadistada tera sissevooluskreeperit. Seeläbi edastatakse maksimaalne töökiirus. 31

34 Masina andmed Masina andmed - lk 1 Masina andmete juurde lk 1 ja Menüü Diagnostika 1 Sõiduraja juhtsüsteem Jääkkoguse arvestus Masina seadistamise ja masina andmete sisestamise juurde. Funktsioonisõrmist tuleb hoida umbes 5 sekundit allavajutatuna. Tööaken leheküljel 1 Masina andmete 2. lehekülg Ekraan Masina andmed 1 1. Valitud vilja näit. Iga külvise puhul antakse ette seadistusväärtused - vt Viljade parameetri seadistusi. Etteantud väärtusi saab muuta või need saab nt erinevate tera suuruste jaoks oma nimetuste ja etteantud väärtustega salvestada. 2. Protsentuaalse väärtuse seadistus, kui külvise ja väetise kogust tuleb suurendada või vähendada (rõhuga tööakna %-klahvi abil). 3. Viivitusaja sisend tera doseerimise jaoks. See viivitusaeg peab olema maksimaalselt 3 sekundit. Väetisesüsteemi pikkade voolikute tõttu satub väetis külvisest hiljem maasse. Viivitusajaga saab ühtlustada seda ajaerinevust. Vastavalt sõiduviisile tuleb masin veidi varem alla lasta, muidu muutub põllupeenar laiemaks. Kontrollimiseks kõlab akustiline signaal pärast väetise doseerimisega alustamist kuni külvise doseerimisega alustamiseni. 4. Siit saab valida, kas väetise kogust on võimalik %-klahviga muuta või mitte. 5. Siit saab valida, kas väetise või graanulite kogust on võimalik %-klahviga muuta või mitte. 6. Piirõhku etteantud väärtus ja seadistusväärtus (kg) vastavalt nupuvajutusele. Piide rõhk seadistatakse +/- nupuga esimesel tööleheküljel. Väetisedosaatori sisse- ja väljalülitamine. Viljade parameetri seadistused/etteantud arvud. 32

35 Ekraan Masina andmed Tagasi Tööakna juurde. LED-töövalgustuse sisse- ja väljalülitamine. 1. Kui kiirussignaal puudub, saab avariiprogrammi sisse lülitada. Seejärel külvatakse kindlal kiirusel. Kui "Sisse" ei saa aktiveerida, tuleb radari andur välja lülitada. Signaali saab masinal ka funktsioneerimise kontrolliks rakendada. 2. Siin saab muuta kiirust avariiprogrammi jaoks. Dosaatori pöörete arv kohandatakse seadistatud töökiirusele. Külvamise kiirusest tuleb seetõttu täpselt kinni pidada. 3. Viivitus ümberpööramisalal Masina väljatõstmisel kõlab regulaarsete ajavahemikega akustiline signaal, niipea kui ületatakse viivitusaeg. Väljatõstmisest signaali kõlamiseni kuluvat aega saab kuni max 99 sekundi võrra seadistada. 4. Kui terade arvus esineb kõrvalekaldeid, seadistatud terade arvu hoiatuspiirid ületatakse või jäädakse piirist alla, kuvatakse inforeal hoiatust. Siin saab akustilise hoiatuse (signaal) selle hoiatuse jaoks sisse või välja lülitada. 33

36 Viljade parameetrid Siin on salvestatud kindlad seadistused/etteantud väärtused erinevate külvimaterjalide jaoks. Neid etteantud väärtusi tuleb kohandada külvisele teatud tingimustel vastavaks. Salvestada võib ka oma seadistused kindla külvimaterjali jaoks oma nimetusega. Kõikide väärtuste lähtestamine tehaseseadistustele. Funktsioonisõrmis vahelejäetud/topeltkülvi näitude ja variatsioonikoefitsientide ümberlülitamiseks külvivoolu jälgimisele. Need seadistused on soovituslikud, kui teraandur ei loenda õigesti. Menüüs Masina andmed 1 saab valida viljad, nt mais. Lehekülgedel Viljade parameetrid 1 ja Viljade parameetrid 2 kuvatakse tööväärtusi vastavalt sinises. Punases veerus toodud andmeid saab kohandada külvimaterjali või kasutajasõbralike kvaliteedinõuete jaoks. Viljade parameetrid 1 Viljade parameetrid 1 - suhkrupeet ja sorgo 34

37 Viljade parameetri 1 ekraan Kirjeldus kehtib kõigi viljade kohta. Soja ja sorgo korral kuvatakse vaid seadistusi 1-3 jaoks. Alarõhunäitu (7) kuvatakse vaid siis, kui masin on näidikuga varustatud. 1. Siin sisestatakse terade arv dosaatoriketaste pöörete kohta ning ka avade/pilude arv dosaatorketastes. Etteantud väärtus maisi jaoks on 21 auguga ketas. Dosaatorketta vahetamisel tuleb muuta vastavalt ka väärtust. Muude viljade jaoks on etteantud väärtused ja kettad erinevad. 2. Siin sisestatakse protsentides alumise kõrvalekalde piir terade koguse kõrvalekalde jaoks. Kui lubatud piirile jäädakse alla, muutuvad vastavad tulbad punaseks. 3. Siin sisestatakse protsentides ülemise kõrvalekalde piir terade koguse kõrvalekalde jaoks. Kui lubatud piir ületatakse, muutuvad vastavad tulbad punaseks. 4. Variatsioonikoefitsient näitab jagamistäpsust. Hoiatuse piirid on maisi puhul 40 % ulatuses ette antud. Rakendamisel peaks väärtus jääma alla 30%. Võrdväärse külvimaterjali ja masina hea seadistuse korral on saavutatavad ka väärtused alla 15 % võimalikud. 5. Siin saab sisestada häirepiirid maksimaalse tera reavahe (cm) kõrvalekaldumise jaoks. Kõikides ridades liidetakse kõrvalekalded viimastel sekunditel kokku ja sellest moodustatakse keskmine väärtus. Kui siinkohal sisestatud väärtus ületatakse, kuvatakse tööaknas olekupunkti punaselt Siia kantakse topelt- ja vahelejäetud külvi häirepiirid. Kui piir ületatakse, muutuvad vastava rea tulbad punaseks. 7. Etteantud väärtuse (mbar) ületamisel või mittesaavutamisel kuvatakse hoiatust. Alarõhk on erinevate viljade jaoks erinev. Puhuri pöörete arvu tuleb hoiatuse korral kohandada ning kontrollida alarõhusüsteemi võimalikke lekkeid. Seda punkti kuvatakse vaid siis, kui leheküljel Konfiguratsioon 2 valitakse Alarõhuandurite juures jah. Külvivoolu jälgimissüsteem Peedi ja sorgo viljade korral kuvab täiendab graafik külvivoolu jälgimissüsteemi jaoks. Kui teraandurid ei suuda halbade tingimuste, nagu tolmu, võõrkehade esinemisel külvises või ebaühtlase kujuga külvise puhul õigesti loendada, saab siin seadistada need vahelejäetud ja topeltkülvise ning variatsioonikoefitsientide näitude kaudu külvivoolu jälgimissüsteemi jaoks sobivaks. 35

38 Viljade parameetri 2 ekraan Siin saab kollase-rohelise vahetuse protsentuaalset väärtust muuta järgmiste parameetrite jaoks: Variatsioonikoefitsiendid (VK) Külvikogus (tt/ha) Tera reavahe Standardne etteantud väärtus on 75%. See tähendab, et roheline optiline näit muutub kollaseks juba siis, kui parameeter moodustab sisendväärtusest, lõppväärtusest või hoiatusest 75%. See peaks juhti hoiatama, et teatud väärtused, mis on külvi kvaliteedi jaoks olulised, lähenevad häirepiirile. Juht peab häireteate põhjuse kõrvaldada, et väärtus oleks taas rohelises alas. Oma viljad ¾Vajutada keeratavat nuppu ja sisestada nimetus. Lõpuks valida OK, et võtta nimetus üle. Seejärel tuleb kohandada andmeid punases veerus vastavalt teie külvimaterjalile või kõrvalekalduvatele külvikvaliteedi etteantud andmetele. Muudetud andmed salvestatakse automaatselt. Klahviga Tehaseseadistused tühistatakse kõik muudatused ja kasutatakse sinises veerus olevaid andmeid. Sõltuvalt viljast võivad muutuda ka tööakende ekraaninäidud. Vajadusel saab salvestada sama vilja oma külvimaterjali või tera suuruse, nagu maisi suurus või väike masin jne. Selleks tuleb valida nimekirjast Oma vili 1-3. Vajutada klahvi "Vilja parameetrid". 36

39 Sõiduraja juhtsüsteem Sõiduraja juhtsüsteemi (FGS) jaoks tuleb selle kasutusele võtmisel või rütmiarvutuste andmete uuendamise järel vajalikud andmed sisestada või neid muuta. 6. Reale lisandunud Siia saab sisestada protsentväärtuse, kui kõrval olevate ridade külvikogust on vaja suurendada. Selle tagajärjel külvatakse rohkem välja sõidujäljest paremale ja vasakule. Jääkkoguse arvestus Selle funktsiooniga arvutatakse, millist vahemaad ja pinnast tuleb mahutis oleva külvimaterjaliga veel töödelda. Et arvutus oleks tõene, tuleb enne tööga alustamist sisestada mahuti sisu. Jääkkoguse arvestuse saab iga paagi jaoks aktiveerida või deaktiveerida. 1. Pritsimislaius Siin sisestatakse pritsi töölaius. Kui sõiduraja juhtsüsteemi ei soovita kasutada, tuleb sisestada pritsimislaiuseks "0". 2. Traktori jäljelaius Siin sisestatakse hooldusmasina jäljelaius. 3. Põllu algus Siin sisestage, kas alustate külvamist põllu vasakust või paremast servast. 4. Rütm Sisestatud väärtuste põhjal arvutatakse sõidukordade arv, kuni rütmi korratakse. Rohkete sisendivariantide tõttu saab siin sisestada ka väga kõrged väärtused. Jääkkoguse arvestuse näit 5. Praegune rada Praegust rada näidatakse esimesel tööleheküljel "FGS-jälgede" vahel. Tööd tuleb alustada numbrist "1". Sõidurajal näidatakse väljalülitatud ridasid ja FGS-sümboli jäljed kuvatakse musta värviga. 37

40 Masina konfiguratsioon Konfiguratsiooniandmete sisestamiseks tuleb avada lehekülg Konfiguratsioon 1. Selleks hoida klahvi Masina konfiguratsioon 5 sekundit all. Käivitamine Siia sisestatakse masina põhiandmed. 5 s 38

41 Konfiguratsioon Tagasi Masina andmete leheküljele. Edasi järgmisele leheküljele. Väetisevoolu järelevalvesüsteemi häälestamise seadistused, kui väetise järelevalvesüsteemi all on see valik tehtud. Selleks järgida peatükki Väetisevoolu kontroll. Menüü Servomootori kalibreerimine, kui punktis Ühepoolne väljalülitus on valitud LIN Masinatüübi valimine Drille või Maestro. Tarkvara on ette valmistatud mõlema masina jaoks. 2. Peamahuti SOD (Seed on Demand) Maestro CC puhul ei, Maestro SW puhul SOD 1x või SOD 2x (sõltuvalt varustusest). 3. Reguleeritav telg Seda punkti kuvatakse vaid Maestro 16, 24, 32 ja 36 SW puhul. 4. Eraldi väetisepaigutaja Selleks järgida peatükki Väetisepaigutaja konfiguratsioon. 5. Piirõhu reguleerimine Piirõhu reguleerimise viis manuaalne elektriline Terminali seadistamine ei Bucher Hydac Paigaldatud hüdroplokk määrab selle, kas tuleb valida Bucher või Hydac. 6. Dosaator 1 Väetise laotamiseks tuleb siin valida väetise sort tahke, vedel või mikro. Kui valitakse vedelväetis, tuleb järgida peatükki Vedelväetis. 7. Dosaator 2 Siin tuleb sõltuvalt masinast valida ilma, tahke võimikro. 8. Ühe poole väljalülitamine Valikuteks on ei, LINAK ja LIN2016. LIN2016 tuleb valida siis, kui on paigaldatud uus ühepoolne mootor. Sellel mootoril pole LINAKiga võrreldes andurit keskmise asendi signaali jaoks, mistõttu tuleb seda mootorit kalibreerida, vt Servomootori kalibreerimine. 9. Väetise järelevalvesüsteem Kui väetise järelevalvesüsteem on paigaldatud, tuleb valida jah, vastasel juhul ei. Kui on soov teha muid seadistusi seoses väetisevoolu kontrollida, siis järgida peatükki Väetisevoolu kontroll. 10.Detailne vaade Ei korral kuvatakse esimesel tööleheküljel vähe infot. Välja saab lülitada erinevat teavet ja hinnanguid, kokkuvõtteid külvi täpsuse kohta. Kuvatakse külvatud terade siht-/tegelikust väärtusest kõrvalekallet. Vahelejäetud ja topeltkülvi näit ning seega üksikute ridade hindamine kustuvad. Vilja Soja või Sorgo valimisel valitakse see näit automaatselt. 39

42 Maestro CC kõrvalekallete joonis Väetisepaigutaja konfiguratsioon Kõigil ühekettalise piiga Maestro SW-del tuleb konfiguratsioonimenüüs valida Eraldi väetisepaigutaja väärtuseks jah. Teisel tööaknal kuvatakse tarkvaraklahvi. Kui see aktiveeritakse, saab väetisepaigutajat manuaalselt vastava hüdraulilise juhtseadme kaudu reguleerida, et kohandada paigutaja asend alumiiniumklambrite järgi. Maestro CC puhul on puudu punkt Reguleeritav telg. Selle asemel on punkt Hüdroplokk järgmiste konfiguratsioonivalikute jaoks. Ei - masinate puhul, mida ei saa klappida. Klappida - ilma jäljekobestajata klapitavate masinate puhul. Jälg - kõikide masinate puhul, mis on varustatud jäljekobestajaga. Jäljekobestajat juhib arvuti ja see on hüdrauliliselt alati seotud funktsiooniga Masina tõstmine. Jäljekobestaja tööviisi seadistatakse ekraani kaudu. Konfiguratsioon 1 - eraldi väetisepaigutaja Selle funktsioonisõrmisega saab eraldi väetisepaigutajat manuaalselt reguleerida. Funktsioonisõrmis väetisepaigutaja manuaalseks reguleerimiseks 40

43 Servomootori kalibreerimine Vedel väetis Kui masin on varustatud vedelväetise seadmega, tuleb aknas Konfiguratsioon 1 valida punkti Dosaator 1 alt valik vedel. Funktsioonisõrmis ühepoolse klapi viimiseks sõidusuunast paremale. Funktsioonisõrmis ühepoolse klapi viimiseks sõidusuunast vasakule. Klahv Kalibreerimine vastavate asendite ülevõtmiseks. Aknas Konfiguratsioon 4 tuleb seadistada vedelväetise kaliibrimisteguriks 45 impulssi/liiter. Ühepoolsed klappi liigutatakse manuaalselt funktsioonisõrmise abil. ¾ Seada fookusraam (nool) alati selle peale, mida tuleb kalibreerida, ja valida positsioon sellele koputades. Aktuaalne väärtus ja valitud asend, mida tuleb kalibreerida, saavad halli tausta. Vastasel juhul positsiooni ei salvestata. ¾Viia klapp sümboliga kujutatud poolele. ¾Kui ühepoolne klapp on sõidusuunast vasakul, külvab masin paremale ja vastupidi. Kui ühepoolne klapp on keskel, külvab kogu masin. ¾Võtta väärtus üle klahviga Kalibreerimine. ¾ Viia klapp teisele poolele. ¾Võtta väärtus üle klahviga Kalibreerimine. ¾Sellega analoogselt kalibreerida klapi keskmise asend. Konfiguratsioon 4 - kaliibrimisteguri sisestus Kalibreerimisväärtust tuleb kohandada vedelväetise konsistentsile vastavaks. Vt Otsesisestus vedelväetise puhul. Sisestada siin soovitud laotuskogus l/ha. 41

44 Funktsioonisõrmis - laotuskogus (nool) Väljakülvi korral saab vajutada dosaatori jaoks ekraani all vasakus olevat funktsioonisõrmist. Sõrmise taust läheb roheliseks ja kuvatakse doseerimiskogust tahke ja vedelväetise jaoks. Sinised tulbad näitavad sisselülitatud magnetventiile laotuse jaoks. Aktiivsete magnetventiilide näit Kui kuuendik reast peaks kunagi välja lülitatama, suletakse automaatselt ka magnetventiil. Ridade ja magnetventiilide väljalülitamine Värviline näit vahetub sinisest taustavärviks. Vedelväetise kontrollimiseks järgida peatükki Vedelväetise testfunktsioon. 42

45 Konfiguratsioon Soovi korral saab kuvada olulisemat külviteavet lisaks ka ekraani ülemises alas. Liikudes muule aknale jääb see teave siis nähtavaks. 2. Lisaklahvi valik Siin saab konfigureerida funktsioonisõrmised tööleheküljel. See lehekülg ilmub esimese töölehekülje ette ja seda kuvatakse koos funktsioonide kasutajasõbralike valikutega. 3. JD Split Screen Üksnes John Deere terminalide jaoks, kus saab ekraani jagada, et näidata ühel vaatel traktori juhtimist ja külvimasinat. 4. Anduri alarõhk Kui masin on varustatud elektroonilise alarõhunäidikuga, tuleb valida jah. Kui masin on varustatud manomeetriga, tuleb valida ei. 5. TC multifunktsionaalne toode Kui tuleb kuvada ja juhtida rohkem tooteid, tuleb valida seadistuseks jah. Enne TC Multi toote kasutamist tuleb kontrollida, kas kasutatav terminal lubab seda funktsiooni. Selleks järgida järgmist peatükki Section Control (SC) ja Variable Rate (VR) rohkemate toodete kohta. 6. Dif. rõhk Kõik survemahutiga masinad varustatud diferentsiaalrõhu lülitiga, mis jälgib paagi ülerõhku. Jälgimissüsteemi kasutamiseks tuleb konfigureerimismenüüs valida punkti Rõhkude erinevus alt valik jah. Kui rõhk paagis liigselt langeb, kuvatakse hoiatust. Kontrollida tuleb seda, millist paaki rõhulang puudutab. 7. ECU/ECU2-BUS Siin saab seadistada reamootorite Busi boodikiirus. Maestro jaoks, mille puhul tuleb kokkuklappimiusel asetada külgtiib mahutile, peab kiiruseks olema seadistatud 125 kb. Kõikide muude Maestrote puhul peab olema seadistatud 250 kb. Boodikiiruse ümberseadistamiseks on vaja tööarvuti uuesti käivitada, alles siis hakkavad muudatused kehtima. 8. Põllu kontuur See funktsioon on olemas vaid Maestro jaoks, mille külgtiivad saab kokkuklappimisel mahutile asetada. Selleks järgida peatükki Põllu kontuur. 9. Radari asend See menüüpunkt ilmub vaid siis, kui kasutatakse Põllu kontuuri funktsiooni. Selleks järgida peatükki Põllu kontuur. 43

46 Konfiguratsioon Ridade arv Sisestada masina ridade arv. 2. Ridade vahe Ridade vahe märkige sentimeetrites. 3. Töölaius Töölaius lisatakse automaatselt. 4. Aktiivsed read Aktiivseid ridasid saab välja lülitada. Menüü aktiivsete ridade väljalülitamiseks. 7. Külvimaterjali ettejooks Siin saab seadistada üksikteradosaatori ettevoolu pöörete arvu. See funktsioon on mõeldud põllunurkade külvamiseks. Etteantud pöörete arvuks on tehases seadistatud 0 1/min. 8. Väetise ettejooks Siin saab seadistada väetisedosaatori ettevoolu pöörete arvu. See funktsioon on mõeldud põllunurkade külvamiseks. Etteantud pöörete arvuks on 15 1/min. 9. PowerPack olemas PowerPack on Maestro 16/24/32/36 SW valik. Ilma PowerPackiga tuleb valida ei. Koos PowerPackiga tuleb valida jah. PowerPacki pöörete arvu saab näidata leheküljel Tööaken 2. Selleks järgida peatükki PowerPack. 5. Ridade väljalülitamine Siin määratakse ridade arv, mis tuleb tööakna kaudu manuaalselt välja lülitada. Iga nupuvajutusega saab siin seadistatud ridade arvu väljastpoolt sissepoole liikudes välja lülitada. 6. Ettevoolu aeg Vajutades esimesel tööleheküljel rootori nupule, pöörleb see niikaua, kui ettevoolu ajaks märgitud on. Kui ettevoolu ajal vajutatakse seda klahvi uuesti, jääb rootor taas seisma. Niipea kui ettevoolu aja jooksul saadetakse kiirussignaal, võtab reguleerimise enda peale arvuti. 44

47 Aktiivsete ridade ja andurite väljalülitamine Teraanduri väljalülitamine ¾Valida nooleklahvidega välja vastav rida. ¾ Lülitada teraandur välja. Aknal kuvatakse 0, tulbanäidul kuvatakse seda rida punaselt. Teraandur välja lülitatud Kõikide väljalülitatud funktsioonide reaktiveerimine. Üksikute ridade valik. Külvamine jätkub. Vaid järelevalve- ja loendusfunktsioonid on välja lülitatud. Välja lülitatud loendusfunktsioon mõjutab mitmeid näitusid. Terade kogulugeja Tulemused leheküljel 1 puhul puuduvad terad, mida ei loeta. Üksiku rea hindamisel tulemuste lehekülje 2/3 tööaknas need terad puuduvad. Jääkkoguste näitu ei kuvata enam korrektselt, kuna neid terasid ei lisata enam väljastatud terade hulka. Seega on mahutis kuvatud väärtusest vähem terasid. Üksikteradosaatori väljalülitamine. Teraanduri väljalülitamine. Mõlemas veerus kuvatakse vastavate dosaatori mootorite ja teraandurite olekuid. Kui mõni üksikteradosaator või teraandur on sisse lülitatud, kuvatakse 1, kui mõni üksikteradosaator või teraandur on välja lülitatud, kuvatakse 0. Erinevaid võimalusi saab kasutada eriotstarbeks või näiteks eriliste kultuuride külvamiseks. MÄRKUS Jälgida eelkõige seadistuste mõjusid. Muuta saab tera reavahet, ridade vahet või töölaiust. Võib osutuda vajalikuks reguleerida jäljekobestajat või sulgeda väetisevoolikud. 45

48 Doseerimisajami olek Üksikteradosaatori saab seada erinevatele olekutele. Olek Tähendus 0 Üksikteradosaator konfigureeritud 1 Standardne töörežiim 2 Üksikteradosaator deaktiveeritud. Doseerimisajami deaktiveerimine - olek 2 Doseerimisajami saab nüüd väljapoolt sissepoole deaktiveerida. ¾ Valida välja rida 1 või 8 ja üksikteradosaator, vajutades kaks korda vastavat funktsioonisõrmist. Nende ridade keskele märgitakse tööaknas punane X. Niipea kui doseerimisajami olek on seatud 0 või 2 peale, muutub teraanduri olek automaatselt 0-ks. Doseerimisajami konfigureerimine - olek 0 Niipea kui doseerimisajam on konfigureeritud, kuvatakse tööaknas 0. Ekraani tööaknal kuvatakse rea mõlemal tulba poolel punast X-tähte. Doseerimisajam välja lülitatud Arvutamiseks jääb töölaius samaks. Tera reavahe väheneb, kuna samal töölaiusel jagatakse nüüd määratud kogus terasid hektari kohta väiksema arvu ridade peale ära. Doseerimisajami saab ka masina keskel välja lülitada. Doseerimisajam deaktiveeritud. Kui masina keskel oleval doseerimismootoril esineb rike, saab selle välises reas oleva doseerimismootoriga välja vahetada. Et saaksite edasi töötada, tuleb välimise rea doseerimisajam deaktiveerida. Selleks tuleb jälgida, et masin töötab nüüd asümmeetriliselt ja jäljekobestaja tuleb uuesti seadistada. Masina töölaiust vähendatakse vastavalt deaktiveeritud ridadele. See mõjutab pinnasearvestust ning Task Controlleri ja Section Controli funktsioone. Väetise kogust vähendatakse vastavalt töölaiusele. ¾ Jaoturtorni väetisevoolikud tuleb manuaalselt ühendada, muidu jaotatakse vähendatud väetisekogust jätkuvalt kogu töölaiuse ulatuses. 46

49 Konfiguratsioon Kaliibrimistegur Siin salvestatakse külviproovist saadud väetisele määratud kaal (g) pöörde kohta. Kaliibrimistegurit on võimalik sisestada ka otse külviväärtusena. Selleks järgida peatükki Külviproovi sisestamine otse. 3. Väetisekülvaja mootor Siin esitatakse väetisekülvaja ajamirežiim. Valida on hüdraulilise või elektrilise vahel. Konfiguratsioon 5 Selle funktsioonisõrmisega saab liikuda väetisedosaatori 1 või 2 külvimenüü vahet. Lisaklahv Sellele nupule saab määrata erinevad funktsioonid ja seda kuvatakse Tööleheküljel 1 funktsioonisõrmisena. Selleks järgida peatükki Lisaklahvi valik. 1. Traktori sektsioonide vähendamine Traktori sektsioonide vähendamine tuleb terminali kasutades aktiveerida, mida vähem toetab masin osalaiuse kui ridade ja väetise osalaiusi kokku. Siin saab muuta olemasolevate osalaiuste arvu traktori või terminali puhul. Kui valite ei, lülitatakse iga rida eraldi osalaiusena. Kui valitakse jah, tuleb lisaks arvestada seadistust punktis TC Multi-toode. Kui selleks väärtuseks on ei, jagatakse read maksimaalselt 16 osalaiuseks. Kui selleks väärtuseks on jah, jagatakse read 6 osalaiuseks. Seda valikut on vaja selleks, et Section Control-režiim koos John Deere terminaliga 2630 töötaks ka Multi-toote jaoks. ¾Seadistada konfiguratsiooni 5 leheküljel korrektne seadme geomeetria. Kuvatavate dosaatorite arv sõltub masina konfiguratsioonist. Skeemina esitatud külvimaterjali või väetise siinide kohal kuvatakse vastavat dosaatorit. Kuna tegu on skemaatilise kujutisega, ei pruugi külvimaterjalide võiväetise siinide paigutuse järjekord tegelike ülesande punktidega klappida. 47

50 Konfiguratsioon Selle funktsioonisõrmisega jõutakse 100-meetrise teekonna läbimise menüüsse. Selleks järgida peatükki 100-meetrise teekonna läbimine. Selle funktsioonisõrmisega jõutakse potentsiomeetri kalibreerimiseks mõeldud menüüsse Maestro tõstmisel kahe ja kolme arvutiga süsteemiga. Selleks järgida peatükki Potentsiomeetri kalibreerimine (Maestro SW). 2. Impulss/min Impulsid on olulised vaid siis, kui valitakse kiirusallikas Radar või Radar CANile. Kiiruse andmetesse tuleb sisestada läbitud 100-meetrise lõigu impulsid. Sisestus on arvutamise aluseks kiiruse kuvamisel, pindala arvestamisel ja külvimaterjali ja väetise koguse reguleerimisel. Seetõttu peab see täpne olema. Täpseks sisestamiseks tuleb kasutuselevõtul ja hilisemate kontrollide ajal läbi sõita 100-meetrine lõik. Vt 100-meetrise lõigu läbisõitmine. 3. Alumise ja ülemise piirväärtuse sisestamiseks pöörete arvu jälgimiseks ja juurdekuuluv väärtus (impulss/pööre) Seed-on-Demand puhuri jaoks (vaid Maestro SW). 4. Alumise ja ülemise piirväärtuse sisestamiseks pöörete arvu jälgimiseks ja juurdekuuluv väärtus (impulss/pööre) väetisepuhuri jaoks. 5. Alumise ja ülemise piirväärtuse sisestamiseks pöörete arvu jälgimiseks ja juurdekuuluv väärtus (impulss/pööre) alarõhupuhuri jaoks. Alarõhupuhurid on vajalikud üksiku tera doseerimiseks. See funktsioon on vaid HORSCHi teeninduse jaoks. 1. km/h - kiirusallikas kogu külvimasina jaoks Kiirussignaali valimine. Valida on järgmiste suvandite vahel: Impulsid - tehaseseadistused 6-24 reaga külvimasinate jaoks. Traktori radar - valik ajamiseadme radarandurilt saadud kiirussignaali kasutamiseks, kui on olemas. Traktori ratas - valik traktori kiirussignaali kasutamiseks, kui on olemas. GPS - valik GPSi kaudu saadud kiirussignaali kasutamiseks, kui on olemas. Selleks peab olema ISOBUSil kiirussignaal vastavalt standardile J1939. Radar CANile - tehaseseadistus enam kui 24 reaga külvimasinatele. Spetsiaalselt vajalik 32 või 36 reaga külvimasinate jaoks. 48

51 100-meetrise teekonna läbimine Potentsiomeetri kalibreerimine (Maestro SW) Potentsiomeetrit tuleb pärast remondi- või seadistustöid kalibreerida. Potentsiomeetrit tuleb kalibreerida 0 ja 90 juures. Kui justeerimist ei toimu või viiakse see valesti läbi, võivad külvamisel ilmneda vead või tekkida masina klappimisel kahjustused. Selle funktsioonisõrmisega kinnitatakse 0 -märgistus. ¾Kalibreerimise käivitamiseks vajutada funktsioonisõrmist Valgusfoor. Ilmub järgmine menüüpilt. ¾Lävida teekond traktoriga. Loetakse ja kuvatakse impulsse. ¾Peatuda 100 meetri märgistuse juures. ¾ Kinnitada impulsid (u 9700) nupuga OK. Väärtus salvestatakse ja seda kasutatakse kõikidel täiendavatel arvestustel. Selle funktsioonisõrmisega kinnitatakse 90 -märgistus. 1 2 Potentsiomeetri kalibreerimine 1 0 -märgistus märgistus Masinat välja tõstes või alla lastes edastab andur töösignaali. Lahti- ja kokkuklappimisel juhib andur üksikuid etappe, st juhib ja aktiveerib järgmisi funktsioone. MÄRKUS Kui potentsiomeetri kalibreerimine on vajalik, pöörduge oma HORSCHi edasimüüja poole. 49

52 Lisaklahvi valik Lisaklahvi valiku abiga saab funktsioonisõrmiste paigutust esimesel tööleheküljel individuaalselt konfigureerida. See lehekülg ilmub siis esimese töölehekülje ette ja seda kuvatakse funktsioonide individuaalse valikuga. Seadistamine ¾Valida leheküljel Konfiguratsioon 2 punkti Lisaklahvi valik alt valik jah. ¾Lehitseda nooleklahvidega kuni viimase konfiguratsioonileheküljeni. Teile kuvatakse töölehekülje aktuaalset konfiguratsiooni. Järjekorra muutmine ja funktsioonide uus paigutus Järgmises näites tuleb funktsioonisõrmis rea väljalülituse (nool) jaoks välja vahetada. Ilmub kõigi olemasolevate funktsioonide nimekiri. Olemasolevate funktsioonide nimekiri ¾ Valida ja kinnitada soovitud funktsioon. Välja valitud funktsioonisõrmis asendab senist juhtelementi. Töölehekülg 1 - väljundkonfiguratsioon ¾ Asetada valikuraam selle funktsiooni ümber, mis tuleb muu funktsiooni poolt asendada, ja kinnitada valik. Töölehekülg 1 - individuaalne konfiguratsioon ¾ Korrata seda toimingut seni, kuni kõik soovitud funktsioonid on esimesel tööleheküljel saadaval. Asendatava funktsiooni valik 50

53 Väljavalitava funktsioonisõrmise funktsioonid Ridade külvi vahelejätu või topeltkülvi näidu ümber lülitada külvatud terade norm- või tegeliku väärtuse näiduks. Sõiduraja liitmine Kui ridade loendamine on funktsioonisõrmisegasõiduraja peatus katkestatud ja kui on vaja jälgede rütmi ulatuses liita, tuleb rakendada seda funktsioonisõrmist. Vt peatükki Tööaken - lehekülg 2. Sõiduraja lahutamine Kui radade rütmi ulatuses on vaja lahutada, näiteks kui masin tõstetakse ekslikult üles, tuleb vajutada seda funktsioonisõrmist. Dosaatori manuaalne käivitamine. Vt peatükki Tööaken - lehekülg 1. Tugirežiim Selle funktsioonisõrmisega saab hüdrofunktsiooni Tõstmine välja lülitada. Juhtseadme käitamisel juhitakse reatõmbajat. Funktsioon Tõstmine/langetamine. Vesise ala režiim Selle funktsiooniga saab masina pehme pinnase korral veidi üles tõsta. Töösignaali ei katkestata ja sõidurada ei lülitata edasi. Mõlemad reatõmbajad tõstetakse või langetatakse koos masinaga. Vahelduvrežiim Mõlemad reatõmbajad tõstetakse või langetatakse vaheldumisi. See on tavalise külvitöö režiim. Võimsusandmed külvimaterjali ja väetise jaoks Vt peatükki Tulemused. Külvimaterjali / väetise koguse reguleerimine. Kui normkogust reguleeriti funktsioonisõrmistega -% või +%, saab funktsioonisõrmisega 100% seadistatud normkogus tagasi lülitada. Voolu ja pöörete arvu mõõtmiseks. Vt peatükki Üksikteradosaatori voolunäit. Dosaatori 1 aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks. Külvimenüü juurde - vedelväetise dosaator. Dosaatori 2 aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks. Sõiduraja peatus Funktsioonisõrmis sõiduraja rütmi katkestamiseks. Ridasid ei loendata kaasa, kuni funktsioonisõrmist uuesti vajutatakse. Liikuda leheküljele Külvilaiuse markiir. Funktsioon Külvi paus või Põlluteeületus. Masina tõstmisel või langetamisel tuleb rakendada vasakut külvilaiuse markiiri. Masina tõstmisel või langetamisel tuleb rakendada paremat Külvilaiuse markiiri. 51

54 Lisaklahvi valik Lisaklahvi selles kohas saab valida nimekirjast täiendavad funktsioonid leheküljel Konfiguratsioon 4. Põllutee ületuse funktsioon See funktsioon on mõeldud masina väljatõstmiseks ja uuesti langetamiseks, ilma et peaksite aktiveerima sõiduraja või reatõmbaja. Pärast ühekordset väljatõstmist ja uuesti sisestamist lülitub see funktsioon taas välja. Täiendava konfiguratsioonivaliku kaudu saab määrata, kas doseerimine katkestatakse juba tarkvaraklahvi vajutades või alles masina väljatõstmisega. See tarkvaraklahv ei kuulu masina põhikonfiguratsioonide hulka, vaid see tuleb valida lisaklahvi valikute jaoks või lisaklahvina. Tööaken lisaklahvi jaoks Täiendavad valikuvõimalused lisaklahvi valiku korral Konfiguratsioon 4 ¾Valida ala Lisaklahv (nool) ja kinnitada. Seejärel ilmub nimekiri lisafunktsiooni valimiseks. Lisaklahvi valik ¾ Võimalike funktsioonide jaoks järgida peatükki Väljavalitavate funktsioonisõrmiste funktsioonid. 52

55 Lisavarustus Põllu kontuur See funktsioon on olemas vaid Maestro jaoks, mille külgtiivad saab kokkuklappimisel mahutile asetada. Põllu kontuur on kurvis sõites rea individuaalse pöörete arvu reguleerimise funktsioon. Üksikteradosaatori erineva pöörete arvu kaudu jääb taimede vahekaugus ka kurvides üle ridades sõites konstantseks. Funktsioon aktiveeritakse menüüs Konfiguratsioon 2. Radari asend Radari asendi menüüpunkti kuvatakse ekraanil, kui kasutatakse Põllu kontuur. ¾ Sisestada radaranduri kaugus välimise rea keskosani. Kaugus masina keskosa suunas sisestatakse positiivse märgiga, kaugus väljapoole aga negatiive märgiga. Radari seadistused Kui põllu kontuur on konfiguratsioonide all aktiveeritud, kuvatakse leheküljel Masina andmed 3 järgmisi ülevaateaknaid. Konfiguratsioon 2 Järgmises tabelis on näidatud võimalikud konfiguratsioonivalikud, mis on saadaval punktis Põllu kontuur, ja üksikute valikute lühikirjeldus. Valik ei jah Eelseadistamine Selgitus Valik pole konfigureeritud/ aktiveeritud. Valik on konfigureeritud ja seda saab kasutada. Valiku kaabeldus on paigaldatud masinasse. Masina andmed 3 Aken on mõeldud andurite kalibreerimiseks ja süsteemi kontrollimiseks. Kuvatakse vastava radaranduri impulsse, kiirust (km/h) ning külvisiinidel arvutatud keskmist kiirust. Eesmine, keskmine radar tuleb tavalisel moel kalibreerida. Selleks järgida peatükki 100-meetrise teekonna läbimine. Mõlemad külvisiinidel olevad andurid tuleb automaatselt kalibreerida. 53

56 PowerPack PowerPacki on vaja, kui traktor ei suuda masina voolutarvet katta. See koosneb peamiselt generaatorist ja hüdromootorist. Mootorit käitatakse traktori jõusiirdevõlli kaudu. PowerPacki pöörete arvu jälgimiseks tuleb menüüs Konfiguratsioon 3 valida punkti PowerPack olemas alt valik jah. LED-töövalgustus Neid juhtimisfunktsioone kuvatakse automaatselt masina andmete juures, kui LED-töövalgustus on ühendatud. Nuppudega + ja - jaoks saab reguleerida astmetega LED-valgustuse eredust. Funktsioonisõrmisega saab valgustuse sisse ja välja lülitada. Ekraani alumises osas kuvatakse siis Power- Packi alumist ja ülemist pöörete arvu piiri ning juurdekuuluvat impulssi. Konfiguratsioon 3 olemasoleva PowerPacki puhul 54

57 Väetisevoolu kontroll Väetisevoolu kontroll - häälestamine Kui väetisevoolu järelevalvesüsteem on valitud, kuvatakse lehel Konfiguratsioon 1 funktsioonisõrmis. Funktsioonisõrmisega jõutakse väetisevoolu kontrolli häälestamiseni. ¾ Iga silmuse kohta tuleb valida andurite arv ja meedium. Tundlikkuse seadistamine Selle funktsioonisõrmisega saab Masina andmete 1 lehelt jõuda väetisevoolu järelevalvesüsteemi tundlikkuse seadistamiseni. Masina andmete leheküljel saab seadistada klahvidega + ja - väetisevoolu kontrolli tundlikkuse. Erinevate meediumide laotamisel on vaja erinevaid seadistusi. Väetisevoolu andurite tundlikkuse seadistamine Silmuste ja andurite arv Väetise või mikrograanulite valimine 55

58 Oleku jälgimine Selle funktsioonisõrmisega saab Masina andmete 1 lehelt jõuda väetisevoolu järelevalvesüsteemi Oleku jälgimiseni. Tundlikkuse seadistamise lehel saab funktsioonisõrmise (nool) abiga lehitseda järgmisele lehele. Väetisevoolu andurite tundlikkuse seadistus Sealt leiate üksikute andurite oleku. Testfunktsiooniga lähtestatakse anduri väärtused ja funktsiooni saab hakata kontrollima. Väetisevoolu saab manuaalselt simuleerida. Kontrollida tuleb vastavat olekut. Iga anduri funktsiooni kuvatakse ringi abil, mis pole ei punane ega roheline. Ringi värv Roheline Punane Läbivool tuvastatud? jah ei 56

59 Section Control (SC) ja Variable Rate (VR) mitme toote jaoks Funktsioonide Section Control ja Variable Rate kasutamiseks on vaja täita järgmised eeltingimused: ME Touch 1200 koos tarkvaraversiooniga või kõrgemaga ja/või muu terminaliga, mis toetab seda funktsiooni. E-Manager tööarvuti tarkvaraversiooniga Tellimuse andmed, nt külvikartoteegist, peavad olema õige andmevormingus. Teha tuleb järgmised seadistused: Konfiguratsioonivalik TC Multi-toode peab olema aktiveeritud. Selle funktsioonisõrmisega saab avada Task-Controlleri seadistusi. Seadistustes saab iga konfigureeritud doseerimissüsteemi jaoks valida seda, kas Section Control ja/või Variable Rate juhitakse eraldi. Section Control on aktiivne vaid siis, kui vastava dosaatori puhul on punkt TC-SC ristiga märgitud, Variable Rate on aktiivne vaid siis, kui vastava dosaatori puhul on punkt TC-GEO ristiga märgitud. Seadme geomeetria peab olema õigesti seadistatud. Kuvatavate dosaatorite arv sõltub masina konfiguratsioonist. Selle funktsioonisõrmisega jõuab lehele TC-SC-Korrektur. Seal saab seadistada viivitusajad Section Control sisse- või väljalülitamisel. ¾Liikuda aknasse Masina andmed 2. 57

60 Korrigeerida saab iga üksiku dosaatori viivitusaega, kusjuures absoluutset viivitusaega kuvatakse sekundites ning korrektuuri andmeid meetrites. Viivitusaegu saab muuta üksnes selle tööakna kaudu. Selle funktsioonisõrmisega saab viivitusaegade tehaseseadistused vajadusel ka taastada. Korrektuur meetrites toodud andmete kaudu: Kattumine sisselülitamisel (süsteem lülitub sisse liiga vara): Korrektuur negatiivse väärtusega meetrites. Vahelejätmised sisselülitamisel (süsteem lülitub sisse liiga hilja): Korrektuur positiivse väärtusega meetrites. Vahelejätmised väljalülitamisel (süsteem lülitub välja liiga vara): Korrektuur negatiivse väärtusega meetrites. Kattumine väljalülitamisel (süsteem lülitub välja liiga hilja): Korrektuur positiivse väärtusega meetrites. Viivitusaja (peiteaeg) vahetu muutmine sekundites võetakse kohe üle. Täiendavat päringut ei toimu. Kui korrektuur tehakse meetrites, kuvatakse hüpikaken, kus tuleb peiteajad kinnitada. 58

61 Diagnostika Menüü ülevaade 59

62 Diagnostikaprogramm Peaarvuti (Master) Diagnoosiprogrammis on võimalik kontrollida sisend- ja väljundsignaale. Diagnostika ¾ Valida ja kinnitada soovitud diagnostikaala. 1. Peaarvuti 2. Lisaarvuti 1 3. Lisaarvuti 2 4. Reaarvuti 5. DJ-külvivool 6. Loendur / tarkvara Diagnostika lk 1 1. Sõidu ajal või radari ees tehtavate liigutuste puhul loendatakse radari impulsse. 2. Külvise paagi täitetase (vaid Maestro SW) Täis paagi korral kuvatakse 0, tühja korral Külvimaterjali jaoks töötava puhuri puhul loendatakse pöörete arvu impulsse. 4. Kui väetisepuhur töötab, siis loetakse pöörete arvu impulsse

63 Diagnostika 2 Diagnostika 3 Linaki servomootor Diagnostika 2 1. Doseerimismootori 1 pöörete arvu signaali näit. Funktsioonisõrmis Doseerimismootor 1. ¾ Rakendada doseerimismootori 1 funktsioonisõrmist. Mootor käivitub, pöörete arvu impulsse loendatakse kaasas. 2. Kuvatakse elektroonika voolukulu. Esitatud väärtus vastab voolukulule (ma). 3. Selleks, et veenduda, et paagis ei ole tekkinud ummistust, jälgitakse ka dosaatorseadme täitetaset. Rakendades andurit kuvatakse 0, ilma kinnituseta aga 1. Tühja dosaatori korral ei laotata väetist. 4. Väetisepaagi täitetase Kui täitetaset ei saavutata, kuvatakse inforeal hoiatust. Hoiatust korratakse regulaarselt, kuni paak on uuesti täidetud. Täis paagi korral kuvatakse 0, tühja korral Külvamislüliti test. Külvamislüliti vajutamisel peaks ette tulema näit "1". Diagnostika 3 Neid funktsioonisõrmiseid kuvatakse niipea kui Ühepoolne väljalülitus on menüüs Konfiguratsioon 1 aktiveeritud. Niipea kui vajutatakse ühepoolse väljalülituse funktsioonisõrmist, reageerib mootor dosaatori klappe. Väljakülvi ajal juhitakse ühe poole seiskamist väetise puhul külviridade väljalülitamise poolt. Niipea kui enam kui pool ridade mootoritest on välja lülitatud, reguleeritakse automaatselt dosaatori klappi. Ekraani keskel kuvatakse ühepoolse väljalülituse lüliti asendit. Näit 1 näitab reguleerimisklapi aktuaalset asendit. 61

64 Diagnostika 3 Lisaarvuti 1 Servomootor LIN2016 Diagnostika Diagnostika 3 Neid funktsioonisõrmiseid kuvatakse niipea kui Ühepoolne väljalülitus on menüüs Konfiguratsioon 1 aktiveeritud. Niipea kui vajutatakse ühepoolse väljalülituse funktsioonisõrmist, reageerib mootor dosaatori klappe. Väljakülvi ajal juhitakse ühe poole seiskamist väetise puhul külviridade väljalülitamise poolt. Niipea kui enam kui pool ridade mootoritest on välja lülitatud, reguleeritakse automaatselt dosaatori klappi. Diagnostika 1 1. Külvisiini ülestõstmisel või langetamisel muutub potentsiomeetril väärtus. 2. Kui alarõhupuhur töötab, siis loetakse pöörete arvu impulsse. See näit ilmub vaid siis, kui masin on varustatud elektroonilise alarõhunäiduga. 3. Töötava alarõhu puhuri puhul loendatakse pöörete arvu impulsse mõlema puhuri jaoks. Ekraani keskel kuvatakse ühepoolse väljalülituse lüliti asendit. Ühepoolse mootori aktuaalset asendit kuvatakse potentsiomeetri pingeväärtuse kaudu (mv). See väärtus jääb vahemikku 500 ja 4500 mv. Keskmises asendis on see umbes 2200 mv. Seda väärtust kuvatakse ka punktis Servomootori kalibreerimine. 62

65 Diagnostika 2 Klapi diagnostika hoiatus Kui valite klapi reguleerimise jaoks mõeldud diagnostika tööakna valiku kõikide Maestrote puhul, millel asetatakse külgtiivad paagile, kuvatakse teadet, mis viitab manuaalsel klapi rakendamisel võimalikele ohtudele. Seda tuleb kinnitada helendava nupuga OK. Diagnostika 2 Selles menüüs saab kontrollida hüdrauliliste ventiilide, telje- ja torniandurite funktsioone. Kui klappimise juhtimisseade ei tööta, saab masina lülitusfunktsioonide abil transpordi- või tööasendisse klappida. Klapi diagnostika hoiatus HOIATUS Tahtmatutest hüdrosüsteemi liigutustest tingitud vigastusoht. Kui klappi reguleeritakse diagnostikamenüü kaudu, vastutab selle eest kasutaja. ¾ Kasutada masinat võimalikult ettevaatlikult. ¾Häirete korral lõpetada hüdrosüsteemi liigutused. Masina osade töökorra kontrollimine Aktiveeritud funktsioonisõrmiste taust muutub roheliseks ja vastav hüdrauliline ventiil lülitatakse sisse. Ehitusosade funktsiooni kontrollimiseks saab uurida voolusid või magnetpooluseid metallosade abiga. Ehitusosasid saab liigutada hüdraulilise juhtseadmega. ¾Jälgida vaba liikumisruumi. 63

66 Funktsioonisõrmis Telje sisse- või väljanihutamine Telje asendit kuvatakse ekraanil (A) punktis Telje sissesõitmise andur või Telje väljasõitmise andur vasaku ja parema jaoks vastavalt 0 või 1-ga. Järgmisest tabelist saab võtta, milliseid väärtusi kuvatakse vastavalt telje asendile. Telje andur Telje andur Olek Telg sisse sõidetud Telg välja sõidetud Telg sisse sõidetud Telg välja sõidetud A B 1 Andur vasakul Andur paremal Ülemine joonis näitab masinat, telge ja torni transpordiasendis. 2. Funktsioonisõrmis Tiibade klappimine ette välja või sisse Tähelepanu! Tornid peavad transpordiasendis olema kokku klapitud. Pukkalus peab olema u 75 ulatuses üles tõstetud. 3. Funktsioonisõrmis Pukkaluse tõstmine / langetamine Pukkaluse kõrgust kuvatakse potentsiomeetri näidu väärtuse kaudu. Potentsiomeetri väärtust seadistatakse menüüs "Kalibreerimine" koos väärtuse ülevõtmisega 0 ja 90 korral. Anduri vahetamise järel tuleb väärtus siin uuesti kalibreerida. 4. Funktsioonisõrmis Torni kokku või lahtiklappimine Tähelepanu! Jaoturtorne tohib lahti või kokku klappida ainult lahti klapitud tiibadega. 5. Funktsioonisõrmis Tugirataste sisse- või väljakeeramine Tähelepanu! Enne sissepööramist tuleb ümberehitamisel paigaldada transportimiseks alumiiniumklambrid. 6. Hüdroventiil Külviüksuse sissetõmbamine Selle funktsioonisõrmisega saab külviüksuse sisse tõmmata. 7. Hüdroventiil Piirõhk Kui puhur Seed On Demand on sisse lülitatud, võib külviüksused ja klapptiivad eelpingestada. Tööasendis surutakse külviüksused puhuri surve jõul maasse ja klappimissilindrid eelpingestatakse. Näiteks ümberpööramisalal väljatõstmisel sulgeb end hüdroventiil. Külviüksusi ei eelpingutata enam. Kõik sisselülitatud funktsioonid saab samal ajal välja lülitada. MÄRKUS Selle funktsioonisõrmisega saab häirete korral kõik hüdraulilised liigutused lõpetada. 64

67 Käsitsi klappimine Kui tõstmise või klappimise juhtimisseadme andurid ei tööta, saab selles menüüs ehitusosi käsitsi juhtida Kokkuklappimine ¾ Lülitage kõik puhurid välja ja klappige piire käsitsi kokku. Selleks järgida masina kasutusjuhendit. ¾ Eemaldada alumiiniumklambrid tugirataste küljest. 1. Vajutage funktsioonisõrmist (4). Rakendage juhtseade ja klappige külvitornid täielikult kokku. Ekraanil peab mõlema Torni anduri näidu korral kuvama Vajutage funktsioonisõrmist (3). Rakendage juhtseade ja tõstke pukkalus kuni umbes 75 üles. 3. Vajutage funktsioonisõrmist (6). Rakendage juhtseade ja tõmmake külviüksused sisse. 4. Vajutage funktsioonisõrmist (2). Rakendage juhtseadet ja klappige mõlemad tiivad täielikult kokku. 5. Vajutage funktsioonisõrmist (3). Lasta pukkalus alla kuni tiivad on kindlalt toetuskonksudel. 6. Vajutage funktsioonisõrmist (1). Tõmmake telg täielikult sisse. Sealjuures tuleb sõida kiiremini kui 2 km/h. Tugirattad tõmmatakse automaatselt kaasa. 7. Lukustage või kinnitage juhtseadmed traktori külge. A B 1 4 Lahtiklappimine 1. Vajutage funktsioonisõrmist (1). Tõmmake telg täielikult välja. Sealjuures tuleb sõida kiiremini kui 2 km/h. Tugirattad lükatakse automaatselt välja. 2. Vajutage funktsioonisõrmist (3). Tõstke pukkalus üles, kuni tiivad on toetuskonksudest vabad. 3. Vajutage funktsioonisõrmist (2). Rakendage juhtseadet ja klappige mõlemad tiivad täielikult lahti. 4. Vajutage funktsioonisõrmist (6). Rakendage juhtseade ja laske külviüksused välja. 5. Vajutage funktsioonisõrmist (3). Rakendage juhtseade ja laske pukkalus alla. 6. Vajutage funktsioonisõrmist (4). Rakendage juhtseade ja klappige külvitornid kuni piirajani lahti. Ekraanil peab mõlema Torni anduri näidu korral kuvama 0. ¾ Klappige piiraja käsitsi lahti. ¾ Sisestage alumiiniumklambrid tugirataste külge. 65

68 Lisaarvuti 2 Reaarvuti Diagnostika 1 Diagnostika Diagnostika 1 1. Mikrograanuli 2 ja 3 jaoks mõeldud doseerimismootorite pöörete arvu signaali näit. ¾ Rakendada funktsioonisõrmist Doseerimismootor 2 või Doseerimismootor 3. Mootor hakkab tööle. Funktsioonisõrmise taust muutub roheliseks. Pöörete arvu impulsse loendatakse kaasa. 2. Elektroonika voolukulu kuvatakse fiktiivse väärtusena. Väärtus ei vasta tegelikule voolutugevusele (ma). 3. Täitetase mõlema mikrograanulite paagi jaoks. Tühja paagi korral on 0 ja täidetud paagi korral 1. Diagnostika 1 Siin saab kontrollida üksikuid reamootoreid. Lisaks saab teada, milline üksikteradosaator on määrdunud ja milline mootor käib raskelt. Testi jaoks on pöörete arvuna ette antud 40 1/min. Raskesti käivad mootorid vajavad rohkem voolu, et saavutada see pöörete arv. Põhjuse paremaks määratlemiseks kõrvalekallete korral saab testi viia läbi koos või ilma alarõhupuhurita. Selle funktsioonisõrmisega saa valida rea. Selle funktsioonisõrmisega saab valitud mootorid sisse või välja lülitada. Üksikteradosaatorid töötavad seni, kuni funktsioonisõrmist uuesti vajutatakse. CE funktsioonisõrmisega saab kustutada veerustagurpidi olevad sisendid. Selle funktsioonisõrmisega saab kuvada reaarvuti tarkvaraversiooni. 66

69 ¾ Valida välja soovitud üksikteradosaatorite mootorid. ¾Lülitada mootorid sisse. 1. Siin kuvatakse sisselülitatud reamootorite sisendvool. 2. Tagurpidi käik Siin kuvatakse, kui sageli püüdis ajam tagurpidi käiguga blokeeringut ise kõrvaldada, mis võib esineda siis, kui terad jäävad kinni. CE-funktsioonisõrmisega saab sisendid uuesti kustutada. 3. Siin kuvatakse BUS-signaali seadistatud ülekandemäära (boodikiirus). ¾Lülitada kõik read järjestikku sisse, et voolukulus saaks kõrvalekalded paremini tuvastada. Kõrvalekalded peaksid olema võimalikult väikesed. Reaajamite täiendav diagnostika Süsteemi käivitamisel viiakse kooskõlla integreeritud reaarvutite seerianumbrid salvestatud sihtkonfiguratsiooniga. Et reaajamite täiendavat diagnostikat saaks kasutada, peab olema installitud reaarvuti tarkvara 2903/10. Reaajamite täiendav diagnostika Selle funktsioonisõrmisega saab salvestada reaarvuti paigutuse. Seerianumbrite salvestamine Pärast ülendamist tarkvaraversiooniks tuleb salvestada ühe korraga reaarvutite järjestus. Arvuti tuvastatakse seerianumbri põhjal. Süsteemi esmakordsel käivitamisel kuvatakse automaatselt rea diagnoosi lehte, kuna süsteemis pole veel ühtegi seerianumbrit salvestatud. Kui iga rea jaoks tuvastatakse täpselt üks ajam, saab järjestuse salvestada tarkvaraklahviga SN SAVE. Kui süsteemi käivitamisel esineb probleem, ei saa järjestust salvestada. Kui reaarvutid vahetatakse välja, tuleb konfiguratsioon uuesti salvestada. Süsteem aktualiseeritakse alles pärast sealt lahkumist ja ning diagnostikamenüü avamist. 67

70 Diagnostika Kui süsteemi käivitamisel tuvastatakse juba salvestatud seerianumbrites kõrvalekaldeid, nt kui reaarvutit ei leita või kui esineb mitmekordseid aadresse, kuvatakse kohe reaarvuti diagnostikalehte. Sellel diagnostikalehel saab kontrollida, millises reas on viimasest süsteemi käivitusest alates muudatusi tehtud. Töötundide näidik Reaarvuti diagnostikamenüü lisalehel kuvatakse mootorite seerianumbreid ja nende juurde kuuluvaid töötunde. Järgmiste sümbolite abiga kuvatakse erinevaid olekuid. Korras Nende ridade jaoks on salvestatud seerianumber tuvastatud. Mootorid vahetatud Nende ridade jaoks tuvastati seerianumber, kuid see ei vasta salvestatud andmetele. Mootor puudub Selles reas ei tuvastatud seerianumbrit. Mitmekordne aadress Selle rea jaoks tuvastati salvestatud ja vee mitu seerianumbrit. Mitmekordne aadress Selle rea jaoks ei tuvastatud salvestatud seerianumbrit, kuid leiti mitu muud seerianumbrit. Reaarvuti tarkvaraversiooni näit Reaarvuti tarkvaraversiooni näitu saab diagnostikaalasse jõuda menüüpunktidest Reaarvuti või Loendur/tarkvara. Funktsioonisõrmis - Reaarvuti tarkvaraversiooni näit Reaarvuti tarkvaraversiooni näit. 68

71 Väetisevoolu järelevalvesüsteem Diagnostika Diagnostika 1 Kui väetisevoolu moodul on tuvastatud, saab kuvada diagnostikat. 1. Näitab väetisevoolu mooduli toitepinget. 2. Näitab väetisevoolu tarkvaraversiooni. 3. Näitab Bootblocki tarkvaraversiooni. 4. Näitab väärtusi väljundpingete jaoks silmuses 1. Pingeväärtused peavad jääma vahemikku 11,5 V ja 14 V. (11,5 V < U < 14 V) 5. Kui on paigaldatud teine väetisevoolu moodul, saab teisele diagnostikalehele liikuda nooleklahvidega. Lehel Diagnostika 2 kuvatakse väärtusi mooduli 2 ja silmuste 3 ja 4 jaoks, kui on olemas teine väetisevoolu moodul. 69

72 Loendur / tarkvara Diagnostika Näitab peaarvuti tarkvaraversiooni. 2. Object-Pool näitab maskipuuli versiooni. 3. Siin kuvatakse paigaldatud lisaarvuti tarkvaraversioone. Selle funktsioonisõrmisega saab liikuda süsteemi andmete juurde. Ekraani keskel kuvatakse masina koguvõimsust. Sealt selguvad külvimaterjali, väetise ja mikrograanulite jaoks külvamise kogused. Pinna, läbitud vahemaa ja sealjuures möödunud aeg võetakse nüüd summana kokku, kui masin on tööasendis. Töötunde loendatakse seni, kui terminal on sisse lülitatud. Neid andmeid ei ole võimalik kustutada. Funktsioonisõrmisega CE kustutatakse maskipuul terminalist ja süsteem käivitatakse uuesti. Uuesti käivitamisel laaditakse tööakende valik automaatselt arvutilt terminalile üle. Seda funktsiooni tohib kasutada vaid siis, kui terminal ei paku valikute kustutamiseks väliseid võimalusi. Reaarvuti riist- ja tarkvara olekutes on nimekirjad. Enama kui 12 reaga arvutite puhul hõlmab kujutis rohkem ekraanilehti. Reaarvuti tarkvaraversioonide näit 70

73 Koguste tabel - Maestro CC Erinevate väetisesortide ja kaalude tõttu on need tabelid vaid lähtepunktiks. Masin/töölaius 6,70 CC: 4,2 m 6.75 CC: 4,5 m 6.80 CC: 4,8 m Väetise kogus (kg/ha) Rootor V (cm 3 ) v (km/h) min max Masin/töölaius 8.70 CC: 5,6 m 8.75 CC: 6,0 m 8.80 CC: 6,4 m Väetise kogus (kg/ha) Rootor V (cm 3 ) v (km/h) min max Masin/töölaius CC: 5,4 m CC: 6,0 m Väetise kogus (kg/ha) Rootor V (cm 3 ) v (km/h) min max

74 Koguste tabel - Maestro SW Erinevate väetisesortide ja kaalude tõttu on need tabelid vaid lähtepunktiks. Masin/töölaius 12,70 SW: 8,4 m SW: 9,0 m Väetise kogus (kg/ha) Rootor V (cm 3 ) v (km/h) min max Masin/töölaius SW: 8,1 m SW: 9,0 m Väetise kogus (kg/ha) Rootor V (cm 3 ) v (km/h) min max Masin/töölaius SW: 11,2 m SW: 12,0 m SW: 12,8 m Väetise kogus (kg/ha) Rootor V (cm 3 ) v (km/h) min max Masin/töölaius SW: 16,8 m SW: 18,0 m SW: 18,0 m Väetise kogus (kg/ha) Rootor V (cm 3 ) v (km/h) min max

75 73

76 Veakood Selles peatükis kirjeldatakse veateateid, mida kuvatakse terminalil. Legend Kood Tüüp Tekst Näit Kordusaeg Kinnitus Esitus Tegutsemisjuhis Akustiline hoiatus kriitiline Probleem Kood Tüüp Tekst Näit Kordusaeg Kinnitus Esitus Tegutsemisjuhis Akustiline hoiatus Kriitiline probleem Näitab teate numbrit. Näitab, kas tegu on hoiatusteate (W) või häirega (A). Tekst, mida kuvatakse teates. Näitab pilti, mida kuvatakse terminalil. Näitab, kas ja millise intervalliga teadet korratakse. Näitab, kas ja kuidas saab teadet kinnitada. Näitab teate põhjust. Näitab, kuidas saab teate põhjuse kõrvaldada. Näitab, milline akustiline hoiatus esitatakse. Näitab, kas probleemil on külvile suur mõju. 74

77 Häirete tööaknad Tarkvaras on häirete ja hoiatusteadete rida, mida kuvatakse rikete korral. Need tööaknad sisaldavad lühikesi selgitusi ja vastavaid hoiatussümboleid. Iga selline teade sisaldab veakoodi, mida kuvatakse ekraani paremas alumises nurgas. Ühe veakoodide nimekirja ja nende juurde kuuluva kirjelduse leiate HORSCHi veakoodide rakendusest HORSCH Error Codes. Rakendus on saadaval ios ja Androidi seadmete jaoks. Nende kõrvalt leiatelevaate horschupdateserver.de/de/overview.html. Häire ja veakood (nool) Rakenduses Error Codes eristatakse kolme erinevat ala. Ülemises alas kuvatakse sümboleid. Keskmises alas kuvatakse vastava teema kohta hoiatussümboleid. Sümbol Hoiatuskolmnurk Stoppsümbol Tähendus Tähelepanu - oht! Tegevus tuleb kohe katkestada! Alumises alas leiate selgitused. 75

78 Kood Tüüp Tekst Näit Kordusaeg Kinnitus 1-2 H Puhuri pöörlemiskiirus x liiga väike - pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 2-2 A Puhuri pöörlemiskiirus x liiga väike 15 s Pole vajalik, kaob 5 sekundi pärast, hoiatusteade jääb seisma. 3-2 H Puhuri pöörlemiskiirus x liiga suur - pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 4-2 H Nimiväärtusest ei peeta kinni (liiga madal). - pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 5-2 H Nimiväärtusest ei peeta kinni (liiga kõrge). pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 76

79 Esitus Tegutsemisjuhis Akustiline hoiatussignaal Kriitiline probleem Puhuri pöörlemiskiirus on liiga madal. Sisestatud väärtustest ei saa kinni pidada. Kontrollimiseks: Anduri talitlus/impulsside loendus (diagnostikamenüü) Anduri asend Piirväärtused masina konfiguratsioonis Seadistatud impulsid Ühekordne signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Puhuri pöörlemiskiirus on liiga madal. Sisestatud väärtustest ei saa kinni pidada. Suurendada puhuri pöörete arvu. Kontrollimiseks: Anduri talitlus/impulsside loendus (diagnostikamenüü) Anduri asend Piirväärtused masina konfiguratsioonis Seadistatud impulsid 3 järjestikust signaali Jah Külviviga/ külvi katkestus Puhuri pöörete arv liiga kõrge. Sisestatud väärtustest ei saa kinni pidada. Vähendada puhuri pöörete arvu. Kontrollimiseks: Anduri talitlus/impulsside loendus (diagnostikamenüü) Anduri asend Piirväärtused masina konfiguratsioonis (max /min) Seadistatud impulsid Ühekordne signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Etteantud normkogusest ei saa kinni pidada. Kehtib reaarvuti ja dosaatori (väetis) kohta. Kontrollimine: Seadistatud sihtväärtus. Tahke väetis: Sobiv rootor? Külviproov õigesti võetud? Korrektne dosaatorketas üksikteradosaatoris? Viljade parameetrid Külvitoru andurite talitlus. Külvise täitetase. Vedel väetis: Sobivad düüsiplaadid? Leke/ummistus? Korrektne sõidukiirus? ühekordne signaal vastava reaarvuti kohta Ei Külviviga/ külvi katkestus Etteantud normkogusest ei saa kinni pidada. Kehtib reaarvuti ja dosaatori (väetis) kohta. Kontrollimine: Seadistatud sihtväärtus. Tahke väetis: Sobiv rootor? Külviproov õigesti võetud? Korrektne dosaatorketas üksikteradosaatoris? Viljade parameetrid Külvitoru andurite talitlus. Külvise täitetase. Vedel väetis: Sobivad düüsiplaadid? Leke/ummistus? Korrektne sõidukiirus? ühekordne signaal vastava reaarvuti kohta Ei Külviviga/ külvi katkestus 77

80 Kood Tüüp Tekst Näit Kordusaeg Kinnitus 6-2 H Liiga madal alarõhk pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 7-2 H Liiga kõrge alarõhk pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 8-2 H ISOBUSühenduse viga pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 9-2 H ECU-BUS-viga pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 10-2 H ECU2-BUS-viga pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 11-2 H Lõppasendisse ei jõutud. pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 12-2 H Keskkohani ei jõutud. pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 16-2 H Külvivool puudub (silmuse number) pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 78

81 Esitus Tegutsemisjuhis Akustiline hoiatussignaal Kriitiline probleem Seadistatud alarõhust ei saa kinni pidada. Kontrollimine: Tegelik väärtus sihtväärtuse suhtes korrektne (viljaparameetrid)? Suurendada puhuri pöörete arvu, kontrollida muutmata alarõhunäidiku puhul anduri talitlust. Masina konfiguratsioon: Alarõhuandur ja/ei? ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Seadistatud alarõhust ei saa kinni pidada. Kontrollimine: Tegelik väärtus sihtväärtuse suhtes korrektne (viljaparameetrid)? Erand: Kui on vaja suuremat alarõhku, kohandada hoiatuse piiri. Vähendada puhuri pöörete arvu, kontrollida muutmata alarõhunäidiku puhul anduri talitlust. Masina konfiguratsioon: Alarõhuandur ja/ei? ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus ISOBUS-ühenduse ja peaarvuti vaheline side on häiritud. Kontroll: Kontrollida traktori ja masina vahelist pistikühendust. Jätkuval esinemisel võtta ühendust müüjaga. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Peaarvuti CAN-out ja ühendatud komponentide vaheline side on häiritud. Kontrollimine: Peaarvuti väljundi ja ühendatud komponentide vahelised pistikühendused. Jätkuval esinemisel võtta ühendust müüjaga. Pidev üksteisele järgnev signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Lisaarvuti CAN-out ja ühendatud komponentide vaheline side on häiritud. Kontrollimine: Lisaarvuti väljundi ja ühendatud komponentide vahelised pistikühendused. Jätkuval esinemisel võtta ühendust müüjaga. Pidev üksteisele järgnev signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Ühe poole väljalülituse klapp ei jõudnud lõppasendisse. Kontrollimine: Kontrollida mootori ja anduri vahelist talitlust diagnostikamenüü kaudu. Kontrollida mehaaniliselt injektorit/külvilüüsi. Liigub kergelt/blokeeritud? ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Ühe poole väljalülituse klapp ei jõudnud keskasendisse. Kontrollimine: Kontrollida mootori ja anduri vahelist talitlust diagnostikamenüü kaudu. Kontrollida mehaaniliselt injektorit/külvilüüsi. Liigub kergelt/blokeeritud? ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Väetise järelevalvesüsteemiks valiti Dickey John. Tööasendis ei kuvata asjassepuutuvate andurite jaoks külvivoolu vastavalt silmusele. Kontrollimine: Külvivoolikud (ummistus). Väetise voolu süsteem, järgida kasutusjuhendit. ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus 79

82 Kood Tüüp Tekst Näit Kordusaeg Kinnitus 17-2 H Kommunikatsiooniviga (kollane) (silmuse number) pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 18-2 H Kommunikatsiooniviga (kollane) (silmuse number) pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 19-2 H Reaarvuti ülevool (Voolutarve liiga suur) pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 20-2 H Reaarvuti variatsioonikoefitsient (VK) liiga kõrge pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 21-2 A Mootor x seisab. 0 sekundit pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 23-2 A Lisaarvuti rikkis 60 sekundit Kinnitage ESC-ga A Reaarvuti rikkis. 10 sekundit Kinnitage ESC-ga A Reamootor ülekoormatud külvi ajal 10, muidu 60 sekundit Kinnitage ESC-ga. 80

83 Esitus Tegutsemisjuhis Akustiline hoiatussignaal Kriitiline probleem Väetise järelevalvesüsteemiks valiti Dickey John. Kahe üksteise järel asetseva anduri vaheline side on ühest küljest silmuses kuvatud anduriga katkestatud. Süsteem on jätkuvalt töövõimeline. Kontrollimine: Kuvatavate andurite ühenduskaabel. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Väetise järelevalvesüsteemiks valiti Dickey John. Andurite vaheline side on teisest küljest katkestatud. Korrektne külvi-/väetise voolu järelevalve pole tagatud. Kontrollimine: Kuvatavate andurite ühenduskaabel. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Voolutarve kuvatava rea jaoks liiga kõrge. Eelseadistatud piirväärtus: 4 A reaarvuti kohta. Üksikteradosaatori kontrollid: Määrdunud? Kulunud? Vajadusel asetada alla täiendavad vahekettad, ja selleks järgida masina kasutusjuhendit. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Variatsioonikoefitsient (VK) liiga kõrge. Eraldi näit iga reaarvuti jaoks. Eelseadistatud väärtus sõltub viljast. Kontrollimine: Üksikteradosaatori seadistused Korrektne dosaatorketas? Külvisele kohandatud alarõhu seadistus? Seadistused viljaparameetrite piirväärtuste jaoks. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Kuvatava paagi jaoks mõeldud väetise dosaatori mootor seisab töö ajal. Kontrollimine: Korrektne rootor? Kaabli murd? Pistikühendused Mootor vigane? 3 järjestikust akustilist signaali. Jah Külviviga/ külvi katkestus Ühenduse katkestamine kuvatava lisaarvuti jaoks. Kontrollimine: Pistikühendused ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Ühendused kuvatava reaarvutiga on katkestatud. Põhjuseks on kuvatava rea puuduv voolutoide. Vigane võib olla ka kuvatava rea elektroonika. Kontrollimine: Vigase rea kaabeldust ja sellele eelnevad kaablid. ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Ajamimootor viitab kuvatavas reas liiga suurele voolukulule (pidevalt üle 5 ampri). Voolukulu piiratakse pöörete arvu vähendamisega. Üksikteradosaatori kontrollid: Võõrkeha? Määrdunud? Kulunud? ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus 81

84 Kood Tüüp Tekst Näit Kordusaeg Kinnitus 26-2 A Reamootori rike külvi ajal 10 sekundit, muidu 60 sekundit Kinnitage ESC-ga A Reamootor ülekuumenenud. külvi ajal 10 sekundit, muidu 60 sekundit. Kinnitage ESC-ga H Reaarvuti, elektripinge liiga madal (toitepinge) pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 29-2 A Reamootor/dosaator blokeeritud Kinnitage ESC-ga A Terade ülevool (Overflowalarm) 0 sekundit. Kinnitage ESC-ga H Dosaatori mootori pöörete arvu hoiatus (pöörete arv liiga suur) 32-2 A Pöörete arv liiga kõrge. pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 5 sekundit pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 33-2 H Pöörete arv liiga madal. pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 34-2 H Koguvoolutarve läheb maksimumile pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 82

85 Esitus Tegutsemisjuhis Akustiline hoiatussignaal Kriitiline probleem Kuvatavas reas teatab ajamimootor "defektist". Vahetada mootor välja. 3 järjestikust akustilist signaali. Jah Külviviga/ külvi katkestus Ajamimootor teateab kuvataval real "liiga kõrge temperatuur". Mootor lülitub välja. Korduvalt esinemisel vahetada mootor välja. 3 järjestikust akustilist signaali. Jah Külviviga/ külvi katkestus Ajamimootoril on pinge liiga madal. Põhjus on enamasti süsteemis esinevas pingelanguses, nagu eelneva mootori liiga kõrge voolukulus või vigases ühenduses vooluallikaga. Kontrollimine: Voolutoide ja pistikühendused arvuti ja külvisiinide vahel. Paigalduskomplekt akuga ühendatud? PowerPack ühendatud? ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Kuvatavas reas on dosaatorketas kinni kiilunud ja see ei vabane, kui seda tagasi keerata. Kontrollimine: Kontrollida üksikteradosaatorit võõrkehad suhtes. ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Ülevoolu kuvatakse, kui doseeritakse liiga palju terasid. Hoiatusteate kuvamine sõltub viljast, konfigureeritav. Eelseadistus: Hoiatusteade on aktiivne vaid päevalillede korral, muude viljade puhul see aktiivne pole. Kontrollimine: Seed-on-Demand puhuri (puhur 2) pöörete arv. Sissevoolusiibri asend. 3 järjestikust akustilist signaali. Ei Külviviga/ külvi katkestus Väetise dosaatori pöörete arv liiga kõrge. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Väetise dosaatori maksimaalne pöörete arv ületatud. Kontrollimine: Kas rootor sobib väljastuskogusega? Kiirusala korrektne? Võtta uus külviproov. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Väetise dosaatori minimaalne pöörete arv ületatud. ühekordne akustiline signaal. Ei Külviviga/ külvi katkestus Väärtus peab olema 3 sekundit katkestatud, enne kui kuvatakse hoiatust. Kontrollimine: Üksikute mootorite voolukulu, järgida kasutusjuhendit. Hoiatuse piirid Üksikarvuti süsteem: 45 A Kaksikarvuti süsteem: 90 A ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus 83

86 Kood Tüüp Tekst Näit Kordusaeg Kinnitus 36-2 A Sporaadiline töökatkestus Kinnitage ESC-ga A Väärtus jääb sisestusväljast välja Pärast tööalasse uue sisendi märkimist. pole vajalik 38-2 H Kuvatud paagis on rõhulang. pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 39-2 A Kuvatud paagis on rõhulang. 10 sekundit Kinnitage ESC-ga A Null-terade alarm Kinnitage ESC-ga A Vedelväetise kogus null Kinnitage ESC-ga H Täitetase madal (paak tühi) pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 45-2 A Sillaehitusalarm Kordus pärast tööasendi muutust. Kinnitage ESC-ga A Reaarvuti pöörete arv liiga suur 84

87 Esitus Tegutsemisjuhis Akustiline hoiatussignaal Kriitiline probleem Töösignaal on 3 km/h ületava kiiruse korral kauem kui 3 sekundit katkestatud. Kontrollimine: Masin ujuvasendis? Kontrollida töölülitit diagnostika tööaknas. ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Valitud sisendi suurus pole lubatud. Keelatult sisestatud väärtust ei kasutata. Sisestada lubatud väärtus. 3 järjestikust akustilist signaali. Ei Külviviga/ külvi katkestus Esineb rõhulang/lülitussignaal (sõltuvalt puhurist). Kontrollida paagi tihedust. ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Rõhulang/lülitussignaal on katkestatud kauem kui 5 sekundit. Masin tööasendis. Kontrollida paagi tihedust. Kolm järjestikust akustilist signaali Jah Külviviga/ külvi katkestus Külvitoru andur ei näita ühtegi tera. Rakendamisel pärast 4 sekundit, töö ajal pärast 3 sekundit. Kontrollida: Seed on Demand süsteem Paagi maht Külvitoru andur Üksikteradosaator ühekordne akustiline signaal Jah Külviviga/ külvi katkestus Kogus on "0", kui pole mõõdetud ühtegi läbivoolumõõturi impulssi. Kontrollida: Paagi maht Kraani asend Lekked? Ummistused? Impulsi loendus (diagnostikamenüü) ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Täitetaseme andur ei näita väetist. Mõeldud informeerimiseks. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Kuvatava paagi dosaator on tühi. Täita paaki. Kõrvaldada väetise sild. Kontrollida andurit. 3 järjestikust akustilist signaali Jah Külviviga/ külvi katkestus Toodangu kiirus on liiga suur. Dosaatori mootor ei suuda nõutud pöörete arvu hoida. Seetõttu ei saa taime nimivahemaast kinni pidada. Vähendada sõidukiirust. Ei Külviviga/ külvi katkestus 85

88 Kood Tüüp Tekst Näit Kordusaeg Kinnitus 65-2 A Väetise voolumoodul on välja lülitunud. Kinnitage ESC-ga A Kontrollige klapi suunda. Kinnitage ESC-ga A Mikrograan. arvuti kasut. kõrv. 60 sekundit Kinnitage ESC-ga H Powerpacki pöörete arv liiga madal. pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 71-2 H Powerpacki pöörete arv liiga suur. pole võimalik kuni viga on kõrvaldatud 86

89 Esitus Tegutsemisjuhis Akustiline hoiatussignaal Kriitiline probleem Ühendus väetise voolumooduliga on katkestatud. Kontrollida pistikühendust ja kaabeldust mooduliga. Ei Külviviga/ külvi katkestus Hüdraulika juhtseadme rakendamine vales suunas. Hüdraulika juhtseadme rakendussuuna muutmine. 3 järjestikust akustilist signaali Ei Külviviga/ külvi katkestus Ühendus mikrograanulite arvutiga on katkestatud. Kontrollida pistikühendust ja kaabeldust mikrograanulite arvutiga. Ei Külviviga/ külvi katkestus Pöörete arv jääb lubatud vahemikust väljapoole. Kontrollida piirväärtust. Kontrollida hüdroõli läbivoolukogust. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus Pöörete arv jääb lubatud vahemikust väljapoole. Kontrollida piirväärtust. Kontrollida hüdroõli läbivoolukogust. ühekordne akustiline signaal Ei Külviviga/ külvi katkestus 87

90 Indeks Symbole 100-meetrine teelõik 49 D Diagnostikaprogramm 60 Doseerimiskontroll 25 E Ekraan 10 F Funktsioonisõrmis 7 H Häirete tööaknad 75 J Jääkkogused 37 K Käsitsi klappimine 65 Klapi diagnostika 63 Kontuur 43 Külvamine 23 L LED 54 Lisaklahvi valik 50,52 N Näidud 6 P Paigaldus 5 Põllu kontuur 53 Potentsiomeetri kalibreerimine 49 PowerPack 54 R Rea detailid 12 Rea individuaalne külvikogus 13 Ridade väljalülitamine 13 S Section Control 57 Sõiduraja juhtsüsteem 37 T Täiendav diagnostika 67 Tööaken 9 Tulemused 28 V Väetisepaigutaja 40 Väetisevoolu kontroll 55 Variable Rate 57 Vedel väetis 30,41 Viljade parameetrid 34 88

91 89

92

93 Kõik andmed ja joonised on ligilähedased ja ei kohusta tootjat. Jätame endale õiguse ehituses tehnilisi muudatusi teha. HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf Tel.: Fax: et

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V r ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidise

Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V r ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidise Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V4.20151217r2 31302713-02-ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Impressum Dokument Autoriõigus

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem