ärikliendile AS Citadele banka Eesti filiaali teenustasud /Eesti residendile/

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ärikliendile AS Citadele banka Eesti filiaali teenustasud /Eesti residendile/"

Väljavõte

1 AS Citadele banka Eesti filiaali teenustasud ärikliendile /Eesti residendile/ Kinnitatud AS Citadele banka juhatuse 15. augusti aasta otsusega nr 13/47/2019 Kehtib

2 Sisukord Ärikliendi paketid Kontod Maksed Sularahatehingud Pangakaardid Muud maksekaartidega seotud teenused Laenud Laen, krediidiliin, arvelduslaen Stardilaen Pangagarantii Impordiakreditiiv Ekspordiakreditiiv Inkasso ed sidekanalite vahendusel Hoiused Lisateenused Lisa 1 Muud laenudega seotud teenused Lisa 2 Kaugkanalite autoriseerimisvahendid Lisa 3 Tooted ja teenused, mida äriklientidele enam ei pakuta

3 Ärikliendi paketid Paketi nimetus Stardipakett 1 Citadele 10 Citadele 20 Citadele 30 Citadele 50 Citadele 100 Paketi kuutasu 3.90 eurot 4.90 eurot 5.90 eurot 7.90 eurot eurot Maksed eurodes Eurokiirmaksete arv paketis Kontod 1. Arvelduskonto 1.1. Arvelduskonto avamine 1.2. Juriidilise isiku dokumentide kontrollimine konto Individuaalne, min 500 eurot 3 avamisel, kui omaniku või soodustatud isiku isikut tõendav dokument on välja antud väljaspool Eestit, Lätit, Leedut või kui tal pole Eesti alalist elamisluba 1.3. Stardikonto avamine 1.4. Arvelduskonto hooldustasu 0.64 eurot kuus 1.5. Juriidilise isiku, Citadele Panga kliendi, esindaja volituste kontrollimine kliendi esitatud dokumentide alusel seoses konto haldamisega ja uute teenustega tellimisega, samuti olemasolevate teenuste või nende muutmisega 1.6. Negatiivne intressimäär juriidilistele isikutele 2 kelle 0,5% aastas arvelduskonto jääk on võrdne või suurem kui 100'000 CHF, 1'000'000 SEK or 750'000 DKK 1.7. Aastane intressimäär kontojäägilt 0% 1.8. Konto sulgemine 2. Escrow konto 2.1. Escrow konto avamine 2.2. Servicing of Escrow Account 2.3. Escrow konto standardlepingu täitmine ja 0.4% summast, min 200 eurot teenindamine 2.4. Escrow konto mittestandardse lepingu Individuaalne, informatsioon pangast teenindamine 2.5. Escrow lepingu muutmine (iga muudatus) 100 eurot Maksed Elektroonilised kanalid Kontoris 3. Citadele grupisisene makse, sh Läti ja Leedu filiaalides 3.1. Citadele grupisisene makse sama kliendi kontode vahel 3.2. Citadele grupisisene makes erinevate klientide kontode vahel 3 eurot 0.10 eurot 3 eurot 1 Paketti pakutakse ettevõtetele, kes on äriregistris registreeritud mitte rohkem kui 12 kuud tagasi. Plaan kehtib 12 kuud pärast ärikliendi paketi lepingu allkirjastamist. Pakett sisaldab ühe EUR arvelduskonto avamist ja igakuist hooldust, esimest deebetkaart Maestro väljastamist ja Maestro deebetkaardi tasuta igakuist hooldust. 2 Tasu on kumulatiivne ja kui kontode saldo on konkreetsel kuul 0, siis seda tasu rakendatakse järgmisel kuul. 3 Tasu tuleb maksta konto avamise avalduse esitamisel.

4 4. Maksed eurodes 4.1. Euromaksed (SEPA maksed, vaata lisa 1, 0.38 eurot 4 EUR alapeatükk 1) 4.2. Makse teise panka SHA (jagatud kulud) 6 eurot 18 eurot OUR (maksja maksab kulud) 25 eurot 18 eurot 4.3. Kiirmakse SHA (jagatud kulud, ka siseriiklik kiirmakse) 14 eurot 30 eurot OUR (maksja maksab kulud) 36 eurot 48 eurot Elektroonilistes kanalites Kontoris 5. Maksed välisvaluutas 5.1. Välismakse SHA (jagatud kulud) 6 eurot 18 eurot OUR (maksja maksab kulud) 25 eurot 35 eurot 5.2. Kiirmakse SHA (jagatud kulud) 14 eurot 30 eurot OUR (maksja maksab kulud) 36 eurot 48 eurot 6. Püsimaksed 6.1. Püsimaksekorralduse vormistamine 7. Laekuvad maksed 7.1. Citadele pangast laekuv makse (kaasa arvatud laekuv makse, mis on algatatud Leedus ja Lätis asuvates filiaalides, kohalikud siseriiklik ja euromakse) 7.2. Muud välisvaluutas laekuvad maksed (teenustasutüübiga BEN ja SHA) 6 eurot (või selle ekvivalent maksevaluutas) 8. Konverteerimistasu Vastavalt Citadele Panga kursile 9. Maksetega seotud järelepärimised 9.1. Citadele grupisisese maksekorralduse tühistamise või muutmise taotluse vastuvõtmine või taotluse saatmine teistesse pankadesse Eestis 10 eurot ja Lätis 9.2. Kohalike ja välismaksetega seotud järelepärimine 80 eurot + välispankade tasu 9.3. Kohalike ja välismaksete tühistamistaotluse vastuvõtmine 125 eurot + välispankade tasu

5 Sularahatehingud 10. Sularaha sissemakse Citadele pangas asuvale kontole (sissemakstava valuuta on sama, mis kontovaluuta) : eurodes, iga sissemakstava summa kohta 0.25%, min 5 eurot teistes valuutades 0.8% min.10 eurot Sularaha väljavõtmine summas, mis ületab filiaali limiidi 3 3% tehingu summast (min. 20 EUR) 11. Sularaha väljamakse kontolt Sularaha väljamakse eurodes 0.5%, min 5 eurot Sularaha väljamakse teises valuutas 4 0.8%, min 10 eurot 12. Muud sularahaoperatsioonid, müntide ja pangatähtede töötlemine Valuutavahetus 3,5 eurot (tehingu eest) Citadele panga klientidele isikut tõendava dokumendi alusel 7 EUR (tehingu eest) muudel juhtudel Sularaha väljavõtmine, kui summa ületab 3% tehingusummast (min. 20 eurot) filiaalis kehtestatud limiiti Kupüüride (EUR) vahetamine teiste kupüüride ja / või müntide vastu (EUR) 3%, min 20 eurot Valuutavahetus, kui tellitakse konkreetseid nominaale 3% tehingu summast (min.20 eurot) Ringlusest kõrvaldatud, defektsete või vanade / vananenud kupüüride vastuvõtmine 5% min.20 eurot (välja arvatud eurod) Lisatasu euromüntide töötlemise eest 10% summast (min. 20 eurot) Pangakaardid 13. Mastercard Debit Business äriklientidele EUR Kaardi hooldustasu 1.25 eurot kuus Kaardi väljastamine (olemasoleva asenduseks) tasu kaupade ja teenuste ostmisel Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaatides Eestis Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati 3 tasu võetakse sularaha tellimise ajal. Tellimus tuleb sisse anda vähemalt üks tööpäev enne tähtaega. Tellitud nominaalid on kontoris saadaval kuni selle tööpäeva lõpuni, mis on kliendi ja Citadele panga vahel kokku lepitud. Tellimuse täitmise aja kohta lepivad Citadele pank ja klient eraldi kokku. Sularaha limiidid, mis on filiaalis saadaval ilma ette tellimata, on välja toodud Citadele panga veebilehel ja pangal on õigus neid muuta ilma ette teatamata. 4 Erinevate valuutade ja pangatähtede saadavus ei ole tagatud.

6 13.6. Sularaha väljavõtmine teistest pankadest ja teiste pankade ATMst 1% summast, min 3 eurot Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest (päevas) 0.06% Maksekorraldused kaardikontolt Nagu arvelduskontolt Teised välismaksed Vastavalt väljamineva makse hinnale Valuuta konverteerimise juurdehindlus 2% 14. Muud maksekaardiga seotud teenused EUR Kaardikonto saldo päring sularahaautomaadis: Citadele panga sularahaautomaadist (Lätis, Eestis) teiste pankade sularahaautomaatidest Kliendi palvel kaardi blokeeringust vabastamine, kui PIN-kood on sisestatud 3 korda valesti 0.32 eurot päring Kaardikonto väljavõte vastavalt arvelduskonto teenustasudele Valuuta konverteerimise juurdehindlus 2% Kasutatud krediidi aastane intressimäär 0% Kaardikonto sulgemine Sularaha väljavõtmise sularahaautomaatidest ja kaardimaksete päevalimiit: kasutades Maestro, Mastercard Debit Busines, Mastercard Standard, Mastercard Gold kaarti Sularaha väljavõtmise sularahaautomaatidest ja kaardimaksete kuulimiit: kasutades Maestro, Maestro, Mastercard Debit Busines, Mastercard Standard, Mastercard Gold kaarti Kaardi PIN-koodi muutmine Citadele mobiilirakenduses Laenud 15. Laen, krediidiliin, arvelduslaen Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu lepingutasu: Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa kuni eurot Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa alates eurost Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu tingimuste muutmine: Täiendava laenusumma, krediidilimiidi, arvelduslaenu limiidi andmine: laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa kuni eurot eurot eurot 1.2% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 250 eurot 1% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast 1.2% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 250 eurot

7 Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa 1% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu alates eurost summast, min 200 eurot Lepingutingimuste muutmine 0.5% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 200 eurot Maksekuupäeva muutmine 30 eurot Teised lepingu muudatused 0,5%, min 250 eurot Täielik või osaline ennetähtaegne laenu / krediidiliini tagastamine 2% tagastatud laenusummast / krediidilimiini limiidi vähendatavast summast Avalikes registrites registreeritud laenutagatiste seotud muudatused, sh. al. pandipidaja vahetus, ühe tagatise vahetamine teise vastu jmt: kinnisvara 0.1% väljastatud ja maksmata krediidisummast või krediidilimiidi limiidist (min.150 eurot) muud tüüpi laenutagatised 150 eurot iga laenutagatise objekti kohta, mille osas muudatusi tehakse Muud muudatused, mida ei ole nimetatud punktis eurot iga dokumendi kohta 16. Pangagarantii Garantiitaotluse läbivaatamine / muutmise taotluse läbivaatamine Garantii väljastamiseks garantiilepingu ja muude seotud dokumentide valmistamine Garantii väljastamine,: kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid 0.3% garantii summast vastavalt pangas (v.a. hoius) tehtud muudatustele, min 100 eurot kui garantii tagatiseks on hoius 0.8% garantii summast vastavalt tehtud muudatustele, min 100 eurot muu tagatis 5 0.8% garantii summast vastavalt tehtud muudatustele, min 150 eurot Muude garantii tingimuste muutmine (garantii summa 75 eurot suurendamine, garantii tähtaja pikendamine), garantii tagasivõtmine Garantii kasutamine: kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid 0.8% garantii summast aastas pangas (v.a. hoius) kui garantii tagatiseks on hoius 0.8% garantii summast aastas kui garantii tagatiseks on mõni muu tagatis Määratakse iga rakenduse jaoks eraldi Garantiikirja vormistamise kinnitus 50 eurot Lisatasu kiirkorras garantii väljastamiseks, muudatuste 50 eurot tegemiseks, 1 pangapäeva jooksul Garantii näidise ettevalmistus ja kinnitus (kui garantiid ei 50 eurot ole väljastatud) Garantii tagastamine / Maksenõude käsitlemine 0.2% tagastatavast summast, min 200 EUR Teise panga poolt väljastatud garantii kinnitamine 0.1% garantii summast (min 85 eurot, max 500 eurot) Teise panga poolt väljastatud garantii tingimuste 75 eurot muutmise kinnitamine Kliendi nimel garantiinõude valmistamine ja saatmine 0,1%, min 150 eurot Teise panga poolt väljastatud garantii õigsuse läbi 40 eurot vaatamine ja kinnitamine Garantii tühistamine enne kehtivusaja lõppu 25 eurot Postikulud tegelikud kulud + 10 eurot SWIFT sõnum garantii väljastamisel 20 eurot Muud SWIFT sõnumid 10 eurot 5 Seda teenustasu ei kohaldata garantiitagatisega hõlmatud garantiide osas.

8 17. Impordiakreditiiv Importakreditiivi taotluse läbivaatamine Uue importakreditiivi vormistamine/ importakreditiivi 0.25% impordiakreditiivi summast (min summa suurendamine 170 eurot) Importakreditiivi tingimuste muutmine (v.a. summa 75 eurot suurendamine), kasutamata akreditiivi tagasivõtmine või tühistamine, akreditiivi väljastamise lepingu muutmine Importakreditiivi näidise ettevalmistus ja kinnitus (kui 50 eurot importakreditiivi ei ole väljastatud) Lisatasu kiirkorras importakreditiivi väljastamiseks, 50 eurot muudatuste tegemiseks, 1 pangapäeva jooksul Dokumentide, makse kontrollimine 0.2% dokumendi summast (min 170 eurot) Tasu erinevusi sisaldavate dokumentide käsitlemise eest 70 eurot Dokumentide tagastamine, kui makset ei tehtud 40 eurot Nõustamine importakreditiivi taotluse täitmiseks 50 eurot Importakreditiivi kinnitus 20 eurot Importakreditiivi tühistamine enne tähtaja lõppu 25 eurot Laekumise loovutamise teatis 50 eurot SWIFT sõnum importakreditiivi väljastamise kohta 20 eurot 18. Ekspordiakreditiiv Eelteatis akreditiivi avamisest 40 eurot Teatis akreditiivi avamisest 0.1% eksportakreditiivi summast (min 85 eurot, max 430 eurot) Eksportakreditiivi näidise koostamine ja kooskõlastamine 50 eurot Akreditiivi tingimuste muutmine, kasutamata akreditiivi 75 eurot tagasivõtmine või tühistamine Akreditiivi dokumentide eelkontroll 80 eurot Dokumentide ja makse kontrollimine 0.2% dokumendi summast (min 200 eurot) Akreditiivi makse sooritamine dokumente esitamata 0.1% eksportakreditiivi summast (min 100 EUR, max 500 eurot) Dokumentide tagastamine 40 eurot Akreditiivi ülekandmine 0.15% ülekantava akreditiivi summast (min 200 eurot) Akreditiivi loovutamine 0.1% summast (min 150 EUR, max 700 eurot) Teise panga poolt väljastatud akreditiivi kinnitamine vastavalt lepingule Ekspordiakreditiivi läbirääkimised, eksportakreditiivi vastavalt lepingule diskonteerimine Akreditiivi teatis 50 eurot Dokumentide ettevalmistamise nõustamine 30 eurot iga dokument SWIFT sõnum eksportakreditiivi makse kohta 20 eurot Muud SWIFT sõnumid 7 eurot 19. Inkasso

9 19.1. Import inkasso: inkassoteade 50 eurot dokumendid makse, aktsepteerimise vastu 0.1% inkasso summast (min 100 EUR) juhiste, tingimuste muutmine 40 eurot dokumentide tagastamine keeldumise korral 40 eurot Eksport inkasso: dokumendid makse, aktsepteerimise vastu 40 eurot dokumentide väljamaksmine 0.1% inkasso summast (min 100 EUR) juhiste, tingimuste muutmine 40 eurot dokumentide tagastamine keeldumise korral 40 eurot Postikulud Tegelikud kulud + 10 eurot SWIFT sõnum 10 eurot Muud laenudega seotud teenused 20. tasu dokumentide ettevalmistamise eest (sh. tehinguga seotud dokumentide eest) Dokumentide saatmine Vastavalt kokkuleppele (min. tegelikud kulud + 8 eurot) SWIFTi teel saadetav sõnum 7 eurot Võlanõudekiri 5 eurot Leppetrahv kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 25 eurot tasu äriregistrist majandusaasta aruande 25 eurot väljavõtte eest (sh kui klient ei esitata seda õigeaegselt) ed sidekanalite vahendusel 21. Internetipank Lepingu sõlmimine, hooldus, taasavamine Tehingute limiidid Vaata lisa 1 lõige Autoriseerimisvahendid PIN kalkulaatori väljastamine 15 eurot PIN kalkulaatori blokeeringust vabastamine, kui vahend on lukustunud internetipanga kasutamise ajal Tehnilistel põhjustel PIN-kalkulaatori asendamine 6 eurot DIGIPASS kalkulaatori väljastamine 50 eurot DIGIPASS kalkulaatori blokeeringust vabastamine (kui blokeerunud internetipanga kasutamise ajal) Blokeeritud DIGIPASS kalkulaatori blokeeringust 32 eurot vabastamine või vahetamine (juhul kui seade on blokeerunud kliendi hooletuse tõttu) Tehnilistel põhjustel DIGIPASS kalkulaatori asendamine 23. Citadele SMS pank ega liitumine 6 Kui dokument peab olema notariaalselt tõestatud, tasub klient lisaks ka notariteenuse eest tegelikud kulud. 7 Kui laenulepingu sõlmimise, muutmise, refinantseerimise või escrow-teenuse kasutamise tasu ei võeta samaaegselt.

10 23.2. SMS saabuva ja väljamineva ülekande kohta eurot Hoiused 24. Kogumiskonto Kogumiskonto + avamine ja sulgemine Sularaha väljamakse Kogumiskontolt + (ilma 35 Vastavalt sularaha väljamakse kalendripäeva ette teavitamata) teenustasule + 1% summast Ülekanne Kogumiskontolt + kliendi arvelduskontole: kalendripäeva Citadele panka ette teavitades Nagu ülekande tasu arvelduskontolt kalendripäeva Citadele panka ette teavitamata Nagu ülekande tasu arvelduskontolt + 1% summast Aastane intressimäär, valuuta Informatsioon pangast 25. Tähtajaline hoius Hoiuselepingu sõlmimine Aastane intressimäär, valuuta ja minimaalne summa Informatsioon pangast Hoiuselepingu ennetähtaegne lõpetamise teenustasu Lisateenused 26. Kinnitused, teatised, väljavõtted, koopiad SWIFTi koopia, maksekorralduse koopia 5 eurot Pangatoimingu koopia kinnitamine 5 eurot Kliendi nõudmisel konto väljavõtte koostamine 5 eurot kalendrikuus (min.5 eurot) 9,10 ja väljastamine: kuine kontoväljavõte pangasaalis 5 eurot ebaregulaarne väljavõte pangasaalis 0.35 eurot lk, min 5 eurot konto väljavõte faksi teel Eestis 3.20 eurot konto väljavõte faksi teel väljaspoole 0.35 eurot lk, min 3.20 eurot Eestit Tõend ühe konto olemasolu ja seisu kohta 5 eurot Tõend mitme konto olemasolu ja seisu kohta 10 eurot Tõend audiitoritele 30 eurot Muud tõendid, kinnitused 10 EUR Standartsed tõendid, kinnitused 15 eurot (käibemaksuga) Mittestandardsed tõendid, kinnitused, 30 eurot (käibemaksuga) Koopia pangadokumendist 10 eurot Arhiividokumendi väljastamine 30 eurot dokument (käibumaksuga) Koopiate, tõendite ja kinnituste väljastamine 0.35 eurot lk maksuametile Arestimisakti täitmine 15 eurot 8 Citadele panga poolt saadetud sõnumite teenustasu võetakse kliendi kontolt üks kord kuus. 9 Kui kontoväljavõte tellitakse mitme kuu kohta, sealhulgas kalendrikuu (kuude jaoks), millal kontol pole käivet, siis vastava kalendrikuu (ilma konto käibe) kohta tasu ei rakendata, arvestades, et teenustasu ei ole väiksem kui minimaalne tasu konto väljavõte eest, mis on määratud hinnakirjas. Kui konto väljavõtet taotletakse perioodiks, kus kontol pole käivet, võetakse konto väljavõtte eest hinnakirjas sätestatud minimaalset tasu. 10 Konto väljavõtet on võimalik saada perioodiks, mis ei ületa 10 (kümme) aastat alates taotluse esitamisest.

11 27. Pangadokumentide saatmine Posti teel: Eestis 10 eurot eurot lk Väljapoole Eestit 15 eurot eurot lk Pangadokumendi saatmine kiirkulleriga 25 eurot + tegelikud kulud

12 Lisa 1. Tasude tingimused 1) Maksed Maksekorralduste vastuvõtmise ja täitmise tähtajad, eritingimused: Korralduse esitamise tähtaeg 1 (Eesti aja järgi) Citadele grupisisesed maksed Enne 17:00 Tavaline makse teise panka: EUR USD, CNY BYN, RUB Eritingimused Lubatud on ainult SHA teenustasu tüüp. OUR tüüpi makse on aktsepteeritud ainult valuuta konverteerimist enne 15:45 sisaldava makse korral individuaalne, informatsioon pangast enne 17:00 GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, KZT enne 17:00 RUB-ainult OUR tüüpi makse on lubatud Täitmise tähtpäev Samal pangapäeval Samal pangapäeval Järgmisel pangapäeval Ülejärgmisel pangapäeval NZD, SGD, MXN AUD enne14:00 Ülejärgmisel pangapäeval Kiirmakse teise panka: EUR (k a siseriiklik kiirmakse) enne 16:00 Samal pangapäeval CAD, CHF enne 12:00 Samal pangapäeval GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN enne 14:00 Järgmisel pangapäeval NZD, SGD, MXN enne 16:00 Ülejärgmisel pangapäeval AUD enne 11:00 Laekumine kontole: EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN enne 17:00 Teistes välisvaluutades enne 17:00 pangapäeval, mil info Citadele Panga korrespondentkontole laekuva makse kohta panka saabus järgmisel pangapäeval peale rahaliste vahendite laekumist Citadele Panga korrespondentkontole 1 Pangapäev esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede kell , välja arvatud Eesti ja Läti Vabariigi ametlikud pühad. tasu tüüp: SHA Citadele teenustasu maksab maksja (lisaks ülekande summale, kuid saaja kontole kantakse ülekandesummas, millest on maha arvatud korrespondentpankade või makset vahendavate muude pankade teenustasud). OUR pankade teenustasu maksab maksja. Citadele pank võtab maksja kontolt makse teostamisel maha Citadele panga ja korrespondentpanga tasud (lisaks ülekantavale summale). Kui saaja pank või makset vahendav pank nõuab Citadele Pangalt lisateenustasu, debiteerib Citadele selle kliendi kontolt. BEN pankade teenustasu maksab saaja.

13 Euroopa maksed (euromaksed, SEPA maksed) on Euroopa Liidu sisesed maksed eurodes (samuti Islandil, Šveitsis, Liechtensteinis ja Norras). Sellise maksetüübi valikul tuleb maksekorralduses märkida järgmised rekvisiidid: - Saaja IBAN konto number, - tasu tüüp SHA (jagatud kulud); - Makse tüüp tavaline makse. Citadele Pank ei vastuta, kui saaja pank ei ole Citadele Pangast mitteolenevatel põhjustel täitnud Citadele Panga juhiseid, mis on vajalikud SEPA makse teostamiseks. Lisa 2 Kaugkanalite autoriseerimisvahendid Kõik autoriseerimisvahendid on jagatud järgmistesse kategooriatesse: Autoriseerimisvahendi kategooria KESKMINE INDIVIDUAALNE Päevane maksete summa kokku, EUR ,00 EUR (kuuskümmend tuhat eurot) ,00 EUR (kümme miljonit eurot) Kõik autoriseerimisseadmed on jagatud järgmistesse kategooriatesse: Autoriseerimisvahendi kategooria KESKMINE Autoriseerimisvahend DIGIPASS GO3 INDIVIDUAALNE Mobiil ID 11 Digiallkiri DIGIPASS 320 (ja vanemad DIGIPASSi mudelid) Autoriseerimisvahendite kategooriatele on seatud järgmised piirmäärad (mitme makse kinnitamise limiit ühe autoriseerimisvahendiga): Autoriseerimisvahendi Limiidid kategooria (maksete arv) (maksete kogusumma) KESKMINE 50 (viiskümmend) ,00 EUR (kuuskümmend tuhat eurot) INDIVIDUAALNE (viissada) ,00 EUR (kaks miljonit eurot) 1 Digipass 320 ja vanemate vahendite maksete arv on 50 (viiskümmend). 11 Kui Mobiil-ID või digiallkirja limiite pole internetipanga lepingus märgitud, on Mobiil-ID-l või digiallkirjal lepingus loetletud vastava autoriseerimisseadme limiidid

14 Lisa 3 Tooted ja teenused, mida äriklientidele enam ei pakuta Pangakaardid 1. 3D Kogumiskonto maksekaart MC Standard 12 Valuuta EUR 1.1. Kaardi hooldustasu kuus 1 euro kuus 1.2. Lisakaardi hooldustasu kuus 1.3. Kaardi asendamine 6.50 eurot 1.4. Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati 1.5. Kaardiga maksmine Eestis ja väljaspool Eestit 1.6. Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja väljaspool Eestit 3% summast min 3 eurot 1.7. Sularaha väljavõtmine Citadele pangast ja teistest pankadest 3% summast min 3 eurot 1.8. Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0.06% päevas 1.9. Ülekanne kontolt vastavalt 3D Kogumiskonto teenustasule 2. Maestro 13 EUR USD 2.1. Kaardi ja lisakaardi hooldustasu kuus 1 euro 1 USD 2.2. Kaardi asendamine 2 eurot 3 USD 2.3. Kaardiga maksmine Eestis ja väljaspool Eestit 2.4. Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati 2.5. Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaadist 3% summast, min 5 USD 2.6. Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja väljaspool Eestit 3% summast, min 2 eurot 3% summast, min 5 USD 2.7. Sularaha väljavõtmine Citadele pangast vastavalt sularaha väljamakse teenustasule arvelduskontolt vastavalt sularaha väljamakse teenustasule arvelduskontolt 3. MasterCard Standard card EUR USD 3.1. Kaardi ja lisakaardi hooldustasu kuus 2.20 eurot 2.50 USD 3.2. Kaardi asendamine 6.50 eurot 9.30 USD 3.3. Kaardiga maksmine Eestis ja väljaspool Eestit 3.4. Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati 12 Alates kaarte ei väljastata. 13 Alates kaarte ei väljastata.

15 3.5. Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja väljaspool Eestit 3% summast, min 3 EUR 3% summast, min 5 USD 3.6. Sularaha väljavõtmine Citadele pangast ja teistest pankadest 3% summast, min 3 EUR 3% summast, min 5 USD 3.7. Maksekorraldused kaardikontolt vastavalt väljaminevate maksekorralduste teenustasule + 3% summast vastavalt väljaminevate maksekorralduste teenustasule + 3% summast 3.8. Krediidi aastane intressimäär 22% 22% 3.9. Kasutatud krediidi aastane intressimäär kuni järgmise kuu 15nda kuupäevani 0% 0% Viivis 45% 45% Krediidilimiidi minimaalne osamakse kuus 5% kasutatud krediidilimiidist ja 100% ületatud kulutused 5% kasutatud krediidilimiidist ja 100% ületatud kulutused Intress autoriseerimata negatiivselt kontojäägilt 0.06% päevas 0.06% päevas 4. MasterCard Gold Valuuta EUR USD Kaardi hooldustasu kuus 6 eurot 6.50 USD 4.2. Lisakaardi hooldustasu kuus 4.3. Kaardi asendamine 4.4. Kaardiga maksmine Eestis ja väljaspool Eestit 6 eurot 6.50 eurot 4.20 USD 9.30 USD 4.5. Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati 4.6. Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja väljaspool Eestit 4.7. Sularaha väljavõtmine Citadele pangast ja teistest pankadest 3% summast, min 5 USD 3% summast, min 3 eurot 3% summast, min 3 eurot 3% summast, min 5 USD 4.8. Maksekorraldused kaardikontolt vastavalt väljaminevate maksekorralduste teenustasule + 3% summast 4.9. Intress autoriseerimata negatiivselt kontojäägilt 0.06% päevas vastavalt väljaminevate maksekorralduste teenustasule + 3% summast 0.06% päevas Krediidi aastane intressimäär 22% 22% Kasutatud krediidi aastane 0% intressimäär kuni järgmise kuu 0% 15nda kuupäevani Viivis 45% 45% Krediidilimiidi minimaalne 5% kasutatud krediidilimiidist ja 5% kasutatud krediidilimiidist ja osamakse kuus 100% ületatud kulutused 100% ületatud kulutused Concierge teenus 200 eurot aastas 300 USD aastas 14 Alates kaarti USD valuutas ei väljastata.

16 LAENUD 5. Stardilaen 15 Service Fee 5.1. Stardilaenu taotluse läbivaatamine 5.2. Lepingutasu 2% laenu summast, min 250 eurot 5.3. Stardilaenu lepingutingimuste muutmine: 1% laenu summast, min 250 eurot 5.4. Maksekuupäeva muutmine 30 eurot 5.5. Teised lepingu muudatused 1% laenu summast, min 250 eurot 5.6. Lepingu täielik või osaline ennetähtaegne tagastamine 2% tagasimakstava laenu summast 14 Alates pank ärikliendile stardilaenu ei paku.

1

1 AS Citadele banka Eesti filiaali teenustasud era- & ärikliendile /Eesti mitteresidendile/ Kinnitatud AS Citadele banka juhatuse 15. augusti 2019. aasta otsusega nr 13/47/2019 Kehtib alates 1. novembrist

Rohkem

1

1 Sisukord: Konto avamine, maksed... 2. Arvelduskonto... 2 2. Escrow konto... 2 3. Sularahatehingud... 3 4. Väljuvad maksekorraldused... 3 5. Laekuvad maksed... 4 Maksekaardid... 4 6. Maestro... 4 7. 3D

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

1

1 SISUKORD 1 Konto avamine ja haldamine... 2 2 Arveldused sularahas -des... 2 3 Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4 Sularahata operatsioonid -des... 3 5 Sularahata operatsioonid välisvaluutas... 5

Rohkem

Hinnakiri_EST_

Hinnakiri_EST_ SISUKORD 1. Konto avamine ja haldamine... 2 2. Arveldused sularahas EURdes... 3 3. Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4. Sularahata operatsioonid EURdes... 4 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas...

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar Erakliendi hinnakiri 2019-10-01 2020-09-30 Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett Erakliendi

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi hinnakiri, alates 01.08.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett

Rohkem

1

1 Sisukord Sisukord... 1 Paketid eraisikutele... 2 Paketid äriklientidele... 2 Kontod... 2 Hoiused... 4 Kontsernikonto... 4 Konto väljavõtted... 5 Sularahatehingud... 5 Sularahamaksete teostamise tähtajad...

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10.2002 Avaldamismärge: Krediidiasutuste maksestatistiline

Rohkem

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT GOLD... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT PLATINUM 1... 2 KONTOD... 3 E-PANGANDUS... 3 MAKSED... 3 Laekuvad maksed 1...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED Kehtivad alates 05.06.2019 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 1.1 Üldsätted 1.1.1 Arvelduslepingu tingimused (edaspidi leping või ka arveldustingimused) sätestavad AS Citadele banka Eesti

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Virsraksts (Heading 2)

Virsraksts (Heading 2) Kasutusjuhend Sisukord SISSEJUHATUS...4 ÜLDINE INFORMATSIOON...5 DIGI::FIRMA INSTALLIMISE EELTINGIMUSED...5 SÜSTEEMINÕUDED...5 DIGI::FIRMA INSTALLIMINE...5 DIGI::FIRMA andmebaasiserveri installimine...6

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate CFDdega kauplemise hinnad ja tingimused... 5 Aktsiatega

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on meie jaoks oluline ka põhimõte, et me omaksime mingit

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem