Microsoft Word - Document in Unnamed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Document in Unnamed"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta: - Õigesti kasutatuna on need ühed kõige usaldusväärsemad, pöörduva toimega rasestumisvastased vahendid. - Kombineeritud hormonaalsed rasestumisvastased vahendid suurendavad vähesel määral verehüübe tekkeriski veenides ja arterites, eriti esimesel kasutusaastal või uuesti kasutama hakkamisel pärast 4-nädalast või pikemat vaheaega. - Pöörake sellele tähelepanu ja konsulteerige oma arstiga, kui arvate, et teil võivad olla verehüübe sümptomid (vt lõik 2 Verehüübed ). Enne NuvaRing i kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on NuvaRing ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne NuvaRing i kasutamist 2.1 Millal te ei tohi NuvaRing i kasutada 2.2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud Verehüübed Vähk 2.3 Lapsed ja noorukid 2.4 Muud ravimid ja NuvaRing Laboratoorsed uuringud 2.5 Rasedus ja imetamine 2.6 Autojuhtimine ja masinatega töötamine 3. Kuidas NuvaRing i kasutada 3.1 Kuidas NuvaRing i paigaldada ja eemaldada 3.2 Kolm nädalat paigaldatuna ja üks nädal ilma 3.3 Millal alustada esimese rõnga kasutamist 3.4 Mida teha, kui NuvaRing on juhuslikult tupest väljunud Rõngas on olnud ajutiselt tupest väljas Rõngas läheb katki Olete paigaldanud rohkem kui ühe rõnga Unustasite paigaldada uue rõnga pärast rõngavaba perioodi Unustasite rõnga eemaldada Teil jääb menstruatsioon ära Teil esineb ootamatu veritsus Tahate muuta menstruatsiooni alguspäeva Tahate menstruatsiooni edasi lükata 3.5 Kui te tahate lõpetada NuvaRing i kasutamise 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas NuvaRing i säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida NuvaRing sisaldab Kuidas NuvaRing välja näeb ja pakendi sisu Müügiloa hoidja ja tootja

2 1. Mis ravim on NuvaRing ja milleks seda kasutatakse NuvaRing on rasestumisvastane, tupesiseseks kasutamiseks mõeldud rõngas. Iga rõngas sisaldab väikest kogust kahte naissuguhormooni, etonogestreeli ja etünüülöstradiooli. Rõngas vabastab neid hormoone aeglaselt vereringesse. Vabanevate hormoonide väikese koguse tõttu loetakse NuvaRing i väikese hormoonisisaldusega hormonaalseks rasestumisvastaseks vahendiks. Kuna NuvaRing vabastab kahte erinevat tüüpi hormooni, on see nn kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend. NuvaRing toimib samamoodi nagu kombineeritud rasestumisvastased pillid, kuid selle asemel, et võtta iga päev üks pill, kasutatakse ühte rõngast 3 järjestikust nädalat. NuvaRing vabastab kahte erinevat naissuguhormooni, mis väldivad munaraku vabanemist munasarjast. Kui munarakk ei vabane, ei saa te rasestuda. 2. Mida on vaja teada enne NuvaRing i kasutamist Üldised märkused Enne NuvaRing i kasutama hakkamist lugege lõigust 2 teavet verehüüvete kohta. Eriti oluline on lugeda verehüüvete sümptomite kohta, vt lõik 2 Verehüübed. Infolehel on kirjeldatud mitmeid olukordi, millal NuvaRing i kasutamine tuleb lõpetada või millal tema usaldusväärsus võib väheneda. Sellistel puhkudel tuleb vältida seksuaalvahekordi või te peate kasutama täiendavalt mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid, nt meeste kondoomi või mingit muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage kalendri- või temperatuurimeetodeid. Need meetodid võivad osutuda ebausaldusväärseteks, kuna NuvaRing muudab tsüklilisi kehatemperatuuri kõikumisi ja emakakaela lima viskoossust. Sarnaselt teistele hormonaalsetele rasestumisvastastele vahenditele ei kaitse ka NuvaRing HIV viiruse (AIDSi) või teiste sugulisel teel levivate nakkuste eest. 2.1 Millal te ei tohi NuvaRing i kasutada Te ei tohi NuvaRing i kasutada, kui teil esineb mis tahes allpool nimetatud seisund. Kui teil on mõni neist seisunditest, peate sellest rääkima oma arstile. Teie arst arutab koos teiega, milline teine rasestumisvastane meetod sobiks teile paremini. - Kui teil on (või on kunagi olnud) verehüüve jalgade veresoontes (süvaveenitromboos), kopsudes (kopsuembol) või teistes elundites. - Kui te teate, et teil on vere hüübimist mõjutav häire, nt C-valgu või S-valgu vaegus, antitrombiin-iii vaegus, V faktori Leideni mutatsioon või fosfolipiidivastased antikehad. - Kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik Verehüübed"). - Kui teil on kunagi olnud südameinfarkt või insult. - Kui teil on (või on kunagi olnud) stenokardia (seisund, mis põhjustab tugevat valu rindkeres ja võib olla südameinfarkti esimene tunnus) või mööduv isheemiline atakk (mööduvad insuldi sümptomid). - Kui teil on mõni järgmistest haigustest, mis võib suurendada verehüübe tekkeriski arterites: - raske suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega; - väga kõrge vererõhk; - väga suur rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres; - seisund, mida nimetatakse hüperhomotsüsteineemiaks. - Kui teil on (või on kunagi olnud) teatud tüüpi migreen, mida nimetatakse auraga migreeniks. - Kui teil on (või on olnud) kõhunäärme põletik (pankreatiit), millega kaasneb (kaasnes) kõrge rasvade tase veres. - Kui teil on (või on olnud) raske maksahaigus ja maks ei tööta veel normaalselt.

3 - Kui teil on (või on olnud) maksa hea- või pahaloomulisi kasvajaid. - Kui teil on (või on olnud) või teil võib olla rinnanäärme- või suguelundite vähk. - Kui teil on mis tahes ebaselge põhjusega tupekaudne veritsus. - Kui olete etünüülöstradiooli või etonogestreeli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui mõni nendest sümptomitest ilmneb esmakordselt NuvaRing i kasutamisel, eemaldage kohe rõngas ja võtke ühendust oma arstiga. Vahepeal kasutage mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid. Ärge kasutage NuvaRing i, kui teil on C-viirushepatiit ja te kasutate ravimpreparaate, mis sisaldavad ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri (vt ka lõik 2.4 Muud ravimid ja NuvaRing ). 2.2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud Millal peate pöörduma oma arsti poole? Pöörduge viivitamatult arsti poole - kui te märkate võimalikke verehüübe sümptomeid, mis võib tähendada, et teil on verehüüve jalas (st süvaveenitromboos), verehüüve kopsus (st kopsuemboolia), südameinfarkt või insult (vt allolevat lõiku Verehüübed ). Nende tõsiste kõrvaltoimete sümptomite kirjelduse leiate lõigust Kuidas tunda ära verehüübe tunnuseid. Teatage oma arstile, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest. Samuti teavitage oma arsti, kui mõni neist seisunditest tekib või muutub ägedamaks NuvaRing i kasutamise ajal. - Kui mõnel teie lähisugulasel esineb või on kunagi esinenud rinnanäärmevähki. - Kui te põete langetõbe (vt lõik 2.4 Muud ravimid ja NuvaRing ). - Kui te põete maksahaigust (näiteks kollatõbi) või sapipõie haigust (näiteks sapikivid). - Kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus). - Kui teil on süsteemne erütematoosluupus (haigus, mis kahjustab teie organismi loomulikku kaitsevõimet). - Kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab neerupuudulikkust). - Kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus). - Kui teie vere rasvasisaldus on suurenenud (hüpertriglütserideemia) või kui seda on esinenud teie perekonnas. Hüpertriglütserideemiat seostatakse pankreatiidi (kõhunäärme põletik) suurema tekkeriskiga. - Kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik 2 Verehüübed ). - Kui te olete äsja sünnitanud, on teil suurem oht verehüüvete tekkimiseks. Te peate küsima oma arstilt, kui ruttu pärast sünnitust võite te hakata NuvaRing i kasutama. - Kui teil on nahaaluste veenide põletik (pindmine tromboflebiit). - Kui teil on veenilaiendid. - Kui teil on esinenud nähte, mis ilmusid esimest korda või süvenesid raseduse ajal või eelmistel kordadel kui kasutasite suguhormoone (sh kuulmislangus; porfüüria [verehaigus]; rasedusherpes [rasedusaegne villiline nahalööve]; Sydenhami tantstõbi [närvisüsteemi haigus, millega kaasnevad järsud kehatõmblused]; pärilik angioödeem [te peate kohe ühendust võtma oma arstiga, kui teil ilmnevad angioödeemile iseloomulikud tunnused nagu näo, keele ja/või kõri paistetus, neelamisraskused või lööve koos raskendatud hingamisega]). - Kui teil esineb (või on kunagi esinenud) kloasme (kollakas-pruunikad pigmendilaigud nahal, niinimetatud rasedusaegsed pigmendilaigud, eriti näol). Kui see on nii, siis vältige liigset päikese käes või ultraviolettkiirguses viibimist. - Kui teil esineb meditsiinilisi seisundeid, mis muudavad raskeks NuvaRing i kasutamise (sh kõhukinnisus, emakakaela väljalangemine või valu seksuaalvahekorra ajal). - Kui teil esineb urineerimistungi tugevnemine, urineerimine on sagenenud, põletav ja/või valulik ja te ei leia rõngast tupest. Need sümptomid võivad tähendada, et olete NuvaRing i kogemata

4 lükanud kusepõide. VEREHÜÜBED Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite nagu NuvaRing i kasutamine suurendab verehüüvete tekkimise riski, võrreldes nendega, kes neid ei kasuta. Harvadel juhtudel võib verehüüve veresooned ummistada ja põhjustada tõsiseid probleeme. Verehüübed võivad tekkida: - veenides (nimetatakse venoosseks tromboosiks, venoosseks trombembooliaks või VTE-ks); - arterites (nimetatakse arteriaalseks tromboosiks, arteriaalseks trombembooliaks või ATE-ks). Verehüüvetest paranemine ei ole alati täielik. Harvadel juhtudel võivad verehüübed tekitada tõsiseid pikaajalisi tüsistusi või, väga harva, võivad need lõppeda surmaga. Oluline on meeles pidada, et üldiselt on risk kahjuliku verehüübe tekkimiseks NuvaRing i kasutamisel väike. KUIDAS TUNDA ÄRA VEREHÜÜBE TUNNUSEID Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui te märkate mis tahes järgmist nähtu või sümptomit. Kas teil esineb neid nähte? - Ühe jala paistetus või paistetus piki jala või jalalaba veeni, eriti juhul, kui sellega kaasneb: - valu või hellus jalas, mida võib olla tunda ainult seistes või kõndides; - haige jala kõrgem temperatuur; - jalanaha värvimuutus, nt kahvatus, punetus või sinakaks värvumine. - Teadmata põhjusega, äkki tekkinud õhupuudus või kiire hingamine. - Teadmata põhjusega, äkki tekkinud köha, millega võib kaasneda veriköha. - Terav valu rindkeres, mis võib tugevneda sügaval hingamisel. - Tugev peapööritus või pearinglus. - Kiire või ebakorrapärane südamerütm. - Tugev kõhuvalu. Millisele haigusele see viitab? Süvaveenitromboos Kopsuemboolia Kui te ei ole kindel, pöörduge oma arsti poole, sest osa sümptomeid (nt köha või õhupuudus) võivad ekslikult viidata ka vähemtõsistele haigustele nagu hingamisteede nakkus (nt külmetushaigus). Enamasti ühes silmas tekkivad sümptomid: - kohene nägemiskaotus või - valutu nägemise ähmastumine, mis võib viia nägemiskaotuseni. - Valu, ebamugavus-, surve- või raskustunne rindkeres. - Pigistus- või täistunne rindkeres, käsivarres või rinnaku all. - Täiskõhutunne, seedehäired või lämbumistunne. - Ebamugavustunne ülakehas, mis kiirgub selga, lõuga, kõripiirkonda, käsivarde ja kõhtu. - Higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus. - Äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus. - Kiire või ebakorrapärane südamerütm. Tromboos silma võrkkesta veenis (verehüüve silmas) Südameinfarkt

5 Kas teil esineb neid nähte? - Äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käes või jalas, eriti ühel kehapoolel. - Äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või mõistmisraskus. - Äkki tekkinud ühe või mõlema silma nägemishäired. - Äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või koordinatsioonikaotus. - Äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega peavalu. - Teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma. Mõnikord võivad insuldi sümptomid olla lühiajalised ning taanduvad peaaegu kohe ja täielikult. Te peate siiski pöörduma viivitamatult arsti poole, sest teil võib olla oht teise insuldi tekkeks. - Jäseme paistetamine ja kergelt sinakas värvus. - Tugev kõhuvalu (äge kõht). Millisele haigusele see viitab? Insult Teisi veresooni ummistavad verehüübed VEREHÜÜBED VEENIS Mis võib juhtuda, kui veenis tekib verehüüve? - Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist on seostatud verehüüvete tekkeriski suurenemisega veenides (venoosne tromboos). Need kõrvaltoimed ilmnevad siiski harva. Kõige sagedamini esinevad need kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise esimesel aastal. - Kui verehüüve tekib jalas või jalalabas, võib see põhjustada süvaveenitromboosi. - Kui verehüüve liigub jalast kopsu, võib see põhjustada kopsuembooliat. - Väga harva võib verehüüve tekkida teiste organite veresoontes, nt silmas (tromboos silma võrkkesta veenis). Millal on verehüübe tekkimise oht veenis kõige suurem? Verehüübe tekkimise oht veenis on kõige suurem kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi esmakordse kasutamise esimesel aastal. Risk võib suureneda ka siis, kui hakkate kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit (kas sama või mõnda muud ravimit) uuesti kasutama pärast 4-nädalast või pikemat pausi. Pärast esimest aastat jääb risk väiksemaks, kuid see on alati veidi suurem sellest, kui te ei kasutaks kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit. Kui te lõpetate NuvaRing i kasutamise, langeb verehüübe tekkerisk tavalisele tasemele mõne nädala jooksul. Kui suur on verehüübe tekkerisk? Risk sõltub teie individuaalsest riskist VTE tekkeks ja sellest, millist kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit te kasutate. Verehüübe tekkimise risk jalas (süvaveenitromboos) või kopsus (kopsuemboolia) NuvaRing i kasutamise ajal on väike. - Naistest, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ja ei ole rasedad, tekib verehüüve ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel st. - Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 5 7 naisel st, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit. - Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 6 12 naisel st, kes kasutavad norelgestromiini või etonogestreeli sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit nagu NuvaRing.

6 - Verehüübe tekkerisk on erinev, see sõltub teie tervislikust seisundist (vt allolevat lõiku Faktorid, mis suurendavad verehüübe tekkimise riski ). Naised, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalset pilli/plaastrit/rõngast ja kes ei ole rasedad. Naised, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavaid kombineeritud hormonaalseid tablette. Naised, kes kasutavad NuvaRing i. Verehüübe tekkerisk ühe aasta jooksul Ligikaudu kahel naisel st Ligikaudu 5 7 naisel st Ligikaudu 6 12 naisel st Faktorid, mis suurendavad veenis verehüübe tekkeriski Verehüübe tekkerisk NuvaRing i kasutamisel on väike, kuid mõned seisundid suurendavad seda riski. Teil on suurem risk: - kui te olete väga ülekaaluline (kehamassiindeks üle 30 kg/m 2 ); - kui kellelgi teie lähisugulastest on noores eas (nt enne 50. eluaastat) olnud verehüüve jalas, kopsus või mõnes muus elundis. Sel juhul võib teil esineda pärilik vere hüübimishäire; - kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa kehavigastuse või haiguse tõttu pikka aega liikuda või kui teil on jalg lahases. Vajalikuks võib osutuda NuvaRing i kasutamise peatamine mitu nädalat enne operatsiooni või ajaks kui te olete vähem liikuv. Kui te peate lõpetama NuvaRing i kasutamise, küsige oma arstilt, millal võite jälle ravimit kasutama hakata; - vanemaks saades (eriti üle 35. eluaasta); - kui te sünnitasite vähem kui mõni nädal tagasi. Mida rohkem on teil neid eespool loetletud seisundeid, seda suurem on teie verehüübe tekkerisk. Lennureisid (> 4 tundi) võivad ajutiselt suurendada verehüübe tekkeriski, eriti kui teil esineb ka teisi eelpool loetletud riskifaktoreid. Oluline on oma arsti teavitada, kui teil esineb mõni nimetatud seisunditest, isegi juhul, kui te ei ole selles päris kindel. Teie arst võib otsustada, et NuvaRing i kasutamine tuleb lõpetada. Kui mõni nimetatud seisunditest muutub NuvaRing i kasutamise ajal, nt kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga. VEREHÜÜBED ARTERIS Mis võib juhtuda, kui arteris tekib verehüüve? Nagu verehüüve veenis, võib ka verehüüve arteris põhjustada tõsiseid probleeme. Nt võib see põhjustada südameatakki või insulti. Faktorid, mis suurendavad arteris verehüübe tekkeriski On oluline märkida, et südameataki või insuldi oht NuvaRing i kasutamisel on väga väike, kuid see võib suureneda: - vanuse suurenedes (üle 35. eluaasta); - kui te suitsetate. Kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi nagu NuvaRing i kasutamise ajal on soovitatav suitsetamine lõpetada. Kui te ei suuda suitsetamist lõpetada ja olete üle 35-aastane, võib arst teile soovitada teist tüüpi rasestumisvastase vahendi kasutamist; - kui te olete ülekaaluline; - kui teil on kõrge vererõhk; - kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud noores eas (enne 50. eluaastat) südameatakk või insult. Sellisel juhul võib ka teil olla suurem risk südameataki või insuldi tekkeks; - kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres; - kui teil esinevad migreenihood, eriti auraga migreen; - kui teil on probleeme südamega (klapirike, südamerütmihäire, mida nimetatakse kodade virvenduseks); - kui teil on suhkurtõbi.

7 Kui teil on rohkem kui üks nendest seisunditest või kui mõni neist on eriti tõsine, võib verehüübe tekkimise oht veelgi suureneda. Kui mõni nimetatud seisunditest muutub NuvaRing i kasutamise ajal, nt kui te hakkate suitsetama, kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga. Vähk Allpool toodud informatsioon on saadud uuringutest kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste ravimitega (pillidega) ja see võib olla kohaldatav ka NuvaRing ile. Informatsioon tupesiseselt manustatavate hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta (nagu NuvaRing) ei ole saadaval. Rinnanäärmevähki on leitud pisut rohkem naistel, kes kasutavad kombineeritud pille, kuid ei ole teada, kas see on põhjustatud hormonaalsest rasestumisvastasest ravimist. See võib olla tingitud asjaolust, et hormonaalseid rasestumisvastaseid ravimeid kasutavaid naisi uuritakse sagedamini, mistõttu avastatakse rohkem rinnanäärmevähi juhtusid. Kui naine lõpetab kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase ravimi kasutamise, väheneb rinnanäärmevähi tekkimise risk järk-järgult. On oluline kontrollida regulaarselt oma rindasid ning võtta ühendust oma arstiga, kui tunnete tükki rinnas. Peaksite samuti rääkima oma arstile, kui teie lähisugulasel on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk (vt lõik 2.2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud ). Harvadel juhtudel on pillide kasutajatel kirjeldatud healoomulisi ja veel harvemini pahaloomulisi maksakasvajaid. Kui teil tekib ebatavaline tugev valu kõhus, võtke ühendust oma arstiga. On täheldatud, et kombineeritud pillide kasutajatel esineb harvemini endomeetriumi (emaka limaskesta) vähki ja munasarjavähki. See võib kehtida ka NuvaRing i kohta, kuid seda pole tõestatud. Psühhiaatrilised häired Osa naisi, kes on kasutanud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, sealhulgas NuvaRing i, on teatanud depressioonist või meeleolulangusest. Depressioon võib olla tõsine ja mõnikord põhjustada enesetapumõtteid. Kui teil tekivad meeleolumuutused ja depressioonisümptomid, pöörduge abi saamiseks võimalikult kiiresti oma arsti poole. 2.3 Lapsed ja noorukid NuvaRing i ohutust ja efektiivsust alla 18-aastastel noorukitel ei ole uuritud. 2.4 Muud ravimid ja NuvaRing Informeerige alati oma arsti, milliseid muid ravimeid või taimseid preparaate te juba kasutate. Samuti informeerige kõiki teisi arste või hambaarste (või apteekrit), kes määravad teisi ravimeid, et te kasutate NuvaRing i. Nad informeerivad teid, kas ja kui kaua te peate kasutama täiendavaid rasestumisvastaseid meetodeid (nt meeste kondoomi) või kas on tarvis muuta teiste teile vajalike ravimite kasutamist. Mõned ravimid - võivad mõjutada NuvaRing i sisaldust veres; - võivad vähendada selle rasestumisvastast kaitset; - võivad põhjustada ootamatuid veritsusi. Nende hulka kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste raviks: - langetõbi (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat); - tuberkuloos (nt rifampitsiin); - HIV-nakkused (nt ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens); - hepatiit C viirusinfektsioon (nt botsepreviir, telapreviir); - teised nakkushaigused (nt griseofulviin); - kõrge vererõhk kopsude veresoontes (bosentaan);

8 - depressiivne meeleolu (ravimtaim liht-naistepuna). Kui te võtate ravimeid või taimseid ravimpreparaate, mis võivad vähendada NuvaRing i toimet, tuleb lisaks kasutada ka rasestumisvastast barjäärimeetodit (näiteks meeste kondoom). Kuna teise ravimi mõju NuvaRing i toimele võib kesta kuni 28 päeva pärast ravi lõpetamist, on vajalik kogu selle aja jooksul kasutada lisaks rasestumisvastast barjäärimeetodit. Märkus. Ärge kasutage NuvaRing i koos pessaari, emakakaela katte ega naiste kondoomiga. NuvaRing võib mõjutada teiste ravimite toimet, nt - tsüklosporiini sisaldavad ravimid; - epilepsiavastane ravim lamotrigiin (see võib suurendada krampide esinemissagedust). Ärge kasutage NuvaRing i, kui teil on C-viirushepatiit ja te võtate ravimpreparaate, mis sisaldavad ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri, sest see võib põhjustada väärtuste tõususid maksafunktsiooni analüüside tulemustes (maksaensüüm ALAT aktiivsuse tõus). Enne ravi alustamist nende ravimpreparaatidega määrab teie arst teile teist tüüpi rasestumisvastase vahendi. NuvaRing i kasutamist võib taas alustada ligikaudu 2 nädalat pärast selle ravi lõpetamist. Vt lõik 2.1 Millal te ei tohi NuvaRing i kasutada. Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. NuvaRing i kasutamise ajal võite kasutada tampoone. Paigaldage NuvaRing enne tampooni paigaldamist. Olemaks kindel, et te kogemata NuvaRing i välja ei tõmbaks, peaksite tampooni eemaldamisel olema ettevaatlik. Kui rõngas siiski välja tuleb, loputage seda külma või leige veega ja paigaldage rõngas kohe uuesti. On esinenud rõnga purunemisi, kui seda kasutati samaaegselt tupesiseselt manustatavate preparaatidega, nagu lubrikant või infektsioonivastane ravim (vt lõik 3.4 Mida teha, kui Rõngas läheb katki ). Spermitsiidide või pärmseentest põhjustatud põletiku vastaste ravimite kasutamine ei vähenda NuvaRing i rasestumisvastast toimet. Laboratoorsed uuringud Kui te annate vere- või uriinianalüüse, öelge arstile või õele, et te kasutate NuvaRingi i, kuna see võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi. 2.5 Rasedus ja imetamine NuvaRing i ei tohi kasutada rasedad ega naised, kes arvavad, et nad võivad olla rasedad. Kui te rasestute NuvaRing i kasutamise ajal, tuleb rõngas eemaldada ja võtta ühendust oma arstiga. Kui te tahate lõpetada NuvaRing i kasutamise, sest soovite rasestuda, vaadake lõik 3.5 Kui te tahate lõpetada NuvaRing i kasutamist. NuvaRing i ei ole üldiselt soovitav kasutada imetamise perioodil. Kui te tahate kasutada NuvaRing i imetamise ajal, pidage nõu oma arstiga. 2.6 Autojuhtimine ja masinatega töötamine Tõenäoliselt ei mõjuta NuvaRing teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet. 3. Kuidas NuvaRing i kasutada Te võite ise NuvaRing i paigaldada ja eemaldada. Arst õpetab teid, millal alustada NuvaRing i

9 kasutamist esimest korda. Vaginaalravivahend tuleb paigaldada teie igakuise tsükli õigel päeval (vt lõik 3.3 Millal alustada esimese rõnga kasutamist ) ja jätta paigale kolmeks nädalaks järjest. Kontrollige regulaarselt, kas NuvaRing on tupes oma kohal (näiteks enne ja pärast vahekorda), et teaksite kindlalt, kas olete rasestumise eest kaitstud. Pärast kolmandat nädalat võtke NuvaRing välja ning pidage ühenädalane paus. Tavaliselt esineb selle rõngavaba pausi ajal teie igakuine menstruaalveritsus. Kui te kasutate NuvaRing i, siis te ei tohi samaaegselt kasutada teatud naiste rasestumisvastaseid barjäärimeetodeid, nagu tupe pessaar, emakakaela kate või naiste kondoom. Neid rasestumisvastaseid barjäärimeetodeid ei tohi kasutada lisakaitsena, sest NuvaRing võib takistada pessaari, emakakaela katte või naiste kondoomi korrektset paigaldamist ja muuta nende asukohta. Te võite siiski kasutada meeste kondoomi rasestumisvastase barjäärimeetodina. 3.1 Kuidas NuvaRing i paigaldada ja eemaldada 1. Enne rõnga paigaldamist kontrollige selle kõlblikkusaega (vt lõik 5 Kuidas NuvaRing i säilitada ). 2. Peske käsi enne rõnga paigaldamist või eemaldamist. 3. Valige paigaldamiseks asend, mis tundub teile mugavaim, näiteks seismine üks jalg üleval, kükitamine või pikaliheitmine. 4. Võtke NuvaRing kotikesest välja. 5. Võtke rõngas pöidla ja nimetissõrme vahele, suruge vastaspooled kokku ja paigaldage tuppe (vt joonised 1 4). Teise võimalusena võite kasutada NuvaRing i aplikaatorit (ei ole NuvaRing iga kaasas), mille abil saate rõnga sisestada. NuvaRing i aplikaator ei pruugi olla saadaval kõikides riikides. Kui NuvaRing on paigas, ei tohiks te midagi tunda. Kui tunnete ebamugavust, vahetage ettevaatlikult NuvaRing i asukohta (nt lükake rõngast natuke sügavamale tuppe), kuni tunnete end mugavalt. Rõnga täpne asukoht tupes ei ole oluline. 6. Kolme nädala pärast eemaldage NuvaRing tupest. Te saate seda teha nii, et panete nimetissõrme rõnga eesmise serva taha või haarate selle nimetissõrme ja keskmise sõrme vahele ja tõmbate välja (vt joonis 5). Kui te tunnete rõngast tupes, aga ei saa seda eemaldada, peate te pöörduma oma arsti poole. 7. Kasutatud rõnga võib ära visata harilike majapidamisjäätmete hulgas, eelistatult korduvsuletavas pakendis. Ärge visake NuvaRing i tualetipotti. Joonis 1 Võtke NuvaRing kotikesest välja Joonis 2 Pigistage rõngas kokku Joonis 3 Valige rõnga paigaldamiseks mugav asend

10 Joonis 4A Joonis 4B Joonis 4C Viige rõngas tuppe ühe käega (joonis 4A), vajadusel teise käega häbememokki laiali tõmmates. Lükake rõngas nii sügavale tuppe, et see asetseb mugavalt (joonis 4B). Jätke rõngas paigale 3 nädalaks (joonis 4C). Joonis 5 NuvaRing i eemaldamiseks pange nimetissõrm läbi rõnga või haarake rõngas nimetissõrme ja keskmise sõrme vahele ning tõmmake välja. 3.2 Kolm nädalat paigaldatuna ja üks nädal ilma 1. Alates paigaldamisest peab rõngas olema tupes kolm nädalat ilma vaheaegadeta. 2. Kolme nädala pärast eemaldage rõngas samal nädalapäeval ja enam-vähem samal kellaajal, kui te ta paigaldasite. Näiteks, kui te paigaldasite NuvaRing i kolmapäeval kell 22.00, siis tuleb see eemaldada kolm nädalat hiljem, kolmapäeval, umbes kell Pärast rõnga eemaldamist ärge kasutage rõngast ühe nädala jooksul. Selle nädala jooksul peaks esinema veritsus tupest. Tavaliselt algab see 2 3 päeva pärast NuvaRing i eemaldamist. 4. Uue rõngaga alustage täpselt 1 nädala pärast (jälle samal nädalapäeval ja enam-vähem samal ajal), isegi kui veritsus pole veel lõppenud. Kui rõngas on paigaldatud üle 3 tunni hiljem, võib selle rasestumisvastane toime väheneda. Sellisel juhul järgige juhiseid, mis on toodud lõigus 3.4 Mida teha, kui te unustasite paigaldada uue rõnga pärast rõngavaba perioodi. Kui te kasutate NuvaRing i nii nagu eespool kirjeldatud, toimub vaheveritsus iga kuu enam-vähem samadel päevadel. 3.3 Millal alustada esimese rõnga kasutamist - Te pole viimase kuu jooksul kasutanud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Paigaldage esimene NuvaRing oma tavalise menstruaaltsükli esimesel päeval (st veritsuse esimesel päeval). NuvaRing i toime algab kohe. Ei ole vaja kasutada lisaks muid rasestumisvastaseid meetodeid. Võite NuvaRing i paigaldada ka oma tavalise menstruaaltsükli päeval, kuid kui te olete seksuaalvahekorras esimesel 7 päeval pärast NuvaRing i paigaldamist, kasutage täiendavalt muid rasestumisvastaseid meetodeid (nt meeste kondoomi). Seda juhist peate te järgima ainult rõnga esimest korda kasutamisel. - Te olete viimase kuu jooksul kasutanud kombineeritud pille. Alustage NuvaRing i kasutamist hiljemalt päeval, mis järgneb teie poolt kasutatava pilli tabletivabale perioodile. Kui teie pillide pakend sisaldab ka toimeta tablette, alustage NuvaRing iga hiljemalt järgmisel päeval pärast viimase toimeta tableti võtmist. Kui te pole kindel, milline tablett see on, küsige oma arstilt või apteekrilt. Ärge kunagi pikendage oma käesoleva pillipakendi hormoonivaba ajavahemikku üle selle soovitatud pikkuse.

11 Kui te olete pille kasutanud pidevalt ja õigesti ja kui olete kindel, et te pole rase, võite lõpetada pillide võtmise käesolevast pakendist ükskõik millisel päeval ning alustada kohe NuvaRing i kasutamist. - Te olete viimase kuu jooksul kasutanud transdermaalset plaastrit. Alustage NuvaRing i kasutamist hiljemalt päeval, mis järgneb teie tavalisele plaastrivabale perioodile. Ärge kunagi pikendage plaastrivaba perioodi üle selle soovitatud pikkuse. Kui te olete plaastrit kasutanud pidevalt ja õigesti ja kui olete kindel, et te pole rase, võite lõpetada plaastri kasutamise ükskõik millisel päeval ning alustada kohe NuvaRing i kasutamist. - Te olete viimase kuu jooksul kasutanud minipille (ainult progestageeni sisaldavaid pille). Te võite katkestada minipillide võtmise ükskõik millisel päeval ja alustada NuvaRing i kasutamist järgmisel päeval samal ajal, kui te tavaliselt oleksite võtnud pilli. Rõnga kasutamise esimesel 7 päeval tuleb kasutada lisaks teisi rasestumisvastaseid vahendeid (nt meeste kondoomi). - Te olete viimase kuu jooksul kasutanud süstitavaid vahendeid, implantaati või progestageeni vabastavat emakasisest vahendit. Alustage NuvaRing i kasutamist päeval, mil peaksite saama järgmise süsti või implantaadi või progestageeni vabastava emakasisese vahendi eemaldamise päeval. Rõnga kasutamise esimesel 7 päeval tuleb kasutada lisaks teisi rasestumisvastaseid vahendeid (nt meeste kondoomi). - Pärast sünnitust. Kui te olete just sünnitanud, võib teie arst soovitada ära oodata esimene normaalne menstruatsioon, enne kui alustada NuvaRing i kasutamist. Mõnikord on võimalik alustada varem. Teie arst annab teile nõu. Kui te imetate ja soovite kasutada NuvaRing i, peaksite seda esmalt arutama oma arstiga. - Pärast iseeneslikku või meditsiinilist aborti. Pidage nõu oma arstiga. 3.4 Mida teha, kui NuvaRing on juhuslikult tupest väljunud NuvaRing võib kogemata tupest väljuda, nt kui ta on valesti paigaldatud, tampooni eemaldamisel, vahekorra ajal, kõhukinnisuse korral või kui teil esineb emakakaela väljalangemine. Seetõttu peaksite te regulaarselt kontrollima, kas rõngas on tupes (näiteks enne ja pärast vahekorda). Rõngas on olnud ajutiselt tupest väljas NuvaRing võib ikka teid rasestumise eest kaitsta, aga see sõltub sellest, kui kaua see on olnud tupest väljas. Kui rõngas on olnud tupest väljas: - vähem kui 3 tundi, ei ole rasestumisvastane toime vähenenud. Loputage rõngast külma või leige veega (ärge kasutage kuuma vett) ja pange see tagasi tuppe nii kiiresti kui võimalik, aga ainult siis, kui rõngas on olnud tupest väljas vähem kui 3 tundi. - üle 3 tunni kasutamise esimese või teise nädala jooksul, ei pruugi see teid enam rasestumise eest kaitsta. Loputage rõngast külma või leige veega (ärge kasutage kuuma vett) ja pange rõngas tagasi tuppe kohe, kui see teile meenub ja jätke see sinna vähemalt 7 päevaks järgemööda. Kui te olete vahekorras nende 7 päeva jooksul, kasutage meeste kondoomi. Kui te kasutate rõngast esimest nädalat, kuid olete viimase 7 päeva jooksul olnud seksuaalvahekorras, esineb võimalus, et te võite olla rase. Sel juhul võtke ühendust oma arstiga.

12 - kauem kui 3 tundi kolmanda nädala jooksul, ei pruugi see rõngas teid enam rasestumise eest kaitsta. Te peaksite selle rõnga ära viskama ning valima kahe järgneva võimaluse vahel: 1. Paigaldada kohe uus rõngas Uue rõnga paigaldamine alustab uut kolmenädalast kasutusperioodi. Käesoleva tsükli veritsust ei pruugi esineda. Siiski võib ilmneda määrimist või vaheveritsust. 2. Mitte paigaldada uut rõngast. Oodake ära veritsus ja paigaldage uus rõngas mitte hiljem kui 7 päeva pärast eelmise rõnga eemaldamist või välja tulemist. Märkus: See lahendus tuleks valida ainult juhul, kui rõngast kasutati pidevalt eelneva 7 päeva jooksul. - teadmata aja jooksul, siis ei pruugi te olla rasestumise eest kaitstud. Tehke rasedustest ja pidage nõu oma arstiga, enne kui paigaldate uue rõnga. Rõngas läheb katki Väga harva võib NuvaRing katki minna. Teatatud on rõnga purunemisega seotud tupe vigastusest. Kui märkate, et teie NuvaRing on katki läinud, hävitage see ja alustage uue rõnga kasutamist nii ruttu kui võimalik. Kasutage lisaks muid rasestumisvastaseid abinõusid (nt meeste kondoom) järgmise 7 päeva jooksul. Kui te olete olnud seksuaalvahekorras enne, kui märkasite rõnga purunemist, võtke palun ühendust oma arstiga. Olete paigaldanud rohkem kui ühe rõnga Ei ole teateid NuvaRing i hormoonide üleannustamisest tingitud tõsistest kahjulikest toimetest. Kui olete kogemata paigaldanud rohkem kui ühe rõnga, võib tekkida halb enesetunne (iiveldus), oksendamine või tupekaudne veritsus. Eemaldage ülemäärased rõngad ja võtke ühendust oma arstiga, kui need sümptomid kestavad edasi. Unustasite paigaldada uue rõnga pärast rõngavaba perioodi Teie rõngavaba periood oli pikem kui 7 päeva. Paigaldage uus rõngas kohe, kui see teile meenub. Seksuaalvahekorra puhul järgmise 7 päeva jooksul kasutage lisaks teisi rasestumisvastaseid vahendeid (nt meeste kondoomi). Kui teil oli seksuaalvahekord rõngavabal perioodil, esineb võimalus, et võite olla rase. Sellisel juhul küsige kohe nõu arstilt. Mida pikem oli rõngavaba periood, seda suurem on rasestumise oht. Unustasite rõnga eemaldada - Kui rõngas on jäetud paigaldatuks rohkem kui 3 nädalaks, kuid maksimaalselt 4 nädalaks, siis rasestumisvastane toime ei vähene. Tehke harilik 1-nädalane rõngavaba periood ja järgnevalt paigaldage uus rõngas. - Kui rõngas on jäänud paigaldatuks üle 4 nädala, esineb rasestumise võimalus. Konsulteerige oma arstiga, enne kui alustate uue rõnga kasutamist. Teil jääb menstruatsioon ära - Te olete kasutanud NuvaRing i vastavalt juhendile. Kui teil on menstruatsioon ära jäänud, kuid te olete kasutanud NuvaRing i vastavalt juhendile ja pole kasutanud teisi ravimeid, on vähetõenäoline, et olete rasestunud. Jätkake NuvaRing i kasutamist nagu harilikult. Kui menstruatsioon jääb ära ka teist korda järjest, võite siiski olla rase. Küsige kohe nõu oma arstilt. Ärge alustage järgmise NuvaRing i kasutamist, enne kui arst on kinnitanud, et te pole rase. - Te olete kõrvale kaldunud NuvaRing i kasutamise juhendist. Kui te olete kõrvale kaldunud soovitatud režiimist ja oodatud menstruatsioon rõngavabal perioodil jäi ära, võite te olla rase. Küsige nõu oma arstilt, enne kui alustate uue NuvaRing i kasutamist. Teil esineb ootamatu veritsus NuvaRing i kasutamise ajal võib mõnel naisel tekkida kahe menstruatsiooni vaheline ootamatu tupekaudne veritsus. Vajalikuks võib osutuda hügieenisideme kasutamine. Igal juhul jätke rõngas tuppe ning jätkake tavalist rõngakasutust. Kui ebaregulaarne veritsus jätkub, muutub tugevaks või algab uuesti, konsulteerige oma arstiga.

13 Tahate muuta menstruatsiooni alguspäeva Kui te kasutate NuvaRing i vastavalt juhendile, algab teil menstruatsioon (vaheveritsus) rõngavabal perioodil. Kui te soovite muuta päeva, millal see algab, tehke seda, muutes rõngavaba perioodi lühemaks (mitte kunagi pikemaks!). Näiteks, kui teie menstruatsioon algab tavaliselt reedel, võite seda alates järgmisest kuust muuta nii, et see algaks teisipäeval (3 päeva varem). Paigaldage lihtsalt järgmine rõngas 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui te jätate oma rõngavaba perioodi väga lühikeseks (3 päeva või vähem), ei pruugi teil tavapärast veritsust tekkida. Võib esineda mõningast vaheveritsust või määrimist järgmise rõnga kasutamise ajal. Kui te pole kindel, kuidas toimida, küsige nõu oma arstilt. Tahate menstruatsiooni edasi lükata Kuigi see ei ole soovitav, saate menstruatsiooni (vaheveritsust) edasi lükata, paigaldades uue rõnga kohe pärast eelmise rõnga eemaldamist, ilma rõngavaba perioodita nende vahel. Te võite jätta uue rõnga paigale kuni 3 nädalaks. Uue rõnga kasutamise ajal võib esineda määrimist või vaheveritsust. Kui te soovite, et menstruatsioon algaks, eemaldage lihtsalt rõngas. Alustage uue rõngaga hariliku 1-nädalase rõngavaba perioodi järel. Enne, kui otsustate menstruaalveritsust edasi lükata, võite küsida nõu oma arstilt. 3.5 Kui te tahate lõpetada NuvaRing i kasutamise Te võite lõpetada NuvaRing i kasutamise igal ajal. Kui te ei taha rasestuda, küsige arstilt teiste rasestumisvastaste meetodite kohta. Kui te lõpetate NuvaRing i kasutamise, sest soovite jääda rasedaks, on üldiselt soovitatav, et ootaksite ära ühe loomuliku menstruatsiooni, enne kui üritate rasestuda. See lihtsustab lapse võimaliku sünniaja väljaarvutamist. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka NuvaRing põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, eriti kui see on raske või püsiv; või kui teil tekib mõni tervisehäire, mis võib olla tingitud NuvaRing i kasutamisest, siis rääkige sellest oma arstile. Kõikidel kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavatel naistel suureneb verehüüvete tekkerisk veenides (venoosne trombemboolia) või arterites (arteriaalne trombemboolia). Täpsemat teavet kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisega seotud erinevate riskide kohta vt lõigust 2 Mida on vaja teada enne NuvaRing i kasutamist. Kui te olete allergiline (ülitundlik) NuvaRing i mõne koostisosa suhtes, võivad teil esineda järgmised sümptomid (esinemissagedus teadmata): angioödeem ja/või anafülaksia (näo, huulte, keele ja/või kõri turse ja/või neelamisraskused) või lööve koos raskendatud hingamisega. Selliste sümptomite esinemisel eemaldage NuvaRing ja võtke kohe ühendust oma arstiga. NuvaRing i kasutajad on täheldanud järgmisi kõrvaltoimeid: Sage: võivad esineda kuni 1 naisel 10-st - kõhuvalu, halb enesetunne (iiveldus) - tupe pärmseeninfektsioon (soor); rõngast tingitud ebamugavustunne tupes; sügelus suguelundite piirkonnas; eritis tupest - peavalu või migreen; depressiivne meeleolu; sugutungi langus

14 - rinnanäärmevalu; vaagnapiirkonna valu; valulik menstruatsioon - akne - kehakaalu tõus - rõnga väljalangemine. Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1 naisel 100-st - nägemishäired; pearinglus - kõhu suurenemine; oksendamine, kõhulahtisus või kõhukinnisus - väsimus, halb enesetunne või ärrituvus; meeleolu muutused; meeleolu kõikumine - liigse vedeliku kogunemine organismis (turse) - põie- või kuseteede infektsioon - raskus või valu urineerimisel; tugev urineerimistung või vajadus; sagedasem urineerimine - probleemid seksuaalvahekorra ajal, sealhulgas valu, veritsus või partner tunneb rõngast - vererõhu tõus - söögiisu suurenemine - seljavalu; lihaskrambid; valu kätes või jalgades - nahatundlikkuse vähenemine - rinnanäärmete suurenemine või valulikkus; rinnanäärmete fibrotsüstoos (tsüstid rinnas, mis võivad tursuda või muutuda valusaks) - emakakaela põletik; emakakaela polüübid; emakakaela serva väljarullumine (ektroopion) - menstruaaltsükli muutused (nt menstruaaltsüklid võivad olla vererohked, pikenenud, ebaregulaarsed või hoopis puududa); ebamugavustunne vaagna piirkonnas; premenstruaalne sündroom; emakaspasm - tupe infektsioon (seentest või bakteritest tekitatud); põletustunne, lõhn, valu, ebamugavustunne või kuivus tupe või välissuguelundite piirkonnas - juuste väljalangemine, ekseem, sügelus, lööve või kuumahood. Harv: võib esineda kuni 1 naisel 1000-st - Ohtlikud verehüübed veenis või arteris, nt: o jalas või jalalabas (süvaveenitromboos) o kopsus (kopsuemboolia) o südameatakk o insult o miniinsult või ajutised insuldilaadsed sümptomid, mida nimetatakse mööduvaks isheemiliseks atakiks o verehüübed maksas, maos/soolestikus, neerudes või silmas. Verehüüvete tekkerisk võib tõusta, kui teil esineb ka teisi seda riski suurendavaid seisundeid (lisateavet verehüübe tekkeriski suurendavate seisundite ja verehüübe sümptomite kohta vt lõigust 2). - Eritis rinnanäärmest. Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) - kloasm (kollakaspruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol) - peenise ebamugavustunne partneril (nagu ärritus, lööve, sügelus) - rõngast ei ole võimalik eemaldada meditsiinilise abita (nt kuna rõngas on tupeseina kinni jäänud) - rõnga purunemisega seotud tupe vigastus. Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutajatel on teatatud rinnavähi ja maksakasvajate esinemist. Lisateavet vt lõik 2.2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud, Vähk. Väga harva võib NuvaRing puruneda. Lisateavet vt lõik 3.4 Mida teha, kui Rõngas läheb katki. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

15 5. Kuidas NuvaRing i säilitada Hoidke NuvaRing laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Kui te avastate, et laps on kokku puutunud NuvaRing i hormoonidega, küsige nõu arstilt. Hoida temperatuuril kuni 30 C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Ärge kasutage NuvaRing i, kui see väljastati teile apteegist rohkem kui 4 kuud tagasi. Väljastamise kuupäev on märgitud karbile ja kotikesele. Ärge kasutage NuvaRing i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel. Ärge kasutage NuvaRing i, kui te märkate rõnga värvimuutust või teisi nähtavaid riknemise tunnuseid. Visake kasutatud rõngas ära koos tavapäraste olmejäätmetega, eelistatult taassuletava kotikese sees. Ärge laske NuvaRing i tualetipotist alla. Nagu kõigi teiste ravimite puhul, ärge visake kasutamata või aegunud rõngaid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära kasutamata rõngad, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida NuvaRing sisaldab - Toimeained on etonogestreel (11,7 mg) ja etünüülöstradiool (2,7 mg). - Teised koostisosad on etüleenvinüülatsetaat-kopolümeerid (28% ja 9% vinüülatsetaati) (teatud tüüpi plastmass, mis ei lahustu organismis) ja magneesiumstearaat. Vaginaalravivahendist vabaneb etonogestreeli 0,12 mg/päevas ja etünüülöstradiooli 0,015 mg/päevas kolme järjestikuse nädala jooksul. Kuidas NuvaRing välja näeb ja pakendi sisu NuvaRing on painduv läbipaistev värvitu või peaaegu värvitu rõngas välisdiameetriga 54 mm. Iga rõngas on pakitud taassuletavasse fooliumist kotikesse. Kotike koos infolehega on pakitud pappkarpi. Igas karbis on 1 või 3 rõngast. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg BN Haarlem Holland Tootja: N.V. Organon Kloosterstraat AB Oss Holland

16 Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Merck Sharp & Dohme OÜ A. H. Tammsaare tee TALLINN Tel.: msdeesti@merck.com See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega: NuvaRing 0,12 mg/0,015 mg/24 tunnis, vaginaalravivahend Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Rumeenia, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik Infoleht on viimati uuendatud augustis Need kleebised aitavad teil meeles pidada, millal NuvaRing i sisestada ja eemaldada, kui kleebite need oma kalendrisse vastavatele päevadele. Sisetage NuvaRing Eemaldage NuvaRing

17 Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta: - Õigesti kasutatuna on need ühed kõige usaldusväärsemad, pöörduva toimega rasestumisvastased vahendid. - Kombineeritud hormonaalsed rasestumisvastased vahendid suurendavad vähesel määral verehüübe tekkeriski veenides ja arterites, eriti esimesel kasutusaastal või uuesti kasutama hakkamisel pärast 4-nädalast või pikemat vaheaega. - Pöörake sellele tähelepanu ja konsulteerige oma arstiga, kui arvate, et teil võivad olla verehüübe sümptomid (vt lõik 2 Verehüübed ). Enne NuvaRing i kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on NuvaRing ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne NuvaRing i kasutamist 2.1 Millal te ei tohi NuvaRing i kasutada 2.2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud Verehüübed Vähk 2.3 Lapsed ja noorukid 2.4 Muud ravimid ja NuvaRing Laboratoorsed uuringud 2.5 Rasedus ja imetamine 2.6 Autojuhtimine ja masinatega töötamine 3. Kuidas NuvaRing i kasutada 3.1 Kuidas NuvaRing i paigaldada ja eemaldada 3.2 Kolm nädalat paigaldatuna ja üks nädal ilma 3.3 Millal alustada esimese rõnga kasutamist 3.4 Mida teha, kui NuvaRing on juhuslikult tupest väljunud Rõngas on olnud ajutiselt tupest väljas Rõngas läheb katki Olete paigaldanud rohkem kui ühe rõnga Unustasite paigaldada uue rõnga pärast rõngavaba perioodi Unustasite rõnga eemaldada Teil jääb menstruatsioon ära Teil esineb ootamatu veritsus Tahate muuta menstruatsiooni alguspäeva Tahate menstruatsiooni edasi lükata 3.5 Kui te tahate lõpetada NuvaRing i kasutamise 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas NuvaRing i säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida NuvaRing sisaldab Kuidas NuvaRing ja NuvaRing i aplikaator välja näevad ja pakendi sisu Müügiloa hoidja ja tootja

18 1. Mis ravim on NuvaRing ja milleks seda kasutatakse NuvaRing on rasestumisvastane, tupesiseseks kasutamiseks mõeldud rõngas. Iga rõngas sisaldab väikest kogust kahte naissuguhormooni, etonogestreeli ja etünüülöstradiooli. Rõngas vabastab neid hormoone aeglaselt vereringesse. Vabanevate hormoonide väikese koguse tõttu loetakse NuvaRing i väikese hormoonisisaldusega hormonaalseks rasestumisvastaseks vahendiks. Kuna NuvaRing vabastab kahte erinevat tüüpi hormooni, on see nn kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend. NuvaRing toimib samamoodi nagu kombineeritud rasestumisvastased pillid, kuid selle asemel, et võtta iga päev üks pill, kasutatakse ühte rõngast 3 järjestikust nädalat. NuvaRing vabastab kahte erinevat naissuguhormooni, mis väldivad munaraku vabanemist munasarjast. Kui munarakk ei vabane, ei saa te rasestuda. 2. Mida on vaja teada enne NuvaRing i kasutamist Üldised märkused Enne NuvaRing i kasutama hakkamist lugege lõigust 2 teavet verehüüvete kohta. Eriti oluline on lugeda verehüüvete sümptomite kohta, vt lõik 2 Verehüübed. Infolehel on kirjeldatud mitmeid olukordi, millal NuvaRing i kasutamine tuleb lõpetada või millal tema usaldusväärsus võib väheneda. Sellistel puhkudel tuleb vältida seksuaalvahekordi või te peate kasutama täiendavalt mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid, nt meeste kondoomi või mingit muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage kalendri- või temperatuurimeetodeid. Need meetodid võivad osutuda ebausaldusväärseteks, kuna NuvaRing muudab tsüklilisi kehatemperatuuri kõikumisi ja emakakaela lima viskoossust. Sarnaselt teistele hormonaalsetele rasestumisvastastele vahenditele ei kaitse ka NuvaRing HIV viiruse (AIDSi) või teiste sugulisel teel levivate nakkuste eest. 2.1 Millal te ei tohi NuvaRing i kasutada Te ei tohi NuvaRing i kasutada, kui teil esineb mis tahes allpool nimetatud seisund. Kui teil on mõni neist seisunditest, peate sellest rääkima oma arstile. Teie arst arutab koos teiega, milline teine rasestumisvastane meetod sobiks teile paremini. - Kui teil on (või on kunagi olnud) verehüüve jalgade veresoontes (süvaveenitromboos), kopsudes (kopsuembol) või teistes elundites. - Kui te teate, et teil on vere hüübimist mõjutav häire, nt C-valgu või S-valgu vaegus, antitrombiin-iii vaegus, V faktori Leideni mutatsioon või fosfolipiidivastased antikehad. - Kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik Verehüübed"). - Kui teil on kunagi olnud südameinfarkt või insult. - Kui teil on (või on kunagi olnud) stenokardia (seisund, mis põhjustab tugevat valu rindkeres ja võib olla südameinfarkti esimene tunnus) või mööduv isheemiline atakk (mööduvad insuldi sümptomid). - Kui teil on mõni järgmistest haigustest, mis võib suurendada verehüübe tekkeriski arterites: - raske suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega; - väga kõrge vererõhk; - väga suur rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres; - seisund, mida nimetatakse hüperhomotsüsteineemiaks. - Kui teil on (või on kunagi olnud) teatud tüüpi migreen, mida nimetatakse auraga migreeniks. - Kui teil on (või on olnud) kõhunäärme põletik (pankreatiit), millega kaasneb (kaasnes) kõrge rasvade tase veres. - Kui teil on (või on olnud) raske maksahaigus ja maks ei tööta veel normaalselt.

19 - Kui teil on (või on olnud) maksa hea- või pahaloomulisi kasvajaid. - Kui teil on (või on olnud) või teil võib olla rinnanäärme- või suguelundite vähk. - Kui teil on mis tahes ebaselge põhjusega tupekaudne veritsus. - Kui olete etünüülöstradiooli või etonogestreeli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui mõni nendest sümptomitest ilmneb esmakordselt NuvaRing i kasutamisel, eemaldage kohe rõngas ja võtke ühendust oma arstiga. Vahepeal kasutage mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid. Ärge kasutage NuvaRing i, kui teil on C-viirushepatiit ja te kasutate ravimpreparaate, mis sisaldavad ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri (vt ka lõik 2.4 Muud ravimid ja NuvaRing ). 2.2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud Millal peate pöörduma oma arsti poole? Pöörduge viivitamatult arsti poole - kui te märkate võimalikke verehüübe sümptomeid, mis võib tähendada, et teil on verehüüve jalas (st süvaveenitromboos), verehüüve kopsus (st kopsuemboolia), südameinfarkt või insult (vt allolevat lõiku Verehüübed ). Nende tõsiste kõrvaltoimete sümptomite kirjelduse leiate lõigust Kuidas tunda ära verehüübe tunnuseid. Teatage oma arstile, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest. Samuti teavitage oma arsti, kui mõni neist seisunditest tekib või muutub ägedamaks NuvaRing i kasutamise ajal. - Kui mõnel teie lähisugulasel esineb või on kunagi esinenud rinnanäärmevähki. - Kui te põete langetõbe (vt lõik 2.4 Muud ravimid ja NuvaRing ). - Kui te põete maksahaigust (näiteks kollatõbi) või sapipõie haigust (näiteks sapikivid). - Kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus). - Kui teil on süsteemne erütematoosluupus (haigus, mis kahjustab teie organismi loomulikku kaitsevõimet). - Kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab neerupuudulikkust). - Kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus). - Kui teie vere rasvasisaldus on suurenenud (hüpertriglütserideemia) või kui seda on esinenud teie perekonnas. Hüpertriglütserideemiat seostatakse pankreatiidi (kõhunäärme põletik) suurema tekkeriskiga. - Kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik 2 Verehüübed ). - Kui te olete äsja sünnitanud, on teil suurem oht verehüüvete tekkimiseks. Te peate küsima oma arstilt, kui ruttu pärast sünnitust võite te hakata NuvaRing i kasutama. - Kui teil on nahaaluste veenide põletik (pindmine tromboflebiit). - Kui teil on veenilaiendid. - Kui teil on esinenud nähte, mis ilmusid esimest korda või süvenesid raseduse ajal või eelmistel kordadel kui kasutasite suguhormoone (sh kuulmislangus; porfüüria [verehaigus]; rasedusherpes [rasedusaegne villiline nahalööve]; Sydenhami tantstõbi [närvisüsteemi haigus, millega kaasnevad järsud kehatõmblused]; pärilik angioödeem [te peate kohe ühendust võtma oma arstiga, kui teil ilmnevad angioödeemile iseloomulikud tunnused nagu näo, keele ja/või kõri paistetus, neelamisraskused või lööve koos raskendatud hingamisega]). - Kui teil esineb (või on kunagi esinenud) kloasme (kollakas-pruunikad pigmendilaigud nahal, niinimetatud rasedusaegsed pigmendilaigud, eriti näol). Kui see on nii, siis vältige liigset päikese käes või ultraviolettkiirguses viibimist. - Kui teil esineb meditsiinilisi seisundeid, mis muudavad raskeks NuvaRing i kasutamise (sh kõhukinnisus, emakakaela väljalangemine või valu seksuaalvahekorra ajal). - Kui teil esineb urineerimistungi tugevnemine, urineerimine on sagenenud, põletav ja/või valulik ja te ei leia rõngast tupest. Need sümptomid võivad tähendada, et olete NuvaRing i kogemata

20 lükanud kusepõide. VEREHÜÜBED Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite nagu NuvaRing i kasutamine suurendab verehüüvete tekkimise riski, võrreldes nendega, kes neid ei kasuta. Harvadel juhtudel võib verehüüve veresooned ummistada ja põhjustada tõsiseid probleeme. Verehüübed võivad tekkida: veenides (nimetatakse venoosseks tromboosiks, venoosseks trombembooliaks või VTE-ks); arterites (nimetatakse arteriaalseks tromboosiks, arteriaalseks trombembooliaks või ATE-ks). Verehüüvetest paranemine ei ole alati täielik. Harvadel juhtudel võivad verehüübed tekitada tõsiseid pikaajalisi tüsistusi või, väga harva, võivad need lõppeda surmaga. Oluline on meeles pidada, et üldiselt on risk kahjuliku verehüübe tekkimiseks NuvaRing i kasutamisel väike. KUIDAS TUNDA ÄRA VEREHÜÜBE TUNNUSEID Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui te märkate mis tahes järgmist nähtu või sümptomit. Kas teil esineb neid nähte? - Ühe jala paistetus või paistetus piki jala või jalalaba veeni, eriti juhul, kui sellega kaasneb: - valu või hellus jalas, mida võib olla tunda ainult seistes või kõndides; - haige jala kõrgem temperatuur; - jalanaha värvimuutus, nt kahvatus, punetus või sinakaks värvumine. - Teadmata põhjusega, äkki tekkinud õhupuudus või kiire hingamine. - Teadmata põhjusega, äkki tekkinud köha, millega võib kaasneda veriköha. - Terav valu rindkeres, mis võib tugevneda sügaval hingamisel. - Tugev peapööritus või pearinglus. - Kiire või ebakorrapärane südamerütm. - Tugev kõhuvalu. Millisele haigusele see viitab? Süvaveenitromboos Kopsuemboolia Kui te ei ole kindel, pöörduge oma arsti poole, sest osa sümptomeid (nt köha või õhupuudus) võivad ekslikult viidata ka vähemtõsistele haigustele nagu hingamisteede nakkus (nt külmetushaigus). Enamasti ühes silmas tekkivad sümptomid: - kohene nägemiskaotus või - valutu nägemise ähmastumine, mis võib viia nägemiskaotuseni. - Valu, ebamugavus-, surve- või raskustunne rindkeres. - Pigistus- või täistunne rindkeres, käsivarres või rinnaku all. - Täiskõhutunne, seedehäired või lämbumistunne. - Ebamugavustunne ülakehas, mis kiirgub selga, lõuga, kõripiirkonda, käsivarde ja kõhtu. - Higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus. - Äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus. - Kiire või ebakorrapärane südamerütm. Tromboos silma võrkkesta veenis (verehüüve silmas) Südameinfarkt

21 Kas teil esineb neid nähte? - Äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käes või jalas, eriti ühel kehapoolel. - Äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või mõistmisraskus. - Äkki tekkinud ühe või mõlema silma nägemishäired. - Äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või koordinatsioonikaotus. - Äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega peavalu. - Teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma. Mõnikord võivad insuldi sümptomid olla lühiajalised ning taanduvad peaaegu kohe ja täielikult. Te peate siiski pöörduma viivitamatult arsti poole, sest teil võib olla oht teise insuldi tekkeks. - Jäseme paistetamine ja kergelt sinakas värvus. - Tugev kõhuvalu (äge kõht). Millisele haigusele see viitab? Insult Teisi veresooni ummistavad verehüübed VEREHÜÜBED VEENIS Mis võib juhtuda, kui veenis tekib verehüüve? - Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist on seostatud verehüüvete tekkeriski suurenemisega veenides (venoosne tromboos). Need kõrvaltoimed ilmnevad siiski harva. Kõige sagedamini esinevad need kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise esimesel aastal. - Kui verehüüve tekib jalas või jalalabas, võib see põhjustada süvaveenitromboosi. - Kui verehüüve liigub jalast kopsu, võib see põhjustada kopsuembooliat. - Väga harva võib verehüüve tekkida teiste organite veresoontes, nt silmas (tromboos silma võrkkesta veenis). Millal on verehüübe tekkimise oht veenis kõige suurem? Verehüübe tekkimise oht veenis on kõige suurem kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi esmakordse kasutamise esimesel aastal. Risk võib suureneda ka siis, kui hakkate kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit (kas sama või mõnda muud ravimit) uuesti kasutama pärast 4-nädalast või pikemat pausi. Pärast esimest aastat jääb risk väiksemaks, kuid see on alati veidi suurem sellest, kui te ei kasutaks kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit. Kui te lõpetate NuvaRing i kasutamise, langeb verehüübe tekkerisk tavalisele tasemele mõne nädala jooksul. Kui suur on verehüübe tekkerisk? Risk sõltub teie individuaalsest riskist VTE tekkeks ja sellest, millist kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit te kasutate. Verehüübe tekkimise risk jalas (süvaveenitromboos) või kopsus (kopsuemboolia) NuvaRing i kasutamise ajal on väike. - Naistest, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ja ei ole rasedad, tekib verehüüve ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel st. - Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 5 7 naisel st, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit. - Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 6 12 naisel st, kes kasutavad norelgestromiini või etonogestreeli sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit nagu NuvaRing.

22 - Verehüübe tekkerisk on erinev, see sõltub teie tervislikust seisundist (vt allolevat lõiku Faktorid, mis suurendavad verehüübe tekkimise riski ). Naised, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalset pilli/plaastrit/rõngast ja kes ei ole rasedad. Naised, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavaid kombineeritud hormonaalseid tablette. Naised, kes kasutavad NuvaRing i. Verehüübe tekkerisk ühe aasta jooksul Ligikaudu kahel naisel st Ligikaudu 5 7 naisel st Ligikaudu 6 12 naisel st Faktorid, mis suurendavad veenis verehüübe tekkeriski Verehüübe tekkerisk NuvaRing i kasutamisel on väike, kuid mõned seisundid suurendavad seda riski. Teil on suurem risk: - kui te olete väga ülekaaluline (kehamassiindeks üle 30 kg/m 2 ); - kui kellelgi teie lähisugulastest on noores eas (nt enne 50. eluaastat) olnud verehüüve jalas, kopsus või mõnes muus elundis. Sel juhul võib teil esineda pärilik vere hüübimishäire; - kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa kehavigastuse või haiguse tõttu pikka aega liikuda või kui teil on jalg lahases. Vajalikuks võib osutuda NuvaRing i kasutamise peatamine mitu nädalat enne operatsiooni või ajaks kui te olete vähem liikuv. Kui te peate lõpetama NuvaRing i kasutamise, küsige oma arstilt, millal võite jälle ravimit kasutama hakata; - vanemaks saades (eriti üle 35. eluaasta); - kui te sünnitasite vähem kui mõni nädal tagasi. Mida rohkem on teil neid eespool loetletud seisundeid, seda suurem on teie verehüübe tekkerisk. Lennureisid (> 4 tundi) võivad ajutiselt suurendada verehüübe tekkeriski, eriti kui teil esineb ka teisi eelpool loetletud riskifaktoreid. Oluline on oma arsti teavitada, kui teil esineb mõni nimetatud seisunditest, isegi juhul, kui te ei ole selles päris kindel. Teie arst võib otsustada, et NuvaRing i kasutamine tuleb lõpetada. Kui mõni nimetatud seisunditest muutub NuvaRing i kasutamise ajal, nt kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga. VEREHÜÜBED ARTERIS Mis võib juhtuda, kui arteris tekib verehüüve? Nagu verehüüve veenis, võib ka verehüüve arteris põhjustada tõsiseid probleeme. Nt võib see põhjustada südameatakki või insulti. Faktorid, mis suurendavad arteris verehüübe tekkeriski On oluline märkida, et südameataki või insuldi oht NuvaRing i kasutamisel on väga väike, kuid see võib suureneda: - vanuse suurenedes (üle 35. eluaasta); - kui te suitsetate. Kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi nagu NuvaRing i kasutamise ajal on soovitatav suitsetamine lõpetada. Kui te ei suuda suitsetamist lõpetada ja olete üle 35-aastane, võib arst teile soovitada teist tüüpi rasestumisvastase vahendi kasutamist; - kui te olete ülekaaluline; - kui teil on kõrge vererõhk; - kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud noores eas (enne 50. eluaastat) südameatakk või insult. Sellisel juhul võib ka teil olla suurem risk südameataki või insuldi tekkeks; - kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres; - kui teil esinevad migreenihood, eriti auraga migreen; - kui teil on probleeme südamega (klapirike, südamerütmihäire, mida nimetatakse kodade virvenduseks); - kui teil on suhkurtõbi.

23 Kui teil on rohkem kui üks nendest seisunditest või kui mõni neist on eriti tõsine, võib verehüübe tekkimise oht veelgi suureneda. Kui mõni nimetatud seisunditest muutub NuvaRing i kasutamise ajal, nt kui te hakkate suitsetama, kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga. Vähk Allpool toodud informatsioon on saadud uuringutest kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste ravimitega (pillidega) ja see võib olla kohaldatav ka NuvaRing ile. Informatsioon tupesiseselt manustatavate hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta (nagu NuvaRing) ei ole saadaval. Rinnanäärmevähki on leitud pisut rohkem naistel, kes kasutavad kombineeritud pille, kuid ei ole teada, kas see on põhjustatud hormonaalsest rasestumisvastasest ravimist. See võib olla tingitud asjaolust, et hormonaalseid rasestumisvastaseid ravimeid kasutavaid naisi uuritakse sagedamini, mistõttu avastatakse rohkem rinnanäärmevähi juhtusid. Kui naine lõpetab kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase ravimi kasutamise, väheneb rinnanäärmevähi tekkimise risk järk-järgult. On oluline kontrollida regulaarselt oma rindasid ning võtta ühendust oma arstiga, kui tunnete tükki rinnas. Peaksite samuti rääkima oma arstile, kui teie lähisugulasel on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk (vt lõik 2.2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud ). Harvadel juhtudel on pillide kasutajatel kirjeldatud healoomulisi ja veel harvemini pahaloomulisi maksakasvajaid. Kui teil tekib ebatavaline tugev valu kõhus, võtke ühendust oma arstiga. On täheldatud, et kombineeritud pillide kasutajatel esineb harvemini endomeetriumi (emaka limaskesta) vähki ja munasarjavähki. See võib kehtida ka NuvaRing i kohta, kuid seda pole tõestatud. Psühhiaatrilised häired Osa naisi, kes on kasutanud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, sealhulgas NuvaRing i, on teatanud depressioonist või meeleolulangusest. Depressioon võib olla tõsine ja mõnikord põhjustada enesetapumõtteid. Kui teil tekivad meeleolumuutused ja depressioonisümptomid, pöörduge abi saamiseks võimalikult kiiresti oma arsti poole. 2.3 Lapsed ja noorukid NuvaRing i ohutust ja efektiivsust alla 18-aastastel noorukitel ei ole uuritud. 2.4 Muud ravimid ja NuvaRing Informeerige alati oma arsti, milliseid muid ravimeid või taimseid preparaate te juba kasutate. Samuti informeerige kõiki teisi arste või hambaarste (või apteekrit), kes määravad teisi ravimeid, et te kasutate NuvaRing i. Nad informeerivad teid, kas ja kui kaua te peate kasutama täiendavaid rasestumisvastaseid meetodeid (nt meeste kondoomi) või kas on tarvis muuta teiste teile vajalike ravimite kasutamist. Mõned ravimid - võivad mõjutada NuvaRing i sisaldust veres; - võivad vähendada selle rasestumisvastast kaitset; - võivad põhjustada ootamatuid veritsusi. Nende hulka kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste raviks: - langetõbi (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat); - tuberkuloos (nt rifampitsiin); - HIV-nakkused (nt ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens); - hepatiit C viirusinfektsioon (nt botsepreviir, telapreviir); - teised nakkushaigused (nt griseofulviin); - kõrge vererõhk kopsude veresoontes (bosentaan);

24 - depressiivne meeleolu (ravimtaim liht-naistepuna). Kui te võtate ravimeid või taimseid ravimpreparaate, mis võivad vähendada NuvaRing i toimet, tuleb lisaks kasutada ka rasestumisvastast barjäärimeetodit (näiteks meeste kondoom). Kuna teise ravimi mõju NuvaRing i toimele võib kesta kuni 28 päeva pärast ravi lõpetamist, on vajalik kogu selle aja jooksul kasutada lisaks rasestumisvastast barjäärimeetodit. Märkus. Ärge kasutage NuvaRing i koos pessaari, emakakaela katte ega naiste kondoomiga. NuvaRing võib mõjutada teiste ravimite toimet, nt - tsüklosporiini sisaldavad ravimid; - epilepsiavastane ravim lamotrigiin (see võib suurendada krampide esinemissagedust). Ärge kasutage NuvaRing i, kui teil on C-viirushepatiit ja te võtate ravimpreparaate, mis sisaldavad ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri, sest see võib põhjustada väärtuste tõususid maksafunktsiooni analüüside tulemustes (maksaensüüm ALAT aktiivsuse tõus). Enne ravi alustamist nende ravimpreparaatidega määrab teie arst teile teist tüüpi rasestumisvastase vahendi. NuvaRing i kasutamist võib taas alustada ligikaudu 2 nädalat pärast selle ravi lõpetamist. Vt lõik 2.1 Millal te ei tohi NuvaRing i kasutada. Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. NuvaRing i kasutamise ajal võite kasutada tampoone. Paigaldage NuvaRing enne tampooni paigaldamist. Olemaks kindel, et te kogemata NuvaRing i välja ei tõmbaks, peaksite tampooni eemaldamisel olema ettevaatlik. Kui rõngas siiski välja tuleb, loputage seda külma või leige veega ja paigaldage rõngas kohe uuesti. On esinenud rõnga purunemisi, kui seda kasutati samaaegselt tupesiseselt manustatavate preparaatidega, nagu lubrikant või infektsioonivastane ravim (vt lõik 3.4 Mida teha, kui Rõngas läheb katki ). Spermitsiidide või pärmseentest põhjustatud põletiku vastaste ravimite kasutamine ei vähenda NuvaRing i rasestumisvastast toimet. Laboratoorsed uuringud Kui te annate vere- või uriinianalüüse, öelge arstile või õele, et te kasutate NuvaRingi i, kuna see võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi. 2.5 Rasedus ja imetamine NuvaRing i ei tohi kasutada rasedad ega naised, kes arvavad, et nad võivad olla rasedad. Kui te rasestute NuvaRing i kasutamise ajal, tuleb rõngas eemaldada ja võtta ühendust oma arstiga. Kui te tahate lõpetada NuvaRing i kasutamise, sest soovite rasestuda, vaadake lõik 3.5 Kui te tahate lõpetada NuvaRing i kasutamist. NuvaRing i ei ole üldiselt soovitav kasutada imetamise perioodil. Kui te tahate kasutada NuvaRing i imetamise ajal, pidage nõu oma arstiga. 2.6 Autojuhtimine ja masinatega töötamine Tõenäoliselt ei mõjuta NuvaRing teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet. 3. Kuidas NuvaRing i kasutada Te võite ise NuvaRing i paigaldada ja eemaldada. Arst õpetab teid, millal alustada NuvaRing i

25 kasutamist esimest korda. Vaginaalravivahend tuleb paigaldada teie igakuise tsükli õigel päeval (vt lõik 3.3 Millal alustada esimese rõnga kasutamist ) ja jätta paigale kolmeks nädalaks järjest. Kontrollige regulaarselt, kas NuvaRing on tupes oma kohal (näiteks enne ja pärast vahekorda), et teaksite kindlalt, kas olete rasestumise eest kaitstud. Pärast kolmandat nädalat võtke NuvaRing välja ning pidage ühenädalane paus. Tavaliselt esineb selle rõngavaba pausi ajal teie igakuine menstruaalveritsus. Kui te kasutate NuvaRing i, siis te ei tohi samaaegselt kasutada teatud naiste rasestumisvastaseid barjäärimeetodeid, nagu tupe pessaar, emakakaela kate või naiste kondoom. Neid rasestumisvastaseid barjäärimeetodeid ei tohi kasutada lisakaitsena, sest NuvaRing võib takistada pessaari, emakakaela katte või naiste kondoomi korrektset paigaldamist ja muuta nende asukohta. Te võite siiski kasutada meeste kondoomi rasestumisvastase barjäärimeetodina. 3.1 Kuidas NuvaRing i paigaldada ja eemaldada 1. Enne rõnga paigaldamist kontrollige selle kõlblikkusaega (vt lõik 5 Kuidas NuvaRing i säilitada ). 2. Peske käsi enne rõnga paigaldamist või eemaldamist. 3. Valige paigaldamiseks asend, mis tundub teile mugavaim, näiteks seismine üks jalg üleval, kükitamine või pikaliheitmine. 4. Võtke NuvaRing kotikesest välja. 5. Võtke rõngas pöidla ja nimetissõrme vahele, suruge vastaspooled kokku ja paigaldage tuppe (vt joonised 1 4). Teise võimalusena võite kasutada NuvaRing i aplikaatorit, mille abil saate rõnga sisestada (vt allpool kasutusjuhendit). Kui NuvaRing on paigas, ei tohiks te midagi tunda. Kui tunnete ebamugavust, vahetage ettevaatlikult NuvaRing i asukohta (nt lükake rõngast natuke sügavamale tuppe), kuni tunnete end mugavalt. Rõnga täpne asukoht tupes ei ole oluline. 6. Kolme nädala pärast eemaldage NuvaRing tupest. Te saate seda teha nii, et panete nimetissõrme rõnga eesmise serva taha või haarate selle nimetissõrme ja keskmise sõrme vahele ja tõmbate välja (vt joonis 5). Kui te tunnete rõngast tupes, aga ei saa seda eemaldada, peate te pöörduma oma arsti poole. 7. Kasutatud rõnga võib ära visata harilike majapidamisjäätmete hulgas, eelistatult korduvsuletavas pakendis. Ärge visake NuvaRing i tualetipotti. Kuidas sisestada NuvaRing i ainult sõrmedega: Joonis 1 Võtke NuvaRing kotikesest välja Joonis 2 Pigistage rõngas kokku Joonis 3 Valige rõnga paigaldamiseks mugav asend

26 Joonis 4A Joonis 4B Joonis 4C Viige rõngas tuppe ühe käega (joonis 4A), vajadusel teise käega häbememokki laiali tõmmates. Lükake rõngas nii sügavale tuppe, et see asetseb mugavalt (joonis 4B). Jätke rõngas paigale 3 nädalaks (joonis 4C). Joonis 5 NuvaRing i eemaldamiseks pange nimetissõrm läbi rõnga või haarake rõngas nimetissõrme ja keskmise sõrme vahele ning tõmmake rõngas välja Oluline teave NuvaRing i aplikaatori kohta: 1. Kasutamiseks vastavalt soovile, et kergendada NuvaRing i sisestamist. 2. ÄRGE kasutage aplikaatorit korduvalt; see on loodud ühekordseks kasutamiseks. 3. ÄRGE andke aplikaatorit teistele inimestele. 4. Kui pillasite aplikaatori kogemata maha, peske aplikaatorit külmas kuni leiges (MITTE kuumas) vees. 5. Kasutatud aplikaator visake kohe ära koos tavapäraste olmejäätmetega. 6. Ärge laske aplikaatorit tualetipotist alla. Kuidas sisestada NuvaRing i aplikaatori abil: 1: Ettevalmistus Peske käed enne pakendi avamist. Avage pakend ALATI vahetult enne kasutamist. MITTE kasutada, kui pakendi sisu või pakend on nähtavalt rikutud. Aplikaator on ette nähtud kasutamiseks AINULT koos NuvaRing rõngaga, mitte koos teiste toodetega. Vaadake aplikaatori jooniselt, millised on aplikaatori osad. A. Kolb B. Sõrmetugi C. Korpus D. Korpuse ava E. NuvaRing

27 2: Laadimine ja kehaasend Tõmmake kolbi ettevaatlikult tagasi, kuni see peatub. Pigistage rõngas kokku ja pistke otsapidi korpuse avasse. Lükake rõngas ettevaatlikult korpusesse, nii et rõnga ots jääb korpuse avast välja paistma. Valige rõnga sisestamiseks endale mugavaim asend, näiteks pikali, kükkasendis või seistes, üks jalg kõrgemal. 3: Sisestamine ja hävitamine Võtke aplikaator kätte, hoides pöidla ja keskmise sõrmega sõrmetoest. Lükake ettevaatlikult aplikaatori korpus tuppe, kuni sõrmetoest kinni hoidvad sõrmed puudutavad keha. Seejärel suruge nimetissõrmega kolvile, surudes selle ettevaatlikult täies pikkuses aplikaatori korpusesse. Mõned naised on aplikaatori kasutamisel kogenud kerget lühiajalist näpistustunnet.

28 Rõngas on aplikaatorist välja surutud. Eemaldage aplikaator ettevaatlikult. Veenduge, et rõngas EI OLE jäänud aplikaatori sisse. Kasutatud aplikaator visake ära koos tavapäraste olmejäätmetega. ÄRGE laske aplikaatorit tualetipotist alla. Aplikaatorit EI TOHI korduvalt kasutada. 3.2 Kolm nädalat paigaldatuna ja üks nädal ilma 1. Alates paigaldamisest peab rõngas olema tupes kolm nädalat ilma vaheaegadeta. 2. Kolme nädala pärast eemaldage rõngas samal nädalapäeval ja enam-vähem samal kellaajal, kui te ta paigaldasite. Näiteks, kui te paigaldasite NuvaRing i kolmapäeval kell 22.00, siis tuleb see eemaldada kolm nädalat hiljem, kolmapäeval, umbes kell Pärast rõnga eemaldamist ärge kasutage rõngast ühe nädala jooksul. Selle nädala jooksul peaks esinema veritsus tupest. Tavaliselt algab see 2 3 päeva pärast NuvaRing i eemaldamist. 4. Uue rõngaga alustage täpselt 1 nädala pärast (jälle samal nädalapäeval ja enam-vähem samal ajal), isegi kui veritsus pole veel lõppenud. Kui rõngas on paigaldatud üle 3 tunni hiljem, võib selle rasestumisvastane toime väheneda. Sellisel juhul järgige juhiseid, mis on toodud lõigus 3.4 Mida teha, kui te unustasite paigaldada uue rõnga pärast rõngavaba perioodi. Kui te kasutate NuvaRing i nii nagu eespool kirjeldatud, toimub vaheveritsus iga kuu enam-vähem samadel päevadel. 3.3 Millal alustada esimese rõnga kasutamist - Te pole viimase kuu jooksul kasutanud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Paigaldage esimene NuvaRing oma tavalise menstruaaltsükli esimesel päeval (st veritsuse esimesel päeval). NuvaRing i toime algab kohe. Ei ole vaja kasutada lisaks muid rasestumisvastaseid meetodeid. Võite NuvaRing i paigaldada ka oma tavalise menstruaaltsükli päeval, kuid kui te olete seksuaalvahekorras esimesel 7 päeval pärast NuvaRing i paigaldamist, kasutage täiendavalt muid rasestumisvastaseid meetodeid (nt meeste kondoomi). Seda juhist peate te järgima ainult rõnga esimest korda kasutamisel. - Te olete viimase kuu jooksul kasutanud kombineeritud pille. Alustage NuvaRing i kasutamist hiljemalt päeval, mis järgneb teie poolt kasutatava pilli tabletivabale perioodile. Kui teie pillide pakend sisaldab ka toimeta tablette, alustage NuvaRing iga hiljemalt järgmisel päeval pärast viimase toimeta tableti võtmist. Kui te pole kindel, milline tablett see on, küsige oma arstilt või apteekrilt. Ärge kunagi pikendage oma käesoleva pillipakendi hormoonivaba ajavahemikku üle selle soovitatud pikkuse. Kui te olete pille kasutanud pidevalt ja õigesti ja kui olete kindel, et te pole rase, võite lõpetada pillide võtmise käesolevast pakendist ükskõik millisel päeval ning alustada kohe NuvaRing i kasutamist. - Te olete viimase kuu jooksul kasutanud transdermaalset plaastrit. Alustage NuvaRing i kasutamist hiljemalt päeval, mis järgneb teie tavalisele plaastrivabale perioodile. Ärge kunagi pikendage plaastrivaba perioodi üle selle soovitatud pikkuse. Kui te olete plaastrit kasutanud pidevalt ja õigesti ja kui olete kindel, et te pole rase, võite

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Nexplanon, 68 mg implantaat Etonogestreel Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

EE - EP B1 Suukaudsed rasestumisvastased vahendid rasestumise takistamiseks ja premenstruaalsete sümptomite vähendamiseks LEIUTISE TAUST Leiuti

EE - EP B1 Suukaudsed rasestumisvastased vahendid rasestumise takistamiseks ja premenstruaalsete sümptomite vähendamiseks LEIUTISE TAUST Leiuti Suukaudsed rasestumisvastased vahendid rasestumise takistamiseks ja premenstruaalsete sümptomite vähendamiseks LEIUTISE TAUST Leiutise valdkond Käesolev leiutis on seotud suukaudsete rasestumisvastaste

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Oltar 1 mg, tabletid Glimepiriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Concerta, 18 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Concerta, 36 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Concerta, 54 mg toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem