ECE R44.04 Group 1/2/3(9-36kg) traver shield. high back booster. Kasutusjuhend Käyttöopas Naudotojo vadovas Lietošanas instrukcija

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ECE R44.04 Group 1/2/3(9-36kg) traver shield. high back booster. Kasutusjuhend Käyttöopas Naudotojo vadovas Lietošanas instrukcija"

Väljavõte

1 ECE R44.04 Group //3(9-36kg) traver shield high back booster ET FI LT LV Kasutusjuhend Käyttöopas Naudotojo vadovas Lietošanas instrukcija

2 ET Tere tulemast Joie perre! Õnnitleme teid Joie toodete kasutajaskonnaga liitumise puhul! Meil on väga hea meel, et saame saata teid ja teie pisikest eesootavatel ühistel rännakutel. Tootesarja Joie traver TM shield kõrge seljatoega turvatool on täielikult sertifitseeritud ja kvaliteetne kaalurühma //3 turvasüsteem. Tool sobib kasutamiseks lastele, kelle kehakaal jääb vahemikku 9 36 kg (umbes 9-kuused kuni -aastased). Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki juhiseid, et tagada lapse sõidumugavus ja pakkuda talle parimat kaitset. Tüübikinnitus See turvatool vastab UNECE eeskirja nr 44 nõuetele, mida on täiendatud 04-seeria muudatustega. Turvatooli saab paigaldada täiskasvanutele mõeldud kolmepunktivöö abil, mis vastab UNECE eeskirja nr 6 või sellega võrdväärsete standardite nõuetele. Turvatool! TÄHTIS! HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES. LUGEGE SEE HOOLIKALT LÄBI. Hoidke juhendit turvatooli põhja all asuvas hoiusahtlis, nagu on näidatud parempoolsel joonisel. Osade loend Enne jalutuskäru kokkupanemist veenduge, et kõik osad oleksid olemas. Kui mõni osa on puudu, pöörduge kohaliku edasimüüja poole. Käru kokkupanekuks tööriistu vaja ei lähe.. Peatugi. Alumine seljatugi 3. Löögikaitsepadi 4. Istme sügavuse reguleerimisnupp 5. Alus 6. Peatoe regulaator Õlavöö juhik 8. Käetugi 9. Isosafe i kinniti 0. ISOFIX-i juhikud Garantiiteabe saamiseks külastage meie veebisaiti joiebaby.com.

3 HOIATUSED! Paigaldage turvatool sõidukisse nii, et see liigutatavale istmele ega sõiduki uksele ette ei jääks.! See turvatool on ette nähtud AINULT neile lastele, kelle kehakaal on vahemikus 9 36 kg (umbes 9-kuused kuni -aastased).! Kõik sõiduki turvarihmad tuleb pingule tõmmata ja need ei tohi jääda keerdu.! Kui turvatooli kasutatakse valesti, suureneb järsu pöörde, ootamatu pidurdamise või kokkupõrke korral raske kehavigastuse tekitamise või surma põhjustamise oht.! Ärge kasutage selle turvatooli puhul teiste tootjate istmekatteid ega polstreid. Joie asendusosade saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.! Ärge kasutage turvatooli viisil, mida kasutusjuhendis kirjeldatud ei ole.! Ärge kunagi jätke last järelevalveta.! Ärge kunagi andke turvatooli kellelegi teisele ilma, et annaksite kaasa ka kasutusjuhendi.! Ärge tehke turvatoolile mingeid muudatusi ega kasutage selle puhul teiste tootjate tarvikuid või asendusosi.! Pärast lapse asetamist turvatooli tuleb turvavöö õigesti peale tõmmata. Vöörihma puhul tuleb veenduda, et see paikneks piisavalt madalal, tagamaks vaagnapiirkonna korralik fikseeritus.! Pärast mis tahes õnnetust vahetage turvatool uue vastu välja. Õnnetused võivad turvatoolile tekitada märkamatuid kahjustusi.! Ärge kunagi jätke turvatooli sõidukis kinnitamata. Kinnitamata turvatool võib järsu pöörde, ootamatu pidurdamise või kokkupõrke korral kohalt paiskuda ja autos viibijaid vigastada. Eemaldage tool või veenduge, et see oleks sõidukis turvaliselt kinnitatud.! Ärge kunagi jätke pagasit ega muid esemeid sõidukisse lahtiselt need võivad kokkupõrke korral autos viibijaid vigastada.! Ärge kunagi kasutage turvatooli, mis on kahjustada saanud või millelt on mingi osa puudu. Ärge kasutage katkist, kulunud või kahjustatud turvavööd.! Päikese käes võib turvatool väga kuumaks minna. Kuumenenud osadega kokkupuutumisel võib lapse nahk põletada saada. Enne lapse asetamist turvatooli katsuge kõigi metall- ja plastosade pinnad alati üle.! Ärge kunagi kasutage n-ö teise ringi turvatooli, mille kasutusajalugu te ei tea.! Ärge kasutage turvatooli ilma pehmete kateteta.! Pehmed katted võib asendada ainult tootja soovitatud toodetega, sest õiged katted moodustavad turvasüsteemi toimimise lahutamatu osa.! Ärge kasutage mis tahes teisi koormust kandvaid punkte peale nende, mida on kirjeldatud käesolevas juhendis ja mis on turvatoolil ära märgitud. 4 5

4 ! Ärge asetage turvatooli nii, et laps peaks istuma seljaga sõidusuunas.! Ärge kasutage turvatooli, kui see on kõrgelt kukkunud, tabanud maapinda suure hooga või saanud nähtavaid kahjustusi. Selliste tavapäratute asjaolude tagajärjel tekkinud kahjustuste korral me kahjustatud toodet uuega ei asenda. Äsjanimetatud ilmingute esinemisel tuleb osta uus turvasüsteem. Tegutsemine hädaolukorras Hädaolukorra tekkides või õnnetusse sattudes on tähtis anda lapsele kohe esmaabi ja tagada vajalik ravi. Tooteteave Enne toote kasutamist lugege läbi kõik selles kasutusjuhendis esitatud juhised. Turvatooli saab paigaldada kas pooluniversaalselt (kasutades Isosafe i süsteemi ja täiskasvanutele mõeldud kolmepunktivööd, mis vastab UNECE eeskirja nr 6 või sellega võrdväärsete standardite nõuetele) või universaalselt (kasutades üksnes eespool nimetatud kolmepunktivööd). Kahtluse korral pidage nõu turvatooli tootja või edasimüüjaga. Paigaldamine kolmepunktivöö abil. See turvatool on universaalne laste turvasüsteem. See vastab UNECE eeskirja nr 44 nõuetele, mida on täiendatud 04-seeria muudatustega, ning sobib üldiseks kasutamiseks sõidukites ja ühildub enamiku (kuid mitte kõigi) autoistmetega.. Hea sobivus on tõenäoline siis, kui sõiduki tootja on sõiduki käsiraamatus sedastanud, et sõiduk ühildub kõnealuses vanuserühmas lastele mõeldud universaalkategooria turvasüsteemiga. 3. See turvatool on kategoriseeritud universaalseks rangemate nõuete alusel kui need, mida kohaldati varasemate mudelite puhul, millel universaalkategooria märgist ei ole. 6 7

5 Paigaldamine Isosafe i süsteemi ja kolmepunktivöö abil. See turvatool on pooluniversaalne laste turvasüsteem. See vastab UNECE eeskirja nr 44 nõuetele, mida on täiendatud 04-seeria muudatustega, ning sobib üldiseks kasutamiseks sõidukites, mis on varustatud ISOFIX-i kinnitussüsteemiga.. Turvatool sobib sõidukitesse, mille istekohad on määratletud ISOFIX-i kohtadena (täpne teave on esitatud sõiduki käsiraamatus), olenevalt turvatooli ja kinnitussüsteemi kategooriast. 3. Kahtluse korral pidage nõu turvatooli või sõiduki tootjaga. Toode: Turvatool Sobib: Lapsed kehakaaluga 9 36 kg (umbes 9-kuused kuni -aastased) Kaalurühm Kaalurühm //3 Turvatooli kokkupanek Vaadake jooniseid - Asetage külgmise kaitsekilbi kinnitusdetailid kohakuti alumises seljatoes paiknevate avadega ja seejärel vajutage kilp klõpsuga kinni. Istme reguleerimine Vaadake jooniseid

6 Löögikaitsepadja reguleerimine Oluline paigaldusteave Vaadake jooniseid 4 4 Vaadake jooniseid Kõrguse reguleerimine peatugi 8 9 Vaadake jooniseid Kontrollige üle, millised istekohad on autos turvatooli kinnitamiseks sobilikud. 0

7 Paigaldamine Isosafe i süsteemi ja kolmepunktivöö või ainult kolmepunktivöö abil. Isosafe i kinnitite väljatõmbamiseks vajutage Isosafe i reguleerimisnuppu. Vaadake jooniseid 0-3 Kui sõiduk on varustatud ISOFIX-i süsteemiga, võivad alumised kinnituspunktid olla sõiduki istmevaos nähtavad. Vaadake kinnitusdetailide täpsed asukohad ja nende kasutusnõuded sõiduki käsiraamatust järele.. Kinnitage ISOFIX-i juhikud ISOFIX-i kinnituspunktidesse. 0 ISOFIX-i juhikud kaitsevad sõiduki istme pinda rebenemise eest. Lisaks on nende abil hea Isosafe i kinniteid õigesse kohta paigutada. 0 Pöörake Isosafe i kinniteid 80 kraadi võrra, nii et need oleksid suunatud ISOFIX-i juhikute poole. 3

8 3. Joondage Isosafe i kinnitid ISOFIX-i kinnituspunktidega ning seejärel lükake mõlemad kinnitid klõpsuga ISOFIX-i kinnituspunktidesse. 3! Veenduge, et mõlemad Isosafe i kinnitid oleksid korralikult ISOFIX-i kinnituspunktidesse lukustunud. Õige kinnituse korral peavad Isosafe i mõlema kinniti lukustusnäidikud olema terves ulatuses rohelised. 3 -! Veenduge, et turvatool oleks kindlalt paigaldatud, tõmmates mõlemat Isosafe i kinnitit väljapoole. 4. Turvatooli eemaldamine a. Vajutage kõigepealt Isosafe i kinnititel olevat teist lukustusnuppu 4 - ja seejärel nuppu 4 -, enne kui tooli sõiduki istmelt eemaldate. b. Pöörake Isosafe i kinniteid 80 kraadi võrra ning seejärel vajutage Isosafe i reguleerimisnuppu, et kinnitid algsesse asendisse lükata Löögikaitsepadja kasutamine (Näoga sõidusuunas / lastele kehakaaluga 9 8 kg / 9-kuused kuni 4-aastased) Vaadake jooniseid 8! Tõmmake sõiduki turvavöö välja, libistage see läbi turvavöö juhiku 8 ning seejärel kinnitage turvavööpistik. 8 -! Kui sõiduki turvavöölukk (kinnituspesaga ots) on tooli turvaliseks kinnitamiseks liiga pikk, ei tohi turvatooli kasutada

9 ! Peatoe õige kõrguse tagamiseks peab peatoe alaosa olema kohakuti lapse õlgade ülaosaga, nagu on näidatud joonisel 8-3! Veenduge, et nii vöörihm kui ka õlavöö oleksid alati tugevasti pingule tõmmatud.! Kui löögikaitsepatja ei kasutata, siis eemaldage see ja pange nõuetekohaselt hoiule.! Turvavöö ei tohi olla keerdus ! Võib kasutaga ka ainult kolmepunktivööga. (Vaadake jooniseid 9-3)! Asetage õlavöö läbi turvavöö juhiku, nagu on näidatud joonisel Ilma löögikaitsepadjata kasutamine (Näoga sõidusuunas / lastele kehakaaluga 5 36 kg / 3 -aastased) Vaadake jooniseid 9-3! Tõmmake sõiduki turvavöö välja, libistage see läbi turvavöö juhiku 9 ning seejärel kinnitage turvavööpistik. 9-3! Ärge asetage turvavööd käetugede peale. Vöö peab läbi minema käetugede alt. 9 -! Kui sõiduki turvavöölukk (kinnituspesaga ots) on tooli turvaliseks kinnitamiseks liiga pikk, ei tohi turvatooli kasutada. 9-4! Pärast lapse asetamist turvatooli tuleb turvavöö õigesti peale tõmmata. Vöörihma puhul tuleb veenduda, et see paikneks piisavalt madalal, tagamaks vaagnapiirkonna korralik fikseeritus

10 ! Peatoe õige kõrguse tagamiseks peab selle alaosa olema kohakuti lapse õlgade ülaosaga, nagu on näidatud joonisel 0. Õlavöö peab asetsema joonisel näidatud punases alas.! Asetage turvatool näoga sõidusuunas ja sättige see korralikult vastu sõiduki istme seljatuge, mis on varustatud vöörihma ja õlavööga.! Laske lapsel istuda turvatoolis nii, et tema selg toetuks vastu tooli seljatuge.! Kinnitage turvavööpistik ja tõmmake õlavööd ülespoole, et see pingule jääks. (Vale asetus 3)! Kui turvavöö läheb üle lapse kaela, pea või näo, siis reguleerige peatoe kõrgust.! Turvavöö ei tohi olla keerdus. 0 Pehmete katete eemaldamine Vaadake jooniseid ! Pärast pehmete katete eemaldamist pange need lapsele kättesaamatusse kohta. 7 Istmekatete tagasipanekuks korrake samu toiminguid vastupidises järjekorras. 8 9

11 Hooldus ja korrashoid! Peske istmekatteid ja polstreid jahedas vees, mille temperatuur on madalam kui 30 C.! Ärge katteid triikige.! Ärge kasutage katete puhastamiseks pleegitusvahendeid ega keemilist puhastust.! Ärge kasutage turvatooli pesemiseks lahjendamata neutraalseid pesuaineid, bensiini ega muid orgaanilisi lahusteid. Need võivad turvatooli kahjustada.! Ärge märgi istmekatteid ega polstreid tugevasti väänake. Selle tagajärjel võivad need kortsuda.! Riputage istmekatted ja polstrid kuivama varjulisse kohta.! Kui turvatooli pikka aega ei kasutata, eemaldage tool sõiduki istmelt. Hoidke turvatooli jahedas, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas. 0

12 FI Tervetuloa Joielle Onneksi olkoon, olet osa Joie-perhettä! Olemme innoissamme saadessamme olla osa matkaanne pienokaisenne kanssa. Kun matkustatte Joie traver TM shield -sarjan korkean selkänojan turvaistuimella, käytätte korkealaatuista, täysin sertifioitua ryhmän //3 turvaistuinta. Tämä tuote soveltuu käytettäväksi 9 36 kg painaville lapsille (noin 9 kuukautta vuotta). Lue tämä opas huolellisesti ja noudata jokaista vaihetta varmistaaksesi, että lapsesi saa mukavan kyydin ja parhaan mahdollisen suojan. Ole hyvä ja vahvista Tämä turvaistuin on hyväksytty UN/ECE-säännön nro 44 muutossarjan 04 mukaisesti. Tämän turvaistuimen asentamisessa voi käyttää aikuisten kelautuvaa kolmipistevyötä, joka on hyväksytty UN/ECE-säännön nro 6 tai muiden vastaavien standardien mukaisesti. Turvaistuin! TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE HUOLELLISESTI. Säilytä käyttöopasta turvaistuimen alaosassa sijaitsevassa säilytyslokerossa kuten oikealla olevassa kuvassa. Takuutiedoista saat lisätietoa sivuiltamme joiebaby.com Osaluettelo Varmista, että kaikki osat löytyvät pakkauksesta ennen kokoamista. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Kokoamiseen ei vaadita työkaluja.. Päätuki. Alaselän tuki 3. Pehmustetyyny 4. Istuinsyvyyden säätöpainike 5. Alusta 6. Päätuen säätövipu Olkavyön ohjain 8. Käsinoja 9. Isosafe-liitin 0. ISOFIX-ohjaimet

13 VAROITUS! Varmista, että asemoit ja asennat turvaistuimen siten, ettei se voi jäädä jumiin liikutettavan istuimen tai ajoneuvon oven vuoksi.! Tämä turvaistuin on suunniteltu VAIN lapsille, jotka painavat 9 36 kg (noin 9 kuukautta vuotta tai nuoremmat).! Kaikki ajoneuvon istuimen hihnat on kiristettävä. Niitä ei saa kiertää.! Tämän turvaistuimen vääränlainen käyttö lisää vakavan vamman tai kuoleman riskiä jyrkissä käännöksissä, äkillisissä pysähdyksissä tai kolareissa.! ÄLÄ käytä toisen valmistajan pehmeitä osia tämän turvaistuimen kanssa. Kysy jälleenmyyjältäsi vain Joie-vaihto-osia.! ÄLÄ käytä missään kokoonpanossa, jota ei ole esitetty ohjeissa.! ÄLÄ KOSKAAN jätä lastasi vartioimatta.! ÄLÄ KOSKAAN anna tätä turvaistuinta kellekään ilman tätä opasta.! ÄLÄ muokkaa turvaistuintasi tai käytä muiden valmistajien tarjoamia lisävarusteita tai osia.! Kun lapsesi on asetettu tähän turvaistuimeen, turvavyötä on käytettävä oikein ja varmistettava, että lantiohihna kulkee riittävän alhaalla tarjoten lantiolle riittävän tuen.! Vaihda turvaistuin kaikenlaisten onnettomuuksien jälkeen. Onnettomuus voi vaurioittaa turvaistuinta tavalla, jota ei voi paljaalla silmällä havaita.! ÄLÄ KOSKAAN jätä turvaistuinta kiinnittämättömänä autoosi. Kiinnittämätön turvaistuin voi heittelehtiä ja vahingoittaa ajoneuvon kyydissä olevia jyrkässä käännöksessä, äkillisessä pysähdyksessä tai kolarissa. Irrota se tai varmista, että se on kiinnitetty kunnolla vöillä ajoneuvoon.! ÄLÄ KOSKAAN jätä matkatavaroita tai muita esineitä kiinnittämättömänä ajoneuvoon, sillä ne voivat aiheuttaa vammoja törmäystilanteessa.! ÄLÄ KOSKAAN käytä turvaistuinta, jos sen osia on vahingoittunut tai kadonnut. ÄLÄ käytä katkennutta, rispaantunutta tai vahingoittunutta ajoneuvon turvavyötä.! Turvaistuin voi tulla hyvin kuumaksi, jos se jätetään aurinkoon. Kosketus näiden osien kanssa voi polttaa lapsesi ihoa. Kosketa aina metalli- tai muoviosien pintaa ennen kuin asetat lapsesi turvaistuimeen.! ÄLÄ KOSKAAN käytä käytettynä hankittua turvaistuinta tai turvaistuinta, jonka käyttöhistoriaa et tiedä.! ÄLÄ käytä tätä turvaistuinta ilman pehmeitä osia.! Pehmeitä osia ei saa vaihtaa muihin kuin valmistajan suosittelemiin osiin, sillä ne ovat oleellinen osa turvaistuimen toimintaa.! ÄLÄ käytä muita kuin ohjeissa kuvattuja ja turvaistuimeen merkittyjä tukipisteitä. 4 5

14 ! ÄLÄ aseta turvaistuinta selkä ajoneuvon menosuuntaan.! Älä käytä tätä turvaistuinta, jos lastenistuin on pudonnut merkittävältä korkeudelta, osunut maahan huomattavalla nopeudella tai jos siinä on näkyviä vaurioita. Emme ole korvausvastuussa, jos lastenistuin on vaurioitunut näissä epänormaaleissa olosuhteissa. Lastenistuin on uusittava, kun mikä tahansa edellä mainituista asioista tapahtuu. Hätätilanteet Hätätilanteissa tai onnettomuuksissa tärkeintä on, että lapsesi saa välittömästi ensiapua ja hoitoa. Tuotetiedot Lue kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet ennen tämän tuotteen käyttämistä. Tämä turvaistuin voidaan asentaa puoliyleisellä tavalla käyttäen Isosafe-järjestelmää ja aikuisten kelautuvaa, UN/ECE-säännön nro 6 tai vastaavien standardien mukaisesti hyväksyttyä kolmipistevyötä tai yleisellä tavalla käyttäen ainoastaan edellä mainitun kaltaista kolmipistevyötä. Jos olet epävarma, niin ota yhteyttä turvaistuimen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Asennus kolmipistevyön kanssa. Tämä turvaistuin on yleismallinen lastenistuin. Se on hyväksytty UN/ECE-säännön nro 44 muutossarjan 04 mukaisesti käytettäväksi ajoneuvoissa, ja se sopii useimpiin, mutta ei kaikkiin, autonistuimiin.. Yhteensopivuus on todennäköistä, jos ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut ajoneuvon käsikirjassa, että ajoneuvossa voi käyttää yleisiä lasten turvajärjestelmiä tälle ikäryhmälle. 3. Tämä turvaistuin on luokiteltu yleiseksi tiukempien ehtojen mukaisesti kuin ne, joita sovellettiin aiempien mallien kohdalla, jotka eivät sisällä tätä ilmoitusta. 6 7

15 Asennettavaksi Isosafe-järjestelmän ja kolmipistevyön kanssa. Tämä turvaistuin on puoliyleinen lasten turvajärjestelmä. Se on hyväksytty UN/ECE-säännön nro 44 muutossarjan 04 mukaisesti käytettäväksi yleisesti ajoneuvoissa, joihin on asennettu ISOFIX-järjestelmät.. Laite sopii ajoneuvoihin, joissa on ISOFIX-paikaksi hyväksytty istumapaikka (kuten ajoneuvon käsikirjassa on esitetty) turvaistuimen luokituksesta ja kiinnitystavasta riippuen. 3. Jos epäröit, ota yhteyttä turvaistuimen tai ajoneuvon valmistajaan. Tuote Turvaistuin Sopii 9 36 kg painaville lapsille (noin 9 kuukautta vuotta) Painoryhmä Ryhmä //3 Turvaistuimen kokoaminen Katso kuvat - Kohdista sivutörmäyssuoja alaselän tuen muovikiinnikkeiden aukkoon ja lukitse. Istuimen säätö Katso kuvat

16 Pehmustetyynyn säätö Huomioita asennuksesta Katso kuvat 4 4 Katso kuvat Päätuen korkeudensäätö 8 9 Katso kuvat Tarkista tarjottu autoasennuslista nähdäksesi hyväksytyt istuimet lastenistuimen kiinnittämiseksi. 30 3

17 Asennus käyttäen Isosafejärjestelmää ja kolmipistevyötä tai ainoastaan kolmipistevyötä. Paina Isosafe-säätöpainiketta vetääksesi esiin Isosafe-liittimet. Katso kuvat 0-3 Jos ajoneuvossa on ISOFIX-liitäntä, saattavat ajoneuvon alemmat kiinnityskohdat olla näkyvillä ajoneuvon istuinten taitoskohdissa. Katso ajoneuvosi omistajan käsikirjasta tarkat sijainnit, kiinnityskohtien tunnistusohjeet ja käyttövaatimukset.. Sovita ISOFIX-ohjaimet ISOFIXkiinnityskohtiin. 0 ISOFIX-ohjaimet suojaavat ajoneuvon istuimen verhoilua repeytymiseltä. Ne myös ohjaavat Isosafe-liittimet paikalleen. 0 Pyöritä liittimiä 80 astetta, kunnes ne osoittavat ISOFIX-ohjainten suuntaan. 3 33

18 3. Kohdista Isosafe-liittimet ISOFIXkiinnityskohtien kanssa ja paina sitten molemmat Isosafe-liittimet paikoilleen ISOFIXkiinnityskohtiin. 3! Varmista, että molemmat Isosafe-liittimet ovat tiukasti kiinni ISOFIXkiinnityskohdissaan. Kummankin Isosafe-liittimen ilmaisimen värin pitäisi olla täysin vihreä. 3 -! Varmista kummastakin Isosafe-liittimestä vetämällä, että turvaistuin on tiukasti kiinni. 4. Irrottaaksesi turvaistuimen a. Paina toista lukituspainiketta 4 - ensin ja sitten painiketta 4 - Isosafe-liittimissä, ennen kuin irrotat turvaistuimen ajoneuvon istuimesta. b. Käännä Isosafe-liittimiä 80 astetta ja paina sitten Isosafesäätöpainiketta taittaaksesi Isosafe-liittimet kasaan Pehmustetyynyn käyttö (Kasvot menosuuntaan -tila / 9 8 kg painavalle / 9-kuukautiselle 4-vuotiaalle lapselle) Katso kuvat 8! Vedä ajoneuvon turvavyötä ja pujota se vyöreitin läpi 8 ja kiinnitä se solkeen. 8 -! Turvaistuinta ei voi käyttää, jos ajoneuvon turvavyön solki (soljen naaraspää) on niin pitkä, että turvaistuinta ei voi kiinnittää kunnolla

19 ! Jotta päätuki olisi sopivalla korkeudella, päätuen alaosan on oltava lapsen hartioiden korkeudella, kuten kuvassa. 8-3! Varmista, että sekä lantio- että olkavyö ovat aina tiukasti kiinnitetty.! Kun pehmustetyynyä ei käytetä, irrota se ja säilytä asianmukaisesti.! Vyössä ei saa olla kierteitä ! Voidaan asentaa myös käyttäen vain kolmipistevyötä. (Katso kuvat 9-3)! Aseta olkavyö olkavyöohjainten läpi, kuten kuvassa Käyttö ilman pehmustetyynyä (Kasvot menosuuntaan -tila / 5 36 kg painavalle / 3-kuukautiselle -vuotiaalle lapselle) Katso kuvat 9-3! Vedä ajoneuvon turvavyötä ja pujota se vyöreitin läpi 9 ja kiinnitä se solkeen. 9-3! ÄLÄ sijoita turvavyötä käsinojien ylle. Sen on kuljettava käsinojien alta. 9 -! Turvaistuinta ei voi käyttää, jos ajoneuvon turvavyön solki (soljen naaraspää) on niin pitkä, että turvaistuinta ei voi kiinnittää kunnolla. 9-4! Kun lapsesi on asetettu tähän turvaistuimeen, turvavyötä on käytettävä oikein ja varmistettava, että lantiohihna kulkee riittävän alhaalla tarjoten lantiolle riittävän tuen

20 ! Jotta päätuki olisi sopivalla korkeudella, päätuen alaosan on oltava lapsen hartioiden korkeudella, kuten kuvassa 0 ja olkavyön on oltava punaisella alueella, kuten kuvassa.! Aseta turvaistuin tiukasti kasvot menosuuntaan olevan ajoneuvon istuimen selkäosaa vasten. Istuimessa on oltava lantio-/olkavyö.! Aseta lapsesi istumaan turvaistuimeen selkä turvaistuimen selkänojaa vasten.! Kiinnitä solki ja vedä olkavyötä ylöspäin kiristääksesi. (Väärä asennus. 3)! Jos vyö lepää lapsen kaulan, pään tai kasvojen kohdalla, säädä päätuen korkeutta.! Vyössä ei saa olla kierteitä. 0 Pehmeiden osien irrotus Katso kuvat ! Kun olet poistanut tuen kiilan, säilytä sitä sellaisessa paikassa, johon lapsi ei pääse käsiksi. 7 Kiinnittääksesi istuinpehmusteen uudelleen toista vain yllä olevat vaiheet käänteisessä järjestyksessä

21 Hoito ja huolto! Pese pehmeät osat ja sisäpehmusteet alle 30 C vedessä.! Älä silitä pehmeitä osia.! Älä valkaise tai käytä pehmeitä osia kemiallisessa pesussa.! Älä käytä laimentamatonta neutraalia pesuainetta, bensiiniä tai muuta orgaanista liuotinta turvaistuimen pesuun. Se voi vahingoittaa turvaistuinta.! Älä väännä pehmeitä osia tai sisäpehmusteita kuiviksi. Se voi rypistää pehmeitä osia ja sisäpehmusteita.! Ripusta pehmeät osat ja sisäpehmusteet kuivumaan varjoon.! Poista turvaistuin ajoneuvosta, mikäli sitä ei käytetä pitkään aikaan. Aseta turvaistuin viileään, kuivaan paikkaan, jossa lapsesi ei pääse siihen käsiksi. 40 4

22 LT Sveiki atvykę į Joie Sveikiname tapus Joie šeimos dalimi! Mes labai džiaugiamės galėdami būti jūsų ir jūsų mažylio kelionės dalimi. Keliaudami su Joie travertm shield serijos automobilinėmis kėdutėmis su paaukštinta nugarėle, naudojate aukštos kokybės //3 saugos grupių sertifikuotą paaukštintą automobilio kėdutę. Ši prekė yra tinkama naudoti vaikams, sveriantiems 9 36 kg (maždaug nuo 9 mėnesių iki metų). Prašome atidžiai perskaityti šį naudojimo vadovą ir vadovautis kiekvienu žingsniu, kad užtikrintumėte patogią kelionę bei savo vaiko saugumą. Prašome patvirtinti Ši paaukštinta vaikų kėdutė atitinka JT EEK reglamento 44, 04 pataisas. Šią paaukštintą vaikų kėdutę galima įrengti naudojant 3 taškų suaugusiųjų saugos diržą su diržo įtraukimo įtaisu, patvirtintą pagal JT EEK reglamentą Nr. 6 arba kitus lygiaverčius standartus. Paaukštinta automobilinė kėdutė! SVARBU: IŠSAUGOKITE VADOVĄ VĖLESNIAM SKAITYMUI. PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI. Naudotojo vadovą laikykite kėdutės paaukštinimo apačioje esančiame daiktų laikymo skyriuje, kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje. Dalių sąrašas Prieš surinkdami vežimėlį, įsitikinkite, kad yra visos dalys. Jei trūksta kokios nors dalies, susisiekite su vietiniu tiekėju. Vežimėlio montavimui įrankiai nereikalingi.. Galvos atrama. Žemutinė nugaros atrama 3. Paminkštinimas 4. Sėdynės gylio reguliavimo mygtukas 5. Pagrindas 6. Galvos atramos reguliavimo svirtis Peties diržo fiksatorius 8. Porankis 9. Isosafe jungtis 0. ISOFIX fiksatoriai Dėl informacijos apie garantiją, prašome apsilankyti mūsų tinklapyje joiebaby.com

23 ĮSPĖJIMAS! Atidžiai pritvirtinkite paaukštintą automobilio kėdutę, kad ji neužstrigtų už kilnojamosios sėdynės arba transporto priemonės duryse.! Ši paaukštinta automobilio kėdutė yra tinkama naudoti TIK vaikams, sveriantiems 9 36 kg (maždaug nuo 9 mėnesių iki metų).! Prie kėdutės vaiką prisegantys diržai turi būti tvirtai įtempti ir nesusisukę.! Netinkamas paaukštintos automobilio kėdutės naudojimas padidina rimtų sužalojimų arba mirties riziką staigių posūkių, staigaus sustojimo arba avarijos metu.! NENAUDOKITE kito gamintojo kėdutės paminkštinimų su šia paaukštinta automobilio kėdute. Dėl Joie atsarginių dalių kreipkitės į savo tiekėją.! NENAUDOKITE paaukštintos automobilio kėdutės kitaip nei nurodyta naudotojo vadove.! NIEKADA nepalikite savo vaiko be priežiūros.! NIEKADA neduokite šios paaukštintos automobilio kėdutės kitiems be naudotojo vadovo.! NENAUDOKITE kėdutei papildomų priedų ar dalių iš kitų gamintojų.! Įsodinus vaiką į paaukštintą automobilinę kėdutę, saugos diržai turi būti naudojami tinkamai, įsitikinkite, kad juosmens diržai tvirtai laiko vaiko dubenį.! Po bet kokio nelaimingo įvykio paaukštintą automobilinę kėdutę pakeiskite. Nelaimingo įvykio metu paaukštinta automobilinė kėdutė gali būti nepastebimai sugadinta.! NIEKADA automobilyje nepalikite nepritvirtintos paaukštintos automobilinės kėdutės. Nepritvirtinta paaukštinta automobilinė kėdutė gali sužeisti aplink esančius keleivius staigių posūkių, staigaus sustojimo arba avarijos metu. Išmontuokite ją arba įsitikinkite, kad paaukštinta automobilinė kėdutė transporto priemonėje yra saugiai pritvirtinta.! NIEKADA nepalikite transporto priemonėje nepritvirtintų daiktų, galinčių sukelti sužalojimų avarijos metu.! NIEKADA nenaudokite paaukštintos automobilinės kėdutės jei jos dalys apgadintos arba jai trūksta dalių. NENAUDOKITE įtrūkusių, susidėvėjusių ar apgadintų transporto priemonės saugos diržų.! Paaukštinta automobilinė kėdutė gali įkaisti jeigu per ilgai laikysite saulėje. Jūsų vaiko oda, prisilietus prie karštų kėdutės dalių, gali nudegti. Prieš sodindami vaiką į paaukštintą automobilinę kėdutę, patikrinkite kėdutės metalinių ir plastikinių dalių paviršių.! NIEKADA nenaudokite dėvėtos arba nežinomos eksploatacijos istorijos paaukštintos automobilinės kėdutės.! NENAUDOKITE automobilinės paaukštintos kėdutės be paminkštinimo

24 ! Kėdutėje naudokite tik gamintojo rekomenduojamą paminkštinimą, nes paminkštinimas yra kertinė paaukštintos kėdutės eksploatacinių savybių dalis.! NENAUDOKITE kitokių kėdutės tvirtinimo būdų nei nurodyta instrukcijose ar pažymėta ant paaukštintos kėdutės.! NESTATYKITE paaukštintos automobilinės kėdutės atsuktos į transporto priemonės galą.! Nenaudokite paaukštintos kėdutės jei ji nukrito iš didelio aukščio, dideliu greičiu į ką nors trenkėsi, ar turi žymių pažeidimų. Mes nekeičiame kėdutės jei ji buvo sugadinta ar pažeista tokiais nenumatytais atvejais. Atsitikus vienam iš ankščiau minėtų atvejų, pirkėjui teks įsigyti naują kėdutę. Nenumatyti atvejai Nelaimingo įvykio ar avarijos atveju svarbiausia, kad jūsų vaikui būtų iš karto suteikta pirmoji pagalba ir gydymas. Prekės informacija Prieš naudodami prekę, perskaitykite visas šiame vadove esančias instrukcijas. Ši paaukštinta automobilinė kėdutė gali būti įrengta pusiau universaliu būdu naudojant Isosafe saugos diržus ir 3 taškų suaugusiųjų saugos diržą su diržo įtraukimo įtaisu, patvirtintą pagal JT EEK reglamentą Nr. 6 arba kitus lygiaverčius standartus arba įrengta universaliu būdu naudojant 3 taškų suaugusiųjų saugos diržą su diržo įtraukimo įtaisu. Jei abejojate dėl paaukštintos automobilinės kėdutės tinkamumo savo automobiliui, susisiekite su kėdutės gamintoju ar tiekėju. Įrengimas naudojant 3 taškų suaugusiųjų saugos diržą su diržo įtraukimo įtaisu. Ši paaukštinta kėdutė universali automobilinė kėdutė. Ji atitinka JT EEK reglamento 44, 04 pataisas, nustatančias bendrąsias vaikų vežimo automobiliuose taisykles, ir tinka daugumai, bet ne visoms automobilių sėdynėms.. Tinkamas kėdutės įrengimas tikėtinas, jei automobilio gamintojas automobilio naudojimo vadove nurodo suderinamumą su universaliomis automobilinėmis kėdutėmis šiai amžiaus grupei. 3. Ši paaukštinta automobilinė kėdutė klasifikuojama kaip universali žymiai griežtesnėmis sąlygomis nei ankščiau gamintos tokios klasifikacijos kėdutės

25 Įrengimas naudojant Isosafe saugos diržų ir 3 taškų suaugusiųjų saugos diržą su diržo įtraukimo įtaisu. Ši paaukštinta kėdutė pusiau universali automobilinė kėdutė. Ji atitinka JT EEK reglamento 44, 04 pataisas, nustatančias bendrąsias vaikų vežimo automobiliuose su ISOFIX sistema taisykles.. Kėdutė tinka ISOFIX sistemoms pritaikytiems automobiliams (kaip nurodyta automobilio naudotojo vadove), priklausomai nuo paaukštintos kėdutės ir jungčių klasifikacijos. 3. Jei abejojate dėl paaukštintos automobilinės kėdutės tinkamumo savo automobiliui, susisiekite su kėdutės ar transporto priemonės gamintoju. Paaukštintos automobilinės kėdutės surinkimas Žiūrėti paveikslėlius - Sulyginkite šoninę smūgių apsaugą su apatinės nugaros dalies atramos jungtimi ir užfiksuokite. Prekė Paaukštinta automobilinė kėdutė Tinka Vaiko svoris 9 36 kg (maždaug nuo 9 mėnesių iki metų) Svorio grupė Grupė //3 Sėdynės reguliavimas Žiūrėti paveikslėlius

26 Paminkštinimo reguliavimas Informacija prieš įrengimą Žiūrėti paveikslėlius 4 4 Žiūrėti paveikslėlius Galvos atramos aukščio eguliavimas 8 9 Žiūrėti paveikslėlius Patikrinkite šiai paaukštinai automobilinei kėdutei tinkančių transporto priemonių sąrašą. 50 5

27 Isosafe saugos diržų ir 3 taškų suaugusiųjų saugos diržo su diržo įtraukimo įtaisu įrengimas arba tik 3 taškų suaugusiųjų saugos diržo su diržo įtraukimo įtaisu įrengimas. Norėdami išimti Isosafe jungtis, paspauskite Isosafe reguliavimo mygtuką. Žiūrėti paveikslėlius 0-3 Jei transporto priemonėje įrengta ISOFIX sistema, tarpuose tarp sėdynių turėtų matytis ISOFIX tvirtinimo jungtys. Informacijos apie tikslias ISOFIX jungčių vietas, tipus bei reikalavimus, rasite savo automobilio naudotojo vadove.. Uždėkite ISOFIX fiksatorius ant ISOFIX lankų. 0 ISOFIX fiksatoriai padeda apsaugoti sėdynės paviršių nuo suplėšymo. Taip pat jie padės lengviau prijungti Isosafe jungtis. 0 Pasukite Isosafe jungtis 80 laipsnių kampu ir sulyginkite su ISOFIX fiksatoriais. 5 53

28 3. Nutaikykite Isosafe jungtis į ISOFIX fiksatorius ir spustelėdami abi Isosafe jungtis prijunkite prie tvirtinimo lankų. 3! Patikrinkite ar abi Isosafe jungtys tvirtai prijungtos prie tvirtinimo lankų. Indikatoriai, esantys ant abiejų Isosafe jungčių, turėtų rodyti žalią spalvą. 3 -! Patikrinkite ar paaukštinta kėdutė tvirtai įrengta patempdami už abiejų Isosafe jungčių. 4. Norėdami nuimti paaukštintą kėdutę: a. Paspauskite antrinio užrakto mygtuką 4 -, ir nuspaudę Isosafe nuėmimo mygtuką, esantį ant Isosafe jungčių 4 -, nuimkite paaukštintą kėdutę nuo automobilio sėdynės. b. Norėdami suskleisti Isosafe jungtis, pasukite Isosafe jungtis 80 laipsnių kampu ir nuspauskite Isosafe reguliavimo mygtuką Paminkštinimo naudojimas (Priekinis režimas / 9 8 kg vaikams / 9 mėnesių 4 metų amžiaus) Žiūrėti paveikslėlius 8! Patraukite transporto priemonės saugos diržą, prakiškite per diržo 8 kelią ir užveržkite. 8 -! Paaukštintos kėdutės negalima naudoti, jei automobilio saugos diržo sagtis yra per ilga, kad užtikrintų tinkamą paaukštintos kėdutės įtvirtinimą

29 ! Norint užtikrinti tinkamą galvos atramos aukštį, apatinė galvos atramos dalis TURI būti vienodame aukštyje su vaiko pečių viršutine dalimi, kaip parodyta 8-3! Įsitikinkite ar abu juosmens diržai ir pečių diržas tinkamai užsegti.! Jei nenaudojate paminkštinimo, prašome jį išimti ir tinkamai saugoti.! Diržas neturi būti susuktas ! Gali būti įrengiamas su 3 taškų suaugusiųjų saugos diržu, turinčiu diržo įtraukimo įtaisą. (Žiūrėti paveikslėlius 9-3)! Pečių diržą įkiškite į pečių diržo fiksatorius, kaip pavaizduota 9-4 Naudojimas be paminkštinimo (priekinis režimas / 5 36 kg vaikams / 3 metų amžiaus) Žiūrėti paveikslėlius 9-3! Patraukite transporto priemonės saugos diržą, prakiškite per diržo 9 kelią ir užveržkite. 9-3! NEDĖKITE transporto priemonės diržo virš porankių. Diržas turi būti žemiau porankių. 9 -! Paaukštintos kėdutės negalima naudoti, jei automobilio saugos diržo sagtis yra per ilga, kad užtikrintų tinkamą paaukštintos kėdutės įtvirtinimą. 9-4! Įsodinus vaiką į paaukštintą automobilinę kėdutę, saugos diržai turi būti naudojami tinkamai, įsitikinkite, kad juosmens diržai tvirtai laiko vaiko dubenį

30 ! Norint užtikrinti tinkamą galvos atramos aukštį, apatinė galvos atramos dalis TURI būti vienodame aukštyje su vaiko pečių viršutine dalimi, kaip parodyta 0, o pečių diržas turi būti raudonoje zonoje, kaip parodyta.! Paaukštiną automobilinę kėdutę su juosmens / pečių diržu statykite gale už priekinės transporto priemonės sėdynės.! Pilnai atremkite savo vaiko nugarą į paaukštintos sėdynės nugarėlę.! Užsekite saugos diržus ir patraukite už pečių diržo į viršų, kad pritvirtintumėte. (Blogas montavimas. 3)! Jeigu diržas siekia vaiko kaklą, galvą ar veidą, pakoreguokite galvos atramos aukštį.! Diržas neturi būti susuktas. 0 Paminkštinimo išėmimas Žiūrėti paveikslėlius ! Nuėmę paminkštinimo kūdikiams pleištą, jį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 7 Norėdami iš naujo paminkštinti kėdutę, atlikite prieš tai nurodytus žingsnius atgaline seka

31 Priežiūra ir naudojimas! Paminkštinimą ir vidinį pamušalą skalbkite iki 30 C laipsnių temperatūros vandenyje.! Paminkštinimo nelyginkite.! Paminkštinimo valymui nenaudokite baliklio ar sauso valymo.! Paaukštintos kėdutės valymui nenaudokite neskiesto skalbiklio, benzininių ar kitokių organinių tirpiklių. Tai paaukštintą kėdutę gali apgadinti.! Kėdutės paminkštinimo ir vidinio pamušalo negręžkite rankomis. Taip gali atsirasti raukšlės ant paminkštinimo ir vidinio pamušalo.! Kėdutės paminkštinimą ir vidinį pamušalą džiovinkite pakabinę pavėsyje.! Jei paaukštinta kėdute ilgą laiką nesinaudojate, nuimkite ją nuo automobilio sėdynės. Nenaudojant paaukštintos kėdutės, ją laikykite vėsioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. 60 6

32 LV Laipni lūdzam Joie Mēs jūs apsveicam ar pievienošanos Joie ģimenei! Mēs esam priecīgi, ka varam piedalīties ceļojumā ar jūsu mazuli. Ceļojot ar Joie traver TM shield sērijas paliktni ar atzveltni, jūs izmantojat augstas kvalitātes, pilnībā sertificētu drošības grupas //3 paliktni. Produkts ir paredzēts lietošanai bērniem, kuru svars ir 9 36 kg (aptuveni no 9 mēnešiem līdz gadiem). Lūdzu, izlasiet šo instrukciju un ievērojiet katru norādīto soli, kas nodrošinās komfortablu braukšanu un vislabāko jūsu bērna aizsardzību. Jūsu uzmanībai Šis bērnu sēdeklītis ir apstiprināts pēc ANO ECE regulas 44/04 sēriju grozījumiem. Šo paliktni var uzstādīt, izmantojot 3 punktu pieaugušo sēdekļa drošības jostu, kas apstiprināta ar ANO ECE 6. regulu vai citiem līdzvērtīgiem standartiem. Paliktnis! SVARĪGI: SAGLABĀT LIETOŠANAI NĀKOTNĒ. LŪDZU, IZLASIET UZMANĪGI. Lūdzu, glabājiet lietošanas instrukciju uzglabāšanas nodalījumā, kas atrodas paliktņa apakšā (attēls pa labi). Detaļu saraksts Pirms salikšanas pārliecinieties, ka ir pieejamas visas detaļas. Ja kādas detaļas trūkst, sazinieties ar vietējo mazumtirgotāju. Salikšanai instrumenti nav vajadzīgi.. Galvas balsts. Muguras lejasdaļas balsts 3. Spilvens 4. Sēdekļa dziļuma regulēšanas poga 5. Pamatne 6. Galvas balsta regulēšanas svira Plecu siksnu vadotnes 8. Roku balsts 9. Isosafe savienotājs 0. ISOFIX vadotnes Garantijas informācija ir pieejama mūsu vietnē joiebaby.com.

33 BRĪDINĀJUMS! Parūpējaties par paliktņa novietošanu un nostiprināšanu tā, lai tas neiesprūst bīdāmajā sēdeklī vai transportlīdzekļa durvīs.! Šis paliktnis ir paredzēts lietošanai TIKAI bērniem, kuru svars ir 9 36 kg (aptuveni no 9 mēnešiem līdz gadiem).! Jebkurai transportlīdzekļa sēdekļa siksnai ir jābūt savilktai un iztaisnotai.! Paliktņa nepareizas lietošanas gadījumā pieaug smagu ievainojumu vai nāves risks strauja pagrieziena, pēkšņas apstāšanās vai avārijas gadījumā.! NEIZMANTOJIET citu ražotāju mīkstās daļas kopā ar šo paliktni. Pēc rezerves detaļām vērsties tikai pie Joie mazumtirgotāja.! NELIETOJIET veidā, kas nav norādīts šajā instrukcijā.! NEKAD neatstājiet bērnu bez uzraudzības.! NEKAD nedodiet šo paliktni kādam citam bez šīs lietošanas instrukcijas.! NEIZMAINIET un nelietojiet šim paliktnim nekādus aksesuārus vai daļas, ko nodrošina citi ražotāji.! Pēc tam, kad jūsu bērns ir ievietots šajā paliktnī, drošības jostai ir jābūt pareizi uzliktai. Pārliecinieties, ka klēpja siksna atrodas zemu, droši nostiprinot mazuļa iegurni.! Nomainiet paliktni pēc jebkāda veida negadījuma. Nelaimes gadījums produktam var radīt bojājumus, kurus nevar saskatīt.! NEKAD neatstājiet paliktni jūsu transportlīdzeklī nepiestiprinātu. Nenostiprināts paliktnis var izkustēties no savas vietas un savainot pasažierus asu pagriezienu, pēkšņas apstāšanās vai avārijas gadījumā. Izņemiet to vai pārliecinieties, ka tas ir droši piesprādzēts transportlīdzeklī.! NEKAD neatstājiet nepiestiprinātu bagāžu vai citus priekšmetus transportlīdzeklī, tie var radīt ievainojumus sadursmes gadījumā.! NEKAD nelietojiet paliktni, ja tas ir bojāts vai trūkst kādas daļas. NELIETOJIET sagrieztu, nodilušu vai bojātu transportlīdzekļa drošības jostu.! Paliktnis var kļūt ļoti karsts, ja tas ir atstāts saulē. Kontakts ar šīm daļām var apdedzināt jūsu bērna ādu. Pirms ievietot bērnu paliktnī, vienmēr pieskarieties metāla vai plastmasas daļu virsmai.! NEKAD nelietojiet lietotu paliktni vai paliktni, kura lietošanas vēsturi jūs nezināt.! NEIZMANTOJIET šo paliktni bez mīkstajām daļām.! Mīkstās daļas nevajadzētu aizvietot ar kādām citām, kas nav ražotāja ieteiktas mīkstās daļas sastāda būtisku paliktņa veiktspējas daļu.! NEIZMANTOJIET nekādus citus slodzi nesošos kontaktpunktus, izņemot tos, kas aprakstīti lietošanas instrukcijā un ir atzīmēti uz paliktņa

34 ! NENOVIETOJIET paliktni ar skatu uz transportlīdzekļa aizmuguri.! Lūdzu, nelietojiet šo paliktni, ja bērnu ierobežotājsistēma ir kritusi no liela augstuma, ievērojamā ātrumā atsitusies pret zemi vai uz tās ir redzamas bojājumu pēdas. Mēs nenesam atbildību par produkta nomaiņu, ja bērnu ierobežotājsistēma ir tikusi bojāta šādos ārkārtas apstākļos. Ja ir spēkā kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem, jums ir jāiegādājas jauna bērnu ierobežotājsistēma. Ārkārtas situācija Ārkārtas situācijā vai negadījumā vissvarīgākais ir tas, lai jūsu bērns nekavējoties saņemtu pirmo palīdzību un medicīnisko aprūpi. Produkta informācija Pirms produkta lietošanas izlasiet visas šajā instrukcijā sniegtās norādes. Šo paliktni var uzstādīt daļēji universālā veidā, izmantojot Isosafe sistēmu un 3 punktu ievelkamo pieaugušo drošības jostu, kas ir apstiprināta ar ANO ECE 6. regulu vai līdzvērtīgiem standartiem, vai universālā veidā, izmantojot tikai minēto 3 punktu drošības jostu. Ja jums radušās kādas šaubas, sazinieties vai nu ar paliktņa ražotāju vai mazumtirgotāju. Uzstādīšanai ar 3 punktu drošības jostu. Šis paliktnis ir «universāla» bērnu ierobežotājsistēma. Tā ir apstiprināta ar ANO ECE 44/04 regulu, kas ir grozījumu virkne lietošanai transportlīdzekļos. Produkts derēs vairumā gadījumu, taču ne visos automašīnas sēdekļos.. Produkts atbilstoši derēs, ja transportlīdzekļa ražotājs automašīnas rokasgrāmatā ir norādījis, ka automašīnā var ievietot universālo bērnu ierobežotājsistēmu šīs vecuma grupas bērnu pārvietošanai. 3. Šis paliktnis ir klasificēts kā «universāls» atbilstoši nosacījumiem, kas ir stingrāki nekā tie, kas attiecas uz agrākiem ražojumiem, kas šajā kategorijā nav iekļauti

35 Uzstādīšanai ar Isosafe sistēmu un 3 punktu drošības jostu. Šis paliktnis ir «daļēji universāla» bērnu ierobežotājsistēma. Tā ir apstiprināta ar ANO ECE 44/04 regulu, kas ir grozījumu virkne vispārīgai to transportlīdzekļu lietošanai, kas ir aprīkoti ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu.. Tā derēs transportlīdzekļos ar pozīcijām, kas apstiprinātas kā ISOFIX pozīcijas (kā aprakstīts transportlīdzekļa rokasgrāmatā) atkarībā no paliktņa un stiprinājumu kategorijas. 3. Šaubu gadījumā sazinieties ar paliktņa ražotāju vai transportlīdzekļa ražotāju. Produkts: Paliktnis Piemērots: Bērna svars 9 36 kg (aptuveni no 9 mēnešiem līdz gadiem) Masas grupa: Grupa //3 Paliktņa salikšana Skatīt - Novietojiet sānu trieciena aizsargu pret apakšējo muguras balsta plastmasas stiprinājumu spraugu un pēc tam ievietojiet, lai nofiksētu. Sēdekļa regulēšana Skatīt

36 Spilvena regulēšana Uzstādīšanas jautājumi Skatīt 4 4 Skatīt Augstuma regulēšana galvas balstam 8 9 Skatīt Pārbaudiet, vai automašīnas sarakstā ir apstiprināti sēdekļu stiprinājumi bērnu sēdekļiem. 70 7

37 Uzstādīšana, izmantojot ISOSAFE sistēmu un 3 punktu jostu vai izmantojot tikai 3 punktu jostu. Nospiediet Isosafe regulēšanas pogu, lai izrautu Isosafe savienotājus. Skatīt 0-3 Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar ISOFIX, tā zemākie stiprināšanas var būt redzami sēdekļa spraugā. Precīza atrašanās vieta, stiprinājumu identifikācija un lietošanas nosacījumi ir aprakstīti transportlīdzekļa rokasgrāmatā.. Nostipriniet ISOFIX vadotnes ar ISOFIX nostiprināšanas punktiem. 0 ISOFIX vadotnes var pasargāt transportlīdzekļa sēdekļa virsmu no ieplēšanas. Tās var arī virzīt Isosafe savienotājus. 0 Pagrieziet Isosafe savienotājus pa 80 grādiem, līdz tie ir vērsti ISOFIX vadotņu virzienā. 7 73

38 3. Sarindojiet Isosafe savienotājus kopā ar ISOFIX vadotnēm un tad ievietojiet abus Isosafe savienotājus ISOFIX nostiprinājuma punktos. 3! Pārliecinieties, ka abi Isosafe savienotāji ir droši pievienoti saviem ISOFIX nostiprinājuma punktiem. Abu Isosafe savienotāju indikatora krāsai ir jābūt pilnībā zaļai. 3 -! Pārbaudiet, vai pamatne ir droši uzstādīta, pavelkot abus Isosafe savienotājus. 4. Lai noņemtu paliktni a. Vispirms nospiediet sekundāro bloķēšanas pogu 4 -, tad pogu 4 - uz Isosafe savienotājiem, un tikai tad noņemiet paliktni no sēdekļa. b. Pagrieziet Isosafe savienotājus pa 80 grādiem, pēc tam nospiediet Isosafe regulēšanas pogu, lai salocītu Isosafe savienotājus Spilvena lietošana (uz priekšu vērsta pozīcija/ bērnam no 9 līdz 8 kg/ no 9 mēnešiem līdz 4 gadiem) Skatīt 8! Pavelciet transportlīdzekļa drošības jostu un izvelciet to cauri jostas celiņam 8, un tad piesprādzējiet. 8 -! Šo paliktni nedrīkst izmantot, ja transportlīdzekļa drošības sprādze (sievišķais sprādzes gals) ir pārāk gara, lai droši nostiprinātu paliktni

39 ! Lai nodrošinātu pareizu galvas atbalsta augstumu, galvas balsta apakšai JĀBŪT vienā līmenī ar bērna pleciem, kā parādīts 8-3.! Pārliecinieties, ka gan klēpja josta, gan plecu josta ir vienmēr cieši nostiprināta.! Ja spilvens netiek izmantots, lūdzu, noņemiet un uzglabājiet to pareizi.! Josta nedrīkst būt savērpusies ! Var arī uzstādīt, izmantojot tikai 3 punktu jostu. (Skatīt 9-3)! Izvelciet plecu jostu cauri plecu jostas vadotnei, kā parādīts Lietošanai bez spilvena (Uz priekšu vērsta pozīcija/ bērns no 5 līdz 36 kg/ 3 gadus vecs) Skatīt 9-3! Pavelciet transportlīdzekļa drošības jostu un izvelciet to cauri jostas celiņam 9, un tad piesprādzējiet. 9-3! NENOVIETOJIET transportlīdzekļa jostu pāri roku balstiem. Tai ir jābūt zem roku balstiem. 9 -! Šo paliktni nedrīkst izmantot, ja transportlīdzekļa drošības sprādze (sievišķais sprādzes gals) ir pārāk gara, lai droši nostiprinātu paliktni. 9-4! Pēc tam, kad jūsu bērns ir ievietots šajā paliktnī, drošības jostai ir jābūt pareizi uzliktai. Pārliecinieties, ka klēpja siksna atrodas zemu, droši nostiprinot mazuļa iegurni

40 ! Lai nodrošinātu pareizu galvas atbalsta augstumu, galvas balsta apakšai JĀBŪT vienā līmenī ar bērna pleciem, kā parādīts 0, un plecu jostai jābūt novietotai sarkanajā zonā, kā parādīts.! Stingri novietojiet paliktni pret uz priekšu vērsta transportlīdzekļa sēdekļa aizmuguri, kas ir aprīkots ar klēpja/plecu jostu.! Jūsu bērnam paliktnī ir jāsēž taisni, ar muguru pret paliktņa atzveltni.! Aiztaisiet sprādzi un pavelciet plecu jostas, lai tās savilktu ciešāk. (Nepareiza uzstādīšana. 3)! Ja drošības josta ir pāri bērna kaklam, galvai vai sejai, pielāgojiet galvas balsta augstumu.! Josta nedrīkst būt savērpusies. 0 Mīksto daļu noņemšana Skatīt ! Pēc sēdekļa pārvalka noņemšanas, lūdzu, uzglabājiet to bērnam nepieejamā vietā. 7 Lai atkal pārvilktu sēdekļa pārvalku, atkārtojiet augstāk minētos soļus

41 Kopšana un apkope! Lūdzu, mazgājiet mīkstās daļas un iekšējo polsterējumu aukstā ūdenī, kas nepārsniedz 30 C.! Negludiniet mīkstās daļas.! Nebaliniet mīkstās daļas un nemazgājiet tās ķīmiskajā tīrītavā.! Neizmantojiet nešķaidītus mazgāšanas līdzekļus, benzīnu vai citus organiskos šķīdinātājus, lai tīrītu paliktni. Tas var sabojāt paliktni.! Neizgrieziet mīkstās daļas un iekšējo polsterējumu, lai tos izžāvētu. Šādā veidā uz mīkstajām daļām vai uz iekšējā polsterējuma var rasties krunkas.! Lūdzu, izkariet sēdekļa pārvalku un iekšējo polsterējumu žāvēties ēnā.! Lūdzu, noņemiet paliktni no transportlīdzekļa sēdekļa, ja tas netiek lietots ilgāku laika periodu. Novietojiet paliktni vēsā, sausā vietā, kurai jūsu bērns nevar piekļūt. 80 8

42 Allison Baby UK Ltd, Venture Point, Towers Business Park Rugeley, Staffordshire, WS5 UZ Share the joy at joiebaby.com P-IM038D_3

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA EJN2301AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZAMRAŻARKA RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 67 МОРОЗИЛЬНИК

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb Ettevõttelt Dometic GROUP / no Dometic GROUP / iš Dometic GROUP FM-05-JURA01 ET 4 Minikülmik/piimajahuti Kasutusjuhend LV LT 13 Mini ledusskapis/piena dzesētājs Lietošanas pamācība 22 Mažas šaldytuvas

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСПЛУАТАЦИИ UK МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 58 2 PARIMATE TULEMUSTE

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 EUN1100FOW...... ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 EC4200AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 EC3201AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x / 49XD700x Sisukord TÄHTIS TEADE.........................

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 EESTI KEEL (tõlge) TEHNILISED ANDMED Mudeli number AF600

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

PICANTO Hinnad ja varustused KIA PICANTO HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodush

PICANTO Hinnad ja varustused KIA PICANTO HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodush Hinnad ja varustused KIA HINNAKIRI 01.11.2018 Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodushind 1,2 MPI, 84 hj EX Manuaal 119 5,2 11 490 1,2 MPI, 84 hj GT Line

Rohkem

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošanas instrukcija LT Naudojimosi instrukcijų knygelė 2

Rohkem

Title

Title SCB51811LS ET Kasutusjuhend 2 Külmik-sügavkülmuti LV Lietošanas instrukcija 17 Ledusskapis ar saldētavu LT Naudojimo instrukcija 32 Šaldytuvas-šaldiklis USER MANUAL 2 www.aeg.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO...

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D

EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D SISUKORD KOMPLEKTI SISU... 3 GARANTII... 3 OHUTUSMEETMED... 4 PAIGALDAMINE... 7 SEADME OSAD... 10 OSADE FUNKTSIOONID... 11 PESUPROGRAMMID... 21 PESUVAHENDISAHTEL...

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ENN3153AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 74

Rohkem

Microsoft Word _0611_ZX_W_1080_ET_LV_LT_1-4.doc

Microsoft Word _0611_ZX_W_1080_ET_LV_LT_1-4.doc W 1080 WQ 1080 ET Originaaljuhend 5 LV Oriģinālās instrukcijas 13 LT Originali instrukcija 21 13 W 1080 W 1080 D max mm (in) 115 (4 1/2) 125 (5) t max1 ; t max3 mm (in) 6 ; 6 ( 1 / 4 ; 1 / 4 ) 6 ; 6 (

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

PENDELNURK_P N K___ARC.indd

PENDELNURK_P N K___ARC.indd ARC (PNK2) DIMENSIONS MÕÕDUD IZMĒRI MATMENYS РАЗМЕРЫ MITAT MÅTT DIMENSJONER D C A Model name Product code A C D ARC 80 PNK2/80/xx/yy 795 mm (±5 mm) 795 mm (±5 mm) 1900 mm (±5 mm) 895 mm (±5 mm) ARC 90

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

mptech Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejär

mptech Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejär mptech 2018. Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: 201809 HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või ebaseaduslik. Tarkvara

Rohkem

Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija

Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija 2 Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks. Ärge kasutage seadet kommertseesmärgil. Kasutage seadet toiduainete tavakoguste töötlemiseks;

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Dacia LODGY Hinnad ja varustused LODGY HINNAKIRI VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) OPEN LDG-OPEN100GED

Dacia LODGY Hinnad ja varustused LODGY HINNAKIRI VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) OPEN LDG-OPEN100GED Hinnad ja varustused LODGY HINNAKIRI 08.08.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) OPEN LDG-OPEN100GED Mahtuniversaal 5-kohaline TCe 100 Bensiin 75/100 manuaal 10 890

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Blizzard SKxxx_BALT_

Blizzard SKxxx_BALT_ et lt lv Tolmuimeja kasutusjuhend Naudojimo instrukcija. Grindų dulkių siurblys Lietošanas instrukcija. Grīdas putekļsūcējs HS16 M.-Nr. 10 905 030 et... 4 lt... 29 lv... 54 2 et - Sisukord Ohutusjuhised

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

A.indd

A.indd SÄDEMEPÜÜDURI SÕELA KONTROLLIMINE/ PUHASTAMINE Vt. joonist 67. Summuti on varustatud sädemepüüduri sõelaga. Vigane sädemepüüduri sõel või tekitada süttimisohu. Tavapärase kasutamisega võib sõel muutuda

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

SC2004

SC2004 SC2004 5 EESTI 6 LIETUVIŠKAI 29 LATVIEŠU 53 SC2004 6 EESTI Sisukord Sissejuhatus 7 Eelised 7 kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia. 7 Karvade

Rohkem

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4 EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord...1 2. Ohutus... 2 3. Juhendi kasutamine... 4 4. Oluline teave... 5 4.1 Kaubamärgid... 5 5. Pakendi

Rohkem

NIRO HEV Hinnad ja varustused KIA NIRO HEV HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind

NIRO HEV Hinnad ja varustused KIA NIRO HEV HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind Hinnad ja varustused KIA HINNAKIRI 01.11.2018 Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind Soodushind 1.6 GDI 6DCT LX Automaat Hübriid (bensiin) 3,4-4,0 86 22

Rohkem

Dacia SANDERO STEPWAY Hinnad ja varustused SANDERO STEPWAY HINNAKIRI VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR)

Dacia SANDERO STEPWAY Hinnad ja varustused SANDERO STEPWAY HINNAKIRI VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) SA2-SL90GEC TCe 90 Luukpära Bensiin 66/90 manuaal 10 890 SA2-SL90GIEC TCe 90 LPG

Rohkem

Rio MY19 Hinnad ja varustused KIA Rio MY19 HINNAKIRI Mudel Mootor Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Soodushind Hind 1

Rio MY19 Hinnad ja varustused KIA Rio MY19 HINNAKIRI Mudel Mootor Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Soodushind Hind 1 Hinnad ja varustused KIA HINNAKIRI 01.11.2018 Mudel Mootor Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Soodushind Hind 1.2 LX 1,2 MPI, 84 hj Manuaal 122 5,3 12 790 1.2 EX 1,2 MPI, 84 hj Manuaal

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Lodgy_2019_04_EE.indd

Lodgy_2019_04_EE.indd ERAKORDNE RUUMIKUS 2 KUNI 7 ISTEKOHTA Eriliselt ruumikas ja õdus interjöör Kuni seitsme täismõõdus istekoha* ja hoolikalt läbimõeldud panipaikadega ruumikas, mugavas ja praktilises salongis tunned end

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Fiber FIN-N, S -1104

Fiber FIN-N, S -1104 WEIGHT LOSS PROGRAM Nature Science GR 2 CONTROL Contains Konjac Glucomannan 84 TABLETTI / TABLETOK FIBER S UPPLEMENT Works with the body to promote healthy weight loss! Toimib koos organismiga, et saavutada

Rohkem

Microsoft Word _0710 ZX neu W 2000 WX 2000_1-4.doc

Microsoft Word _0710 ZX neu W 2000 WX 2000_1-4.doc W 2000 WX 2000 Originaaljuhend Oriģinālās instrukcijas Originalioji naudojimo instrukcija 170 26 9960-0710 15 W 2000 WX 2000 D max mm (tollid) 180 (7) 230 (9) 180 (7) 230 (9) t max1 ; t max2 ; t max3 mm

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Title

Title ESL 8316RO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 LV Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas instrukcija 23 LT Indaplovė Naudojimo instrukcija 45 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem