Merko tellijate uuringu kokkuvõte VI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Merko tellijate uuringu kokkuvõte VI"

Väljavõte

1 Rahulolu RTK teenustega Tallinn 2018

2 Uuringu sisu Uuringu eesmärk oli saada tagasisidet RTK poolt osutatavate teenustele, sh rahulolu kasutatavate infosüsteemidega: 1. Finantsarvestuse teenus 2. Personali- ja palgaarvestuse teenus 3. E-arvekeskus 4. Riigitöötaja Iseteenindusportaal 5. Riigihangete korraldamise teenus 6. Üleriigiliste ühishangete korraldamise teenus Sihtgrupp: RTK kliendid, kellele RTK pakub teenust (riigiasutused, põhiseaduslikud institutsioonid, avalik-õiguslikud juriidilised isikud või riigi asutatud sihtasutused ja kohalikud omavalitsused) Uuringuks kasutati Recommy.com e-keskkonda, küsimustik saadeti kliendi meilile

3 Valim ja vastanute protsent* Küsitlus Saadetud Vastanuid Vastanute % RAHULOLU RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALIGA ,78% RAHULOLU RTK FINANTSARVESTUSE TEENUSEGA ,95% RAHULOLU RTK FINANTSARVESTUSE NING PERSONALI- JA PALGAARVESTUSE TEENUSEGA ,13% RAHULOLU RTK ÜLERIIGILISTE ÜHISHANGETE KORRALDAMISE TEENUSEGA ,42% RAHULOLU RTK PERSONALI- JA PALGAARVESTUSE TEENUSEGA ,56% RAHULOLU RTK RIIGIHANGETE KORRALDAMISE TEENUSEGA ,16% Kokku ,27% * Vastanute protsent on näidatud küsimustike liikide kaupa. Küsimustik sisaldas küsimusi mitme teenuse kohta.

4 Üldine rahulolu teenustega ja IS-dega 2018 Üldine rahuolu teenustega 2018 E-arvekeskus 7,81 Riigitöötaja Iseteenindusportaal (RTIP) * 8,61 Üleriigiliste ühishangete korraldamise teenus 7,93 Riigihangete korraldamise teenus 7,12 Personali- ja palgaarvestuse teenus 8,74 Finantsarvestuse teenus 8,42 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 * Küsiti rahuolu Riigitöötaja Iseteenindusportaali iga mooduli kohta eraldi + hinnangut kasutusmugavuse ja kasutajatoe kohta. Graafikul on keskmine hinne.

5 1. Finantsarvestuse teenus

6 Rahulolu trend: Finantsarvestus 10,00 Finantsarvestuse teenus 9,00 8,00 7,50 8,30 8,20 8,50 7,90 8,42 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,

7 Finantsarvestus valitsemisalade lõikes Justiitministeerium Sotsiaalministeerium Riigikantselei Keskkonnaministeerium Rahandusministeerium Maaeluministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kultuuriministeerium Siseministeerium 9,24 9,10 9,00 8,82 8,64 8,54 8,53 8,42 8,32 Haridus- ja Teadusministeerium 7,72 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 * Välisministeeriumi tulemusi ei kuvata, sest vastanute arv jäi alla 10ne.

8 Valik kommentaare finantsarvestuse teenuse kohta (1) Inimesed on meeldivad, BO aruande keskkond on väga halva funktsionaalsusega tavakasutaja jaoks. Aeglane, muudatused parandused võtavad palju aega. Puhkuste ajal ei olnud kõigil töötajatel asendajaid või ütlesid asendajad teatud tööülesannete kohta, et nemad neid ei tee, vaid ootame, kuni põhitöötaja puhkuselt tagasi tuleb. Inimesi, kes seda teenust osutavad, on ilmselgelt vähe. Kliendina peame vastust, sh tähtaajalisi vastuseid, ootama päevi. Väga tihti on vastuse saades öige tähtaeg möödas, aga midagi teha ei ole. Oleme ka teistele ametitele vastanud, et kuna RTK ei väljasta meile dokumente õigeaegselt, siis "ei saa me teile tähtaegselt vastata". Kahju, et nii on, varem selliseid probleeme polnud, tekkinud just viimase poole aastaga. olen väga rahul ja märksõnad on - reageerimise kiirus, professionaalsus, põhjalikud selgitused, abistamine jne Inimesed sõbralikud, suhteliselt kiiresti vastavad kirjadele ja reageerivad probleemidele. BO sulgub ikka liiga kiiresti kui tekib paus andmete töötlemisel. Miks ei ole võimaldatud ikka ligipääsu ID kaardi/id mobiili abil, kaugtööl probleem, et ei pääse andmetele ligi!

9 Valik kommentaare finantsarvestusteenuse aspektide hindamisel (2) SAP BOs võiks olla vähem aruandeid ja hea oleks kui need kuvavad ühte aja sama asja. Tegelikult on nii, et mitte ühte aruannet ei saa võrrelda iga aruanne annab eraldi tulemusi. Väga keeruline on kätte saada lõplike jääke ja ei saa mitte kunagi kindel olla et andmed on õiged. Olulisel määral vajaks uute ja ka juba olemasolevate finants-, personali- ja palgaaruannete aruannete koolitusi. Sh on põhiküsimuseks aruannete "loogika" ülesehitus, väljund ja miks erinevad aruanded annavad erineva tulemuse, kuigi peaks andma samaväärse parandusi peab ootama kuu aega, mis teeb võimatuks projektide aruandluse igal ajal, kui selguvad vead Oleme väga rahul dokumentide menetlemise kiirusega ja töötajatega saab alati nõu pidada probleemide tekkimisel. RTK töötajate koostöövalmidus tekkivate küsimuste/probleemide lahendamisel - hinne on madal seetõttu, et neid ei ole võimalik ka telefonitsi kätte saada, pidevalt on sisemised koosolekud ja ei ole inimest, kellega rääkida. BO aruanded sisaldavad küll vajalikke andmeid aga asutuse kuludest/eelarve täitmisest üldpildi saamiseks tuleb andmed kokku korjata 4-5 erinevast aruandest.

10 Finantsarvestuse teenuse vabatekstivastuste sisu 30 Vabatekstivastuste analüüsist tulenevad aspektid, mis mõjutavad rahuolu finantsarvestuse teenusega IT süsteem Personal Protsessid / töökorraldus Kasutajatugi Andmekvaliteet Positiivsed vastused, tk Parendusettepanekud või negatiivse tooniga tähelepanekud, tk

11 Finantsarvestuse teenuse peamine probleem Aruannete usaldusväärsus ja asjakohasus. Esineb järgnevaid probleeme: andmete ebatäielikkus, erinevad aruanded ei klapi, vajalikud aruanded on puudu või dubleerivad, aruannetes on loogikavead. Vajaliku aruande saamiseks tuleb teha mitu aruannet.

12 Rahulolu finantsarvestuse teenuse aspektidega Rahulolu finantsarvestuse teenuse aspektidega SAP Business Object i finantsaruandluse usaldusväärsus (andmed on korrektsed) 8,04 SAP Business Object i finantsaruandluse asjakohasus (aruanded sisaldavad kõiki vajalikke andmeid) 7,65 RTK töötajate koostöövalmidus tekkivate küsimuste/probleemide lahendamisel 9,07 RTK töötajate kompetentsus finantsarvestuse alastes küsimustes 8,67 finantsarvestuse andmete sisestamise korrektsus 8,61 dokumentide (arvete jm kuludokumentide) menetlemise kiirus 8,69 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

13 Finantsarvestuse teenuse aspektid 2017 vs 2018 Finantsarvestuse teenuse aspektid 2017 vs 2018 SAP Business Object i finantsaruandluse usaldusväärsus (andmed on korrektsed) 8,04 7,90 SAP Business Object i finantsaruandluse asjakohasus (aruanded sisaldavad kõiki vajalikke andmeid) 7,65 7,40 RTK töötajate koostöövalmidus tekkivate küsimuste/probleemide lahendamisel * 9,07 RTK töötajate kompetentsus finantsarvestuse alastes küsimustes 8,67 8,50 finantsarvestuse andmete sisestamise korrektsus 8,61 8,40 dokumentide (arvete jm kuludokumentide) menetlemise kiirus 8,69 8,30 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10, * 2017 sellist küsimust ei küsitud

14 2. Personali- ja palgaarvestus

15 Rahulolu trend: Personali- ja palgaarvestus 10,00 Personali- ja palgaarvestuse teenus 9,00 8,00 7,80 8,00 8,70 8,50 8,60 8,74 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,

16 Personali- ja palgaarvestus valitsemisalade lõikes Justiitministeerium 9,10 Rahandusministeerium 8,92 Sotsiaalministeerium 8,85 Siseministeerium 8,76 Kultuuriministeerium 8,67 Haridus- ja Teadusministeerium 8,67 Keskkonnaministeerium 8,20 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 * Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Välisministeeriumi tulemusi ei kuvata, sest vastanute arv jäi alla 10ne.

17 Mõned kommentaarid personali- ja palgaarvestuse teenuse kohta Väga ootame lahendust/rakendust summeeritud tööaja arvestamiseks. Tekitab küsimusi miks RTK ei ole riigiasutustele juhtinud tähelepanu õppepuhkusega seotud teemades. Õppepuhkuse ja nn tavapuhkuse tasutamine on seaduse järgi samadel alustel aga RTK tõlgendab seda omavoliliselt teisiti. SAP Business Object i personali aruandluse ajakohasus, võiks ajakohastada andmeid ka 1 kord tööpäeva sees Ettepanek kaaluda aruande loomist, mis näitaks koondamisega seotud kõiki kulusid, sh koos tööandja maksudega. SAP aruannete puhul on help-tugi heitlik. Olen jätkuvalt oma piirkonna arvestajate tööga väga, väga rahul.

18 Vabatekstivastuste analüüsist tulenevad aspektid, mis mõjutavad rahuolu personali- ja palgaarvestuse teenusega 30 Vabatekstivastuste analüüsist tulenevad aspektid, mis mõjutavad rahuolu personali- ja palgaarvestuse teenusega IT süsteem Personal Protsessid / töökorraldus Kasutajatugi Andmekvaliteet Positiivsed vastused, tk Parendusettepanekud või negatiivse tooniga tähelepanekud, tk

19 Tähelepanekud personali- ja palgaarvestuse teenuse kohta Palju inimeste personaalset kiitmist! Oodatakse lahendust/rakendust summeeritud tööaja arvestamiseks.

20 Rahulolu personali- ja palgaarvestuse teenuse aspektidega Rahulolu personali- ja palgaarvestuse teenuse aspektidega SAP Business Object i personali- ja palgaarvestuse aruandluse usaldusväärsus (andmed on korrektsed) 8,37 SAP Business Object i personali- ja palgaarvestuse aruandluse asjakohasus (aruanded sisaldavad kõiki vajalikke andmeid) 8,13 RTK töötajate koostöövalmidus tekkivate küsimuste/probleemide lahendamisel 9,33 RTK töötajate kompetentsus personali- ja palgaarvestuse alastes küsimustes 9,01 personali- ja palgaarvestuse andmete sisestamise korrektsus 8,79 dokumentide (arvete jm kuludokumentide) menetlemise kiirus 9,01 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

21 Rahulolu personali- ja palgaarvestuse teenuse aspektidega 2017 vs 2018 Rahulolu personali- ja palgaarvestuse teenuse aspektidega 2017 vs 2018 SAP Business Object i personali- ja palgaarvestuse aruandluse usaldusväärsus (andmed on korrektsed) 8,37 8,30 SAP Business Object i personali- ja palgaarvestuse aruandluse asjakohasus (aruanded sisaldavad kõiki vajalikke andmeid) 8,13 8,10 RTK töötajate koostöövalmidus tekkivate küsimuste/probleemide lahendamisel 9,33 RTK töötajate kompetentsus personali- ja palgaarvestuse alastes küsimustes 9,01 8,80 personali- ja palgaarvestuse andmete sisestamise korrektsus 8,79 8,60 dokumentide (arvete jm kuludokumentide) menetlemise kiirus 9,01 8,80 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,

22 Kas soovite koolitusspetsialisti teenust? Kas Teie asutus oleks tulevikus huvitatud koolitusspetsialisti teenusest, mis hõlmaks koostöös asutusega koolituspõhimõtete välja töötamist ning edasise koolitus- ja arendustegevuse korraldamist? (tk) Ei jah

23 Ootused koolitusteenusele Koolituspakkumiste leidmine või suunamine meie õpetajatele. Vastavalt meie arengusuunadest koolile sobivate koolituste ja koolitajate ning rahastuse leidmine (raha taotlemise projektid). Koolituste sisestamine ühtsetel alustel koolitusmoodulisse - praegu on väga suuri erinevusi sisestustes ning seega ka aruanded ei kuva korrektset statistikat. Keskselt (ministeeriumite üleselt) võiks korraldatud olla võõrkeelte grupi-koolitused. Ühekordne tugi koolitussüsteemi välja töötamiseks BO aruandluse spetsiifika parem tundmine Sooviksin nõustamist koolitajate osas (aga seda saab praegu ka kui küsida) Et teenust pakub oma valdkonna ekspert, kes on kursis kogu koolitustegevust puudutava seadusandlusega ja kellel on aega ka sisulistesse teemadesse süvenda Koolitusspetsialist peab tundma väga hästi asutuse spetsiifikat, selleks et leida või tellida asutuse vajadustele sobivaid koolitusi või arendustegevusi.

24 3. E-arvekeskus

25 Rahulolu trend: E-arvekeskus E-arvekeskuse teenus 10,00 9,00 8,00 8,20 7,90 8,00 8,00 7,20 7,81 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,

26 E-arvekeskuse teenus valitsemisalade lõikes Rahandusministeerium Justiitministeerium Kultuuriministeerium Sotsiaalministeerium Maaeluministeerium Haridus- ja Teadusministeerium Keskkonnaministeerium Siseministeerium 8,57 8,40 8,28 8,16 7,91 7,88 7,64 7,29 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 6,64 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 *Riigikantselei ja Välisministeeriumi tulemusi ei kuvata, sest vastanute arv jäi alla 10ne.

27 Mõned kommentaarid E-arvekeskuse kohta Omniva e-arvekeskus oli parem. Fitek on aeglane. Igasugused probleemid kasutuse korral tulevad peale arendusi. Arendusi tehakse ka töö ajal (sellel ajal töötamine pea võimatu Ei ole rahul arvete otsimise võimalusega. Sooviks otsida kindlate mallide järgi, kuid iga kord tagasi minnes, kaotab rakendus malli. Samuti oleks oluline, et kindlate parameetritega (dimensioonidega) otsingul summeeruks otsitu. Sooviks veel võimalust otsingu tulemus genereerida ecxelisse). Portaali ei õnnestu alati sisse saada. Exploreris on aeglane. Uuendused tekitavad alati probleeme, mõnikord on töö häiritud peaaegu nädal aega. Arvete maksetähtajad ei oota millal süsteemid korda saavad. Tihtipeale muudab programm ise juba salvestatud andmed peale kinnitamist. Tundub, et keegi ei vastuta oma tegevuse eest. E-arvekeskus on läinud tunduvalt paremaks võrreldes algusajaga.

28 Vabatekstivastuste analüüsist tulenevad aspektid, mis mõjutavad rahuolu e-arvekeskuse teenusega 60 Vabatekstivastuste analüüsist tulenevad aspektid, mis mõjutavad rahuolu e-arvekeskuse teenusega IT süsteem Protsessid / töökorraldus Kasutajatugi Andmekvaliteet Positiivsed vastused, tk Parendusettepanekud või negatiivse tooniga tähelepanekud, tk

29 E-arvekeskuse prioriteetsed probleemid Peamised probmeemid on seotud rakenduse funktsionaalsuse (võimalused ei vasta kasutajate vajadustele) ja töökindlusega (aeglane, muudatuste ja reliisi protsess ei tööta vastavalt kasutajate ootustele).

30 Rahulolu E-arvekeskuse aspektidega Rahulolu E-arvekeskus aspektidega juhendmaterjalid 7,98 kasutajatugi 7,78 töökindlus 7,62 kasutusmugavus 8,03 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

31 Rahulolu E-arvekeskuse aspektidega 2017 vs 2018 Rahulolu E-arvekeskuse aspektidega 2017 vs 2018 juhendmaterjalid 7,40 7,98 kasutajatugi 2018/ Päringutele vastamise asjakohasus/kasulikkus ,78 7,60 töökindlus 7,30 7,62 kasutusmugavus 7,20 8,03 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,

32 4. Riigitöötaja Iseteenindusportaal

33 Rahulolu trend: Riigitöötaja Iseteenindusportaal Rahulolu Riigitöötaja Iseteenindusportaaliga * 10,00 9,00 8,30 8,50 8,40 8,40 8,61 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,

34 Rahulolu Riigitöötaja Iseteenindusportaaliga valitsemisalade lõikes Kultuuriministeerium Sotsiaalministeerium Maaeluministeerium Justiitministeerium Keskkonnaministeerium Rahandusministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Haridus- ja Teadusministeerium Siseministeerium 9,22 9,22 9,09 8,94 8,81 8,79 8,65 8,62 8,47 Välisministeerium 7,95 Kaitseministeerium 7, *Riigikontrolli ja Riigikantselei tulemusi ei kuvata, sest vastanute arv jäi alla 10ne.

35 Rahulolu Riigitöötaja Iseteenindusportaali moodulitega 10,00 Rahulolu Riigitöötaja Iseteenindusportaali moodulitega 9,00 8,44 8,32 8,77 8,96 8,28 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 lähetuste moodul varade moodul majanduskulude moodul puhkuste moodul koolituste moodul

36 Rahulolu Riigitöötaja Iseteenindusportaali kasutusmugavuse ja kasutajatoega Rahulolu Riigitöötaja Iseteenindusportaali kasutusmugavuse ja kasutajatoega Päringutele vastamise kiirus (2017)/ Kasutajatugi (2018) 8,5 8,83 kasutusmugavus 8,4 8,

37 Mõned vabateksti vastused Uute moodulite loomisel on koolil liiga palju vaja alguses teha seadistusi. Eriti tülikas oli see varade mooduli korral. Kooskõlastusringe peaks saama kuidagi ka üleviia juba olemasolevast moodulist Inimesi ajab segadusse dubleerivad kinnitamise nupud (üleval ESITAN ja allpool ESITAN). Samas ajab inimesi segadusse nupp SALVESTA (endiselt vajutatakse salvesta nupule ja imestatakse kui taotlus ei olegi tehtud). Ootan täiendavaid mooduleid nt personaliarvestus: isikukaart, töösuhte käskkirjad. Majanduskulude moodulis peaks olema võimalus erinevate valdkondade eest vastutajatel tõmmata Excelisse enda poolt kooskõlastatud majanduskulude aruanded sarnaselt puhkuste registriga Uuendus lähetuste moodulis ELN poolt makstavate sõidukulude osas vajab täiendamist. Lähetuskorraldus-kuluaruandele ei ole võimalik ELN töögruppi lisada ja tänu sellele aruanne ei liigu edasi hüvitava asutuse töötajale. Ajakavaliste puhkuste planeerimisel võiks olla igal puhkusel võimalik eraldi märkida puhkusetasu saamise viis. Hetkel on olukord kus inimesed ei saa valida põhipuhkuseid ja õppepuhkuseid korraga ajakavalisse planeeringusse. Kuna õppepuhkuse tasu on võimalik saada ainult peale puhkust mitte enne. Koolitusel otsing halb Ei ole loogiline, et aruande esitaja saab muuta või lisada manuseid aruandele, mille finatstöötaja on kontrollinud ja kooskõlastanud või kinnitaja kinnitanud. Koolituste moodul ei vähenda koolitaja jaoks töökoormust vaid tõstab seda oluliselt. Seda eriti registreerimiste osas, kus on kursuslaste registreerimine on keeruline ning nõuab ühe isiku registreerimiseks kolmes erinevas kohas rohket klikkimist.

38 Vabatekstivastuste analüüs: Iseteenindusportaal Iseteenindusportaal Personal Kasutajatugi Protsessid / töökorraldus IT süsteem Parendusettepanekud või negatiivse tooniga tähelepanekud, tk Positiivsed vastused, tk

39 Peamised probleemid Iseteenindusportaalis (moodulid) Soovitakse juurde erinevaid moodulite võimalusi / funktsioone, rohkem IT süsteemi paidlikkust IT süsteemi kasutajaliides ei ole lõppkasutajale arusaadav (nuppude tähendus, uute kooskõlastusringide loomine, aruande koostamine, otsing, jms.) Töökindlusega on probleem, hangub, katkeb, ei saa sisse logida. Koolituste moodul on aeglane. Soovitav oleks kõik moodulite funktsioonid protsessikeskselt läbi vaadata ja teha parenduste nimekiri koos prioritiseerimisega.

40 5. Riigihangete korraldamise teenus

41 Rahulolu trend: Riigihangete korraldamise teenus 10 Riigihangete korraldamise teenus ,2 7,4 7, a 2017a 2018a

42 Riigihangete korraldamise teenus valitsemisalade lõikes Rahandusministeerium 7,53 Keskkonnaministeerium 7,30 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 * Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei tulemusi ei kuvata, sest vastanute arv jäi alla 10ne.

43 Mõned kommentaarid riigihanke teenuse kohta Iga hanke kohta võiks hanke läbiviija esitada Memo, kus lisaks hankemenetluse infole on ka kontaktid lepingu sõlmimiseks. Hetkel saadetakse Memo-sid kaootiliselt. menetlusajad on väga pikad (RTK-poolne dokumentide menetlus) Hankele tuleks valida spetsialist, kes on hanke teema eripäradega tuttav ning paremal juhul ka varem sarnast hanget läbi viinud. Meeldiks kui oleks lühike (A4) ülevaade või meelespea hanke tellijale, mis on tegevused, mis on vaja seaduse kohaselt täita ning kui kaua need kestavad. Olin väga rahul RTK poolt määratud spetsialistiga. Meil oli hea koostöö ja spetsialist tegi endast kõikvõimaliku, et me oma hankega kiiresti edasi liikuda saaksime, kuigi see oli plaaniväline hange suviste puhkuste ajal. Võiks olla olemas mingi lühitutvustus/dokument, kuidas riigihanke protsess välja näeb, mis on peamised etapid, kui palju ligikaudu võib ajaliselt iga etapp aega võtta. Mida peaksin arvestama, kui koostan hanke alusdokumente, nt kas võiksid vajalikud olla ka täpsemad kvalifitseerimistingimused vms? Hankespetsialist oli väga abivalmis ning toetav, kuid kohati jäi asi toppama selle taha, et kummalgi meist ei olnud piisavalt teadmisi ja ettevalmistust.

44 Vabatekstivastuste analüüsist tulenevad aspektid, mis mõjutavad rahuolu riigihangete teenusega Vabatekstivastuste analüüsist tulenevad aspektid, mis mõjutavad rahuolu riigihangete teenusega Personal Protsessid / töökorraldus Parendusettepanekud või negatiivse tooniga tähelepanekud, tk Positiivsed vastused, tk

45 Rahulolu riigihanke teenuse aspektidega Rahulolu riigihanke teenuse aspektidega nõuannete/lahenduste arusaadavus 8,02 7,8 RTK töötajate koostöövalmidus küsimuste/probleemide lahendamisel 8,35 RTK töötajate kompetentsus riigihangetega seotud küsimustes 7,88 8,1 pärast lähteülesande esitamist kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine 7,14 riigihanke alusdokumentide korrektsus 8,22 7,

46 Peamised probleemid riigihanke teenuses Protsess tundub klientidele aeglane. Osalejatel puudub ülevaade protsessi etappidest, vajalikest dokumentidest ja etappidele kuluvast ajast.

47 6. Üleriigiliste ühishangete korraldamise teenus

48 Rahulolu trend: Üleriigiliste ühishangete korraldamise teenus 10 Üleriigiliste ühishangete korraldamise teenus 9 8 7,8 7, a 2018.a

49 Rahuolu üleriigiliste ühishangete korraldamise teenuse aspektidega Rahuolu üleriigiliste ühishangete korraldamise teenuse aspektidega RTK töötajate koostöövalmidus küsimuste/probleemide lahendamisel* 9,13 8,90 RTK töötajate kompetentsus ühishanke läbiviimisel 8,63 8,40 RTK hangete portaali kasutajamugavus 7,60 8,20 raamlepingute alusel tellimuste tegemise protsessi arusaadavus 8,31 8,30 kaasatus hanke objekti tehnilise kirjelduse koostamisse 7,57 8,20 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10, * 2017 küsiti RTK töötajate suhtlemisstiili meeldivuse kohta / 2018 koostöövalmiduse kohta

50 Kommentaarid / peamised probleemid üleriigiliste riigihangete teenuse osutamisel Parendamist vajaks info liikumine ette valmistatavate hangete kohta, st et milliseid hanked ja millal hakkate ette valmistama Parandamist vajaks eelkõige vajaliku info edastamine hanke tellijale. On esinenud olukordi, kus hanke väljakuulutamisest riigihangete registris või muust hankemenetluses olulisest etapist ei ole RTK vastav töötaja hanke tellijat ise teavitanud, vaid tuleb seda infot ise küsima või otsima minna. Samuti on olnud puudulik info selle kohta, et hanke juurde ei ole ühtegi huvilist registreerunud või dokumente alla laadinud. Juhul kui see info oleks enne pakkumuste esitamise tähtpäeva hanke tellijani jõudnud, siis oleks ta saanud võimalikke pakkujaid teavitada ning pakkumuste esitamise tõenäosust suurendada. Lisaks on olnud hankemenetlus, kus tellija soovitud toote asemel pakkus RTK sellise toote tellimist, mille kohta oli RTK standard välja töötatud, kuid mis ei vastanud tellija põhjendatud vajadusele.

51 7. RTK soovitusindeks Soovitusindeksi metoodika sisu ja soovitusindeksi arvutamise valem 1) Kliendile esitati küsimus: Kui tõenäoliselt soovitaksite RTK teenuseid kolleegile teisest asutusest? 2) Klient hindas soovitamise tõenäosust: 0-10 skaalal 3) Soovitusindeks arvutatakse valemiga: PS. Soovitusindeksi skaala on -100% kuni + 100% (200 palline skaala)

52 RTK soovitusindeks on 24,4% Soovitusindeks Soovitusindeks 24,4% Soovitajad (9-10) 47,0% Neutraalsed (7-8) 30,3% Mittesoovitajad (0-6) 22,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

53 8. Kuidas RTK poolt osutatud teenus on mõjutanud teie asutuse töö efektiivsust? Kuidas RTK poolt osutatud teenus on mõjutanud teie asutuse töö efektiivsust? (tk) hästi halvasti ei ole mõjutanud

54 Kuidas RTK poolt osutatud teenus on mõjutanud teie asutuse töö efektiivsust? vähem kulub aega rutiinsele sisestamisele, saab tegeleda rohkem koondandmete esitamisega allüksustele Protsessid on läinud pikemaks. Varasemad funktsioonid, nagu näiteks raamatupidamistoimingud, on asendanud teistega- suhtlemine, nõustamine. Mugav on kasutada Riigitöötaja iseteenindusportaali, paberil dokumente ei teki ja kõik on ilusti kättesaadav ühes kohas. Samamoodi arvete menetlemisega. Andmeid saame tegantjärgi, operatiivus puudub, eriti aasta lõpus, kus on vaja hinnata jääkide kasutamist Koolituste ja lähetuste moodul on muutnud vastavad menetlused väga mugavaks ja kiireks. E-arvekeskus on arvete menetlemise muutnud kiireks ja mugavaks, väga hea on arve kinnitamise väga tihe meeldetuletus, mis ei võimalda arvete menetlusel seisma jääda. Tugiteenuste kasutamine on pigem protsesse ja info liikumist/ kätte saamist pikendanud. Kui kogu protsess toimuks asutuse sees, siis oleks asjade sujumine ladusam. Ega tööd vähemaks küll ei ole jäänud, spetsiifika on lihtsalt muutunud. Efektiivsus on langenud. Varasemaga võrreldes on asutuse hanke korraldajal töömaht kasvanud ja lisandunud bürokraatiat.

55 9. Kas soovite veel midagi lisada seoses RTK teenuste või käesoleva küsitlusega? Oliline on, et RTK ei vahetaks asutusi teenindavaid inimesi, ülioluline on tunda asutuse tööpõhimõtteid. Iga uue vahetusega on asutuse töö häiritud Sooviksin tööprotsesside ja dokumentide vormistamise osas nõuannete ühtlustamist. RTK võik pakkuda töökeskkonna ja -töötervishoiu (sh töötervishoid) alast teenust RTK võiks tegeleda aruandlusega, mida tuleb esitada nt Riigikontrollile või avaliku teenistuse statistika osas aruandeid. RTIPi arendage veel mooduleid (tööajaarvestus, arenguvestlused) Ootame tööaja planeerimise ja arvestamise, sh summeeritud tööaja ning projektide tööaja arvestamise abivahendit. RTIP -s võiks olla lepingute moodul. SAP BO ostuarvete moodul vajadust ei kata.

56 Tänan!

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus 2 SISUKORD 3 4 Kolm sammu hankijate kaasamiseks hankijaid 2. Kujunda sõnum igale grupile erinevaid hankijagruppe, korduvalt 7 Milliseid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Sotsiaalkindlustusameti Peadirektori.04.2017 käskkirjaga nr 99-k Lisa 5 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus Klienditeeninduse peaspetsialist Klienditeeninduse osakond

Rohkem

untitled

untitled Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2004. aasta majandusaasta koondaruande kohta KONTROLLIARUANNE nr OSI-2-6/05/114 30.08.2005 Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2004. aasta majandusaasta koondaruande

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017

KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017 KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri 2017. a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017 Sisukord Eesmärk 3 Raamatupidamise korraldus 3 Majandustarkvara

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

RIIGI KINNISVARA INFOPÄEV

RIIGI KINNISVARA INFOPÄEV RIIGI KINNISVARA INFOPÄEV 26.03.2018 Päevakava Kl 13.00-15.00 Avasõnad Kaie Karniol Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne 2015-2018 Veronika Ilsjan Ülevaade HOPE projekti kulgemisest Janno Veskimets

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem