MEG90. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki juhiseid. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MEG90. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki juhiseid. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles."

Väljavõte

1 ! Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki juhiseid. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. REHVIVAHETUSPINK Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge MEG90 Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, Kauhajoki AS, Soome Tel (0) Faks +358 (0)

2 SISSEJUHATUS EE Õnnitleme teid kvaliteetse MEGANEXi toote valimise puhul! Loodame, et seadmest on teile palju kasu. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege läbi kasutusjuu- hend, et tagada selle ohutu kasutamine. Kui teil on seoses seadmega kahtlusi või probleeme, võtke ühendust oma edasimüüja või maaletoojaga. Soovime, et tööö- tamine meie seadmega oleks ohutu ja meeldiv! OHUTUSJUHISED LUGEGE SIINTOODUD JUHISED HOOLIKALT LÄBI NING JÄTKE MEELDE OHUTUSJUHISED JA -HOIATUSED. KASUTAGE TOODET KORREKTSELT, ETTEVAATLIKULT JA OTSTARBEKOHASELT. VASTASEL JUHUL VÕITE KAHJUSTADA TOODET JA/VÕI SAADA RASKEID KEHAVIGASTUSI. HOIDKE KASUTUSJUHEND OHUTUS KOHAS EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES. Seadet tohivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, taju- või vaimsete võimetega isikud ning isikud, kellel puudub eelnev kogemus ja teadmised seadme kasutamisest, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja neile on selgitatud seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelvalveta. SEADMELE TEHTAVAID ELEKTRIPAIGALDUSI TOHIB LÄBI VIIA VAID VÄLJAÕPPINUD ELEKTRIK. HOIDKE TÖÖPIIRKOND PUHTANA. Segamini töökohad ja pingid kutsuvad õnnetusi ligi. ARVESTAGE TÖÖPIIRKONNA TINGIMUSTEGA. Ärge jätke elektriseadmeid vihma kätte. Ärge kasutage elektriseadmeid niisketes ega märgades kohtades. Hoidke tööpiirkond hästi valgustatuna. Ärge kasutage elektriseadmeid tuleohtlike vedelike, gaaside, pulbrite ega tolmu läheduses. KAITSKE ENNAST ELEKTRILÖÖGI EEST. 2

3 Veenduge alati, et toitevõrgu andmed vastaksid seadme nimiplaadil kirjapandud pingele ja sagedusele. Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, nagu näiteks torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid jne. ÄRGE LUBAGE LAPSI SEADME LÄHEDUSSE Ärge laske kõrvalistel isikutel puudutada masinat ega selle toitejuhet. Ühtegi kõrvalist isikut ei tohi tööpiirkonda lubada. KUI TE ELEKTRISEADET EI KASUTA, TULEB SEE HOIULE PANNA. Kui elektriseadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule kuiva, kõrgesse või lukustatud paika, lastele kättesaamatusse kohta. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage see elektri- ja suruõhuallikate küljest. ÄRGE AVALDAGE SEADMELE LIIGSET SURVET. Seade töötab paremini ja ohutumalt kui seda käitatakse selle jõudluse piires. KASUTAGE TEHTAVA TÖÖ JAOKS SOBIVAT SEADET. Ärge tehke väikese tööriista või tarvikutega suure tööriista tööd. Ärge kasutage tööriistu mitteotstarbekohaselt. KANDKE SOBIVAT RIIETUST. Ärge kandke lotendavad riideid ega ehteid, need võivad seadme liikuvate osade vahele takerduda. Väljas töötades soovitame kasutada kummikindaid ja mittelibisevaid jalanõusid. Pikad juuksed tuleb kinni panna. KANDKE ALATI KAITSEPRILLE JA KÕRVAKAITSMEID. Samuti kandke respiraatorit või tolmumaski, kui tehtav töö on tolmune. ÄRGE EEMALDAGE KAITSEKATTEID EGA OHUTUSSEADMEID NING VEENDUGE, ET NEED ON ALATI HEAS TÖÖKORRAS. Kui seadmel on kaitsekatted või ohutusseadmed, ärge kasutage seadet ilma nendeta. ÄRGE KAHJUSTAGE TOITEJUHET. Hoidke juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest nurkadest. ÄRGE KASUTAGE PIKENDUSJUHET, KUI SEE POLE HÄDAVAJALIK. Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et nii pikendusjuhtme kui pistiku tüüp, ristlõige, kuju ja muud andmed vastaksid seadme toitejuhtme ja pistiku omadele ning et pikendusjuhe pole kahjustatud ning on heas töökorras. Ärge kasutage pi- 3

4 kendusjuhet, mille ristlõige on väiksem kui 2,5 mm 2 või mis on pikem kui 20 m, kuna vastasel juhul võite seadme mootorit kahjustada. ÄRGE KÜÜNITAGE. Seiske kindlalt ja hoidke kogu aeg tasakaalu. HOOLDAGE OMA TÖÖRIISTU JA SEADMEID. Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad, et need töötaksid paremini ja ohutumalt. Järgige tarvikute vahetamise ja määrimise juhiseid. Kontrollige toitejuhet regulaarselt ja kui see on kahjustatud, laske juhe volitatud teeninduskeskuses ära parandada. Kontrollige pikendusjuhtmeid regulaarselt ning vahetage kahjustatud juhtmed välja. Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad. EEMALDAGE SEADE TOITEVÕRGUST ALATI KUI TE SEADET EI KASUTA, NING ENNE SEADME PAIGALDAMIST, HOOLDAMIST, REGULEERIMIST, TRANSPORTIMIST JA TARVIKUTE VAHETAMIST. VÕTKE ÄRA REGULEER- JA MUTRIVÕTMED. Muutke harjumuseks kontrollida, kas reguleer- ja mutrivõtmed on enne seadme käivitamist sellelt ära võetud. SEADET KASUTADES OLGE ALATI TÄHELEPANELIK JA VAADAKE, MIDA TEETE. Seadme kasutamisel kasutage kainet mõistust. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud, haige või alkoholi, narkootikumide, ravimite või muude ainete mõju all, mis võivad teie reageerimisvõimet mõjutada. KONTROLLIGE, KAS SEADE ON KAHJUSTATUD. Kui märkate seadmel, selle kaitsekatetel või muudel osadel kahjustusi, ärge seadet kasutage enne, kui kahjustused on volitatud teeninduskeskuses ära parandatud. Kontrollige liikuvate osade joondust, vabakäiku, kas osad on terved, paigaldust ning muid tingimusi, mis võivad seadme tööd mõjutada. Kahjustatud osad tuleb volitatud teeninduskeskuses lasta ära parandada, kui kasutusjuhendis pole teisiti märgitud. Laske defektsed lülitid volitatud teeninduskeskuses välja vahetada. Ärge kasutage seadet, kui selle lülitit ei saa sisse või välja lülitada. KASUTAGE AINULT ORIGINAALVARUOSI JA TARVIKUID. Mitteoriginaalvaruosade või tarvikute kasutamine võib kaasa tuua kehavigastuste ohu. 4

5 PARANDUSTÖID TOHIB TEHA VAID VOLITATUD TEENINDUSKESKUSES, KUS KASUTATAKSE VAID ORIGINAALVARUOSI, VASTASEL JUHUL VÕIB SEADE KASUTAJALE OHTLIKUKS OSUTUDA. TEHNILISED ANDMED Mootor 380 V~50 Hz, 3 HJ, 0,75 kw Velje lukustamine siseküljelt Velje lukustamine välisküljelt Maks. rehvi läbimõõt 1040 mm Maks. rehvi laius 3-15 demonteerimisvõimsus 2500 kg Töörõhk 6-8,8 baari Mõõtmed K 1920 x L 1410 x S 1100 mm Kaal 170 kg OSAD 8a 1. Paigaldusvarda vedru 2. Lukustushoob 3. Kuuskantvarras (paigaldusvarras) 4. Paigaldusots 5. Lukustuskiilud 6. Pöördalus 7. Töörežiimide sildid 8a. Pöördaluse pedaal 8b. Lukustuskiilude pedaal (sulgemine) 9. Lukustuskiilude pedaal (avamine) 10. Randieemaldi pedaal 11. Piirhoob 12. Paigaldusvarda lukustushoob 13. Sammas 14. Manomeeter 15. Lukustuskiilu silinder 16. Randieemaldi hoobi 17. Rõhuregulaator 18. Randieemaldi silinder 19. Randieemaldi varras 5

6 ENNE KASUTAMIST Seadet tuleb alati transportida kahveltõstukiga. Lükake tõstuki kahvlid pildil näidatud avadesse. Eemaldage pakend ja kontrollige, kas kõik seadme osad on olemas. Kui mõned osad puuduvad või on kahjustatud, võtke viivitamatult ühendust oma edasimüüjaga. Kõrvaldage pakkematerjal vastavalt kohalikele eeskirjadele. Paigalduskoht Paigaldage seade elektri- ja suruõhusüsteemide lähedale. Paigalduskohas peab olema vähemalt nii palju vaba ruumi kui kõrvaloleval pildil kujutatud. Kinnitage masin korralikult, et see töötamise ajal ei liiguks. Paigaldamine Eemaldage raamilt poldid ja seibid. Asetage sammas raamile nii, et ohutussilt asuks esiküljel. Joondage samba alusplaadi avad raamis olevate avadega. Pange eemaldatud poldid ja seibid tagasi. Kinnitusmomendiks on 70 nm. Pneumoühendus Ühendage masin suruõhusüsteemi külge. Reguleerige rõhku alltoodud viisil: Tõstke üles rõhu reguleerimisnupp (1) ja keerake seda päripäeva rõhu suurendamiseks. Keerake nuppu vastupäeva rõhu vähendamiseks. 6

7 Õlivool: Pöörake kruvi (2) käega. Pöörates kruvi päripäeva (-) õlivool väheneb. Pöörates kruvi vastupäeva (+) õlivool suureneb. TÄHELEPANU: Veenduge, et pihustidüüsis oleks alati õli. Rohkem teavet leiate hoolduse peatükist. Proovikäitamine Veenduge, et pedaalid on nende algasendis ja ühendage masin suruõhuallikaga. Tööd tohib alustada pärast seda, kui rõhuks on saavutatud 8 baari. Märkus! Pärast suruõhuallika ühendamist avanevad pöördaluse kiilud ja randieemaldi automaatselt. Testige masinat: - Vajutades pedaali (8a), hakkab pöördalus pöörlema päripäeva. - Tõstes pedaali (8a), hakkab pöördalus pöörlema vastupäeva. - Vajutades pedaali (10), hakkab liikuma randieemaldi tera. Kui jalg pedaalilt ära võtta, läheb tera tagasi oma algasendisse. Samal ajal veenduge, et rõhuregulaator töötab korrektselt ja tilgutab ühe tilga õli iga 5-6 pedaalivajutuse kohta. Kui tilgad kukuvad liiga tihedalt või liiga harva, reguleerige regulaatori kruvi. - Vajutades pedaali (8b), sulguvad pöördaluse kiilud. Vajutades pedaali (9), kiilud avanevad. KASUTAMINE Rehvide mahavõtmine 1. Tühjendage rehv õhust. 2. Eemaldage veljelt kogu raskus. 7

8 3. Asetage rehv randieemaldi tera ja kummist rehvitoe vahele. Asetage randieemaldi randi vastu veljest umbes 2 cm kaugusele ning vajutage pedaali (10) randi velje küljest eemaldamiseks. TÄHELEPANU: Rehvi ventiil ei tohi randi eemaldamise ajal randieemaldiga kokku puutuda, et hoida ära sisekummi kahjustamine. 4. Korrake ülaltoodud samme kogu velje ulatuses, et rehv velje küljest täielikult eemaldada. 5. Asetage rehv pöördalusele. Vajutage sulgemispedaal (9) alla, et velg kohale lukustada. Velje lukustamiseks saate kasutada kas välimist või sisemist kiilu, vastavalt velje ehitusele. Kasutage harja määrdeaine või paksu vedelseebi kandmiseks randi ja velje vahele. 6. Langetage paigaldusvarras (3) nii kaugele alla, et demonteerimispea asuks velje serva lähedal. Asetage paigaldusvarras õigele kohale ja kasutage lukustushooba (12) selle lukustamiseks. Demonteerimispea liigub automaatselt veidi ja jätab vahe sisse. Demonteerimispea on kalibreeritud standardse velje järgi. Kui töötate suuremate või väiksemate velgedega, korrigeerige demonteerimispea asendit. 7. Tõstke rant kangiga monteerimispeale ja vajutage pöördaluse pedaali (8), pööramaks pöördalust päripäeva, kuni rant on täielikult eraldatud. 8

9 8. Kui rehvis on sisekumm, võtke see välja. Pöörake rehv ringi ja korrake eeltoodud samme teise poole randi demonteerimiseks. Rehvide paigaldamine Märkus! Enne paigaldamist veenduge, et velg ja rehv on ühesuurused ja eemaldage veljelt kõik raskused. Kontrollige, et veljel ega rehvi ventiilil pole võõrkehasid, mustust ega roostet. 1. Lukustage velg pöördalusele. 2. Pihustage randi ümber määrdevedelikku või vedelseepi. See aitab ära hoida randi ja rehvi kahjustamist ja muudab rehvi paigaldamise lihtsamaks. 3. Kallutage rehvi nii, et rant läheks monteerimispea (4) esikülje alla ning seejärel tõuseb vastu monteerimispea tagaserva. Langetage paigaldusvarras (3) nii kaugele alla, et demonteerimispea asub velje serva lähedal ja lukustage. TÄHELEPANU: Kui velje läbimõõt jääb samaks, ei tule teil varrast (3) rehvide vahetamise vahepeal tõsta ega langetada. Sellisel juhul ärge reguleerige varrast, vaid liigutage pöördhoob (2) küljele. 4. Vajutage rant velje soonde. Kasutage pedaali (8) pöördaluse (6) pööramiseks päripäeva. Korrake neid samme, kuni rant on terves ulatuses velje alla vajutatud. 9

10 5. Sisekummi olemasolul paigaldage see. Korrake eeltoodud samme rehvi teise küljega. TÄHELEPANU! Ärge kunagi asetage oma käsi rehvi ja kiilude vahele. Velje monteerimise ajal ärge kunagi hoidke oma käsi rehvi all. Rehvi täispumpamine ine TÄHELEPANU! Rehvide täispumpamise ajal tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. Järgige rangelt alltoodud juhiseid, kuna rehvivahetuspink pole mõeldud ega ehitatud kasutaja (ega teiste pingi läheduses viibivate inimeste) kaitsmiseks, kui rehv juhuslikult lõhkema peaks. Lõhkenud rehv võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi operaatori surma. TÄHELEPANU! Kontrollige alati hoolikalt, kas velg ja rehv on sama läbimõõduga. Veenduge, et rehv oleks heas korras. Enne pumpamisega alustamist veenduge, et rehv pole kahjustatud. Hoidke oma käed ja keha rehvist eemale. Järgige tootja poolt määratud täispumpamise määra. Käesoleva masina maksimaalseks täispumpamise rõhuks on 3,5 baari. 1. Vabastage rehv pöördaluselt. 2. Ühendage õhuvoolik rehvi ventiiliga. 10

11 3. Pumbake rehv õhku täis järk-järgult. Kontrollige regulaarselt rehvi rõhku. Kui olete jõudnud õige rõhuni, eemaldage õhuvoolik ventiili küljest ja pange tagasi ventiili otsik. HOOLDUS Masinat tohivad hooldada vaid kvalifitseeritud tehnikud. Juhendis kirjeldatud regulaarsed hooldustööd on vajalikud, et rehvivahetuspink töötaks korrektselt ja pikalt. Kui pinki regulaarselt ei hooldata, võivad selle töövõime ja usaldusväärsus väheneda, pannes sellega ohtu nii operaatori kui ka kõik teised pingi läheduses viibivad isikud. Kahjustatud osad tuleb lasta välja vahetada vaid ekspertidel, kes kasutavad pingi tootja varuosasid. Enne hooldustööde tegemist eemaldage pink elektri- ja suruõhuallikate küljest. Lisaks tuleb vabastada randieemaldi koormus vähemalt 3-4 korda, et õhk ahelast väljuks. 1. Enne masina kasutamist kontrollige alati masina üldist seisukorda. Kontrollige, kas kruvid ja poldid on korralikult kinni keeratud, kas osad on oma õigel kohal ega pole kinni kiilunud ega lahti tulnud, kas voolikud ja kaablid pole lahti ega kahjustatud. Kontrollige samuti teisi ohutust mõjutavaid tegureid. Kui masin teeb ebaharilikku häält või vibreerib, eemaldage see elektri- ja suruõhuallikate küljest. Kõrvaldage probleem enne kui masinat uuesti kasutama hakkate. Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet. 2. Kord kuus võtke ette järgmised tööd: - Kasutage diisliõli paigaldusvarda puhastamiseks ja määrimiseks. - Kasutage diisliõli pöördaluse kiilude ja juhiku puhastamiseks ning kasutage liitiumpõhist õli nende määrimiseks. - Kontrollige määrdeõli taset pihustusseadmes vähemalt kord kuus. Kui õlitase on lubatust madalam, eemaldage õlipaagi kork ja lisage määrdeõli (SAE-30). Pange õlipaagi kork tagasi oma kohale ja keerake kinni. - Tühjendage õliseparaator regulaarselt veest ja mustusest. - Kontrollige regulaarselt ajamirihma pingutusastet. Reguleerige rihma mutritega A ja B õige pingutusastme saavutamiseks. 11

12 - Kui lukustushooba pööratakse päripäeva umbes 100 kraadi ulatuses, lükkab hoovaga ühendatud nukk lukustusplaadi üles, et paigaldusvarras lukustada. Kui lukustushoob (12) ei lukusta varrast (3) korrektselt või kui monteerimispead (4) ei saa liigutada vähemalt 3 mm võrra velje kohale (masina tööks on see vajalik) reguleerige joonisel kujutatud mutreid. LOCK PLATE - LUKUSTUSPLAAT CAM - NUKK LOCK HANDLE - LUKUSTUSHOOB ADJUST NUT - REGULEERIMISMUTTER HEX SHAFT - PAIGALDUSVARRAS 12

13 RIKETE KÕRVALDAMINE Probleem Pöördalus liigub ainult ühes suunas Pöördalus ei pöörle Pöördalus ei sulge velge õigesti Varrast ei saa lukustada Silindri väljundjõud on väike Õhuleke Põhjus - Üldlüliti kontakt on rikkis - Ajamirihm on lõtv või kahjustatud - Mootoririke - Üldlüliti kontakt on rikkis - Kiilud on kulunud - Kiilu silindris on õhuleke - Lukustusplaat pole oma kohal - Õhuleke - Mehaaniline tõrge - Liiga madal õhusurve - Õhuvoolik on purunenud - Liitmik on katki - Tihendi pea on katki Lahendus - Vahetage välja üldlüliti - Vahetage välja ajamirihm või reguleerige selle pingutusastet - Kontrollige mootorit, jõuallikat ja kaableid - Vahetage välja üldlüliti - Vahetage kiilud välja - Vahetage välja tihendid - Lugege kasutusjuhendist, kuidas paigaldusvarrast reguleerida - Vahetage välja tihendid - Kõrvaldage probleem - Reguleerige õhusurvet nii, et see vastaks nõuetele - Vahetage välja kõik kahjustatud osad 13

14 EL-i i vastavusdeklaratsioon vusdeklaratsioon (Tõlge EL-i vastavusdeklaratsiooni originaaltekstist) Meie, Isojoen Konehalli Oy Keskustie Kauhajoki As Tel (0) tunnistame ainuvastutajana, et alltoodud seade: Seade: rehvivahetuspink Tootemargi nimi: Meganex Mudel/tüüp: MEG90 (TC620) vastab direktiivile Masinadirektiiv 2006/42/EÜ. ning järgmistele ühtlustatud standarditele ja tehnilistele kirjeldustele: MD: EN :2006+A1:2009 Kauhajoki Tootja: Isojoen Konehalli Oy Harri Altis, ostujuht (volitatud koostama tehnilist faili) Elektri- ja elektroonilisi jäätmeid ei tohi visata majapidamisprügisse. Selle asemel viige need vas- tavasse taaskasutuspunkti. Rohkem teavet saate oma kohaliku omavalitsuse või jaemüüja käest. Copyright 2015 Isojoen Konehalli Oy. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva dokumendi osaline või täielik paljundamine, edastamine, levitamine või hoiustamine ilma Isojoen Konehalli Oy kirjaliku loata on keelatud. Käesoleva dokumendi sisu esindab põhimõtet "on nagu on". Välja arvatud kehtiva seaduse piires, ei anta käesoleva dokumendi täpsusele, usaldusväärsusele või sisule otsest ega kaudset garantiid, kaasa arvatud müügigarantiid ega kasutusgarantiid. Käesolevas dokumendis olevad joonised on illustratiivsed ja võivad erineda tarnitud tootest. Isojoen Konehalli Oy järgib tootearenduspoliitikat ja jätab endale õigus teha tootesse ja käesolevasse dokumenti muudatusi ja parendusi ilma eelneva etteteatamiseta. EL-i vastavusdeklaratsioon lõpetab kehtimise, kui seadme tehnilisi või muid omadusi muudetakse ilma tootja loata. Isojoen Konehalli Oy ei vastuta toote kasutamisest tulenevate otseste ega kaudsete kahjustuste eest. 14

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - AWD230U est.doc

Microsoft Word - AWD230U est.doc AWD230U Ketaslõikur Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge TÄHELEPANU! Lugege kasutusjuhend hoolikalt enne seadme kasutamist läbi ja järgige kõiki antud juhiseid. Säilitage juhend hilisemaks kasutamiseks.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Microsoft Word - AWD8000.docx

Microsoft Word - AWD8000.docx AWD8000 VERTIKAALNE HALUMASIN Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge PANGE TÄHELE! Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 500 J 700 J 800 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus...

Rohkem

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC (Estonian) DM-RCFC001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC-RS510 Keskjooks BB-RS500 BB-RS500-PB SISUKORD OLULINE

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - Hecht 5036 EE.docx

Microsoft Word - Hecht 5036 EE.docx KASUTUSJUHEND Juhtmeta muru- ja hekilõikur Enne esimest toimingut lugege hoolikalt kasutusjuhendit! Õnnitleme teid meie HECHT toote ostul. See juhend sisaldab olulist teavet ohutuse, paigaldamise, kasutamise,

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

VT PRO80-PRO90 -  M0S P07:UNICO.qxd KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com DEMOVIDEO www.youtube.com POLTI KANAL KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

HECHT Tehtud aias kasutamiseks HÜDRAULILINE KOLMEFAASILISE MOOTORIGA VERTIKAALNE PUULÕHKUJA HECHT 6100 ja HÜDRAULILINE VERTIKAALNE PUULÕHKUJA HECHT 61

HECHT Tehtud aias kasutamiseks HÜDRAULILINE KOLMEFAASILISE MOOTORIGA VERTIKAALNE PUULÕHKUJA HECHT 6100 ja HÜDRAULILINE VERTIKAALNE PUULÕHKUJA HECHT 61 HECHT Tehtud aias kasutamiseks HÜDRAULILINE KOLMEFAASILISE MOOTORIGA VERTIKAALNE PUULÕHKUJA HECHT 6100 ja HÜDRAULILINE VERTIKAALNE PUULÕHKUJA HECHT 6100 KASUTUSJUHEND Soovime õnne meie kaubamärgi HECHT

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem