WOOCOMMERC I BAASIL LOODUD ÄRIRAKENDUSTE MAKSMISE VOO HEAD TAVAD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "WOOCOMMERC I BAASIL LOODUD ÄRIRAKENDUSTE MAKSMISE VOO HEAD TAVAD"

Väljavõte

1 Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut WOOCOMMERC I BAASIL LOODUD ÄRIRAKENDUSTE MAKSMISE VOO HEAD TAVAD Seminaritöö Autor: Joonas Vaino Juhendaja: Andrus Rinde Autor:,,.,2016 Juhendaja:,,,,2016 Instituudi direktor:,,,,2016 Tallinn 2016

2 Autorideklaratsioon Deklareerin, et käesolev seminaritöö on minu töö tulemus ja seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. (kuupäev)(autor) 1

3 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Maksmise voo hindamise kriteeriumid ja täiustamise võtted Hea maksmise voo sõnastus Tehingute optimeerimine veebis Veebianalüütika Külastaja tagasiside vormid Kasutaja testimine A/B testimine 9 2 Hea maksmise voo analüüs Ostukorv lehe analüüs Usaldus elemendid Visuaalne viide protsessi pikkusele Ostukorvi sisu selgus Ostuga seotud toodete pakkumine Ostukorvi maksumuse kokkuvõte Kupongide kasutamine maksmise voos Makselehe analüüs Lineaarne maksmise protsess Visuaalne esitus 19 Kokkuvõte 22 Kasutatud kirjandus 23 2

4 Sissejuhatus Wordpress on üks maailma kõige populaarsemaid sisuhaldussüsteeme Aastal 2014 oli ligi 75 miljonit veebilehekülge maailmas ehitatud Wordpress i baasil. Kasutusalad Wordpress i lehtedel on ühest äärmusest teise, aga ta on väga populaarne äri veebilehtede jaoks (Ewar, 2014). Wordpress i asutaja ettevõtte Automattic ostis aastal 2015 ära ühe kõige populaarsema Wordpress i e kaubanduse pistikprogramme loova ettevõtte Woocommerc i (Goodling, 2015). Woocommerc i platvormi on üle 13 miljoni korra alla laetud ja ligikaudu 8 protsenti kõikidest e kaubanduse lehtedest on ehitatud selle peale (BuiltWith, kuupäev puudub). Woocommerc i maksmise voog nagu kõik Wordpress i lehed on üles ehitatud lehe mallide peale. Mis teeb muutuste tegemise lehel keeruliseks kahe põhjuse pärast: lehe malle ei tohiks veebileht muuta, kuna Woocommerce kirjutaks uuenduse korral muudatused üle. Muudatusi peaks täideviima läbi Wordpress i konksude ja filtrite ( hooks and filters ). See tähendab, et ilma programmeerimise teadmisteta on seda küllaltki keeruline teha. On olemas küll pistikprogramme mis võmaldavad osaliselt maksmise voo lehtedel olevat funktsionaalsust muuta, aga need kipuvad olema pealiskautsed ja liialt ühele kindlale funktsioonile spetsialiseeritud. Käesoleva seminaritöö autoril on eesmärgiks luua Wordpress i pistikprogramm, mis lihtsustaks Woocommerc i maksmise voo modifitseerimist. Planeeritud pistikprogramm peaks olema graafiline kasutajaliides, mille kaudu saab täiustada Woocommerc i maksmise voogu jälgides tehingute optimeerimise(conversion optimizing) häid tavasi. Käesolva seminaritöö eesmärgiks ongi anda ülevaade nendest tavadest ja tööriistadest mida kasutakse nende loomisel. Vaatluse alla jäävad tehingute optimeeriate seas tuntud heuristika põhised mudelid, mis on laiatlaselt testitud ja töötavad enamus e kaubandus lehtede puhul. Töö edukaks sooritamiseks annan kirjandusliku ülevaate tehingute optimeerimise headest tavadest, ning uurin kuidas neile on lähenetud paari veebilehe näitel. Käesolev töö on jagatud kaheks peatükiks. Esimeses peatükis uurib autor, kuidas defineerida hea maksmise voo olemust ja milliseid tehnikaid ning tööriistu kasutatakse veebi optimeerimisel, et teha selgeks milline on hea maksmise voog. Teises peatükis analüüsib 3

5 autor ühte maksmise voogu kirjeldades häid tavasi, mida optimeerimis eksperdid kasutavad ja miks neid tavasi kasutatakse. 4

6 1. Maksmise voo hindamise kriteeriumid ja täiustamise võtted Kõikidel veebilehtedel kus saab raha eest midagi osta on maksmise voog. Maksmise voog on protsessi voog mida kasutaja peab läbima kui ta soovib lunastada tooted oma ostukorvis. Maksmise voog võib koosneda ühest kui ka mitmest lehest, kõige tavalisemal juhul koosenbki maksmise voog ainult ostukorv(cart) ja makselehest(checkout page). Kuigi e poodide maksmise protsessid erinevad ja mõned jagavad maksmise voo mitmeks etapiks. Antud peatükis defineerib autor, mis on hea maksmise voog ja mis on üldlevinud võtted hea maksmise voo saavutamiseks. 1.1 Hea maksmise voo sõnastus Kõikide veebilehtedel millel on ostmise voog on eesmärgiks müüja midagi külastajale ja sellega võimalikult palju kasumit teenida. Lehe eesmärgi täitmist hinnatakse lehe konverteerumiskursi ( conversion rate ) abil. Konverteerumiskurss arvutatakse välja jagades lehe eesmärgi täitumise arv, näiteks: müügid või vormi täitmiste arv, lehe külastajate arvuga (Suresh, kuupäev puudub). Conversion Rate = Number of Checkouts/Number of Unique Visitors Hea maksmise voo hindamiseks tuleb arvestada ka keskmise ostu suurusega. Keskmise ostu suuruse( avarage order value AOV ) saame jagades käibe( total revenue ) müügi arvuga ehk lehe eesmärgi täitnud külastajate arvuga (Suresh, kuupäev puudub). Average Order Value (AOV) = Total Revenue/Number of Conversions 5

7 Need kaks numbrit võivad olla konfliktsed. Suurem konverteerumiskurss( converison rate ) ei pruugi tähendada suuremat tulu. Selle jaoks tuleks jälgida käivet unikaalse külastaja kohta( revenue per visitor RPV ). RPV = Total Revenue/Total Unique Visitors Kuna aga, on teada, et käive( total revenue ) võrdub keskmine ostu suurus( avarage order value AOV) korrutada eesmärkikide täitmis arvuga. Total Revenue = AOV x Number of Conversions (checkouts) Võime me Käivet unikaalse külastaja kohta tõlgendada nii: RPV = (AOV x Conversions)/Total Unique Visitors ja kuna, (Conversions/Total Unique Visitors) = Conversion Rate Saame me valemi: RPV = AOV x Conversion Rate Sellest valemist võime järeldada, et hea maksmise voog on see mille keskmised ostud on samas valdkonnas tavapärasest kõrgemad ja konverteerumiskurss samuti kõrgeim. Need on kaks numbrit, mille suurendamiseks kasutatakse tehingute optimeerimise tehnikaid ( conversion optimization ) (Suresh, kuupäev puudub). 1.2 Tehingute optimeerimine veebis Selles peatükis toob autor näiteid võtetest ja tööriistadest mida tehingute optimeeriad kasutavad hüpoteeside loomiseks ja testimiseks. Tehingute optimeerimine ( conversion rate optimization ) on struktuurne ja süstemaatiline lähenemine äriotstarbeliste veebilehtede tulususe tõstmiseks (Qualaroo, kuupäev puudub), mis tugineb ülevaatele mida annab veebilehekülje analüütika ja kasutajate tagasiside. Iga veebilehekülje tehingute optimeerimis strateegia ja tulemus on unikaalne, kuna kõikide 6

8 veebilehekülgede külastajate hulk ja eesmärk on unikaalne. Sellepärast ei tohiks võtta ühtegi testimata hüpoteesi puhta tõena. Sellegipoolest on olema põhitõed, mille variatsioonid ühel või teisel moel paika peavad (Qualaroo, kuupäev puudub) Veebianalüütika Tehingute optimeerimine peab tuginema faktidele (Qualaroo, kuupäev puudub). Veebilehe analüütika on alustala nendele faktidele. Veebianalüütika mõõdab reeglina kõiki näitajaid, mida veebilehel mõõta saab. Sinna alla kuuluvad: 1. Külastajate arv 2. Ostude arv 3. Käive 4. Millistele lehtedele ja kui palju külastajaid saabub 5. Millistelt lehtedelt ja kui palju külastajaid lahkub 6. Lehe sisene analüütika mis linke vajutatakse, kui alla keritakse lehel 7. Müükide arv, vormi täitmis arvud 8. ja paljud teised. Analüütika abil saab peaaegu, et kõike veebilehel mõõta. Enamus analüütika tarkvara pakkujate puhul on isegi võimalus kasutada oma kohandatud koodi, mis võimaldab sul puuduva muutuja jälgimiseks ise kirjutada jälgija. Suurimad analüütika pakkujad: Google Analytics, Piwik, KissMetrics (Ciotti, kuupäev puudub) Külastaja tagasiside vormid Analüütika näitab mis inimesed teevad veebilehel, aga väga tihti ei saa analüütika andmete põhjal öelda miks nad teevad seda mida nad teevad. Selle info hankimiseks on üheks võimaluseks tagasiside vormid. Neid on küllatki lihtne ise kirjutada, aga on ka turule tulnud kolmanda osapoole tööriistu, mis võimaldavad väikseid vorme veebilehtedele paigaldada ja sealt tagasisidet hankida. 7

9 Tagasiside vormid peaksid olema hästi lihtsad, et klienti mitte tüüdata. Alati peaks küsima ainult asjakohaseid küsimusi, ei ole mõtet koguda infot millega sa midagi peale ei hakka. Personaalsete küsimuste küsimist peaks ka vältima, sest see vähendab vormi täitmis protsenti kasutajate hulgas, kuna nõuab kasutajate poolt suuremat usaldust sinu veebilehe vastu. Enamasti võib piisada ainult ühest väljast, kuhu klient saab oma mõtted kirjutada, või kui uurimise all on mingi spetsiifline küsimus on isegi sobilik seda kliendilt otse küsida (Letts, 2013). Konkreetsed küsimused peaksid olema lehe põhised, sest kasutajate tegevused ja mured on osadel lehtedel raamitletud. Näiteks: saatmis kulusi ei otsita esilehelt vaid maksmislehelt (Niggulis, kuupäev puudub). Tagasiside vormide pakkujad: Qualaroo, Qeryz, KissInsights (Braaten, 2014) Kasutaja testimine Kasutaja testimine lubab otse jälgida kuidas kasutajad suhtlevad sinu veebileheküljega. Kasutaja testimised viiakse läbi põhjalikult väikse testgrupiga, mille liikmed üritavad veebilehel kindlat ülessannet täita. Ülessanded peaksid olema reaalsed tegevused, mida kasutajad sinu veebilehel tegema peaks. Reeglina peaks testis olema kolme tüüpi ülessanded: 1. Spetsiifiline ülessanne, näiteks: Otsi mustad teksapüksid suuruses 34 mis maksavad alla 50 euro. 2. Laia lahendusega ülessanne, näiteks: Otsi särk mis sulle meeldib. 3. Lehe eesmärki täitev ülessanne, näiteks: Osta üks t särk. Kogu protsessi väitel peaksid testijad kommenteerima enda tegevust ja mõtte käiku, mida detailsemalt seda parem. Kasutaja teste võib ise üles seada kontakteerudes mõne oma kliendiga või kasutades vastavaid teenusepakkujaid. Testitavad inimesed peaksid kindlasti olema osa sinu toote sihtgrupist, veel on hea kui testija kasutab testitavat veebilehte esimest korda. Kui su veebilehe toode on väga tugeva niššiga või juhtuda, et sobilikke testijaid on keeruline leida. Sellistel juhtudel ei ole soovitatav mass testimis teenuseid kasutada, sest test ei simuleeriks päris olukorda (ConversionXL, kuupäev puudub). 8

10 Kasutaja testimise pakkujad: UserTesting, Morae, Userlytics (Tomlin, 2014) A/B testimine Peale andmete kogumist luuakse nende põhjal hüpotees selle kohta kuidas veebilehe tulusust tõsta. Hüpotees koosneb kolmest osast ja peaks olema formuleeritav lausesse: Kui muutuja, siis tulemus, kuna põhjendus. 1. Muutuja veebilehe element, mida saab modifitseerida, lisada või eemaldada, et saavutada soovitud tulemus. 2. Tulemus ennustatud tulemus testile, reeglina eesmärgi täitmis muutus. 3. Põhjendus Loogiline seletus eelnevast uuringust mis viitab sellele, et su hüpotees võiks olla tõene. Hüpoteesi näide: Kui maksmise voo lehtedelt eemaldada pea menüü, siis rohkem inimesi läheb ostu protsessiga lõpuni, kuna veebileanalüütikast on näha, et suur osa külastajatest lahkub maksmise voo lehtedelt kasutades pea menüü linke(rusonis, 2014). Hüpoteesi testimiseks kasutatakse reeglina kolmanda osapoole tarkvara, mis jagab lehe külastajad test gruppidesse. Osadele näidatakse orginaal lehte ja osadele näidatakse testi variatsiooni. Põhjuseks miks kasutakse kolmanda osapoole tarkvara on testi kiire ülesspanemine lähtekoodi muutmatta. Enamus testid kaotavad ja neid ei ole mõtet implementeerida lähtekoodi tasandil, mis teeb testimise odavamaks. Kolmandal osapoolel on reeglina ka sisukad statistika jälgimise tööriistad. Test peab saavutama statistilise olulisuse, et olla kindel testi tulemustes. Standardina jahitakse hüpoteesi kehtivuse osas 95 protsendilist statistilist tõenäosust. Statistilise tõenöosuse vähendamine valimi suurust palju ei mõjuta, pigem saadakse testi tulemus kiiremini kätte kui testi mõju on suurem. Kui testi tulemused on statistiliselt kinnitatud, loetakse formuleeritud hüpotees kas tõeseks või vääraks. Paremini veebilehe eesmärki täitev variatsioon implementeeritakse ja kogu protsess hakkab otsast peale. A/B testimise pakkujad: Optimizely, VWO, Unbounce (DeMeré, 2014). 9

11 2 Hea maksmise voo analüüs Maksmise voo analüüsi all toob autor välja tuntumate tehingute optimeerijate juhtumiuuringute tulemusi otsides just üldtõdesi A/B testide hüpoteesidest, mis on laiatlaselt testitud ja töötavad enamus e kaubandus lehtede puhul. Näite lehena kasutab autor bullymax.com veebilehte, mille disain ja tehingute optimeerimis strateegia on arendatud Eesti ettevõttes ConversionXL. ConversionXLi ühte asutajat, Peep Laja, peetakse üheks maailma parimaks tehingute optimeerimis spetsialistiks(aragon, 2013). 2.1 Ostukorv lehe analüüs Maksmise voo esimeseks leheks, mida klient läbib on reeglina ostukorv( cart ). Osadel juhtudel võib ostukorv( cart ) lehe välja jätta oma ostuvoost, näiteks kui su veebileht müübki ainult ühte toodet. See võib maksmise voo lühemaks teha, mis on omakorda kliendile mugavam ja kiirem lahendus Usaldus elemendid Esimese asjana pöörab leht kohe tähelepanu oma usaldus elementidega( trust elements ). Usaldus kliendi ja sinu lehe vahel on esmatähtis e kaubanduse veebilehtede puhul, eriti kui veebilähe bränd ei ole veel tuntud. Kõige tähtsam usaldus sümbol on alati see, et lehel ei ole midagi silmnähtavalt katki. Teisejärguliselt võib lisada sinna erinevad usaldus elemendid, näiteks: 1. Sertifikaadid Lingid kehtivale sertifikaadile. Tavaliselt on see kolmas osapool, kes enda mainega kinnitab sinu veebilehe usaldusväärsust. Näiteks: TripAdvisor, McAfee. 2. Teiste kasutajate arvustused neid võib ise koguda või kasutada kolmanda osapoole teenuseid nagu Yotpo. 3. Veebilehe läbipaistvus kui kasutaja näeb ja teab, kes on veebilehe omanik ja mis on ta kontakt andmed, siis see tekitab kliendis turva tunnet. 10

12 Joonis 1 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure shopping cart. Loetud aadressil 1. HTTPS secure site (vt joonis 1) Viitab sellele, et ettevõttel on SSL sertifikaat ja nende ülemus liigub üle https protokolli, mis tähendab, et andme liiklus on krüpteeritud ja klient teab, et tema tegevusi ei saa kolmas isik pealt vaadata. Muidugi ainult sellest tekstist ei piisa. Sertifikaat peab ikka päriselt olemas olema ja töös. Õnneks seda saab tänapäeval juba kergesti selgeks teha vaadates oma veebilehitseja aadressi riba (vt joonis 2). 11

13 Joonis 2 turvalise veebilehe aadressi riba veebilehitsejas 2. Külje peal olevast nupust avaneb Yotpo tagasiside portaali vaade (vt joonis 1). Tähtis siin, et klienti ei suunata ümber ning aken avaneb praeguse lehe peal. Siit saab lugeda teiste klientide tagasisidet, mis suurendab ostu sooritava kliendi usaldust nii veebilehe, ettevõtte kui ka toote suhtes. 3. Veterinaarameti logo avab hüpik akna, kus on Ameerika Veteninaarameti sertifikaat, mis tunnustab bullymaxi toodet (vt joonis 1). Kõiksugused kolmanda osapoole sertifikaadid on sobilikud usaldus elmendid, samuti pakutakse sellist teenust peaaegu, et kõikide tegevuse alade jaoks. 4. Ettevõtte aadressi ja kontakt andmete kuvamine on läbipaistvuse märk (vt joonis 1). Lehe omanik ei peida enda andmeid ja kontaktandmed on olemas juhuks kui midagi peaks makse voo käigus veebi külastajatel valesti minema Visuaalne viide protsessi pikkusele Lehel on olemas ka visuaalne viide maksmise voo pikkuse kohta (vt joonis 3). See on motivatsiooniks klendile, kes näeb progressi maksevoo käigus (Laja, kuupäev puudub). Kogu maksmise voog peaks olema lineaarne, et oleks võimalikult vähe frustreeriv. Sammud peaksid olema loogiliselt järjestatud (Gosha, 2014). Tuleb vältida maksmise voo sõlmi kus, kasutaja külastab ühte lehte mitu korda. Selline olukord tekib tavaliselt juhtudel, kui on vaja kasutaja registreerida, et makse sooritada ja seda ei tehta automaatselt makse sooritamise ajal (Appleseed, 2012). Joonis 3 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure shopping cart. Loetud aadressil 12

14 2.1.3 Ostukorvi sisu selgus Toodete näitamisel on tähtsal kohal ka ostukorvi sisu nähtavus. Kliendil peaks olema ühe pilguga selge mida ta ostab kui liigub maksevoos edasi järgmisesse sammu. Ostukorv ei tohiks olla kunagi mitme lehekülje peal isegi kui seal on sadakond erinevat eset. 1. Pildi olemasolu on tähtis, kuna sageli klient ei suuda toote nime järgi meenutada, mis ta täpselt osta soovis (vt joonis 4) (Sherice, kuupäev puudub). Visuaalne meelde tuletus töötab selle koha pealt palju paremini. Samuti see aitab olukordade juures, kus klient on tagasi tulnud oma hüljatud ostukorvi juurde, aitab kiiremini meenutada, mis ta eelmine kord lehelt soovis osta. 2. On hea kui toote nime juures on ka natuke täiendavat infot. Tekst peaks olema nii lühike kui võimalik, aga samas ka piisavalt täpne, et toote mudel või variatsioon oleks kirjeldatud. Oluline on, et tekst on kliendile arusaadav (vt joonis 4). Tootekoodi pole mõtet ostukorvis eraldi välja tuua. 3. Hulga muutmine peaks olema mugav, ainult vajutatav pluss ja miinus nupp ei ole piisav. Hulga väljal võiks kindlasti olla ka ise kirjutamise võimalus, mis teeb lehe kasutamise kasutajale sõbralikumaks (vt joonis 4). 4. Toote eemaldamine on vajalik funktsioon, kuid see ei tohiks liialt silma torgata. Siin lehel on visuaalse hierarhiaga ilusti mängitud ja nupp on kergesti leitav, kuid samas ei tõmba tähelepanu kui kasutaja seda ise just ei otsi (vt joonis 4). Joonis 4 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure shopping cart. Loetud aadressil 13

15 2.1.4 Ostuga seotud toodete pakkumine Toetavate toodetega peaks maksevoos ettevaatlik olema. Ei tohiks anda liiga palju valikuid, mis paneks klienti oma otsustes kahtlema. Siin kehtib valiku paradoks: mida rohkem valikuid on, seda vähem valikuid tehakse (Schwartz, 2004). Sel samal põhjusel põhjusel tuleks vältida sarnase toote pakkumist ostukorvis. Keskmise müügi suuruse tõstmiseks pakutakse kliendile ostukorvis juba korvis olevate toodetega sobivaid tooteid juurde ( upsell ) (Patel, 2013). Esitlus on aga jällegi tähtis, Bullymax i näitel on välja toodud head tavad. 1. Visuaalne viide mis toodet kliendile pakutakse. Lihtsalt teksti on kergem ignoreerida ja pilt teeb kiiremini aru saadavaks millega on tegu (vt joonis 5) (Sherice, kuupäev puudub). 2. Väärtus pakkumine peab olema kliendile märgatav. Pealkirjas tuleb pakkumine selgelt kliendile välja öelda. Lisaks on hästi välja toodud, miks on see spetsiifiline toetav toode hea ja mis lisa kasu klient selle pealt saab (vt joonis 5). 3. Hinna välja toomine. Läbinähtavus pakutava toote puhul. Selgelt arusaadav, et tegu on maksustatud tootega ja, et pakkumisel ei ole konkse küljes (vt joonis 5). 4. Visuaalne hierarhia on oluline sellesks, et külastajad üldse pakkumist märkaksid (Laja, kuupäev puudub). Tähelepanu tõmbamiseks võib kasutada värve, suurust ja palju muud (Laja, kuupäev puudub). Üleskutse ostma on antud juhul selgelt eristuv ja nähtav (vt joonis 5). Joonis 5 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure shopping cart. Loetud aadressil 14

16 2.1.5 Ostukorvi maksumuse kokkuvõte Ostukorvi kokkuvõte peab alati olema selgelt näha. See on turvaelement klendile, et kogu maksmise protsess oleks selgelt läbinähtav (Laja, kuupäev puudub). 1. Saatmiskulude väljatoomine on tähtis (vt joonis 6). See on üks esimesi info tükket mida kasutaja otsib ostukorvi lehelt, kui ta seda veebilehel enne ei ole näinud. Paljud e kaubanduse veebilehed, mis jätavad saatmiskulu näitamise maksmise voo lõppu, tõstavad sellega lihtsalt oma ostukorvi hülgamise tõenäosust (Sherice, kuupäev puudub). 2. Kogu makse suuruse väljatoomine on läbinähtavuse märk, mis viitab kliendile millise kohustuse poole ta maksevooga liigub (vt joonis 6). 3. Võimalikud maksemeetodid tuleb kliendile ka kohe välja tuua. Amazoniga makse on ilusti välja toodud, aga kuhu üldine makse nupp viib ei ole selge. Üleskutse maksele on eristatav ja ilusti nähtav (vt joonis 6). Joonis 6 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure shopping cart. Loetud aadressil 15

17 2.1.6 Kupongide kasutamine maksmise voos Populaarne kliendile suunatud kingitus e kaubanduses on allahindlus kupongid, mis võivad anda eri tüüpe soodustusi, näiteks: otsene allahindlus summa, tasuta saatmine. Tavaliselt neid jagatakse mingi kampaania korral, lootuses teenida rohkem müüke. Kupongid võivad su makseprotsessile olla nii head kui halvad. Kui kliendil ei ole kupongi koodi, siis kipuvad veebilehe külastajad neid otsima minema, mis omakorda suurendab riski, et ostukorv hüljtakse. Kui, aga testimise käigus on välja tulnud, et kupongid aitavad müügitulusi tõsta. On hea tava teha kupongi koodi sisestamise teisejärguliseks tegevuseks (Patel, kuupäev puudub). 1. Kupongi lahter on algselt peidus (vt joonis 7). Visuaalne hierarhia teeb hästi selgeks, et tegu on teisejärgulise tegevusega. Joonis 7 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure shopping cart. Loetud aadressil 2. Nupule vajutades avaneb kupongi koodi väljaga hüpikaken (vt joonis 8). 16

18 Joonis 8 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure shopping cart. Loetud aadressil Makselehe analüüs Viimaseks sammuks maksmis voos on makseleht, kus sisestatakse andmed makse sooritamise jaoks. Makselehel olevaid elemente on eespool oleval ostukorvi lehe analüüsitud. Ühtne teema on tähtis ja osad asjad peavadki läbi kogu makseprotsessi samaks jääma nagu ka on näha siin näites. 1. Usaldus elemendid on jäänud enamasti samaks. Lisandunud on veel veebiturvalisust rõhutavad elemendid, sest makselehel peab klient oma iskuandmeid ja makse infot sisestama (vt joonis 9). 2. Visuaalne viide selle kohta kaugel klient on makseprotsessis on olemas ja inditseerib järgmist sammu (vt joonis 9). 3. Tehingu ülevaade, et klient oleks teadlik mille eest ta kohe maksma hakkab (vt joonis 9). Protsessi läbinähtavuse sümbol. 17

19 Joonis 9 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure checkout. Loetud aadressil Lineaarne maksmise protsess Lineaarne maksmise protsess tähendab seda, et maksmise voos ei ole ühtegi silmust. Silmused tekivad tavaliselt siis kui makse sooritamiseks on vaja kasutaja registreerida, mis põhjusel kasutaja peab protsessi vähemalt kaks korda uuesti alustama (vt joonis 10). Ühe korra, et kasutaja registreerida ja teise korra, et ost sooritada. 18

20 Joonis 10 Baymard Institute. (kuupäev puudub). Why Your Checkout Process Should Be Compelately Linear. Loetud aadressil process should be linear Sellised silmused on kasutajale frustreerivad ja võivad põhjustada ostust loobumise. Kui on võimalik peaks sunniviisilisest kasutaja registreerimisest loobuda. Kui aga mitte, tuleks kogu makse voog nii vormistada, et kasutaja samadele lehtedele tagasi ei suunata ja ei peaks korduvalt sama infot sisetama (Appleseed, 2012) Visuaalne esitus Lineaarse maksmise protsessi saavutamiseks pannakse kõik vajalikud lahtrid ühte vormi. See ei ole ka hea lahendus, sest nii tekib lahtrite sein ( wall of fields ) mis on üks suurimaid kliendi motivatsiooni tapjaid. Vorm peaks olema minimaalsete väljadega, et tekitada võimalikult vähe hõõrdumist kliendile (Bolton, 2015). Siin kohal on hea jaotada pikemad vormid visuaalselt eristavateks etappideks, et kasutajal tekiks selge arusaam, kui palju tal on veel vaja teha ja et oleks arusaadav millise osa juures ta hetkel on. Etappideks jagamist võib erinevalt kujundada, veebilehe disainist lähtuvalt. Joonis 19

21 11nel on sektsioonid üksteise kõrvale asetatud, et protsessi staadiumid oleks visuaalselt eristatavad(vt joonis 11). Joonis 11 Bob & Lush. (kuupäev puudub). Checkout. Loetud aadressil 20

22 Joonis 12nel on lahendus tehtud rippmenüüdega. Seal hulgas tuleks ka ära märkida, et kasutaja registreerimine ei ole vormis vajalik ja et vorm salvestab täidetud sektsiooni info veebilehitseja küpsisesse (vt joonis 12). Joonis 12 Bully Max LLC. (kuupäev puudub). Secure checkout. Loetud aadressil 21

23 Kokkuvõte Käesolevas seminaritöö eesmärgiks oli välja selgitada hea maksmise voo olemust ja selle hindamis kriteeriumeid, tutvustada tehingute optimeerijate tööriistu ja optimeeritud maksmise voo häid tavasi. Seminaritöö põhi eesmärk oli luua nimekiri headest tavadest mida optimeeritud maksevoog sisaldab. Töö käigus suhtles autor nii veebiarendus agentuuriga kui ka agentuuri, mis tegeleb rehingute optimeerimise inimestega, kes kinnitasid töös kirjeldatud probleemi olemas olu ja suunasid autorit asjakohaste artiklite poole. Autor uuris internetist uuritava teema kohta ja koostas sellest lühikokkuvõtte. Uusi teadmisi tuli palju optimeerimise protsessi olemusest ja targa veebilehe ülesehitus loogikast. Väga hästi jäi silma väikeste detailide tähtsus tehingute optimeerimise protsessis ja nende vaheliste seoste leidmine. Seminaritöö põhieesmärk sai täidetud. Tuginedes seminaritöö tulemustele on nüüd võimalik hinnata loodava pistikprogrammi funktsionaalsust. Bakalaureusetööks on autor seadnud eesmärgiks luua Wordpress'i pistikprogramm Woocommerce'i maksmise voo tehingute optimeerimiseks. Pistikprogramm avalikustakse Wordpress'i kodulehelküljel tasuta tarkvarana ja saab olema kõigile kättesaadav. Pistikprogrammi eesmärk on luua graafiline kasutajaliides, mille kaudu saab täiustada Woocommerc'i maksmise voogu jälgides tehingute optimeerimise häid tavasi. Pistikprogramm peab olema võimalikult paindlik ja muudetav, et see sobiks ükskõik millisele veebipoele. Pistikprogramm peab jälgima Wordpress'i arenduse häid kombeid ning samas jääma võimalikult nähtamatuks, et ei muutuks veebilehe teema ega Woocommerc i lehe mallid. 22

24 Kasutatud kirjandus Appleseed, J. (2012, 3. oktoober). Why Your Checkout Process Should Be Completely Linear [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil process should be linear Aragon, K. (2013, detsember 3). 14 Conversion Experts You Should Be Following in 2014 [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt conversion experts/ Bolton, H. (2015, 27. Jaanuar). 7 best ways to decrease your form abandonment rate [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt best ways to decrease your form abandonment rate/ Braaten, J. (2014, May 11). 4 Simple Ways to Use Web Analytics for Smarter CRO Testing [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil to/ /4 simple ways to use web analytics forsmarter cro testing BuiltWith. ( kuupäev puudub ). Ecommerce Usage Statistics [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt http ://trends.builtwith.com/shop Ciotti, G. (kuupäev puudub). The Top 10 Best Web Analytic Tools. Loetud aadressil web analytics/ ConversionXL (kuupäev ouudub). Conversion Optimization Guide by ConversionXL [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt optimization guide/user testing/ DeMeré, N. E. (2014, July 12). 32 Tools for Conversion Rate Optimization [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt rate optimization cro/32 tools for conversion rate optimizati on 3d590ceffa2c#.kw9bu76iz 23

25 Ewar, T. (2014, February 7). 14 Surprising Statistics About WordPress Usage [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt surprising statistics about wordpress usage Gooding, S. (2015, Mai 19). Automattic Acquires WooCommerce [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt acquires woocommerce Gosha, G. (2014, 10. juuni). 6 Golden Rules For Ecommerce Design [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt checkout design fundamentals/ Kaiser, K. (2010, December 28). How To Use Trust Symbols to Increase Conversions on a Brand New Website [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil rate optimization/trust symbols for new website conversion s/ Laja, P. (kuupäev puudub). 8 Effective Web Design Principles You Should Know [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt universal web design principles you should to know/ Laja, P. (Kuupäev puudub). The Ultimate Guide to Increasing Ecommerce Conversion Rates [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt ultimate guide to increasing ecommerce conversion rates/ Letts, G. (2013, august 20). Customer feedback forms 10 ingredients for brilliant results [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt feedback forms/ Niggulis, O. ( kuupäev puudub ). Everything You Need To Know About Designing Valuable Customer Surveys [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt surveys/ Patel, N. (Kuupäev puudub). 8 Mistakes That Could Be Absolutely Destroying Your Checkout Process [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt checkout process mistakes/ 24

26 Patel, N. (2013, July 1). How to Upsell to Your Customers [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt to upsell your customers/ Qualaroo. (kuupäev puudub). The Beginner's Guide to Conversion Rate Optimization. Loetud aadressil guide to cro/what is conversion rate optimization/ Rusonis, S. (2014, Juuli 7). State Your Hypothesis: A Scientific Approach to A/B Testing [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt your hypothesis a scientific approach to ab testin g/ Schwartz, B. (2004). The Paradox of Choice. New York: Harper Perennial. Sherice, J. (kuupäev puudub) 40 Checkout Page Strategies to Improve Conversion Rates [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil checkout page strategies/ Suresh, S. ( kuupäev puudub ) Average Order Value, Conversion Rate or Revenue Per Visitor What Should You Track? [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil ecommerce performance using right metrics conversion rate a verage order value/ Tomlin, G. (2014, February 10). 14 Usability Testing Tools Matrix and Comprehensive Reviews [ajaveebipostitus]. Loetud aadressilt usability testing tools matrix and comprehensive reviews / 25

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on meie jaoks oluline ka põhimõte, et me omaksime mingit

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Privacy Policy_Estonia_

Privacy Policy_Estonia_ ISIKUANDMETE KAITSE JA KÜPSISTE POLIITIKA Veebisait www.zara.com on online-ostuportaal (edaspidi portaal või veebisait), mida haldavad ITX MERKEN, B.V. (edaspidi ITX MERKEN), Inditex Group'ile kuuluv ettevõte,

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Testimine

Testimine Google Analytics vahend otsustamiseks Eve Keerus-Jusupov eve@kodulehekoolitused.ee Mida teeme? Sissejuhatus Google Analyticsisse Töölaua tegemine Goalid ehk eesmärkide seadistus Segmendid ja nende tegemine

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical Ettekande sisu Mis on andmeladu ja millised on sellele püstitatud eesmärgid? Mis kasu sellest on? Paindlikum aruandlus; Automaatne kaupade

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt Kavandamine ja arhitektuur Erik Jõgi erik.jogi@hansa.ee Muutused Muutused on elu igapäevane osa Meie peame tagama, et meie kirjutatud tarkvara need muutused üle elab Oleme valmis muutusteks, mitte ei võitle

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem