Sannakombit vanalt Võromaalt Läte: Lõunõ-Eesti perimüse portaal põimukuun 2011

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sannakombit vanalt Võromaalt Läte: Lõunõ-Eesti perimüse portaal põimukuun 2011"

Väljavõte

1 Sannakombit vanalt Võromaalt Läte: Lõunõ-Eesti perimüse portaal põimukuun 2011 Sannakombit ja uskmisi RKM II 308, 129 (20) < Karula khk., Koobassaare k., Keeni t. - Mall Hiiemäe < August Kivirähk, s (1973) Sisestas Eva- Kait Kärblane 2001, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003 Sauna kütta lepapuuga. Tõrvane teeb sauna mõrudaks. Kasetohk ka. RKM II 308, 131/2 (30) < Karula khk., Koobassaare k., Keeni t. - Mall Hiiemäe < August Kivirähk, s (1973) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2001, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003 Saunavesi ei tohi olla keenu. Kui on keenu, siis hakkab ihu sügelema. E 9124(4) < Rõuge khk -? (?) Sisestas USN Kontrollis, redigeeris Mare Kõiva Saunas ei pühita suud, lähed ruttu vanaks. H II 51, 451 (41) < Rõuge khk. - P. Ruga (1894) Sisestas Salle Kajak 2004 Ku sannakeresekivi paukva, saava ristkädsi (varud). H II 51, 451 (42) < Rõuge khk. - P. Ruga (1894) Sisestas Salle Kajak 2004 Lagunõs viht sannan arr, sõs kutsutas pia vadõris. H III 15, 486 (5) < Rõuge khk. - Jaan Gutves (1891) Sisestas Salle Kajak 2004 Ku puulpäävä (laup.) sannast ärr tuldas, sõs pandas käsikuga (kippiga) vesi lava pääle ja viht manu, selle et sõs tulõ pühä Maarja ja mõsk hinäst. RKM II 22, 44 (1) < Räpina khk., Naha k. - Juta Sulengo < Aliide Aruste, s (1949) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005 Sannah ei tohi ütelda "kuum", võisõ ütelda ainult "soe" või "lämmi". ERA II 63, 457 (69) < Urvaste khk., Urvaste v., Verioja t. - Richard Viidebaum < Pauliine Jeret (s. Kõdar), 73 a. (1933) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda, redigeeris Maarja Oras Ku kerisele vett (lõuna) visati, üteldi: Mõru vällä, makus sisse! ERA II 69, 254/5 (15) < Urvaste khk., Urvaste v., Verioja t. - Anna Jeret < Pauline Jeret, 73 a. (1933) Sisestas USN, kontrollis Mare Kalda, redigeeris Kadi Sarv Puulpäva õdagu es tohi ilmaski peran päiva sannan olla, sõs es olõ vesi, millega innast mõsksõd, vaid tuu oll joba "veri", Jeesusõ veri, kellega innast sõs mõsksõd. Uskligu inemise es tii midägi puulpääva õdagu peran päeva. Pääväga pidi sannan oltu käütü ja kõik tettü, mis tettä oll. Üteldi et põrguhaudki hingäs puulpävä õdagu. Kui sanna minti, sõs kui naisõ inne lätsi, sõs viskive edimädse lõuna ja lugõsiva: "Mõru välla, makus sisse, karm poisõ katsu sisse." Sannan ollõn pidid ruttu mõskma ja virk olõma, muidu lätsind mustas tagasi. Virk mõsksõ indä ja avit vanenõmbid inemisi ka mõskõ. Vihtõn loeti iks: "Aitäh, aitäh viituujällõ, vihahaudjällõ, sannakütjällõ, sausüüjällõ, aitäh-aitäh! Armas Jeesukõnõ, jää jälile ja astu asõmallõ, (mõsõ iin) vihu iin ja vihu perän, lasõ meid vaeseid patatseid vahel vihtu" (mõskõ). Kui tõnne vihtsõ sinnu, sõs pidid lugõma: "Käe kerges, silmä selges, jala nobõs, andku Jumal sullõ hääd sõnna suhtõ ja tarka miilt pähä." RKM II 53, 13/4 (3) < Urvaste khk. - Leili Kannukene (1956) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis Mare Kõiva 2005 Kui saunas teisel selga hõõrutakse, siis ütleb see, kellel hõõrutakse, et Aitümmä! Käe kerges, silmä selges, au kõrges, igä pikäs! ERA II 262, 646 (44) < Räpina khk., Veriora v., Kirmse k. - Daniel Lepson < Jaan Karpson, 82 a. (1939). Sisestas Pille Parder 2002 Kui sannah kedäge arstitas, tasotas, vai muudö sälgä lüvväs, sis ei tohi tenätä arstkat, muudö ei saa api. E X 23 (105) < Räpina khk. - M.J.Eisen < E.Hektor Sisestas Pille Parder 2003 Vanas kuus vaja sauna minna vihtlema, siis ei hakka ihu sügelema. ERA II 143, 374 (28) < Rõuge khk., Haanja v. - Jaan Gutves < Jaan Gutves, s (1937) Sisestas Salle Kajak 2002, redigeeris Mare Kalda "Kis täämbä sanna kütt? Nu um väega nuur kuu: nakas kõik kihä süütmä!" RKM II 148, 239/40 (13) < Tallinna l. < Rõuge khk. - Juuli Ruus < Juuli Ruus (1962) Sisestas Salle Kajak 2002, parandas Anne Kaaber 2002, kontrollis Kairika Kärsna 2003 Ebausk. Kui saunast tuldi, siis pidi hästi palju vett jooma. See oli selleperast, et kui ära sured ja põrgusse lähat, siis seal pidi väga kuum olema ja siis tahad juua, aga seal ei anta ju vett ka. Nii palju pidi siis vett antama, kui palju sa maa peal peale sauna oled joonud. 1

2 Vihtust RKM II 347, 138 (41) < Räpina khk., Leevaku k. - Mall Hiiemäe < Leida Häidson, s (1980) Sisestas Salle Kajak 2008, kontrollis Salle Kajak 2008 Enne jaanipäiva viha teet, siis on rohuviha, pääle jaanipäiva on hariliku. E < Karula khk., Karula v. - Johannes Vähi, Valga Poeglaste Gümn. õpil. < Marie Kõvask, 73 a. (1931) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005 Enne jaanipäeva tehtud vihad olla ka viheldes tervisele hääd. RKM II 348, 37 (17) < Räpina khk., Köstrimäe k. - Erna Tampere < Tani Lepon, 96 a. (1980) Sisestas Salle Kajak 2008, kontrollis Salle Kajak 2008 Sannavihtu tetti sis, kui puuleht om täis kasunu. Kuust tähtsust es ole. Vanast käve vihakaupmees talust tallo vihtu müümah. Kuurma oll pääl ja sõitse ringi. E (1) < Rõuge khk., Tsooru v., Oina veski - Märt Siipsen (1896) Sisestas Salle Kajak 2003, kontrollis ja parandas Mare Kõiva 2003 Vana usk: Vihtu ei või keegi naesterahvas kinni köitetud paaris sauna viia. Ta peab neid enne sauna viimist lahti päästma. Ei tee ta seda, siis sündivat ta enesele ehk tema lähema sugulasele kaksikud lapsed. ERA II 26, 409 (73) < Rõuge khk., Tsooru v. - Herbert Tampere < Liisa Purgi pabereist (1930) Sisestas Salle Kajak 2001, kontrollis Kadi Sarv, korrektuur Viire Villandi Vihta ei tohi keegi naesterahvas paaris sauna viia. Kui ta seda teeb, saavad temal enesel ehk sugulastel katsiku latse. H III 15, 487 (10) < Rõuge khk. - Jaan Gutves (1891) Sisestas Salle Kajak 2004 Ku viha paarin (kokku köidedult) sanna vijäs, sõs saa selle maja naasil katsiku; inne sanna viimist piäd nä vallalõ lõikama. Vihtlõmine ja teno Latsi vihtlemise ja uhtmisõ man üteld sõna: RKM II 53, 203 (2) < Urvaste khk.,sangaste v., Restu II k. - Salme Kaarus < Aliide Kaarus, s (1956) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis Mare Kõiva 2005 Kuidas lapsi saunas vihutakse Kui last saunas pesetakse, antakse esimene löök vihaga (viht) pähe, muidu hakkavad riided kiiresti lagunema. Seejärel üteldakse: Sopp, sopp, pojakõnõ, kiltris, kubjas, ei mitte kutsu Kolga vargas. Varõsõlõ valu, harakalõ halu, mustalõ linnulõ muu tõbi. RKM II 70, 396/7 < Urvaste khk. - Elfriede Siil (1945/55) Sisestas ja redigeeris Mare Kõiva 2006 Urvatamissalmidel Urvastes on mitmeti sarnasust vihtlemissõnadega, mis omakorda jällegi tõendab, et need kaks (urvatamine ja vihtlemine) peavad olema üheliigilised mõisted. Kui endisajal Urvastes viheldi lapsi, siis vihtleja (näit ema) ütles järgmised vihtlemissõnad, kui ta vihtles last: Ait, ait, ait! Käe kerges, silmä selges, jala virgas juuskma. Harakalõ halu, varõssõlõ valu, mustalõ tsirgulõ muu tõbi. Need sõnad lausuti vihtlemise kui tegevuse ajal, mitte enne ega pärast vihtlemist. Märkus 1: halu-sõna on värsivormiline moonutus hala-sõnast, kuna värsi lõpul oleva sõna (valu) tõttu tekib siseriim (halu). Seega siin halu = hala 'hädakaebus, kurtmine'. RKM II 210, 181 (56b) < Räpina khk., Rasina v., Matsisaare k., Kagova t. - Mall Proodel < Ida Poska, 84 a. (1966) Sisestas Salle Kajak 2006, kontrollis Mare Kõiva 2007 Latsi vihoti: Tsopa-tsopa soone pääle, aitäh hnna rootsu pääle, mõrripidi ja surripidi. Vana Sääru Mari kui meid vihtle, siis too alati lauli: Mõrripidi ja surripidi. ERM 151, 75 (1) < Rõuge khk., Kasaritsa v., Kabuni k. - Alide Tirol < Mari Kabun (1920) Sisestas Merje Susi 2001, kontrollis Salle Kajak 2007 Vihtlemise laul. Sip, sip seerekese, Vip, vip veerekese. Punane poisse meelest Mesine meeste meelest Ubina hõngu Marja makkus Poisi pääle paimenda. RKM II 62, 179 (9) < Vastseliina khk., Pulli k. - Elmar Päss < Olga Grünthal, 77 a. (1956) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis Mare Kõiva 2005 Vanaimä, kui sannah viht: Sopp, sopp sanna, viitkas saardas, ei mitte kutsa kolgas vargas! 2

3 RKM II 364, 182 (19) < Vastseliina khk., Räbo k. < Sute k. - Kristi Salve < Hilda Piirisild, 75 a. (1980) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2007, kontrollis Mare Kõiva 2008 Latsi vihuti iks, lellanase imä ütel: Sirges, virges, targas, kuulsas! Mi lauli jal, et: Pundsu, küüdsä, küüra, kühma! Sis sai vihakantsuga ka ropsata. EÜS IX 1451 (35) < Räpina khk., Räpina v., Kõnnu k. - A. O. Väisanen, A. Nirk, R. Tamm < Mari Noorhani, 67 a. (1913) Sisestanud USN, kontrollis Mare Kõiva 2010 Saunas vihtlemise laul. Sipa-sipa siiri pite, vipa-vipa viiri pite. Seh-seh sitamulk, nah-nah naba vars. RKM II 394, 148 (19) < Paide l. < Rõuge khk., Kasaritsa v., Palometsa k. - Leida Aaresild < Leida Aaresild, s (1985) Sisestas Salle Kajak 2002, kontrollis Anne Kaaber 2003, parandas Kairika Kärsna 2003 Laps saunas. Ema pesi saunas tütart ja luges: "Sirgõs, virgõs, üle külä kuulsas." Kade naabrinaine aga nõidus sauna taga: "Krüntsü, prüntsü, krüntsü, prüntsü." RKM II 394, 148 (20) < Paide l. < Rõuge khk., Palometsa k. - Leida Aaresild < Leida Aaresild, s (1985) Sisestas Eva- Kait Kärblane 2007, kontrollis Mare Kõiva 2009 Lapsele valati saunas pärast pesemist vett peale ja öeldi: Mi' lats üles, vesi alla Mi' lats üles, vesi alla. RKM II 394, 148/9 (21) < Paide l. < Rõuge khk., Palometsa k. - Leida Aaresild < Leida Aaresild, s (1985) Sisestas Eva- Kait Kärblane 2007, kontrollis Mare Kõiva 2009 Last õpetati saunakütjale tänulik olema. Laps pidi ütlema: aitüma sannakütjäle, aitümä viituujälõ, aitümä vihahaudjalõ, aitümä sausüüjälõ, aitüma aitüma. RKM I 31, 273 (9) < Rõuge khk., Kasaritsa k. - Tuuli Eksin (1993) Sisestas Salle Kajak 2009 Saunas käies ütles ema, kui meile loputamise ajal vett peale valas: Lats üles ( üles - tõusva tooniga), vesi alla! ( alla - langevaga). ERA II 126, 588 (29) < Rõuge khk., Rogosi v., Murati m. - Amanda Raadla < Otto Mintka, s (1936) Sisestas Salle Kajak 2002, redigeeris Mare Kalda Ku ämmämuur om latse vasta võtnu ja lätt sanna laude pääle vihtma, sis viht ta kergelt last ja luge: "Sopu, sopu soone pääle, keväjädse kindsu pääle, kiltris, kubijas ja varessile rüüvlis." RKM II 364, 190 (20) < Vastseliina khk., Mära k. - Kristi Salve < Helena Pant, s (1980) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2007, kontrollis Mare Kõiva 2008 Ku latse olli mõstu, naati uhtma, sis üteldi: Vesi alla, latse üles! Ku vihtlejas oll tütrik, sõs tennäti: RKM II 135, 668 (4) < Urvaste khk. - Ülo Khõukna, Antsla keskkooli õpilane < Aleks Roht, 70 a. (1961) Sisestas Salle Kajak 2005, kontrollis Mare Kõiva 2007 Vihtleja tänu Saunas luges vihtleja järgmist: Suur tänu sannakütjale, sausüüjale, viituujale, vihahaudjale. Käe kerges, silmä selges. Kosja mingu, tõse tulgu, kolmanda saisku kua takan. Hõrakmarja hõngulise, mustikmarja muulise. RKM II 227, 372 (7a) < Urvaste khk., Kärgula m. - Regina Praakli < Anna Vaher, 68 a. (1967) Sisestas Salle Kajak 2006, kontrollis Mare Kõiva 2007 Ja kui nuur tüdrik vihel vanna, sis vana ütel viil perrä: Soovin sulle pal lo nuurmehi, kosja tulgu, tõse mingu, attümä, attümä! 3

4 ERA II 22, 803 < Räpina khk., Orava v., Rebasmäe k. - Linda Rebane < Liine Siilbaum, 49 a. (1930) Sisestas USN, kontrollis ja redigeeris Mare Kalda Sopp, sopp, tütrekene, maaska maulises, ubina hõngulises, meeste meelest mestses, poiste poolest punatsõs; sopp, sopp, tütreke, kosjä tulku', tõõsõ' minku' kolmanda kullõlgu kua takah. RKM II 348, 126/7 (8) < Räpina khk., Aravu k. - Erna Tampere < Adeele Pungar, 69 a. (1980) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2001, kontrollis Mare Kõiva 2008 Pruutele loeti vanast sannan: Aituma, aituma, aituma, sauna kütjäle, maaska maolises, ubina hõngulises, kosa tulgu, tõsõ minku, kulmanda käigu kulleman. Tuhat saani tuleman, sada saani saisman. RKM II 348, 218 (20) < Räpina khk., Tooste k. - Erna Tampere < Salme Härsberg, 72 a. (1980) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2001, kontrollis Mare Kõiva 2008 Kui sauna mindi ja teised saunas olid sis üteldi: "Jumal sekka!" Saunalised ütlesid vastu: "Jumal hää mees!" Tänati: aituma saunakütjale, aituma veetoojale, aituma vihahaudjale. Tütarlastele üteldi veel nii: Kosja' tulku, teise minku, kolmanda kullelgu kua takah. RKM II 62, 124 (6) < Rõuge khk., Lõvaski t. - Elmar Päss < Alide Raudsepp, 56 a. (1956) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis Mare Kõiva 2005 Sanna laul (Vihtlemisel tänati tütarlast) Aitumma, aitumma, aitumma! Kosja' tulgu, tõisõ' mingu, kolmanda' maah kullelgu. Tapelgu tanumih, vihelgu värävih'. Mustika muudu, hõrahka hõngu, sinililli niakko! Mäne poiss näo näge, tuu perrä naard! Aitumma, aitumma, aitumma! Vanaema tänusõnad noorele neiule vihtlemise eest, mida öeldi ilma viisita. Küsimusele, "kas mänestki pruuki ol'l' tuu man?", vastati: "ei olõ parla meeleh!" ERA II 156, 576/7 (11) < Rõuge khk., Kasaritsa v., Lõvaski t. < Rõuge khk., Saaluse v., Voki k. - Ludvig Raudsepp < Mari Raudsepp, 68 a. (1937) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2001, kontrollis Kadi Sarv, parandas Lennart Peep Aitumma! aitumma! Koso tulgu, tõõsõ mingu kolmanda' maah kullõlgu, tapõlgu tänävil, vihõlgu värävil, Muskka muudu, hõrahka hõngu Sinililli näkko! Määnepoiss tuu näo näge tuu perrä naard: Hahhahhaaa...! Aitumma! aitumma! Koso tulgu jne. Seda värssi loetakse saunas, kui selga tõmmatakse vihaga üksteisel, lugeja on see, kellel selga vihaga tõmmatakse ja ta loeb nii ruttu, et selja tõmbaja (hästi) arugi ei saa. Harilikult loevad seda naised. RKM I 28, 446 < Rõuge khk. - Tiiu Kõiv < Oja Liisu (1992) Sisestas Salle Kajak 2009 Lgp. rahvaluule kogujad. Kirjutan teile salmikese, mida lugesid vanemad naised noortele tüdrukutele saunas, kui noored vanadel selga pesid. Salm on pärit Võrumaalt Rõuge vallast Väike-Ruuga külast kus emas minu ema - sündinud a., aga salmi lugeja oli Oja Liisu. Aituma, aituma käe kerges, silmä selges, hääd hobõst tii sõita hääd miist üü maada. Aituma, aituma. 4

5 Sannan es tohe H I 2, 565 (26b) < Rõuge khk., Vastse-Kasaritsa v. - Jaan Orav (1888) Sisestas Salle Kajak 2004 Laupäeva õhtul ei tohi perast päikese looja minekut enamb keegi saunas vihelda, sest kõik see vesi mis siis saunas on, peab veri olema ja niipea kui päike looja lähab, tulevad vanad kurjad ennast vihtlema ja verega ennast pesema. Ka on Jumalat vasto suur patustamine hilja saunas käik. H I 6, 62 < Rõuge khk. - P. Ruga (1894) Sisestas Salle Kajak 2004 Üle pää tohe ei kiägi sanna kusda, saava käed higidses, ei püsü mõõgõl käen ja sanna loetas kah pühäs majas nink sääl ei tulõvat kellelgi määnestki kurja mõtet ette, sest et sääl egäl ütel esigi tööd ja toimedamist küll olõvat. H I 2, 565 (26) < Rõuge khk., Vastse-Kasaritsa v. - Jaan Orav (1888) Sisestas Salle Kajak 2004 Saunas käies ei tohi sauna kusta, siis hakavad käed higistama. Teise päle ei tohi puhuda, siis sellest saab palju paisid. H I 2, 574 (35) < Rõuge khk., Vastse-Kasaritsa v. - Jaan Orav (1888) Sisestas Salle Kajak 2004 Tule hoones, tuas, kuas, saunas ei tohi vilistada, siis on tulekahju tulemas. Sanna man tohtõrdusõ ja latsi ilmalõ tuuminõ: E (55) < Rõuge khk. - Märt Siipsen (1895) Sisestas Salle Kajak 2003, kontrollis ja parandas Mare Kõiva 2003 Reedine päev on ka halv päev sellepärast, et vanast jo see päev kohtumõistmise ja nuhtluse päevaks oli määratud, kuna sel päeval üle Liivimaa külma sauna köeti, kuna siis jälle laupäeval kuumas saunas haavu sai arstitud. RKM II 22, 45 (2) < Räpina khk., Naha k. - Juta Sulengo < Aliide Aruste, s (1949) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005 Kupuarstile oli meisterdatud salm: Minti sauna, anti süvvä', panti pauna kodo viia. Umbõs 50 aastat tagasi oll siin olnu veel lausuja. Meie küläh oll ka üts, kes hussisõnu mõist. Vanembad andsivad lastõle edäsi. Kes kõrra joba tõõsele edasi andsõ, sis enam es mõjo. E 54987/8 < Kanepi khk., Kooraste v., Kella k. - August Voldemar Kõrv < Jette Kõrv, 46 a., Johan Kõrv, 54 a. (1924) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005 Kui laps ei võta jalgu alla Kui ma poisike olin, siis oli mul vend Robert väikene laps, kuid nii vana ja suur, et oleks ammu juba kõndima pidand, kuid ta ei hakand veel kõndima, kõneles küll. Siis tuli tsõtsõ Mari meile ja talle räägiti, et ei tea mis saab, ei lähe teine kõndima ega lähegi. Tsõtsõ õpetas, et mässi talle kolm humalavart jalgu ümber üksteisest kõrgemal, siis mine istu sauna eeskoja välimisele lävele lapsega. Teine suurem poiss mingu läve juurest minema ümber sauna vastu päiva. Läve juure jõudes ütelgu see: "Tere, tere, vanaema!" Sa pead siis vastama: "Jumal appi!" Pääle teretamise peab poiss küsima: "Mis sa teed?" Sa vasta vasta, et: "Lõigun äijä kammitsaid." Selle pääle lõika üks humalavars katki ja viska tulle. Teine ja kolmas kord tehke kõik veel niisama, siis vabaneb laps äijäkammitsaist. Ema tegi nii, mina olin see umber sauna käija ja teretasin igakord nagu kästud, ja poiss hakkas tõepoolest pärast kõndima, kuid kas ta nüüd tolle pärast hakkas, ei taha uskuda, kuid tsõtsõ ja ema uskusid seda kindlasti. Mina olin tol ajal veel väike ka ise ja noor, ma ei teadnud uskuda ega mitte uskuda. *Äiä(äiö)kammits - kuradikammits H II 60, 660/1 (2) < Vastseliina < Setu khk. - Jaan Sandra (1897). Sisestanud Ave Tupits 2002 Ka soetõbi om latsõ man üts hirmus viga, kah väikukõnõ suuga hoorikõllõs ja habi, niigu susi mõnt lammast, ehk voonakõist, ja hiidüskelles, hünkelless, nii rängaste et ka rinda saijs suuhõ võtta.- Viga saavat tuost, kui imä rasõkõt-ollõh, kas sutt heidüs, ehk kunagi timä jällgi pääle johus, uma käümä-pääl olõgi aol. Arstmine om: Kütä pikse lüödüiste puijõga sann, ja vihu sääl last, ja pooda jo inne otsitüisi soe-sittu, lämmä vie sisse, nink mõsõ tuoga last. Saavat ka abi.- Ehk kui viel tuo avitaij - kanna last kolm neläpäävä õdagut rist-teie pääle, ja võta ka paar tõisi naisi üteh, nink hagõgõ sii last, niigu määnest suust sutt,- sis ummõhtõ abi soomolda jääij. H II 62, 350 (6) < Vastseliina < Setu - Jaan Sandra (1899) Sisestas Ave Tupits 2002 Tsea-tõbi om latsil üts ränk haigus, mis paljo elos iäs rinnust ragisema teep. Viga saap latsele säält, kui imä ettekaemada kombel tsika jalaga lööp ehk tõukap, ja sest saava latse rindu tsea-harjase midä kõgi mõistlik imä umale latsele vias ei jätä. Lats vijas targa arstjaga sanna, kes sääl kuumah lõuneh last seebi ja maarja iaga mõsep, nink viel mitme muu sala tarkuse teel tseaharjase latse rinnust vällä võtap. ERA II 69, 256/7 (15c) < Urvaste khk., Urvaste v., Verioja t. - Anna Jeret < Pauline Jeret, 73 a. (1933) Sisestas USN, kontrollis Mare Kalda, redigeeris Kadi Sarv Sannan võeti lastõl harjasid. Tetti rüäjahust ja viist paks taignas, panti hapnõma ja lasti kõvastõ hapus minnä. Sõs määriti latsõ pää paksult tollõ kannõgõ hapu taignaga kokku ja panti hõrrõ linnäsõst rõivast tannu pääle ja kangõn kuuman vihuti, seenis kui tuu hapu taignas kisksõ juusõkõsõ lastõl pistu. Sõs kakuti nuu juusõ kõiki juurdõga lastõl vällä, nuu oli harjassõ, kellel võtmada jäivä, tuul läts pää lubiraiga vai jäi muidu haiguse kätte. RKM II 428, 236 (10) < Rõuge khk. < Tartu l. - Mare Kõiva < Valdeko Viljasoo, u. 35 a. (1988) Sisestas Salle Kajak 2002 Väikestel lastel võeti harjaseid. Määriti pärmitaignaga kokku, linane riie pandi ümber ja vihuti. Linane riie oli siis hästi täis neid igasuguseid. Vanaema kõneles seda. 5

6 ERA II 126, 168/9 (49) < Rõuge khk., Laitsna-Rogosi v., Vaarkali k. < Rõuge khk., Sänna v. - Amanda Raadla < Jaan Pallo, s (1936) Sisestas Salle Kajak 2002, redigeeris Mare Kalda Lastel har aste vihtminõ. Imä pan d maarjaiäd ja rüajahu kokku, sis nakas tuu kohisemä. Sis määriti tuu pudruga sannan latsi ja vihuti. Tuu võtt har asõ vällä. "Häraste vihtmist" on kohapeal tuntud veel järgmiselt: Panti pärmi ja püülijahu, tuu hapatedi ja määriti tuuga sannan latsi. Lastele laotedi rõivas pääle ja vihuti har assid läbi rõiva. RKM II 22, 21 (4) < Räpina khk., Meelva k. - Juta Sulengo < Liine Konsap, s (1949) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005 Paarinädalaselt viidi laps sauna vihtlema. Pead viheldi, et ei saa raigane (kõõmane). Kui laps parajasti saunas oli, sis tuli meesterahvas ukse pääle koputama ja küsis: "Kas laps lasõp ilusasti vihtu?" Vastati: "Hästi." See pidi ka hästi lapsõ tervise pääle mõjuma. AES, MT 259, 34/7 < Rõuge khk., Hurda k. - H. Keem < Ann Pettai (1938) Sisestas Salle Kajak 2003 Sünnitamisest sauna tähtsusest haiguste puhul. Ku inemisel ol'l säänest soonõ haigust, sõs küteti sann. Sääl tedä vihuti ja tasuti. Tuu ol'l kõgõ parõmb toolõ soonõ haigusõllõ. Väikese' latsõ tuudi kõik sannahn. Ku naanõ haigõss jäi, panti sannaahi palama. Tuu tähendäss tuud, et tel midä tulõman iks ol'l. Sõs panti sannaahi palama, et haigõ sanna saa tuuss suurõss hadäaoss. Sõs õi' kuulõ' tedä muu'. Sääl ol'l tiä katõgese vanainemisega', kiä latsõ vasta võt't. Latsõ' tuudi vanast kõik sannahn. Imä ol'l latsõga' terve nädäli päevi sannahn, nigagu' tä tõisi manu' tuudi. Sõs imä es tohe' kuus' nädälit minnä' lavva manu'. Tiä ol'l ropp. Tiä uma ka ropp. Puul'tõist kuud, nikvva umma' tel uma' olõmise' man. Tuu tähendäss tuud, et puul'-tõist kuud perän last tel uma' juuskva'. Ku väikene lat's vasta võetass, sõs lat's tulõ är'. Sõs tulõ peräst viil tunni vai katõ peräst üt's säänä kraam, kun lat's um kasunu', kun lat's um sisehn kasunu'. Tuud üldäss, et tõsõpoolõ', vanainemine pand nuu' puhta nartsu sisse. Pand nä' kohegi' korgõhe ja kuiva paika, kust neid üt'ski' kätte es saa'. Vana kauss panti kummalõ pääle, modu kass vii är'. Sõs tulõva' latsõl määntseki' hädä', ku mõni elläi tuud saa är' võtta'. Tiä piät sinnä' kausi ala är' kuiuma ja tuhass minemä. Kudä videlämmä jääss, sõs ül'ti, et latsõlõ lüü sääntse' vis'trigu' ja sääntse' esieräligu' naha haigusõ'. Tuu ol'l õigõ kah. Selle et neid nüüd pillõldass, selle umma' lat'sil hädä' kah. Puul'-tõsõ kuu peräst ol'l naanõ terve' jäl'. Sõs ol'l jäl' kõrran kõik. Ega vanast õs lasta' naist ilma tööldä' olla'. Katõ päävä peräst nakass naanõ joba lat'silõ rõivakõisi parandamma ja tühä iist iks liigutamma. Nigagu joud nakass kõvõmbass minemä. A söögi manu' es lasta'. No pilluv tõsõpoolõ' tsiku kätte. Säält tulõva' no mõnõ inemise' viil! Ma uma imä lat'si näi. Näi kõik, mis tet'ti neidega. Kõik latsõ' ol'li kangõ', hätä es olõ' ütelgi' midägi'. Telle esi' tuudi süüki kokku. Nigu Jeesusõ imäle vanast tuudi. Targa' tul'li' hummugumaalt ja tõiva' joba ummi an'dit. Nii telle kah. Kõik tul'li' jo kaema väikeist last. Vai sõs sääntsel aol kiä tühä käega' tul'l. ERA II 262, 647 (46) < Räpina khk., Veriora, Kirmse k. - Daniel Lepson < Jaan Karpson, 82. a. (1939) Sisestanud Eve Ehastu 2001 Kui lats sünnüs, näütüses tütärlats, sis mindas tävvekuu neläpäiv õdago vai üüse sanna ja kistas tedä kolm kõrda läbi meesterahva pökse ja üteldäs tuu toomingu man: "Ilosas kuulsas, poiste meelest armsas". Mõnõlõ küll mõovat, egalõ ütele joht mõo õi. Mii ümbrüskonna vanainemise pallö jätä ei ütelegi tütärlatsõlõ tuud viguret tegemätä. Kiä kuulsa ei olõ ja poosi ei käüvä, ütledäs iks nii, tuud jätete läbi pökse kiskmata". Sannan sündümise man peet kunts ERA II 143, 583/5 (3) < Rõuge khk., Kasaritsa v., Soe k. - Ludvig Raudsepp < Peeter Puustusmaa, s (1936) Sisestas Salle Kajak 2002, redigeeris Mare Kalda Kunsttükk. 90 aastat tagasi. Vahtsõliina mõisa kubija naine nakas last sünnütäma. Inne latsõsünnütämist küteti sann ja' tetti närtsast kas tütarlatse vai poisikõso pupp, sääne, määnest last taheti. Tuu vana naisterahvas, kes tuud last vasta tull võtma, tuu läts sanna ja' nakas tuud puppi kuiva vihaga vihtma. Esi lugi man: "Kubijas, kiltris, üle valla valitsõjas!" (Seda ütelust korrati mitu korda.) Vanast kubijas ja kiltri olli väega tähtsä mehe'. Näide käeh oll suur võim. Ma olli koirapoiss ja' ma kulsi, et mis sääl sannah tetäs. Nigu vanast õks akõndo iih olli tropuse vai "pajalavva", sis ma lei rusikuga tuu är' ja tsussi pää asõmõlõ. Eesi ma ütli: "Üsätses aganas, kutsakolga vargas!" Ku' tütarlats sündu, sis kutsuti tuud "üsatses aganas". Poisikõist kutsuti "Kutsakolga vargas Lihasuitsutamisest: RKM II 208, 167 (1) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda Liha ei tohi' suitsutada' kasujal kuul, suitsuda' tulõ vanal kuul, ku kuu kahanes. Kasujal kuul lei' na' ussi'. RKM II 208, 30 (13) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005 Liha suitsutaminõ om tävvel kuul, kuival aol, sis ei lää liha hallitama. RKM II 364, 148 (3c) < Vastseliina khk., Kapõra k. < Kambja khk., Haaslava k. - Kristi Salve < Hilda Frey, 75 a. (1980) Sisestas Elmo Piir 2008, kontrollis Salle Kajak 2008 Liha suitsutati, kui olli kuu kaksteist päiva vana. RKM II 364, 281 (1) < Vastseliina khk., Marga k. - Kristi Salve < Aino Sulg, 60 a. (1981) Sisestas Elmo Piir 2008, kontrollis Salle Kajak 2008 Tuu olli vast nii, et pehme aig om, kui om täiskuu, ja kõva, kui noorkuu. Lihasuitsutamine olli täiskuuga, sis ei lää halvas. Vana kuuga tulli viha tetä, ku noore kuuga, sis nakas sälg sügelema. Vana kuuga om pehmem pesemine. RKM II 348, 65 (5) < Räpina khk., Kirmsi k. - Erna Tampere < Ksenia Jõks, 81 a. (1980) Sisestas Salle Kajak 2008, kontrollis Salle Kajak 2008 Noorel kuul tapeti, vanal kuul suitsetati liha. Sis olevat liha jaksam. Vanal kuul suitsetati, siis seisab liha. 6

7 RKM II 308, 137/8 (2) < Karula khk., Koobassaare k., Keeni t. - Mall Hiiemäe < Olga Kivirähk, s (1973) Sisestas Eva- Kait Kärblane 2001, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003 Seatapmine on täiskuuga, suitsetamine jällegi täis- või vana kuuga, muidu on liha like, aja vett välla ja läheva mädanema, ussi lätve sisse. Sann ja puugi tegemine RKM II 364, 392 (2) < Vastseliina khk., Kivioru k. - Kristi Salve < Therese Raudmann, s (1982) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2007, kontrollis Mare Kõiva 2008 Olna säändse puugi, nakasi kraami tuuma. Sannah vannuti är, tuu inemine, kel puuk olli, tuu iks kuigi tõot. Sis nakas kraami tooma puuk, muido es too. Sanna vannust kombist ja tähendüisist Urvastõ perimüse perrä: RKM II 70, 373/400 (8) < Urvaste khk. - Elfriede Siil (1945/55) Sisestas Salle Kajak 2007, kontrollis Salle Kajak 2007, redigeeris Luule Krikmann 2007, parandas Salle Kajak 2007 Pikem tekst urbepäeva kommetest, milles on esitatud seoseid ka saunaga ja vihtlemisega (valiku koostaja märkus):... Võnnust on teada, et endisajal oli seal saun ikka laupäeva õhtul köetud ja pärast päikese loojangut (s.t. õhtul või öösel) käidi saunas, sest arvati, et kui päikese ajal oleks saunas käidud, siis oleks päike saunaskäijaid naernud ja must oleks ihu külge jäänud. Kuigi eesti rahva mütoloogia pakub suhteliselt enam sellekohaseid näiteid, et saunas püüti ära käia päeval, õhtupoolikul või õhtul, ikka enne ööd, enne keskööd, siis ei loe need näited midagi, sest siin esineb algse olukorra moonutus, milleks on otsustavalt kaasa mõjunud ristiusk, teo- ja pärisorjus ja veel muudki asjaolud. Esitatud väite ulatuslikum käsitlus ja analüüs, mis ei kuulu siia, suudaks seda täie võimsusega tõestada. Niisiis urvatamine toimus öösel, s.t. ajal, millal paganlike esivanemate arusaamise järele iga mütoloogiline toiming saab oma tõelise elujõu, võimsuse. Teiseks on oluline märkida, et urvatamine põhijoontes meenutab vihtlemist, et need kaks - urvatamine ja vihtlemine - peavad algselt võrsuma ühest ning samast allikast, sellele vaatamata, et mõlemate puhul esineb ka terve rida erinevaid jooni.... Üldse arvati mitmel pool, et alles siis, kui jalad ja tallaalused on oma osa saanud, võib muude kehaosade vihtlemisega alata. Järelikult sedaliiki urvatamine, kus urvatatakse ainult jalgu või tallaaluseid, on otsekui vihtlemise algusfaas, millest vihtlemisel lähtutakse. Ja on ka põhjust arvata ning oletada, et Eestis on olnud maakohti ja aegu, mil urvatati kogu paljast ihu, alates tallaalustest ja lõpetades peaga, täpselt niisama kui vihtlemisel. 6) Pärast urvatamist urvakimpu ära ei visatud (Kristjan Neumann, Liine Aman). Urvakimp meenutab siin jälle vihta vihtlemisel. Nõos, Tarvastus ja mujal valitses ka komme, et vihta ei tohtinud pärast vihtlemist ahjukütmiseks ahju visata, vastasel korral tekkivad ihule kärnad.... 8) Oluline on, et urvatamisel ükski urb katki ei läheks ega varre küljest lahti ei tuleks (Kristjan Neumann). Nagu juba öelnud oleme, tähendavad urvad pajuokste küljes elavat, kasvavat puud maagilise jõu allikana, siis on ka arusaadav, et sellise jõuallikaga peab ettevaatlikult ümber käima, sest urbade purustamine jne. tähendaks siin vägivalda jõuallika vastu, see aga tooks häda kaela. Niisamuti kardeti ka, et varre küljest lahtitulnud urvad satuvad otse paljale ihule, misläbi saadakse kasu asemel kahju. Paistus arvati vihalehtede puhul, et kui vihaleht jääb vihtlemisel ihu külge, siis tuleb sellest häda.... 9) Keda urvatati, too andis urvatajale muna või paar. Kes ei andnud, too pidi lubama anda, siis ei olnud häda midagi - ei jäänud haigeks (Liine Aman). Ohvriande kajastusena esineb siin muna või lubamine muna anda. Ohvrianne peab olema tingimata antud - kas või lubamise näol. Tähelepanuväärne on, et urvatatav ei avalda urvatamise puhul mitte mingisugust tänu; kui ta seda teeks, siis avaldaks ta tänu urvatajale. Kuna aga urvataja on samasugune inimene nagu urvatatav, siis järelikult ei kuulu tänu mitte urvatajale, vaid kõrgemale võimule - haldjale. Urvataja on tõeliselt vahemees urvatatava ja haldja vahel - otsekui muistne tark, ohvripreester või nõid, kes oli vahemeheks ohvriandja ja ohvrisaaja vahel. Nii nagu too siis, nii ka hiljem urvataja avaldab tänu ohvrisaajale - haldjale. Täpselt samasugune oli lugu vihtlemise puhul, kui üks teist vihtles: tänu ütles vihtleja, mitte viheldav. Kui urvatamise puhul ohvrianne peab olema tingimata antud (kas või lubamise näol), siis niisamuti esines see vihtlemise puhul; mis ilmneb eriti sellise vihtlemise puhul, kui mingisuguse maagilise jõu abil teatud eesmärki taotleti, näit. haigusest terveksvihtlemise, neidude mehelevihtlemise, mõrsja naiseksvihtlemise jm. puhul. Ohvriandena vihtlemisel esineb vesi, viht, õlu jne ) Urbepäeva laupäeva õhtul esines Urvastes ka asemekohtade ümbervahetamisi, nii et üks läks teise koha peale magama (Kristjan Neumann). See teade kajastab mitmeid tähtsaid asjaolusid. Mainime neist üht. Asemekohtade ümbervahetamine toimus sellepärast, et urvataja ei saaks esmajoones urvatada oma lemmikuid, pailapsi, armualuseid. Tähendab - peeti tähtsaks asjaolu, keda esimesena urvatatakse (varematel aegadel teadlikult, hiljem - ebateadlikult). Nähtavasti arvati, et urvatamise võim on esmakordse urvatamise puhul kõige suurem, korduva urvatamise tagajärjel aga mitte, vaid muutub koguni negatiivseks - hukatuslikuks. See asjaolu viitab selgesti maagilise vihtlemise, hiiepuulehtede ja -okstega arstimise poole. Keegi ei tahtnud vihelda teise poolt viheldud vihaga, olgu maagilise või ka muu vihtlemise puhul. Põhjus: kardeti hädasid ja haigusi, mis eelmise vihtleja poolt välja viheldud, kuid mis võiksid järgnevale vihtlejale edasi antud saada. Edasi antud saada mitte infektsiooni, vaid maagilisel teel. B. Russowi, Th. Hjärne (Hiärn), A. W. Hupeli ja rea teiste autorite kaudu on teada, et kuigi eestlased muistsetest pühadest paikadest (salud, metsad, metsasalud, üksikute puudega paiknevad kohad) ei julgenud puulehtegi võtta, niisama kui nad ei julgenud hiiepuud puudutada, hiiepuu alt enesele midagi võtta hiiepuude raiumisest ja okste murdmisest rääkimata, ometi võis haiguste arstimiseks hiiepuulehti ja -oksi tarvitada, hiiepuu alt mulda võtta jne., mida ka tehti. Niisamuti on teada, et kes vastu võttis need hiiepuulehed ja -oksad, mida keegi teine oli juba arstimiseks tarvitanud, võttis omale hukatuse kaela. Nii on siingi tähtis, et hiiepuulehti ja -oksi tarvitatakse esmakordselt, s.t. enne, kui neid keegi tarvitanud on. Seesama joon kajastub siis mõnevõrra ka urvatamise puhul. 7

8 12) Pärast pühi viidi urvatamiseks tarvitatud urvakimp rukkiorase pääle. Teised jälle panid urvakimbu saunalava alla nurka mõne anuma sisse; siis kui karja esimest kord karjamaale aeti, võeti nood urvad saunalava alt välja ja käidi nendega ümber loomade. Pärast, kui kari oli karjamaale läinud, pistis perenaine urvakimbu sipelgate pessa, et loomad alati üheskoos püsiksid, eriti küll kiini ajal (Kristjan Neumann). Tähendab urvad, mis urvatamise teel olid oma positiivse maagilise võimu kaotanud (s.t. nad olid otsekui reostatud), viidi saunalava alla nurka, kus nad said tagasi oma positiivse maagilise võimu. Alles seejärel võeti nad saunalava alt välja, käidi ümber loomade jne. Nagu siit (Kristjan Neumanni ja Liine Amani jutustusest) vaieldamatult nähtub, on urbadel ja urvatamisel kindel seos saunaga, mida meie eespool juba mitmeti tõestanud oleme ja veelgi enam tõestada suudame. Liine Amani jutustusest ei selgu, kuhu pandi urvakimp lõpuks, kuid Kristjan Neumanni jutustusest siiski nagu selgub, et see pisteti sipelgate pessa, kuhu see arvatavasti jäigi. Nii see on: urvakimpu laokile, vedelema ei jäetud, vaid peideti vastavasse kohta, nimelt sellisesse kohta, mis ei ole urvakimpu reostav. Veelgi vanemal ajal see põletati ära, et tema läbi ei tuleks häda ühelegi elavale. 13) Arvati, et kui urbepäeval keegi külla tuli ja talle pakutud urvaoksad vastu võttis, kas või üheainsa oksa, siis võttis ta omale ja sugulastele häda või õnnetuse kaela. Kui külaline ühtki oksa või urba vastu ei võtnud, jäid häda ja õnnetused pakkuja juurde (Liine Aman). Selgub, et pärast urvatamist on oksad või urvad oma positiivse maagilise võimu kaotanud, nad omavad nüüd negatiivset maagilist võimu, mis toob vaid häda ja õnnetusi. Seegi viitab maagilise vihtlemise, hiiepuulehtedega ja -okstega arstimise poole, millest oli juttu eelmises lõigus. Teadagi kasutati sellist (negatiivse maagilise võimuga) urvakimpu peamiselt vihavaenlaste, halbade või kadedate inimeste puhul, et neile häda ja õnnetusi kaela saata. Siiski on andmeid, et urvakimpu tarvitati muilgi juhtumeil, isegi heade ja sõbralike inimeste puhul, kui urvakimbu omanik ise oli näruse iseloomuga (kade teiste inimeste õnnele). 14) Urvatamisel urvataja luges ka urvatamissõnad.... Urvatamissalmidel Urvastes on mitmeti sarnasust vihtlemissõnadega, mis omakorda jällegi tõendab, et need kaks (urvatamine ja vihtlemine) peavad olema ühesuguse algupäraga, peavad olema üheliigilised mõisted. Kui endisajal Urvastes viheldi lapsi, siis vihtleja (näit. ema) ütles järgmised vihtlemissõnad, kui ta vihtles last: Ait, ait, ait! Käe kerges, silmä selges jala virgas juuskma. Harakõlõ halu, varõssõlõ valu, mustalõ tsirgulõ muu tõbi. Need sõnad lausuti vihtlemise kui tegevuse ajal, mitte enne ega pärast vihtlemist. Märkus 1: halu-sõna on värsivormiline moonutus hala-sõnast, kuna värsi lõpul oleva sõna (valu) tõttu tekib siseriim (halu). Seega siin halu = hala 'hädakaebus, kurtmine'. Kui endisajal Urvastes täiskasvanud inimene ise end vihtles, siis ta ütles vihtlemise kui tegevuse ajal järgmised vihtlemistänusõnad: Aituma, aituma, aituma viituujalõ, vihahaudjalõ, sausüüjäle. Aituma, aituma, aituma! Märkus 2: sau tähendab ses vihtlemistänus arvatavasti saunavingu (karmu, suitsu), auru või kõikide nende segu, kuna algselt puudusid iseseisvad sõnad vastavate mõistete ( ving, aur jts.) ja nende mõistenüansside väljendamiseks. Sausööja (sausüüjä) tähendab siin arvatavasti saunahaldjat. Urvaste vihtlemissalm, mida vihtleja lausus teist viheldes, on suhteliselt enam sarnane urvatamissalmidega kui see vihtlemissalm, mida vihtleja lausus iseennast viheldes. Järelikult teisevihtlemisele vastab teiseurvatamine, kuid iseenesevihtlemisele peaks vastama iseeneseurvatamine, kuigi sest viimasest ei ole otseses mõttes Urvastes kuigi palju kuulda olnud, kuid iseeneseurvatamisele homoloogseid nähtusi peaks ikkagi leiduma ja leidubki.... Perimüse kirjapant lättit kai üle ja sortsõ vällä Külli Eichenbaum põimukuun

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Setomaa_ indd

Setomaa_ indd Hilana Taarka: Valgu Toomas: Külä_ks võti künnümaa, vald ragi mi varigu, läts õigus hindä mant, läts säädüs tarõ taadõ. Televisioonilda olõsi tulnu õks kõvastõ rohkõba tüüd tetä tuu jaost, õt õga nädälivahetus

Rohkem

Setomaa_ indd

Setomaa_ indd Priksi Elin: Setomaa aolehe vahelt lövvät suvõsündmuisi kallendri. Tulõ eis ja võta sõbra üteh. Raudoja Ahto: Vaest sõs naatas kunagi ka miihi tett puupitsi päivi pidämä. lk 11 Tulbi Aime: Festival nakas

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Setomaa_ indd

Setomaa_ indd Kõiviku Kalju: Andresoni Sigre: Leima Evelin: Śoo om mi panus, Oppõreis om hüä võimalus Hummogunõ karmoška õt Eestimaa olõs oppajilõ erinevvi ainit kutsõ hummoguringi, illos paik koh ellä. lõimi ja köütä

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80046275 tänava/talu nimi, Liiva 13 maja ja korteri number: linn: Võru linn maakond: Võru maakond

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Kauba Kalle: Tulõvik om õks robodidõ pääle üles ehitet. Ku tahat konkuriiri, sis ilma nuilda saa-ai. Reimanni Nele: Vaest avtasõ keeleoppusõlõ ka üteh

Kauba Kalle: Tulõvik om õks robodidõ pääle üles ehitet. Ku tahat konkuriiri, sis ilma nuilda saa-ai. Reimanni Nele: Vaest avtasõ keeleoppusõlõ ka üteh Kauba Kalle: Tulõvik om õks robodidõ pääle üles ehitet. Ku tahat konkuriiri, sis ilma nuilda saa-ai. Reimanni Nele: Vaest avtasõ keeleoppusõlõ ka üteh muudsa ao vahendi nigu veebimängo, digimaterjaali,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 N12 1 11 Anlourdees Veerpalu 2006 N12 (1) Otepää Jõulu SUKL 10:01.3 2 18 Maarja Olesk 2006 N12 (2) Võru Võru Suusaklubi 11:24.0 1:22.7 3 9 Carolina Roomets 2007 N12 (3) Võru Andsumäe KV 11:50.5 1:49.2

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Kivid ja horoskoop.

Kivid ja horoskoop. Milline kivi sobib horoskoobiga JÄÄR Jäära isikupärale ja tugevale tahtejõule vastab teemant. See on number üks nagu jäär, ikka esimesena kohal. Punased kivid rubiin ja granaat iseloomustavad hoogsust

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Jüri 14:13 16:03 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:18 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi 14:21 7 Rae mõis

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem