Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download ""

Väljavõte

1 et lt lv Robottolmuimeja kasutusjuhend Naudojimo instrukcija Dulkių siurblys-robotas Lietošanas instrukcija Putekļu sūcējs robots HS18 M.-Nr

2 et... 5 lt lv

3 et - Sisukord Ohutusjuhised ja hoiatused... 5 Seadme kirjeldus Teie panus keskkonna heaks Robottolmuimeja funktsioon ja omadused Kaasasolevad tarvikud Enne kasutamist Kasutamine Rakendus "Miele Scout RX2" Videofunktsioon Hooldus Millised tarvikud on õiged? Tolmukarbi tühjendamine Tolmukarbi puhastamine Õhufiltri puhastamine Küljeharjade puhastamine Harjavaltsi puhastamine Tolmukarbi rulltihendi puhastamine Tolmukarbi rulltihendiploki vahetamine Esiratta puhastamine Andurite puhastamine Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine Aku vahetamine Hoiustamine Hooldus Klienditeenindus Kontakt tõrgete korral Garantii Mida teha, kui Veateated Tehnilised andmed Vastavusdeklaratsioon

4 et - Sisukord Autoriõigused ja litsentsid Garantii

5 et - Ohutusjuhised ja hoiatused See robottolmuimeja vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Oskamatu kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalset kahju. Lugege kasutusjuhend enne robottolmuimeja esmakordset kasutamist läbi. Sellest leiate olulisi juhiseid robottolmuimeja ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja teisi ning väldite kahju. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi. Lülitage robottolmuimeja enne igakordset hooldust, pikemat hoiustamist, teenindust, tõrgete kõrvaldamist ja vigade kõrvaldamist välja. Selleks vajutage nupp "I/0" robottolmuimeja küljel lülitiasendisse "0". Toimige samamoodi robottolmuimeja ebatavalise käitumise korral. Otstarbekohane kasutamine See robottolmuimeja on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes. Robottolmuimeja ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes. Kasutage robottolmuimejat vaid kuiva mustuse imemiseks. Mistahes muul viisil kasutamine, ümberehitamine ja muutmine pole lubatud. Isikud, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisukorra või oma kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised robottolmuimejat ohutult kasutama, ei tohi seda ilma vastutava isiku järelevalve või juhendamiseta teha. Lapsed ja majapidamine Lämbumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas. 5

6 et - Ohutusjuhised ja hoiatused Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad robottolmuimejat kasutada vaid pideva järelevalve all. Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad robottolmuimejat kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi robottolmuimejat järelevalveta puhastada ega hooldada. Ärge jätke robottolmuimeja läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel kunagi robottolmuimejaga mängida. Hoidke aku ja kaugjuhtimispuldi patareid lastele kättesaamatus kohas. Tehniline ohutus Robottolmuimejat kasutatakse pingel 14,4 V. Seadmel on kaitseklass III. See on seade, millel on elektrilöögivastane kaitse tagatud kaitseväikepingega ühendamise teel ja milles ei teki kaitseväikepinget ületavat pinget. Robottolmuimejat laetakse pistiktoiteallikaga, millel on kaitseklass II (võrgupingeandmed). Kontrollige enne igakordset kasutamist, ega robottolmuimejal ja ühelgi kaasas oleval osal ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud osi. Pistikupesal peab olema 16 A kaitse või 10 A sulavkaitse. Võrrelge robottolmuimeja ja toiteallika tüübisildil olevaid andmeid (pinget ja sagedust) oma elektrivõrgu vastavate andmetega. Need andmed peavad kindlasti kokku langema. Robottolmuimeja töökindlus ja ohutus on tagatud vaid siis, kui laadimissjaam on ühendatud avalikku vooluvõrku. 6

7 et - Ohutusjuhised ja hoiatused Garantiiajal võib robottolmuimejat remontida vaid "Miele" volitatud klienditeenindus, vastasel korral kaotab garantii järgneva kahju korral kehtivuse. Laske remonttöid teha vaid "Miele" volitatud spetsialistidel. Asjatundmatu remondi tagajärjel võib seade kasutajale ohtlikuks muutuda. Jälgige, et te ei kahjustaks, murraks ega keeraks toitejuhet sõlme. Ärge asetage juhtme peale raskeid esemeid. Ärge laske robottolmuimejal üle toitejuhtme ja muude juhtmete sõita. Kasutage aku laadimiseks vaid kaasasolevaid tarvikuid (adapter, toiteallikas, laadimisjaam). Akud ja patareid võivad lekkida. Vältige silmade ja naha kokkupuudet söövitava vedelikuga. Kokkupuutel loputage veega ja pöörduge arsti poole. Robottolmuimeja on varustatud astmete ja madalamate kohtade tuvastamiseks anduritega. Ärge katke neid andureid ja kaameraid kinni ning jälgige, et liikumise ajal ei takistaks maas olevad esemed andurite tööd. Ärge kleepige kleebiseid laadimisjaama esiküljele, mille taga on peidus infrapunasaatja. Ärge asetage selle ette esemeid. Mitte kunagi ärge asetage robottolmuimejat ja sellega kaasas olevaid osi vette. Puhastage kõiki osi kuivalt või kergelt niiske rätikuga. Ärge laske robottolmuimejat ega kaasasolevaid osi kukkuda. Maha kukkunud või kahjustunud osi ei tohi turvakaalutlustel enam kasutada. Otstarbekohane kasutamine Ärge kasutage robottolmuimejat ilma tolmukarbi, eelfiltri ja õhufiltrita. 7

8 et - Ohutusjuhised ja hoiatused Tõstke kergesti purunevad ja kerged esemed põrandalt üles ja jälgige, et robottolmuimeja ei takerduks nööridesse, kardinatesse, narmastesse, kaablitesse või muusse sarnasesse. Koduloomad tuleb robottolmuimejast eemal hoida. Ärge laske koduloomadel ka robottolmuimejal seista või istuda. Ärge laske robottolmuimejal imeda põlevaid või hõõguvaid esemeid, nt sigarette või näiliselt kustunud tuhka või sütt. Ärge kasutage seadet lahtise kamina läheduses. Ärge laske robottolmuimejal vedelikke ja niisket mustust imeda. Laske märgpuhastatud või šampooniga puhastatud vaipadel ja vaipkatetel enne tolmuimu täielikult kuivada. Ärge laske robottolmuimejal tooneritahma imeda. Tooner, mida kasutatakse nt printerites või koopiamasinates, võib olla elektrit juhtiv. Ärge laske robottolmuimejal imeda kergsüttivaid või plahvatusohtlikke aineid ega gaase ja ärge laske seadmel imeda kohtades, kus selliseid aineid hoitakse. Puhastamise ajal ärge istuge ega heitke pikali imetavale pinnale, et pikad juuksed või avarad riided harjavaltsi ja robottolmuimeja muude liikuvate detailide lähedusse ei satuks. Robottolmuimeja aku ja kaugjuhtimispuldi patareide käsitsemine Enne aku saatmist võtke ühendust klienditeenindusega. Ärge laske akul kukkuda ja ärge visake seda. Maha kukkunud või kahjustunud akut ei tohi turvakaalutlustel enam kasutada. Ärge laske akul või patareidel kokku puutuda lahtise leegi või muude soojusallikatega. Ärge kuumutage akut ega patareisid. Ärge pange seda/neid otsese päikesekiirguse kätte. Ärge võtke akut osadeks. Ärge tekitage akus või patareides lühist, viies kontaktid kogemata või sihilikult kokku. Ärge laske akul ega patareidel vedelikuga kokku puutuda. 8

9 et - Ohutusjuhised ja hoiatused Ärge mitte kunagi laadige kaugjuhtimispuldi patareisid. Ärge mitte mingil juhul kasutage akut edasi, kui märkate, et sellest eraldub ebatavaline lõhn või vedelik, kui see kuumeneb tugevalt või muudab oma värvi või vormi. Aku tuleb viivitamatult kõrvaldada. Aku ja patareide kõrvaldamine: eemaldage robottolmuimejast aku ja kaugjuhtimispuldist patareid. Lühiste vältimiseks isoleerige metallist kontaktid, kleepides need teibiga kinni. Viige aku ja patareid kohalikku jäätmekäitluspunkti. Ärge visake akut ja patareisid olmeprügi hulka. Tarvikud Kasutage ainult "ORIGINAL Miele" logoga tarvikuid. Ainult nende puhul saab tootja tagada ohutust. "Miele" ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme mitteotstarbekohase kasutamise, vale käsitsemise või ohutusjuhiste ja hoiatuste eiramise tõttu. 9

10 et - Seadme kirjeldus A Robottolmuimeja ülemine ja alumine külg Selle peatüki joonised A, B ja C leiate kasutusjuhendi lõpus sisemistelt volditavatelt lehekülgedelt. a Näidik b WiFi-näidik c Videofunktsiooni näidik ("Scout RX2 Home Vision" puhul) d Ajarežiimi näidik (am/pm) e Stardi-/pausiandurväli (" ") f Kaamerad g Löögikaitse h Sisse-/väljalülitusnupp ("I/0") i Vajutussoon hoiulaeka avamiseks j Puhastusrežiimi "Silent" andurväli k Puhastusrežiimi "Turbo" andurväli l Andurväli "Base" m Puhastusrežiimi "Spot" andurväli n Standardpuhastusrežiimi "Auto" andurväli o Taimeri näidik p Aku laetuse näidik q Küljeharjad r Harjavalts s Esiratas t Andurid (kukkumiskaitse) u Laadimiskontaktid v Harjavaltsi kate w Veorattad x Imuava rulltihendiplokiga y Tagaratas 10

11 et - Seadme kirjeldus B Laadimisjaam ja kaugjuhtimispult Laadimisjaam a Juhtme sissekerimine b Kaablijuhikud c Toiteallika pistiku puks (ei ole joonisel nähtav) d Laadimiskontaktid Kaugjuhtimispult a Nupp "Power" (sisse- ja väljalülitamine) b Nupp "Base" (laadimisjaama juhtimine) c Kinnitusnupp "OK" ümbritsevate suunanuppudega d Stardi-/pausinupp (" ") (puhastamise käivitamine/katkestamine) e Nupp "Mode" (puhastusrežiimi valimine) f Nupp "WIFI" (WiFi aktiveerimine/inaktiveerimine) g Nupp "Clock" (kellaaja seadistamine) h Nupp "Timer" (taimeri seadistamine) i Nupp "Mute" (helisignaalide aktiveerimine/inaktiveerimine) j Nupp "Climb" (ülesõidukõrguse vähendamine) k Patareipesa (tagakülg) C Tolmukarp a Käepide b Puhastustööriist kaabitsaga c Kaabitsa nupp d Kaas e Kaane vabastusnupud f Tolmukamber g Eelfilter h Õhufilter i Õhufiltrilaeka kate 11

12 et - Teie panus keskkonna heaks Transpordipakendi käitlemine Pakend kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest ja on taaskasutatav. Pakendi viimine materjaliringlusse säästab toorainet ja vähendab jäätmeid. Teie edasimüüja võtab pakendi tagasi. Vana seadme kõrvaldamine Elektri- või elektroonikaseadmed sisaldavad veel mitmesugust väärtuslikku materjali. Samuti sisaldavad need teatud aineid, komposiitmaterjale ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuseks. Olmeprügi hulka sattudes või mittenõuetekohase jäätmekäitluse korral võivad need olla ohtlikud inimeste tervisele ja keskkonnale. Seepärast ärge visake vana seadet mingil juhul olmeprügi hulka. Vanade patareide ja akude tagastamine Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad sagedasti patareisid ja akusid, mida ei tohi pärast kasutamist olmeprügi hulka visata. Te olete seadusjärgselt kohustatud vanad patareid ja akud, mis ei ole seadmega püsivalt seotud, eemaldama ja sobivasse kogumispunkti (nt jaekauplus) viima, kus saab need tasuta ära anda. Patarei või aku märgistus annab lisajuhiseid. Läbikriipsutatud prügikonteiner tähendab, et te ei tohi mitte mingil juhul patareisid ja akusid olmeprügi hulka visata. Kui läbikriipsutatud prügikonteiner on märgistatud ühe või mitme loetletud keemilise elemendiga, sisaldavad need pliid (Pb), kaadmiumi (Cd) ja/või elavhõbedat (Hg). Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või "Miele" juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seadusjärgselt teie ise. Hoolitsege selle eest, et teie vana seadet hoitaks kuni äraviimiseni nii, et see lastele ohtlik ei oleks. Vanad patareid ja akud sisaldavad olulisi tooraineid ja neid saab taaskasutada. Vanade patareide ja akude eraldi kogumine lihtsustab töötlemist ja taaskasutamist. 12

13 et Robottolmuimeja funktsioon ja omadused Robottolmuimeja sobib lühikese karvaga vaipade ja vaipkatete, samuti põrandate igapäevaseks puhastamiseks. Järgige eelkõige põrandakatte valmistaja puhastus- ja hooldusjuhiseid. Robottolmuimeja on varustatud kaamerate ja anduritega. Pidevalt salvestatakse ruumiplaane, lisaks vabalt ligipääsetava pinna piirjooni. Nii koostab robottolmuimeja tõhusa puhastusplaani imetava pinna jaoks, mida iseseisvalt puhastab. Kaasasolevad tarvikud kaugjuhtimispult / kaks patareid kaks küljeharja Pistikuga toiteallikas Riigipõhine võrguadapter Laadimisjaam Magnetlint Enne kasutamist joonis 1-10: Peatükkides toodud joonised leiate selle kasutusjuhendi lõpus olevatelt voldiklehtedelt. Küljeharjade paigaldamine (joonis 01) Asetage robottolmuimeja, alumine külg üleval, tasasele ja puhtale pinnale. Vajutage mõlemad küljeharjad täpselt selleks ettenähtud tihvtidele, kuni need tuntavalt fikseeruvad. Jälgige seejuures kokkulangevaid märgistusi "L" ja "R". Kaitsekilede eemaldamine (joonis 02) Eemaldage laadimisjaamalt ja robottolmuimeja pealispinnalt kaitsekile. Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti (joonis 03) Eemaldage patareipesa kate. Asetage kaasasolevad kaks patareid kohale. Jälgige polaarsust. Sulgege patareipesa kate. Robottolmuimeja sisselülitamine (joonis 04) Vajutage nupp "I/0" robottolmuimeja küljel lülitiasendisse "I". Ekraanil põleb aku laetuse näidik. 60 sekundi möödumisel lülitub robottolmuimeja ooterežiimi, aku laetuse näidik põleb edasi. Robottolmuimejat saab uuesti aktiveerida, vajutades suvalist nuppu kaugjuhtimispuldil või ühte kahest ekraanil olevast andurväljast. Laadimisjaama ühendamine (joonis 05 07) Asetage laadimisjaam tasasele pinnale seina juurde. Jälgige, et seadme ette jääks takistusteta vahemaa vähemalt 1,5 m ning paremale ja vasakule vähemalt 0,5 m (joonis 05). 13

14 et Ühendage juuresoleva toiteallika pistik puksi, mis asub laadimisjaama tagaküljel. Üleliigse juhtme saate juhtme sissekerija ümber kerida. Juhtige juhe läbi ühe kahest kaablijuhikust (joonis 06). Ühendage riigis kasutatav võrguadapter tuntava fikseerumiseni toiteallikaga ja seejärel valitud pistikupessa (joonis 07). Aku laadimine (joonis 08) Aku ei ole tarneolekus täielikult laetud. Enne esimest kasutamist tuleb see sisselülitatud robottolmuimejaga (lüliti "I/0" asendis "I") täielikult täis laadida. Akut saab ka väljalülitatud robottolmuimejaga laadida (lüliti "I/0" asendis "0"), ent siis ei reageeri robottolmuimeja näidikud. Asetage robottolmuimeja ühendatud laadimisjaama laadimiskontaktidele täpselt peale. Akut laetakse, ekraanil vilgub aku laetuse näidik. Laadimine kestab kuni 150 minutit "Sout RX2" puhul ja kuni 180 minutit "Scout RX2 Home Vision" puhul. See on lõpetatud, kui ekraanil põleb aku laetuse näidikus pidev roheline tuli. Seejärel saab seadmega "Scout RX2" imeda kuni ühe tunni ja seadmega "Scout RX2 Home Vision" kuni kaks tundi. Ekraanil olev aku laetuse näidik laetus u 0 20% oranž laetus u 20 50% punane roheline laetus u % Kellaaja seadistamine (joonis 09) Kasutage kellaaja seadistamiseks kaugjuhtimispulti. Tehases on robottolmuimeja eelseadistatud 24-tunnisele näidule. Vajutage nuppu "Clock" vähemalt kolm sekundit. Ekraanil vilgub näidik. Vajutage nuppu "OK". Näidikul vilgub tundide näit. Tundide seadistamiseks vajutage suunanuppu + või -. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu "OK". Näidikul vilgub minutite näit. Minutite seadistamiseks vajutage suunanuppu + või -. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu "OK". Kui soovite kellaaega muuta, toimige nii, nagu eespool on kirjeldatud. Imupiirkonna piiramine (joonis 10) Robottolmuimeja kõrgus on 85 mm. Seepärast peaks põranda ja esemete, mille alt tuleb tolmu imeda, vahel olema vähemalt 87 mm. 14

15 et Kui on piirkondi, kuhu robottolmuimeja ei peaks sattuma, siis saate need piirata. Asetage kaasasolev magnetlint, soon allpool, põrandale. Robottolmuimeja ei sõida magnetlindist üle. Püsivaks kinnituseks on kaasas kleepribad. Lisamagnetlindid on saadaval "Miele" veebipoes. Kasutamine Jälgige robottolmuimejat alati uue ümbruse ja eluasemes tehtud muudatuste järgselt esimese puhastamise ajal. Nii saate tuvastada problemaatilised takistused, need eemaldada või selle piirkonna magnetribaga piirata. Lisaks kontrollige, kas astmeid ja madalamaid kohti tuvastatakse kindlalt. Teie robottolmuimeja on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. Mobiilse lõppseadme (tahvelarvuti või nutitelefon) abil saate lasta endale kuvada olekuteavet ja anda juhtimiskäsklusi. Kui soovite robottolmuimejat sellise mobiilse lõppseadme abil juhtida, lugege selle kohta peatükki "Rakendus "Miele Scout RX2"". Käesolevas peatükis "Kasutamine" kirjeldatakse robottolmuimeja käsitsemist kaugjuhtimispuldi ja ekraani abil. Sisse- ja väljalülitamine Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "Power" või suvalist andurvälja ekraanil. Puhastuse käivitamine Puhastuse käivitamiseks on kaks võimalust. Võimalus 1 (kaugjuhtimispult) Vajutage nuppu. Võimalus 2 (ekraan) Vajutage andurvälja. Tolmuimu vajav pind puhastatakse. Robottolmuimeja puhastab alati vähemalt viis minutit, sõltumata imetava pinna suurusest. Laadimisjaamas alustatud puhastamise lõpetamine Robottolmuimeja naaseb laadimisjaama juurde ja laeb end. Robottolmuimeja naaseb aku madala laetuse korral laadimisjaama juurde ja laeb end. Näidikul kuvatakse "II". Seejärel jätkab robottolmuimeja puhastamist sealt, kus ta selle enne katkestas. Vabalt ruumis alustatud puhastamise lõpetamine Robottolmuimeja naaseb alguspunkti ja lülitub u 60 sekundi möödumisel ooterežiimile. 15

16 et Aku liiga madala laetuse korral jääb robottolmuimeja seisma. Laadige seade täis. Käsitsi juhitav puhastamine Kui soovite puhastada ruumi kindlat piirkonda, kasutage selleks kaugjuhtimispuldi suunanuppe. Hoidke puhastamise ajal ühte suunanuppudest vajutatuna. Robottolmuimeja keerab ennast soovitud suunda, kuni lasete suunanupu lahti. Hoidke suunanuppu + all. Robottolmuimeja sõidab soovitud suunda ning jätkab sealjuures puhastamist. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu " " või ekraanil andurvälja " ". Robottolmuimeja jääb seisma. Puhastamist saab jätkata nupule või andurväljale uuesti vajutades. Käsitsi navigeerimine (ilma puhastamiseta) Kui soovite liikuda ruumi kindlasse piirkonda, kasutage selleks kaugjuhtimispuldi suunanuppe. Hoidke ühte suunanuppudest vajutatuna. Robottolmuimeja sõidab ilma puhastamiseta soovitud suunas. Robottolmuimejat ei saa laadimiseks laadimisjaama suunas käsitsi juhtida. Laadimisjaama suunas juhtimine (võimalik vaid laadimisjaamas alustatud puhastamise korral) Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu " " või ekraanil andurvälja " ". Esialgu käivitatud puhastust jätkatakse. Puhastamise katkestamine Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "Base" või ekraanil andurvälja "Base". Robottolmuimeja sõidab laadimisjaama juurde ja laeb end. 16

17 Puhastamise lõpetamine käsitsi "Turbo" et Kergelt määrdunud põrandate puhastamiseks lühendatud puhastusajaga. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "Power". Robottolmuimeja lülitub u 60 sekundi möödumisel ooterežiimile. Ekraan inaktiveeritakse, aku laetuse näidik põleb edasi. Vajutades uuesti nupule "Power" saate robottolmuimeja enne 60 sekundi möödumist ooterežiimile panna. Robottolmuimejat saab uuesti aktiveerida, vajutades suvalist nuppu kaugjuhtimispuldil või ühte kahest ekraanil olevast andurväljast. Töörežiimid Seadmel on viis erinevat kasutusvõimalust. "Silent" Puhastamine vähema müraga. Puhastusrežiimi valimine Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "Power". Puhastusrežiimi valimiseks on kaks võimalust. Võimalus 1 (kaugjuhtimispult) "Auto" "Spot" "Base" Standardpuhastus tavapäraselt määrdunud põrandate jaoks. Robottolmuimejat ümbritseva pinna, mis on u 1,8 m x 1,8 m, valitud startpunkti ümber sihipäraseks puhastamiseks. Laadimisjaama suunas juhtimine. Vajutage nuppu "Mode" nii kaua, kuni ekraanil süttib soovitud puhastusrežiimi sümbol. Puhastamise käivitamiseks vajutage nuppu " ". Võimalus 2 (ekraan) Vajutage soovitud puhastusrežiimi andurvälja. 17

18 et Puhastamise käivitamiseks vajutage andurvälja " ". Taimeri seadistamine (võimalik vaid seadistatud kellaajaga) Kui soovite robottolmuimejat iga päev samal kellaajal käivitada, saate salvestada soovitud käivitusaja ja soovitud puhastusrežiimi. Te saate robottolmuimejal lasta imeda ka pimeduses. Arvestage siiski, et puhastus võib olla mõnevõrra vähem põhjalik. Kaamerad vajavad piiramatult navigeerimiseks valgust. Kasutage taimeri seadistamiseks kaugjuhtimispulti. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu "OK". Ekraanil vilgub taimeri näidik, näidikul vilgub minutite näit. Soovitud minuti seadistamiseks vajutage suunanuppu + või -. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu "OK". Vajutage nuppu "Timer" vähemalt kolm sekundit. Ekraanil vilgub taimeri näidik, näidikul vilgub tundide näit. Vajutage nuppu "Mode" nii kaua, kuni ekraanil vilgub soovitud puhastusrežiimi sümbol. Soovitud tunni seadistamiseks vajutage suunanuppu + või -. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu "OK". Ekraanil kuvatakse seadistusi veel u kolm sekundit. Robottolmuimeja alustab puhastamist iga päev soovitud ajal. 18

19 et Kui ekraanil põleb taimeri näidik, on taimer aktiveeritud. Kui soovite juhiseid muuta, toimige nii, nagu eespool on kirjeldatud. Nõuanne: te saate salvestada kuni seitse individuaalset kombinatsiooni "käivitusaeg puhastusrežiim", kui seadistate taimeri mobiilse lõppseadme abil, vt peatükki "Rakendus "Miele Scout RX2"". Arvestage, et robottolmuimeja järgib alati viimati sisestatud salvestuskäsklusi, sõltumata sellest, kas sisestati kaugjuhtimispuldi või mobiilse lõppseadme abil. Taimeri inaktiveerimine Vajutage kaugjuhtimispuldil lühidalt nuppu "Timer". Ekraanil kustub taimeri näidik. Taimeri aktiveerimine / seadistatud käivitusaja kuvamine Helisignaalide inaktiveerimine Tehaseseadistusena on helisignaalid sees. Te saate neid inaktiveerida ja uuesti aktiveerida. Vajutage kaugjuhtimispuldil lühidalt nuppu "Mute". Näidikul kuvatakse lühidalt "OFF". Veateadete helisignaale ei saa inaktiveerida. Maksimaalse ülesõidukõrguse vähendamine Robottolmuimeja on tehases seadistatud nii, et ta suudab ületada kuni 17 mm kõrguseid. Nii saab ta vaipu puhastada, lävepakke ületada jms. Kui soovite seda kõrgust vähendada (kuni u 6 mm-le), et nt tooli-, laua- või lambijalgu kaitsta, siis võite tehaseseadistuse inaktiveerida. Vajutage kaugjuhtimispuldil lühidalt nuppu "Timer". Ekraanil põleb taimeri näidik ja näidikul kuvatakse lühidalt seadistatud käivitusaeg. Robottolmuimeja alustab puhastamist seadistatud ajal. Vajutage kaugjuhtimispuldil lühidalt nuppu "Climb". Näidikul kuvatakse "LO". Kui soovite maksimaalse ülesõidukõrguse 17 mm taas aktiveerida, vajutage uuesti lühidalt nuppu "Climb". Näidikul kuvatakse "HI". 19

20 et Rakendus "Miele Scout RX2" WiFi Mobiilse lõppseadme (tahvelarvuti või nutitelefon) abil saate lasta endale kuvada olekuteavet ja anda juhtimiskäsklusi. Selle jaoks on robottolmuimeja varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. Arvestage, et võrgustatud seadmete käsitsemisel esinevad vaatamata tootja kõrgeimatele ohutusstandarditele kasutaja andmeturbega seotud jääriskid. Seepärast pakume teile võimalust WiFi-moodul robottolmuimejast eemaldada. Selle kirjelduse leiate käesoleva peatüki lõpust. Veenduge, et ruumides, kus robottolmuimejat kasutatakse, on teie WiFi-võrgu signaal piisava tugevusega. Rakenduse "Miele Scout RX2" saate tasuta Apple'i App Store'ist või Google'i Play Store'ist. Laadige rakendus alla rakenduste poest. Robottolmuimejal võrgustusfunktsiooni aktiveerimine Robottolmuimeja ühendamiseks oma WiFi-võrguga peate esmalt aktiveerima võrgustusfunktsiooni. Tehaseseadistusena on võrgustusfunktsioon inaktiveeritud. Võrgustusfunktsiooni aktiveerimiseks on kaks võimalust. Võimalus 1 (kaugjuhtimispult) Vajutage nuppu "WIFI". Ekraanil põleb näidik "WIFI". Võimalus 2 (ekraan) Vajutage andurvälja "Base" vähemalt kaks sekundit. Andurväli "Base" vilgub aktiveerimise ajal. Kohe, kui võrgustusfunktsioon on aktiveeritud, põleb ekraanil näidik "WI- FI". Käivitage rakendus ja seadistage "Miele" kasutajakonto. Te saate oma mobiilse lõppseadme vahetult ühendada oma robottolmuimejaga või ühendada selle oma WiFi-võrgu kaudu. Järgige rakenduse kasutajajuhiseid. WiFi-mooduli eemaldamine Vajutage robottolmuimeja peal vajutussoont. Hoiulaeka kaas avaneb. 20

21 et Lülitage robottolmuimeja enne igakordset hooldust välja. Selleks vajutage nupp "I/0" robottolmuimeja küljel lülitiasendisse "0". Avage tolmukarbi lukustus, keerates käepidet üles. Eemaldage tolmukarp. Eemaldage klapp suunaga ette. Eemaldage WiFi-moodul. Pange klapp oma kohale. Videofunktsioon ("Scout RX2 Home Vision" mudelite puhul, kasutamiseks rakendusega "Miele Scout RX2") Robottolmuimeja eesmine parempoolne kaamera saadab krüptitud ülesvõtteid valitud mobiilsesse lõppseadmesse reaalajas. Ekraanil vilgub ülesvõtete saatmise ajal videofunktsiooni näidikus punane tuli. Videosalvestust ei toimu. Soovitame mõlemat kaamerat pehme ja kuiva lapiga regulaarselt puhastada. Soovitame kasutada vaid "ORIGINAL Miele" logoga tarvikuid. Nii saate robottolmuimeja imemisvõimet optimaalselt ära kasutada ja saavutada parima võimaliku puhastustulemuse. Millised tarvikud on õiged? "Miele" originaaltarvikud tunnete ära pakendil oleva "ORIGINAL Miele" logo järgi. Tolmukarbi tühjendamine Tühjendage tolmukarp pärast robottolmuimeja igakordset kasutust, et saavutada parim võimalik puhastustulemus. Tühjendage tolmukarp hiljemalt siis, kui näidikul kuvatakse suunaga alt üles läbivalt "l l". Hooldus Kust saab osta tarvikuid? "Miele" originaaltarvikuid saab tellida "Miele" veebipoest, "Miele" klienditeenindusest või "Miele" edasimüüjalt. Vajutage robottolmuimeja peal vajutussoont. Hoiulaeka kaas avaneb. 21

22 et Avage tolmukarbi lukustus, keerates käepidet üles. Eemaldage tolmukarp. Vajutage ühte või mõlemat vabastusnuppu noole suunas ja eemaldage tolmukarbi kaas. Tühjendage tolmukarp. Sisu võite visata olmeprügi hulka, kui see ei sisalda olmeprügis keelatud mustust. Asetage kaas kohale ja sulgege tolmukarp tuntava fikseerumiseni. Asetage tolmukarp ülestõstetud käepidemega robottolmuimejasse ja lukustage see, keerates käepide alla. Sulgege hoiulaeka kaas ja vajutage vajutussoont, et see lukustada. Tolmukarbi puhastamine Puhastage tolmukarpi vajadusel. Tolmukarbi kaane sisse on paigutatud puhastustööriist. Eemaldage puhastustööriist. Puhastage tolmukarp ja kaane alumine külg puhastustööriistaga. Õhufiltri puhastamine Puhastage õhufiltrit vajadusel. Õhufiltrilahter on tolmukarbi küljes. Eemaldage tolmukarbi kaas. Keerake filtriplokk tolmukarbilt maha. Eemaldage eelfilter ja puhastage seda vajadusel puhastustööriistaga. Avage õhufiltri lukustus, eemaldage ja puhastage seda puhastustööriistaga. Pange õhufilter klapi sisse. Asetage eelfilter õhufiltri peale. Filtriplokk on täielik. Asetage filtriplokk täpselt kohale ja lukustage see. 22

23 et Vahetage õhufilter umbes kuue kuu möödumisel uue vastu, et saavutada parim võimalik puhastustulemus. Küljeharjade puhastamine Puhastage küljeharju vajadusel ja hoidke selleks käepärast puhastustööriist, mis on paigutatud üles tolmukarbi kaane sisse. Asetage robottolmuimeja, alumine külg üleval, tasasele ja puhtale pinnale. Haarake mõlema käega kahest üksteise vastas olevast küljeharja puhmast ja tõmmake need suunaga üles ära. Eemaldage kiud ja karvad kaabitsaga, mis asub puhastustööriista alumisel küljel. Hoidke kaabitsat prügiämbri kohal. Vajutage mõlemad puhastatud ühesuguse ehitusega küljeharjad täpselt selleks ettenähtud tihvtidele, kuni need tuntavalt fikseeruvad. Jälgige seejuures kokkulangevaid märgistusi "L" ja "R". Vahetage küljeharjad uute vastu välja umbes ühe aasta möödumisel, et saavutada parim võimalik puhastustulemus. Harjavaltsi puhastamine Puhastage harjavaltsi vajadusel ja hoidke selleks käepärast puhastustööriist, mis on paigutatud üles tolmukarbi kaane sisse. Asetage robottolmuimeja, alumine külg üleval, tasasele ja puhtale pinnale. Eemaldage mõlemad küljeharjad, vt eelmist kirjeldust "Küljeharjade puhastamine". Vajutage mitu korda ülal kaabitsa juures olevat nuppu, kuni kõik kiud ja karvad on välja kukkunud. Avage harjavaltsi katte lukustus ja eemaldage kate. 23

24 et Eemaldage harjavalts. Asetage harjavaltsi kate täpselt kohale ja lukustage see tuntava fikseerumiseni. Lõigake kääridega katki kiud ja karvad, mis on end ümber harjavaltsi kerinud. Eemaldage kiud ja karvad kaabitsaga, mis asub puhastustööriista alumisel küljel. Hoidke kaabitsat prügiämbri kohal. Asetage mõlemad ühesuguse ehitusega küljeharjad kohale, vt eelmist kirjeldust "Küljeharjade puhastamine". Vahetage harjavalts umbes ühe aasta möödumisel uue vastu, et saavutada parim võimalik puhastustulemus. Tolmukarbi rulltihendi puhastamine Puhastage rulltihendit tolmukarbi alumisel küljel vajadusel. Asetage robottolmuimeja, alumine külg üleval, tasasele ja puhtale pinnale. Vajutage mitu korda ülal kaabitsa juures olevat nuppu, kuni kõik kiud ja karvad on välja kukkunud. Puhastage rulltihendit niiske lapiga. Pange harjavalts oma kohale. Jälgige, et torkate terava otsaga külje sobivasse pesasse. Vahetage rulltihendiplokk umbes ühe aasta möödumisel uue vastu, et saavutada parim võimalik puhastustulemus. Tolmukarbi rulltihendiploki vahetamine Eemaldage tolmukarp. 24

25 et Pange esiratas oma kohale tagasi ja lukustage kate tuntava fikseerumiseni. Avage tolmukarbi alumisel küljel rulltihendiploki lukustus nii, et märgistusnool on sümboli suunas. Eemaldage rulltihendiplokk. Paigaldage uus rulltihendiplokk nii, et märgistusnool on sümboli suunas. Lukustage rulltihendiplokk tuntava fikseerumiseni. Märgistusnool on sümboli suunas. Esiratta puhastamine Puhastage esiratast vajadusel ja hoidke selleks käepärast puhastustööriist, mis on paigutatud üles tolmukarbi kaane sisse. Asetage robottolmuimeja, alumine külg üleval, tasasele ja puhtale pinnale. Andurite puhastamine Puhastage andureid vajadusel. Asetage robottolmuimeja, alumine külg üleval, tasasele ja puhtale pinnale. Puhastage andureid ettevaatlikult kuiva vatipulgaga. Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine Pange selleks valmis kaks 1,5 V patareid (tüüp AAA). Avage katte lukustus. Võtke esiratas ära. Eemaldage kiud ja karvad ning puhastage esiratas, kate ja puhastustööriistaga pesa soon. Eemaldage patareipesa kate. Vahetage patareid välja. Jälgige polaarsust. Sulgege patareipesa kate. Järgige spetsiaalseid juhiseid patareide käsitsemise ja nende jäätmekäitlusesse viimise kohta peatükkides "Ohutusjuhised ja hoiatused" ja "Teie panus keskkonnakaitse heaks" eespool käesolevas kasutusjuhendis. Aku vahetamine Pange selleks valmis "Miele" originaalliitiumioonaku. 25

26 et YCR-M05 "Scout RX2" jaoks YCR-MT12 "Scout RX2 Home Vision" jaoks Akulaegas asub robottolmuimeja hoiulaekas. Eemaldage tolmukarp. Avage akulaegas, avades katte suunaga üles. "Scout RX2" (YCR-M05) Asetage akulaeka kate täpselt kohale ja sulgege see tuntava fikseerumiseni. Järgige vana aku käitlemise ja kõrvaldamise juhiseid peatükkides "Ohutusjuhised ja hoiatused" ja "Teie panus keskkonnakaitse heaks", mis on selle kasutusjuhendi esiosas. "Scout RX2 Home Vision" (YCR- MT12) Tõmmake ettevaatlikult juhtmetest, tõmmates pistikühendus pesast välja. Pistiku eraldamiseks vajutage pistikühenduse juures olevat fikseerimishooba. Eemaldage aku. Eemaldage ettevaatlikult aku, kuni pistikühendus tuleb nähtavale. Pistiku eraldamiseks vajutage pistikühenduse juures olevat fikseerimishooba. Ühendage uue aku pistik tuntava fikseerumiseni vastasdetaili. Asetage aku ettevaatlikult oma kohale (vt parempoolset pildi väljalõiget). Hoiustage pistikühendust küljel pesas. Ühendage uue aku pistik tuntava fikseerumiseni vastasdetaili. Hoiustage pistikühendust külgmises väljalõikes. Asetage aku ettevaatlikult oma kohale (vt parempoolset pildi väljalõiget). 26

27 et Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, klaasi- või universaalseid puhastusvahendeid ega õli sisaldavaid hooldusvahendeid! Asetage akulaeka kate täpselt kohale ja sulgege see tuntava fikseerumiseni. Järgige vana aku käitlemise ja kõrvaldamise juhiseid peatükkides "Ohutusjuhised ja hoiatused" ja "Teie panus keskkonnakaitse heaks", mis on selle kasutusjuhendi esiosas. Hoiustamine Lülitage robottolmuimeja enne igakordset pikemat hoiustamist välja. Selleks vajutage nupp "I/0" robottolmuimeja küljel lülitiasendisse "0". Kui te ei vaja robottolmuimejat pikema aja vältel, hoiustage seadet hästi õhutatud ja jahedas kohas. Hoiustage robottolmuimejat aku keskmise laetuse juures, et seda säästa (aku laetuse näidik ekraanil on oranž). Ärge asetage robottolmuimejat ega kaasasolevaid osi vette! Klienditeenindus Kontakt tõrgete korral Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage "Miele" müügiesindajat või "Miele" klienditeenindust. "Miele" klienditeeninduse telefoninumbri leiate firma veebiaadressilt selle dokumendi lõpust. Garantii Garantiiaeg on 2 aastat. Lisateavet teie riigis kehtivate garantiitingimuste kohta saate "Miele" klienditeenindusest. Hooldus Robottolmuimeja ja tarvikute hooldamine Lülitage robottolmuimeja enne igakordset hooldust välja. Selleks vajutage nupp "I/0" robottolmuimeja küljel lülitiasendisse "0". Robottolmuimejat ja kõiki plastist tarvikuid võib hooldada tavalise plastide puhastusvahendiga. 27

28 et Mida teha, kui... Enamikku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea kutsuma klienditeenindust. Allolevad tabelid on teile abiks tõrke või vea põhjuste väljaselgitamisel ja kõrvaldamisel. Lülitage robottolmuimeja enne tõrgete kõrvaldamist välja. Selleks vajutage nupp "I/0" robottolmuimeja küljel lülitiasendisse "0". Probleem Pärast nupust "Power" sisselülitamist lülitab robottolmuimeja ennast välja. Puhastustulemus on halb. Robottolmuimeja ei lae. Robottolmuimeja ei naase pärast puhastamist laadimisjaama juurde. Põhjus ja selle kõrvaldamine Aku ei ole piisavalt laetud. Asetage robottolmuimeja ühendatud laadimisjaama laadimiskontaktidele täpselt peale. Tolmukarp on täis. Tühjendage ja puhastage tolmukarp. Harjavalts on määrdunud või kulunud. Puhastage harjavalts. Vahetage harjavalts. Tolmukarbi rulltihend on määrdunud või kulunud. Puhastage rulltihend ja imukanal selle vahel. Vahetage rulltihendiplokk. Õhufilter on määrdunud. Puhastage õhufilter. Vahetage õhufilter. Küljeharjad on kulunud. Vahetage küljeharjad. Laadimisjaam ei ole nõuetekohaselt ühendatud. Ühendage laadimisjaam täpselt nii, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Sama tehke robottolmuimejaga, vt peatükki "Enne kasutamist laadimisjaama ühendamine". Standardpuhastusrežiim "Auto" käivitati ruumis vabalt. Robottolmuimeja naaseb alguspunkti. Valiti puhastusrežiim "Spot". 28

29 et Probleem Põhjus ja selle kõrvaldamine Robottolmuimeja naaseb alguspunkti. Robottolmuimejal on piiranguteta navigeerimiseks liiga vähe valgust. Hoolitsege piisava valgustuse eest. Laadimisjaam ei ole nõuetekohaselt ühendatud. Ühendage laadimisjaam täpselt nii, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Sama tehke robottolmuimejaga, vt peatükki "Enne kasutamist laadimisjaama ühendamine". Laadimisjaama infrapunasaatja ja robottolmuimeja vaheline ühendus on katkenud. Puhastage laadimisjaama esikülg ja robottolmuimeja esikülg ettevaatlikult pehme ja kuiva rätikuga ja jälgige, et esemed ei takistaks ühendust. Puhastataval pinnal olevad takistused piiravad navigeerimist. Jälgige robottolmuimejat puhastamise ajal. Eemaldage problemaatilised takistused. Piirake probleemne piirkond magnetlindiga. Vähendage robottolmuimeja ülesõidukõrgust, vt peatükki "Kasutamine maksimaalse ülesõidukõrguse vähendamine". 29

30 et Probleem Robottolmuimeja ei reageeri. Põhjus ja selle kõrvaldamine Robottolmuimeja on välja lülitatud. Lülitage see sisse (lüliti "I/0" asendisse "I"). Kaugjuhtimispuldi patareid on valesti paigaldatud. Jälgige polaarsust. Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjad. Vahetage patareid välja. Robottolmuimeja infrapunasaatja ja kaugjuhtimispuldi vaheline ühendus on katkenud. Puhastage robottolmuimeja esikülg ja kaugjuhtimispuldi ülemine külg ettevaatlikult pehme ja kuiva rätikuga ja jälgige, et esemed ei takistaks ühendust. Kaugjuhtimispult on robottolmuimejale liiga lähedal või liiga kaugel. Kohandage vahemaad ja suunake kasutamise ajal kaugjuhtimispult robottolmuimeja suunas. 30

31 et Veateated Lülitage robottolmuimeja enne igakordset veakõrvaldust välja. Selleks vajutage nupp "I/0" robottolmuimeja küljel lülitiasendisse "0". Veateateid kuvatakse ekraani näidikul. Kui seal kuvatakse alt üles läbijooksvalt "l l" - "l- -l", tühjendage ja puhastage tolmukarp. Probleem F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 Põhjus ja selle kõrvaldamine Viga "ratas üleval" Asetage robottolmuimeja tasasele pinnale. Viga "andurid määrdunud" Puhastage andurid. Seda veateadet kuvatakse ka siis, kui käivitate robottolmuimeja ja kukkumisanduri all ei ole toetuspinda. Eemaldage robottolmuimeja äärelt. Viga "filtrit ei tuvastatud" Pange paigaldatud õhufiltriga tolmukarp robottolmuimejasse. Viga "veorataste ülekoormus" Kontrollige, ega veoratastele ei ole kogunenud mustust. Eemaldage kiud ja karvad. Seda veateadet kuvatakse ka siis, kui robottolmuimeja on kinni jäänud. Viga "harjade ülekoormus" Kontrollige, ega harjavaltsile ja küljeharjadele ei ole kogunenud mustust. Puhastage harjavalts ja küljeharjad. Seda veateadet kuvatakse ka siis, kui esemed on robottolmuimejasse kinni jäänud. Viga "ventilaatori ülekoormus" Tühjendage ja puhastage tolmukarp. Puhastage või vahetage õhufilter. Sisemine süsteemiviga Lülitage robottolmuimeja välja ja jälle sisse (lüliti "I/0"). 31

32 et Probleem F 8 Põhjus ja selle kõrvaldamine Viga "esiratas määrdunud" Kontrollige, ega esirattale, kattele ja pesa soonde ei ole kogunenud mustust. Eemaldage kiud ja karvad ning puhastage esiratas, kate ja soon. Veateate lähtestamine pärast vea kõrvaldamist Tehnilised andmed (WiFi-mooduli jaoks) Ülalkirjeldatud veateadete lähtestamiseks on järgmised võimalused Lülitage robottolmuimeja välja ja jälle sisse (lüliti "I/0"). Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "Power". Vajutage ekraanil andurvälja vähemalt kolm sekundit. Sagedusriba Maksimaalne saatevõimsus 2,412 GHz 2,472 GHz < 100 mw Vastavusdeklaratsioon Käesolevaga kinnitab "Miele", et see robottolmuimeja vastab direktiivile 2014/53/ EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest: Tooted, allalaadimine, aadressil Teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber 32

33 et Autoriõigused ja litsentsid Robottolmuimeja käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab "Miele" tarkvara. Arvestada tuleb "Miele" ja muude asjaomaste tarkvaratarnijate autoriõiguslike volitustega. "Miele" ja tema tarnijad jätavad endale kõik tarkvarakomponentidega seotud õigused. Eelkõige on keelatud: paljundamine ja levitamine; modifikatsioonide ja tuletiste loomine; dekompileerimine, tagasiarendamine, osadeks võtmine ja muul viisil redutseerimine. Tarkvarasse on integreeritud ka GNU Üldise Avaliku Litsentsi, samuti muude avatud lähtekoodide alla kuuluvad komponendid. Teil on võimalik saada ülevaade integreeritud avatud lähtekoodiga komponentidest koos vastava litsentsi koopiaga aadressilt "Miele" annab lähtekoodi üle kõigile tarkvara komponentidele, mis on litsentsitud GNU Üldise Avaliku Litsentsi ja võrreldavate avatud lähtekoodi litsentside järgi. Lähtekoodi saamiseks saatke meil aadressile Testrežiimi kasutamise üksikasjaliku juhendi saate "Miele" klienditeenindusest. 33

34 et - Garantii Miele Eesti tagab ostjale lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas: I Garantii kestus ja algus 1. Garantii antakse järgmiseks ajaks: a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral 2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast. Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega. II Garantii tingimused 1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas. 2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart). III Garantii sisu ja ulatus 1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse. 2. Garantii ei hõlma selle alla mitte kuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult. 3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet. IV Garantii piirangud Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel. 1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažijuhiste mittejärgimine. 2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesuvõi loputusvahendite või kemikaalide kasutamine. 3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega. 4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud. 5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud. 6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud. 7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid. 8. Voolu- ja pingekõikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku. 9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine. V Andmekaitse Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele. 34

35 lt - Turinys Saugos nurodymai ir įspėjimai Prietaiso aprašas Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos Roboto-dulkių siurblio funkcijos ir savybės Kartu tiekiami priedai Prieš naudojimą Naudojimas "Miele Scout RX2" taikomoji programa Filmavimo funkcija Techninė priežiūra Kurie priedai yra tinkamiausi? Dulkių talpos ištuštinimas Dulkių talpos valymas Išeinančiojo oro filtro valymas Šoninių šepečių valymas Šepetėlių veleno valymas Dulkių talpos sandariklių valymas Dulkių talpos sandariklio keitimas Priekinio ratuko valymas Jutiklių valymas Nuotolinio valdymo pultelio baterijų keitimas Akumuliatoriaus keitimas Laikymas Priežiūra Klientų aptarnavimo skyrius Susisiekite pastebėję triktis Garantija Ką daryti, jei Klaidų pranešimai Techniniai duomenys Atitikties deklaracija

36 lt - Turinys Autoriaus teisės ir licencijos Garantijos sąlygos

37 lt - Saugos nurodymai ir įspėjimai Šis dulkių siurblys-robotas atitinka nustatytas saugos nuostatas. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą. Prieš naudodami pirmą kartą, perskaitykite dulkių siurblio-roboto naudojimo instrukciją. Joje pateiktos svarbios saugos, dulkių siurblio-roboto naudojimo ir techninės priežiūros nuorodos. Taip apsisaugosite patys, apsaugosite kitus asmenis ir išvengsite prietaiso pažeidimų. Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite ją kitam galimam savininkui. Prieš kiekvieną techninę apžiūrą, ilgesnį nenaudojimą, priežiūrą, trikties ar klaidos pašalinimą, dulkių siurblį-robotą išjunkite. Dulkų siurblio-roboto šone esantį jungiklį I/0 nustatykite į padėtį 0. Tai taip pat galioja, jeigu dulkių siurblys-robotas pradėtų elgtis neįprastai. Tinkamas naudojimas Šis robotas-dulkių siurblys skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje. Jis neskirtas naudoti lauke. Robotą-dulkių siurblį naudokite tik sausiems objektams siurbti. Bet koks kitoks naudojimas, perkonstravimas ir keitimas draudžiamas. Asmenims, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, nepatyrimo ar neišmanymo negali saugiai valdyti roboto-dulkių siurblio, draudžiama jį naudoti be atsakingo asmens priežiūros arba instruktažo. Vaikai buityje Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pavyzdžiui, plėvelę) arba ją užsimauti ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 37

38 lt - Saugos nurodymai ir įspėjimai Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis robotu-dulkių siurbliu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi. Vyresni nei aštuonerių metų vaikai robotu-dulkių siurbliu be priežiūros gali naudotis tik tuomet, jeigu jiems paaiškinta, kaip prietaisą naudoti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus. Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti roboto-dulkių siurblio. Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli roboto-dulkių siurblio. Vaikams niekada neleiskite žaisti su robotu-dulkių siurbliu. Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų paimti akumuliatoriaus ir baterijų. Techninė sauga Dulkių siurblys-robotas eksploatuojamas naudojant 14,4 V. Tai yra III saugos klasės prietaisas. Prietaisas, kuriame užtikrinta apsauga nuo elektros smūgio, prijungus jį prie apsauginės mažos srovės įtampos ir kuriame nesusidaro įtampa, didesnė už apsauginę mažą srovę. Dulkių siurblys prie įkroviklio jungiamas II saugos klasės kištuku (tinklo įtampos duomenys). Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Nenaudokite netvarkingų dalių. Tinklo lizdas turi būti apsaugotas 16 arba 10 A saugikliu. Dulkių siurblio-roboto specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį) palyginkite su savo elektros tinklo duomenimis. Šie duomenys būtinai turi sutapti. Įkrovimo stotį prijungę prie bendrojo maitinimo tinklo, užtikrinsite patikimą ir saugų dulkių siurblio-roboto naudojimą. 38

39 lt - Saugos nurodymai ir įspėjimai Garantiniu laikotarpiu robotą-dulkių siurblį gali remontuoti tik "Miele" įgaliotos techninės priežiūros specialistai, priešingu atveju nebus galima teikti garantinės pretenzijos dėl vėliau atsiradusių gedimų. Remonto darbus patikėkite tik "Miele" įgaliotam specialistui. Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti didelis pavojus naudotojui. Saugokite, kad nepažeistumėte, nesulenktumėte arba nepersuktumėte tinklo kabelio. Ant jo nedėkite jokių sunkių daiktų. Neleiskite robotui-dulkių siurbliui važiuoti per tinklo kabelį ir kitus kabelius. Įkraudami akumuliatorių, naudokite tik kartu pristatomus priedus (adapterį, maitinimo bloką, įkrovimo stotį). Akumuliatoriai ir baterijos gali išsilieti. Venkite deginančio skysčio patekimo į akis ir ant odos. Nudegintas vietas apipilkite vandeniu ir kreipkitės į medikus. Dulkių siurblyje-robote įrengti įvairūs jutikliai, todėl jis geba atpažinti laiptus ir kliūtis. Neuždenkite jutiklių ir kameros, užtikrinkite, kad prietaiso veikimo metu aplinkiniai daiktai nepažeistų jo jutiklių. Ant įkrovimo stoties priekinės dalies neklijuokite jokių lipdukų, nes tiesiai už jos yra infraraudonųjų spindulių siųstuvas. Nestatykite priešais jokių sunkių daiktų. Roboto-dulkių siurblio ir kartu pristatytų dalių niekada nenardinkite į vandenį. Visas dalis valykite tik sausa arba šiek tiek sudrėkinta šluoste. Prižiūrėkite, kad dulkių siurblys-robotas ar jo dalys nenukristų. Dėl saugumo nenaudokite nukritusių arba apgadintų prietaiso dalių. Tinkamas naudojimas Visada naudokite dulkių talpą, priešfiltrį ir išeinančiojo oro valymo filtrą. 39

40 lt - Saugos nurodymai ir įspėjimai Surinkite nuo grindų visus trapius ir lengvus daiktus ir pasirūpinkite, kad dulkių siurblys-robotas negalėtų įsipainioti tarp virvelių, užuolaidų, kutų, laidų ar pan. Naminiai gyvūnai turi būti atokiau nuo roboto-dulkių siurblio. Neleiskite naminiams gyvūnams stovėti arba sėdėti ant roboto-dulkių siurblio. Robotu-dulkių siurbliu nesiurbkite degančių arba rusenančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, arba atrodančių, jog užgeso, pelenų arba anglių. Jo nenaudokite šalia atvirų kaminų. Robotu-dulkių siurbliu nesiurbkite jokių skysčių arba drėgno purvo. Prieš siurbdami drėgnuoju būdu valytus arba išmuilintus kilimus ir kiliminę dangą, palaukite, kol visiškai išdžius. Neleiskite robotui-dulkių siurbliui siurbti dažomųjų miltelių dulkių. Dažomieji milteliai, naudojami spausdintuvuose arba kopijuokliuose, gali būti elektriškai laidūs. Nesiurbkite lengvai užsidegančių ar sprogių medžiagų arba dujų, neleiskite siurbti vietose, kuriose tokios medžiagos laikomos. Prietaiso veikimo metu negulėkite arba nesėdėkite ant grindų, kad ilgi plaukai ar laisvi rūbai neįsiveltų į šepetėlių veleną ir kitas judančias dalis. Saugaus elgesio su dulkių siurblio-roboto akumuliatoriumi ir nuotolinio valdymo pulteliu nurodymai Prieš atiduodami akumuliatorių utilizavimui, informuokite garantinio aptarnavimo skyrių. Prižiūrėkite, kad akumuliatorius nenukristų, nemeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis. Dėl saugumo nenaudokite akumuliatoriaus, jeigu jis buvo numestas arba yra apgadintas. Akumuliatorių ir baterijas laikykite toliau nuo atviros ugnies ar kitų šilumos šaltinių. Akumuliatoriaus ir baterijų nekaitinkite. Nelaikykite jo ir (arba) jų tiesioginėje saulės šviesoje. Akumuliatoriaus neardykite. 40

41 lt - Saugos nurodymai ir įspėjimai Nesukelkite akumuliatoriaus trumpojo jungimo tyčia arba netyčia sujungę kontaktus. Akumuliatoriaus ir baterijų nešlapinkite. Niekada nekraukite nuotolinio valdymo pultelio baterijų. Pajutę nuo akumuliatoriaus sklindantį neįprastą kvapą arba iš akumuliatoriaus tekantį skystį, jo nenaudokite. Akumuliatoriaus taip pat nenaudokite, jeigu jis labai įkaito, pakeitė spalvą arba deformavosi. Akumuliatorių neatidėliodami utilizuokite. Akumuliatoriaus ir baterijų utilizavimas: išimkite dulkių siurblio-roboto akumuliatorių ir nuotolinio valdymo pultelio baterijas. Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, metalinius kontaktus apvyniokite izoliacine juosta. Akumuliatorių ir baterijas utilizuokite per atliekų tvarkymo bendrovę. Nemeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis. Priedai Naudokite tik "ORIGINAL Miele" logotipu pažymėtus priedus. Tik tada gamintojas gali užtikrinti saugą. "Miele" neatsako už žalą, atsiradusią, jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, netinkamai valdomas ir nepaisoma saugos nurodymų bei įspėjimų. 41

42 lt - Prietaiso aprašas A. Dulkių siurblio-roboto viršutinė ir apatinė dalis Šio skyriaus A, B ir C paveikslėlius rasite vidinėse atlenkiamose įklijose, šios naudojimo instrukcijos pabaigoje. a Indikatoriaus laukelis b WIFI indikatorius c Filmavimo funkcijos indikatorius (būdinga "Scout RX2 Home Vision") d Laiko rodymo indikatorius (am/pm) e Įjungimo / sustabdymo jutiklinis laukelis ( ) f Filmavimo kameros g Apsauga nuo atsitrenkimo h Įjungimo ir išjungimo jungiklis (I/0) i Daiktų laikymo skyriaus atidarymo mygtukas j Siurbimo režimo "Silent" jutiklinis laukelis k Siurbimo režimo "Turbo" jutiklinis laukelis l Siurbimo režimo "Base" jutiklinis laukelis m Siurbimo režimo "Spot" jutiklinis laukelis n Standartinio siurbimo režimo "Auto" jutiklinis laukelis o Laikmačio indikatorius p Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius q Universalieji šoniniai šepečiai r Šepetėlių velenas s Priekinis ratukas t Jutikliai (apsauga nuo kritimo) u Įkrovimo kontaktai v Šepetėlių veleno dangtelis w Apatiniai ratukai x Siurbimo antgalis su sandarikliu y Galinis ratukas 42

43 lt - Prietaiso aprašas B. Įkrovimo stotis ir nuotolinis valdymas Įkrovimo stotis a Kabelio suvyniojimo įtaisas b Kabelio tiesimas c Maitinimo bloko kištuko lizdas (paveikslėlyje nėra pavaizduotas) d Įkrovimo kontaktai Nuotolinis valdymas a "Power" (įjungimo ir išjungimo mygtukas) b "Base" (įkrovimo stoties valdymo mygtukas) c "OK" patvirtinimo mygtukas su šalia esančiais krypčių mygtukais d Įjungimo ir (arba) sustabdymo mygtukas ( ) (prietaiso įjungimui ir (arba) sustabdymui) e "Mode" (siurbimo režimo pasirinkimo mygtukas) f "WIFI" (WLAN tinklo įjungimo ir (arba) išjungimo mygtukas) g "Clock" (laiko nustatymo mygtukas) h "Timer" (laikmačio nustatymo mygtukas) i "Mute" (akustinių signalų įjungimo ir išjungimo mygtukas) j "Climb" (pravažumo aukščio sumažinimo mygtukas) k Akumuliatoriaus skyrius (galinėje pusėje) C. Dulkių talpa a Rankena b Valymo įrankis su grandikliu c Grandiklio mygtukas d Dangtelis e Dangtelio atrakinimo mygtukai f Dulkių kamera g Priešfiltris h Išeinančiojo oro valymo filtras i Išeinančiojo oro valymo filtro dangtelis 43

44 lt - Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos Transportavimo pakuočių utilizavimas Pakuotė apsaugo prietaisą nuo pažeidimų transportuojant. Pakuotei parinktos aplinkai nekenkiančios ir perdirbti tinkamos medžiagos, todėl ji gali būti perdirbama. Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir mažinamas susidarančių atliekų kiekis. Prietaisą pardavęs prekybininkas pakuotę priims atgal. Senos įrangos utilizavimas Elektros ir elektroninėje įrangoje yra daug vertingų medžiagų. Tačiau joje taip pat yra medžiagų, reikalingų nepriekaištingam įrangos veikimui ir saugumo užtikrinimui. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali būti kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl jokiu būdu senos įrangos nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Senų baterijų ir akumuliatorių grąžinimas Elektros ir elektroninėje įrangoje naudojamas baterijas ir akumuliatorius negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Esate įstatymiškai įpareigoti nuo prietaisų nuimti atskiriamas senas baterijas bei akumuliatorius ir nemokamai perduoti į specialią surinkimo vietą (pvz. prekybos bendrovę). Baterijose ir akumuliatoriuose gali būti žmogaus sveikatai ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Atkreipkite dėmesį į baterijos arba akumuliatoriaus ženklinimą. Perbrauktos atliekų dėžės simbolis reiškia, kad baterijų ir akumuliatorių jokiu būdu negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei ant perbrauktos atliekų dėžės pavaizduotas vienas ar keli iš pateiktų cheminių elementų ženklų, vadinasi sudėtyje yra švino (Pb), kadmio (Cd) ir (arba) gyvsidabrio (Hg). Pristatykite ją į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo skyrių perdirbimui ir utilizavimui arba grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą į surinkimo skyrių, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Pasirūpinkite, kad sena, išvežti skirta įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje. Senose baterijose arba akumuliatoriuose yra vertingų žaliavų, kurias galima perdirbti tolimesniam naudojimui. Atskirtų baterijų ir akumuliatorių surinkimas palengvina specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą. 44

45 lt Roboto-dulkių siurblio funkcijos ir savybės Dulkių siurblys-robotas skirtas kasdieniam trumpo plauko kilimų, kiliminių dangų ir kietųjų grindų valymui. Atkreipkite dėmesį į gamintojo pateiktas grindų dangos valymo ir priežiūros instrukcijas. Dulkių siurblyje-robote yra įrengtos kameros ir įvairūs jutikliai. Patalpos planas yra nuolat įrašomas, taip pat yra įrašoma atvirų plotų horizontali projekcija. Taip dulkių siurblys-robotas susikuria valomų paviršių, kuriuos jis valys, valymo planą. Kartu tiekiami priedai Nuotolinio valdymo pultelis / dvi baterijos du šoniniai šepečiai Maitinimo blokas su kištuku tinklo adapteris Įkrovimo stotis Magnetinė juosta Prieš naudojimą 1-10 pav.: Skyriuose nurodytus paveikslėlius rasite atlenkiamuosiuose puslapiuose šios naudojimo instrukcijos pabaigoje. Šoninių šepečių naudojimas (01 pav.) Dulkių siurblį-robotą paguldykite ant minkšto, švaraus paviršiaus, apatine dalimi į viršų. Abiejose pusėse esančius šoninius šepečius tiksliai ir tvirtai užspauskite ant specialių kaiščių. Atkreipkite dėmesį į vienodas žymas L ir R. Apsauginės plėvelės nuėmimas (02 pav.) Nuo įkrovimo stoties ir nuo dulkių siurblio-roboto nuimkite apsauginę plėvelę. Baterijų dėjimas į nuotolinio valdymo pultelį (03 pav.) Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite dvi komplekte esančias baterijas. Laikykitės poliškumo. Uždarykite baterijų skyriaus dangtelį. Dulkių siurblio-roboto įjungimas (04 pav.) Dulkų siurblio-roboto šone esantį jungiklį I/0 nustatykite į padėtį I. Ekrane šviečia akumuliatoriau įkrovos būsenos indikatorius. Maždaug po 60 sekundžių įsijungia dulkių siurblio-roboto budėjimo režimas, toliau šviečia akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius. Dulkių siurblį-robotą vėl įjungsite paspaudę bet kurį nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba vieną iš ekrano jutiklinių laukelių. Įkrovimo stoties prijungimas (05 07 pav.) Įkrovimo stotį statykite ant lygaus pagrindo prie laisvos sienos, šalia kištukinio lizdo. Atkreipkite dėmesį, kad 45

46 lt priekinėje pusėje būtų bent 1,5 m, o dešinėje ir kairėje pusėse mažiausiai 0,5 m atstumas iki barjero (05 pav.). Kartu pristatomo maitinimo bloko kištuką įstatykite į maitinimo lizdą, kitoje įkrovimo stotelės pusėje. Likusį kabelį galite suvynioti ant kabelio laikiklio. Kabelį tieskite per vieną iš dviejų kabelio trasų (06 pav.). Tinklo adapterį įstatykite į maitinimo bloką, kol girdimai užsifiksuos, tada į pasirinktą kištukinį lizdą (07 pav.). Akumuliatoriaus įkrovimas (08 pav.) Pristatymo metu akumuliatorius nėra visiškai įkrautas. Prieš pirmąjį naudojimą dulkių siurblį-robotą įjunkite (jungiklį I/0 nustatę į padėtį I) ir visiškai įkraukite. Akumuliatorių galima įkrauti net jeigu dulkių siurblys-robotas yra išjungtas (jungiklį I/0 nustatę į padėtį 0), tačiau tada neveiks prietaiso indikatoriai. Dulkių siurblį-robotą uždėkite ant prijungtos įkrovimo stoties kontaktų. Akumuliatorius kraunamas, ekrane mirksi akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius. "Scout RX2" įkrovimo trukmė apie 150 min., o "Scout RX2 Home Vision" apie 180 minučių. Kai ekrane pradeda nuolat šviesti žalias akumuliatoriau įkrovos būsenos indikatorius, akumuliatorius yra visiškai įkrautas. "Scout RX2" veiks apie vieną valandą, o "RX2 Home Vision" apie dvi valandas. Akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius ekrane raudona oranžinė Įkrovimas apie 0 20 % Įkrovimas apie % žalia Įkrovimas apie % Laiko nustatymas (09 pav.) Laikas nustatomas nuotolinio valdymo pulteliu. Gamykloje nustatytas 24 valandų laiko rodymas. Mažiausiai tris sekundes spauskite mygtuką "Clock". Ekrane mirksi indikatoriaus laukelis. Paspauskite mygtuką "OK". Ekrane mirksi indikatoriaus laukelis. Mygtukais "+" arba "-" nustatykite valandas. Pasirinkimą patvirtinkite mygtuku "OK". Indikatoriaus laukelyje mirksi minučių rodymo indikatorius. Mygtukais "+" arba "-" nustatykite minutes. Patvirtinkite mygtuku "OK". Norėdami pakeisti laiką, atlikite anksčiau aprašytus veiksmus. Siurbimo zonos apribojimas (10 pav.) Dulkių siurblio-roboto aukštis yra 85 mm, todėl daiktų, po kuriais reikia siurbti, aukštis turėtų siekti bent 87 mm. 46

47 lt Jeigu yra tokia zona, kurios dulkių siurblys-robotas neturėtų pasiekti, galite ją apriboti. Ant grindų grioveliais žemyn ištieskite kartu pristatomą magnetinę juostą. Dulkių siurblys-robotas magnetinės juostos nepervažiuos. Kad galėtumėte ją pritvirtinti, pristatymo komplekte yra lipniųjų juostelių. Daugiau magnetinės juostos galima įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje. Naudojimas Akylai stebėkite dulkių siurblį-robotą, jeigu jis pirmą kartą veikia naujoje aplinkoje arba perstatėte baldus. Tada galėsite aptikti problemines zonas arba apriboti jas magnetine juosta. Įsitikinkite, kad prietaisas atpažįsta laiptus ir slenksčius. Prietaisas yra su įmontuotu "WLAN" moduliu. Savo galiniame mobiliajame įrenginyje (planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone) galėsite peržiūrėti prietaiso veikimo būseną arba jį valdyti. Norėdami savo dulkių siurblį robotą valdyti tokiame mobiliajame įrenginyje, perskaitykite skyrių "App Miele Scout RX2". Toliau skyriuje "Naudojimas" aprašytas dulkių siurblio-roboto valdymas ekrane ir nuotoliniu būdu. Įjungimas ir išjungimas Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką "Power" arba bet kurį ekrano jutiklinį laukelį. Valymo pradžia Yra dvi galimybės įjungti prietaisą. 1 galimybė (nuotoliniu būdu) Paspauskite mygtuką " ". 2 galimybė (ekrane) Paspauskite jutiklinį laukelį " ". Dulkių siurblys-robotas pradeda veikti. Prietaisas visada veiks mažiausiai penkias minutes, neatsižvelgiant į siurbiamą plotą. Valymo pabaiga, kai valymas buvo pradėtas nuo įkrovimo stoties. Dulkių siurblys-robotas grįžta į įkrovimo stotį ir yra kraunamas. Jeigu akumuliatorius per mažai įkrautas, dulkių siurblys-robotas automatiškai grįžta į įkrovimo stotį ir yra kraunamas. Indikatoriaus laukelyje pasirodo II. Tada dulkių siurblys-robotas tęsia valymą nuo tos vietos, kur valymas buvo nutrauktas. 47

48 lt Valymo pabaiga, kai valymas buvo pradėtas ne nuo įkrovimo stoties Dulkių siurblys grįžta į pradinį tašką ir po 60 sekundžių persijungia į budėjimo režimą. Akumuliatoriui beveik išsikrovus, dulkių siurblys-robotas sustos. Įkraukite jį. Rankiniu būdu valdomas prietaisas Jeigu norite išvalyti tik vieną patalpos zoną, naudokite nuotolinio valdymo pultelio krypčių mygtukus. Siurbimo metu paspauskite ir laikykite vieną iš krypčių mygtukų. Dulkių siurblys-robotas suksis į norimą pusę, kol atleisite rodyklių mygtuką. Laikykite nuspaustą "+" krypties mygtuką. Dulkių siurblys važiuoja norima kryptimi ir tęsia valymą. Valymo sustabdymas Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba ekrano jutiklinį laukelį. Dulkių siurblys-robotas sustoja. Siurbimą galėsite pratęsti dar kartą paspaudę mygtuką arba jutiklinį laukelį. Rankinis valdymas (be valymo) Jeigu norite išvalyti tam tikrą patalpos zoną, naudokite nuotolinio valdymo pultelio krypčių mygtukus. Paspauskite ir laikykite vieną iš krypčių mygtukų. Dulkių siurblys važiuoja norima kryptimi, bet nevalo. Neįmanoma dulkių siurblio-roboto rankiniu būdu nukreipti į įkrovimo stotį. Dulkių siurblio-roboto grąžinimas į įkrovimo stotį (tik jeigu valymas buvo pradėtas nuo įkrovimo stoties) Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba ekrano jutiklinį laukelį. Bus pratęstas pradėtas valymas. 48

49 Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką "Base" arba "Base" ekrano jutiklinį laukelį. Dulkių siurblys-robotas važiuoja į įkrovimo stotį ir yra kraunamas. Valymo užbaigimas rankiniu būdu "Base" "Turbo" Grąžinimas į įkrovimo stotį. Lengvai išteptų grindų valymas, sutrumpinta valymo trukmė. lt Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką "Power". Maždaug po 60 sekundžių dulkių siurblys-robotas automatiškai persijungia į budėjimo režimą. Ekranas išsijungia, toliau šviečia tik akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius. Jeigu dar nepraėjus 60 sek. paspausite mygtuką "Power", perjungsite dulkių siurblį-robotą į budėjimo režimą. Dulkių siurblį-robotą vėl įjungsite paspaudę bet kurį nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba vieną iš ekrano jutiklinių laukelių. Veikimo režimai Galima rinktis iš penkių skirtingų veikimo režimų. "Auto" Standartinis valymo režimas vidutiniškai nešvarioms grindims. "Silent" Ypatingai tylus valymas. Valymo režimo pasirinkimas Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką "Power". Yra dvi valymo režimo pasirinkimo galimybės. 1 galimybė (nuotoliniu būdu) Mygtuką "Mode" spauskite tol, kol ekrane pradės šviesti norimo valymo režimo indikatorius. "Spot" Tikslinis maždaug 1,8 m x 1,8 m ploto valymas aplink pasirinktą dulkių siurblio-roboto paleidimo tašką. Norėdami paleisti valymą, paspauskite mygtuką. 2 galimybė (ekrane) 49

50 lt Paspauskite norimo valymo režimo jutiklinį laukelį. Paspauskite mygtukus "+" arba "-" ir nustatykite norimą valandą. Norėdami pradėti valymą, paspauskite jutiklinį laukelį. Laikmačio nustatymas (jeigu yra nustatytas laikas) Jeigu dulkių siurblį-robotą norite įjungti kasdien tuo pačiu metu, galite išsaugoti norimą paleidimo laiką ir valymo režimą. Robotas-dulkių siurblys gali siurbti ir tamsoje. Turėkite omenyje, kad valymas gali būti ne toks kruopštus. Kad prietaisas galėtų netrukdomai judėti, kameroms būtina šviesa. Nustatydami laikmatį, naudokite nuotolinio valdymo pultelį. Pasirinkimą patvirtinkite mygtuku "OK". Ekrane mirksi indikatorius "Timer", o indikatoriaus laukelyje mirksi minučių rodmuo. Mygtukais "+" arba "-" nustatykite minutes. Mažiausiai tris sekundes spauskite mygtuką "Timer". Ekrane mirksi indikatorius "Timer", indikatoriaus laukelyje mirksi valandų rodmuo. Pasirinkimą patvirtinkite mygtuku "OK". Mygtuką "Mode" spauskite tol, kol ekrane pradės šviesti norimo valymo režimo indikatorius. Pasirinkimą patvirtinkite mygtuku "OK". 50

51 lt Ekrane dar apie tris sekundes bus rodomi nustatymai. Dulkių siurblys-robotas įsijungs kasdien tuo pačiu metu. Jeigu ekrane šviečia "Timer" indikatorius, laikmatis yra įjungtas. Norėdami pakeisti nustatymus, atlikite anksčiau aprašytus veiksmus. Patarimas: Laikmatį nustatę per savo galinį mobilųjį įrenginį, galite išsaugoti net iki septynių skirtingų "Paleidimo laiko. Valymo režimo." derinių, žr. skyrių "Taikomoji programa, skirta "Miele Scout RX2"". Turėkite omenyje, kad dulkių siurblysrobotas visada veiks pagal paskutinius atliktus nustatymus, neatsižvelgiant į tai, ar tie nustatymai buvo atlikti nuotolinio valdymo pulteliu, ar galiniame mobiliajame įrenginyje. Laikmačio išjungimas Nuotolinio valdymo pultelyje trumpai paspauskite mygtuką "Timer". Ekrane užges "Timer" indikatorius. Laikmačio įjungimas / nustatyto paleidimo laiko rodymas Ekrane šviečia indikatorius "Timer", o indikatoriaus laukelyje trumpai rodomas nustatytas paleidimo laikas. Dulkių siurblys-robotas įsijungs nustatytu laiku. Garsinių signalų išjungimas Pagal gamyklinius nustatymus garsiniai signalai yra įjungti. Juos galima išjungti ir prireikus vėl įjungti. Nuotolinio valdymo pultelyje trumpai spustelėkite mygtuką "Mute". Indikatoriaus laukelyje trumpam pasirodys "OFF". Neįmanoma išjungti klaidos pranešimų garsinių signalų. Didžiausio pravažumo aukščio mažinimas Pagal gamyklinius nustatymus, dulkių siurblys-robotas gali įveikti iki 17 mm aukščio kliūtis. Jis gali valyti kilimus, pervažiuoti durų slenksčius ir pan. Jeigu norite šį aukštį sumažinti (maždaug iki 6 mm), kad apsaugotumėte kėdžių, stalų arba lempų kojeles, galite išjungti gamyklinį nustatymą. Nuotolinio valdymo pultelyje trumpai paspauskite mygtuką "Timer". Nuotolinio valdymo pultelyje trumpai spustelėkite mygtuką "Climb". Indikatoriaus laukelyje pasirodo LO. 51

52 lt Jeigu ir vėl norite įjungti didžiausią, 17 mm pravažumo aukštį, dar kartą trumpai spustelėkite mygtuką "Climb". Indikatoriaus laukelyje pasirodo HI. "Miele Scout RX2" taikomoji programa "WLAN" Savo galiniame mobiliajame įrenginyje (planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone) galėsite peržiūrėti prietaiso veikimo būseną arba jį valdyti. Dulkių siurblys-robotas yra su įmontuotu "WLAN" moduliu. Turėkite omenyje, kad nepaisant gamintojo užtikrintų aukščiausių saugumo standartų, sujungus prietaisus į tinklą, vartotojui išlieka nedidelė duomenų saugumo rizika. Todėl siūlome galimybę iš dulkių siurblio-roboto išimti "WLAN" modulį. Aprašymas pateiktas šio skyriaus pabaigoje. Įsitikinkite, kad prietaiso valymo zonoje "WLAN" tinklo signalas yra pakankamai stiprus. "Miele Scout RX2" taikomąją programą nemokamai atsisiųskite iš "Apple App Store" arba "Google Play Store". Taikomąją programą galite atsisiųsti iš bet kurios "App Stores". Dulkių siurblio-roboto jungimo į tinklą funkcijos aktyvinimas Norėdami prietaisą prijungti prie savo "WLAN" tinklo, pirmiausia turite aktyvinti jungimo į tinklą funkciją. Gamykliniuose nustatymuose ši funkcija yra išjungta. Yra dvi jungimo į tinklą funkcijos aktyvinimo galimybės. 1 galimybė (nuotoliniu būdu) Paspauskite mygtuką "WIFI". Ekrane šviečia WIFI indikatorius. 2 galimybė (ekrane) Bent dvi sekundes spauskite jutiklinį laukelį "Base". Aktyvinimo metu mirksi "Base" jutiklinis laukelis. Aktyvinus jungimo į tinklą funkciją, ekrane užsidega indikatorius "WIFI". Paleiskite taikomąją programą ir susikurkite "Miele" naudotojo paskyrą. Savo mobilųjį galinį įrenginį galite sujungti tiesiai su dulkių siurbliu-robotu arba tai padaryti per WLAN tinklą. Vadovaukitės taikomosios programos naudotojo vadovu. 52

53 lt WLAN modulio išėmimas Rekomenduojame abi kameras reguliariai nuvalyti minkšta sausa šluoste. Techninė priežiūra Paspauskite dulkių siurblio-roboto viršuje esantį mygtuką. Atsidarys laikymo skyriaus dangtelis. Kur galima įsigyti priedų? Juos galite įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba iš specializuoto "Miele" pardavėjo. Prieš kiekvieną techninę apžiūrą dulkių siurblį-robotą išjunkite. Dulkių siurblio-roboto šone esantį jungiklį I/0 nustatykite į padėtį 0. Atlenkite rankeną ir atlaisvinkite dulkių talpą. Išimkite dulkių talpą. Atlenkite dangtelį į priekį. Išimkite WLAN modulį. Vėl uždėkite dangtelį. Filmavimo funkcija (galima tik modeliuose "Scout RX2 Home Vision", per "Miele Scout RX2" taikomąją programą) Dulkių siurblio-roboto priekyje dešinėje pusėje įrengta kamera perduoda koduotus duomenis į pasirinktą galinį mobilųjį įrenginį. Duomenų perdavimo metu ekrane mirksi raudonas filmavimo funkcijos indikatorius. Vaizdas nėra įrašinėjamas. Rekomenduojame naudoti tik "ORI- GINAL Miele" logotipu pažymėtus priedus. Tada galėsite optimaliai išnaudoti dulkių siurblio-roboto galią ir užsitikrinti geriausią valymo rezultatą. Kurie priedai yra tinkamiausi? Originalius "Miele" priedus atpažinsite iš "ORIGINAL Miele" logotipo ant pakuotės. Dulkių talpos ištuštinimas Kad nepablogėtų valymo kokybė, po kiekvieno prietaiso naudojimo ištuštinkite dulkių talpą. Kai indikatoriaus laukelyje iš apačios į viršų nuolat rodoma "l l", būtina ištuštinti dulkių talpą. 53

54 lt Dulkių talpos dangtelio viršuje yra įdėtas valymo įrankis. Paspauskite dulkių siurblio-roboto viršuje esantį mygtuką. Atsidarys laikymo skyriaus dangtelis. Jį išimkite. Atlenkite rankeną ir atlaisvinkite dulkių talpą. Išimkite dulkių talpą. Vieną arba abu atrakinimo mygtukus spauskite rodyklės kryptimi ir išimkite dulkių talpą. Ištuštinkite ją. Turinį galite išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, jeigu jose nėra netinkamų mesti kartu atliekų. Uždėkite dangtelį ir uždarykite dulkių talpą, kol girdimai užsifiksuos. Dulkių talpą su atlenkta rankena vėl įstatykite į dulkių siurblį-robotą, nulenkite žemyn rankeną ir užfiksuokite. Uždarykite laikymo skyriaus dangtelį, paspauskite mygtuką ir jį užfiksuokite. Pasinaudokite šiuo valymo įrankiu ir išvalykite dulkių talpą ir dangtelio apačią. Išeinančiojo oro filtro valymas Jeigu reikia, išvalykite išeinančiojo oro filtrą. Išeinančiojo oro filtras yra ant dulkių talpos. Nuimkite dulkių talpos dangtelį. Atlenkite filtrą nuo dulkių dėžutės. Išimkite priešfiltrį ir, jeigu reikia, išvalykite jį valymo įrankiu. Dulkių talpos valymas Jeigu reikia, dulkių talpą išvalykite. 54

55 lt Atlaisvinkite išeinančiojo oro valymo filtrą ir, jeigu reikia, išvalykite jį valymo įrankiu. Išeinančiojo oro valymo filtrą įstatykite atgal į dangtelį. Į išeinančiojo oro valymo filtrą įstatykite priešfiltrį. Filtras yra paruoštas naudoti. Įstatykite jį ir užfiksuokite. Kad nepablogėtų valymo kokybė, rekomenduojama kas pusę metų keisti išeinančiojo oro valymo filtrą. Šoninių šepečių valymas Jeigu reikia, pasinaudokite dangtelyje įstatytu valymo įrankiu ir išvalykite šoninius šepečius. Dulkių siurblį-robotą paguldykite ant minkšto, švaraus paviršiaus, apatine dalimi į viršų. Kad iškristų visi nešvarumai, kelis kartus paspauskite atskyriklio viršuje esantį mygtuką. Abu išvalytus vienodus šoninius šepečius užspauskite ant tam skirtų kaiščių, kol girdimai užsifiksuos. Atkreipkite dėmesį į vienodas žymas L ir R. Kad nepablogėtų valymo kokybė, rekomenduojama maždaug po metų pakeisti šoninius šepečius. Šepetėlių veleno valymas Jeigu reikia, pasinaudokite dangtelyje įstatytu valymo įrankiu ir išvalykite šoninių šepetėlių veleną. Dulkių siurblį-robotą paguldykite ant minkšto, švaraus paviršiaus, apatine dalimi į viršų. Abiem rankomis suimkite du vieną priešais kitą esančius šoninius šepečius ir keldami į viršų, juos nuimkite. Valymo įrankio apačioje esančiu grandikliu išvalykite plaukus ir kitus nešvarumus. Grandiklį laikykite virš šiukšlių dėžės. Išimkite abu šoninius šepečius, žr. skyrių "Šoninių šepetėlių valymas". 55

56 lt Atlaisvinkite šepetėlių veleno dangtelį ir jį nuimkite. Atgal įstatykite šepetėlių veleną. Atkreipkite dėmesį, kad pusė su smailiuoju galu būtų įstatyta į tinkamą lizdą. Išimkite šepetėlių veleną. Uždėkite šepetėlių veleno dangtelį ir užfiksuokite. Žirklėmis nukirpkite visus apie šepetėlių veleną apsivijusius siūlus ir plaukus. Valymo įrankio apačioje esančiu grandikliu išvalykite susikaupusius plaukus ir kitus nešvarumus. Grandiklį laikykite virš šiukšlių dėžės. Įstatykite atgal abu vienodus šoninius šepečius, žr. skyrių "Šoninių šepetėlių valymas". Šepetėlių veleną rekomenduojama keisti kiekvienais metais. Dulkių talpos sandariklių valymas Jeigu reikia, išvalykite dulkių talpos apačioje esančius sandariklius. Dulkių siurblį-robotą paguldykite ant minkšto, švaraus paviršiaus, apatine dalimi į viršų. Kad iškristų visi nešvarumai, kelis kartus paspauskite atskyriklio viršuje esantį mygtuką. Valykite juos drėgna šluoste. 56

57 lt Kad nepablogėtų valymo kokybė, keiskite sandariklius kiekvienais metais. Dulkių talpos sandariklio keitimas Išimkite dulkių talpą. Atlaisvinkite dulkių talpos apačioje esančius sandariklius, kad rodyklė būtų nukreipta į simbolį. Išimkite sandariklį. Naują sandariklį įstatykite taip, kad rodyklė būtų nukreipta į simbolį. Įstatykite ir užfiksuokite sandariklį. Rodyklė nukreipta į simbolį. Priekinio ratuko valymas Jeigu reikia, pasinaudokite dulkių talpos dangtelio viršuje esančiu valymo įrankiu ir išvalykite priekinį ratuką. Dulkių siurblį-robotą paguldykite ant minkšto, švaraus paviršiaus, apatine dalimi į viršų. Išimkite siūlus, plaukus ir valymo įrankiu išvalykite priekinį ratuką, dangtelį ir ratuko įstatymo vietą. Įdėkite atgal priekinį ratuką, uždėkite dangtelį ir užfiksuokite. Jutiklių valymas Jeigu reikia, išvalykite jutiklius. Dulkių siurblį-robotą paguldykite ant minkšto, švaraus paviršiaus, apatine dalimi į viršų. Sausu vatos pagaliuku atsargiai nuvalykite jutiklius. Nuotolinio valdymo pultelio baterijų keitimas Pasiruoškite dvi 1,5 V baterijas (AAA tipo). Nuimkite dangtį. Išimkite priekinį ratuką. Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį. Pakeiskite baterijas. Laikykitės poliškumo. Uždarykite baterijų skyriaus dangtelį. 57

58 lt Vadovaukitės skyriuose "Saugos nurodymai ir įspėjimai" ir "Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą" pateiktomis baterijų naudojimo ir utilizavimo nuorodomis. Akumuliatoriaus keitimas Naudokite "Miele" originalų ličio jonų akumuliatorių. "Scout RX2" naudokite "YCR-M05" "Scout RX2 Home Vision" naudokite "YCR-MT12" Akumuliatoriaus skyrius yra dulkių siurblio-roboto laikymo skyriuje. Išimkite dulkių talpą. Pakelkite aukštyn dangtelį ir atidarykite akumuliatoriaus skyrių. Įstatykite ir užsifiksuokite naujo akumuliatoriaus kištuką. Atsargiai įdėkite akumuliatorių (žr. paveikslėlį dešinėje). Kištukinę jungtį įstatykite į šone esantį lizdą. Uždėkite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį, uždarykite jį ir užfiksuokite. Vadovaukitės skyriuose "Saugos nurodymai ir įspėjimai" ir "Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą" pateiktomis panaudoto akumuliatoriaus laikymo ir utilizavimo nuorodomis. "Scout RX2 Home Vision" (YCR- MT12) "Scout RX2" (YCR-M05) Atsargiai traukite kabelius ir ištraukite iš lizdo kištukinę jungtį. Paspauskite kištukinės jungties fiksatorių ir atlaisvinkite kištuką. Išimkite akumuliatorių. Atsargiai išimkite akumuliatorių, ir visiškai atjunkite kištukinę jungtį. Paspauskite kištukinės jungties fiksatorių ir atlaisvinkite kištuką. Įstatykite ir užsifiksuokite naujo akumuliatoriaus kištuką. Kištukinę jungtį įstatykite į šone esantį lizdą. 58

59 lt Atsargiai įdėkite akumuliatorių (žr. paveikslėlį dešinėje). Uždėkite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį, uždarykite jį ir užfiksuokite. Vadovaukitės skyriuose "Saugos nurodymai ir įspėjimai" ir "Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą" pateiktomis panaudoto akumuliatoriaus laikymo ir utilizavimo nuorodomis. Laikymas Prieš kiekvieną ilgesnę siurbimo pertrauką išjunkite dulkių siurblį-robotą. Dulkių siurblio-roboto šone esantį jungiklį I/0 nustatykite į padėtį 0. Jeigu dulkių siurblio-roboto neketinate naudoti ilgesnį laiką, laikykite jį gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje. Jeigu nesinaudojate dulkių siurbliu-robotu, jo akumuliatorių laikykite vidutiniškai įkrautą, taip jis bus labiau tausojamas (akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ekrane pažymėtas oranžine spalva). Priežiūra Roboto-dulkių siurblio ir priedų priežiūra Prieš kiekvieną techninę apžiūrą, dulkių siurblį-robotą išjunkite. Dulkių siurblio-roboto šone esantį jungiklį I/0 nustatykite į padėtį 0. Dulkių siurblį-robotą ir visas plastikines dalis valykite įprastu, plastikui skirtu valikliu. Nenaudokite jokių šveičiamųjų priemonių, stiklo ar universalių valiklių ir jokių priežiūros priemonių, kuriose yra riebalų. Dulkių siurblio-roboto ir kartu pristatytų dalių niekada nenardinkite į vandenį! Klientų aptarnavimo skyrius Susisiekite pastebėję triktis Jeigu sutrikimų negalite pašalinti patys, informuokite jums prietaisą pardavusį prekybininką arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių. "Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus telefono numeris nurodytas šios naudojimo instrukcijos pabaigoje. Garantija Garantinis laikotarpis yra 2 metai. Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas suteiks "Miele" klientų aptarnavimo skyrius. 59

60 lt Ką daryti, jei... Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galite pašalinti patys. Tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nebūtina kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių. Toliau pateiktos nuorodos padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti. Prieš kiekvieną trikties pašalinimą, dulkių siurblį-robotą išjunkite. Dulkių siurblio-roboto šone esantį jungiklį I/0 nustatykite į padėtį 0. Problema Mygtuku "Power" įjungtas dulkių siurblys-robotas išsijungia. Pablogėjusi valymo kokybė. Dulkių siurblys-robotas nekraunamas. Po valymo dulkių siurblys-robotas negrįžta į įkrovimo stotelę. Priežastis ir šalinimas Akumuliatorius nepakankamai įkrautas. Dulkių siurblį-robotą uždėkite ant prijungtos įkrovimo stoties kontaktų. Dulkių talpa yra pilna. Ištuštinkite ir išvalykite dulkių talpą. Susidėvėjęs arba nešvarus šepetėlių velenas. Išvalykite šepetėlių veleną. Pakeiskite šepetėlių veleną. Susidėvėję arba nešvarūs dulkių talpos sandarikliai. Išvalykite sandariklius ir viduryje esantį siurbimo kanalą. Pakeiskite sandariklius. Nešvarus išeinančiojo oro valymo filtras. Išvalykite išeinančiojo oro filtrą. Pakeiskite išeinančiojo oro valymo filtrą. Susidėvėjo šoniniai šepečiai. Pakeiskite šoninius šepečius. Netinkamai prijungta įkrovimo stotis. Įkrovimo stotį prijunkite tiksliai taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje (žr. skyrių "Prieš pirmąjį naudojimą. Įkrovimo stoties prijungimas"). Buvo pasirinktas standartinis valymo režimas "Auto". Dulkių siurblys-robotas grįžta į pradinį tašką. Buvo pasirinktas "Spot" valymo režimas. 60

61 lt Problema Priežastis ir šalinimas Dulkių siurblys-robotas grįžta į pradinį tašką. Dėl šviesos trūkumo dulkių siurblys-robotas negali laisvai judėti. Pasirūpinkite tinkamu patalpos apšvietimu. Netinkamai prijungta įkrovimo stotis. Įkrovimo stotį prijunkite tiksliai taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje (žr. skyrių "Prieš pirmąjį naudojimą. Įkrovimo stoties prijungimas"). Nutrūko dulkių siurblio-roboto infraraudonųjų spindulių siųstuvo ryšys su įkrovimo stotele. Dulkių siurblio-roboto priekį ir viršutinę nuotolinio valdymo pusę nuvalykite minkšta sausa šluoste ir įsitikinkite, kad ryšio neblokuoja jokie daiktai. Kliūtys valymo zonoje trukdo prietaisui judėti. Valymo metu stebėkite dulkių siurblį-robotą. Pašalinkite kliūtis. Problemiškas zonas atskirkite magnetine juosta. Sumažinkite dulkių siurblio-roboto pravažumo aukštį, žr. skyrių "Naudojimas. Didžiausio pravažumo aukščio mažinimas". 61

62 lt Problema Dulkių siurblys-robotas nereaguoja. Priežastis ir šalinimas Dulkių siurblys-robotas yra išjungtas. Įjunkite jį (jungiklį I/0 nustatykite į padėtį I). Netinkamai įdėtos nuotolinio valdymo pultelio baterijos. Laikykitės poliškumo. Nepavyksta įkrauti nuotolinio valdymo pultelio baterijų. Pakeiskite baterijas. Nutrūko dulkių siurblio-roboto infraraudonųjų spindulių siųstuvo ryšys su nuotolinio valdymo pulteliu. Dulkių siurblio-roboto priekinę pusę ir viršutinę nuotolinio valdymo pusę nuvalykite minkšta sausa šluoste ir įsitikinkite, kad ryšiui netrukdo jokie daiktai. Nuotolinio valdymo pultelis yra per arti arba per toli nuo dulkių siurblio-roboto. Pritaikykite atstumą ir nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į dulkių siurblį-robotą. 62

63 lt Klaidų pranešimai Kiekvieną kartą šalindami triktį, dulkių siurblį-robotą išjunkite. Dulkių siurblio-roboto šone esantį jungiklį I/0 nustatykite į padėtį 0. Klaidų pranešimai rodomi ekrano indikatoriaus laukelyje. Jeigu iš apačios į viršų nuolat rodoma "l l" "l- -l", išvalykite dulkių talpą. Problema F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 Priežastis ir šalinimas Klaida "Rad abgehoben" Dulkių siurblį-robotą pastatykite ant lygaus pagrindo. Klaida "Sensoren verschmutzt" Nuvalykite jutiklius. Klaidos pranešimas bus taip pat rodomas, jeigu įjungus dulkių siurblį-robotą, jo susidūrimo jutiklis bus ties pavojinga riba. Dulkių siurblį-robotą perkelkite į saugią vietą. Klaida "Filter nicht erkannt" Į dulkių siurblį-robotą įdėkite dulkių talpą su išeinančiojo oro valymo filtru. Klaida "Überlastung Antriebsräder" Patikrinkite, ar ant varomųjų ratukų nėra purvo. Pašalinkite siūlus ir plaukus. Klaidos pranešimas bus taip pat rodomas dulkių siurbliui-robotui įstrigus. Klaida "Überlastung Bürsten" Patikrinkite, ar ant šepečio veleno ir šoninių šepečių nėra susikaupusių nešvarumų. Nuvalykite veleną ir šoninius šepečius. Klaidos pranešimas bus taip pat rodomas į dulkių siurblį-robotą patekus pašaliniams daiktams. Klaida "Überlastung Motor" Ištuštinkite ir išvalykite dulkių talpą. Išvalykite arba pakeiskite išeinančiojo oro valymo filtrą. Vidinė sistemos klaida Dulkių siurblį-robotą įjunkite ir vėl išjunkite (jungiklis I/0). 63

64 lt Problema F 8 Priežastis ir šalinimas Klaida "Vorderrad verschmutzt" Patikrinkite, ar ant priekinio ratuko, dangtelio ir ratuko įstatymo vietoje nėra susikaupusių nešvarumų. Išimkite siūlus, plaukus ir išvalykite priekinį ratuką, dangtelį ir ratuko įstatymo vietą. Klaidos pranešimo panaikinimas pašalinus triktį Anksčiau aprašytų klaidų pranešimų panaikinimo būdai Dulkių siurblį-robotą įjunkite ir vėl išjunkite (jungiklis I/0). Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką "Power". Maž. tris sekundes spauskite ekrano jutikiklinį laukelį. Techniniai duomenys ("WLAN" moduliui) Dažnio juosta Didžiausia perdavimo galia 2,412 GHz 2,472 GHz < 100 mw Atitikties deklaracija Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad dulkių siurblys robotas atitinka 2014/53/ES direktyvą. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse: produktai, atsisiųsti paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį. 64

65 lt Autoriaus teisės ir licencijos Dulkių siurblio-roboto valdymui "Miele" naudoja programinę įrangą. Draudžiama pažeisti "Miele" ir kitų programinės įrangos gamintojų autorių teises. Visos teisės į programinės įrangos dalis priklauso "Miele" ir jos tiekėjams. Ypač draudžiama programinę įrangą: kopijuoti ir platinti; keisti ir papildyti; dekompiliuoti, netobulinti, skaidyti ar kitaip mažinti programinę įrangą. Programinėje įrangoje taip pat integruoti "GNU General Public Lincense" bei "Open Source" licencijomis apsaugoti komponentai. Peržiūrėti integruotus "Open Source" komponentus ir gauti atitinkamos licencijos kopiją galite adresu "Miele" perduoda visų GNU "General Public Licence" ir "Open Source Lizenzen" licencija apsaugotų programinės įrangos komponentų pradinius kodus. Norėdami gauti tokį kodą, atsiųskite pranešimą : info@miele.com. "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius suteiks išsamias bandymo režimų instrukcijas. 65

66 lt - Garantijos sąlygos "Miele" Lietuva pirkėjui suteikia papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus: I Garantijos trukmė ir pradžia 1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui: a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį; b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį. 2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos. Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas. II Garantijos suteikimo sąlygos 1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas. 2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė). III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos 1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe. 2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo. 3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos. IV Garantijos suteikimo apribojimai Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios: 1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas. 2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas. 3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus. 4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių. 5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai. 6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas. 7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės. 8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos. 9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai. V Duomenų apsauga Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas. 66

67 lv - Saturs Drošības norādījumi un brīdinājumi Ierīces apraksts Jūsu devums apkārtējās vides saudzēšanā Robota putekļsūcēja funkcijas un īpašības Komplektācijā iekļautie piederumi Pirms lietošanas Lietošana Lietotne "Miele Scout RX2" Video funkcija Apkope Kādi piederumi ir pareizi? Putekļu nodalījuma iztukšošana Putekļu nodalījuma tīrīšana Gaisa novadīšanas filtra tīrīšana Sānu birstu tīrīšana Birstes rullīša tīrīšana Putekļu nodalījuma blīvju tīrīšana Putekļu nodalījuma blīvju nomaiņa Priekšējā ritenīša tīrīšana Sensoru tīrīšana Tālvadības pults bateriju maiņa Akumulatora maiņa Glabāšana Apkope Klientu apkalpošanas dienests Kontaktinformācija traucējumu gadījumā Garantija Problēmu novēršana Kļūdu paziņojumi Tehniskie dati Atbilstības deklarācija

68 lv - Saturs Autortiesības un licences Garantijas noteikumi

69 lv - Drošības norādījumi un brīdinājumi Šis putekļu sūcējs robots atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tā nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus. Pirms sākt putekļu sūcēja robota lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par putekļu sūcēja robota drošību, lietošanu un apkopi. Tā jūs pasargāsiet sevi un citus, kā arī nepieļausiet traumas un zaudējumus. Saglabājiet lietošanas instrukciju un, ja mainās ierīces īpašnieks, nododiet to viņam kopā ar ierīci. Izslēdziet putekļu sūcēju robotu pirms katras apkopes, ilgākas uzglabāšanas, tīrīšanas, problēmu un kļūdu novēršanas. Šim nolūkam nospiediet slēdzi I/0, kas atrodas putekļu sūcēja robota sānos, pozīcijā 0. Tāpat rīkojieties, ja putekļu sūcējs robots uzvedas neparasti. Paredzētais lietojums Šis putekļu sūcējs robots ir paredzēts grīdu tīrīšanai mājsaimniecībā un tai pielīdzināmos apstākļos. Putekļu sūcējs robots nav paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojiet putekļu sūcēju robotu tikai sausu grīdas segumu tīrīšanai. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi, pārbūves un izmaiņas. Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai arī pieredzes trūkuma vai nezināšanas dēļ nespēj droši lietot putekļu sūcēju robotu, nedrīkst darboties ar to, ja blakus nav atbildīgās personas, kura kontrolē situāciju un sniedz nepieciešamos norādījumus. Bērni mājsaimniecībā Nosmakšanas risks! Bērni, spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā. 69

70 lv - Drošības norādījumi un brīdinājumi Bērnus līdz astoņu gadu vecumam nedrīkst atstāt putekļu sūcēja robota tuvumā bez pieaugušo uzraudzības. Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot putekļu sūcēju robotu bez pieaugušo uzraudzības, ja viņiem ir izskaidrota putekļu sūcēja robota darbība tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var radīt nepareiza lietošana. Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt putekļu sūcēju robotu vai veikt tā apkopi. Uzraugiet bērnus, kuri uzturas putekļu sūcēja robota tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar putekļu sūcēju robotu. Nodrošiniet, lai bērni nevarētu piekļūt akumulatoram un tālvadības pults baterijām. Tehniskā drošība Putekļu sūcējs robots darbojas ar 14,4 V akumulatoru. Tā ir III aizsardzības klases ierīce. Šai ierīcei aizsardzību pret strāvas triecienu nodrošina pieslēgums zemsprieguma strāvas avotam un tajā nerodas spriegums, kas ir augstāks par zemspriegumu. Putekļu sūcēja robota uzlāde notiek, izmantojot II aizsardzības klases (sprieguma dati) strāvas adapteru ar kontaktdakšu. Pirms katras lietošanas reizes pārliecinieties, ka putekļu sūcējam robotam un komplektācijā iekļautajām daļām nav redzamu ārēju bojājumu. Nelietojiet bojātas daļas. Tīkla kontaktligzdai jābūt aprīkotai ar 16 vai 10 A inertajiem drošinātājiem. Salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos putekļu sūcēja robota un barošanas avota pieslēguma datus (spriegums un frekvence) ar elektrotīkla datiem. Šiem datiem obligāti jāsakrīt. 70

71 lv - Drošības norādījumi un brīdinājumi Putekļu sūcēja robota stabilu un drošu ekspluatāciju iespējams garantēt tikai tad, ja bāzes stacija ir pievienota publiskajam elektrotīklam. Garantijas laikā putekļu sūcēja robota remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma "Miele" pilnvarots klientu apkalpošanas dienests, pretējā gadījumā turpmākā garantija tiek anulēta. Uzdodiet veikt remontu tikai "Miele" pilnvarotiem speciālistiem. Neatbilstoši veikti remontdarbi var nopietni apdraudēt putekļsūcēja lietotāju. Pārliecinieties, ka netiek sabojāts, salocīts vai sagriezts barošanas kabelis. Nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. Putekļu sūcējs robots nedrīkst pārvietoties pāri barošanas kabelim un citiem kabeļiem. Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos piederumus (adapteru, barošanas avotu, bāzes staciju). No akumulatoriem un baterijām var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet kodīgā šķidruma saskari ar acīm un ādu. Ja nepieciešams, izskalojiet ar ūdeni un vērsieties pie ārsta. Putekļu sūcējs robots ir aprīkots ar kameru un vairākiem sensoriem, lai atpazītu pakāpienus un kāpņu laukumus. Neaizsedziet šos sensorus un kameras un pārliecinieties, ka sensoru darbību brauciena laikā netraucēs tuvumā esoši priekšmeti. Nelīmējiet uzlīmes uz bāzes stacijas priekšpuses, aiz kuras atrodas infrasarkanā starojuma raidītājs. Neaizsedziet to ar priekšmetiem. Nekad nemērciet ūdenī putekļu sūcēju robotu un komplektācijā iekļautās daļas! Tīrīšanai izmantojiet sausu vai nedaudz samitrinātu drānu. Neļaujiet putekļu sūcējam robotam un tā piederumiem nokrist zemē. Zemē nokritušas vai bojātas daļas drošības apsvērumu dēļ turpmāk izmantot nedrīkst. 71

72 lv - Drošības norādījumi un brīdinājumi Pareiza lietošana Nelietojiet putekļu sūcēju robotu bez putekļu nodalījuma, priekšfiltra un gaisa izplūdes filtra. Paceliet no grīdas visus trauslos un vieglos priekšmetus. Pārliecinieties, ka putekļu sūcējs robots nevar aizķerties aiz auklām, aizkariem, bārkstīm, vadiem u. tml. Nelaidiet putekļu sūcēja robota tuvumā mājdzīvniekus. Neļaujiet mājdzīvniekiem stāvēt vai sēdēt uz putekļu sūcēja robota. Putekļu sūcējā robotā nedrīkst iesūkt degošus vai kvēlojošus priekšmetus, piemēram, cigarešu izsmēķus vai šķietami apdzisušus pelnus un ogles. Neizmantojiet ierīci atvērtu kurtuvju tuvumā. Nesūciet ar putekļu sūcēju robotu šķidrumus un mitrus netīrumus. Pirms netīrumu uzsūkšanas no paklājiem un citiem mīkstiem grīdas segumiem, kas mazgāti ar šampūnu vai citu šķīdumu, tiem jāļauj pilnībā izžūt. Nesūciet ar putekļu sūcēju robotu toneru putekļus. Toneriem, kas tiek izmantoti drukāšanai un kopēšanai, var piemist elektrovadītspēja. Nelietojiet putekļu sūcēju robotu viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu vielu vai gāzu uzsūkšanai un vietās, kur šādas vielas tiek glabātas. Tīrīšanas laikā nesēdiet un neguliet uzkopšanai paredzētajā zonā, lai putekļu sūcēja robota birstes rullīša vai citu kustīgo daļu tuvumā nenonāktu vaļīgs apģērbs un mati. Izmantojot putekļu sūcēja robota akumulatoru un tālvadības pults baterijas, svarīgi ievērot: Pirms akumulatora nosūtīšanas sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Neļaujiet akumulatoram nokrist un neizmetiet to atkritumos. Zemē nokritušu vai bojātu akumulatoru drošības apsvērumu dēļ turpmāk izmantot nedrīkst. 72

73 lv - Drošības norādījumi un brīdinājumi Nenovietojiet akumulatoru vai baterijas atklātas uguns vai citu siltuma avotu tuvumā. Nekarsējiet akumulatoru un baterijas. Nepakļaujiet to/tās tiešai saules staru iedarbībai. Neizjauciet akumulatoru. Neizraisiet akumulatora vai bateriju īsslēgumu, nejauši vai ar nolūku savienojot kontaktus. Nepieļaujiet akumulatora vai bateriju saskari ar šķidrumiem. Nekad neuzlādējiet tālvadības pults baterijas. Turpmāk neizmantojiet akumulatoru, ja ievērojat, ka no tā nāk neparasta smarža, izplūst šķidrums, tas stipri sakarst, maina krāsu vai formu. Akumulators nekavējoties jālikvidē. Akumulatora un bateriju likvidēšana: izņemiet no putekļu sūcēja robota akumulatoru un no tālvadības pults baterijas. Lai nepieļautu īsslēgumu, izolējiet metāla kontaktus, aplīmējot tos ar līmlenti. Likvidējiet akumulatoru un baterijas, izmantojot sabiedriskos nodošanas punktus. Neizmetiet akumulatoru un baterijas sadzīves atkritumos. Piederumi Lietojiet piederumus tikai ar logotipu "ORIGINAL Miele". Tikai tādā gadījumā ražotājs var garantēt drošību. "Miele" neuzņemas atbildību par bojājumiem, ko ir izraisījusi paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, nepareiza apkope un drošības norādījumu un brīdinājumu neievērošana. 73

74 lv - Ierīces apraksts A Putekļu sūcēja robota virspuse un apakšpuse Šajā nodaļā minētie A, B un C attēli ir pieejami atlokāmajās lappusēs lietošanas instrukcijas beigās. a Displejs b "Wi-Fi" rādījums c Video funkcijas rādījums ("Scout RX2 Home Vision" modelim) d Laika režīma rādījums (am/pm) e Skārienlaukums "Sākt/Apturēt" ( ) f Kameras g Aizsardzība pret sadursmēm h Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (I/0) i Nospiežamā iedobe uzglabāšanas nodalījuma atvēršanai j Tīrīšanas režīma skārienlaukums "Silent" k Tīrīšanas režīma skārienlaukums "Turbo" l Skārienlaukums "Base" m Tīrīšanas režīma skārienlaukums "Spot" n Standarta tīrīšanas režīma skārienlaukums "Auto" o Taimera indikācija p Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija q Sānu birstes r Birstes rullītis s Priekšējais ritenītis t Sensori (aizsardzība pret kritieniem) u Uzlādes kontakti v Birstes rullīša vāks w Piedziņas ritenīši x Iesūkšanas atvere ar blīvju bloku y Aizmugurējais ritenītis 74

75 lv - Ierīces apraksts B Bāzes stacija un tālvadības pults Bāzes stacija a Kabeļa uztīšana b Kabeļa vadotnes c Ligzda barošanas avota spraudnim (attēlā nav redzama) d Uzlādes kontakti Tālvadības pults a Taustiņš "Power" (ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai) b Taustiņš "Base" (piebraukšana pie bāzes stacijas) c Apstiprināšanas taustiņš "OK" ar apkārt novietotiem virzienu taustiņiem d Taustiņš "Sākt/apturēt" ( ) (tīrīšanas sākšana/apturēšana) e Taustiņš "Mode" (tīrīšanas režīma izvēle) f Taustiņš "WIFI" (bezvadu lokālā tīkla aktivēšana/deaktivēšana) g Taustiņš ''Clock" (pulksteņa laika iestatīšana) h Taustiņš ''Timer'' (taimera iestatīšana) i Taustiņš ''Mute'' (skaņas signālu aktivēšana/deaktivēšana) j Taustiņš ''Climb'' (maksimālā pārbraukšanas augstuma samazināšana) k Bateriju nodalījums (aizmugure) C Putekļu nodalījums a Rokturis b Tīrīšanas rīks ar nogrūdēju c Nogrūdēja taustiņš d Vāks e Vāka atbloķēšanas taustiņi f Putekļu nodalījums g Priekšfiltrs h Gaisa novadīšanas filtrs i Gaisa novadīšanas filtra nodalījuma pārsegs 75

76 lv - Jūsu devums apkārtējās vides saudzēšanā Transportēšanas iepakojuma likvidēšana Iepakojums pasargā iekārtu no iespējamiem bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu otrreizējās izmantošanas prasības, tādēļ tos var pārstrādāt. Iepakojuma atkārtota iekļaušana resursu aprites sistēmā palīdz ietaupīt izejvielas un samazināt atkritumu apjomu. Jūsu specializētais tirgotājs pieņems iepakojuma materiālus atpakaļ. Nolietotās ierīces likvidēšana Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tādēļ nekādā gadījumā neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos. Nolietoto bateriju un nolietoto akumulatoru nodošana Elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs bieži ir baterijas un akumulatori, kurus pēc lietošanas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Jūsu pienākums atbilstoši likumdošanai ir nolietotās baterijas un nolietotos akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar ierīci, izņemt un nogādāt piemērotā savākšanas punktā (piemēram, tirdzniecības vietā), kur tos var nodot bez atlīdzības. Baterijas un akumulatori var saturēt vielas, kas var būt kaitīgas cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Papildu norādījumus var atrast bateriju vai akumulatoru marķējumā. Pārsvītrotas atkritumu urnas attēls nozīmē, ka baterijas un akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Ja pārsvītrotas atkritumu urnas attēls ir marķēts ar ķīmisku simbolu, tas nozīmē, ka baterijas vai akumulatori satur svinu (Pb), kadmiju (Cd) un/vai dzīvsudrabu (Hg). Tā vietā elektrisko un elektronisko ierīču nodošanai un pārstrādei izmantojiet pašvaldības, tirgotāja vai uzņēmuma "Miele" ierīkotos oficiālos, īpaši iekārtotos savākšanas un pieņemšanas punktus. Saskaņā ar likumdošanas aktiem jūs vienpersoniski atbildat par iespējamas personiskas informācijas dzēšanu likvidējamajā ierīcē. Lūdzu, nodrošiniet, lai līdz aizvešanas brīdim nolietotā ierīce tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā. Nolietotās baterijas un nolietotie akumulatori satur vērtīgus izejmateriālus, un tos var izmantot atkārtoti. Nolietoto bateriju un akumulatoru atsevišķa savākšana atvieglo rīkošanos un pārstrādi. 76

77 lv Robota putekļsūcēja funkcijas un īpašības Putekļu sūcējs robots ir paredzēts ikdienišķai īso plūksnu paklāju un paklāju segumu, kā arī cieto grīdas segumu tīrīšanai. Ievērojiet konkrētā grīdas seguma ražotāja sniegtos tīrīšanas un kopšanas norādījumus. Putekļu sūcējs ir aprīkots ar kamerām un sensoriem. Pastāvīgi tiek saglabāts telpu plānojums, kā arī brīvi pieejamo platību plāns. Tādējādi putekļu sūcējs robots izveido efektīvu apstrādājamās platības tīrīšanas plānu un automātiski iztīra minēto platību. Komplektācijā iekļautie piederumi tālvadības pults/divas baterijas; divas sānu birstes strāvas adapters ar kontaktdakšu; valstij piemērots elektrotīkla adapters; bāzes stacija; magnētiskā lente. Pirms lietošanas att.: Nodaļās norādītie attēli ir sniegti atlokāmajās lapās šīs lietošanas instrukcijas beigās. Sānu birstu ievietošana (01. att.) Novietojiet putekļu sūcēju robotu uz līdzenas un tīras virsmas ar apakšpusi uz augšu. Iespiediet abas komplektā iekļautās sānu birstes precīzi tām paredzētajos fiksatoros, līdz tās manāmi tiek fiksētas. Pievērsiet uzmanību, lai tās atbilstu marķējumiem L un R. Aizsargplēves noņemšana (02. att.) Noņemiet aizsargplēvi no bāzes stacijas un putekļu sūcēja robota priekšpuses. Bateriju ievietošana tālvadības pultī (03. att.) Noņemiet bateriju nodalījuma vāku. Ievietojiet abas komplektā iekļautās baterijas. Ievērojiet polaritāti. Aizveriet bateriju nodalījuma vāku. Putekļu sūcēja robota ieslēgšana (04. att.) Nospiediet slēdzi I/0, kas atrodas putekļu sūcēja robota sānos, pozīcijā I. Displejā izgaismojas akumulatora uzlādes līmeņa rādījums. Aptuveni pēc 60 sekundēm iekārta ieslēdzas gaidīšanas režīmā. Displejā joprojām ir izgaismots akumulatora uzlādes līmeņa rādījums. Lai aktivētu putekļu sūcēju robotu, jānospiež jebkurš tālvadības pults taustiņš vai jāpieskaras vienam no displeja skārienlaukumiem. Bāzes stacijas pieslēgšana ( att.) Novietojiet bāzes staciju elektrotīkla kontaktligzdas tuvumā uz līdzenas pamatnes pie brīvas sienas. Nodroši- 77

78 lv niet priekšpusē vismaz 1,5 m un labajā un kreisajā pusē vismaz 0,5 m atstatumu (05. att.). Iespraudiet komplektācijā iekļautā barošanas avota spraudni ligzdā, kas atrodas bāzes stacijas aizmugurē. Lieko kabeli varat uztīt tam paredzētajā vietā. Izvelciet kabeli caur vienu no kabeļa vadotnēm (06. att.). Iespraudiet valstij piemēroto elektrotīkla adapteru barošanas avotā, līdz tas tiek manāmi fiksēts, un pēc tam izvēlētajā elektrotīkla kontaktligzdā (07. att.). Akumulatora uzlāde (08. att.) Piegādes brīdī akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms pirmās lietošanas reizes tas, ieslēdzot putekļu sūcēju robotu, ir pilnībā jāuzlādē (slēdzis I/0 pozīcijā I). Akumulatoru var uzlādēt arī tad, ja putekļu sūcējs robots ir izslēgts (slēdzis I/0 pozīcijā 0), tad gan putekļu sūcēja robota displeja rādījumi nereaģēs. Atbilstoši novietojiet putekļu sūcēju robotu uz pieslēgtas bāzes stacijas uzlādes kontaktiem. Tiek veikta akumulatora uzlāde, displejā mirgo uzlādes līmeņa indikācija. ''Scout RX2'' uzlādes process ilgst līdz 150 minūtēm un ''Scout RX2 Home Vision'' līdz 180 minūtēm. Tas ir noslēdzies, ja displejā pastāvīgi zaļā krāsā izgaismojas akumulatora uzlādes līmeņa indikācija. Pēc tam ''Scout RX2'' var darbināt līdz vienai stundai un ''Scout RX2 Home Vision'' līdz divām stundām. Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija displejā sarkana oranža zaļa uzlādes līmenis apm. 0 20% uzlādes līmenis apm % uzlādes līmenis apm % Pulksteņa laika iestatīšana (09. att.) Izmantojiet tālvadības pulti, lai iestatītu pulksteņa laiku. Rūpnīcā putekļu sūcējam robotam ir iepriekš iestatīts 24 stundu rādījums. Turiet vismaz trīs sekundes nospiestu taustiņu "Clock". Displejā mirgo rādījuma lauks. Nospiediet taustiņu "OK". Displejā mirgo stundu rādījums. Spiediet virziena taustiņu + vai -, lai iestatītu pašreizējo stundu. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu "OK". Displejā mirgo minūšu rādījums. Spiediet virziena taustiņu + vai -, lai iestatītu pašreizējo minūšu rādījumu. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu "OK". Ja vēlaties mainīt pulksteņa laiku, veiciet iepriekš minētās darbības. 78

79 lv Sūkšanas zonas norobežošana (10. att.) Putekļu sūcēja robota augstums ir 85 mm. Tāpēc priekšmetiem, zem kuriem jāsūc putekļi, jāatrodas vismaz 87 mm virs grīdas. Ja ir platība, kura nav jātīra, to ir iespējams norobežot. Novietojiet uz grīdas komplektā iekļauto magnētisko lenti ar rievoto pusi uz leju. Putekļu sūcējs robots nebrauks pāri magnētiskajai lentei. Ilglaicīgai piestiprināšanai komplektā ir iekļauti līmlentes gabali. Ja nepieciešams, magnētiskās lentes var iegādāties "Miele" interneta veikalā. Lietošana Vērojiet putekļu sūcēja robota darbību pirmās lietošanas reizes laikā jaunā vidē, kā arī tad, ja dzīvoklī ir veiktas izmaiņas. Tādējādi iespējams noteikt problemātiskos šķēršļus, novākt tos vai norobežot šo zonu ar magnētisko lenti. Pārbaudiet, vai ierīce labi atpazīst pakāpienus un kāpņu laukumus. Jūsu putekļu sūcējs robots ir aprīkots ar integrētu bezvadu lokālā tīkla moduli. Izmantojot pārvietojamu ierīci (planšetdatoru vai viedtālruni), varat apskatīt statusa informāciju un dot vadības rīkojumus. Ja vēlaties vadīt putekļu sūcēju robotu, izmantojot šādu pārvietojamu ierīci, izlasiet nodaļu "Lietotne "Miele Scout RX2"". Šīs nodaļas "Lietošana" turpinājumā ir aprakstīta putekļu sūcēja robota vadīšana, izmantojot tālvadības pulti un displeju. Ieslēgšana un izslēgšana Nospiediet tālvadības pults taustiņu "Power" vai jebkuru displeja skārienlaukumu. Tīrīšanas uzsākšana Tīrīšanu var uzsākt divējādi. 1. iespēja (tālvadības pults) Nospiediet taustiņu. 2. iespēja (displejs) Nospiediet skārienlaukumu. Tiek tīrīta uzkopšanai paredzētā zona. Putekļu sūcējs robots vienmēr tīra vismaz piecas minūtes neatkarīgi no uzkopšanai paredzētās zonas lieluma. Tīrīšanas beigas, ja tīrīšana ir sākta no bāzes stacijas Putekļu sūcējs robots atgriežas bāzes stacijā un uzlādējas. 79

80 lv Putekļu sūcējs robots atgriežas bāzes stacijā un uzlādējas, ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis. Displejā tiek parādīts rādījums II. Pēc tam putekļu sūcējs robots atsāk tīrīšanu no vietas, kur process tika pārtraukts. Tīrīšanas beigas, ja tīrīšana ir sākta no jebkuras vietas telpā Putekļu sūcējs robots atgriežas sākuma punktā, un pēc aptuveni 60 sekundēm ieslēdzas gaidīšanas režīms. Nospiediet tālvadības pults taustiņu vai displeja skārienlaukumu. Iepriekš uzsāktā tīrīšana turpinās. Tīrīšanas apturēšana Ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis, putekļu sūcējs robots apstājas. Uzlādējiet to. Manuāli vadīta tīrīšana Ja vēlaties tīrīt noteiktu telpas daļu, izmantojiet tālvadības pults virzienu taustiņus. Tīrīšanas laikā turiet nospiestu vienu no virzienu taustiņiem. Putekļu sūcējs robots pagriežas nepieciešamajā virzienā, līdz atbrīvojat virziena taustiņu. Turiet nospiestu virziena taustiņu +. Putekļu sūcējs robots pārvietojas nepieciešamajā virzienā, nepārtraucot tīrīšanu. Nospiediet tālvadības pults taustiņu vai displeja skārienlaukumu. Putekļu sūcējs robots apstājas. Lai atsāktu tīrīšanu, vēlreiz nospiediet taustiņu vai skārienlaukumu. Manuāla navigācija (bez tīrīšanas) Ja vēlaties piekļūt noteiktai telpas daļai, izmantojiet tālvadības pults virzienu taustiņus. Turiet nospiestu vienu no virzienu taustiņiem. Putekļu sūcējs pārvietojas nepieciešamajā virzienā, neveicot tīrīšanu. Nav iespējams manuāli pārvietot putekļu sūcēju robotu uz bāzes staciju. Piebraukšana pie bāzes stacijas (iespējama tikai, ja tīrīšana ir sākta no bāzes stacijas) 80

81 lv "Auto" Standarta tīrīšana vidēji netīrām grīdām. Nospiediet tālvadības pults taustiņu "Base" vai displeja skārienlaukumu "Base". Putekļu sūcējs robots pārvietojas uz bāzes staciju un uzlādējas. "Spot" "Base" Mērķtiecīga apmēram 1,8 x 1,8 m laukuma tīrīšana ap putekļu sūcēja robota izvēlēto sākuma pozīciju. Piebraukšana pie bāzes stacijas. Manuāla tīrīšanas pārtraukšana nospiediet tālvadības pults taustiņu "Power"; Putekļu sūcējs robots ieslēdzas gaidīšanas režīmā aptuveni pēc 60 sekundēm. Displejs tiek deaktivēts, akumulatora uzlādes līmeņa indikācija ir izgaismota. Atkārtoti nospiežot taustiņu "Power", pirms pagājušas 60 sekundes, putekļu sūcējs robots ieslēdzas gaidīšanas režīmā. Lai aktivētu putekļu sūcēju robotu, jānospiež jebkurš tālvadības pults taustiņš vai jāpieskaras vienam no displeja skārienlaukumiem. Darbības režīmi Iespējami pieci dažādi darbības režīmi. "Turbo" "Silent" Nedaudz netīru grīdu tīrīšana ar saīsinātu tīrīšanas laiku. Tīrīšana ar samazinātu trokšņa līmeni. Tīrīšanas režīma izvēle nospiediet tālvadības pults taustiņu "Power"; Tīrīšanas režīmu var izvēlēties divējādi. 1. iespēja (tālvadības pults) 81

82 lv Spiediet taustiņu "Mode" tik reižu, līdz displejā iedegas vēlamā tīrīšanas režīma simbols. Displejā mirgo rādījums "Timer", rādījuma laukā mirgo stundu rādījums. Nospiediet taustiņu, lai sāktu tīrīšanu. 2. iespēja (displejs) Nospiediet vēlamā tīrīšanas režīma skārienlaukumu. Spiediet virziena taustiņu + vai -, lai iestatītu nepieciešamo stundu rādījumu. Nospiediet skārienlaukumu, lai sāktu tīrīšanu. Taimera iestatīšana (iespējama tikai, ja ir iestatīts pulksteņa laiks) Ja vēlaties uzsākt tīrīšanu ik dienu vienā laikā, iespējams iestatīt nepieciešamo sākuma laiku un saglabāt tīrīšanas režīmu. Putekļu sūcēju robotu var darbināt arī tumsā. Tomēr ņemiet vērā, ka tīrīšana var nebūt tik rūpīga. Kamerām ir nepieciešama gaisma, lai putekļu sūcēju robotu vadītu bez ierobežojumiem. Izmantojiet tālvadības pulti, lai iestatītu taimeru. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu "OK". Displejā mirgo rādījums "Timer", rādījuma laukā mirgo minūšu rādījums. Spiediet virziena taustiņu + vai -, lai iestatītu nepieciešamo minūšu rādījumu. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu "OK". Turiet nospiestu taustiņu "Timer" vismaz trīs sekundes. 82

83 Displejā nodziest taimera rādījums. lv Spiediet taustiņu "Mode" tik reižu, līdz displejā sāk mirgot vēlamā tīrīšanas režīma simbols. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu "OK". Iestatījumi ir redzami displejā vēl apmēram trīs sekundes. Putekļu sūcējs robots katru dienu uzsāks tīrīšanu iestatītajā laikā. Ja displejā izgaismojas taimera rādījums, taimers ir aktivēts. Taimera aktivēšana/iestatītā sākuma laika parādīšana Īsi nospiediet tālvadības pults taustiņu "Timer". Displejā izgaismojas taimera rādījums un rādījuma laukā tiek īsi parādīts iestatītais sākuma laiks. Putekļu sūcējs robots uzsāks tīrīšanu iestatītajā sākuma laikā. Skaņas signālu deaktivēšana Rūpnīcas iestatījumos skaņas signāli ir ieslēgti. Tos var deaktivēt un atkārtoti aktivēt. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, veiciet iepriekš minētās darbības. Ieteikums: Varat saglabāt līdz pat septiņām individuālām sākuma laika un tīrīšanas režīma kombinācijām, ja iestatāt taimeru, izmantojot pārvietojamu ierīci (skatīt nodaļu "Lietotne "Miele Scout RX2""). Ņemiet vērā, ka putekļ sūcējs robots vienmēr izpilda jaunākos iestatītos un saglabātos rīkojumus neatkarīgi no tā, vai iestatīšanai tika izmantota tālvadības pults vai pārvietojama ierīce. Taimera deaktivēšanar Īsi nospiediet tālvadības pults taustiņu "Mute". Displejā īslaicīgi tiek parādīts "OFF". Nav iespējams deaktivēt kļūdu paziņojumu skaņas signālus. Maksimālā pārbraukšanas augstuma samazināšana Putekļu sūcēja robota rūpnīcas iestatījumi paredz, ka tas var pārvarēt līdz 17 mm augstumu. Tādējādi tas var tīrīt paklājus, pārbraukt pāri sliekšņiem u. tml. Īsi nospiediet tālvadības pults taustiņu "Timer". 83

84 lv Ja vēlaties samazināt augstumu (līdz aptuveni 6 mm), lai saudzētu, piem., krēslu, galdu un lampu kājas, rūpnīcas iestatījumus ir iespējams deaktivēt. Lietotni "Miele Scout RX2" varat iegūt bez maksas lietotņu veikalos "Apple App Store" vai "Google Play Store". Īsi nospiediet tālvadības pults taustiņu "Climb". Displejā tiek parādīts rādījums "LO". Ja vēlaties atkal aktivēt maksimālo pārbraukšanas augstumu 17 mm, vēlreiz īsi nospiediet taustiņu "Climb". Displejā tiek parādīts rādījums "HI". Lietotne "Miele Scout RX2" Bezvadu lokālais tīkls (WLAN) Izmantojot pārvietojamu ierīci (planšetdatoru vai viedtālruni), varat apskatīt statusa informāciju un dot vadības rīkojumus. Šim nolūkam putekļu sūcējs robots ir aprīkots ar integrētu bezvadu lokālā tīkla moduli. Ņemiet vērā, ka, rīkojoties ar tīklam pievienotām ierīcēm, neņemot vērā ražotāja augstos drošības standartus, tomēr pastāv riski attiecībā uz lietotāja datu drošību. Tāpēc mēs piedāvājam iespēju izņemt bezvadu lokālā tīkla moduli no putekļu sūcēja robota. Attiecīgais apraksts ir sniegts šīs nodaļas beigās. Pārliecinieties, ka telpās, kurās tiek izmantots putekļu sūcējs robots, jūsu bezvadu lokālā tīkla signāls ir pietiekami stiprs. 84 Lejupielādējiet lietotni no lietotņu veikala. Putekļu sūcēja robota tīkla savienojuma aktivēšana Lai putekļu sūcēju robotu pievienotu savam bezvadu lokālajam tīklam, vispirms ir jāaktivē tīkla savienojums. Rūpnīcas iestatījumos tīkla savienojums ir deaktivēts. Tīkla savienojumu var aktivēt divējādi. 1. iespēja (tālvadības pults) Nospiediet taustiņu ''WIFI''. Displejā izgaismojas ''WiFi'' rādījums. 2. iespēja (displejs) Turiet nospiestu skārienlaukumu "Base" vismaz divas sekundes. Skārienlaukums "Base" mirgo aktivēšanas laikā. Displejā izgaismojas ''WiFi'' rādījums, tiklīdz tīkla savienojums ir aktivēts.

85 lv Palaidiet lietotni un izveidojiet "Miele" lietotāja kontu. Varat savu pārvietojamo ierīci savienot tieši ar putekļu sūcēju robotu vai šim savienojumam izmantot bezvadu lokālo tīklu. Ievērojiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem. Bezvadu lokālā tīkla moduļa izņemšana Video funkcija (modeļiem ''Scout RX2 Home Vision'', izmantojot lietotni "Miele Scout RX2") Putekļu sūcēja robota kamera priekšā pa labi sūta kodētus video ierakstus reāllaikā izvēlētajai pārvietojamajai ierīcei. Displejā sāk mirgot video funkcijas rādījums sarkanā krāsā, tiklīdz ieraksti ir nosūtīti. Video ierakstīšana nenotiek. Abas kameras ieteicams regulāri notīrīt ar mīkstu un mitru drānu. Apkope Nospiediet iedobi, kas atrodas putekļu sūcēja robota virspusē. Atveras uzglabāšanas nodalījuma vāks. Atbloķējiet putekļu nodalījumu, uzlokot uz augšu rokturi. Izņemiet putekļu nodalījumu. Izvelciet ārā aizbīdni. Izņemiet bezvadu lokālā tīkla moduli. Ievietojiet aizbīdni atpakaļ. Kur ir iespējams iegādāties piederumus? Oriģinālos "Miele" piederumus var iegādāties "Miele" interneta veikalā, "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā vai pie "Miele" specializētā tirgotāja. Izslēdziet putekļu sūcēju robotu pirms katras apkopes. Šim nolūkam nospiediet slēdzi I/0, kas atrodas putekļu sūcēja robota sānos, pozīcijā 0. Ieteicams lietot piederumus tikai ar logotipu "ORIGINAL Miele". Tādā gadījumā varēsiet būt pārliecināts, ka tiek optimāli izmantota putekļu sūcēja robota sūkšanas veiktspēja un sasniegti vislabākie tīrīšanas rezultāti. Kādi piederumi ir pareizi? Oriģinālos "Miele" piederumus iespējams atpazīt pēc "ORIGINAL Miele" logotipa uz iepakojuma. 85

86 lv Putekļu nodalījuma iztukšošana Iztukšojiet putekļu nodalījumu pēc katras putekļu sūcēja robota lietošanas reizes, lai sasniegtu vislabākos tīrīšanas rezultātus. Iztukšojiet putekļu nodalījumu vismaz tad, ja displejā no apakšas līdz augšai tiek parādīts vienlaidus rādījums "l l". Nospiediet iedobi, kas atrodas putekļu sūcēja robota virspusē. Atveras uzglabāšanas nodalījuma vāks. Iztukšojiet putekļu nodalījumu. Tā saturu varat izmest sadzīves atkritumos, ja vien tajā nav nekā, ko aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Uzlieciet vāku un aizveriet putekļu nodalījumu tā, lai tas tiktu manāmi fiksēts. Ievietojiet putekļu nodalījumu ar uzlocītu rokturi putekļu sūcējā robotā un nobloķējiet to, nolokot rokturi uz leju. Aizveriet uzglabāšanas nodalījuma vāku un nospiediet iedobumu, lai to nobloķētu. Putekļu nodalījuma tīrīšana Ja nepieciešams, iztīriet putekļu nodalījumu. Putekļu nodalījuma vāka virspusē ir novietots tīrīšanas rīks. Izņemiet tīrīšanas rīku. Atbloķējiet putekļu nodalījumu, uzlokot uz augšu rokturi. Izņemiet putekļu nodalījumu. Nospiediet vienu vai abus atbloķēšanas taustiņus bultiņas virzienā un izņemiet putekļu nodalījuma vāku. Iztīriet putekļu nodalījumu un notīriet vāka apakšpusi ar tīrīšanas rīku. Gaisa novadīšanas filtra tīrīšana Ja nepieciešams, iztīriet gaisa novadīšanas filtru. Gaisa novadīšanas filtrs atrodas pie putekļu nodalījuma. 86

87 lv Noņemiet putekļu nodalījuma vāku. Atvāžot izņemiet filtra bloku no putekļu nodalījuma. Sānu birstu tīrīšana Ja nepieciešams, notīriet sānu birstes, šim nolūkam izmantojot tīrīšanas rīku, kas ir novietots putekļu nodalījuma vāka virspusē. Novietojiet putekļu sūcēju robotu uz līdzenas un tīras virsmas ar apakšpusi uz augšu. Izņemiet priekšfiltru un, ja nepieciešams, iztīriet to ar tīrīšanas rīku. Atbloķējiet gaisa izplūdes filtru, izņemiet to un iztīriet ar tīrīšanas rīku. Ievietojiet gaisa izplūdes filtru atpakaļ atvāžamajā vākā. Uzlieciet priekšfiltru uz gaisa izplūdes filtra. Filtra bloks ir samontēts. Ievietojiet filtra bloku precīzi atpakaļ un nobloķējiet to. Satveriet ar abām rokām divas slotiņu sānu birstes, kas atrodas viena otrai pretī, un izvelciet tās virzienā uz augšu. Notīriet diegus un matus, izmantojot nogrūdēju, kas atrodas tīrīšanas rīka apakšējā daļā. Turiet nogrūdēju virs atkritumu tvertnes. Spiediet taustiņu, kas atrodas nogrūdēja augšpusē, tik bieži, līdz visi diegi un mati ir izkrituši. Aptuveni pēc sešiem mēnešiem nomainiet gaisa izplūdes filtru ar jaunu, lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu. 87

88 lv Iespiediet abas vienādās notīrītās sānu birstes precīzi tām paredzētajos fiksatoros, līdz tās tiek manāmi fiksētas. Pievērsiet uzmanību, lai tās atbilstu marķējumiem L un R. Aptuveni pēc gada nomainiet sānu birstes ar jaunām, lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu. Birstes rullīša tīrīšana Ja nepieciešams, notīriet birstes rullīti, šim nolūkam izmantojot tīrīšanas rīku, kas ir novietots putekļu nodalījuma vāka virspusē. Novietojiet putekļu sūcēju robotu uz līdzenas un tīras virsmas ar apakšpusi uz augšu. Ar šķērēm nogrieziet matus un diegus, kas ir aptinušies ap birstes rullīti. Notīriet diegus un matus, izmantojot nogrūdēju, kas atrodas tīrīšanas rīka apakšējā daļā. Turiet nogrūdēju virs atkritumu tvertnes. Izņemiet abas sānu birstes (skatīt iepriekšējo aprakstu "Sānu birstu tīrīšana"). Spiediet taustiņu, kas atrodas nogrūdēja augšpusē, tik bieži, līdz visi diegi un mati ir izkrituši. Atbloķējiet birstes rullīša vāku un noņemiet to. Ievietojiet birstes rullīti atpakaļ. Pārliecinieties, ka puse ar smailo galu tiek iesprausta pareizajā ligzdā. Izņemiet birstes rullīti. 88

89 lv Uzlieciet birstes rullīša vāku precīzi atpakaļ un nobloķējiet to, līdz tas tiek manāmi fiksēts. Ievietojiet abas vienādās sānu birstes atpakaļ (skatīt iepriekšējo aprakstu "Sānu birstu tīrīšana"). Aptuveni pēc gada nomainiet birstes rullīti ar jaunu, lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu. Putekļu nodalījuma blīvju tīrīšana Ja nepieciešams, iztīriet blīves, kas atrodas putekļu nodalījuma apakšpusē. Novietojiet putekļu sūcēju robotu uz līdzenas un tīras virsmas ar apakšpusi uz augšu. Atbloķējiet blīvju bloku, kas atrodas putekļu nodalījuma apakšpusē tā, lai marķējuma bultiņa rādītu uz simbolu. Izņemiet blīvju bloku. Ievietojiet jauno blīvju bloku tā, lai marķējuma bultiņa rādītu uz simbolu. Nobloķējiet blīvju bloku, līdz tas tiek manāmi fiksēts. Marķējuma bultiņa rāda uz simbolu. Priekšējā ritenīša tīrīšana Ja nepieciešams, notīriet priekšējo ritenīti, šim nolūkam izmantojot tīrīšanas rīku, kas ir novietots putekļu nodalījuma vāka virspusē. Novietojiet putekļu sūcēju robotu uz līdzenas un tīras virsmas ar apakšpusi uz augšu. Notīriet blīves ar mitru drānu. Aptuveni pēc gada nomainiet blīvju bloku ar jaunu, lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu. Putekļu nodalījuma blīvju nomaiņa Izņemiet putekļu nodalījumu. Atbloķējiet pārsegu. Noņemiet priekšējo ritenīti. Noņemiet diegus un matus un notīriet ar tīrīšanas rīku priekšējo ritenīti, pārsegu un ligzdas iedobi. Ievietojiet priekšējo ritenīti atpakaļ un nobloķējiet pārsegu, līdz tas tiek manāmi fiksēts. 89

90 lv Sensoru tīrīšana Ja nepieciešams, notīriet sensorus. Novietojiet putekļu sūcēju robotu uz līdzenas un tīras virsmas ar apakšpusi uz augšu. YCR-MT12, kas paredzēts ''Scout RX2 Home Vision'' modelim. Akumulatora nodalījums atrodas putekļu sūcēja robota uzglabāšanas nodalījumā. Izņemiet putekļu nodalījumu. Uzmanīgi notīriet sensorus ar sausu vates kociņu. Tālvadības pults bateriju maiņa Sagatavojiet divas 1,5 V (AAA tipa) baterijas. Atveriet akumulatora nodalījumu, atbloķējot vāku virzienā uz augšu. ''Scout RX2'' (YCR-M05) Noņemiet bateriju nodalījuma vāku. Nomainiet baterijas. Ievērojiet polaritāti. Aizveriet bateriju nodalījuma vāku. Ievērojiet šīs lietošanas instrukcijas sākumā nodaļās "Drošības norādījumi un brīdinājumi" un "Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā" iekļautos īpašos norādījumus attiecībā uz rīkošanos ar baterijām un to likvidēšanu. Akumulatora maiņa Sagatavojiet oriģinālo "Miele" litija jonu akumulatoru: YCR-M05, kas paredzēts ''Scout RX2'' modelim'; Uzmanīgi pavelciet kabeli, lai izvilktu no kontaktligzdas spraudņa savienojumu. Nospiediet kontaktligzdas fiksatoru, lai atvienotu spraudni. Izņemiet akumulatoru. Iespraudiet jaunā akumulatora spraudni kontaktligzdā, līdz tas tiek manāmi fiksēts. Uzmanīgi un pareizi ievietojiet akumulatoru atpakaļ (skatīt attēlu pa labi). Ievietojiet spraudņa savienojumu ligzdas malā. 90

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Blizzard SKxxx_BALT_

Blizzard SKxxx_BALT_ et lt lv Tolmuimeja kasutusjuhend Naudojimo instrukcija. Grindų dulkių siurblys Lietošanas instrukcija. Grīdas putekļsūcējs HS16 M.-Nr. 10 905 030 et... 4 lt... 29 lv... 54 2 et - Sisukord Ohutusjuhised

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai EESTI RP-WF830 RP-WF830W Täname, et ostsite selle toote! Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. Kasutusjuhend Raadiosageduslik juhtmeta stereokõrvaklappide

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Mitsubishi SRK 20_50ZGX kasutusjuhend (Eesti).pdf

Mitsubishi SRK 20_50ZGX kasutusjuhend (Eesti).pdf KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE SRK20ZGX-S rrrrk 3ZE-S SRK35ZGX-S SRK7 4G ZE-S SRK25ZGX-S SRK50ZGX-S KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI See kliimaseade täidab EMÜ direktiive 89/336/EEC, LV direktiive 73/23/EEC

Rohkem

iRobot Roomba 500 seeria kasutusjuhend

iRobot Roomba 500 seeria kasutusjuhend 500 SEERIA KASUTUSJUHEND 1 Olulised vihjed! Aktiveeri Roomba enne esmakordset kasutamist, eemaldades patarei küljest tõmbelipik. Pikema eluea saavutamiseks tuleks seadet eelnevalt üleöö laadida. Roomba

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

VT PRO80-PRO90 -  M0S P07:UNICO.qxd KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com DEMOVIDEO www.youtube.com POLTI KANAL KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD

Rohkem