TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM KEITLYN KRUUS 11. D KLASS PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMISE VEEBILEHT JUHENDAJAD: MERIKE HEIN, MSc JAAN LUTS, BSc LISETTE TÕNU

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM KEITLYN KRUUS 11. D KLASS PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMISE VEEBILEHT JUHENDAJAD: MERIKE HEIN, MSc JAAN LUTS, BSc LISETTE TÕNU"

Väljavõte

1 TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM KEITLYN KRUUS 11. D KLASS PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMISE VEEBILEHT JUHENDAJAD: MERIKE HEIN, MSc JAAN LUTS, BSc LISETTE TÕNUTARE SISSEJUHATUS Puusaliigese endoproteesimine on ortopeediline operatsioon, mis parandab inimese elukvaliteeti alandades valu, vähendades nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid kulutusi ning taastades liigese liikuvust. Viimaste aastatega on puusaliigese proteesimise arv Eestis kasvanud. OECD aasta aruande kohaselt tehti elaniku kohta 88 operatsiooni, kuid aastaks oli see arv kasvanud 156ni (Health at a Glance, 2011; Health at a Glance, 2017). Teemavalikul lähtus autor isiklikust huvist puusaproteeside ja endoproteesimise vastu, kuna autor on puusaliigese endoproteesimise operatsiooni läbi teinud. Suur ajend teema valikuks oli ka kergesti kättesaadava eestikeelse info puudumine, sest teavet leidub vaid infovoldikutes ja - lehtedes, milles leitav teave on liiga üldistav. Pikkades teadustöödes või ravijuhistes on tekst keeruline ning tavainimene ei pruugi sellest aru saada. Töö eesmärk on leida infot puusa endoproteesimise kohta ning luua leitud info põhjal usaldusväärne ja põhjalik eestikeelne veebileht, mis keskendub puusaliigese endoproteesimisele ja selle järgsele taastumisele. Veebileht annab ülevaate puusaproteesidest, operatsioonijärgsest füsioteraapiast ning võimalikest tüsistustest ja ohtudest. Lisaks leidub soovitusi igapäevaeluks pärast puusaliigese endoproteesimist. Käesolev praktiline uurimistöö koosneb neljast osast, kus esimeses kolmes antakse ülevaade puusaliigese endoproteesimisest, võimalikest tüsistustest ning operatsioonijärgsest füsioteraapiast. Viimases osas kirjeldatakse veebilehe valmimist ning tagasiside saamist ja analüüsitakse tulemusi. Peamised töös kasutatud materjalid on Kirdi, Latti, Lauri, Nikitina, Saare ja Sooba Puusa- ja põlveliigese endoproteesimise järgne taastusravijuhis ; Freimanni, Haviko, Kelgu ja Nikitina Puusaliigese endoproteesimine: patsiendi juhendmaterjal ja Jõeloo Kõnni kinemaatilised

2 näitajad enne ja kuus kuud pärast ühepoolset puusaliigese endoproteesimist: magistritöö liikumis- ja sporditeaduste erialal. Samuti on kasutatud mitmeid teemakohaseid veebiartikleid. Autor tänab juhendaja Merike Heina, kaasjuhendajaid Jaan Lutsu ja Lisette Tõnutaret, ning tagasisideküsimustikule vastanud füsioterapeute, kes aitasid töö valmimisele suuresti kaasa. 2

3 SISUKORD SISUKORD 3 1. ÜLEVAADE PUUSALIIGESEST JA ENDOPROTEESIMISEST Puusaliigese anatoomia Endoproteesimine Erinevad proteesid Operatsiooni lühikirjeldus 6 2. PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMISE JÄRGSED TÜSISTUSED Operatsiooni käigus Operatsioonijärgsel lähiperioodil Operatsioonijärgsel kaugperioodil 9 3. PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMISE JÄRGNE FÜSIOTERAAPIA Esmane postoperatiivne füsioteraapia Edasine postoperatiivne füsioteraapia VEEBILEHE LOOMINE Veebilehel olev info Tagasiside juhendajalt ja kaasjuhendajatelt Tagasisideküsimustiku analüüs Järeldused ja hinnangud 22 KOKKUVÕTE 24 ABSTRACT 25 KASUTATUD MATERJALID 26 LISAD 29 Lisa 1. Ankeetküsitluse küsimused 29 3

4 1. ÜLEVAADE PUUSALIIGESEST JA ENDOPROTEESIMISEST 1.1 Puusaliigese anatoomia Puusaliiges (articulatio coxae) on keraliiges, mis ühendab alajäset vaagnaga. Puusaliigese moodustab reieluupea (caput femoris), mis asub reieluu ülaosas ning puusanapp (acetablum), mis asub niudeluu (os ilium), istmikuluu (os ischii) ja häbemeluu (os pubis) liitumiskohas (vt joonis 1). Nii reieluupead kui ka puusanappa katab liigesekõhr, mis pehmendab luude otsi ning võimaldab neil kergemini liikuda. (Fischer ja Foran, 2015; Lorents, 2017) Joonis 1. Puusaliigese anatoomia (Schmidler, 2017) Puusaliiges võimaldab kolmesuunalist liikumist. Frontaaltasapinnal võimaldab puusaliiges fleksiooni 1, mille normaalne ulatus on 0 125, ja ekstensiooni 2, mille ulatus on tavaliselt Sagitaaltasapinnal on puusaliigese abduktsiooni 3 ulatus 0 45 ja aduktsiooni 4 ulatus painutamine 2 sirutus 3 jäseme eemaletõmbamine keha keskjoonest 4 jäseme lähendamine keha keskjoonele 4

5 Horisontaaltasapinnal loetakse sise- ja välirotatsiooni normaalseks liikuvusulatuseks (Jõeloo, 2008; Lorents, 2017) 1.2 Endoproteesimine Operatsiooni, mille käigus asendatakse liiges tehismaterjalist osadega, nimetatakse endoproteesimiseks. Välja võib vahetada mõlemad liigest moodustavad pinnad (totaalartroplastika) või ühe liigesepindadest (hemiartroplastika). Endoprotees on tehisliiges, mis asendab organismis mingit liigest. Kõigi liigeseosade asendamisel nimetatakse seda täisproteesiks ja ühe korral poolproteesiks. (Kirt jt, 2010) Puusaliigese endoproteesimisel asendatakse bioloogilise liigese kulunud pinnad täisproteesiga, mis koosneb proteesipeast, vaagnasse kinnitatavast puusanapa komponendist ja reieluusse kinnitatavast metallist e femoraalsest komponendist. Kahjustunud reieluupea eemaldatakse ning asendatakse metallist varrega, mis kinnitatakse reieluusse. Selle otsa kinnitatakse proteesipea. Vaagna (pelvis) külge uude puusanappa kinnitatakse liigeseõõs. Puusa poolproteesimisel asendatakse vaid liigese reiepoolne osa metallkera ja -varrega. (Freimann jt, 2009; Kirt jt, 2010) 1.3 Erinevad proteesid Endoproteesimisel kasutatakse bioloogiliselt aktiivsusetuid ja kauakestvaid metallisulameid nagu alumiinium/vanaadium/titaanium või koobalt/kroom/volfram. Proteesipea on tavaliselt metallist või keraamilisest materjalist. Polüetüleenist 5 liigeseõõs asub kas metalsel või keraamilisel puusanapal. Erinevatest materjalidest liigestuvad pinnad (nt keraamiline-keraamiline, metallmetall) optimeerivad liigespindade omavahelist kulumist. Kõige vähem kuluvad keraamilised liugepinnad, kuid materjali haprusest põhjustatud purunemise oht on kõrgem. Kõige kiiremini kuluvad polüetüleenist pinnad. (Märtson, 2013; Kirt jt, 2010) Kasutusel on nii tsementeeritavad ja tsemendivabad proteesid kui ka hübriidproteesid. Tsementeeritavate proteeside jaoks kasutatakse spetsiaalset luutsementi, mis aitab proteesil luu külge kinnituda. Tsemendivabade proteeside jaoks tsementi ei kasutata, sest luu kasvab tänu proteesi poorsusele ise proteesi pinnale. Hübriidproteeside kinnitamisel luusse kasutatakse 5 Plast 5

6 kombineeritud meetodit. Lisaks soodustab proteesi luustumist hüdroksüapatiidikihiga 6 kaetud proteesipind. Proteesid kestavad keskmiselt aastat. (Kirt jt, 2010) 1.4 Operatsiooni lühikirjeldus Puusaliigese endoproteesimisel kasutatakse kas üld- või spinaalanesteesiat. Selle üle, millist tuimestust kasutada, otsustab narkoosiarst ning see sõltub patsiendist. Üldanesteesia korral patsient magab ning spinaalanesteesia e selja kaudu tuimestuse korral on patsient ärkvel, kuid ta ei tunne oma alakeha. Tavaliselt eelistatakse spinaalanesteesiat, kuna sellel on väiksem narkoositüsistuste risk ning paremad võimalused operatsioonijärgseks valuraviks. (Fischer ja Foran, 2015; Freimann jt, 2009; Puusaliigese asendamine proteesiga, 2009) Operatsiooni käigus eemaldab kirurg cm pikkuse nahalõike kaudu kulunud ja kahjustatud pinnad ning asendab need sobivate endoproteesi osadega, et taastada puusa liikumisvõime. Operatsiooni käigus nihutatakse puusaliiges paigast, vajalikud pinnad valmistatakse ette sobivateks osadeks ning kui kõik vajalikud osad on vahetatud, suletakse haav. Operatsioon kestab üldjuhul kuni kaks tundi. (Fischer ja Foran, 2015; Freimann jt, 2009; Puusaliigese asendamine proteesiga, 2009) 6 fosfaatrühma mineraal 6

7 2. PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMISE JÄRGSED TÜSISTUSED Alati on oht, et operatsiooni käigus või hiljem tekib tüsistus. Võimaliku tüsistuse tekkele viitab turse, nahapunetus või kuumatunne opereeritud liigese piirkonnas, valu suurenemine, palavik, eritis operatsioonihaavast ning liigese liikumisulatuse märgatav vähenemine. Arstile peab pöörduma, kui esineb kasvõi üks eelnevalt esitatud sümptomitest. Üldjuhul on tüsistuste määr pärast puusaliigese endoproteesimist madal. (Fischer ja Foran, 2015; Freimann jt, 2009; Puusaliigese endoproteesimine, 2015) 2.1 Operatsiooni käigus Puusaliigese endoproteesimine on suur operatsioon ning nagu kõigil operatsioonidel, kus kasutatakse anesteesiat, on oht narkoositüsistustele. Narkoositüsistuste alla kuuluvad südameveresoonkonna või hingamise äge puudulikkus, peaajuveresoonkonna häired, risk insuldile ja südameinfarktile. Selliste tüsistuste oht on suurem üldnarkoosi korral. (Freimann jt, 2009; Hansen, 2013) Proteesi paigaldamisel on oht, et reieluu võib lõheneda või mõraneda ootamatult pehme luu või halva tööriistade kasutamisoskuse tõttu. Tsementeeritud komponentide puhul on luumõrade või -murdude esinemissagedus 0,1 1% ning tsemendivabade puhul 3 18%. Väiksemate murdude parandamiseks kasutatakse juhtmeid või rihmasid. Suuremate murdude esinemisel vaadatakse üle komponendid ning parandamiseks kasutatakse täiendavat riistvara nagu plaadid ja kruvid. (Bonesmart, 2017; Erens, 2017) Luumurru tagajärjel võib tekkida rasvemboolia 7. Operatsiooni käigus võivad pehmed koed (lihased, sidemed ja kõõlused) liigese ümber viga saada. Veresoonte ja närvide kahjustused on harvemad. Võib esineda ka haava verejooks. (Hansen, 2013; Freimann jt, 2009) Puusaliigese endoproteesimise järel võivad jalad olla erineva pikkusega, alla 1 cm pikkune erinevus on tavaline. Kõige sagedamini tuleneb jala pikkuse muutus endoproteesi femoraalse komponendi 8 arvelt. Tsementeeritud proteesi kasutamisel esineb jalgade pikkuste erinevust vähem, kui tsemendita kinnitusviisi kasutamisel. Jalgade pikkuste erinevust võib põhjustada operatsiooni käigus luu lühenemine või pikenemine. Kui jäsemete pikkuste erinevus häirib igapäevaelu, tuleb liikumiseks kasutada kannakõrgendust. (Kirt jt, 2010; Freimann jt, 2009) 7 luumurru tagajärjel luuüdist verre sattunud rasvatilgad 8 femoraalne komponent komponent, mis käib reieluusse 7

8 2.2 Operatsioonijärgsel lähiperioodil Tüsistused, mis võivad tekkida operatsioonijärgsel lähiperioodil ehk kuni kaks kuud pärast operatsiooni, sõltuvad suuresti patsiendist endast ning neid on võimalik ennetada. Üks sagedasemaid tüsistusi puusaliigese endoproteesimise järel on trombide teke (süvaveeni tromboos, trombemboolia) ning seda esineb kuni 5% opereeritavatel. Varajane mobilisatsioon ning vere hüübimist takistavad ravimid aitavad veretrombide tekkimist vältida. Määratud ravimite kasutamine võib tekitada ravimiallergiat, lisaks võivad allergilist reaktsiooni tekitada ka proteesi komponendid, eriti luutsement. (Hansen, 2013; Freimann jt, 2009; Puusaliigese asendamine proteesiga, 2009) Liigeseproteesi nihestuse oht on kõige suurem operatsioonijärgsel lähiperioodil, sest siis ei ole lihased ja koed, mis liigese stabiilsust tagaksid, jõudnud veel täielikult taastuda. Proteesi nihestuse korral tuleb proteesipea puusanapas asuvast liigeseõõnest välja. Proteesipea õigesse asendisse tagasi panemine tavaliselt operatsiooni ei vaja, kuid korduvate nihestuste korral võib puusa stabiliseerimiseks olla vajalik operatsioon. Dislokatsiooni on võimalik ära hoida, kui jälgida füsioterapeudi antud lihaseid tugevdavat harjutuskava ning hoiduda keelatud liigutustest. Keelatud liigutuste alla kuulub opereeritud jala viimine üle keskjoone ja pööramine sissepoole ning puusa painutamine üle 90 (vt joonis 2). (Fischer ja Foran, 2015; Hansen, 2013; Pürg, 2005) Joonis 2. a) jala viimine üle keskjoone b) jala pööramine sissepoole c) puusa painutamine üle 90 (Kruus, 2017) 8

9 Oht, et peale operatsiooni tekib proteesi või operatsioonihaava põletik 9, langeb kirurgilise haava paranemisega, kuid täielikult ei kao kunagi, sest iga bakteriaalne infektsioon inimese kehas võib levida proteesitud liigesesse. Operatsioonihaavas tekkinud põletikku ravitakse antibiootikumidega. Kui infektsioon levib sügavale ümber proteesi, tuleb lisaks antibiootikumide võtmisele ka protees kirurgiliselt eemaldada. Liigese saab proteesiga uuesti asendada alles siis, kui põletik on täielikult kadunud. (Hansen, 2013; Freimann jt, 2009) 2.3 Operatsioonijärgsel kaugperioodil Tüsistused, mis võivad tekkida üle kahe kuu pärast operatsiooni, sarnanevad tüsistustega, mis võivad tekkida operatsioonijärgsel lähiperioodil: liigeseproteesi nihestumine, infektsioon ja trombide teke. Lisaks võivad jäsemete pikkused erineda ning protees võib hakata loksuma. Jäsemete ebavõrdne pikkus võib olla põhjustatud ka pehmete kudede 10 ja puusa abduktorite 11 kontraktuurist e lühenemisest. Selle korral on radioloogiliselt mõõdetuna 12 jalgade pikkus võrdne, kuid lamades on erinevus märgata. Näilise pikenemise korral kallutavad lühenenud lihased opereeritud jäseme poolel vaagnat allapoole ning vastaspoolel ülespoole. Nii näib, et opereeritud jalg on lühem ning võivad tekkida liikumispiirangud. Lihaste kontraktuur laheneb treeninguga. Liikumispiiranguid võib veel tekitada luuliste vohandite või liigse armkoe teke tehisliigese ümber, mis tekitavad puusas kange või jäiga tunde ning piiravad liikuvust. (Hansen, 2013; Kirt jt, 2010) Peamine tüsistus, mis operatsioonijärgsel kaugperioodil võib tekkida, on proteesi komponentide nihkumine luu pinnalt ja lõdvenemine, mille tõttu liiges hakkab loksuma. See tuleneb tavaliselt aastate jooksul igapäevategevustest, kuid seda võib põhjustada ka osteolüüs e bioloogiline luukoe hävimine. Kui puusaproteesi loksumine hakkab igapäevaelu segama, tuleb protees välja vahetada. (Fischer ja Foran, 2015; Freimann jt, 2009; Ilves jt, 2008) 9 Igasuguse vigastuse paranemine algab põletiku tekkega, kuid siin on põletiku all mõeldud infektsiooni. Infektsiooni teke on patoloogiline ning vajab vältimist. 10 koed, mis seovad, toetavad, kaitsevad inimkeha (nt kõõlused, sidemed, veresooned, nahad ja liigesekõhre) 11 eemaldajalihased e liikuvat kehaosa keha keskjoonest eemaletõmbavad lihased 12 radioloogilised uuringud röntgen, ultraheli, magnetresonantstomograafia, kompuutertomograafia 9

10 3. PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMISE JÄRGNE FÜSIOTERAAPIA Puusaliigese endoproteesimise järgse taastusravi peamine ülesanne on kõnni- ja puusaliigesefunktsiooni taastamine tasemele, mis võimaldab iseseisva toimetuleku igapäevaelus. Eduka füsioteraapia käigus taastub lihasjõudlus ja liigese liikuvus, mis soodustab käimise turvalisust erinevatel pindadel (tasasel pinnal ja treppidel). Operatsioonijärgne taastumine on individuaalne. See sõltub patsiendi operatsioonieelsest ja -järgsest füüsilisest seisundist ning kasutatud proteesi liigist. Füsioteraapia on operatsioonijärgsel lähiperioodil kõige tähtsam, kuna sellel ajal on komplikatsioonide risk kõige suurem. Taastusraviga peab alustama võimalikult varakult, et ennetada tüsistuste teket ning lihasmassi kadumist. (Bandholm ja Kehlet, 2012; Jõeloo, 2008; Kirt jt, 2010) 3.1 Esmane postoperatiivne füsioteraapia Esmase postoperatiivse füsioteraapia (operatsiooni päevast 2. nädalani) eesmärk on komplikatsioonide ennetamine, siirdumiste treenimine, valu ja turse vähendamine ning lihasjõu, liigese liikuvuse ja kõnnifunktsiooni taastamine. Taastusraviga alustatakse juba operatsioonipäeval, et parandada vereringet, alandada turset ja ära hoida komplikatsioonide (nt trombide) teket. Kuna peale operatsiooni taastub patsient esialgu voodis, alustatakse lamamisharjutustega. Tromboosi ennetamiseks alustatakse perifeersete harjutustega, milleks on hüppeliigese sirutus- ja painutusharjutused. Turse alandamiseks ja vereringe parandamiseks tehakse isomeetrilisi harjutusi reie- ja tuharalihastele. Lisaks tehakse isomeetrilisi harjutusi liigeste liikuvuse ja lihasjõu säilitamiseks. Kui patsient on võimeline, alustatakse ka siirdumiste treenimist. (Jõeloo, 2008; Kirt jt, 2010) Teisel päeval pärast operatsiooni lisanduvad harjutused, mis suurendavad liigese liikuvust (puusa abduktsiooniharjutused) ja võib alustada istumise, seismise ja kõndimisega, sealjuures tuleb jälgida ettevaatusabinõusid. Siirdumisel tuleb jälgida, et opereeritud puusaliigeses ei toimuks aduktsiooni ega liigset painutust. Kõndimisel kasutatakse kõnniraami või karke. Kõnnitreening oleneb proteesi kinnituse viisist. Luutsemendiga kinnitatud proteesi puhul võib opereeritud jalale toetuda vastavalt patsiendi valulävele, kuid tsemendivaba proteesi korral ei ole soovitatav keha täisraskust kohe jalale kanda. Kõndimisel peab jälgima, et opereeritud puusaliigeses ei toimuks liigset välisrotatsiooni. (Jõeloo, 2008; Kirt jt, 2010) 10

11 Kolmandal päeval pärast operatsiooni jätkatakse siirdumiste treenimisega ja alustatakse kõnnitreeninguga treppidel. Treppidel kõndimisel peab kasutama karke ja nii trepist üles minnes kui ka alla tulles on oluline jälgida kõnnimustrit. Üles minnes peab järgmisele astmele astuma esmalt terve jalg, siis kargud ja alles siis opereeritud jalg ning alla minnes kargud, siis opereeritud jalg ja viimasena terve jalg. Tavaliselt viibib patsient statsionaarsel ravil 4 5 päeva. Kui patsiendil ei ole võimalik iseseisvalt kodus hakkama saada, saadetakse ta rehabilitatsioonikeskusesse. (Jõeloo, 2008; Kirt jt, 2010) Eestis on füsioteraapia teenust võimalik saada kas Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti rahastusega, kindlustuse rahastusega või omafinantseeringuga (FT teenus, 2017) aasta seisuga on Eestis 33 taastusraviasutust, millel on leping haigekassaga ja/või rehabilitatsiooniteenuse leping. Nendes asutustes pakutakse statsionaarset 13 ja/või ambulatoorset 14 taastusravi. 26 asutust pakuvad ka rehabilitatsiooniteenust ning 20 asutusel on olemas bassein. 33 taastusraviasutusest viis pakuvad kas tasulist ambulatoorset ja statsionaarset taastusravi või lihtsalt tasulisi protseduure. (Taastusravi asutused, 2012) 3.2 Edasine postoperatiivne füsioteraapia Pärast haiglast koju saamist on eesmärk kõnnifunktsiooni ja iseseisva siirdumiste taastamine, et patsient saaks hakata planeerima igapäevaelu juurde tagasi pöördumist. Selles staadiumis käib füsioteraapiliste tegevuste alla esmase taastusravietapi harjutuste jätkamine ja raskusastme tõstmine, kõnnitreening erinevatel pindadel, sirge jala tõsted, tuharalihaste harjutused, puusa abduktsiooniharjutused ja venitusharjutused. Kui teisel nädalal toimus kõnnitreening kahe karguga, siis olenevalt patsiendist toimub nädalal kõnnitreening ühe karguga nädalal on füsioteraapia peamine eesmärk saavutada ilma abivahenditeta kõndimine nii, et patsient ei lonkaks. (Kirt jt, 2010) aastal läbi viidud uuringust selgus, et postoperatiivne lonkamine sõltub rohkem puusaliigese painutamise ja sirutamise eest vastutavatest lihastest kui aduktsiooni- ja abduktsiooniliigutusi tegevatest lihastest. Uuringu käigus jälgiti 52 patsienti enne ja pärast puusaliigese endoproteesimist ning nende lihasjõudu mõõdeti dünamomeetriga 15. Uuringus jõuti järeldusele, et puusapainutamise ja -sirutamise eest vastutavate lihaste tugevus minimeerib 13 haigla-, haiglas e statsionaaris toimuv (nt ravi kohta) 14 ambulatooriumis vm raviasutuses toimuv, seal ravitav jne, nii et haige käib raviasutuses v arst tema juures kodus 15 jõumõõtur, riist jõu või jõumomendi mõõtmiseks 11

12 operatsioonijärgset lonkamist ning seega tuleks taastusravis pöörata erilist tähelepanu just nende lihaste tugevdamisele. (Brauner jt, 2013) Taastusravi võib lugeda edukaks, kui patsiendi lihasjõudlus ja kõnnifunktsioon taastub, on ära hoitud tüsistused ja patsient on võimeline iseseisvalt igapäevaelu juurde naasma. Edasine taastusravi ja füüsiline aktiivsus sõltub patsiendist. Kui patsiendil tekib tüsistusi, jätkatakse taastusraviga individuaalse kava alusel. Olenevalt patsiendist keskendutakse harjutustele, mis aitavad parandada lihasjõudlust, liigesliikuvust või närvitüsistusi jne. (Freimann jt, 2009; Kirt jt, 2010) Pärast kaheksat nädalat tuleb jätkata füsioteraapiliste harjutustega ja tõsta nende raskusastet, et lihased ei kaotaks oma jõudu, liiges ei muutuks jäigaks ning et ennetada valu. Kuigi ajalised kriteeriumid sõltuvad eelkõige patsiendi vanusest ja tema füüsilisest seisundist operatsiooni eel ja järel, paraneb lihasjõudlus ja liigese liikuvuse ulatus normaalsele tasemele keskmiselt kuue kuuga. Täielik taastumine võib võtta kuni kaks aastat. Edaspidi tuleb tõsta üldist füüsilist aktiivsust, et ära hoida kaalutõusu, sest iga liigne kilo koormab liigest ning kiirendab selle kulumist. (Endoproteesimine ja füsioteraapia, 2018; Freimann jt, 2009; Kirt jt, 2010) 12

13 4. VEEBILEHE LOOMINE Praktilise uurimistöö eesmärk oli luua usaldusväärne veebileht, kus on infot puusaliigese endoproteesimisest ja inimese operatsioonijärgsest igapäevaelust. Veebilehe eesmärk on anda inimestele võimalikult arusaadav ülevaade puusaliigese endoproteesimisest: puusaliigesest, puusaproteesidest, operatsioonist, tüsistustest ja füsioteraapiast. Veebilehe eesmärk ei ole informeerida inimesi sellest, miks operatsioone tehakse ja kuidas operatsiooniks valmistuda. Loodava veebilehe tegemist alustas töö autor (enne seda visualiseeris paberil) ja lõpetas Nimeks pani Puusaliigese endoproteesimine ning logona kasutas enda puusaproteesi röntgenpilti (vt joonis 3). Veebilehe koostamisel kasutati tasuta veebilehe loomise keskkonda Google Sites, kuna programmi keskkond on eestikeelne ja lehekülgede loomise protsess loogilisem kui mõnes teises keskkonnas. Lisaks on Google Sitesi lihtne ja mugav kasutada, kuna keskkond pidevalt salvestab tehtud tööd ning seega pole ohtu, et midagi näiteks tehniliste viperuste tõttu häviks. Joonis 3. Veebilehe avaleht Lehekülje kujundamisel ja materjali lisamisel lähtus autor nii leitud infost kui ka isiklikest kogemustest, et inimestel oleks võimalikult kerge veebilehelt vajalikku teavet leida. Iga teemat on illustreeritud kas piltide või videotega. Harjutuste illustreerimiseks kasutati GIF-vormingus pildifailide tegemiseks veebilehte Animated GIF Maker (imgflip.com). Peale veebilehe loomist tehti Puusaliigese endoproteesimise leht füsioterapeutidele tagasiside saamiseks lahti ja seejärel otsingumootoritega leitavaks Ametlikuks veebiaadressiks sai 13

14 4.1 Veebilehel olev info Esmalt pandi paika, millised võiksid olla veebilehel olevate peatükkide pealkirjad ning seejärel otsusati, millises järjekorras need peaksid olema, et veebilehe ülesehitus oleks loogiline. Autor lähtus lehekülje loomisel sellest, et alguses peaks inimene saama baasteadmised puusaliigesest ja endoproteesimisest. Peale seda on võimalik lugeda tüsistustest ja füsioteraapiast nii, et lugeja midagi ka aru saab. Peatükkide järjekord ja nimetused menüüribal vasakult paremale: Avaleht, Endoproteesimine, Tüsistused, Füsioteraapia ja selle alapeatükk Sportimine, Info igapäevaeluks ja selle alapeatükk Abivahendid ning viimasena Kasutatud materjalid (vt joonis 4). Joonis 4. Puusaproteesimise veebilehe menüüriba Arvestades, et veebilehe alamlehekülgede nimetused peavad olema lühikesed, siis menüüribal Avalehele, Endoproteesimisele, Info igapäevaelule ja Abivahenditele klõpsates avanevad lehed, mille nimetused ei vasta menüüribal olevate pealkirjadega. Sisulist erinevust pealkirjade vahel pole, pealkirjad on lehtede päistes pikemad ja selgitavamad kui menüüribal. Loodud pealkirjad on võimalikult lühikesed ja konkreetsed, et veebilehte külastav inimene näeks, millest tuleb juttu. Avalehel on kirjas, kellele see veebileht on mõeldud, mis on selle eesmärk ning millist infot lehel leidub (vt joonis 5). Lisaks on juhitud tähelepanu sellele, et veebilehel ei leidu teavet, kuidas operatsiooniks valmistuda. Avalehel on ka infot autori kohta ning selgitus, miks selline veebileht üldse tehti. 14

15 Joonis 5. Peatükk Avaleht Peatüki Endoproteesimine pealkiri lehe päises on Ülevaade puusaliigesest ja endoproteesimisest. Päise alla tumedama taustaga tekstiväljale on kirjutatud, millest selles peatükis juttu tuleb ning on lahti seletatud keerulisemad mõisted, mida peatükis on kasutatud (vt joonis 6). Antakse ülevaade puusaliigesest, endoproteesimisest, erinevatest proteesidest ning operatsioonist. Selleks on kasutatud infot, mille autor on käesoleva praktilise uurimistöö raames kogunud ja peatükis lahti kirjutanud. Joonis 6. Peatükk Endoproteesimine 15

16 Peatükis Tüsistused on päise alla lisatud tumeda taustaga tekstiväljal lühike sissejuhatus teemasse ning selgitatud raskemaid mõisteid. Suuremas kirjas on loetletud tüsistusele viitavad sümptomid ning soovitus võimaliku tüsistuse korral arstile pöörduda (vt joonis 7). Selles osas kirjeldatakse kõigepealt võimalikke operatsiooni käigus tekkivaid komplikatsioone, seejärel operatsioonijärgsel lähiperioodil ning viimasena operatsioonijärgsel kaugperioodil tekkida võivaid tüsistusi. Iga alapealkirja all on tüsistused täpploendiga esile toodud ning iga liigi jaoks on kirjutatud eraldiseisev lõik, milles on kirjeldatud, kuidas nimetatud tüsistust ära hoida. Peatüki sisu kattub infoga, mille autor on käesoleva uurimistöö esimeses pooles kogunud. Joonis 7. Peatükk Tüsistused Füsioteraapia peatükis on päise all tumedama taustaga tekstiväljal selgitatud, mis on füsioteraapia eesmärk ning miks peab pärast operatsiooni üldse füsioteraapiaga tegelema. Peatükk on jaotatud kaheks osaks Esmane postoperatiivne füsioteraapia ja Hiline postoperatiivne füsioteraapia. Mõlema alapeatüki all on esmalt esitatud, mis on selle staadiumi eesmärgid. Osas Esmane postoperatiivne füsioteraapia on kirjeldatud, mida tehakse operatsiooni päevast kuni kolmanda postoperatiivse päevani, et taastumine oleks võimalikult kiire. Esile on toodud haiglast koju lubamise kriteeriumid: patsient suudab ise voodisse minna ja voodist välja tulla (siirdumised), patsient suudab karkudega kõndida vähemalt 30 m, patsient oskab kõndida treppidel, patsient oskab iseseisvalt ja õigesti sooritada lihtsaid harjutusi, patsient on ettevaatusabinõudest teadlik, patsiendil on stabiilne üldseisud, ei esine haavapõletikku ja valu on ravimi kontrolli all (Kirt jt, 2010). 16

17 Osas Edasine postoperatiivne füsioteraapia selgitatakse, millised tegevused käivad selle staadiumi alla, millistele lihasgruppidele peaks kõige rohkem tähelepanu pöörama ning millal loetakse taastusravi edukaks. Lisaks on vastatud küsimusele, kuidas toimida pärast kaheksa nädala möödumist. Füsioteraapia peatükis antud info kattub uurimistöö esimeses pooles esitatud infoga, kuid on muudetud lugejasõbralikumaks. Füsioteraapia alapeatükis Sportimine on tumeda taustaga tekstiväljal esile toodud, kuidas ohutult harjutusi teha, milliseid tegevusi vältida ning kui tihti peab alguses harjutusi tegema. See peatükk on jaotatud neljaks Sport, Harjutused selili lamades, Harjutused kõhuli lamades ja Harjutused püsti seistes. Osas Sport on kirjeldatud, millised sportlikud tegevused on lubatud ning millised mitte. Näiteks on sobilikud mitte-põrutava iseloomuga sporditegevused nagu ujumine, kõndimine, rattasõit ning vältida tuleb põrutava iseloomuga sporditegevusi nagu jooksmine, hüpped ja erinevad pallimängud (Kirt jt, 2010). Peatükis Harjutused selili lamades on esitatud kokku üksteist harjutust, Harjutused kõhuli lamades neli ja Harjutused püsti seistes kümme. Tegevused on igas alaosas järjestatud kergematest raskemateni. Iga harjutuse juures on selgitus, kuidas neid sooritada ning kõrval on illustreeriv pilt või animatsioon, mis aitab harjutusest paremini aru saada (vt joonis 8). Harjutustena on kasutatud neid, mida veebilehe autor on ise teinud ning mida erinevad endoproteesimise järgsele taastumisele keskenduvad veebilehed ja infolehed on soovitanud. Joonis 8. Harjutuste selgitused koos GIF failidega Peatüki Info igapäevaeluks pealkiri päises on Informatsioon igapäevaeluks. Päise all tumeda taustaga tekstiväljal on välja toodud, milliseid igapäevategevusi vältida (näiteks üle 15 kg 17

18 raskuste tõstmist). Peatükk Informatsioon igapäevaeluks on alapealkirjadega jagatud seitsmeks osaks Kehaasendid, Kõndimine, Hügieen, Põletikust hoidumine, Sõidukiga sõitmine ja Reisimine. Osas Kehaasendid on kirjeldatud, millistes asendites on lubatud voodis magada ning milliseid asendeid vältida. Asendeid on illustreeritud piltidega (vt joonis 9). Lisaks on näidatud, kuidas õigesti istuda, milliseid asendeid istumisel vältida, milliseid ettevaatusabinõusid kasutada (näiteks potikõrgenduse kasutamine) ning lühidalt kirjeldatud, millal võib seksuaalelu taasalustada ja millistest asenditest hoiduda. Viimasena on selles osas näidatud, kuidas ohutult asju maast üles võtta. Joonis 9. Kehaasendid voodis Osas Kõndimine on selgitatud, kuidas kõndida karkudega tasasel pinnal ja treppidel. Lisaks on kirjas, kuidas kõndida libedal pinnal ning ennetada kukkumist. Nagu nimigi ütleb Hügieen, siis selles peatükis on esile toodud, kuidas ennast pesta, kui haav pole veel täielikult paranenud ja milliseid ettevaatusabinõusid pesemise ajal rakendada. Kirjeldatud on ka haavahooldust. Osas Põletikust hoidumine on inimesi hoiatatud, et mistahes kehapiirkonnas olev põletik võib levida proteesitud liigesesse ning põletikukahtluse korral peab kindlasti perearstiga konsulteerima. Samuti on selgitatud, kuidas puusaproteesi põletik tekib ja kuidas seda ravida. Järgmisena on osad Sõidukiga sõitmine ja Reisimine. Esimeses on täpselt kirjeldatud, kuidas pärast operatsiooni autosse istuda ja koju sõita ning millal võib autot juhtima hakata. Teises, 18

19 millal võib lennureisidele minna ning on hoiatatud, et protees võib lennujaamade turvakontrollis käivitada alarmi. Lisaks on antud juhiseid, mida teha, et turvakontrollist läbi minemisel ei tekiks probleeme. Info igapäevaeluks alalehel Abivahendid on päises pealkirjaks Abivahendite laenutused ja müük. Sellel lehel on tumeda taustaga tekstiväljal loetletud, milliseid abivahendeid tavaliselt puusaliigese endoproteesimise järel vajatakse. Esile on toodud viis firmat, mis üle-eestiliselt müüvad või laenutavad abivahendeid. Nendeks on ITAK OÜ, Tervise Abi OÜ, Invaabivahendid OÜ, Gadox AS ja Invaru OÜ. Iga firma juures on link nende kodulehele. Lisaks on iga firma all kirjas, millistes linnades nende kauplused asuvad ning iga kaupluse lahtiolekuajad, telefoninumber, e-post ja aadress. Peatükis Kasutatud materjalid on kirjas kõik allikad, kust loodud veebilehel olev info on võetud. Veebilehel olevate piltide, mis ei ole autori erakogust võetud, all on lingid piltide originaalidele käesoleval hetkel ( ). Veebilehe jaluses on kirjas, et tegemist on Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi aasta praktilise uurimistööga ning kes on veebilehe üle vaadanud. 4.2 Tagasiside juhendajalt ja kaasjuhendajatelt Kõigepealt anti esimene versioon veebilehest juhendajale ja kaasjuhendajatele vaatamiseks. Juhendaja märkis ära kirjavead ja kohad, kus võiks olla parem sõnastus. Lisaks soovitas ta lisada keeruliste sõnade jaoks eraldi peatüki. Eraldi peatükki autor ei teinud, kuid raskeid sõnu sisaldavate peatükkide päiste alla lisas sõnadele definitsioonid. Selgitused on kirjas peatükkides Endoproteesimine ja Tüsistused. Juhendaja arvates sai juhendatav veebilehe loomisega hästi hakkama, valides keskkonna, millega suutis oma kogemusi arvesse võttes hakkama saada. Veebilehe ülesehitus on loogiline, informatsioon on arusaadav ja visuaalne väljanägemine on meeldiv. Juhendajale meeldis, et juhendatav on harjutuste illustreerimiseks kasutanud enda pilte. Kaasjuhendajad pöörasid tähelepanu rohkem faktivigadele. Peatükis Tüsistused parandati ära joonis keelatud asenditest, sest puusa painutamine üle 90 oli valesti kujutatud. Peatükis Sportimine oli esialgu kirjutatud nõrga ja tugeva mõjuga treeningud, mis pärast tagasiside saamist parandati ära põrutava ja mitte-põrutava iseloomuga treeninguteks. Samas peatükis oli alul kirjas, et hoiduda tuleb jalgade väänetest, kuid see asendati hiljem traumaohtlike spordialadega, sest see on üldistavam ja jalgade väänded juhtuvad just sellistel spordialadel. 19

20 Joonis parandati ära ka peatükis Endoproteesimine. Sellel joonisel oli kujutatud puusaliigese kolmesuunalist liikumist ning algselt oli tasapindade asemel kirjas teljed. Kaasjuhendaja Lisette Tõnutare soovitas harjutuste kirjeldused muuta lühemaks ning lisada korduste ja seeriate arvud. Harjutuste kirjeldusi oluliselt lühemaks ei muudetud, sest autori arvates tuleb harjutusi kirjeldada igaks juhuks võimalikult täpselt. Harjutuste juurde korduste ja seeriate arve ei lisatud, sest see on individuaalne ja tuleb konsulteerida füsioterapeudiga. Päise alla lisati info selle kohta, kui tihti ja kui palju tuleb harjutusi alguses teha. Harjutusi tuleb alguses sooritada iga päev 2 3 korda (iga harjutust 5 15 korda ja korraga 3 4 harjutuste seeriat) ning hiljem tuleb harjutuste raskusastet järk-järgult suurendada (Freimann jt, 2009; Lepjoškina ja Tutt, 2015). Lisaks soovitas kaasjuhendaja märkida, et kuigi veebileht on informatiivne, ei saa see olla põhimaterjal, mida taastumisel kasutada, kuna see ei võta arvesse indiviidi eripärasid. Jaan Lutsu (kaasjuhendaja) arvates on veebileht väga viisakas ning Lisette Tõnutare arvates on veebilehe kasulikkus lisamaterjalina kirurgi ja füsioterapeudi juhistele õigustatud ning peatükk Info igapäevaeluks väga hea. 4.3 Tagasisideküsimustiku analüüs Praktilise uurimistöö autor tegi veebilehel muudatusi, millele juhendaja ja kaasjuhendajad tähelepanu pöörasid. Peale seda koostas tagasisideküsitluse Google Formsis (vt lisa 1), kuhu lisas loodud veebilehe lingi. Tagasisideküsimustikuga taheti teada saada: a) kas peatükkide sisu vastab ootustele; b) kas veebileht on visuaalselt meeldiv; c) kas tuleb välja veebilehe kasulikkus; d) kas informatsioon on õige. Küsimustikus küsiti veel füsioterapeudi nime ja töökohta ning küsimustiku lõpus oli võimalik lisakommentaare anda. Valminud ankeet saadeti kaasjuhendajatele, et neil oleks võimalik see edastada oma kolleegidele Tartu Tervisekliinikus, spetsialistidele ja kursusekaaslastele. Autor saatis küsimustiku ühele Tartu Lastekliiniku füsioterapeudile, kelle juures oli käinud. Autori juhendaja saatis tagasisideküsimustiku Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi (JPG) vilistlasele, kes õpib füsioterapeudiks. Küsimustik oli avatud Kokku vastas küsimustikule kolm füsioterapeuti üks SA TÜK Lastekliinikust, teine Tartu Ülikooli Kliinikumist ja kolmas oli JPG vilistlane. Füsioterapeudid Lastekliinikust ja Ülikooli 20

21 Kliinikust soovisid jääda anonüümseteks, kuid õppiv füsioterapeut Uku Pärn lubas oma nime kasutada. Uuringus osalenud füsioterapeudid vastasid kõik küsimusele Kas peatükkide sisu vastab ootustele? Kui ei, siis mida lisada/kuidas parandada? jaatavalt. Lastekliiniku füsioterapeudi arvates vastab peatükkide sisu teemale, Uku Pärna arvates vastab ootustele ning Ülikooli Kliinikumi füsioterapeudi arvates on peatükkide sisu loogiline ja arusaadav. Nii Lastekliiniku kui Ülikooli Kliinikumi füsioterapeudid leidsid, et veebileht on visuaalselt meeldiv. Lastekliiniku füsioterapeut lisas, et veebilehte on hea jälgida ja lugeda. Teine füsioterapeut märkis, et veebileht töötab üsna kenasti ka mobiiliversioonis. Uku Pärna arvates jätab veebileht veidi esitluse mulje, kuid ei arva, et see ilmtingimata halb oleks. Esitluse mulje võib tähendada, et veebileht n-ö müüb lugejale kirjas olevat informatsiooni ning see on hea, kuna seda loodud veebileht peabki tegema. Lastekliiniku ja Ülikooli Kliiniku füsioterapeudid rõhutasid loodud veebilehe kasulikkust. Uku Pärn vastas järgmiselt: "Kui tahta, et veebileht päriselt soovitud kontingendini jõuaks, peaks ilmselt tegema koostööd vastavate haiglate ja arstidega, kes saavad info patsiendini viia. Vajadusel kindlasti lasta neil oma suva järgi muutusi teha. Nooremapoolne patsient saab selle kõik ka inglise keeles kätte ja vanemate probleem on vähene arvuti kasutamine, mistõttu lehe huvigrupp on väga väike. Seetõttu peab palju vaeva nägema, et lehest oleks suurem kasu. Võimalusel võiks kindlasti olla ka mingi brošüür, kus on kokkuvõttev info ja edasi suunamine lehele ning mille arst või füsioterapeut patsiendile annab." Autor nõustub sellega, et koostööd tuleks teha haiglate ja arstidega ning brošüüri idee on hea. Samas arvab autor, et põhjaliku eestikeelse info olemasolu tuleb ikkagi pigem kasuks kui kahjuks. Küsimuse Kas informatsioon on õige? Kui ei, siis palun tooge välja vigased kohad! vastusesse märkis Uku Pärn, et info on adekvaatne, stiililt suurepärane ja patsiendile kergesti mõistetav. Lastekliiniku füsioterapeut kirjutas, et õige on adduktsioon ja mitte aduktsioon, kuid autor leidis, et õige on ikkagi viimane. Füsioterapeut Ülikooli Kliinikumist vastas küsimusele järgmiselt: Füsioteraapia peatüki all on mainitud sõna rehabilitatsioonikeskus, mille asemel kasutaks pigem "edasine taastusravi". Harjutuste juures võiks olla mainitud, millal võib teatud harjutusi tegema hakata (nt tasakaaluharjutused) ning kumma jalaga neid sooritama peaks (koormuse piirangu perioodil ei või seistes täisraskust opereeritud jalale kanda). Hea, et treppidel kõndi on lühidalt ja konkreetselt kirjeldatud, kuid võiks mainida, et liikumine toimub astme haaval (juurdevõtusammuga). Karkude kasutamise periood on muidugi täiesti individuaalne, kuid keskmiselt tuleks kaht küünarkarku kasutada peale operatsiooni 6 8 nädalat. 21

22 Eeltoodust lähtudes lisas veebilehe autor rehabilitatsioonikeskuse järele sulgudesse taastusravikeskus, kus toimub edasine statsionaarne taastusravi. Lisaks peatüki Info igapäevaeluks osa Kõndimine juurde, et karkudega kõndimine toimub juurdevõtusammuga ning treppidel liikumine üks aste korraga. Kuigi peatükis Füsioteraapia on kirjeldatud karkude kasutamise aeg, siis autor lisas selle osa ka Kõndimine peatüki juurde. Peatüki Sportimine päise alla lisati, et harjutusi tuleb teha mõlema jalaga ning osa Harjutused püsti seistes pealkirja alla, millal võib tsementeeritud ja tsemendivaba proteesi korral harjutusi tegema hakata. Lisakommentaarides märkis Lastekliiniku füsioterapeut, et peatükk Füsioteraapia on hästi kirjutatud. Tartu Ülikooli füsioterapeut lisas: Põletik on iseenesest üks ja väga tähtis paranemisprotsessi osa, igasuguse vigastuse paranemine algab põletiku tekkega, nii ka pärast operatsiooni, kuid infektsiooni teke on patoloogiline ning vajab vältimist. Lihtsalt märkuseks, kuna on kasutatud palju sõna põletik, kuid tegelikult on selle all vist infektsiooni mõeldud. Sellest lähtudes lisas autor osa Põletikust hoidumine juurde järgmise: Igasuguse vigastuse paranemine algab põletiku tekkega, kuid siin on põletiku all mõeldud infektsiooni. Infektsiooni teke on patoloogiline ning vajab vältimist. Uku Pärn märkis oma tagasisides: "Enda tagasihoidliku kogemuse põhjal võin öelda, et suur hulk patsiente ei taha liiga palju infot ja neile sobiks nt brošüüri kujul kokkuvõte enam kui küll. Sellele osale, kes natuke püüdlikumad ja asjast rohkem huvitatud, neile oleks kindlasti väga hästi kokkuvõttev ja seletav see lehekülg. Minu jaoks jääb küsimus, kuidas lehekülg jõuab huvigrupini." Autor nõustub sellega, et paljud inimesed ei viitsi lugeda nii palju infot ja nende jaoks on üldistavad infovoldikud juba olemas. Käesolev veebileht sobibki rohkem neile, kes soovivad põhjalikumat ülevaadet. Küsimusele Kuidas lehekülg jõuab huvigrupini? autoril kindlat vastust ei ole. Autor on jaganud veebilehte mitmete füsioterapeutidega, kuid ei saa garanteerida, et keegi seda reaalselt oma patsientidele soovitama või kasutama hakkab. Veebilehe URLi (aadressi) avaldamise soov, st et lehekülg puusaproteesimine oleks otsingumooritest leitav, on Google ile tehtud, kuid jällegi ei saa olla kindel, et loodud veebileht Google i veebilehtede registrisse/loendisse lisatakse. Autori eesmärk oli praktilise uurimistöö raames valmis teha veebileht. See, kuidas veebilehte populariseerida, nõuab täiendavat lisatööd. 4.4 Järeldused ja hinnangud Tööd alustades seadis autor endale järgmised ülesanded leida ja anda edasi kasulikku infot selle kohta, mida puusaliigese endoproteesimine endast kujutab, millised on võimalikud 22

23 tüsistused, mida kujutab endast füsioteraapia ja kuidas käituda igapäevaelus pärast operatsiooni. Leitud infot kasutades soovis autor teha usaldusväärse veebilehe, mis keskenduks põhjalikult puusaliigese endoproteesimisele ja sellejärgsele taastumisele. Autori arvates suutis ta praktilise uurimistöö teooriaosas piisavalt täpselt kirjeldada puusaliigese endoproteesimisega seotud infot ning operatsioonijärgset füsioteraapiat. Töö esimeses osas kirja pandud ja leitud materjali sai autor lihtsustatud kujul kajastada oma veebilehel. Praktilise osa jaoks kogutud ja lisatud lisainfo peatükkide Sportimine, Info igapäevaeluks ja Abivahendid jaoks osutus autori meelest kasulikuks. Mainitud infot ei ole esitatud praktilise uurimistöö kirjalikus versioonis. Kõik need punktid, mida autor veebilehel soovis esitada, said esitatud. Seega suutis autor anda veebilehel kasulikku ja põhjalikku infot. Kuna nii juhendaja, kaasjuhendajate kui ka tagasisideküsitluses osalenud füsioterapeutide märgitud kohad on parandatud, võib tagasisides saadud vastustest järeldada, et valminud veebilehel olevate peatükkide sisu vastab tagasisidet andnud spetsialistide ootustele, veebileht on tagasiside põhjal visuaalselt meeldiv ja veebilehel esitatud informatsioonis ei ole faktivigu. Järelikult jõudis autor püstitatud eesmärgini luua usaldusväärne veebileht. Autor on jõudnud ka järeldusele, et uuringu valim oli põhjaliku uuringu jaoks liiga väike. Autor oleks võinud praktilise uurimistöö tegemist alustada varem, et hiljem oleks tagasisideküsimustik saanud rohkem lahti olla. Võib-olla oleks siis rohkem füsioterapeute tagasisidet andnud ja veebilehe usaldusväärsus oleks seega tõusnud. 23

24 KOKKUVÕTE Puusaliigese endoproteesimine on operatsioon, mis aitab parandada paljude inimeste igapäevaelu, kuid nagu iga suure operatsiooniga, kaasnevad ka puusaliigese endoproteesimisega tüsistused ja ohud, mida saab õigesti käitudes ära hoida. Praktilise uurimistöö käigus tutvuti puusaliigese ehituse ja funktsioonidega ning erinevate puusaliigese endoproteesimisega seonduvate teemadega: endoproteesimine, proteeside komponendid ja materjalid ning operatsioon. Tutvuti erinevate tüsistustega, mis võivad tekkida operatsiooni käigus ja operatsioonijärgsel lähi- ja kaugperioodil. Lisaks anti ülevaade operatsioonijärgsest füsioteraapiast miks on see vajalik ja milliste lihaste tugevusele tähelepanu pöörata. Töö käigus valmis usaldusväärne veebileht, kus leidub informatsiooni puusaliigese, puusaliigese endoproteesimise ja füsioteraapia kohta. Veebilehelt on võimalik leida jalalihaseid tugevdavaid harjutusi, mida inimesed saavad kasutada nii taastumisperioodil kui ka edaspidises elus. Samuti on lehel abistavat infot igapäevaeluks. Loodud veebilehe on üle vaadanud ja kontrollinud füsioterapeudid. Töö aitab inimestel rohkem teada saada puusaliigese endoproteesimisest ja operatsioonijärgsest elust. Kuigi veebileht annab infot puusaliigese endoproteesimisest ja operatsioonijärgsest taastumisest, ei tohi taastumisel toetuda vaid sellel lehel olevale infole. Kindlasti tuleb konsulteerida arstide ja füsioterapeutidega, sest iga inimese taastumine on individuaalne. Käesolevat praktilist uurimistööd jätkuks võiks otsida infot selle kohta, miks üldse puusaliigese endoproteesimisi tehakse ja kuidas operatsiooniks valmistuda. Leitud infot saaks lisada juba valminud veebilehele ning see muudaks veebilehe veelgi kasulikumaks. Kindlasti võiks keegi keskenduda sellele, kuidas veebilehte populariseerida. Nagu Uku Pärn soovitas, tuleks koostööd teha ka erinevate arstide ja füsioterapeutidega, kes saaksid veebilehte patsientidele soovitada ja seda vajadusel muuta. Samuti võiks veebilehe jaoks kirjutada koodi, et see ei oleks enam Google Sitesist sõltuv. 24

25 ABSTRACT This research paper has been written on the topic Total Hip Replacement Website by Keitlyn Kruus. The aim of the research was to make a trustworthy website dedicated to total hip replacements and the postoperative recovery process. This paper consists of four chapters. The first chapter of the paper gives an overview of the anatomy of the hip joint, total hip replacement, different types of hip prosthetics and a short description of the surgery. The second chapter provides an overview of the possible complications that may occur during and after the operation. The third chapter of the paper describes the postoperative physiotherapy. The last chapter gives an overview of how the website was made and analyses a survey conducted among physiotherapists at Children's Clinic of Tartu University Hospital and Tartu University Hospital from to Uku Pärn, who is studying physiotherapy, also took part in the survey. The survey revealed that the three participating physiotherapists found the website to meet their expectations. The survey also revealed that the website is aesthetically pleasing and generally useful. The physiotherapist also confirmed that the information on the website is correct and therefore, it could be concluded that the author reached her goal of making a trustworthy website. 25

26 KASUTATUD MATERJALID Bandholm, Thomas ja Kehlet, Henrik Physiotherapy Exercise After Fast-Track Total Hip and Knee Arthroplasty: Time for Reconsideration?. National Center for Biotechnology information. Kättesaadav: ( ). Bonesmart Possible Hip Replacement Surgery Complications. Knee Replacement & Hip Replacement Patient Advocacy & Online Community. Kättesaadav: ( ). Brauner jt = Brauner, Torsten, Stefan Grau, Thomas Horstmann, Rico Listringhaus, Annegret Mündermann Minimizing Preoperative and Postoperative Limping in Patients After Total Hip Arthroplasty: Relevance of Hip Muscle Strenght and Endurance. Lippincott Williams & Wilkins. National Center for Biotechnology information. Kättesaadav: ( ). Endoproteesimine ja füsioteraapia Põhja-Eesti Taastusravikeskus. Kättesaadav: ( ). Erens, Greg Complications of total hip arthoplasty. UpToDate. Kättesaadav: ( ). Fischer, Stuart ja Foran, Jared Total Hip Replacement. Orthoinfo. Kättesaadav: ( ). Freimann jt = Freimann, Jane, Tiit Haviko, Margus Kelk, Annelii Nikitina Puusaliigese endoproteesimine: patsiendi juhendmaterjal. Tallinn: Lege Artis. FT teenus Eesti Füsioterapeutide Liit. Kättesaadav: ( ). Hansen, Erik Total Hip Replacement Surgery Risks and Complications. Arthris-Health. Kättesaadav: ( ). Health at a Glance OECD Indicators. Kättesaadav: ilibrary.org/sites/health_glance-2011-en/04/07/g html?itemId=/content/chapter/health_glance en&_csp_=dd6d08c620cce62961bb f4ab5. ( ). 26

27 Health at a Glance OECD Indicators. Kättesaadav: Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017/hip- replacement-surgery-2015-or-nearest-year_health_glance-2017-graph165- en#.wpvapejfjpy#page1. ( ). Ilves jt= Ilves, Pilvi, Kaur Kirjanen, Aare Märtson, Pirja Sarap Puusaliigese endoproteesimise radiodiagnostilisi aspekte ja püsivuse hindamise esmased tulemused. Eesti Arst. Kättesaadav: ( ). Jõeloo, Anneli Kõnni kinemaatilised näitajad enne ja kuus kuud pärast ühepoolset puusaliigese endoproteesimist: magistritöö liikumis- ja sporditeaduste erialal. Tartu: Tartu Ülikooli kehakultuuri spordibioloogia ja füsioloogia instituut. Kirt jt = Kirt, Kelly, Liina Latt, Piret Laur, Annelii Nikitina, Aira Saar, Eve Sooba Puusa- ja põlveliigese endoproteesimise järgne taastusravijuhis. Tallinn: Eesti Taastusarstide Selts. Kruus, Keitlyn Näited keelatud liigutuste ja harjutuste kohta. Tartu: Erakogu. Lepjoškina, Natalja ja Tutt, Ants Infovoldik: puusaliigese endoproteesimise järgne taastumine. SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla. Kättesaadav: rgne_taastumine.pdf. ( ). Lorents, Allan Anatoomia ja füsioloogia massööridele. Kättesaadav: ( ). Märtson, Aare Ortopeedia. Eesti Arst. Kättesaadav: ( ). Puusaliigese asendamine proteesiga Kirurgiakliinik. Kättesaadav: ( ). Puusaliigese endoproteesimine Kirurgiakliinik. Kättesaadav: ( ). Pürg, Katrin Taastusravi puusaoperatsiooni järel. Terviseleht nr jaanuar. Kättesaadav: ( ). 27

28 Schmidler, Cindy Hip Anatomy, Function and Common Problems. HealthPages.org. Kättesaadav: ( ). Taastusravi asutused Eesti Taastusarstide Selts. Kättesaadav: ( ). 28

29 LISAD Lisa 1. Ankeetküsitluse küsimused Puusaliigese endoproteesimise veebileht Tere! Olen Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 11.d klassi õpilane Keitlyn Kruus ning teen oma uurimispraktilise töö teemal "Puusaliigese endoproteesimise veebileht". Alljärgnevas küsitluses palun Teil avaldada oma arvamust valminud veebilehe kohta. Tagasisideküsitlus koosneb avatud küsimustest, millele järgneb tühi tekstiala, kuhu palun Teil kirjutada vabas vormis oma arvamused ja kommentaarid. Mulle on väga tähtis, et valminud veebileht oleks usaldusväärne (st et ei esineks faktivigu). Vastuseid kasutan vaid oma uurimistöös. Aitäh! Veebilehe aadress on: Teie kontaktandmed (nimi ja töökoht).. Kas Teile sobib, kui lisan Teie nime veebilehele? ("Selle veebilehe on heaks kiitnud" / "Selle veebilehe on üle vaadanud" juurde) Jah, võite mu nime veebilehele lisada Ei, soovin jääda anonüümseks (siis kasutan vaid Teie töökohta) Kas peatükkide sisu vastab ootustele? Kui ei, siis mida lisada/kuidas parandada?. Kas veebileht on visuaalselt meeldiv? Kui ei, siis kuidas muuta meeldivamaks?. Kas tuleb välja veebilehe kasulikkus? Kui ei, siis miks?. Kas informatsioon on õige? Kui ei, siis palun tooge välja vigased kohad!. Lisakommentaarid. 29

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amputation Bakalaureusetöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja:

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt meestel

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades The implementation opportunities of stretching exercises

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd Omal jõul HARJUTUSED alajäsemetele TALLINNA REUMAÜHENDUS 2010 Igale inimesele on antud üks kord olla noor, kuid ta ise valib aja selle jaoks Omal jõul on võimlemisharjutuste komplekt reumatoloogilistele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad - meeskonnatöö Lagle Lehes SA TÜK Kõrvakliinik OÜ Ortodontiakeskus Tallinn 2016 Mis on müofunktsionaalsed puuded? Suu-näopiirkonna välimiste (miimilised

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem