Kooliaasta algas aabitsapeoga

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kooliaasta algas aabitsapeoga"

Väljavõte

1 1 Haabersti Linnaosa Valitsuse ajaleht 16. september 2011 Haabersti Linnaosa Valitsuse ajaleht nr 7 (242) 16. september 2011 Kooliaasta algas aabitsapeoga Tänavu 1. septembril läks Haabersti linnaosa koolides 1. klassi rohkem lapsi kui möödunud aastal: sel aastal alustas kooliteed 446 last, ent mullu oli väikesi koolijütse 28 võrra vähem. Kokku istus tänavu Tallinnas koolipinki õpilast, neist 3950 läks esimesse klassi. Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi huvijuht Terje Treimann ütles, et tänavu alustasid Järveotsa Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad teist õppeaastat ilusas renoveeritud koolimajas. Aastaga on muutused, uuendused ja ümberehitused omaseks saanud ja tore on tõdeda, et kaunis töökeskkond on innustanud lapsi seda korras ja kaunina ka hoidma, tõdes Treimann. Treimanni sõnul saavad väikesed koolijütsid pärastlõunal jääda pikapäevarühma, kus õpetajaga koos valmistatakse ette järgmise päeva koolitükke ja saab mängida koolikaaslastega. Meie kooli kenasti kujundatud sööklas töötab ka puhvet, mis sai käesoleval aastal Tallinna Tervisliku Koolipuhveti tunnistuse, märkis ta. Treimanni sõnul on Järveotsa Gümnaasiumis väga populaarne õppesuund jaapani keel. Küllap on üheks põhjuseks see, et tegemist on Tallinnas (ja Eestis) haruldase võimalusega õppida jaapani keelt ja tutvuda idamaade kultuuriga, selgitas ta. Meie koolis on jaapani keele õpetajaks Hiroyuki Sonobe, keda suurepärase pedagoogitöö ning panuse eest Eesti Jaapani kultuurisidemete arendamisel hinnati käesoleva aasta Haabersti Õpetaja tiitliga. Treimann ütles, et kõigil suundadel ja kõigis kooliastmetes on Järveotsa kooli õpilased olnud edukad konkurssidel nii Haaberstis kui ka Tallinna linnas. Näiteks on meie moodsa kunsti suuna gümnasistid Haabersti moekonkursi MOE MALLE mitmekordsed võitjad, aga väikestest kunstnikest valiti tänavu XI noorte laulu- ja tantsupeo kunstikonkursi VÄIKESE INIMESE MAAILM klasside õpilaste hulgas Tallinna parimaks Järveotsa Gümnaasiumi 4.A klassi õpilane Greta Ruga, ütles ta. Õismäe Gümnaasiumi õppeaasta algas 1. septembril kell 11 õueaktusega. Klassi asukohta märkis õhupalliga klassijuhataja. Muusika saatel marssisid koolimaja ette päevakangelased 1. klasside õpilased koos abiturientidega. Enne seda olid 12. klasside õpilased väikestele koolikaaslastele jaganud medalid TÕG sümboli Ökuliga. Aktust juhtis 9.A klassi õpilane Joonas Vatter. Õpilastele, õpetajatele ja vanematele ütles tervitussõnad direktor Enn Mänd. Lauldi hümni ja koolilaulu. Koolilaulu lõppedes lasid Õismäe Gümnaasiumi 1. ja 12. klasside õpilased siirdumas aulasse aabitsaaktusele.. Järveotsa gümnaasiumis kinkisid väikestele koolijütsidele aabitsaid direktor Siret Paasmäe ja Haabersti linnaosavanema kohusetäitja Juhan Hindov. klassijuhatajad klassi numbriga õhupallid õhku. Seejärel jätkus koolipäev klassijuhatajatunniga, ainult 1. ja 12. klassid siirdusid aulasse aabitsaaktusele. Peasissekäigu fuajees asuva nn Markelovi tamme juures tervitas kooliperet ja vanemaid Ökul. Aabitsaaktuse avas Ökul, kes andis sõna direktor Enn Männile. Lapsi ning nende emasid-isasid tervitas üks aabitsa autoritest Leelo Tungal. Tema jagas 1. klasside õpilastele ka aabitsad, kus lisaks ta enda autogrammile oli aabitsa teisegi autori Ene Hiiepuu autogramm. Pärast aabitsate jagamist esines luuletusega verivärske I.A klassi õpilane Uku Kaarel Neemre. Tänavu alustas Õismäe Gümnaasiumis tööd kolm 1. klassi 69 õpilasega ning kaks 10. klassi 67 õpilasega. Tallinna Mustjõe Gümnaasium võttis sel aastal vastu uusi õpilasi juba 47. korda. Kokku on esimesse klassi võetud 56 õpilast. 1. septembril korraldati koolis koolijütsidele lõbus pidu, mida ei rikkunud isegi kurjad muinasjututegelased. Kuid sellega pole lõbusus lõppenud ning pärast kooliüritust külastasid esimeste klassi õpilased Vabaduse väljakul toimuvat Aabitsapidu. Haabersti Vene Gümnaasiumis on tänavu kolm 1. klassi ning neist ühes on võimalik omandada juba varakult teadmisi eesti keelest. Kokku on Haabersti Vene gümnaasiumis 471 õpilast, mida on 21 võrra rohkem võrreldes möödunud aastaga. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolijuht Rita Juhanson ütles, et sel õppeaastal asub koolis õppima 890 õpilast 70 õpetaja juhendamisel. Kaks noort ja värsket diplomeeritud õpetajat astuvad esimest korda klassi ette, et alustada tööd venekeelses koolis keelekümblusklassis, märkis Juhanson. Kool läheb sel õppeaastal gümnaasiumiastmes üle eestikeelsele aineõppele. Juhansoni sõnul alustab kooliteed Tallinna Õismäe Vene Lütseumis neli esimest klassi. Rohkem polnud lihtsalt võimalik, ruumikitsikus näpistab meid juba ammu, selgitas ta. Õismäe Vene Lütseum tähistab tänavu oma 35., juubeliaastat. Kartma, et kool võib õpilaste puuduse tõttu uksed sulgeda, meie kool ei pea. Haabersti Sügis septembril Õismäe tiigi promenaadil algusega kell Suurel laval: Laur Teär ja Meelis Laido, Marju Länik ning ansambel 2 Quick Start Lustakas ja kaasahaarav spordiprogramm, toitlustajad ning kauplejad Õhtu lõpetab suursugune ilutulestik Maamaksuvabastusest Alates 1. jaanuarist 2012 vabastatakse maamaksust Tallinna haldusterritooriumil asuva maa omanik või maakasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1500 m 2 ulatuses. Maamaksuvabastuse saamise lisatingimus on, et rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete järgi peab taotleja elama sellel maal asuvas elamus ning ta ei saa maa kasutusse andmise eest rendi- või üüritulu. Maamaksuvabastuse saamiseks tuleb esitada avaldus, avalduse esitamise nõue tuleneb maamaksuseadusest, selgitas linnavaraameti juhataja Einike Uri. Kodualuse maa maamaksust vabastamiseks tuleb üldistel alustel avaldus esitada ka kõigil riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajatel, kes on seni saanud vastava avalduse alusel osalise maamaksuvabastuse ja -hüvituse. Maamaksuvabastuse avalduse mugavaim esitamise viis on elektrooniliselt kodanikuportaali eesti.ee kaudu. Lisaks võetakse avaldusi vastu linnaosavalitsuste teenindussaalides ja linnavalitsuse teenindussaalis, elektrooniliselt ja posti teel ajavahemikul 1. september 2011 kuni 10. jaanuar Avalduses esitatud andmete vastavust maksuvabastuse tingimustele kontrollitakse rahvastikuregistrist ja kinnistusraamatust seisuga Maamaksust vabastamist saab taotleda kuni Tallinna koduomanikku. Kodualuse maa maamaksust vabastamine toimub linnavalitsuse korraldusega, vastavad haldusaktid esitatakse linnavalitsuse istungitele ajavahemikus jaanuar Abilinnapea Eha Võrgu sõnul tingis kodualuse maa maksust vabastamise asjaolu, et leibkondade sundkulutused toidu- ja eluasemekulud on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, samas on aga reaalpalk langenud. Statistikaameti andmetel on aastaga võrreldes kulutused eluasemele suurenenud koguni 26%, sh võrreldes Aastaga on tõusnud soojusenergia hind 40%, elektrienergia hind 24% ja maagaasi hind 33%. Täpsemalt loe lk 2 Kergliiklustee sai valmis Harjumaa omavalitsuste ühisprojekti Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine raames rajati Paldiski mnt Akadeemia tee vahelisele vanale raudteetammile kergliiklustee. 1,8 km pikkune kergliiklustee ühendab Harku valda läbi Haabersti linnaosa Tähetorni parkmetsa terviseja suusaradadega, parendades sellega oluliselt piirkonna elanike vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi. Kergliiklustee ehitus koos valgustuse rajamisega läks maksma 337 tuhat eurot.

2 16. september 2011 Haabersti Linnaosa Valitsuse ajaleht 2 Häirenupu teenus laieneb Linn hoolitseb eakate turvalisuse ja nende lähedaste turvatunde eest häirenupu teenus eakatele Tallinna linnas laieneb ka tööajale. Häirenupu teenus ehk sotsiaalvalve teenus eakatele on elektrooniline hädaabisüsteem, mis käivitus a koostöös Sihtasutusega Johanniitide Abi Eestis. Teenust osutab linna lepinguline partner Tallinna Hoolekande Keskus, rahastatakse linnaeelarvest. Teenust saavate inimeste kodudesse on paigaldatud lokaalsed valvepuldid ja neile on antud mobiilsed häirenupud, mille kasutamisel on võimalik saada otseühendus häirekeskusega. Seega on süsteem abiks eelkõige neis olukordades, kus eakas ei ole mingi põhjusel võimeline liikuma, iseseisvalt abistajatele ust avama ja endale muul moel abi kutsuma. Need olukorrad on lühidalt järgmised: arstiabi ootamatu vajadus, millele lisandub võimetus liikuda; nn isikuabi ootamatu vajadus (kukkumine, ajutine liikumisvõimetus, siseruumidesse lõksujäämine jmt); päästeteenust vajavad situatsioonid (tulekahju, plahvatus jmt). Teenuse eesmärgiks seega ei ole tavaliste koduteenuste ja isikuabiteenuste saamine (nt lamaja haige hooldus, toiduainetega varustamine jmt), vaid pigem olla õigel ajal abiks ja toeks nendele üksi elavatele eakatele, kelle tervislik seisund vajab lisaabi selleks, et oma kodus ootamatutes olukordades toime tulla. Teenust osutatakse ööpäevaringselt kõikidel kalendripäevadel, sh riigipühadel. Väljakutse, mis saabub nupuvajutuse tagajärjel Häirekeskusele, edastatakse esmalt eaka lähedastele. Kui neid ei ole võimalik telefonitsi kätte saada, siis Tallinna Hoolekande Keskuse 2-liikmelisele meeskonnale, kes sõidab esimesel võimalusel kohapeale olukorda lahendama. Väljasõidu kohta vormistatakse kaart, mille üks eksemplar jääb eakale koju. Senini kattis Tallinna Hoolekande Keskus väljakutsed töövälisel ajal, alates septembrist on Tallinna Hoolekande Keskus töötajad valmis välja sõitma ööpäevaringselt. Lähem informatsioon: Imbi Eesmets, tegevjuht, Tallinna Hoolekande Keskus tel Dea Mürk, sotsiaaltöötaja, Tallinna Hoolekande Keskus tel Krista Tammsaar, peaspetsialist, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet tel Maamaksust vabastamise info 1. Tallinn vabastab aasta 1. jaanuarist maamaksust kodualuse elamumaa kuni 1500 m2 ulatuses. Taotlust saab esitada 1. septembrist 2011 kuni 10. jaanuarini Maamaksust vabastatakse Tallinna koduomanikku. 3. Avalduse esitamise nõue tuleneb maamaksuseadusest. 4. Vormikohast avaldust on võimalik esitada elektrooniliselt kodanikuportaali eesti.ee kaudu; elukohajärgses linnaosavalitsuses; linnavaraametis; linnakantselei teenindussaalis; posti või e-posti teel. Avalduse vorm asub aadressil Avaldust on kõige lihtsam esitada elektrooniliselt kodanikuportaalis eesti.ee, kus taotlusvorm on andmetega eeltäidetud. 6. Kui isikul puudub Interneti kasutamise võimalus, saab ta avalduse esitada linnaosavalitsuses isikut tõendava dokumendi alusel avalduse menetleja kaudu. 7. Seoses maamaksu määra muutumisega aastast tuleb avaldus esitada ka neil, kelle aasta arvestuslik maamaks jäi alla 5 euro ning seetõttu ei saanud aastal maamaksuteadet. 8. Kodualuse maa maamaksust vabastamiseks tuleb esitada avaldus ka pensionäridel, kes seni on saanud pensionäri maamaksuvabastust või -hüvitist. 9. Represseeritutel säilib seni kehtinud maamaksuvabastuse kord ja nemad uut avaldust esitama ei pea. 10. Maamaksust vabastatakse Tallinna haldusterritooriumil asuva: a) maa omanik (sh korteriomandi juurde kuuluva maa omanik), b) reformimata maa kasutaja, c) hoonestusõiguse omanik või d) kasutusvaldaja Ülalnimetatud tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1500 m 2 ulatuses, kui taotleja elukoht on vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele sellel maal asuvas elamus. Maamaksuvabastust saab taotleda tingimusel, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. 11. Avalduses esitatud andmeid kontrollitakse automaatselt kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga Maamaksuvabastuse otsustab jaanuaris 2012 linnavalitsus korraldusega. Korralduse üldosa avaldatakse meedias ja maksuvabastuse saaja kohta käiva resolutiivosaga saab isik tutvuda kas kodanikuportaalis eesti. ee asuva veebiteenuse abil või linna teenindussaalides. Kodualuse maa maksuvabastuse korduma kippuvad küsimused 1. Olen pensionär, kellel 2012 maamaks suureneb, sest ainuomandis on üle 1500 m 2 kinnistu (2186 m 2 ) ja kuuldavasti pensionärile maamaksu tõusu alates 2012 enam ei hüvitata? Võimalusel vormistada kinnistu abikaasaga/ pärijast tütrega kaasomandisse, et ka nemad saaks maksuvabastust taotleda. 2. Olen liisinguga koduomanik, kas saan maksuvabastust taotleda? Ei, sest liisija ei ole maamaksu subjekt maamaksuseaduse mõistes. Liising tuleks ümber vormistada eluasemelaenuks ning liisija kinnistu omanikuna kinnistusraamatusse kanda. 3. Olen elamuühistu liige, kas saan maksuvabastust taotleda? a maksuvabastust elamuühistu liige taotleda ei saa, sest ta ei ole maamaksu subjektiks (isikuks, kellele maksuteatega määratakse maamaks) a saavad maamaksuseaduse uue redaktsiooni alusel maksuvabastuse ka elamuühistu liikmed. 4. Korter on ärimaa sihtotstarbega maatükil, kas saab maksuvabastust? Kui 100% ärimaa, siis ei saa. Tuleb LPA-sse pöörduda ja sihtotstarve kasutusotstarbega kooskõlla viia. Kui osaliselt elamumaa ja osaliselt ärimaa (või muu sihtotstarve), siis saab maksuvabastust vaid elamumaa sihtotstarbele vastava suurusega osapindala maamaksu osas. 5. Kas maksuvabastus kehtib mulle ka siis, kui ise kinnistul ei ela, küll aga minu lapsed? Ei kehti, maksuvabastusele on õigus vaid isikul, kelle elukohaks antud maatükk on. 6. Korteriühistu tahaks 200 korteriomaniku eest ise maksuvabastuse avalduse esitada, sest paljud korteriomanikud ilmselt ise ei märka esitada (sh a alla 5-eurosed maakasutused, kelle a maamaks seoses määra tõstmisega üle 5 euro kerkib? Kahjuks ei võimalda seda maamaksuseadus, isik peab avalduses ise oma allkirjaga kinnitama, et ei saa rendi- ja üüritulu. Küll võib korteriühistu olla postiljoni rollis ja täidetud avaldused linnaosale esitamiseks kokku koguda. 7. Oleme koos abikaasaga meie korteri/ maja ühisomanikud, kuid ma ei ole kinnistusraamatusse kantud (abikaasa on). Kas ma saan maksuvabastust taotleda? Ühisomanikud saavad maksuvabastust taotleda vaid juhul, kui nad on kinnistusraamatusse kantud. Ühisomandi kinnistusraamatusse kandmise vormistamiseks tuleb pöörduda notari poole, kes koostab omandiõiguse tunnistuse ja avalduse ühisomanike kinnistusraamatusse kandmiseks (notarikulu ca 135 eurot). 8. Oman kinnistule isiklikku kasutusõigust. Kas saan maksuvabastust taotleda? Ei saa, sest isikliku kasutusõiguse omanik ei ole maamaksu subjekt maamaksuseaduse mõistes. Küll on maksuvabastust võimalik taotleda juhul, kui olete kinnistusraamatusse kantud kinnistu kasutusvaldajana. 9. Kui majas, kus ma korteris elan, on mul veel garaažiboks ning panipaik (kõik kolm on eraldi korteriomandid), kas ma pean maksma maamaksu garaaži ja panipaiga eest? Jah, sest rahandusministeeriumi selgituste kohaselt saab maksuvabastust taotleda vaid ühe korteriomandi juurde kuuluvale maale. Rahandusministeeriumi vastus järelepärimisele: Juhul, kui isikule kuulub korterelamus 3 korteriomandit, milles ühes asub isiku rahvastikuregistri järgne elukoht, siis on tal õigus taotleda/ saada maamaksuvabastust üksnes elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas, st, et tal on kehtiva maamaksuseaduse kohaselt õigus taotleda maamaksuvabastust elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas 1,0 ha ulatuses ning a jõustuva redaktsiooni kohaselt on ta vabastatud maamaksu tasumisest elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses. Juhul kui eraisikule kuulub 200 korteriomandiga kortermaja kinnistu, millest ühes asub tema elukoht, siis on tal õigus taotleda/ saada maamaksuvabastust üksnes elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas, kuid mitte rohkem kui seaduses sätestatud piirmääras. Ole kaasas! kutsub tasuta arvutikoolitusele Eelmisel aastal Tallinnas suure populaarsuse võitnud Ole Kaasas! tasuta arvuti- ja Interneti-koolitused on taas alanud ja kutsuvad arvutihuvilisi ka sellel aastal tasuta teadmisi täiendama. Väljaandja: Haabersti Linnaosa Valitsus Ehitajate tee 109A, Tallinn Toimetuse telefon: e-post: Teostus: Editor Grupp OÜ Trükiarv: Trükk: AS Printall Levi: Expresspost Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa Alates 1. septembrist võtab sotsiaalpsühholoogilise rehabilitatsiooni grupp vastu täisealisi (al 18 aastat) narkosõltuvuse probleemiga mehi. Elamine ja toit on TASUTA. Nõustamine muu sõltuvuse küsimustes, vanemate tugigrupid. Registreerimine ja lisainfo kell , tel Kristi Kivilo Vaata Maailma SA juht Koolitused laiendavad koolitatute võimalusi tööturul ja õpingutes, muudavad info hankimise ja igapäevased toimingud lihtsamaks ning annavad parema võimaluse osalemiseks riigi ja oma kodukoha tegevustes ning otsustes. Ole Kaasas! projekti raames toimuvad koolitused nii algajatele kui ka edasijõudnutele, lisaks tutvustatakse Targa Töö korraldamise võimalusi kodus ja kontoris ning luuakse 35 Ole Kaasas! Arvutiklubi üle Eesti. Need, kes Internetti kasutavad, peavad seda iseenesest mõistetavaks ega kujuta ettegi, et ilma selleta enam hakkama saaks. Tänaseks on paljud riigi, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete teenused kolinud Internetti ja kui inimene Internetti kasutada ei oska, on tal paljud asjaajamised väga ebamugavad või ka palju kulukamad, selgitas Vaata Maailma SA juht Kristi Kivilo koolituste vajalikkust. Siit tuligi mõte lükata käima Ole Kaasas!, et viia läbi tasuta koolitusi, nõustada ja jagada materjale et maksimaalselt vähendada inimeste takistusi teel Internetti. Koolitustele saab registreeruda, helistades numbrile või Interneti teel Ole Kaasas! projekti eesmärk on tuua kolme aastaga Eesti inimest Interneti kasutajate hulka.

3 3 Haabersti Linnaosa Valitsuse ajaleht 16. september 2011 Laupäeval, 8. oktoobril HAABERSTI TERVISEPÄEV Haabersti Vaba Aja Keskuses (Ehitajate tee 109A/2) Tervisepäeval kavas: *Haabersti Vaba Aja Keskuse (III korrus) väikeses saalis Lasteteater Rafi Südame kolm soovi Terviseseminar Tervis meie kalleim vara! Geneetiliselt muundatud toiduained Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetetööstuse Liit (eesti keeles) Kas Tallinna Vesi on tervislik? Urmas Muinasmaa ja Riho Sobi, Tallinna Vesi AS (eesti keeles) Magnetravi efektiivsus närvi- ja liigesevalude korral füsioterapeut Oleg Lazarev (eesti keeles) Magnetravi efektiivsus närvi- ja liigesevalude korral füsioterapeut Oleg Lazarev (vene keeles) Treeningusaalis Aime Klubi Pilatese treening (treener Aime Jaanisoo) Aime Klubi Shindo treening (treener Aime Jaanisoo) Pilates on lihtne ja tõhus treening, mis sobib ka algajatele ja täidlastele. Trennis on nii venitust kui ka süvalihaste treeningut, õpitakse 5 tiibetlase harjutusi. Shindo on jaapani venitustund, mille eesmärk on keha ja meele vabastamine sinna kuhjunud energiablokkidest. See on tund iseendale. Hea võimalus lõdvestuda tänapäeva kiires elutempos, tulemuseks sisemine tasakaal ja parem enesetunne. Suures saalis Tervisemess Tervislike toiduainete degusteerimine ja müük;. Erinevate tervisetoodete ja -teenuste tutvustused, tervisenäitajate mõõtmised ja analüüsid ning nõustamine. Kohal on: Eesti Reumaliit, Eesti Kopsuliit, Axellus OÜ, Elamed Medical, Efektoptika, Zepter Eesti OÜ, Sallum OÜ, Dermoshop OÜ, Kadarbiku Köögivili OÜ, Tsuburka mahetalu jt. NB! Kl on tervisemessil suur loosimine aktiivsetele osalejatele. Peaauhinnaks kodukinokeskus. Olge kohal! *Ujulas (II korrus) ja basseiniseansid Kavas AquaFit treening (treener Ave-Riin Sepp), muusikaline teraapia, sportlikud veemängud ja üllatused. Lasteteatri etendusele, seminaridele ja basseiniseanssidele vajalik eelregistreerimine (nimi, vanus) telefonidel: , või e-posti aadressil Täpsem info: Üritus on TASUTA! Aktiivsetele osalejatele auhinnad! Tervisekeskus sai nurgakivi Tallinna abilinnapea Merike Martinson, Haabersti linnaosa vanema kohusetäitja Juhan Hindov ja Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Boris Kirt asetasid Haabersti Tervisekeskusele nurgakivi. Autovaba päev ootab linlasi tervisetelki Tallinna Keskkonnaamet ja MTÜ Käi Jala! tähistavad 18. septembril Vabaduse väljakul autovaba päeva, mis toimub septembrini kestva rahvusvahelise autovaba nädala raames. Ootame linlasi Vabaduse väljakule kell 12.00, mil toimub päeva avaüritus tegutseb väljakul Tervisetelk: toimub tervisenäitajate mõõtmine ja võrdlemine normidega võimalus mõõta pikkust, kaalu, keha rasva%; arvutatakse välja KMI, vöö/ talje suhe; võimalus mõõta lihtsal viisil sammu pikkust ja saada juhiseid, mitu sammu peaks päevas käima; saab nahaarstidele näidata murettekitavaid sünnimärke; võimalus lasta uurida oma juuste ja peanaha olukorda; võimalus proovida Reeboki EasyTone jalatseid, mis muudavad treenimise veelgi efektiivsemaks; laenutatakse sammulugejaid. Selle eest, et tulevased põlvedki saaksid nautida liikumist tervislikus keskkonnas, hoolitseb Prügihundi jäätmeinfolava: säästva tarbimise ja jäätmeinfolava on suur merekonteiner, mis on sisustatud erinevate infomaterjalidega ning koos Prügihundiga viiakse läbi haridusprogramm, kus mängude ja vestluste kaudu õpetatakse lastele ja kõigile huvilistele keskkonnasõbralikku käitumist. Näiteks õpetatakse prügi sorteerimist, selgitatakse, millised tooted on keskkonnasõbralikud ja millised mitte, üheskoos mõeldakse välja uusi toredaid kasutusviise vanadele asjadele ning räägitakse sellest, kui palju asju inimesel üldse vaja oleks. Sellel aastal pakub Tallinna Keskkonnaamet suurepärast võimalust tä- Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et nurgakivi panek rajatavale Haabersti Tervisekeskusele ja Hooldusravikliinikule tähistab suure sündmuse algust, sest loodav kompleks koondab tulevikus nii ambulatoorse kui ka eriarstiabi. Usun, et uue, 150-kohalise hooldusravikliiniku avamisega Tallinnas peaksid kaduma pikad järjekorrad hooldusravile, sõnas Martinson. Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) Haabersti Tervisekeskus ja Hooldusravikliinik (Ehitajate tee 137) valmib aasta suvel. Uues tervisekeskuses hakkab tööle viis perearstikeskust, mis praegu asuvad Väike-Õismäe polikliinikus: Haabersti Perearstikeskus, Järveotsa Perearstikeskus, kolm perearsti dr Puzule, dr Pärna ning dr Usgam. Kokku teenindavad Tallinna patsienti 18 perearsti ning 18 pereõde. Lisaks on tulevases keskuses planeeritud ruumid Tallinna Munitsipaalperearstikeskusele, LTKH Psühhiaatriakeskusele, LTKH eriarstidele (kirurgia, dermatoveneroloogia, kardioloogia, neuroloogia, günekoloogia, oftalmoloogia), LTKH labori- ning piltdiagnostika teenuste osutajatele, stomatoloogidele, taastusravile ning tugifunktsioonidele. Lääne-Tallinna Keskhaigla haldusjuhi Märt Kõlli sõnul jätkavad perearstid tööd kuni juurdeehituse valmimiseni praeguses hoones. Edaspidi jätkavad perearstid tööd uue hoone III ja IV korrusel. histada autovaba päeva, osaledes jalgsivõi jalgrattamatkal. Jalgratturitele pakutakse kaks marsruuti: 1) Vabaduse väljak Harju tn Kinga tn Pikk tn Nunne tn Tornide väljak (peatus 1) Suurtüki tn Laboratooriumi Tolli Pikk Suur Rannavärav Põhja pst Kalasadama Ökosaar (peatus 2) Kultuurikilomeeter Kalmistu park (peatus 3) Tööstuse tn Kopli tn Pelguranna tn Stroomi rand (peatus 4) Kopli lahe promenaad Paldiski mnt Tallinna Loomaaed (lõpp-peatus); 2) Vabaduse väljak Harju tn Kinga tn Pikk tn Nunne tn Tornide väljak (peatus 1) Suurtüki Laboratooriumi Tolli Pikk Rannamäe tee Mere pst Kai tn Kuunari tn Laeva tn D-Terminaal Uus-Sadama Tuukri Nafta Russalka (peatus 2) Lauluväljaku mereväravad Maarjamäe obelisk (peatus 3) Pirita tee Lillepi park Rummu tee Lükati tee (peatus 4 Pirita jõe ürgorg) Lükati tee Kloostrimetsa tee Botaanikaaed (lõpp-peatus). Jalgsimatk kulgeb mööda kesklinna rohealasid ning väldib suuri tänavaid. Soovijad võivad laenata sammulugejat, selleks et täita päeva norm ehk sammu. Kaasas on giid. Matka eesmärgiks on pakkuda võimalust jalutada tervislikult võimalikult rohelises kesklinnas. Koos gruppidega liiguvad või ootavad peatustes giidid, kes annavad seletusi loodusobjektidest ja mänguväljakutest. Neile, kes registreerib ennast enne matkade algust ja jõuab lõpp-punkti, tagatakse tasuta pääse botaanika- või loomaaeda. Algklasside õpetajad tutvusid maaeluga Algklasside õpetajad, eripedagoogid ja lasteaedade õpetajad Tallinnast ning Harjumaalt tutvusid kahel suvisel päeval maaeluga. Marje Liedemann Riina Nõlvak Tallinna Järveotsa Gümnaasium Reis algas Uus-Kongo talu külastusega Assakul. Talu, Eesti ainus sparglikasvataja, on saavutanud tuntuse tänu maitsvale hapukapsale ja hõrkudele salatitele. Piisonifarmis Lääne-Virumaal tutvusime piisonite, lihaveiste ja taluloomaaias elavate loomadega. Farmis saab ratsutada, ööbida indiaanitelgis ja kuninglikul kombel einestada. Haridusjuttu aeti Muuga mõisas tegutsevas väga omanäolises ja ilusas Muuga Põhikoolis. Tamsalu lähedal Loksal aga nägime seppa tänapäevases sepikojas töötamas. Ööbisime jahimajas Trofee. Teine päev algas Põltsamaa Felixi külastusega. Tootmistraditsiooni juured Põltsamaal ulatuvad aastasse Tänapäeval valmistab ja turustab AS Põltsamaa Felix mahlu ja Liivi Listra Laulustuudio kutsub huvilisi Nüüdseks on stuudios lastekoor, mudilaskoor ning Karikakra ja Pääsusilma lasteaedades ka eelkooliealiste laulurühmad. Stuudios õpetatakse lastele kauni ja loomuliku häälega laulmist, rütmipillide mängu ning õpitakse tundma klassikalist muusikat. Stuudio laululapsed on vanuses 4 16 aastat. Laulustuudio koorid on esinenud kõikides Tallinna esinduslikes saalides ja kirikutes, samuti Tartus, Pärnus, Viljandis ning ka Soomes. Laulustuudio on välja andnud neli heliplaati, koostööd on tehtud Urmas Lattikase ja Heini Vaikmaaga. Sellesuvine laulupidu jääb kindlasti kauaks meelde nii mahlajooke, konserveeritud köögivilju, valmistoite, kastmeid, moose, veine, kalatooteid ning veel palju muud. Edasi läks sõit Härjanurme kalatallu. Nägime kalamaimude inkubaatorit ja tiike, kuhu kalad enam hästi äragi ei tahtnud mahtuda. Reisi viimaseks sihtkohaks oli Järvamaal asuv Aravete Argo OÜ. Lauta minnes anti meile kitlid, müts ja kilesussid, et loomi võimalike haigustekitajate eest kaitsta. Sealses uues lüpsilaudas elab 580 lüpsilehma ja neid teenindab 8 lüpsirobotit. Inimesed aitavad esialgu loomadel masinaga harjuda, edasi aga teavad lehmad juba ise, kuidas toimetada. Kogu tootmist saab jälgida arvutist. See oli väga vajalik ja hariv reis. Sügisel klassi ette minnes saame rääkida oma silmaga nähtust. Jagasime kogemusi ka meie kooli algklasside ainesektsioonis. Liivi Listra Laulustuudio alustas tegevust aastal 1996, mil Liivi tütar Maria Listra võitis Laulukarusselli. Sellest tekkiski mõte luua laulustuudio. lastele, lastevanematele kui ka õpetajatele. Traditsiooniks on ka kujunenud laulustuudio igasuvised laululaagrid erinevates Eestimaa mõisates. Laulustuudiost on teiste seas välja kasvanud Getter Jaani ning Superstaarisaates osalenud Marit Kesa. Kevadel tähistab laulustuudio 15. sünnipäeva. Ootame sel pidulikul aastal kõiki muusikahuvilisi lapsi muusikast osa saama ning sellest rõõmu tundma! Jääme ootama uusi lauljaid! Kontakt: tel

4 16. september 2011 Haabersti Linnaosa Valitsuse ajaleht 4 Simons: e-hääletamine ei ole turvaline Juulis Tallinnas viibinud maineka IT-turvalisuse eksperdi dr Barbara Simonsi sõnul muutub Internet aina ohtlikumaks ning enamik Interneti-eksperte on veendunud, et e-hääletamine ei ole turvaline. USA e-valimiste ja IT-turvalisuse ekspert dr Barbara Simons ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Raepress Simons tõdes, et küberkurjategijad on võimelised kõikvõimalikku infot koguma ja ka riikide valitsusi ründama, näiteks võib tuua Venemaa häkkerite rünnaku Eesti Interneti-süsteemidele. Simons lisas, et kuuldavasti oli arvutiviirus, mis ründas Iraani, toodetud aga Iisraeli ja USA spetsialistide poolt. Simons osales Tallinna Raekojas e-valimistele pühendatud VI Omavalitsusfoorumi ettekannete ja artiklite kogumiku Tänane internet ei ole e-valimisteks valmis esitlusel ning pidas Hopneri majas avaliku loengu E-valimisteks ei ole aeg veel küps. Barbara Simons on väljapaistev USA arvutiteadlane ja e-valimiste tunnustatud ekspert. Oma doktorikraadi kaitses Simons mainekas California Ülikoolis (Berkeley). Dr Simons oli kaasautoriks raportile, mille tulemusena lõpetas USA Kaitseministeerium seoses turvalisusriskidega Interneti teel hääletamise projekti. Simons töötas aastaid IBM-i Uurimiskeskuses. Ta on pärjatud rea erinevate arvutivaldkon- na auhindadega, tema nimel on hulk patente ning järgmisel aastal annab ta USA-s välja e-hääletuse turvalisuse teemalise raamatu. VI Omavalitsusfoorumi delegaadid leidsid ühisavalduses, et e-valimised on vastuolus põhiseadusega ning sisaldavad väga suuri turvariske, peale selle õõnestab süsteemi läbipaistmatus usaldust nii e-valimise tulemuste kui ka kogu avaliku võimu suhtes. Omavalitsusfoorumil osalenud viitasid ka Põhiseaduse sättele, mille järgi peavad valimised olema ühetaolised, ent e-hääletuse korraldus seda põhimõtet ei järgi. Omavalitsusfoorum seadis kahtluse alla praeguse e-valimiste korralduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlas olemise ning kutsus üles e-valimiste küberturvalisust avameelselt käsitlema ning e-valimiste ja ühes sellega ka Eesti riiklike institutsioonide usaldusväärsuse suurendamisele kaasa aitama. Ka õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul vajavad e-valimistega seonduvad küsimused tõsist analüüsimist ning ilmnenud kitsaskohad kõrvaldamist. Euroopa eksperdid leidsid Eesti e-valimiste juurest puudujääke Taavi Aas Tallinna abilinnapea Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) missioon jälgis tänavusi Riigikogu valimisi Eestis. Erilist tähelepanu pööras OSCE just e-valimiste korraldusele. Selle rahvusvaheliselt tunnustatud ja autoriteetse organisatsiooni vaatlejad tuvastasid Eesti e-valimiste korralduse juures tõsiseid puudusi, mis kajastusid ka OSCE raportis, mis kahetsusväärsel kombel ei ole leidnud Eesti avalikkuses laiemat kajastust. Meedial peaks olema ju demokraatia valvekoera amet, mistõttu jääbki arusaamatuks, miks nimetatud raportile pole üldse tähelepanu pööratud. Aga mina, avaliku võimu kandjana, teen omalt poolt otsa lahti ning toon sellest raportist märkimisväärsemad murekohad käesolevas arvamusartiklis kenasti lugejani. E-valimised on õiguslikult reguleerimata Alustame e-valimiste õiguslikust poolest. Valimisseadus sätestab Interneti-hääletamise ja Interneti teel antud häälte lugemise õigusliku aluse ning seda täiendavad Vabariigi Valimiskomisjon (VVK) määrus ja tegevusjuhised. Samas, selliseid aspekte nagu krüptografeerimismeetodite kasutamine, katsetamine, auditeerimine või operatiivsete kohustuste ja vastutusalade määramine, olemasolevates õigusaktides puuduvad. Kuigi valimisseaduses on öeldud, et VVK võib Interneti-hääletuse tulemused tühistada, ei ole selles täpsustatud, mille alusel ja millistel tingimustel tuleb Interneti-hääletuse tulemused tühiseks tunnistada. Lisaks sellele ei ole seal ka määratud, kuidas ja milliste vahenditega tuleks valijatele teatada, et nad peavad valimispäeval oma hääle uuesti paberil andma. Vabariigi Valimiskomisjon vajab sõltumatuid IT asjatundjaid OSCE vaatlejad panid tähele, et kuivõrd ükski VVK liige ega sekretariaadi töötaja ei olnud IT-ala asjatundja, sõltus VVK Riigikogu IT-osakonnast, mis pidi korraldama avaliku pakkumise audiitorite leidmiseks, Interneti-hääletamise protseduuride filmimiseks ja väljastpoolt värvatud projektijuhi palkamiseks. Samuti täheldas OSCE, et VVK kaldus nõustuma Riigikogu IT-osakonna selgitustega küsimusi esitamata. Enamik Interneti teel hääletamise protsessiga tegelenutest olid sellega olnud seotud ka eelmiste valimiste ajal, mis aga tekitas õhkkonna, kus kriitilisi küsimusi enam ei esitatud ja kus tegevuse üksikasjalik protokollimine praktiliselt puudus. E-valimiste testimine peaks olema läbipaistev ja kontrollitav Katsetamine on elulise tähtsusega, mille eesmärk on leida süsteemi kõikvõimalikud vead, kuid tehtud katseid käsitlev aruandlus oli mitteametlik või hoiti saladuses, mistõttu soovitab OSCE, et VVK koostaks ametlikud aruanded Interneti-hääletuse süsteemi testimise kohta ja avalikustaks need oma veebilehel, et protsess oleks kontrollitav ja läbipaistev. OSCE-le teatati, et e-valimiste projektijuhil oli võimalik viimaseid muudatusi Interneti-hääletuse süsteemi sisse viia veidi enne valimiste algust ja selleks polnud vaja VVK ametlikku nõusolekut. Seda tehti ilma igasuguse ametliku protseduuri või tarkvara lähtekoodi dokumenteeritud vastuvõtmiseta VVK poolt, mis piiras teavet selle kohta, millist tarkvara versiooni lõpuks kasutati. See on aga väga tõsine turvalisusrisk, millele pööras tähelepanu ka juulis Tallinna külastanud USA IT ja e-valimiste turvalisusekspert dr Barbara Simons. E-valija peaks hiljem saama oma hääletustulemust kontrollida OSCE sai teada programmist, mis e-hääletaja arvutis käivitatuna võiks muuta e-häält, ilma et e-hääletajal oleks võimalik sellest aru saada. Sellele juhtumile juhiti projektijuhi tähelepanu, kes hindas selle ohu teoreetiliselt võimalikuks. Programmi autor Paavo Pihelgas esitas VVK-le kaebuse, mis lükati tagasi ja saadeti seejärel edasi Riigikohtusse. E-hääletajale võimaluse andmine kontrollida, kas tema hääl anti ja salvestati sellisel kujul, nagu oli kavatsetud, leevendaks seda riski, mistõttu OSCE soovitab, et VVK moodustaks avatud töörühma, et kaaluda võimalust võtta kasutusele kontrollitav internetihääletusskeem või samaväärselt usaldusväärne mehhanism, mille abil valija saaks kontrollida, ega tema e-häält pahavara abil või muul moel muudetud ei ole. Eesti e-hääletussüsteem on sertifitseerimata ja auditeerimata Enne testimist ei kehtestatud Eestis üleüldisi tehnilisi nõudeid ja testimise üle teostas järelevalvet ainult Interneti-hääletuse projektijuht. Nagu aastalgi, otsustas VVK ka sellel korral mitte lasta Interneti-hääletuse süsteemi sõltumatul kolmandal osalisel sertifitseerida. OSCE leidis puudujääke ka e-hääletuse süsteemi auditeerimise juurest. VVK sõlmis lepingu audiitoriga, kelle lepingus kirjeldatud kohustus oli, et audiitor pidi olema protseduuride läbiviimise juures kohal ja kontrollima, et need tehti vastavalt juhistele. OSCE täheldas, et nii audiitor kui ka VVK tegid harva põhjalikke märkmeid juhistest kõrvalekaldumise kohta, piirates sel viisil võimalusi jälgida võimalikke puudusi. See teeb terve auditeerimise kui sellise ebausaldusväärseks. E-valimisi peaks auditeerima sõltumatu avalik organ Muide, kõiki e-hääletusega seotud protseduure küll filmiti aga on küsitav, kas kõiki tegevusi saab ühe kaameraga dokumenteerida. Igal juhul ei saa selline videosalvestus asendada tavapärast paberkandjal dokumenteerimist. Seetõttu soovitab OSCE, et kogu ühte dokumenti koondatud tegevusjuhise alusel toimuva Interneti-hääletuse protsessi nõuetele vastamise auditi läbiviimiseks määrataks sõltumatu avalik organ. Järgnevaid valimisi silmas pidades on ülioluline neid soovitusi järgida, olgugi et Eesti valitsus on ülbelt jätnud OSCE mitmed varasemad soovitused siiani arvesse võtmata, kuid siinkohal loodan sõltumatu ja kallutamatu Eesti meedia abile ja toele, kes võiks e-valimiste teemat üleval hoida, mis võib panna tänast valitsust oma meelt ja senist käitumist muutma. Oktoobrist algavad Naiste treeningud Õismäel, Ehitajate tee 109A saalis Jooga, vabastav hingamine, energeetiline võimlemine neile, kel aastaid 40+ Tunnid teisipäeviti al ja neljapäeviti al Info: ; Treener Heli Kann Alustab tervisevõimlemine naistele 60+ Ehitajate tee 109A/2 III korruse suures saalis E ja N kell ja Registreerimine treeningute päevadel kell Juhendaja Ene Kross Kontakt õhtusel ajal MASSAAŽ ÕISMÄEL , Gennadi KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID

5 5 Haabersti Linnaosa Valitsuse ajaleht 16. september 2011 Detailplaneeringutest Haabersti linnaosa üldplaneeringu avalik arutelu toimub Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuses (Haabersti Linnaosa Valitsuse kõrval), Ehitajate tee 109A/2, kolmandal korrusel suures saalis 29. septembril 2011 algusega kl Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse Haabersti linnaosa territooriumi edasised arengusuunad, antakse võimalused mitmekesistada territooriumi funktsionaalsust ning määratakse ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad. Tallinna Linnaplaneerimise Ametis toimus 25. aprillist kuni 23. maini 2011 Haabersti linnaosa üldplaneeringu avalik väljapanek. Üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna linna koduleheküljel aadressil: Tallinna Linnavalitsus otsustas 17. augusti 2011 istungil korraldusega nr 1271-k algatada Haabersti linnaosas Tirgu tn 3 ja Sikuti tn 8 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,64 ha. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine ja moodustuvale krundile lisaks olemasolevale üksikelamule ehitusõiguse määramine ühe 2-korruselise (sh katusekorrus) abihoone ehitamiseks. 2.1 Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita, sest detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks. Haabersti Linnaosa Valitsus korraldas 09. septembril 2011 kell Ehitajate tee 109A ruumis 218 arutelu Tirgu tn 3 ja Sikuti tn 8 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks. Detailplaneeringu eskiisiga oli võimalik tutvuda 7. ja 8. septembril tööpäeva jooksul Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109A kabinetis 205. Detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjadega saab tutvuda samuti Tallinna planeeringute registris aadressil Haabersti Linnaosa Valitsus teatab, et vastavalt planeerimisseaduse 18(1) ning Tallinna linna ehitusmäärusele toimub Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalikustamine ajavahemikus Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuses 03. augustil 2011 korraldusega nr 1217-k. Projekti on koostanud AS Pöyry Entec, töö nr 746/06 Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistute ning lähiala detailplaneeringuga nähakse ette 79,89 ha suurusel planeeringualal asuva Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumi ja selle lähiala kasutusvõimaluste mitmekesistamine ning Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistutele ehitusõiguse määramine kokku kuni 11 uue, maksimaalselt 2 maapealse korruse ja 1 maa-aluse korrusega ühiskondliku hoone ehitamiseks, 1 hävinenud hoone taastamine endises mahus ja 20 olemasoleva hoone ehitusõiguse täpsustamine. Kokku on kavandatud kaks sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) krunti. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Planeering on Tallinna üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109A kabinetis 205 esmaspäeval , teisipäevast neljapäevani kl ning reedel kl , samuti Vabaduse väljak 7 esimese korruse infosaalis lauas nr 2. Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab ka Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt: tallinn.ee/tpr/ Tallinna Linnavalituse korraldusega nr 1214-k algatati Paldiski mnt 199A, 199B, 201, 201B ja 209 kinnistute detailplaneeringu eesmärk on muuta Paldiski mnt 199A kinnistu ärimaa maakasutuse sihtotstarve 50% ulatuses äri- ja 50% ulatuses elamumaaks ning määrata ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks ning moodustada Paldiski mnt 199B, 201, 201B ja 209 kinnistu piiride muutmise teel kaks elamumaa krunti ning kaks transpordimaa krunti ning määrata moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus kahe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega Planeeritava maa-ala suurus on 1,30 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldaja koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6A, Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn). Otsustati mitte algatada Paldiski mnt 199A, 199B, 201, 201B ja 209 kinnistute detailplaneeringu hindamist. Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning korraldada planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või -teatise paigaldamine vastavalt planeerimisseaduse 12 lg 3¹. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kl kuni ja neljapäeviti kl 9.00 kuni ning Tallinna õigusaktide registris aadressil istungil korraldusega nr 1051 k algatada Rannamõisa tee 1A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Haabersti linnaosas asuva Rannamõisa tee 1A kinnistu ning reformimata riigimaa jagamine kolmeks ärimaa, viieks elamumaa ja neljaks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele ärimaa kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kolme kuni 4-korruselise, maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine kaheksateistkümne kuni 3-korruselise, maa-aluse korrusega kokku maksimaalselt 324 korteriga elamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega Planeeritava maa-ala suurus on 11,50 ha. Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmist maakasutuse juhtotstarbe osas, muutes väikeelamute ala korruselamute alaks. Kehtetuks tunnistati Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 2004 korraldus nr 1159-k Rannamõisa tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu koostamise korraldaja koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6A, Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, Tallinn). Linnavalitsus otsustas mitte algatada Rannamõisa tee 1A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu hindamist. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kl kuni ja neljapäeviti kl 9.00 kuni ning Tallinna õigusaktide registris aadressil tallinn.ee/ 2011 korraldusega nr 1052 k algatada Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärk on Haabersti linnaosas asuvate Sarra tn 28, Sarra tn 28B ja Sarra tn T3 kinnistu liitmine ning moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 2 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega Planeeritava maa-ala suurus on 0,48 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldaja koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Tartu mnt 74, Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, Tallinn). Linnavalitsus otsustas mitte algatada Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu hindamist. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kl kuni ja neljapäeviti kl 9.00 kuni ning Tallinna õigusaktide registris aadressil tallinn.ee/ 2011 korraldusega nr 1053 k algatada Saviliiva tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärk on Haabersti linnaosas asuvate Saviliiva tee 8, 8B ja Mirta tn 43 kinnistute jagamisel moodustada üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), kolm transpordimaa, kümme elamumaa ning kaks elamu- või sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus seitsme 2 maapealse korrusega üksikelamu ja viie 1-korruselise abihoone, kolme 2 maapealse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks ning elamu- või sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) kruntidele ehitusõigus kahe 2 maapealse korrusega sotsiaalmajutusüksuse ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 3,62 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn), koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Tartu mnt 74, Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, Tallinn). Tallinna Linnavalitsus otsustas mitte algatada Saviliiva tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu hindamist. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kl kuni ja neljapäeviti kl 9.00 kuni ning Tallinna õigusaktide registris aadressil oigusaktid.tallinn.ee/ Tallinna Linnavalitsus otsustas 22. juuni 2011 istungil 14. korraldusega nr 1124 k kehtestada osaliselt Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering kruntide positsioon 1, 2, 3, 6 ja 7 osas. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 otsuse nr 71 punktiga 3.1 kehtestatud Kotermaa-2 eramurajooni detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas. Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldusega nr 1860-k Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris Haabersti Vaba Aja Keskus alustas 1. septembrist vastuvõttu maleringi. Oodatud on kõik huvilised alates 7. eluaastast. Treeningud toimuvad Ehitajate tee 109A/2, 4. korrus. Teisipäeval ja neljapäeval Treener: Rainer Selge. Info tel kell Tantsuõhtu Ehitajate tee 109A/2; 3. korrus, suur saal Septembri lõpuni on Avatud Noortekeskuses (Õismäe tee 88A) kõigil võimalus fotokunsti vahendusel osa saada inimeste ja loomade tõelisest harmooniast imelises Ranna Rantšos. Fotod on tehtud ja näitus koostatud selleaastase Ranna Rantšo malevarühma töökate liikmete poolt. Tere Tulemast! Haabersti Avatud Noortekeskus, Õismäe tee 88A, Haabersti Sotsiaalkeskuse üritused Neljapäev, 22. september kell ÕUEKOHVIK kell TERE, SÜGIS! JUBA LANGEVAD LEHED kandlemees Jüri Mänd Sauelt. Osalevad sotsiaalkeskuse kõikide ringide juhid. LAULAME kõik koos ENDEL VALKENKLAUGA Teisipäev, 27. september kell ETTEVÕTLIKE TÖÖOTSIJATE KLUBI kell Südame nädala TERVISETUND Reede, 30. september EAKATE PÄEV kell Jalutuskäik PIRITAL (jälgi reklaami!) Igal kolmapäeval kell MATK LOODUSESSE Juh: Kaljo Kosk Igal esmaspäeval ja reedel kell Mängime MALET RINGID ALUSTAVAD TÖÖD 1. OK- TOOBRIST, INFO TEL TEADEANNE Seoses kolimisega asuvad Õismäe Polikliiniku arstid uuel aadressil Meistri 22 II korrus, Õismäe. Alt sisenemiseks palume vajutada kabineti number ja kelluke. ANU KOITLA HAMBARAVI OÜ kab 202, tel : dr Anu Koitla ja dr Maris Kraav DENTAL TEENUS OÜ kab 203, tel : dr Virgi Linnamägi ja dr Triin Linnamägi SAPIENS DENTAL OÜ kab 204, tel : dr Erki Juhansoo ja dr Tiina Teearu ESMED OÜ kab 205, tel : dr Kirsti Lai ja dr Ludmilla Tasane RAID & KO kliendid ostavad ja üürivad kortereid Tallinnas Info tasuta! Tel ; E R 10 18, Luise 40 22, Tallinn Ostan tühjalt seisva ühe- või kahetoalise korteri Tallinnas Korter võib vajada remonti Tel Laste jalgpalliklubi FC INFONET kutsub teid ja teie lapsi regulaarsetele treeningutele Vanusegrupid sünniaastate järgi: Treeninguid viivad läbi professionaalsed treenerid, kellel on Eesti Jalgpalli Liidu litsents. Treeningud toimuvad Lasnamäel, Mustamäel ning Õismäel. Info tel ,

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem