KASUTUSJUHEND SPLIT- ÕHUKONDITSIONEER TOOTESARI VIP INVERTER CH- S09FTXHV- B CH- S18FTXHV- B

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KASUTUSJUHEND SPLIT- ÕHUKONDITSIONEER TOOTESARI VIP INVERTER CH- S09FTXHV- B CH- S18FTXHV- B"

Väljavõte

1 KASUTUSJUHEND SPLIT- ÕHUKONDITSIONEER TOOTESARI VIP INVERTER Mudelid: CH- S09FTXHV- B CH- S12FTXHV- B CH- S18FTXHV- B Seadme õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi ja hoidke kindlas kohas alles. Toote on välja töötanud Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA

2 Seadme kirjeldus Siseseade MÄRKUS Tegelik toode võib olla eeltoodud joonisest erinev; kasutage alusena tegelikke tooteid. Kaugjuhtimispuldi nupud 1. Nupp ON/OFF (SEES/VÄLJAS) 2. +/- nupp 3. Nupp Cool (Jahutamine) 4. Nupp Heat (Kütmine) 5. Nupp Fan (Ventilaator) 6. Nupp I FEEL 7. Üles- alla kõikumise nupp 8. Nupp Mode (Režiim) 9. Vasakule- paremale kõikumise nupp 10. Nupp T- ON/T- OFF (Taimer sisse / taimer välja) 11. Nupp Clock (Kell) 12. Nupp Humidity (Niiskus) / nupp Health (Tervis) 13. Nupp X- fan (X- ventilaator) 14. Nupp Air (Õhk) 15. Nupp Light (Valgus) 16. Nupp Sleep (Uni) 17. Nupp WIFI

3 Displei ikoonide tutvustus Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus Märkus. Pärast vooluvõrku ühendamist kostub õhukonditsioneerist heli. Süttib töötamisindikaator (punane). Pärast seda on teil võimalik õhukonditsioneeri puldiga juhtida. Kui seade on sisse lülitatud, vilgub puldi displeil signaaliikoon XXX üks kord ja õhukonditsioneerist kostub piiks, mis annab märku, et õhukonditsioneerile on saadetud signaal. 1 ON/OFF (SISSE/VÄLJA) nupp Vajutage seda nuppu õhukonditsioneeri sisse või välja lülitamiseks. Pärast õhukonditsioneeri sisselülitamist süttib siseseadme töötamisindikaator (roheliselt, kuid erinevatel mudelitel võib see värv olla erinev) ja siseseadmest kostub helisignaal. 2 Nupp +/- Temperatuuri suurendamisks 0,5 C võrra vajutage nuppe + või -. Nuppe + või - alla hoides, hakkab 2 sek möödudes temperatuurinäit kiirelt muutuma. Nupu vabastamisel pärast seadistamist muutub vastavalt ka siseseade temperatuurinäidik. (Automaatrežiimis ei ole temperatuuri võimalik muuta.) Taimeri seadistamise ajal saab nuppudega + või - valida kellaaega. 3 Nupp Cool (Jahutamine) Seda nuppu vajutades hakkab seade töötama jahutusrežiimis. 4 Nupp Heat (Kütmine) Seda nuppu vajutades hakkab seade töötama kütmisrežiimis. 5 Nupp FAN (VENTILAATOR) Selle nupu vajutamine muudab ventilaatori töökiirust ringjalt järgmiselt: madal ( ), keskmine- madal ( ), keskmine ( ), keskmine- kõrge ( ), kõrge ( ),super ( ), auto (AUTO), vaikne ( ). Märkus. Kuivatamis- ja automaatrežiimis ei ole turbofunktsiooni võimalik kasutada. Unefunktsiooni käivitamisel aktiveeritakse automaatselt vaikse töötamise režiim. Kuivatamise ja automaatse kuivatamise režiimides töötab seade aeglase kiirusega. Kiirust ei ole võimalik muuta. AUTO kiiruse puhul valib seade vastavalt ümbritsevale temperatuurile automaatselt sobiva ventilaatorikiiruse 6 Nupp I FEEL Vajutage nuppu funktsiooni I FEEL käivitamiseks; puldi displeile kuvatakse. Selle funktsiooni valimisel saadab pult juhtseadmele tuvastatud õhutemperatuuri ja seade reguleerib sisetemperatuuri automaatselt vastavalt kindlaks tehtud temperatuurile. Uuesti nuppu vajutades funktsioon I FEEL sulgub ja kustub. Selle funktsiooni valimisel hoidke pult kasutaja läheduses. Ärge pange pulti kõrge või madala temperatuuriga objekti lähedale, et vältida vale keskkonnatemperatuuri tuvastamist. 7 Nupp Lihtsas kõikumisrežiimis lülitab selle nupu vajutamine sisse (kuvatakse ikoon ) või välja (ikooni ei kuvata) vasakule- paremale kõikumise funktsiooni. VÄLJA LÜLITATUD olekus korraga nuppe + ja vajutades saate valida lihtsa kõikumisrežiiim ja fikseeritud kõikumisrežiimi vahel. Lülitumise ajal vilgub puldi displeil kaks korda ikoon. Fikseeritud kaldenurgaga kõikumise režiimi puhul muudab selle nupu vajutamine vasakule- paremale kõikumise olekut järgmises järjekorras. 8 Nupp MODE (REŽIIM) Nuppu vajutades saate valida soovitud töörežiimi. AUTO - AUTOMAATNE COOL - JAHUTAMINE DRY - KUIVATAMINE FAN - VENTILAATOR HEAT - KÜTMINE Automaatse režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt ümbritsevale õhutemperatuurile. Määratud temperatuuri ei ole võimalik muuta ja seda ka ei kuvata. Ventilaatori töökiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Õhuribide kaldenurga muutmiseks vajutage nuppu /. Pärast jahutusrežiimi valimist hakkab konditsioneer töötama jahutusrežiimis. Määratud temperatuuri muutmiseks vajutage nuppe + või -. Ventilaatori töökiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Õhuribide kaldenurga muutmiseks vajutage nuppu /. Pärast kuivatusrežiimi valimist hakkab konditsioneer töötama aeglasel kiirusel kuivatusrežiimis. Kuivatusrežiimis ei ole ventilaatori töötamiskiirust võimalik muuta. Õhuribide kaldenurga muutmiseks vajutage nuppu /.

4 Ventilaatorirežiimi valimisel töötab ainult puhuri ventilaator. Ventilaatori töökiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Õhuribide kaldenurga muutmiseks vajutage nuppu /. Pärast kütmisrežiimi valimist hakkab konditsioneer töötama kütmisrežiimis. Määratud temperatuuri muutmiseks vajutage nuppe + või -. Ventilaatori töökiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Õhuribide kaldenurga muutmiseks vajutage nuppu /. (Ainult jahutusega seadmed ei saa kütmisrežiimi signaali vastu võtta. Puldil kütmisrežiimi valides ei käivita ON/OFF (SISSE/VÄLJA) nupu vajutamine seadet). Märkus. Külma õhuvoo vältimiseks ei lülitu siseseade kütmisrežiimi valimise järel 1~5 minuti jooksul tööle (tegelik viivitusaeg sõltub ruumi õhutemperatuurist). Puldilt määratav temperatuurivahemik: 16~30 C Kellaaja seadistamiseks vajutage 5 sekundi vältel nuppu + või -. Pärast nupu + või - iga vajutamist suureneb või väheneb kellaaeg 1 minuti võrra. Väärtuse kiiremaks vahetumiseks hoidke nuppe + või - pikemalt all. Soovitud ajani jõudmisel vabastage nupp. Kellaaja kinnitamiseks vajutage nuppu CLOCK (Kell). Ikoon lakkab vilkumast. Märkus. Kellaaja näitamiseks kasutatakse 24- tunni režiimi. Kahe toimingu vaheline ajavahe ei tohi ületada 5 sekundit. Vastasel juhul väljub pult seadistamisolekust. Taimeri sisse- /väljalülitamisaja puhul on toiming sama. 12 Niiskuse/tervise nupp Nuppu vajutades saate valida soovitud töörežiimi. 9 Nupp Lihtsas kõikumisrežiimis lülitab selle nupu vajutamine sisse (kuvatakse ikoon ) või välja (ikooni ei kuvata) üles- alla kõikumise funktsiooni. VÄLJA LÜLITATUD olekus korraga nuppe + ja vajutades saate valida lihtsa kõikumisrežiiim ja fikseeritud kõikumisrežiimi vahel. Lülitumise ajal vilgub puldi displeil kaks korda ikoon. Fikseeritud kaldenurgaga kõikumise režiimi puhul muudab selle nupu vajutamine üles- alla kõikumise olekut järgmises järjekorras. 10 Nupp T- ON/T- OFF (Taimer sisse / taimer välja) Nupp T- ON Nupuga T- ON saab seadistada taimeri sisselülitamisaja. Pärast nupu vajutamist ikoon kustub ja puldil hakkab vilkuma sõna ON (Sees). T- ON (Taimer sisse) seade muutmiseks vajutage nuppe + või -. Pärast nuppude + või - vajutamist suureneb võib väheneb T- ON (Taimer sisse) seadistus 1 minuti võrra. Nuppe + või - all hoides, hakkab 2 sekundi möödudes aeg kiiremini teie soovitud aja suunas liikuma. Kinnitamiseks vajutage nuppu T- ON (Taimer sisse). Displeil lakkab vilkumast kirje ON (Sees). Kuvatakse uuesti ikoon. Sisselülitamistaimeri tühistamine: T- ON käivitamisega samades tingimustes vajutage nuppu T- ON (Taimer sisse), et see tühistada. Nupp T- OFF (Taimer väljas) Nupuga T- OFF saab seadistada taimeri väljalülitamisaja. Pärast selle nupu vajutamist ikoon kustub ja puldil hakkab vilkuma sõna OFF (Väljas). T- OFF (Taimer välja) seade muutmiseks vajutage nuppe + või -. Pärast nuppude + või - vajutamist suureneb võib väheneb T- OFF (Taimer välja) seadistus 1 minuti võrra. Nuppe + või - all hoides, hakkab 2 sekundi möödudes aeg kiiremini teie soovitud aja suunas liikuma. Kinnitamiseks vajutage nuppu T- OFF (Taimer välja). Displeil lakkab vilkumast kirje ON või OFF (Sees või väljas). Kuvatakse uuesti ikoon. T- OFF käivitamisega samades tingimustes vajutage nuppu T- OFF (Taimer välja), et see tühistada. Märkus. Sees või väljas olekus saate üheaegselt valida T- OFF (Taimer väljas) või T- ON (Taimer sees). Enne T- ON (Taimer sees) või T- OFF (Taimer väljas) seadistamist tuleb teil seadistada kellaaeg. Pärast T- ON (Taimer sees) või T- OFF (Taimer väljas) seadistamist kinnitage tehtud seadistused. Nüüd lülitub konditsioneer sisse ja välja vastavalt määratud aegadele. ON/OFF (Sisse/välja) nupul ei ole seadistusele mõju. Kui teil ei ole seda funktsiooni vaja, tühistage see puldi abil. 11 Nupp CLOCK (Kell) Vajutage seda nuppu kellaaja seadistamiseks. Puldi displeil hakkab vilkuma ikoon. Märkus. Sellel seadmel see funktsioon puudub. Seda nuppu vajutades kostub põhiseadmest klõpsatus, kuid töötamine toimub algses olekus. 13 Nupp X- FAN Vajutades seda nuppu JAHUTAMISE või KUIVATAMISE režiimides kuvatakse ikoon ja siseseadme ventilaator jätkab töötamist 2 minuti vältel, et kuivatada siseseade vaatamata sellele, et olite seadme välja lülitanud. Uuesti sisselülitamisel on vaikeseadeks X- FAN OFF (X- FAN väljas). X- FAN ei ole kasutatav režiimides AUTO, VENTILAATOR või KÜTMINE. See funktsioon tähendab, et hallituse tekkimise vältimiseks puhutakse siseseadme aurustile niiskuse eemaldamiseks. Kui X- FAN funktsioon on välja lülitatud: pärast ON/OFF (Sisse/välja) nupu vajutamisega seadme väljalülitamist, jätkab siseseadme ventilaator veel umbes 2 minuti vältel aeglasel kiirusel töötamist. Siseseadme ventilaaori otse väljalülitamiseks vajutage sellel ajal nuppu X- FAN. Kui X- FAN funktsioon on välja lülitatud: pärast ON/OFF (Sisse/välja) nupu vajutamisega seadme väljalülitamist, lülitub terve seade otseselt välja. 14 Nupp Air (Õhk) Nuppu vajutades saate valida soovitud töörežiimi. Märkus. Sellel seadmel see funktsioon puudub. Seda nuppu vajutades kostub põhiseadmest klõpsatus, kuid töötamine toimub algses olekus. 15 Nupp LIGHT (Valgustus) Vajutage seda nuppu siseseadme displei valgustuse väljalülitamiseks. Uuesti sama nuppu vajutades lülitub valgustus uuesti sisse. 16 Nupp SLEEP (Uni). Seda nuppu vajutades saab valida režiimid Uni 1, Uni 2, Uni 3, Uni 4 või siis unerežiim üldse tühistada. loobu Režiimides Uni 1 ja Uni 2 töötab õhukonditsioneer vastavalt reale algseadistatud temperatuurikõveratele. Uni 3 - unekõver seadistatakse kasutaja enda poolt: Olles režiimis Uni 3, vajutage pikalt nuppu AIR; pult läheb isikupärastatud une seadistamisse. Puldi taimeri piirkonnas kuvatakse 1 hr ja valitud temperatuuri piirkond 88 näitab viimase unekõvera vastavat temperatuuri ja vilgub (esimene sisestamine kuvab tootja algse kõveraseadistusväärtuse); (2) Vajutage nuppe + ja -, et valida vastav temperatuur. Seadistamise järel vajutage kinnitamiseks nuppu AIR. (3) Nüüd hakkab puldile kuvatud taimeriaeg suurnema automaatselt 1 h võrra (st 2 hr või 3 hr... või 8 hr ). Valitud temperatuuri piirkond 88 kuvab viimati valitud unekõvera vastava temperatuuri ja vilgub; (4) Korrake sammu (2) ja sammu (3) kuni 8- tunnine temperatuuriseadistus on lõpule viidud; seejärel on unekõver edukalt

5 seadistatud. Pult jätkab seejärel algse taimeriaja näitamist ja temperatuuri piirkonda kuvatakse algselt valitud temperatuur. Uni 3 - unekõvera väljakutsumine kasutaja seadistatud unerežiimis: Kasutaja saab kutsuda välja seadistatud unekõvera vastavalt unekõvera seadistamismeetodile. Sisestage isikupärastatud une seadistus, kuid ärge muutke temperatuuri. Seejärel vajutage nuppu seadistuse kinnitamiseks nuppu AIR. Märkus. Kui eelkirjeldatud seadistamise või väljakutsumise protseduuri käigus ei vajutata 10 sekundi jooksul ühtegi nuppu, väljub pult automaatselt kõvera seadistamisest ja taastab seadistamise või väljakutsumise toimingu ajal nuppu HEATING (kütmine) vajutades puldi algse displeinäidu. Vajutades nuppe ON/OFF (Sisse/välja), MODE (Režiim), HUMIDIFY (Niisutamine), SLEEP (Uni) või COOLING (Jahutamine), väljub seade samuti unekõvera seadistamisest. Uni 4 on Siesta- režiim. Valitud temperatuur muutub automaatselt vastavalt siesta omadustele. Unerežiim keelatakse pärast voolukatkestust õhukonditsioneeri taaskäivitumisel; unvefunktsiooni sisselülitumisel lülitatakse sisse ka vaikne ventilaatorikiirus. AUTO- režiimis ei ole unefunktsiooni võimalik valida. 17 Nupp Wi- Fi 3 sekundi vältel seda nuppu vajutades saab funktsiooni sisse ja välja lülitada. Kui välja lülitatud seadme puhul vajutada nuppe Mode (Režiim) ja WiFi, saab lähtestada wi- fi režiimi parameetreid ja avada wi- fi funktsiooni. Nupukombinatsioonide tutvustus Funktsioon X- FAN See funktsioon tähendab, et hallituse tekkimise vältimiseks puhutakse siseseadme aurustile niiskuse eemaldamiseks. 1. Kui X- FAN funktsioon on välja lülitatud: pärast ON/OFF (Sisse/välja) nupu vajutamisega seadme väljalülitamist, jätkab siseseadme ventilaator veel umbes 2 minuti vältel aeglasel kiirusel töötamist. Siseseadme ventilaaori otse väljalülitamiseks vajutage sellel ajal nuppu X- FAN. 2. Kui X- FAN funktsioon on välja lülitatud: pärast ON/OFF (Sisse/välja) nupu vajutamisega seadme väljalülitamist, lülitub terve seade otseselt välja. Automaatse töötamise režiim AUTO RUN Selle režiimi valimisel ei kuvata LCD- displeile valitud temperatuuri; seade valib vastavalt toatemperatuurile automaatselt sobiva töötamisviisi ja muudab keskkonna mugavaks. Lukustus Samaaegselt nuppe + ja - vajutades saab klahvistikku sisse ja välja lülitada. Kui pult on lukustatud, on sellele kuvatud ikoon. Kui sellises olukorras vajutada mõnda nuppu, vilgub märgis kolm korda. Klahvistiku lukust vabastamisel märgis kustub. Fahrenheiti ja Celsiuse kraadisüsteemi vahetamine Vajutage ajal, kui seade on välja lülitatud korraga nuppe MODE (Režiim) ja - ning saate lülituda C kraadidelt F kraadidele. Puldi displeile kuvatakse aku laetuse tase. Kui vilgub, vahetage patareid uute vastu; vastasel juhul ei saa pult korralikult töötada. MÄRKUS Suunake puldi signaalisaatja kasutamise ajal siseseadme vastuvõtuakna suunas. Puldi ja siseseadme vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 8 m. Puldi ja siseseadme vahel ei tohi olla segavaid esemeid. Ruumis, kus on päevavalguslampid või traadita telefon, võib signaal kergelt häiruda; pulti tasub kasutamise ajal hoida siseseadme lähedal. Patareide vahetamisel vahetage need sama mudeli patareidega. Kui te ei kavatse pulti pikemat aega kasutada, võtke patareid puldist välja. Kui puldi või siseseadme displei on hägune või näit puudub, vahetage palun patareid välja. Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti) Erifunktsioon Kuidas juhtida õhukonditsioneeri või lisaseadet pärast paaristamist nutitelefoni või tahvelarvutiga: Kõigepealt: enne nutiühendusfunktsiooni kasutamist veenduge, et teie nutitelefon või tahvelarvuti kasutab standardset Androidi või ios operatsioonisüsteemi. Rakendusprogrammist leiate konkreetse versiooni. Seda õhukonditsioneeri saab ühendada kuni 4 nutitelefoni või tahvelarvutiga. 1. Installige oma nutitelefoni/tahvelarvutisse G- Life. 1. meetod. Link Androidi jaoks: Life_android_2.0.6_ apk 2. meetod. Skanniga QR- koodi ja laadige rakendus otse alla (kui teie seade ei ole ühilduv, laadige rakendus alla mõne teise rakenduse abil). Kasutamisjuhend 1. Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage puldil nuppu ON/OFF (Sisse/välja), et õhukonditsioneer sisse lülitada. 2. Vajaliku režiimi valimiseks vajutage nuppu MODE (Režiim): AUTO (Automaatne), COOL (Jahutamine), DRY (Kuivatamine), FAN (Ventilaator), HEAT (Kütmine). 3. Vajaliku temperatuuri valimiseks vajutage nuppe + või -. (Automaatrežiimis ei ole temperatuuri võimalik reguleerida). 4. Ventilaatori vajaliku töökiiruse valimiseks vajutage nuppu FAN (Ventilaator): automaatne, aeglane, keskmine või kiire kiirus. 5. Ventilaatori puhumisnurga valimiseks vajutage nuppu SWING (Kõikumine). Puldi patareide vahetamine 1. Vajutage puldi tagaküljel sümboliga märgistatud kohta joonisel näidatud viisil ja suruge patareisektsiooni kate noole suunas välja. 2. Vahetage 7 (AAA 1,5V) kuivpatareid ja veenduge, et + ja - poolused on õiges suunas. 3. Pange patareisektsiooni kate tagasi oma kohale.

6 3. meetod. ios- süsteemi kasutajad saavad otsida Apple'i App Store'ist rakendust G- Life. Õnnestunud installimise järel näete järgnevat pilti. Järgnev on iphone 6 alusel koostatud näide. (Rakenduse liides võib olla erinev, kuna seda uuendatakse või kasutatakse erinevates operatsioonisüsteemides. Vt tegelikku rakendust.) 7. Pärast nime ja parooli muutmist klõpsake seda tagasi naasmiseks; kuvatakse viipväli ja seejärel klõpsake muutmise lõpuleviimiseks OK. Samal ajal naaseb tarkvara tagasi liidesesse Air- Conditioner (Õhukonditsioneer) ja õhukonditsioneeriloend kustub. 2. Lülitage sisse õhukonditsioneeri WiFi: Lülitage sisse õhukonditsioneer. Veenduge esmalt, et pult on paaristatud. Seejärel vajutage puldil vähemalt 3 sekundit nuppu "Wi- Fi". Kui kuvatakse Wi- Fi ikoon, tähendab see, et Wi- Fi- funktsioon on sisse lülitatud. 3. Sisestage oma telefoni Wi- Fi- seadistus ja otsige raadiovõrku nimetusega G- xxxxxxxx. Näitena kasutame koodi G- A0B Ühendage seade võrku. 8. Väljuge rakendusest ja sisestage oma telefoni Wi- FI seaded. Seejärel näete võrku, millele andsite just nimeks G- myhome. Klõpsake sellel ja sisestage võrguga liitumiseks 6. sammus seadistatud parool. 4. Võrku ühendamiseks sisestage algne parool või Sisenege uuesti tarkvaraliidesesse. Samal ajal viiakse lõpule teie õhukonditsioneeri lühimaa kaugjuhtimise seadistamine. 5. Avage rakenduse tarkvara ja klõpsake Refresh. Süsteem ühendub automaatselt õhukonditsioneeriga. Klõpsake juhtimisfunktsiooni sisselülitamiseks. Klõpsake liidesel ja tarkvara lülitub kaugjuhtimisliidesele. Tähelepanu! muutke esimese seadistamise ajal ära võrgu nimi ja parool! 6. Libistage alumine funktsiooniriba valikule Settings (Seaded) ja klõpsakse sellele internetiseadete sisestamiseks. Klõpsake Network Setting (Võrguseaded) ja sisestage dialoogiväljale Login (Sisselogimine) kasutajanimi ja parool (vaikimisi kasutajanimi ja parool on admin), et siseneda võrgunime (näiteks G- myhome) ja parooli (vt manust) muutmiseks valikusse Network Setting (Võrguseaded): turvarežiimi ja parooli juhised). Kuidas konditsioneeri WiFi- moodulit lähtestada: Lülitage seade puldist välja ja eraldage konditsioneer vooluvõrgust. Seejärel ühendage uuesti vooluvõrku. 1 minut hiljem vajutage üheaegselt nuppe WiFi ja Mode (Režiim). Kui konditsioneerist kostub piiks, tähendab see, et WiFi- moodul on edukalt lähtestatud. Tähelepanu. Nuppe on võimalik kasutada ainult 2 minuti jooksul. Sagedasemate võrgu seadistamise tõrgete analüüs: 1. Lühimaa juhtimise tõrgete tekkimisel kontrollige üks haaval järgmisi artikleid! Veenduge, et konditsioneer on vooluvõrku ühendatud; Veenduge, et konditsioneeri WiFi- funktsioon on sisse lülitatud ja töötab normaalselt; Veenduge, et teie telefoni WiFi on valinud õige konditsioneeri; Lähtestage puldiga ja seadistage seejärel alates 3. sammust uuesti.

7 Pidage meeles: 1. Õhukonditsioneeri WiFi- funktsooni käivitamine kestab umbes 1 minuti. 2. Õhukonditsioneeril on mälufunktsioon. 3. Neil mudelitel puudub kaugmaa juhtimine. Täpsemate funktsioonide kirjeldustega tutvumiseks vt puldi vastavat kirjeldust. Funktsioone Purify (Puhastamine), Humidify (Niisutamine), Air exchange (Õhuvahetus) saab kasutada spetsiaalse õhupuhastaja ja niisutaja paigaldamisel. Sellel seadmel puudub seade E- heater. Põhiliidesel funktsioonide tutvustus 1. Režiim: kasutatakse õhukonditsioneeri töörežiimi valimiseks. Võite vastavalt vajadusele valida režiimiks Auto (Automaatne), Cooling (Jahutamine), Drying (Kuivatamine), Fan (Ventilaator) või Heating (Kütmine). Täpsemate kasutusjuhistega tutvumiseks vt puldi vastavat kirjeldust. 3. Swing (Kõikumine): üles ja alla ning vasakule ja paremale kõikumine; fikseeritud kaldenurga puhul on need kaks kõikumisblokki omavahel ühendatud; täieliku kõikumise puhul aga eraldatud. Üles ja alla kõikumise seadistamisel lülitab programm piirkondliku kõikumise funktsiooni välja. Vasakule- paremale kõikumise valimine ei avalda piirkondlikule kõikumisele aga mingit mõju. 2. Temperatuur: kasutatakse temperatuuri seadistamiseks. Valige sisetemperatuur vastavalt oma eelistusele. 3. Ventilaatori kiirus: kasutatakse ventilaatori töökiiruse valimiseks. Kui müra kohandamise funktsiooni toimimise ajal jahutamis- või kütmisrežiimis ventilaatori töökiirust reguleerida, lülitub müra kohandamise funktsioon automaatselt välja. Täpsemate kasutusjuhistega tutvumiseks vt puldi vastavat kirjeldust. 4. Advanced (Täpsem): täpsemate seadete liidesesse sisenemisel on teil võimalik seadistada funktsioone Sleep curve (Unekõver), Regional Swing (Piirkondlik kõikumine), Noise (Müra) ja Power saving (Energiasääst). Sleep curve (Unekõver): unekõvera hulka kuuluvad režiimid DIY mode (Iseseadistamise režiim), Traditional mode (Traditsiooniline režiim), Expert mode (Ekspertrežiim) ja Siesta mode (Siestarežiim). Iseseadistamise režiimis DYI mode on teil endal võimalik määrata temperatuuri ja aega. Automaat- ja ventilaatorrežiimis ei ole unekõvera funktsiooni võimalik sisse lülitada. Kuivatamisrežiimis on võimalik valida ainult režiimi Traditional mode (Traditsiooniline režiim). Rakenduse tarkvara põhifunktsioonide kirjeldus 1. Preset (Algseadistamine): sisaldab funktsioone Timer On (Taimer sees) ja Timer Off (Taimer väljas). Kasutaja saab seadistada Timer On (Taimer sees) ja Timer Off (Taimer väljas) väärtusi vastavalt enda tegelikele vajadustele. Regional Swing (Piirkondlik kõikumine): Funktsiooni Regional Swing (Piirkondlik kõikumine) sisenemisel saab kasutaja seadistada seda vastavalt ruumi tegelikule suurusele. Vajutage nuppu Air flow position (Õhuvoolu positsioon) ja teil on võimalik muuta ventilaatori puhumispiirkonda, liigutades õhukonditsioneeri ikooni vasakule ja paremale vastavalt seadme tegelikule paigalduskohale. 2.Functions (Funktsioonid): seadistusliidesesse sisenemise järel on teil võimalik lülitada sisse ja välja funktsioone Light (Valgustus), Purify (Puhastamine), X- fan ja Turbo ning seadistada režiime Silent (Vaikne), Humidify (Niisutamine), Air exchange (Õhuvahetus) jt. Kasutaja saab liigutada inimest kujutavat ikooni piirkonna üheksas paanis vastavalt sellele, kuhu soovitakse, et ventilaator oma puhumispiirkonna kehtestaks. Funktsiooni Regional Swing (Piirkondlik kõikumine) saab välja lülitada üles- alla kõikumisega. Üles- alla kõikumine on regionaalse kõikumise puhul võimalik vaid jahutamis- ja kütmisrežiimides. Vasakule- paremale kõikumisalal on seos mobiiltelefoni poolt määratud õhukonditsioneeri

8 asendiga. Vasakule- paremale kõikumise asend võib olla asümmeetriline, mis on tavapäraseks nähtuseks. Funktsiooni Avoid people (Inimeste vältimine) saab vastavalt kasutaja isiklikule kogemusele kas sisse või välja lülitada. Õhukonditsioneeri paigalduskohast ja seadistusparameetritest olenevalt võivad esineda kõrvalekalded, mis on aga täiesti tavapärasteks nähtusteks. Hooldamine ja puhastamine HOIATUS! Elektrilöögi vältimiseks lülitage enne õhukonditsioneeri puhastamist seade välja ja eraldage vooluvõrgust. Elektrilöögi vältimiseks ärge peske õhukonditsioneeri veega. Ärge kasutage õhukonditsioneeri puhastamiseks volatiilseid vedelikke. Siseseadme välispindade puhastamine Kui siseseadme välispind on määrdunud, on soovitatav see kuiva või niiske pehme lapiga üle pühkida. MÄRKUS Ärge eemaldage paneeli selle puhastamisel. Noise (Müra): siseseadme kohandatud müra funktsiooni saab seadistada vastavalt konkreetsetele isiklikele nõudmistele. Erinevate mudelite puhul võivad üksikasjalikud reguleerimisvahemikud olla erinevad. Puhastage filter 1 Avage paneel Avage paneel teatud nurga alla (vähem kui 60 ; ärge kasutage paneeli avamiseks jõudu) noolega näidatud suunas paneeli kahelt küljelt. 2 Eemaldage filter Eemaldage filter nagu on näidatud joonisel. Power saving (Energiasääst): energiasäästmise navigeerimisrežiimi sisselülitamisel tuvastab õhukonditsioneer automaatselt ruumi sisetemperatuuri ja välistemperatuuri. Üheaegselt reguleerib õhukonditsioneer energia kokkuhoidmiseks, koormuse oleku alusel automaatselt sagedust, ventilaatori töökiirust ja valitud temperatuuri. 3 Puhastage filter Kasutage filtri puhastamiseks tolmuimejat või vett. Kui filter on väga määrdunud, kasutage puhastamiseks vett (temperatuuril kuni 45 C) ja pange filter seejärel jahedasse ja varjulisse kohta kuivama. 4 Paigaldage filter Paigaldage filter oma kohale ja sulgege kindlalt paneelikate. (Lukustuse kontrollimiseks vajutage noolega näidatud kohta (1).) Töötamine avariiolukorras Kui pult on kadunud või kahjustatud, kasutage õhukonditsioneeri sisse- ja väljalülitamiseks lisanuppu. Üksikasjalik kasutamisjuhend on järgmine. Nagu joonisel näidatud, kasutage õhukonditsioneeri sisse- või väljalülitamiseks lisanuppu. Kui õhukonditsioneer on sisse lülitatud, töötab see automaatrežiimis. HOIATUS. Kasutage nupu vajutamiseks isoleeritud eset Hoiatus Filtrit tuleb puhastada kord iga kolme kuu möödudes. Kui töötamiskohas on palju tolmu, tuleb puhastamist tihendada. Vigastuste vältimiseks ärge puudutage labasid pärast filtri eemaldamist. Deformeerumise või süttimisohu vältimiseks ärge kasutage filtri kuivatamiseks lahtist leeki ega fööni. MÄRKUS Kontrollige enne kasutamishooaega 1. Kontrollige, kas õhu sisse- ja väljalaskeavad on takistustevabad. 2. Kontrollige, kas õhulüliti, pistik ja pesa on heas seisukorras. 3. Kontrollige, kas filter on puhas. 4. Kontrollige, kas välisseadme paigalduskronstein on kahjustatud või korrodeerunud. Kui on, võtke ühendust edasimüüjaga. 5. Kontrollige, kas äravoolutoru on kahjustatud. MÄRKUS Kontrollige pärast kasutamishooaega 1. Ühendage lahti vooluvarustus. 2. Puhastage filter ja siseseadme paneel. 3. Kontrollige, kas välisseadme paigalduskronstein on kahjustatud või korrodeerunud. Kui on, võtke ühendust edasimüüjaga.

9 Teave ümbertöötlemise kohta 1. Paljud pakkematerjalid on taaskäideldavad. Palun utiliseerige need vastavas taastamiskeskuses. Rikete analüüs Üldnähtuste analüüs 2. Kui soovite terve õhukonditsioneeri utiliseerida, võtke õige utiliseerimisviisi osas ühendust kohaliku edasimüüjaga või pidage nõu kohaliku hoolduskeskusega. Palun kontrollige järgmisi punkte enne, kui asute hooldust tellima. Kui tõrget ei õnnestu kõrvaldada, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või kvalifitseeritud tehnikutega. Nähtus Kontrollige Lahendus Kas eksisteerib tugevaid segajaid (näiteks staatiline elekter, ebastabiilne elekter)? Tõmmake pistik välja. Pange pistik umbes 3 minuti möödudes tagasi ja lülitage seade uuesti sisse. Kas pult on signaali vastuvõtmise vahemaa piires? Signaali vastuvõtmiskaugus on 8 m. Kas puldi ja seadme vahel on takistusi? Eemaldage takistused. Siseseade ei suud vastu võtta puldi Valige sobiv nurk ja suunake pult siseseadme vastuvõtmisakna Kas pult on suunatud vastuvõtuakna suunas? signaali või puldil ei ole mingit mõju. suunas. Kas puldi tundlikkus on madal, kas näit on udune või puudub näit üldse? Kontrollige patareisid. Kui patareid on liiga tühjad, vahetage need välja. Puldi kasutamisel ei teki mingit näitu? Kontrollige, kas pult ei ole kahjustatud. Kui on, vahetage välja. Kas samas ruumis on päevavalguslamp? Liikuge puldiga siseseadmele lähemale. Lülitage päevavalguslamp välja ja proovige seejärel uuesti. Kas siseseadme õhu sisse- või väljalase on blokeeritud? Kõrvaldage takistused. Siseseadmest ei tule õhku Kütmisrežiimis ei jõua sisetemperatuur Pärast määratud temperatuuri saavutamist lõpetab siseseade õhu määratud temperatuurini? väljapuhumise. Kas kütmisrežiim lülitati alles natukene aega tagasi sisse? Külma õhu väljapuhumise vältimiseks käivitatakse siseseade alles mõne minuti möödumisel, mis on täiesti tavapärane nähtus. Voolukatkestus? Oodake kuni vooluvarustus taastub. Kas pistik ei ole korralikult pesas? Pange pistik korralikult pesasse. Kas õhulüliti on katkestunud või kaitse läbi Paluge spetsialistidel õhulüliti või kaitse välja vahetada. põlenud? Õhukonditsioneer ei saa töötada Kas juhtmestikus on rike? Paluge spetsialistidel see välja vahetada. Kas seade käivitati vahetult pärast väljalülitamist? Oodake 3 minutit ja lülitage seade seejärel uuesti sisse. Kas puldil on valitud õige funktsioon? Lülitage funktsioon uuesti sisse. Siseseadme õhu väljalaskest väljub udu Kas sisetemperatuur ja õhuniiskus on kõrged? Põhjuseks on siseõhu kiire jahutamine. Mõne aja möödudes siseõhu temperatuur ja niiskus vähenevad ja udu kaob. Automaatrežiimis ei ole temperatuuri võimalik reguleerida. Kui Kas seade töötab automaatrežiimis? Määratud temperatuuri ei ole võimalik soovite temperatuuri reguleerida, valige erinev töörežiim. reguleerida Teie vajalik temperatuur ületab määratud temperatuurivahemiku? Valitav temperatuurivahemik: 16 C~30 C Pinge on liiga madal? Oodake kuni taastub normaalne pinge. Jahutamise (kütmise) mõju on liiga väike? Tekkivad ebameeldivad lõhnad Õhukonditsioneer hakkab ootamatult töötama Välisseadmel on aur "Vee voolamise" heli Praksuv heli Kas filter on määrdunud? Kas valitud temperatuur on sobivas vahemikus? Kas uks ja aknad on lahti? Kontrollige, kus võiks olla lõhnaallikas, näiteks mööbel, sigaretid jms. Kontrollige, kas on segavaid asjaolusid nagu äike, juhtmeta seadmed jms. Kas kütmisrežiim on sisse lülitatud? Kas õhukonditsioneer lülitati just sisse või välja? Kas õhukonditsioneer lülitati just sisse või välja? Puhastage filtrit. Reguleerige temperatuur lubatud vahemikku. Sulgege uks ja aknad. Kõrvaldage lõhnaallikas. Puhastage filtrit. Katkestage vooluvarustus, taastage vooluvarustus ja lülitage seade uuesti sisse. Kütmisrežiimis sulatamise ajal võib tekkida auru, mis on täiesti tavaline nähtus. Heli tekitab seadme sees voolav külmaagens; tegemist on täiesti normaalse nähtusega. Heli tekitab temperatuuri muutumise tõttu paneelide või teiste detailide paisumisest/kahanemisest põhjustatud hõõrdumine. Tõrkekood Juhul, kui õhukonditsioneeri olek on normaalsest erinev, hakkab siseseadme temperatuurinäidikul vilkuma vastav tõrkekood. Tõrkekoodide tähenduse kohta lugege lähemalt järgmisest tabelist. Tõrkekood E5 E8 E6 U8 H6 C5 F1 F2 Tähendus Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole. Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole. Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole. Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole. Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole. Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole. Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole. Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole. Märkus. Toodutest erinevate tõrkekoodide puhul võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikutega.

10 HOIATUS! Järgnevate olukordade tekkimisel lülitage õhukonditsioneer välja, katkestage koheselt vooluühendus ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud hooldustehnikutega. Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustatud. Töötamise ajal kostub tavatuid helisid. Automaatkaitse katkestab sageli vooluvarustuse. Õhukonditsioneerist tuleb kõrbemislõhna. Siseseade lekib. Ärge parandage ega taaspaigaldage konditsioneeri iseseisvalt. Kui õhukonditsioneer töötab tavatutes tingimustes, võib see põhjustada rikete, elektrilöögi või süttimisohu.

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

PORTATIIVNE_kasutusjuhend_EST.pdf

PORTATIIVNE_kasutusjuhend_EST.pdf KASUTUSJUHEND Sümbolite tähendused OHT! Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine lõppeb surma või tõsise vigastusega. PORTATIIVNE ÕHUKONDITSIONEER Mudelid CH-M09K6S - jahutamine NSP19-12A3 CH-M10K7B

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B Tähtsamad omadused Mugavuse ja energiasäästu huvides NUTIKAS SILM NUTIKA

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Mitsubishi SRK 20_50ZGX kasutusjuhend (Eesti).pdf

Mitsubishi SRK 20_50ZGX kasutusjuhend (Eesti).pdf KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE SRK20ZGX-S rrrrk 3ZE-S SRK35ZGX-S SRK7 4G ZE-S SRK25ZGX-S SRK50ZGX-S KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI See kliimaseade täidab EMÜ direktiive 89/336/EEC, LV direktiive 73/23/EEC

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

01_OM_MSZ-FH (ENG) (1)

01_OM_MSZ-FH (ENG) (1) INVERTER ÕHKSOOJUSPUMBAD SISESEADE KASUTAMISEKS SISERUUMIDES MSZ-FH25VE (MUZ-FH25VEHZ) MSZ-FH35VE (MUZ-FH35VEHZ) Kasutusjuhend Kasutajale seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend põhjalikult

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Operation manuals

Operation manuals FDXM5F3V1B FDXM35F3V1B FDXM50F3V1B FDXM60F3V1B FDXM5F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9 Eesti Sisukord Sisukord 1 Info käesoleva dokumendi kohta Süsteemi kirjeldus.1 Komponendid... 3 Kasutamine

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

User reference guide

User reference guide ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB Eesti Sisukord Sisukord 1 Üldised ettevaatusabinõud 2 1.1 Info kasutusjuhiste kohta... 2 1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus...

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Manual PC 9 D,GB,F

Manual PC 9 D,GB,F 289105/2 SIGMA PULSOMEETER PC 9 PULS COMPUTER TOPLINE G E R M A N Y WWW.SIGMASPORT.COM WWW.SIGMASPORT.COM PC 9 SIGMA EUROPA: SIGMA Elektro GmbH Dr.- Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt a.d.w. Tel.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Manual PC 15 D,GB,F

Manual PC 15 D,GB,F 281503/2 SIGMA PULSOMEETER PC 15 PULS COMPUTER TOPLINE G E R M A N Y WWW.SIGMASPORT.COM WWW.SIGMASPORT.COM PC 15 SIGMA EUROPA: SIGMA Elektro GmbH Dr.- Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt a.d.w. Tel.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem