Nokia 5320 XpressMusic Kasutusjuhend väljaanne, ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Nokia 5320 XpressMusic Kasutusjuhend väljaanne, ET"

Väljavõte

1 Nokia 5320 XpressMusic Kasutusjuhend väljaanne, ET

2 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-409 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 0434 tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt , Nokia. Kõik õigused kaitstud. Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed. Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See < Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake < Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta. KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST. SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD NAGU ON. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID,

3 EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA. Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA NAGU ON, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI. Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Ekspordijärelevalve Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud. FCC TEAVE Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada / 2. väljaanne, ET

4 Sisukord OHUTUS... 6 Tugiteenused... 8 Abi... 8 Nokia tugiteenused ja kontaktteave Alustusjuhend... 9 (U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine... 9 microsdhc-mälukaart Aku laadimine Seadme sisse- ja väljalülitamine Konfiguratsiooniseaded Andmete edastamine Teie seade Seadme klahvid ja muud osad Ootere¾iim Tähised Pimenduspilt Menüü Helitugevuse reguleerimine Minu klahv Klahvistiku lukustus (klahvilukk) Pääsukoodid Kauglukustus Rakendus Laadi alla! Kaust Minu asjad Ühilduva peakomplekti ühendamine USB-andmesidekaabli ühendamine Kõnefunktsioonid Helistamine Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine Videokõned Kõneseaded Video ühisvaatamine Logi Muusika Muusikapleier Nokia Podcasting Raadio Mängud Teksti kirjutamine Tavapärane ja ennustav tekstisisestus Teksti kopeerimine ja kustutamine Sõnumid Sõnumite kirjutamine ja saatmine Kaust Saabunud Teenuseteated E-post Kaust Saatmiseks Sõnumilugeja SIM-kaardi sõnumite vaatamine Kärjeteated Teenusekäsklused Sõnumiseaded Kontaktid Kontaktide andmete salvestamine ja haldamine Kontaktigrupid Helina lisamine Galerii Põhivaade Failide allalaadimine Piltide muutmine Videoklippide töötlemine Piltide printimine Võrgusjagamine Kaamera Pildistamine Videoklippide salvestamine Kaamera seaded

5 11. Meediumid RealPlayer Flash-pleier Salvesti Internet Veebi sirvimine Otsing Isikupärastamine Teemad Profiilid Ajahaldus Kell Kalender Positsioneerimine Kaardid Kontorirakendused Aktiivmärkmed Kalkulaator Teisendaja Mobiilisõnastik Adobe Reader Quickoffice Seaded Häälkäsklused Telefoni seaded Kõne Andmehaldus Rakenduste installimine ja eemaldamine Failihaldur Litsentsid Seadmehaldur Ühenduvus Andmete edastus PC Suite Bluetooth-ühenduvus USB-ühendus Kaugsünkroonimine Ühendushaldur Aku- ja laadijateave Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks Hooldus ja korrashoid Täiendav ohutusalane teave Register

6 OHUTUS Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist. OHUTU SISSELÜLITAMINE Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi. OHUTU LIIKLEMINE Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele. HÄIRED Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös. KEELATUD PIIRKONNAS VÄLJALÜLITAMINE Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja. KVALIFITSEERITUD TEENINDUS Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. LISASEADMED JA AKUD Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu. VEEKINDLUS Seade ei ole veekindel. Hoidke seade kuiv. Teave seadme kohta Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsideseade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt. Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid. Seade toetab mitut ühendusviisi. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud 6 OHUTUS

7 (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified ). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara. NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata. Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid. Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi. Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Teatud vormingus faile pole võimalik avada ega muuta. Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid. Seadme ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu. Võrguteenused Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid. Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt. Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide, näiteks veebibrauser, e-post ja multimeediumsõnumid, kasutamine eeldab mobiilsidevõrgu vastavat tuge. Aku eemaldamine Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. OHUTUS 7

8 Tugiteenused Abi Seade sisaldab kontekstitundlikke spikreid ehk abitekste. Kui mõni rakendus on avatud ja soovite selle kasutamiseks juhiseid, valige Valikud > Abi. Spikri ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi ning tehke valik avatud rakenduste loendist. Spikri avamiseks peamenüüst valige > Abi > Abi. Spikriteemade vaatamiseks valige rakendus ning seejärel soovitud spikritekst. Märksõnade loendi avamiseks valige Valikud > Otsi. Nokia tugiteenused ja kontaktteave Juhendite viimased väljaanded, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt või kohalikult Nokia veebisaidilt. Veebisaidilt leiate teavet ka Nokia toodete ja teenuste kohta. Kui soovite pöörduda klienditeenindusse, leiate kohalikud Nokia esindused aadressilt Hooldusteenuste tellimiseks leiate lähima Nokia hoolduskeskuse aadressilt Tarkvarauuendused Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP), Interneti-lairibaühendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga. Lisateavet leiate ja rakenduse Nokia Software Updater saate alla laadida aadressilt või kohalikult Nokia veebisaidilt. Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida. Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga. Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage enne uuenduste vastuvõtmist laadija. 8 Tugiteenused

9 Kui määrate rakenduse seadeks taskuhäälingusaadete automaatse vastvõtu, võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga. Pikemaajalise kasutamise käigus (nt videokõne või kiire ühendusega andmesideseansi jooksul) võib seade soojeneda. Enamik juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole. 1. Alustusjuhend (U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine Seadmes kasutatava aku tüüp on BL-5B. 1. Tagakaane eemaldamiseks pöörake telefoni tagakülg enda poole ja lükake kaant joonisel näidatud suunas (1 ja 2). Kui soovite seadme aku eemaldada, tõstke see seadmest välja (3). 2. SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks nihutage seda tahapoole (4) ja tõstke üles (5). Libistage (U)SIM-kaart SIMkaardi hoidikusse (6). Veenduge, et kaart on õigesti sisestatud ning et kaardi kullavärvi kontaktid jäävad allapoole ning kaardi kaldnurk ülespoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik ja nihutage seda ettepoole seni, kuni see oma kohale kinnitub (7). 3. Pange aku (8) ja tagakaas (9) oma kohale tagasi. Alustusjuhend 9

10 microsdhc-mälukaart Kasutage vaid selliseid ühilduvaid microsd- ja microsdhc-mälukaarte, mille Nokia on selles seadmes kasutuseks heaks kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade kaarti kasutab. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed. Hoidke mälukaardid lastele kättesaamatus kohas. Mälukaardi abil saab saadaoleva mälu mahtu suurendada. Mälukaardi saate paigaldada või välja võtta ka seadet välja lülitamata. Mälukaardi paigaldamine Võtke arvesse, et mälukaart võis olla seadmega kaasas ning võib juba olla seadmesse paigaldatud. 1. Avage pesa kaas (1). Pesa kaane avamise lihtsustamiseks võite eemaldada seadme tagakaane. 2. Asetage mälukaart pessa nii, et selle kullavärvi kontaktid jääksid allapoole (2). 3. Kaardi paikasaamiseks lükake seda ettevaatlikult. Sulgege kaas hoolikalt (3). Mälukaardi eemaldamine Avage pesa kaas. Kaardi vabastamiseks lükake seda ettevaatlikult. Kuvatakse teade Võta mälukaart välja ja vajuta OK. Tõmmake kaart välja ja valige OK. Sulgege pesa kaas. 10 Alustusjuhend

11 Aku laadimine 1. Ühendage laadija vooluvõrku. 2. Ühendage laadija pistik seadme laadijaliidesesse. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmega helistada. Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast ja akust. Seadme sisse- ja väljalülitamine Vajutage ja hoidke all toitenuppu. Kui seade küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ja valige OK. Kui seade küsib lukukoodi, sisestage lukukood ja valige OK. Tehases programmeeritud lukukood on Pääsukoodide kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Pääsukoodid lk 17. Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seadmiseks valige oma praegune asukohariik ja sisestage kohalik kellaaeg ning kuupäev. Vt ka teemat Kell lk 49. Tervitusrakendus Rakendus Tervitus käivitub seadme esmakordsel sisselülitamisel. Rakenduse Tervitus kaudu pääsete juurde järgmistele rakendustele. Hääl.viisard ühenduseseadete konfigureerimiseks. Vt teema Häälestusviisard lk 12. Vahetus muudes ühilduvates seadmetes asuvate andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks. Rakenduse Tervitus hiljem avamiseks valige > Abi > Tervitus. Alustusjuhend 11

12 Antennide asukohad Mobiilsideseadme antenn (1) Bluetoothi antenn (2) Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega. Konfiguratsiooniseaded Enne multimeediumsõnumite, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist peate seadme õigesti konfigureerima. Seade võib brauseri, multimeediumsõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigureerida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Vastasel juhul saate seadete konfigureerimiseks kasutada häälestusviisardit. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate seadmesse salvestada. Selliste funktsioonide kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või Nokia lähima ametliku edasimüüja poole. Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade 1 uus sõnum. Seadete salvestamiseks valige Näita > Valikud > Salvesta. Vajadusel sisestage teenusepakkujalt saadud PIN-kood. Häälestusviisard Häälestusviisard konfigureerib teenusepakkujalt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori- ja e-posti seaded. Selle funktsiooni abil saab konfigureerida ka muid seadeid. Nende teenuste kasutamiseks võib tarvilikuks osutuda oma teenusepakkuja poole pöördumine, et aktiveerida andmeside- või muud teenused. Valige > Seaded > Hääl.viisard. Andmete edastamine Andmete (nt kontaktid) edastamiseks eelmisest seadmest uude vaadake teemat Andmete edastus lk Alustusjuhend

13 2. Teie seade Seadme klahvid ja muud osad Kuular (1) Lisakaamera objektiiv (2) Minu klahv (3) Ekraan (4) Vasak- ja parempoolne valikuklahv (5) Menüüklahv (6) (edaspidi kujul valige ) Kustutusklahv (7) Helistamisklahv (8) Lõpetamisklahv (9) Navi -juhtnupp (edaspidi nimetatakse seda juhtnupuks) (10) Numbriklahvid (11) Toitenupp (12) Helitugevusnupud (13) Kaameranupp (14) Kaameravälk (15) Põhikaamera objektiiv (16) Tagasikerimisnupp (17) Esitamis-/peatamisnupp (18) Edasikerimisnupp (19) microsd-kaardi pesa (20) Laadijaliides (21) Mikrofon (22) Nokia 2,5 mm AV-liides (23) Micro USB liides (24) Teie seade 13

14 Ootere¾iim Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, on seade ootere¾iimis ja kasutamiseks valmis. Viimativalitud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi. Häälkäskluste kasutamiseks või häälvalimiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi. Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil. Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi 0. Ootere¾iimi vaate määramiseks valige > Seaded > Tel. seaded > Üldine > Kohandamine > Ootere¾iim > Ootere¾iimi teema. Valitud ootere¾iimi teemast sõltuvalt saate valida rakendused ja sündmused, mida ootere¾iimi otseteeloendisse lisada või juhtnuppudele rakendada. Rakenduste ja sündmuste määramiseks valige > Seaded > Tel. seaded > Üldine > Kohandamine > Ootere¾iim > Otseteed. Autonoomse re¾iimi profiil Autonoomse re¾iimi kiireks aktiveerimiseks vajutage toitenuppu ja valige Autonoomne. Autonoomsest profiilist lahkumiseks vajutage toitenuppu ning valige mõni muu profiil. Kui autonoomse re¾iimi profiil on aktiveeritud, lülitatakse kõik ühendused mobiilsidevõrguga välja. Ilma SIM-kaardita saab seadet kasutada muusikapleieri abil raadio või muusika kuulamiseks. Pidage meeles, et kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, tuleb seade välja lülitada. Autonoomses re¾iimis saab kasutada ka Bluetoothi, näiteks arvutiga ühenduse loomiseks. Tähised Ikoonid NB! Autonoomse re¾iimi profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonire¾iim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. või seade on ühenduses UMTS- või GSM-võrguga. UMTS-võrgus on aktiveeritud HSDPA (võrguteenus). seade on autonoomses re¾iimis ega ole mobiilsidevõrku ühendatud. mälukaart on seadmesse paigaldatud. 14 Teie seade

15 menüü Sõnumid kaustas Saabunud on sõnumeid. serveris asuvasse kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri. kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid. teil on vastamata kõnesid. seade Helina tüüp väärtuseks on määratud Hääletu ning seadete Sõnumi signaal ja E-kirja signaal väärtuseks on määratud Välja lülitatud. seadme klahvid on lukus. valjuhääldi on aktiveeritud. alarm on aktiivne. kõik kõned on muule numbrile ümber suunatud. seadmega on ühendatud peakomplekt. või või GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne, ühendus on ootel või ühendus on saadaval. või või pakettandmesideühendus on aktiivne võrgu EGPRS-i toetavas osas, ühendus on ootel või ühendus on saadaval. Teie seade ei pruugi andmeedastusel EGPRS-i kasutada. või või UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne, ühendus on ootel või ühendus on saadaval. või Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud; toimub andmete edastamine Bluetoothi abil. USB-ühendus on aktiivne. Ekraanil võidakse kuvada ka muid tähiseid. Pimenduspilt Pimenduspildi seadete määramiseks valige > Seaded > Tel. seaded > Üldine > Kohandamine > Ekraan > Pimenduspilt. Aja määramiseks, mille järel pimenduspilt käivitub, valige Pimenduspildi ooteaeg. Pimenduspildi kuvamise aja määramiseks Pimenduspildi kestus. Menüü Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele. Peamenüü avamiseks valige. Rakenduse või kausta avamiseks liikuge soovitud rakendusele või kaustale ja vajutage juhtnuppu. Teie seade 15

16 Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest. Rakendustes mõne üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage klahvi #. Mitme järjestikuse üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi # ning liikuge juhtnupu abil üles või alla. Menüü vaate muutmiseks valige Valikud > Muuda menüü vaadet ja soovitud vaatetüüp. Rakenduse või kausta sulgemiseks valige Tagasi ja Välja nii mitu korda, kui on tarvis ootere¾iimi naasmiseks, või valige Valikud > Välja. Avatud rakenduste kuvamiseks ja vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi. Liikuge soovitud rakenduse nimele ja valige see. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Helitugevuse reguleerimine Kuulari või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne või muusika kuulamise ajal vajutage helitugevusnuppe. Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige Valjuhääldi või Kõnetoru. Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli. Minu klahv Kui soovite, et Minu klahvi vajutamisel avaneks mõni rakendus, valige > Seaded > Tel. seaded > Üldine > Minu klahv > Minu klahv ja seejärel soovitud rakendus. Minu klahvi lühidal esmakordsel vajutamisel küsitakse teilt, millise rakenduse soovite käivitada. Minu klahvi vajutamine ja allhoidmine käivitab muusikaotsingurakenduse Say and Play. Rakenduse Say and Play kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Muusikaotsingurakendus Say and Play lk 27. Kui N-Gage -i mängurakendus on aktiveeritud, töötavad Minu klahv ja tagasikerimisnupp N-Gage i mängimisnuppudena. Klahvistiku lukustus (klahvilukk) Klahvide lukustamiseks ootere¾iimis vajutage vasakpoolset valikuklahvi ja 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui soovite, et seade lukustaks klahvid teatud aja möödumisel automaatselt, valige > Seaded > Tel. seaded > Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg > Määra ise ja määrake soovitud aeg. 16 Teie seade

17 Klahvistiku avamiseks valige Ava ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Pääsukoodid Et määrata, kuidas teie seade pääsukoode kasutab, valige > Seaded > Tel. seaded > Telefon ja SIM-kaart. Lukukood Lukukood (5-numbriline) lukustab teie seadme. Algne turvakood on Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima. Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. PIN-koodid PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 8-numbrilised) kaitsevad teie SIM-kaarti. (U)PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Seadme saab häälestada koodi küsima igal sisselülitamisel. SIM-kaardiga võib kaasas olla ka PIN2-kood, mida on tarvis mõnede funktsioonide kasutamiseks. Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Mooduli PIN-kood ja allkirjastamise PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul. PUK-koodid PUK-kood (Personal Unblocking Key) ja UPUK-kood (Universal Personal Unblocking Key) (8-numbrilised) on vajalikud blokeerunud PIN- ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi läheb tarvis blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Vajadusel pöörduge koodide saamiseks kohaliku teenusepakkuja poole. Piiranguparool Piiranguparool (4-numbriline) on vajalik kõnepiirangu funktsiooni kasutamiseks. Parooli saate teenusepakkujalt. Kui parool ei tööta, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Teie seade 17

18 Kauglukustus Seadme ja mälukaardi saab lukustada tekstsõnumi abil ka seadmes eemal viibides. Kauglukustuse lubamiseks ja kasutatava sõnumiteksti määramiseks valige > Seaded > Tel. seaded > Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Sisse lülitatud. Sisestage sõnumitekst (5 kuni 20 märki), kinnitage see ning sisestage lukukood. Seadme lukustamiseks saatke tekstsõnum oma mobiiltelefoninumbrile. Seadme uuesti avamiseks valige Ava ning sisestage lukukood. Rakendus Laadi alla! Laadi alla! (võrguteenus) on teie seadmest juurdepääsetav mobiilsisukauplus. Rakendust Laadi alla! saate kasutada sisu, teenuste ja rakendustega tutvumiseks ning nende eelvaatamiseks, ostmiseks, allalaadimiseks ja uuendamiseks. Üksused on rühmitatud eri teenusepakkujate pakutavatesse kataloogidesse ja kaustadesse. Saadaolev sisu sõltub teenusepakkujast. Valige > Rakendused > Laadi alla!. Rakendus Laadi alla! kasutab kõige ajakohasema sisu leidmiseks võrguteenuseid. Teavet rakenduse Laadi alla! lisavõimaluste kohta saate oma teenusepakkujalt või soovitud rakenduse või üksuse edasimüüjalt või tootjalt. Kaust Minu asjad Seadmesse saab alla laadida rakendusi. Rakenduse avamiseks valige > Rakendused > Minu asjad. NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja sellist tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified TM ). Ühilduva peakomplekti ühendamine Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki pingeallikat. Kui ühendate Nokia AV-liidesesse mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamist ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud, jälgige hoolikalt helitugevuse taset. 18 Teie seade

19 USB-andmesidekaabli ühendamine Ühendage USB-liidesesse ühilduv USB-andmekaabel. USB-ühenduse vaikere¾iimi määramiseks või aktiivse re¾iimi muutmiseks valige > Seaded > Ühenduvus > USB > USB-ühenduse re¾iim ja seejärel soovitud re¾iim. Kui soovite määrata vaikere¾iimi automaatset aktiveerimist, valige Küsi ühendumisel > Ei. 3. Kõnefunktsioonid Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppe. Helistamine 1. Sisestage ootere¾iimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne prefiksi sisestamiseks kaks korda klahvi * (sümbol + asendab riigist välja helistamise koodi), seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber. 2. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi. 3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Rakenduse Kontaktid kaudu helistamiseks valige > Kontaktid. Leidke soovitud nimi või sisestage nime esitähed ja liikuge soovitud nimele. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Viimati valitud numbril helistamiseks ootere¾iimis vajutage helistamisklahvi. Kiirvalimine Kiirvalimine on kiire moodus telefoninumbrite valimiseks ootere¾iimis. Selleks tuleb kiirvalikuklahvidele 2 kuni 9 (klahv 1 on reserveeritud kõneposti jaoks) määrata telefoninumbrid ning määrata funktsiooni Kiirvalimine väärtuseks Sisse lülitatud. Kõnefunktsioonid 19

20 Telefoninumbri määramiseks kiirvalikuklahvile valige > Seaded > Kiirvalim.. Liikuge klahvi ikoonile ja valige Valikud > Määra. Numbri muutmiseks valige Valikud > Muuda. Kiirvalimise aktiveerimiseks valige > Seaded > Tel. seaded > Telefon > Kõne > Kiirvalimine > Sisse lülitatud. Kiirvalikunumbril helistamiseks vajutage ja hoidke kiirvalikuklahvi all nii kaua, kuni helistamine algab. Kõnepost Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks ootere¾iimis vajutage ja hoidke all klahvi 1. Teil võivad olla eri kõnepostid häälkõnede, videokõnede ja eri kõneliinide jaoks. Kõnepostinumbri määramiseks, kui seda pole veel tehtud, valige > Seaded > Kõnepostk.. Liikuge käsule Häälkõne postkast (või Videokõne postkast) ja sisestage vastav kõnepostinumber. Kõnepostinumbri muutmiseks valige Valikud > Muuda numbrit. Kõneposti numbri saate teenusepakkujalt. Häälvalimine Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile rakenduse Kontaktid kirjetele. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul. Häälvalimisega helistamine Tunnussõnad on müratundlikud. Kasutage häälvalimise funktsiooni vaikses keskkonnas. Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras olla raskendatud, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele. 1. Ootere¾iimis vajutage ja hoidke all paremat valikuklahvi. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu. 2. Kui kuvatakse teade Räägi nüüd, lausuge selgelt häälkäsklus. Seade esitab kõige sarnasema vaste häälkäskluse. 1,5 sekundi pärast valib seade vastava numbri. Kui tulemus polnud õige, valige enne helistamist mõni muu kirje. Konverentskõne Seadme abil saab pidada konverentskõnet (võrguteenus), milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise). 20 Kõnefunktsioonid

21 1. Helistage esimesele osalejale. 2. Teisele osalejale helistamiseks valige Valikud > Uus kõne. 3. Konverentskõne käivitamiseks uuele kõnele vastamisel valige Valikud > Konverents. Veel mõne osaleja lisamiseks konverentskõnesse korrake 2. juhist ja valige Valikud > Konverents > Lisa konverentsi. 4. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige Vaigista. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või valige Valikud > Keeldu. Kui olete kõned valiku Suunamine > Kui number on kinni abil ümber suunanud, siis kõnest keeldumine suunab kõne ümber. Kui soovite helistajale kõne vastamise asemel tekstsõnumi saata, valige Valikud > Saada sõnum. Tekstsõnumiga vastamise aktiveerimiseks ja sõnumi muutmiseks valige > Seaded > Tel. seaded > Telefon > Kõne > Keeldu kõnest sõnumiga ja Sõnumi tekst. Koputus Ootel kõne vastuvõtmiseks käimasoleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige Vaheta. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Koputusfunktsiooni (võrguteenus) aktiveerimiseks valige > Seaded > Tel. seaded > Telefon > Kõne > Koputus > Aktiveeri. Videokõned Videokõne Videokõne jaoks peab seadmes olema USIM-kaart ning seade peab asuma UMTS-võrgu levialas. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma teenusepakkujalt. Videokõnesid saab pidada ainult kahe osapoole vahel ning vaid siis, kui teil pole muid hääl-, video- või andmesidekõnesid pooleli. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiiltelefoni või ISDN-kliendiga. olete teinud foto, mis saadetakse videopildi asemel. olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise. Kõnefunktsioonid 21

22 1. Sisestage ootere¾iimis telefoninumber ja valige Videokõne. Teise võimalusena võite valida rakenduse > Kontaktid, liikuda soovitud kontakti nimele ja valida käsud Valikud > Helista > Videokõne. 2. Video kuvamise ja ainult heli kuulamise vahel valimiseks videokõne ajal valige tööriistaribalt Luba video saatmine või Keela video saatmine. Kui olete videokõne ajal video saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele siiski videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. 3. Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Videokõnele vastamine Videokõne saabumisel kuvatakse tähis. Videokõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse küsimus Võimaldad videopildi saatmise helistajale?. Kui valite Jah, siis kuvatakse helistajale teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti. Vastasel juhul pole video saatmine aktiveeritud. Kui olete videokõne ajal video saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele siiski videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõneseaded Kõne Valige esmalt > Seaded > Tel. seaded > Telefon > Kõne ja siis mõni järgmistest valikutest. Saada minu number (võrguteenus) võimaldab kuvada teie telefoninumbri inimesele, kellele te helistate, või selle tema eest peita. Koputus (võrguteenus) vt teema Koputus lk 21. Keeldu kõnest sõnumiga ja Sõnumi tekst vt teema Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine lk 21. Vastuvõtul kuva video võimaldab määrata, kas lubate videokõne vastuvõtmisel enda videopildi saatmise. Videokõne pilt võimaldab valida foto, mis videokõnest keeldumisel kuvatakse. Aut.kordusvalimine võimaldab häälestada seadme helistama veel maksimaalselt kümme korda numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust luua. 22 Kõnefunktsioonid

23 Näita kõne kestust ja Kõnejärgne info võimaldavad häälestada seadme kõne ajal kõne kestust ja muul ajal viimase kõne kestust näitama. Kiirvalimine vt teema Kiirvalimine lk 19. Vasta suvaklahviga võimaldab sissetulevale kõnele vastata mis tahes klahvi (v.a vasak- ja parempoolne valikuklahv, helitugevusnupud, toitenupp ja lõpetamiseklahv) lühikese vajutamisega. Kasutatav liin (võrguteenus) võimaldab valida kõneliinid kõnede tegemiseks ja lühisõnumite saatmiseks. See seade kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart toetab kahte kõneliini. Liini vahetus (võrguteenus) võimaldab lubada ja keelata liini valimise. Kõnede ümbersuunamine 1. Valige > Seaded > Tel. seaded > Telefon > Suunamine (võrguteenus). 2. Valige, millised kõned soovite ümber suunata, nt Häälkõned. 3. Valige soovitud valik. Näiteks selleks, et suunata häälkõned ümber siis, kui teie number on hõivatud või kui sissetulevast kõnest keeldute, valige Kui number on kinni. 4. Valige Valikud > Aktiveeri ja seejärel telefoninumber, millele soovite kõned ümber suunata. Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla. Kõnepiirang 1. Tehtavate ja vastuvõetavate kõnede piiramiseks valige > Seaded > Tel. seaded > Telefon > Kõnepiirang (võrguteenus). 2. Liikuge soovitud piiranguvalikule ja valige Valikud > Aktiveeri. Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujalt saadud piiranguparool. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla. Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatel hädaabinumbritel. Võrk Valige esmalt > Seaded > Tel. seaded > Telefon > Võrk ja siis mõni järgmistest valikutest. Võrgure¾iim võimaldab valida kasutatava võrgu (see kuvatakse vaid juhul, kui teenusepakkuja seda toetab). Kui valite valiku Kahere¾iimiline, kasutab seade GSM- või UMTS-võrku automaatselt. Kõnefunktsioonid 23

24 Operaatori valimine kui soovite seadme häälestada saadaolevaid võrke otsima ja nende hulgast automaatselt valima, valige Automaatne. Soovitud võrgu valimiseks võrkude loendist käsitsi valige Käsitsi. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping. Kärjetunnus (võrguteenus) võimaldab seadme häälestada teid teavitama, kui seda kasutatakse MCN-tehnoloogial (MCN Micro Cellular Network) põhinevas mobiilsidevõrgus, ning aktiveerida kärjeteabe vastuvõtmise. Video ühisvaatamine Video ühisvaatamise funktsiooni abil saate häälkõne ajal oma mobiilsideseadmest video otsepildi või videoklipi muusse ühilduvasse mobiilsideseadmesse saata. Video ühisvaatamise nõuded Video ühisvaatamiseks on vaja 3G UMTS-ühendust (UMTS universal mobile telecommunications system). Võrgu olemasolu ja rakenduse kasutamisega kaasnevate tasude kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks tuleb teha järgmist. Veenduge, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks. Veenduge, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on UMTS-võrgus registreeritud. Veenduge, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui ühisvaatamise ajal UMTS-võrgu levialast välja liigute, siis ühisvaatamisseanss katkeb, kuid häälkõne jätkub. Video ühisvaatamise seaded Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatamisprotokoll). Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks tuleb teenusepakkujalt küsida ka seadmes kasutatavat konfigureeritud SIP-profiili. Valige esmalt > Seaded > Tel. seaded > Ühendus > Videojaotus ja siis mõni järgmistest valikutest. Videojaotus võimaldab valida, kas video ühisvaatamine on lubatud. SIP-profiil võimaldab valida SIP-profiili. Video salvestamine võimaldab valida, kas video otsepilt salvestatakse automaatselt. 24 Kõnefunktsioonid

25 Eelistatud salvestusmälu võimaldab valida, kas videod salvestatakse seadme mällu või mälukaardile. Osavõtusignaal võimaldab määrata märguandeks heli, kui video ühisvaatamine on kõne ajal saadaval. Kui teate adressaadi SIP-aadressi, saate selle salvestada rakendusse Kontaktid. Valige > Kontaktid, siis kontakt ning seejärel Valikud > Muuda > Valikud > Lisa täpsustus > SIP või Video jagamine. Sisestage SIP-aadress Domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi. Video otsepildi või videoklipi ühisvaatamine 1. Seadme kaameraga salvestatava video otsepildi ühisvaatamiseks valige häälkõne ajal Valikud > Videojaotus > Reaalaja video. Salvestatud videoklipi ühisvaatamiseks valige Videoklipp ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite. 2. Seade saadab kutse rakendusse Kontaktid salvestatud SIP-aadressile. Valige kutse saatmiseks vajadusel adressaadi SIP-aadress või sisestage see ja valige OK. 3. Ühisvaatamine algab automaatselt, kui teine osapool võtab kutse vastu ja valjuhääldi on aktiivne. Video ühisvaatamise juhtimiseks saate kasutada tööriistariba nuppe. 4. Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige Stopp. Häälkõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kutse vastuvõtmine Kutse saamisel teie seade heliseb. Kutse sisaldab saatja nime ja SIP-aadressi. Ühisvaatamisseansi alustamiseks valige Jah. Kutsest keeldumiseks ja häälkõnesse naasmiseks valige Ei. Logi Seadme registreeritud vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede, tekstsõnumite, pakettandmesideühenduste ning faksi- ja andmesidekõnede vaatamiseks valige > Logi. Ootere¾iimis saab helistamisklahvi kasutada otseteena logis Viim. kõned (võrguteenus) asuva üksuse Valitud numbrid juurde. Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne. Märkus. Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme kasutusaja loenduri. Kõnefunktsioonid 25

26 4. Muusika Muusikapleier Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli. Valige > Pleier. Muusikapleierile pääseb juurde ka esitamisnupu kaudu. Muusikat ja taskuhäälingusaateid saab kuulata ka siis, kui aktiveeritud on profiil Autonoomne. Vt teema Autonoomse re¾iimi profiil lk 14. Lisateavet autoriõiguste kaitse kohta on teemas Litsentsid lk 60. Muusikanupud Muusikanuppude (tagasikerimis-, esitamis- ja edasikerimisnupp) abil saate juhtida muusikapleierit, raadiot ja RealPlayerit. Kui N-Gage i mängurakendus on aktiveeritud, töötavad Minu klahv ja tagasikerimisnupp mängimisnuppudena. Lisateabe saamiseks mängude kohta vt Mängud lk 32. Muusika ja taskuhäälingusaate kuulamine 1. Muusikamenüü avamiseks valige > Pleier. 2. Valige kategooria, nagu Kõik laulud või Saated > Kõik saatelõigud, ning seejärel soovitud pala või saatelõik. 3. Valitud faili esitamiseks vajutage esitamisnuppu. Loo peatamiseks vajutage esitamisnuppu; esituse jätkamiseks vajutage uuesti esitamisnuppu. 4. Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu alla. Edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all edasikerimis- või tagasikerimisnuppu. Edasihüppamiseks vajutage edasikerimisnuppu. Tagasihüppamiseks vajutage tagasikerimisnuppu. Loo või taskuhäälingusaate algusse naasmiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo või saate esituse algust tagasikerimisnuppu. Edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all edasikerimis- või tagasikerimisnuppu. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe. 26 Muusika

27 Ootere¾iimi naasmiseks, nii et muusikapleier jääks taustal tööle, vajutage lühidalt lõpetamisklahvi. Olenevalt ootere¾iimi teemast kuvatakse esitatav muusikapala. Muusikapleierisse naasmiseks valige esitatav muusikapala. Muusikaotsingurakendus Say and Play Rakenduse Say and Play abil saate soovitud muusika esitamise käivitada näiteks esitaja nime lausudes. Rakenduse Say and Play esmakordsel kasutamisel ning pärast seda, kui olete seadmesse uut muusikat laadinud, valige häälkäskluste uuendamiseks Valikud > Värskenda muusikakogu. Rakenduse Say and Play käivitamiseks vajutage ja hoidke all Minu klahvi. Minu klahvi kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Minu klahv lk 16. Pärast helisignaali kõlamist lausuge artisti nimi; artisti nimi ja loo pealkiri; albumi pealkiri või esitusloendi nimi. Hoidke seadet suust ligikaudu 20 cm (8 tolli) kaugusel ning rääkige tavalise häälega. Ärge katke knni seadme paremas allnurgas paiknevat mikrofoni. Rakenduse Say and Play käivitamiseks võite valida ka käsud > Rakendused > Muus.otsing. Pidage meeles, et häälkäsklused põhinevad teie seadmes sisalduvate lugude metaandmetel (artisti nimi ja loo pealkiri). Rakendus Say and Play toetab korraga kaht keelt: inglise keelt ja telefoni vaikekeeleks valitud keelt. Lugude metaandmed peavad olema kas inglise või vaikekeeleks valitud keeles. Muusikamenüü Valige > Pleier. Muusikamenüüs kuvatakse saadaolev muusika. Kõigi või sorditud muusikapalade või esitusloendite kuvamiseks valige muusikamenüüst soovitud loend. Esitusloendid Valige > Pleier > Esitusloendid. Esitusloendi üksikasjade kuvamiseks valige Valikud > Esitusloendi info. Esitusloendi loomine 1. Valige Valikud > Loo esitusloend. 2. Sisestage esitusloendi nimi ja valige OK. 3. Palade lisamiseks valige Jah. Palade hiljem lisamiseks valige Ei. Muusika 27

28 4. Valige need esitajad, kelle palad soovite esitusloendisse kaasata. Muusikapala lisamiseks vajutage juhtnuppu. 5. Kui olete oma valikud teinud, valige Valmis. Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile. Täiendavate palade hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige Valikud > Lisa laule. Taskuhääling Kõigi seadmes saadaolevate saatelõikude kuvamiseks valige > Pleier > Saated > Kõik saatelõigud. Taskuhäälingusaadetel on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt esitatud, jätkatakse järgmisel korral selle esitamist sealt, kus esitus pooleli jäi. Vastasel juhul esitatakse see algusest. Nokia muusikapood Nokia muusikapoes (võrguteenus) saate muusikat seadmesse allalaadimiseks otsida, sirvida ja osta. Muusika ostmiseks peate end esmalt teenuse kasutajaks registreerima. Et kontrollida, kas Nokia muusikapood on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti Nokia muusikapoe külastamiseks peab teie seadmes olema sobiv Internetipöörduspunkt. Nokia muusikapoe avamiseks valige > Pleier > Valikud > Ava Muusikapood. Muusika edastus Muusikat saab osta ja seda oma seadmesse edastada veebipoodidest. Kogu värskendamiseks pärast seda, kui olete värskendanud seadme muusikavaliku, valige > Pleier > Muusika > Valikud > Värskenda muusikakogu. Muusika edastamine arvutist Muusika edastamiseks arvutist kasutage Nokia muusikarakendust. Lisateavet leiate Nokia muusikarakenduse kasutusjuhendist. Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusviisiks Meediaedastus. WMDRM-kaitsega muusikafaile saab edastada ainult meediumiedastusfunktsiooni abil. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart. 28 Muusika

29 Nokia Podcasting Nokia Podcastingu (võrguteenus) kaudu saate otsida, tellida ja laadida alla taskuhäälingusaateid ning neid oma seadme abil esitada, hallata ja ühiskasutusse anda. Seaded Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli. Nokia Podcastingu kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühenduse- ja allalaadimisseaded. Teabe saamiseks ühenduseseadete ja andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga. Rakenduse häälestamine taskuhäälingusaadete automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Valige esmalt > Rakendused > Taskuhääl. > Valikud > Seaded ja siis mõni järgmistest valikutest. Ühendus > Vaikepöörduspunkt Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti valimiseks. Taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse määramiseks valige Otsinguteenuse URL. Allalaadimine allalaadimisseadete muutmiseks. Saate valida, kas taskuhäälingusaated salvestatakse seadmesse või mälukaardile; määrata, kui tihti saateid uuendatakse, ning järgmise automaatse uuenduse kellaaja ja kuupäeva; määrata taskuhäälingusaadete kasutatav mäluruumi ning selle, mida tehakse selle piirangu ületamisel. Kui määrate rakenduse seadeks taskuhäälingusaadete automaatse vastvõtu, võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga. Otsing Taskuhäälingusaadete otsinguteenuse otsingumootori määramiseks valige > Rakendused > Taskuhääl. > Valikud > Seaded > Ühendus > Otsinguteenuse URL. Taskuhäälingusaadete otsimiseks valige > Rakendused > Taskuhääl. > Otsi ja sisestage mõni märksõna või pealkiri. Kanali tellimiseks ja oma kanalite hulka lisamiseks valige Valikud > Telli. Mitme kanali korraga lisamiseks võite need märkida. Muusika 29

30 Kataloogid Veebikataloogide kaudu saate tellimiseks leida uusi saatelõike. Saatelõik on taskuhäälingusaate teatavat tüüpi meediumifail. Valige > Rakendused > Taskuhääl. > Kaustad. Soovitud kataloogikausta uuendamiseks valige see (võrguteenus). Kui kaustaikooni värv muutub, valige see avamiseks ning valige taskuhäälingusaadete loendi kuvamiseks kaustateema. Soovitud saate tellimiseks valige selle pealkiri. Pärast mõne taskuhäälingusaatelõigu tellimist saate menüüs Taskuhäälingusaated lõike hallata, alla laadida ja esitada. Uue kataloogi või kausta lisamiseks valige Valikud > Uus > Veebikataloog või Kaust. Valige OPML-vormingus (OPML Outline Processor Markup Language) faili nimi, veebiaadress ja seejärel Valmis. Seadmes talletatava OPML-faili importimiseks valige Valikud > Impordi OPML-fail. Valige soovitud faili asukoht ja importige fail. Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud OPML-faili sisaldava sõnumi vastuvõtmisel avage fail ning salvestage see kataloogide kausta Saabunud. Avage kaust ja tellige soovitud lingid, et lisada linkidele vastavad saated. Allalaadimine Tellitud taskuhäälingusaadete kuvamiseks valige > Rakendused > Taskuhääl. > Taskuhäälingud. Saatelõikude pealkirjade kuvamiseks valige saate pealkiri. Allalaadimise alustamiseks valige soovitud saatelõigu pealkiri. Valitud või märgitud saatelõikude allalaadimiseks või allalaadimise jätkamiseks valige Valikud > Laadi alla või Jätka allalaadimist. Korraga saate alla laadida ka mitu lõiku. Taskuhäälingusaatest mingi osa kuulamiseks allalaadimise ajal või pärast osalist allalaadimist valige Taskuhäälingud > Valikud > Esita näide. Täielikult allalaaditud saatelõigu esitamiseks valige > Rakendused > Saated. Täielikult allalaaditud taskuhäälingusaated salvestatakse muusikakogu värskendamisel kausta Taskuhäälingud. Taskuhäälingusaadete kuulamine ja haldamine Taskuhäälingusaatelõikude kuvamiseks avage saade. Iga saatelõigu all on kuvatud failiteave. 30 Muusika

Nokia 8800 Arte kasutusjuhend väljaanne, ET

Nokia 8800 Arte kasutusjuhend väljaanne, ET Nokia 8800 Arte kasutusjuhend 9205315 2. väljaanne, ET 0434 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-233 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-356 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend väljaanne

Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend väljaanne Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend 9209687 1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-436 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevate

VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevate VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse

Rohkem

Nokia 3600 slide kasutusjuhend väljaanne

Nokia 3600 slide kasutusjuhend väljaanne Nokia 3600 slide kasutusjuhend 9209181 1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-352 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend väljaanne ET

Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend väljaanne ET Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend 9204012 1. väljaanne ET 0434 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-242 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Nokia 6085 kasutusjuhend väljaanne

Nokia 6085 kasutusjuhend väljaanne Nokia 6085 kasutusjuhend 9252161 1. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-198 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne

Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne 2 Sisukord Sisukord Ohutus 4 Alustusjuhend 6 Seadme klahvid ja muud osad 6 SIM-kaardi ja aku paigaldamine 8 Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine 9 Aku laadimine

Rohkem

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne Nokia E70 kasutusjuhend 9242117 3. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-10 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne

Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-313 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

Nokia N85

Nokia N85 Nokia N85 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud. VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-333 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Nokia E50 kasutusjuhend väljaanne

Nokia E50 kasutusjuhend väljaanne Nokia E50 kasutusjuhend 9248801 1. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-170 / RM-171 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Nokia 3220 User Guide in Estonian

Nokia 3220 User Guide in Estonian Nokia 3220 kasutusjuhend 9231110 3. väljaanne VASTAVUSKINNITUS NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RH-37 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Koopia

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Nokia 6230i kasutusjuhend väljaanne

Nokia 6230i kasutusjuhend väljaanne Nokia 6230i kasutusjuhend 9236598 3. väljaanne KINNITUS NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-72 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne

Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-625 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

Nokia 6630

Nokia 6630 VASTAVUSKINNITUS. NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-1 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/ 5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend väljaanne

Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend väljaanne Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend 9230570 4. väljaanne KINNITUS "Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RA-2 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Nokia 2310 kasutusjuhend väljaanne

Nokia 2310 kasutusjuhend väljaanne Nokia 2310 kasutusjuhend 9248593 2. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-189 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne 2 Sisukord Sisukord Ohutus 5 Alustusjuhend 6 Seadme klahvid ja muud osad 6 Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine 10 Klahvide ja ekraani

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

GT-I8260 Kasutusjuhend

GT-I8260 Kasutusjuhend GT-I8260 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Nokia 101 kasutusjuhend 1.1. väljaanneet

Nokia 101 kasutusjuhend 1.1. väljaanneet Nokia 0 kasutusjuhend.. väljaanneet Seadme klahvid ja muud osad 8 3 7 4 6 5 kuular Ekraan 3 Lõpetamis-/toiteklahv 4 Klahvistik 5 mikrofon 6 Juhtnupp 7 Helistamisklahv 8 kuklahvid 3 9 0 9 laadija ühenduspesa

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Palun lugege enne jätkamist Ohutusnõuded Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada. Kuigi tegu on vastupidava mobiiltelefoniga,

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Nokia 1616/1800 kasutusjuhend 4.0. väljaanneet

Nokia 1616/1800 kasutusjuhend 4.0. väljaanneet Nokia 66/800 kasutusjuhend 4.0. väljaanneet 8 Seadme klahvid ja muud osad 7 Välju 3 6 4 5 Kuular Ekraan 3 Lõpetamis-/toiteklahv 4 Klahvistik 5 Navi -nupp (juhtnupp) 6 Helistamisklahv 7 kuklahvid 8 Mikrofon

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Üldteave Alustamine 7 Pakendi sisu 8 Seadme osad 10 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine 15 Mälukaardi kasutamine 17 Seadme

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1)

Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1) Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Unified Communications Self Care'i seaded 2 Telefonid 4 Lisaseaded 12 Revised:

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Firmware 5.14 Sisukord ETTEVAATUSABINÕUD...4 ILME...9 TEHNILISED ANDMED...10 ALUSTAMINE...11 Aku laadimine 11 Seadme haldamine 13 Ülevaade peamenüüst 14 Juhtviiped 16 Töötamine ekraaniklaviatuuriga

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem