Universal Battery Charger II. Kasutusjuhised

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Universal Battery Charger II. Kasutusjuhised"

Väljavõte

1 Universal Battery Charger II Kasutusjuhised

2

3 Sisukord Sissejuhatus Üldteave 3 Seadme kirjeldus Eestvaade 7 Tagantvaade 7 Seadme kasutamine Süsteemi käivitamine 8 Aku laadimine 9 Laadimissektsioon 9 Aku laadimine 10 Temperatuuri seire 11 Uute või viimati mittekasutatud akude laadimine 11 Vead laadimise ajal 11 Akude kontroll ja värskendamine 12 Battery Power Line ja Colibri/SBD akud 12 Battery Power Line II ja Colibri II / SBD II akud 14 Trauma Recon Systemi toiteplokk 16 Akude hoiustamine 17 30% laetus 18 Puhastamine ja hooldamine Puhastamine 19 Remont ja tehniline teenindus 20 Kasutuselt kõrvaldamine 21 Tõrkeotsing 22 Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 1

4 Sisukord Tehnilised andmed Seadme spetsifikatsioonid 25 UBC II minimaalne nõutav püsivara versioon 26 Keskkonnatingimused 27 Kohaldatavad standardid 28 Elektromagnetiline ühilduvus 29 Lubatavad akutüübid 33 Aku seadme Battery Power Line jaoks 33 Aku Battery Power Line II jaoks 33 Trauma Recon Systemi toiteplokk 33 Akud Colibri/Small seadme Battery Drive jaoks 34 Aku Colibri II/Small Battery Drive II jaoks 34 Kasutatud sümbolite tähendus Sümbolid laadija kasutamiseks 35 Sümbolid laadijal 36 Tellimisteave 37 2 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

5 Sissejuhatus Üldteave Sissejuhatus See kasutusjuhend kehtib seadmesüsteemile universaalne akulaadija II ( ). Universaalne akulaadija II koosneb laadijast ( ). Laadija on varustatud ka riigile sobiva toitejuhtme ja nelja pesakattega komplektiga ( ). Laadijat võib kasutada ainult koos kaasasoleva toitejuhtmega. Vt teavet konkreetsete seadmete kohta lõigust Tellimisteave. Universaalne akulaadija II (UBC II) võimaldab automaatselt laadida ja manuaalselt kontrollida järgmisi Synthesi akusid/ toiteplokke. Alltoodud tabelis on esitatud ka käsiseadmete ja akude/toiteplokkide ühilduvus. Süsteem Käsiseadmed Aku/toitemoodul Battery Power Line * (14,4 V, NiMH) Battery Power Line II (14,8 V, Li-Ion) Trauma Recon System (25,2 V, Li-Ion) Colibri/Small Battery Drive / * (12 V, NiCd) * (14,4 V, NiCd) Colibri II/Small Battery Drive II / (14,4 V, Li-Ion) Vajaduse korral saab selle laadijaga värskendada ka Battery Power Line akut ( *) ja Colibri/Small Battery Drive akusid ( *, *). Ettenähtud kasutusotstarve Universaalne akulaadija II ( ) on ette nähtud lubatud Synthesi akude ja toiteplokkide laadimiseks ja/ või värskendamiseks. Hoiatus. Power Drive ( ) akut UBC II abil laadida ei saa. Kasutage UBC-d tootenumbriga või * Kasutamine lõpetatud ja ja ei saa enam tellida. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 3

6 Sissejuhatus Üldteave Näidustused Seadmega UBC II ei ole seotud seadmespetsiifilisi näidustusi, sest see ei puutu kokku patsiendiga ja seda ei kasutata kirurgilise protseduuri käigus. Vastunäidustused Seadmega UBC II ei ole seotud seadmespetsiifilisi vastunäidustusi, sest see ei puutu kokku patsiendiga ja seda ei kasutata kirurgilise protseduuri käigus. Võimalikud kõrvalnähud, soovimatud kõrvaltoimed ja jääkriskid Seade UBC II ei puutu kokku patsiendiga ja seda ei kasutata kirurgilise protseduuri käigus. DePuy Synthes toodab kirurgilisi instrumente, mis on mõeldud operatsioonikoha ettevalmistamiseks ning Synthesi implantaatide implanteerimisel abistamiseks. Kõrvalnähud/kõrvaltoimed tulenevad implanteeritavatest seadmetest, mitte instrumentidest. Implantaatide spetsiifilised kõrvalnähud/kõrvaltoimed leiate vastavate Synthesi implantaatide kasutusjuhenditest. Sihtkasutaja Universaalne akulaadija II on ette nähtud kasutamiseks kvalifitseeritud tervishoiuspetsialistidele. Eeldatav kliiniline kasu Ei kohaldu. Seade on tarvik, mida kasutatakse konkreetsete Synthesi akude/toiteplokkide toimimise võimaldamiseks. Käitlemine enne seadme kasutamist Hoiatus. Ohutuse huvides lugege enne UBC II kasutamist hoolikalt läbi kasutusjuhend. Meditsiiniseadmete koos kasutamine UBC II on autonoomne seade, millega ühilduvad laetavad ja värskendatavad akud/toiteplokid ja toitejuhtmed on loetletud jaotises Tellimisteave. Patsientide sihtrühm Patsiendipopulatsiooniga seotud piirangud puuduvad, sest seade UBC II ei puutu kokku patsiendiga ja seda ei kasutata kirurgilise protseduuri käigus. 4 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

7 Üldised hoiatused ja ettevaatusabinõud Hoiatused. Ärge kasutage seadet radiaatorite või muude soojust kiirgavate seadmete vahetus läheduses, kuna need võivad seadet mõjutada. Seade ei tohi patsiendiga otseselt või kaudselt kokku puutuda. Kuna laadija ei ole steriilne toode, ei tohi seda kasutada operatsiooniruumi steriilsel alal. Sellele vaatamata võib seadet kasutada operatsiooniruumi mittesteriilses osas. Kõrgsagedusseadmete (HF) kasutamine kudede koagulatsiooni korral võib põhjustada elektromagnetilisi häireid sel juhul tuleb kaablid üksteisest viia võimalikult kaugele. Ärge steriliseerige, peske ega loputage seadet UBC II, ärge laske seda maha kukkuda ega rakendage sellele jõudu. See hävitab seadme ja võib põhjustada sekundaarseid kahjustusi. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse alla või niiskuse kätte. Ärge võtke seadet lahti, ärge avage ega lühistage seda ega manipuleerige sellega. Enne seadme kasutamist kontrollige seadet visuaalselt kahjustuste ja kulumise (nt loetamatute märgiste, puuduvate või eemaldatud tootenumbrite, korrosiooni jne) suhtes. Ärge kasutage ühtki komponenti, kui sellel on nähtavaid kahjustusi. Ettevaatusabinõud. Seadet võib kasutada ainult koos kaasasoleva toitejuhtmega. Ühendage ainult maandatud vooluallikaga, nimipingega 100 V kuni 240 V ja võrgusagedusega 50 või 60 Hz. Seadet võib kasutada ainult tasasel, kuival pinnal, mis on piisavalt tugev selle raskuse kandmiseks. Asetage seade mittelibisevale kindlale alusele. Ärge võtke seadet lahti, ärge avage ega lühistage seda ega manipuleerige sellega. Elektrilöögi oht! Laadimissektsioonis asuva aku korral peab laadimisjaam olema alati sisse lülitatud. See tagab kättesaadavuse ja väldib tühjenemist. Seadme mahakukkumisel võib sellest eralduda kilde. See on kasutaja jaoks ohtlik, kuna killud võivad olla teravad. Kui seadmetel on korrodeerunud osi, ärge seda enam kasutage ning saatke see DePuy Synthesi teeninduskeskusesse. Seadme kahjustumise korral võtke ühendust DePuy Synthesi esindajaga. Ärge kasutage kahjustatud või vigaseid seadmeid. Saatke seade parandamiseks DePuy Synthesi esindajale. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 5

8 Sissejuhatus Üldteave Hoiustamine ja transportimine Laadija transportimiseks tuleb kõik akud/toiteplokid eemaldada. UBC II püsivara versiooniga 17.2 või kõrgem võimaldab kasutajal laadida konkreetseid DePuy Synthesi liitiumioonakusid 30%-ni nende mahtuvusest transportimiseks lennuki pagasiruumis. Vt täpsemalt selle kasutusjuhendi jaotisest 30% laetus. Saatmiseks ja transpordiks kasutage originaalpakendit. Kui see ei ole enam saadaval, pöörduge DePuy Synthesi esindaja poole. Transpordile ja hoiustamisele kehtivad samad keskkonnanõuded. Hoiatused. Seade on ette nähtud kasutamiseks ja hoidmiseks suletud ruumides. Ärge kasutage seadet radiaatorite või muude soojust kiirgavate seadmete vahetus läheduses, kuna need võivad seadet mõjutada. Ärge hoidke/kasutage seda seadet hapniku, lämmastikoksiidi ega tuleohtliku anesteetikumi ja õhu segu juuresolekul. Garantii Seadme mittenõuetekohane kasutamine või garantiiplommi kahjustamine tühistab garantii. Tootja ei võta vastutust kahjustuste eest, mis on tingitud volitamata isikute poolt läbi viidud parandus- või hooldustöödest. Garantiitingimuste täisteksti saamiseks pöörduge DePuy Synthesi klienditeenindusse. 6 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

9 Seadme kirjeldus Eestvaade 1 Laadimissektsioonid (24) 2 Aku tüübi tähised 3 Sinine LED ON/OFF (SEES/VÄLJAS) 4 Kontrollsümbolid iga laadimissektsiooni jaoks 5 Ventilatsiooniaugud Tagantvaade 6 Ventilatsiooniaugud 7 Toitelüliti 8 Kaitsmed: 225 AT/250 V 9 Toitejuhtme ühendus Pesakatete komplekt ( ) koosneb kolmest plastelemendist laadija mittekasutatavate pesade katmiseks Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 7

10 Seadme kasutamine Süsteemi käivitamine Enne esmakordset käivitamist veenduge, et toitelüliti oleks seatud asendisse. Seadme võib toiteallikaga ühendada ainult kaasasoleva toitejuhtme kaudu. Seadme sisselülitamiseks seadke toitelüliti asendisse I (jn 1). Sinine LED ON/OFF (SEES/VÄLJAS) seadme esiküljel näitab, et see töötab korralikult (jn 2). Kui sinine LED vilgub, tuleb seade saata kontrollimisele. Kui ühe laadimissektsiooni sümbol on enne aku sisestamist punane (jn 3), on see laadimissektsioon vigane. Sel juhul on akusid ikkagi võimalik laadida teistes sektsioonides, kuid soovitatav on saata seade parandamiseks kohalikule DePuy Synthesi esindajale. Joonis 1 Hoiatus. Jälgige, et ventilatsiooniavad seadme aluses ja külgedel ei oleks kaetud rätikute või muude esemetega. Ettevaatusabinõu. Tagage, et toitekaablit on alati võimalik koheselt vooluvõrgust lahutada. Joonis 2 Joonis 3 8 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

11 Seadme kasutamine Aku laadimine Laadimissektsioon Seade on varustatud nelja sõltumatu laadimissektsiooniga. Igas neist on kolm pesa alljärgnevate akude jaoks (jn 1): 1 Battery Power Line ja Battery Power Line II akud ( , ) 2 Trauma Recon Systemi toiteplokk ( ) 3 Colibri / SBD ja Colibri II / SBD II akud ( , , ) Joonis 1 Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 9

12 Seadme kasutamine Aku laadimine Aku laadimine Asetage laaditav aku õiges suunas vastavasse pessa tühjas laadimissektsioonis. Jälgige, et aku oleks õigesti paigas ja seadme poolt tuvastatud (sümbol on kollane). Vt joonist 2. Igas laadimissektsioonis saab korraga laadida ainult ühte akut. Kõiki laadimissektsioone saab aga siiski korraga kasutada mistahes akutüüpide kombinatsioonis. Hoiatused. Sisestage aku õigesse pessa. Ärge laadige UBC II-ga kahjustatud akusid. Vaadake aku üle mõrade ja kahjustuste osas. Ärge sisestage laadijasse muid esemeid peale lubatud Synthesi akude, kuna see võib kontakte kahjustada. Joonis 2 Ettevaatusabinõu. Kui see sümbol pärast aku sisestamist ei sütti, eemaldage aku ja sisestage uuesti või sisestage see teise laadimissektsiooni. Operatsiooni ajal viivituste vältimiseks kasutage ainult täis laetud akusid. Olenevalt aku laetusastmest ja tüübist võib laadimiseks kuluda umbes 15 kuni 60 minutit. Kui aku on täielikult laetud, muutub sümbol roheliseks ning laadija lülitub säilituslaadimisele (jn 3). Aku võib laadijasse jätta. Jätke seade sisselülitatuks tagamaks, et aku on alati täis laetud. Joonis 3 Aku laadijast eemaldamisel enne sümboli süttimist ei ole see täielikult laetud. roheliselt 11 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

13 Temperatuuri seire Aku ja laadija kuumenevad laadimise käigus. Seetõttu ei tohi ventilatsiooniauke kinni katta. vilgub Aku temperatuuri liiga kõrgele tõusmisel hakkab sümbol vilkuma (jn 4). Aku kaitsmiseks peatab seade laadimise kuni aku jahtumiseni. Sel juhul ärge eemaldage akut enne, kui sümbol lõpetab vilkumise ja jääb kollaseks. Sel juhul on laadimisaeg pikem. Hoiatus. Kontrollige alati seadme temperatuuri, et hoida ära ülekuumenemine ja võimalik kahjustamine. Joonis 4 Uute või viimati mittekasutatud akude laadimine Seadme Battery Power Line aku ( ) või Colibri/SBD akud ( , ), mida ei ole pikemat aega kasutatud ning ei ole hoitud aktiveeritud laadijas, ei saavuta oma maksimaalset jõudlust mitme laadimise ja tühjenemise tsükli jooksul. Laadijat saab kasutada aku seisundi kontrolliks ja selle värskendamiseks (vt lk 12). Vead laadimise ajal Akulaadimise ajal võivad tekkida alljärgnevad vead. Sümbol vilgub (jn 4) Aku on liiga kuum ning vajab jahutamist enne laadimisprotsessi automaatset jätkamist. Aku tuleb laadijasse jätta, kuni see aku sümbol süttib roheliselt. Vastasel juhul ei ole aku täis laadimine kindlustatud. Joonis 5 Sümbol on punane (jn 5) Aku on vigane ning tuleb vahetada. Ükski sümbol ei sütti Aku ei ole laadimissektsioonis ühendunud või on seadme poolt tuvastamata. Eemaldage aku ja sisestage see uuesti või kasutage teist laadimissektsiooni. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 11

14 Seadme kasutamine Akude kontroll ja värskendamine 1. Battery Power Line ja Colibri/SBD akud Laadija võimaldab üksuse Battery Power Line aku ( ) ja Colibri/SBD akude ( , ) värskendamist ning kontrollimist. Näidatakse, kas aku jõudlus on piisav või vajab see vahetamist. Aku jõudlust mõjutavad järgmised tegurid Kasutamata, uus aku Akut ei ole pikka aega kasutatud Neil juhtudel saavutab aku selle maksimaalse jõudluse mitme laadimise ja tühjenemise tsükli järel. Kontrolli ja värskendamise funktsioon tagab akul uuesti maksimaalse jõudluse saavutamise. Joonis 1 Vana aku Aku jõudlus väheneb selle ea ja kasutamise jooksul. Kontrolli funktsioon näitab, kas aku jõudlus on piisav. Mõningatel juhtudel ei ole liiga vanu akusid võimalik värskendada. Vajaduse korral käivitatakse kontrolli ja värskendamise funktsioon käsitsi, nagu allpool kirjeldatud. Joonis 2 Pärast aku sisestamist süttib sümbol kollaselt. Aku värskendamiseks ja kontrollimiseks vajutage hüüumärgiga nuppu vähemalt 2 sekundit (jn 1), kuni sümbol süttib kollaselt (jn 2). Seejärel täidab seade protsessi. Sümbol on selle aja jooksul kollane. Ettevaatusabinõud. Akude tavaliseks taaslaadimiseks ärge vajutage hüüumärgiga nuppu. Ärge eemaldage akut laadimissektsioonist, kui sümbol on kollane. Oodake kuni protsessi lõppemiseni ja sümboli või süttimiseni. Oodake kuni protsessi lõppemiseni ja sümboli või süttimiseni. Alles siis on aku seisund selgelt hinnatud. 11 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

15 Protsessi lõpetamine on näidatud alljärgnevalt. Sümbol on roheline (jn 3): aku on edukalt värskendatud, kontrollitud ja laetud. Sümbol on punane (jn 4): vigane või ebapiisava jõudlusega aku. Aku tuleb kõrvaldada. Kogu protsess (värskendamine ja aku seisundi kontroll) võtab aega u 10 tundi ning tuleb läbi viia ainult siis, kui selleks on piisavalt aega. Akut saab laadida, kontrollida või värskendada sõltumatult igas laadimissektsioonis. Ettevaatusabinõud Aku seisundi kontroll ja selle värskendamine mõjutavad akut. Selle sagedane kasutamine võib mõjutada aku tööiga. Protsess katkeb voolukatkestuse või avariitoiteallikale lülitumise korral ning tuleb seejärel taaskäivitada. Joonis 3 Joonis 4 Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 11

16 Seadme kasutamine Akude kontroll ja värskendamine 2. Battery Power Line II ja Colibri II / SBD II akud Laadija võimaldab Battery Power Line II ja Colibri II/SBD II akude ( , ) kontrollimist. Näidatakse, kas aku jõudlus on piisav või vajab see vahetamist. Tänu liitiumipõhiste akude väga väikesele isetühjenemise kiirusele ei ole värskendusfunktsioon vajalik. Vajaduse korral käivitatakse kontrollifunktsioon käsitsi, nagu allpool kirjeldatud. Pärast aku sisestamist süttib sümbol kollaselt. Aku kontrollimiseks vajutage hüüumärgiga nuppu vähemalt 2 sekundit (jn 5), kuni sümbol süttib kollaselt (jn 6). Seejärel täidab seade protsessi. Sümbol on selle aja jooksul kollane. Joonis 5 Ettevaatusabinõud. Akude tavaliseks taaslaadimiseks ärge vajutage hüüumärgiga nuppu. Ärge eemaldage akut laadimissektsioonist, kui sümbol on kollane (jn 6). Oodake kuni protsessi lõppemiseni ja sümboli või süttimiseni. Alles siis on aku seisund selgelt hinnatud. Joonis 6 11 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

17 Protsessi lõpetamine on näidatud alljärgnevalt. Sümbol on roheline (jn 7): aku on edukalt kontrollitud ja laetud. Sümbol on punane (jn 8): vigane või ebapiisava jõudlusega aku. Aku tuleb kõrvaldada. kogu protsess (aku seisundi kontroll) võtab aega 3 tunni ümber ning tuleb läbi viia ainult siis, kui selleks on piisavalt aega. Akut saab laadida või kontrollida sõltumatult igas laadimissektsioonis. Ettevaatusabinõud Aku seisundi kontroll mõjutab akut. Selle sagedane kasutamine võib mõjutada aku tööiga. Protsess katkeb voolukatkestuse või avariitoiteallikale lülitumise korral ning tuleb seejärel taaskäivitada. Joonis 7 Joonis 8 Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 11

18 Seadme kasutamine Akude kontroll ja värskendamine 3. Trauma Recon Systemi toiteplokk Trauma Recon Systemi ( , ) ohutu ja töökindla töötamise tagamiseks tuleb Trauma Recon Systemi toiteplokki ( ) perioodiliselt kontrollida. Näidatakse, kas toiteploki jõudlus on piisav või vajab see vahetamist. Laadija näitab seda vajadust, kuid kasutaja võib valida mugava aja toiteploki kontrollimiseks, sest selleks võib kuluda 4 tunni ümber. vilgub Kontrollimise vajadusel sümbol vilgub (jn 9). Kontroll tuleb läbi viia järgmise 3 laadimistsükli jooksul. Selleks tuleb vajutada hüüumärgiga nuppu vähemalt 2 sekundit (jn 10). Sümboli tuli kustub ning sümbol lõpetab vilkumise ja jääb kollaseks (jn 11). Kui kontrolli ei viida läbi järgmise 3 laadimistsükli jooksul, viib seade kontrolli läbi automaatselt. Joonis 9 Protsessi lõpetamine on näidatud alljärgnevalt. Sümbol on roheline (jn 7 eelmisel leheküljel): toiteplokk on kontrollitud, laetud ja kasutusvalmis. Sümbol on punane (jn 8 eelmisel leheküljel): toiteplokk on kontrollitud, ei ole laetud ega kasutusvalmis; punane teenindusnäidiku lamp toiteplokil süttib. Saatke toiteplokk teenindusele. vilgub Toiteplokki saab laadida või kontrollida sõltumatult igas laadimissektsioonis. Joonis 10 Joonis DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

19 Seadme kasutamine Akude hoiustamine Laadige akud ja toiteplokk koheselt pärast igat kasutamist. Kõiki mittekasutatavaid Colibri/SBD akusid ( , ) või üksuse Battery Power Line akut ( ) tuleb hoida aktiveeritud laadijas (hoolduslaadimine). See tagab, et akud on alati täis laetud ja kasutusvalmis. Trauma Recon Systemi toiteplokki ( ), Battery Power Line II akut ( ) ja Colibri II/SBD II akut ( ) ei ole vaja laadijas hoida. Neid võib pärast laadimist hoida laadijast väljas ilma märgatava laenguerinevuseta tänu liitiumipõhiste akude väga väikesele isetühjenemise kiirusele. Hoiatus. Kasutamiskõlbmatuid akusid/toiteplokke ei tohi taaskasutada ning need tuleb kõrvaldada keskkonnasäästlikul viisil ja kooskõlas riigi õigusaktidega. Lisateavet vt kasutusjuhendi jaotisest Kõrvaldamine. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 11

20 Seadme kasutamine 30% laetus Liitiumioonakude transportimisel lennuki pagasiruumis on eeskirjadega nõutav, et akude laetus võib olla ainult kuni 30%. UBC II püsivara versioon 17.2 või kõrgem võimaldab kasutajal laadida järgmisi Synthesi liitiumioonakusid transportimiseks 30%-ni nende mahtuvusest: Battery Power Line II aku ( ) Colibri II aku ( ) Kasutusjuhised 1. Sisestage aku sobivasse laadimissektsiooni. Kui aku on UBC II sisestatud, süttib kollane sümbol (joonis 1). 2. Aku laadimiseks 30%-ni tuleb vajutada hüüumärgiga nuppu 5 sekundi jooksul viis korda (5x) (joonis 1) % laadimise alustamise kinnitamiseks vilguvad kõik LED-tuled neli korda (4x) (joonis 2). 4. Kollaste sümbolite ja süttimisel sooritab UBC II 30% laadimist. Sellele kulub olenevalt laetusest ja aku tüübist 30 kuni 90 minutit (joonis 3). 5. Kui aku on 30% laetud, süttib roheline sümbol ja punane sümbol hakkab vilkuma (joonis 4). 6. Akud on nüüd transportimiseks valmis. Neid ei tohi operatsiooniruumis selles olekus kasutada, sest need ei ole täielikult laetud. Pärast aku väljavõtmist laadijast lülitub laadimisfunktsioon välja. Joonis 1 Joonis 2 Märkused Kui aku on pärast viimast laadimist sektsiooni jäetud, saab 30% laadimise funktsiooni käivitada alles pärast seda, kui kasutaja on aku laadijast välja võtnud ja uuesti laadimissektsiooni pannud. Kui hüüumärki ei vajutatud 5 sekundi jooksul viis korda (5x), tuleb seda sammu korrata. Kui aku võetakse 30% laadimise funktsiooni ajal välja, tuleb protsessi uuesti alustada. Pange tähele, et laadimisfunktsiooni ajal saab teisi laadimissektsioone kasutada nagu tavaliselt. Joonis 3 Joonis 4 11 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

21 Puhastamine ja hooldamine Puhastamine Seade tuleb enne puhastamist vooluvõrgust lahutada. Laadija puhastamiseks pühkige seda puhta, pehme ja ebemevaba deioniseeritud vees niisutatud lapiga ning kuivatage enne töötlemist. Seejärel pühkige laadijat uue puhta, pehme ja ebemevaba lapiga, mida on niisutatud vähemalt 70% alkoholipõhises desinfitseerimisvahendis, kolmkümmend (30) sekundit. Soovitatav on kasutada VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) loendisse kuuluvat, EPA (USA Keskkonnakaitseagentuur) poolt registreeritud või kohalikult tunnustatud desinfitseerimisvahendit. Seda sammu tuleb korrata veel kaks (2) korda uue puhta pehme ja ebemevaba lapiga, mis on niisutatud iga kord vähemalt 70% alkoholipõhise desinfitseerimisvahendiga. Järgige valitud desinfitseerimisvahendi tootja juhendis toodud ohutusjuhiseid. Iga puhastamise korral tuleb seadet kontrollida veendumaks, et see töötab nõuetekohaselt ja ei ole kahjustatud. Seade ei nõua hooldamist. Rikete korral saatke seade DePuy Synthesi esindajale (vt järgmist jaotist). Ettevaatusabinõud. Elektrilöögi oht! Enne puhastamist eemaldage vooluvõrgust. Ärge steriliseerige, peske ega loputage seadet UBC II, ärge pillake seda maha, ärge rakendage sellele jõudu. See hävitab seadme ja võib põhjustada sekundaarseid kahjustusi. Vajaduse korral puhastage kontakte laadimissektsioonis äärmiselt ettevaatlikult. Ärge piserdage klemmidele vedelikke ega puudutage mõlemat klemmi üheaegselt niiske lapiga, põhjuseks lühise oht. Vältige seadme kokkupuudet vedelikega. Hoiatus. Jälgige, et lahust seadmesse ei satuks. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 11

22 Puhastamine ja hooldamine Remont ja tehniline teenindus Vigane või rikkis seade tuleb remondiks saata DePuy Synthesi esindajale. See kehtib ka juhul, kui LED-i sinine ON/OFF (SEES/ VÄLJAS) ei sütti või vilgub seadme sisselülitamisel. Laadija kahjustuste vältimiseks transpordil kasutage seadmete DePuy Synthesile tagastamiseks originaalpakendit. Kui see ei ole võimalik, pöörduge DePuy Synthesi esindaja poole. Synthesi akude transportimisel lennuki pagasiruumis järgige selle kasutusjuhendi jaotises 30% laetus ja kasutatava seadme kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ettevaatusabinõud. Tootja ei vastuta volitamata parandamisega põhjustatud kahju eest. Kasutajad või kolmandad osapooled ise remontida ei tohi. 22 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

23 Puhastamine ja hooldamine Kasutuselt kõrvaldamine Enamasti saab vigaseid laadijaid parandada (vt eelmist jaotist Remont ja tehniline teenindus ). Seadmele kohaldub Euroopa direktiiv 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Seade sisaldab materjale, mis tuleb kasutusest kõrvaldada kooskõlas keskkonnakaitse nõuetega. Järgige riiklikke ja kohalikke eeskirju. Saatke seadmed, mida enam ei kasutata, kohalikule DePuy Synthesi esindajale. See tagab nende kõrvaldamise vastava direktiivi riikliku kohalduse järgi. Vigaseid akusid ei tohi taaskasutada ning need tuleb kõrvaldada keskkonnasõbralikul viisil ja kooskõlas riiklike eeskirjadega. Trauma Recon Systemi toiteplokk ( ) tagastage ainult DePuy Synthesi esindajale, järgides kohaldatavaid kasutusjuhiseid. Hoiatused. Ärge visake saastunud tooteid olmejäätmete hulka. Kasutamiskõlbmatuid või rikkis akusid ei tohi taaskasutada ning need tuleb kõrvaldada keskkonnasäästlikul viisil ja kooskõlas riigi õigusaktidega. Ettevaatusabinõu. UBC II tuleb kõrvaldada keskkonnasõbralikul viisil ja kooskõlas riigi õigusaktidega. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 22

24 Tõrkeotsing Igasugusest seadmega seotud tõsisest ohujuhtumist tuleb teatada tootjale ja selle riigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub. Probleem Võimalik põhjus Lahendus Sinine LED ON/OFF (SEES/VÄLJAS) ei sütti. Sinine LED ON/OFF (SEES/VÄLJAS) vilgub. Laadija on välja lülitatud. Toitejuhe ei ole vooluvõrku ühendatud. Toitekatkestus (nt vigane kaitse). Laadija on rikkis. Laadija on rikkis. Lülitage toitelüliti sisse. Ühendage toitejuhe laadija ühendusse ning seinakontakti. Seejärel lülitage sisse laadija toitelüliti. Kontrollige toiteallikat. Vahetage vajaduse korral kaitse. Saatke laadija parandamiseks DePuy Synthesi esindajale. Saatke laadija parandamiseks DePuy Synthesi esindajale. Vaatamata sisestatud akule/toiteplokile ei sütti laadimissektsioonil ükski sümbol. Aku/toiteplokk ei ole lõpuni sisestatud. Kontaktid laadimissektsioonis on määrdunud. Laadija ei tuvastanud akut/toiteplokki. Vigane aku/toiteplokk. Vigane laadimissektsioon. Veenduge, et aku/toiteplokk on õigesti sisestatud. Puhastage hoolikalt kontakte. Kasutage teist vaba laadimissektsiooni. Testige akut/toiteplokki teises laadimissektsioonis ja kõrvaldage see vajaduse korral. Saatke laadija parandamiseks DePuy Synthesi esindajale. Süymbol on punane sisestatud aku/ toiteploki korral. Vigane aku/toiteplokk. Püsivara nõuab värskendamist. Vahetage aku/toiteplokk. Kontrollige püsivara versiooni kleebisel laadija põhjal ja võrrelge seda lk 25 loetletud minimaalse nõutava püsivaraga. Saatke laadija DePuy Synthesi esindajale tarkvara värskendamiseks. 22 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

25 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Sümbol on punane sisselülitatud laadija korral enne aku/toiteploki sisestamist. Sümbol vilgub laadimisprotsessi ajal kollaselt. Sümbol ei sütti kollaselt nupule vajutamisel. Akut/toiteplokki ei ole võimalik pessa sisestada. Vigane laadimissektsioon. Aku/toiteplokk on liiga kuum. Nupp vabastati liiga kiiresti. Vigane laadimissektsioon. Laadijas on viga. Vale pesa. Mittelubatud aku/toiteplokk. Kasutage teist vaba laadimissektsiooni. Saatke laadija niipea kui võimalik parandamiseks DePuy Synthesi ettevõttesse. Jätke aku/toiteplokk laadimissektsiooni sisestatult. Laadija jätkab pärast aku/toiteploki jahtumist laadimisprotsessi automaatselt. Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit. Valige teine vaba laadimissektsioon. Saatke seade niipea kui võimalik parandamiseks DePuy Synthesi esindajale. Lülitage laadija välja ja seejärel 5 sekundi pärast tagasi sisse. Kui sinine LED-tuli ON/OFF (SEES/ VÄLJAS) vilgub, saatke seade parandamiseks DePuy Synthesi esindajale. Valige õige pesa ja sisestage aku/toiteplokk uuesti. Kontrollige aku/toiteploki tüüpi. Laadija tekitab valju müra. Kontaktid pesas on paindunud. Ventilatsiooniaugud külgedel, taga või alusel on kaetud ja/või seade asub soojusallika kõrval. Automaatjahutus töötab täisvõimsusel. Kasutage teist vaba laadimissektsiooni. Saatke seade niipea kui võimalik parandamiseks DePuy Synthesi esindajale. Vabastage ventilatsiooniaugud ja/või jälgige, et seade ei asuks soojusallika kõrval. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 22

26 Tõrkeotsing Probleem Võimalik põhjus Lahendus Aku/toiteploki jõudlus on madal. Aku/toiteploki ebapiisav seisund. Värskendage akut (vt lk 11 jj). Võimalik ainult üksuse Battery Power Line ( ) ja Colibri/SBD akudega ( , ). Aku/toiteplokk on nähtavalt kahjustatud. Aku/toiteploki oodatav tööiga on ammendatud. Aku/toiteplokk ei ole kasutusvalmis. Elektritööriist või adapter on loid, nt ebapiisava hoolduse tõttu. Aku/toiteplokk oli ülemäärase kuumuse käes. Akut/toiteplokki pesti, desinfitseeriti või steriliseeriti. Akut/toiteplokki lühistati metallesemetega. Aku/toiteplokk kukkus põrandale. Testige akut/toiteplokki (vt lk 11 jj). Punase näidiku süttimisel vahetage aku/toiteplokk. Laadige akut/toiteplokki, kuni sümbol muutub roheliseks. Saatke elektritööriist ja adapterid kontrollimiseks DePuy Synthesi esindajale. Vahetage aku/toiteplokk. Vahetage aku/toiteplokk. Vahetage aku/toiteplokk. Vahetage aku/toiteplokk. UBC II on nähtavalt kahjustatud. UBC II oli liigse kuumuse käes. Vahetage UBC II. UBC II-d pesti, desinfitseeriti või steriliseeriti. UBC II-l tekkis metallesemetega lühiühendus. UBC II kukkus maha. Vahetage UBC II. Vahetage UBC II. Vahetage UBC II. Palun järgige samuti vastavate elektritööriistde kasutusjuhiseid. Kui soovitatud lahendused ei tööta, pöörduge oma DePuy Synthesi esindaja poole. 22 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

27 Tehnilised andmed Seadme spetsifikatsioonid Seadme tööomadused DePuy Synthes on kindlaks teinud UBC II toimivuse ja ohutuse ning kinnitab, et see on uusima tehnoloogiaga meditsiiniline kirurgiline elektritööriist, mis töötab määratud funktsiooni kohaselt vastavalt oma kasutusjuhendile ja märgistusele. Universaalne akulaadija II Mõõtmed (P2L2K) Kaal Tööpinge Töövool Nimisisendvõimsus 310 mm mm mm 4,8 kg 100 V 240 V, 50/60 Hz 1,2 2,8 A AC 250 W Kaitseklass I, EN/IEC Kaitse tüüp korpuse järgi IPX0, EN/IEC Kaitsmed Töörežiimid Steriliseerimine 225 AT/250 V Pidev töörežiim Seadet ei tohi steriliseerida Võimalikud on tehnilised muudatused Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 22

28 Tehnilised andmed UBC II minimaalne nõutav püsivara versioon Eri akutüüpide tuvastamiseks ja laadimiseks UBC II abil on nõutav õige püsivara versioon. Alljärgnevas tabelis on toodud nõuded iga akutüübi kohta. Vajaduse korral saatke laadija DePuy Synthesi esindajale püsivara värskendamiseks. Süsteem Aku/toiteplokk UBC II minimaalne nõutav püsivara versioon Battery Power Line (14,4 V, NiMH) 2.0 (ilma kleebiseta laadija põhjal) Trauma Recon System (25,2 V, liitiumioon) 2.0 (ilma kleebiseta laadija põhjal) Colibri/Small Battery Drive (12 V, NiCd) 2.0 (ilma kleebiseta laadija põhjal) (14,4 V, NiCd) 2.0 (ilma kleebiseta laadija põhjal) Colibri II/Small Battery Drive II (14,4 V, liitiumioon) 11.0 (nähtaval kleebis laadija põhjal*) Battery Power Line II (14,8 V, liitiumioon) 14.0 (nähtaval kleebis laadija põhjal*) 30% laetus (14,4 V, liitiumioon) (14,8 V, liitiumioon) 17.2 (nähtaval kleebis laadija põhjal*) * Seadme UBC II põhjal on kleebis, mis näitab püsivara viimast versiooni seadmes. SW-Rev /10/16 22 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

29 Tehnilised andmed Keskkonnatingimused Kasutamine Temperatuur 40 C 104 F 10 C 50 F Suhteline õhuniiskus 90% 30% Atmosfäärirõhk 1060 hpa 500 hpa Hoiustamine 10 C 50 F 30% 500 hpa 40 C 104 F 90% 1060 hpa Kõrgus merepinnast m m Transportimine* Temperatuur Kestus Niiskus 29 C; 20 F 72 h reguleerimata 38 C; 100 F 72 h 85% 60 C; 140 F 6 h 30% *Tooteid on katsetatud ISTA 2A järgi Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 22

30 Tehnilised andmed Kohaldatavad standardid Seade vastab järgmistele standarditele Elektrilised meditsiiniseadmed osa 1: Üldnõuded esmasele ohutusele ja seadmeomasele toimivusele: IEC (2012) (ver. 3.1), EN (2006) + A11 + A1 + A12, ANSI/AAMI ES :2005/(R)2012, CAN/CSA-C22.2 NR : 14 E PB Meditsiiniline Üldised meditsiiniseadmed kui ainult elektrilöögi, tule ja mehaaniliste ohtude suhtes standardite ANSI/AAMI ES (2005) + AMD 1(2012) CAN/CSA - C22.2 nr (2014) järgi Elektrilised meditsiiniseadmed osa 1 2: Kollateraalstandard: Elektromagnetilised häired Nõuded ja katsed: IEC (2014) (vers. 4.0), EN (2015) Elektrilised meditsiiniseadmed osa 1 6: Kollateraalstandard: Kasutatavus: IEC (2010) (vers. 3.0) + A1 (2013) 22 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

31 Tehnilised andmed Elektromagnetiline ühilduvus Tabel 1. Emissioonid Suunised ja tootjadeklaratsioon elektromagnetilised kiirgused Synthesi Universal Battery Charger II on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või Synthesi seadme Universal Battery Charger II kasutaja peab kindlustama selle kasutamise sellises keskkonnas. Emissioonitest Ühilduvus Elektromagnetiline keskkond juhised Raadiosageduslikud emissioonid CISPR 11 Raadiosageduslikud emissioonid CISPR 11 Harmoonilised kiirgused IEC Pingekõikuvus/värelusemissioonid IEC Rühm 1 B-klass Klass A Vastab Synthesi Universal Battery Charger II kasutab raadiosageduslikku energiat ainult oma sisemise funktsiooni jaoks. Seetõttu on selle raadiosageduslik kiirgus väga nõrk ega põhjusta tõenäoliselt mistahes interferentsi lähedal asuvates elektroonikaseadmetes. Selle seadme kiirgusomadused muudavad selle sobivaks kasutamiseks professionaalses keskkonnas tööstuspiirkondades ja haiglates. Kui seda kasutatakse elamukeskkonnas, ei pruugi see seade pakkuda raadiosageduslikele sideteenustele piisavat kaitset. Kasutajal võib olla vaja rakendada leevendusmeetmeid, nagu seadmete ümberpaigutamine või -orienteerimine. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 22

32 Tehnilised andmed Elektromagnetiline ühilduvus Tabel 2. Immuunsus (kõik seadmed) Suunised ja tootja deklaratsioon elektromagnetiline immuunsus Synthesi Universal Battery Charger II on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või Synthesi universaalse akulaadija II kasutaja peab kindlustama selle kasutamise sellises keskkonnas. Immuunsustesti standard IEC testitase Ühilduvustase Elektromagnetiline keskkond juhised Elektrostaatiline lahendus (ESD) IEC ±8 kv kontakt ±15 kv õhk ±8 kv kontakt ±15 kv õhk Põrandad peavad olema puidust, betoonist või kaetud keraamiliste plaatidega. Kui põrandad on kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhteline õhuniiskus olema vähemalt 30%. Kiire elektriline siire/purse IEC ±2 kv toiteliinidel ±2 kv toiteliinidel Toitevõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele äri- või haiglakeskkonna nõuetele. Pingemuhk IEC ±1 kv liinist liini ±2 kv liinist maandusesse ±1 kv liinist liini ±2 kv liinist maandusesse Toitevõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele äri- või haiglakeskkonna nõuetele. Pingelohud, lühikatkestused ja pingemuutused toiteliinides IEC <5% U T (0,5 tsüklit) 40% U T (5 tsüklit) 70% U T (25 tsüklit) <5% U T (0,5 tsüklit) 40% U T (5 tsüklit) 70% U T (25 tsüklit) Toitevõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele äri- või haiglakeskkonna nõuetele. Kui Synthesi universaalse akulaadija II kasutaja vajab vooluvõrgu katkestuste ajal jätkuvat töötamist, on soovitatav kasutada Synthesi universaalse akulaadija II toiteks puhvertoiteallikat (UPS). <5% U T 5 s <5% U T 5 s Märkus. U T on vahelduv võrgupinge enne testitaseme rakendamist. Voolusageduse (50/60 Hz) magnetväli IEC A/m 200 A/m Toitesageduse magnetväljad peavad olema samal tasemel tüüpilise kohaga tüüpilises äri- või haiglakeskkonnas. 33 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

33 Tabel 3. Immuunsus (mitte-elutagamisseadmed) Juhised ja tootja deklaratsioon elektromagnetiline immuunsus Synthesi Universal Battery Charger II on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või Synthesi seadme Universal Battery Charger II kasutaja peab kindlustama selle kasutamise sellises keskkonnas. Hoiatus. Antud seadme kasutamist teiste seadmete kõrval või teiste seadmete all tuleks vältida, kuna seade ei pruugi nõuetekohaselt töötada. Kui selline kasutus on vajalik, tuleks antud seadet ja muid seadmeid jälgida, et teha kindlaks nende nõuetekohane toimimine. Elektromagnetiline keskkond juhised Kaasaskantavaid ja mobiilseid raadiosideseadmeid ei tohi kasutada Synthesi universaalse akulaadija II ühelegi osale, sh kaablitele, lähemal kui soovituslik eralduskaugus, mis arvutatakse saatja sagedusele vastava valemi kohaselt. Immuunsustesti standard IEC testitase Ühilduvustase Soovitatav eralduskaugus Juhtivuslik raadiosagedus IEC Vrms 150 khz kuni 80 MHz V1 = 10 Vrms 150 khz kuni 230 MHz d = 0,35 =+P 150 khz kuni 80 MHz Kiiratud raadiosagedus IEC V/m 80 MHz kuni 800 MHz E1 = 10 V/m 80 MHz kuni 800 MHz d = 0,35 =+P 80 MHz kuni 800 MHz Kiiratud raadiosagedus IEC V/m 800 MHz kuni 2,7 GHz E2 = 10 V/m 800 MHz kuni 6,2 GHz d = 0,7 =+P 800 MHz kuni 2,7 GHz kus P on saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmeil ja d soovitatav vahemaa meetrites (m). Fikseeritud RF-saatjate väljatugevused, mis määratakse elektromagnetilise mõõtmise teel, a peavad olema väiksemad iga sagedusala vastavustasemest. b Järgmise sümboliga märgitud seadmete läheduses võib esineda interferents: Märkus MHz ja 800 MHz juures kehtib kõrgem sagedusala. Märkus 2. Need juhised ei pruugi olla rakendatavad kõigis olukordades. Elektromagnetilist levikut mõjutab neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, esemetelt ja inimestelt. a Statsionaarsete RF-saatjate väljatugevusi, nagu raadiotelefonide (mobiil/akutoitel) ja mobiilsete raadiote, amatöörraadiote, kesk- ja lühilaine raadiote ja TV ülekannete levijaamadest tulevad, ei saa täpselt teoreetiliselt ennustada. Paiksetest RF-saatjatest tuleneva elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleb kaaluda elektromagnetilise kohauuringu tegemist. Kui mõõdetud väljatugevus Synthesi universaalse akulaadija II kasutuskohas ületab vastavat ülaltoodud raadiosageduslikku vastavustaset, tuleb Synthesi universaalse akulaadija II normaalset tööd jälgimise teel kontrollida. Ebanormaalse töö ilmnemisel võivad osutuda vajalikuks lisameetmed, nagu Synthesi universaalse akulaadija II ümberorienteerimine või -paigutamine. b Sagedusvahemikus 150 khz kuni 80 MHz peavad väljatugevused olema alla 10 V/m. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 33

34 Tehnilised andmed Elektromagnetiline ühilduvus Tabel 4. Soovitatavad eralduskaugused (mitteelutagamisseadmed) Soovitatavad eralduskaugused kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideseadmete ja Synthesi universaalse akulaadija II vahel Synthesi Universal Battery Charger II on ette nähtud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas kontrollitavate RF häiretega. Klient või Synthesi universaalse akulaadija II kasutaja saab aidata vältida elektromagnetilisi häireid, järgides minimaalset kaugust kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideseadmete (saatjate) ja Synthesi universaalse akulaadija II vahel vastavalt alltoodud soovitustele lähtuvalt vastavate sideseadmete maksimaalsest väljundvõimsusest. Saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus W Vahemaa saatja sageduse järgi m 150 khz kuni 80 MHz d = 0,35 =+P 80 MHz kuni 800 MHz d = 0,35 =+P 800 MHz kuni 6,2 GHz d = 0,7 =+P 0,01 3,5 cm 3,5 cm 7 cm 0,1 11 cm 11 cm 23 cm 1 35 cm 35 cm 70 cm 10 1,1 m 1,1 m 2,3 m 100 3,5 m 3,5 m 7 m Ülalpool mitteloetletud maksimaalse nimiväljundvõimusega saatjate jaoks saab soovitatavat vahemaad d meetrites (m) määrata antud saatja sagedusele vastava võrrandi abil, kus P on saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmetel. Märkus MHz ja 800 MHz korral kasutatakse kõrgemat sagedusala. Märkus 2. Need juhised ei pruugi olla rakendatavad kõigis olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada neeldumine ja peegeldumine konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt. 33 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

35 Tehnilised andmed Lubatavad akutüübid Aku seadme Battery Power Line jaoks Art. nr * Tööpinge (nimiväärtus) Aku mahutavus Aku Tüüpiline laadimisaeg 14,4 V 2 Ah/28,8 Wh NiMH <60 min Aku Battery Power Line II jaoks Art. nr Tööpinge (nimiväärtus) Aku mahutavus Aku Tüüpiline laadimisaeg 14,8 V 1,5 Ah/22,2 Wh Liitiumioon <60 min Trauma Recon Systemi toiteplokk Art. nr Tööpinge (nimiväärtus) Aku mahutavus Aku Tüüpiline laadimisaeg 25,2 V 1,2 Ah/30,24 Wh Liitiumioon <60 min * Kasutamine lõpetatud ning ei ole enam saadaval. Võimalikud on tehnilised muudatused. Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 33

36 Tõrkeotsing Lubatavad akutüübid Akud Colibri/Small seadme Battery Drive jaoks Art. nr * * Tööpinge (nimiväärtus) 12 V 14,4 V Aku mahutavus 0,5 Ah/6 Wh 0,5 Ah/7,2 Wh Aku NiCd NiCd Tüüpiline laadimisaeg <60 min <60 min Aku Colibri II/Small Battery Drive II jaoks Art. nr Tööpinge (nimiväärtus) Aku mahutavus Aku Tüüpiline laadimisaeg 14,4 V 1,2 Ah/17,28 Wh Liitiumioon <60 min Hoiatus. Seadmes võib kasutada ainult lubatud Synthesi akusid. Power Drive i ( ) akut UBC II abil laadida ei saa. Kasutage UBC-d tootenumbriga või * Kasutamine lõpetatud ning ei ole enam saadaval. Võimalikud on tehnilised muudatused. 33 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

37 Kasutatud sümbolite tähendus Sümbolid laadija kasutamiseks Aku on laetud. Laadija on lülitunud säilituslaadimisele ning jälgib, et aku oleks alati täis laetud ja kasutusvalmis. Kollane sümbol: aku on osaliselt laetud. Laadimisprotsess ei ole lõppenud. Vilkuv kollane sümbol: aku on liiga kuum. Aku on vigane ja tuleb vahetada või laadimissektsioon on vigane. Nupp akude kontrolliks ja värskendamiseks ja Battery Power Line I, Colibri II / SBD II akude või toiteplokkide kontrolliks. Nupp 30% laadimise funktsiooni käivitamiseks. Sümbol on kollane: toimub akude kontrollimine ja värskendamine ja Battery Power Line II, Colibri II / SBD II akude või toiteplokkide kontrollimine. Vilkuv kollane sümbol: sisestatud Trauma Recon Systemi toiteplokk vajab kontrollimist. Sümbol Battery Power Line ja Battery Power Line II akudele ( , ) Sümbol Trauma Recon Systemi toiteplokile ( ) Sümbol Colibri/SBD ja Colibri II / SBD II akudele ( , , ) Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 33

38 Kasutatud sümbolite tähendus Sümbolid laadijal Enne seadme kasutamist lugege kaasasolevaid kasutusjuhiseid. SW-Rev /10/16 UBC II püsivara versioon Ettevaatust! Antud seadmele kohaldub Euroopa direktiiv 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Seade sisaldab materjale, mis tuleb kasutusest kõrvaldada kooskõlas keskkonnakaitse nõuetega. Palun järgige riiklikke ja kohalikke eeskirju. Vt jaotist Kõrvaldamine. Seaduslik tootja 2x5AT/250V breaking capacity capacité de rupture 150A / 250V Kaitsmed 225 AT / 250 V Mittesteriilne Temperatuur Tootmiskuupäev Suhteline niiskus Tootel on UL-i klassifikatsioon USA ja Kanada nõuete osas. Õhurõhk Seade vastab meditsiiniseadmete määruse (EL) 2017/745 nõuetele. Mitte kasutada, kui pakend on vigastatud Keskkonnasõbralik kasutusperiood vastavalt Hiina ohtlike ainete kasutamist piiravale määrusele. Viitenumber Partiinumber Seerianumber Pakendiühik Euroopa Ühenduse meditsiiniseade INMETRO Ord. 350 sertifikaadiga 33 DePuy Synthes Kasutusjuhised Universal Battery Charger II

39 Tellimisteave Akulaadija Seade (seadmed) Materjal(id) Standard(id) Universaalne akulaadija II Akud Toitemoodul, Trauma Recon System-ile Aku Battery Power Line II-le Aku nr-tele ja Toitejuhe Toitejuhe, kolmesooneline (Euroopa) Toitejuhe, kolmesooneline (Austraalia) Toitejuhe, kolmesooneline (Suurbritannia) Toitejuhe, kolmesooneline (Taani) Toitejuhe, kolmesooneline (Põhja- Ameerika) Toitejuhe, kolmesooneline (Šveits) Toitejuhe, kolmesooneline (India, Lõuna- Aafrika) UBC II Roostevaba teras (kullatud) Pole kohaldatav Alumiinium DIN EN 573 Vask-tsink (kullatud) ABS PE Silikoon Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Akud Roostevaba teras ISO Vask-tsink (kullatud) Pole kohaldatav ABS PPSU PEEK POLÜESTER PVS-G PA Toitejuhe/-juhtmed Vask-tsink (kullatud) PBTP PVC Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pesakatted TPE Pole kohaldatav Toitejuhe, kolmesooneline (Itaalia) Toitejuhe, kolmesooneline (Hiina) Toitejuhe, kolmesooneline (Jaapan) Toitejuhe, kolmesooneline (Argentina) Toitejuhe, kolmesooneline (Iisrael) Pesakatete komplekt Pesakatete komplekt, universaalsele akulaadijale II Universal Battery Charger II Kasutusjuhised DePuy Synthes 33

40 EMEA 01/20 Synthes GmbH Eimattstrasse Oberdorf Switzerland Tel: Kõik tooted ei ole hetkel kõikidel turgudel kättesaadavad. Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku DePuy Synthesi müügiesindaja poole. Käesolev trükis ei ole ette nähtud levitamiseks Ameerika Ühendriikides. Täielikke kasutusjuhiseid, hoiatusi ja ettevaatusabinõusid vt ka lisaks kasutatavate seadmete kasutusjuhendist. Kõik Synthesi implanteerimisjuhised ja muud kasutusjuhendid on saadaval PDF-i kujul aadressil Synthes GmbH divisjon DePuy Synthes Power Tools Kõik õigused on kaitstud

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Universaalne ja võimas akusüsteem erinevatele rakendustele Colibri II Kasutusjuhised

Universaalne ja võimas akusüsteem erinevatele rakendustele Colibri II Kasutusjuhised Universaalne ja võimas akusüsteem erinevatele rakendustele Colibri II Kasutusjuhised Sisukord Sissejuhatus Üldteave 3 Colibri II Käepide 7 Kasutamine 9 Adapterid Üldteave 14 Puuriadapterid 16 Kruviadapterid

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

1

1 --- ----.......... -............. ------ KASUTUSJUHEND -------------- salute e benessere dei piccoli salute e benessere dei piccoli Elektriline ninaspiraator I Maaletooja SelfDiagnostics OÜ Rävala pst.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai EESTI RP-WF830 RP-WF830W Täname, et ostsite selle toote! Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. Kasutusjuhend Raadiosageduslik juhtmeta stereokõrvaklappide

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/2019-1.2 Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA Sisukord System KAN-therm Inox - sortiment...109 Tööriistad Inox liidete jaoks...121 108 SÜSTEEM

Rohkem

S9BE (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL13

S9BE (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL13 S9BE8832-12 (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL131, PL161ja G0100 Süsteemid PL6 1-Algusesse (Masina

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Pure primax Kasutusjuhend

Pure primax Kasutusjuhend Pure primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 11 Patareid 13 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instruc

C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instruc C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Suruõhuga käitatav universaalne tööriistasüsteem traumatoloogia, endoproteesimise ja lülisamba jaoks Compact Air Drive II Kasutusjuhend

Suruõhuga käitatav universaalne tööriistasüsteem traumatoloogia, endoproteesimise ja lülisamba jaoks Compact Air Drive II Kasutusjuhend Suruõhuga käitatav universaalne tööriistasüsteem traumatoloogia, endoproteesimise ja lülisamba jaoks Compact Air Drive II Kasutusjuhend Sisukord Sissejuhatus Üldteave 2 Kasutatud sümbolite tähendus 4

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem