PÕLLUMAJANDUSKULTUURIDE LOETELU 2019

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PÕLLUMAJANDUSKULTUURIDE LOETELU 2019"

Väljavõte

1 ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU 2019 Loetelus on põllumajanduskultuurid jaotatud kultuurigruppidesse. Valige teile sobiv kasvatatav põllumajanduskultuur koos maakasutusega ja märkige need põldude joonistamise 4. sammus. Mõne põllumajanduskultuuri osas (nt muud kapsad, segavili, teraviljade segu jne) on vaja lisaks loetelus toodud põllumajanduskultuuri märkimisele ka kultuuri täpsustada. * õldude joonistamise 4. sammus märkige kasvatatava kultuuri otstarve/kasutusviis: - kultuuri kasvatatakse haljalt koristamiseks. - kultuur kasvab katmikalal. Need on kultuurid, mis kogu kasvuperioodi või enamuse sellest asuvad kasvuhoonetes, mis on kaetud klaasiga, elastse või jäiga plastiga. NB! ui kasvatate põllumajanduskultuuri teraks ja/või avamaal või madala katte all, jätke lahter tühjaks. aljaskesana kasvatatavate põllumajanduskultuuride puhul märkige kasvatatav põllumajanduskultuur põldude joonistamise 4. sammus ja tehke märge. Ökoalade tava järgimiseks kasvatatavate lämmastikku siduvate (N siduvate) kultuuride segud on loetelus eraldi märgitud - selgitav tekst on sulgudes ja selgituse veerus. NB! e-rias on mõned valitavad segud lühema sõnastusega. Ökalade nõude täitmiseks sobivad N siduvad kultuurid on esparsett, ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas, aedhernes, põldhernes,põldhiirehernes, suvivikk, aeduba, põlduba, sojauba. Need jagunevad järgmiselt: * Ökoalade nõude täitmiseks N siduvad kaunviljad: aedhernes, põldhernes, põld-hiirehernes, suvivikk, aeduba, põlduba, sojauba. * Ökoalade nõude täitmiseks N siduvad heintaimed: esparsett, ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas. õllumajanduskultuur erekond või sugukond Selgitus Teravili talinisu allakülvita Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või talinisu, v.a liblikõieliste Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või talinisu liblikõieliste Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. suvinisu allakülvita Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või suvinisu, v.a liblikõieliste Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või suvinisu liblikõieliste Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks ja ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. speltanisu allakülvita Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või speltanisu, v.a liblikõieliste Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või speltanisu liblikõieliste Nisu uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. rukis, v.a "Sangaste" rukis, allakülvita Rukis uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või "Sangaste" rukis allakülvita Rukis p uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või Maakasutustüüp Otstarve*

2 rukis, v.a "Sangaste",, v.a Rukis uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või liblikõieliste rukis, v.a "Sangaste", liblikõieliste Rukis uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. "Sangaste" rukis, v.a Rukis uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või liblikõieliste "Sangaste" rukis liblikõieliste Rukis uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. talioder allakülvita Oder uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või talioder, v.a liblikõieliste Oder uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või talioder liblikõieliste Oder uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. suvioder allakülvita Oder uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või suvioder, v.a liblikõieliste Oder uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või suvioder liblikõieliste Oder uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. kaer allakülvita aer uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või kaer, v.a liblikõieliste aer uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või kaer liblikõieliste aer uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülvi puhul on tegemist seguga, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. tatar allakülvita Tatar uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või taastuvenergia tootmiseks ning mesilaste korjetaimedeks. tatar, v.a liblikõieliste Tatar uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või taastuvenergia tootmiseks ning mesilaste korjetaimedeks. tatar liblikõieliste Tatar uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või taastuvenergia tootmiseks ning mesilaste korjetaimedeks. ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. suvitritikale allakülvita Tritikale uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või suvitritikale, v.a liblikõieliste Tritikale uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või suvitritikale liblikõeliste Tritikale uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülvi puhul on tegemist seguga, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. talitritikale allakülvita Tritikale uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või talitritikale, v.a liblikõieliste Tritikale uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või talitritikale liblikõeliste Tritikale uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülvi puhul on tegemist seguga, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. teraviljade segu allakülvita - uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid teravilju kasvatatakse. teraviljade segu, v.a - uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või liblikõieliste SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid teravilju kasvatatakse.

3 teraviljade segu liblikõieliste - uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülvi puhul on tegemist seguga, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid teravilju kasvatatakse. mais Mais uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või - Mujal nimetamata teraviljad kuiva tera saamiseks (k.a seemneks), muu teravili allakülvita haljalt koristamiseks või ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, millist teravilja kasvatatakse. - Mujal nimetamata teraviljad kuiva tera saamiseks (k.a seemneks), muu teravili,v.a liblikõieliste haljalt koristamiseks või ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, millist teravilja kasvatatakse. muu teravili liblikõieliste - Mujal nimetamata teraviljad kuiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või ui allakülvks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, millist teravilja kasvatatakse. aunvili põldhernes v.a "Mehis" (100% ernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. põldhernest) põldhernes v.a "Mehis" tugikultuuriga ernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. (vähemalt 70% põldhernest) põldhernes "Mehis" (100% põldhernest ernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. "Mehis") põldhernes "Mehis" tugikultuuriga ernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. (vähemalt 70% põldhernes "Mehis") põldhernes "Mehis" tugikultuuriga (kuni ernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. 70% põldhernes "Mehis") põlduba, v.a "Jõgeva" iirehernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks ning mesilaste korjetaimedeks. põlduba "Jõgeva" iirehernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks ning mesilaste korjetaimedeks. maguslupiin Lupiin uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. suvivikk iirehernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või mesilaste korjetaimedeks. põld-hiirehernes (talivikk) iirehernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks), haljalt koristamiseks või mesilaste korjetaimedeks. lääts Lääts (Lens) uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. kikerhernes ikerhernes uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. segavili/segatis - Teravilja ja kaunvilja segu. Segavili on kuiva tera saamiseks (k.a seemneks) ja segatis haljalt koristamiseks või taastuvenergia tootmiseks. SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid kultuure kasvatatakse. Segavili/segatis N siduvate kaunviljadega - Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. Teravilja ja kaunvilja segu. (N siduvaid kaunvilju aedhernes, põldhernes, põld-hiirehernes, suvivikk, põlduba, aeduba või sojauba segus üle 50%) Segavili/segatis N siduvate kaunviljadega (N siduvaid kaunvilju segus üle 50%) Segavili on kuiva tera saamiseks (k.a seemneks) ja segatis haljalt koristamiseks või SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid kultuure kasvatatakse. kaunviljade segu - Mitme kaunvilja segu. uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid kultuure kasvatatakse.

4 N siduvate kaunviljade segu (N siduvaid kaunvilju aedhernes, põldhernes, põldhiirehernes, suvivikk, põlduba või aeduba segus üle 50%) N siduvate kaunviljade segu (N siduvaid kaunvilju segus üle 50%) - Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. Mitme kaunvilja segu. uiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid kultuure kasvatatakse. muu kaunvili - Mujal nimetamata kaunviljad kuiva tera saamiseks (k.a seemneks) või haljalt koristamiseks. ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid kultuure kasvatatakse. Rühvelkultuurid varajane kartul Maavits/ oristamiseks enne 1. juulit, k.a seemnekartul. maavitsalised kartul "Ando" Maavits/ oristamiseks pärast 1. juulit, k.a seemnekartul. maavitsalised kartul v.a "Ando" Maavits/ oristamiseks pärast 1. juulit, k.a seemnekartul. maavitsalised suhkrupeet eet Suhkru ja alkoholi tootmiseks, ka Siia ei kuulu seemnekasvatus. poolsuhkrupeet eet Loomasöödaks, v.a seemnekasvatus. söödapeet eet.a suhkrupeet loomasöödaks. V.a seemnekasvatus. söödakapsas.a haljasmassi saamiseks. V.a seemnekasvatus. muu rühvelkultuur - Mujal nimetamata rühvelkultuurid, v.a seemne saamiseks. ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, millist rühvelkultuuri kasvatatakse. Õli- ja kiukultuurid taliraps allakülvita Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. taliraps, v.a liblikõieliste Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. taliraps liblikõieliste Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. talirüps allakülvita Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. talirüps, v.a liblikõieliste Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. talirüps liblikõieliste Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. suviraps allakülvita Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. suviraps v.a liblikõieliste Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. suviraps liblikõieliste Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. ui allakülvi puhul on tegemist seguga, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. suvirüps allakülvita Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. suvirüps, v.a liblikõieliste Seemne saamiseks, k.a haljasmassi saamiseks. suvirüps liblikõieliste Seemne saamiseks, haljasmassi saamiseks. ui allakülviks on segu, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. õlilina Lina Seemne ja kiu saamiseks. päevalill äevalill Seemne saamiseks. õlirõigas Rõigas Seemne saamiseks. valge sinep allakülvita Sinep/ Seemne saamiseks, k.a mesilaste korjetaimeks. valge sinep, v.a liblikõieliste Sinep / Seemne saamiseks, k.a mesilaste korjetaimeks.

5 valge sinep liblikõieliste Sinep / Seemne saamiseks, k.a mesilaste korjetaimeks. ui allakülvi puhul on tegemist seguga, peab selles olema vähemalt 30% liblikõielisi. tuder Tuder / Seemne saamiseks, näidatakse koos nii põldtuder kui ka õlituder. kiulina Lina iu ja k.a seemne saamiseks. harilik kanep anep iu saamiseks. sojauba Sojauba Seemne saamiseks. muu õli- ja kiukultuur Ravim- ja maitsetaimed - Mujal nimetamata õli- ja kiukultuurid kiu ja õliseemne saamiseks. ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, millist õli- ja kiukultuuri kasvatatakse. Maitsetaimed erinevad köögiviljadest selle poolest, et neid kasutatakse väikestes kogustes pigem toidu maitsestamiseks kui otseselt toiduks. aedtill Till aedpetersell etersell aed-apteegitill Apteegitill aedkoriander oriander basiilik Basiilik piparmünt Münt.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. põldmünt Münt.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. koirohi uju kurgirohi, harilik, urgirohi.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. lavendel, tähk-, Lavendel orashein, Orashein raudrohi, harilik, Raudrohi sigur, harilik, Sigur vaak, aed-, Vaak altee, harilik Altee aniis, harilik Näär aniisi-hiidiisop iidiisop.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. arnika, mägi- Arnika estragonpuju uju harakputk, aed- arakputk hiirekõrv, harilik iirekõrv/ humal umal iisop, harilik Iisop.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. jalgleht, himaalaja Jalgleht kannike, aas- annike kannike, lõhnav annike kapsasrohi, must kapsasrohi, sarepta karulauk Lauk kassinaeris, mets- assinaeris kassinaeris, muskus- assinaeris kassinaeris, roos- assinaeris kassinaeris, ümaralehine assinaeris kikkaputk, harilik ikkaputk kolmisruse Ruse kortsleht, harilik ortsleht kress, salat- ress/ kuldjuur, roosilõhnaline uldjuur kuningakepp, kaheaastane uningakepp käokuld, harilik äokuld lagritsa-magusjuur Magusjuur

6 lambalääts, põld- Lambalääts lavendel, prantsuse Lavendel lavendel, vahelmine Lavendel leeskputk, harilik Leeskputk liivatee, aed- Liivatee liivatee, nõmm- Liivatee liivatee, paljaleheline Liivatee liivatee, sidrun- Liivatee liivatee, varane Liivatee liivsinep, võõr- Liivsinep/ linnurohi, harilik irburohi lutiklill, pronks- Lutiklill maarjahein, lõhnav Maarjahein maarjaohakas, harilik Silybum maasapp, harilik Maasapp mailane, harilik Mailane majoraan, aed- une.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. mesiputk Mesiputk monarda, aed- Monarda monarda, sidrun- Monarda monarda, toruõieline Monarda muguljumikas Muguljumikas mungalill, suur Mungalill murulauk Lauk mustköömen, aed- Mustköömen mustköömen, türgi Mustköömen mustnupp, harilik unanupp münt, pikaleheline Münt.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. münt, ümaraleheline Münt.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. münt, rohe- Münt.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. münt, vääris- Münt.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. naistenõges, harilik Naistenõges.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. naistepuna, liht- Naistepuna neitsikummel, lõhnav Soolikarohi nõges, kõrve- Nõges näär, harilik Näär näär, suur Näär oblikas, hapu- Oblikas paiseleht aiseleht pajulill, väikeseõieline ajulill palderjan, harilik alderjan palsam-soolikarohi Soolikarohi piimjuur, aed- iimjuur piparrohi, aed- iparrohi piparrohi, mägi- iparrohi portulak, harilik ortulak pune, harilik une pöörirohi, koera- öörirohi/ maavitsalised rass, harilik Rass raudürt, harilik Raudürt rosmariin, harilik Rosmariin rukkilill Jumikas ruut, aed- Ruut

7 saialill, harilik Saialill salvei, aed- Salvei.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. salvei, muskaat- Salvei sidrunhein, harilik Sidrunhein sidrunmeliss Meliss sidrunpuju uju siilkübar, ahtalehine Siilkübar siilkübar, kahkjas Siilkübar siilkübar, purpur- Siilkübar sinerõigas, harilik Sinerõigas/ sinilatv, harilik Sinilatv soo-kassiurb assiurb soopihl Maran suhkruleht Suhkruleht südamerohi, lääne- Südamerohi südamerohi, veiste- Südamerohi.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. tedremaran Maran teekummel ummel teeleht, suur Teeleht tihashein, baikali Tihashein tihashein, harilik Tihashein tihashein, külgõieline Tihashein tondipea, moldaavia Tondipea.a kasvatatakse mesilaste korjetaimedeks. tõnnike, harilik Tõnnike vaak, inglise Vaak varemerohi Varemerohi võõrkapsas, põld- Võõrkapsas vägihein, kõrge Vägihein vägihein, suureõieline Vägihein vürtsköömen, harilik Vürtsköömen ürt-penimünt enimünt ürt-punanupp unanupp võilill, harilik Võilill muu ravim- ja maitsetaim - Mujal nimetamata ravim- ja maitsetaimed. ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid ravim- ja maitsetaimi kasvatatakse. ravim- ja maitsetaimed väikestel pindadel - ui kasvatatakse mitmeid ravim- ja maitsetaimede kultuure, igat alla 0,1 ha, siis märgitakse nende kultuuride kasvupindade summa..a mesilaste korjetaimedeks. ÜT/RO, S, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid ravim- ja maitsetaimi kasvatatakse. SM taotlejad peavad lisaks märkima kultuuride osakaalud protsentides. ravim- ja maitsetaimede segu muude põllumajanduskultuuridega - asvatatakse lammaste ja kitsede ravimtaimedeks. 'LT rmv' märkega põllud, ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid ravim- ja maitsetaimi kasvatatakse. SM taotlejad peavad lisaks märkima kultuuride osakaalud protsentides. Muud tehnilised kultuurid moon (magun) Magun köömen öömen humal umal muu tehniline kultuur - Mujal nimetamata tehnilised kultuurid. ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid kultuure kasvatatakse. öögivili valge peakapsas Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku

8 lehtkapsas lillkapsas nuikapsas (koolrabi) spargelkapsas (brokkoli) rooskapsas (brüsseli kapsas) hiina kapsas (hiina lehtnaeris) Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku muu kapsas - Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku unane peakapsas jm. ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, millist kapsast kasvatatakse. artišok Artišok Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku kurk urk/ kõrvitsalised Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku paprika aprika Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku baklažaan Maavits/ maavitsalised Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku mugullauk Lauk Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku füüsal Füüsal Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku tomat Maavits/ Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku maavitsalised punapeet (söögipeet) eet Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku porgand organd Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku talisibul Lauk Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku harilik sibul (söögisibul) Lauk Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku küüslauk Lauk Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku aedhernes ernes Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku naeris kaalikas Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku tšillipipar aprika Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku aeduba Aeduba Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku asvatatakse mesilaste korjetaimedeks. jääsalat Salat Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku lehtsalat Salat Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku salatsigur Sigur Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku

9 salat Salat Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku peasalat Salat Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku rabarber Rabarber Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku mädarõigas Mädarõigas/ Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku porrulauk Lauk Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku mustrõigas Rõigas Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku varsseller Seller Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku juurseller Seller Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku maapirn äevalill Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku redis Rõigas Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku kabatšokk õrvits/ kõrvitsalised Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku suhkrumais Mais Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku minimais Mais Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku kõrvits õrvits/ kõrvitsalised Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku aed-mustjuur Mustjuur Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku patisson õrvits/ kõrvitsalised Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku spinat Malts Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku melon urk/ kõrvitsalised Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku arbuus Arbuus Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku spargel Aspar Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku lehtpeet eet Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku pastinaak astinaak Avamaal või madala katte all. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku muu köögivili - Mujal nimetamata, avamaal või madala katte all kasvatatav köögivili. Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Siin ei näidata maitsetaimi. ÜT/RO, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, millist köögivilja kasvatatakse.

10 köögivili väikestel pindadel - ui kasvatatakse mitmeid köögiviljakultuure, igat alla 0,1 ha, siis märgitakse siia nende kultuuride kasvupindade summa. Siin ei näidata koduaias oma tarbeks kasvatatavat köögivilja. V, ÜT/RO, 'LT rmv' märkega põllud, SM ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid köögivilju kasvatatakse ja SM taotlejad peavad märkima kultuuride osakaalud protsentides. Maasikad aedmaasikad avamaal või madala katte all Maasikas Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku kuumaasikad avamaal või madala katte all Maasikas Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Lilled lilled ja ehistaimed (dekoratiivtaimed) avamaal või madala katte all Lühiajaline rohumaa V.a lilled iluaias. - Madal kate (s.h kiletunnel), sissemineku Siia märgitakse ka pikaajalised üheliigilised/heinaseemnepõllud. valge ristik "Jõgeva 4" (100% ristikut) Ristik p uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune)..a mesilaste korjetaimeks. valge ristik "Jõgeva 4" segus - uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja aasnurmikaga (mõlemat 50%) katteviljaalune). punane ristk (100% ristikut) Ristik uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune)..a mesilaste korjetaimeks. punane ristik (vähemalt 80% ristikut, kuni Ristik uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja 20% heintaimi) katteviljaalune). punane ristik (ristikut 50-80%, teisi Ristik Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel roosa ristik (100% ristikut) Ristik uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune)..a mesilaste korjetaimeks. roosa ristik (vähemalt 80% ristikut, kuni 20% heintaimi) Ristik uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). roosa risik (ristikut 50-80%, teisi heintaimi Ristik Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel 20-50%) valge ristik (100% ristikut) Ristik uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune)..a mesilaste korjetaimeks. valge ristik (vähemalt 80% ristikut, kuni Ristik uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja 20% heintaimi) katteviljaalune). valge ristik (ristikut 50-80%, teisi Ristik Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel harilik lutsern (100% lutserni) Lutsern uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. harilik lutsern (vähemalt 80% lutserni, Lutsern uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal. kuni 20% heintaimi) harilik lutsern (lutserni 50-80%, teisi Lutsern Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel humallutsern (100% lutserni) Lutsern uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. valge mesikas (100% mesikat) Mesikas uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. valge mesikas (vähemalt 80% mesikat, Mesikas uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal. 20% heintaimi) valge mesikas (mesikat 50-80%, teisi Mesikas Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel kollane mesikas (100% mesikat) Mesikas uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. kollane mesikas (vähemalt 80% mesikat, Mesikas uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal. kuni 20% heintaimi) kollane mesikas (mesikat 50-80%, teisi Mesikas Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel harilik nõiahammas (100% nõiahammast) Nõiahammas uni 5- aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks.

11 harilik nõiahammas (vähemalt 80% Nõiahammas uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal. nõiahammast, kuni 20% heintaimi) harilik nõiahammas (nõiahammast 50- Nõiahammas Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel 80%, teisi harilik esparsett (100% esparsetti) Esparsett uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. harilik esparsett (vähemalt 80% Esparsett uni 5- aastasel lühiajalisel rohumaal. esparsetti, kuni 20% heintaimi) harilik esparsett (esparsetti 50-80%, teisi Esparsett Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel harilik ussikeel (100% ussikeelt) Ussikeel uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. valkjas mesiohakas (100% mesiohakat) Mesiohakas uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. ida-kitsehernes (100% ida-kitsehernest) itsehernes uni 5- aastasel lühiajalisel rohumaal. ida-kitsehernes (vähemalt 80% idakitsehernest, itsehernes uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal. kuni 20% heintaimi) muud liblikõielised (vähemalt 80% - uni 5-aastane lühiajaline rohumaa (v.a seemnekasvatus ja liblikõielisi, kuni 20% heintaimi) katteviljaalune). N siduvate liblikõieliste heintaimede segu - Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5 aastane lühiajaline (N siduvaid heintaimi - esparsett, ristik, lutsern, mesikas või nõiahammas segus üle 50%, teisi liblikõielisi heintaimi alla 50%) N siduv heint. segu (N siduvaid heintaimi üle 50%, teisi liblikõielisi heintaimi alla 50%) rohumaa. Ükski segus kasvatatava N siduva kultuuri osakaal ei ole üle 80%. uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). liblikõieliste ja kõrreliste segu (30 80% - Mitmeaastased heintaimed kuni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a liblikõielisi) N siduvate liblikõieliste heintaimede ja kõrreliste segu (N siduvaid heintaimi - esparsett, ristik, lutsern, mesikas või nõiahammas segus üle 50%, kõrrelisi heintaimi alla 50%) N siduv heint. ja kõrreliste segu (N siduvaid heintaimi üle 50%, kõrrelisi heintaimi alla 50%) liblikõieliste ja muude põllumajanduskultuuride segu (30-80% liblikõielisi) N siduvate liblikõieliste heintaimede ja muude põllumajanduskultuuride segu (N siduvaid heintaimi - esparsett, ristik, lutsern, mesikas või nõiahammas segus üle 50%, muid põllumajanduskultuure alla 50%) N siduv heint. ja muu põllumaj. kult. segu (N siduvaid heint. üle 50%, muid kultuure alla 50%) Valge ristik Jõgeva 4 segus muude põllumajanduskultuuridega (ristik Jõgeva 4 üle 50%, muid põllumajanduskultuure alla 50%) Valge ristik Jõgeva 4 segus muude põllumaj. kultuuridega (ristik üle 50%, muid kultuure alla 50%) seemnekasvatus ja katteviljaalune). - Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel Ükski segus kasvatatava N siduva kultuuri osakaal ei ole üle 80%. - Mitmeaastased heintaimed kuni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel Ükski segus kasvatatava N siduva kultuuri osakaal ei ole üle 80%. Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal

12 N siduvate liblikõieliste heintaimede ja muude N siduvate põllumajanduskultuuride segu (N siduvaid kultuure - esparsett, ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas, aed hernes, põldhernes, põld-hiirehernes, suvivikk, põlduba, aeduba või sojauba segus üle 50% ja heintaimed on segus valdavad) N siduv heint. ja N siduv põllumaj. kult. segu (N siduvaid kult. üle 50%, segus valdavalt heint.) Ökoalade tava järgimiseks sobilik kultuur. uni 5-aastasel lühiajalisel Ükski segus kasvatatava N siduva heintaime (esparsett, ristik, lutsern, mesikas või nõiahammas) osakaal ei ole üle 80%. Sobilikud muud N siduvad põllumajanduskultuurid on vikk, hernes, uba ja sojauba. kõrreliste rohumaa (vähemalt 80% kõrrelisi) - Mitmeaastased heintaimed kuni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). üheaastane raihein jm üheaastased heintaimed - Üheaastased heintaimed haljasmassi saamiseks. muu heintaimede segu - Mitmeaastased heintaimed kuni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). Siia kuuluvad peamiselt heintaimedest koosnevad segud (võib olla koos teraviljade või teiste põllumajnduskultuuridega). õik taotlejad peavad täpsustama, milliseid heintaimi kasvatatakse. keerispea allakülvita eerispea uni 5- aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. keerispea, v.a liblikõieliste eerispea uni 5- aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. keerispea liblikõieliste eerispea uni 5- aastasel lühiajalisel rohumaal..a mesilaste korjetaimeks. esa mustkesa - M Must-, kultuurideta- ehk puhaskesa kesa, kus vegetatsiooniperioodil valmistatakse maa ette järgmiste kultuuride külviks ning eelkultuure ei kasvatata. Mustkesa tuleb harida soovitatavalt iga 2-3 nädala tagant, et umbrohutaimed ei kasvaks seal üle 5 cm kõrguseks. Ilmastikuolude tõttu aktsepteeritakse mustkesana erandjuhul maad, millel umbrohtude kõrgus ei ületa 20 cm ja taimed ei ole jõudnud õitsemisfaasi. sööti jäetud maa - ülvikorrasüsteemis kasutatav maa, mis ei kanna saagiaasta jooksul saaki. õld või külvikorraväli, millega valmistatakse ette järgmiste kultuuride kasvatamist. Maa, kus kasvab vabalt looduslik taimestik, mida kasutatakse loomade söötmiseks või mis küntakse sisse. ikaajaline kultuurrohumaa rohttaimed - R Eelkõige loomasööda tootmiseks kasutatav rohumaa, mis on pealtparandamise või uuskülvi teel väärtusliku heintaimiku omandanud ning ei ole põllumajandusliku majapidamise külvi-korraga hõlmatud 5 aasta jooksul või kauem. Ühe kultuuriga külvatud rohumaad (k.a heinaseemnepõlde) ei loeta pikaajaliseks rohumaaks, kuna rohumaa peab olema külvatud seemnete seguga. õikide 'LT rmv' märkega põldude puhul peab taotleja täpsustama, millist rohttaime kasvatatakse. eskkonnatundlik püsirohumaa rohttaimed - TR Natura aladel, 100% turvasmuldadel asuvad püsirohumaad. üsirohumaa on rohu või muude rohttaimede kasvupind, kas looduslikul viisil (isekülv) või harimise teel (külvamine), ning mis ei ole põllumajandusliku majapidamise külvikorraga hõlmatud 5 aastat või kauem. Võib hõlmata muid karjatamise seisukohalt sobilikke liike tingimusel, et rohi või muud rohttaimed jäävad valdavaks. Tagasirajatud püsirohumaa

13 valge ristik "Jõgeva 4" segus aasnurmikaga (mõlemat 50%) muud liblikõielised (vähemalt 80% liblikõielisi, kuni 20% heintaimi) - TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune), mida arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. - TAR uni 5-aastane lühiajaline rohumaa (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune), mida arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. õik taotlejad peavad täpsustama, milliseid heintaimi kasvatatakse. liblikõieliste ja kõrreliste segu (30 80% liblikõielisi) - TAR Mitmeaastased heintaimed kuni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune), mida arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. liblikõieliste ja muude põllumajanduskultuuride - TAR Mitmeaastased heintaimed kuni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a segu (30-80% liblikõielisi) seemnekasvatus ja katteviljaalune), mida arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. kõrreliste rohumaa (vähemalt 80% - TAR Mitmeaastased heintaimed kuni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a kõrrelisi) seemnekasvatus ja katteviljaalune), mida arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. muu heintaimede segu - TAR Mitmeaastased heintaimed kuni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune), mida arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. Siia kuuluvad peamiselt heintaimedest koosnevad segud (võib olla koos teraviljade või teiste põllumajanduskultuuridega). õik taotlejad peavad täpsustama, milliseid heintaimi kasvatatakse. sööti jäetud maa - TAR ülvikorrasüsteemis kasutatav maa, mis ei kanna saagiaasta jooksul saaki. õld või külvikorraväli, millega valmistatakse ette järgmiste kultuuride kasvatamist. Maa, kus kasvab vabalt looduslik taimestik, mida kasutatakse loomade söötmiseks või mis küntakse sisse. Arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. punane ristik (ristikut 50-80%, teisi roosa risik (ristikut 50-80%, teisi heintaimi 20-50%) valge ristik (ristikut 50-80%, teisi harilik lutsern (lutserni 50-80%, teisi valge mesikas (mesikat 50-80%, teisi kollane mesikas (mesikat 50-80%, teisi harilik nõiahammas (nõiahammast 50-80%, teisi harilik esparsett (esparsetti 50-80%, teisi N siduvate liblikõieliste heintaimede segu (N siduvaid heintaimi - esparsett, ristik, lutsern, mesikas või nõiahammas segus üle 50%, teisi liblikõielisi heintaimi alla 50%) N siduv heint. segu (N siduvaid heintaimi üle 50%, teisi liblikõielisi heintaimi alla 50%) Ristik TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja Ristik TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja Ristik TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja Lutsern TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja Mesikas TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja Mesikas TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja Nõiahammas TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja Esparsett TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja - TAR uni 5 aastane lühiajaline rohumaa. Ükski segus kasvatatava N siduva kultuuri osakaal ei ole üle 80%. uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). Arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana.

14 N siduvate liblikõieliste heintaimede ja kõrreliste segu (N siduvaid heintaimi - esparsett, ristik, lutsern, mesikas või nõiahammas segus üle 50%, kõrrelisi heintaimi alla 50%) N siduv heint. ja kõrreliste segu (N siduvaid heintaimi üle 50%, kõrrelisi heintaimi alla 50%) N siduvate liblikõieliste heintaimede ja muude põllumajanduskultuuride segu (N siduvaid heintaimi - esparsett, ristik, lutsern, mesikas või nõiahammas segus üle 50%, muid põllumajanduskultuure alla 50%) N siduv heint. ja muu põllumaj. kult. segu (N siduvaid heint. üle 50%, muid kultuure alla 50%) Valge ristik Jõgeva 4 segus muude põllumajanduskultuuridega (ristik Jõgeva 4 üle 50%, muid põllumajanduskultuure alla 50%) Valge ristik Jõgeva 4 segus muude põllumaj. kultuuridega (ristik üle 50%, muid kultuure alla 50%) N siduvate liblikõieliste heintaimede ja muude N siduvate põllumajanduskultuuride segu (N siduvaid kultuure - esparsett, ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas, aed hernes, põldhernes, põld-hiirehernes, suvivikk, põlduba, aeduba või sojauba segus üle 50% ja heintaimed on segus valdavad) N siduv heint. ja N siduv põllumaj. kult. segu (N siduvaid kult. üle 50%, segus valdavalt heint.) - TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). Ükski segus kasvatatava N siduva kultuuri osakaal ei ole üle 80%. Arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. TAR TAR TAR uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). Ükski segus kasvatatava N siduva kultuuri osakaal ei ole üle 80%. Arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal. Arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. uni 5-aastasel lühiajalisel rohumaal (v.a seemnekasvatus ja katteviljaalune). Ükski segus kasvatatava N siduva heintaime (esparsett, ristik, lutsern, mesikas või nõiahammas) osakaal ei ole üle 80%. Sobilikud muud N siduvad põllumajanduskultuurid on vikk, hernes, uba ja sojauba. Arvestatakse tagasirajatud püsirohumaana. uukoolid uukoolid - Avamaal (k.a katmikalal) kasvatatavad puu-, viljapuu-, marjapõõsa- ja ehistaimeistikud aeda, parki jm istutamiseks; nii põllumajandus- kui ka metsamaal müügiks kasvatatavad metsapuuistikud. Ei näidata oma tarbeks metsapuuistikute kasvatamist metsamaal. ÜT/RO taotlejad peavad täpsustama, milliseid taimi kasvatatakse. Viljapuu- ja marjaaiad õunapuu Õunapuu pirnipuu irnipuu hapu kirsipuu sh murelipuu Toompuu magus kirsipuu Toompuu ploomipuu Toompuu kreegipuu Toompuu haraline ploomipuu (alõtša) Toompuu

15 muud viljapuud - õik taotlejad peavad täpsustama, milliseid viljapuid kasvatatakse. punane sõstar Sõstar valge sõstar Sõstar must sõstar Sõstar karusmari Sõstar vaarikas Murakas astelpaju Astelpaju aroonia Aroonia ebaküdoonia Ebaküdoonia harilik sarapuu Sarapuu söödav kuslapuu uslapuu kurdlehine kibuvits ibuvits harilik pihlakas ihlakas viinapuu Viinapuu muud marjapõõsad õik taotlejad peavad täpsustama, milliseid marjapõõsaid kasvatatakse. jõhvikas Jõhvikas mustikas Mustikas viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel - ui kasvatatakse mitmeid viljapuu- ja marjaaia kultuure ja üks kultuur hõlmab vähem kui 0,3 ha, siis märgitakse nende kultuuride kasvupindade summa. V ja SA ja MA taotlejad peavad täpsustama, milliseid puuvilju/marju kasvatatakse. aju paju aju Lühikese raieringiga paju. Seenekasvatus põllumajandusmaal seenekasvatus põllumajandusmaal - arjatamine väljaspool põllumajandusmaad arjatamine väljaspool põllumajandusmaad V ui mahepõllumajanduse toetuse taotlejad karjatavad loomi väljaspool põllumajandusmaad

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt Köögivili maheaias Priit Põldma EMÜ, aianduse osakond Kui palju peaks köögivilja sööma Tervislikku toitumist silmas pidades peaks ¼ toiduratsioonist moodustama puu- ja köögiviljad. Tarbimisnorm 1 inimese

Rohkem

Kuidas alustada? Mesila asukoha valik Korjemaa iseärasused ja sellest tingitud valik

Kuidas alustada? Mesila asukoha valik Korjemaa iseärasused ja sellest tingitud valik Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Korjemaa valimine Mesilaste korjetaimede mitmekesisus Marje Riis Tallinn, 14.02.2017 Käsitletavad teemad Korjemaa, korjebaasi

Rohkem

Põllumajandusministri 24

Põllumajandusministri 24 SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE KATEGOORIATE KVALITEEDINÕUDED 1. Söödakultuuride sertifitseeritud seemne kategooria kvaliteedinõuded on järgmised: Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 Söödakultuuride

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne MAK 214-22 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne 218. aasta kohta Foto: Ere Ploomipuu M A K 2 1 4-2 2 4. j a

Rohkem

untitled

untitled õllumajanduslik keskkonnatoetus Sisukord I OSA. TAOTLEMINE... 3 1. 2008. aasta maaelu arengukava pindalatoetused... 3 2. Taotluse esitamine...4 3. Toetuste üldised nõuded... 7 3.1. Taotleja...7 3.2. Toetusõiguslik

Rohkem

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020 Kinnitatud põllumajandusministri 28.10.2014 käskkirjaga nr 52 Lisa 1 x ARENGUKAVA EESTI SEEMNEMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2014 2020 SISUKORD Sisukord... 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. ARENGUKAVA EESMÄRGID...

Rohkem

untitled

untitled ABIKS TAOTLEJALE Sisukord 1. ÕIGUSAKTID... 3 2. ÕLLUMAJANDUSLIKUD OTSETOETUSED... 5 2.1. Kes saab toetust... 5 2.2. õllumajandusmaa kasutusõigus... 6 2.3. Toetusõiguslik põllumajandusmaa... 6 2.4. üsirohumaa

Rohkem

sordileht_lisa

sordileht_lisa Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded ning järelevalve

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Endla Reintam Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond, Kreutzwaldi 1, Tartu, Estonia Tel: +372 731 3534, e-mail:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Taimekasvatus ja mesindus - üksteisele toeks või takistuseks Marika Mänd Eesti Maaülikool Tolmeldamisest tulenev tulu

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Restoranu nedela_rudens_buklets_EST_Hanza web

Restoranu nedela_rudens_buklets_EST_Hanza web RESTORANIDE NÄDAL VALMIERAS 6.-12.November RĀTES VĀRTI VECPUISIS AGNESE VALMIERMUIŽA ÕLLEKÖÖK DIKĻI LOSSI RESTORAN visit.valmiera.lv Endised maitsed kaasaegses esituses! RĀTES VĀRTI Üllatus ja jook restorani

Rohkem

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade Põllumajandussektori 2018. aasta I poolaasta ülevaade Vastutav toimetaja Urve Valdmaa, urve.valdmaa@agri.ee Kaanefoto Urve Valdmaa Tallinn, 10. september 2018 Sisukord 1 2018. aasta II kvartali ilmastik

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel Uuringu aruanne Tartu,

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel Uuringu aruanne Tartu, Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Uuringu aruanne Tartu, 2016 1 Uuring Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

KRISTALLILINE VÄETIS UUDISED 2013 PAREM OMASTATAVUS TÖÖLAHUSTE PAREM STABIILSUS SUUREMAD VÕIMALUSED KOMBINEERIMISEKS MIKROTOITAINEID SISALDAVATE VÄETI

KRISTALLILINE VÄETIS UUDISED 2013 PAREM OMASTATAVUS TÖÖLAHUSTE PAREM STABIILSUS SUUREMAD VÕIMALUSED KOMBINEERIMISEKS MIKROTOITAINEID SISALDAVATE VÄETI UUDISED 2013 PAREM OMASTATAVUS TÖÖLAHUSTE PAREM STABIILSUS SUUREMAD VÕIMALUSED KOMBINEERIMISEKS MIKROTOITAINEID SISALDAVATE VÄETISTEGA TAIMEDE PAREM STRESSITALUVUS H 2 Taimede varustamine vajalike mikroelementidega.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne Projekti Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud lõpparuanne. Jõgeval, 29. November 2017 a. Projektijuht: Andres Mäe Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut Projektijuhi kontaktandmed: 671 1560,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Toit loodusest.indd

Toit loodusest.indd Sisukord EESSÕNA...8 SISSEJUHATUS...10 Mis on looduslikud toidutaimed?...10 Looduslike toidutaimede kasutamine Soomes...10 Looduslikud toidutaimed kui supertoit...11 LOODUSLIKE TAIMEDE KORJAMINE...14 Korjamisjuhendid...14

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/2018 07.05.2018 A. Sordikaitse Variety Protection III Tagasivõetud

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg nr.4 kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Microsoft Word - Koolitoit Hallistes mercedes

Microsoft Word - Koolitoit Hallistes mercedes Kuidas toituda tasakaalukalt Loodus on loonud tervikliku toidu. Mercedes Merimaa Delfi Noorte hääl käis Tabasalu Ühisgümnaasiumis, mille koolisöökla pälvis toidumessi Tallinn FoodFest raames tiitli "Parim

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

RÄPINA AIANDUSKOOL Kai Aviksoo ME17-42-M1 Rohttaimed digiherbaarium Sisukord Püsililled 1. Pojeng (Paeonia), päikeselisele kasvukohale 2. Punane siilk

RÄPINA AIANDUSKOOL Kai Aviksoo ME17-42-M1 Rohttaimed digiherbaarium Sisukord Püsililled 1. Pojeng (Paeonia), päikeselisele kasvukohale 2. Punane siilk RÄPINA AIANDUSKOOL Kai Aviksoo ME17-42-M1 Rohttaimed digiherbaarium Sisukord Püsililled 1. Pojeng (Paeonia), päikeselisele kasvukohale 2. Punane siilkübar (Echinacea purpurea), päikeselisele kasvukohale

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

1. Maasikakasvatus Kirjandus: Libek, A.V., Eskla, V. Maalehe maasikaraamat. 2012, 182 lk Ilus, L. Maasikas. 1988, lk.22-31, Maasikas aias ja kö

1. Maasikakasvatus Kirjandus: Libek, A.V., Eskla, V. Maalehe maasikaraamat. 2012, 182 lk Ilus, L. Maasikas. 1988, lk.22-31, Maasikas aias ja kö 1. Maasikakasvatus Kirjandus: Libek, A.V., Eskla, V. Maalehe maasikaraamat. 2012, 182 lk Ilus, L. Maasikas. 1988, lk.22-31, 64-150 Maasikas aias ja köögis. 2000, lk.59-86, 122-133 1. Botaaniline kuuluvus

Rohkem

(Microsoft Word - Infinito v\344ikepakend - CLP \(2\).doc)

(Microsoft Word - Infinito v\344ikepakend - CLP \(2\).doc) INFINITO Hoiatus Taimekaitsevahend Fungitsiid Kasutusala: Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, kurgiebajahukaste tõrjeks katmikala kurgil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, porrul

Rohkem

Soovitussortiment läbi aegade Vanemaid sortimente on koondatud raamatutesse: Eesti pomoloogia (1970: lk 26-39), aastad Kivistik, J., Kask, K

Soovitussortiment läbi aegade Vanemaid sortimente on koondatud raamatutesse: Eesti pomoloogia (1970: lk 26-39), aastad Kivistik, J., Kask, K Soovitussortiment läbi aegade Vanemaid sortimente on koondatud raamatutesse: Eesti pomoloogia (1970: lk 26-39), aastad 1919-1967 Kivistik, J., Kask, K. Pomoloogia (2005: lk 239-245), aastad 1972 2001 Soovitussortiment

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15 Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik (12.04.2017) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15. Viin c. Taotleja riik/riigid d. Taotluse keel: eesti

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Lihaveisekasvatus aastal 2011

Lihaveisekasvatus aastal 2011 Lihaveiste käitlemine Targo Pikkmets OÜ Talu ja tulu juhatuse liige 16. - 30. märts 2017 OÜ Talu ja tulu mahetootja, maad kasutuses 125 ha, sellest omandis 97 ha, kõik püsirohumaad heinaküün 300 m 2, kiletunnel

Rohkem

Suviodra Integreeritud Taimekaitse

Suviodra Integreeritud Taimekaitse SUVIODRA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE Juhend I ÜLDOSA Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste,

Rohkem

PLM2010.pdf

PLM2010.pdf PÕLLUMAJANDUSLOENDUS AGRICULTURAL CENSUS EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA PÕLLUMAJANDUSLOENDUS AGRICULTURAL CENSUS TALLINN 2012 Kogumik esitab 2010. aasta põllumajandusloenduse andmeid majapidamiste

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Hea praktika näide tervisliku toitumise edendamisest lasteaias 1. Töö pealkiri: nädalateema Kuidas maitseb vikerkaar. 2. Koostaja/koostajad: Tartu Las

Hea praktika näide tervisliku toitumise edendamisest lasteaias 1. Töö pealkiri: nädalateema Kuidas maitseb vikerkaar. 2. Koostaja/koostajad: Tartu Las Hea praktika näide tervisliku toitumise edendamisest lasteaias 1. Töö pealkiri: nädalateema Kuidas maitseb vikerkaar. 2. Koostaja/koostajad: Tartu Lasteaed Klaabu Õpetajad Eda Tereping ja Katrin Eomõis

Rohkem

PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn

PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn 2016 2017 Sissejuhatus See dokument on koostatud Targa tarbija koolituse raames. Projekt sisaldab töö pealkirja, teema kirjeldust, eesmärke,

Rohkem

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED 2015 Viljandi 2016 Katsete läbiviijad ja kogumiku koostajad PMK Viljandi katsekeskus Ülle Soorm Ülla Põldur Eve Siro osakonna juhataja, kaunviljad, kartul peaagronoom,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 1730 aastal Louis XV valitsemisajal asutasid vennad Jaques-Loiuis ja Jean-Baptiste Chanoine šampanjamaja, mille nimeks sai Chanoine Féres. Chanoine Féres on vanuselt teine šampanjamaja Champagne piirkonnas.

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

OTK_lyhi_2007

OTK_lyhi_2007 Indikaatorite Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa ja Ettevõtjatulu analüüs 2006. a andmetel, aruande lühikokkuvõte 2007. Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus Töö teostaja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate

Rohkem

SISUKORD Alustuseks HARILIK RAUDROHI HARILIK KALMUS HARILIK MAARJALEPP KORTSLEHT HARILIK SIBUL KÜÜSLAUK KARULAUK LEPP HARILIK ALTEE AEDTILL HARILIK KI

SISUKORD Alustuseks HARILIK RAUDROHI HARILIK KALMUS HARILIK MAARJALEPP KORTSLEHT HARILIK SIBUL KÜÜSLAUK KARULAUK LEPP HARILIK ALTEE AEDTILL HARILIK KI SISUKORD Alustuseks HARILIK RAUDROHI HARILIK KALMUS HARILIK MAARJALEPP KORTSLEHT HARILIK SIBUL KÜÜSLAUK KARULAUK LEPP HARILIK ALTEE AEDTILL HARILIK KIKKAPUTK VILLTAKJAS HARILIK LEESIKAS MUST AROONIA KOIROHI

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Mahekonverents_2019_04_veeb.indd

Mahekonverents_2019_04_veeb.indd Teaduselt mahepõllumajandusele Toimetised Tartu 2019 See on neljas, juba traditsiooniks kujunenud mahetootjatele suunatud eelretsenseeritud artiklite kogumik, tähistamaks 30 aasta möödumist mahetootmise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

PK_Bio_2017_est.indd

PK_Bio_2017_est.indd PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM BIOLOOGIA 13. JUUNI 2017 Punkte Eksamihinne Aastahinne Õpilase ees- ja perekonnanimi: Isikukood: Kool: Maakond/linn: MEELESPEA 1. Kirjuta eksamitöö loetava käekirjaga, kasuta sinist

Rohkem

Tere

Tere Kallid sõbrad. Pärast ilusat sooja suve on puu- ja köögiviljad küpsed ja need read tulevad teieni kartulite, tomatite, õunte ja pirnide keskelt, mida sügis meile kinkinud on. Kuna oleme keset kogu seda

Rohkem

Microsoft Word - Kalev.doc

Microsoft Word - Kalev.doc 3 ILMASTIKU MÕJU ERINEVAT TÜÜPI PÕLDHERNESORTIDE SAAGILE JA SAAGI KVALITEEDILE ABSTRACT. Weather effects on yield and quality of yield of different field pea types. The trials of different types of field

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx Projekti lõpparuande Lisa 1 Seemnete sertifitseerimise süsteemi muutmise mõju hindamine. Protsessi ja katsete maksumuse analüüs Kalvi Tamm, Pille Ardel, Raivo Vettik Eesti Taimekasvatuse Instituut Projekt

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem