EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud COMFORT PLUS CRYSTAL Rev 005

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud COMFORT PLUS CRYSTAL Rev 005"

Väljavõte

1 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud COMFORT PLUS CRYSTAL Rev 005

2 EESTI

3 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb termiline energia, mille tulemusel soojenevad märkimisväärselt seadme pinnad, uksed, ukselingid, nupud, klaasid, suitsutorud ja aparaadi tagumine külg. Vältige nendega kokkupuudet, kui te ei kasuta asjakohast kaitseriietust (seadmega komplektis olevaid kaitsekindaid). Teavitage lapsi nendest ohtudest ja hoidke nad seadme töötamise ajal koldest eemal. EESTI... 4 Hoiatused... 4 Ohutus... 4 Korraline hooldus... 6 PAIGALDAMINE... 7 MINIMAALNE VAHEMAA...7 NÕUDED HOOLDAMISEL...7 COMFORT PLUS CRYSTAL Südamiku PAIGALDAMINE... 9 Libiseva põhja paigaldamine...9 COMFORT PLUS CRYSTAL Südamik...9 Kokkupaneku pjedestaal (valikuline):...10 Eesmine graanulite täitmise komplekt (valikuline)...10 Õhuringluse torud...10 Südamiku eemaldamine...1 Raamide paigaldamine...13 Graanulid ja täitmine...13 Esimese kallutav kilp...14 Kilp AVAMINE...14 Kilbi SULGEMINE...14 Juhtpaneel...15 IKOONIDE SELGITUS...15 Üldmenüü...16 Põhijuhendid...16 KAUGJUHTIMISPULT...17 Viivega väljalülitumise lubamine...17 Patareide tüüp ja väljavahetamine...17 Seadistused ESIMESEKS SÜÜTAMISEKS...17 Võrgusagedus 50/60 Hz...18 Kellaaja, päeva, kuu ja aasta seadistamine...18 Keele muutmine...18 Töö ja loogika...19 täiendav termostaat (valikuline)...0 USER MENU...0 DISPLAY...0 PELLET FEED REGULATION...0 V1 - FAN...1 STAND BY...1 KEYS LOCKED... V -FAN...3 reset...3 Enable chrono...3 Chrono...3 Programmeerimise näide...4 Puhastamine ja hooldus...5 Hooldus...5 Kasutajapoolne perioodiline puhastus...5 TAVAPÄRANE HOOLDUS, MIDA SOORITAVAD TEHNIKUD...9 KASUTUSES KÕRVALDAMINE (HOOAJA LÕPPEDES)...9 Kuvatavad teated...30 HÄIRED...30 GARANTIITINGIMUSED...3 realiseerimine...33 EESTI 3

4 Täname Teid, et otsustasite meie firma kasuks meie toode on suurepärane küttelahendus, mis ühendab endas uusima tehnoloogia, kõrgekvaliteetse töötluse ning ajatu disaini ning mille eesmärk on võimaldada teil nautida elus tule soojust täiesti ohutult. Hoiatused Käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, et see oleks alati seadmega kaasas, isegi kui seade vahetab omanikku või kasutajat või viiakse üle teise kohta. Kui see on kahjustunud või kadunud, küsige kohalikust tehnoabist uus eksemplar. Toodet tohib kasutada ainult sellele ette nähtud eesmärkidel. Välistatud on igasugune lepinguline ja ka lepinguväline tootjapoolne vastutus inimestele, loomadele või esemetele valest paigaldamisest, reguleerimisest ja hooldusest ning ebaõigest kasutamisest tekkinud kahju eest. Paigaldus peab olema teostatud kogenud ja kvalifitseeritud töötajate poolt, kes võtavad endale täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. Arvestada tuleb ka kõigi riiklike, piirkondlike, maakondlike ning kohalike omavalitsuste seadusi seadme paigaldusriigis ning käesoleva juhendi sisu. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusabinõude eiramise tõttu. Kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täielikkust. Pöörduge mittevastavuse korral edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Kõik tootesse kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad selle nõuetekohase töö, tuleb vajadusel välja vahetada üksnes volitatud teeninduskeskusest saadud originaalvaruosadega. Ohutus ALLA 8-AASTASED LAPSED, PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕI VAIMSETE VÕIMETEGA ISIKUD JA ISIKUD, KELLEL PUUDUB KOGEMUS VÕI PIISAVAD TEADMISED, VÕIVAD APARAATI KASUTADA AINULT JÄRELEVALVE ALL VÕI PÄRAST SEDA, KUI NAD ON SAANUD PIISAVALT JUHISEID APARAADI OHUTU KASUTAMISE KOHTA JA MÕISTNUD SELLEGA SEONDUVAID OHTE. 4 EESTI

5 Generaatori kasutamine on keelatud piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemusteta isikutele (k.a. lapsed), v.a. siis, kui neid jälgib ja õpetab masinat kasutama nende ohutuse eest vastutav isik. SEADME PUHASTUS- JA HOOLDUSTÖID, MIDA KASUTAJA PEAB ISE TEGEMA, TOHIVAD LAPSED TEHA ÜKSNES JÄRELEVALVE ALL. Jälgida tuleb, et lapsed masinaga ei mängiks. Ärge puudutage generaatorit märgade ega niiskete kätega (ega muude kehaosadega), kui olete paljajalu. On keelatud kasutada ohutus- või reguleerimisseadmeid ilma tooja loa või juhisteta. TOOTE KÜLJES OLEVAID ELEKTRIJUHTMEID EI TOHI SIKUTADA, KÜLJEST VÕTTA EGA VÄÄNATA KA SIIS MITTE, KUI TOODE EI OLE ELEKTRIVÕRKU ÜHENDATUD. Soovitame paigutada toitejuhtme nii, et see ei puutuks kokku seadme kuumade osadega. Toitejuhe peab olema pärast paigaldamist ligipääsetav. Ärge takistage ega vähendage paigalduskoha ventilatsiooniavasid õhuavad on õigeks põlemiseks hädavajalikud. Ärge jätke pakendi osi kohta, mis on kättesaadav järelevalveta lastele või puuetega inimestele. Toote normaalse töö ajal peab koldeluuk olema alati suletud. Kui seade on sisse lülitatud, on see katsumisel kuum kuumad on eriti just kõik selle välispinnad seega soovitame olla ettevaatlik. Kontrollige pärast seadme pikaajalist mittekasutamist enne selle sisselülitamist, et seadmes ei oleks takistusi. Generaator on projekteeritud töötama iga ilmaga, kuid väga ebasoodsates tingimustes (tugev tuul, pakane) võivad sekkuda generaatori välja lülitavad turvasüsteemid. Võtke sellisel puhul ühendust tehnilise toega ja ärge mitte mingil juhul ise turvasüsteeme välja lülitage. Kui suitsulõõris on tulekahju, kasutada leekide summutamiseks mõeldud vahendeid või kutsuge tuletõrje. EESTI 5

6 Seadet ei tohi kasutada jäätmepõletina. Ärge kasutage süütamisel tuleohtlikke vedelikke. Ärge laske täitmisfaasis graanulikotil tootega kokku puutuda. Majoolika on teostatud kõrgekvaliteetse viimistlusega käsitööna ja seetõttu võivad neis esineda väikesi lohukesi, pragusid ja minimaalseid värvivarjundi erinevusi. Need omadused tõendavad selle suurepärast kvaliteeti. is ja majoolikas on nende erineva paisumisteguri tõttu mikropragusid, mis tõendavad nende ehtsust. Soovitame kasutada kahhelkivide puhastamiseks pehmet ja kuiva lappi kui kasutate mistahes pesuainet või -vedelikku, võib see tungida mikropragudesse ja muuta need nähtavamaks. KUNA TOOTE VÕIB KÄIVITADA KRONOTERMOSTAAT VÕI SAAB TOOTE KÄIVITADA KAUGJUHITAVATE RAKENDUSTE KAUDU, ON KEELATUD JÄTTA TOOTE LÄHEDUSSE SÜTTIDA VÕIVAID ESEMEID. NÕUTAVAD OHUTUSE TAGAVAD VAHEMAAD LEIAB TEHNILISTE ANDMETE SILDILT. Korraline hooldus Vastavalt 008. aasta. jaanuari määruse nr 37. artiklile tähendab korraline hooldus töid tavakasutamisest tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb vajadus esialgseteks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi struktuuri ega selle sihtotstarvet vastavalt kehtivates õigusaktides ning tootja kasutus- ja hooldusjuhendites kehtestatud tehnilistele nõuetele. 6 EESTI

7 PAIGALDAMINE Üldine Heitgaasitorude ja hüdraulilised torude ühendused peab teostama vastava väljaõppega isik, kes väljastab ka dokumendid, milles kinnitatakse tööde vastavust siseriiklikele nõuetele. Paigaldaja peab omanikule või selle esindajale vastavalt nõuetele jätma seadme vastavustunnistuse, millega käib kaasas: 1) aparaadi ja selle komponentide (suitsukanalid, korsten jne) kasutus- ja hooldusjuhend; ) fotokoopia korstna andmeplaadist; 3) süsteemi passi (kui on ette nähtud). Paigaldajal on soovitatud üleantud dokumentatsiooni kohta küsida vastuvõtuakti ning hoida seda üheskoos teostatud paigaldusega seonduva tehnilise dokumentatsiooniga. Korterelamusse paigaldamisel tuleb kõigepealt küsida luba korteriühistu esindajalt. Kui on ettenähtud, siis kontrollige paigaldamisjärgselt gaasiemissiooni. Koht, kust proov võetakse, peab olema korralikult tihendatud. SOBIVUS Paigaldamine on keelatud ruumidesse, kus on tulekahju oht. Samuti on keelatud paigaldamine eluruumidesse, kus esineb järgmiseid tingimusi: 1. kus on pidevalt või perioodiliselt töötavaid seadmeid, mis kasutavad vedelkütust ja võtavad põlemisõhku ruumist, kuhu need on paigaldatud;. kus on ruumi kütmiseks mõeldud B-tüüpi gaasi kasutavaid seadmeid, mis ühtlasi kas soojendavad või ei soojenda sanitaarvett, samuti selliste ruumidega külgevad või nendega ühendatud ruumid; 3. kus sise- ja välisruumi rõhu vahe tööfaasis on suurem kui 4 Pa. NB! Hermeetilisi seadmeid tohib paigaldada ka selle jaotise punktides 1, ja 3 nimetatud juhtudel. Paigaldamine vannitubadesse, magamistubadesse ja kööktubadesse Vannitubades, magamistubades ja kööktubades on lubatud ainult õhukindlate seadmete või suletud põlemiskambriga aparaatide paigaldamine, mis võtavad põlemiseks vajaliku õhu õuest. ASUKOHT JA OHUTU KAUGUS Aparaadi toetuspind ja/või kandepunktid peavad suutma taluda aparaadi, selle lisaseadmete ja selle katte koguraskust. Kui põrand, millel aparaat seisab, on süttivast materjalist, siis on soovitatav kasutada mittesüttivast materjalist kaitset, mis kataks ka aparaadi esise, et kaitsta põrandat kütteainete kukkumise eest puhastamise ajal. Nõuetekohaseks töötamiseks peab masin olema looditud. Soovitatavalt võiksid külg- ja tagaseinad ning põrandale toetuv pind olla mittepõlevast materjalist. MINIMAALNE VAHEMAA Paigaldamisel peab arvestama vahemaad kergesti süttivatest või soojatundlikest materjalidest, seetõttu on määratud sobiv turvalisust tagav kaugus, mis on märgitud sildil kasutusjuhendi algusosas (lk ). Kui materjal ei ole tuleohtlik, peab kaugus küljest ja tagaosast olema vähemalt 100 mm (v.a vaheosad). Toodetel, mille jaoks on olemas tagumised ühendusdetailid, tohib seina külge ühendada üksnes tagumise külje. NÕUDED HOOLDAMISEL Lisade paigaldamine Lisade paigaldamisel tuleb vältida ligipääsu aparaadi sisemistele osadele ning väljavõtmise ajal ei tohi olla võimalik pääseda ligi pinge all olevatele osadele. Kõikvõimalikud juhtmed nagu toitejuhe või termostaadi juhe peavad olema paigutatud viisil, mis kaitseb neid kuumade osade ja kahjustuste eest lisade liigutamise ajal. Kui toode paigaldatakse kohta, kus seda ümbritsevad põlevad materjalid, tuleb kasutusele võtta kõik paigaldamisel ette nähtud turvameetmed. PAIGALDUSKOHA VENTILATSIOON JA ÕHUTAMINE Kui generaator ja/või paigaldus ei ole teostatud hermeetiliselt, siis peab tagama kohas ventilatsiooni järgides alltoodud vähimat ala: Aparaadi kategooria Viitestandard Ava läbilõike suhe protsentides aparaadi heitgaasitoru läbilõike suhtes põrandakaitse Õhuvõtt Samuti tuleb paigaldamisel järgida kõiki kohalikke, regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses riigis kehtivad, seda kõike lisaks masina juhendis toodud nõuetele. Toote erakorralise hoolduse tegemiseks võib olla vajalik toode seina äärest eemaldada. Seda toimingut võib teha tehnik, kes on võimeline toote põlemissaaduste väljalasketorud lahti võtma ja hiljem tagasi ühendama. Hüdroseadmega ühendatud generaatorite korral peab olema seadme ja toote vahel selline ühendus, et erakorralise hoolduse ajal, mida teeb tehnik, oleks võimalik generaator paigutada külgnevatest seintest vähemalt 1 meetri kaugusele. Ventilatsioonilõõri ava minimaalne suurus Graanulitega köetav ahi EN cm² Katlad EN % 100 cm² Kõigis tingimustes, kaasa arvatud äratõmbeavade ja/või sundventilatsiooni seadmete olemasolu korral, peab generaatori paigalduskoha rõhu ja välisrõhu vahe olema võrdne või väiksem kui 4 Pa. EESTI 7

8 Kui ruumis on mitte-pidevalt kasutatavaid B-tüüpi gaasiaparaate, mida ei kasutata soojendamiseks, siis peab neil olema oma õhutus/ ventilatsiooniava. Õhuvõtuavad peavad vastama järgmistele tingimustele: kaetud võre, metallvõrguga, ilma sealjuures läbilaskevõimet vähendamata; loodud viisil, mis tagab kõigi hooldustoimingute võimalikkuse; valitud asukohaga, mida ei kaeta kinni. Puhta ja värske õhu varustus on võimalik tagada ka paigaldusruumi naaberruumist (kaudne õhutamine ja ventilatsioon), kui on tagatud püsiv ja vaba õhuvool avade kaudu, mis on ühendatud väliskeskkonnaga. Selline naaberruum ei tohi olla kasutusel garaaži või süttimisohtlike ainete hoidlana ega tohi seal teha muud tuleohtlikku tegevust, samuti ei tohi see olla vannituba, magamistuba või hoone ühiskasutuses tuba. HEITGAASITORU Generaator töötab alarõhu all ning on varustatud ventilaatoriga, mis väljutab seadme heitgaasid. Generaatoril peab olema eraldi heitgaaside väljutussüsteem, selle toru ei tohi jagada teiste seadmetega. Heitgaaside väljutussüsteem tuleb valida lähtuvalt paigaldatud aparaadi tüübile, järgides sealjuures: standardit UNI/ TS 1178 kui tegemist on metallkorstnaga, järgides sealjuures selle tootedetailides kirjeldatut; UNI EN ja UNI EN , UNI EN 1457,.-UNI EN 1806, kui tegemist ei ole metallist korstnaga. Rõhtsalt liikuv osa peab olema nii lühike kui võimalik ning kindlasti mitte üle 3 meetri, selle kaldenurk peab olema vähemalt 3%. Suuna muutvaid kohti ei tohi olla rohkem kui 4, nende hulka kuulub ka "T"-kujuline komponent. "T"-kujulise üenduse vertikaalse osa alumises küljel peab olema kork kondensaadi kogumiseks. Kui väljalasketoru ei ühendata olemasoleva lõõriga, siis peab sellel olema tuulevastase otsaga vertikaalne lõik (UNI 10683). Vertikaalne osa võib olla nii hoone sees kui väljas. Kui suitsukanal ühendatakse suitsulõõriga, siis see peab sobima tahke kütuse kasutamiseks. Kui suitsukanal viiakse hoonest välja, siis see osa peab olema soojustatud. Suitsukanalitel peab olema vähemalt üks tihendiga koht, kust saab võtta suitsuproove. Kõik suitsutoru osi peab olema võimalik inspekteerida. Inspektsiooniavad peavad olema puhastatavad. Kui generaatori suitsutemperatuur on kõrge tootlikkuse tõttu väiksem kui 160 C + toatemperatuur (kontrollige tehnilisi andmeid), siis väljalase olema täiesti niiskusekindel. Kui suitsusüsteem ei vasta eelnevates punktides kirjeldatule või nõuetele üldiselt, siis võib see kaasa tuua kondensaadi kogunemist selle sisemusse. KORSTNAD Korstnaotsad peavad vastama järgmistele tingimustele: läbilõike pindala peab olema vähemalt kaks korda suurem kui sellega ühendatud korstna/suitsutorude läbilõike pindala; peavad takistama vihma ja lume tungimist korstnasse/suitsutorudesse; peavad tagama suitsu ja põlemisjääkide väljumise ükskõik mis suunalise tuulega; Näited õigest korstnaühendusest Kaitse vihma ja tuule eest Kaitse vihma ja tuule eest Soojustatud lõõr Max 3 mt "T"-kujuline ühendus kondensaadivastase inspekteerimiskorgiga 3-5% "T"-kujuline ühendus inspekteerimiskorgiga Soojustatud "T"-kujuline ühendus inspekteerimiskorgiga Elektrivõrku ühendamine Generaatori toitejuhe tuleb ühendada pistikupesa abil 30V 50Hz elektrivõrku, soovitavalt võiks olla paigaldatud ka automaatkaitselüliti. Pistikupesa peab olema hõlpsasti ligipääsetav. Elektrisüsteem peab vastama nõuetele, maanduse efektiivsus peab olema kontrollitud. Seadme puudulik maandus võib põhjustada tõrkeid, mille eest tootja ei vastuta. Voolukõikumine, mis ületab 10%, võib põhjustada toote kasutamisel tõrkeid. 8 EESTI

9 COMFORT PLUS CRYSTAL Südamiku PAIGALDAMINE Südamik tuleb koos libiseva metallpõhjaga, mis võimaldab selle paigaldamist eksisteeriva lõõri sisse. Libisev põhi võimaldab südamikku kergelt välja tõmmata kas siis graanulite lisamiseks mahutisse või hoolduseks ja puhastamiseks hooaja lõpus. Kui eelnevalt lõõri olemas ei ole, on võimalik see ehitada kasutades südamiku toetuspjedestaali (valikuline komplekt); tegelikult kinnitab viimane südamiku põranda külge. C B F E A Komponentide kirjeldus: A. Esmane õhu sissevõtu toru B. Suitsu väljalasketoru C. Kohandatav raam D. Libisev põhi ja relsid E. Stepsel pistikupessa F. Toru D Libiseva põhja paigaldamine Võta libisev põhi ja aseta see olemasolevasse lõõri. Kasuta kriiti, et märkida lõõri pinnale blokeerimisavad. Puuri 8 mm augud terasest tüüblite jaoks. Tee auk mõõtmetega 60 mm õhu sissevõttetoruga ühele joonele. Fikseeri põhi kasutades pitskruvisid. Loo lõõri heitgaasi ja pistikupesa ühendus, pidades kinni eelnevalt kirjeldatud punktidest. Võta südamik, kalluta seda, nii et rattad mahuvad vastavatele relssidele, lükka seda kuni suitsugaaside tigu on täiesti suitsugaaside konveieri karbi sees. COMFORT PLUS CRYSTAL Südamik COMFORT PLUS CRYSTAL mudeli puhul on kohustuslik juhtida kuuma õhku. Tagaküljel on kaas, mis tuleb eemaldada ning ühendada kanaliga. F. Toru EESTI 9

10 Kokkupaneku pjedestaal (valikuline): Positsioneeri põhi soovitud kohta ning kasuta jalgu, et seadistada soovitav kõrgus (poldid asuvad pjedestaali alaosa neljal välisküljel). Jäta meelde, et pistikupesa asub pjedestaali tagaküljel, et saaksid pistikul ligi ka peale paigaldamist. Fikseeri pjedestaal põrandale kasutades tugevaid terasest nagasid, diameetriga 8 mm. Fikseeri poltide abil libisev põhi raamile. Ühenda suitsugaaside väljalasketoru õhu ventilaatoriga nagu kirjeldatud eelmises paragrahvis. Võta südamik, kalluta seda, nii et rattad mahuvad vastavatele relssidele, lükka seda kuni suitsugaaside tigu on täiesti suitsugaaside konveieri karbi sees. Lõpuks ava tuletõkke uks ning kasuta kaasasolevat Allen'i võtit, et keerata all vasakul nurgas olevat kruvi kellasuunas. Et saada aru kas südamik on korralikult põhja külge kinnitatud, ühenda pistik ning vaata, kas ekraan hakkab tööle. Paigalda graanulite punkri tugilatt ning sisesta see vajalikku ühendusse. A NB! Kui kasutatakse meie pjedestaali, peab lõõri tegema avause, mis võimaldab kontrollida graanulite mahuti taset, et vältida täitmise ajal graanulite kadu. Esmane õhuventilaator: Õhuventilaator peab olema tehtud lõõrist väljaspoole, sest ta ei tohi sisse imeda kuumenenud õhku. Esmane õhu sisselase toru Selle ühenduse valesti loomine võib panna toote töö ohtu. Eesmine graanulite täitmise komplekt (valikuline) Valikuline graanulite täitmise komplekt võimaldab graanulite sisestamist mahutisse esiküljelt ilma, et peaks südamiku välja võtma (operatsioon, mis nõuab masina välja lülitamist). Lisainformatsioon on saadaval veebilehel kategooria "tarvikud" all. Soovitav on vältida mahuti suurusest suurema graanulite koguse laadimist, et vältida graanulite kukkumist toote sisse. Õhuringluse torud Loo siseõhuringlus struktuuri sees, mis katab südamiku korrektseks toimimiseks. See hoiab ära seadme ülekuumenemise. Selle kindlustamiseks, tee vaid katte ala- ja ülaosasse üks või rohkem avavusi. 10 EESTI

11 Järgmistest mõõtudest tuleb kinni pidada: Alaosa (külma õhu sisselase) minimaalse kogupinnaga 550 cm². Ülaosa (kuuma õhu väljalase) minimaalse kogupinnaga 550 cm². See ventilatsioonisüsteem on täielikult eraldiseisev õhu sissevõtust põlemise jaoks. TÄHELEPANU: KÕIK AVAD, MIS TEHAKSE NÕUETEKOHASE ÕHUVAHETUSE TAGAMISEKS, PEAVAD OLEMA KAETUD KAS VÕRE VÕI KAITSEVÕRGUGA, TAGADES SEALJUURES VAJALIKU ÕHUVOOLU. 5 cm Miinimum 5 cm 5 cm 5 cm Südamiku õigeks töötamiseks peab lõõri ehitamise ajal südamiku ja sisemiste seinte mõõtudest kinni pidama (allolev joonis). Tehniliste omaduste juures olevatele vaba ruumi mõõtmetele lisaks on vaja arvestada vähemalt 50 mm õhuga ülemises osas ja kahel küljel. Südamiks peab asuma vähemalt 1 cm kõrgemal tule pinnast kattemarmoris. A Sama tähtis on kindlustada minimaalne vahemaa 5 cm mõlemalt küljelt, nagu näha ülalolevalt jooniselt. B Viide A Kuum konvektsioon õhk Kuumuse, mis on kogunenud katte siise, peab välja puhuma, et hoida ära südamiku liigne ülekuumenemine. Viide B Sunnitud ventilatsioon Tangentsiaalne ventilaator laseb südamiku poolt loodud kuumuse keskkonda. C Viide C Õhuvõtuavad toast: Et võimaldada õhu ringlust, peab õhu sisselaske ava olema nähtaval, eelistatavalt asetatud struktuuri alumisesse ossa, et ergutada konvektsiooni. Õhk tuleb masina töökeskkonnast välja tõmmata. Lõõri äravoolutoru peab alati säilitama minimaalselt 50 mm kauguse kergesti süttivatest osadest. EESTI 11

12 A Fikseeritud Südamik Inserto COMFORT PLUS CRYSTAL Õhu sisselaskeava 75cm² Õhu sisselaskeava 75cm² C Südamiku turvaseade sulgemiseks ja avamiseks Ava tuletõkkeuks ning kasutades kaasasolevat ahjuroopi, keera alumises vasakus nurgas asuvat lukubolti kella suunas. Et saada aru kas südamik on korralikult põhja külge kinnitatud, ühenda pistik ning vaata, kas see hakkab kaasas olnud juhtimispuldiga tööle. Südamiku eemaldamine Südamiku eemaldamine võimaldab laadida mahtutisse graanuleid ning viia läbi rutiinset hooldust, (tahmatoru puhastime aasta lõpus) või spetsiaalset hooldust (mehhaaniliste osade asendamine, kui need peaksid katki minema). Südamiku eemaldamiseks järgi seda protseduuri: Ava tuletõkkeuks ning kasutades kaasasolevat roopi, keera luukubolti, mis asub all vasakul nurgas vastu kella suunda. Kasutades vastavaid roope, tõmba masin ettepoole, enda suunas kuni see blokeerub automaatselt. 1 EESTI

13 Raamide paigaldamine Esiraam Küljeraamid NB! Kõik puidust talad ülalpoole südamikku peavad olema kaitstud mittesüttiva materjaliga. Raami kokku panemine on tähtis, sest see võimaldab õiget õhu ringlust ning seetõttu ka optimaalset toote töötamist. äärmist raami on fikseeritud ülemisele raamile kasutades mõlemal küljel kahte kruvi. Järelejäänud augud küljeraamidel võimaldavad kogu raami fikseerimist masina külgedele, kasutades ise-puurivaid kruve. Graanulid ja täitmine Kasutatud graanulid peavad vastama kirjeldatud standarditele EN PLUS class A1, ISO 175- class A1 ja UNI EN järgmiste omadustega: veesisaldus 1%, tuhasisaldus 0,5% ja netokütteväärtus >17 MJ/kg (katelde korral). Et tagada probleemideta põletuse, peab graanuleid hoidma kuivas kohas. Soovitame kasutada meie toodetega graanuleid, mille diameeter on 6 mm. Vaata pilte graanulite täitmise kohta. HALVA KVALITEEDIGA GRAANULITE VÕI ÜKSKÕIK MILLISE MUU MATERJALI KASUTAMINE KAHJUSTAB SINU AHJU FUNKTSIOONE NING VÕIB MUUTA GARANTII NING TOOTJA VASTUTUSE KEHTETUKS. J Ava karbi kaas ning lae graanuleid täis kasutades kühvlit. Südamike puhul lae need täis vaid siis, kui masin on välja lülitatud ning külm, eemaldades selleks südamiku lahtrist. Kui paigaldusel oli ka laadimiskomplekt (valikuline), ei pea masinat eemaldama. EESTI 13

14 Esimese kallutav kilp Südamik on varustatud esimese kilbiga, mis peab enne sisestamise alustamist avatud. Kui üritad süüdet suletud kilbiga, näitab ekraan "REST SULETUD - ETTEVAATUST". Kilp AVAMINE Tõsta kilp olemasoleva tangi abil üles paremale poolele, kuni see blokeerub avatud positsioonis. (Vaata kõrval olevat joonist) Kilbi SULGEMINE Tõmba vasakul asuvat tangi väljaspoole, et kilbi blokeering eemaldada. (Vaata kõrval olevat joonist) TÄHELEPANU: Kilpi VÕIB SULGEDA VAID SIIS, KUI JAHTUMISE ETAPP ON TÄIELIKULT LÕPETATUD (OFF). Tähtsad märkused: Kui südamiku käivitusnuppu vajutatakse siis, kui kilp on suletid, näitab ekraan signaali "VÕRE SULETUD - ETTEVAATUST" ja ei võimalda sisesti käivitamist. J Kui kilp on tööetapis suletud, näitab ekraan 30 sekundi jooksul signaali "VÕRE SULETUD - ETTEVAATUST", sellega kaasneb helisignaal. Kui kilp ei ole signaali andmise ajal avatud, läheb sisesti automaatselt üle väljalülitamise "LÕPLIK PUHASAMINE" etappi. Et võimaldada chrono funktsiooni, pead kõigepealt kilbi avama. Kui chrono funktsioon on võimaldatud ning kilp on suletud, näitab ekraan koheselt signaali "VÕRE SULETUD - ETTEVAATUST" ning ei luba hetkel käivitust. 14 EESTI

15 Juhtpaneel ON/OFF LÜLITI Reguleerimine TÖÖVÕIMSUS NÄITAB ERINEVAID TEATEID SEADISTAB TEMPERATUURI SISENEB MENÜÜSSE OFF Valge tuli sisse lülitatud Valge tuli vilgub pelletite varupaak 1 Punane tuli välja lülitatud 1 1 Roheline tuli - STBY 1 Punane tuli vilgub Häire IKOONIDE SELGITUS Näitab raadiosignaali vastuvõtmist Sees = raadioühenduse ajal Väljas = raadioühendus puudub Sees pidevalt = seeriaport deaktiveeritud Näitab nädala programmeerimist Märgutuli sees = nädala programmeerimine aktiivne Märgutuli väljas = nädala programmeerimine ei ole aktiivne Näitab suitsumootori tööd Väljas = suitsumootor ei ole aktiivne Sees = suitsumootor aktiivne Vilgub = avarii Näitab ahju režiimi Sees = ahi töötab määratud võimsusel Vilgub = võimsus, mida ahi kasutab, erineb määratud võimsusest, ahi varieerib režiimi (erinevatel põhjustel) 1 Näitab külgmise ventilaatori tööd (kui on paigaldatud) Väljas = ei tööta Sees = töötab Vilgub = mootor väikseimal võimsusel Näitab pelletite laadimismootori tööd Väljas = pelletite laadimise mootor ei ole aktiivne Sees = pelletite laadimise mootor aktiivne 1 Näitab häire olemasolu Kolmnurk sees + nupp 1 vilgub: Näitab häire olemasolu Näitab kompensatsiooni tööd Väljas = funktsioon ei ole aktiivne Sees = funktsioon on aktiivne Näitab õhutemperatuuri Väljas = Sondi mõõdetud T on suurem kui määratud temperatuur Sees = Sondi mõõdetud T on väiksem kui määratud temperatuur Näitab välise lisatermostaadi ühendust Kontakt suletud: Väline lisatermostaat on suletud ja funktsioon STBY ei ole aktiivne Vilgub ja kontakt suletud: Väline lisatermostaat on suletud ja funktsioon STBY on aktiivne Kontakt avatud: Väline lisatermostaat on avatud ja funktsioon STBY ei ole aktiivne Vilgub ja kontakt avatud: Väline lisatermostaat on avatud ja funktsioon STBY on aktiivne EESTI 15

16 Üldmenüü OFF.5 C 14: Mine tagasi - välju Parameetrite sirvimine: järgmine (); eelmine (3) Muuda seadistatud andmeid: suurenda (4); vähenda (5) Kinnita juurdepääs menüüle Set Clock Enable Chrono SET CHRONO Language Enable chrono PROG on/off IT,EN,FR,DE,ES,PT Kinnita Nupuga 6 Start prg1 Stop prg1 Day Hours Minutes User technic set (Lubatud ainult kvalifitseeritud tehnikule) 6 Display Pellets % v1 fan Tangentsiaal Stand by Keys locked Monday prg1... on-off...sunday prg1 on-off Set prg1 07 C Korrake samu tegevuskäike 3 ülejäänud ajavahemikuga Date Month Year *Kus see on olemas V Fan Suunamiskanal Reset Põhijuhendid Ahju paaril esimesel süütamisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele nõuannetele: Võimalik on kerge lõhna tekkimine kasutatud värvide ja silikoonide kuivatamise tõttu. Vältige pikaajalist selles keskkonnas viibimist. Ärge puudutage seadme pindu, kuna need võivad olla veel ebastabiilsed. Õhutage ruumi põhjalikult mitu korda. Pindande kõvenemine lõppeb pärast paari kuumutamist. Seadet ei tohi kasutada jäätmepõletina. Enne ahju süütamist tuleb kontrollida järgmist: Hüdraulikasüsteem peab olema valmis järgige määruste ja kasutusjuhendi ettekirjutusi. Mahuti peab olema graanuleid täis Põlemiskamber peab olema puhas Söepann peab olema täiesti puhas ja vaba Veenduge, et tulekolde uks ja tuhasahtel on hermeetiliselt suletud Veenduge, et toitekaabel on korralikult ühendatud Kahepooluseline lüliti paremal taga tuleb viia asendisse 1. ON KEELATUD kasutada seadist ilma sirmi JA/VÕI SÄDEMETÕKKETA (vt kõrvalolevat joonist). Nende EEMALDAMINE mõjutab toote ohutust ning põhjustab kohe garantii kehtivuse lõppemise. Paluge nende kulumise või purunemise korral klienditeeninduselt nende väljavahetamist (nende väljavahetamine ei kuulu toote garantii alla, kuna tegemist on kuluvate osadega). SÄDEMETÕKE SÖEPANNI SIRM 16 EESTI

17 KAUGJUHTIMISPULT Kaugjuhtimispuldiga saab reguleerida kõike, mida saab tavaliselt reguleerida ka ekraanil. Järgnevas tabelis on täpselt ära toodud erinevad funktsioonid: INFO On / Off Vajutades nupule kolmeks sekundiks, lülitub ahi sisse või välja Võimsuse suurendamine Sellele nupule vajutades saab suurendada töövõimsust 3 Võimsuse vähendamine Sellele nupule vajutades saab vähendada töövõimsust 4 t suurendamine Selle nupuga saab suurendada seadistatud temperatuuri 5 t vähendamine Selle nupuga saab vähendada seadistatud temperatuuri 6 7 Taimeri lubamine/ keelamine Viivega väljalülitumise lubamine 8 Menüü Vajutades nupule ühe korra saab taimeri lubada või keelata Nupuga saab väljalülitumist edasi lükata, programmeerides viivitatava aja. Näiteks kui seadistate väljalülitumise ühe tunni pärast, lülitub ahi seadistatud aja saabudes automaatselt välja, näidates viivitusega automaatse väljalülitumiseni jäänud iga minutit. Nupuga saab siseneda kasutajamenüüsse ja tehnilisse menüüsse (tehniline menüü on lubatud ainult teenindusele) 9 Suurenda Selle nupuga saab suurendada seadistatud temperatuuri 10 ESC nupp Nupuga saab väljuda programmeerimisest või vaatest ja see viib teid peamenüüle ilma andmeid salvestamata 11 Tagasi Nupuga saab minna eri menüüdes tagasi 1 Kinnitusnupp Nupuga kinnitatakse kasutajamenüüs programmeerimisel tehtud muudatused 13 Edasi Nuppu kasutatakse eri menüüdes edasi liikumiseks 14 Luba funktsioon F1 Nupp, mis on mõeldud tulevastele rakendustele 15 Vähenda Nuppu kasutatakse seadistatava väärtuse vähendamiseks 16 Ahju olek Nupule vajutades ilmub nähtavale ahju üldolek NB! Kaugjuhtimispuldil ära toodud numbrid on illustratiivsed ning neid ei ole tootega koos tarnitaval kaugjuhtimispuldil näha. Patareide tüüp ja väljavahetamine Patareid asuvad kaugjuhtimispuldi alaosas. Nende väljavahetamiseks tuleb eemaldada akupesa (nagu on näidatud puldi tagaküljel oleval joonisel), eemaldada või panna patarei sisse jälgides kaugjuhtimispuldil ja patareil olevaid märke. Tööks on vajalik 1 liitiumpatarei CR05 (3V) Kui kaugjuhtimispult on patareide puudumise tõttu välja lülitatud, on võimalik juhtida ahju selle ülaosas oleva juhtpaneeli abil. Pöörake patareide vahetamise ajal tähelepanu polaarsusele, järgides märke kaugjuhtimispuldi sees olevas lahtris. Kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke metalle, mistõttu need tuleb lõppladustada eraldi vastavates mahutites. Seadistused ESIMESEKS SÜÜTAMISEKS Kui toitejuhe on ahju tagaosaga ühendatud, viige käivituslüliti, mis asub samuti ahju taga, asendisse (I). Ahju tagaosas asuvat lülitit kasutatakse ahju elektroonilise kaardi toitega varustamiseks. Ahi ei ole veel süttinud ning juhtpaneelile ilmub algvaade tekstiga VÄLJAS (OFF). EESTI 17

18 Võrgusagedus 50/60 Hz Kui ahi paigaldatakse riiki, kus võrgusagedus on 60 Hz, ilmub ekraanile teade incorrect line frequency. Muutke sagedust, nagu allpool kirjeldatud. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, Valige vajalik sagedus nuppudega 4 või 5. Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. Kellaaja, päeva, kuu ja aasta seadistamine Kella seadistusega saab muuta kellaaega ja päeva Juhtnuppude kasutamine Vajutades nupule 6 ilmub nähtavale tekst SET CLOCK. Kinnitage nupuga 6. Kasutage nuppe 4 ja 5 päeva määramiseks. Jätkake vajutades nupule. Kasutage tundide, minutite, päeva, kuu ja aasta seadistamiseks sama tegevuskäiku: reguleerige nuppudega 4 või 5 ja minge edasi nupuga. Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. Set clock Day Mon, Tue, Wed,...Sun Hours Minutes Date Month Year Keele muutmine On võimalik valida keel, milles soovite teateid näha. Juhtnuppude kasutamine Vajutades nupule 6 ilmub nähtavale tekst SET CLOCK. Vajutage nupule kuni valikuni SET LANGUAGE. Kinnitage nupuga 6. Valige keel nuppudega 4 või 5. Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. Language set language Italian English German French Spanish Portuguese Süütamine ebaõnnestus J Esimene süütamine võib ka ebaõnnestuda, kuna konveier on tühi ja ei suuda alati söepanni korraliku leegi saamiseks vajaliku koguse graanulitega täita. Kui see probleem ilmneb aga alles mõne kuu pärast, veenduge, kas ahju käsiraamatus mainitud korraline puhastus on tehtud õigesti clean check up 1 - SÖEPANNI PÕHI J Häire NO FLOW ALARM - all clean check up (VOOL PUUDUB - puhasta, kontrolli) korral tuleb veenduda, et söepanni põhjas ei oleks jääke ega ladestusi. ÕIGEKS PÕLEMISEKS PEAVAD PÕHJA AUGUD OLEMA TÄIESTI VABAD. ET KOHANDADA PÕLEMIST KIRJELDATUD NÕUETEGA VASTAVAKS, ON VÕIMALIK KASUTADA FUNKTSIOONI PELLET FEED REGULATION. Kui häireteade püsib ja eespool mainitud asju on kontrollitud, pöörduge volitatud teeninduskeskusesse. 18 EESTI

19 Töö ja loogika OFF.5 C 14: IGNITION Kui eespool loetletud asju on kontrollitud, vajutage ahju süütamiseks kolmeks sekundiks nupule 1. Süütefaasiks on mõeldud 15 minutit pärast süüte toimumist ja kontrolltemperatuuri saavutamist katkestab ahi süütefaasi ja läheb üle STARTING. STARTING Käivitamisfaasis ahi stabiliseerib põletamisprotsessi, suurendades põlemist järk-järgult, käivitab seejärel ventilatsiooni ning läheb üle WORK faasile. WORK Tööfaasis läheb ahi seadistatud võimsusele ja töötab määratud toatemperatuuri saavutamiseks. Vaadake järgmist lõiku. Termostaadi seadistuste reguleerimine Seadistatud toatemperatuuri saab muuta nuppudega 4 ja 5, madalast kuumusest (Madal (Low) - 07 C) suure kuumuseni (Kuum (Hot) - 40 C) Madal kuum (low hot) Juhul, kui seadistatud temperatuur on Madal (Low) (7 C piirist madalam), töötab ahi kogu aeg miinimumvõimsusel. Kui seadistatud temperatuur on Kuum (Hot) (40 C piirist kõrgem), siis ahi ei moduleeri ja töötab kogu aeg ainult seadistatud võimsusel. SEADISTA VÕIMSUS Seadke töövõimsus 1-5 (saab seadistada, kasutades -3 võtmeid). Võimsus 1 = madalaim tase - Võimsus 5 = kõrgeim tase. Töö õhuanduriga (KUULUB KOMPLEKTI) Seade kontrollib toatemperatuuri masina peal oleva anduriga. Pärast seadistatud temperatuuri saavutamist läheb ahi automaatselt tühikäigule või lülitub ootefunktsioonile (Stand by), tarbides graanuleid minimaalselt. Tehase seadetes on ootefunktsioon (STBY) alati välja lülitatud (OFF) (märgutuli Vaadake selle aktiveerimist ja loogikat järgmise lehekülje peatükist: Ootefunktsioon. põleb). Söepanni puhastamine Tööfaasis töötab ahju siseloendur, mis teatud aja möödudes teostab söepanni puhastuse. See faas, mis on näha ka ekraanil, viib kütteseadme väiksemale võimsusele ja võimendab suitsumootorit seadistustes määratud ajaks. Kui puhastusfaas on läbi, jätkab ahi tööd, minnes tagasi valitud võimsusele. Väljalülitamine Vajutage kolmeks sekundiks nupule 1. Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, blokeerides graanulite laadimise. Suitsugaaside väljutamise mootor ja sooja õhu ventilatsioonimootor jäävad sisse, kuni ahju temperatuur on langenud tehase parameetritest madalamale. Uuesti süütamine Ahju uuesti süütamine on võimalik, aga seda vaid siis, kui suitsugaaside temperatuur on langenud ja eelseadistatud taimer on nullitud. Ärge kasutage SÜÜTAMISEKS tuleohtlikke vedelikke! Ärge laske täitmisfaasis graanulikotil KUUMA AHJUGA kokku puutuda! Kui süütamine pidevalt ebaõnnestub, võtke ühendust volitatud tehnikuga. EESTI 19

20 täiendav termostaat (valikuline) Seade võib kontrollida toatemperatuuri täiendava termostaadi abil (valikuline). Pärast süttimist (vajutades nupule 1 või taimerirežiimi abil) töötab ahi termostaadiga seadistatud temperatuurivahemiku saavutamiseni ja nähtaval on tekst WORK (kontakt suletud). Komplekti kuuluvat õhuandurit ignoreeritakse automaatselt. Kui termostaadi temperatuur on saavutatud (kontakt avatud), läheb ahi miinimumvõimsusele ja nähtavale ilmub tekst MODULATION. Selle paigalduseks ja võimaldamiseks: on vaja mehaanilist või digitaalset termostaati. Eemaldage pistik vastavast pistikupesast. Kinnitage termostaadi kaks juhet kõrvaloleva joonise järgi (kontakt puhas mitte 30 V!) vastavate klemmidega seadme tagaküljel üks neist on punane ja teine must. Pange ahju toide uuesti sisse. Vajutage nupule 5, kuni temperatuuri seadistus on (LOW). Nüüd on ahi õigesti konfigureeritud. See töötab jälgides täiendavat välist termostaati. Paigaldamise peab teostama kvalifitseeritud personal ja/või tootja tehniline töötaja J Ahjul on kaks erinevat töörežiimi vastavalt funktsioonile Ootefunktsioon. Vt peatükki Ootefunktsioon USER MENU DISPLAY Selle menüü abil saab kohandada ekraani heledust. Võimalik on seadistada vahemikus: VÄLJAS (OFF) - 10 kuni 31. Kui valite oleku VÄLJAS (OFF), lülitub ekraani taustvalgustus pärast eelseadistatud viivitust välja. Vahemikus saab reguleerida valgustuse intensiivsust. (10 = minimaalne valgustus 31 = maksimaalne valgustus) Taustvalgustus lülitub sisse niipea, kui vajutatakse mõnele nupule või kui seade läheb häireolekusse. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst set clock. Vajutage mitu korda nupule, kuni valikuni USER Vajutage nupule 6. Nähtavale ilmub tekst "DISPLAY". Valige ekraani heledus nuppudega 4-5. Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. OFF.5 C 14:10 OFF.5 C 14:10 PELLET FEED REGULATION See menüü võimaldab reguleerida graanulite pealeandmise protsenti. Kui ahju töös on graanulikogusest tingitud probleeme, saab graanulite laadimist reguleerida otse juhtpaneeli kaudu. Kütusekogusega seotud probleemid võib jagada kategooriasse: Kütuse puudus: 0 EESTI

21 ahi ei suuda tekitada piisavat leeki ja kipub jääma alati jahedaks isegi suurel võimsusel. miinimumvõimsusel kipub ahi peaaegu välja lülituma, mis tekitab häire NO PELLETS. kui ahju ekraanil on näha häire NO PELLETS, on võimalik, et söepannile on jäänud põlemata graanuleid. Liigne kütus: ahi tekitab väga suure leegi ka madalal võimsusel. kipub määrima ahju klaasust, mis tumeneb peaaegu täielikult. söepannile tekib koorik, mis blokeerib õhu juurdepääsuavad, kuna pealetulev graanulikogus on liiga suur ja põleb ainult osaliselt. Muuta tuleb kütuse pealetuleku protsenti, mistõttu selle parameetri muutmine toob kaasa ahju kõigi laadimiskiiruste proportsionaalse muutumise. Laadimine on võimalik vahemikus -0% kuni +30%. Reguleerimiseks tuleb järgida ekraanil kirjeldatut: Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst set clock. Vajutage mitu korda nupule, kuni valikuni USER Vajutage nupule 6. Nähtavale ilmub tekst "DISPLAY". Vajutage nupule kuni valikuni "PELLET". Kasutage nuppe 4-5 koormuse suurendamiseks (4) või vähendamiseks (5) TÖÖ faasis. Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. V1 - FAN Menüü võimaldab reguleerida eesmise ventilaatori kiirust protsentides. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst set clock. Vajutage mitu korda nupule, kuni valikuni USER Vajutage nupule 6. Nähtavale ilmub tekst "DISPLAY". Vajutage nupule kuni valikuni "V1 - FAN". Kasutage nuppe 4-5 suurendamiseks (4) või vähendamiseks (5) Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. 1 STAND BY ootefunktsioon digitaalse termostaadiga (komplektis) Ootefunktsioon (STBY) on Sees (On) Kui ootefunktsioon on aktiveeritud (ON) ja ahi saavutab seadistatud välisõhu temperatuuri ning ületab seda C võrra, kustub see pärast tehases seadistatud viivet ja ekraanil on näha tekst ootefunktsioon (stand - by). Kui toatemperatuur on C seadistatust madalam ja kui ahi on maha jahtunud, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja ekraanil on näha töö. EESTI 1

22 Ootefunktsioon on VÄLJAS (OFF) (tehase SEADISTUS) Kui ootefunktsioon on väljas (OFF) ning ahi saavutab seadistatud temperatuuri, läheb ahi miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima ja ekraanil on näha moduleerib. Kui välisõhu temperatuur on seadistatust madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja ekraanil on näha töö. ootefunktsioon (stand - by) täiendava termostaadiga Ootefunktsiooni kasutatakse siis, kui soovitakse ahju kohest väljalülitumist saavutatud temperatuuril. Tehase seadistustes on ootefunktsioon alati VÄLJAS (OFF) (märgutuli süttinud). Ootefunktsioon on VÄLJAS (OFF) (TEHASE SEADISTUS) Kui ootefunktsioon on deaktiveeritud (OFF) ning ahi saavutab seadistatud temperatuuri, läheb ahi miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima ja ekraanil on näha MODULATION. Kui välisõhu temperatuur on seadistatust madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja ekraanil on näha WORK. Ootefunktsioon on SEES (ON) Kui ootefunktsioon on aktiveeritud (ON), lülitub ahi seadistatud välisõhu temperatuuri saavutamisel ja C võrra ületamisel välja pärast tehases eelseadistatud viivet ekraanile ilmub tekst OOTEFUNKTSIOON (STAND - BY). Kui välisõhu temperatuur on seadistatust C madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja ekraanil on näha TÖÖ. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst set clock. Vajutage mitu korda nupule kuni valikuni SET USER. Kinnitage nupuga 6. Vajutage mitu korda nupule kuni valikuni (Stand-by). Valige nupuga 4 või 5 (on). Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. Ootefunktsioon on aktiveeritud KEYS LOCKED Menüüga saab ekraani nupud lukustada (nagu mobiiltelefonil). Kui funktsioon on aktiveeritud, ilmub ekraanile tekst keys locked igal nupulevajutamisel. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET CLOCK. Vajutage mitu korda nupule, kuni valikuni USER Vajutage nupule 6. Nähtavale ilmub tekst "DISPLAY". Vajutage nupule kuni valikuni "keys locked". Kasutage nuppe 4-5 lubamiseks/keelamiseks. Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. J Kui funktsioon on aktiveeritud, saab nupud lukustada või lukustusest vabastada vajutades samaaegselt nuppudele 1 ja 5. EESTI

23 V -FAN Menüü võimaldab reguleerida kanaliseeritud ventilatsiooni kiirust protsendina. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET CLOCK. Vajutage mitu korda nupule, kuni valikuni USER Vajutage nupule 6. Vajutage nupule kuni valikuni v FAN. Kasutage nuppe 4-5 suurendamiseks (4) või vähendamiseks (5) Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni. reset Võimaldab lähtestada kõik väärtused selliseks, nagu need olid seadistatud tehases. Muudetud on järgnevaid andmeid: Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET CLOCK. Vajutage mitu korda nupule, kuni valikuni USER Vajutage nupule 6. Vajutage nupule kuni valikuni RESET. Kasutage nuppe 4-5 SEES (ON) oleku valimiseks ja vajutage nupule 6. Kinnituseks ilmub ekraanile tekst DONE Enable chrono Sellega saab võimaldada/keelata taimeri ja erinevad ajavahemikud. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst set CLOCK. Vajutage mitu korda nupule kuni nähtavale ilmub valik enable chrono. Vajutage kinnituseks nupule 6 ja kasutage nuppe 4-5 taimeri sisse lülitamiseks (ON) või välja lülitamiseks (OFF). Valige nuppudega - 3 soovitud ajavahemik Kasutage nuppe 4-5 valitud ajavahemiku sisse lülitamiseks (ON) või välja lülitamiseks (OFF). Vajutage kinnituseks ja menüüst väljumiseks mitu korda nupule 1. Chrono Taimeriga saab programmeerida 4 ajavahemikku päevas, mida kasutatakse igal nädalapäeval. Igas ajavahemikus on võimalik seadistada süttimise ja väljalülitumise kellaajad, programmeeritud ajavahemiku kasutamise päevad ja välisõhu temperatuur (07-40 C). Soovitusi Sisse- ja väljalülitumise kellajad peavad jääma ühe päeva piires ajavahemikku 0-4 ja ei tohi ulatuda üle mitme päeva. Enne taimeri funktsiooni kasutamist tuleb seadistada kehtiv kuupäeva ja kellaaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis Seadista kell ära toodud juhiseid. Selleks, et taimer töötaks, tuleb lisaks programmeerimisele see ka aktiveerida. Näidis: Süttimine kell 07:00 Väljalülitumine kell 18:00 ÕIGE Süttimine kell :00 Väljalülitumine kell 05:00 VALE EESTI 3

24 Programmeerimise näide Oletame, et tahate näiteks kasutada iganädalast programmeerimisfunktsiooni ja tahate kasutada 4 ajavahemikku järgmisel viisil: - Ajavahemik 1: 08:00-1:00 kõigil nädalapäevadel, toatemperatuuriga 19 C, välja arvatud laupäeval ja pühapäeval - Ajavahemik : 15:00 - :00 ainult laupäeval ja pühapäeval, toatemperatuuriga 1 C Juhtnuppude kasutamine: Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst SET clock. Vajutage nupule kuni valikuni luba taimer Taimeri lubamine Ajavahemike 1 ja lubamine. Vajutage väljumiseks nupule 1 Set Clock enable chrono 1. ajavahemiku väljalülitumine Sisestage nuppudega 4-5 kellaaeg 1:00, mis vastab 1. ajavahemiku väljalülitumise kellajale. Vajutage kinnitamiseks ja programmeerimise jätkamiseks nupule 6 ja vajutage eelmisele parameetrile minemiseks nupule 3. Stop prg1 1:00 * Kui menüüs puudub valik "ENABLE CHRONO", toimub taimeri lubamine otse valikus SET CHRONO. Nuppude kasutamine: Vajutage nupule, nähtavale ilmub tekst SET chrono. SET CHRONO 1. ajavahemiku päevade aktiveerimine Kasutage päevade aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks nuppe 4 ja 5; nuppe ja 3 eri päevade sirvimiseks nähtavale ilmub nädalapäev, millele järgneb VÄLJAS (OFF) valige esmaspäevast reedeni olek SEES (ON), välja arvatud laupäev ja pühapäev (OFF) Monday..prg1 on-off 1. ajavahemiku temperatuuri seadistus Vajutage kinnituseks ja programmeerimise jätkamiseks nupule 6. Nähtavale ilmub tekst START PRG1 OFF. Start Prg1 Off Vajutage kinnituseks ja programmeerimise jätkamiseks nupule 6. Valige nuppudega 4-5 soovitud tempreatuur. (Madal C Kuum) set prg1 19 C Vajutage kinnituseks ja jätkamiseks nupule 6.. ajavahemiku süütamine. ajavahemiku süütamine* Sisestage nuppudega 4-5 kellaaeg 08:00, mis vastab 1. ajavahemiku süütamise kellajale. Vajutage kinnitamiseks ja programmeerimise jätkamiseks nupule 6 ja vajutage eelmisele parameetrile minemiseks nupule 3. Start Prg1 08:00 Nüüd on vaja programmeerida teine ajavahemik. Järgige sama tegevuskäiku nagu siis, kui seadistasite 1. ajavahemiku süütamise. Start prg Off *. ajavahemiku süütamine Nüüd on vaja programmeerida teine ajavahemik. Järgige sama tegevuskäiku, kui 1. ajavahemiku süütamise seadistamisel. Siin tuleb sisestada ainult kellaajad (näidises start kell 15:00 ja stopp kell :00) ning aktiveerida laupäev ja pühapäev valides neile olek SEES (ON).J Kui nädala programmeerija on aktiivne, süttib juhtpaneelil vastava ikooni väike ruut 4 EESTI

25 Puhastamine ja hooldus Juhiste järgimisel tagage alati maksimaalne turvalisus! Veenduge, et toitejuhtme pistik on lahutatud, kuna generaator võib olla sisselülitumiseks programmeeritud. Generaatori iga osa peab olema külm. Tuhk peab olema täielikult külm. Tagage toote puhastamise toimingute ajal ruumis tõhus õhustatus. Kehv puhastus vähendab masina nõuetekohast talitlust! Hooldus Nõuetekohase toimimise tagamiseks peab kvalifitseeritud tehnik tegema generaatorile tavahoolduse vähemalt kord aastas. Perioodilisi kontrolli- ja hooldustoiminguid peavad sooritama alati kvalifitseeritud tehnikaspetsialistid, kes tegutsevad vastavalt kehtestatud normidele ning käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis esitatud juhistele. Iga aasta laske puhastada aurude väljutamise seadmestikku, suitsukanaleid ja T-liiteid, sh vaatlusluuke (kui on käänakuid ja võimalikke horisontaalseid lõike)! Generaatori puhastamise SAGEDUS ON ORIENTEERUV! See oleneb pelletipuistepunkri kvaliteedist ja kasutussagedusest. Võib juhtuda, et selliseid toiminguid tuleb sooritada sagedamini. Kasutajapoolne perioodiline puhastus Perioodilisi puhastustoiminguid (nagu nt käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis esitatuid) tuleb sooritada ülimalt hoolikalt pärast käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud juhiste, menetluste ning ajakavadega tutvumist. Pindade ja pinde puhastus Ärge kasutage puhastuseks kunagi abrasiivseid ega keemiliselt söövitavaid pesuvahendeid! Pindu võib puhastada siis, kui generaator ja pinne on täielikult külmad. Metallpindade ja -osade hoolduseks piisab niisutatud lapi kasutamisest vee või õrnatoimelise seebi ja veega. Juhiste eiramisel võib generaatori pind kahjustuda ja garantii võib kaotada kehtivuse. Keraamilise klaasi puhastus Ärge kasutage puhastuseks kunagi abrasiivseid ega keemiliselt söövitavaid pesuvahendeid! Keraamilist klaasi võib puhastada ainult siis, kui klaas on täielikult külm. Keraamilise klaasi puhastamiseks piisab kuivast harjast ning niisutatud ja tuhka kastetud ajalehepaberist (päevalehest). Väga määrdunud klaasi korral kasutage ainult keraamilise klaasi jaoks ettenähtud eripesuvahendit. Pihustage mõõdukas kogus lapile ja kasutage seda keraamilisel klaasil. Ärge pihustage pesuainet või mingit muud vedelikku otse klaasile ega tihenditele! Juhiste eiramisel võivad keraamilisest klaasist pinnad kahjustuda ja garantii võib kaotada kehtivuse. Pelletipuistepunkri puhastus Kui puistepunker tühjeneb täielikult, lahutage toitejuhe generaatorist ja eemaldage jäägid (tolm, laastud jne) tühjast puistepunkrist) enne selle täitmist uuesti. IGA PÄEV Kaabitsad : Viige kaabitsaid alt ülespoole (ülakaabitsatega mudelid) või lükates ja tõmmates (südamikud ja esikaabitsatega mudelid). NB! kaabitsate kasutamine on soovitatav külma generaatoriga kui neid kasutatakse kuumas generaatoris, soovitame kanda vastavaid kuuma eest kaitsvaid kindaid, kuna kaabitsad võivad minna väga kuumaks. EESTI 5

26 Avage uks Puhastage klaas niiske lapiga Ärge pihustage puhastusvahendit ega muud puhastusvedelikku kunagi otse keraamilisele klaasile Söepanni ja põlemiskambri puhastamine 1. Eemaldage söepaanil olevad jäägid tolmuimejaga. Eemaldage söepann täielikult sellele mõeldud sahtlist; 3. Eemaldage tuhk tolmuimejaga söepanni sahtlist ja põlemiskambrist (3.1) 4. Puhastage kaasasoleva roobiga kõik söepanni avad. 5. Pange söepann tagasi oma kohale ja lükake see vastu koldeseina. 6. Kui ahjul on tuhakast, eemaldage tolmuimejaga tuhk ka sellest. MÄRKUS: Kasutage tööks sobivat tolmuimejat koos vastava kogutud tuha eraldusanumaga EESTI

27 IGA 3-4 PÄEVA JÄREL IGA NÄDAL Tuhakast Kontrollige iga 3-4 päeva järel tuhakasti ja tühjendage see vähemalt üks-kaks korda nädalas. Avage/eemaldage vajadusel alumine luuk. Eemaldage väljavõetav tuhakast ja tühjendage see vastavasse mahutisse. Puhastage tolmuimejaga väljatõmmatava tuhakasti all olev ala. Kui see on puhas, pange väljatõmmatav tuhakast tagasi oma kohale ning sulgege/pange tagasi välisluuk. Mõnel ahjul on tuhapann otse põlemiskambris siin piisab luugi avamisest ja tuha eemaldamisest tolmuimejaga otse tuhapannilt. IGA KUU Soojusvaheti puhastamine: Iga kuu tuleb puhastada soojusvahetite kambrit, kuna tahma ladestumine koldeseinale takistab suitsuvoolu, vähendades generaatori tootlust ja takistades selle korrapärast tööd. Avage luuk põlemiskambrisse pääsemiseks. Eemaldage söepann täielikult selle pesast. Eemaldage või keerake lahti, vastavalt mudelile, ülemine polt (A), kruvid (B) või koldeseina (D) tugi (C), tõmmake välja koldesein (E) ja puhastage see roobi ja sobiva tolmuimejaga (F). Pange pärast puhastamist koldesein (D) tagasi oma kohale ja kinnitage see kruvidega, keerates polti eemaldamisele vastupidises suunas või pange koldeseina tugi tagasi oma kohale. Pange söepann oma kohale tagasi. EESTI 7

28 A B C D D D E E E F F F 8 EESTI

29 TAVAPÄRANE HOOLDUS, MIDA SOORITAVAD TEHNIKUD Tavapärast hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas. Kütteainena pelleteid kasutavat generaatorit tuleb vähemalt korra aastal reeglipäraselt puhastada, seda tohib teha vaid väljaõppinud tehnik, kasutades ainult originaalvaruosi. Selle eiramine võib ohtu seada seadme ohutuse ning tühistada garantii kehtivuse. Kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud kasutaja sooritavate puhastustööde sageduse järgimine garanteerib generaatori töökorra, mis aitab vältida võimalikke anomaaliaid ja/või rikkeid, mis võiksid nõuda suuremaid tehniku-poolseid sekkumisi. Tavapärase hoolduse tööd ei ole kaasatud toote garantiisse. UKSETIHENDID, TUHAKARP JA SÖEPANN Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ning seega selle hea töö. Perioodiliselt tuleb kontrollida: et need kulumise või kahjustumise korral koheselt välja vahetataks. Töid tohib sooritada ainult väljaõppinud tehnik. KORSTNA ÜHENDUS Korstna ühendust tuleb tühjendada ja puhastada vähemalt kord aastas või siis, kui vajadus tekib. Horisontaalsete ülekannete korral tuleb kõigepealt eemaldada jäägid, et need ei takistaks suitsu läbiminekut. KASUTUSES KÕRVALDAMINE (HOOAJA LÕPPEDES) Iga kütteperioodi lõpus, enne ahju väljalülitamist, on soovitatav tühjendada täielikult pelletite paak ja eemaldada sellest pelletite jäänused ning tolm. Lisaks on soovitatav võtta generaator vooluvõrgust välja ja suurema ohutuse eesmärgil, eriti väikelaste olemasolu korral, eemaldada toitejuhe. Tavapärast hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas. KUI TOITEJUHE ON KAHJUSTATUD, PEAB TEHNILISE TOE KESKUS VÕI SARNASE KVALIFIKATSIOONIGA ISIK SELLE VIIVITAMATULT VÄLJA VAHETAMA, ET VÄLTIDA KÕIKI SELLEGA SEONDUVAID OHTE. Pildid on illustreeriva iseloomuga D D C A B F E A B C D E F Suitsumootor (suitsu ärajuhtimistorude eemaldamine ja puhastamine), uus silikoon ettenähtud kohtades. Tihendite ülevaatus, tuhakarp, söepanni hoidja (asendada ja ettenähtud kohtadele lisada silikooni) Põlemiskamber (kambri täielik puhastamine) ja küünalühenduse puhastamine Paak (täielik tühjendamine ja puhastamine) Ventilaatori eemaldamine ja tolmu ning pelletijääkide eemaldamine Õhutõmbetoru kontroll ja läbivooluanduri puhastamine EESTI 9

30 Kuvatavad teated Ekraan Põhjus off Start Pellet feeding Ignition Start-up Work Modulation BURN POT CLEANING Final cleaning Stand by STAND BY EXT Ahi on kustunud Käimas on käivitusfaas Käimas on graanulite laadimine süütamisfaasis Käimas on süütamisfaas Käimas on käivitusfaas Käimas on normaalse töö faas Ahi moduleerib Toimub söepanni automaatne puhastus. Kui ahi lülitatakse välja Käimas on lõpp-puhastus Lõpp-puhastus kestab umbes 10 minutit. Ahi on temperatuuri saavutamise tõttu välja lülitunud ja ootab taaskäivitumist. Ahi on välise termostaadi tõttu välja lülitunud ja ootab taaskäivitumist Cooling stand-by Kui ahi on äsja välja lülitunud, proovib see üks kord uuesti süttida. Kui ahi välja lülitub, on vaja oodata suitsumootori täieliku väljalülitumiseni ja puhastada söepann pärast seda. Alles pärast neid toiminguid on võimalik ahi uuesti käivitada. COOL. STDBY black out Low Hot Ahi on elektrikatkestuse tõttu maha jahtumas Välisõhu temperatuur on seadistatud minimaalsele. Selles režiimis töötab ahi seadistatud võimsusest olenemata ainult 1. võimsusel. Sellest funktsioonist väljumiseks piisab toatemperatuuri tõstmisest nupuga 4 ja vajutades seejärel nupule. Toatemperatuur on seadistatud maksimaalsele. Ahi töötab seadistatud töörežiimil ja ei moduleeri kunagi. Sellest funktsioonist väljumiseks piisab seadistatud temperatuuri alandamisest, vajutades nupule 4 ja seejärel nupule 1. Pellets low 1 Tekst graanulid lõppemas koos nupu 1 aeglase vilkumisega tähendab seda, et graanulimahutisse on jäänud vaid viimane varu. Laadige graanulimahutit alles siis, kui masin on välja lülitatud ja täiesti maha jahtunud. HÄIRED EKRAAN SELGITUS LAHENDUS 1 Kolmnurkne tuli ekraanil ja nupu 1 vilkumine tähistavad häire olemasolu. Põleb ja vilgub: tähistab häire olemasolu Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla nupp EESTI

31 Näitab häire olemasolu. Süttinud: näitab häire olemasolu Vilgub: näitab depressioonianduri deaktiveerumist. Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla nupp 1. Aspirat - faulty Suitsugaaside väljutamise mootoriga seotud rike. Taastamise peab teostama volitatud tehnik. Fumes probe Suitsugaaside anduriga seotud rike. Taastamise peab teostama volitatud tehnik. Alarm Fumes overheating Suitsugaaside temperatuur ületab 310 C Kontrollige graanulite pealevoolu (vt Graanulite laadimise reguleerimine ). Veenduge, et masin, k.a. suitsugaaside läbipääsutee on puhas. Kategooriliselt on keelatud panna seadmele riideesemeid. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik. clean check up 1 - (1 = in start-up stage) (= in operating stage) Depr alarm No Ignition Söepanni põhi või põlemiskamber on määrdunud. Uks ei ole korralikult suletud. Tuhakast ei ole korralikult suletud. Rõhuandur on rikkis. Suitsugaaside väljutustoru on ummistunud. Vale paigaldus On rakendunud mehaaniline rõhuandur Graanulimahuti on tühi. Graanulite laadimine on valesti kalibreeritud. Vale paigaldus Veenduge, et söepanni põhja augud on täiesti takistusteta. Kontrollige nii suitsutoru kui ka põlemiskambri puhtust. Veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud. Veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik. Võtke ühendust teeninduskeskusega Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu (vt Graanulite laadimise reguleerimine ). Kontrollige peatükis Süütamine kirjeldatud toiminguid. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik. Black-Out No Ign. Süütefaasis puudub elektrivool. Viige ahi olekusse off (väljas) nupuga 1 ja korrake peatükis Süütamine kirjeldatud toiminguid. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik. No pellets Tööfaasis on suitsugaaside temperatuur langenud tehase parameetritest allapoole Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik. Cooling stand-by Häire kõrvaldamise katse, kui ahi ei ole veel täiesti jahtunud. Iga kord, kui ahju ekraanile ilmub mõni ülaltoodud häiretest, lülitub see automaatselt välja. Ahi blokeerib kõik katsed häiret kõrvaldada, kui ekraanil on näha see faas vaheldumisi vastava häire ja tekstiga OOTA. Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla nupp 1. Debimeter Fault AUGER CONTROL ALARM auger block Komponent lahti ühendatud või rikkis Talitlusrike graanulite laadimine Talitlusrike graanulite mootor Võtke ühendust teenindusega Võtke ühendust teenindusega Võtke ühendust teenindusega EESTI 31

32 GARANTIITINGIMUSED 1. Extraflame S.p.A. toodetele kehtib Euroopa Ühenduses 4 kuu pikkune garantii alates ostukuupäevast. Ostu tõendamiseks tuleb esitada müüja väljastatud kehtiv finantsdokument (kviitung, arve või saatedokument), millel on märgitud ostetud toode ning ostmise ja/või tarnimise kuupäev. Hoiatus. See standardgarantii ei asenda tarbijaõigusi puudutaval Euroopa seadusandlusel põhinevat garantiid. Standardne garantii kehtib vaid Itaalia regioonis ja Euroopa Ühenduse piirkondades, kus tegutsevad volitatud tehnilise abi keskused (vt veebisaiti Samuti piirneb garantii tarbija elukohariigiga, mis peab kattuma Extraflame S.p.A. toote müüja territooriumi ja/või registreeritud kontoriga. Eeskirjad ei kehti, kui toode ostetakse ärilises, ettevõtlikus või professionaalses olukorras. Nendel juhtudel kehtib toote garantii 1 kuud pärast ostukuupäeva. ITAALIAS KEHTIV GARANTII Toote rikke puhul tuleb teha järgmist. Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Volitatud tehnilise abi keskuses abi küsides öelge alati: - rikke tüüp; - seadme mudel; - täielik aadress; - telefoninumber. EUROOPAS KEHTIV GARANTII Toote rikke puhul tuleb teha järgmist. Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Pöörduge abiteenuse poole või küsige volitatud tehnilise abi keskuse aadressi. Öelge alati rikke tüüp, seadme mudel, täielik aadress ja telefoninumber. Kui rike ilmneb toote tööea esimese 6 kuu jooksul, on tarbijal õigus lasta toodet tasuta parandada. Vahemikus seitsmendast 4. kuuni kannab tarbija rikke puhul kõnega seotud kulud ning müüja tasub inimressursside ja kasutatud varuosade eest.. Garantii kaotab kehtivuse, kui rike on põhjustatud välistest sündmustest ja/või tingimustest, muuhulgas näiteks hooletusest või süsteemide ebapiisavast jõudlusest või olukorrast, kui töötajad, kellel puuduvad tarbija elukohariigi seadustega sätestatud oskused, paigaldasid ja/või hooldasid seadmeid valesti, tarbija ei oska toodet kasutada ja hooldab seda valesti, eirates müügilepingus oleva toote kasutusjuhendis märgitud juhiseid ja soovitusi. Garantii ei kata toote kahjustusi, mis ei ole seotud tootmisdefektidega. Samuti on välistatud defektid, mis on seotud lõõri vale kasutamisega, võttes aluseks riigis ostuhetkel kehtivad seadused. Peale selle on välistatud kõik toote defektid, mis on põhjustatud hooletusest, juhuslikust rikkest, transpordi ajal manipuleerimisest ja/või ilmnenud kahjustustest (kriimustused, mõlgid jms), volitamata isikute sekkumisest ja täiendavatest kahjustustest, mille põhjustas tarbija, üritades algset riket kõrvaldada. Garantii ei hõlma järgmisi kuluvaid osi: tihendid, keraamiline ja karastatud klaas, malmist restid ja pinnakatted, tulekindlad materjalid (nt Nordiker jm), värvitud, kroomitud või kullatud detailid, majoolika, käepidemed, söepann ja seotud komponendid. Idro toodete puhul katab garantii soojusvahetit vaid juhul, kui paigaldatud on sobiv kondensatsioonikindel ahel, mis tagab, et seadme tagasivoolu temperatuur on vähemalt 55 C. Garantii ei kata ühtki välist komponenti, mida tarbija saab kasutamise ja/või hoolduse ajal vahetult juhtida ning mis võib agressiivsete pesuainete tõttu kuluda ja/või roostetada või mille teraspinnale võivad tekkida plekid. Kui tarbija annab teada rikkest, mida volitatud tehnik kontrollimisel ei tuvasta, kannab tarbija kõik seonduvad kulud. 3. Kui toote töökorda ei saa remontides taastada, asendatakse toode/komponent uuega ning asendatava toote/komponendi ostmisel sätestatud garantii tingimused ja aegumise kuupäev jäävad kehtima. 4. Extraflame S.p.A. ei vastuta inimestele, loomadele ega varale otseselt ega kaudselt põhjustatud vigastuste ega kahjustuste eest, mis tulenevad veebisaidil allalaadimiseks saadaolevas asjakohases kasutusjuhendis märgitud juhiste ning toote paigaldamise, kasutamise ja hooldamisega seotud hoiatuste eiramisest. 5. Garantii ei hõlma tegevust, mille eesmärk on toote kohandamine ja/või reguleerimine küttematerjali jaoks või muudel põhjustel. 6. Kui toodet remonditakse Extraflame S.p.A. määratud volitatud tehnilise abi keskuses või toode asendatakse uuega, on transport tasuta. Kui tehnik saab toodet parandada kasutaja elukohas, kuid tarbija keeldub sellest, tasub tarbija seadme töökotta ja tagasi transportimisega seotud kulud. 7. Kui 4 kuud kehtiv garantii saab läbi, kannab tarbija kõik remondiga seotud kulud ise. 8. Vaidlused lahendatakse ainult Extraflame S.p.A registreeritud kontori piirkonnas asuvas kohtus (Itaalias Vicenzas) 3 EESTI

33 Täiendavad hoiatused Kasutage ainult tootja soovitatud kütust. Toodet ei tohi kasutada põletusahjuna. Ärge kasutage toodet redeli ega tugistruktuurina. Ärge kuivatage toote peal pesu. Hoidke pesukuivatusrestid ja sarnased objektid tootest eemal. See võib põhjustada tulekahju või kahjustada pinnakatet. Kasutaja vastutab täielikult toote vale kasutamise eest. Tootjal puudub tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus vale kasutamise eest. Mis tahes volitamata manipuleerimine ja toote detailide asendamine muude kui originaalvaruosadega võib kasutajat ohustada ning tootjal puudub sel juhul tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus. Toote pinna suured piirkonnad võivad muutuda väga kuumaks (uks, käepide, klaas, suitsu väljalasketoru jms). Seetõttu puudutage neid osi vaid juhul, kui kannate sobivaid kaitserõivaid (nt kuumuskindlad kindad) või rakendate sobivaid meetmeid. ÄRGE kasutage toodet, kui uks on avatud või klaas on purunenud. Toode tuleb ühendada elektrisüsteemiga, millel on töötav maandus. Rikke või tõrke korral lülitage toode välja. Põletisse jäänud põletamata pelletid tuleb pärast iga nurjunud süütamist eemaldada, enne kui püüate toodet uuesti kasutada. Enne uuesti proovimist veenduge, et põleti oleks puhas ja õiges asendis. Ärge peske toodet veega. Vesi võib sattuda seadmesse ja kahjustada elektriisolatsiooni. Sellega kaasneb elektrilöögioht. Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme paigaldamisel ei järgita kehtivaid eeskirju, seadet kasutatakse valesti või tootja määratud hooldusgraafikut ei järgita. realiseerimine Info patareisid ja akusid sisaldavate elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kohta Tootel, patareidel, akudel või nende pakendil või infolehel asuv sümbol märgib, et toodet ja selles sisalduvaid pataresid või akusid ei tohi nende olelusringi lõpus koguda, taaskasutada või kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete ebaõige käitlemine võib tekitada tootes asuvate ohtlike ainete vabanemist. Selleks, et vältida võimalikku kahju keskkonnale või tervisele kutsutakse lõpp-tarbijat üles koguma käesolevaid seadmeid ja/või neis sisalduvaid pataresid või akusid teist tüüpi jäätmetest lahus ja viima need omavalituslikku jäätmekogumispunkti. On võimalik nõuda tarnijalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagasivõtmise teenust nende siseriiklike õigusnormidega sätestatud korras ja tingimustel, millega on võetud üle direktiiv 01/19/EL. Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete lahuskogumine ja nõuetekohane käitlemine aitavad säästa loodusresursse ja hoida keskkonda ning kindlustavad terviseohutuse. Lisainfo saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete kogumise osas tuleb pöörduda lubade andmiseks pädevate omavalitsuste või riigiasutuste poole. EESTI 33

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA 004276735 - Rev 002 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro rev.0

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro rev.0 EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro 2.0 - Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 004276733 - rev.005 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro 2.0 - Melinda idro 2.0 Iside idro 2.0 - MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 /Estone 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA REV003

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA REV003 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA 004277421 - REV003 2 EESTI TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO Rev 002

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO Rev 002 EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO 004277268 - Rev 002 2 EESTI TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb termiline

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - Pliit MAGNUM juhend

Microsoft Word - Pliit  MAGNUM juhend Sisukord Ohutusnõuded lk 1 Pliidi kirjeldus ja tehnilised andmed lk 2 Paigaldus lk 3 Küttematerjalid lk 6 Pliidi hooldus ja ülevaatus lk 6 Puidu kasutegurid lk 7 Sagedamini esinevad probleemid lk 8 Ohutusnõuded

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc Kui katel ajab suitsu sisse, on peamiseks põhjuseks kas halb tõmme või kütteseadme enese puudused. Katla normaaltõmme on tootja poolt antud katla tehnilises passis. Üldjuhul väikese võimsusega katelde

Rohkem

Introducion

Introducion 1 Kasutusjuhend MBS 3,7,9 Meil on hea meel, et olete valinud MBS tahkeküttel pliidi. Palume lugeda järgnevaid juhiseid tähelepanelikult. Õige paigaldusega tahkekütusel MBS pliit,teenib Teid hästi palju

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf Ummistunud korsten. Ülijahutatud korstna kasutamine. Põlemisõhku ei ole piisavalt, tihedalt suletud aknad ja uksed. Tõmbe vähendamine õhu eraldumise tõttu läbi pragude ja korstnapuhastus luukide. Puhastage

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Rev.01

Rev.01 EE KASUTUSJUHEND Puiduga köetavad tooted MADE IN ITALY design & production FAMILY 4,5 7094011 - Rev.02 2 TähelEPANU! Pinnad võivad muutuda väga KUUmAKS. KASUTAge alati kaitsekindaid. Põlemise ajal vabaneb

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem