6650/17 es/lo/sel DGC 1C LIMITE ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "6650/17 es/lo/sel DGC 1C LIMITE ET"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 23. veebruar 2017 (OR. en) 6650/17 LIMITE CORLX 124 CFSP/PESC 175 COEST 48 FIN 134 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Teema: Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, allkirjastanud peasekretär Helga SCHMID 23. veebruar 2017 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär Ukraina: liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanek nõukogule: nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina kahjustava või ohustava tegevusega Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument. Lisatud: 6650/17 es/lo/sel DGC 1C LIMITE ET

2 EUROOPA VÄLISTEENISTUS GREFFE Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanek nõukogule nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina kahjustava või ohustava tegevusega EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 1

3 NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/..., [pp.kk.2017], millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina kahjustava või ohustava tegevusega EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29, võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 2

4 ning arvestades järgmist: (1) Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP, 1 mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina kahjustava või ohustava tegevusega. (2) Nõukogu võttis 15. septembril 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/1671, 2 millega pikendati meetmete kehtivust täiendavalt kuue kuu võrra. (3) Võttes arvesse Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse kahjustamise või ohustamise jätkumist, tuleks otsuse 2014/145/ ÜVJP kehtivust pikendada veel kuue kuu võrra. (4) Nõukogu vaatas läbi iga otsuse 2014/145/ÜVJP lisasse tehtud kande. Nimetatud lisa tuleks muuta. (5) Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 1 Nõukogu 17. märtsi aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, , lk 16). 2 Nõukogu 15. septembri aasta otsus (ÜVJP) 2016/1671, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 249, , lk 39). ) EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 3

5 Otsust 2014/145/ÜVJP muudetakse järgmiselt: Artikkel 1 (1) artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega: Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. septembrini 2017 ; (2) lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga. Artikkel 2 Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Brüssel, Nõukogu nimel eesistuja EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 4

6 LISA Nimi Tuvastamisandmed Põhjendused Loetellu kandmise kuupäev 1. Sergey Valeryevich AKSYONOV, Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCËHOB), Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Beltsy (Bălți), nüüdne Moldova Vabariik Aksyonov valiti Krimmi Ülemraadas 27. veebruaril 2014 venemeelsete relvastatud isikute juuresolekul Krimmi peaministriks. Ukraina presidendi kohusetäitja Oleksandr Turchynov kuulutas 1. märtsil 2014 tema valimise põhiseadusevastaseks. Aksyonov tegi aktiivselt lobitööd 16. märtsiks 2014 kavandatud referendumi toetuseks ning oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga. President Putin nimetas Aksyonovi 9. aprillil 2014 Krimmi Vabariigi nn juhi kohusetäitjaks. 9. oktoobril 2014 valiti ta ametlikult Krimmi Vabariigi nn juhiks. Aksyonov otsustas seejärel, et juhi ja peaministri bürood ühendatakse Venemaa Riiginõukogu liige. 2. Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ) Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV (Володимир Андрійович Sünniaeg: Sünnikoht: Vladimirovka (teise nimega Vladimirovca), Slobozia oblast, Moldova NSV (nüüdne Moldova Vabariik) või Bogomol, Moldova NSV Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu spiikrina etendas Konstantinov olulist rolli ülemnõukogus langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat referendumit, ning kutsus valijaid hääletama Krimmi iseseisvuse poolt 16. märtsil 2014 korraldatud referendumil. Konstantinov oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 5

7 КОНСТАНТІНОВ) lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga. Alates 17. märtsist 2014 Krimmi Vabariigi nn riiginõukogu esimees. 3. Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia ANSV (Vene NFSV) Krimmi endise asepeaministrina etendas Temirgaliev olulist rolli ülemnõukogus langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat 16. märtsil 2014 korraldatud referendumit. Ta tegi aktiivselt lobitööd Krimmi ühendamiseks Venemaa Föderatsiooniga. Temirgaliev astus 11. juunil 2014 tagasi Krimmi Vabariigi nn peaministri esimese asetäitja ametikohalt Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ) Sünniaeg: Sünnikoht: Harkov, Ukraina NSV Berezovskiy nimetati 1. märtsil 2014 Ukraina mereväe ülemaks, kuid ta andis ametivande Krimmi relvajõududele, murdes oma eelnevat vannet Ukraina mereväele. Seejärel nimetati ta Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku ülema asetäitjaks Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый) Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексій Михайлович Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva või Sevastopol Chaliy sai 23. veebruaril 2014 rahva heakskiidul Sevastopoli rahvalinnapeaks ja võttis selle mandaadi vastu. Ta tegi aktiivselt kampaaniatööd selle nimel, et Sevastopolist saaks pärast 16. märtsiks 2014 kavandatud referendumit Venemaa Föderatsiooni eraldi üksus. Konstantinov oli üks isikutest, kes EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 6

8 ЧАЛИЙ) 18. märtsil 2014 allkirjastas lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga. Ta oli ajavahemikul aprill 2014 Sevastopoli kuberneri kohusetäitja ning Sevastopoli seadusandliku kogu endine valitud esimees. Sevastopoli linna seadusandliku kogu liige. 6. Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ZYMA (Петро Анатолійович ЗИМА) Sünniaeg: Peaminister Aksyonov nimetas Zima 3. märtsil 2014 Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) uueks juhiks ja Zima võttis selle ametikoha vastu. Ta on andnud Venemaa luureteenistusele (FSB) olulist teavet, sealhulgas andmebaasi. See sisaldas teavet Euro-Maidani aktivistide ja Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta. Ta etendas olulist rolli, et takistada Ukraina ametivõimudel Krimmi territooriumi kontrollida. 11. märtsil 2014 kuulutasid endised Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) ametnikud välja Krimmi sõltumatu julgeolekuteenistuse moodustamise Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович ЦЕКОВ) Serhiy Pavlovych TSEKOV (Сергій Павлович ЦЕКОВ) Sünniaeg: või Sünnikoht: Simferopol Krimmi Ülemraada asespiikrina algatas Tsekov koos Sergey Aksyonoviga Krimmi Autonoomse Vabariigi valitsuse ebaseadusliku laialisaatmise. Ta kaasas sellesse aktsiooni Vladimir Konstantinovi, ähvardades teda ametist tagandamisega. Ta tunnistas avalikult, et kutse Vene sõduritele võtta üle Krimmi Ülemraada algatasid Krimmist pärit parlamendiliikmed. Ta oli üks esimesi Krimmi juhte, kes esitas avalikult üleskutse liita Krimm Venemaaga. Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 7

9 Krimmi Vabariigist. 9. Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Abakan, Hakassia Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu julgeolekuja kaitsekomisjoni esimees. Ozerov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Föderatsiooninõukogu julgeolekuja kaitsekomisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas Vladimir Michailovich DZHABAROV (Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ) Sünniaeg: Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu rahvusvaheliste küsimuste komisjoni esimene aseesimees. Dzhabarov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Föderatsiooninõukogu rahvusvaheliste küsimuste komisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas Andrei Aleksandrovich KLISHAS Sünniaeg: Sünnikoht: Sverdlovsk Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu põhiseaduskomisjoni esimees (Андрей Александрович КЛИШАС) Klishas toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas. Avalikes esinemistes püüdis Klishas õigustada Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas, väites et Ukraina president toetab Krimmi ametivõimude taotlust Venemaa Föderatsiooni presidendile saata Krimmi kodanike kaitseks igakülgset abi. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 8

10 12. Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Dyleevka, Donetski oblast, Ukraina NSV Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu föderatsiooniküsimuste, regionaalpoliitika ja põhjapoolsete alade komisjoni liige. Ryzhkov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas Evgeni Viktorovich BUSHMIN (Евгений Викторович БУШМИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Lopatino, Sergachiisky oblast, Vene NFSV Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu asespiiker. Bushmin toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович ТОТООНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Ordzhonikidze, Põhja- Osseetia Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni liige. Totoonov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas Oleg Evgenevich PANTELEEV (Олег Евгеньевич ПАНТЕЛЕЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Zhitnikovskoe, Kurgani oblast Endine Föderatsiooninõukogu parlamendiküsimuste komisjoni esimene aseesimees. Panteleev toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas Praegu Kurgani oblasti kuberneri esimene asetäitja ning Venemaa Föderatsiooni valitsuse juurde lähetatud Kurgani oblasti valitsuse delegatsiooni juht. 16. Sergei Mikhailovich MIRONOV (Сергей Михайлович МИРОНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Pushkin, Leningradi oblast Riigiduuma nõukogu liige; Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma fraktsiooni Õiglane Venemaa juht. Algatas seaduseelnõu, mis võimaldab Venemaa Föderatsioonil võtta Vene kodanike kaitsmise ettekäändel oma koosseisu EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 9

11 välisriigi territooriume ilma vastava riigi nõusoleku või rahvusvahelise lepinguta. 17. Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК) Sünniaeg: Sünnikoht: Peterburi (endine Leningrad) Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker. Toetas aktiivselt Vene relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Juhtis isiklikult meeleavaldust, millega toetati Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma välisasjade komisjoni aseesimees. 18. Leonid Eduardovich SLUTSKI (Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Endine Riigiduuma Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) küsimuste komisjoni esimees (Venemaa liberaaldemokraatliku partei liige). Toetas aktiivselt Vene relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma välisasjade komisjoni esimees Aleksandr Viktorovich VITKO (Александр Викторович ВИТКО) Sünniaeg: Sünnikoht: Vitebsk (Valgevene NSV) Musta mere laevastiku ülem, admiral. Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest Anatoliy Alekseevich SIDOROV (Анатолий Алексеевич СИДОРОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Siva, Permi oblast, NSVL Venemaa Lääne sõjaväeringkonna, mille üksused on Krimmi saadetud, endine ülem. Ta oli vastutav Krimmis Venemaa sõjalise kohaloleku selle osa eest, mis õõnestab Ukraina suveräänsust, ja abistas Krimmi ametivõime referendumi ettevalmistuste ja Venemaa koosseisu liitmise vastaste avalike meeleavalduste EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 10

12 takistamisel. Alates aasta novembrist on ta Ühise Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (CSTO) ühisstaabi personali ülem. 21. Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Ordzhonikidze, Põhja- Osseetia ANSV Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna (SMD), mille üksused on Krimmi saadetud, endine ülem; Galkin on Musta mere laevastiku ülem; suur osa vägede liikumisest Krimmi on toimunud läbi Lõuna sõjaväeringkonna SMD relvajõud on saadetud Krimmi. Ta on vastutav Krimmis Venemaa sõjalise kohaloleku selle osa eest, mis õõnestab Ukraina suveräänsust, ja abistas Krimmi ametivõime referendumi ettevalmistuste ja Venemaa koosseisu liitmise vastaste avalike meeleavalduste takistamisel. Lisaks kuulub Musta mere laevastik Lõuna sõjaväeringkonna kontrolli alla. Praegu töötab Venemaa kaitseministeeriumi keskaparaadis. 22. Dmitry Olegovich ROGOZIN (Дмитрий Олегович РОГОЗИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Venemaa Föderatsiooni asepeaminister. Kutsus avalikult üles Krimmi annekteerima Sergey Yurievich GLAZYEV (Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Zaporozhye (Ukraina NSV) Venemaa Föderatsiooni presidendi nõunik. Kutsus avalikult üles Krimmi annekteerima EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 11

13 24. Valentina Ivanova MATVIYENKO (neiupõlvenimega TYUTINA) (Валентина Ивановна Матвиенко (neiupõlvenimega ТЮТИНА)) Sünniaeg: Sünnikoht: Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) oblast (Ukraina NSV) Föderatsiooninõukogu spiiker. Toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Peterburi (endine Leningrad) Endine Riigiduuma asespiiker. Toetas avalikult Vene vägede kasutamist Ukrainas. Toetas avalikult Venemaa ja Krimmi taasühinemise lepingut ja seonduvat föderatsiooni põhiseadust Alates aasta oktoobrist Venemaa Föderatsiooni välisluureteenistuse direktor. Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige. 26. Dmitry Konstantinovich KISELYOV, Dmitrii Konstantinovich KISELEV (Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Nimetatud presidendi 9. detsembri aasta määrusega Venemaa Föderatsiooni uudisteagentuuri Rossija Sevodnja juhiks. Valitsuse propaganda keskne figuur, kes toetab Vene vägede kasutamist Ukrainas Alexander Mihailovich NOSATOV (Александр Михайлович НОСАТОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Sevastopol (Ukraina NSV) Endine Musta mere laevastiku ülema asetäitja, kontradmiral. Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest. Praegu Venemaa Föderatsiooni Läänemere laevastiku ülema kohusetäitja, viitseadmiral EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 12

14 28. Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Zaporozhye (Ukraina NSV) Musta mere laevastiku ülema asetäitja, kontradmiral. Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest Vladislav Yurievich SURKOV (Владислав Юрьевич СУРКОВ) Sünniaeg: , Sünnikoht: Solntsevo, Lipetski oblast Venemaa Föderatsiooni presidendi abi. Osales aktiivselt Krimmis toimunud protsessi ettevalmistamisel ja organiseerimisel, mille käigus Krimmi kohalikud kogukonnad kaasati lavastama sündmusi, mis kahjustasid Ukraina ametivõime Krimmis Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Simferopol, Krimm Krimmi valimiskomisjoni esimees. Ta on vastutav Krimmi referendumi läbiviimise eest. Ta vastutab Venemaa süsteemi kohaselt referendumi tulemuste allkirjastamise eest Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Михайло Григорович МАЛИШЕВ) 31. Valery Kirillovich MEDVEDEV (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Shmakovka, Primorski oblast Sevastopoli valimiskomisjoni esimees. Ta on vastutav Krimmi referendumi läbiviimise eest. Ta vastutab Venemaa süsteemi kohaselt referendumi tulemuste allkirjastamise eest Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV (Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ) 32. Kindralleitnant Igor Nikolaevich Sünniaeg: Sünnikoht: Osh, Krimmi saadetud Vene vägede (mida Venemaa nimetab jätkuvalt EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 13

15 (Mykolayovich) TURCHENYUK (Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК) Kõrgõzstani NSV ametlikult kohalikuks omakaitseks ) de facto ülem. Lõuna sõjaväeringkonna ülema asetäitja. 33. Elena Borisovna MIZULINA (neiupõlvenimega DMITRIYEVA) (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (neiupõlvenimega ДМИТРИЕВА) Sünniaeg: Sünnikoht: Bui, Kostroma oblast Endine Riigiduuma liige. Selliste Venemaal hiljuti tehtud seadusandlike ettepanekute algataja ja kaastoetaja, mis võimaldaks teiste riikide piirkondadel Venemaaga ühineda ilma nende keskvõimu eelneva nõusolekuta. Alates aasta septembrist Föderatsiooninõukogu liige Omski oblastist Dmitry Nikolayevich KOZAK (Дмитрий Николаевич КОЗАК) Sünniaeg: Sünnikoht: Bandurovo, Kirovogradi oblast, Ukraina NSV Asepeaminister. Vastutav kontrolli eest seoses annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimisega Venemaa Föderatsiooni koosseisu Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja nn Krimmi föderaalpiirkonnas, Venemaa julgeolekunõukogu ajutine liige. Vastutav Venemaa riigipea põhiseaduslike õiguste jõustamise eest annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi territooriumil Praegu Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja Põhja-Kaukaasia föderaalpiirkonnas. 36. Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Leningrad Endine Krimmi asjade minister. Vastutav annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 14

16 Praegu Venemaa valitsuse kantselei ülema asetäitja, vastutab Krimmi Vabariigi sotsiaal-majanduslikku arengut käsitleva valitsuskomisjoni töö korraldamise eest. 37. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО) Sünniaeg: Sünnikoht: Alagir, Põhja-Osseetia ANSV, Vene NFSV Ukraina annekteeritud Sevastopoli linna endine kuberner. Praegu Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja Siberi föderaalpiirkonnas. Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu liige Olga Fedorovna KOVITIDI (Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ) Sünniaeg: Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV Annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Venemaa Föderatsiooninõukogus Sergei Ivanovich NEVEROV (Сергей Иванович НЕВЕРОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Tashtagol, NSVL Riigiduuma asespiiker (Ühtne Venemaa). Vastutav selliste õigusaktide algatamise eest, mille alusel integreeritakse annekteeritud Krimmi Autonoomne Vabariik Venemaa Föderatsiooni koosseisu Valery Vasilevich GERASIMOV (Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Kaasan Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi ülemjuhataja, Venemaa Föderatsiooni kaitseministri esimene asetäitja, armeekindral. Vastutav Venemaa vägede massilise saatmise eest Ukraina piirile ja olukorra leevendamata jätmise eest German PROKOPIV (Герман ПРОКОПИВ) Herman PROKOPIV (Герман ПРОКОПІВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Praha, Tšehhi Vabariik Nn Luganski vahtkonna aktiivne liige. Osales Ukraina julgeolekuteenistuse Luganski piirkonna büroo hoone hõivamises. Endiselt Luganski Rahvavabariigi (LNR) aktiivne võitleja EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 15

17 (teise nimega Li Van Chol, Ли Ван Чоль) 44. Valeriy Dmitrievich BOLOTOV (Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ) Valeriy Dmytrovych BOLOTOV (Валерій Дмитрович БОЛОТОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Stakhanov, Lugansk Julgeolekuteenistuse Luganski piirkondliku büroo hoone hõivanud separatistliku rühmituse Kaguarmee üks juhtidest. Eruohvitser. Enne hoone hõivamist olid tema ja ta kaasosaliste omanduses relvad, mis olid ilmselt saadud ebaseaduslikul teel Venemaalt ja kohalikelt kuritegelikelt rühmitustelt Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрiй Євгенович ПУРГIН), Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Donetsk Osaleb aktiivselt separatistlikus tegevuses ja organiseerib seda, koordineerib vene turistide tegevust Donetskis. Üks isikutest, kes algatas Donbassi kodanikualgatuse Euraasia Liidu moodustamiseks. Oli 4. septembrini 2015 Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu nn esimees, praegu ministrite nõukogu esimene aseesimees Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович ПУШИЛIН) Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович ПУШИЛИН) Sünniaeg: või Sünnikoht: Makiivka (Donetski oblast) Donetski Rahvavabariigi üks juhtidest. Osales piirkondlike ametiasutuste hõivamises ja valdusse võtmises. Separatistide aktiivne kõneisik. Oli 4. septembrini 2015 Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu nn aseesimees. Alates 4. septembrist 2015 Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu nn esimees EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 16

18 47. Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV Sünniaeg: Sünnikoht: Khartsyzsk, Donetski oblast Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni Donbassi omakaitse üks juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse hoone hõivamisest (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ) 48. Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович ГИРКИН) (teise nimega Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) üks töötajatest. Ta oli kaasatud Slovjanski vahejuhtumitesse. Rahvaliikumise Novorossija juht. Endine Donetski Rahvavabariigi nn kaitseminister Korraldas 4. novembril 2016 Moskvas Venemaa marsi, millel osalesid Venemaa rahvuslased, kes toetavad Ida-Ukrainas separatiste. Ta on endiselt Ida-Ukrainas toimuva separatistliku tegevuse aktiivne toetaja. Ta on üks aasta novembris toimunud nn Venemaa marsi korraldajatest. 49. Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Вячеслав Викторович ВОЛОДИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Alekseevka, Saratovi oblast. Endine Venemaa presidendi kantselei ülema esimene asetäitja. Vastutav järelevalve eest Ukraina annekteeritud Krimmi piirkonna poliitilise integreerimise üle Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Alates 5. oktoobrist 2016 Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 17

19 50. Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Владимир Анатольевич ШАМАНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Barnaul Endine Venemaa õhudessantväeüksuste ülem, kindralkolonel. Oma kõrgema positsiooni tõttu vastutav Venemaa õhudessantväe kasutamise eest Krimmis. Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kaitsekomisjoni esimees Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Ignatovo, Vologodski oblast, NSVL Endine Riigiduuma liige ja endine põhiseaduskomisjoni esimees. Vastutav nende õigusaktide vastuvõtmisele kaasaaitamise eest, mis käsitlevad Krimmi ja Sevastopoli annekteerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu Petr Grigorievich JAROSH (Петр Григорьевич ЯРОШ) Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH) Sünniaeg: Sünnikoht: Skvortsovo küla, Simferopoli oblast, Krimm Endine föderaalse migratsiooniameti Krimmi büroo juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Krimmi elanikele (Петро Григорович ЯРОШ) 53. Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА) Sünniaeg: Sünnikoht: Zaporozhye Endine föderaalse migratsiooniameti Sevastopoli büroo juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Sevastopoli elanikele. Praegu Sevastopoli linnanõukogu saadiku Mikhail Chaly assistent Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich Sünniaeg: Sünnikoht: Sloviansk (Donetski oblast) Slovianski endine isehakanud rahvalinnapea (kuni 10. juunini 2014). Ponomariov kutsus Vladimir Putinit üles saatma Venemaa vägesid linna kaitsma ning palus EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 18

20 PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ) temalt hiljem relvatarneid. Ponomariovi alluvad olid seotud inimröövidega (nad võtsid kinni aktivisti Irma Krati ja uudistekanali Vice News reporteri Simon Ostrovsky, kes mõlemad hiljem vabastati. Nad pidasid kinni OSCE Viini dokumendi alusel tegutsevaid sõjalisi vaatlejaid). Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat. 55. Igor Nikolaevich BEZLER (teise nimega Bes (saatan)) (Игорь Николаевич БЕЗЛЕР) Ihor Mykolayovych BEZLER (Ігор Миколайович БЕЗЛЕР) Sünniaeg: Sünnikoht: Simferopol, Krimm Üks Gorlivka isehakanud miilitsa juhte. Ta võttis oma kontrolli alla Ukraina julgeolekuteenistuse Donetski rajooni büroo hoone ja hiljem siseministeeriumi osakonna Gorlivka linnas. Tal on sidemeid Igor Strelkovi/Girkiniga, kelle juhtimisel ta oli seotud Gorlivka linnanõukogu saadiku Volodymyr Rybaki mõrvaga Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV (Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV) (Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ (КАКІДЗЯНОВ)) Sünniaeg: Sünnikoht: Makiivka (Donetski oblast) Üks omavoliliselt väljakuulutatud Donetski Rahvavabariigi relvajõudude ülemaid. Nimetatud relvajõudude üks eesmärke on Donetski Rahvavabariigi ühe juhi Pushylini sõnul kaitsta Donetski Rahvavabariigi rahvast ja vabariigi territoriaalset terviklikkust EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 19

21 57. Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолійович ЦАРЬОВ), Oleg Anatolevich TSARYOV (Олег Анатольевич ЦАPËВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Dnepropetrovsk Endine raada liige, esitas sellena avaliku üleskutse luua Novorossija Föderaalne Vabariik, mis koosneks Kagu- Ukraina piirkondadest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Rahvavabariikide liidu parlamendi ( Novorossija parlament ) endine spiiker Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. 58. Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН) Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вікторович ЛЯГІН) Sünniaeg: Sünnikoht: Donetsk, Ukraina Donetski Rahvavabariigi keskvalimiskomisjoni endine esimees. Korraldas aktiivselt 11. mai 2014 referendumit Donetski Rahvavabariigi enesemääramisõiguse küsimuses. Endine töö- ja sotsiaalminister Aleksandr Sergeevich MALYKHIN, Alexander Sergeevich MALYHIN Sünniaeg: Luganski Rahvavabariigi keskvalimiskomisjoni esimees. Korraldas aktiivselt 11. mai 2014 referendumit Luganski Rahvavabariigi enesemääramisõiguse küsimuses (Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Олександр Сергiйович МАЛИХIН) 60. Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA Sünniaeg: Sünnikoht: Mikhailovka, Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 20

22 (Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ) Vorošilovgradi oblast, Ukraina NSV, või Yevpatoria, Ukraina NSV Endine Krimmi Vabariigi prokurör. Viis aktiivselt ellu Krimmi annekteerimist Venemaa poolt. Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma julgeoleku- ja korruptsioonivastse võitluse komisjoni esimene aseesimees. 61. Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО) Sünnikoht: Sevastopol, Krimm Sevastopoli prokurör. Viib aktiivselt ellu Sevastopoli annekteerimist Venemaa poolt Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Endine Donetski Rahvavabariigi peaminister, sellena vastutav Donetski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsustegevuse eest (nt teatas ta 8. juulil 2014, et meie sõjavägi viib läbi erioperatsiooni Ukraina fašistide vastu ). Novorossija Liitu käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat; juhib Donbassi vabatahtlike liitu Osales aktiivselt Donbassi võitlema saadetud vabatahtlike värbamises ja väljaõppes. 63. Alexander KHODAKOVSKY, Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI) (Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ), Aleksandr Sergeevich Sünniaeg: Sünnikoht: Donetsk Endine Donetski Rahvavabariigi julgeolekuminister, sellena vastutav Donetski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku julgeolekualase tegevuse eest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 21

23 KHODAKOVSKII (Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ) 64. Alexandr Arkadievich KALYUSSKY (Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ) Sünniaeg: Endine Donetski Rahvavabariigi de facto asepeaminister sotsiaalküsimuste vallas. Vastutav Donetski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY (Олександр Аркадiйович КАЛЮСЬКИЙ) 65. Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич ХРЯКОВ), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV Sünniaeg: Sünnikoht: Donetsk Endine Donetski Rahvavabariigi info- ja massikommunikatsiooniminister. Praegu Donetski Rahvavabariigi nn rahvusnõukogu liige. Vastutav Donetski Rahvavabariigi nn valitsuse separatismimeelse propaganda eest. Toetab aktiivselt Ida-Ukrainas toimuvat separatistlikku tegevust (Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ) 66. Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Izhevsk, Vene Föderatsioon Endine Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu peaminister, ametisse kinnitatud 8. juulil Vastutav Luganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest. Jätkab LNRi separatistlike EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 22

24 struktuuride rahastamist. 67. Vasyl Oleksandrovych NIKITIN (Василь Олександрович Нікітін), Vasilii Aleksandrovich NIKITIN (Василий Александрович НИКИТИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Shargun (Usbekistan) Endine Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu asepeaminister, (varem Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu peaminister, endine Kaguarmee kõneisik ). Vastutav Luganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest. Vastutav Kaguarmee avalduse eest, mille kohaselt Ukraina presidendivalimised ei saa toimuda Luganski Rahvavabariigis selle piirkonna uue staatuse tõttu Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. 68. Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН) Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКІН) Sünniaeg: või Sünnikoht: Stakhanov (Luganski oblast) Kuni 25. märtsini 2016 Luganski Rahvavabariigi ülemnõukogu esimees. Endine Luganski Rahvavabariigi rahvusnõukogu liige. Vastutav ülemnõukogu separatistliku valitsemistegevuse eest, palus Venemaa Föderatsioonil tunnustada Luganski Rahvavabariigi iseseisvust. Novorossija Liitu käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja Yuriy Volodymyrovych IVAKIN (Юрiй Володимирович IВАКIН), Sünniaeg: Sünnikoht: Perevalsk (Luganski oblast) Endine Luganski Rahvavabariigi siseminister, sellena vastutav Luganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest Iurii Vladimirovich EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 23

25 IVAKIN (Юрий Владимирович ИВАКИН) 70. Igor PLOTNITSKY, Igor Venediktovich PLOTNITSKII (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY (Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ) Sünniaeg: või või Sünnikoht: Lugansk (võimalik, et Kelmentsis, Tšernivtsi oblast) Endine Luganski Rahvavabariigi kaitseminister ja praegune nn juht. Vastutav Luganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest Nikolay Ivanovich KOZITSYN (Николай Иванович КОЗИЦЫН) Sünniaeg: või Sünnikoht: Djerzjinsk, Donetski oblast Kasakaüksuste juht. Vastutav Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate Ida-Ukraina separatistide juhtimise eest Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Kurumoch, Kuibyshevi oblast Endine Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige; endine Venemaa Föderatsiooni välisluureteenistuse direktor. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Venemaa valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 24

26 74. Nikolai Platonovich PATRUSHEV (Николай Платонович ПАТРУШЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Leningrad (Peterburi) Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Venemaa valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (Александр Васильевич БОРТНИКОВ) 76. Rashid Gumarovich NURGALIEV (Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ) 77. Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Perm Sünniaeg: Sünnikoht: Zhetikara, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik Sünniaeg: Sünnikoht: Vladivostok Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige; föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) direktor. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Venemaa valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina. Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige ja asesekretär. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Venemaa valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina. Endine Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Venemaa valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 25

27 78. Sergei Orestovoch BESEDA (Сергей Орестович БЕСЕДА) Sünniaeg: Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) viienda osakonna juht. FSB kõrge ametnikuna (kindralkolonel) juhib ta osakonda, mille vastutusalasse kuulub luureja rahvusvaheline tegevus Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ) 80 Ramzan Akhmadovitch KADYROV (Рамзан Ахматович КАДЫРОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Kuibyshev (Samara) Sünniaeg: Sünnikoht: Tsentaroy. Riigiduuma liige. Riigiduuma liikmena kuulutas ta Moskvas välja tunnustamata Donetski Rahvavabariigi de facto saatkonna avamise; ta osaleb Ukraina kahjustavas või ohustavas tegevuses. Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kehakultuuri-, spordija noorteküsimuste komisjoni esimees. Tšetšeenia Vabariigi president. Kadyrov tegi avaldusi Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja Ukrainas toimunud relvastatud mässu toetuseks. Muu hulgas märkis ta 14. juunil 2014, et ta teeb omalt poolt kõik võimaliku Krimmi elavdamise abistamiseks. Sellest tulenevalt andis Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja talle medali Krimmi vabastamise eest seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Lisaks väljendas ta 1. juunil 2014 valmisolekut saata vastava taotluse korral Ukrainasse tšetšeeni vabatahtlikku EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 26

28 81. Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич ТКАЧËВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Vyselki, Krasnodari oblast Endine Krasnodari krai kuberner. Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja andis talle medali Krimmi vabastamise eest seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Sel puhul ütles Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja, et Tkachyov oli üks esimestest, kes väljendas toetust Krimmi uuele juhtkonnale Praegu Venemaa Föderatsiooni põllumajandusminister (alates 22. aprillist 2015). 82. Pavel Yurievich GUBAREV (Павел Юрьевич ГУБАРЕВ) Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV) (Павло Юрiйович ГУБАРЄВ) Sünniaeg: (või ) Sünnikoht: Sievierodonetsk Üks Donetski Rahvavabariigi isehakanud juhtidest. Ta nõudis Venemaa sekkumist Ida-Ukrainas, sealhulgas Vene rahuvalvajate lähetamist piirkonda. Ta oli seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Gubarev vastutas inimeste värbamise eest separatistide relvajõududesse Vastutab piirkondliku valitsushoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete jõududega ning ta kuulutas end nn rahvakuberneriks. Vaatamata sellele, et ta vahistati Ukraina territoriaalse terviklikkuse ohustamise eest ning seejärel vabastati, on ta jätkanud olulise rolli etendamist separatistide tegevuses, kahjustades nii Ukraina. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 27

29 83. Ekaterina Yurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА), Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA) (Катерина Юріївна ГУБАРЄВА) Sünniaeg: või Sünnikoht: Kakhovka (Hersoni oblast) Endise välisministrina vastutas ta nn Donetski Rahvavabariigi kaitsmise eest, kahjustades nii Ukraina. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat. Donetski Rahvavabariigi nn rahvusnõukogu liige Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН), Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН) Sünniaeg: Sünnikoht: Donetsk Donetski Rahvavabariigi endine asekaitseminister. Ta on seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Berezin toetanud Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat Valery Vladimirovich KAUROV (Валерий Владимирович КАУРОВ) Valeriy Volodymyrovych KAUROV Sünniaeg: Sünnikoht: Odessa Nn Novorossija Vabariigi isehakanud president, kes on kutsunud Venemaad üles lähetama vägesid Ukrainasse. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat (Валерій Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 28

30 Володимирович КАУРОВ) 86. Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) (Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК) Sünniaeg: (või ) Sünnikoht: Vinnytsia oblast poliitikat. Ukraina kahjustava tegevuse eest vastutava Igor Strelkovi/Girkini vanemnõunik. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Zdriliuk toetanud Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat Vladimir ANTYUFEYEV (teise nimega Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV) (Владимир АНТЮФЕЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Novosibirsk Endine Transnistria separatistliku piirkonna nn riikliku julgeoleku minister. Endine Donetski Rahvavabariigi peaministri esimene asetäitja, kes vastutas julgeoleku- ja õiguskaitseküsimuste eest. Sellel ametikohal tegutsemisega vastutas ta nn Donetski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest Alexey Alexeyevich GROMOV (Алексей Алексеевич ГРОМОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Zagorsk (Sergiev Posad) Presidendi administratsiooni personalijuhi esimese asetäitjana vastutab ta juhiste andmise eest Venemaa meediaväljaannetele, et need võtaksid Ukraina separatiste ja Krimmi annekteerimist toetava hoiaku, toetades nii Ida-Ukraina destabiliseerimist ja Krimmi annekteerimist EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 29

31 89. Oksana TCHIGRINA, Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA) (Оксана Александровна ЧИГРИНА) Sünniaeg: tõenäoliselt Luganski Rahvavabariigi nn valitsuse pressiesindaja, kes tegi avaldusi, milles õigustatakse muu hulgas Ukraina sõjalennuki allatulistamist, pantvangide võtmist, ebaseaduslike relvastatud rühmituste võitlustegevust, mis on seetõttu kahjustanud Ukraina suveräänsust ja ühtsust. LNRi pressiteenistuse aktiivne töötaja Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Dzerzhynsk (Donetski oblast) Donetski Rahvavabariigi nn rahvusnõukogu endine liige ja nn ülemnõukogu endine esimees, kes oli sellise poliitika algatajate ja sellise ebaseadusliku referendumi korraldajate hulgas, mis viis Donetski Rahvavabariigi väljakuulutamiseni, millega rikuti Ukraina suveräänsust ja ühtsust. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat Sergey Vadimovich ABISOV (Сергей Вадимович АБИСОВ) Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV Sünniaeg: Sünnikoht: Simferopol, Krimm Võttes vastu nn Krimmi Vabariigi nn siseministri ametikoha, millele Venemaa president nimetas ta 5. mail 2014 (dekreet nr 301), ning oma tegevusega nn siseministrina on ta kahjustanud Ukraina suveräänsust ja ühtsust (Сергій Вадимович АБІСОВ) EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 30

32 92. Arkady Romanovich ROTENBERG, Arkadii Romanovich ROTENBERG (Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ) Sünniaeg: Sünnikoht: Leningrad (Peterburi) Rotenberg on president Putini kauaaegne tuttav ja endine sparringupartner džuudos. Ta on president Putini ametiajal suurendanud oma vara. Tema majanduslik edu tuleneb oluliste otsustajate mõjuvõimust, kes teda soosivad, eelkõige riigihankelepingute sõlmimisel Ta on saanud kasu oma lähedastest isiklikest suhetest Venemaa otsustajatega, kuna Vene riik või riigile kuuluvad ettevõtjad on talle andnud olulisi lepinguid. Nimelt anti tema ettevõtetele mitu väga kasumlikku lepingut Sotši olümpiamängude ettevalmistamiseks. Ta on ka ettevõtte Stroygazmontazh omanik, millele anti riigihankeleping silla ehitamiseks Venemaalt ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomsesse Vabariiki, seeläbi tugevdades Krimmi integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust. Ta on kirjastuse Prosvescheniye juhatuse esimees; kõnealune kirjastus rakendas eelkõige projekti Venemaa lastele: aadress Krimm, mis kujutas endast suhtekorralduskampaaniat eesmärgiga veenda Krimmi lapsi selles, et nad on nüüd Venemaa kodanikud, kes elavad Venemaal ning seega toetavad Venemaa valitsuse poliitikat integreerida Krimm Venemaaga. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 31

33 93. Konstantin Valerevich MALOFEEV (Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Puschino Malofeev on tihedalt seotud Ukraina separatistidega Ida- Ukrainas ja Krimmis. Ta on Donetski Rahvavabariigi endise nn peaministri Aleksandr Borodai endine tööandja ning kohtus nn Krimmi Vabariigi nn peaministri Sergey Aksyonoviga Krimmi annekteerimise protsessi ajal. Ukraina valitsus on algatanud kriminaaluurimise seoses väidetavalt tema poolt separatistidele antava materiaalse ja rahalise toetusega. Lisaks tegi ta mitu avalikku avaldust, milles toetas Krimmi annekteerimist ja Ukraina liitmist Venemaaga ning nimelt väitis ta aasta juunis, et ei ole võimalik liita Venemaaga kogu Ukrainat. Võib-olla (Ukraina) idaosa. Seetõttu toetab Malofeev oma tegevusega Ida-Ukraina destabiliseerimist Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК) Sünniaeg: Sünnikoht: Leningrad (Peterburi) Kovalchuk on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on samuti president Putini lähikondlastest koosneva mõjuka rühma, nn Ozero Dacha ühisettevõtte kaasasutaja. Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on Bank Rossiya juhatuse esimees ja suurim aktsionär; aastal oli tema omanduses ligikaudu 38 % nimetatud pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 32

34 Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat. 95. Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Valgevene Shamalov on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on samuti president Putini lähikondlastest koosneva mõjuka rühma, nn Ozero Dacha ühisettevõtte kaasasutaja. Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on Bank Rossiya suuruselt teine aktsionär; aastal oli tema omanduses ligikaudu 10 % nimetatud pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat. 96. Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО) Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO Sünniaeg: Sünnikoht: Donetsk Asus 7. augustil 2014 Alexander Borodai asemel Donetski Rahvavabariigi nn peaministri ametisse. Praegu Donetski Rahvavabariigi nn juht. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Zakharchenko toetanud Ukraina EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 33

35 (Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО) 97. Vladimir Petrovich KONONOV (teise nimega Tsaar ) (Владимир Петровнч КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ) 98. Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович РУДЕНКО) Myroslav Volodymyrovych RUDENKO (Мирослав Володимирович РУДЕНКО) Sünniaeg: Sünnikoht: Gorsky Sünniaeg: Sünnikoht: Debaltsevo kahjustavat tegevust ja poliitikat. Asus 14. augustil 2014 Igor Strelkovi/Girkini asemel Donetski Rahvavabariigi nn kaitseministri ametisse. Ta on väidetavalt juhtinud alates aasta aprillist separatistlikku võitlejate üksust Donetskis ja lubanud lahendada strateegilise ülesande tõrjuda Ukraina sõjalist agressiooni. Seetõttu on Kononov toetanud Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat. Seotud Donbassi omakaitsega. Ta on muu hulgas teatanud, et nad jätkavad võitlust ülejäänud riigis. Seetõttu on Rudenko toetanud Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat. Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu liige Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич ПИНЧУК) Andriy Yuriyovych PINCHUK (Андрій Юрійович ПІНЧУК) Võimalik sünnikuupäev: Nn Donetski Rahvavabariigi endine riikliku julgeoleku minister. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes on vastutav Donetski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 34

36 Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Juhib Donbassi vabatahtlike liitu Oleg Vladimirovich BEREZA (Олег Владимирович БЕРËЗА) Sünniaeg: Donetski Rahvavabariigi endine nn siseminister. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes on vastutav Donetski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич РОДКИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Donetski Rahvavabariigi esindaja Moskvas. Oma avaldustes on ta muu hulgas rääkinud sellest, et omakaitse on valmis pidama partisanisõda ja on konfiskeerinud Ukraina relvajõududelt relvastussüsteeme. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat Üks Donbassi vabatahtlike liidu juhte Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН), Alexandru CARAMAN Sünniaeg: Sünnikoht: Cioburciu, Slobozia piirkond, praegune Moldova Vabariik Donetski Rahvavabariigi endine nn asepeaminister sotsiaalküsimuste vallas. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes oli vastutav Donetski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat. Venemaa asepeaministri Dmitry Rogozini soosik. Donetski Rahvavabariigi ministrite nõukogu administratsiooni ülem EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 35

37 104. Georgiy L vovich MURADOV (Георгий Львович МУРАДОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Kochmes, Komi ANSV Krimmi asepeaminister ja Krimmi täievoliline esindaja president Vladimir Putini juures. Muradovil on olnud oluline roll Venemaa institutsionaalse kontrolli tugevdamisel Krimmi üle alates selle ebaseaduslikust annekteerimisest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ) Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET (Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ) Sünniaeg: Sünnikoht: Dzhankoy Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas. Endine Krimmi nn esimene asepeaminister. Sheremetil oli tähtis roll Krimmi Venemaaga ühinemist käsitleva 16. märtsi referendumi korraldamisel ja läbiviimisel. Väidetavalt juhtis Sheremet referendumi ajal Moskva-meelseid omakaitsejõude Krimmis. Seetõttu on ta toetanud Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat Valiti 18. septembril 2016 ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart esindavaks Riigiduuma liikmeks. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 36

38 106. Yuri Leonidovich VOROBIOV (Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Krasnojarsk Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu asespiiker. 1. märtsil 2014 toetas Föderatsiooninõukogus avalikult Vene vägede kasutamist Ukrainas. Seejärel hääletas ta asjaomase dekreedi poolt Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ) Sünniaeg: Sünnikoht: Alma-Ata, Kasahhi NSV Riigiduuma nõukogu liige; Venemaa liberaaldemokraatliku partei juht. Toetas aktiivselt Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Ta on aktiivselt kutsunud üles Ukrainat jagama. Ta allkirjastas enda juhitava Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei nimel kokkuleppe nn Donetski Rahvavabariigiga Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Васильев Владимир АБДУАЛИЕВИЧ) Sünniaeg: Sünnikoht: Klin Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Viktor Petrovich VODOLATSKY (Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ) Sünniaeg: Sünnikoht: Stefanidin Dar, Rostovi oblast Venemaa kasakate ja väliskasakate jõudude ühenduse juht ( ataman ) ning Riigiduuma saadik. Ta toetas Krimmi annekteerimist ja tunnistas, et Venemaa kasakad olid Moskvalt toetust saavate separatistide poolel Ukraina konflikti aktiivselt kaasatud. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 37

39 linna moodustamist Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Stepnoy Dvorets Endine Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Praegu suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma komisjoni esimees Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Opochka Endine Riigiduuma liige ning suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni endine esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Rudny, Kostanai oblast, Kasahhi NSV Endine Riigiduuma liige ning suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni endine esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 38

40 Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Ivan Ivanovich MELNIKOV (Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Bogoroditsk Riigiduuma esimene asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Igor Vladimirovich LEBEDEV (Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Pushkin Endine Riigiduuma liige. Endine Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Praegu keskvalimiskomisjoni liige. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 39

41 116. Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна ЖУРОВА) Sünniaeg: Sünnikoht: Pavlov-onthe-Neva Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Aleksey Vasilevich NAUMETS (Алексей Васильевич HAУМЕЦ) Sünniaeg: Venemaa armee kindralmajor. 76. õhudiviisi komandör; see diviis on olnud kaasatud Venemaa sõjalisse kohalolekusse Ukraina territooriumil, eeskätt Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ajal Sergey Viktorovich CHEMEZOV (Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Cheremkhovo Sergei Chemezov on üks president Putini teadaolevaid lähikondlasi, mõlemad olid Dresdenisse lähetatud KGB ohvitserid ja Chemezov on Ühtse Venemaa ülemnõukogu liige. Ta kasutab oma sidemeid Venemaa presidendiga, et pääseda juhtivatele ametikohtadele riigi poolt kontrollitavates ettevõtetes. Ta juhib gruppi Rostec, mis on Venemaal tähtis riigi poolt kontrollitav kaitse- ja tööstusvaldkonna tootmisettevõte. Rosteci tütarettevõte Technopromexport kavatseb Venemaa valitsuse otsuse alusel ehitada Krimmi energiajaamu, toetades seega Krimmi integreerimist Venemaa Föderatsiooniga Lisaks on Rosteci tütarettevõte Rosoboronexport toetanud Krimmi kaitsevaldkonna ettevõtete integreerimist Venemaa kaitsetööstusega, tugevdades seega Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 40

42 Föderatsiooni koosseisu Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aлександр Михайлович БАБАКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Chisinau Endine Riigiduuma liige. Endine Riigiduuma saadik, Venemaa Föderatsiooni sõjalis-tööstusliku kompleksi arenguga seotud seadusandlikke sätteid käsitleva riigiduuma komisjoni esimees. Ta on Ühtse Venemaa tähtis liige ja ärimees, kes on teinud Ukrainasse ja Krimmi suuri investeeringuid Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist. Praegu Venemaa Föderatsiooni föderatsiooninõukogu liige Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ) Sünniaeg: või Luganski keskvalimiskomisjoni endise juhina vastutas ta nn valimiste korraldamiste eest 2. novembril 2014 Luganski Rahvavabariigis. Nende valimistega rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud aasta oktoobris nimetati ta Luganski Rahvavabariigi nn justiitsministriks Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslike valimiste korraldamisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 41

43 destabiliseerimist Oleg Konstantinovich AKIMOV (teise nimega Oleh AKIMOV) (Олег Константинович АКИМОВ) Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Олег Костянтинович АКІМОВ) 122. Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, teise nimega. Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN või Larysa AIRAPETYAN (Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН) Sünniaeg: Sünnikoht: Lugansk Sünniaeg: Luganski Rahvavabariigi nn rahvusnõukogus Luganski Majandusliidu saadik. Kandideeris nn valimistel 2. novembril 2014 Luganski Rahvavabariigi nn juhi kohale. Nende valimistega rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud. Alates aastast on ta Luganski Rahvavabariigi nn ametiühingute ühenduse esimees ja rahvusnõukogu liige. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel valimistel ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Toetab aktiivselt Ukraina kahjustavat tegevust ja poliitikat. Endine Luganski Rahvavabariigi nn tervishoiuminister. Kandideeris valimistel 2. novembril 2014 Luganski Rahvavabariigi nn juhi kohale. Nende valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega ning ebaseaduslikel valimistel ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 42

44 kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, teise nimega Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО) Sünniaeg: Sünnikoht: Stalino (nüüd Donetsk) Donetski Rahvavabariigi nn parlamendi liige, Donbassi miilitsa eriüksuse veteranide liidu esimees ning rahvaliikumise Vaba Donbass liige. Kandideeris valimistel 2. novembril 2014 Donetski Rahvavabariigi nn juhi kohale. Nende valimistega rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel valimistel ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Aleksandr Igorevich KOFMAN (teise nimega Oleksandr KOFMAN) (Александр Игоревич КОФМАН) (Олександр Ігорович КОФМАН) Sünniaeg: Sünnikoht: Makiivka (Donetski oblast) Donetski Rahvavabariigi endine nn välisminister ja parlamendi nn esimene asespiiker. Kandideeris ebaseaduslikel valimistel 2. novembril 2014 Donetski Rahvavabariigi nn juhi kohale. Nende valimistega rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel valimistel ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 43

45 ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat Ravil Zakarievich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равіль Закарійович ХАЛІКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Belozernoe küla, Romodanovskiy rajoon, NSVL Donetski Rahvavabariigi endine peaministri esimene asetäitja ning endine peaprokurör. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva Endine Luganski Rahvavabariigi nn peaministri asetäitja rahandusküsimustes Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ) Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Jätkab LNRi separatistlike struktuuride rahastamist Oleg Evgenevich BUGROV Sünniaeg: Endine Luganski Rahvavabariigi nn kaitseminister (Олег Евгеньевич БУГРОВ) Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУГРОВ) Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 44

46 128. Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Леся Михайловна ЛАПТЕВА) Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA (Леся Михайлівна ЛАПТЄВА) Sünniaeg: Sünnikoht: Dzhambul/Jambul (Kasahstan), praegu Taraz Endine Luganski Rahvavabariigi nn hariduse, teaduse, kultuuri ja religiooni minister. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (teise nimega Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV) (Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ) (Євген Едуардович МИХАЙЛОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Arhangelsk Endine Donetski Rahvavabariigi nn ministrite nõukogu minister (valitsusküsimuste administratsiooni ülem). Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (teise nimega Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Игорь Владимирович КОСТЕНОК) Sünniaeg: Sünnikoht: Wodjanske, Dobropillja rajoon, Donetski oblast Водянское, Добропольский район Донецкой области Endine Donetski Rahvavabariigi nn haridusminister. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Praegu Donetski Rahvavabariigi peaministri eranõunik. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 45

47 131. Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (teise nimega Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Евгений Вячеславович ОРЛОВ) Sünniaeg: või Sünnikoht: Snezhnoye, Donetski oblast г. Снежное, Донецкой области Donetski rahvavabariigi nn rahvusnõukogu liige. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (teise nimega Vladislav Nykolayevich DEYNEGO) (Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО) (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО) Sünniaeg: Sünnikoht: Romny, Sumy oblast Luganski Rahvavabariigi nn rahvusnõukogu asejuhataja. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Alexey Yurevich MILCHAKOV (teise nimega Fritz, Serblane) (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Peterburi Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse Rusich komandör. Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Mikhail Sergeevich TOLSTYKH, teise nimega Givi Sünniaeg: Sünnikoht: Ilovaisk Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse Somali komandör (Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ) Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 46

48 Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. (Михайло Сергійович ТОЛСТИХ) Ta on endiselt Donetski Rahvavabariigi aktiivne sõjakomandör Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН) Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРІН Sünniaeg: Sünnikoht: Donetsk Donetski Rahvavabariigi kaitseministeeriumi pressiesindaja. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Ta on endiselt Ida-Ukrainas toimuva separatistliku tegevuse aktiivne toetaja Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН) Sünniaeg: või Sünnikoht: Lugansk Endine seadusevastase Luganski Rahvavabariigi nn justiitsminister. Alates aasta oktoobrist Luganski Rahvavabariigi nn keskvalimiskomisjoni esimees. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Praegu Luganski Rahvavabariigi nn keskvalimiskomisjoni esimees EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 47

49 139. Sergey Anatolievich LITVIN (Сергей Анатольевич ЛИТВИН) Serhiy Anatoliyovych LYTVYN (Сергій Анатолійович ЛИТВИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Lysychansk, Luganski oblast, NSVL Лисичанск Луганской области УССР Luganski Rahvavabariigi nn ministrite nõukogu endine aseesimees. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Sergey Yurevich IGNATOV (teise nimega KUZOVLEV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ)) Sünniaeg: Sünnikoht: Michurinsk, Tambovi oblast Мичуринск, Тамбовская область Luganski Rahvavabariigi omakaitse nn ülemjuhataja. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА) Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA (Катерина Володимирівна ФІЛІППОВА Sünniaeg: Sünnikoht: Krasnoarmëisk (Krasnoarmeisk) Endine Donetski Rahvavabariigi nn justiitsminister. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Praegu Alexander Vladimirovich Zakharchenko assistent Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Александр Юрьевич Sünniaeg: Sünnikoht: Nevinnomyssk, Stavropoli krai Donetski Rahvavabariigi nn rahandus- ja maksustamise minister. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 48

50 ТИМОФЕЕВ) Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV (Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ) Невинномысск, Ставропольский край ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ) Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Baranykivka, Bilovodski rajoon, Luganski oblast с. Бараниковка Беловодского района Луганской области Luganski Rahvavabariigi nn sissetulekute ja maksustamise minister. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО) Viktor Viacheslavovych YATSENKO (Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО) Sünniaeg: Sünnikoht: Kherson Donetski Rahvavabariigi nn kommunikatsiooniminister. Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Olga Igoreva BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA Sünniaeg: Sünnikoht: Lugansk Endine Luganski rahvavabariigi nn majandusarengu- ja kaubandusminister. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 49

51 (Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА) kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Zaur Raufovich ISMAILOV Sünniaeg: (või ) Luganski Rahvavabariigi nn peaprokurör (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovych ISMAYILOV (Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ) Sünnikoht: Krasny Luch, Vorošilovgrad, Luganski oblast Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Omsk Asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises. Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович БАХИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Kaunas, Leedu Endine esimene asekaitseminister (kuni 17. novembrini 2015), kes osales selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Praegu töötab Rosatomis. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 50

52 149. Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Saksa Demokraatlik Vabariik (SDV) Lääne sõjaväeringkonna ülem alates 10. novembrist Endine põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi ülema asetäitja. Osaleb aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises Osaleb peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON (Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН) Sünniaeg: Sünnikoht: Tchassov Yar, Ukraina Riigiduuma liige. Ta külastas nn Donetski Rahvavabariiki ja tegi oma visiidi ajal separatiste toetavaid avaldusi. Samuti nimetati ta nn Donetski Rahvavabariigi aukonsuliks Venemaa Föderatsioonis Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist. Praegu Riigiduuma kultuurikomisjoni esimene aseesimees. EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 51

53 151. Valery Fedorovich RASHKIN (Валерий Фëдoрoвич РАШКИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Zhilino, Kaliningradi oblast Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni esimene aseesimees. Asutas kodanikuliikumise Krassnaya Moskva punase Moskva patriootlik rindeabi, mis korraldas separatiste toetavaid avalikke meeleavaldusi, toetades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist Ruslan Ismailovich BALBEK (Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК) Sünniaeg: Sünnikoht: Bekabad, Usbekistani NSV Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas. Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni aseesimees aastal nimetati Balbek Krimmi Vabariigi ministrite nõukogu aseesimeheks, kelle ülesandeid täites toetas ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mille eest anti talle medal Krimmi Vabariigi kaitsmise eest. Ta toetas Krimmi annekteerimist oma avalike avaldustega, sealhulgas Ühtse Venemaa (Krimmi filiaal) veebisaidi kontol, ning artikliga, mis avaldati 3. juulil 2016 NTV veebisaidil EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 52

54 153. Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Константин Михайлович Sünniaeg: Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas. Finantsturge käsitleva duumakomisjoni liige БАХАРЕВ) aasta märtsis nimetati Bakharev Krimmi Vabariigi riiginõukogu aseesimeheks ning aasta augustis kõnealuse organi esimeseks aseesimeheks. Ta on tunnistanud oma osalemist aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas intervjuus, mis avaldati 22. märtsil 2016 veebisaidil gazetakrimea.ru ja 23. augustil 2016 veebisaidil c- pravda.ru. Krimmi Vabariigi nn ametivõimud on talle andnud ordeni Kohusetundlikkuse eest Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК) Sünniaeg: Sünnikoht: Kular Ust- Yansky piirkond, Jakuutia ANSV Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna esindav liige Riigiduumas. Maksustamist käsitleva duumakomisjoni liige. Sevastopoli kohaliku omavalitsuse liikmena toetas ta aasta veebruaris ja märtsis nn rahvalinnapea Alexei Chaliy tegevust. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas oma isiklikul veebisaidil ja intervjuus, mis avaldati 21. veebruaril 2016 veebisaidil nationnews.ru. Annekteerimisprotsessis osalemise EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 53

55 eest anti talle Venemaa riiklik orden Emamaa eest täidetud kohustuste eest (II järk) Andrei Dmitrievich KOZENKO (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО) 156. Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Светлана Борисовна САВЧЕНКО) Sünniaeg: Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV Sünniaeg: Sünnikoht: Belogorsk, Ukraina NSV Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas. Finantsturge käsitleva duumakomisjoni liige aasta märtsis nimetati Kozenko Krimmi Vabariigi riiginõukogu aseesimeheks. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas intervjuus, mis avaldati 12. märtsil 2016 veebisaidil gazetacrimea.ru. Annekteerimisprotsessis osalemise eest andsid kohalikud nn ametivõimud talle medali Krimmi Vabariigi kaitsmise eest. Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas. Riigiduuma kulutuurikomisjoni liige. Ta on olnud Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu liige alates aastast ning toetas alates aasta märtsist ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli integreerimist Venemaa Föderatsiooni aasta septembris valiti Savchenko Krimmi Vabariigi riiginõukogusse. Ta on mitmel korral avalike avaldustega kaitsnud Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist, sealhulgas intervjuudes, mis EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 54

56 avaldati 2. aprillil 2016 ja 20. augustil 2016 veebisaidil c- pravda.ru aastal anti talle Venemaa riiklik orden Emamaa eest täidetud kohustuste eest (II järk) ning aastal andsid Krimmi Vabariigi nn ametivõimud talle ordeni Kohusetundlikkuse eest Pavel Valentinovich SHPEROV (Павел Валентинович ШПЕРОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas. Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma komisjoni liige aasta septembris valiti Shperov Krimmi Vabariigi riiginõukogusse. Ta on avalikult tunnistanud (sealhulgas intervjuus, mis avaldati 3. septembril 2016 veebisaidil ldprrk.ru) oma osalemist aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, ning eelkõige oma rolli poolsaare ebaseadusliku annekteerimise küsimuses peetava ebaseadusliku referendumi korraldamisel. Üksused Tuvastamisandmed Põhjendused Loetellu kandmise kuupäev 1. State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Chernomorneftegaz (varasema nimega PJSC Prospekt Kirova/ per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Crimea Krimmi parlament võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Chernomorneftegaz varade võõrandamise kohta Krimmi Vabariigi nimel. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 55

57 Chernomorneftegaz) reaalselt konfiskeerinud. 29. novembril 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Chernomorneftegaz (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ ). Asutaja: Krimmi Vabariigi kütuseja energeetikaministeerium (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 2. Liability Company Port Feodosia (varasema nimega Feodosia) 98107, Crimea, Feodosia, Geologicheskaya str.2 Toornafta või naftatoodete ümberlaadimisteenuseid pakkuv ettevõte Krimmi parlament võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Feodosia varade võõrandamise kohta Krimmi Vabariigi nimel. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. 9. veebruaril 2015 registreeriti uuesti nimega Liability Company Port Feodosia (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ ФЕОДОСИЯ ). Asutaja: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский) Nn Luganski Rahvavabariik Луганская народная республика Luganskaya narodnaya respublika Ametlik veebisait: Tel: Nn Luganski Rahvavabariik loodi 27. aprillil Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail Nn Donetski Rahvavabariik ja Luganski Rahvavabariik lõid 22. mail 2014 nn Novorossija Föderaalriigi. See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 56

58 . Luganski Rahvavabariik on samuti seotud võitlejate värbamisega separatistlikusse kaguarmeesse ja muudesse ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, kahjustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut. 4. Nn Donetski Rahvavabariik Донецкая народная республика Donétskaya naródnaya respúblika Ametlik teave, sh Donetski Rahvavabariigi põhiseadus ja ülemnõukogu koosseis: Sotsiaalmeedia: ess Nn Donetski Rahvavabariik kuulutati välja 7. aprillil Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail Nn Donetski Rahvavabariik ja Luganski Rahvavabariik kirjutasid 24. mail 2014 alla lepingule luua nn Novorossija Föderaalriik. See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina Nn Novorossija Föderaalriik Федеративное государство Новороссия Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya Ametlikud pressiteated: ial Donetski Rahvavabariik on samuti seotud võitlejate värbamisega ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, ohustades seega Ukraina stabiilsust ja julgeolekut. Nn Donetski Rahvavabariik ja Luganski Rahvavabariik kirjutasid 24. mail 2014 alla lepingule luua tunnustamata Novorossija Föderaalriik. See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, ohustades nii Ukraina EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 57

59 6. Avalike ühenduste rahvusvaheline liit Suure Doni Armee Международный Союз Общественных Объединений Всевеликое Войско Донское Ametlik veebisait: 80aaaajfjszd7a3b0e.xn-- p1ai/ Tel: Sotsiaalmeedia: Cossack National Guard _guard Aadress: Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1 Suure Doni Armee moodustas kasakate rahvuskaardi (Cossack National Guard), mis vastutab Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest Ida-Ukrainas, kahjustades nii Ukraina ning ohustades Ukraina stabiilsust ja julgeolekut. Seotud Nikolay KOZITSYNiga, kes on kasakavägede juht ja vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate separatistide juhtimise eest Sobol СОБОЛЬ Ametlik veebisait: Sotsiaalmeedia: s Tel: (0652) E-post: Radikaalne paramilitaarne organisatsioon, mis toetab varjamatult jõu kasutamist selleks, et lõpetada Ukraina kontroll Krimmi üle, kahjustades seega Ukraina. Vastutab Ukraina separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida- Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut Aadress: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station Central ) EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 58

60 8. Nn Luganski omakaitse (Lugansk Guard) Луганская гвардия Sotsiaalmeedia: Luganski omakaitseüksus, mis vastutab separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida- Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut Seotud aktiivse juhi German PROPOKIViga, kes osales Ukraina julgeolekuteenistuse Luganski piirkonna büroo hoone hõivamises ja salvestas hõivatud hoones videoläkituse president Putinile ja Venemaale. 9. Nn kaguarmee Армии Юго- Востока 10. Nn Donbassi omakaitse (People's Militia) Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса Värbamine: Sotsiaalmeedia: u Sotsiaalmeedia: ssa ; ; ; ; Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mida peetakse Ida-Ukrainas üheks kõige tähtsamaks rühmaks. Vastutab julgeolekubüroo hoone hõivamise eest Luganski piirkonnas. Eruohvitser. Seotud Valeri BOLOTOViga, kes on üks rühma juhtidest. Seotud Vasyl NIKITINiga, kes vastutab nn Luganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest. Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mis vastutab Ida- Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut. Muu hulgas võttis võitlejate rühm aasta aprilli alguses Ida- Ukrainas enda kontrolli alla mitu valitsushoonet, kahjustades nii Ukraina. On seotud Pavel Gubareviga, kes vastutab piirkondliku valitsuse hoone hõivamise eest Donetskis EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 59

61 a.co koos venemeelsete vägedega ja ta on ennast kuulutanud rahvakuberneriks. Vabatahtlike telefoninumber Venemaal: +7 (926) (967) E-post: Aadress: Donetsk. Prospect Zasyadko Vostoki pataljon Батальон Восток Sotsiaalmeedia: orces_of_donbas Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mida peetakse Ida-Ukrainas üheks kõige tähtsamaks rühmaks. Vastutab Ida- Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut Osales aktiivselt sõjalistes operatsioonides, mille tulemusel hõivati Donetski lennujaam. Donetski Rahvavabariigi relvajõudude nn esimese sõjaväekorpuse osa. 12. Riiklik praamiettevõte Kerch ferry Государственная судоходная компания Керченская паромная переправа Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenskaya 16 Tselibernaya Street, Kerch (Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16) Kood: Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlament võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr /14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning nn Krimmi parlamendi presiidium võttis vastu otsuse nr /14 riigile kuuluva praamiettevõtte Kerch Ferry kohta, milles nähti ette, et nn EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 60

62 paromnaya pereprava 13. State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, Sevastopol seaport (varasema nimega riigiettevõte Sevastopol commercial seaport Государственное предприятие Севастопольский морской торговый порт Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port) 3 Place Nakhimova, Sevastopol (99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3) Kood: Krimmi Vabariik võtab üle riiklikule praamiettevõttele Kerch Ferry kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Krimmi parlament võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr /14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta, milles nähti ette, et Krimmi Vabariik võtab üle riigiettevõttele Sevastopol commercial seaport kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. Kaubamahult on see Krimmi suurim kaubasadam. 6. juunil 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, Sevastopol seaport (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ ). Asutaja: Sevastopoli linnavalitsus (Правительство Севастополя) Liability Company Kerch seaport / Kamysh- Burun (varasema nimega riigiettevõte Kerch commercial sea port Государственное предприятие Керченский морской торговый порт Gosudarstvenoye 28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea (98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28) Kood: Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Krimmi parlament võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr /14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning 26. märtsil 2014 resolutsiooni nr /14 riigiettevõtte Krimmi kaubasadamad kohta ( О Государственном предприятии EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 61

63 predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port) Крьмские морские порть ), milles nähti ette, et Krimmi Vabariik võtab üle riigiettevõttele Kerch Commercial Sea Port kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. Kaubamahult on see Krimmi suuruselt teine kaubasadam. 9. detsembril 2014 registreeriti uuesti nimega Liability Company Kerch seaport Kamysh-Burun (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ КАМЫШ-БУРУН ). Asutajad: Liability Company Vostok-Capital, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОСТОК КЭПИТАЛ ); osaühing Vostok, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОСТОК ); osaühing Altcom Invest-Stroi, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ ) ja osaühing Altcom-Beton, registreeritud Borispolis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТКОМ-БЕТОН ). 15. State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Universal-Avia (varasema nimega riigiettevõte 5, Aeroflotskaya street, Simferopol (Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.) Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Krimmi parlamendi presiidium võttis 24. märtsil 2014 vastu otsuse nr /14 riigiettevõtte Gosudarstvenoye predpriyatiye EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 62

64 Universal Avia Государственное предприятие Универсал-Авиа Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia ) 16. Federal State Budgetary Enterprise Sanatorium Nizhnyaya Oreanda of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega Resort Nizhnyaya Oreanda Санаторий Нижняя Ореанда ) F Sanatoorium Nizhnyaya Oreanda, 08655, Yalta, Oreanda (08655, г.ялта, пгт. Ореанда, Санаторий Нижняя Ореанда ) Universal-Avia ( О Государственном предприятии Универсал-Авиа ) kohta, milles nähti ette, et Krimmi Vabariik võtab üle riigiettevõttele Universal -Avia kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Universal-Avia (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УНИВЕРСАЛ-АВИА ). Asutaja: Krimmi Vabariigi transpordiministeerium (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Krimmi parlamendi presiidium võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr /14 sanatooriumide ja kuurortide ühenduse loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et Krimmi Vabariik võtab üle sanatooriumile Nizhnyaya Oreanda kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. 9. oktoobril 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise Sanatorium Nizhnyaya Oreanda of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 63

65 presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 17. Krimmi ettevõte Azov distillery plant Крымское республиканское предприятие Азовский ликероводочный Завод Azovsky likerovodochny zavod 40 Zeleznodorozhnaya str., town of Azov, Jankoysky district (Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40) Kood: Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlamendi presiidium võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr /14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi aasta resolutsiooni nr /14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, - institutsioonide ja - organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle ettevõttele Azovsky likerovodochny zavod kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud Federal State Budgetary Enterprise Production- Agrarian Union Massandra of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega National Association of producers Massandra Национальное производственноаграрное объединение Массандра Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye 6, str. Mira, Massandra city of Yalta (98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6) Kood: Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Krimmi parlamendi presiidium võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr /14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi aasta resolutsiooni nr /14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, - institutsioonide ja - organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et Krimmi Vabariik võtab üle riiklikule tootjate ühendusele Massandra kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. 1. augustil 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise Production-Agrarian Union EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 64

66 Massandra ) 19. State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea National Institute of Wine Magarach (varasema nimega State enterprise Magarach of the national institute of wine Государственное предприятие Агрофирма Магарач Национального института винограда и вина Магарач Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma Magarach nacionalnogo instituta vinograda i vina Magarach ) Massandra of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАССАНДРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Krimmi parlamendi presiidium võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr /14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi aasta resolutsiooni nr /14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, - institutsioonide ja - organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et Krimmi Vabariik võtab üle riikliku veiniinstituudi riigiettevõttele Magarach kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea National Institute of Wine Magarach (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА МАГАРАЧ ). Asutaja: EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 65

67 Krimmi Vabariigi põllumajandusministeerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). Krimmi Vabariigi nn ministrite kabineti otsusega muudeti aasta jaanuaris ettevõtte staatust järgmiselt: riigiettevõte (state enterprise) Agrofirma Magarach nimetati Krimmi Vabariigi ühtseks riigiettevõtteks (state unitary enterprise of the Republic of Crimea) Agrarian Company of Magarach. 20. State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Factory of sparkling wine Novy Svet (varasema nimega riigiettevõte Factory of sparkling wine Novy Svet Государственное предприятиезавод шампанских вин Новый свет Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin Novy Svet ) 1 Shalyapina str., Sudak, Novy Svet (98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1) Kood: Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Krimmi parlamendi presiidium võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr /14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi aasta resolutsiooni nr /14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, - institutsioonide ja - organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et Krimmi Vabariik võtab üle riigiettevõttele Zavod shampanskykh vin Novy Svet kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. 4. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Factory of sparkling wine Novy Svet (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН НОВЫЙ СВЕТ ). Asutaja: Krimmi Vabariigi põllumajandusministeerium EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 66

68 (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 21. JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION Акционерное общество «Концерн воздушнокосмической обороны «Алмаз Антей (teise nimega CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; (teise nimega ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; (teise nimega ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО «Алмаз Антей; 41 ul.vereiskaya, Moscow , Russia; veebisait: almazantey.ru; e-posti aadress Almaz-Antey on Venemaa riigiettevõte. Ta toodab õhutõrjerelvi, sealhulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida ta tarnib Venemaa armeele. Venemaa ametivõimud on andnud Ida- Ukrainas tegutsevatele separatistidele raskerelvi, aidates kaasa Ukraina destabiliseerimisele. Separatistid kasutavad neid relvi muu hulgas lennukite allatulistamiseks. Riigiettevõttena aitab Almaz-Antey seega kaasa Ukraina destabiliseerimisele ) EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division 67

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 16.9.2014 B8-0118/2014 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 12.1.2015 B8-0021/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem

TA

TA Euroopa Parlament 2014-2019 VASTUVÕETUD TEKSTID P8_TA(2015)0232 Strateegiline ja sõjaline olukord Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt Euroopa Parlamendi 11.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

UUS RINNE VENEMAA JA LÄÄNE VAHEL LÕUNA-KAUKAASIAS Egbert Jahn Ülevaade 1. Lühike sõda Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast Georgia ning Venemaa vahel 200

UUS RINNE VENEMAA JA LÄÄNE VAHEL LÕUNA-KAUKAASIAS Egbert Jahn Ülevaade 1. Lühike sõda Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast Georgia ning Venemaa vahel 200 UUS RINNE VENEMAA JA LÄÄNE VAHEL LÕUNA-KAUKAASIAS Egbert Jahn Ülevaade 1. Lühike sõda Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast Georgia ning Venemaa vahel 2008. aasta augusti alguses on taas kord demonstreerinud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 15, 78 Euroopa Liidu

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 15, 78 Euroopa Liidu Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 27.05.2003 Avaldamismärge: RT II 2003, 15, 78 Euroopa Liidu Nõukogu 27. veebruari 2003. a ühine seisukoht 2003/139/ÜVJP

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK veebruar 1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK veebruar 1991 EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK 11. 14. veebruar 1991 SISUKORD EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG 11. veebruar 1991... 3 Istungjärgu päevakorra

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto ja saavutas 2558 punktiga Ida-Virumaa koolide 1. koha. Narva Vanalinna Riigikooli 1.a klassi õpilane Valeria Stretškova ja saavutas 2490 punktiga

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS NELJAS OSAKOND OTSUS avalduse nr 10507/03, mille Vladimir ja Nina DOROŠENKO on esitanud Eesti

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Venemaa_lyhiajalugu_sisu_PRINT.new.pdf

Venemaa_lyhiajalugu_sisu_PRINT.new.pdf Mihhail Zõgar K Õ I K K R E M L I M E H E D Mihhail Zõgar K Õ I K K R E M L I M E H E D Tänapäeva Venemaa lühiajalugu Vene keelest tõlkinud Ülar Lauk Originaali tiitel: 2016 Toimetanud Hele Pärn Kujundanud

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

maailmast2012.indd

maailmast2012.indd MAAILMAST 2012 MAAILMAST 2012 Toimetajad Andres Kasekamp, Rein Toomla, Karmo Tüür Pühendatud Toomas Alatalule 70. sünnipäeval Äratrükk raamatust Maailmast 2012 Autoriõigused artiklite autoritel 2012 ISSN

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates Teenistuskoha jaotus ametivõi töökohaks ja k

Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates Teenistuskoha jaotus ametivõi töökohaks ja k Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates 01.06.2019 Maksu- ja Tolliamet peadirektor 1 ATS 7 lg 3 p 1 Üldjuhtimine 7A Maksu- ja Tolliamet Järelevalve

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem