Kasutusjuhend. MULTI-Control. HORSCH Art.-Nr: Seis: V Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kasutusjuhend. MULTI-Control. HORSCH Art.-Nr: Seis: V Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit."

Väljavõte

1 Kasutusjuhend MULTI-Control Seis: V a-02-ET HORSCH Art.-Nr: Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

2 Impressum Dokument Autoriõigus Kasutusjuhend Toode: MULTI-Control Dokumendi number: a-02-ET Alates tarkvaraversioonist: V Originaalkeel: saksa Müller-Elektronik GmbH & Co.KG Franz-Kleine-Straße Salzkotten Saksamaa Tel: ++49 (0) 5258 / Fax: ++49 (0) 5258 / E-post: Veebileht:

3 Sisukord Sisukord 1 MULTI-Controlist 4 2 Põhimõisted Doseerimisseadmed Töötlemiskaardid 5 3 MULTI-Controli võimalikud funktsioonid MULTI-Rate MULTI-Product MULTI-Device MULTI-Boom MULTI SECTION-Control 8 4 Väljastuskoguse reguleerimise konfigureerimine Shape-töötlemiskaartide kasutamine ISOBUS-TC konfigureerimine ja andmete ülekandmine Põllu loomine Töötlemiskaardi importimine Tellimuse loomine Tellimuse käivitamine Etteantud väärtuste määramine ISO-XML-töötlemiskaartide kasutamine Konstantse etteantud väärtuse määramine 15 5 Osalaiuse aktiveerimise konfigureerimine a-02-ET V

4 1 MULTI-Controlist 1 Eeldused MULTI-Controlist MULTI-Control on ette nähtud selleks, et edastada tööülesandeid samaaegselt paljudele põllumajandusmasinate üksikutele komponentidele. MULTI-Controli kasutamiseks on vaja järgmist: ISOBUS-toega masin, mis vastab vähemalt järgmistele tingimustele: sellel on rohkem kui üks doseerimisseade. Seda kasutatakse mitmete erinevate toodete üheaegseks väljastamiseks. Näiteks: doseerimisseadmega külvimasin väetiste ja seemnevilja jaoks. Masinal on mitu töölaiust, mida saab jagada osalaiusteks. Näiteks: väetisejuha ja külvisejuhaga külvimasin. Rakenduse MULTI-Control litsents. Rakenduse ISOBUS-TC litsents. MULTI-Control laiendab rakendust ISOBUS-TC. Lugege ka ISOBUS-TC juhendit. Maksimaalselt 200 SECTION-Controli osalaiust. 4 V a-02-ET

5 Põhimõisted Doseerimisseadmed Põhimõisted Doseerimisseadmed Doseerimisseade on masina komponent, mis vastutab väljastuskoguse reguleerimise eest. Näited. Pritsid reguleerventiil. Külvimasin doseerimismootor või mehhaaniline või hüdrauliline doseerimisajam. Väetiselaotur doseerimisluuk, doseerimisteod, transpordilindid või muud doseerimismasinad, mis reguleerivad, kui palju väetist kukub laotusketastele. Iga doseerimisseade reguleerib väljastuskogust, mis väljastatakse ühe või mitme osalaiuse kaudu. Nende osalaiuste GPS-asend on määrav selle jaoks, millisest töötlemiskaardi osast tuleb üle võtta etteantud väärtus. 2.2 Töötlemiskaardid Töötlemiskaardid on kaardid, mis sisaldavad andmeid selle kohta, kui palju toodet (väetis, seemnevili, taimekaitsevahend) tuleb igas põllu osas väljastada. MULTI-Control eristab järgmisi töötlemiskaartide liike: Shape-vormingus töötlemiskaardid Shape-töötlemiskaardid kantakse terminali USB-mälupulgaga. Need salvestatakse ISOBUS-TC-s põlluandmetesse. ISO-XML-vormingus töötlemiskaardid XML-töötlemiskaarte hallatakse põllumaade registris ja lisatakse seal tellimustele. Iga töötlemiskaart sisaldab järgmist: põllu jaotamine osadeks etteantud väärtusega. Etteantud väärtused. Ühik, milles etteantud väärtusi mõõdetakse. Näited: l/ha, tk/ha, kg/ha. Ühik ütleb süsteemile, kas töötlemiskaart tuleb koostada vedelate või tahkete toodete jaoks. Ühik määrab ka selle, kas ISOBUS-juhtseadis saab töötada töötlemiskaardiga. Töötlemiskaart võib sisaldada üht või enamat toodet, mis võivad koosneda erinevatest vahenditest a-02-ET V

6 3 MULTI-Controli võimalikud funktsioonid MULTI-Rate MULTI-Controli võimalikud funktsioonid MULTI-Rate Masinal on küll mitu doseerimisseadet, kuid paagis on siiski ainult üks toode. Seega väljastatakse kõikide doseerimisseadmete kaudu alati ainult üks toode. Näide. Väetiselaotur: vasakult ja paremalt väljastatakse sama väetist. Kogus sõltub töötlemiskaardist. Sellisel juhul peavad mitmed doseerimisseadmed kasutama sama töötlemiskaarti: Shape-vormingu juhend [ 10] ISO-XML-vormingu juhend [ 13] 3.2 MULTI-Product Masin on ette nähtud erinevate toodete üheaegseks väljastamiseks. Iga toote jaoks peab seega olema asendist olenevalt edastatud igale doseerimisseadmele etteantud väärtus. Näited. Külvimasin väetised ja seemnevili üheaegselt. Prits kaks pritsimisvahendit üheaegselt. Väetiselaotur kaks väetisesorti üheaegselt. Tooted segatakse väljastamise ajal. Näide. Külvimasin: väetised ja seemnevili erinevate töötlemiskaartide alusel. Võimalikud meetodid, olenevalt töötlemiskaardi liigist. Meetod 1: üheaegselt kasutatakse mitut töötlemiskaarti. Iga töötlemiskaart sisaldab koguse ettekirjutusi kindla doseerimisseadme jaoks. Shape-vormingu juhend [ 10] ISO-XML-vormingu juhend [ 13] 6 V a-02-ET

7 MULTI-Controli võimalikud funktsioonid MULTI-Device 3 Meetod 2: üks töötlemiskaart sisaldab erinevaid ettekirjutusi mitmete doseerimisseadmete jaoks samaaegselt. Shape-vormingu puhul ei ole võimalik ISO-XML-vormingu juhend [ 13] Meetodi valik sõltub esmajoones sellest, millise arvutitarkvaraga töötlemiskaardid koostati. Terminal pakub mõlema meetodi jaoks lahenduse. 3.3 MULTI-Device Masinal on mitu tööseadet ja mitu juhtseadist. Iga juhtseadis juhib seejuures vähemalt üht doseerimisseadet. Näide. Vedelsõnnikulaotur ja külvimasin: töötlemine erinevate töötlemiskaartide alusel. Võimalikud meetodid, olenevalt väljastamise liigist. Meetod 1: üheaegselt kasutatakse mitut töötlemiskaarti. Iga töötlemiskaart sisaldab koguse ettekirjutusi kindla tööseadme ja selle doseerimisseadmete jaoks. Shape-vormingu juhend [ 10] ISO-XML-vormingu juhend [ 13] Meetod 2: ühe tööseadme jaoks kasutatakse ühte töötlemiskaarti. Teisele tööseadmele määrati juba juhtseadise rakenduses kindel etteantud väärtus või saab tööseade selle kindla etteantud väärtuse rakendusest ISOBUS-TC. Shape-vormingu juhend [ 10] ISO-XML-vormingu juhend [ 13] Selle masinaliigi korral pange tähele, et seadmete järjestuses rakenduses ISOBUS-TC on seadistatud õige järjestus. Kuidas muuta seadmete järjestust, saab vaadata ISOBUS-TC juhendist. Seadmete järjestuse näide ISOBUS-TC-s vedelsõnnikulaoturi ja täppiskülvikuga a-02-ET V

8 3 MULTI-Controli võimalikud funktsioonid MULTI-Boom Sõiduk Haakeseadis sõiduki ja vedelsõnnikulaoturi vahel Vedelsõnnikulaotur Haakeseadis vedelsõnnikulaoturi ja täppiskülviku vahel Täppiskülvik 3.4 MULTI-Boom Masin juhib mitut doseerimisseadet ja sellel on erinev poom. Seejuures võib väljastada ka mitut toodet. Näide. Erinevate poomidega külvimasin Sellisel juhul peavad mitmed doseerimisseadmed kasutama sama töötlemiskaarti: Shape-vormingu juhend [ 10] ISO-XML-vormingu juhend [ 13] 3.5 MULTI SECTION-Control Masin toetab MULTI-masinat või MULTI-poomi ja võimaldab igas tööpunktis automaatset osalaiuse aktiveerimist. Iga tööpunkti jaoks salvestatakse seejuures oma töötlemisetapp. 8 V a-02-ET

9 MULTI-Controli võimalikud funktsioonid MULTI SECTION-Control 3 Näide. Automaatse osalaiuse aktiveerimisega külvimasin Sellisel juhul kasutab doseerimisseade töötlemiskaarti. Shape-vormingu juhend [ 10] ISO-XML-vormingu juhend [ 13] a-02-ET V

10 4 Väljastuskoguse reguleerimise konfigureerimine Shape-töötlemiskaartide kasutamine 4 Väljastuskoguse reguleerimise konfigureerimine Selleks et masin saaks oma GPS-positsiooni ja töötlemiskaardi abil reguleerida väljastuskogust, tuleb masina doseerimisseade ühendada selle jaoks koostatud töötlemiskaardiga. Olenevalt masinatüübist peate te reguleerimiseks erinevalt tegutsema. Kui töötlemiskaarti ei ole Ühe või mitme doseerimisseadme jaoks puuduvad töötlemiskaardid. Olenemata sellest, kuidas on masin ehitatud, on teil alati võimalik töötada ka ilma töötlemiskaardita. Masina igale doseerimisseadmele saab ISOBUS-TC-s eelnevalt kindlaks määrata konstantse etteantud väärtuse. [ 15] Seda etteantud väärtust saab töö ajal käsitsi suurendada või vähendada. Juhtseadise rakenduses saab määrata kindla etteantud väärtuse. Sellisel juhul ei tohi ISOBUS- TC-s etteantud väärtust sisestada. Kindla etteantud väärtuse võib võtta põllumaade registrist. 4.1 Shape-töötlemiskaartide kasutamine Töötades Shape-töötlemiskaartidega, saab juhtimise jaotada järgmistesse etappidesse: 1. ISOBUS-TC konfigureerimine ja andmete ülekandmine 2. Põllu loomine 3. Töötlemiskaardi importimine 4. Tellimuse loomine 5. Tellimuse käivitamine 6. Etteantud väärtuste määramine Etapis 6 on kaks võimalust: kui väljastatakse ainult üht toodet, võib töötlemiskaardi määrata üksnes ühele doseerimisseadmele. Kui doseerimisseadet ei ole määratud, kasutavad kõik doseerimisseadmed töötlemiskaardi etteantud väärtust. Kui väljastatakse mitut toodet, määratakse õigele doseerimisseadmele vastav töötlemiskaart. Tuleb jälgida, et määrata saab ainult neid doseerimisseadmeid, mis toetavad vastavat ühikut (nt l/ha, tk/ha, kg/ha) Toimingud ISOBUS-TC konfigureerimine ja andmete ülekandmine 1. Kopeerige shp-töötlemiskaart USB-mälupulga kausta SHP. 2. Sisestage USB-mälupulk terminali. 3. Avage rakendus ISOBUS-TC. 4. Puudutage valikut Sätted. 5. Kontrollige, kas parameeter Töörežiim on seatud väärtusele Laiendatud. 6. Kui ilmub funktsioonisümbol, puudutage seda. Kui ei, jätke see etapp vahele. SD-kaardile luuakse kaust Taskdata. 10 V a-02-ET

11 Väljastuskoguse reguleerimise konfigureerimine Shape-töötlemiskaartide kasutamine 4 7. Pöörduge tagasi rakenduse avakuvale Toimingud Põllu loomine 1. Puudutage valikut Põllud. Kuvatakse juba loodud põldude nimekiri. 2. Looge uus põld. Kuvatakse andmete sisestamise vorm. 3. Sisestage soovitud identifikaator (põllu nimi). 4. Sulgege kuva. Teilt küsitakse, kas soovite muudatused salvestada. 5. Kinnitage. Kuvatakse loodud põldude nimekiri. Nimekirja lõppu ilmub uus põld Toimingud Töötlemiskaardi importimine 1. Puudutage põldu, millele soovite laadida töötlemiskaarti. Kuvatakse põllu omadused. Näete varem sisestatud andmeid ja nende kõrval üksikuid funktsioonisümboleid. 2. Avage impordivaade. 3. Puudutage valikut Andmetüüp. Kuvatakse võimalike andmetüüpide loend. 4. Valige Töötlemiskaart. 5. Puudutage valikut Failide valik. 6. Valige töötlemiskaart. 7. Töötlemiskaardi esmakordsel importimisel puudutage etteantud väärtusega veeru valimiseks esmalt valikut Veeruvalik ja seejärel üksuse valimiseks valikut Ühiku valik. Edaspidisel importimisel valitakse need väärtused automaatselt. 8. Kui põllule soovitakse väljastada mitut toodet, tuleb laadida mitu töötlemiskaarti. 9. Pöörduge tagasi rakenduse avakuvale Toimingud Tellimuse loomine 1. Puudutage valikut Tellimused. 2. Looge uus tellimus a-02-ET V

12 4 Väljastuskoguse reguleerimise konfigureerimine Shape-töötlemiskaartide kasutamine Ilmub kuva Tellimuse andmed : 3. Puudutage valikut Põld. 4. Valige välja põld, mida soovite töödelda. Kuvatakse üksnes neid põlde, mis on määratud püsiandmetes. 5. Sulgege vorm. 6. Jätke selles etapis vahele kategooriad Seadmed ja Etteantud väärtused. Tellimuse käivitamisel tunneb terminal automaatselt ära ühendatud seadmed. Seejärel saab sisestada ka etteantud väärtused. 7. Sulgege vorm. Kuvatakse järgmine teade: Kas soovite muudatused salvestada? 8. Kinnitage. Tellimus on koostatud ja valitud on töödeldav põld Toimingud Tellimuse käivitamine 1. Käivitage tellimus. Tellimuse sümboli värv muutub. Olete tellimuse käivitanud. Kategoorias Seadmed kuvatakse nüüd ühendatud ISOBUS-juhtseadist ja ME-Tractor- ECU-d Toimingud Etteantud väärtuste määramine Etteantud väärtuste määramine 1. Puudutage valikut Etteantud väärtused. Kuvatakse etteantud väärtuste ja töötlemiskaartide loend. Loendis on näha põlluandmetesse talletatud töötlemiskaartide nimetused. Etteantud väärtused, mis ei ole veel ühelegi doseerimisseadmele määratud, on tähistatud järgmise sümboliga: 2. Nüüd on kaks võimalust. 3. Võimalus a: kui masin väljastab ainult ühte toodet lahkuge kuvalt valikuga. Sellisel juhul ei määrata töötlemiskaarti ühelegi doseerimisseadmele. Kõik doseerimisseadmed kasutavad siis automaatselt sama töötlemiskaarti. Sellega on konfigureerimine lõppenud. 12 V a-02-ET

13 Väljastuskoguse reguleerimise konfigureerimine ISO-XML-töötlemiskaartide kasutamine 4 4. Võimalus b: kui masin väljastab erinevaid tooteid ja tellimus sisaldab seetõttu mitut töötlemiskaarti, tuleb need määrata doseerimisseadmetele. Järgige alljärgnevaid etappe. 5. Puudutage ülemist rida. Ilmub etteantud väärtuse sisestamise vorm. Read Kogus, Ühik ja Toode sisaldavad töötlemiskaardi väärtusi. 6. Puudutage valikut Seadme osa. 7. Valige doseerimisseade, mis peab töötama töötlemiskaardiga. 8. Sulgege vorm. Olete määranud doseerimisseadmele töötlemiskaardi. 9. Korrake seda toimingut loendi kõikide töötlemiskaartide puhul. 10. Sulgege vorm. Käivitatud on töötlemiskaardiga tellimus. Kui te sõidate nüüd põllu juurde ja aktiveerite masina, edastatakse etteantud väärtus GPSpositsioonile sobivalt ISOBUS-juhtseadisele. 4.2 ISO-XML-töötlemiskaartide kasutamine Kui teil kavandate tellimusi põlluregistris ja edastate need terminalile failivormingus taskdata.xml, tuleb tagada üksnes see, et iga töötlemiskaart määratakse õigele doseerimisseadmele. Seejuures on järgmised võimalused: kui väljastatakse ainult üht toodet, ei tohi töötlemiskaarti määrata ühelegi doseerimisseadmele. Nii kasutatavad seda kõik doseerimisseadmed. Väetiselaotur: vasakult ja paremalt väljastatakse sama väetist. Kogus sõltub töötlemiskaardist. Kui väljastatakse mitut toodet, määratakse iga töötlemiskaart või iga etteantud väärtus õigele doseerimisseadmele a-02-ET V

14 4 Väljastuskoguse reguleerimise konfigureerimine ISO-XML-töötlemiskaartide kasutamine Külvimasin: vedelväetised ja seemnevili erinevate töötlemiskaartide alusel. Toimingud Niimoodi toimitakse, kui on tegemist masinaga, millel on rohkem kui üks toode ja rohkem kui üks doseerimisseade. Põllumaade registris koostasite te tellimuse, mis sisaldab vähemalt üht töötlemiskaarti. 1. Sisestage USB-mälupulk terminali. Andmed kantakse USB-mälupulgalt SD-kaardile. 2. Puudutage ISOBUS-TC-s nuppu Tellimused. Ilmub tellimuste loend. 3. Puudutage valikut Tellimus. 4. Käivitage tellimus. 5. Puudutage valikut Etteantud väärtused. Kuvatakse tellimuse etteantud väärtuste loend. Etteantud väärtused, mis ei ole veel ühelegi doseerimisseadmele määratud, on tähistatud järgmise sümboliga:. Need etteantud väärtused tuleb nüüd määrata doseerimisseadmetele. Töökulu jaoks ei oma tähtsust, kas etteantud väärtused on pärit ühest või mitmest töötlemiskaardist. 6. Nüüd on teil järgmised võimalused. 7. Võimalus a: kui masin väljastab üksnes ühte toodet ja loendis kuvatakse ainult üks toode, lahkuge sellelt kuvalt valikuga. Sellisel juhul ei määrata töötlemiskaarti ühelegi doseerimisseadmele. Kõik doseerimisseadmed kasutavad siis automaatselt sama töötlemiskaarti. Sellega on konfigureerimine lõppenud. 8. Võimalus b: kui masin väljastab erinevaid tooteid ja tellimus sisaldab üksnes ühte etteantud väärtust, tuleb see etteantud väärtus määrata ühele doseerimisseadmele. Järgige alljärgnevaid etappe, nagu on esitatud osas Võimalus c. Etteantud väärtus tuleb teise doseerimisseadme jaoks lisada käsitsi klahviga. 9. Võimalus c: kui masin väljastab erinevaid tooteid ja tellimus sisaldab seetõttu mitut etteantud väärtust, tuleb need määrata doseerimisseadmetele. Järgige alljärgnevaid etappe. 10. Puudutage üht etteantud väärtustega rida. Ilmub etteantud väärtuse sisestamise vorm. Read Kogus, Ühik ja Toode sisaldavad töötlemiskaardi väärtusi. Ärge muutke väärtust reas Kogus. 14 V a-02-ET

15 Väljastuskoguse reguleerimise konfigureerimine Konstantse etteantud väärtuse määramine Puudutage valikut Seadme osa. Nüüd kuvatakse kõik doseerimisseadmed, millele saab määrata etteantud väärtuse ja mis toetavad valitud ühikut. 12. Valige doseerimisseade, mis peab töötama valitud töötlemiskaardi alusel. 13. Sulgege vorm. Olete määranud doseerimisseadmele töötlemiskaardi. 14. Korrake seda toimingut loendi kõikide töötlemiskaartide puhul. 15. Sulgege vorm. Käivitatud on töötlemiskaardiga tellimus. Kui te sõidate nüüd põllu juurde ja aktiveerite masina, edastatakse etteantud väärtus GPSpositsioonile sobivalt ISOBUS-juhtseadisele. 4.3 Konstantse etteantud väärtuse määramine Konstantne etteantud väärtus määratakse doseerimisseadmele siis, kui töötatakse ilma töötlemiskaardita. Etteantud väärtust saab määrata järgmistele kohtadele: põllumaade registris, juhtseadises, rakenduses ISOBUS-TC. Seda varianti kasutatakse üldjuhul siis, kui terminalis luuakse uued tellimused. Toimingud Nii määratakse mitmele doseerimisseadmele konstantsed etteantud väärtused, kui seda ei ole juba tehtud juhtseadise kaudu: olete tellimuse käivitanud. 1. Puudutage valikut Etteantud väärtused. 2. Lisage uus etteantud väärtus. Kuvatakse järgmine vorm, millel on alljärgnevad väljad: Kogus, Ühik, Seadme osa, Toode. 3. Ridadel Kogus ja Ühik sisestatakse üksteise järel, kui palju peab esimene doseerimisseade väljastama ja millises ühikus. Näiteks: 200 kg/ha. 4. Puudutage valikut Seadme osa. Kuvatakse ühendatud masinate doseerimisseadmete loend, millele saate määrata etteantud väärtuse. 5. Valige doseerimisseade, millele tuleb määrata etteantud väärtus. 6. Sulgege vorm. Teilt küsitakse, kas soovite muudatused salvestada. 7. Kinnitage. Lisasite konstantse etteantud väärtuse ja määrasite selle doseerimisseadmele a-02-ET V

16 5 Osalaiuse aktiveerimise konfigureerimine 5 Osalaiuse aktiveerimise konfigureerimine Funktsioon MULTI-Control võimaldab ka osalaiuse aktiveerimist keerulistel masinatel. Näited. Mitme poomiga pritsid. Tigu-seemnepuisturiga külvimasin. Masinakombinatsioonid nagu vedelsõnnikulaotur ja külvimasin. Konfiguratsioon MULTI-Controli kasutamiseks osalaiuse aktiveerimiseks ei ole vajalikud täiendavad konfigureerimise etapid. Kui juhtseadised seda võimaldavad, tuvastab ISOBUS-TC õigesti osalaiused ja kannab üle andmed SECTION-Controli ja juhtseadise vahel. Näide Näide. Mitme poomi/doseerimisseadmega masin Sõiduki sümbol Praegu valitud toode Vastav doseerimisseade/poom Praegu valitud doseerimisseade/poom Juhtimine Süsteemide juhtimise korral MULTI-Controliga on kasutada järgmised võimalused: puudutage ekraani keskel olevat sõiduki sümbolit, et valida, millist doseerimisseadet või millist poomi kuvatakse. Alumises reas muutub poom. Puudutage toodet, mida kuvatakse all vasakul, et vahetada näitu erinevate toodete (nt väetisesortide) vahel. Toote nimi muutub. Olenevalt sellest, kuidas masin on konstrueeritud, töötab üks või teine meetod. 16 V a-02-ET

17

18

Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V r ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidise

Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V r ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidise Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V4.20151217r2 31302713-02-ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Impressum Dokument Autoriõigus

Rohkem

Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks

Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks Paigaldus- ja kasutusjuhend TRACK-Guide III Seis: V5.20170221 31302713-02-ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Impressum Dokument Autoriõigus

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Thad McGinnis Nicolas Goutte Arendaja: Bernd Johannes Wuebben Arendaja (kasutajaliidese ümberkujundamine): Chris Howells Arendaja (BSD toetuse lisamine): Adriaan

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide teenindamise

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem