GARANTII. JA HOOLDUS Palun tutvuge edasimüüja juures praegu kehtivate. tingimustega. REGISTER AT

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "GARANTII. JA HOOLDUS Palun tutvuge edasimüüja juures praegu kehtivate. tingimustega. REGISTER AT"

Väljavõte

1 GARANTII JA HOOLDUS Palun tutvuge edasimüüja juures praegu kehtivate tingimustega. UK 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD Telephone: Fax: Sinu DEWALT i hoolduspartner: DEWALTi elektritööriistadel ja lisatarvikutel kasutatakse kollase ja mustaga värviskeemi kaubamärgina. *TO SEE THE NOISE AND VIBRATION DATA VISIT REGISTER AT Be the first to see product news and special offers from DeWALT. Register at MyDeWALT to be sent Onsite offers by . Simply go to

2 VOLITATUD HOOLDUSETTEVÕTE GARANTII JUHISED

3 GARANTII KONTROLLNIMEKIRI Kas teil on olemas kehtiv ostu tõestav originaaltšekk? Jah Ei Kas tööriista garantiiperiood kehtib? Jah Ei Kas tööriistal on CE-märgis? Jah Ei Kas tööriista on varem parandatud? Kas kasutatud on DEWALTi originaalvaruosi? Jah Ei Kas tööriist on tagastatud koos ostu tõestava originaaltšekiga? Jah Ei Kas kõik osad (patareid, laadijad jne) on samavanad? Jah Ei Kas kahju on tingitud vigasest materjalist või tööst? Jah Ei Kas tööriistal on näha liigse kulumise või väärkasutamise jälgi? Jah Ei Kas tööriistal on näha väliste mõjude või võõrkehade poolt põhjustatud kahjustusi? Jah Ei Mis tüüpi garantii tööriistal on? 1 aasta 3 aastat Kui 2 või 3 aasta jooksul on teostatud garantiiremonti, siis kas on olemas kehtiv pikendatud garantiitõend?* Jah Ei Selleks, et tööriista garantii korras remonditaks, peavad kõik ülaltoodud tabelis kollaselt märgitud tingimused olema täidetud. *3 aastat vajalik on kehtiv pikendatud garantiitõend. 2

4 VOLITATUD HOOLDUSETTEVÕTE GARANTII JUHISED SISSEJUHATUS See dokument on viitematerjal meie volitatud hooldusettevõtetele ning on abiks kulunud, vääriti kasutatud ja defektsete osade eristamisel garantiimaksete jaoks. Tegemist on suunistega ja kõiki veatüüpe ei ole välja toodud. Garantii rakendamise otsus lasub volitatud hooldusettevõttel, kuid vaidluste korral langetab lõpliku otsuse kohalik hooldusjuht. Kui saadate tööriista meie ettevõttele kuuluvasse remonditöökotta, siis palume kindlasti kasutada sobivat pakendit, sest meil on õigus garantiinõue tagasi lükata, kui tooted/pakendid jõuavad meie kätte ebasobiva pakendi tõttu vigastatuna. Järgnevalt on toodud klassifi tseeritud nimekiri konkreetsetest tõrke põhjustest: Vigane materal või töö: Garantiiga kaetud Kulumine või tööriista väärkasutamine: Pole garantiiga kaetud Kuupäeva kood on vajalik selleks, et tagada, et kui tööriist osteti, registreeriti õige tööriist. See on vajalik ka siis, kui tekib vaidlus ostu tõendava dokumendi üle, sest kuupäeva kood näitab ära, millal tööriist toodeti. Kõikidel toodetel (sh tööriistadel, lisatarvikutel ja kinnitustel) on kuupäeva koodid. Kõikide garantiinõuete puhul on vaja tuvastada kuupäeva kood. Kuupäeva kood koosneb 8 tähemärgist. Näited kuupäeva koodidest: U UA Kuupäeva kood võib asuda kus tahes tööriista välisküljel. Mis tahes 3-aastase garantii nõude esitamiseks peab tööriistal olev kuupäeva kood peab ühtima sellega, mis on kirjas garantiitõendil. Garantii registreerimine DEWALT 3-aastasele garantiile kvalifi tseerumiseks tuleb tööriist registreerida nelja nädala jooksul alatest ostmisest. Kui tööriista pole registreeritud või kui garantiitõend puudub, kehtib ainult 1-aastane garantii. NÄITED KUUPÄEVA KOODIDEST: 3

5 MILLINE ON DeWALTI GARANTIIPOLIITIKA? DeWALTI EUROOPA ELEKTRITÖÖRIISTADE 1-AASTANE GARANTII DeWALT on veendunud oma toodete kvaliteedis ja pakub nende professionaalsetele kasutajatele suurepärast garantiid. See garantiikiri täiendab ning ei piira mingil moel teie lepingulisi õigusi professionaalse kasutajana ega teie seaduslikke õigusi mitteprofessionaalse erakasutajana. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Vabakaubanduspiirkonna territooriumil. Vastavalt DEWALT Euroopa elektritööriistade garantii tingimustele, mis on saadaval teie kohalikus DEWALTi kontoris, edasimüüja juures või veebilehel võib DEWALT kõik defektsed osad tasuta välja vahetada või oma äranägemisel tööriista tasuta välja vahetada, kui teie DEWALTi tootel 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast vigaste materjalide või töö tõttu rikkeid esineb. DEWALT jätab endale õiguse keelduda selle garantii raames mis tahes nõudest, mis volitatud remonditöökoja hinnangul ei ole kooskõlas välja toodud DEWALT Euroopa garantii tingimustega. Kui soovite esitada nõude, pöörduge müüja poole või otsige veebist või DEWALTi kataloogist üles lähim volitatud DEWALTi remonditöökoda, või võtke ühendust kasutusjuhendis märgitud aadressil asuva DEWALTi kontoriga. Nimekirja volitatud DEWALTi remonditöökodadest ja kogu info meie müügijärgse teeninduse kohta leiate internetist aadressil 1. DEWALTi Euroopa elektritööriistade ÜHEAASTANE garantii Kui Teie DEWALTi elektritööriistal tekib tõrge vigase materjali või töö tõttu 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast võib DEWALT vastavalt allolevates jagudes 2 kuni 4 toodud garantiitingimustele kõik defektsed osad tasuta välja vahetada või oma äranägemisel tööriista tasuta välja vahetada. 2. Üldised tingimused 2.1 DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii on saadaval DEWALTi orginaaltoote kasutajatele, kes on ostnud DEWALTi toote DEWALTi volitatud edasimüüjalt Euroopas ning kasutavad toodet oma äris või ametil. DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii ei laiene isikutele, kes on ostnud DEWALTi toote edasimüügi või väljalaenutamise eesmärgil. 2.2 See garantii ei ole üleantav. See laieneb ainult DEWALTi originaaltoote kasutajale, kes on ostnud toote vastavalt punktis 2.1 toodud tingimustele. 2.3 Garantii rakendub kõikidele DEWALTi professionaalsetele elektritööriistadele, kui vastupidist pole spetsiaalselt välja toodud. 2.3 Toote parandamine või välja vahetamine selle garantii korras ei pikenda ega lähtesta garantiiperioodi. Garantiiperiood algab esialgsest ostukuupäevast ja lõpeb 12 kuud hiljem. 2.4 DEWALT jätab endale õiguse keelduda selle garantii raames mis tahes nõudest, mis volitatud remonditöökoja hinnangul ei ole põhjustatud vigasest materjalist või tööst, või ei ole kooskõlas välja toodud DEWALT Euroopa elektritööriistade garantii tingimustega. 2.5 DEWALTi garantii ei kata kaubaveo- ja transpordikulusid DEWALTi toote kasutaja ja ostukoha või vahel DEWALTi toote kasutaja ja DEWALTi volitatud teeninduskeskuse vahel. 3. DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii alla mittekuuluvad tooted DEWALTi elektritööriistade garantii alla mittekuuluvad tooted on järgmised: 3.1 Tooted, mis ei ole valmistatud DEWALTi Euroopa spetsifi katsiooni kohaselt ja on imporditud mitevolitatud edasimüüja poolt asukohtadest väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Vabakaubanduspiirkonda. 3.2 Tööriista juurde kuuluvad lisatarvikud, mida peetakse kulumaterjalideks, nt puuripead, saelehed ja abrasiivkettad. 3.3 Tooted, mida rakendatakse seeriatootmisel, mida müüakse rendifi rmadele, või teenuse osutamise või ettevõtetevahelise lepinguga, ei kuulu garantii alla ja neile rakenduvad teised garantiitingimused, mis on täpsustatud tarnelepingus. 3.4 DEWALTi märgitooted, mida pakuvad partnerid ja millele rakenduvad konkreetsete toodetega seotud garantiitingimused. Vt tootega kaasas olevaid dokumente. 3.5 Toode, mis on osa garantiiremonti antavast komplektist, kuid mille tootmise kuupäeva kood ei vasta teistele komplekti toodetele ja/või ostu kuupäevale Käsitööriistad, riided, isikukaitsevahendid. 3.7 Tooted, mida kasutatakse tootmisel või intensiivsetel töödel või protsessides, välja arvatud juhul, kui neile kehtib DEWALTi hooldusplaan. 4. Garantiinõude välistused Selle garantii nõudeid võib tagasi lükata järgmistel tingimustel: 4.1 DEWALTi hooldusettevõttele ei ole võimalik piisavalt tõestada, et toote rikke põhjustas vigane materjal või tootmisdefekt. 4.2 Rike või kahjustus on tekkinud tavakasutusel tekkiva kulumise tulemusel. Vt punkti Kõik tooted kuluvad kasutamisel. Oluline on valida õige toode. 4.3 Toote kuupäeva koodi ja seerianumbrit ei saa kontrollida. 4.4 Kui toode remonti tuuakse, ei esitata koos sellega ostu tõendava dokumendi originaali. 4.5 Rikke on põhjustanud toote väärkasutamine, sh mahapillamine, õnnetus või kasutusjuhendiga mitte kooskõlas olev kasutamine. 4.6 Rikke on põhjustanud DEWALTi lisatarvikute või kinnituste või kulumaterjalide kasutamin, mida pole heaks kiidetud ega kasutusjuhendis soovitatud. 4.7 Kõikide toodete puhul, kus originaaltoodet on muudetud. 4.8 Produkt został lub miał być poddany naprawom przeprowadzanym przez inną osobę niż autoryzowany serwisant DEWALT, lub gdy podczas naprawy użyto nieoryginalnych części DEWALT. 4.9 Toote ülekurnamine või kasutamise jätkamine pärast osalist riket Kasutamine ebanormaalses keskkonnas, sh vedelike ja muude ainete sisestamine Hooldus on puudulik ja kuluvaid osi pole välja vahetatud Toote tagastamisel puuduvad sellelt mõned sad või on asendatud mitteoriginaalosadega Toote defekti on põhjustanud seadistamine, reguleerimine või kokkupanek, mida oleks pidanud teostama kasutusjuhendis kirjeldatud isik. Kõiki tooteid kontrollitakse tootmise ajal. Mis tahes kohaletoimetamisel avastatud kahjustusest või valeseadistusest tuleb edasimüüjat kohe teavitada Rike või kahjustus on tekkinud tavakasutusel tekkiva osa kulumise tulemusel. Osade kulumine hõlmab, kuid ei ole piiratud järgmiste näidetega: Tavaosad Süsiharjad, juhtmekomplektid, ümbrised, padrunid, äärikud, terahoidikud, tihendid, O-rõngad, määrdeained, rasv Tootespetsiifi lised osad Hoolduskomplektid Kinnitusvahendid O-rõngad, juhtterad, vedrud, kaitserauad Haamrid Põrkeraud, silindrid, tööriistahoidik, põrkmehhanismid Löömisel kasutatavad tööriistad Alasi, puuripea hoidik, löögiriist 4

6 5. Garantiinõude esitamine 5.1 Garantiinõude esitamiseks võtke ühendust lähima edasimüüjaga või uurige lähima DEWALTi poolt volitatud DEWALTi remonditöökoja asukoht välja veebilehelt DEWALTi tööriist tuleb tagastada edasimüüjale või volitatud DEWALTi remonditöökotta koos kõigi osadega ja ostu tõendava dokumendiga. 5.3 DEWALTi volitatud remonditöökojas kontrollitakse toodet ja kinnitatakse, kas garantiiremondi nõue on kehtiv või mitte. 5.4 Kui garantiiremondi käigud leitakse kulunud osi, võib remonditöökoda esitada kulunud osade parandamise või väljavahetamise eest hinnapakkumise. 5.5 Kui ei suudeta tagada toodete õiget hooldust, võivad edasised garantiinõuded muutuda kehtetuks. 5.6 Kui toode on parandatud, tagastatakse see asukohta, kus see käesoleva garantii raames parandusse viidi. 6. Kehtetud garantiinõuded 6.1 DEWALT jätab endale õiguse keelduda selle garantii raames mis tahes nõudest, mis volitatud remonditöökoja hinnangul ei ole kooskõlas välja toodud DEWALT Euroopa garantii tingimustega. 6.2 Kui DEWALTi volitatud hooldusettevõte nõuet vastu ei võta, teavitatakse omanikku keeldumise põhjusest ning tööriista parandamise hinnangulisest maksumusest. Kui garantiinõuet vastu ei võeta, võib ettevõte esitada arve tööriista uuesti kokku panemise ja defektse toote tagastamise eest. 7. Tingimuste muudatused 7.1 DEWALT jätab endale õiguse oma garantiipoliitikat, -perioode ja toodete garantiikõlblikkust etteteavitamata üle vaadata ja muuta, kui seda peetakse asjakohaseks. 7.2 Käesolevad garantiitingimused on saadaval veebilehel Või võtke ühendust kohaliku DEWALTi edasimüüja, volitatud remonditöökoja või DEWALTi kontoriga. DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastane garantii DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii või kehtida teie tootele 1 kuni 3 aastat alates ostukuupäevast ning vastavalt järgmistele tingimustele. 1. Registreerimine Toode on registreeritud DEWALTi toote originaalkasutaja poole 4 nädala jooksul peale ostmist aadressil (Vajalikud on DEWALTi toote kasutaja kontaktandmed, tööriista katalooginumber, seerianumber ja kuupäeva kood). Registreerida pole vaja komplekte, mis sisaldavad paljusid erinevaid tooteid, kuid registreerida tuleb komplekti kuuluvad eraldi tooted. 2. Üldised tingimused 2.1 DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastane garantii on saadaval DEWALTi orginaaltoote kasutajatele, kes on ostnud DEWALTi toote DEWALTi volitatud edasimüüjalt Euroopas ning kasutavad toodet oma äris või ametil. DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii ei laiene isikutele, kes on ostnud DEWALTi toote edasimüügi või väljalaenutamise eesmärgil. 2.2 See garantii ei ole üleantav. See laieneb ainult DEWALTi originaaltoote kasutajale, kes on ostnud ja registreerinud toote nii, nagu ülalpool kirjeldatud. 2.3 Lisaks selles dokumendis välja toodud tingimustele kehtivad ka DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantiis välja toodud tingimused. 2.4 A Toote parandamine või välja vahetamine selle garantii korras ei pikenda ega lähtesta garantiiperioodi. 3-aastane garantiiperiood algab esialgsest ostukuupäevast ja lõpeb 36 kuud hiljem. 2.5 Registreerides toote DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii raames, nõustub DEWALTi toote kasutaja ülaltoodud tingimustega ja sellega, et tootele ei kehti DEWALTi poliis , mis tühistati DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii alla mittekuuluvad tooted. Lisaks DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantiis jaos 3 väljatoodud toodete väljaarvamistele on välja arvatud ka järgmised DEWALTi kaubamärgiga tooted: Kinnitusvahendid, nt naelutustööriistad, löögivahendid Akud ja laadijad Ümberehitatud või uuendatud tooted, millel on lisamärgis Tehase poolt ümber ehitatud ja/või Q. Kompressorid ja generaatorid. 4. Garantiinõude esitamine 4.1 Garantiinõude esitamiseks võtke ühendust Edasimüüjaga või otsige veebilehelt com lähim DEWALTi volitatud DEWALTi remonditöökoda. 4.2 DEWALTi tööriist tuleb tagastada edasimüüjale või volitatud DEWALTi remonditöökotta koos kõigi osade, ostu tõendava dokumendi ja kehtiva DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii tõendiga. 4.3 DEWALT jätab endale õiguse keelduda selle garantii raames mis tahes nõudest, mis volitatud remonditöökoja hinnangul ei ole põhjustatud vigasest materjalist või tööst, või ei ole kooskõlas välja toodud DEWALT Euroopa elektritööriistade garantii tingimustega. 5. Tingimuste muudatused 5.1 DEWALT jätab endale õiguse oma garantiipoliitikat, -perioode ja toodete garantiikõlblikkust etteteavitamata üle vaadata ja muuta, kui seda peetakse asjakohaseks. 5.2 Käesolev DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii. Tingimused leiate veebilehelt kohalikult DEWALTi edasimüüjalt või DEWALTi kontorist. NÕUDE HINDAMINE ESIMESED SAMMUD Enne mis tahes nõude garantii raames kontrollimist tuleb saada ostu tõendav dokument. Väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Vabakaubanduse tsooni ostetud tooted, millel pole CE-märgist, ei ole DEWALTi garantiiga kaetud. DEWALTi tootel peab olema CE-märgis kirjas nii, nagu allpool näidatud: CE-märgis on juriidiline nõue toodetele, mille kasutus on kindlaks määratud ühes või mitmes Euroopa direktiivis. DEWALTi tootete puhul tähendab see, et DEWALT on kontrollinud, et toode vastab asjaomastele direktiividele*. * Siia hulka ei kuulu laserid ja pneumaatika, need tooted ei vaja CEmärgist. 5

7 GARANTIIPOLIITIKA TÕLGENDAMINE GARANTII PÕHIASPEKTID ON JÄRGMISED: Alltoodud näited ei ole garantiiga kaetud: DEWALT parandab 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast tasuta mis tahes defektid, mille on põhjustanud vigased materjalid või töö. Garantii ei kata osalist tõrget, mis on põhjustatud liigsest kulumisest või tööriista väärkasutusest. Garantii ei kehti, kui tõrget on õritanud parandada volitamata isikud. Vigane materal või töö DEWALTil on oma tarnijatele ja tootmistegevusele väga kõrged standardid ning kõiki tooteid testitakse enne, kui need tehasest välja saadetakse. Siiski esineb harvu juhuseid, kui toode on vigane. Juhul, kui õnnestub teid rahuldaval viisil tõestada, et toote defekti põhjustas kas: a) vigane kokkupanek tootja poolt, või b) tootja võimetus valmistada üht või mitut toote osa disaini nõuetele vastavalt, siis pakub DEWALT sellise defekti parandust ilma mingi lisakuluta kasutajale. MÕRANENUD ALUSPLAAT VIGANE AKU (LÕIGE AKUS) 6

8 KULUMINE DEWALTi garantii ei laiene osadele, mis võivad liigselt kuluda. Mõiste kulumine viitab sellele, mitu tundi ja millises keskkonnas toodet on kasutatud. Mis tahes toote kulumise määra tuleb hinnata teil kui volitatud hooldusettevõttel. Järgmised osad on näited kuluvatest osadest ning seetõttu ei laiene neile garantii, kui toodet on liigselt kasutatud, arvestades eesmärki ja keskkonda, milleks see on loodud. Armatuuri kommutaatorid Laagrid Lülitid Põrkerauad ja raamid Sidurid Vastuvedrud Üldiselt kõik muud osad, mis millegagi kokku puutuvad Lisaks meie kuluvatele toodetele ei laiene garantii ka järgmistele osadele, kui neil ei esine just tootmisviga, mille tuvastate teie kui volitatud hooldusettevõte. Harjad Padrunid Pöördluugid Juhtmekomplektid (märkus: vigastatud juhtmed ohustavad tööriista turvalisust ja tõhusust ning põhjustavad garantii tühistamise) Alltoodud näited ei ole garantiiga kaetud VIGASED VEDRUD KULUNUD NAELAD VIGASTATUD JA KULUNUD LÖÖGISEADIS LIIGNE KASUTAMINE JA PUUDULIK HOOLDUS 7

9 GARANTIIPOLIITIKA TÕLGENDAMINE NÄITED TÖÖRIISTA VÄÄRKASUTAMISEST ON JÄRGMISED: Äärmiselt tugevad löögid või mahapillamine Võõrkehade, nt naelte, kruvide või liiva sisenemine Vale tööriista kasutamine Tööriista mis tahes muutmine Pikaajaline kokkupuude väliskeskkonnagat Valge pinge kasutamine tööriistal Valede lisatarvikute või patareide kasutamine Soovitusliku hoolduse eiramine (eriti haamritel) Vale määrde kasutamine (teie elektritööriist ei vaja mingit lisamääret; ärge määrige tööriista, sest see kahjustab selle sisemisi osi) VALE TÖÖRIISTA KASUTAMINE VEEKAHJUSTUS Hooldust üritavad läbi viia mittevolitatud isikud Garantiiperioodil ei tohiks klient mitte mingil juhul üritada oma tööriista ise hooldada. Mis tahes selline katsetus muudab garantii selle tööriista jaoks kehtetuks. Garantiiremonti tohib teostada ainult DEWALTi volitatud hooldusettevõtte kaudu. Üldised juhised Ostu tõendava dokumendi nõudmine Veenduge, et tegemist on kehtiva dokumendiga, mis väljastati ostmise kuupäeval ja et toote garantiiperiood kestab endiselt. Mõnedes riikides on nõutud, et tööriista tagastamisel garantii korras täidetaks garantiikaart. Toodet peab olema kasutatud kasutusjuhendi kohaselt. Kõikidel garantiinõuetel peab olema kirjas kliendi nimi ja aadress. Garantii raames teostatav hooldus ei pikenda ega lähtesta tööriista garantiiperioodi. Kasutage ainult originaalseid DEWALTi varuosi. Ärge võtke vastu toodet, mida on parandatud mitteoriginaalsete DEWALTi varuosadega, sh mitteoriginaalsete patareide lisamine. Ärge võtke garantii alla tooteid, mida on väärkasutatud, maha pillatud või vigastatud. Toodete puhul, mis on müüdud osana reklaamkomplektist (nt riided või elektriseadmed), võtke abi saamiseks ühendust oma kohaliku hooldusjuhiga. Transport Selleks, et tööriista transpordi ajal kaitsta, tuleb see parandamiseks tagastada originaalpakendis, mille hulka kuulub komplekti karp. 8

10 AKUKOMPLEKTID ÜLDINE HOOLDUS Selleks, et tagada akukomplekti maksimaalset eluiga, on olemas parimad praktikad, mida tuleb üldise juhtnöörina järgida. Veendu, et kasutaja on teadlik ja järgib järgnevaid juhtendeid: 1. Aku saavutab optimaalse töö, kui seda laetakse toatemperatuuril. Seda ei tohiks laadida temperatuuril alla 4 C või üle 40 C. Sellistes tingimustes ei lae aku täielikult täis ja võib püsivalt kahjustada saada. 2. Kui aku on kuum, peaks kasutaja laskma sellel vähemalt 2 tundi laadijast väljas jahtuda, kuni aku jõuab toatemperatuurile. 3. Kasutaja ei tohiks lasta akul tühjeneda allapoole sellist piiri, kus aku ei tööta enam töö jaoks vajaliku võimuse ja pöördemomendiga. See võib põhjustada püsivat kahju, mis ei lase akul enam täielikult täis laadida. Kasutaja ei tohi tööriista päästikut kleeplindiga kinnitada, et akut tühjaks laadida. 4. Akut tuleb ladustada jahedas ja kuivas kohas. Kui temperatuur ületab 49 C, võib see aku eluiga vähendada. 5. Aeg-ajalt peaks kasutaja akut terve öö laadima, et kasutada 3-järgulise laadimissüsteemi kogupotentsiaali ning saavutada optimaalne tööaeg ja aku eluiga. 6. Aku terminalid peaksid olema korkidega kaitstud, kui seda ei kasutata (ettevaatust: ärge jätke lahtisi metallosi komplekti karbis aku terminalide läheduses). 7. Akuriivid peaksid olema kaitstud väärkasutuse või äärmise saastamise eest, mis võib mõjutada aku lukustamist tööriista külge. 8. Masina ülekoormamine. Masina ülekoormamine võib põhjustada aku tühjenemist, mille tulemuseks võib olla püsiv kahju akuelementidele. 9. Akut ei tohiks hoida ladustatuna laadijas. 10. Akut tuleks ladustada eemal otsesest päikesevalgusest. Kui selgub, et kasutusjuhedis mainitu on eiratud, siis kõikvõimalik kahju akule ning tööriista sooritusvõime ja võimsuse langemine ei saa olema Garantii poolt kaetud. Kukkunud akude kasutamine põhjustab tõsiseid tõrkeid ning kahjustusi Uhiuue trelliga on kaasa toodud vana laadija KAHJUSTATUD AKU Selleks, et kvalifi tseeruda, tuleb garantii alla kuuluvad akud esitada hooldusettevõttele tervikuna (tööriist, laadija ja originaalakud). AKUKOMPLEKTID VARUSTUS Akude testimiseks tuleks kasutada DEWALTi poolt pakutavat DEWALTi akude testimisseadet. Garantii korras võivad akut vahetada ainult DEWALTi poolt volitatud ettevõtted, kes kasutavad heakskiidetud meetodeid ja testimisvahendeid. Lisainfo saamiseks võtke ühendust oma kohaliku hooldusjuhiga. DEWALTi poolt soovitatav aku testimisseade 9

11 HOIATUS! Ärge kunagi kasutage DEWALTi testimisseadet DEWALTi liitiumioonaku paketi laadimiseks. Kasutage alati DEWALTi poolt soovitatud laadijat. AKU TESTIMINE ON PROTSESSIS Kui klient neid ise ei paku, nõuab hooldusettevõte laadijat ja tööriista. Klient toob aku hooldusettevõttesse. Agent kontrollib aku seisundit visuaalselt ja kontrollib ostu tõendavat dokumenti. Kas aku vastab garantiitingimustele? No Yes Pange aku 2 minutiks kliendi laadijasse. Kas LED-tuli näitab vaheta akukomplekt välja? No Kui LED-tuli näitab viivitus kuuma/külma akukomplekti tõttu, laske akul jahtuda toatemperatuurini ning proovige uuesti. AKU NIMIVÕIMSUS 1.1Ah 1.2Ah 1.25Ah 1.3AH 1.7Ah 1.9Ah 2.0Ah 2.2Ah 2.4Ah 2.6Ah 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah KUI AKU GARANTII ALLA EI KUULU, TAGASTAGE SEE KLIENDILE AKU SPETSIFIKATSIOON MIN AH SPETSIFIKATSIOON 0.75Ah 0.80Ah 0.80Ah 0.85Ah 1.10Ah 1.25Ah 1.30Ah 1.45Ah 1.55Ah 1.70Ah 1.95Ah 2.60Ah 3.25Ah 3.90Ah Yes Kontrollige akut hooldusettevõtte laadijaga. Kas probleem Yes püsib? Laadige aku täielikult täis Jooksutage DEWALTi poolt soovitatud testimisseadmel testimisprogrammi ja tehke võimsuse test. No Asetage aku tööriista ja tehke funktsionaalsuse test (vajadusel laadige 5 minutit). See, kas tööriist hakkab tööle, võib anda aimu probleemi olemusest. Ühendage aku ja tööriist testimisseadme külge. Kontrollige, kas pinge on püsiv ja ega ei ole koormusvoolu. Proovige kõiki käike ja suundi. Kas kõik vastab nõuetele? Yes Kas klient on kurtnud, et käitamisaeg on lühike? KEEMILINE KOOSTIS AKUPINGE ELEMENTIDE ARV NICd/NIMH 7.2V 6 9.6V 8 12V V 12 18V 15 24V 20 LI-Ion Nano 14.4V 5 18V 6 28V 8 36V 10 LI-Ion XR 10.8V V 4 18V 5 Kas aku vastab spetsifi katsioonile? (Vt vasakul asuvat tabelit) No VAHETAGE AKU VÄLJA Yes KUI PROBLEEMI POLE, TAGASTAGE KLIENDILE FLEXVOLT kuigi aku on 54 V võimsusega, testitakse seda 18 V juures No 10

12 AKU FAQs Kuidas akukomplektid ebaõnnestuvad? Üha enam on neid olukordi, kus aku ei ütle üles ainuüksi oma n-ö pika eluea tõttu. Aku mahutavus langeb kriitilisele tasemele, kus see ei suuda enam pakkuda piisavalt head töötsüklit laadimiskorra kohta. Teised vead rikked sisaldavad selliseid tõrkeid nagu aku ülekuumenemine, lühise tekke ja äkiline koormus. Näpunäited, kuidas säilitada ja pikendada oma aku eluiga? Akut kasutades, kaotab/kulutab see aja jooksul oma töövõime. See on täiesti loomulik protsess ning on omane igale akule vaatama aku tootjatle. Ometi siinkohal on Teile mõned näpunäited, kuidas Teie võite pikendada oma aku eluea. Enamus DEWALT i NiCd/NiMH laadijaid pakub 10-tunnise refresh funktsiooni, mis soovitavalt peaks olema kasutatud kord nädalas. Kontrolli oma laadija kasutusjuhendit veendumaks, et selline funktsioon on Sinu mudelil olemas. Ära ülekoorma oma tööriista. Juhul, kui akusid ei ole plaanis pikemalt kasutada (mõni kuu) säilita neid kuivas kohas ning temperatuuril vahemikus 4-20ºC. Nikkel-akud peaksid olema säilitatud tühjakslaetuna, kuid Li-ion-akud seevastu peavad hoiustatud olema täislaetuna. Vastasel juhul esineb risk, et loomuliku isetühjenemise käigus ületab üks või enam akuelementidest oma kriitilise piiri laadimistaset, muutes sellega tervet akut kasutuskõlbmatuks. Regulaarse kasutamise juures säilita akut toatemperatuuril. Mis on mälu efekt ja kuidas see mõjutab elektritööriistade akusid? Mälu on üks paljudest faktoritest, mis põhjustab käitusaja kadu. Mälu luuakse korduvatest osalistest tühjakslaadimistest (aku kasutus lõpetati enne, kui see sai oma kogu potentsiaali välja anda) täpselt samal kasutuseesmärgil (nt hambaharjas või pardlis) igapäevaselt. Elektritööriistadel esineb harva aeglast tühjakslaadimist täpselt samale tasemele, sest nende kasutuseesmärgid on enamasti erinevad. Enamik kasutajaid kasutavad endiselt terminit mälu valesti, viidates aku igat tüüpi vähenenud jõudlusele. See kehtib nikkelkaadmium- ja nikkel-metallhüdriidakudele, kuid mitte liitiumioonakudele. Kas aku peaks enne laadimist olema täielikult tühjakslaetud? Ei, akutööriista akud ei tohiks olema täielikult tühjakslaetud enne järgmist laadimiskorda antud tegevus tõsiselt kahjustab Teie akut ning muudab selle kasutuskõlbmatuks. NiCd ja NiMH akusid peaksite laadima tööriista jõudluse vähenemisel. Li-Ion akude puhul lülitab aku (mõne tööriista mudeli puhul, teeb seda masin ise) ennast ise teatud momendil välja. Säärane funktsioon kaitseb akut ning annab kasutajale märku sellest, et aku on tühi ning vajab laadimist. Kas ma saan kasutada oma tootes sama pinge, kuid erineva keemilise koostisega DEWALTi akukomplektfi? See, et teie tootel oli ostmisel kaasas liitiumioon-, nikkelkaadmium- või nikkel-metallhüdriidaku, ei tähenda, et seda ei saaks kasutada mis tahes muu keemilise koostisega akuga. Kõige parem on kontrollida sobivust kohaliku edasimüüja või DEWALTi hooldusmeeskonna juures ning arvestada sellega, et kui te oma aku välja vahetate, võib osutuda vajalikuks ka laadija välja vahetamine. CKas ma saan kasutada oma tootes sama pinge, kuid erineva võimsusnäitajaga (Ah) DEWALTi akukomplekti? Aku võimsus (või ampertundide arv) on seoses tööajaga, mida see võimaldab. Seda võrreldakse sageli auto täidetud kütusepaagiga. 3,0 Ah aku tööaeg on märgatavalt pikem kui 1,5 Ah aku oma, kuid eeldusel, et pinge ja aku stiil on samad ning te olete kontrollinud selle keemilist koostist vastavalt ülaltoodule, on see ühilduv. Kas mis tahes DEWALTi laadijat saab kasutada mis tahes DEWALTi aku laadimiseks? Ei. Erinevate akudega sobivad kasutamiseks erinevad laadijad. Kuigi paljud laadijad sobivad paljude pingete ja keemilise koostisega akude laadimiseks, on parem kontrollida ühilduvust kohaliku edasimüüja või DEWALTi hooldusmeeskonnaga, kui te pole kindel. 11

13 JUHISED PADRUNID Padrunid võivad saada viga väärkasutuse tõttu, nt: Puuripea libisemine padruni vale pingutuse tõttu. Kulumine, mida põhjustab puuri kasutamine töötava padruniga vastu kõva pinda. Kui padrunisse lastakse koguneda prügil (riski vähendamiseks puhastage puuripead alati enne padrunisse sisestamist). Pikast niiskusega kokkupuutest tekkinud rooste. Kui te üritate padrunit või lisatarvikut eemaldada valede tööriistadega, nt kruustangide abil. Padrunid ei ole enamasti garantiiga kaetud, välja arvatud juhul, kui need toodeti täpselt vastavalt kavandispetsifi katsioonidele. Vigastatud padrun tööriista pole hooldatud Roostes padrun jätud välistingimustesse MOOTORID Pika tööea tagamiseks on mootorid varustatud jahutusventilaatoriga. Selle haakesüsteemi efektiivsus on otseselt seotud armatuuri kiirusega. Kui mootorile avaldatakse suurendatud survet, on vaja nominaalse pööretearvu hoidmiseks rohkem energiat Pikendatud surve tingimustes mootori kiirus kukub ja jahutusefekt väheneb kiiresti. Seejärel suureneb mootori temperatuur, mille tulemuseks võib olla ülekuumenemine kriitilise piirini. Ülekuumenemise vältimiseks peaks mootor saama töötada pidevalt optimaalse pööretearvu juures. Ülekuumenenud mootor, mis ei kuulu kunagi garantii alla, viitab peaaegu alati tööriista valele kasutamisele. LÜLITID JA TRÜKKPLAADID Lülitid ja trükkplaadid võivad olla staatiliselt tundlikud osad. Seega tuleks neid alati ladustada ja paigaldada sobiva staatilise kaitsega. Märkus: Lülitid ja trükkplaadid on tundlikud tugeva voolu ja kuumuse suhtes, mida põhjustab tööriista ülekoormamine. Sellised tõrked ei ole kunagi garantiiga kaetud. LASERID Lasereid on võimalik garantii korras parandada ja/või kaliibrida ainult volitatud remonditöökoja poolt, mis on DEWALTi poolt koolitatud ja sertifi tseeritud. Ärge üritage toodet kaliibrida ja/või parandada, kui te ei ole täielikku koolitust saanud ning teil pole parandamiseks ja kaliibrimiseks õiget varustust. Kui seadmele on tekkinud füüsiline vigastus, nt purunenud klaas või pöörelpea, on selle põhjustanud tööriista maha pillamine ja sellele ei laiene garantii. Kui seadmel esineb optiline nihe või halb joondus, viidake kasutusjuhendi osale Kohapealne kaliibrimiskontroll (mõnikord nimetatakse seda täpsuskontrolliks). Kui kohapealne kaliibrimiskontroll probleemi ei lahenda, tuleb laseril teostada hooldus volitatud remonditöökojas. Kui akud on pikaks ajaks sisse jäetud ajaperioodil, kui laserit ei kasutata, võib see põhjustada korrosiooni sellele garantii ei laiene. Liigne kasutamine Läbipõlenud mootor Korrosioonikahjustusega akud Mõranenud objektiiv 12

14 INFORMATSIOON VEEBIS Info on saadaval veebilehel Meie veebileht 2helpU annab teile kõik, mida teil on vaja DEWALTi hoolduse kohta teada: Tehnilised andmed meie toodete kohta: Kasutusjuhendid Tehnilised omadused Varuosade nimekiri Tehniline joonis Meie volitatud teenindus- ja hooldusettevõtete kohta: Meie agentide nimekiri Kõige lähema agendi leidmine Agentide andmed Kaart agendi leidmiseks Volitatud hooldusettevõttena on teil tööriista ostmise kaudu täielik ligipääs veebilehele Lisaks tehnilistele spetsifi katsioonidele, joonistele ja varuosade nimekirjale sisaldab 2helpU elektriskeeme, kasutusjuhendeid, juhiseid parandamiseks, hooldusteatmikke, animeeritud parandusjuhiseid ja koolitusinfot. Info kogus varieerub olenevalt tootest ning seda uuendatakse pidevalt. 13

15 ÜLDISED KKK-d Q: Küsimus: Millistele toodetele DEWALTi 3-aastane garantii laieneb? A: Vastus: DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastane garantii laieneb garantiikõlbulikele DEWALTi elektritööriistadele, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2016 ja registreeritud veebis 4 nädala jooksul pärast ostukuupäeva. Kohalduvad reeglid ja tingimused. Q: Küsimus: Milline garantii laieneb elektritööriistadele, mis osteti enne 1. Jaanuari 2016? A: Vastus: Enne 1. jaanuari 2016 ostetud DEWALTi Euroopa elektritööriistadele laieneb garantiipoliitika, kui just tööriistad ei ole registreeritud XR-toote garantiipoliitikaga, kus garantiiperiood pikeneb ostukuupäevast 3 aastale. Q: Küsimus: Millistele elektritööriistadele ei laiene täiendav 2-aastane garantii? A: Vastus: Garantii alla ei kuulu järgmised elektritööriistade grupid: Kinnitusvahendid, nt naelutustööriistad, löögivahendid, akud ja laadijad Ümberehitatud või uuendatud tooted, millel on lisamärgis Tehase poolt ümber ehitatud ja/või Q Kompressorid ja generaatorid Nendele toodetele laieneb standardne DEWALTi 1-aastane garantii. Q: Küsimus: Kui elektritööriist osteti enne 1. jaanuari 2016, siis kas sellele laieneb 3-aastane garantii? A: Vastus: Ei. DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastane garantii laieneb garantiikõlbulikele DEWALTi elektritööriistadele, mis on ostetud pärast 1. Jaanuar 2016, mis on registreeritud veebis 4 nädala jooksul pärast ostukuupäeva. Kohalduvad reeglid ja tingimused. Külastage veebilehte mydewalt.dewalt.co.uk, et kontrollida, kas tööriistale laieneb 3-aastane garantii. 14

16 ÜLDISED KKK-d Q: Küsimus: Kui elektritööriist osteti pärast 1. jaanuari 2016 ja nende kasutusjuhendis on info neile laieneva garantii kohta, siis milline garantii neile kehtib? A: Vastus: DEWALTi Euroopa elektriööriistade 3-aastane garantii kehtib kõigile sobivatele toodetele, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2016, kui need 28 päeva jooksul veebis registreeritakse. Kui toodet ei ole registreeritud, kehtibstandardne 1-aastane garantii. Kui tootega on kaasas info garantiipoliitika kohta ja seda ei ole registreeritud, võib remonditöökoda siiski kaaluda garantiinõuet, mis esitati seoses toote defektiga garantii raames. Registreerides toote DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii raames, nõustute te sellega, et tootele ei laiene DEWALTi garantiipoliitika , mida alates 1. jaanuarist 2016 enam ei kasutata. Q: Küsimus: Kas klient saab registreerida oma toote DEWALTi elektritööriistade 3-aastase garantii raames ja esitada garantiinõude garantii raames? A: Vastus: Ei. Registreerides toote DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii raames, nõustub DEWALTi toote kasutaja tingimustega ja sellega, et tootele ei kehti DEWALTi poliis , mis tühistati Q: Küsimus: Kes saab DEWALTi toodet 3-aastase garantii raames registreerida? A: Vastus: Pikendatud 3-aastasene elektritööriistade garantii tuleb registreerida DEWALTi lõppkasutaja poolt, kes on ostnud DEWALTi elektritööriista DEWALTi volitatud edasimüüjalt Euroopas ning kasutavad toodet oma äris või ametil. Garantii ei ole üleantav. Seega saab toodet registreerida ja garantiinõuet esitada ainult DEWALTi originaaltoote lõppkasutaja. Q: Küsimus: Kas 3-aastase garantii alla kuuluvad ka remonditud tooted? A: Vastus: Remonditud tooted ei kuulu 3-aastase garantii alla. Ümberehitatud või uuendatud tooted, millel on lisamärgis Tehase poolt ümber ehitatud ja/või Q. Q: Küsimus: Kui kaua registreerimisvormi allalaadimislink tööriista nimekirjas saadaval on? A: Vastus: Link on saadaval seni, kuni garantiiperiood lõpeb. Q: Küsimus: Kui kaua garantiid edasi rakendatakse? A: Vastus: Garantii on tühistatud kõigil uutel DEWALTi toodetel, mis on ostetud pärast 1. jaanuari Toodete puhul, mis on ostetud enne 1. jaanuari 2016, jätkub DEWALTipoolne tugi garantii raames 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast. DEWALTi Euroopa elektriööriistade 3-aastane garantii kehtib kõigile sobivatele toodetele, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2016, kui need 28 päeva jooksul veebis registreeritakse. Kui toodet ei ole registreeritud, kehtib standardne 1-aastane garantii. Kui tootega on kaasas info garantiipoliitika kohta ja seda ei ole registreeritud, võib remonditöökoda siiski kaaluda garantiinõuet, mis esitati seoses toote defektiga garantii raames. Registreerides toote DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii raames, nõustute te sellega, et tootele ei laiene DEWALTi garantiipoliitika , mida alates 1. jaanuarist 2016 enam ei kasutata. Q: Küsimus: Kas 3-aastase garantii tingimused näevad ette, et selle alla ei kuulu intensiivselt kasutatavad tööriistad? A: Vastus: Jah. Tooted, mida rakendatakse seeriatootmises, tellingutel, mida müüakse rendifi rmadele, või teenuse osutamise või ettevõtetevahelise lepinguga, ei kuulu garantii alla ja neile rakenduvad teised garantiitingimused, mis on täpsustatud tarnelepingus. Q: Küsimus: Kas 3-aastane garantii katab minu Bluetoothaku lukust lahti tegemise hooldusettevõttes? A: Vastus: Ei. Akukomplektid ei kuulu praegu 3-aastase XRgarantii alla ega ka tulevase 3-aastase garantii alla. Lisaks ei sisalda akukomplekti käivitamisel vahetatavad andmed tööriista andmeid, millega see kaasa tuleb. Q: Küsimus: Kas klient saab registreeruda täiendavale 2-aastasele garantiile posti teel? A: Vastus: Kahjuks on registreerimine võimalik ainult veebi teel. 15

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

ASUS garantiikaart EE14377 v9 Klient: Telefoninumber Aadress: Ostu kuupäev: / / (PP/KK/AAAA) Müüja nimi: Müüja telefoni number: Müüja aadress

ASUS garantiikaart EE14377 v9 Klient: Telefoninumber Aadress:   Ostu kuupäev: / / (PP/KK/AAAA) Müüja nimi: Müüja telefoni number: Müüja aadress ASUS garantiikaart EE14377 v9 Klient: Telefoninumber Aadress: E-mail: Ostu kuupäev: / / (PP/KK/AAAA) Müüja nimi: Müüja telefoni number: Müüja aadress Seerianumber Tähtis: Palun säilitage see turvalises

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/2019-1.2 Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA Sisukord System KAN-therm Inox - sortiment...109 Tööriistad Inox liidete jaoks...121 108 SÜSTEEM

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 500 J 700 J 800 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC (Estonian) DM-RCFC001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC-RS510 Keskjooks BB-RS500 BB-RS500-PB SISUKORD OLULINE

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmised tarbija õigustest ja kohustustest. Arendada õpilaste

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE RE

1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE RE 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE REEGLITEST. SELLE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI.

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem