Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine"

Väljavõte

1 Väljaandja: Siseminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2003, 86, Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine AMETIISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONIDE ANDMETE VÄLJAVÕTTED Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357; 2002, 53, 336; 63, 387; RT III 2003, 2, 16; RT I 2003, 18, 108; 51, 349) 14 lõike 4 alusel deklaratsiooni hoidjale siseministrile, kes avalikustab need 15 lõigete 2 ja 4 alusel. Deklaratsioonide andmed avaldatakse vastavalt korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi: I. Üldandmed 1.Ees- ja perekonnanimi. 2.Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]. 3.Ametikoht. 4.Asutus (tööandja). 5.Ametipalga aste ja ametipalk. II. Andmed vara kohta 6.Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Aadressi märkimata]. 7.Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta. 8.Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus. 9.Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv). III. Andmed varaliste kohustuste kohta 10.Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võla jääk deklareerimise ajal. 11.Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms). IV. Andmed muude tulude kohta 12.Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist). [Tulu suurust näitamata]. V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta [Ei kuulu avaldamisele]. VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu avaldamisele]. Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine Leht 1 / 23

2 [Deklaratsiooni täitmise kuupäev] [Väljavõtte kinnitusmärge] Valla- ja linnavolikogude esimehed 1. Ain Aasa. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Oisu Vallavolikogu (Järva maakond). 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Järva maakonnas Oisu vallas, 53701:003:800; 1/2 kaasomandis maatulundusmaast Järva maakonnas Oisu vallas, 53704:002:0341; elamumaa Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas, 75901:003: Sõiduauto Opel Ascona, OÜ Estonia osakud, 3928 tk, 100 krooni, krooni; OÜ Antonelt osakud, 6600 tk, 1 kroon, 6600 krooni. 9.Hansapank, arveldusarve. 10. Eluasemelaen Hansapangalt, krooni. 11.Sõiduauto liising Hansa Liisingult, krooni; hüpoteek maale, krooni. 12.OÜ Estonia töötasu, OÜ Kabala Agro töötasu, vallavolikogu hüvitis, sõiduki kasutuse kompensatsioon osaühingutelt Estonia ja Kabala Agro. ( ). 1. Avo Allik. 3. Vallavolikogu esimees. 4.Õru Vallavolikogu (Valga maakond). 5. Vallavolikogu esimehe hüvitis, 1710 krooni. 6. Tulundusmaad Valga maakonnas Õru vallas, 1571 ja Sõiduauto Volvo 460, a. 8. Ei ole. 9. Hansapank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ametipalk koos lisatasuga põhitöökohalt Valga Politseiprefektuurist. ( ). 1. Henno Alt. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Mustjala Vallavolikogu (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Elamu ja korter Mustjala vallas, Sõiduauto Volvo, 1984; sõiduauto Volkswagen, 1979; sõiduauto Vaz 2121, 1985; buss Paz 672 M, 1987; veoauto Uaz 451 DM, 1977; mootorpaat (puitpaat), 1991; sõudepaat Bella-Fjord, Ei ole. 9. Hansapank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. ( ). 1. Hele Angerjärv. 3. Vallavolikogu esimees. 4Antsla Vallavolikogu (Võru maakond) krooni. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Lembit Arro. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kaiu Vallavolikogu (Rapla maakond) krooni. 6. Väikeelamumaa Rapla maakonnas Kaiu vallas, (ühisomandis); korter Kaiu vallas. 7. Sõiduauto Vaz 2107, 1991; sõiduauto Mitsubishi Carisma, AS Värska Sanatoorium aktsiad, 115 tk, 100 krooni, krooni; AS Kaiu CKO aktsia, 1000 krooni; OÜ Kaiu LT osakud, 4 tk, 3000 krooni, krooni; EVP 767 tk. 9. Hansapank, arveldusarve; Hansapank, deposiitarve. 10. Hansapank, krooni. 11. Ei ole. 12. Riigikogu liikme pension. ( ). 1. Toomas Asi. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Sindi Linnavolikogu (Pärnu maakond). 5. Ei ole. 6. Eramu Pärnu maakonnas, Sõiduauto Ford Mondeo, OÜ Varteko Tehnika osak, krooni. 9. Ühispank, 2 arveldusarvet. 10. AS Hansa Liising, krooni. 11. Ei ole. 12. OÜ Hüdromel töötasu; linnavolikogu hüvitis. ( ). 1. Sergei Asmus. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Alajõe Vallavolikogu (Ida-Viru maakond). 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Alajõe vallas, 0,5 ha, Sõiduauto Vaz 21013, 1983; mootorpaat Progress 2 M, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Peipsi Grupp töötasu; vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Piret Erg. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Abja Vallavolikogu (Viljandi maakond) krooni. 6. Kolm maatulundusmaad Viljandi maakonnas Abja vallas, 10502:001:0951; 10502:001:1350; 105:001:006; kauplusehoone Viljandi maakonnas Abja vallas; korter Abja vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve, EVP arve. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek, kinnistu 10502:001: Ei ole. ( ). 1. Riho Erismaa. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Koonga Vallavolikogu (Pärnu maakond) % 31 palgaastmest, lisatasu 3179 krooni. 6. Maatulundusmaad Pärnu maakonnas Koonga vallas, 1525; 15153; 216; 23593; 1004; Sõiduauto Nissan Bluebird, 1986; veoauto Gaz 3307, 1990; sõiduauto Volkswagen Sharan, Ei ole. 9. Ühispank, kaks arveldusarvet. 10. Ühispank, krooni. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Heino Gottlob. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Rannu Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Talu Tartu maakonnas, Sõiduauto Vaz 21013, 1998; veoauto Saz 3507, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu hüvitis; sõiduki kasutamise kompensatsioon. ( ). 1. Gustav Haller. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Sõmerpalu Vallavolikogu (Võru maakond) krooni. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Opel Astra, Ei ole. 9. Ühispank, deebetkonto. 10. Ühispank, krooni. 11. Ei ole. 12. Palk põhitöökohalt; pension. ( ). 1. Kalju Hallik. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Hanila Vallavolikogu (Lääne maakond). 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduaauto Samara 21093, 2002; kaubik Ford Transit 100, OÜ Ungru Lõng osakud, 2 tk, 100 krooni, 200 krooni. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11 Ei ole. 12. Pension. ( ). 1. Uno Heinla. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Valga Linnavolikogu (Valga maakond). 5. Ei ole. 6. Elamumaa Valga linnas, Sõiduauto Nissan Sunny, AS Estnefttransservice lihtaktsiad, 80 tk, 1000 krooni, Leht 2 / 23 Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine

3 krooni. 9. Ühispank, arvelduskonto, arvelduskrediit Magnet; Hansapank, arvelduskonto, krediidikonto EGO. 10. Ei ole. 11. Käendus abikaasa laenule Ühispangast. 12. Töötasu AS ERTS Valga Vaba Terminaal; töötasu AS Estnefttransservice; töötasu AS Valga Haigla; linnavolikogu hüvitis. ( ). 1. Kalju Hermann. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Rõngu Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tartu maakonnas Rõngu vallas, 69403:004:0199; elamu Rõngu vallas. 7. Ei ole. 8. AS Terrax A-aktsiad, 680 tk, 100 krooni, krooni; AS Kavastu Põld A-aktsiad, 40 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Kavastu Põld töötasu, AS Terrax nõukogu hüvitis, Ühistu Tartu Viljasalv hüvitis, vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Peeter Jalakas. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Kuressaare Linnavolikogu (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Kuressaares, 14453; 1/3 osa eramust ja garaaž Kuressaare linnas, 1886; Ei ole. 8. AS Saare Kalur aktsiad, 332 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Hansapank, arvelduskonto ja väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu AS Saare Kalur. ( ). 1. Mihkel Juhkami. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Rakvere Linnavolikogu (Lääne-Viru maakond) pa, krooni. 6. 1/8 elamumaad Rakvere linnas, 66301:012:0020; 1/5 elamumaad Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas, 92201:001:1480 (mõlemad ühisomandis). 7. Sõiduauto Citroen Xsara, a (ühisomand). 8. OÜ Rakvere Hambapolikliinik osak, 1500 krooni (ühisvara). 9. Hansapank, 3 arvelduskontot ja 2 krediidikontot (ühisomand); Ühispank, 3 arvelduskontot ja 1 väärtpaberikonto (ühisomand). 10. Hansapank, krooni. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Algur Kaerma. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Tapa Linnavolikogu (Lääne-Viru maakond) krooni. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Sõiduauto Mazda 323 F liisinguleping, krooni; arvutiliising, 7123 krooni. 12. Palk EELK Tapa Jakobi kogudusest; toetus EELK Järva Praostkonnalt. ( ). 1. Etti Kagarov. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kohtla Vallavolikogu (Ida-Viru maakond) krooni. 6. Korter Kohtla vallas, 1262 (kaasomand); korter Kohtla-Järve linnas, Sõiduauto AZLK, Ei ole. 9. Hansapank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Ida-Virumaa Tööhõiveametist; töötasu Ida-Viru Maavalitsusest; töötasu Eraakadeemiast Nord. ( ). 1. Meelis Kaljuste. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Põltsamaa Vallavolikogu (Jõgeva maakond). 5. Ei ole. 6. Kaks kinnistut Põltsamaa vallas, 61605:001:1551 ja 61605:001:2161; 1/2 kinnistut Lääne-Viru maakonnas Rakke vallas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu esimehe hüvitis, töötasu Mällikvere Põllumajandusühistust, TÜ E-Piim juhatuse tasu. ( ). 1. Aare Kallas. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Laheda Vallavolikogu (Põlva maakond) pa, 7600 krooni, lisatasu 2920 krooni. 6. Maja Võru linnas, 5360; elamumaa Võru maakonnas Võru vallas, 14228; maja Põlva linnas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank, hoiuarve; Hansapank, hoiuarve. 10. Eluasemelaen Hansapangast, EU. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Peeter Kallasmaa. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Puurmani Vallavolikogu (Jõgeva maakond) krooni. 6. Kinnistu 1093 ja 6904 Puurmani vallas, (ühisvara 50%). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Saduküla Põhikoolist; OÜ Astrovir juhatuse liikme töötasu. ( ). 1. Tiit Kangert. 3. Volikogu esimees. 4. Vändra Alevivolikogu (Pärnu maakond) krooni. 6. Elamumaa Vändras, 6966 (ühisvara). 7. Ei ole. 8. OÜ Vändra MP osak, krooni. 9. Ühispank, deebet- ja krediitarve; Hansapank, deebetarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu AS Vändra Kütus; palk OÜ Vändra MP. ( ). 1. Harri Kattel. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kõrgessaare Vallavolikogu (Hiiu maakond). 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Hiiu maakonnas, Sõiduauto Volkswagen Golf, 1985; veoauto Gaz 51, 1967; traktorid T-40, 1987; T-25, Ei ole. 9. AS Klemet aktsiad, 2400 tk, 1000 krooni, krooni; OÜ Kõriku Puit osak, krooni; OÜ Lauka Saeveski osak, krooni; Hansapank, viis arvelduskontot. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Klemet töötasu; vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Jaan Kesküla. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Muhu Vallavolikogu (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Maaüksus Muhu vallas: Kuivastu viljahoidla; talu-kauplus Muhu vallas. 7. Veoauto Zil , EVP, krooni. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve ja EVP arve krooni pankrotis olevale Maapangale krooni Hansa Liisingule. 12. Töötasu Saaremaa PLÜ-st; vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Paul Kesküla. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Illuka Vallavolikogu (Ida-Viru maakond). 5. Ei ole. 6. Eramu Ida- Viru maakonnas Illuka vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Eluasemelaen Hansapangalt, krooni. 11. Ei ole. 12. Töötasu põhitöökohalt AS KEA; vallavolikogu hüvitis. ( ). Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine Leht 3 / 23

4 1. Allan Kiil. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Harku Vallavolikogu (Harju maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Harku vallas, 31919; kinnistu Harku vallas, Ei ole. 8. AS KIIL&KO lihtaktsiad, 1864 tk, 100 krooni, krooni. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ühispank, ,30 krooni. 11. Käendusleping Ühispangale, krooni; käendusleping Äripangale, ,04 EUR; autoliising, Hyunday Sonata, krooni; autoliising, Honda Jazz, ,65 krooni. 12. Palk Eesti Olümpiakomiteest; AS KIIL& KO palk; palk Harjumaa Omavalitsuste Liidust; palk AS Tallinna Sadam. ( ). 1. Raul Kirsel. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Põltsamaa Linnavolikogu (Jõgeva maakond). 5. Ei ole. 6. 1/2 osa elamust Põltsamaa linnas; 1/2 osa korterist Põltsamaa linnas. 7. Ei ole. 8. AS Aristin Grupp aktsiad, 120 tk, 100 krooni, krooni. 9. Hansapank, hoiuarve; Ühispank, hoiuarve. 10. Eluasemelaen Ühispangalt, krooni. 11. Ei ole. 12. Palk AS Aristin Grupp; linnavolikogu hüvitis. ( ). 1. Vahur Kobolt. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Audru Vallavolikogu (Pärnu maakond). 5. Ei ole. 6. Elamu ja kelder Audru vallas, 2194; maatulundusmaa Audru vallas. 7. Sõiduauto Opel Omega, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tulu põllumajanduslikust tootmisest; volikogu hüvitis. ( ). 1. Rainer Kolts. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Ruhnu Vallavolikogu (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Eramu Ruhnu vallas, 4250 (ühisvara). 7. Puitpaat, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Jüri Kommusaar. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Albu Vallavolikogu (Järva maakond). 5. Ei ole. 6. Kolm maaüksust Albu vallas, 3478, 5730, 13481; 1/13 osa kaasomandist Albu vallas, Sõiduauto Nissan Primera, a. 8. Ei ole. 9. Hansapank, hoiuarve; Ühispank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu hüvitis; OÜ A. H. Tammsaare töötasu; töötasu Veterinaar- ja Toiduinspektsioonist. ( ). 1. Edu Kuill. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kõpu Vallavolikogu (Viljandi maakond). 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Kõpu vallas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve ja MTÜ arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu hüvitis. ( ). 1. Raivo Kukk. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Sauga Vallavolikogu (Pärnu maakond). 5. Ei ole. 6. Kinnistu Sauga vallas, 2545 (ühisvara); korter Pärnu linnas (ühisvara). 7. Sõiduauto Vaz 21083, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve ja tähtajaline arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu põhitöökohalt Pärnu Maavalitsusest; vallavolikogu hüvitis; pension. ( ). 1. Raul Kull. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Jõgeva Linnavolikogu (Jõgeva maakond). 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Jõgeva Ühisgümnaasiumist; volikogu hüvitis. ( ). 1. Karin Kõrgesaar. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Puka Vallavolikogu (Valga maakond). 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Nissan Almera, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve; Hansapank, arveldusarve. 10. Hansapank, õppelaen 6000 krooni; eluasemelaen Ühispangalt, ,35 krooni. 11. Sõiduauto Nissan Almera liising Ühisliisingust, jääk ,29 krooni. 12. Füüsilisest isikust ettevõtja tulu. ( ). 1. Ain Käärt. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Tootsi Vallavolikogu (Pärnu maakond) krooni. 6. Korter Tootsi vallas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Anni Lahe. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Meremäe Vallavolikogu (Võru maakond). 5. Ei ole. 6. 1/4 mõttelist osa ehitistest Võru maakonnas Meremäe vallas; kaks kinnistut Meremäe vallas, 16785, 9867 (ühisomandis). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Meremäe raamatukogust; töötasu Setomaa Valdade Liidust; töötasu Rahvakultuurikeskusest; vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Aavo Lang. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Ülenurme Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. 1/2 kaasomandis kinnistust Ülenurme vallas, Sõiduauto Volkswagen Passat, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk põhitöökohalt Tartu Lennujaamas; vallavolikogu hüvitis; pension. ( ). 1. Jüri Lauter. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Emmaste Vallavolikogu (Hiiu maakond). 5. Ei ole. 6. Kinnistu Viljandi maakonnas Tarvastu vallas, 4409; kinnistu Hiiumaal, 843; korteriomand Tartu linnas (kõik ühisomandis). 7. Ei ole. 8. Ühisomandis: AS Dale LD nimelised aktsiad, 304 tk, 100 krooni, krooni; OÜ Kai Lauter osak, krooni; Emmaste Tarbijate Ühistu osak, 30 krooni. 9. Hansapank, arveldusarve ja väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. Hansapank, ,62 krooni. 12. Töötasu Hiiumaa Veterinaarkeskusest; palk AS Dale LD; töötasu Hiiumaa Omavalitsusliidust; vallavolikogu esimehe hüvitis. ( ). 1. Urmas Lehtsalu. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kaarma Vallavolikogu (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Kaarma vallas ja Kuressaare linnas (kaasomandis). 7. Sõiduauto Peugeot 206, 2002 (kaasomandis). 8. Ei ole. 9. Ühispank, 2 arvelduskontot; Hansapank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ühisliising, krooni. 12. Palk Tulundusühistust Mereranna Põllumajandusühistu; töötasu OÜ Raadio Kadi; töötasu Kuressaare Ametikoolist; töötasu Kuressaare Õhtukeskkoolist; vallavolikogu esimehe hüvitis. ( ). Leht 4 / 23 Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine

5 1. Üllar Loks. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Tartu Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Tartu maakonnas Tartu vallas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis; töötasu Lähte Ühisgümnaasiumist. ( ). 1. Heino Luik. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Karksi Vallavolikogu (Viljandi maakond) krooni. 6. Talu Viljandi maakonnas Karksi vallas, 1239; korter Viljandi maakonnas Karksi-Nuias. 7. Sõiduauto Seat Cordoba, AS Nuia Melior lihtaktsiad, 176 tk, 500 krooni, krooni. 9. Ühispank, arveldusarve, Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Nuia Melior palk ja aktsiaseltsi nõukogu hüvitis. ( ). 1. Mati Luik. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kambja Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. OÜ Luik Justitia osak, krooni; OÜ Heleaas osak, krooni; OÜ Fuelmarina osak, krooni. 9. Ühispank, arveldusarve; Hansapank, arveldusarve. 10. OÜ Mark Oil, krooni; võlg eraisikule, krooni. 11. Ei ole. 12. Tulu Tarvastu Kütusest (pankrotis); Kambja Vallavolikogu hüvitis; tulu OÜ Fuelmarina; tulu OÜ Luik Justitia. ( ). 1. Ain Luuk. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kohtla-Nõmme Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Mazda 626 LX, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hansa Liising, krooni; õppelaenu käendus krooni. 12. Töötasu SA Kohtla Kaevanduspark-Muuseumist; Kohtla Põhikooli õpetaja palk. ( ). 1. Leemet Lõo. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Viiratsi Vallavolikogu (Viljandi maakond) krooni. 6. Maatulundusmaa Viiratsi vallas, 9021; 1/2 elamumaast Viljandi linnas, Sõiduauto Toyota Land Gruiser, 1998; sõiduauto Mitsubishi Lancer, 1995; veoauto Saz 3502, Ei ole. 9. Ühispank, 2 arvelduskontot, 1 USD konto, 1 EUR konto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension; AS EKSEKO nõukogu tasu. ( ). 1. Heli Maajärv. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Laimjala Vallavolikogu (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Kinnistu Saare maakonnas Laimjala vallas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Õppelaen Hansapangast, ,80 krooni; eluasemelaen Hansapangast, ,50 krooni. 11. Ei ole. 12. Palk Kahtla Põhikoolist; tasu Avatud Meele Instituudist; vallavolikogu esimehe hüvitis. ( ). 1. Martin Maask. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Tõlliste Vallavolikogu (Valga maakond). 5. Ei ole. 6. 1/2 ühisomandis maatulundusmaast Valga maakonnas Tõlliste vallas, 82002:002:0290; korteriomand ja väikeelamumaa Tartu linnas. 7. Sõiduauto Audi 80, 1987; sõiduauto Volkswagen Golf, 1993; järelhaagis Maz, AS Heelix Grupp lihtaktsiad, 200 tk, 1000 krooni, krooni; AS Valga Lihatööstus lihtaktsiad, 108 tk, 1000 krooni, krooni; OÜ Joka Maa osak, krooni; OÜ Valga LSKT osak, krooni. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ühispank, krooni. 11. Ei ole. 12. AS Valga Lihatööstus nõukogu esimehe töötasu; MÜ Laatre juhatuse esimehe töötasu; vallavolikogu esimehe hüvitis. ( ). 1. Tiiu Meerits. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Võnnu Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Tartu maakonnas Võnnu vallas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Võnnu Teabekeskuse juhataja palk; vallavolikogu esimehe hüvitis. ( ). 1. Riho Mootse. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Ahja Vallavolikogu (Põlva maakond) krooni, puhkusetoetus ühe kuupalgamäära ulatuses. 6. Maatulundusmaa Ahja vallas, 1280; elamumaa Ahja vallas, 2748; maatulundusmaa Ahja vallas, 4795; maatulundusmaa Ahja vallas, Sõiduauto Ford Scorpio, Ei ole. 9. Ühispank, arvelduskonto, kaardikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tulu põllumajanduslikust ettevõtlusest; mahepõllumajanduse riiklik toetus; haigekassa hüvitis; hoiuste intressid. ( ). 1. Valdek Murd. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Sillamäe Linnavolikogu (Ida-Viru maakond) krooni. 6. Korter Kohtla-Järvel, 6592; kinnistu Illuka vallas Ida-Virumaal, 56-XIX. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve, tähtajaline hoius; Ühispank, tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palgalisa väljateenitud aastate eest. ( ). 1. Aadu Must. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Tartu Linnavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Ridaelamu osa Tartu linnas; elamu Tartu linnas, Sõiduauto Suzuki Baleno, Ei ole. 9. Hansapank, arvelduskonto. 10. Liisinguvõlg Hansapangale, krooni. 11. Ei ole. 12. Tartu Ülikooli Kirjastusest hüvitis; ebaregulaarsed loengutasud ja honorarid; Tartu Ülikooli professori töötasu; linnavolikogu esimehe hüvitis. ( ). 1. Kalmer Märtson. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kuusalu Vallavolikogu (Harju maakond). 5. Ei ole. 6. Kaks korterit Harju maakonnas Kuusalu vallas, 238, 1936 (ühisomand); talu Tartu maakonnas Puhja vallas, 630 (ühisomand); elamu kõrvalhoonetega Tartu maakonnas Puhja vallas; elamumaa Tartu maakonnas Puhja vallas, 60501:004:0140 (ühisvara); elamumaa Harju maakonnas Kuusalu vallas (ühisomand); pooleliolev elamu kõrvalhoonetega Harju maakonnas Kuusalu vallas (ühisomand); kinnistu Harju maakonnas Loksa vallas, 42301:001:0199 (ühisomand). 7. Sõiduauto Mazda 323 Familia, 1997 (ühisomand). 8. OÜ Hinnu Seafarm osatäht, krooni; Ühispank, erastamisväärtpaberid, krooni. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine Leht 5 / 23

6 arveldusarve ja erastamisväärtpaberite arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu esimehe hüvitis, OÜ Hinnu Seafarmi juhataja töötasu. ( ). 1. Jaan Mätas. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Pärsti Vallavolikogu (Viljandi maakond). 5. Ei ole. 6. Pooleliolev elamu Viljandi maakonnas Pärsti vallas. 7. Veoauto Gaz 52, AS Metra Auto aktsiad, 100 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Ühispank, arveldusarve; Krediidipank, arveldusarve. 10. Krediidipank, krooni. 11. Ei ole. 12. Töötasu AS Metra Auto; vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Margus Narusing. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Meeksi Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Tartu maakonnas Meeksi vallas; tootmishoonete maa Meeksi vallas, Paat Progress 2M, 1987; traktor T-40 AM, OÜ Latikas osakud, 5 tk, 700 krooni, 3500 krooni. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu OÜ Latikas, tulu ettevõtlusest. ( ). 1. Arvo Ninn. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Martna Vallavolikogu (Lääne maakond). 5. Ei ole. 6. 1/2 elumaja Lääne maakonnas Taebla vallas, Ei ole. 8. OÜ Viljatare osakud, 100 tk, 100 krooni, krooni. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk OÜ Viljatare, vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Sulo Nurmeots. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Mikitamäe Vallavolikogu (Põlva maakond) krooni. 6. Kinnistu Põlva maakonnas Mikitamäe vallas. 7. Sõiduauto Mazda, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Tiiu Nõmm. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Võhma Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Võhma linnas. 7. Sõiduauto Volkswagen Golf, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk Võhma Gümnaasiumist, linnavolikogu hüvitis, pension. ( ). 1. Ülle Ojamäe. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Ambla Vallavolikogu (Järva maakond). 5. Ei ole. 6. Kaks korterit Järva maakonnas Ambla vallas. 7. Sõiduauto M-2140, 1979; sõiduauto Lada-Niva, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hansa Liising, sõiduauto Lada 110, a. 12. Töötasud Aravete Lasteaiast, Ambla Põhikoolist, Ambla Vallavalitsusest, Aravete Keskkoolist, Järvamaa Omavalitsuste Liidust, vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Aivar Ojavere. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Saksi Vallavolikogu (Lääne-Viru maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Lääne-Virumaal Saksi vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Hansapank, krooni. 11. Hansa Liising, sõiduauto Opel Astra liising. 12. Töötasu SA Virumaa Muuseumid, tulu ettevõtlusest, vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Lembit Paal. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Pajusi Vallavolikogu (Jõgeva maakond). 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Pärsti vallas, 6238; maatulundusmaad Pajusi vallas, 1785, 6709, 16014, 878, 13661, 17323, 18161; elamu kõrvalhoonetega Pajusi vallas, garaaž Pajusi vallas. 7. Veoauto Iveco Fiat, 1984; haagis Maz, 1986; sõiduauto Opel Vectra, AS Pajusi ABF aktsiad, 132 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Ühispank, 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek maatulundusmaadele Eesti Vabariigi kasuks. 12. Töötasu AS Pajusi ABF, vallavolikogu hüvitis, tulu ettevõtlusest. ( ). 1. Aigar Paas. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Misso Vallavolikogu (Võru maakond). 5. Ei ole. 6. Kaks elamumaad Võru linnas, 464, 9978; elamumaa Võru maakonnas Misso vallas, 6557; 7 maatulundusmaad Võru maakonnas Misso vallas, 16353, 12252, 12323, 16886, 17072, 8167, 14325; maatulundusmaa Võru maakonnas Haanja vallas, 16491; maatulundusmaad Vastseliina vallas, 16929, 4768; maatulundusmaa Põlva maakonnas Värska vallas, 10355; tootmismaa Võru maakonnas Misso vallas; puidutöökoda (kinnistamisel). 7. Sõiduauto Volkswagen Passat, Hansapank, lihtaktsiad, 10 tk, 10 krooni, 100 krooni. 9. Ühispank, 2 arveldusarvet; Hansapank, 2 arveldusarvet ja väärtpaberiarve. 10. Ühispank, krooni. 11. Ei ole. 12. Palk ja lisatasud Keskkonnainspektsiooni Võru osakonnast, tulu ettevõtlusest. ( ). 1. Kuldar Paju. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kernu Vallavolikogu (Harju maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Harju maakonnas Kernu vallas. 7. Ei ole. 8. AS Ferax Haiba lihtaktsiad, 133 tk, 500 krooni, krooni. 9. Ühispank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis, töötasu AS Ferax Haiba. ( ). 1. Enn Palm. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Rakvere Vallavolikogu (Lääne-Viru maakond) krooni. 6. Maja Rakvere linnas, 7287; korter ja garaaž Rakvere vallas, Sõiduauto Mercedes-Benz 190, 1990; sõiduauto Mercedes-Benz 280, 1982; sõiduauto Mercedes-Benz 240 D, 1983; sõiduauto BMW 321, a. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, EVP arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Rakvere Haigla AS-ilt. ( ). 1. Priit Palmet. 3. Volikogu esimees. 4. Iisaku Vallavolikogu (Ida-Viru maakond) krooni. 6. Toitlustusettevõte Ida-Viru maakonnas Iisaku vallas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Arnold Pastak. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Olustvere Vallavolikogu (Viljandi maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Viljandi maakonnas Olustvere vallas, Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve ja kaardiarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktori töötasu. ( ). Leht 6 / 23 Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine

7 1. Arvo Pede. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Mõisaküla Linnavolikogu (Viljandi maakond). 5. Ei ole. 6. Elamumaa Mõisaküla linnas, Sõiduauto Moskvitš 2141, 1991; sõiduauto Audi 80, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Linnavolikogu hüvitis, istungitasu. ( ). 1. Georg Pelisaar. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Põlva Linnavolikogu (Põlva maakond). 5. Ei ole. 6. Elamubüroohoone Põlva linnas. 7. Sõiduauto Renault 11TXE, OÜ Remdal osakud, 26 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Hansapank, hoiuarve; Ühispank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Sõiduauto Peugeot 206 kapitalirent AS Sampo Liising. 12. Riigikogu liikme lahkumishüvitis; linnavolikogu hüvitis; OÜ Remdal nõukogu liikme hüvitis; Hüvitusfondi nõukogu liikme hüvitis; Põlva Tarbijate Ühistu nõukogu liikme hüvitis. ( ). 1. Hugo Peterson. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Oru Vallavolikogu (Lääne maakond). 5. Ei ole. 6. Kinnistu Lääne maakonnas, 55201:001: Sõiduauto Toyota, 1994; sõiduauto Mercedes-Benz E 230, 1995; sõudepaat. 8. AS Linpet lihtaktsiad, 500 tk, 1000 krooni, krooni; OÜ Metlin osak, krooni; Linnamäe Varahoiu Ühistu osak, 1000 krooni. 9. Ühispank, arveldusarve ja EVP arve; Hansapank, 3 arveldusarvet; Nordea Pank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hansa Liising, krooni. 12. Vallavolikogu hüvitis, AS Linpet nõukogu liikme tasu, Linnamäe Varahoiu Ühistu juhataja tasu; tulu kaasomandi ja AS Linpet aktsiate müügist. ( ). 1. Riho Pihlapuu. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kohila Vallavolikogu krooni. 6. Garaažiboks ja keldriboks Rapla maakonnas Kohila alevis. 7. Ei ole. 8. AS Kohila Paberivabriku lihtaktsiad, tk, krooni. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet; Ühispank, arveldusarve. 10. Ühispank, krooni; laen eraisikult, krooni. 11. Ei ole. 12. Kompensatsioon isikliku sõiduki kasutamise eest. ( ). 1. Tõnu Post. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Pihtla Vallavolikogu (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Pihtla vallas Saare maakonnas, Sõiduauto Ford Orion, 1983/ Kõljala Põllumajandusliku Osaühingu osakud, 30 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Ühispank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk Kõljala Põllumajanduslikust Osaühingust, Saaremaa Liha- ja Piimaühistu juhatuse liikme tasu, Pihtla Vallavolikogu hüvitis, Kuressaare Hambapolikliiniku nõukogu liikme hüvitis. ( ). 1. Toomas Pruul. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu (Ida-Viru maakond). 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Linnavolikogu hüvitis, palk põhitöökohalt Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist, ajakirja Loodus honorar, Hansapanga kindlustus. ( ). 1. Ere Pudersell. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Varstu Vallavolikogu (Võru maakond) krooni. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Mazda 929, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. ( ). 1. Marika Pulk. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Leisi Vallavolikogu (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Elamu Saare maakonnas Leisi vallas. 7. Sõiduauto Hyundai Lantra, Ei ole. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu esimehe hüvitis, palk põhitöökohal. ( ). 1. Jaak Pächter. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Rõuge Vallavolikogu (Võru maakond) pa, 6020 krooni. 6. Kaks maatulundusmaad Võru maakonnas Rõuge vallas, 5397, Veoauto Gaz 53 B, TÜ Pächter osak, krooni; Rõuge Piimaühistu osak, krooni. 9. Hansapank, arvelduskonto; Ühispank, arvelduskonto, väärtpaberiarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Rein Raadla. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Veriora Vallavolikogu (Põlva maakond). 5. Ei ole. 6. Katastriüksus Põlva maakonnas, 87901:004:1040 (ühisomand); korter Räpinas (ühisomandis). 7. Sõiduauto Opel Vectra, EVP, 8976 EVP krooni. 9. Hansapank, arvelduskonto; Ühispank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu esimehe hüvitis, pension. ( ). 1. Avo Rahu. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Tahkuranna Vallavolikogu (Pärnu maakond) pa, 5390 krooni, dif. 297 krooni, 853 krooni staaži eest. 6. Kolm maatulundusmaad Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas, 84:004:0498, 84801:004:0499; 84801:004: Sõiduauto Ford Sierra 2,3 D, OÜ Uulu Ehitus osak, krooni; OÜ Uulu Elekter osak, krooni. 9. Hansapank, kasutushoius; Ühispank, tähtajaline hoius; Sampo Pank, tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu esimehe hüvitis. ( ). 1. Vallo Reimaa. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Jõhvi Linnavolikogu (Ida-Viru maakond). 5. Ei ole. 6. Korter Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas, 626 (ühisvara). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Linnavolikogu hüvitis. ( ). 1. Andi Reitel. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Tarvastu Vallavolikogu (Viljandi maakond). 5. Ei ole. 6. Talu Tarvastu vallas, 8383; tulundusmaa Viljandi maakonnas Tarvastu vallas, 79703:003: Sõiduauto Opel Kadett Caravan, 1985; sõiduauto Volkswagen Passat, EVP, 5000 krooni. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu põhitöökohalt, vallavolikogu hüvitis. ( ). Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine Leht 7 / 23

8 1. Marmelt Riibe. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Tamsalu Vallavolikogu (Lääne-Viru maakond) krooni. 6. Viis tulundusmaad Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas, 0530, 0060, 0902, 0013, Ei ole. 8. AS Kasepuu A-aktsiad, 6 tk, krooni, krooni; AS Kasepuu B-aktsiad, 333 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Hansapank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek, krooni. 12. AS Kasepuu töötasu. ( ). 1. Georgi Romanenkov. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Piirissaare Vallavolikogu (Tartu maakond) krooni. 6. Ei ole. 7. Mootorpaat Kazanka, 1979; puitpaat Progress, Ei ole. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Katrin Roop. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Mõniste Vallavolikogu (Võru maakond) krooni. 6. Elamu ja maatulundusmaa Mõniste vallas, (ühisvara). 7. Veoauto Ford Transit 100, 1976 ja sõiduauto Toyota Hiace, 1991 (ühisvara). 8. Ei ole. 9. Hansapank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks, krooni. 12. Tulu ettevõtlusest. ( ). 1. Enn Roosi. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Vigala Vallavolikogu (Rapla maakond). 5. Ei ole. 6. Elamu ja maa Rapla maakonnas Vigala vallas, Sõiduauto Ford Sierra, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu esimehe hüvitis; Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli direktori töötasu. ( ). 1. Raul Rosenberg. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Padise Vallavolikogu (Harju maakond). 5. Ei ole. 6. Elamumaa Harju maakonnas Saku vallas, 8931; elamumaa Harju maakonnas Padise vallas, 29755; kaks maatulundusmaad Harju maakonnas Padise vallas, 33404, 53347; korter Padise vallas. 7. Ei ole. 8. AS Raubri aktsiad, 2279 tk, 100 krooni, krooni; OÜ Köster osakud, 400 tk, 100 krooni, krooni. 9. Ühispank, 2 arvelduskontot; Hansapank, arvelduskonto. 10. Ühispank, elamuehituslaen, krooni. 11. Hüpoteek Ühispanga kasuks kinnistule 8931 Saku vallas, krooni. 12. Maaelu Edendamise Sihtasutus, juhatuse esimehe tasu; AS Werol Tehased nõukogu esimehe hüvitis; Padise Vallavolikogu esimehe kulude kompensatsioon. ( ). 1. Heino Saar. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Luunja Vallavolikogu (Tartu maakond) krooni. 6. Elamumaa Tartu maakonnas Luunja vallas, 9457; maatulundusmaa Luunja vallas, 2672 (ühisvara). 7. Sõiduauto Mazda 323, Ei ole. 9. Hansapank, arvelduskonto; Ühispank, arvelduskonto ja EVP arve. 10. Ei ole. 11. Õppelaenu käendusleping. 12. Vallavolikogu esimehe esindustasu, AS Giga töötasu, tulu hooajalisest kalapüügist. ( ). 1. Riina Sabalisk. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Orava Vallavolikogu (Põlva maakond) krooni. 6. Maatulundusmaad Põlva maakonnas Orava vallas, 54701:003:0796; 54701:002:0935; 54701:002:0934; 54701:001:0069; 54701:003:0014; :0010; 54701:003:0012; 54701:003:0038; 54701:002: Sõiduauto Ford Sierra, 1989; veoauto Kamaz, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, kaks arveldusarvet. 10. Ühispank, krooni. 11. Ei ole. 12. Sõiduki kasutamise hüvitis, tulu põllumajanduslikust ettevõtlusest. ( ). 1. Marika Sabiin. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Varbla Vallavolikogu (Pärnu maakond) krooni. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Volkswagen Vento, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Avo Samarüütel. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Haaslava Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tartus, 79502:028:0014; maatulundusmaad Haaslava vallas, 18502:003:0327, 18502:004:0026, 18502:004:0050; elamumaa Haaslava vallas, 18502:001:0024; maatulundusmaa Võru maakonnas Võru vallas, Sõiduauto Peugeot 307, OÜ Männiku Piim osak, 4000 krooni. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Madis Saretok. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Viimsi Vallavolikogu (Harju maakond) krooni. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Mitsubishi, 2001; sõiduauto Škoda, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Hans Sibrits. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Paikuse Vallavolikogu (Pärnu maakond). 5. Ei ole. 6. Kinnistu Pärnu maakonnas Paikuse vallas, Sõiduauto Vaz 21063, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve; Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Paikuse Vallavolikogu hüvitis, palk ja lisatasud põhitöökohalt Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa osakonnast. ( ). 1. Rein Siim. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Keila Linnavolikogu (Harju maakond). 5. Ei ole. 6. Viimistlusjärgus suvemaja ja elamumaa Harju maakonnas Keila vallas, 29504:003:002 (ühisomand); kinnistu USA-s Nome Alaska Colden Square 223 (1 ruuttoll). 7. Sõiduauto Honda Accord, AS Keva lihtaktsiad, 202 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Hansapank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Keva töötasu, linnavolikogu hüvitis, Autoettevõtete Liidu juhatuse tasu. ( ). 1. Arno Sild. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Lasva Vallavolikogu (Võru maakond). 5. Ei ole. 6. Kinnistu Lasva vallas; pooleliolev ehitis Võru maakonnas; kaasomandis kinnistu Võru maakonnas Misso vallas. 7. Sõiduauto Opel Senator, OÜ Kapa Puit osak, krooni. 9. Hansapank, tähtajaline hoius; Ühispank, arveldusarve; Krediidipank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis, töötasu TÜ Võrumaa Piim ja Võrumaa Tootjate Liidust. ( ). Leht 8 / 23 Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine

9 1. Sulev Sildna. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Põdrala Vallavolikogu (Valga maakond) krooni. 6. Maatulundusmaad Valga maakonnas Põdrala vallas, 13945, 13518, 1912, 1911, 5513, 5664, 15948, 14500, Sõiduauto Ford, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve ja arvelduskonto; Hansapank, arveldusarve. 10. Ühispank, krooni. 12. Isikliku sõiduki kasutamise kompensatsioon. ( ). 1. Vambola Sipelgas. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Palupera Vallavolikogu (Valga maakond). 5. Ei ole. 6. Maaüksus Valga maakonnas Palupera vallas. 7. Sõiduauto Opel Rekord, 1984; sõiduauto Uaz 3715, 1988; kaubik Toyota Hiace, OÜ Vevas osak, krooni. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis, töötasu MTÜ Hellenurme Mõis. ( ). 1. Jaan Stern. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kadrina Vallavolikogu (Lääne-Viru maakond) pa, 9800 krooni, lisatasud kokku aastas krooni. 6. Maatulundusmaa Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas, Veoauto Gaz 52, Ei ole. 9. Hansapank, arvelduskonto. 10. Hansa Liising Eesti AS, krooni. 11. Ei ole. 12. Füüsilisest isikust ettevõtja tulu. ( ). 1. Kaie Suits. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Mooste Vallavolikogu (Põlva maakond). 5. Ei ole. 6. Elamu Põlva maakonnas Mooste vallas, 7855; maatulundusmaa ja metsamaa Põlva maakonnas Põlva vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis ja esinduskulude hüvitis, palk põhitöökohalt Kauksi Põhikoolist. ( ). 1. Jaan Surva. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Mäetaguse Vallavolikogu (Ida-Viru maakond) krooni, lisatasu staaži eest 228 krooni. 6. Talu Mäetaguse vallas Ida-Virumaal, 49802:002:0830; suvila Ida-Viru maakonnas Iisaku vallas, 22403:001: Sõiduauto Mazda 626, 1991; sõiduauto Vaz 2121, Tallinna Kaubamaja lihtaktsiad, 200 tk, 30 krooni, 6000 krooni. 9. Eesti Krediidipank, arveldusarve ja deposiitarve; Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve, deposiitarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. ( ). 1. Juhan Särgava. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Nissi Vallavolikogu (Harju maakond) % 33. palgaastmest, 4202 krooni. 6. Särghaua talu Harju maakonnas Nissi vallas (3/4 osa); Jaani talu Harju maakonnas Nissi vallas; korter Harju maakonnas Nissi vallas. 7. Sõiduauto Ford Mondeo, 1998; sõiduauto Ford Scorpio, 1990; sõiduauto Ford Granada, 1978; sõiduauto Vaz 2107, AS Saidafarm A-aktsiad, 325 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Ühispank, hoiuarve, EVP arve; End. Forexpank, hoiuarve; Hansapank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk AS-st Saidafarm, töötasu Omavalitsusliidust. ( ). 1. Toomas Šadeiko. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Türi Vallavolikogu (Järva maakond). 5. Ei ole. 6. 0,5 maaüksust Järva maakonnas, 1159 (ühisvara 1/2). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu esimehe hüvitis, palk Türi Tehnika- ja Majanduskoolist, tasud töövõtust. ( ). 1. Heino Tamm. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Tõstamaa Vallavolikogu (Pärnu maakond). 5. Ei ole. 6. Kinnistu Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas, Sõiduauto Audi 80, 1990; sõiduauto Suzuki, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis, RMK Audru Metskond töötasu. ( ). 1. Aare Tamm. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Ridala Vallavolikogu (Lääne maakond) krooni. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Mitsubishi Galant, 1992; sõiduauto Volkswagen Golf, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. ( ). 1. Rein Tarkus. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Halliste Vallavolikogu (Viljandi maakond) krooni. 6. Elamu koos kõrvalhoonetega Halliste vallas; maatulundusmaad Halliste vallas, 5401, 4701, 14767, 22308, Kaks veoautot Gaz, 1971, a.; sõiduauto M-412, 1975; sõiduauto Vaz 21063, Ei ole. 9. Ühispank, arvelduskonto; Hansapank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Käendusleping, krooni. 12. Pension, tulu ettevõtlusest. ( ). 1. Hardi Tarto. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Konguta Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Tootmishoonete maa Tartu maakonnas Konguta vallas, 331:001:0240; põllumaa Konguta vallas, 33101:001:0241; talumaa Tartu maakonnas Konguta vallas, 331:001:010; ait-kuivati Konguta vallas, Veoautod Gaz, Maz ja Scania, 1987, 1989 ja a; sõiduauto Opel Astra, 1992; Sõiduauto Opel Kadett, OÜ Annikoru Agro osak, krooni; Ühistu Tartu Viljasalv osak, 2000 krooni. 9. Ühispank, arveldusarve; Hansapank, arveldusarve ja krediitarve. 10. Ühispank, krooni. 11. Hansa Liisingust liisitud kombain, autod Peugeot Partner ja Toyota Hilux, traktor ja ader. 12. Ühistu Tartu Viljasalv nõukogu liikme tasu, OÜ Annikoru Agro juhatuse liikme tasu. ( ). 1. Ilmar Teevet. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Vändra Vallavolikogu (Pärnu maakond). 5. Ei ole. 6. Väikeelamumaa Pärnu maakonnas Vändra vallas, 6157; maatulundusmaad Pärnu maakonnas Vändra vallas, 25269, 25266, 25267, 25268, 23776, 23598, Ei ole. 8. Hansapank, 282 aktsiat; OÜ Levek osak, krooni; OÜ Vändra osak, krooni; OÜ Vändra Pumbajaam osak, krooni; OÜ Wenkaru osak, krooni. 9. Ühispank, neli arveldusarvet, kaks tähtajalist arvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Vändra palk, volikogu hüvitis. ( ). Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine Leht 9 / 23

10 1. Karl Teär. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kihelkonna Vallavalitsus (Saare maakond). 5. Ei ole. 6. Elamu koos abihoonetega Saare maakonnas Kihelkonna vallas; neli maaüksust Saare maakonnas Kihelkonna vallas (kinnistusse kandmata). 7. Sõiduauto Vaz 21074, 1985; kaubik Iž, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis; füüsilisest isikust ettevõtja tulu. ( ). 1. Indrek Tiidemann. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Saue Vallavolikogu (Harju maakond). 5. Ei ole. 6. Kaks korterit Harju maakonnas Saue vallas; kinnistu Harju maakonnas Harku vallas. 7. Ei ole. 8. AS Termoenergia nimelised aktsiad, 209 tk, 1000 krooni, krooni; EURoland Eguity Fund osakud, 94 tk, krooni; EURope Small Cap Fund osakud, 102 tk, krooni; AS Terts lihtaktsiad, 36 tk, 1000 krooni, krooni. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet, väärtpaberiarve, pensionikonto EUR. 11. Hüpoteek summas krooni intressiga 15% aastas kõrvalnõudega krooni. 12. Töötasud AS Eraküte ja AS Terts, vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Vahur Tohver. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kanepi Vallavolikogu (Põlva maakond) krooni. 6. Korter Põlvamaal Kanepi vallas; 1/2 garaaži Kanepi vallas (ühisomand). 7. Vaz 2106, Ei ole. 9. Hansapank, hoiuarve; Ühispank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk Kanepi Gümnaasiumist, tasu ainetundide eest, lisatasu majandusprobleemide lahendamise eest. ( ). 1. Mati Toomsalu. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kolga-Jaani Vallavolikogu (Viljandi maakond). 5. Ei ole. 6. Põllu- ja metsamaa Viljandi maakonnas Kõpu vallas, 813; elamumaa Viljandi maakonnas Kolga-Jaani vallas, Sõiduauto Fiat Brava, OÜ Levax osak, krooni; Viljandi Tarbijate Ühistu osak, 1831 krooni. 9. Ühispank, arveldusarve; Leie Hoiu-Laenuühistu, jooksev arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Ivar Traagel. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Vastseliina Vallavolikogu (Võru maakond) krooni. 6. Korter Võru maakonnas Vastseliina vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Rahvamaja juhataja töötasu, tasu Maarahva Laada projekti juhtimise eest. ( ). 1. Tiit Tuuleveski. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Väätsa Vallavolikogu (Järva maakond). 5. Ei ole. 6. Elamumaa Järva maakonnas Väätsa vallas, 93701:004: Sõiduauto Mazda 323, OÜ Väätsa Agro osakud, 8305 tk, 100 krooni, krooni. 9. Ühispank, hoiuarve; Hansapank hoiuarve, krediitarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis, OÜ Väätsa Agro nõukogu töötasu, AS Väätsa Prügila nõukogu liikme koosolekutasu. ( ). 1. Oskar Tuvik. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Räpina Vallavolikogu (Põlva maakond). 5. Ei ole. 6. Elamu Põlva maakonnas, Sõiduauto Opel Astra, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu esimehe hüvitis, töötasu Räpina Ühisgümnaasiumist, pension. ( ). 1. Urmas Uustallo. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Raikküla Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank, arvelduskonto. 10. Ühispank, ,72 krooni. 11. Ei ole. 12. OÜ Madelain tasu, vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Ain Vahtra. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kõo Vallavolikogu (Viljandi maakond) krooni. 6. Maatulundusmaad Viljandi maakonnas Kõo vallas, 2044, Sõiduauto Ford Fiesta, 1994; sõiduauto Mitsubishi Spree Wagon, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. ( ). 1. Taso Veere. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kareda Vallavolikogu (Järva maakond). 5. Ei ole. 6. 1/2 elamustkinnistust Järva maakonnas Kareda vallas (kaasomand). 7. Veoauto Gaz-Saz 3502, 1980 (kaasomand); sõiduauto Nissan Sunny, OÜ Profarm Eesti osak, 3500 krooni. 9. Hansapank, deebetarve. 10. Laen kahelt eraisikult, krooni. 11. Ei ole. 12. AS Peetri Põld ja Piim töötasu. ( ). 1. Mart Vene. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Peipsiääre Vallavolikogu (Tartu maakond). 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis. ( ). 1. Evi Vesik. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Kihnu Vallavolikogu (Pärnu maakond). 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Opel Omega Car, Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu hüvitis, palk Kihnu Põhikoolist. ( ). 1. Kadri-Aija Viik. 3. Vallavolikogu esimees. 4. Surju Vallavolikogu (Pärnu maakond). 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Pärnu maakonnas Surju vallas, 75601:006:0266; 75601:006:0267; 75601:006: Veoauto Gaz 53-12A 130 F, Ei ole. 9. Ühispank, arveldusarve; Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek, krooni; sõiduauto liising, krooni. 12. Vallavolikogu kompensatsioon, RMK Kilingi Metskond töötasu. ( ). 1. Hans Vinkman. 3. Linnavolikogu esimees. 4. Maardu Linnavolikogu (Harju maakond) pa, krooni. 6. Korter Harju maakonnas Maardu linnas, 9384; talumaa Jõgeva maakonnas Torma vallas, 81003; suvila Harju maakonnas Jõelähtme vallas; talumaa Jõelähtme vallas; 1/3 kaevumaast Jõelähtme vallas. 7. Sõiduauto Vaz 2102, AS Tamsalu Terko aktsiad, 600 tk, 10 krooni, 6000 krooni. 9. Ühispank, hoiuarve; Hansapank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. ( ). Leht 10 / 23 Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete avalikustamine

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

väljavõtted 2008 ja 2009 kohta.rtf

väljavõtted 2008 ja 2009 kohta.rtf VILJANDI LINNAVOLIKOGU LIIKMED Galina Agešina 6. Korter Viljandis. 7. Volkswagen Golf (1973). 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole (esitatud: 17.12.2009) Kalev Heli 6. Ei ole. 7.

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2004, 85, 0

Väljaandja: Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2004, 85, 0 Väljaandja: Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2004, 85, 0 Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid

Rohkem

Microsoft Word - LV_ja_linnavolikogu_liikmete_MHD_2012.rtf

Microsoft Word - LV_ja_linnavolikogu_liikmete_MHD_2012.rtf Pärnu Linnavalitsuse liikmete ja Pärnu Linnavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide andmed 2012 Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid Pärnu Linnavolikogu ning Pärnu Linnavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2006, 54, 0 I ja II astme kohtute kohtunike majanduslike h

Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2006, 54, 0 I ja II astme kohtute kohtunike majanduslike h Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2006, 54, 0 I ja II astme kohtute e majanduslike huvide deklaratsioonid MAAKOHTUTE KOHTUNIKUD nimi (mhd p ametikoht

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016 Keskkonnaministeerium Narva maantee 7a Tallinn e-post: keskkonnaministeerium@enviree 31072017 nr 17-12-16 Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest aastal 2016 Käesolevaga esitame ülevaate

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Võrtsjärv, Tarvastu polder,000 km. voor - ring.0.0 0: Qualifying started at 0:0: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 Meelis LIIS Mait PIKKOF Raik-Karl AARMA Kristjan KUTSAR Andre KURG Indrek PALUTEDER

Rohkem

Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 49, 0 Kohtunike a majanduslike huvide deklarat

Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 49, 0 Kohtunike a majanduslike huvide deklarat Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 49, 0 TEADE «Riigi Teataja seaduse» 4 lõike 2 alusel ja vastavalt riigiseetäri 10. juuni 2008. a resolutsioonile

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Nr

Nr Protokoll nr 65 LISA Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni 07.11.2012 koosoleku (protokoll nr 65, päevakorrapunkt nr 5) OTSUS: Teha 2012. aasta II

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Print\A4\LMergePoints.PMT

Print\A4\LMergePoints.PMT WD NAISED - PUNKTISEIS PEALE KOLMANDAT VOORU Jaanika TOROP Maria ROOP Liis TALIVERE Liisbet VAHER Kärolin SOOLEPP Kelly KANGUR Piret GILDEN WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Malevakorraldajad 2018 tulemus

Malevakorraldajad 2018 tulemus 18. aasta malevakorraldajad: 1 Noortemaleva korraldaja Alutaguse Huvikeskus 60 2 Anija Vallavalitsus Tartu Noorsootöö Keskus (vana nimi Anne 3 Noortekeskus) 401 4 5 6 Haljala Noortekeskus MTÜ 30 Hiiumaa

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga 02.01.2018.a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registrisse regist- sh sh sh asuvate reguleeriva on riigi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uur

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uur Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uurimus on valminud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929.

E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929. E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929. Lähenduste seletused: Posti-telegraafi- k o n t o r... Iseseisev keskam...fk. Posti- agentuur...

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

VÕISTLUSTULEMUSED Haapsalu rahvasprint 2019 reg.nr. 30/RHS võistlusrada: Haapsalu linn pikkus: 2400 m pinnas: 100% asfalt 2019.a. EAL KV ra

VÕISTLUSTULEMUSED Haapsalu rahvasprint 2019 reg.nr. 30/RHS võistlusrada: Haapsalu linn pikkus: 2400 m pinnas: 100% asfalt 2019.a. EAL KV ra 13.04.2019 VÕISTLUSED Haapsalu rahvasprint 2019 reg.nr. 30/RHS võistlusrada: Haapsalu linn pikkus: 2400 m pinnas: 100% asfalt 2019.a. EAL KV rahvasprindi etapp 2019.a Lääne Regiooni MV etapp 2019.a. M&L

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

EMVJKR2008.xls

EMVJKR2008.xls EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES JUUNIORIDELE kg 8 kg DMITRI GORJUŠKO (SK MARGUS UMDA (MK RISTO TEESAAR (MK NELSON) MARTTI LAUBE (TARTU K) JURI HANENKO (SK RAKVERE) ELAR VAHTER (SAAREMAA

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG 04.06.2017, Laekvere Põhikool Korraldaja - Muuga spordiklubi, Vaimar Abel Rada: asfalt. Ilm: temperatuur +16 kraadi C, tuule kiirus 3-5 m/s, kohati pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem