PROTOKOLL EUROOPA PARLAMENT ESIMEESTE KONVERENTS. Strasbourg. ET Ühinenud mitmekesisuses ET. Neljapäeval, toimunud korralise koosoleku

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PROTOKOLL EUROOPA PARLAMENT ESIMEESTE KONVERENTS. Strasbourg. ET Ühinenud mitmekesisuses ET. Neljapäeval, toimunud korralise koosoleku"

Väljavõte

1 PE-7/CPG/PV/ EUROOPA PARLAMENT ESIMEESTE KONVERENTS Neljapäeval, toimunud korralise koosoleku PROTOKOLL Louise WEISSi hoone ruum R1.1 Strasbourg PV\ doc PE /CPG Ühinenud mitmekesisuses

2 PE-7/CPG/PV/ ESIMEESTE KONVERENTS Neljapäeval, 29. septembril 2011 kell toimunud korralise koosoleku PROTOKOLL Louise WEISSi hoone, ruum R1.1 Strasbourg SISUKORD Lehekülg 1. Päevakorra projekti kinnitamine septembril aastal Strasbourgis toimunud koosoleku protokolli kinnitamine Oktoobri I osaistungjärgu (12. ja 13. oktoobril 2011 Brüsselis) lõpliku päevakorra projekti ja oktoobri II osaistungjärgu ( oktoobril 2011 Strasbourgis) päevakorra projekti kinnitamine täiskogu tähtsamate arutelude kavandamine Presidendi teadaanded Osalemine idapartnerluse tippkohtumisel 29. ja 30. septembril Esimeeste konverentsi 20. oktoobri aasta korralise koosoleku aeg Võimalik kiirmenetlus teatavate õigusaktide puhul A. OTSUSED / ARVAMUSTE VAHUS Institutsioonidevaheliste küsimuste arutamine nõukoguga hetkeolukord Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühma juhi hr LEHNE aruanne B. TEPANEKUD OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS ILMA ARUTELUTA PE /CPG 2/42 PV\ doc

3 6. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni taotlus koostada mitteseadusandlik algatusraport ELi põhiõiguste harta meediavabaduse ühtsed standardid kogu ELis pädevuskonflikt kultuuri- ja hariduskomisjoniga komisjonide esimeeste konverentsi esimehe hr LEHNE kiri Fraktsioonide koordineerimisüksuse ettepanek muuta Euroopa Parlamendi aasta tegevuste ajakavas 39. ja 40. nädalal toimuvat tegevust Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee naiste õiguste komisjoni taotlus koosoleku korraldamiseks 23. novembril 2011 Brüsselis asjaomase komisjoni aseesimehe hr SILVESTRISe kiri Põhiseaduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni taotlus korraldada Brüsselis 9. ja 10. novembril 2011 ühiselt konverents Firenzes asuva Euroopa Ülikooli Instituudi läbi viidud uuringu Kaasav demokraatia Euroopas tulemuste teemal asjaomaste komisjonide esimeeste hr CASINI ja hr LOPEZ AGUILARi kiri Esimeeste konverentsi aasta korraliste koosolekute ajakava projekt Taotlus luua uus Euroopa Parlamendi auhind Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni esimehe hr ZAHRADILi kiri Lähetused väljapoole parlamendi kolme töökohta Väliskomisjoni taotlus ajutise delegatsiooni saatmiseks Liibüasse Euroopa Parlamendi 15. septembri aasta resolutsioon asjaomase komisjoni ja allkomisjoni esimeeste hr ALBERTINI ja hr DANJEANI kiri Petitsioonikomisjoni taotlus osalemiseks Kopenhaagenis oktoobrini 2011 toimuval Euroopa ombudsmanide võrgustiku 8. riiklikul seminaril komisjoni esimehe hr MAZZONI kiri Regionaalarengukomisjoni taotlus saata delegatsioon novembrini 2011 Prantsuse Guajaanasse komisjoni esimehe HÜBNERi kiri Taotlus saada luba kahe arengukomisjoni delegatsiooni AKV-ELi ühislähetuse pikendamiseks Lomés (Togo, november 2011), et võimaldada novembril 2011 ühel delegatsioonil külastada Nigeeriat ja teisel Côte d Ivoire`i komisjoni esimehe JOLY kiri Arengukomisjoni taotlus saata delegatsioon aasta novembri esimesel nädalal Somaali poolsaarele komisjoni esimehe JOLY kiri Liikmete akrediteerimine detsembrini 2011 toimuval Durbani kliimamuutuse konverentsil (COP 17) keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimehe LEINENi kiri PV\ doc 3/42 PE /CPG

4 18. Taotlus saata delegatsioon vaatlema 30. oktoobril 2011 toimuvaid presidendivalimisi Kõrgõzstanis valimiste koordineerimisrühma kaasesimeeste kiri Taotlus saata delegatsioon vaatlema 6. novembril 2011 toimuvaid presidendija parlamendivalimisi Nicaraguas valimiste koordineerimisrühma kaasesimeeste kiri Delegatsiooni ELi Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis taotlus suurendada koosolekute toimimise sagedust delegatsiooni esimehe MACOVEI kiri Kiireloomulised ja muud küsimused Delegatsiooni Iraaniga suhtlemiseks taotlus delegatsiooni saatmiseks Teherani ja lähipiirkonda ajavahemikul 31. oktoober 4. november 2011 nimetatud delegatsiooni juhi LOCHBIHLERi ja juhi asetäitja LECHNERi kiri Euronesti kodukorra töörühma taotlus koosoleku pidamiseks 17. oktoobril 2011 Brüsselis kõnealuse töörühma kaasesimehe HERCZOGi kiri Teadaanded Sisemine kirjavahetus Institutsioonidevaheline kirjavahetus Väline kirjavahetus Järgmise koosoleku aeg ja koht PE /CPG 4/42 PV\ doc

5 ESIMEESTE KONVERENTS Neljapäeval, 29. septembril 2011 kell toimunud koosoleku PROTOKOLL Strasbourg Koosolek avati kell Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy BUZEKi juhatusel. Kohal viibisid president BUZEK Fraktsioonide esimehed hr DAUL (PPE) hr SCHULZ (S&D) hr VERHOFSTADT (ALDE) hr COHN-BENDIT (kaasesimees) (Verts/ALE) hr ZAHRADIL (ECR) hr BISKY (GUE/NGL) hr SPERONI (kaasesimees) (EFD) Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige hr CLAEYS 1 (fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige) Koosolekul viibis ka peasekretär hr WELLE 1 Viibis kohal vastavalt kodukorra artikli 24 lõikele 2. PV\ doc 5/42 PE /CPG

6 Kutsutud: komisjonide esimeeste konverentsi esimees hr LEHNE Samuti olid kutsutud: Nõukogu 1 esindaja(d): hr MILTON Komisjon 1 esindaja(d): hr NYMAND CHRISTENSEN hr BARANY Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 1 esindaja(d): hr HEIRBAUT Presidendi kantselei pr hr hr hr hr hr pr ROSINSKA TEASDALE S. HUBER ALPERMANN STUTZMANN GRAJEWSKI FIORE Peasekretäri kantselei hr pr pr hr DREXLER BLAU FREDSGAARD MANGOLD 1 Viibis kohal päevakorrapunktide 1 3 arutamise ajal. PE /CPG 6/42 PV\ doc

7 Sekretariaat Presidentuuri peadirektoraat (PRES) pr F. RATTI / hr DUNSTAN / hr KNUDSEN / hr SCOTT / hr O'BEARA / hr SANCHEZ RODRIGUEZ / hr BROGGI / hr CHAJN / pr TANESE / hr NATSCHERADZ Sisepoliitika peadirektoraat (IPOL) hr RIBERA D'ALCALÀ / hr CHIOCCHTI / hr HANSEN / pr ILARIO Välispoliitika peadirektoraat (EXPO) Kommunikatsiooni peadirektoraat (COMM) Finantsküsimuste peadirektoraat (FINS) Tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraat (ITEC) Õigusteenistus Fraktsioonidega suhtlemise eest vastutav direktor Juhatuse sekretariaat hr AGUIRIANO / hr C. HUBER/ hr PENALVER pr LAHOUSSE / hr DUCH GUILLOT / pr VAN DEN BROEKE / hr WARASIN hr VANHAEREN hr VILELLA hr PENNERA / hr PERILLO / hr PASSOS hr WINKLER pr LINNUS Fraktsioonid hr KAMP / hr RYNGAERT / hr RIPOLL / pr SCRIBAN pr COLOMBO / hr HORNAK / pr BAPTISTA hr BEELS / pr COLERA / hr RASMUSSEN / hr MCLAUGHLIN pr TSSI / hr DENKINGER / hr LINAZASORO hr BARRT pr D'ALIMONTE / pr LEPOLA hr BORDEZ / hr VAUGIER / pr LAIKAUF hr BUGALHO (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) (fraktsioonilise kuuluvuseta liige) Koosoleku sekretäride kohuseid täitsid hr HILLER, pr SHEIL, pr CASALPRIM ja hr PEGAZZANO. PV\ doc 7/42 PE /CPG

8 1. Päevakorra projekti kinnitamine Esimeeste konverents võttis teadmiseks päevakorra projekti (PE /CPG) ja kinnitas selle käesolevas protokollis esitatud kujul. PE /CPG 8/42 PV\ doc

9 septembril aastal Strasbourgis toimunud koosoleku protokolli kinnitamine Esimeeste konverents võttis teadmiseks ja kinnitas 22. septembril aastal Strasbourgis toimunud koosoleku protokolli (PE /CPG ja lisa). PV\ doc 9/42 PE /CPG

10 3. Oktoobri I osaistungjärgu (12. ja 13. oktoobril 2011 Brüsselis) lõpliku päevakorra projekti ja oktoobri II osaistungjärgu ( oktoobril 2011 Strasbourgis) päevakorra projekti kinnitamine täiskogu tähtsamate arutelude kavandamine Esimeeste konverents võttis teadmiseks järgmised dokumendid: komisjonide esimeeste konverentsi esimehe hr LEHNE 28. septembri aasta kiri oktoobri II osaistungjärgu ( oktoobril 2011 Strasbourgis) päevakorda puudutavate soovituste kohta (PE /CPG ja lisad); komisjonide esimeeste konverentsi esimehe hr LEHNE 28. septembri aasta kiri arutlusel olevate kaasotsustamismenetluse dokumentide kohta (PE /CPG ja lisa); kuulas ära S&D fraktsiooni esimehe hr SCHULZi, kes palus presidendil teha lühikese avalduse sama päeva täiskogu istungil Rafah NACHEDi kinnipidamise kohta Süürias; kuulas ära presidendi, kes märkis, et kuna ta sõidab juba samal päeval Varssavis toimuvale idapartnerluse tippkohtumisele, palub ta istungit juhataval asepresidendil seda küsimust käsitleda; vaatas läbi oktoobri I osaistungjärgu (12. ja 13. oktoobril 2011 Brüsselis) lõpliku päevakorra projekti ja oktoobri II osaistungjärgu ( oktoobril 2011 Strasbourgis) päevakorra projekti, võttes arvesse erinevaid võimalusi välja toovaid teateid, mille presidentuuri peadirektoraat koostas ja saatis laiali pärast 27. ja 21. septembri aasta ettevalmistavaid koosolekuid fraktsioonide peasekretäridega, ning võttis vastu kõnealustes teadetes sisalduvad ettepanekud järgmiste muudatustega: PE /CPG 10/42 PV\ doc

11 kolmapäev, 12. oktoober 2011 kuulas ära PPE fraktsiooni esimehe hr DAULi ettepaneku jätta komisjoni avaldus ühist põllumajanduspoliitikat pärast aastat käsitlevate ettepanekute kohta päevakorrast välja ja kiitis ettepaneku heaks; kuulas ära fraktsiooni Verts/ALE kaasesimehe hr COHN-BENDIT' ettepaneku lisada eespool nimetatud päevakorrapunkti asemele arutelu Bahreini ja Jeemeni ülestõusude kohta ja kiitis ettepaneku heaks. PV\ doc 11/42 PE /CPG

12 4. Presidendi teadaanded 4.1 Osalemine idapartnerluse tippkohtumisel 29. ja 30. septembril 2011 Esimeeste konverents kuulas ära presidendi, kes teavitas koosolekut sellest, et tema ja EuroNesti parlamentaarse assamblee kaasesimees hr VIGENIN lähevad varsti Varssavisse, et osaleda samal päeval algaval teisel idapartnerluse tippkohtumisel. 4.2 Esimeeste konverentsi 20. oktoobri aasta korralise koosoleku aeg Esimeeste konverents kuulas ära presidendi, kes teavitas koosolekut sellest, et kuna ta osaleb mitmeaastase finantsraamistiku alase konverentsi esimesel istungil, mis peaks kava kohaselt toimuma Brüsselis 20. oktoobril aastal algusega kell 10.00, soovis ta teha ettepaneku korraldada esimeeste konverentsi koosolek samal päeval kella ni; kiitis ettepaneku heaks; 4.3 Võimalik kiirmenetlus teatavate õigusaktide puhul Esimeeste konverents kuulas ära presidendi, kes tõstatas küsimuse, kas parlament peaks kaaluma võimaliku kiirmenetluse kasutamist teatavate seadusandlusega seotud küsimuste puhul, eelkõige nende puhul, mis käsitlevad meetmeid finants- ja majanduskriisiga võitlemiseks. Ta märkis, et see on keeruline ja mitme tahuga küsimus, mis vajab põhjalikku kaalumist nii parlamendis kui ka institutsioonidevahelisel tasandil, mis eeldab hr LEHNE juhitava institutsioonidevaheliste läbirääkimiste rühma volituste pikendamist. Ta soovis, et esimeeste konverents arutaks seda oma järgmisel koosolekul. PE /CPG 12/42 PV\ doc

13 A. OTSUSED / ARVAMUSTE VAHUS 5. Institutsioonidevaheliste küsimuste arutamine nõukoguga hetkeolukord Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühma juhi hr LEHNE aruanne Esimeeste konverents võttis teadmiseks järgmised dokumendid: Euroopa Komisjoni aseesimehe hr ŠEFČOVIČi 29. septembri aasta kiri vastavustabelite kohta (PE /CPG); kaks poliitilise deklaratsiooni eelnõu selgitavate dokumentide esitamise kohta koos direktiivide ülevõtmise meetodite teatega (PE /CPG-1 ja -2); alaliste esindajate komitee esimehe hr GYÖRKÖSe 8. juuni aasta kiri president BUZEKile parlamendiliikmete rahvusvahelistel konverentsidel osalemise kavandatava korra teemal (PE /GT); aseesimehe hr ŠEFČOVIČi 27. juuni aasta kiri hr LEHNEle ja pr GYÖRIle parlamendiliikmete rahvusvahelistel konverentsidel osalemise kavandatava korra teemal (PE /CPG); väljavõte esimeeste konverentsi 30. juuni aasta koosoleku protokollist; Euroopa Parlamendis konfidentsiaalse teabe käsitlemist reguleeriv eeskiri, mille juhatus võttis vastu 6. juunil 2011 (ELT C190, ); peasekretäri 28. veebruari aasta teade nõukoguga peetavate läbirääkimiste kohta institutsioonidevahelistes küsimustes (PE /CPG); kuulas ära presidendi, kes tutvustas teemat ja palus Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühma juhil hr LEHNEl anda ülevaade institutsioonidevaheliste läbirääkimiste praegusest olukorrast seoses vastavustabelitega, parlamendiliikmete osalemisega rahvusvahelistel konverentsidel ja juurdepääsuga salajastele dokumentidele; vastavustabelid kuulas ära hr LEHNE, kes tuletas meelde, et selles küsimuses ei saavutatud enne Ungari eesistumise lõppu kokkulepet, aga pärast kogu suve kestnud tihedaid PV\ doc 13/42 PE /CPG

14 arutelusid nõukogu, keda esindas eestistujariik Poola, ja Euroopa Komisjoni vahel jõuti kompromisskokkuleppeni, mille neli parlamendi läbirääkimisrühma liiget olid heaks kiitnud päev varem toimunud koosolekul. Kokkuleppe peamised põhimõtted toodi välja liikmesriikide ja komisjoni poliitilise deklaratsiooni eelnõus selgitavate dokumentide esitamise kohta koos direktiivide ülevõtmise meetodite teatega. Lisaks kavatsevad komisjon ning kaasseadusandjad parlament ja nõukogu koostada teise deklaratsiooni, millega kinnitatakse eelmine deklaratsioon ja milles esitatakse põhjendus, mis tuleks sisse viia kõnealustesse direktiividesse. Kokkuvõtvalt lisas hr LEHNE, et kõnealune kompromiss, kui selles kokku lepitakse, jõustub võimalikult kiiresti ning seda hakatakse kohaldama lisaks tulevastele õigusaktiettepanekutele ka veel vastuvõtmata ettepanekute suhtes ning et parlament peaks selle heaks kiitma, kuna: parlamendi seisukoht sellealastes läbirääkimistes on põhinenud eelkõige komisjoni õiguse kaitsmisel talle aluslepinguga antud kohustuste täitmisel ja nagu kinnistas asepresident hr ŠEFČOVIČ oma 28. septembri aasta kirjas, oli lepingu projekt Euroopa Komisjoni jaoks täiesti vastuvõetav; see tagaks institutsioonide süstemaatilise lähenemise küsimusele, mis on alati olnud parlamendi üks peamine poliitiline eesmärk; kuulas ära fraktsiooni ALDE esimehe hr VERHOFSTADTi, kes soovis teada, kas parlament peab tõesti samuti allkirjastama Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni (teise) poliitilise deklaratsiooni eelnõu, ja väljendas seisukohta, et sellisel juhul peaks parlament võtma teadmiseks (esimese deklaratsiooni) ja mitte seda kiitma heaks ; teise võimalusena võib parlamendi president kirjutada teise kahe institutsiooni presidentidele, et juhtida tähelepanu sellele, et parlament võttis teadmiseks esimese deklaratsiooni; pidas sel teemal arvamuste vahetuse, milles osalesid fraktsiooni PPE esimees hr DAUL, fraktsiooni S&D esimees hr SCHULZ, fraktsiooni ALDE esimees hr VERHOFSTADT, fraktsiooni Verts/ALE kaasesimees hr COHN-BENDIT ja Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühma juht hr LEHNE, kes märkis vastuseks hr PE /CPG 14/42 PV\ doc

15 VERHOFSTADTi küsimusele, et tema arvates peaks parlament selle allkirjastama ja olema täielikult kaasatud teise poliitilisse deklaratsiooni, kuna parlament osales selles kaasseadusandjana, ja märkis lisaks, et ettepanekuid teise deklaratsiooni teksti muutmiseks tuleb arutada nõukogu ja komisjoniga, mistõttu tekivad kindlasti uued viivitused seoses pooleli olevate küsimustega ja tõenäoliselt ei oleks sellel positiivseid tulemusi; otsustas enne küsimuses lõpliku otsuse tegemist paluda hr LEHNEl käsitleda soovitatud sõnastuse muutmist nõukogu ja komisjoniga ning anda selle kohta esimeeste konverentsile võimalikult kiiresti tagasisidet; parlamendiliikmete osalemine rahvusvahelistel konverentsidel kuulas ära hr LEHNE, kes tuletas meelde, et selles küsimuses saavutati enne suvepuhkust suuri edusamme ning et eesistujariik Ungari tõstis oma 8. juuni aasta kirjas presidendile esile soovitatud sätted parlamendiliikmete osalemise kohta rahvusvahelistel konverentsidel, mis parlamendi läbirääkimisrühma hinnangul olid rahuldavad. Eriti kiiduväärseks peeti nõukogu võetud kohustust teavitada parlamendi delegatsioone nii enne kui ka pärast asjaomaseid koordineerimiskoosolekuid. Hr LEHNE tegi ettepaneku, et president saadaks nõukogule kirjaliku vastuse, milles ta kinnitab parlamendi nõusolekut, rõhutades sealjuures seda, et parlament omistab suurt tähtsust asjakohasele ja piisavale teabevahetusele kõnealuses küsimuses, ning rõhutas ühtlasi, et see ei tohiks mõjutada komisjoniga juba sõlmitud kokkuleppeid; kiitis lähenemisviisi heaks ja palus presidendil sellest nõukogu teavitada; juurdepääs salajastele dokumentidele kuulas ära hr LEHNE, kes märkis, et arutelud küsimuse poliitiliste aspektide üle algavad oktoobris, et enne aasta lõppu esitada ettepanekuid kokkuleppe kohta; rühma volituste võimalik pikendamine PV\ doc 15/42 PE /CPG

16 kuulas ära hr LEHNE, kes märkis, et ta sooviks esimeeste konverentsi vastava otsuse korral jätkata arutelu nõukoguga muude ühist huvi pakkuvate küsimuste üle, ja rõhutas eriti, et oleks aeg vaadata läbi aasta paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe; kuulas ära presidendi, kes tänas hr LEHNEt ja teisi läbirääkimisrühma liikmeid, hr SWOBODAt, pr WALLISt ja pr HARMSi siiani tehtud töö eest. PE /CPG 16/42 PV\ doc

17 B. TEPANEKUD OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS ILMA ARUTELUTA 6. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni taotlus koostada mitteseadusandlik algatusraport ELi põhiõiguste harta meediavabaduse ühtsed standardid kogu ELis pädevuskonflikt kultuuri- ja hariduskomisjoniga komisjonide esimeeste konverentsi esimehe hr LEHNE kiri Esimeeste konverents võttis teadmiseks järgmise dokumendi: komisjonide esimeeste konverentsi esimehe hr LEHNE 12. septembri aasta kiri eespool nimetatud teemal (PE /CPG ja lisad); võttis teadmiseks kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni taotluse koostada vastavalt kodukorra artiklitele 42 ja 50 (menetlus kaasatud komisjonide osalusel) mitteseadusandlik algatusraport ELi põhiõiguste harta ja meediavabaduse ühtsed standardid kogu ELis ; vaatas läbi komisjonide esimeeste konverentsi esimehe soovituse lükata kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni taotlus mitteseadusandliku algatusraporti ELi põhiõiguste harta ja meediavabaduse ühtsed standardid kogu ELis koostamise kohta tagasi; pidas sel teemal arvamuste vahetuse, millel osalesid fraktsiooni PPE esimees hr DAUL, fraktsiooni S&D esimees hr SCHULZ, fraktsiooni ALDE esimees hr VERHOFSTADT, fraktsiooni Verts/ALE kaasesimees hr COHN-BENDIT ja fraktsiooni GUE/NGL esimees hr BISKY; hääletuse tulemusel otsustati anda kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile luba koostada kõnealune mitteseadusandlik algatusraport. PV\ doc 17/42 PE /CPG

18 7. Fraktsioonide koordineerimisüksuse ettepanek muuta Euroopa Parlamendi aasta tegevuste ajakavas 39. ja 40. nädalal toimuvat tegevust Esimeeste konverents võttis teadmiseks järgmised dokumendid: fraktsiooni GUE/NGL peasekretäri pr D'ALIMONTE 15. septembri aasta kiri fraktsioonide koordineerimisüksuse nimel (PE /CPG); Euroopa Parlamendi aasta tegevuskava läbivaadatud projekt, milles on muudetud 39. ja 40. nädalal toimuvat tegevust; otsustasid lükata selle punkti arutamise edasi järgmisele koosolekule. PE /CPG 18/42 PV\ doc

19 8. Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee naiste õiguste komisjoni taotlus koosoleku korraldamiseks 23. novembril 2011 Brüsselis asjaomase komisjoni aseesimehe hr SILVESTRISe kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, võttis teadmiseks järgmise dokumendi: Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee naiste õiguste komisjoni aseesimehe hr SILVESTRISe 21. septembri aasta kiri eelnimetatud teemal (PE /CPG ja finantskalkulatsioon); võttis teadmiseks Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee naiste õiguste komisjoni aseesimehe hr SILVESTRISe kirja, kus taotletakse luba korraldada komisjoni järgmine koosolek 23. novembril 2011 (komisjonide tegevuseks ette nähtud nädala kolmapäev) parlamendi ruumides Brüsselis; märkis, et kõnealune koosolek pidi vastavalt Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee aasta tegevuskavale toimuma aasta teisel poolel Tuneesias, mille esimeeste konverents oma 25. novembri aasta koosolekul heaks kiitis, aga see ei ole praegu Tuneesia parlamendi laialimineku tõttu teostatav; rahuldas kõnealuse taotluse. PV\ doc 19/42 PE /CPG

20 9. Põhiseaduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni taotlus korraldada Brüsselis 9. ja 10. novembril 2011 ühiselt konverents Firenzes asuva Euroopa Ülikooli Instituudi läbi viidud uuringu Kaasav demokraatia Euroopas tulemuste teemal asjaomaste komisjonide esimeeste hr CASINI ja hr LOPEZ AGUILARi kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, võttis teadmiseks järgmise dokumendi: põhiseaduskomisjoni esimehe hr CASINI ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimehe hr LÓPEZ AGUILARi 15. septembri aasta kiri eespool nimetatud teemal (PE /CPG, lisa ja finantskalkulatsioon); võttis teadmiseks põhiseaduskomisjoni esimehe hr CASINI ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimehe hr LÓPEZ AGUILARi 15. septembri aasta kirja, milles paluti luba konverentsi korraldamiseks teemal Kaasav demokraatia Euroopas 9. ja 10. novembril 2011 Brüsselis eesmärgiga teha teatavaks Firenzes asuva Euroopa Ülikooli Instituudi Euroopa Liidu Demokraatia Vaatluskeskuse teadustöö tulemused; märkis, et 9. november 2011 on fraktsioonide tegevuseks ette nähtud päev ja 10. november 2011 komisjonide ja fraktsioonide tegevuseks ette nähtud päev; tuletas meelde esimeeste konverentsi 16. juuni aasta otsust fraktsioonide ja komisjonide koosolekute ning valimisringkondades tehtavaks tööks ette nähtud nädalate kohta; märkis, et vastavalt esialgsele kavale pidi konverents algama 9. novembril 2011 kell 15.00, kui kestab veel fraktsioonide tegevus; PE /CPG 20/42 PV\ doc

21 kinnitas nimetatud konverentsi korraldamise tingimusel, et see algab kolmapäeval, 9. novembril 2011 kell 15.00, et see ei kattuks hommikul toimuva fraktsioonide tegevusega; edastas küsimuse lõplikuks otsustamiseks juhatusele. PV\ doc 21/42 PE /CPG

22 10. Esimeeste konverentsi aasta korraliste koosolekute ajakava projekt Esimeeste konverents, ilma aruteluta, võttis teadmiseks ja kinnitas järgmise dokumendi: Esimeeste konverentsi aasta korraliste koosolekute ajakava projekt (PE /CPG). PE /CPG 22/42 PV\ doc

23 11. Taotlus luua uus Euroopa Parlamendi auhind Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni esimehe hr ZAHRADILi kiri Selle päevakorrapunkti arutamine lükati edasi mõnele järgmisele koosolekule. PV\ doc 23/42 PE /CPG

24 Lähetused väljapoole parlamendi kolme töökohta 12. Väliskomisjoni taotlus ajutise delegatsiooni saatmiseks Liibüasse Euroopa Parlamendi 15. septembri aasta resolutsioon asjaomase komisjoni ja allkomisjoni esimeeste hr ALBERTINI ja hr DANJEANI kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, võttis teadmiseks järgmised dokumendid: eespool nimetatud 22. septembri aasta kiri ja vastav riigi julgeolekuolukorra hinnang (PE /CPG, lisa ja finantskalkulatsioon); võttis teadmiseks väliskomisjoni esimehe hr ALBERTINI ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni esimehe hr DANJEANi 22. septembri aasta kirja, milles nad juhtisid tähelepanu hiljuti toimunud suurtele poliitilistele muutustele Liibüas, ja tegi kooskõlas Euroopa Parlamendi 15. septembri aasta resolutsiooniga olukorra kohta Liibüas ning Tuneesiasse ja Egiptusesse saadetud sarnaseid delegatsioone eeskujuks võttes ettepaneku saata lähitulevikus ajutine delegatsioon Liibüasse, et hinnata olukorda kohapeal, väljendada parlamendi toetust ja solidaarsust Liibüaga ning luua suhteid sidusrühmade ja kodanikuühiskonnaga; võttis teadmiseks julgeoleku ja kaitse allkomisjoni taotluse kolmeliikmelise delegatsiooni saatmiseks Liibüasse, mis ei olnud aasta komisjonide lähetuste kavas ette nähtud, ja tegi ettepaneku lisada sellesse kahe kavandatud delegatsiooni programm; tuletas meelde Euroopa Parlamendi 15. septembri aasta resolutsiooni olukorra kohta Liibüas, milles parlament soovitas saata viivitamata Liibüasse Euroopa Parlamendi delegatsiooni, et hinnata olukorda, edastada toetus- ja PE /CPG 24/42 PV\ doc

25 solidaarsussõnumit ning arendada dialoogi rahvusliku üleminekunõukogu, kodanikuühiskonna ja muude peamiste kohalike sidusrühmadega ; tuletas meelde oma 20. jaanuari ja 17. veebruari aasta otsuseid sarnaste ajutiste delegatsioonide saatmise kohta Tuneesiasse ja Egiptusesse; andis loa seitsmeliikmelise ajutise delegatsiooni saatmiseks Liibüasse, delegatsiooni liikmed nimetavad fraktsioonid libiseva d Hondti süsteemi alusel, mida tuleks kohaldada ka fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete suhtes. Delegatsiooni liikmetest vähemalt üks peaks olema julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liige ja delegatsioon tuleks ideaalis moodustada väliskomisjoni, Magribi riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmetest. Kavandatud reisikuupäevadest ja kavast tuleks presidenti teavitada esimesel võimalusel ja enne reisi tuleks täielikult arvesse võtta sealset julgeolekuolukorda. PV\ doc 25/42 PE /CPG

26 13. Petitsioonikomisjoni taotlus osalemiseks Kopenhaagenis oktoobrini 2011 toimuval Euroopa ombudsmanide võrgustiku 8. riiklikul seminaril komisjoni esimehe hr MAZZONI kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, - võttis teadmiseks järgmise dokumendi: petitsioonikomisjoni esimehe MAZZONI 14. septembri aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG ja lisa); - võttis teadmiseks petitsioonikomisjoni esimehe MAZZONI 14. septembri aasta kirja, milles ta taotles luba kahe komisjoni liikme sõiduks Taani Kopenhaagenisse, et osaleda oktoobrini 2011 toimuval Euroopa ombudsmanide võrgustiku kaheksandal riikidevahelisel seminaril (nimetatud kuupäevad on fraktsioonide/komisjonide tegevuseks ette nähtud neljapäev, reede ja laupäev); - märkis, et kõnealune visiit ei ole komisjonide aasta reisikavas, mille juhatus 13. detsembril aastal heaks kiitis, kuid petitsioonikomisjoni aasta reisikvoodis on veel piisavalt vabu kohti; - rahuldas kõnealuse taotluse tingimusel, et järgitakse reisiaja eeskirju, ja edastas küsimuse lõplikuks otsustamiseks juhatusele. PE /CPG 26/42 PV\ doc

27 14. Regionaalarengukomisjoni taotlus saata delegatsioon novembrini 2011 Prantsuse Guajaanasse komisjoni esimehe HÜBNERi kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, - võttis teadmiseks järgmised dokumendid: regionaalarengukomisjoni esimehe HÜBNERi 14. septembri aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG, lisa ja muudetud finantskalkulatsioon); - võttis teadmiseks HÜBNERi 14. septembri aasta kirja, milles taotletakse luba saata üheksaliikmeline delegatsioon, millele lisati kvoodiväliselt neli kohalikku liiget novembrini 2011 Prantsuse Guajaanasse (väljaspool parlamendi töökohta toimuvaks tegevuseks ettenähtud kuupäevad ja kuupäevad, mil parlamendi tööd ei toimu); - märkis, et kõnealune delegatsioon on kantud komisjoni aasta reisikavasse; 13. detsembri aasta koosoleku otsusega keeldus juhatus loa andmisest, võttes aluseks esimeeste konverentsi soovituse, mille kohaselt delegatsiooni sõit on ebapiisavalt põhjendatud; - tuletas meelde, et juhatus toetas oma 17. jaanuari aasta koosolekul komisjoni esitatud lisateabe alusel ja kooskõlas esimeeste konverentsi tollase positiivse soovitusega põhimõtteliselt komisjoni taotlust komisjonide delegatsioonide aasta kava osana ja rahuldas avalduse kehtivate eeskirjade artikli 6 lõike 2 alusel ning andis nimetatud lähetuseks kaks täiendavat sõidupäeva pika sõiduaja tõttu; - võttis teadmiseks kava ja märkis, et lähetus võib koos sõidupäevadega kesta kauem kui kuus päeva, mis ületab artikli 6 lõikes 2 lubatud viiepäevast maksimumpikkust; palus komisjonil tagada, et lähetuse maksimumkestus oleks täielikus vastavuses nimetatud sättega; - tuletas meelde, et seoses kohalike liikmete osalemisega nõustus esimeeste konverents ROTH-BEHRENDTi 27. juuni aasta kirjas esitatud PV\ doc 27/42 PE /CPG

28 tõlgendusega, mille kohaselt sellest liikmesriigist valitud liikmetel, kuhu komisjoni delegatsioon läheb, peaks olema võimalus komisjoni loal osaleda komisjoni delegatsioonis, võttes arvesse delegatsiooni poliitilist tasakaalu (mis on praegune tava); märkis siiski, et kuni juhatus ei ole veel läbi vaadanud eeskirju, mis käsitlevad komisjoni delegatsioonide reisimist mujale kui kolme töökohta, kehtivad eeskirjad, mille kohaselt delegatsiooni liikmeteks võivad olla ainult aastakvooti kuuluvad liikmed; - kinnitas delegatsiooni saatmise Prantsuse Guajaanasse tingimusel, et lähetus toimub ranges vastavuses eeskirjadega eelkõige selles osas, mis on seotud visiidi kestuse (koos reisipäevadega viis päeva) ja delegatsiooni koosseisuga; - edastas küsimuse lõplikuks otsustamiseks juhatusele. PE /CPG 28/42 PV\ doc

29 15. Taotlus saada luba kahe arengukomisjoni delegatsiooni AKV-ELi ühislähetuse pikendamiseks Lomés (Togo, november 2011), et võimaldada novembril 2011 ühel delegatsioonil külastada Nigeeriat ja teisel Côte d Ivoire`i komisjoni esimehe JOLY kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, - võttis teadmiseks järgmise dokumendi: arengukomisjoni esimehe JOLY 9. septembri aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG, lisad ja finantskalkulatsioonid); - võttis teadmiseks arengukomisjoni esimehe JOLY 9. septembri aasta kirja, milles taotleti luba saata kaks teabekogumisdelegatsiooni Lomésse Togosse seal novembril 2011 toimuva AKV ELi parlamentaarse ühisassamblee raames (väljaspool parlamendi töökohta toimuvaks tegevuseks ettenähtud kuupäevad ja kuupäevad, mil parlamendi tööd ei toimu, kaasa arvatud nädalavahetus): Nigeeriasse viieliikmeline delegatsioon; Côte d'ivoire i viieliikmeline delegatsioon; - tuletas meelde, et arengukomisjonile oli antud luba käia igal aastal kahel lähetusel väljaspool Euroopa Liitu peetavate AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kohtumiste järel riikidesse, mis on assamblee kohtumisriigi naaberriigid; - tuletas meelde, et aasta reisikava kinnitades märkis konverents, et mõned komisjonide delegatsioonide visiidid olid kavandatud parlamendi tegevuse välisele ajale (reeded), nädalavahetustele ja riiklikele pühadele, ning kiitis need taotlused heaks; - tuletas meelde, et komisjonide lähetusi reguleerivate eeskirjade artiklis 6 on sätestatud, et komisjonide lähetused toimuvad põhimõtteliselt komisjonide PV\ doc 29/42 PE /CPG

30 koosolekuteks või väljaspool parlamendi töökohta toimuva tegevuse jaoks ette nähtud nädalatel ja et põhimõtteliselt ei või lähetuse pikkus koos reisipäevadega ületada kolme päeva; märkis siiski, et kõnealused delegatsioonid olid taotlenud nelja päeva pikkust reisi; - toetas põhimõtteliselt teabekogumisdelegatsioonide saatmist Nigeeriasse ja Côte d'ivoire i esitatud taotluse kohaselt novembril 2011, kuid selle aluseks peab olema ametlik kinnitus, et Togos Lomés toimuv AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee toimub nimetatud kuupäeval, samuti tuleb arvesse võtta kohapealset julgeolekuolukorda. PE /CPG 30/42 PV\ doc

31 16. Arengukomisjoni taotlus saata delegatsioon aasta novembri esimesel nädalal Somaali poolsaarele komisjoni esimehe JOLY kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, - võttis teadmiseks järgmise dokumendi: arengukomisjoni esimehe JOLY 13. septembri aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG, lisa, riigi julgeolekuolukorra hinnang ja finantskalkulatsioon); - võttis teadmiseks arengukomisjoni esimehe JOLY 13. septembri aasta kirja, milles taotleti luba Nigeeria delegatsiooni muutmiseks neljaliikmeliseks Somaali poolsaare delegatsiooniks 44. nädalal (väljaspool parlamendi töökohta toimuva tegevuse päevad); - märkis, et kõnealune delegatsioon kuulub tegelikult komisjonide delegatsioonide aasta kavasse, mille juhatus 13. detsembril 2010 heaks kiitis, kuid see pidi algselt minema Nigeeriasse; - märkis, et kuna üksikasjalikku kava ei ole esitatud, soovib arengukomisjon nüüd minna Keeniasse, täpsemalt Keenia ja Etioopia (Põhja-Keenia) piirialadele ja Somaaliasse (Ida-Keeniasse ja maailma suurimasse põgenikelaagrisse Keenias Dadaabis) ajavahemikul 31. oktoober 4. november 2011; märkis, et taotletud delegatsiooni kestus oleks viis päeva, ja tuletas meelde, et komisjonide reisieeskirjade artikli 6 kohaselt ei või põhimõtteliselt lähetuse kestus koos reisipäevadega olla pikem kui kolm päeva; - rõhutas, et paljud riigid kogu maailmas on andunud reisihoiatusi selle Aafrika piirkonna erakordselt tundlike julgeolekutingimuste tõttu; rõhutas edasiste positiivsete teadete saamise tähtsust Euroopa välisteenistuselt (k.a PV\ doc 31/42 PE /CPG

32 kriisivaatluskeskuselt SITCEN) kavandatava delegatsiooni kohta, eeskätt seoses konkreetsete külastatavate piirkondadega; - toetas põhimõtteliselt ja programmi kirjaliku kinnituse eeldusel delegatsiooni saatmist Keeniasse taotletud kuupäevadel, kui saadakse usaldusväärne kinnitus selle kohta, et kohapealne julgeolekuolukord võimaldab sellist lähetust saata; - edastas küsimuse lõplikuks otsustamiseks juhatusele. PE /CPG 32/42 PV\ doc

33 17. Liikmete akrediteerimine detsembrini 2011 toimuval Durbani kliimamuutuse konverentsil (COP 17) keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimehe LEINENi kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, - võttis teadmiseks järgmised dokumendid: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimehe LEINENi 15. juuli aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG); president BUZEKi 23. septembri aasta kiri Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale SIKORSKIle, mille taotletakse 15 Euroopa Parlamendi liikmele luba osaleda Euroopa Liidu delegatsioonis, kes osaleb nimetatud üritusel (PE /CPG-1); president BUZEKi 23. septembri aasta kiri Euroopa Komisjoni presidendile BARROSOle, mille taotletakse 15 Euroopa Parlamendi liikmele luba osaleda Euroopa Liidu delegatsioonis, kes osaleb nimetatud üritusel (PE /CPG-2); - võttis teadmiseks keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimehe LEINENi 15. juuli aasta kirja, milles palutakse parlamendil taotleda akrediteerimist nendele täiendavatele liikmetele, kes soovivad osaleda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioonil (UNFCC- COP 17) Durbanis detsembrini 2011, kes ei kuulu parlamendi ametlikku 15- liikmelisse delegatsiooni: - tuletas meelde, et esimeeste konverents otsustas oma 1. juuni aasta koosolekul seoses suure poliitilise tähtsuse ja kauaaegse tavaga ja fraktsioonide taotlusel lubada erandkorras lähetada kuni 15-liikmelise delegatsioon, kuid milles rõhutati, et parlament ei taotle ELi delegatsioonile täiendavat akrediteerimist, ning PV\ doc 33/42 PE /CPG

34 palus presidendil teavitada komisjoni ja nõukogu eesistujat, et liidu delegatsiooni nimetatud konverentsil Durbanis (COP17) on lisatud 15 liiget; - keeldus kooskõlas oma 1. juuni aasta otsuse täiendavate akrediteeringute taotlemisest. PE /CPG 34/42 PV\ doc

35 18. Taotlus saata delegatsioon vaatlema 30. oktoobril 2011 toimuvaid presidendivalimisi Kõrgõzstanis valimiste koordineerimisrühma kaasesimeeste kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, - võttis teadmiseks järgmise dokumendi: valimiste koordineerimisrühma kaasesimeeste ALBERTINI and JOLY 14. septembri aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG, lisa ja finantskalkulatsioon); - võttis teadmiseks valimiste koordineerimisrühma kaasesimeeste ALBERTINI ja JOLY 14. septembri aasta kirja taotlusega saada luba seitsmeliikmelise delegatsiooni saatmiseks, et jälgida 30. oktoobril 2011 Kõrgõzstanis toimuvaid presidendivalimisi; - tuletas meelde, et kõnealused valimised kuuluvad aasta teise poole prioriteetsete valimisvaatluslähetuste nimekirja, mis esitati valimiste koordineerimisrühma 7. juuli aasta kirjas ja mille esimeeste konverents 7. septembril aastal heaks kiitis; - märkis, et valimiste vaatlusmissiooni, sealhulgas OSCE Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo (OSCE/ODIHR) pikaajalise valimisvaatlusmissiooni lähetamise kriteeriumid on täidetud; - otsustas kõnealuse taotluse rahuldada. PV\ doc 35/42 PE /CPG

36 19. Taotlus saata delegatsioon vaatlema 6. novembril 2011 toimuvaid presidendi- ja parlamendivalimisi Nicaraguas valimiste koordineerimisrühma kaasesimeeste kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, - võttis teadmiseks järgmise dokumendi: valimiste koordineerimisrühma kaasesimeeste ALBERTINI and JOLY 14. septembri aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG, lisa ja finantskalkulatsioon); - võttis teadmiseks valimiste koordineerimisrühma kaasesimeeste ALBERTINI ja JOLY 14. septembri aasta kirja taotlusega saada luba (seitsmeliikmelise) delegatsiooni saatmiseks, et jälgida 6. novembril aastal Nicaraguas toimuvaid presidendi-, parlamendi- ja PARLACENi (Kesk-Ameerika parlament) valimisi ja võimalik, et presidendivalimiste teist vooru; - tuletas meelde, et kõnealused valimised kuuluvad aasta teise poole prioriteetsete valimisvaatluslähetuste nimekirja, mis esitati valimiste koordineerimisrühma 7. juuli aasta kirjas ja mille esimeeste konverents 7. septembril aastal heaks kiitis; - märkis, et valimiste vaatlusmissiooni, sealhulgas Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni (EU EOM) lähetamise kriteeriumid on täidetud; - otsustas kõnealuse taotluse rahuldada. PE /CPG 36/42 PV\ doc

37 20. Delegatsiooni ELi Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis taotlus suurendada koosolekute toimimise sagedust delegatsiooni esimehe MACOVEI kiri Kõnealune punkt võeti päevakorrast maha. PV\ doc 37/42 PE /CPG

38 21. Kiireloomulised ja muud küsimused 21.1 Delegatsiooni Iraaniga suhtlemiseks taotlus delegatsiooni saatmiseks Teherani ja lähipiirkonda ajavahemikul 31. oktoober 4. november 2011 nimetatud delegatsiooni juhi LOCHBIHLERi ja juhi asetäitja LECHNERi kiri Esimeeste konverents - võttis teadmiseks järgmised dokumendid: suhete eest Iraaniga vastutava delegatsiooni juhi LOCHBIHLERi ja juhi esimese asetäitja LECHNERi 22. septembri aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG ja finantskalkulatsioon); väljavõte esimeeste konverentsi 9. septembri aasta koosoleku protokollist; - võttis teadmiseks delegatsiooni Iraaniga suhtlemiseks taotluse viieliikmelise delegatsiooni saatmiseks Teherani ja lähipiirkonda ajavahemikul 31. oktoober 4. november 2011 (türkiissinine nädal); - tuletas meelde, et esimeeste konverentsi 25. novembri 2010 koosolekul heaks kiidetud delegatsiooni tegevuskavas aastaks on kavandatud visiit Iraani nimetatud kuupäevadel olemas; - tuletas meelde oma 9. septembri aasta otsust Iraani kohta, kui nõustuti loa andmisega kavandatud delegatsioonile Iraani oktoobris 2010 kahel tingimusel: abielurikkumise eest surma mõistetud ASHTIANIt ei hukata ja delegatsioonil peab olema võimalik vabalt liikuda ja kohtuda ükskõik kellega, kaasa arvatud opositsiooni liikmetega; PE /CPG 38/42 PV\ doc

39 - tuletas meelde, et need tingimused ei olnud täielikult täidetud ja seetõttu jäi delegatsiooni visiit Iraani oktoobris 2010 ära; - korraldas taotluse kohta arvamuste vahetuse, millest võtsid osa fraktsiooni PPE esimees DAUL, kes kordas oma toetust esimeeste konverentsi septembris 2010 esitatud seisukohale, ning fraktsiooni S&D esimees SCHULZ ja fraktsiooni Verts/ALE kaasesimees COHN-BENDIT, kes võtsid sõna delegatsiooni lähetamise toetuseks; - otsustas lubada kõnealuse delegatsiooni lähetuse, rõhutades, et: ASHTIANI juhtumi tuleb Iraani ametivõimudega esmatähtsa küsimusena arutusele võtta; delegatsioon peab kohtuma võimalikult paljude toimijatega; enne reisile asumist tuleb asjakohaselt arvesse võtta kohapealset julgeolekuolukorda. PV\ doc 39/42 PE /CPG

40 21.2 Euronesti kodukorra töörühma taotlus koosoleku pidamiseks 17. oktoobril 2011 Brüsselis kõnealuse töörühma kaasesimehe HERCZOGi kiri Esimeeste konverents, ilma aruteluta, - võttis teadmiseks järgmise dokumendi: Euronesti kodukorra töörühma kaasesimehe HERCZOGi 26. septembri aasta kiri nimetatud teemal (PE /CPG ja finantskalkulatsioon); - märkis, et Euronesti parlamentaarne assamblee moodustas 3. mail 2011 kodukorra töörühma, millel on esialgu ühe aasta pikkune mandaat ja millesse kuulub kümme liiget (viis Euroopa Parlamendi liiget ja viis parlamendiliiget idapartneritelt); - võttis teadmiseks töörühma aseesimehe HERCZOGi kirja, milles taotletakse luba rühma koosoleku korraldamiseks Brüsselis esmaspäeva, 17. oktoobri pärastlõunal (komisjonide tegevuseks ette nähtud päev); - tuletas meelde, et see taotlus ei sisaldu esimeeste konverentsi 25. novembri aasta koosolekul heaks kiidetud delegatsioonide aasta tegevuskavas, sest Euronesti parlamentaarne assamblee asutati alles 3. mail 2011; - rahuldas kõnealuse taotluse. PE /CPG 40/42 PV\ doc

41 22. Teadaanded 22.1 Sisemine kirjavahetus komisjonide esimeeste konverentsi esimehe LEHNE 28. septembri aasta kiri algatusraportite taotluste nimekirja kohta (PE /CPG ja lisad); komisjonide esimeeste konverentsi esimehe LEHNE 28. septembri aasta kiri arengukomisjoni taotluse kohta osaleda artikli 50 kohaselt rahvusvahelise kaubanduse komisjoni seadusandlikus raportis (PE /CPG ja lisad) Institutsioonidevaheline kirjavahetus 22.3 Väline kirjavahetus PV\ doc 41/42 PE /CPG

42 23. Järgmise koosoleku aeg ja koht Esimeeste konverents - võttis teadmiseks, et: esimeeste konverents korraldab erakorralise ja piiratud osavõtjate arvuga kohtumise Saksamaa Liitvabariigi kantsleri dr Angela MERKELiga kolmapäeval, 5. oktoobril 2011 kell Brüsselis Paul-Henri Spaaki hoones ruumis 6B01; esimeeste konverentsi järgmine korraline koosolek toimub neljapäeval, 20. oktoobril 2011 kell Brüsselis Paul-Henri Spaaki hoone ruumis 6B01. * * * Koosolek lõppes kell PE /CPG 42/42 PV\ doc

PE-6/CPG/PV/

PE-6/CPG/PV/ PE-7/CPG/PV/2009-01 EUROOPA PARLAMENT ESIMEESTE KONVERENTS Neljapäeval, 16.7.2009 toimunud korralise koosoleku PROTOKOLL Louise WEISSi hoone ruum R1,1 - - - STRASBOURG PE 426.307/CPG ESIMEESTE KONVERENTS

Rohkem

PE-6/CPG/PV/

PE-6/CPG/PV/ PE-7/CPG/PV/2010-15 EUROOPA PARLAMENT ESIMEESTE KONVERENTS Neljapäeval, 10.6.2010 toimunud korralise koosoleku PROTOKOLL PHS hoone, ruum 6 B 01 - - - BRÜSSEL PV\820434.doc PE443.260/CPG Ühinenud mitmekesisuses

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT PV BUR PE-6/BUR/PV/ J U H A T U S KOOSOLEKU PROTOKOLL 13 & Louise WEISSi hoone ruum nr R1, S

EUROOPA PARLAMENT PV BUR PE-6/BUR/PV/ J U H A T U S KOOSOLEKU PROTOKOLL 13 & Louise WEISSi hoone ruum nr R1, S EUROOPA PARLAMENT PE-6/BUR/PV/2004-03 J U H A T U S KOOSOLEKU PROTOKOLL 13 & 15-09-2004 Louise WEISSi hoone ruum nr R1, 1 - - - Strasbourg PV\543073.doc PE 346.380/BUR PE-6/BUR/PV/2004-03 JUHATUS KOOSOLEKU

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

NORMAL

NORMAL Istungjärgu dokument LÕPLIK PÄEVAKORRA PROJEKT 21. - 24. VEEBRUAR 2005 STRASBOURG 18.02.2005 PE ET ET Menetluste selgitus Parlament hääletab tekstide üle järgmises järjekorras, kui ta ei otsusta teisiti:

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0366/2016 2.12.2016 RAPORT petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

MAJANDUSKOMISJONI TÖÖST aastal on vastu võetud 15 majanduskomisjoni menetluses olnud õigusakti. Komisjoni poolt algatati 1 seaduseelnõu. Kä

MAJANDUSKOMISJONI TÖÖST aastal on vastu võetud 15 majanduskomisjoni menetluses olnud õigusakti. Komisjoni poolt algatati 1 seaduseelnõu. Kä MAJANDUSKOMISJONI TÖÖST 2018 2018. aastal on vastu võetud 15 majanduskomisjoni menetluses olnud õigusakti. Komisjoni poolt algatati 1 seaduseelnõu. Käsitletaval perioodil on toimunud 55 korralist majanduskomisjoni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem