Tartu linnaõhu seire 14.jaanuar 13.veebruar 2003.a.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu linnaõhu seire 14.jaanuar 13.veebruar 2003.a."

Väljavõte

1 EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE Tartu linnaõhu seire 14.jaanuar 13.veebruar 2003.a. Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Vastutav täitja TALLINN 2003

2 Sisukord Sissejuhatus....3 Seire kirjeldus...4 Tulemused ja arutelu....7 Võrdlus varasemate mõõtmistega...16 Kokkuvõte...20 Jooniste nimekiri Joonis 1. Õhumõõtmiste kohad Tartus Tamme pst., Riia mnt., Anne tn.,jaani tn.. 5 Joonis 2. Saasteainete maksimaalsete tunni- ja päevakeskmiste võrdlus piirväärtustega Riia mnt., Tamme pst., Anne tn. ja Jaani tn 10 Joonis 3. Päevakeskmiste väärtused mõõtmiskohtades..19 Lisade nimekiri Lisa 1. Tunni- ja päevakeskmiste maksimumide ja nädala keskmiste tabelid Lisa 2. Mõõteperioodide tunnikeskmiste tabel Lisa 3. Saasteainete ajaliste muutuste graafikud Lisa 4. Keskmise ööpäevase käigu graafikud Lisa 5. Tuulte- ja saasteainete kontsentratsiooniroosid 2

3 Sissejuhatus. Inimmõjutused keskkonnale on tekitanud olukorra, kus inimesed peavad iseendid oma tegevuste tagajärgede eest kaitsma. Atmosfääriõhu saastatus linnades on üks selliseid probleeme. Üha tiheneva liikluse ja hoonestuse tingimustes on atmosfääriõhu saastatus kõige enam inimesi mõjutav keskkonnaprobleem paljudes riikides. Ka Eestis ei ole õhu saastatuse probleemid uued ja kiire autostumise tingimustes peab neile järjest enam tähelepanu pöörama. Linnade õhuseire eesmärgiks on jälgida õhusaaste taset ning hinnata selle vastavust teadusuuringute alusel loodud piirväärtustele ning seega ohtlikkust inimeste tervisele. Õhuseire poolt mõõdetavad saasteainete kontsentratsioonid loovad ka tausta majandusprojektide keskkonnamõjude hindamiseks, õhusaaste poolt materjalide degradeerumise arvestamiseks ja ökosüsteemidele tekitatava mõju hindamiseks. Käesolev aruanne esitab Tartu atmosfääriõhu mõõtmiste tulemusi jaanuaris veebruaris ning on jätkuks eelnevatel aastatel teostatud uuringutele. 3

4 Seire kirjeldus. Tartus teostati atmosfääriõhu mõõtmisi liikuva mõõtelaboriga MOBAIR. Mõõtmistingimuste iseloomustamiseks esitatakse tabelites 1 ja 2 Tartu Maavalitsuse poolt saadetud piirkonna andmed ning suuremate tööstusettevõtete-saastajate loetelu. Tabel 1. Maakonna ja linna üldandmed Maakond Tartumaa Maakonna pindala 2993 km 2 Maakonna elanike arv (2001) Linn Tartu maakonnakeskus Linna pindala 38,8 km 2 Linna elanike arv (2001) Teised suuremad linnad ja nende elanike arv Elva 6238 in Kallaste 1295 in Suurimad õhusaastajad AS Anne Soojus, AS Tamme Soojus (katlamajad), AS Tarmeko(puidutööstus) Tabel 2. Mõõtmistingimuste andmed Mõõtmiste algus kolmapäev teisipäev neljapäev reede Mõõtmiste lõpp teisipäev esmaspäev kolmapäev neljapäev Mõõtmiskoha Riia mnt.12 Tamme pst.12 Anne tn.48 Jaani tn.4 aadress Asukoht Magistraalide läheduses Kesklinnas (2-4 korrust) Eramajade (2 korrust) rajoon Paneelmajade (5-9 korrust) rajoon Mõõtmiste asukohad on esitatud järgneval joonisel 1. 4

5 Joonis 1. Õhumõõtmiste kohad Tartus Tamme pst., Riia mnt., Anne tn, Jaani tn 5

6 Peamisteks õhusaaste allikateks linnades on transport ja tööstus seetõttu määravad need suurelt jaolt mõõdetavate saasteainete nimekirja. Väikeelamute rajoonis omab olulist tähtsust ka kütmisest tingitud saasteainete levik. Mõõdetavate saasteainete ja teiste parameetrite ning kasutatavate seadmete nimekirja esitab tabel 3. Tabel 3. Liikuvas õhulaboris kasutatavad mõõteseadmed. Mõõdetavad parameetrid Vääveldioksiid (SO 2 ) Sagedus Kasutatav seade Mõõtepiirkond Väljalaske aasta Pidev HORIBA APSA 360 1, mõõtmine UV-fluorestsents µg/m 3 Lämmastikoksiidid (NOx) Süsinikoksiid (CO) Osoon ( O 3 ) Summaarsed süsivesinikud (THC) Peen tolm (PM 10) Tuule suund ja kiirus, õhuniiskus, temperatuur Pidev mõõtmine Pidev mõõtmine Pidev mõõtmine Pidev mõõtmine Pidev mõõtmine Pidev mõõtmine HORIBA APNA 360 kemoluminestsents HORIBA APMA 360 Infrapunase kiirguse absorbtsioon HORIBA APOA 360 UV-fotomeetria HORIBA APHA 360 leekionisatsioon FH 62-I-R β-kiirguse absorbtsioon Thies Clima 7m meteoroloogiline mõõtemast 0, µg/m 3 0, µg/m µg/m 3 0, ppmc 0, µg/m ; 0-60 m/s; C; % Õhumõõtmised toimusid automaatselt, tulemused on salvestatud tunnikeskmiste väärtustena arvuti andmebaasi. Tulemuste töötlemiseks ja väljatrükiks kasutati spetsiaalset tarkvara. 6

7 Tulemused ja arutelu. Mõõtepunktide asukohtade valikul lähtuti eelmiste aastate uuringutest ja vajadusest välja selgitada õhusaaste olukord. Mõõtmisi teostati 4-s kohas, igaühes 7 päevaste perioodidena jaanuaris-veebruaris 2003.a. Mõõtmistulemuste töötlemiseks kasutatav tarkvara võimaldab anda väljundit erinevat tüüpi tabelite ja graafikutena, mis ka aruande lisades esitatakse. Tulemuste analüüs annab teatava pildi talvise perioodi õhusaaste olukorra kohta Tartus. Õhusaaste olukord linnas on mõjustatud peamiste saasteallikate paiknemisest ja meteoroloogilistest tingimustest. Peamised näitajad meteoroloogiliste tingimuste kohta mõõteperioodil on esitatud tabelis 4. Tabel 4. Meteotingimused Temperatuur Riia tn. Tamme pst. Anne tn. Jaani tn. minimaalne maksimaalne minimaalne päevakeskmine maksimaalne päevakeskmine Õhuniiskus -1,5 0 C 2,6 0 C -kell kell 05-14,5 0 C 4,1 0 C -kell kell 14-18,9 0 C -4,1 0 C -0,9 0 C ,7 0 C ,8 0 C -kell kell ,0 0 C -0,3 0 C kell kell 13-3,7 0 C ,9 0 C ,6 0 C ,2 0 C ,0 0 C minimaalne 79% % % % maksimaalne 99% % % % Domineerivad tuulesuunad kagu,edela edela kagu kagu Keskkonnaministri a. kehtestatud määrusega nr. 5 on kehtestatud välisõhu saastetasemete piirväärtused, mis esitatakse tabelis 5. Piirväärtused on kriteeriumiks õhusaaste olukorrale hinnangu andmiseks. 7

8 Tabel 5. Välisõhu saastetasemete piirväärtused Eestis SAASTEAINE ühik ööpäeva ühe tunni kalendriaasta keskmine keskmine keskmine SPV24 SPV1 SPVa SO 2 µg/m NO 2 µg/m NO X O 3 µg/m CO mg/m tolm µg/m tolm (<10 µm - PM10) e. peentolm µg/m Mitte-metaansed süsivesinikud (NMHC) mg/m Mõõteperioodil esinesid peamiselt kagu- ja edelatuuled. Teiste suundade osakaal oli tühine. Saasteainete ja meteoroloogiliste parameetrite mõõtmistulemused esitatakse järgnevate komplektidena. 1) Tunni- ja päevakeskmiste maksimumide ja nädala keskmiste tabelid (Lisas 1) 2) Mõõteperioodide tunnikeskmiste tabel (Lisas 2) 3) Saasteainete ajaliste muutuste graafikud (Lisas 3) 4) Keskmise ööpäevase käigu (kellaajakeskmised) graafikud (Lisas 4) 5) Tuulte- ja saasteainete kontsentratsiooniroosid (Lisas 5) Saasteainete kontsentratsioonide võrdlus tunni- ja päevakeskmiste piirväärtustega on toodud alljärgnevalt tabelites ja graafikutel. 8

9 Tabel 6. Tunni- ja päevakeskmiste võrdlus piirväärtustega Riia tn., Tamme pst., Anne tn. ja Jaani tn. Riia tn. Perioodi Tunnikeskmised Päevakeskmised keskmised mõõdetud mõõdetud Norm % normist Norm maksimum maksimum % normist SO2 [µg/m3] 3, ,4 2,7% 125 5,9 4,7% NO [µg/m3] 9,3 145,7 33,0 NO2 [µg/m3] 19, ,7 25,2% 37,7 NOx [µg/m3] 33,4 298,3 88,1 O3 [µg/m3] 40, ,5 36,2% 65 54,3 83,5% CO [mg/m3] 0,55 5 3,28 65,6% 3 1,07 35,7% PM10 [µg/m3] 23,8 193, ,6 72,8% NMHC [mgc/m3] 0,08 5 0,38 7,6% 2 0,14 7,0% Tamme pst. Perioodi Tunnikeskmised Päevakeskmised keskmised mõõdetud mõõdetud Norm % normist Norm maksimum maksimum % normist SO2 [µg/m3] 3, ,0 9,4% 125 5,4 4,3% NO [µg/m3] 2,2 21,6 4,1 NO2 [µg/m3] 12, ,1 24,7% 26,3 NOx [µg/m3] ,1 32,5 O3 [µg/m3] ,8 41,4% 65 64,2 98,8% CO [mg/m3] 0,41 5 1,11 22,2% 3 0,52 17,3% PM10 [µg/m3] 23,2 183, ,2 40,3% NMHC [mgc/m3] 0,06 5 0,13 2,6% 2 0,07 3,5% Anne tn. Perioodi Tunnikeskmised Päevakeskmised keskmised mõõdetud mõõdetud Norm % normist Norm maksimum maksimum % normist SO2 [µg/m3] 5, ,4 2,3% 125 7,9 6,3% NO [µg/m3] 3,9 28,9 9,3 NO2 [µg/m3] 16, ,4 20,5% 33,1 NOx [µg/m3] 22,8 105,6 47,4 O3 [µg/m3] 51, ,5 38,8% 65 65,5 100,8% CO [mg/m3] 0,48 5 1,45 29,0% 3 0,69 23,0% PM10 [µg/m3] 24,2 106, ,0 54,7% NMHC [mgc/m3] 0,07 5 0,18 3,6% 2 0,1 5,0% Jaani tn. Perioodi Tunnikeskmised Päevakeskmised keskmised mõõdetud mõõdetud Norm % normist Norm maksimum maksimum % normist SO2 [µg/m3] 3, ,8 1,6% 125 5,8 2,2% NO [µg/m3] 3,3 34,8 5,9 NO2 [µg/m3] 23, ,6 19,2% 38,0 NOx [µg/m3] 28,5 110,6 47,0 O3 [µg/m3] 46, ,7 34,4% 65 54,2 83,4% CO [mg/m3] 0,66 5 1,89 37,8% 3 0,94 31,3% PM10 [µg/m3] 35,0 90, ,7 64,9% NMHC [mgc/m3] - 5 0,3 6% 2 0,1 5,0% 9

10 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,7% 9,4% 1,6% 2,3% 4,70% 25,2% 0,00% 36,2% 83,50% 65,6% 35,70% Tartu, Riia mnt. veebruar 2003.a SO2 NO2 O3 CO PM10 NMHC 1 tunni keskmised ööpäeva keskmised 4,3% 24,7% 0,0% 41,4% 98,8% 22,2% 17,3% 0,0% 72,80% 7,6% 4,70% Tartu, Tamme pst. jaanuar 2003 SO2 NO2 O3 CO PM10 NMHC 2,2% 6,3% 19,2% 20,5% 0,0% 0,0% 1 tunni keskmised ööpäeva keskmised 34,4% 38,8% 83,4% 100,8% 29,0% 23,0% 40,3% 2,6% 2,3% Tartu, Jaani tn. jaanuar 2003 SO2 NO2 O3 CO PM10 NMHC Tartu, Anne tn. jaanuar 2003 SO2 NO2 O3 CO PM10 NMHC 1 tunni keskmised ööpäeva keskmised 37,8% 31,3% 1 tunni keskmised ööpäeva keskmised 0,0% 64,9% 54,7% 6,0% 3,6% 3,3% 3,3% Joonis 2. Saasteainete maksimaalsete tunni- ja päevakeskmiste võrdlus piirväärtustega Riia mnt., Tamme pst., Anne tn. ja Jaani tn. 10

11 Saasteainete perioodi keskmiste väärtuste võrdlemisel lubatud piirväärtustega arvestati täispäevi, st. arvesse ei tulnud need päevad, kus mõõtebuss paigutati teise linnaossa.(vt. ka Lisa 1). Võrdlemisel võib teha järgmised järeldused: 1) Saasteainete (SO 2, NO 2 ) päeva- ja tunnikeskmised kontsentratsioonid jäävad kõik alla lubatud piirväärtuse. SO 2 maksimaalne tunnikeskmine küündis 9,4 %-ni lubatust (47,0 µg/m 3 ) Tamme pst. ja päevakeskmine 6,3 % -ni (7,9 µg/m 3 ) Anne tn. mõõtmistel, mujal olid väärtused väiksemad. Madalad SO 2 väärtused on heas kooskõlas pideva seire tulemuste ja nende alusel tehtud järeldusega, et SO 2 saastetasemed ei ole Eestis probleemiks ( vaata NO 2 maksimaalne tunnikeskmine ulatus Riia tn. 25,2%-ni normist (75,7 µg/m 3 ), mujal väiksemad. 2) Osooni tasemed on teiste saasteainetega võrreldes palju lähemal lubatud piirnormidele. Osooni maksimaalne tunnikeskmine ulatus Tamme pst. 41,4%-ni lubatust (82,8µg/m 3 ), mujal vähem. Päevakeskmine kontsentratsioon ulatus ühe korra 0,8% üle lubatud piirväärtuse Anne tn. 3.veebruaril (65,5 µg/m 3 ), rohkem ületamisi polnud. Kuna talvel on osooni saastetasemed sesoonselt madalaimad, võib oodata piirväärtuste ületamist teistel aastaaegadel. 3) Peentolmu (PM10) maksimaalne keskmine päevakontsentratsioon ulatus 72,8%-ni lubatust 54,6 µg/m 3 Riia tn 24.jaanuaril.Tunnikeskmist piirnormi pole kehtestatud. 4) CO maksimaalne päevakeskmine kontsentratsioon ulatus 35,7%-ni lubatust 1,07 µg/m 3 Riia tn. ja tunnikeskmine 65,6%-ni piirväärtusest 3,28 µg/m 3 Riia tn. 5) Süsivesinike kontsentratsioonid jäävad tunduvalt alla piirväärtuste, metaani mittesisaldavate süsivesinike tunnikeskmine ulatus 7,6%-ni 0,38 µg/m 3 Riia tn., päevakeskmine 4,7%-ni 0,14 µg/m 3 Riia tn. Saasteainete ajalise käigu jälgimiseks on esitatud kontsentratsioonide tunnikeskmiste tabel (vt. Lisa 2) ja graafik (vt. Lisa 3). Nende andmete põhjal on koostatud mõõtmisperioodi keskmise ööpäevase käigu graafikud (vt. Lisa 4) iga mõõtmispunkti kohta, võimaldamaks jälgida keskmist saasteaine muutust ööpäeva jooksul. Nädalase ajalise käigu kohta võib teha järgmised järeldused. Ajalised jaotused näitavad järgmist 11

12 1) Saasteainete muutuses on ilmselgelt näha sõltuvus aktiivsest inimtegevusest, mida ilmestab eelkõige kütteperiood ja transpordivahendite kasutus. Sellest on tingitud saasteainete (eelkõige NO x, SO 2 ja CO) muutuste tsüklilisus kõrgem sisaldus päevasel ajal ja väiksem öösel. Saaste levikus on märgata ilmne seos tööpäeva, seejuures eriti liikluse tsüklilisusega, mis tingib kõrgema saastetaseme just tööpäeva alguses ja lõpus, pärast lõunat mõne tunni jooksul on saaste tasemed veidi madalamad. Eriti iseloomulik on selline käitumine CO ja NO x puhul ja märgatav suhteliselt väiksema liiklusega piirkondades Tamme pst. ja Anne tn.. Riia tn. mõõdeti kõrgemad NO x kontsentratsioonid päeva esimesel poolel. Väiksema liikluse tõttu on eriti hästi märgata madalamat saastetaset puhkepäevadel, mil kõigi saasteainete osas on kontsentratsioonid madalamad võrreldes tööpäevadega. Pikem kõrgema saastetasemega periood õhtupoolsel ajal on ilmselt rohkem tingitud elanike olmelisest tegevusest ja kütmisest. 2) Kütmisest tingitud saastet näitavad SO 2 ja CO, mille kontsentratsioonid on suuremad kütteperioodil päevaajal (kellaaegadel 6-9 ja peale 17) ja minimaalsed öösel. 3) SO 2 keskmine väärtus jääb enamasti 3 µg/m 3 piiridesse või alla selle. Üksikud SO 2 kõrgemad väärtused Riia tn. 13,4 µg/m 3 24.jaanuaril kell 11, Tamme pst. 47 µg/m 3 17.jaanuaril kell 17 ning Anne tn. 11,4 µg/m 3 1.veebruaril kell 15, Jaani tn. 7,8 µg/m 3 8.veebruaril kell 16. Keskmised ööpäevased käigud (Lisa 4) on erinevates piirkondades erinevad. Riia tn kõrgema saastetasemega periood on eristatav kell vahel (5 µg/m 3 ), Tamme pst. kell (8 µg/m 3 ), Anne tn. kell (7 µg/m 3 ), Jaani tn. kell (4,5 µg/m 3 ). Öisel ajal langeb kontsentratsioon kuni 2 µg/m 3, mis on võrreldav maapiirkonna foonijaamade saastetasemega (vaata 4) CO sisaldus õhus on suurem Riia mnt.(perioodi keskmine 0,55 mg/m 3 ) ja Jaani tn. ( perioodi keskmine 0,66 mg/m 3 ). Tamme pst. ja Anne tn. jääb perioodi keskmine alla 0,5 mg/m 3. Üksikud CO kõrgemad väärtused Riia tn. 3,28 mg/m 3 24.jaanuaril kell 11, Tamme pst. 1,11 mg/m 3 14.jaanuaril kell 8,Anne tn. 1,45 mg/m 3 1.veebruaril kell 19 ja Jaani tn. 1,89 mg/m 3 7.veebruaril kell 13. Keskmises ööpäevase käigu kohaselt (Lisa 4) on kõrgema saastetasemega periood kella vahel kuni 0,9 mg/m 3, Riia tn. ka kell 9-11 (0,85 mg/m 3 ). Päevane kella vaheline saastetase on võrreldav öise perioodi tasemega, mil kontsentratsioon kella 0-6 vahel langeb alla 0,25 mg/m 3. 12

13 5) Peentolmu (PM10) saastetase on kõrgem Jaani tn., kus keskmine väärtus jääb 35 µg/m 3 piiridesse, mujal jääb enamasti alla 25 µg/m 3. Üksikud PM10 kõrgemad väärtused esinevad Riia tn. 193,7 µg/m 3 24.jaanuaril kell 11, Tamme pst. 183,5 µg/m jaanuaril kell 18, Anne tn. 106,2 µg/m 3 1.veebruaril kell 19 ja Jaani tn. 90,9 µg/m 3 8. veebruaril kell 18. Keskmised ööpäevased käigud (Lisa 4) on piirkonniti ebaühtlased ning võivad olla tingitud juhuslikest liiklustiheduse muutustest, tänavaremonditöödest, ehitustöödest või ka tootmisettevõtete lühiajalistest kõrgematest saasteainete heidetest. Öisel perioodil langeb PM10 tase kuni µg/m 3. 6) Lämmastikoksiidid on enamasti pärit autode heitgaasidest, mida näitab ka nende suurem sisaldus õhus päevasel ajal tihedama liikluse korral. Seda on hästi näha NO x muutustest keskmises ööpäevase käigu graafikul (Lisa 4). Nädalalõpul väiksema liikluse korral on ka NO x saaste päevane käik vähem tsükliline ja madalam. NO x keskmine tase on sõltuvalt asukohast allikate suhtes piirkonniti erinev alates 16 µg/m 3 Tamme pst. kuni 33 µg/m 3 Riia tn. Üksikud NO x kõrgemad väärtused esinevad Riia tn. 298,3 µg/m jaanuaril kell 11, Tamme pst. 107 µg/m jaanuaril kell 7, Anne tn. 105,6 µg/m 3 1.veebruaril kell 18 ja Jaani tn. 110,6 µg/m 3 10.veebruaril kell 10. Keskmises ööpäevases käigus (Lisa 4) on märgata kõrgema saastetasemega perioodid hommikul tööpäeva alguses kella 8-10 vahel ja õhtul kell Riia tn. ulatub päevakäigu maksimum kella 7-10 vahel kuni 70 µg/m 3, õhtupoolsel ajal olulist suurenemist pole. Tamme pst. ja Anne tn. on õhtupoolne maksimum kõrgem kella mõõtmiste tasemest kuni 32 ja 42 µg/m 3 vastavalt. Öise perioodi minimaaltase on 5-15 µg/m 3. 7) Osooni (O 3 ) sisalduse muutus ööpäeva jooksul on tunduvalt erinev teiste saasteainetega võrreldes ning on väga ebaühtlane. On teada, et O 3 tekib fotokeemiliste reaktsioonide tagajärjel lämmastikoksiididest ja süsivesinikest, mille tõttu suuremad kontsentratsioonid on päeval (eriti päikesepaisteliste ilmadega) ja madalamad öösel. Osooni sisalduse maksimum ajavahemikus kella 1-st 5-ni ulatub 67 µg/m 3 Tamme tn. Osooni sisaldus on suurem, kui eksisteerib teatav tasakaal NO x ja süsivesinike vahel. Päevasel ajal liikluse tihenemisel osooni sisaldus väheneb, sest ta seotakse autode heitgaasidest pärineva liigse NO x -ga. Seetõttu on tihedama liiklusega Riia tn. ka mõõtmisperioodi keskmine (40,5 µg/m 3 ) madalam võrreldes Anne tn. (51 µg/m 3 ). Osooni sisalduse sõltuvust NO x -st näitab hästi nende ajaliste käikude omavaheline võrdlus graafikul (Lisa 3), kus on ilmekalt näha O 3 vähenemine NO x sisalduse 13

14 kasvuga. Kui 10.veebruaril Jaani tn. kella 7-10 vahel NO x tõuseb 15-lt 110 µg/m 3 ni, siis O 3 väheneb 44-lt 12 µg/m 3 ni. 8) Mittemetaansete süsivesinike (NMHC) summaarne kontsentratsioon jääb enamasti 0,05 mgcg/m 3 piiridesse või alla selle, üksikud suurenemised kuni 0,38 mgc/m 3 24.jaanuaril kell 11 Tamme pst. Keskmises ööpäevases käigus (Lisa 4) on muutused väga nõrgalt märgatavad. Lisas 5 toodud tuulte- ja kontsentratsiooniroosid annavad pildi perioodi valitsevatest tuulesuundadest ja saasteainete levikusuundadest. Mõõtmispunkti kohta on esitatud SO 2, CO, peentolmu (PM10), NO x ja mittemetaansete süsivesinike (NMHC) jaotused. Valitsevad tuulesuunad mõõtmiste ajal olid lääne-kagu sektorist. Graafikutel on esitatud tuulteroosid (tuulte osakaal %-des Wind Distribution in [%]), keskmised saasteaine kontsentratsioonid vastavas tuulesuunas (Average <saasteaine nimi> Concentr. in[<ühik>]) ja saasteaine massikanne %-des vastavas tuulesuunas (<saasteaine nimi> Mass Flow in [%]). Lühikokkuvõte esitatakse tabelis 7. Tabelist on näha, et kuigi maksimaalsed kontsentratsioonid on mõõdetud vahest erinevate tuulesuundade korral, siis maksimaalne saasteainete kanne mõõtejaamas on registreeritud valdava tuulesuuna enamasti kagutuule puhul. Analüüsides mõõtejaamade paiknemist, peamisi tuulesuundi ja saaste ajalist dünaamikat, võib oletada, et saasteained pärinevad peamiselt liiklusest ja elamute kütmisest. Konkreetset ettevõtet kui olulisemat saaste allikat antud mõõtekohtade puhul eristada ei saa. 14

15 Tabel 7. Saasteainete leviku suunad. Mõõtmiskoht Riia tn. Tamme pst. Anne tn. Jaani tn. Saasteaine SO 2 CO (mg/m 3 ) PM10 NO 2 NMHC (mgcg/m 3 ) SO 2 CO (mg/m 3 ) PM10 NO 2 NMHC (mgcg/m 3 ) SO 2 CO (mg/m 3 ) PM10 NO 2 NMHC (mgcg/m 3 ) SO 2 CO (mg/m 3 ) PM10 NO 2 NMHC (mgcg/m 3 ) Saasteaine kontsentratsiooniroosi eelissuunad Maks. konts. Tuulesuund maksim. massikande puhul Maks.massikanne % lõuna 5 kagu 60 lõuna 0,85 kagu 50 lõuna 44 kagu 64 lõuna 27 kagu 48 lääne 22 edel 28 lõuna 0,13 kagu 48 lõuna 5,6 edel 35 kagu 4,4 kagu 0,7 edel 32 lõuna-kagu 36 edel 37 edel 25 kagu 35 edel 26 loode 27 kagu 21 kagu 0,09 edel 31 edel 9,2 kagu 45 kirre 1,1 kagu 44 kirre 55 kagu 45 edel 34 kagu 22 põhi 30 loode 16 lõuna 15 edel 0,12 kagu 37 kirre 0,12 loode kagu 37 lääne 31 kagu 0,9 lääne 37 kagu lääne 38 kagu 30 kagu 30 kagu 39 lääne kagu 54 15

16 Võrdlus varasemate mõõtmistega. Kuna eelnevate aastate jooksul on Tartus ka varem analoogseid mõõtmisi teostatud, siis on järgnevas tabelis 8 toodud kokkuvõtvalt peamised tulemused. Tabeli analüüsimisel selgub: 1) suurimad saastetasemed on mõõdetud talvel SO2 puhul, mis heas kooskõlas väävli valdava pärinemisega kütmisest. Maksimaalsed saastetasemed on siiski kõigil perioodidel olnud oluliselt madalamad piirväärtustest. 2) Lämmastikoksiidide ja osooni puhul on kõrgemaid kontsentratsioone mõõdetud kevadel, mis heas kooskõlas liiklustiheduste uuringutega ja osooni tekkemehanismidega. 3) PM10 puhul on täheldatav tema pärinemine nii kütmisest - kõrgemad maksimumid talvel, kui liiklusest - keskmised kontsentratsioonid kõrgemad kevadel. 4) Parema võrreldavuse huvides peaks mõõteperioodid olema veidi pikemad, sest lühema perioodi puhul on meteotingimuste juhuslikkusel liiga suur osakaal. 16

17 Tabel 8. Võrdlus varasemate mõõtmistega. Perioodi Tunnikeskmised Päevakeskmised Riia tn. Periood keskmised Mõõdetud % mõõdetud % Maksimum piirväärtusest maksimum piirväärtusest 2003 talv 3,6 13,4 2,7% 5,9 4,7% 2002 kevad 2,1 10,3 2,1% 4,4 3,5% SO2 [µg/m3] 2001 suvi 1,0 2,4 0,5% 1,4 1,1% 2003 talv 9,3 145,7 33, kevad 9,9 62,7 20,6 NO [µg/m3] 2001 suvi 6,1 51,0 9, talv 19,2 75,7 25,2% 37, kevad 29,5 89,7 29,9% 51,7 NO2 [µg/m3] 2001 suvi 14,6 38,6 12,9% 19, talv 40,5 72,5 36,2% 54,3 83,5% 2002 kevad 71,3 147,5 73,8% 107,9 166% O3 [µg/m3] 2001 suvi 49,5 92,7 46,4% 60,1 92,5% 2003 talv 0,55 3,28 65,6% 1,1 35,7% 2002 kevad 0,48 1,25 25% 0,71 23,7% CO [mg/m3] 2001 suvi 0,3 1,0 20% 0,3 10,0% 2003 talv 23,8 193,7 54,6 72,8% 2002 kevad 45,4 153,1 75,3 100,4% PM10 [µg/m3] 2001 suvi 16,9 50,8 23, talv 0,08 0,38 7,6% 0,1 5,0% 2002 kevad 0,06 0,2 4,0% 0,1 5,0% NMHC [mgc/m3] 2001 suvi 0,05 0,21 4,2% 0,07 3,5% Tamme pst. Perioodi Tunnikeskmised Päevakeskmised Periood i keskmised piirväärtuses mõõdetud mõõdetud % % maksimum piirväärtusest maksimum t 2003 talv 3,6 47,0 9,4% 5,4 4,3% SO2 [µg/m3] 2002 kevad 0,8 8,4 1,7% 1,1 0,9% 2001 suvi * 0,8 3,1 0,6% 1,0 0,8% 2003 talv 2,2 21,6 4,1 NO [µg/m3] 2002 kevad 2,0 41,5 6, suvi * 2,1 35,6 4, talv 12,6 74,1 24,7% 26,3 NO2 [µg/m3] 2002 kevad 15,5 62,7 20,9% 23, suvi * 9,4 39,3 13,1% 15, talv 56,0 82,8 41,4% 64,2 98,8% O3 [µg/m3] 2002 kevad 80,6 133,6 66,8% 110,9 170,6% 2001 suvi * 58,0 110,7 55,4% 70,1 107,8% 2003 talv 0,41 1,1 22,2% 0,5 17,3% CO [mg/m3] 2002 kevad 0,36 1,4 27,8% 0,5 16,3% 2001 suvi * 0,2 1,3 26,0% 0,3 10,0% 2003 talv 23,2 183,5 30,2 40,3% PM10 [µg/m3] 2002 kevad 33,2 120,1 46,7 62,3% 2001 suvi * 24,4 155,4 39,3 52,4% 2003 talv 0,06 0,1 2,6% 0,1 5,0% NMHC [mgc/m3] 2002 kevad 0,06 0,24 4,8% 0,09 4,5% 2001 suvi * 0,04 0,27 5,4% 0,08 4,0% *mõõtmised on sooritatud Vikerkaare 40 17

18 Tabel 8 (järg). Võrdlus varasemate mõõtmistega. Anne tn. Perioodi Tunnikeskmised Päevakeskmised Periood keskmised maksimum piirväärtusest maksimum piirväärtusest mõõdetud % mõõdetud % 2003 talv 5,7 11,4 2,3% 7,9 6,3% SO2 [µg/m3] 2002 kevad 0,9 5,5 1,1% 1,2 1,0% 2001 suvi 1,5 7,4 1,5% 2,4 1,9% 2003 talv 3,9 28,9 9,3 NO [µg/m3] 2002 kevad 1,6 18,7 3, suvi 2,1 19,1 6, talv 16,8 61,4 20,5% 33,1 NO2 [µg/m3] 2002 kevad 10,7 71,4 23,8% 16, suvi 9,7 35,8 11,9% 15, talv 51,6 77,5 38,8% 65,5 100,8% O3 [µg/m3] 2002 kevad 84,5 129,5 64,8% 113,1 174,0% 2001 suvi 61,9 121,0 60,5% 77,1 118,6% 2003 talv 0,48 1,5 29,0% 0,7 23,0% CO [mg/m3] 2002 kevad 0,28 1,0 20,0% 0,4 13,3% 2001 suvi 0,2 0,7 14,0% 0,3 10,0% 2003 talv 24,2 106,2 41,0 54,7% PM10 [µg/m3] 2002 kevad 27,1 114,7 41,3 55,1% 2001 suvi 40,9 293,0 70,9 94,5% 2003 talv 0,07 0,2 3,6% 0,1 5,0% NMHC [mgc/m3] 2002 kevad 0,05 0,19 3,8% 0,07 3,5% 2001 suvi 0,05 0,42 8,4% 0,07 3,5% Jaani tn. Perioodi Tunnikeskmised Päevakeskmised Periood keskmised maksimum piirväärtusest maksimum piirväärtusest mõõdetud % mõõdetud % SO2 [µg/m3] 2003 talv 3,7 7,8 1,6% 5,8 2,2% 2001 suvi 1,2 7,4 1,5% 2,4 1,9% NO [µg/m3] 2003 talv 3,3 34,8 5, suvi 1,3 10,8 2,8 NO2 [µg/m3] 2003 talv 23,4 57,6 19,2% 38, suvi 10,4 42,3 14,1% 13,0 O3 [µg/m3] 2003 talv 46,5 68,7 34,4% 54,2 83,4% 2001 suvi 67,7 138,0 69% 73,9 113,7% CO [mg/m3] 2003 talv 0,66 1,9 37,8% 0,9 31,3% 2001 suvi 0,2 0,6 12,0% 0,3 10,0% PM10 [µg/m3] 2003 talv 35,0 90,9 41,0 54,7% 2001 suvi 28,2 108,2 44,9 59,9% 2003 talv - 0,3 6% 0,1 5,0% NMHC [mgc/m3] 2001 suvi 0,05 0,19 3,8% 0,07 3,5% 18

19 Tolmu päevakeskmised kontsentratsioonid 2003.a. jaan-veebr Tartus T R tolm E piirnorm K L T R E Osooni päevakeskmised kontsentratsioonid 2003.a. jaan-veebr Tartus 70 65,5 N P K kuupäev Tamme pst Riia tn Anne tn Jaani tn Tamme pst Riia tn Anne tn Jaani tn 0 T osoon R E piirnorm K L T R E N P K kuupäev SO2 päevakeskmised kontsentratsioonid 2003.a. jaan-veebr Tartus T R SO2 E K L T R E CO päevakeskmised kontsentratsioonid 2003.a. jaan-veebr Tartus N P K kuupäev Tamme pst Riia tn Anne tn Jaani tn 1 0,8 0,6 0, Tamme pst Riia tn Anne tn Jaani tn 0,2 0 T R CO E K L T R E N P K kuupäev Joonis 3. Päevakeskmiste väärtused mõõtmiskohtades. 19

20 Kokkuvõte Tartus 2003.a. jaanuaril-veebruar tehtud mõõtmiste kohta võib teha järgmised järeldused: 1) Mõõtmiste perioodil oli õhusaaste olukord Tartus hea. 2) Üldine saastetase tööpäeviti on kõrgem kui puhkepäevadel ja seda põhiliselt transpordi erinevast intensiivusest tingituna eelkõige NO x ja CO osas. Tööpäeva saaste päevased muutused on märgatavamad (eristatakse 2 kõrgema saastetasemega perioodi), puhkepäevadel on saaste jaotus päeva kestel ühtlasem. 3) Teatud tuulesuundade juures võivad nö. suunakeskmised kontsentratsioonid osutuda suuremaks lubatud ööpäevastest piirväärtustest osooni puhul Tamme pst. läänesuunaliste tuulte korral 68 µg/m 3 (ööpäevane lubatud 65 µg/m 3 ). Keskkonnaministri määrus mainitud terminit ei kasuta. 4) Päevakeskmise lubatud piirkontsentratsiooni (SPV1) peentolmu puhul ei ületatud. Maksimaalsed päevakeskmised kontsentratsioonid ulatusid 72,8%-ni (54,6 µg/m 3 ) piirväärtusest (Riia mnt). 5) Maksimaalsed tunnikeskmised kontsentratsioonid ulatusid süsinikoksiidi puhul 65,6%-ni (3,28 mg/m 3 Riia mnt.) piirväärtusest ja päevakeskmised kuni 35,7%-ni (1,07 mg/m 3 Riia mnt.). Nii päevakeskmine kui ka tunni keskmine tase Riia mnt. oli tunduvalt kõrgem kui teistes mõõtmiskohtades. 6) Maksimaalsed tunnikeskmised kontsentratsioonid ulatusid lämmastikoksiidi (NO 2 ) puhul 25,2%-ni (75,7 µg/m 3 ) piirväärtusest (Riia mnt). 7) Vääveldioksiidi (SO 2 ) maksimaalsed tunnikeskmised kontsentratsioonid jäid tunduvalt alla lubatud normi - kuni 9,4% (Tamme tn). 8) Osooni korral tunnikeskmiste (SPV1) piirväärtusi ei ületatud, maksimaalsed piiväärtused ulatusid kuni 38,8%-ni piirnormist (77,5 µg/m 3 Anne tn.); päevakeskmist piirväärtust 65 µg/m 3 ületati 1 päeval 0,8% võrra (65,5 µg/m 3 Anne tn). Saasteainete leviku sellisel suhteliselt lühikesel mõõteperioodil määrab suures osas ära valitsev tuulesuund ja peamise saasteallikana liiklus ja majade kütmine. Seda iseloomustab väga hästi tunduvalt kõrgem saastetase tiheda liiklusega Riia tn. lähedal teostatud mõõtmisel ja seda kõigi saasteainete osas. Osooni osas on olukord vastupidine kõrgemad kontsentratsioonid esinevad madalama liiklustihedusega linnaosas Anne tn., eelpool toodud põhjustel. Lõppkokkuvõtteks võib öelda, tehtud mõõtmised annavad pildi talvise perioodi kohta. Ammendava ülevaadete saamiseks saastetasemetest oleks kasulik mõõtmisi teostada ühes mõõtekohas vähemalt 14% ajalise kaetusega s.t. näiteks igal aastaajal 2 nädala vältel. 20

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45)

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45) Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn 2012 1 (45) Töö nimetus: Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus: 2012 a. aruanne Töö autorid Erik Teinemaa Marek Maasikmets Katri

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Estonian Environmental Research Centre

Estonian Environmental Research Centre Eesti Keskkonnauuringute Keskus Eesti õhukvaliteet võrrelduna Euroopa ja muu maailmaga Marek Maasikmets Õhusaaste ajaloost Valdavalt on levinud arusaam, et enne tööstusrevolutsiooni oli meie planeedi atmosfäär

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn......2006 nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

sisukord Õhusaaste käsiraamat: Autorid...5 Peatükk 1 1. Atmosfääri koostis, ehitus ja olulisus Atmosfääri koostis, vertikaalne ehitus ja seg

sisukord Õhusaaste käsiraamat: Autorid...5 Peatükk 1 1. Atmosfääri koostis, ehitus ja olulisus Atmosfääri koostis, vertikaalne ehitus ja seg sisukord Õhusaaste käsiraamat: Autorid...5 Peatükk 1 1. Atmosfääri koostis, ehitus ja olulisus... 9 1.1. Atmosfääri koostis, vertikaalne ehitus ja segunemine...9 1.2. Atmosfääri olulisus elukeskkonna määramisel...13

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Sademete keemia aruanne

Sademete keemia aruanne Riikliku keskkonnaseire alamprogramm Sademete keemia uuringud Tallinn 2004 Lepingu nr: Raamleping 1-5/250 Lisa 3 raamlepingule M-13-1-2003/104 Tööde algus: 01.01.2003 Tööde lõpp: 31.12.2003 Enn Otsa Juhatuse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem