Keemiakaitseülikond Kasutusjuhend AlphaTec LIGHT FREEFLOW EN 943

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Keemiakaitseülikond Kasutusjuhend AlphaTec LIGHT FREEFLOW EN 943"

Väljavõte

1 Keemiakaitseülikond Kasutusjuhend AlphaTec LIGHT FREEFLOW EN 943

2 SISUKORD 1. Ohutuspõhimõtted Juhendis kasutatud ikoonide selgitus Ülikondade tabelis kasutatud piktogrammide selgitus Ülikonna kirjeldus Heakskiidud Euroopa ELi tüübikinnitus Õhuvarustus Õhuvoolik Õige kasutamine Kasutusotstarve Piirangud kasutamisel Kasutustemperatuur Enne kasutamist Selgapanek Freeflow ülikond Kasutamine Pärast kasutamist Esialgne saasteainetest puhastamine Ülikonna seljast võtmine Lõplik saasteainetest puhastamine Hoiustamine Hoiustamistingimused Hoiustamisviisid Kõlblikkusaeg Ülikonna kokkuvoltimine Hooldus Hooldusgraafik Ülikonna visuaalne kontroll Gaasikindluse, õhuvoolu ja vile kontroll Standardile ISO vastava gaasikindluse kontroll Õhuvoolu kontroll Vile kontroll...17

3 9.4 Puhastamine Käsipesu Masinpesu Tõmblukk Toimimine Hooldus Bajonettrõngas Toimimine Hooldus Kinnaste vahetamine Kummimanseti vahetamine Ülerõhuklapi kummimembraani vahetamine Paikamine Ülikonna markeerimine Kasutusest kõrvaldamine Kasutamise lõpetamine Tehnilised andmed Ülikonna suurused Ülikonna kaal Ülikonna värvus Freeflow süsteem Materjalid Õmbluste tüübid ja kinnitused Varuosade ja tarvikute loend ELi tüübikinnituse andmed Garantii...36 SISUKORD

4

5 1. Ohutuspõhimõtted See kasutusjuhend kehtib ainult AlphaTec LIGHT FREEFLOW* kohta. Ülikonda tohivad kasutada ainult väljaõppinud töötajad, kes on tutvunud selle kasutusjuhendiga. Kasutage ülikonda ainult käesolevas juhendis määratletud otstarbel. Ärge kasutage kahjustatud või mittetäielikku ülikonda ja ärge muutke seda. Parandamisel ja hooldamisel kasutage ainult algupäraseid AlphaTec (TRELLCHEM ) varuosi, vastasel juhul võib see toimida puudulikult. 1.1 Juhendis kasutatud ikoonide selgitus Selles juhendis kasutatakse järgmisi ikoone, et juhtida kasutaja tähelepanu olukordadele või toimingutele, mis nõuavad erilist hoolikust vältimaks ohtu kasutajale, ülikonnale või keskkonnale. OHT Viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mis võib lõppeda surma või tõsise vigastusega, kui seda ei väldita. HOIATUS Viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mis võib lõppeda füüsiliste vigastustega või kahjustada toodet või keskkonda, kui seda ei väldita. MÄRKUS Viitab täiendavale teabele selle kohta, kuidas ülikonda kasutada. * Varasemalt tuntud kui TRELLCHEM Light Freeflow. 5

6 1.2 Ülikondade tabelis kasutatud piktogrammide selgitus Ülikond omab ELi tüübikinnitust ja see vastab isikukaitsevahendeid käsitlevale Euroopa Liidu määrusele 2016/425 isikukaitsevahendite kohta. Keemiakaitseülikond kuulub vastavalt määrusele kategooriasse III ja toodete kontrollimise eest vastutava teavitatud asutuse number on on SGS Fimko Oy. See kasutusjuhend tuleb läbi lugeda. Ülikond pakub keemilist kaitset. Ülikond pakub kaitset nakkusohtlike ainete eest (EN 14126). Ülikonna suurus (vt peatükk 11.1) Ülikond pakub kaitset radioaktiivsete osakeste eest (EN ). 6

7 2. Ülikonna kirjeldus AlphaTec LIGHT FREEFLOW on Gaasikindel keemiakaitseülikond, tüüp 1c Ette nähtud kasutamiseks välise õhuvarustusega, st õhuvoolikuga. (Mitte kasutada maski või suruõhuhingamisaparaadiga.) Ühekihiline, st lisakatet pole vaja Korduskasutatav Ülikonna varustusse kuuluvad: Integreeritud sokid või kinnitatud turvasaapad Vahetatavad kindad Freeflow süsteem Iga ülikonnaga koos tarnitakse järgmised tarvikud: Puuvillased aluskindad Silikooniga kaetud pealissokid, kui on tegemist integreeritud sokkidega ülikonnaga Tõmbluku ja bajonettrõnga hoolduskomplekt Täiendav ohutuslukusti bajonettkinnitusele Riidepuu Must plastkott Kasutusjuhend AlphaTec LIGHT FREEFLOW on ette nähtud kasutamiseks ilma kiivrita või MSA Super V-Gard tüüpi tööstusliku kiivriga. Kiivrit kasutades veenduge, et kiivri nokk ei oleks töö ajal otseses kontaktis ülikonna visiiriga. See võib takistada õhuvoolu ja põhjustada hingamistsoonis süsinikdioksiidi taseme tõusu. Ülikonda tuleb kanda koos turvasaabastega, kui tegemist on sokkidega versiooniga. Lisateavet materjalide, osade ja tarvikute kohta vt peatükis 11. 7

8 3. Heakskiidud 3.1 Euroopa ELi tüübikinnitus AlphaTec LIGHT FREEFLOW omab CE-märgist ja ELi tüübikinnitust vastavalt isikukaitsevahendeid käsitlevale EL-i määrusele 2016/425 ja järgmistele Euroopa standarditele: EN 943 1:2015 ja EN 943 1/FprA1:2018 EN 14126:2003 kaitse nakkuslike ainete eest EN :2016 ja A1:2018 radioaktiivsete osakeste kaitse EN :2008 antistaatiline ülikonna materjal AlphaTec LIGHT FREEFLOW on testitud ja heaks kiidetud teavitatud asutuse nr 0200 poolt; FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Bröndby, Denmark. Link EL vastavusdeklaratsioonide lehele Ansell Protective Productsi veebilehel: Standardid, millele keemiakaitseülikond vastab, on märgitud sildile ülikonna sees. 8

9 3.2 Õhuvarustus Õhuvarustussüsteemi, nii teisaldatava kui statsionaarse, töörõhk peab olema minimaalselt 3 baari ja maksimaalselt 6 baari. Õhk peab vastama hingatava õhu nõuetele vastavalt standarditele EN ja EN Õhuvoolik Suruõhuvarustus peab vastama standarditele EN (asendab standardit EN 270:1994) või EN (asendab standardit EN 139). Pikkus: 5 30 meetrit. Vajaliku kogupikkuse saavutamiseks tohib üksteise otsa ühendada maksimaalselt 3 eraldi voolikut, kasutades CEJN kiirliitmikke. Lubatud voolikud on hingatava õhu voolikud sisediameetriga 10 mm, nagu Factair SAH seeria ja North A

10 4. Õige kasutamine 4.1 Kasutusotstarve Ülikond kaitseb gaasi, vedeliku, aerosooli või tahkel kujul esinevate kemikaalide eest. See kaitseb ka nakkusohtlike ainete, sh bakterite, viiruste ja seente ning radioaktiivsete osakeste eest. 4.2 Piirangud kasutamisel Vältige ülemäärast kuumust ja lahtist tuld. Ülikond ei ole mõeldud kasutamiseks tulekahju kustutamisel. Ülikond ei kaitse kiirguse, sh alfa-, beeta-, gamma- või röntgenkiirguse eest. Vältige plahvatusohtlikku keskkonda 4.3 Kasutustemperatuur - 40 C kuni +65 C Lühiajaline kasutamine kõrgemal või madalamal temperatuuril on võimalik, kuid kasutaja kuumastressi/põletuste ja külmakahjustuste suhtes tuleb olla väga tähelepanelik. Enamikku kaitseülikonna või selle üksikute osade omadusi aurude suhtes ei ole võimalik kasutuskohal kasutaja poolt testida. 10

11 5. Enne kasutamist Enne kasutamist veenduge, et: Ülikond on läbinud rõhutesti/lekkekindel ja kahjustamata (vt peatükk 9) Hingatava õhu allikas on kindlaksmääratud rõhuvahemikus 3 6 baari Ülikonnas on tagatud minimaalne õhuvool 220 l/min. Ülikond ja kindad on õiges suuruses (vt peatükk 11.1) Uduvastane visiir või uduvastane geel on kantud ülikonna visiiri siseküljele (vt peatükk 11.6) Kandke olukorrale vastavat alusriietust, nt tuletõrjevormi või tulekindlat varustust. Külma ilma puhul või ohu korral puutuda kokku külmade kemikaalidega kandke sooja alusriietust. Ärge kunagi kasutage ülikonda, mis ei ole läbinud rõhutesti või on kahjustatud. 5.1 Selgapanek Freeflow ülikond Alati peab olema abiline, kes teid riietumisel aitab ning proovige leida seismiseks puhas koht. 1) (Istuge toolile) Pange mõlemad jalad ülikonna säärtesse ning integreeritud sokkidesse või saabastesse. 2) Integreeritud sokkide puhul tõmmake peale silikoonsokid ja seejärel turvasaapad. 3) Pange kiiver pähe. 4) (Tõuske püsti) Reguleerige ja kinnitage sisemine vöörihm ümber vöö. 5) Ühendage suruõhuvoolik kompressoriga, nii et ülikond saab õhuga varustatud. 6) Tõmmake kätte aluskindad. Sisestage parem käsi paremasse käisesse ja kindasse. 7) Tõmmake kapuuts pähe. 8) Sisestage vasak käsi vasakusse käisesse ja kindasse. 9) Sulgege tõmblukk ja voltige pritsmekaitse selle peale. Tõmmake tõmblukku otse, kasutades mõlemat kätt. Ärge kasutage kunagi jõudu! Kui see kiilub kinni, tõmmake ettevaatlikult tagasi ja proovige uuesti. Veenduge, et tõmblukk on lõpuni kinni. Käsitsege tõmblukku ettevaatlikult. Kahjustatud tõmblukk võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. 11

12 6. Kasutamine Kasutamise ajal veenduge, et: Kokkupuude kemikaalidega oleks minimaalne Vahetu kokkupuude kemikaalidega oleks võimalusel välditud 7. Pärast kasutamist 7.1 Esialgne saasteainetest puhastamine Pärast viibimist ohtlikus keskkonnas tuleb ülikond enne seljast võtmist saasteainetest puhastada, et vältida kasutaja kokkupuudet saastega. Veenduge, et teil on saasteainetest puhastamisel abiline. Abiline peab samuti kandma sobivat kaitseriietust ja vajadusel hingamiskaitsevahendit. Loputage ülikonda rohke veega, eelistatult koos lisatud pesuainega. 7.2 Ülikonna seljast võtmine Kui ülikond on saasteainetest puhastatud, võtke see seljast ülalpool kirjeldatud riietumisele vastupidises järjekorras ja laske kellelgi ennast aidata. 7.3 Lõplik saasteainetest puhastamine Kui esialgne saasteainetest puhastamine ei ole piisav, on vajalik teistkordne puhastamine. Saastunud ülikonda käsitsedes kasutage kaitseriietust/varustust. Happelistest ja leeliselistest kemikaalidest saab puhastada suure hulga veega. Ülikond on puhas, kui loputusvee ph on 7. Anorgaanilistest kemikaalidest saab tihti puhastada suure hulga veega, millele on lisatud pesuainet. Lenduvad kemikaalid saab ülikonnast välja tuulutada. Riputage täielikult avatud tõmblukuga ülikond õue või hästi ventileeritavasse ruumi. Kontrollige, kas õhk sisaldab kemikaalide jääke, kasutades lihtsat gaasidetektorit. Keemilisi ründeaineid (CWA) saab deaktiveerida, kasutades nt kaltsiumhüpokloriti 30%-list vesilahust. Selliste kemikaalide puhul nagu õli/nafta ja teised orgaanilised kemikaalid võib vaja minna spetsiaalseid puhastusaineid. Erinevates riikides ja piirkondades on saadaval erinevat tüüpi aineid. Võtke ühendust kohaliku tarnijaga. Bioloogilistest saasteainetest (st bakterid, viirused) saab puhastada, kasutades nt vesinikperoksiidi 3%-list vesilahust või muid sarnaseid desinfitseerijaid. 12

13 8. Hoiustamine Hoiustamisel ei tohi ülikond olla kokku volditud ja seda tuleb kord aastas kontrollida (vt peatükk 9). 8.1 Hoiustamistingimused Kuivas, suhtelise niiskusega 50 ± 30% Toatemperatuuril 5-30 C Kaitstuna otsese päikesevalguse eest Eemal osooniallikatest, nt elektrimootoritest, luminofoorlampidest ja õhukonditsioneeridest. 8.2 Hoiustamisviisid Ülikonda tuleb hoiustada: Kokkuvoldituna nagu tarnimise ajal või üles riputatuna Sellega koos tarnitud plastkotis või mõnes muus jäigas kotis või kastis Kui hoiustate pehmes kotis, ärge kunagi laduge ülikondi üksteise peale, kuna liigne kaal või suur surve võib visiiri kahjustada Kui hoiustate kastis, veenduge, et kast on ülikonna lahedaks mahutamiseks seda surumata, pressimata ja pigistamata piisava suurusega. Vt kaste, mis on loetletud tootesarja AlphaTec brutohinnakirjas. Kui hoiustate rippuvana, peavad saabastega ülikondade saapad ulatuma põrandale, et vältida liigset pinget õlgades Tõmblukk peab olema peaaegu lõpuni kinni ja avatud ainult umbes 10 cm ulatuses Ülikonna hoiustamisel sõidukites või järelhaagistes tuleb vältida kulumist jätkuva hõõrdumise tulemusel kontaktis oleva pinnaga. 8.3 Kõlblikkusaeg Kõlblikkusaeg viitab ladustatud ülikondadele, mida ei kasutata. Ladustamis/kõlblikkusaeg kehtib optimaalsete hoiutingimuste puhul (vt ülalpool) ja ei kujuta endast garantiid. Soovituslik kõlblikkusaeg on 7 aastat valmistamise kuupäevast, aga võib olla ka rohkem või vähem, siiski maksimaalselt 15 aastat. Seetõttu tuleb ülikonna seisukorda regulaarselt kontrollida, et hinnata, kas see on heas seisundis või mitte (vt peatükk 9). 13

14 8.4 Ülikonna kokkuvoltimine 1) Sulgege tõmblukk, jättes selle umbes 10 cm ulatuses lahti. 1 b) Sokkidega mudel: Voltige sokk sääre sisse ja seejärel säär vöökohale. 4b 2) Pöörake ülikond esiküljega allapoole. a) Tüüp CV/VP1: Tõmmake kortsud sirgeks. 2a 5) Voltige ülikond keskelt kokku. 5 3) Voltige käised keskele. 6) Asetage ülikond hoiukotti või säilituskasti. 3 4) Voltige sääred järgmiselt: a) Saabastega mudel: Voltige saabas vöökohale. 4a 14

15 9. Hooldus 9.1 Hooldusgraafik Allolevad intervallid on Anselli soovitus. Abiseadmete kohta (kiiver jne) vt vastavast kasutusjuhendist. Allpool kirjeldatud hooldust võivad teostada töötajad ilma ametliku koolituseta eeldusel, et selle kasutusjuhendi nõuetest peetakse kinni. Varuosade ja tarvikute loendi leiate peatükist Piirkond (peatükk) Pärast tarnimist Pärast kasutamist Kord aastas Iga 5 aasta järel Pärast parandamist Purunemise korral Visuaalne kontroll (9.2) X X X X Gaasikindluse kontroll (9.3) X X X X Õhuvoolu kontroll (9.3) X X (enne kasutamist) X Puhastamine (9.4) X Tõmbluku määrimine (9.5) X X Bajoneti O-rõnga määrimine (9.6) X X Parandamine ja vahetamine Ülikonna materjali paikamine (9.10) X Kummikindad (9.7) X (*) X Kummimansett (9.8) X X Bajoneti O-rõngad (9.6) X X Bajoneti lukustid (9.6) X X AlphaTec väljalaskeklapi membraan (9.9) (*) Kummikindad tuleb pärast kasutamist välja vahetada, kui need on keemiliselt saastunud. X X Visiiri, saabaste ja tõmbluku parandamiseks või vahetamiseks võtke ühendust Anselli teeninduskeskusega või registreeruge Anselli pakutavale koolituskursusele. 15

16 9.2 Ülikonna visuaalne kontroll Kontroll koosneb järgmistest toimingutest: Visuaalne kontroll nii seest kui väljast. Materjali, õmbluste, visiiri, saabaste (kui sisalduvad komplektis), alus- ja pealmiste kinnaste pinnakahjustuste otsimine. Muutuste otsimine materjali omadustes nagu rabedus, jäikus, pundumine, kleepuvus või muud ilmingud, mis võivad olla märk keemilisest lagunemisest või vananemisest. Tõmbluku ja tõmbluku kinnituse kontroll. Kinnaste bajonettrõnga toimimise kontroll Väljalaskeklappide, Freeflow klapi, sisemise torustiku ja pihustite toimimise kontroll. Veenduge, et need on tugevasti kinnitatud ja kahjustamata. Mis tahes defekti/talitlushäire avastamisel tuleb ülikond kasutusest kõrvaldada. Kandke kõik kontrolli käigus avastatud märkused hoolduspäevikusse. 9.3 Gaasikindluse, õhuvoolu ja vile kontroll Standardile ISO vastava gaasikindluse kontroll ISO asendab EN 464. Testseade: AlphaTec (Trelltest) testseade, vt peatükk AlphaTec ülikondade puhul võib kasutada ka muid seadmeid, nt LabTech testrit koos adapteriga. Toimingud: 1) Asetage ülikond puhtale pinnale, soovitatavalt lauale. 2) Väljalaskeklapp nr 1 3: eemaldage välimise väljalaskeklapi katted (vt peatükk 9.9) ja sisestage tihenduskorgid. 3) Asetage kinnitusvõru (1 tk) tihenduskorkidele ja keerake päripäeva kinni. 4) Väljalaskeklapp nr 4: eemaldage välimise väljalaskeklapi kate ja membraan (vt peatükk 9.9). 5) Asetage kinnitusvõru (1 tk) mustale adapterile. 6) Keerake must adapter hallile testadapterile ja veenduge, et ühendus oleks tugevalt kinni. 7) Vajutage must adapter väljalaskeklapi sisse ja seejärel keerake kinnitusvõru kinni. 8) Sulgege tõmblukk. 9) Ühendage rõhumõõdik adapteri nipliga. 10) Täitke ülikond suruõhuga kuni rõhuni 1750 Pa/17,5 mbar. 11) Alandage adapteri ventiili abil rõhku kuni näiduni 1700 Pa/17,0 mbar. See on testieelne paisumisrõhk. Hoidke seda rõhku 10 minutit, lisades vajadusel õhku. 12) Reguleerige rõhk kuni näiduni 1650 Pa/16,5 mbar. See on testrõhk. Käivitage taimer ja oodake 6 minutit. 16

17 Ärge ülikonda testimise ajal puudutage. 13) Kontrollige rõhku 6 minuti pärast. Kui rõhk on 1350 Pa/13,5 mbaari või kõrgem, on ülikond testi läbinud. Märkige lõpprõhk ülikonna kontroll-lehele. 14) Peale rõhutesti läbiviimist eemaldage rõhumõõdik adapterist, eemaldage adapter ja tihenduskork väljalaskeklapist. 15) Enne membraani tagasi paigaldamist veenduge, et see poleks tolmune. 16) Paigaldage tagasi mõlema väljalaskeklapi katted. Kui ülikond testi ei läbi, tuleb see kasutusest kõrvaldada Õhuvoolu kontroll Testseade: Kasutada tuleb vooluhulga mõõdikut ( ). Toimingud: 1) Avage tõmblukk lõpuni. Otsige üles 2 hajutit hajutitaskutes visiiri kohal. 2) Kruvige hülsid tugevasti hajutite külge. 3) Ühendage ülikond välise õhuallikaga ja seadke tingimused vastavaks madalaimale rõhule, mida võiks reaalse kasutamise käigus oodata. 4) Veenduge, et vooluhulga mõõdikut hoitakse või see on paigaldatud stabiilselt vertikaalses asendis. Vaadake näitu. Veenduge, et mõõdiku kuul on rohelises tsoonis. Miinimumnõudena ei tohiks kuuli ülaosa langeda allapoole musta joont, mis eraldab rohelist tsooni punasest. Tuleks kaaluda turvavaru vajadust rõhu/vooluhulga kõikumise puhuks reaalsel kasutamisel. Kui minimaalne voolukiirus (220 l/min) jääb saavutamata, ei tohi ülikonda kasutada. 5) Ühendage vooluhulga mõõdik lahti Vile kontroll Kontrollige vile toimimist, ühendades õhuallika rõhureduktori kaudu ja vähendades rõhku. Kui see töötab õigesti, kõlab helisignaal, kui rõhk langeb alla 3 baari või vooluhulk alla 220 liitri minutis. 17

18 9.4 Puhastamine Saasteainetest puhastamise juhised leiate peatükis Käsipesu Ansell soovitab ülikonna käsipesu: Peske käsitsi soojas vees (40 C), millele on lisatud lahjat pesuainet. Kasutage ülikonna puhastamiseks pehmet lappi või harja. Materjali kriimustamist või kahjustamist tuleb vältida. Laske ülikonnal õhu käes kuivada või kasutage puhurit (alternatiivina võib kasutada näiteks puhastussüsteemi TopTrock ). Õli- ja teiste ainete plekid võib eemaldada ettevaatlikult lakibensiiniga, mille järel tuleb ülikond loputada leige veega, millele on lisatud lahjat pesuainet ja seejärel veel kord veega. Ärge kasutage riietust, mis pole põhjalikult puhastatud ja kuivatatud. Ülikonna materjal talub enamikku kaubanduses müüdavatest desinfitseerijatest. Nõu küsimiseks võite pöörduda oma AlphaTec edasimüüja või Ansell Protective Solutions AB poole Masinpesu Pesumasina kasutamisel peab see olema spetsiaalselt ette nähtud keemiakaitseülikondade pesemiseks: Suure läbimõõduga trummel Kasutab tavapärasest rohkem vett Mitte kasutada pöörlevat trumlit, vaid võnkuvat trumlit Lahja pesupulber Ülikonna masinpesu toimub kasutaja valikul ja vastutusel. Nõu küsimiseks võite pöörduda AlphaTec edasimüüja või Ansell Protective Solutions AB poole. 18

19 9.5 Tõmblukk Toimimine Tõmblukk on ülikonna oluline ja ka õrn osa, mida tuleb käsitseda ettevaatlikult. Kahjustatud tõmblukk võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Tõmmake tõmmitsat kahe sõrmega silmusest, mis on kinnitatud tõmmitsa külge. Tõmmake alati tõmmitsat paralleelselt ja sirgelt mööda tõmblukku. Tõmbamine külgsuunas võib tõmblukku tõsiselt kahjustada. Sulgedes veenduge, et ülikonna materjal ega alusmaterjal ei jää tõmbluku vahele. Kui tõmmits kiilub kinni või seda on raske tõmmata, tõmmake see tagasi, tuvastage põhjus (nt mustus või riidematerjal on jäänud luku vahele) ja lahendage probleem. Seejärel proovige aeglaselt uuesti tõmmata. Ärge kunagi proovige lahendada probleemi, tõmmates kõvemini, kuna see rikub tõmbluku Hooldus Toimingud: 1) Veenduge, et metallosad on puhtad. 2) Avage tõmblukk. 3) Kontrollige lukku ettevaatlikult painutades selle kumbagi poolt, kas neil ei esine kahjustusi: a) Tervel lukul on ümar paine. 4) Sulgege tõmblukk. 5) Määrige metallosad seest ja väljast vahapulgaga. 5 3a Ülikond peab enne uuesti kasutamist läbima rõhutesti. b) Katkisel lukul on V-kujuline paine. 3b 19

20 9.6 Bajonettrõngas Toimimine The AlphaTec (TRELLCHEM ) bajonettkinnitus koosneb järgmistest osadest: Käise võru liimitud ülikonna käise külge Kinda võru selle külge kinnitub kinnas Sisemine võru* pannakse kummikinda varre sisse Viton kummist O-rõngad üks käise võrus ja teine kinda võrus. Koos kummikinnastega tagavad need süsteemile kolmekordse tihendi. Ohutuslukusti hoiab ära süsteemi ettekavatsemata avamise Suletud asend Roheline ja valge tähis kohakuti. Süsteemi avamiseks ja kindakoostu küljest võtmiseks eemaldage punane lukusti, suruge kaks võru kokku ja keerake vastupäeva, kuni valged tähised satuvad kohakuti. Avatud (eemaldamis-/kinnitamis-) asend Valge ja valge tähis kohakuti. Kindavõru kinnitamiseks seadke valged tähised kohakuti, suruge kaks võru kokku ja keerake päripäeva, kuni valged tähised satuvad rohelistega kohakuti. Sisestage punane lukusti. * Kui ülikond on varustatud 2- või 3-osalise kindakoostuga, mis sisaldab Barrier aluskinnast, on sisemine võru keevitatud aluskinda varre külge. 20

21 9.6.2 Hooldus Toimingud: 1) Avage bajonettkinnitus ja võtke kaks O-rõngast välja. Õigesti toimiv ohutuslukusti asetub klõpsatusega oma kohale, kui seda sõrmega suruda. Lukusti võib pärast korduvat kasutamist hakata kohale asetuma liiga kerge survega, st see on kulunud ja tuleb välja vahetada. 2) Kandke Molykote määret kõikjale süvendisse. 3) O-rõngaste vahetamisel: Asetage kaks uut O-rõngast oma kohale. 4) Kasutage määrde ühtlaseks laialiajamiseks väikest pintslit. 4 Kaks O-rõngast on erineva suurusega: Suurema läbimõõduga rõngas käib kinda ja väiksema läbimõõduga rõngas käise võru sisse. Ülikond peab enne uuesti kasutamist läbima rõhutesti. 21

22 9.7 Kinnaste vahetamine Toimingud: 1) Eemaldage ohutuslukusti. 2) Võrusüsteemi avamiseks suruge võrud üksteise vastu ja keerake päripäeva. 2 5) Määrige O-rõngad Molykote määrdega. 6) Lükake kinnas läbi kinda võru ja seadke kinda pöial rohelise tähisega kinda võrul ühele joonele. Lükake see pöialdega tugevasti oma kohale. 6 3) Tõmmake kindad võru seest välja. 4) Võtke uus kinnas ja paigaldage must sisevõru umbes 5 cm / 2 tolli kaugusele kummikinda sisse. 4 7) Voltige kinda vars kinda võru sisse. 8) Paigutage kinda võru ja käise võru nii, et kaks valget tähist on teineteise vastas. 9) Nüüd suruge kaks võru teineteise poole ja keerake vastupäeva, kuni valge ja roheline tähis satuvad kohakuti. 9 5 cm 10) Kinnitage ohutuslukusti. 22

23 9.8 Kummimanseti vahetamine Kummimansett on lisavarustus, mis lisab ohutust puhuks, kui välimine kinnas läbi torgatakse. Toimingud: 1) Tõmmake vana mansett ülikonna käisest välja. 3) Veenduge, et mansett on joondatud sirgelt. Suruge see kindlalt oma kohale. Veenduge, et ülikonna materjal ei jääks manseti ja käise võru vahele. 3 1 Ülikond peab enne uuesti kasutamist läbima rõhutesti. 2) Lükake uus manseti võru koost ülikonna seestpoolt käisesse. 2 23

24 9.9 Ülerõhuklapi kummimembraani vahetamine Toimingud: 1) Eemaldage ettevaatlikult klapi kate, asetades lameda peaga kruvikeeraja eendite vahele. 3) Eemaldage vana membraan ja visake see ära ) Keerake klapi kate vastupäeva lahti ja eemaldage see. 4) Enne paigaldamist veenduge, et uus membraan oleks puhas. Ülikond peab enne uuesti kasutamist läbima rõhutesti. 24

25 9.10 Paikamine Väiksemad kahjustused, nt rebendid, torkejäljed, kriimustused saab paigata, kasutades AlphaTec (TRELLCHEM ) remondikomplekti, mis sisaldab ka juhiseid (vt peatükk 11.6) Ülikonna markeerimine Ülikonda võib markeerida püsimarkeri tüüpi kirjutusvahendiga. Veenduge, et tint on kuivanud, enne kui ülikonna hoiustamiseks kokku voldite/pakite. Teise võimalusena on markeerimiseks saadaval spetsiaalsed sildid. 25

26 10. Kasutusest kõrvaldamine Kasutatud ülikonnad tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele kummi-/plastjäätmete kohta kehtivatele seadustele. Soovitatav on põletamine. Ülikonnad, mis ei ole täielikult saasteainetest puhastatud, tuleb utiliseerida ohutul viisil, arvestades konkreetse kemikaali kohta kehtivaid kohalikke seadusi Kasutamise lõpetamine Ülikonna kasutamine tuleks lõpetada, kui see vastab ühele või enamale allolevatest kriteeriumidest: KRITEERIUMID KASUTAMISE LÕPETAMISEKS Vanus Ei ole parandatav Keemiliselt vähenenud väärtusega SELGITUS Hoolimata sellest, kuidas ülikonda on kasutatud ja kuigi see võiks endiselt läbida ülevaatuse ja rõhutesti, tuleb selle kasutamine 15 aasta vanusena lõpetada. Kahjustused on liiga tõsised ja seetõttu ei ole parandamine võimalik/ohutu. Ülikonda on juba 10 korda paigatud. Parandamise maksumus ületab uue ülikonna hinna. Keemilist lagunemist ei ole võimalik peatada ega parandada. Ülikond, mille kasutamine on vanuse tõttu lõpetatud, kõlbab siiski koolitamiseks. Tähistage koolitusülikond selgelt märkega KOOLITUS, et seda ei aetaks eksikombel segi tegeliku/aktiivse ülikonnaga. 26

27 11. Tehnilised andmed 11.1 Ülikonna suurused ÜLIKONNA SUURUS PIKKUS (cm) RINNAÜMBERMÕÕT XXS XS S M L XL XXL XXXL MÄRKUS: Andmed on antud kasutaja kohta ilma suruõhuhingamisaparaadi või mis tahes muu varustuseta Ülikonna kaal Ligikaudu 5,5 kg / 12 naela L suuruses ülikonna puhul koos integreeritud sokkidega. Kaasas olevad saapad või eraldi turvasaapad lisavad ligikaudu 2 kg / 4,5 naela 11.3 Ülikonna värvus Oranž-punane 27

28 11.4 Freeflow süsteem OSA Õhuvooliku läbiviik: Välimine osa: Sisemine osa: O-rõngas: Hoiatusvile: Sisemine torustik: Hajutid, 2 tk: Välimine voolik CEJN 342 emase liitmikuga: KIRJELDUS Roostevaba teras POM Butüülkummi Polüuretaan PBT korpus PVF helineelava materjaliga. Kummist hingamisvoolik vastavalt standardile EN TÖÖPARAMEETER Töörõhk Minimaalne voolukiirus Maksimaalne voolukiirus Hoiatusvile Müratase SUURUS 3 6 baari 220 liitrit minutis 475 liitrit minutis Kõlab alla 3 baari < 80 db(a) 28

29 11.5 Materjalid ÜLIKONNA PIIRKOND/ OSA KIRJELDUS Ülikonna materjal: Visiiri materjal: Kinnaste materjalid: Kummikinnas: Kummimansett: Jalatsite materjal: Integreeritud sokk: Kinnitatud saabas: Tõmbluku materjal: Polüesterkangas, kaetud mõlemalt küljelt PVC-ga 2 mm kõrglöögikindel PVC Ansell Scorpio, mudel #08 354, valmistatud neopreenkummist (kloropreenkummist) Kloropreenkummi Valmistatud ülikonna materjalist PVC Vastupidav tõmblukk, kaitstud väljastpoolt Velcro-kinnitusega pritsmekaitsega. Pikkus: 1350 mm Luku kangas: Ketthammastik: Tõmmits: Väljalaskeklapid: Polüesterkangas, mis on mõlemalt küljelt kaetud kloropreenkummiga Valgevase sulam Pronks (vase/tina sulam) 4 tk/ülikond, asukoht kapuutsi tagaosas. Ehitus: Klapipesa/seib/ mutter/kate: Klapi/ülikonna tihend: Diafragma (membraan): Klaaskiuga tugevdatud polüpropüleen Kloropreenkummi Silikoon 29

30 11.6 Õmbluste tüübid ja kinnitused ÕMBLUS/KINNITUS Ülikonna materjali õmblus: Niit: Välisteip: Visiiri kinnitus: Siseteip: Välisteip: KIRJELDUS Polüester PVC-teip, kuumliidetud õmblusele Visiir on liimitud ülikonna külge ja tihendatud nii seest kui väljast. Kummiga kaetud ja kangaga tugevdatud teip, liimitud õmblusele Viton kummiteip, liimitud õmblusele Kinda kinnitus: Kindad on kinnitatud bajonett-kinnitusega (vt peatükk 9.6). Võru on ülikonna külge liimitud. Saapa kinnitus: Tõmbluku kinnitus: Väljalaskeklapid: Niit: Siseteip: Välisteip: Saapad on kinnitatud metall-lindi/plastvõru süsteemiga. Tõmblukk on õmmeldud ülikonna külge ja tihendatud nii seest kui väljast. Polüester Kummiga kaetud ja kangaga tugevdatud teip, liimitud õmblusele PVC-teip, liimitud õmblusele Kinnitatud ülikonna külge poldi ja mutriga 30

31 11.7 Varuosade ja tarvikute loend KIRJELDUS JA NIMETUS SUURUSED ARTIKLI NR Kindad: Ansell Scorpio # K K AlphaTec väliskinnas, mudel # K Puuvillane aluskinnas 10 K Jalatsid: PVC turvasaabas Visiiri/näotihendi tarvikud: K K K K K K K Uduvastane lääts CV K Uduvastane geel K Rebitav (kriimustuskindel) lääts, 10 tk CV Käed-vabad visiiri lamp* CV Hoiustamine: AlphaTec kott Riidepuu CV/VP1 K Plastist säilituskast CV/VP1 K Testseade: AlphaTec (Trelltest) testseade* Vooluhulga mõõdik *Kasutusjuhend kaasas 31

32 KIRJELDUS JA NIMETUS SUURUSED ARTIKLI NR Hooldus ja remont: Tõmblukuvaha komplekt K Bajonettkinnituse määre K Viton O-rõngad käise võrule, 10 tk K Viton O-rõngad kinda võrule, 10 tk K Ohutuslukusti bajonettkinnitusele K AlphaTec väljalaskeklapp, komplektne K AlphaTec väljalaskeklapi membraan K AlphaTec LIGHT remondikomplekt, oranž* *Kasutusjuhend kaasas 32

33 11.8 ELi tüübikinnituse andmed ELi tüübikinnituse leiate leheküljelt 8. Testid ja klassifikatsioon vastavalt standarditele EN 943 1, EN ja EN Tuleb märkida, et kõik keemiatestid on sooritatud ülikonna materjali proovilappidel laboritingimustes, mitte tegeliku kasutuskoha keskkonnas. Kasutaja peab otsustama laboritingimustes saavutatud tulemuste rakendatavuse tegeliku kasutuskoha tingimustes. Esitatud informatsiooni võib muuta ilma sellest ette teatamata. ÜLIKONNA MATERJAL JA ÕMBLUSED MEHAANILISED ANDMED OMADUS TESTIMISMEETOD KLASSI NÕUDED KLASS Kulumiskindlus Painutuskindlus Painutuskindlus EN 14325:2004/2018, EN 530 EN 14325:2004, ISO 7854:B EN 14325:2018, ISO 7854:B > 2000 tsüklit 6 > tsüklit 6 > tsüklit 6 Pragunemine painutamisel 30 C juures ISO 7854:B > Rebenemiskindlus EN ISO > 60 N 4 Tõmbetugevus EN ISO > 1000 N 6 Torkekindlus EN 863 > 50 N 3 Leegikindlus EN , meetod 3 1 sekund leekides, pärast seda lekkekindel 2 Antistaatilised omadused, rõiva materjal EN :2008 t 50 < 4 Läbitud Õmbluste tugevus ISO 5082 > 500 N 6 Luku tugevus EN 943 1:2015, ISO 5978 > 500 N 6 33

34 ÜLIKONNA MATERJAL JA ÕMBLUSED KEMIKAALIDE LÄBITUNGIMISKINDLUS KEMIKAAL ÜLIKONNA MATERJAL ÕMBLUS VISIIRI ÕMBLUS Veevaba ammoniaak (gaas) Formaldehüüdi lahus Vesinikkloriidhape, 37% Naatriumhüdroksiid, 40% Väävelhape, 50% Testitud vastavalt standardile EN 374 3, läbivuskriteerium 1.0 µg/min/cm 2. MÄRKUS: AlphaTec LIGHT ei sobi kestvaks kokkupuuteks lahustitega. KOMPONENDID KEMIKAALIDE LÄBITUNGIMISKINDLUS KEMIKAAL VISIIR SAAPAD PVC CR TÕMBLUKK SCORPIO # KINDAD Veevaba ammoniaak (gaas) Formaldehüüdi lahus Vesinikkloriidhape, 37% Naatriumhüdroksiid, 40% Väävelhape, 50% Testitud vastavalt standardile EN 374 3, läbivuskriteerium 1.0 µg/min/cm 2. MÄRKUS: AlphaTec LIGHT ei sobi kestvaks kokkupuuteks lahustitega. KLASSIFIKATSIOON VASTAVALT LÄBIVUSAJALE KLASS LÄBIVUSAEG > 10 min > 30 min > 1 h > 2 h > 4 h > 8 h 34

35 ÜLIKONNA MATERJAL NAKKUSOHTLIKE AINETE LÄBIVUSKINDLUS KEMIKAAL ÜLIKONNA MATERJAL Sünteetiline veri (ISO 16603:2004) 6 Bakteriofaag Phi-X174 (ISO 16604:2004) 6 Staphylococcus aureus ATCC 6538 (ISO/DIS 22611:2003) sisaldava bioloogiliselt saastunud aerosooli läbivus. Mikroobide kuivläbivus, kasutades Bacillus subtilist (ISO 22612:2005) Bakterite märgläbivus, kasutades Staphylococcus aureust ATCC (EN ISO 22610) Testid ja klassifikatsioon vastavalt standardile EN nakkusohtlikud ained

36 12. Garantii Kaitseülikonna mis tahes puuduste või defektide ilmnemisel, kaasa arvatud kindad ja muud tarvikud, kehtib alljärgnev: Kui kaitseülikonnal tekib viga või defekt mis tahes kasutamise, toimimise või olukorra käigus või selle tulemusena, palutakse ostjal võtta ühendust ülikonna müünud firmaga. Sellisel juhul kohaldatakse ostja ja müüja vahelise kokkuleppe tingimusi. Ansell Protective Solutions AB on kaitseülikonna ostja ees vastutav ainult juhul, kui kõnealune ülikond osteti otse Ansell Protective Solutions AB-lt. Ansell Protective Solutions AB vastutab kaitseülikonna puuduste või defektide eest vastavalt tööstuslike kummitoodete üldistes tarnetingimustes sätestatud standardsetele garantiitingimustele, kui Ansell Protective Solutions AB ja ostja vahel ei ole eraldi kirjaliku lepinguga teisiti kokku lepitud. Üldiste tarnetingimustega saab soovi korral tutvuda või need alla laadida aadressil Käesoleva kasutusjuhendiga ei anna Ansell Protective Solutions AB toodetele mingit omapoolset garantiid ja Ansell Protective Solutions AB välistab selgesõnaliselt igasuguse kaubandusliku või kasutuskõlblikkuse garantii andmise. Ansell Protective Solutions AB ei ole mingitel asjaoludel ega tingimustel vastutav ostja või kaitseülikonna kommertskasutaja ees ega ole kohustatud hüvitama mis tahes isikule tekkinud vigastusi (sh surm), vara hävimist või kahjustamist või mis tahes kulusid, saamata jäänud kasumit või muid kahjusid või mis tahes loomuga kaotusi. 36

37 37

38 38

39

40 ANSELL 1902 [ET] Ansell Protective Solutions AB Arenagatan 8B Malmö, Rootsi Tel + 46 (0) order.protective@ansell.com Ansell, ja on kaubamärgid, mille omanik on Ansell Limited või mõni selle tütarettevõtetest, kui pole teisiti öeldud. TRELLCHEM on registreeritud kaubamärk, mille omanik on Trelleborg AB. VITON on registreeritud kaubamärk, mille omanik on DuPont Perfomance Elastomers L.L.C Ansell Limited. Kõik õigused kaitstud.

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr www.herz.eu HERZi tasakaalustusventiilid Eelseade kuvamine käepidemel Kasutajasõbralik ja ergonoomiline käepide Täpne eelseade Lihtne diferentsiaalrõhu mõõtmine mõõteventiili kaudu Kere tsingitustuskindlast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/2019-1.2 Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA Sisukord System KAN-therm Inox - sortiment...109 Tööriistad Inox liidete jaoks...121 108 SÜSTEEM

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd www.ruukki.ee LIHTNE ÕNNE VORM HYYGGE Lihtne õnne vorm See on lühike, silmapaistmatu ja tõlkimatu taanikeelne sõna, mis kirjeldab kõike, mis on elus tegelikult tähtis: lähedustunnet, turvalisust, vabadust

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem