RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED"

Väljavõte

1 RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED 2008 Viljandi 2009

2 Koostajad: Matis Moks Viljandi Katsekeskuse Majanduskatsete osakonna juhataja kohusetäitja Tiiu Laiapea Viljandi Katsekeskuse Majanduskatsete osakonna peaagronoom Ülla Põldur Viljandi Katsekeskuse Majanduskatsete osakonna peaagronoom Marju Kaasik Viljandi Katsekeskuse Majanduskatsete osakonna agronoom PMK VILJANDI KATSEKESKUS Matapera küla, Pärsti vald 71065, VILJANDIMAA Majanduskatsete osakond Sordikontrolli osakond Value Testing Department Control Department tel/faks: (+372) tel: (+372) e-post: e-post: 2

3 SISUKORD SISUKORD... 3 EESSÕNA... 4 VILJANDI KATSEKESKUS... 5 ILMASTIK... 7 TALIRUKIS... 9 TALINISU TALIODER TALITRITIKALE SUVITRITIKALE SUVINISU SUVIODER KAER HERNES KARTUL MAIS SUVIRAPS TALIRAPS RISTÕIELISTE HALJASVÄETIS- ja VAHEKULTUURID HEINTAIMED KÄESOLEVAS KOGUMIKUS KASUTATUD LÜHENDID

4 EESSÕNA Kogumikku Riiklike majanduskatsete tulemused antakse välja Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) Viljandi Katsekeskuse poolt Eesti põllumeestele kümnendat korda. Kogumik sisaldab aastal läbiviidud riiklike majanduskatsete (sordivõrdluskatsete) tulemusi. Riiklikke sordivõrdluskatseid tellib Taimetoodangu Inspektsioon PMK lt. Taimetoodangu Inspektsioonis (TTI) on välja töötatud kõigi katsetatavate kultuuride metoodikad majanduskatsete läbiviimiseks. Riikliku sordivõrdluskatse katsetsükli edukalt läbinud sordid võetakse Eesti sordilehe nimekirja Sordivalikukomisjoni poolt. Nimetatud komisjoni töös osalevad ekspertidena ka PMK katsepunktide agronoomid. PMK Taimse Materjali laboris tehakse vajalikud kvaliteedianalüüsid sordivõrdluskatsetes olevatele sortidele. Analüüsitulemused vormistatakse lõplikult Viljandi Katsekeskuses. Sordivõrdluskatsete tulemused on internetis kättesaadavad Viljandi Katsekeskuse koduleheküljel: Riiklikke majanduskatseid viidi aastal läbi neljas kohas: Viljandi Katsekeskuses oli katsetes 181 sorti, Kuusiku Katsekeskuses 134 sorti, Võru katsejaamas 100 sorti ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudis 112 sorti aasta katsealuste liikide kohta annab ülevaate tabel 1, milles on välja toodud sortide arv kultuuride lõikes katsekohtades. Tabel 1. ide arv katsekohtades aastal. KULTUUR VILJANDI KK VÕRU KJ KUUSIKU KK JÕGEVA SAI Talinisu Talirukis * Talitritikale * Talioder * Taliraps 19 * * 16 Suvinisu Oder Kaer Suvitritikale Suviraps 39 * Hernes 8 8 * * Mais * * 7 * Kartul 4 4 * * Haljasväetiskultuurid 1 * * * Heintaimed rajatud * * * Heintaimed rajatud * * * * kultuure katses ei olnud Riiklikes majanduskatsetes olevaid sorte tutvustati juulil Viljandi Katsekeskuses Viljeluspäevadel ja 17. juulil Kuusiku Katsekeskuses toimunud põllupeenrapäeval. Alates 2007 st aastast omab PMK Viljandi Katsekeskus kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati, mis tõendab, et Viljandi KK kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardi ISO 9001:2000 nõuetele. Sertifikaat hõlmab sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete, uute sortide registreerimiskatsete ja sertifitseerimisele kuuluvate seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete läbiviimist Viljandi Katsekeskuses, Võru katsejaamas ja Kuusiku Katsekeskuses. 4

5 PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS tel: ; faks: ; e-post: Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) on erinevaid agrokeskkonna ülesandeid täitev laboreid, katsepunkte ja osakondi ühendav riigiasutus. laboratoorsed analüüsid (taimse põllumajandustoodangu kvaliteedi määramine, taimekahjustajate diagnoosimine, taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisalduse määramine taimsetes ja loomsetes produktides ning mullas, põllumuldade agrokeemilised analüüsid, mikrobioloogilised analüüsid söötades ja taimses materjalis) riiklike sordivõrdluskatsete, EÜP (eristatavus, ühtlikkus ja püsivus), sertifitseeritud seemnete järelkontrolli katsete ja teaduslike põldkatsete läbi viimine AGRICULTURAL RESEARCH CENTER Provides services to agricultural producers, scientific institutions, governmental supervisory bodies and other clients: Laboratory analyses: quality determination of agricultural plant production, plant pests diagnoses, determining the contents of residues of pesticide residues and contaminants in plant and animal products and soil, agro-chemical analyses of soil, microbiological analyses of fodder and plant production, seed quality testing Field tests and experiments: conducting of VCU tests (Value for Cultivation and Use), DUS tests (Distinctness, Uniformity and Stability), postcontrol tests on certified seeds and scientific field experiments Tegevus, ülesanded: VILJANDI KATSEKESKUS (tel: ) riiklike majanduskatsete korraldamine: Matis Moks heintaimed söödaks Ülla Põldur tali- ja suviteraviljad v.a kaer Marju Kaasik hernes, kaer, kartul Tiiu Laiapea tali- ja suviraps, talirüps majanduskatsetes hinnatakse sortide viljelusväärtust (saak ja selle kvaliteet, haiguskindlus, talvekindlus) Eesti tingimustes; positiivsete katsetulemuste põhjal võetakse katsetsükli läbinud sordid Eesti sordilehte sertifitseerimisele kuuluvate seemnepartiide ametliku järelkontrolli põldkatsete läbiviimine järelkontrolli katseid teostatakse teraviljadele, kaunviljadele, heintaimedele, kartulile ja õlikultuuridele s.o. raps, rüps, lina eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse katsed teraviljadele, kaunviljadele, heintaimedele ja õlikultuuridele Põhilised koostööpartnerid Eestis on Jõgeva Sordiaretuse Instituut ning välismaal Saksamaa, Hollandi, Soome, Rootsi, Norra, Poola, Inglismaa ja Taani sordiaretusfirmad. 5

6 VILJANDI VARIETY TESTING CENTER Activities, tasks: organizing the official VCU (Value for Cultivation and Use) tests (cereals, potato, pea, bean, spring rape, spring turnip rape, winter rape, winter turnip rape, maize, fodder beet, lawn, grasses) conducting the official postcontrol tests of seed lots entering the certification (cereals, legume, grasses, spring rape, spring turnip rape, winter rape, winter turnip rape, linseed, flax, potato) DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) tests for cereals, legume, grasses and oil crops Jõgeva Breeding Institute and the breeding companies from Germany, Netherlands, Finland, Sweden, Norway, Poland, Great Britain and Denmark are our major collaboration partners. KUUSIKU KATSEKESKUS (tel: ) teaduslike põldkatsete korraldamine riiklikud majanduskatsed: Rut Kaeval suviraps ja -rüps Loona Isak tali- ja suviteravili Madis Häusler mais Kuusiku Testing Center organizing scientific field experiments VCU tests (maize, cereals, oil crops) VÕRU KATSEJAAM (tel: ) riiklikud majanduskatsed: Rein Peedel kartul, talioder, Jüri Kukk hernes, talinisu, talirukis, suvinisu Taivo Molok talitritikale, kaer, suvioder Võru Testing Station VCU tests (cereals, potato, pea, linseed, flax) JÕGEVA SORDIARETUSINSTITUUT (tel: ) riiklikud majanduskatsed: Tiia Kangor suviteravili ja talinisu Lea Narits tali- ja suviraps Laine Keppart Jõgeva Plant Breeding Institute VCU tests (cereals, oil crops) 6

7 ILMASTIK Viljandi Aasta algas mõõdukate negatiivsete temperatuuridega. Alates teisest dekaadist ilm soojenes ning temperatuur jäi -2 ja +3 C vahele. Veebruari keskmine temperatuur oli 0,6 C, mis on 5,4 C kõrgem pikaajalisest keskmisest. Märtsi kuu keskmine temperatuur oli 0,16 C. Kuu lõpus oli järsk temperatuuri tõus (10.6 C). Vegetatsiooniperiood algas 31 märtsil. Aprilli kuu keskmine (6,7 C) temperatuur oli kõrgem pikaajalisest keskmisest (4,2 C). Sademaid (61,2 mm) oli samuti rohkem võrreldes pikaajalise keskmisega (36 mm), sadas aga ainult kuu esimesel poolel. Kuni jaanipäevani olulisi sademeid ei olnud ning taimed kannatasid niiskuse puuduse käes. Juuni teisest poolest alanud vihm andis kuu sademete summaks 117,2 mm. Samuti järgnevate kuude sademete summa oli suurem kui pikaajaline keskmine. Kuude temperatuuride summa oli madalam pikaajalisest keskmisest. Vegetatsiooni perioodi lõppes 6. novembril. Kuusiku Jaanuari, veebruari, märtsi ja aprilli kuu keskmised temperatuurid ületasid oluliselt pikaajalist keskmist. 30 märtsil tõusis päevane keskmine temparatuur 5 C. Ilm oli aga heitlik, soojadele päevadele järgnesid jahedad, kus päevane keskmine temperatuur tõusis ainult +3 C. Veel 15 mail oli päevane keskmine temperatuur 3,7 C. Sademeid oli aprillis normi piires (42 mm), mais aga vähem (25 mm) kui keskmiselt. Järgnevatel kuudel olid ilmad jahedamad ning sajused. Üle 100 mm kuus sadas juunis, augustis ja oktoobris. Sügisene ilm oli sama heitlik kui kevadel, soojematele päevadele järgnesid jahedamad ( C). Võru Aasta kõige külmemad päevad jäid jaanuari algusesse. Madalaim päeva keskmine temperatuur oli -15 C 5. jaanuaril. Alates esimese dekaadi lõpust tõusis temperatuur üle 0 C. Edaspidi talve jooksul temperatuur enam alla 10 C ei langenud. Vegetatsiooniperioodi algus oli 30 märtsil. Aprillis võrreldes pikaajalise keskmisega, oli sademeid sama palju (36 mm), kuu keskmine temperatuur aga oli 2,5 C kõrgem. Järgnevatel kuudel kuu keskmine temperatuur jäi madalamaks pikaajalisest keskmisest. Kõige sademeterikkamaks kuuks oli august, kui sadas 54 mm normist enam ja sademete vabasid päevasid oli ainult 9. Septembris oli sademete vabu päevi 13. Püsivalt langes temperatuur alla +5 C 17 novembril. Jõgeva (koostatud Jõgeva SAI automaatilmajaama ja EMHI Jõgeva meteoroloogiajaama andmete järgi) Taimekasvuperioodile eelnes ekstreemselt soe talv. Üldine taimekasvuperiood (ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 5 kraadi) algas juba 3.aprillil ja lõppes 6. novembril. Ajutiselt taastus vegetatsioon uuesti pärast lühiajalist külmalainet ja katkes lõplikult 17. novembril. Aktiivne taimekasvuperiood (ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 10 kraadi) algas 27. aprillil ja lõppes 11. septembril. Sooja suhtes nõudlike taimede jaoks jäi südasuviselt soe periood (ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 15 kraadi) keskmisest ligi kaks nädalat lühemaks ja oli nihkunud tavapärasest hilisemale ajale algas alles 10. juulil (keskmisest 22 päeva hiljem) ja lõppes 26. augustil (keskmisest 9 päeva hiljem). Öökülmad kestsid kevadel kaua ja veel 13. juunil esines öökülm maapinna lähedal. Sügisel esines esimene öökülm maapinna lähedal 1. septembril, tugevamad öökülmad septembri viimastel päevadel. Oktoobris tugevaid öökülmi ei olnud. Efektiivseid (üle 5 C) temperatuure kogunes tänu pikale 7

8 vegetatsiooniperioodile üldkokkuvõttes 1443 kraadi, mis on keskmisele lähedane summa. Aktiivseid (üle 10 C) temperatuure kogunes Jõgeval 1836 kraadi, mis on keskmisest ligikaudu 80 kraadi vähem. Aktiivsel taimekasvuperioodil ( ) kogunes aktiivset soojust 1770 kraadi, mis on keskmisest ligikaudu 50 kraadi vähem. Päikest paistis perioodil 1. aprillist kuni 31. oktoobrini Jõgeval 1351 tundi, mis on keskmisest ligikaudu 90 tundi vähem. Taimekasvuperiood oli esimesel poolel kuivapoolne ja mai lõpus ning juuni esimesel kümmepäevakul andis tunda põud. Suve teine pool oli sajune, esines väga rohkeid sadusid ja liigniiskust. Erakordselt sajuseks kujunes teravilja koristusperiood 1. augustist kuni 10. septembrini, kui vihma tuli kaks korda rohkem keskmisest. Koristusperiood venis oktoobrisse. Sadude ja suure niiskuse tõttu tekkisid suured saagikaod, kannatas saagi kvaliteet. Suhteliselt jaheda suve tõttu oli enam sooja nõudvate kultuuride kasvuks ja valmimiseks (sh suviraps, sojauba, hilised kartulisordid) soojust napilt. Kokkuvõte katseaastat iseloomustavad järgmised märksõnad: ekstreemselt soe talv üldine taimekasvuperiood keskmisest ca kuu aega pikem viimased kevadised öökülmad olid juuni alguses ja esimesed sügisesed septembris taimekasvuperioodi algus oli kuiv, lõpp väga sademeterikas suhteliselt jahedapoolne suvi Koostasid: Viljandi Katsekeskus Ülla Põldur Tiiu Laiapea Marju Kaasik Matis Moks Kuusiku Katsekeskus Loona Isak Rut Kaeval Madis Häusler Võru Katsejaam Rein Peedel Jüri Kukk Taivo Molok Jõgeva Sordiaretuse Instituut Tiia Kangor Lea Narits Laine Keppart 8

9 TALIRUKIS / WINTER RYE Secale cereale L a. Eesti sordilehte võetud uus talirukki sort `Visello` (hübriid) suure saagiga, hea talve- ja lamandumiskindlusega (standartsortidest lühema kõrrega). Korralike kvaliteedinäitajatega - hea TTM ja mahukaal, optimaalne- kõrge langemisarv, madal proteiinisisaldus. Suhteliselt haiguskindel. Katseaastad 2007,2008. Talirukkisortide levik 2008* Tunnustatud pind, ha Tunnustatud pind, ha Tunnustatud pind, ha Recrut 80 Matador 45,6 Elvi 16,3 Sangaste 79,57 Vambo 36,9 Tulvi 7 * Vastavalt Taimetoodangu Inspektsiooni põldtunnustamise andmetele Katse agrotehnika Katseaasta 2007/2008 Viljandi Võru Kuusiku Mullastik KI g /ls LP /ls2 Ko /ls3 Eelvili mustkesa / black fallow suvioder /barley mustkesa /black fallow Külvinorm Popul. 500 id tera m²; Hübr 350 id tera m² Popul. 500 id tera m²; Hübr 350 id tera m² Popul. 500 id tera m²; Hübr 350 id tera m² Külvi kuupäev Väetis (TA/ha); väetamise kuupäev / Fertilizer- level ; Time of fertilization N-P-K ,5-24, N 34, N 34, Taimekaitse: l/ha; kg/ha; töötlemise kuupäev / Plant protection (litre per hectare); date of treatment Sekator 0, Granstar 0, , Starane 0, Fastac 0, Decis 0, a. talirukki katseandmed Saagikus, kg/ha Yield, kg/hec 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Kasvuaeg, päeva Growing period, days Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Agronom ,7 38,2 32, Rotary ,0 35,7 31, Vambo ,9 38, Visello ,6 34,3 32, LSD 418,1 824,3 588,3 9

10 Lamandumine, (1=ei lamandu) Lodging, 1-9 p. (1=not lodged) Talvekindlus, 1-9 p. (1=bad) Winter hardiness, (1=bad) Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Agronom 1 1 1, ,6 136,8 144,9 Rotary 1 1 3,5 8, ,6 142,8 Vambo 1,5 1 2,5 8, , ,3 Visello 1 1 2, ,8 135,5 136,5 Langemisarv, sek. Falling number, sec. Proteiin kuivaines, % Protein d.b., % Mahukaal, g/l Volume weight, g/l Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Agronom ,3 9,2 9, Rotary ,3 8,7 9, Vambo ,1 8,9 10, Visello ,0 8,8 8, Talirukki haigused / Diseases, 1-9 p. (1=nakkus puudub/not infected) Lumiseen Monographella nivalis Jahukaste Erysiphe graminis Äärislaiksus Rynchosporium spp. Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Agronom ,8 4,8 3 Rotary ,3 3,5 5,3 Vambo ,5 3,8 5 Visello ,5 4,3 3,5 Pruunrooste Puccinia recondita Punakaste** 1-3p Fusarium spp. 1-3p Viljandi Kuusiku Võru Viljandi Kuusiku Võru Agronom Rotary 1 1 2,3 1,3 1 2 Vambo 2, ,3 1 2 Visello 1 1 2, ** - 1 = nakkus puudub; 2 = nakkust esineb vähe; 3 = nakkust esineb tugevalt 10

11 Soovitusliku sordilehe talinisu sordid Varased TALINISU / WINTER WHEAT Triticum aestivum L. Bjørke hea saak, keskmine talvekindlus, hea seisukindlus, keskmine haiguskindlus, optimaalne 1000 tera mass, kõrge langemisarv, hea kleepvalgu sisaldus (kleepevalgu kvaliteet hea). Ada hea saak, hea talvekindlus. Keskmine seisu ja haiguskindlus. Stabiilsed kvaliteedinäitajad - väike 1000 tera mass, suur mahukaal, kõrge langemisarv, kõrge kleepvalgusisaldus. Hilised Lars hea saak, hea talve- ja seisukindlus, nakatub haigustesse, optimaalne 1000 tera mass, suur mahukaal, kõrge langemisarv, keskmine kleepvalgu sisaldus (kleepevalgu kvaliteet väga hea). Tarso keskmine saak, hea talvekindlus, hea seisu- ja haiguskindlus, väike 1000 tera mass, kõrge langemisarv, keskmine kleepvalgu sisaldus. Compliment hea saak, varajasepoolne, suur 1000 tera mass, rahuldav kuni hea talvekindlus, hea seisukindlus. Stabiilselt kõrge langemisarv. Hea kleepevalgusisaldus ning kvaliteet, suur mahukaal. Haigustele vähevastuvõtlik( vähem kui st. sordid). Põuakartlik a. Eesti Sordilehte võetud uued talinisu sordid `Muza` `Turnia` hiline, keskmise suure saagiga, hea talvekindlusega, seisukindel (keskmise kõrre pikkusega). Heade kvaliteedinäitajatega - optimaalne TTM, sobiv mahukaal, kõrgesobiv langemisarv, korralik proteiinisisaldus, gluteenindeks rahuldav- optimaalne, märg kleepvalk sobiv. Veidi vastuvõtlik haigustele (helelaiksus). Sobib kasvatamiseks toidunisuna. Katseaastad 2007, 2008 hiline, suure saagiga, hea talve- ja seisukindlusega (pika kõrrega). Keskmiste kvaliteedinäitajatega - suur TTM, sobiv mahukaal, sobiv- kõrge langemisarv, optimaalne gluteenindeks, märg kleepvalk sobiv, proteiinisisaldus madal. Veidi vastuvõtlik haigustele (helelaiksus, jahukaste, pruunlaiksus, fusarioos). Katseaastad 2007,

12 Talinisusortide levik 2008* Tunnustatud Tunnustatud Tunnustatud pind, pind, ha pind, ha ha Ada 301,87 Tarso 38,76 Brilliant 10 Ramiro 188,46 Širvinta 1 30 Mulan 4 Olivin 161,5 Gunbo 10,87 Lars 98,9 Ebi 10 * Vastavalt Taimetoodangu Inspektsiooni põldtunnustamise andmetele Katse agrotehnika Katseaasta 07/08 Viljandi Võru Mullastik / Soil KI g /ls LP /ls2 Eelvili / Previous crop mustkesa / black fallow suviteravili / spring cereal Külvinorm / Sowing rate 400 id. tera m² 400 id. tera m² Külvi kuupäev / Sowing date Väetis(TA/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level; Time of fertilization N-P-K ,5-24, N 34,4;68, ; Taimekaitse: l/ha; kg/ha; töötlemise aeg / Plant protection (litre per hectare); date of the treatment Sekator 375 OD 0, Input* 0, Fastac 0, Decis 0, Granstar Preemia 50SX 0, Starane 0, Falcon* 0, Artea* 0, * - F1 = faktor 1 tehtud haiguste tõrje / sprayed with fungicide - F2 = faktor 2 ilma haigustõrjeta / without spraying Katseaasta 07/08 Kuusiku Jõgeva SAI Mullastik / Soil Ko /ls3 Ko /ls3 Eelvili / Previous crop mustkesa / black fallow mustkesa / black fallow Külvinorm / Sowing rate 400 id. tera m² 400 id. tera m² Külvi kuupäev / Sowing date Väetis(TA/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level; Time of fertilization N-P-K N 80; ; Taimekaitse: l/ha; kg/ha; töötlemise aeg / Plant protection (litre per hectare); date of the treatment Lintur 70 WG+ MCPA 750 0,16 + 0, Input* 0, , Granstar Preemia 50SX 0, Proteus 110 OD 0, Prosaro 250 EC* 0, * - F1 = faktor 1 tehtud haiguste tõrje / sprayed with fungicide - F2 = faktor 2 ilma haigustõrjeta / without spraying 12

13 2008. a. talinisu katseandmed Saagikus, kg/ha Yield, kg/hec 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 F1 F1 Ada ,9 37,2 36,1 39,2 Akteur ,9 45,6 45,8 48,1 Ararat ,4 44,9 42,6 45,7 Bjorke ,2 40,6 38,7 41,3 Brilliant ,0 38,2 36,5 38,7 Compliment ,4 43,4 43,0 46,0 Ebi ,4 43,5 43,1 47,1 Fredis ,3 39,6 41,6 42,3 Lars ,6 45, ,4 LP ,6 45,9 44,5 44,9 Mulan ,2 42,8 41,7 44,8 Muza ,7 41,8 41,6 44,1 Oakley ,2 46,4 0 50,3 Ramiro ,1 47,8 44,5 50,7 Tarso ,2 37,8 35,8 38,0 Turnia ,9 48,4 48,1 47,5 PD5% (LSD) 944,6 802,9 715,7 804,1511,5462,51011,4918,7 0 prakeeritud / failed Taimede kõrgus, cm / Height of plants, cm Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Ada 98,5 98,5 94,8 103, ,5 107,3 104 Akteur ,5 Ararat 88,5 85,8 85,3 86, , Bjorke ,8 74,3 112,5 115,3 Brilliant 83,8 79,8 80,8 82,3 72,8 68,3 85,8 85,3 Compliment 87,3 84,3 87,8 91,5 83,3 75,8 94,5 92,5 Ebi 88,8 93,5 97, ,8 80, ,3 Fredis 79,5 79, ,3 69,5 84,3 86,8 Lars , ,3 97,5 99 LP ,8 88,8 85, ,3 93,5 94 Mulan 84,5 81, , ,5 98,8 Muza 87,8 85, ,8 79,8 99,8 98,3 Oakley 70 72,3 75,5 74, ,3 Ramiro 96, , ,8 79,5 102,5 103,3 Tarso 75 74,8 76,5 74,5 67,3 80, Turnia 99,5 103,5 105,5 110,8 92,3 80,5 111,5 112,5 13

14 Lamandumine / Lodging 1-9 p (1=ei lamandu/not lodged) Talvekindlus / Winter hardiness, 1-9 p (1=halb/bad) Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Ada Akteur ,5 8, Ararat , Bjorke , Brilliant Compliment , Ebi 1 1, Fredis ,5 8, Lars ,5 7, LP , Mulan , Muza , Oakley Ramiro , Tarso , Turnia Kasvuaeg, päevades / Growing period, days Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Ada Akteur Ararat Bjorke Brilliant Compliment Ebi Fredis Lars LP Mulan Muza Oakley Ramiro Tarso Turnia

15 Kleepevalk, % Glue protein content, % Gluteenindeks % Gluten index % Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 Ada 34,0 30,2 22,1 40, Akteur 30,8 27,3 20,6 36, Ararat 23,9 mp mp mp 7 mp mp mp Bjorke 30,5 24,5 16,4 24, Brilliant 32,1 27,0 mp 29, mp 60 Compliment 29,8 23,5 20,0 29, Ebi 28,8 23,8 20,2 25, Fredis 41,7 31,7 29,5 40, Lars 35,0 25,7 23,2 32, LP ,4 24,5 18,6 25, Mulan 30,5 23,2 20,1 28, Muza 36,8 30,5 24,7 32, Oakley 27,2 21,0 0 23, Ramiro 31,1 27,4 23,4 33, Tarso 33,0 33,5 21,3 26, Turnia 30,4 24,1 20,4 29, mp mitte väljapestav / nonwashable Langemisarv, sek. Falling number, sec Proteiin kuivaines, % Protein d.b, % Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 Ada ,7 13,5 11,5 16,2 Akteur ,7 12,3 9,7 14,4 Ararat ,9 10,3 7,7 10,4 Bjorke ,1 11,2 9,0 10,8 Brilliant ,3 12,0 9,4 12,8 Compliment ,7 11,5 10,3 12,6 Ebi ,4 12,0 10,4 12,1 Fredis ,6 13,5 12,7 15,4 Lars ,1 11,5 11,0 13,5 LP ,8 11,9 9,1 10,3 Mulan ,6 11,2 9,5 12,4 Muza ,0 13,1 11,5 14,1 Oakley ,9 9,7 0 10,7 Ramiro ,4 11,8 10,9 13,4 Tarso ,9 14,5 10,6 14,6 Turnia ,6 11,7 9,8 11,6 15

16 Mahukaal, g/l Volume weight g/l Zeleny arv ml Zeleny value Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 Ada ,2 54,4 41,6 68,9 Akteur ,3 48,1 29,4 63,5 Ararat ,4 37,3 13,3 38,9 Bjorke ,3 43,8 24,5 36,9 Brilliant ,8 49,8 26,6 38,5 Compliment ,9 42,4 33,1 49,8 Ebi ,8 48,2 33,1 49,1 Fredis ,3 57,1 51,2 50,0 Lars ,9 59,0 41,4 62,0 LP ,2 43,6 24,9 56,5 Mulan ,8 41,5 25,4 38,3 Muza ,9 48,6 39,2 45,1 Oakley ,5 31,0 0 55,5 Ramiro ,1 48,3 40,5 34,9 Tarso ,5 60,0 32,0 51,1 Turnia ,0 44,7 24,6 41,8 Talinisu haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Pruunrooste Puccinia recondita Pruunlaiksus Cochliobolus sativum Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Ada , Akteur , Ararat , Bjorke , Brilliant , Compliment Ebi , Fredis Lars , LP , Mulan ,5 1, Muza , Oakley Ramiro , ,5 1 Tarso , Turnia ,5 1,

17 Lumiseen / Monographella nivalis Kõrreliste jahukaste Erysiphe graminis Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Ada , Akteur Ararat Bjorke , Brilliant Compliment Ebi , Fredis ,5 1,5 Lars , LP , Mulan Muza , ,5 1 Oakley Ramiro Tarso , ,5 Turnia ,5 2, ,5 6,5 Kõrreliste helelaiksus Septoria spp Fusarioos** 1-3p Fusarium spp 1-3p Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Ada 2 2,5 2,5 2 4,5 7, Akteur 2,5 2 2, , Ararat 2 2,5 2, , , ,5 Bjorke 2 3 2,5 2,5 4, Brilliant ,5 4,5 5, ,5 1,5 Compliment 2,5 2, ,5 6, ,5 1,5 Ebi 2, ,5 6,5 6,5 7, ,5 Fredis 3,5 4,5 3,5 4,5 7,5 5,5 8 8, Lars , , ,5 LP ,5 4 3, ,5 1,5 Mulan Muza 2 2 2, , Oakley 1, , ,5 2 Ramiro 3 3 2,5 3 7, Tarso ,5 5,5 6, Turnia 1, , ,5 1,5 ** - 1 = nakkus puudub; 2 = nakkust esineb vähe; 3 = nakkust esineb tugevalt 17

18 TALIODER / WINTER BARLEY Hordeum vulgare L. Katse agrotehnika Katseaasta 2007/2008 Viljandi Võru Kuusiku Mullastik / Soil KI g /ls LP /ls2 Ko /ls3 Eelvili mustkesa/ black fallow suvioder / barley mustkesa/ black fallow Külvinorm 350 id tera m² 350 id tera m² 350 id tera m² Külvi kuupäev Väetis (TA/ha); väetamise kuupäev / Fertilizer level (Kg/ha); time of fertilisation N-P-K ,5-24, N 34, N 68, Taimekaitse: l/ha; kg/ha; töötlemise kuupäev / Plant protection (l/hec); date of the treatment Sekator 375 OD 0, Granstar Preemia 50 SX 0, , Starane 0, Input 460 EC* 0, , Falcon* 0, Artea* 0, Fastac 0, Decis 0, * -F1 = faktor 1 tehtud haiguste tõrje / sprayed with fungicide -F2 = faktor 2 ilma haigustõrjeta / without sprayng a. taliodra katseandmed 1000 t. mass k.a., g Saagikus, kg/ha / Yield, kg/hec 1000 kernel weight in d.b., g Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 F1 Cinderella ,3 41,8 41,7 Fridericus ,2 46,7 44,7 Himalaya ,6 48,3 48,2 Ludmilla ,8 48,4 47,5 Tilia ,2 41,7 40,5 PD5% (LSD) 769, ,1 1174,2 497,2 944,5 Kasvuaeg, päeva Growing period, days Talvekindlus, Winter hardiness, 1-9p (1=halb/1=bad) Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Cinderella , Fridericus , Himalaya ,5 7, Ludmilla , Tilia ,

19 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine, 1-9 p (1=ei lamandu) Lodging, 1-9 p (1=not lodged) Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Cinderella 89 84,3 67,8 69,8 62,8 61, Fridericus 90,8 79,3 71,3 73, , Himalaya 77,8 77, ,8 58, Ludmilla 100, ,8 80,3 64,8 68, Tilia 88,8 86, , Mahukaal, g/l Volume weight, g/l Jääk sõelal 2,8mm, % Sieving >2,8mm sieve, Jääk sõelal 2,5mm, % Sieving >2,5mm sieve, % Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru % Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 Cinderella ,7 56,5 47,1 95,2 91,6 92,4 Fridericus ,5 86,9 76,4 97,6 97,5 96,1 Himalaya ,9 54,1 36,7 96,2 90,7 86,4 Ludmilla ,5 83,2 65,9 97,9 98,2 93,9 Tilia ,4 72,5 58,7 96,1 96,0 91,7 Ohete eemaldumine 1-3p. (1=kergesti, 3=raskesti) Removal of awns, 1-3p. (1=slightly, 3=hardly) Proteiin k.a. % / Protein d.b. % Removal Viljandiof awns, 1-3p. Võru(1=slightly, Kuusiku 3=hardly Viljandi Võru Kuusiku F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 F1 Cinderella 3 2, ,6 13,3 12,6 Fridericus 2,5 2, ,6 14,5 14,6 Himalaya ,0 15,1 16,7 Ludmilla 2,5 2, ,6 13,4 15,9 Tilia ,3 14,0 16,2 19

20 Taliodra haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Lumiseen / Monographella nivalis Võrklaiksus / Pyrenophora teres Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Cinderella , Fridericus , Himalaya ,5 1, Ludmilla , Tilia 1,5 1, , Äärislaiksus / Rynchosporium secalis Jahukaste / Erysiphe graminis Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Cinderella 2, ,5 Fridericus 3, ,5 1 4, Himalaya 1,5 1, , ,5 Ludmilla 2, ,5 1, Tilia 3, Kõrreliste pruunlaiksus Triiptõbi / Pyrenphora graminea Cochliobolus sativus Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Cinderella ,5 3, ,5 4,5 Fridericus ,5 3, ,5 5 Himalaya Ludmilla Tilia , ,5 Odra lendnõgi, taimi /40m 2 Ustilago nuda, plants/40m 2 Viljandi Võru Kuusiku F1 F2 F1 F2 F1 F2 Cinderella Fridericus Himalaya Ludmilla Tilia

21 TALITRITIKALE / WINTER TRITICALE Triticosecale W a. Eesti sordilehte võetud uued talitritikale sordid `Grenado` suure saagiga, hea talvekindlusega, seisukindel. Keskmiste kvaliteedinäitajatega TTM väike, mahukaal väike, langemisarv soodsal aastal korralik, proteiinisisaldus madal. Suhteliselt haiguskindel. Katseaastad 2007, `Inpetto` suure saagiga, keskmise talvekindlusega (kevadine taastumine hea), seisukindel. Heade kvaliteedinäitajatega TTM suur, mahukaal korralik, proteiinisisaldus madal, langemisarv soodsal aastal korralik. Veidi vastuvõtlik haigustele (lumiseen, jahukaste). Katseaastad 2007, `SW Valentino` keskmise saagiga, hea talvekindlusega, suhteliselt seisukindel. Keskmiste kvaliteedinäitajatega TTM suur, mahukaal korralik, proteiinisisaldus madal, langemisarv soodsal aastal korralik. Veidi vastuvõtlik haigustele. Saagiaastad 2007,2008. Talitritikalesortide levik 2008* Tunnustatud pind, ha Tunnustatud pind, ha SW Talentro 159,2 Dinaro 8,61 * Vastavalt Taimetoodangu Inspektsiooni põldtunnustamise andmetele Katse agrotehnika Katseaasta Viljandi Võru Kuusiku 2007/2008 Mullastik KI g /ls LP /ls2 Ko /ls3 Eelvili mustkesa / black fallow suvioder /barley mustkesa /black fallow Külvinorm 350 id tera m² 350 id tera m² 350 id tera m² Külvi kuupäev Väetis (TA/ha); väetamise kuupäev / Fertilizer- level ; Time of fertilization N-P-K ,5-24, N 34, N 34, Taimekaitse: l/ha; kg/ha; töötlemise kuupäev / Plant protection (litre per hectare); date of treatment Sekator 0, Granstar 0, , Starane 0, Fastac 0, Decis 0,

22 2008. a. talitritikale katseandmed Saagikus, kg/ha Yield, kg/hec 1000 tera mass (k.a), g 1000 kernel weight, g Proteiin kuivaines, % Protein d.b., % Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Cando ,1 43,5 43,4 9,2 10,2 9,7 Grenado ,4 38,8 38,3 9,1 9,8 7,5 Inpetto ,2 44,5 45,3 9,4 10,2 8,8 Lamberto ,7 39,9 42 9,5 9,5 8,1 SW Talentro ,0 48,9 49,6 10,4 10,8 9,9 SW Valentino ,4 44, ,1 10,8 8,7 PD5% (LSD) 775,2 1060,9 356,6 Mahukaal g/l Volume weight g/l Langemisarv, sek Falling number, sec Talvekindlus, 1-9p, (1=halb) Winter hard., 1-9p, (1=bad) Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Cando ,8 9 6 Grenado ,3 9 9 Inpetto Lamberto ,3 9 9 SW Talentro ,8 9 8 SW Valentino ,5 9 9 Kasuvaeg, päevades Growing period, days Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine / Lodging (1-9p) 1 = ei lamandu / 1 = not lodged Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Cando , Grenado ,6 90,3 76, Inpetto ,3 95,1 82, Lamberto ,8 110,9 96, SW Talentro ,3 91, SW Valentino ,4 92,

23 Talitritikale haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Lumiseen Monographella nivalis Kõrreliste jahukaste Erysiphe graminis Kõrreliste helelaiksus Septoria spp Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Cando ,3 1 3,5 Grenado ,8 1,3 5,5 Inpetto ,3 5 Lamberto ,3 4,3 1 6,3 SW Talentro ,8 1 1, ,5 SW Valentino , ,3 1,3 4,3 Kollane rooste Puccinia striiformis Punakaste** 1-3p Fusarium spp. 1-3p Viljandi Võru Kuusiku Viljandi Võru Kuusiku Cando Grenado Inpetto Lamberto SW Talentro SW Valentino ** - 1 = nakkus puudub; 2 = nakkust esineb vähe; 3 = nakkust esineb tugevalt 23

24 SUVITRITIKALE / SPRING TRITICALE Triticosecale W a. Eesti sordilehte võetud uus suvitritikale sort `Nilex`hiline, suure saagiga, seisukindel. TTM nisuga sarnane, mahukaal korralik, langemisarv soodsal aastal hea, proteiinisisaldus talitritikaledest kõrgem, suhteliselt haiguskindel (nakatub veidi helelaiksusesse). Sobib vähemviljakatele muldadele. Pika kasvuaja tõttu võib minna peas kasvama. Katseaastad 2007, Katse agrotehnika Katseaasta 2008 Viljandi Võru Mullastik / Soil LP (g) /ls LP /ls2 Eelvili / Previous crop kaer / oats suviteravili Külvinorm / Sowing rate 550 id tera m² 550 id tera² Külvi kuupäev / Sowing date Väetis(TA/ha); väetamise kuupäev / Fertilizer level; time of fertilization N-P-K; N Taimekaitse: l/ha; kg/ha/ Töötlemise kuupäev / Plant protection ( litre per hectare); date of the treatment Arrat 0, Sekator 375 OD+ 0, Input 460 EC* 0, Prosaro* 0, Fandango* 0, Fastac 0, Decis Mega 0, * - F1 = faktor 1 tehtud haiguste tõrje / sprayed with fungicide - F2 = faktor 2 ilma haigustõrjeta / without spraying Katseaasta 2008 Kuusiku Jõgeva Mullastik / Soil Ko /ls3 KI /ls Eelvili / Previous crop oder / barley kartul / potato Külvinorm / Sowing rate 550 id tera² 550 id tera² Külvi kuupäev / Sowing date Väetis(TA/ha); väetamise kuupäev / Fertilizer level; time of fertilization N-P-K; N Taimekaitse: l/ha; kg/ha/ Töötlemise kuupäev / Plant protection ( litre per hectare); date of the treatment Sekator 375 OD+ 0, Granstar Preemia 50 SX + Primus 0,02+0, Input 460 EC* 0,8+0, , Fastac 0, Proteus 110 OD 0, * - F1 = faktor 1 tehtud haiguste tõrje / sprayed with fungicide - F2 = faktor 2 ilma haigustõrjeta / without spraying 24

25 2008. a. suvitritikale katseandmed Saagikus kg/ha / Yield, kg/hec Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Nilex Kasvuaeg, päevades / Growing period, days Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Nilex Taimede kõrgus, cm / Height of plants, cm Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Nilex ,3 122, ,5 101,8 Lamandumine / Lodging (1-9p) 1 = ei lamandu / 1 = not lodged Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Nilex tera mass (k.a), g 1000 kernel weight, g Proteiin kuivaines / % Protein d.b., % Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 Nilex 33,2 35,8 33,3 32,9 12,3 12, ,7 Mahukaal g/l / Volume weight g/l Langemisarv, sek / Falling number, sec Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 Nilex

26 Suvitritikale haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Kollane rooste / Puccinia striiformis Jahukaste / Erysiphe graminis Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Nilex Helelaiksus / Septoria spp. Pruunrooste / Puccinia recondita Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Nilex 2 4, , ,5 1,5 Punakaste** 1-3p / Fusarium spp. 1-3p Pruunlaiksus / Cochliobolus sativus Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 Nilex ,5 1, ** - 1 = nakkus puudub; 2 = nakkust esineb vähe; 3 = nakkust esineb tugevalt 26

27 Soovitusliku sordilehe suvinisu sordid Varased SUVINISU / SPRING WHEAT Triticum aestivum L. Helle keskmise saagi ja haiguskindlusega, keskmise 1000 tera massi, hea seisukindluse ja kõrge kleepvalgu sisaldusega. Manu keskmise saagi ja 1000 tera massiga, nakatub jahukastesse ja pruunroostesse, hea seisukindlusega, kõrge langemisarvu ja kõrge kleepvalgu sisaldusega. Sobib kasvatamiseks ka happelistel muldadel. Hilised SW Estrad väga hea saagi ja hea seisukindlusega, suhteliselt haiguskindel, keskmise 1000 tera massiga, madala proteiinisisalduse ja ebastabiilse langemisarvuga, kleepvalgu sisaldus keskmine. Zebra väga hea saagi ja hea seisukindlusega, suhteliselt haiguskindel, suure 1000 tera massiga, kleepvalgu sisaldus keskmine. Triso väga hea saagi ja hea seisukindlusega, nakatub haigustesse, keskmise- suure 1000 tera massiga, kleepvalgu sisaldus keskmine. Vinjett väga hea saagi ja hea seisukindlusega, põuakartlik, keskmise- suure 1000 tera massiga, kleepvalgu sisaldus keskmine a. Eesti sordilehte võetud uued suvinisu sordid `KOH 5811` (Werbena) hiline, keskmise saagiga, seisukindel. Keskmiste kvaliteedinäitajatega korralik proteiinisisaldus, optimaalne mahukaal, sobiv gluteenindeks, hea kleepvalgu kvaliteet, ebastabiilne langemisarv, väike TTM. Nakatub jahukastesse. Vajab keemilist haiguste tõrjet. Katseaastad 2007, `Tybalt` hiline, keskmise saagiga, seisukindel. Heade kvaliteedinäitajatega korralik proteiinisisaldus, optimaalne TTM, sobiv mahukaal, optimaalne kleepvalgusisaldus, sobiv gluteenindeks. Haigustesse nakatub keskmiselt. Katseaastad 2007, `Uffo` hiline, suure saagiga, pika kõrrega seetõttu veidi lamanduv. Rahuldavate - heade kvaliteedinäitajatega optimaalne mahukaal, hea kleepvalgu sisaldus, soodsal aastal kõrge langemisarv, keskmine TTM, madal proteiinisisaldus, madal - rahuldav gluteenindeks. Haigustesse nakatub keskmiselt. Sobib söödanisuks. Katseaastad 2007, `WvB540-06` hiline, suure saagiga, seisukindel. Rahuldavate kvaliteedinäitajatega sobiv TTM, korralik proteiinisisaldus, sobiv mahukaal, madal langemisarv, optimaalne kleepvalgusisaldus, madal- optimaalne gluteenindeks. Haigustesse nakatub keskmiselt. Sobib söödanisuks. Katseaastad 2007,

28 Suvinisusortide levik 2008* Tunnustatud pind, ha Tunnustatud pind, ha Triso 240,57 Tybalt 76 Zebra 227,28 Monsun 69,5 SW Estrad 173,9 Helle 10 Trappe 127,88 Azurite 9,3 Vinjett 98,88 Granary 9,16 Mooni 73,12 Manu 6 *Vastavalt Taimetoodangu Inspektsiooni põldtunnustamise andmetele Katse agrotehnika Katseaasta 2008 Viljandi Võru Mullastik LP (g) /ls LP /ls2 Eelvili kaer suviteravili Külvinorm 600 id tera m² 600 id tera m² Külvi kuupäev Väetis(TA/ha); väetamise kuupäev N-P-K; N Taimekaitse: l/ha; kg/ha/ Töötlemise kuupäev Arrat 0, Sekator 375 OD+ 0, Input 460 EC* 0, Prosaro* 0, Fandango* 0, Decis Mega 0, Fastac 0, * - F1 = faktor 1 tehtud haiguste tõrje / sprayed with fungicide - F2 = faktor 2 ilma haigustõrjeta / without spraying Katseaasta 2008 Kuusiku Jõgeva Mullastik Ko /ls3 KI /ls Eelvili oder kartul Külvinorm 600 id tera m² 600 id tera m² Külvi kuupäev Väetis(TA/ha); väetamise kuupäev N-P-K; N Taimekaitse: l/ha; kg/ha/ Töötlemise kuupäev Sekator 375 OD+ 0, Granstar Preemia 50 SX 0, Primus 0, Input 460 EC* 0,8+0, , Proteus 0, Fastac 0, * - F1 = faktor 1 tehtud haiguste tõrje / sprayed with fungicide - F2 = faktor 2 ilma haigustõrjeta / without spraying 28

29 2008. a suvinisu katseandmed Saagikus, kg/ha Yield, kg/hec 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 F1 F b ,2 40, ,9 Albina ,6 41,7 38,7 36,8 Granny ,5 37,7 37,7 30,9 Helle ,5 30,2 30,1 26,1 Hewilla ,6 40,8 39,2 34,1 KOH ,6 27,1 28 KOH ,2 44,1 39,2 39 LP , ,7 Manu ,8 28,8 SCHW ,7 33,5 31,5 27,1 SW ,7 26,4 28,5 22,7 SW Estrad ,4 32, ,6 Triso ,8 34,7 29,7 29,5 Tybalt ,4 30,1 29,5 Uffo , ,2 30,5 Vinjett ,4 33,4 31,7 28,9 WvB ,6 39,3 33,3 Zebra ,4 41,6 29,6 PD5% (LSD) 624,4 352,6 364,6 708,9 271,8 229,8 506,5 549,4 0 prakeeritud / failed Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F b 69, ,5 74, ,3 69,5 71,3 Albina 87,8 86, ,3 90,8 91,3 89,5 Granny 80 79,5 73, , Helle 76,8 74,5 70,3 83,5 85,8 85,3 75,5 78,8 Hewilla 82, ,3 85, , KOH ,8 72,5 75,5 73,8 72,5 72,3 KOH ,5 72,3 84,5 89, ,5 83,3 LP , ,8 72,8 70,5 73,3 73,8 Manu 99 83, , , ,8 SCHW ,5 73, ,8 77,8 73,5 76,3 SW ,5 73,5 66,8 75,5 78,3 76, ,3 SW Estrad 82,5 88, ,5 79, ,3 Triso ,3 89, , ,3 Tybalt ,8 72,5 66,3 75,8 76,3 Uffo 84,5 90,5 83,5 86,5 88,5 86,5 88,5 83,8 Vinjett 86 87,5 83,3 91,8 92, ,3 WvB ,5 78,8 86,8 82,3 77,8 77,5 77,8 Zebra 0 82, ,3 91,3 87,8 81,3 84,3 29

30 Lamandumine, 1-9 p (1=ei lamandu) Lodging, 1-9 p (1=not lodged) Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F b Albina 1 1, Granny 1 1, ,5 6 Helle Hewilla ,5 KOH ,5 3 KOH ,5 8 LP ,5 2 Manu ,5 1,5 SCHW SW SW Estrad ,5 Triso Tybalt ,5 4 Uffo 1 1, ,5 6 Vinjett WvB ,5 2,5 Zebra Kasvuaeg, päeva Growing period, days Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F b Albina Granny Helle Hewilla KOH KOH LP Manu SCHW SW SW Estrad Triso Tybalt Uffo Vinjett WvB Zebra

31 Kleepvalk k.a, % Glue protein content, % Mahukaal, g/l Volume weight, g/l Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F b 36,6 36,6 41,6 46, Albina 26,7 27,1 29,8 30, Granny 25,5 32,8 23,8 27, Helle 29,4 35, Hewilla 24,8 34,5 26,6 30, KOH , ,6 29, KOH ,4 34,6 28,3 28, LP ,2 27,3 28,2 27, Manu 31,6 38,5 33,8 38, SCHW ,4 25,2 30, SW ,8 33,3 29,8 32, SW Estrad 25 29, , Triso 25,6 27,7 26,5 27, Tybalt 0 28,2 27,4 32, Uffo 25 26, Vinjett 25,7 27,5 24,5 28, WvB ,6 28,9 30, Zebra 0 34,2 27,5 31, Proteiin kuivaines Protein d.b, % Langemisarv, sek Falling number, sec Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F b 15,9 15,8 16,7 17, Albina 12,6 13,3 12, Granny 12,3 14,1 11,6 12, Helle 13, , Hewilla 11, ,4 12, KOH ,6 14,7 13,1 13, KOH ,3 15,3 13,3 12, LP ,9 12,6 12,8 12, Manu 14,7 16,7 15,9 16, SCHW ,7 13,3 11, SW ,6 14,8 13,7 13, SW Estrad 11,6 12,9 12,5 12, Triso 12,2 13,3 12,7 12, Tybalt 0 13,2 12,2 14, Uffo 11,6 12,6 11,8 12, Vinjett 12 13,3 12,3 12, WvB ,6 13,2 13, Zebra 0 14,5 13,

32 Gluteenindeks Gluten index Zeleny arv / Zeleny value Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F b ,2 56,5 65,5 71,6 Albina ,5 49,4 44,5 49,6 Granny ,7 53,2 41,5 48,1 Helle , ,4 68,4 Hewilla ,8 51,5 49,7 50 KOH ,7 55,6 50,7 57,8 KOH ,7 58,3 50,9 51,3 LP , ,2 48,4 Manu ,3 67,5 65,9 73,8 SCHW ,8 46, ,3 SW ,3 56,7 54,9 54 SW Estrad ,9 45,9 47,5 46,6 Triso ,1 49,3 47,2 52,1 Tybalt , ,6 Uffo ,9 45,4 44,8 52,4 Vinjett ,7 48,2 42,8 51,2 WvB ,1 53,5 Zebra ,9 49,7 52,3 Suvinisu haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Jahukaste / Erysiphe graminis Helelaiksus / Septoria spp Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva Viljandi Võru Kuusiku Jõgeva F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F b , ,5 5 6 Albina , Granny , ,5 2, ,5 5 5 Helle , ,5 8 7 Hewilla 1 1, , , ,5 6,5 KOH KOH , LP ,5 5 5, ,5 Manu SCHW ,5 SW ,5 SW Estrad ,5 5,5 Triso , ,5 6,5 Tybalt Uffo ,5 7 Vinjett WvB ,5 Zebra ,

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED 2015 Viljandi 2016 Katsete läbiviijad ja kogumiku koostajad PMK Viljandi katsekeskus Ülle Soorm Ülla Põldur Eve Siro osakonna juhataja, kaunviljad, kartul peaagronoom,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Sisukord

Sisukord TAIMETOODANGU INSPEKTSIOONI TEATAJA Sordikaitse ja sordileht. Lisa 4/2007 Estonian Plant Production Inspectorate Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing Addition 4/2007 07.12.2007 Sisukord

Rohkem

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020 Kinnitatud põllumajandusministri 28.10.2014 käskkirjaga nr 52 Lisa 1 x ARENGUKAVA EESTI SEEMNEMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2014 2020 SISUKORD Sisukord... 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. ARENGUKAVA EESMÄRGID...

Rohkem

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc Eesti reg-nr: 0396/01.03.11 Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. -d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi

Rohkem

LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE

LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE 261 LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE TOIMEST SUVINISULE ABSTRACT. Effect of liquid nitrogen fertilizer and rare earths on spring wheat. On the basis of nitrogen-rich production residues

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/2018 07.05.2018 A. Sordikaitse Variety Protection III Tagasivõetud

Rohkem

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne Projekti Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud lõpparuanne. Jõgeval, 29. November 2017 a. Projektijuht: Andres Mäe Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut Projektijuhi kontaktandmed: 671 1560,

Rohkem

Master label MCW637

Master label MCW637 Maracas Fungitsiid Toimeaine: epoksikonasool 50 g/l, prokloraas 225 g/l Preparatiivne vorm: emulsioonkontsentraat Eesti reg. nr.: 0548/20.04.15 Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt Kehtivusaeg:

Rohkem

Microsoft Word - Sisukord.doc

Microsoft Word - Sisukord.doc TAIMETOODANGU INSPEKTSIOONI TEATAJA Sordikaitse ja sordileht. Lisa 2/2006 Estonian Plant Production Inspectorate Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing Addition 2/2006 20.04.2006 Sisukord

Rohkem

Lopparuanne agrometeoroloogia RUP

Lopparuanne agrometeoroloogia RUP Riikliku programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009 2014 lisa 4 Jõgeva Sordiaretuse Instituut Agrometeoroloogiliste prognooside ja kokkuvõtete koostamine Projekti juht:

Rohkem

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Endla Reintam Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond, Kreutzwaldi 1, Tartu, Estonia Tel: +372 731 3534, e-mail:

Rohkem

ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST EESTIS

ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST EESTIS Teadusartiklid / Research articles 1 Agraarteadus 1 * XXX * 2019 1 12 Journal of Agricultural Science 1 * XXX * 2019 1 12 ÜLEVAADE: ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST

Rohkem

Microsoft Word - Kalev.doc

Microsoft Word - Kalev.doc 3 ILMASTIKU MÕJU ERINEVAT TÜÜPI PÕLDHERNESORTIDE SAAGILE JA SAAGI KVALITEEDILE ABSTRACT. Weather effects on yield and quality of yield of different field pea types. The trials of different types of field

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Suviodra Integreeritud Taimekaitse

Suviodra Integreeritud Taimekaitse SUVIODRA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE Juhend I ÜLDOSA Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx Projekti lõpparuande Lisa 1 Seemnete sertifitseerimise süsteemi muutmise mõju hindamine. Protsessi ja katsete maksumuse analüüs Kalvi Tamm, Pille Ardel, Raivo Vettik Eesti Taimekasvatuse Instituut Projekt

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 VILJELUSVÕISTLUSED NAABERMAADES 29.11. 2016, Paide Annaleena Ylhäinen, Jens-Lund Pedersen, Margus Ameerikas SOOME VILJELUSVÕISTLUS - SATOKISA Soomes toimub viljelusvõistlus alates aastast 1994 Viimastel

Rohkem

ainevahetushaired-taimedel_vincent-claux_maheseminar2019_balticagro_v.pptx

ainevahetushaired-taimedel_vincent-claux_maheseminar2019_balticagro_v.pptx Taimede kasvuhäirete mõju kultuuri saagikusele ja saagi kvaliteedile Meie strateegia põhineb viiel sambal: Strateegia Ettevõtte esitlus Personaalne tehniline tugi Innovatsioon Kvaliteet Tööstusettevõtted

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Mitmesugust.indd

Mitmesugust.indd Eesti Taimekasvatuse Instituut Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Estonian Crop Research Institute Estonian University of Life Sciences Institute of Agricultural and Environmental Sciences

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Kinnitatud

Kinnitatud Projekti Kliimamuutuste mõju põllukultuuridele lõpparuanne Projektijuht: Triin Saue (ees- ja perekonnanimi) Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut (programmis lubatud taotleja) Projektijuhi kontaktandmed:

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt Köögivili maheaias Priit Põldma EMÜ, aianduse osakond Kui palju peaks köögivilja sööma Tervislikku toitumist silmas pidades peaks ¼ toiduratsioonist moodustama puu- ja köögiviljad. Tarbimisnorm 1 inimese

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Sisukord

Sisukord Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht. 3/2014 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 3/2014 26.09.2014 Sisukord Table of Contents A. Sordikaitse

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade Põllumajandussektori 2018. aasta I poolaasta ülevaade Vastutav toimetaja Urve Valdmaa, urve.valdmaa@agri.ee Kaanefoto Urve Valdmaa Tallinn, 10. september 2018 Sisukord 1 2018. aasta II kvartali ilmastik

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

TAIMETOITAINETE BILANSIST EESTI MAAVILJELUSES

TAIMETOITAINETE BILANSIST EESTI MAAVILJELUSES 230 TAIMETOITAINETE BILANSIST EESTI MAAVILJELUSES ABSTRACT: Balance of plant nutrients in Estonian agriculture. Total and active of plant nutrients (on the average of 1996 2000) was calculated for Estonian

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg nr.4 kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Mahekonverents_2019_04_veeb.indd

Mahekonverents_2019_04_veeb.indd Teaduselt mahepõllumajandusele Toimetised Tartu 2019 See on neljas, juba traditsiooniks kujunenud mahetootjatele suunatud eelretsenseeritud artiklite kogumik, tähistamaks 30 aasta möödumist mahetootmise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö loodusgeograafias (12 EAP) Kuumalained

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö loodusgeograafias (12 EAP) Kuumalained Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö loodusgeograafias (12 EAP) Kuumalained Eestis aastatel 1951-2017 Triin-Merilyn Õispuu Juhendaja:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

EDUKAS LEHEVÄETAMINE Magneesium ja väävel tagavad kvaliteedi

EDUKAS LEHEVÄETAMINE Magneesium ja väävel tagavad kvaliteedi EDUKAS LEHEVÄETAMINE Magneesium ja väävel tagavad kvaliteedi EPSO tootevalik vees lahustuvad väetised iga vajaduse jaoks EÜ VÄETIS Magneesiumsulfaat 16 % MgO vees lahustuv magneesiumoksiid 32, % SO₃ vees

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovid

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovid EESTI STANDARD VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks Water quality Sampling Part 10: Guidance on sampling of waste waters (ISO 5667-10:1992) EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS

KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS 3 TEADUSTÖÖD KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS ABSTRACT: Nutritive status of soils, botanical composition and yielding ability of grasslands

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 1/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 1/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Listing 1/2019 28.02.2019 EESTI SORDILEHT, ESTONIAN VARIETY LIST PÕLLUKULTUURID,

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016

Microsoft Word - TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016 TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016. a. seisuga Tabel 1.Umbrohutõrje preparaadid kaheidulehelistele umbrohtudele talirukkil Herbitsiid min max maltsa liigid kõrvikulised vesihein kannikese

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr ) I vahearuanne Aruandeperiood

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr ) I vahearuanne Aruandeperiood Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr 194144) I vahearuanne Aruandeperiood 10.09.2018-9.12.2018 Ühistäitjad: Põllumajandusuuringute Keskus Eesti

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: august 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2014 TOIDU, LOOMASÖÖDA JA VEE MIKROBIOLOOGIA Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem