Materjalid koostas ja kursuse viib läbi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm 3.1 Tsükkel KORDUV TEGEVUS Kui püüd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Materjalid koostas ja kursuse viib läbi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm 3.1 Tsükkel KORDUV TEGEVUS Kui püüd"

Väljavõte

1 3.1 Tsükkel KORDUV TEGEVUS Kui püüda arvuti võimalikke plusse välja tuua, siis üheks oluliseks neist on kahtlemata võime mingeid tegevusi kiiresti ja korduvalt sooritada. Nii saab teha arvutusi, midagi andmetest otsida, erinevaid variante läbi vaadata jpm. Arvutid on läinud järjest kiiremaks ja nii saavad paljud asjad tehtud praktiliselt silmapilkselt. Samas on ülesandeid, mille lahendamiseks kulub ikkagi rohkem aega kui tahaks, isegi kui mitu arvutit korraga ülesannet lahendama panna. Näiteks ilmaennustus on selline keeruline ülesanne. Kui tahta mingeid asju korduvalt teha, siis võivad ju programmid väga pikaks minna? Näiteks kui tahame, et programm väljastaks ekraanile viis korda üksteise alla "Tere!", siis kõlbaks selline programm. print("tere!") print("tere!") print("tere!") print("tere!") print("tere!") Saja korra jaoks tuleks siis programm vastavalt pikem. Tegelikult on programmeerimiskeeltes olemas head võimalused selliste korduste lühemaks esituseks. Kõigepealt püütakse aru saada, mis on see korduv tegevus, mis päris samasugusena (või kindlate reeglite järgi muudetuna) tuleb ikka ja jälle teha. Eelmises näites oli selleks rida print("tere!"). Teise asjana tuleb läbi mõelda, mitu korda me tahame seda tegevust teha. See võib olla meil ette teada, aga võib sõltuda ka mingitest välistest asjaoludest, näiteks kasutaja poolt antud vastusest. Näiteks pole mõtet parooli uuesti küsida, kui juba õige on sisestatud. WHILE-TSÜKKEL Korduvaid tegevusi realiseeritakse tsüklite abil. Vastavaid vahendeid võib konkreetses programmeerimiskeeles olla mitmeid. Näiteks Pythonis on olemas while -tsükkel ja for -tsükkel. Meie alustame eelkontrolliga tsüklist, mille põhimõte on teatud mõttes sarnane valikulausega. Sellist tsüklit kutsutaksegi while -tsükliks, sest reeglina on programmeerimiskeeltes just võtmesõna while selles tähenduses kasutusel. Erinevus if -lausest on selles, et pärast seda, kui tsükli sisus olevad laused on täidetud, minnakse uuesti tingimust kontrollima. Kui tingimus ikka veel kehtib, siis täidetakse sisu edasi jne. Kui mingil hetkel tingimust kontrollides see enam ei kehti, siis lõpetatakse tsükli täitmine. Tsükli sisus olevad laused peavad olema taandatud sarnaselt if -lause kehas olevatele lausetele.

2 Eelkontrolliga tsükli plokkskeem näeb välja selline: Tsükli jätkamistingimus on (nagu ka if -lause tingimus) tõeväärtustüüpi. Kui tingimus on täidetud (tingimusavaldise väärtus on tõene), siis minnakse tsükli sisu täitma. Kui aga pole täidetud, siis minnakse tsüklist välja. Tavaliselt on tingimus esitatud võrdlemisena, aga võib näiteks olla ka lihtsalt tõeväärtus True. Või hoopis tõeväärtus False. See viimane on küll üsna mõttetu: nii karm piirivalvur, et kunagi kedagi edasi ei lubata. Jätkamistingimuse True puhul on tegemist lõpmatu tsükliga, sest tingimusavaldis on alati tõene. Teoreetiliselt jääbki see tsükkel igavesti tööle. Praktiliselt siiski ilmselt pannakse arvuti millalgi kinni, toimub elektrikatkestus vms. Kui me nüüd Pythonis meelega või kogemata sellise programmi teeme, mis igavesti tööle jääb, siis ei ole meil katkestamiseks siiski vaja arvutit kinni panna. Nimelt saame Thonnys programmi töö katkestada Stop-märgiga nupu või klahvikombinatsiooni Ctrl + F2 abil. (Keskkonnas IDLE katkestatakse programmi töö Ctrl + C abil.) Tegelikult saab lõpmatut tsüklit kasutada ka päris sihipäraselt sellises olukorras, kus tuleb näiteks mingit sündmust aktiivselt oodata. Sellisel juhul on tsüklist väljasaamine teisiti organiseeritud. Ülesanne Lähme tagasi algse ülesande juurde. Me tahaks, et tsükli abil viis korda "Tere!" ekraanile tuleks. Seega peab olema midagi, mis tsükli sisus muutub nii, et just pärast viiendat korda piirivalvur enam tsükli sisu juurde ei lubaks. Kuidas me inimlikult sellises olukorras loendaksime? Üks võimalus oleks näiteks sõrmedel lugeda ja nii meeles hoida, kui palju kordi juba tsükli sisu on täidetud.

3 Põhimõtteliselt teeme sarnaselt ka programmeerides. Võtame kasutusele ühe muutuja, mille nimeks saagu i. Olgu i väärtus esialgu 0: i = 0. Igal tsükli sammul liidame väärtusele 1. Varem olid näited, kus muutujale saime erinevaid väärtusi anda mingite teiste muutujate või näiteks arvude ja tehete abil. Nüüd aga on vaja selle sama muutuja väärtust muuta. Saame seda teha sellise avaldisega i = i + 1 Võimalik, et selline võimalus vajab natuke harjumist. Kui vaatame koolimatemaatikat, siis võib see paista üsna kummaline, aga võrdusmärgi tähendus on siin teistsugune kui matemaatikas. Vasak pool näitab, et muutuja i saab uue väärtuse. Paremal pool on avaldis, millega see uus väärtus arvutatakse. Selles arvutamises kasutatakse ka muutuja i senist väärtust. Enne programmi kokkupanekut mõtleme veel jätkamistingimusele. Selleks sobib i < 5, sest kui i on esialgu 0 ja igal sammul liidetakse 1, siis just 5 sammuga jõuame niikaugele, et tingimus i < 5 ei ole enam täidetud. Panemegi nüüd programmi kokku. Olulisel kohal on taas koolon ja taandamine. i = 0 while i < 5: print("tere!") i = i + 1

4 On kokkulepe, et just i ongi tavaliselt sellise loendaja (tsüklimuutuja) nimeks. Püüame nüüd programmi tööd analüüsida sammude kaupa. Jätkamistingimus ( i < 5 ) on täidetud, kui esimest korda tsükli juurde jõuame, sest 0 < 5. Pärast esmakordset sisu täitmist on i väärtus 1 ja jätkamistingimus ikkagi täidetud, sest 1 < 5. Pärast teist korda on i väärtus 2 ja ikka saame jätkata, kuna 2 < 5. Ja siis i on 3 ja ikka 3 < 5. Ja siis i on 4 ja ikka 4 < 5. Ja siis i on 5 ja kontrollime, kas i < 5? Kas 5 < 5? Ei ole, sest 5 ja 5 on võrdsed, seega võrratus 5 < 5 ei kehti ja jätkamistingimus on väär. Lisame tsükli kehasse ühe rea, mis i väärtuse ekraanile tooks, siis saame seda paremini jälgida. i = 0 while i < 5: print("tere!") i = i + 1 print(i) Pange programm tööle. Kui me programmi alles teeme, siis on mingites kohtades muutujate väärtuste väljastamine täiesti omal kohal, et olla kursis, mis seis vastaval hetkel on. Thonnys on muutuja väärtuste jälgimine sisse ehitatud ja seda saab nähtavale tuua View-menüüst valikuga Variables. Kuna programm töötab kiiresti, siis tavaliselt käivitades jäävad näha ainult programmi töö lõpus kehtivad väärtused. Selleks, et sammsammult programmi tööst ülevaadet saada, tuleb käivitada hoopis silumisrežiimis - putukaga nupuga või Run-menüüst Debug current script. Seejärel saab erineva ulatusega samme teha vastavate nuppude või Run-menüü valikute abil.

5 Kokkuvõttev video: Kuna muutuja väärtuse muutmist eelmise väärtuse alusel tuleb päris sagedasti ette, siis on selleks ka lühemad variandid olemas. Näiteks a = a + 3 asemel võime kirjutada a += 3. Samasugused variandid on ka lahutamise ( -= ), korrutamise ( *= ), jagamise ( /= ), täisarvulise jagamise ( //= ), jäägi leidmise ( %= ) ja astendamise ( **= ) jaoks.

6 Ülesanne Ülesanne

7 Ülesanne Ülesanne

8 Ülesanne

9 3.2 Tsükkel. Igal sammul juhtub midagi KILPKONN TSÜKLIS Eelmisel nädalal tutvusime kilpkonnagraafikaga ja tegime näiteprogrammina ruudu. Näiteprogramm. Ruut from turtle import * kilpkonna käsud forward(100) left(90) forward(100) on neli külge left(90) forward(100) left(90) forward(100) exitonclick() # * lisamisel imporditakse kõik # Kilpkonn liigub edasi 100 pikslit # Kilpkonn pöörab 90 vasakule # Kordame eelnevaid käske, sest ruudul # Saame akna sulgeda hiireklõpsuga On näha, et kilpkonn peab täitma korduvalt samu käske: minema 100 pikslit edasi ja pöörama seejärel 90 vasakule. Tegemist on tsüklilise tegevusega, seega saame kasutada tsüklit. Kirjutame programmi ümber nii, et ruut joonistatakse while -tsüklit rakendades. Näiteprogramm. Ruut II from turtle import * i = 0 # Muutuja i väärtus on esialgu 0 while i < 4: # Kilpkonn joonistab tsükli abil ruudu. Tsükli keha läbitakse neli korda. forward(100) left(90) i = i + 1 # Muutuja i väärtust suurendatakse ühe võrra exitonclick() Pange see programm tööle ja püüdke seda modifitseerida nii, et joonistataks hoopis võrdkülgne kolmnurk. Mis sellisel juhul on ruudust erinev? Külgi on kolm ja pöörama peab... proovige ise! IGAL SAMMUL JUHTUB MIDAGI Nagu juba eelmiste näidete puhul oli näha, juhtub igal sammul midagi. Võib juhtuda samu asju, võib natuke erinevaid asju juhtuda. Näiteks "Tere!" väljastamisel juhtus see nii igal sammul. Samuti liikus

10 kilpkonn igal tsüklisammul 100 pikslit edasi ja pööras 90 kraadi vasakule. Kui tsüklis oli aga käsk print(i), siis igal sammul toimus väljastamine, aga tsüklimuutuja i väärtus oli eri sammudel erinev. Tsüklimuutuja väärtuse muutumine tagati reaga i = i + 1. Modifitseerime ruudu joonistamise programmi nii, et igal sammul tehtav sõltuks ka tsüklimuutuja i tolle hetke väärtusest. Asendame rea forward(100) reaga forward(100 * i). Pange programm tööle ja proovige toimunut seletada: from turtle import * i = 0 # Muutuja i väärtus on esialgu 0 while i < 4: # Tsükli keha läbitakse neli korda. forward(100 * i) left(90) i = i + 1 # Muutuja i väärtust suurendatakse ühe võrra exitonclick() Muutke programmis tsükli sammude arvu. Selleks tuleb tingimuses i < 4 arv 4 asendada suurema või väiksema arvuga. Samuti võib 100 piksli asemel kasutada mõnda väiksemat arvu, et tulemus paremini nähtav oleks. Tsükli kehas ei pruugi alati midagi silmnähtavat juhtuda. Näiteks võidakse hoopis mingeid asju "meelde jätta" ja pärast tsüklit kasutada. Nii on järgmises programmis võetud kasutusele muutuja summa, millesse hakatakse "koguma" summat. i = 0 summa = 0 while i < 5: summa = summa + i i = i + 1 print(summa)

11 Ülesanne Ülesanne

12 PIKEM SAMM! VÕI HOOPIS LÜHEM? Eelmistes näidetes on tsüklimuutuja muutunud iga sammuga ühe võrra. See on küll kõige sagedasem variant, kuid kaugeltki mitte ainus. Põhimõtteliselt saame tsüklimuutujat muuta ükskõik millise lubatud tehtega. Proovige näiteks nii. i = 0 while i < 5: i = i + 2 print(i) Samm võib ka hoopis lühem olla: i = i Või näiteks võib igal sammul i väärtus kolm korda kasvada: i = i * 3. Korrutamise puhul peab aga hoiduma esialgsest väärtusest 0, sest korrutamine seda ei muuda. Teeme programmi, mis väljastab ekraanile 1, 3, 9, Näeme, et iga eelmine tulemus korrutatakse järgmise saamiseks kolmega. Kasutajalt küsitakse näiteks, millisest arvust peab tulemus väiksemaks jääma: piir = int(input("millisest arvust väiksemaks peab tulemus jääma? ")) tulemus = 1 while tulemus < piir: print(tulemus) tulemus = tulemus * 3 Nagu näeme, on siin oluliseks muutujaks tulemus ise. Selleks, et lugeda, mitmendal sammul me oleme (mitmendat tulemust oleme väljastamas) ja näiteks hoopis tulemuste arvu piirata, peab kasutusel olema teine muutuja. piir = int(input("millisest arvust väiksemaks peab tulemus jääma? ")) tulemus = 1 jrk = 0 while tulemus < piir: print(str(jrk) + ". rida on " + str(tulemus)) tulemus = tulemus * 3 jrk = jrk + 1 Kui nüüd tahta, et arvutataks ainult näiteks 6 järjestikust tulemust, peaks vastava tingimuse asendama: while tulemus < piir asemel while jrk < 6.

13 3.3 Tsükkel. Mitu korda? SUUR ARV? Alustame elulisema näitega, kus tsüklimuutuja suureneb igal sammul ühe võrra, aga algväärtus pole 0, vaid hoopis Oletame, et aastal 2017 on kedagi ( Iibe kordaja näitab selle arvu muutumist aasta jooksul 1000 inimese kohta (positiivse iibe kordaja korral on arv kasvanud, negatiivse korral langenud). aasta = 2017 # Ei pea sugugi nullist alustama arv = iibe_kordaja = # Promillides (muut 1000 kohta) while aasta < 2080: arv = arv + arv * iibe_kordaja / 1000 aasta = aasta + 1 print("aastal " + str(aasta) + " on meid " + str(round(arv)) + ".") Proovige ka teiste väärtustega! Kui aga näiteks tahaks teada, mis aastal oleks eestlasi , kui iibe kordaja oleks 6 promilli (tegelikult pole nii kõrget loomulikku iivet vähemalt viimase saja aasta jooksul Eestis olnud): aasta = 2017 arv = iibe_kordaja = 6 # Promillides while arv < : arv = arv + arv * iibe_kordaja / 1000 aasta = aasta + 1 print("aastal " + str(aasta) + " on arv " + str(round(arv)) + ".") Täpsema prognoosi saamiseks on muidugi vaja arvestada väga erinevaid asjaolusid (huvi korral vt ka

14 MITU KORDA? Eelmistes näidetes oli meil tsükli korduste arv tegelikult juba algul teada või siis kindlatel alustel arvutatav nagu viimases näites. Nüüd aga püüame teha programmi, kus tsükli läbimiste arv sõltub kasutaja sisestatud vastustest. Võtame aluseks valikulause materjali juures olnud programmi, milles küsitakse PIN-koodi. Seal küsiti PIN-koodi üks kord ja lõplik otsus tehti juba ühe pakkumise järel: print("sisesta PIN-kood:") sisestatud_pin = input() if sisestatud_pin == "1234": print("sisenesid pangaautomaati!") else: print("vale parool! Enesehävitusrežiim aktiveeritud: ") Tavaliselt siiski antakse ka eksimisvõimalusi ja vale koodi puhul küsitakse uuesti. Püüamegi nüüd selle programmi vastavalt ümber kirjutada. Ilmselt on siin kasu tsüklist. Antud juhul peame tsükliliselt käituma (uuesti küsima) vaid siis, kui sisestatud PIN-kood ei ole õige. Jätkamistingimuseks sobiks seega sisestatud_pin!= "1234". Programm ise oleks näiteks järgmine: print("sisesta PIN-kood:") sisestatud_pin = input() while sisestatud_pin!= "1234": print("sisesta PIN-kood:") sisestatud_pin = input() print("sisenesid pangaautomaati!") Püüdke samm-sammult läbi mõelda, kuidas selline programm töötab. Vajadusel joonistage selle plokkskeem. Proovige see programm tööle panna ja testige erinevate PIN-koodidega. Proovige ka oma pangakaardi tegeliku koodiga! :-) Või ärge ikka proovige! Programmi vaadates näeme, et järgmine lõik on kahes kohas: print("sisesta PIN-kood:") sisestatud_pin = input() Võime proovida tsükli eest selle lõigu ära jätta: while sisestatud_pin!= "1234": print("sisesta PIN-kood:") sisestatud_pin = input() print("sisenesid pangaautomaati!")

15 Sellisel juhul aga tuleb veateade, sest muutujal sisestatud_pin ei ole väärtust, kui seda while - tingimuses esimest korda kontrollida tahetakse: Traceback (most recent call last): File "C:/Python33/pin.py", line 1, in <module> while sisestatud_pin!= "1234": NameError: name 'sisestatud_pin' is not defined Anname muutujale sisestatud_pin esialgseks väärtuseks tühja sõne. Sellega garanteerime, et muutujal sisestatud_pin on alati väärtus ja while jätkamistingimus on esialgu kindlasti tõene, sest tühi sõne ei ole võrdne sõnega "1234". sisestatud_pin = "" while sisestatud_pin!= "1234": print("sisesta PIN-kood:") sisestatud_pin = input() print("sisenesid pangaautomaati!")

16 Nüüd ei pääse ilma parooli sisestamata edasi. Paraku on süsteem ebaturvaline, sest katsetada saab suvaline arv kordi. Püüame ka katsete arvu piirata: sisestatud_pin = "" katseid = 3 while sisestatud_pin!= "1234" and katseid > 0: print("sisesta PIN-kood:") print("jäänud on " + str(katseid) + " katset.") katseid -= 1 sisestatud_pin = input() print("sisenesid pangaautomaati!") Nüüd koosneb jätkamistingimus kahest osast - endiselt kontrollitakse, ega sisestatud PIN-kood õige ei ole, aga lisaks kontrollitakse ka seda, mitu korda veel vastata saaks. Enne tsüklit on kordade arvuks määratud 3 ja pärast igat tsükli keha täitmist väheneb see arv 1 võrra. Esimesel korral saab muutuja katseid väärtuseks 2, teisel korral 1 ja kolmandal korral 0.

17 Jätkamistingimuses kasutatakse võtmesõna and, mis tähendab, et tingimuse kehtimiseks peab nii selles sõnast paremal pool kui vasakul pool olev tingimus tõene olema, teisisõnu peavad mõlemad osaavaldised olema tõesed. Tõesti, selleks et PIN-koodi peaks uuesti küsima, ei tohi olla veel õiget sisestatud ja järele jäänud katseid peab olema rohkem kui 0. Nagu eelmise nädala materjalides juttu oli, võib ka siin tingimus olla ükskõik kui keeruline. Tehetega and, or ja not saab väga erinevaid avaldisi tekitada. Kui eelnevas näites midagi segaseks jäi, siis saab vaadata kokkuvõtvat videot programmi koostamise kohta: Ülesanne Mure on nüüd selles, et küsimiste arv on küll piiratud, aga isegi kui valet koodi kolm korda sisestatakse, saadakse ikka pangaautomaati sisse. Muudame programmi nii, et arvestataks, kas lõpuks sisestati õige kood või mitte. Kui ei sisestatud, siis on kuri karjas ja lahkumiseks antakse 10 sekundit! :-) Programmi saab üheks sekundiks "uinutada" käsuga sleep(1), kuid selle kasutamiseks tuleb see importida moodulist time nii: from time import sleep. from time import sleep sisestatud_pin = "" katseid = 3 while sisestatud_pin!= "1234" and katseid > 0: print("sisesta PIN-kood:") print("jäänud on " + str(katseid) + " katset.") katseid -= 1 sisestatud_pin = input() if sisestatud_pin == "1234": print("sisenesid pangaautomaati!") else: print("enesehävitusrežiim aktiveeritud:") i = 10 while i > 0: print(i) i -= 1 sleep(1)

18 Huvi korral mõtisklege ja katsetage, mida teeks programm teisiti, kui if sisestatud_pin == "1234": asemel oleks if katseid > 0: Eelmises programmis oli viimane tsükkel valikulause else -osa sees. Näeme, et taane on vastavalt läinud veel kaugemale. Selline mitmetasemeline struktuur on programmides täiesti tavaline. Vabalt võib olla ka näiteks while -tsükkel, mille sees on tingimuslause, mille sees on veel üks tsükkel, aga sellise programmi käitumise ette ennustamine võib muutuda keeruliseks, seega tuleks võimaluse korral keerulisemast struktuurist hoiduda. Klassikalises arvamismängus on aga kasu tingimuslausest tsükli sees: from random import randint arv = randint(1,19) # Juhuslik täisarv print("mõtlen ühele 20-st väiksemale naturaalarvule. Arva ära!") arvamus = int(input()) while arvamus!= arv: if arv > arvamus: print("minu arv on suurem!") else: print("minu arv on väiksem!") print("arva veel!") arvamus = int(input()) print("õige! Tubli!") Proovige mängida, aga ärge sellest sõltuvusse sattuge! Proovige mängu modifitseerida. Näiteks las programm loeb vastamiste arvu ka ja reageerib vastavalt sellele. (Kui arvatakse arv esimese korraga ära, siis näiteks võiks mängijal soovitada oma selgeltnägija võimeid ehk laiemaltki kasutada.) Huvitav oleks ka teistpidi mäng, kus arvuti oleks arvaja rollis ja arvaks võimalikult mõistliku strateegiaga. Ülesanne Mõelda oma elule ja ümbritsevale ning kirjeldada ühte tsüklilist protsessi. Seejuures märkida, kas tsükli läbimiste arv on enne teada või selgub täitmise ajal. Protsess ei pea olema (lihtsasti) programmeeritav. Lahendus esitada Moodle'is vastava testiküsimuse vastusena.

19 3.4 Juhuslikust arvust veel VISKAME TÄRINGUID Eelmisel nädalal tutvusime juhuslike arvudega, mida saab kasutada näiteks erinevate mänguliste programmide loomisel. Proovime juhuslikkust nüüd tsükliga siduda. Esialgu teeme programmi, mis viskab viis korda täringut. Olgu see tavaline kuuetahuline täring. from random import randint i = 1 while i < 6: print("täringu " + str(i) + ". viskel saadi " + str(randint(1, 6)) + ".") i += 1 Kui me midagi muud visketulemusega teha ei taha, siis võimegi selle väljundisse sisse kirjutada. Sageli aga tahame viske tulemusega midagi teha. Näiteks tulemused kokku liita ja kuue saamisel eriliselt rõõmustada. from random import randint i = 1 tulemus = 0 while i < 6: vise = randint(1, 6) print("täringu " + str(i) + ". viskel saadi " + str(vise) + ".") if vise == 6: print("hurraaaaaaaa!") tulemus += vise i += 1 print("kogutulemus on " + str(tulemus) + ".") Soovijad võivad täringu nii ümber teha, et täringul oleks mingi muu arv tahke. Näiteks mängus Dungeons & Dragons on ka 4-, 8-, 10-, 12- ja 20-tahulised täringud. Võib ka soovitud tahkude arvu kasutajalt küsida. KUI TÕENÄOSUSED POLE VÕRDSED Eelmises näites oli meil täring, mille iga tahk võis tulla võrdse tõenäosusega. Kuuetahulise täringu puhul oli iga tahu tulemise tõenäosus 1/6. Selle tagas funktsioon randint(1, 6). Mündiviske puhul saame ausa mündi funktsiooni randint(1, 2) abil. Nüüd aga kujutame ette, et keegi on mündiga manipuleerinud ning teinud nii, et kulli ja kirja tõenäosused pole enam võrdsed. Olgu näiteks kirja tulemise tõenäosus 73% (ehk 0,73). Sellise mündi viskamist saab programmiga simuleerida mitmel viisil. Näiteks võiksime kasutada funktsiooni randint(1, 100), mis annab võrdse tõenäosusega ühe täisarvu lõigus 1 kuni 100. Saadud arv on 73 või väiksem tõenäosusega 73%. Nii saame järgmise programmi:

20 from random import randint tõenäosus = 73 i = 0 while i < 10: if randint(1, 100) <= tõenäosus: print("kiri") else: print("kull") i += 1 Kui seda programmi korduvalt tööle panna, siis näeme, et kümnest viskest kipub tõesti kirjasid kullidest rohkem olema. Võite ka kirjade loenduri lisada, mis seda aitab jälgida. Siiski juhtub vahel, et kirjasid on samapalju või vähem kui kulle. Ka see on oodatav. Samalaadselt saame simuleerida ka teiste tõenäosuslike protsesside tulemusi.

21 SEIKLUS METSAS Järgmine programm on eelnevatest pikem ja simuleerib võimalikku jalutuskäiku metsas. Hoiatus! Tegemist on metsaga, kus leidub nii ohte kui ahvatlusi. Soovitame aga siiski katsetada. Ennekõike aga püüdke programmist aru saada. from random import randint elusid = 3 münte = 0 while elusid > 0: print("jalutasid metsas ja nägid ", end = "") # ei vaheta rida kedamida = randint(1, 3) if kedamida == 1: print("seent", end = "") # ei vaheta rida if randint(1, 2) == 1: print(", mis kahjuks oli mürgiseen ja sa kaotasid ühe elu.") elusid -= 1 else: print(", mis õnneks oli söögiseen ja sa said tema müügist ühe kuldmündi.") münte += 1 elif kedamida == 2: print("karu", end = "") # ei vaheta rida if randint(1, 2) == 1: print(", kes kahjuks oli vihane ja sa kaotasid ühe elu.") elusid -= 1 else: print(", kes õnneks oli rõõmus ja sa said temalt 5 kuldmünti.") münte += 5 else: print("kuldmünti ja said selle endale.") münte +=1 print("nüüd on sul " + str(elusid) + " elu ja " + str(münte) + " kuldmünti.") input("jätkamiseks vajuta Enter-klahvi.") print("sellega on su seiklus kahjuks läbi.")

22

23 Soovitatav on püüda seda programmi täiendada. Näiteks teha nii, et teatud müntide arvu juures kuulutatakse mängija võitjaks. Hetkel on selgelt letaalse seiklusega tegemist; ohte või ahvatlusi oleks rohkem; elu kaotamise tõenäosus oleks väiksem; ka kasutaja saaks saatuse määramisel kuidagi kaasa lüüa. Võite ka ise veel täiendusi juurde mõelda. Ülesanne

24 3.5 Labürint MIS ON LABÜRINT? Labürindiks nimetatakse keerdkäikudega ehitist ehk keerdkäigustikku (vt ÕS 2013) ning sõna labürint tuleneb kreekakeelsest sõnast labyrinthos. Sageli jagatakse labürindid kahte erinevasse liiki, mis erinevad teineteisest läbitavuse poolest. Leidub labürinte (ingl labyrinth), mille puhul pole eesmärgiks inimese eksitamine, vaid rändaja juhtimine ühe võimaliku tee kaudu. Selliseid keerdkäigustikke tuntakse juba tuhandeid aastaid. Eestiski leidub selline labürint Aegna saarel, mille ehitamise aega täpselt ei teata (vt kivilabürint). Samas on rajatud labürinte (ingl maze), mille eesmärgiks on sinna sattunud külalist segadusse ajada erinevate võimalike teedega. Neid võib nimetada ka labürintmõistatusteks ning üle maailma on neid rajatud hekklabürintidena näiteks aedadesse. Ka Kreeka mütoloogias esinev Minotauruse labürint on mõeldud selleks, et sinna sattunud inimene eksiks ja ei leiaks väljapääsu. Meie keskendumegi niisugustele labürintidele, mis püüavad inimesi eksitada. MAAILMA SUURIMAD Labürinte on tekitatud erinevat moodi. Näiteks on neid ehitatud jääst, kasvatatud hekina ja rajatud maisipõllule. Tutvustame mõnda rekordilist labürinti. Maailma suurim jääst valmistatud labürint tehti Buffalos, USAs Buffalo Powder Keg festivali raames 26. veebruaril aastal. Labürindi pindala oli 1194,33 m², laius 25,85 m ja pikkus 46,21 m. Müüride kõrguseks oli 1,83 m ning selle ehitamiseks kulus 2171 jääplokki, kusjuures üks plokk kaalus 136 kg. Allikas:

25 Maailma suurim hekklabürint on on Liblika labürint (ingl ''Butterfly Maze''), mis asub Hiinas Zhejiangi provintsis. See on loodud ''Ningbo Maze Tourism Development Co.'' poolt. Labürindi pindala on ,67 m² ja pikkus 8,38 km. Allikas: Suurim maisipõllule rajatud labürint on 24,28 ha suurune. See loodi ettevõtte Cool Patch Pumpkins poolt ja asub California osariigis Dixonis. Allikas: Labürindi teematikaga seoses on valminud aastal ka film Labürindijooksja (ingl The Maze Runner), mis põhineb James Dashneri poolt kirjutatud samanimelisel ulmetriloogial. Filmis leiab poiss

26 nimega Thomas, kelle mälu on kustutatud, end samavanuliste poste seast, kes kõik on väljapääsu otsides ühes suures labürindis lõksus. Võite filmi kohta täpsemalt uurida siit ning vaadata filmi treilerit: LABÜRINDIST PÄÄSEMINE Labürint kui ehitis pole otseselt seotud programmeerimisega, kuigi labürinti saab arvuti abil planeerida. Selliseid generaatoreid on veebiski. Suuremat huvi pakuvad aga keerdkäigustikust väljapääsemise ülesanded, sest nende lahendused on algoritmilised. Järgmisena tutvustatakse mõnda lahenduseeskirja, mis aitavad eksinud ränduril leida keerulisest labürindist pääsetee. Hiire algoritm Üks lihtsamaid algoritme, mida saab väljapääsu leidmiseks kasutada, on juhuslik hiire algoritm (ingl Random mouse algorithm). Nagu selle nimigi ütleb, siis tegemist on viisiga, kuidas hiir otsiks labürindist väljapääsu. Selle põhimõtteks on liikuda labürindis otse seinani ning seejärel pöörata suvalisse suunda ja liikuda taas otse seinani. Seesugust tegevust korratakse kuni väljapääsu leidmiseni. Teisisõnu on idee selles, et uidatakse keerdkäigustikus ringi kuni avastatakse väljapääs. Tegelikult on siin tegemist tsüklilise käitumismustriga. Igal tsükli sammul minnakse otse seinani ja siis pööratakse suvalisse suunda. Selle algoritmi nõrkuseks on see, et sageli kulub palju aega enne väljapääsu leidmist, eriti kui on tegemist väga suure labürindiga. Seinajärgija algoritm Teine lihtne võimalus, kuidas labürinti läbida, on kasutada seinajärgija algoritmi. Esmalt tuleb valida parem või vasak käsi ja hoida see käsi pidevas kontaktis labürindi seinaga väljapääsu leidmiseni. Allikas: Selline algoritm aga ei tööta, kui algus- ja lõpp-punkt pole omavahel seinapidi ühendatud. Tupikute täitmise algoritm Leidub labürindi lahendusalgoritme, mis ei aita tundmatus keerdkäigustikus teed kaotanud inimesel pääseda, sest tal pole ülevaadet kogu labürindist. Küll aga võimaldavad need leida tee, kui kogu labürindi kaart on ees. Näiteks võib selleks luua vastava programmi. Tupikute täitmise algoritmi puhul vaadatakse kogu labürinti korraga ning eesmärgiks on 1. leida kõik tupikud, 2. arvata kogu tee tupikust esimese ristmikuni kaardilt välja.

27 Selle meetodi mõistmiseks vaadake järgmist videot: Trémaux algoritm Algoritm on saanud oma nime selle looja Charles Pierre Trémaux järgi, kes oli 19. sajandi prantsuse matemaatik. Tema algoritmi põhimõte on selles, et labürindi lahendamiseks peab eksinud rändur läbitud tee märkimiseks joonistama enda järele joone. Juhul, kui satutakse tupikusse, siis pööratakse ümber ja minnakse tuldud teed tagasi. Kui leitakse ristmik, kus varem käidud pole, siis valitakse suvaline suund (kust ei tuldud) ning jätkatakse teed. Kui kõnnitakse mööda teed, mida on juba külastatud (näiteks on üks kord joonega märgitud) ja satutakse ristmikule, siis valitakse uus tee, kui see on saadaval (pole joonega märgitud), ning minnakse mööda seda teed. Vastasel juhul minnakse mööda vana teed, mis oli ühel korral märgitud. Kõik teed on kas märkimata, märgitud üks kord (käidud on seda teed vaid üks kord) või märgitud kaks korda, mis tähendab seda, et seda mööda on käidud ja siis tagasi tuldud. Lõpptulemusena saadakse ühe joonega märgitud tee, mis ühendab algust ja lõppu. Algoritmi paremaks mõistmiseks vaadake selgitavat videot: Millist algoritmi kasutaksite, kui satuksite labürinti? Ülesanne Labürindis liikumist saab harjutada näiteks Blockly: Maze mängu abil. Edasijõudnutele Need, kelle jaoks on tsükkel ja moodulite importimine selged ja soovivad oma programmerimisoskusi proovile panna, võiksid uurida lisamaterjali Pykkar, kus saab luua ise labürindi ning kirjutada programmi, mis selle lahendab. ALLIKAD

28 3.6 Kolmanda nädala kontrollülesanded 3.1, 3.2, 3.3 Kolmandal nädalal tuleb esitada nelja kohustusliku ülesande lahendused. Neljanda ülesande puhul on võimalik valida lahendamiseks vähemalt üks järgmistest ülesannetest, kas 3.4a, 3.4b või 3.4c (võib ka kaks või kolm lahendada). Lahendused tuleb esitada Moodle'is, kus need kontrollitakse automaatselt. Moodle'is on ka nädalalõputest 10 küsimusega, millest tuleb vähemalt 9 õigesti vastata. Kontrollülesanne 3.1. Mantra Mantra on silp, sõna, lause või heli, mida kasutatakse paljudes idamaistes religioonides mediteerimisel. Mantrat korratakse nii kaua kui vajalikuks peetakse. Koostada programm, mis 1. küsib kasutajalt lause, mida ta soovib mantrana kasutada, 2. küsib kasutajalt, mitu korda ta soovib mantrat korrata, 3. väljastab sama arv kordi ekraanile kasutaja sisestatud mantra. NB! Kasutaja käest peab kindlasti küsima kaks korda. Näited programmi tööst: Kui olete juba hulk aega proovinud ülesannet iseseisvalt lahendada ja see ikka ei õnnestu, siis võibolla saate abi murelahendajalt. Püütud on tüüpilisemaid probleemseid kohti selgitada ja anda vihjeid.

29 Kontrollülesanne 3.2. Lillede arv On traditsioon, et rõõmsatel puhkudel kingitakse paaritu arv lilli. Lillepoel on sünnipäev ja pood otsustas klientidele kinkida lilli nii, et päeva esimene ostja saab ühe lille, teine ei saa ühtegi, kolmas ostja saab kolm lille, neljas ei saa midagi, viies ostja saab viis lille jne. Koostada programm, mis küsib kasutajalt klientide arvu (mittenegatiivne täisarv); arvutab while-tsükli abil lillede koguarvu, mida pood kingib; väljastab saadud lillede arvu ekraanile. Vihje: lillede koguarvust võib mõelda kui summast, milles liidetavad on paaritud arvud alates 1 kuni esimese paaritu arvuni, mis pole suurem kui klientide arv. Näiteks, kui kasutaja sisestas 7, siis paaritute arvude summa on 16, sest = 16. Kui kasutaja sisestas 8, siis on summaks samuti 16, sest = 16. Näited programmi tööst: Kui olete juba hulk aega proovinud ülesannet iseseisvalt lahendada ja see ikka ei õnnestu, siis võibolla saate abi murelahendajalt. Püütud on tüüpilisemaid probleemseid kohti selgitada ja anda vihjeid. Kontrollülesanne 3.3. Täringumäng Erinevate täringumängude jaoks on vajalik erinev arv täringuid. Näiteks Yahtzee(Yatzy) jaoks on vaja 5 täringut, Crapsi jaoks aga 2 täringut. Koostada programm, mis küsib kasutajalt vajalike täringute arvu; viskab vastava arvu täringuid (genereerib vastava arvu suvalisi arve, mis jäävad 1 ja 6 vahele); väljastab iga arvu eraldi reale.

30 Vihje: kui kasutada tsüklit, mis teeb kasutaja sisestatud arvu samme, siis igal sammul tuleb genereerida üks juhuslik arv ja see väljastada. Näited programmi tööst: Kui olete juba hulk aega proovinud ülesannet iseseisvalt lahendada ja see ikka ei õnnestu, siis võibolla saate abi murelahendajalt. Püütud on tüüpilisemaid probleemseid kohti selgitada ja anda vihjeid.

31 3.7 Kolmanda nädala kontrollülesanded 3.4abc Kolmandal nädalal tuleb esitada nelja kohustusliku ülesande lahendused. Neljanda ülesande puhul on võimalik valida lahendamiseks vähemalt üks järgmistest ülesannetest, kas 3.4a, 3.4b või 3.4c (võib ka kaks või kolm lahendada). Lahendused tuleb esitada Moodle'is, kus need kontrollitakse automaatselt. Moodle'is on ka nädalalõputest 10 küsimusega, millest tuleb vähemalt 9 õigesti vastata. Järgmisest kolmest ülesandest (3.4a, 3.4b, 3.4c) tuleb lahendada vähemalt üks. Kontrollülesanne 3.4a Lillede arv v2 On traditsioon, et rõõmsatel puhkudel kingitakse paaritu arv lilli. Üks teine lillepood on otsustanud, et nende sünnipäeval saab iga klient kingituseks lilli nii, et esimene ostja saab ühe lille, teine ostja saab kolm lille, kolmas ostja saab viis lille, neljas ostja seitse lille jne. Koostada programm, mis küsib kasutajalt klientide arvu (mittenegatiivne täisarv); arvutab while-tsükli abil lillede koguarvu, mida pood klientidele kingib; väljastab kingitavate lillede koguarvu. Näiteks, kui kasutaja sisestas 4, siis paaritute arvude summa on 16, sest = 16. Kui kasutaja sisestas 7, siis on summaks 49, sest = 49. Näited programmi tööst: Kui olete juba hulk aega proovinud ülesannet iseseisvalt lahendada ja see ikka ei õnnestu, siis võibolla saate abi murelahendajalt. Püütud on tüüpilisemaid probleemseid kohti selgitada ja anda vihjeid.

32 Kontrollülesanne 3.4b Vabavisked Korvpalluri vabavisete senist visketabavust saab (teatud mööndustega) kasutada tuleviku visete tõenäosusena. Koostada programm, mis küsib kasutajalt visketabavuse (tabavustõenäosuse) protsentides (täisarv 0 kuni 100); simuleerib while-tsükli abil 1000 viset ja igal viskel (arvestades tõenäosust) väljastab, kas see tabas; o iga viske kohta peab väljastama ühe rea ja see rida peab sisaldama sõna tabas või mööda arvutab kokku tabanud visete arvu ja see väljastab selle kõige viimasena. Näide programmi tööst:... Kui olete juba hulk aega proovinud ülesannet iseseisvalt lahendada ja see ikka ei õnnestu, siis võibolla saate abi murelahendajalt. Püütud on tüüpilisemaid probleemseid kohti selgitada ja anda vihjeid.

33 Kontrollülesanne 3.4c Male Legend räägib, et malemängu leiutajale olla tollane valitseja pakkunud tasu. (Sellest legendist räägib ka Tõnu Tõnso paarikümne aasta taguses leheloos.) Leiutaja oli tagasihoidlik ja palus tasuks esimese ruudu eest 1 nisutera, teise ruudu eest 2 korda rohkem ehk 2, kolmanda ruudu eest veel 2 korda rohkem ehk 4, neljanda ruudu eest siis 8, viienda ruudu eest 16 jne Malelaual on 64 ruutu. Koostada programm, mis küsib kasutajalt ühe täisarvu; arvutab while-tsükli abil, mitu nisutera sellise järjekorranumbriga ruudu eest leiutaja küsis; tulemus väljastatakse ekraanile pärast tsüklit. Näited programmi tööst: Kui olete juba hulk aega proovinud ülesannet iseseisvalt lahendada ja see ikka ei õnnestu, siis võibolla saate abi murelahendajalt. Püütud on tüüpilisemaid probleemseid kohti selgitada ja anda vihjeid.

34 3.8 Lugu: alkeemia III LUGU: ALKEEMIA III Selle loo on kirjutanud Ander Peedumäe, kes oli aastal Tartu Ülikooli informaatika eriala 1. kursuse tudeng. "Kogunege siia!" kutsus habemik mees tudengeid raudhingedega ukse juurde. Sagimine kajas kiviseintelt vastu ning jäi samm-sammult vaiksemaks. Teie, hakkajad alkeemikud, peate õppima kasutama veel üht vahendit. Materjal, mille peale meie linn on püstitatud - savi." Alkeemik haaras lingist ning lukk lõksatas iseenesest lahti. Krigiseva ukse vahelt immitses niisket õhku ning kostus tuule ulgumine kõrgete löövide all. Pärast sisenemist ei soovinud õpilased sissepääsust palju kaugemale liikuda, suhtudes ettevaatusega üüratu ruumi pimedusse. Ainus, kelle uudishimu kaalus üle kõik mõeldavad ohud, oli Tea. Varjudes liikudes suutis naine kandiliste kivisammaste toel edukalt vältida komistamist konarlikul kivipõrandal. Rühma lõpus loivas väsinud välimusega mehemürakas nimega Ra, kes öösiti linna vahtkonna tallides töötas. Ülikoolielu ei olnud väiksest maakonnast pärit inimesele kõige odavam ning seetõttu ei suutnud ta loengutes alati silmi lahti hoida, kuid öistel tundidel sai kergema töö kõrvale õppetükke piisavalt korrata. Tema selja taga sulgus raske uks ning kogu seltskond tardus paigale. Pimedus. Vaikus. Kauguses süttis tuluke. Pärast esimest hakkas põlema ka teine ning üksteise järel lahvatasid leekidesse kõik tõrvikud kõrgete sammaste külgedel. Avanes vaatepilt hiiglaslikule saalile, mis sarnanes osalt katedraalile, mille alla ta ehitatud oli. Kui maapealne hoone oli heledates värvides ning kuldsete karniisidega, siis siin oli kõik ehitatud kividest ning savist. Kaugelt, vahekäigu lõpust kostis alkeemiameistri kare hääl: Astuge julgelt edasi ja pange tähele, mida ma räägin. Seltskond hakkas aeglaselt hargnema ning jaotus sammassaalis ühtlaselt. Tea imetles seina ääres kõrguvaid savist hobused ja üritas meelde tuletada käsitööteemalisi raamatuid, mida ta isa mõisas lugenud oli. Ta pani tähele, et kujud olid peensusteni välja voolitud silmadest kuni sabani. Lakad olid nöörist punutud ja jupphaaval savisse torgatud ning kapjade asemel olid suured sepistatud rauatükid. Kuninga sõjaväkke värvatud alkeemikud saavad Ülikoolilt kaasa väsimatu ratsu, kes ei kohku ka siis, kui nooled varjutavad taeva. Paljud rändalkeemikud lasevad endale säärase looma reisikaaslaseks valmistada. Siiski ei ole see nii lihtne, et lase meistritel hobune valmistada ning anna ohjad sõdurile. Savi ei mõtle. Savi ei oska teha valikuid. Kui alkeemik soovib mõistlikku looma, siis peab ta sellele ise mõistuse andma. See on teie ülesanne. Kaugetes maades võib see päästa teie elu. Seinalt, pimedatest aknalaadsetest avadest vaatasid alla suured vasknokkadega kotkad ja öökullid ning põletatud savist rongad. Sammaste vahel pidasid vahti hallist savist hundid, hõbedased silmad tõrvikuvalguses helkimas.

35 Tudengid kogunesid poolringi õppejõu ees. Mees köhatas hääle puhtaks ning võttis vesti taskust välja pisikese savist kilpkonna. Kilpkonn! See oli esimene teadaolev saviloom, kes pandi maagia abil liikuma. Alguses kümmekond sammu edasi ja sama palju tagasi. Sündis alkeemiaharu, mis uurib saviolendite liikumist, mõistust ja võimete piire. Kilpkonn õpetati end pöörama, kiiremini käima ja ka omamoodi mõtlema. Iga tegevuse kirjelduse peale tegi kilpkonn kivipõrandal just seda. Habemik jälgis samal ajal õpilasi ning päris siis muigega: Kui te mõistate tingimuslausete põhise aju meisterdamist, siis suudate ka kujud mõtlema panna, aga kuidas anda savile võime täita samu käske uuesti ja uuesti? Tea hakkas enda märkmeid uurima nagu kümmekond teist usinamat õpilast, kuid Ra tegi saapaninaga tolmusel põrandal ringe. Ta mõtles samal ajal kaasa, kuid raamatute avamine tundus sel hetkel nagu ületamatu vägitegu. Noormees haigutas ning vaatas maha. Ringid. Kui me kordame midagi lõpmatult, siis see on nõiaring. Ring, pomises ta vaevu kuuldavalt. Alkeemik vaatas Rale otsa ning kissitas silmi. Ta oli olnud kindel, et ükski õpilastest ei tuleks selle peale nii kiiresti. Habetunud näole ilmus naeratus: Tore, et keegi raskemat mõttetööd ei karda. Tõepoolest, savist loodud loomade käskude käsikirjad tuleb paigutada ringi. See on maagiliste sõõride ja nõiaringide põhimõte. Luua midagi, mis kestab, kuni ring on murtud. Töö õpetab tegijat! Teil on aega kuni päikseloojanguni. Tudengitele anti vabad käed valida meelepärane savikuju, millele elu anda. Alkeemik rõhutas, et maagiline käsikiri tuleb kirjutada pikale paberitükile ning seejärel otsest ringi põhimõttel kinnitada ja loomale lõugade vahele pista. Suurem osa õpilastest keskendus liikumise selgitamisele: kas käsk tuleks anda iga sammu jaoks või iga kümne sammu kohta? Tea ja Ra tulid üsnagi sarnasele ideele. Mõlemad kirjutasid teksti, mille põhjal loomad liiguvad enda omaniku kõrval või kohal ning vajadusel saab neile öelda kui kaugele nad isekeskis mingis suunas astuma või lendama peavad. Ülejäänud päev kulus lisakäskude kirjutamisele. Tea oli õppinud mitmete keeruliste maagiasüsteemide kohta ning üritas enda valitud savikotkale võimalikult palju trikke ette anda. Ra keskendus põhilisele, kuid ta ei suutnud vastu panna paarile kavalale ideele, mille peale teised tõenäoliselt ei mõtleks. Tõepoolest, miks ei võiks suur savihärg aeg-ajalt ninasõõrmetest tuleleeke paisata. On aeg! kostis alkeemik toolilt. Tudengid söötsid pabersõõrid loomadele ning vaatasid pealt, kuidas iga olend liikuma hakkas. Linnud nokkisid sulgi ja hobused koputasid kapjadega vastu maad ning tundusid hingavat nagu loomad ikka. Enne, kui alkeemik suutis uut lauset alustada, muutus tõrvikuvalgus siniseks ning katedraali keskelt, siniste leekide lahvatusest ilmus meresinine hõljuv kristall. Tundub, et oleme isegi hiljaks jäänud. Mis seal ikka. Astuge ringi Rännukivi ümber! Selline ehmatus suutis äratada ka Ra enda väsimusest. Tea neelatas sügavalt ja hoidis enda käsi taskutes, et hoida neid värisemast. Alkeemik ütles vaid viimased sõnad: Alkeemia saadab teid maailma ning selle abil jõuate kindlasti ka tagasi. Alkeemia ei ole tegevus, vaid mõtteviis."

36 Ühel hetkel seisid nad ringis helendava kivi ümber ning teisel olid nad ümbritsetud sinisest tuleleegist. Kõrvulukustavate karjete saatel paisati kõik tudengid õhku ning maad puudutasid nad juba kusagil mujal. Tea lamas kivisel pinnal ning kuulas, kuidas külm tuul vilistas. Ta avas silmad ning nägi enda kohal pimeda taeva all vaid helendavate silmadega sarvilist varju.

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

MOOCi „Programmeerimise alused“ ülesannete lahenduste analüüs

MOOCi „Programmeerimise alused“ ülesannete lahenduste analüüs TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Helen Hendrikson MOOCi Programmeerimise alused ülesannete lahenduste analüüs Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja:

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimused: faili nimi faili vanus faili tüüp... 1 Failiotsing:

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Materjalid koostas ja kursuse viib läbi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmi

Materjalid koostas ja kursuse viib läbi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmi 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmide koostamisel on võimalik kasutada väga erinevaid komponente näiteks muutujaid, valikulauseid, tsükleid, alamprogramme jne. Selles osas vaatame lähemalt muutujaid. MUUTUJAD

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem