Eesti Standardikeskuse kommenteerimisportaali kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti Standardikeskuse kommenteerimisportaali kasutusjuhend"

Väljavõte

1 Eesti Standardikeskuse kommenteerimisportaali kasutusjuhend Versioon

2 Sisukord 1. Üldist Standardikavandite arvamusküsitlus Standardikavandite otsimine Kommenteerimisportaali sisse logimine Standardikavandite tekstidega tutvumine Standardikavandite kommenteerimine... 6 Kommentaari salvestamine... 7 Kommentaaride esitamine Standardikavandist kolleegide teavitamine Kavandi standardina jõustumisest teavituse saamine Kommenteerimisportaali kasutamise lõpetamine Tõlgete kommenteerimine Tõlgete otsimine Kommenteerimisportaali sisse logimine Tõlgetega tutvumine Tõlgete kommenteerimine Kommentaari salvestamine Kommentaaride esitamine Tõlkest kolleegide teavitamine Tõlke standardina avaldamisest teavituse saamine Kommenteerimisportaali kasutamise lõpetamine Lisa 1. Juhendi versioonide ajalugu... 23

3 1. Üldist Standardikavandite ja tõlgete kommenteerimisportaal asub Standardikeskuse veebilehel aadressil: Kommenteerimisportaalis on võimalik vaadata ja kommenteerida arvamusküsitluseks esitatud Eesti standardikavandeid (sh ülevõetavad Euroopa ja rahvusvahelised standardid) ning standardite ja standardilaadsete dokumentide tõlkeid. Arvamusküsitluse kavandite tekstidega tutvumine on võimalik Standardikeskuse veebilehel kasutajakontot omamata. Kommentaaride esitamiseks, aga ka kolleegidele kavandi olemasolu kohta portaali vahendusel e-kirja saatmiseks või endale teavituse tellimiseks standardi jõustumisest, on vajalik kasutaja tuvastamine (kasutajakonto olemasolu). Tõlgete vaatamise ja kommenteerimise õigus on asjakohaste tehniliste komiteede ja projektkomiteede liikmete esindajatel, kel on Standardikeskuse veebilehel kasutajakonto, ja ekspertidel, kellele on konkreetse tõlke piires antud asjakohased õigused. Küsimuste korral (portaali kasutamisega seoses, kirjete korrektsusega seoses vms) võtke ühendust Standardiosakonnaga: 2. Standardikavandite arvamusküsitlus 2.1. Standardikavandite otsimine Vahekaardil Standardikavandite arvamusküsitlus on toodud loetelu kõigist standardikavanditest, mille tekstidega on antud ajahetkel tutvuda võimalik ja kommentaarid lisada. Loetelus on iga kavandi kohta toodud selle tähis, pealkiri, arvamuse esitamise periood, ICS-grupp ja seotud Standardikeskuse komitee. Kavandeid on võimalik otsida tähise, pealkirja või pealkirjas sisalduva sõna alusel, sisestades selle Kavandi otsing väljale ja vajutades Otsi. Samuti on võimalik kavandeid otsida tegevusalade (ICS-gruppide) või seotud EVS-i komiteede alusel.

4 2.2. Kommenteerimisportaali sisse logimine Standardikavandi kohta kommentaari(de) esitamiseks või kavandi olemasolu kohta kolleegile e-kirjaga info edastamiseks tuleb portaali sisse logida, vajutades ülal paremal nurgas oleval Logi sisse nupul või standardikavandi detailvaates oleval samanimelisel nupul. Kasutajakonto puudumisel saab selle luua vajutades ülal nurgas Registreeru või standardikavandi detailvaates Loo konto. Avanevas aknas tuleb sisestada nimi, e-postiaadress ja soovitav salasõna ning kinnitada, et tegemist ei ole robotiga. Seejärel tutvuda ja nõustuda kasutamistingimustega ning soovi korral nõustuda Standardikeskuselt teavitavate e-kirjade saamisega. Lõpetuseks kinnitada konto loomine vajutades Registreeru. Kui te olete Standardikeskuse tehnilise komitee või projektkomitee liige, siis tuvastamaks korrektselt teie komitee liikmelisus on vajalik, et konto loomisel kasutaksite sama e-posti aadressi, mida kasutate tavapäraselt komiteetöös.

5 2.3. Standardikavandite tekstidega tutvumine Standardikavandite tekstidega tutvumiseks tuleb soovitud kavandi juures asuval nupul: Vaata/kommenteeri. Standardikavandi tekst avaneb aknas, kus seda on võimalik kerimisribast üles-alla liigutades lugeda. Dokumendi sisust ülevaate saamiseks ja sisupunktide vahel kiireks liikumiseks asub teksti kõrval dokumendi sisukorrapaan. Soovi korral saab sisukorrapaani ajutiselt peita, vajutades kerimisribal asuval kolmnurgal, mille tulemusena kuvatakse dokumendi teksti täislaiuses. Samale kolmnurgale uuesti vajutades on võimalik sisukorrapaan taas nähtavaks muuta. Järgmise standardikavandi teksti vaatamiseks tuleb vajutada nupul Tagasi, mis viib tagasi kavandite otsimise lehele.

6 Standardikeskuse tehniliste komiteede ja projektkomiteede liikmete esindajatel on soovi korral võimalik oma komitee käsitlusala kavandi tekst salvestada PDF-vormingus enda arvutisse. Selleks tuleb portaali sisse logida (p 2.2) ja vajutada Lae tekst failina alla Standardikavandite kommenteerimine Standardikavandite kommenteerimiseks tuleb esmalt portaali sisse logida (p 2.2) ja avada soovitud kavandi tekst (p 2.3). Standardikavandile saab esitada 3 liiki kommentaare: Tehniline kommentaar dokumendi tehnilise sisu osas; Toimetuslik/keeleline muutmisettepanek, mis ei avalda mõju dokumendi tehnilisele sisule (nt märgatud kirjaviga või ettepanek mõne lause selgemaks sõnastuseks); Üldine kommentaar, mis ei käi konkreetse standardi jaotise kohta, vaid puudutab kogu kavandit või kommentaar (mõnes dokumendi peatükis), mis ei ole tehniline ega toimetuslik/keeleline. Dokumendi kommenteerimispaan asub lugemispaani all ning võimaldab sisestada kommentaare dokumendi peatükkide, lõikude või ridade kaupa. Kavandi kommenteerimiseks tuleb klikata dokumendi lugemispaanil kohas (nt sõnal, lausel, ), mida soovitakse kommenteerida. Sõltuvalt dokumendi struktuurist ja selle koostanud organisatsioonist tekib lugemispaanil ümber klikatud dokumendi peatüki või lõigu roheline kastike. Kui kavandil on reanumbrid, siis märgistatakse kommenteeritav rida helesinise taustavärviga. Kommenteerimispaani ülemises vasakus nurgas kuvatakse sisestatava kommentaari peatüki number ja reanumber (kui on). Kommentaari saab sisestada tekstina tekstiaknasse, kleepida tekstiaknasse või laadida failina. Kommentaaris teksti esiletoomiseks on võimalik kasutada vorminguvahendeid: paks kiri, kursiivkiri, alla kriipsutus, läbikriipsutus, ülaindeks, alaindeks, teksti värvimine ja teksti tausta värvimine. Samuti on võimalik lisada kreeka tähti ja otsida või asendada sõnu/fraase oma kommentaaris. Faili laadimisel tuleb eelistada enamlevinud failivorminguid: jooniste/piltide korral: *.jpg, *.png või *.bmp; tekstide korral: *.doc, *.docx, *.txt või *.rtf. Samuti võib kasutada *.pdf vormingut.

7 Kommentaari salvestamine Kommentaari kirjutamise ja/või faili lisamise järgselt tuleb valida selle liik (vt liikide kirjeldus 2.4 algus) ja vajutada nupul Salvesta.

8 Kommentaari salvestamise järgselt on dokumendi lugemise paani kõrval asuvas sisukorrapaanis vastava peatüki järel sulgudes nähtav selle peatüki kohta salvestatud kommentaaride arv. Sama peatüki kohta uue kommentaari lisamiseks tuleb vajutada nupul Lisa uus kommentaar, mille tulemusena kuvatakse teksti sisestamiseks või faili laadimiseks uus kommenteerimisaken. Salvestatud kommentaari on võimalik kustutada, vajutades nupul Kustuta või tekstiaknas sisu muutmise järgselt uuesti salvestada, vajutades nupul Salvesta. Failina sisestatud kommentaari on võimalik vaadata, vajutades faili nime peal, asendada uue failiga, vajutades nupul Asenda kommenteerimisfail, ja kustutada, vajutades nupul Kustuta fail. Faili muutmise või kustutamise järgselt tuleb vajutada ka nupul Kustuta, kui soovitakse kogu kommentaari kustutada, või Salvesta, kui soovitakse kommentaar salvestada muudetud failiga või failita. Kogu standardit hõlmava üldise kommentaari lisamiseks asub lugemispaani kohal nupp Vaata/muuda üldisi kommentaare.

9 Üldine kommentaar tuleb sisestada nupuvajutuse järgselt avanenud aknasse ja sisestamise järgselt Salvestada. Salvestatud kommentaarid säilivad ja on kommenteerijale nähtavad ja muudetavad kommenteerimisportaalis kogu arvamusküsitluse perioodi vältel. Kommenteerimist on võimalik jätkata kuni arvamusküsitluse perioodi viimase kuupäevani (kaasaarvatud), vajutades kavandite otsingu vaates nupul Jätka kommenteerimist. Soovi korral on võimalik enda kommentaarid alla laadida vajutades nupul Lae minu kommentaarid alla. Allalaadimise võimalusele viitab nupu sinine värv. Arvamusküsitluse perioodi lõppedes asendub nupp Vaata/kommenteeri või Jätka kommenteerimist tekstiga: Kommenteerimine lõppenud, misjärel sisestatud kommentaare enam portaali vahendusel muuta ei ole võimalik. Arvamusküsitluse lõppedes, kommentaaride käsitlemise järgselt, kustuvad projektid koos neile esitatud kommentaaridega portaalist.

10 Kommentaaride esitamine Standardikavandi läbitöötamise ja soovitud kommentaaride salvestamise järgselt on vajalik need enne arvamusküsitluse perioodi lõppu Standardikeskusele esitada. Selleks tuleb dokumendi kommenteerimisvaates vajutada kommenteerimispaanil asuvat nuppu Esita kõik kommentaarid, mille tulemusena esitatakse kõik selle kavandi kohta salvestatud kommentaarid. Kommentaari Standardikeskusele esitamises saab veenduda kommentaari ülal paremas nurgas asuva esitamise staatuse põhjal esitamata kommentaaride korral Kommentaar esitamata!, esitatud kommentaaride korral Kommentaar esitatud. Kui kommenteerija katkestab kommenteerimise (nt vajutades nupul Tagasi ), kontrollitakse, kas esineb Standardikeskusele esitamata salvestatud kommentaare ja nende olemasolul teavitatakse sellest kommenteerijat. Kui salvestatud kommentaarid jäid teadlikult esitamata (nt soovite kommenteerimist hiljem jätkata vms), siis tuleb vajutada OK. Vajutades Cancel, sulgub teavitusaken ja kommentaarid on võimalik esitada, vajutades nupul Esita kõik kommentaarid.

11 2.5. Standardikavandist kolleegide teavitamine Soovi korral anda standardikavandi arvamusküsitlusest kolleegidele märku, tuleb portaali sisse logida (p 2.2) ja vajutada kavandi kommenteerimisvaates Kutsu teisi kommenteerima. Avanenud aknas sisestage kolleegi e-posti aadress, soovi korral saate muuta või täiendada saadetava e-kirja sisu ning kirja saatmiseks vajutage Saada Kavandi standardina jõustumisest teavituse saamine Soovi korral saada teade arvamusküsitlusel oleva kavandi jõustumisest Eesti standardina, tuleb portaali sisse logida (p 2.2) ja vajutada huvipakkuva kavandi juures nuppu Teavita mind standardi jõustumisest. Sel juhul lisatakse kavand teie monitooringu teenusesse, mida on võimalik igal ajal hallata Minu konto alt. Standardi jõustumisest teavitatakse monitooringu teenuse e-kirjaga.

12 2.7. Kommenteerimisportaali kasutamise lõpetamine Kommenteerimisportaali kasutamise lõpetades logi välja, vajutades nupul Logi välja.

13 3. Tõlgete kommenteerimine Kommenteerimisportaali Tõlgete kommenteerimise vahekaart on mõeldud eelkõige Standardikeskuse tehniliste komiteede ja projektkomiteede liikmetele ja liikmeks mitteolevatele ekspertidele, kellele on antud konkreetsete tõlgetega tutvumise ja kommenteerimise õigus. Siiski on kommenteerimisel olevate tõlgete loetelu nähtav kõigile. Soovi korral panustada teie tegevusvaldkonnas huvipakkuva eestikeelse standardi valmimisse, kirjutage meile aadressil 3.1. Tõlgete otsimine Vahekaardil Tõlgete kommenteerimine on toodud loetelu kõigist tõlgetest, mille tekstidega on antud ajahetkel tutvuda võimalik ja kommentaarid lisada. Loetelus on iga tõlke kohta toodud selle tähis, pealkiri, arvamuse esitamise periood, ICS-grupp ja seotud Standardikeskuse komitee. Tõlkeid on võimalik otsida tähise, pealkirja või pealkirjas sisalduva sõna alusel, sisestades selle Kavandi otsing väljale ja vajutades Otsi. Samuti on võimalik kavandeid otsida tegevusalade (ICS-gruppide) või seotud EVS-i komiteede alusel Kommenteerimisportaali sisse logimine Tõlke vaatamiseks ja kommenteerimiseks või kavandi olemasolu kohta kolleegile e-kirjaga info edastamiseks tuleb portaali sisse logida, vajutades ülal paremal nurgas oleval Logi sisse nupul. Tõlgete vaatamise ja kommenteerimise õigus on komitee käsitlusala piires asjakohaste tehniliste komiteede ja projektkomiteede liikmetel, kel on Standardikeskuse veebilehel kasutajakonto. Samuti ekspertidel, kel on Standardikeskuse veebilehel kasutajakonto ja kellele on antud konkreetse tõlke kommenteerimise õigus.

14 Kasutajakonto puudumisel saab selle luua vajutades ülal nurgas Registreeru või standardikavandi detailvaates Loo konto. Avanevas aknas tuleb sisestada nimi, e-postiaadress ja soovitav salasõna ning kinnitada, et tegemist ei ole robotiga. Seejärel tutvuda ja nõustuda kasutamistingimustega ning soovi korral nõustuda Standardikeskuselt teavitavate e-kirjade saamisega. Lõpetuseks kinnitada konto loomine vajutades Registreeru. Tuvastamaks korrektselt teie komitee liikmelisus on vajalik, et konto loomisel kasutaksite sama e-posti aadressi, mida kasutate tavapäraselt komiteetöös Tõlgetega tutvumine Tõlgetega tutvumiseks tuleb esmalt portaali sisse logida (p 3.2) ja seejärel vajutada soovitud tõlke juures asuval nupul Vaata/kommenteeri. Vaadata ja kommenteerida saate oma komitee käsitlusala tõlkeid ning tõlkeid, mille kohta on teile kommenteerimise õigus Standardikeskuse poolt lisatud.

15 Tõlke tekst avaneb aknas, kus seda on võimalik kerimisribast üles-alla liigutades lugeda. Dokumendi sisust ülevaate saamiseks ja sisupunktide vahel kiireks liikumiseks asub teksti kõrval dokumendi sisukorrapaan. Soovi korral saab sisukorrapaani ajutiselt peita, vajutades kerimisribal asuval kolmnurgal, mille tulemusena kuvatakse dokumendi teksti täislaiuses. Samale kolmnurgale uuesti vajutades on võimalik sisukorrapaan taas nähtavaks muuta. Järgmise tõlke teksti vaatamiseks tuleb vajutada nupul Tagasi, mis viib tagasi kavandite otsimise lehele. Standardikeskuse tehniliste komiteede ja projektkomiteede liikmete esindajatel on soovi korral võimalik oma komitee käsitlusala tõlke tekst ja selle aluseks oleva dokumendi teksti salvestada PDF-vormingus enda arvutisse. Ekspertidel, kellele on antud konkreetse tõlke kommenteerimise õigus, kuid kes ei ole asjakohase komitee liikmed, puudub failide alla laadimise võimalus. PDF-vormingus tõlke saab alla laadida vajutades Lae tekst failina alla ja PDF-vormingus alusteksti vajutades Lae ingliskeelne alustekst alla.

16 3.4. Tõlgete kommenteerimine Tõlke kommenteerimiseks tuleb esmalt portaali sisse logida (p 3.2) ja seejärel vajutada soovitud kavandi juures asuval nupul Vaata/kommenteeri. Tõlkele saab esitada 3 liiki kommentaare: Tehniline kommentaar dokumendi tehnilise sisu osas; Toimetuslik/keeleline muutmisettepanek, mis ei avalda mõju dokumendi tehnilisele sisule (nt märgatud kirjaviga või ettepanek mõne lause selgemaks sõnastuseks); Üldine kommentaar, mis ei käi konkreetse standardi jaotise kohta, vaid puudutab kogu tõlget või kommentaar (mõnes dokumendi peatükis), mis ei ole tehniline ega toimetuslik/keeleline. Tõlke kommenteerimispaan asub lugemispaani all ning võimaldab sisestada kommentaare dokumendi peatükkide, lõikude või ridade kaupa. Tõlke kommenteerimiseks tuleb klikata dokumendi lugemispaanil kohas (nt sõnal, lausel, ), mida soovitakse kommenteerida. Sõltuvalt dokumendi struktuurist tekib lugemispaanil ümber klikatud dokumendi peatüki või lõigu roheline kastike. Samuti märgistatakse kommenteeritav rida helesinise taustavärviga. Kommenteerimispaani ülemises vasakus nurgas kuvatakse sisestatava kommentaari peatüki number ja reanumber. Kommentaari saab sisestada tekstina tekstiaknasse, kleepida tekstiaknasse või laadida failina. Kommentaaris teksti esiletoomiseks on võimalik kasutada vorminguvahendeid: paks kiri, kursiivkiri, alla kriipsutus, läbikriipsutus, ülaindeks, alaindeks, teksti värvimine ja teksti tausta värvimine. Samuti on võimalik lisada kreeka tähti ja otsida või asendada sõnu/fraase oma kommentaaris. Faili laadimisel tuleb eelistada enamlevinud failivorminguid: jooniste/piltide korral: *.jpg, *.png või *.bmp, tekstide korral: *.doc, *.docx, *.txt või *.rtf. Samuti võib kasutada *.pdf vormingut.

17 Kommentaari salvestamine Kommentaari kirjutamise ja/või faili lisamise järgselt tuleb valida selle liik (vt liikide kirjeldus 3.4 algus) ja vajutada nupul Salvesta.

18 Kommentaari salvestamise järgselt on dokumendi lugemispaani kõrval asuvas sisukorrapaanis vastava peatüki järel sulgudes nähtav selle peatüki kohta salvestatud kommentaaride arv. Sama peatüki kohta uue kommentaari lisamiseks tuleb vajutada nupul Lisa uus kommentaar, mille tulemusena kuvatakse teksti sisestamiseks või faili laadimiseks uus kommenteerimisaken. Salvestatud kommentaari on võimalik kustutada, vajutades nupul Kustuta või tekstiaknas sisu muutmise järgselt uuesti salvestada, vajutades nupul: Salvesta. Failina sisestatud kommentaari on võimalik vaadata, vajutades faili nime peal, asendada uue failiga, vajutades nupul Asenda kommenteerimisfail ja kustutada, vajutades nupul Kustuta fail. Faili muutmise või kustutamise järgselt tuleb vajutada ka nupul Kustuta, kui soovitakse kogu kommentaari kustutada, või Salvesta, kui soovitakse kommentaar salvestada muudetud failiga või failita. Kogu tõlget hõlmava üldise kommentaari lisamiseks asub lugemispaani kohal nupp Vaata/muuda üldisi kommentaare.

19 Üldine kommentaar tuleb sisestada nupuvajutuse järgselt avanenud aknasse ja sisestamise järgselt Salvestada. Salvestatud kommentaarid säilivad ja on kommenteerijale nähtavad ja muudetavad kommenteerimisportaalis kogu kommenteerimisperioodi vältel. Kommenteerimist on võimalik jätkata kuni kommenteerimisperioodi viimase kuupäevani (kaasaarvatud), vajutades tõlgete otsingu vaates nupul Jätka kommenteerimist. Soovi korral on võimalik enda kommentaarid alla laadida vajutades nupul Lae minu kommentaarid alla. Allalaadimise võimalusele viitab nupu sinine värv. Kommenteerimisperioodi lõppedes asendub nupp Vaata/kommenteeri või Jätka kommenteerimist tekstiga Kommenteerimine lõppenud, misjärel sisestatud kommentaare enam portaali vahendusel muuta ei ole võimalik. Kommenteerimisperioodi lõppedes, kommentaaride käsitlemise järgselt, kustuvad projektid koos neile esitatud kommentaaridega portaalist.

20 Kommentaaride esitamine Tõlke läbitöötamise ja soovitud kommentaaride salvestamise järgselt on vajalik need enne kommenteerimisperioodi lõppu Standardikeskusele esitada. Selleks tuleb dokumendi kommenteerimisvaates vajutada kommenteerimispaanil asuvat nuppu Esita kõik kommentaarid, mille tulemusena esitatakse kõik selle kavandi kohta salvestatud kommentaarid. Kommentaari Standardikeskusele esitamises saab veenduda kommentaari ülal paremas nurgas asuva esitamise staatuse põhjal esitamata kommentaaride korral Kommentaar esitamata!, esitatud kommentaaride korral Kommentaar esitatud. Kui kommenteerija katkestab kommenteerimise (nt vajutades nupul Tagasi ), kontrollitakse, kas esineb Standardikeskusele esitamata salvestatud kommentaaride ja nende olemasolul teavitatakse sellest kommenteerijat. Kui salvestatud kommentaarid jäid teadlikult esitamata (nt soovite kommenteerimist hiljem jätkata vms), siis tuleb vajutada OK. Vajutades Cancel sulgub teavitusaken ja kommentaarid on võimalik esitada, vajutades nupul Esita kõik kommentaarid.

21 3.5. Tõlkest kolleegide teavitamine Soovi korral anda tõlke kommenteerimisperioodist kolleegidele märku, tuleb portaali sisse logida (p 3.2) ja vajutada tõlke kommenteerimisvaates Kutsu teisi kommenteerima. Avanenud aknas sisestage kolleegi e-posti aadress, soovi korral saate muuta või täiendada saadetava e-kirja sisu ning kirja saatmiseks vajutage Saada. Tõlgete vaatamise ja kommenteerimise õigus on komitee käsitlusala piires asjakohaste tehniliste komiteede ja projektkomiteede liikmetel, kel on Standardikeskuse veebilehel kasutajakonto. Samuti ekspertidel, kel on Standardikeskuse veebilehel kasutajakonto ja kellele on antud konkreetse tõlke kommenteerimise õigus. Selle saamiseks tuleb kirjutada aadressil

22 3.6. Tõlke standardina avaldamisest teavituse saamine Soovi korral saada teade kommenteerimisel oleva tõlke jõustumisest Eesti standardina, tuleb portaali sisse logida (p 3.2) ja vajutada huvipakkuva tõlke juures nuppu Teavita mind tõlke avaldamisest. Sel juhul lisatakse tõlge teie monitooringu teenusesse, mida on võimalik igal ajal hallata Minu konto alt. Tõlke avaldamisest teavitatakse monitooringu teenuse e-kirjaga. Teavitusi saavad tellida kõik soovijad. Selleks ei pea olema Standardikeskuse komitee liige ega omama vastava tõlke kommenteerimise õigust Kommenteerimisportaali kasutamise lõpetamine Kommenteerimisportaali kasutamise lõpetades logi välja, vajutades nupul Logi välja.

23 Lisa 1. Juhendi versioonide ajalugu Juhendi versiooni kp Olulisemad muudatused võrreldes eelmise versiooniga lisatud kommentaaride alla laadimist käsitlev info ja sellega seoses täiendatud asjakohased joonised. uuendatud läbivalt pildimaterjal vastavalt kommenteerimisportaali uuenenud väljanägemisele, korrigeeritud läbivalt sõnastusi ja lisatud selgitavaid kommentaare, lisatud juhised (p 2.5 ja 3.5) kolleegide teavitamiseks standardikavandist või tõlkest.

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Uuendatud

Uuendatud Uuendatud 7.02.2018 Sisukord I Enampakkumiste korraldamise ja neil osalemise õiguslikud alused... 3 II Kasutusjuhend... 5 Oksjonikeskkonda sisenemine... 5 Avavaade... 6 Otsingu teostamine... 8 Otsingu

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi SISUKORD Sissejuhatus... 4 1 Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara)... 5 1.1 Enne veebilehe loomist... 5 2 Joomla üleslaadimine... 5 3 Joomla installeerimine... 6 4 Joomla eestistamine...

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B

PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B www.prestigio.com Sisukord Lahtiütlus 3 Sissejuhatus 3 Pakendi sisu 4 Alustamine 5 Lugeja laadimine 6 Sisse- ja väljalülitamine, seadme lähtestamine, MicroSD-kaardi

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Firmware 5.14 Sisukord ETTEVAATUSABINÕUD...4 ILME...9 TEHNILISED ANDMED...10 ALUSTAMINE...11 Aku laadimine 11 Seadme haldamine 13 Ülevaade peamenüüst 14 Juhtviiped 16 Töötamine ekraaniklaviatuuriga

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul Sisukord... 4... 4... 5... 5... 7... 7... 8... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 17... 18 19... 20... 21... 22... 24... 25... 28 ... 28... 28... 30 Energiamärgiste

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem