Loeng: Teema: Adhesioon. Adhesiivid. Adhesiooni teooriad.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Loeng: Teema: Adhesioon. Adhesiivid. Adhesiooni teooriad."

Väljavõte

1 Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimisteaduskond Muinsuskaitse ja restareerimise eriala Õppeaine:Konserveerimiskeemia Õppejõud:Heige Peets Ennistuskoda Kanut, tel , heige.peets@evm.ee Loeng: Teema: Adhesioon. Adhesiivid. Adhesiooni teooriad. Kasutatud kirjandus: Peep Christjanson. Adhesioon ja adhesiivid, TTÜ kirjastus Tallinn 1999 Täiendavaks lugemiseks: Heiki Timotheus. Praktiline keemia, Avita 1999 Renovatum ANNO 2004, Kriste Sibul. Traditsiooniline ja kaasaegne materjal polükroomsete puitobjektide konserveerimises I osa, lk (II osa ilmub Renovatum ANNO 2006 ) C.V.Horie. Materials for Conservation.Organic consolidants, adhesives and coatings. Butterworth-Heinemann Ltd 1987 Adhesiiv e. liim on materjal, mis kantakse liimitavatele pindadele ja mis pindade kokkusurumisel ning kõvenedes annab liimühenduse. Liimi põhikomponendiks on liimaine (liimvaik). Peale selle sisaldab liim lahustit, täiteaineid, plastifikaatoreid, stabilisaatoreid ning teisi aineid. Liimaine on peamiselt kõrgmolekulaarne sünteetiline orgaaniline ühend, harvemini looduslik või anorgaaniline aine, mis lahustatuna, dispergeerituna või sulatatuna annab liimile liimimisvõime. Pöörduvad liimid kujutavad endast tavaliselt termoplastse polümeer'i lahust või emulsiooni mõnes lahustis. Paljud termoplastsed polümeerid lahustuvad hästi orgaanilistes lahustites ja liim kõveneb peale lahusti aurumist. Järelikult tuleks valida võimalikult kergesti lenduv lahusti, et liim kõveneks kiiremini. Siin on aga oht, et liimiga kaetud pindadel kuivab liim ära enne, kui need jõutakse ühendada ja kokku suruda. Pealegi peavad lahusti molekulid liimikihist väljumiseks liikuma liimikihi pinna suunas. Kui aga liimikiht liiga kiiresti kuivab (pinnale tekib koorik), jäävad lahusti aurud liimikihti mullidena ja vähendavad liimühenduse tugevust. Pöörduva liimi kõvenemine on füsikokeemiline protsess, keemilist reaktsiooni siin ei teki. Pöörduvateks võib neid liime nimetada sellepärast, et kui liimühendus puutub kokku sama või samalaadse lahustiga, millega liim valmistati, hakkab ta algul punduma ja siis lahustuma. Liimühendus kaotab oma tugevuse. See on pöörduvate liimide oluline puudus, et nad pole niiskuse ja solventide kindlad. Pöörduvate liimide puuduseks on ruumala kahanemine kõvastumisel, kui lahusti ära aurab, mis võib põhjustada liimikihi pingestumist, pragunemist, liimliite nõrgenemist ja substraadi kahjustunud sisestruktuuri nõrgenemist. Pöördumatutes liimides kulgevad kõvenemisel keemilised reaktsioonid, mis muudavad põhipolümeeri (termoreaktiivsed polümeerid) struktuuri. Lineaarsed molekulid seotakse põiksidemete tekkimise abil võrgutaoliseks struktuuriks, mis on praktiliselt lahustumatu. Pöördumatute liimide eelis pöörduvate ees on selles, et kõvenemisel nende ruumala ei muutu. Liimaine jaotus kõvenemise järgi: - lahusti aurumisel -vee või solvendi migreerumine kuivamise käigus: looduslikud liimained, lubivärvid, modifitseeritud tselluloosliimid, akrüülliimid jt. - tahkestumisel nn sulamliimid polüesterliimid (tekstiili, naha ja plastikute lamineerimine), polüamiidliimid ( tekstiil, puit), polüesterliimid, polüamiidliimid, polüvinüülatsetaadi baasil EVA -liimid, akrüülliimid jt. Page 1 of 1

2 - keemilise reaktsioooni tulemusel : fenooliimid (puitlaastplaadid), karbamiidliimid (puit, vineer), melamiinliimid ( puit, paberplast), resoolliimid (veekindel vineer), epoksiidliimid ( klaas, metall, betoon, keraamika, plastid), polüuretaanliimid (vaipade liimikihid, tekstiilide lamineerimine, mittekootud materjalid; jalatsitööstus, plastid jms),akrüülliimid jt. - liimid, mis kõvenevad õhus või materjalides oleva niiskuse toimel tsüanoakrülaatliimid (kiire kõvenemise tõttu saab liimida vaid detaile) jt. Adhesioon on molekulaarjõudude põhjustatud seos eri faaside või kehade kokkupuutepindade vahel (adhaesio-külgejäämine). Molekulaarjõud - keemilised (primaarsed) ja füüsikalised (sekundaarsed). Adhesiooni korral tulevad arvesse eelkõige sekundaarsed jõud (H-sidemed, Van der Waalsi jõud, dipoolsed jõud). Molekulaarjõud pindade vahel on otseselt seostatavad termodünaamilise suurusega- pinnaenergiaga. Pinnaenergia füüsikaliseks olemuseks on, et molekulide olukord aine sees ja pinnal on erinev. Pinnajõud tekivad molekulide vahel molekulidevaheliste jõudude tasakaalustamatuse tõttu pinnakihis. Adhesiooni tõttu klaas märgub, grafiit jääb kirjutamisel paberi külge, tolm kinnitub esemele jne. Tahkete kehade vaheline adhesioon on tavaliselt nõrk. Tugev adhesioon tekib kahe vedeliku kokkupuutepinnal (vesi:õli) ning tahke keha ja seda märgava vedeliku vahel (kaks märga klaasi kleepuvad väga tugevalt teineteise külge). Adhesiooni mõõduks on pindade lahtirebimiseks kuluv töö kokkupuutepinna pindalaühiku kohta -so adhesiivne purunemine e praktiline adhesioon, mis väheneb liimliites tekkivate sisepingete tõttu. Sisepinged tekivad liimikile kontraktsiooni tõttu kõvenemisel ning liimi ja substraadi füüsikaliste omaduste erinevustest. Kohesioon (cohaesus- seotud) on molekulaarjõudude seos ühe ja sama aine molekulide vahel.sellise seose purunemine liimikihis või liimitavas materjalis on kohesiivne purunemine e. füüsikaline adhesioon. Joonis : liimliite adhesiivne ja kohesiivne purunemine. Hea adhesiooni tagamiseks on oluline - substraadi ja liimi sobivus - substraadi hea märgumine Adhesiooni teooriad Adhesioon on äärmiselt keerukas nähtus ja tänapäeval pole täit selgust adhesiooni kui füüsikalise nähtuse, adhesiivi ja substraadi füüsikaliste omaduste ja praktilise adhesiooni vahel. Seepärast on koostatud rohkesti teoreetilisi mudeleid, mis ei välista üksteist. Fundamentaalseks küsimuseks on ja jääb füüsikalise ja praktilise adhesiooni omavaheline seos. Elektrilise teooria aluseks on aatomite erinev elektronegatiivsus. Kokkupuutes olevate pindade vahel toimub elektronide ülekanne ühelt materjalilt teisele ja tekivad elektrostaatilised jõud. Moodustub nn Page 2 of 2

3 elektriline kaksikkiht. Teooria on hästi seostatava ka adsorptsiooniteooriaga, kus adhesioonitöö polaarses komponendis mängivad ilmselt osa ka elektrostaatilised jõud. Difusiooniteooria eelduseks on, et liim ja substraat lahustuvad ja nende pindade vahel tekib difusiooni teel kiht, kus ühe materjali omadused lähevad üle teise materjali omadusteks. Difusioon on aineosakeste liikumisest tingitud protsess, mis on suunatud komponentide kontsentratsioonide ühtlustamisele. Difusioon toimub praktiliselt ainult olukorras, kus nii liim kui ka substraat on termoplastsed polümeerid. Selleks, et tekiksid difusiooni tingimused, sulatatakse materjal pinda või töödeldakse lahustiga. Paljude termoplastide liimimisel lahustub liimitav pind osaliselt liimis, nii et kaob ära terav vahe liimitava pinna ja liimikihi vahel ja see on liimliite tugevuse saavutamiseks eriti kasulik. Kuid liimi lahusti ei tohiks termplasti pinda liigselt lahustada, muidu võib liimitav ese deformeeruda. Hea adhesiooni tingimuseks difusiooniteooria järgi on, et liimi ja substraadi lahustuvusparameetrid oleksid võrdsed. Paremat adhesiooni annavad mittepolaarsed ja polaarsed materjalid omavahel. Kasutatakse ka nn materjali liimimist materjali (polümeeri) endaga (autogeenne liimimine). Üks tuntumaid on PS-liim, mis on polüstüroolilahus tolueenis ja mida kasutatakse polüstürooli liimimiseks. Pleksiklaasi e orgaanilise klaasi liimimiseks kasutatakse samuti nende koostisse kuuluvaid polümeeride lahuseid (polümetüülakrülaat, polümetüülmetakrülaat) ja lahustiks on atsetoon, etüületanaat või 1,2- dikloroetaan. Kummiliimid on aga mitmesuguste kautšukite lahused benseenis, tolueenis vm. Konserveerimises kasutatavad sulamliimid - akrülaadid sh. BEVA 371. Mehhaaniline teooria selgitab, miks kare või konarlik pind parandab adhesiooni. Absoluutselt siledaid pindu ei ole, siledal pinnal on konarused lihtsalt palju väiksemad kui karedal. Muude võrdsete tingimuste puhul on kare pind liimimiseks sageli parem kui sile pind. Eriti head on liimimiseks poorsed materjalid - puit, paber, papp, keraamika jms. Konarlik pind annab võimaluse täita liimil konarused.tekib liimi puhtmehhaaniline kiilumisefekt substraadi pooridesse ehk nii on suurenenud materjalidevahelise mõju pindala. Sobiva struktuuriga kare pind võib praktilise adhesiooni kasvatada mitmekordseks. Mehhaaniline kontakst pindade vahel on parem kui liimaine märgab substraati hästi.. Kuna liimid on enamasti võrdlemisi paksud (viskoossed), ei pea liimitava materjali poorid olema väga sügavad, sest nagunii ei jõua liim poori põhjani valguda. Poorsete materjalide liimimisel tuleb jälgida, et poorid ei oleks täis mõnda adsorbeerunud vedelikku, kõige sagedamini vett, mis takistab liimi imbumist pooridesse. Parema kontakti saamiseks tuleb liimitavad pinnad puhastada tolmust ja abrasiivsetest lisanditest ning kindlast kuivatada pinnal olevast veest (ruumi kõrge RH%). Konserveerimises on originaalkattega pindade karestamine praktiliselt võimatu (lubamatu). Liimaine paremaks pinda imbumiseks lisatakse liimidele pindaktiivseid aineid, mis aitavad liimil kergemini pinda valguda või töödeldakse originaali lahustiga (tavaliselt etanool), mis "avab" pinna liimainele. Adsorptsiooniteooria e märgumise teooria, sest siin on adhesiooni tekkimise eelduseks pinna spontaanne märgumine. Märgumine väldib tühikute (mullide) teket ja suuri pingete kontsentratsioone nende äärtel ja otstel. Sealt arenevad tavaliselt praod ja materjal puruneb väiksema tugevuse tõttu. Hea adhesiooni saavutamiseks tuleb ilmtingimata tagada tihe kokkupuude liimi ja substraadi vahel. Märgumise põhjal eristatakse kahte liiki aineid: hüdrofiilsed (veesõbralikud) ja hüdrofoobsed (veekartlikud). Hüdrofiilseid materjale märgab vesi hästi. Sellised on paljud anorgaanilised ained (metallid, klaas ja teised silikaadid), tselluloosirikkad materjalid (puit, puuvill) ja valgulised materjalid (nahk). Need materjalid on kas ioonilise struktuuriga või sisaldavad palju polaarseid hüdroksüül-, amino- ja karboksürühmi. Hüdrofoobsete ainete struktuuris on põhiliselt süsivesinikahelad. Nende hulka kuulub enamus sünteetilisi polümeere (polüetüleen, polüvinüülkloriid). On ka aineid, mida nende suure hüdrofoobsuse tõttu on raske liimida, kuna nad ei märgu hästi ka orgaaniliste lahustitega. Selline aine on näiteks teflon, Page 3 of 3

4 osaliselt ka polüvinüülkloriid ja polüetüleen. Nende materjalide liimimisel tuleb kasutada pinna keemilist töötlust või sulatamist. Joonis. pindade (erinev) märgumine epoksiidliimiga γ - substraadi kriitiline pinnaenergia Adhesiooni seostatakse järjest rohkem doonoraktseptorlike* mõjudega. Siit veel üks hea adhesiooni tingimus: sõltuvalt substraadi happelisusest või aluselisusest tuleb valida vastupidise reaktsiooniga liim. * Klassikalise kovalentse sideme moodustamisest võtavad aatomid osa ühesuguse arvu elektronidega. Kui ühistatud elektronid on pärit ühelt aatomilt, siis nimetatakse sidet koordinatiivseks. Sidet nimetatakse ka doonoraktseptorlikuks, kuna sideme moodustamisel muutub üks aatom elektronidoonoriks, teine elektroniaktseptoriks. Koordinatiivne side on alati polaarne ja teatud määral ka elektrostaatiline. Viimasel ajal on adhesiooni juures hakatud suuremat tähtsust omistama doonor-aktseptorliku olemusega jõududele eriti kahes alaliigis. - Happe-aluse mõjud. Lewise hapete ja aluste teooria järgi on happed ained, millel on elektronide defitsiit ja alused ained, millel on vaba elektronipaar. Nende vahel tekivad doonoraktseptorliku olemusega mõjud. - Vesinikside tekib tugevalt elektronegatiivsete elementidega seotud positiivse osalaenguga H-aatomi ja vaba elektronpaariga aatomi vahel. Tekkiv side on koordinatiivne, osaliselt ka eletrostaatiline. Keemilise sideme teooria. Kuna ka siin on vajalik märgumine ja adsorptsioon, siis vahetegemine adsorptsiooniteooriaga on raske. Pealegi on molekulaarjõudude jaotumine ainult füüsikalisteks või keemilisteks jõududeks tänapäeval ähmastunud. Ioonsete sidemete tekkimise võimalused materjalide liimliite kontaktpinnal on suhteliselt väikesed. Klassikaliseks näiteks on metalli (ka klaasi) liimimine karboksüülrühmi sisaldavate liimidega ( R-COO - Me + ), millega kaasneb nõrkade ( + ) pinnakihtide teke. Orgaaniliste substraatide puhul tekivad enamasti kovalentsed sidemed. Kovalentse sideme tekkimisel (~ kcal/mool) tõuseb adhesiooni energia oluliselt ja tundub, et keemilised sidemed on obligatoorsed tugevate liimliidete saamiseks. Teoreetilised arvutused näitavad, et ka ainult dispersioonijõududedel töötavad liimliited on võimelised andma tugevaid liimliiteid.. Kovalentsete sidemete kasulikkus* ilmneb liimliite vananemisel. Nad moodustavad barjääri vee toime vastu. Vesi peab hüdrolüüsima kõigepealt keemilised sidemed. *konserveerimise juures vanade liimide lahustamisel on see siiski ebameeldiv ja tööd raskendav nähtus. Liimide valik. Täiesti universaalseid liime ei ole, kasvõi juba sellepärast, et kord on vaja saada elastset teinekord jäika ühendust. Tuleb lähtuda kahest asjaolust: - milliseid materjale on vaja üksteisega ühendada - millistes tingimustes peab liimühendus hiljem olema ( temp, lahustid, mehhaanilised mõjud jms). Paljusid igapäeavases elus kasutatavaid liime nimetatakse universaalseteks- see pole täiesti õige aga ka mitte päris vale. Liimid liimivad loetletud (tootepakendil märgitu) materjale küll, aga meid ei pruugi rahuldada ühenduse tugevus. See ei tähenda, et liim on kehv - see on lihtsalt sobimatu. Page 4 of 4

5 Näiteks : PVA omab head adhesiooni erinevate pindade suhtes ja see võimaldab liimi laia kasutust: kasutatakse liimina, aga ka värvide sideainena, kruntides jms. PVA (vesi-emulsioonliimi) kasutatakse puidu, papi ja tekstiilide liimimisel laiatarbekeemia tootena, kuid liim ei sobi portselanesemete liimimiseks - nakkub küll hästi ja on tugev, kuid pehmeneb vee toimel -ei sobi kasutuses olevate portselanesemete parandamiseks. Konserveerimises on seda liimi kasutatud puitdetailide ühendamisel, nahk ja paberobjektide korral- kuid vesilahusena jätab ta plekke ja tema kasutus on seetõttu piiratud. Pärgamentürikutes, mida on liimitud plastifitseeritud PVA-ga, on liimaine tunginud läbi pärgamendi ja jätnud ebameeldivaid plekke. Liigselt paksud PVA-liimikihid tungivad ühenduskohtade äärtest välja ja tekitavad ebameeldivaid plekke, mis tumenevad ja määrduvad sidudes tolmu. Liimi õige valik on eriti tähtis poorsete materjalide korral, sest kord juba liimi kasutanud, oleme pinnas olevad pooride sellega täitnud ja seda täielikult eemaldada pole võimalik ning hiljem õige liimi kasutamisel jääb vajalik liimühendus nõrgaks. Spetsiaalliimid - kõige tuntumad neist on mittekõvastuvad liimid, mis säilitavad oma poolvedela oleku ja kleepuvuse pikema aja jooksul. Selliste liimide abil valmistatakse silte, kleeplinte, plaastreid, kahjurite liimpüüniseid, kärbsepabereid jms. Need on põhimõtteliselt samasugused kui pöörduvad liimid, aga lahustina kasutatakse mittelenduvat mineraalõli. Liimi põhipolümeer on madala M-ga ja hästi plastiline (näit. polüisobutüleen). Nad peavad olema suure viskoossusega, et nad objektilt "maha ei valguks" ning ei tohi valguse ja O 2 toimel edasi polümeriseeruda. - meditsiinis kasutatavad kudede liimimiseks mõeldud liimainedmittemürgised,peavad nakkuma hästi elavate kudedega ja hiljem ajajooksul organismi imenduma - polütsüaanakrülaat, mis polümeriseerub niiskuse mõjul. - mõned kiiresti kõvenevad liimid -("Makroflex") - liim on küllastatud rõhu all gaasiga ja kõvenemise käigus gaas eraldub ja liimikiht saadakse vahtplastitaoline - täitemassina kasutatav, mehhaaniline tugevus pole siin tähtis Liimidega on väga lähedases suguluses ka kitid. Kittide abil ühendatakse ebakorrapäraste liitepindadega detaile või täidetakse auke. Kitid valmistatakse liimidest, milledele lisatakse juurde pulbrilisi või kiulisi täiteaineid, et muuta neid paksemaks ja tugevamaks (analoogne betooni valmistamisega tsemendimördist ja kruusast). Kui liim on juba enne kõvenemist küllalt paks, näiteks EPO-liim, võib seda kohe kitina kasutada (kiulise materjali lisamine tõstab veelgi tugevust). Pahtlid on umbes samasuguse koostisega kui kitid, kuid nende abil tasandatakse pinda enne värvimist, seepärast kuuluvad need rohkem pinnakatete hulka. Vead liimimisel. - liiga paksu liimikihi kasutamine, optimaalne oleks liimikihi paksus 0,1...0,3 mm, uurimused on näidanud, et hea liimühendus tekib ka 0,001 mm korral, aga see on tehnilistel põhjustel mitte alati teostatav. (! BEVA liimkiled konserveerimises- väldime liiga paksu liimikihi viimist liimliitesse ja kontakti max tekke tagab vaakumlaud, ühtlane tõmme ja kerge soojendus). Paks liimikiht võib kuivades praguneda. - soovitav on katta liimiga mõlemad liimitavad pinnad - pöörduva liimiga kaetud pindu tuleks lasta enne kokkupanemist veidi õhu käes seista (see aeg on tavaliselt tuubile märgitud) - suur osa nõrku liimühendusi on tingitud sellest, et liimitav pind on rasvane, niiske või tolmune. - jms Liimi vananemine Liimikihi lõplik struktuur sõltub oluliselt polümeeri molekulide ümberkorraldumisest liimikile moodustumise ajal. Kuivamisel lahusti (vesi, org. lahustid) aurub, liim tahkub ja polümeer muutub klaasjaks. Liimi kuivamisel väheneb molekulide liikuvus, tekivad molekulidevahelised sidemed ning sellega tõuseb polümeeri kristallilisus. Mida suurem on liimikihi kristallilisus, seda läikivam, tugevam ning hapram see on. Page 5 of 5

6 Üleminekud viskoosse ja klaasja oleku vahel sõltuvad liimisordist, polümeeri hüdrolüüsiastmest, kuivamise kiirusest, keskkonna temperatuurist ja niiskusesisaldusest, liimikihi alusmaterjalist ning täiteainete hulgast liimis. Kips ning teised täiteained toimivad tsementeerivalt, takistades liimi kokkutõmbumist ja paisumist ning vähendavad vee adsorbeerimise võimet. Pöörduvad liimid (näit. loomsed liimid) on veetundlikud ja hakkavad niiskuse toimel porsuma (põhjustades liimliite ruumala suurenemise), mis hiljem asendub molekulide ümberpaiknemise tõttu kokkutõmbumisega (liimliite ruumala vähenemine)- põhjustades liimikihis ja hiljem ka substraadis pingeid ja lõhenemisi. Liimikihi vananemine sõltub suurel määral keskkonnatingimustest: hüdrolüüsil aluste ja hapete toimel ning oksüdatsioonil valguse, õhuhapniku ja saasteainete tõttu katkevad liimaine keemilised sidemed ja muutuvad liimikihi mehhaanilised ja optilised omadused. Laiatarbetoodete info: (liimid ja värvide sideained) Kokkuvõtteks: Konserveerimises kasutatakse liimaineid detailide liitmiseks, pehastunud struktuuride tugevdamiseks ja pinna(värvi-) kihtide kinnitamiseks (fikseerimiseks) ning eelistatakse liime: - mis kõvenevad lahusti aurumisel: naha- ja kalaliim, zelatiin, kaseiin, tärklis(ed), gummiaraabik, tselluloosiderivaadid (paber,nahk jms. Klucel G, MC jms), PVA-emulsioonid (puit, paber,tekstiil, maalide dubleerimisel jms), PVAL- vesiemulsioonid (Mowiol, Gelvatol, Rhodoviol - kasutatakse seinamaalide konserveerimisel) jms. Hea liimliite saavutamiseks tuleb objekt asetada kerge pressi alla kuni lahusti on aurunud. - mis kõvenevad tahkumisel ja mille T g on toatemperatuurile lähedane. Paraloid B-72 (T g C, klaas, keraamika, metall, värvikihid jms.), Lascaux 360 HV (T g C, tekstiilide dubleerimisel), Plextol M 630 (T g C, paber, tekstiil, pärgament, valmistatakse paikamiseks membraane), Acronal 300 D (T g C, veetundlikud pinnad; sobib kriidikruntide puhul), Aquazol (T g C, värvikihid sh klaasil) Liimimiseks on vajalik liimainega töödeldud pindu soojendada soojaspaatliga (läbi Melinex kile), tööpiirkond jääb vastava liimaine klaasisiirdetemperatuuri (T g ) vahemikku. Liimikihti saab aktiveerida ka sobilikku lahustit kasutades. - vältimaks liimaine liiga pakse kihte liimliites ja valgumist originaalmaterjali sisse kasutatakse dubleerimisel (toestamisel) liimainega kaetud membraane (liimainega kaetud paber, loorpaber, tekstiil või pärgament, saab valmistada ise ja on tooted - BEVA 371 kiled, Filmoplast kiled jms.), mis tagab liimliite kontaktpindadel ja on piisav kahemõõtmeliste objektide toestamiseks (maalid, maakaartid, lipud jms).töös kasutatakse soojendusplaadiga vaakum-dubleerimislauda. - aeg-ajalt on vajadus kasutada ajutist tugevdus-ja immutusvahendit, mis peab olema hea kilemoodustaja, vees mittelahustuv, mittetoksiline ja kergesti pööratav (peab hiljem süsteemist väljuma) - rabedate ja kahjustunud pindadega objektide (maalid, polükroomsed skulptuurid, arheollogilised esemed jms) transpordiks - seinamaalingute fikseerimisel enne pinnapuhastust - veetundlike värvide ja tintidega objektide pesemine jms. üks võimalus on kasutada tsüklododekaani (C 12 H 24 ):valge vahatekstuuriga keemiliselt inertne materjal, mis lahustub org. lahustites aga vees mitte. Süsteemist ei ole vaja teda eraldi töötluse (lahustamise) teel eemalda, sest ta on nn" lenduv sideaine" ja eraldub õhuga kokkupuutel sublimeerumise teel. Sublimeerumine- üleminek gaasifaasi otse tahkest olekust, jättes moodustumata vedeliku faasi. Page 6 of 6

7 Tutvumiseks: Beva 371 / kile ja liim kokkuvõte tootekataloogist firma Kremer Pigmente, Toode: Beva 371 liim Kaubandusliku toote kontsentratsioon : 40%- line polümeeri lahus tolueenis; värvitu viskoosne mass (ei voola), originaalpakend - 1 liiter polümeeri. Liimi valmistamine Beva 371 kogusele - 1 liiter- lisada 1/8 osa (125 ml) aromaatset süsivesinikku (tolueen) või ksüleeni/ või mõlema lahusti segu*, väikeste osade kaupa. Purk kinni katta, kuid mitte sulgeda ja vesivannil soojendada kuni segu on vedel ja läbipaistev. Moodustub ~37%-line voolav viskoosne lahus. Sellises konsistentsis on segu valmis kasutamiseks liimina vana lõuendi ja uue dubleerimismaterjali fikseerimisel ( täpsem kasutus vt tootekataloogist) Lahjemate lahuste valmistamine: konserveerimises kasutatakse pinnakihtide kinnitamiseks ~ 8-10%-list lahust; 1 osa liimimassi : 3 osa tolueeni 10 g liimi + 30 g tolueeni pind töödelda lahusega ja fikseerida kuumaspaatliga läbi Melinex'i temp-l 65 0 C. *Kommentaar: Ksüleen on lisatud kui kuivamisprotsessi aeglustaja, sest ksüleeni aururõhk on 10, tolueenil aga 22 ja mida madalam on aururõhk, seda aeglasemalt lahusti lendub ja liimikiht kuivab ning töötlemise aeg on seetõttu pikem. Toode : Beva kile õhuke 25 µm paks 65 µm Õhukest kilet kasutatakse spetsiaalselt just õhukeste liimikihtide moodustamiseks, näiteks pabermaterjalidest kollaazide kokkupanekul ja liimimisel ning tekstiil-ja pabermaterjalidest kunstiteoste konserveerimisel. Beva 371 õhuke kile on lahustivaba ja ei tekita kasutamisel mingeid kahjulikke aure. Läbipaistev alus võimaldab detaile täpselt lõigata ja peale kanda, mis on eriti oluline kollaazide ja rabedate materjalide fikseerimisel Beva 371 kile ei kleepu - kontakteeru liimitava pinnaga enne soojendamist või lahustiga aktiveerimist. See võimaldab lahtiste ja rabedate (pehkinud) osade täpset fikseerimist enne liimimist. Liimaine aktiveeritakse temperatuuril 65 0 C e F. Beva 371 kilet kasutatakse nii tekstiili kui paberi konserveerimises. Kuna see pole vedel (sula) saab seda kasutada ka lokaalselt ja kui on vaja paksemat aplikatsiooni võib kasutada kahte õhukest või ühte paksemast kilest kihti. Beva 371 kilet saab vajadusel eemaldada heksaani või atsetooniga, eeldades et need lahustid ei kahjusta originaali (testid!). Need lahustid ei lahusta liimainet vaid porsutavad selle üles. Töötlusel tuleb olla ettevaatlik, et lahustit siduv liimikiht ei määrduks (pehmenenud polümeerikiht seob kergesti tolmu). Page 7 of 7

Mis asi on turundus?

Mis asi on turundus? KELMEMOODUSTAJAD EKA Konserveerimiskeemia Heige Peets osakonnajuhataja SA EVM Konserveerimis-ja digiteerimiskeskus KANUT TALLINN 26.03.2019 Konserveeritavad materjalid orgaanilised materjalid puit, tekstiil,

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

IX klass

IX klass Keemia IX klassile Näidistöökava Õpik (Õ): Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia õpik IX klassile, Avita, 2013 Töövihik (TV): Kontrolltööd (KT): Lembi Tamm, Eevi Viirsalu Keemia töövihik IX klassile I osa,

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Õppesisu Süsinik

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Õppesisu Süsinik Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Süsiniku aatomi olekud molekulis. Süsinikuühendite nimetamise põhimõtted. Erinevad molekuli

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

1 Aineklassid- õpitulemused

1 Aineklassid- õpitulemused Ainekava Keemia VIII Millega tegeleb keemia (Sissejuhatav osa) Õpitulemused: Õpilane 1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus,

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

keemia riigieksam 2013

keemia riigieksam 2013 KEEMIA RIIGIEKSAM AASTAL 2013 EKSAMI EESMÄRGID: hinnata riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust keemias; saada ülevaade õppimise/õpetamise tulemuslikkusest koolis; suunata eksami sisu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaal

KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaal KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisel. Keemiaõpetus tugineb teistes

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Microsoft Word - AINEKAVA KEEMIA põhikool.docx

Microsoft Word - AINEKAVA KEEMIA põhikool.docx KEEMIA AINEKAVA 8.KLASSILE MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

CL2004L0042ET bi_cp 1..1

CL2004L0042ET bi_cp 1..1 2004L0042 ET 11.12.2008 001.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/42/EÜ, 21. aprill 2004, teatavates

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpi

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpi Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 1) võrdleb

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

ERM_plastik_168x240mm_250lk_SPREAD.indd

ERM_plastik_168x240mm_250lk_SPREAD.indd 4. PLASTMASSIDE VANANEMINE JA KAHJUSTUSED Plastmasside puhul on levinud arvamus, et need on igavesti säilivad ja seega ei ole vaja plastide konserveerimisele kuigivõrd tähelepanu pöörata. Vaadates aga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc 7. PIDEVUE VÕRRAND, LIANDITE DIFUIOON 7.1. Põhivalemi tuletamine Pidevuse võrrand kirjeldab liikuva vedeliku- või gaasimassi jäävust ruumielementi sisseja väljavoolava massi erinevus väljendub ruumiühikus

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Sika Estonia OÜ Valge tn Tallinn T ww w.casco.ee CASCO MARIN&TEKNIK KASUTUSALA TOOTE OMADUSED Väga elastne SMPd sisal

Sika Estonia OÜ Valge tn Tallinn T ww w.casco.ee CASCO MARIN&TEKNIK KASUTUSALA TOOTE OMADUSED Väga elastne SMPd sisal 4047 4059 CASCO MARIN&TEKNIK KASUTUSALA TOOTE OMADUSED Väga elastne SMPd sisaldav tugev liim-hermeetik, mis on mõeldud spetsiaalselt liikuvate vuukide, paatide, autode, konteinerite, mahutite, heitveesüsteemide

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - magister22_Andrei.doc

Microsoft Word - magister22_Andrei.doc TARTU ÜLIKOOL Füüsika-keemiateaduskond Materjaliteaduse instituut ANDREI KÄRKKÄNEN FOTOINDUTSEERITUD MUUTUSED SÜSINIKU NANOTORUDEST VALMISTATUD KILEDE ELEKTRIJUHTIVUSES ERINEVATES GAASIKESKKONDADES Füüsikaline

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Wood Protection October 2018 Dricon Tuleaeglustiga töödeldud puidu kasutuseeskiri Dricon TM TULEAEGLUSTIGA FIRE RETARDANT TÖÖDELDUD PUIDU KASUTUSEESKI

Wood Protection October 2018 Dricon Tuleaeglustiga töödeldud puidu kasutuseeskiri Dricon TM TULEAEGLUSTIGA FIRE RETARDANT TÖÖDELDUD PUIDU KASUTUSEESKI Wood Protection October 2018 Dricon Tuleaeglustiga töödeldud puidu kasutuseeskiri Dricon TM TULEAEGLUSTIGA FIRE RETARDANT TÖÖDELDUD PUIDU KASUTUSEESKIRI Kasutusjuhend See dokument on ette nähtud kirjelduste

Rohkem

untitled

untitled Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimisteaduskond Muinsuskaitse ja restareerimise eriala Õppeaine:Konserveerimiskeemia Õppejõud:Heige Peets Ennistuskoda Kanut, tel 6 44 25 63, 52 97142 heige.peets@evm.ee

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA PÕHIKOOLILE Ala Põhikool Alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari a määrus nr 1 Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4 (muudetud sõnastu

KEEMIA AINEKAVA PÕHIKOOLILE Ala Põhikool Alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari a määrus nr 1 Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4 (muudetud sõnastu KEEMIA AINEKAVA PÕHIKOOLILE Ala Põhikool Alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 1 Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4 (muudetud sõnastuses) 1. ÜLDALUSED Loodusainetes saavad õpilased tervikülevaate

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Füüsika

Füüsika Füüsika Elektrostaatika Elektriväli dielektrikus Dielektrikud ja elektrijuhid Aine koosneb aatomitest, aatomid aga negatiivselt ja positiivselt laetud osakestest. Positiivne tuum on ümbritsetud negatiivse

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakaubanduslepingu ühiskomitee otsus nr 1/2000 [EE-D 1/2000]

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 Toiduainete säilitamine MAPAX pakendamisega.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem