Verevi ranna hoone Elva linn

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Verevi ranna hoone Elva linn"

Väljavõte

1 OÜ Rakendusgeoloogia Töö nr: 9-0 Tellija: AB Artes Terrae Verevi ranna hoone Elva linn EHITUSGEOLOOGILISE UURINGU ARUANNE Juhatuse liige: /M.Ristna/ Ins. -geoloog: /A.Lokotar/ Tartu, jaanuar 09 OÜ Rakendusgeoloogia Ilatsalu b, 50 Tartu. Tel/Faks (+7) GSM (+7) EEG 000 (kutsetunnistus 0798) Reg. Nr: 8

2 S I S U K O R D. SELETUSKIRI lk ÜLDOSA.. GEOLOOGILISED TINGIMUSED.. EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED.. PINNASTE NORMATIIVSED NÄITAJAD. JOONISED GL- UURINGUPUNKTIDE ASENDIPLAAN M :000 GL--.., GEOLOOGILISED TULBAD JA M :50 KATSEGRAAFIKUD GL-- GEOLOOGILINE TULP JA KATSEGRAAFIK M :00 GL-- GEOLOOGILISED LÕIKED I-I` IV-IV` M :50 (:500) / :50 (:00)

3 . SELETUSKIRI.. ÜLDOSA Elva linnas Verevi järve ranna hoone projekteeriiseks Puuriisel kasutati puuragregaati Sedidrill RP. Uuringualale puuriti puurauku sügavusega,00...,00. Uuringus on esitatud ka Maaaeti ehitusgeoloogia fondi säiliku nr töö -55 puurauk nr. Pinnaste noratiivsete näitajate ääraiseks teostati raske- löökpenetratsiooni katset (DPSHA- ) sügavuseni,0 7,00 eetrit. Katsed viidi läbi standardse katseseadega, is on onteeritud puurasina Sedidrill 00-50RP Cobi külge. Raske-löökpenetratsiooni katsetel kasutati 6,5 kg löögivasarat langetusel 0,5, vardaid kaaluga,8 kg, koonuse otsikut pindalaga 6 c. Mõõdeti 0 c läbiiseks kulunud löökide arvu. Uuringualalt võeti lisaks 5 niiskusproovi, is teiiti, vastavalt standardile ISO/TS 789-:00 Rakendusgeoloogia OÜ litsenseeriata laboris. Geoloogilise uuringu kava ja ahud olid tellijaga kooskõlastatud. Töö on koostatud vastavalt MKM äärusele nr 7, 7. august 007. a, Ehitusgeoloogiliste tööde tegeise kord ning pinnase nietused on antud EVS-EN 997-:006 Osa I nõuete kohaselt. Uuringupunktide asukohad ärgiti aha õõterattaga ning seoti oleasolevate rajatistega. Uuringupunktide likul siduisel lähtuti geodeetilisel alusplaanil olevatest aapinna ärkidest ning kasutati nivelliiri. Kõrgused on EH000 süsteeis. Koordinaadid, is võeti alusplaanilt on L-EST` süsteeis. Uuringupunktide asukohad on näidatud asendiplaanil, joonisel GL-. Pinnaste täpsed kirjeldused, lasuvuspilt ja uuringuaegne pinnasevee tase on toodud geoloogilistes tulpades, joonistel GL--... Pinnaste noratiivsed näitajad on esitatud peatükis.. Välitöid teostas geoloogid Aivo Lokotar ja Peeter Lillak... GEOLOOGILISED TINGIMUSED Uuritav piirkond jääb Verevi järve kaldal olevate õhna nõlva alal. Maapinna ed uuringupunktide suudetel olid 50,0 5,0. Uuringusügavuses kuni,00 eetrit eraldati välja 0 kihti geoloogilist eleenti.

4 Verevi järve rannaliiv on kohale toodud peen- kuni keskliiv (kiht, tiv). KIHT. PEENLIIV kuni KESKLIIV (rannaliiv, tiv). Liivaga oli täidetud puuraukude, ja. Kiht algas aapinnast. Peen- kuni keskliiv on kollakaspruuni värvi, kohev, suures osas külunud. Kihi paksus uuringupunktide alal oli 0,80 0,95. Looduslikuks kasvukihiks uuringualal oli ullane peenliiva (kiht, qiv) kiht. KIHT. MULLANE PEENLIIV ( kasvukiht, qiv). Kiht esines uuringuala kõrgeates punktis puuraukude ja alal. Kiht algas aapinnast 0 0,80 sügavuselt. Kiht oli kaetud rannaliivaga (kiht, tiv). Mullane peenliiv on kollakashalli värvi, külunud, sisaldab orgaanilist ainest %. Kihi paksus oli 0,5 0,0. Pinnakatte oodustavad järvelise (aiv), soo (biv), jääjõelise (fgliii) ning liustikulise (gliii) tekkelised pinnased: vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv (kiht, liv), keskise orgaanilise aine sisaldusega öllsavi (kiht, lgliii), turvas (kiht 5, biv), vähese orgaanilise aine sisaldusega (rohke kruusaga) keskkuni jäeliiv (kiht 6, aiv), peenliiv (kiht 7, fgliii), öll (kiht 8, fgliii), keskliiv kuni jäeliiv (kiht 9, fgliii) kruusaga saviöll kuni öll (kiht 0, oreen, gliii) kruusaga saviöll (kiht, oreen, gliii). KIHT. VÄHESES ORGAANILISE AINE SISALDUSEGA KESKLIIV (aiv). Vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv esines järvele kõige läheale rajatud puurauk alal. Kiht oli kaetud 0,80 paksuse keskliiva (kiht, tiv) kihiga. Vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv on kollakashalli värvi, kollakashall, kohev, sisaldab orgaanilist ainest visuaalsel hinnangul ca %. Kihi paksus oli,0. Kihist on võetud kaks looduslikku niiskus proovi. Kihi niiskussisaldus wn oli,65 5,%. KIHT. KESKMISE ORGAANILISE AINE SISALDUSEGA SAVIMÖLL (aiv). Keskise orgaanilise aine sisaldusega saviöll esines järvele kõige läheale rajatud puurauk alal. Kiht laas vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiva (kiht, aiv) all. Kiht algab aapinnast,0 sügavuselt, abs elt 8,5. Keskise orgaanilise aine sisaldusega saviöll on kollakashalli värvi, kollakashall, kohev/pehe, sisaldab orgaanilist ainest visuaalsel hinnangul ca %. Kihi paksus oli 0,5. Kihist on võetud kaks looduslikku niiskus proovi. Kihi niiskussisaldus wn oli 7,7 6,5%. KIHT 5. TURVAS (biv). Turvas esines järvele kõige läheale rajatud puurauk alal. Kiht laas keskise orgaanilise aine sisaldusega saviölli (kiht, liv) kihi all. Kiht algab aapinnast,5 sügavuselt, abs elt 8,0. Turvas on ustjashalli värvi, liivane, tihenenud. Kihi paksus oli 0,0.

5 5 KIHT 6. VÄHESES ORGAANILISE AINE SISALDUSEGA ((ROHKE) KRUUSAGA) KESKLIIV kuni JÄMELIIV (liv). Vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv esines järvele kõige läheale rajatud puurauk alal. Kiht oli kaetud 0,80 paksuse keskliiva (kiht, tiv) kihiga. Vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv on kollakashalli värvi, kollakashall, kohev, sisaldab orgaanilist ainest visuaalsel hinnangul ca %. Kiht algas aapinnast,55, abs elt 8,00. Kihi paksus oli,00. Kihist on võetud kaheksa looduslikku niiskusproovi. Kihi niiskussisaldus wn oli 6,7% (,5 9,97%). KIHT 7. PEENLIIV (fgliii). Peenliiv esines rannast põhjapoolsete puuraukude ja alal. Kiht oli kaetud peenliiva (kiht, tiv) või ullase peenliiva (kiht, qiv) kihtidega. Kiht algas aapinnast 0,5 0,95, abs elt 50,5 5,95. Peenliiv on punakas-kollakaspruuni värvi, kohev. Kihi paksus oli 0,75,5. KIHT 8. MÖLL (fgliii). Möll esines rannast kirdepoolses puurauku alal. Kiht oli kaetud peenliiva (kiht 7, fgliii) kihiga. Kiht algas aapinnast,0, abs elt 5,70. Möll on punakas-oranzi värvi, kohev. Kihi paksus oli,80. KIHT 9. KESKLIIV KUNI JÄMELIIV (fgliii). Kiht esines järvele lähias puurauk alal. Kiht laas vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiva kuni jäeliiva (kiht 6, liv) kihi all. Kiht algas aapinnast 6,55, abs elt,0. Keskliiv kuni jäeliiv on kollakaspruuni värvi, kohev. Kihi paksus oli 0,75,5. Kihist on võetud neli looduslikku niiskus proovi. Kihi niiskussisaldus wn oli,86% (, 6,5%). KIHT 0. KRUUSAGA SAVIMÖLL kuni MÖLL (PESTUD MOREEN, gliii). Pestud oreeni kiht esines õhna nõlvale rajatud puuraukude ja alal. Kiht oli kaetud peenliiva (kiht 7, fgliii) või kruusaga keskliiva (kiht 9, fgliii) kihtide all. Moreeni kiht algas aapinnast,55,0 sügavuselt, abs elt 9,85.9,90. Kruusaga saviöll kuni öll oli punakaspruuni värvi, sitke/kohev, sisaldab jäepurdu 5 0%. Kiht avati,0,5 ulatuses. KIHT. KRUUSAGA SAVIMÖLL (MOREEN, gliii). Moreeni kiht esines järve lähedale rajatud puuraukude ja alal. Kiht oli kaetud peenliiva (kiht 7, fgliii) või kruusaga keskliiva (kiht 9, fgliii) kihtide all. Moreeni kiht algas aapinnast,70 0,55 sügavuselt, abs elt 0,00.9,0. Kruusaga saviöll oli punakaspruuni värvi, väheplastne, sitke kuni kõva, sisaldab jäepurdu 0 0% ja liiva vahekihte. Kiht avati,5,60 ulatuses. Kihist on võetud neli looduslikku niiskus proovi. Kihi niiskussisaldus wn oli,08% (,88 6,78%). Pinnasevee tase

6 6 Uuringuajal (5.0.09) uuringupunktides jäi pinnasevesi aapinnast 0,65,5 sügavusele, abs ele 9,5 50,05. Tõenäoliselt on uuringualal pikaajaline alla keskise pinnasevee tase. Kõrgveeperioodil ja intensiivse luesulaise ning suurte sadude järgselt võib pinnasevee tase tõusta kuni võrra ning alaneda 0,50 võrra pikal põua perioodil. Pinnasevesi voolab Verevi järve suunas idast-läände suunas... EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED Ehitusgeoloogilised tingiused kolekordse hoone rajaiseks on järgised: Hoonete aluseks pinnaseks ei sobi tugevalt kokkusurutav ullane peenliiv (kiht, qiv), kiht tuleks eealdada hoone alt. Savipinnased (kihid, 0 ja ) on tundlikud leonduise suhtes. Leonduise vältiiseks ei tohi ärjal savipinnasel - ka vihaga - sõtkuda (sõita) ehitusasinatega ega lasta lahtisel kaevikul seista vee all. Vahetult vundaendi talla alla jäävat savipinnast ei tohi lasta läbi küluda. Leondunud savipinnased ei hoia nõlva ja vajavad kindlustaist. Liiv- ja öllpinnased (kihid,, 6, 7, 8 ja 9) on tundlikud struktuuri rikkuise suhtes ning kaotaksid übertõstisel kordades oa kandevõies. Veeküllastunud liivpinnas hoiab nõlva kuni poole eetri sügavuseni. Peenliiv kuni keskliiv (kiht, tiv), vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv (kiht, liv), peenliiv (kiht 7, fglii) on nõrgalt külakerkelised pinnased. Moreenpinnased (kihid 0 ja ) ning öll (kiht 8) on tugevalt külakerkelised pinnased. Piirkonna küluissügavus on ca,5 eetrit, luest lahti hoitavatel teedel ja platsidel külub talvel pinnas kuni,0 sügavuseni. Hoone tuleks rajada jäigale adalvundaendile, vältiaks erinevaid vajueid hoone eriosade all. Hoone oleks õistlik rajada võialikult kaugele järvest. Probleeseks kohaks on puurauk alal esinevad orgaanilise aine sisaldusega savi (kiht ) ja soopinnased (kiht 5), is on tugevalt kokkusurutavad. Mõistlik oleks teostada täiendavad puuriistööd ubes 5 kauguselt järve kaldast, puurides lõigule...5 puurauku ääraaks orgaanilise aine sisaldusega pinnase kihtide lasuvuse tingiused. Kui hoone jääb praegusesse asukohta tuleks adalvundaendi rajaisel viia läbi hoone vajuisarvutused. Puuraukude vahelisel alal võib geoloogiline lõige erineda tunduvalt puuraukudes esitatust

7 7.. PINNASTE NORMATIIVSED NÄITAJAD Näitaja Kihi nr. Pinnas Keskine löökide arv 0, läbiiseks DPSH katsel N0 Keskine dünaailine takistus qd (MPa) * Moreen poolkõva Ülddeforatsioonioodul E0 (MPa) Efektiivsisehõõrdenurk ϕ` ( ) Efektiivnidusus c`(kpa) Vähese org keskliiv,5 6, (;) n=7,8 5, (,; 9,5) n=7 Keskine org öllsavi - () n= -, (,) n= 5 Turvas - 5 (5) n= -,0 (,0) n= 6 Vähese org keskkuni jäeliiv,,9 (;5) n=0,7, (0,8;,8) n=0 7 Peenliiv 5,9 6,6 (;8) n=0 5, 5,8 (,5; 6,9) n=0 8 Möll 6,0 6,6 (5;8) n=9,9 5, (,9; 6,5) n=9 9 Kesk - jäeliiv, 5, (;) n=0,5, (,; 6,9) n=0 0 Möll ja saviöll 5,8 6,5 (;0) n=9,9, (,; 6,0) n=9 Moreen sitke,6, (;7) n=7,7,,6; 6,6) n=7 8,9, (7;) n=6 9,0 9,9 (,6; 7,7) n=6 0 0, Dreeniata nihketugevus cu (kpa) Vaia külje ühikpinna vastupanu qsk (kpa) Vaia otsa ühikpinna vastupanu qbk (kpa) Looduslik ahukaal γ (kn/ ) 7 0, 8 8,5 8 8,5,5,5 Ligikaudne filtratsioonioodul k (/ööp.) 0,0 N0, qd, E0, ϕ`, c`,cu, on antud 95% garanteeritusega. 0,0 0, 0, 0,0 Raskelöökpenetratsiooni (DPSHA) löökide arvu N0 ja dünaailise eritakistuse qd näite tuleb vaadata järgnevalt: üleine nuber on ariteetiline keskine, ille all oakorda 0,.. 0,0 0,.. 0,0

8 8 sulgudes iniaalne ja aksiaalne näit ning kõige all on esitatud arvutustes kasutatud näitude arvu. Vastavalt EPN-7. osa, ptk.. pinnaseoaduste arvutussuurused (Xd) äärata norsuuruse (Xk) kaudu valeiga: Xd = Xk/ γ, kus γ on pinnase oaduse osavarutegur. Poolkõva oreenpinnase näitajad puurauk alal alates aapinnast,0 sügavuselt, abs elt 8,55. Vaia otsa ühikpinna vastupanu qbk ja vaia külje ühikpinna vastupanu qsk on esitatud noratiivsete suurustena ravaiadele.

9 Kaevandi tähis ja nr Kaevandi tähis ja nr Veepind õõdetud Peenliiv: kollakashall, kohev, veeküllastunud alates,05 sügavuselt. Geo indeks Sügavus Suude Puuritud Pinnasevee abs. sügavus/abs. AVB-M Seade X=65690 Y=68 Abs. Paksus looduslik Pinnase kirjeldus Proov Geoloogiline lõige niiskus Peenliiv: punakas-kollakaspruun, kohev, niiske. Geo in- Sügavus Suude Puuritud Pinnasevee abs. sügavus/abs. Sedidrill 50RP Cobi Seade X= Y=69 Abs. Paksus looduslik Pinnase kirjeldus Proov Geoloogiline lõige Kruusaga saviöll (oreen): punakaspruun, sitke, sisaldab jäepurdu %. Veepind õõdetud PA- 5.0 PA /DPSHA- PA- 5.0 DPSHA- DPSHA- PA PA- 5.0 PA /50.05 DPSHA- t IV 0.95 fgl III gl III N0 -looduses õõdetud löökide arv qd(mpa) dünaailine eritakistus OÜ Rakendusgeoloogia Ilatsalu b, Tartu 50 EEG 000 Reg. nr: 8 Tel./Fax Töö nietus: Verevi järve rannahoone Tartu linn Geoloog: Aivo Lokotar Kontrollis: Aivo Lokotar Allkiri: Allkiri: Joonise nietus: Kuupäev: Töö nr: Projekti staadiu: Leht: Lehti: PA /9.95 Puuraukude asendiplaan M : 500 Uuringud Joonise nr: DPSHA- GL-

10 Kaevandi tähis ja nr PA- Geo indeks Sügavus Suude abs. Abs. 5.0 Puuritud Seade AVB-M Pinnasevee sügavus/abs..05/50.05 X=65690 Y=68 Paksus Geoloogiline lõige Proov looduslik niiskus Pinnase kirjeldus Peenliiv: punakas-kollakaspruun, kohev, niiske. Veepind õõdetud DPSHA- t IV Peenliiv: kollakashall, kohev, veeküllastunud alates,05 sügavuselt. fgl III Kruusaga saviöll (oreen): punakaspruun, sitke, sisaldab jäepurdu %. gl III N0 -looduses õõdetud löökide arv qd(mpa) dünaailine eritakistus OÜ Rakendusgeoloogia Ilatsalu b, Tartu 50 EEG 000 Reg. nr: 8 Tel./Fax Töö nietus: Verevi järve rannahoone Elva linn Geoloog: Aivo Lokotar Kontrollis: Aivo Lokotar Allkiri: Allkiri: Joonise nietus: Kuupäev: Töö nr: Projekti staadiu: Leht: Lehti: Geoloogilised tulbad ja katsegraafik M : 50 Uuringud Joonise nr: GL--

11 Kaevandi tähis ja nr PA- Suude abs. Abs. 5.0 Puuritud Seade Sedidrill 50RP Cobi Pinnasevee sügavus/abs..5/9.95 X= Y=69 Geo indeks Sügavus Paksus Geoloogiline lõige Proov looduslik niiskus Pinnase kirjeldus q IV Mullane peenliiv (kasvukiht): kollakashall, külunud. Peenliiv: oranz, kohev. Veepind õõdetud DPSHA-.5 7 fgl III Möll: punakas-oranz, kohev Kruusaga saviöll kuni öll (pestud oreen): punakaspruun, sitke/kohev, sisaldab jäepurdu %, sisaldab püeenliiva ja ölli vahekihte. gl III N0 -looduses õõdetud löökide arv qd(mpa) dünaailine eritakistus Töö nietus: Verevi järve rannahoone. Elva linn Töö nr: Joonise nietus: Geoloogiline tulp ja katsegraafik Kuupäev: Leht:Lehti: Joonise nr: M :50 GL--

12 Kaevandi tähis ja nr 5 PA- Geo indeks Sügavus Suude abs. Abs. t IV Puuritud Seade Sedidrill 50RP Cobi Pinnasevee sügavus/abs. 0.65/9.90 X=6568 Y=66 Paksus Geoloogiline lõige Proov looduslik niiskus Pinnase kirjeldus Veepind õõdetud Keskliiv: kollakaspruun, sisaldab savikaid vahekihte, kohev. Vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv : kollakashall, kohev, sisaldab orgaanilist ainest kuni % Keskise orgaanilise aine sisaldusega saviöll: kollakashall, kohev, l IV sisaldab orgaanilist ainest...%. b IV Turvas: usta värvi, liivane. Vähese orgaanilise aine sisaldusega ((rohke) kruusaga) keskliiv kuni jäeliiv: kollakaspruun, sisaldab savikaid vahekihte, kohev. Maapinnast,90...6,65 sügavuseni sisaldas jäepurdu % DPSHA- 6 7 fgl III Keskliiv kuni jäeliiv: kollakaspruun, sisaldab savikaid vahekihte, kohev gl III Kruusaga saviöll (oreen): punakaspruun, kohev/sitke, sisaldab jäepurdu %, sisaldab peenliiva ja ölli vahekihte. Alates,80 sügavuselt konsistentsilt poolkõva N0 -looduses õõdetud löökide arv qd(mpa) dünaailine eritakistus Töö nietus: Verevi järve rannahoone. Elva linn Töö nr: Joonise nietus: Geoloogiline tulp ja katsegraafik Kuupäev: Leht:Lehti: Joonise nr: M :00 GL--

13 Kaevandi tähis ja nr PA- Geo indeks Sügavus Suude abs. Abs. 5.0 Puuritud Seade Sedidrill 50RP Cobi Pinnasevee sügavus/abs..5/9.5 X=65687 Y=67 Paksus Geoloogiline lõige Proov looduslik niiskus Keskliiv: kollakaspruun, kohev. Pinnase kirjeldus Veepind õõdetud t IV q IV Mullane peenliiv (kasvukiht): kollakashall, kohev, niiske. Kruusaga keskliiv: oranz, kohev. fgl III Kruusaga ölline peenliiv (pestud oreen): punakaspruun, kohev/sitke, sisaldab jäepurdu ca 0 %, sisaldab peenliiva, ölli ja saviölli vahekihte. gl III Töö nietus: Verevi järve rannahoone. Elva linn Töö nr: Joonise nietus: Geoloogiline tulp ja katsegraafik Kuupäev: Leht:Lehti: Joonise nr: M :50 GL--

14 5 5 Geoloogiline lõige I-I` PA Legend Peenliiv/keskliiv 7 Peenliiv 5 5 PA Möll 0 Kruusaga saviöll kuni öll (oreen) Kruusaga saviöll (oreen) Mhor: :50 Mver: : KAEVANDI TÄHIS JA NR. PA- PA- SUUDME ABS. KÕRGUS VAHEKAUGUS, PINNASEVEE ABS. KÕRGUS/KP / / OÜ Rakendusgeoloogia Ilatsalu b, Tartu 50 EEG 000 Reg. nr: 8 Tel./Fax Töö nietus: Verevi järve rannahoone Elva linn Geoloog: Aivo Lokotar Kontrollis: Aivo Lokotar Allkiri: Allkiri: Joonise nietus: Kuupäev: Töö nr: Projekti staadiu: Leht: Lehti: Geoloogiline lõige I-I` M :50 : 50 Uuringud Joonise nr: GL--

15 5 Geoloogiline lõige II-II` PA- 5.0 Legend 5 5 PA Peenliiv Mullane peenliiv (kasvukiht) Vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv Keskise orgaanilise aine sisaldusega saviöll 5 Turvas.00 6 Vähese orgaanilise aine sisaldusega ((rohke) kruusaga) keskliiv kuni jäeliiv 9 Keskliiv kuni jäeliiv 0 Kruusaga saviöll kuni öll (oreen) Kruusaga saviöll (oreen) 9 Mhor: :50 Mver: : KAEVANDI TÄHIS JA NR. PA- PA- SUUDME ABS. KÕRGUS VAHEKAUGUS,.8 PINNASEVEE ABS. KÕRGUS/KP. 9.90/ / Töö nietus: Verevi järve rannahoone. Elva linn Töö nr: Joonise nietus: Geoloogiline lõige II-II` Kuupäev: Leht:Lehti: Joonise nr: M :50/ :50 GL--

16 PA Geoloogiline lõige III-III` 5 PA Legend Peenliiv Vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv 5 Keskise orgaanilise aine sisaldusega saviöll 5 Turvas Vähese orgaanilise aine sisaldusega ((rohke) kruusaga) keskliiv kuni jäeliiv 7 Peenliiv 9 Keskliiv kuni jäeliiv Kruusaga saviöll (oreen) Mhor: :500 Mver: : Legend KAEVANDI TÄHIS JA NR. PA- PA- SUUDME ABS. KÕRGUS VAHEKAUGUS, 60.7 PINNASEVEE ABS. KÕRGUS/KP / / Töö nietus: Verevi järve rannahoone. Elva linn Töö nr: Joonise nietus: Geoloogiline lõige II-II` Kuupäev: Leht:Lehti: Joonise nr: M :500/ :50 GL--

17 5 Geoloogiline lõige IV-IV` 5 PA PA- 5.0 Legend Peenliiv Mullane peenliiv (kasvukiht) 7 Peenliiv 8 Möll Keskliiv kuni jäeliiv 0 Kruusaga saviöll kuni öll (oreen) Mhor: :500 Mver: : KAEVANDI TÄHIS JA NR. PA- PA- SUUDME ABS. KÕRGUS VAHEKAUGUS, 6.89 PINNASEVEE ABS. KÕRGUS/KP. 9.95/ / Töö nietus: Verevi järve rannahoone. Elva linn Töö nr: Joonise nietus: Geoloogiline lõige II-II` Kuupäev: Leht:Lehti: Joonise nr: M :500/ :50 GL--

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TEEDEINSTITUUT Hr Marek Aun Verston Ehitus OÜ Pärnu 120, 72720 PAIDE GSM: 53327683 marek@verston.ee 07.06.2013 nr 11-40/ET/1414 Ekspertarvamus paekiviliiva kasutamise kohta Hydroscandi lao- ja tootmishoone

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Üksikvaia kandevõime ja selle määramine

Üksikvaia kandevõime ja selle määramine 5.3 Üksikvaia kandevõime määramine Üksikvaia kandevõime määrab nii vaia ümbritseva pinnase tugevus kui ka vaia enda materjali tugevus. Olulisem ja sealjuures keerulisem on määrata pinnasest sõltuv kandevõime.

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

EESTI GEOLOOGIAKESKUS

EESTI  GEOLOOGIAKESKUS Eesti põhjaveeuuringute ajaloost Rein Perens Eesti Geoloogiakeskus Esimesed andmed Eesti hüdrogeoloogiast jäävad 19. sajandi II poolde, mil tekkis vajadus põhjaveelise veevarustuse järele. Nendeks on katkendlikud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr ALEKSANDER PUŠKINI TN.23a MAA-ALA DETAILPLANEERING SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr ALEKSANDER PUŠKINI TN.23a MAA-ALA DETAILPLANEERING SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse,

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

(Microsoft Word - Veiko L\365put\366\366.)

(Microsoft Word - Veiko L\365put\366\366.) Veiko Kurg TERASTORUSILDADE EHITUSJUHEND LÕPUTÖÖ Tallinn 2015 Veiko Kurg TERASTORUSILDADE EHITUSJUHEND LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2015 Mina, Veiko Kurg tõendan, et lõputöö on

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti Tõlge saksa keelest Austria Majanduskoja kivi- ja keraamikatööstuse erialaliidu töörühm Looduslikud ehitusmaterjalid puit Wiedner Hauptstraße 63 1045 Viin Erialaliit Kivid keraamika 16. nov. 2005 Kaust:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i

TOOTEKATALOOG   MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA paneelid ja ehitustarvikud TOOTEKATALOOGI SISUKORD Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR ThermaStyle PRO seina sandwich paneel ThermaDeck PRO katuse sandwich

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2017

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Valtti Plus Base Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NABB2017-0078 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0015894-0000 Sisukord Haldusteave 1.1.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Microsoft Word - 13_Surutud varraste stabiilsus.doc

Microsoft Word - 13_Surutud varraste stabiilsus.doc 194 13.1. Konstruktsiooni tasakaa Tasakaaus konstruktsioon konstruktsiooni tasakaautingimused on täidetud (konstruktsiooni on tasakaauks piisav tugevus ja jäikus) Tasakaauseisund süsteem (ja kõik see osad)

Rohkem

(Aluspõhi_400000)

(Aluspõhi_400000) ISBN 9985-815-14-9 Koostanud/ Compiled by: Kalle Suuroja Toimetanud/ Edited by: Peeter Vingisaar Suuroja, K. 1997. Eesti aluspõhja geoloogiline kaart mõõtkavas 1:400 000. Seletuskiri. Seletuskirjas on

Rohkem

OÜ Positium LBS, Õpetaja 9, Tartu, Estonia Reg. nr , Swedbank Tel Tartu

OÜ Positium LBS, Õpetaja 9, Tartu, Estonia Reg. nr , Swedbank Tel Tartu OÜ Positium LBS, Õpetaja 9, 51003 Tartu, Estonia Reg. nr. 10883762, Swedbank 221020601776 Tel +372 734 1144 positium@positium.ee www.positium.ee Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise

Rohkem

M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5 PAIGALDAMINE, LK 6

M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5 PAIGALDAMINE, LK 6 M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5, LK 6 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele vigastustele PE-materjali

Rohkem

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides SISEKLIIMA JA MÜÜDID Ants Viilup tel. 50 68 151 ants.viilup@mail.ee Mis see on? Variandid: a)ventilatsiooni seade, b)sisekliima seade. Müütide tekke aluseks on enamasti protsessid, mille olemust või tekke

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Geograafia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassi

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Geograafia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassi Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Geograafia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 7. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega KAARDIÕPETUS

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem