GSMG UK.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "GSMG UK.indd"

Väljavõte

1 GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele

2 GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime nupp a) Vajutus üheks sekundiks: sisemise relee sisse/välja lülitamine. Sisemise helisignaali sisse/välja lülitamine. b) Vajutus viieks sekundiks: mõlema häiretsooni välja või sisse lülitamine. c) Vajutus 40-ks sekundiks: taastab GSMG-seadme tehase seadistuse. 3 Sisemise relee näidik Põleb = SEES Kustunud = VÄLJAS 4 Häire näidik Roheline tuli: Häired 1 ja 2 on jälgimisel. Punane tuli: Häire on aktiveeritud (või juhtme katkemine). Kustunud: Häire on välja lülitatud. 5 GSM näidik Püsiv tuli: Näitab ühenduse puudumist GSMG-baasjaamaga. Tuli vilgub iga 2 sekundi tagant: Näitab ühendust GSMG-baasjaamaga. Kiire vilkumine: SMS vastuvõtmine. 6 SIM-kaart 7 Kaugjuhtimispuldi (CTG) signaali- ja voolujuhe. 8 Väline temperatuuri andur 2

3 Lühiõpetus alustamine Me eeldame, et juhtimist vajavad mitmed küttekehad, põrandakütted ja releed ning, et need kõik on paigaldatud ja töökorras. TÄHTIS! Palun veenduge, et GSMG-seadmes oleks ilma PIN-koodita SIM-kaart ja et seade oleks ühendatud vooluvõrku. Kui GSMG-seade on baasjaamaga ühenduses, siis vilgub antenni märgiga lamp iga kahe sekundi tagant. Kaugjuhtimispult (CTG) peab olema GSM-ga ühendatud ja laadimist näitav punane tuli peab põlema. SMS-sõnumitega saab kontrollida küttetsoone ja releetsoone Ülejäänud tsoone saab küll programmeerida, kuid neid ei saa juhtida SMS abil. On kaks moodust, kuidas CTG-d ja GSMG-d kasutada nii, et hoida hubast soojust siis, kui olete kodus ja seada madalamale säästlikumale temperatuurile kui olete ruumidest väljas. 1) Juhtpuldi programmil võib lasta määrata madalam temperatuur ehk külmakaitse äraoleku ajaks. Hubase kodusooja saavutamiseks kasutatakse siis SMS-sõnumit. 2) Juhtpuldi programmil võib lasta määrata kohaloleku ajaks soe režiim koos öise ja päevase temperatuuri alanemisega. Perioodiline ümberhäälestus jahedale režiimile äraoleku ajaks toimub sel juhul SMS-sõnumiga. Valik 1 pakub ühtlast mugavat temperatuuri kohaloleku ajaks ja jahedat külmakaitset eemalolekuks. Kui oleme ruumidest lahkunud, reguleerib juhtpuldi programm meie äraoleku ajal süsteemi temperatuuri madalale, energiasäästlikule kuid külmumiskindlale tasemele. NB! Esmalt vaatame, kuidas juhtimispult on külmakaitsele programmeeritud. (Vt juhtpuldi (CT) juhendit.) Meie näites on CT programmeeritud: - neljale küttetsoonile tsoonid 1, 2 ja 3 (elutoad) hoitakse äraolekul 5 C ja tsoon 4 (vannituba) 7 C juures. - kahele releetsoonile tsoon 17 lülitab välisvalgustuse kindlal ajal sisse ja välja, ka eemaloleku ajal. Tsoon 18, toalamp, on eemaloleku ajal välja lülitatud. tsoon 1 = elu- ja söögituba - säästutemperatuur = 05 C igal päeval ajal: 00:00-24:00 tsoon 2 = magamistuba - säästutemperatuur = 05 C igal päeval ajal: 00:00-24:00 tsoon 3 = teised magamistoad - säästutemperatuur = 05 C igal päeval ajal: 00:00-24:00 tsoon 4 = vannituba - säästutemperatuur = 07 C igal päeval ajal: 00:00-24:00 tsoon 17 = välisvalgustus - SEES igal päeval ajal: 05:00-09:00 ja 17:00-23:00 tsoon 18 = sisevalgustus - VÄLJAS igal päeval ajal: 00:00-24:00 Programm on salvestatud ja jääb aktiivseks ka peale pikemat elektrikatkestust. 3

4 Seetõttu võib kindel olla, et temperatuur jääb madalaks kogu pikema eemaloleku ajal. Ekraani pilt peab olema selline, nagu joonisel Ekraan A. Tsoonide 1, 2 ja 3 termostaadid näitavad 5 C ja tsoonis 4 näidatakse 7 C. Selleks, et seada tsoonides 1 4 temperatuur 22 C ja lülitada sisse tsoonide 17 ja 18 releed, tuleb saata järgmine SMS: Ekraan A PASS TEMP: SWITCHint=ON options = ON / OFF Z1=22 options = 5 to 35 C Z2=22 options = 5 to 35 C Z3=22 options = 5 to 35 C Z4=22 options = 5 to 35 C R17=ON options = ON or OFF R18=ON options = ON or OFF Nõuanne: Selle SMS-sõnumi koostamise lihtsustamiseks saatke oma GSMG-le PASS. Vastuseks saate SMS-i, milles võite muuta soovitud väärtusi. Seejärel peaks selle edaspidiseks kasutamiseks salvestama näiteks nimega soe. NB! Selles näites oleme kustutanud mõned teksti read, jättes alles minimaalse osa, mida sõnum peab sisaldama. See on tüüpiline SMS-sõnum ruumide soojendamise käsu saatmiseks. (SMS-vastuses võib jätta alles kõik read, kuid nende hilisem ülevaatamine nõuab siis rohkem tööd.) Peale selle sõnumi saatmist reguleerivad termostaadid end 22 C peale ja releed lülituvad sisse. Te võite süsteemi jätta selliseks kogu kohalviibimise ajaks. Juhtpuldi ekraanil kuvatakse teade GSM-sõnumi määrangute kehtimise kohta: GSM OVERRIDE! Lahkumisel vajutage CANCEL ja kõik termostaadid taastavad madala, energiasäästliku režiimi ning tsooni 18 relee lülitub välja. Tsoon 17 järgib programmi. Peale GSMG-seadmele PASS saatmist saate te järgmise SMS-sõnumi: Tüüpiline SMS-vastus Valikud Seletus PASS: Igale GSMG vastusele eelneb parool. TEMP: Näitab, et järgnev tekst on seotud temperatuuriga. INT:?? -- Näitab sisemise anduri temperatuuri. EXT:?? -- Näitab välimise anduri temperatuuri. Kui välist andurit pole ühendatud, siis kuvatakse NC ALARM1:0 1 / 0 0 näitab, et häiresüsteem ei ole sisse lülitatud (kõik on korras). 1 Näitab, et häire on sisse lülitatud. (Mõnedel GSMG mudelitel esitatakse 1 ja 0 asemel ON ja OFF.) ALARM2:0 1 / 0 0 näitab, et häiresüsteem ei ole sisse lülitatud (kõik on korras). 1 Näitab, et häire on sisse lülitatud. (Mõnedel GSMG mudelitel esitatakse 1 ja 0 asemel ON ja OFF.) (POWER:ON) (ON / OFF) (Ei ole kohaldatud sellele GSMG mudelile) SWITCHint=ON ON / OFF Näitab, kas sisemine relee on SEES või VÄLJAS. Z1= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 1. Z2= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 2. Z3= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 3. Z4= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 4. R17=OFF ON / OFF Näitab, kas tsooni 17 relee on SEES või VÄLJAS. R18=OFF ON / OFF Näitab, kas tsooni 18 relee on SEES või VÄLJAS. 4

5 Valik 2 pakub päevast ja öist temperatuuri alandamist kohalviibimise ajaks ja külmakaitse režiimi eemalolekuks. Kui me soovime ruumides viibimise ajaks päevast ja öist temperatuuri alanemist, siis vaatame kõigepealt järele, kuidas juhtpult on programmeeritud temperatuuri alandama (vt lähemalt CTG kasutusjuhendist). Meie näites on CTG programmeeritud: - nelja küttetsoonina 1, 2, 3 ja 4. 1 = elu- ja söögituba. 2 = magamistuba täiskasvanutele. 3 = muud ruumid. 4 = vannituba. - Kahe releetsoonina tsoonid 17 ja = välisvalgustus, 18 = sisevalgustus. tsoon 1: tavatemperatuur = 22 C igal päeval, ajal 06:00 10:00 ja 15:00 23:00. Säästutemperatuur = 16 C tsoon 2: tavatemperatuur = 20 C igal päeval, ajal 05:00 08:00 ja 20:00 23:00. Säästutemperatuur = 12 C tsoon 3: tavatemperatuur = 21 C igal päeval, ajal 06:00 09:00 ja 18:00 23:00. Säästutemperatuur = 15 C tsoon 4: tavatemperatuur = 25 C igal päeval, ajal 05:00 10:00 ja 15:00 23:00. Säästutemperatuur = 19 C tsoon 17: SEES igal päeval, ajal 05:00 09:00 ja 17:00 23:00. tsoon 18: SEES igal päeval, ajal 06:00 11:00 ja 15:00 00:15. Kui oleme ruumidest lahkunud, reguleerib juhtpuldi programm meie äraoleku ajal süsteemi temperatuuri madalale, energiasäästlikule kuid külmumiskindlale tasemele. Juhtpuldi seadmine ajutisele režiimile toimub nii: Vajutage menüünuppu MENU kuni ilmub TEMPOR.OVERRIDE?. Valige YES. Tippige sisse päevade arv - NUMBER OF DAYS, mis on suurem kui teie äraoleku aeg (99 sobib kenasti). Valige OK. Tundide arvu - NUMBER OF HOURS juures vajutage OK. Tsooni tüübi valimiseks - CHOOSE ZONE TYPE vajutage HEAT. Valige temperatuur - CHOOSE TEMPER, tippides näiteks 08. Vajutage OK. Ekraan näeb nüüd välja nagu esitatud joonisel Ekraan B. Vajutage OK ja seejärel ALL, kui tahate, et tsoonides 1, 2, 3 ja 4 oleks ühesugune temperatuur. Ekraan näeb nüüd välja nagu esitatud joonisel Ekraan C. Kontrollitavad tsoonid vilguvad nüüd. Kui samaks ajaks on vaja releesid sisse või välja lülitada, siis valige MORE ja te saate valida, kas releesid sisse või välja lülitada. NB! Kui te peaksite MORE valimise järel muutma päevade arvu, siis mõjub see ka küttetsoonidele. Kui ka releetsoonid on valitud, siis vilguvad ka need ekraanil. Ekraan B Selleks, et tõsta temperatuur tagasi 22 C-ni ja lülitada sisse releed, Ekraan C saatke järgmine SMS-sõnum: PASS TEMP: Nõuanne: Selle SMS-sõnumi koostamise lihtsustamiseks SWITCHint=ON options = ON / OFF saatke oma GSMG-le PASS. Z1=22 options = 5 to 35 C Vastuseks saate SMS-i, milles Z2=22 options = 5 to 35 C võite muuta soovitud väärtusi. Z3=22 options = 5 to 35 C Seejärel peaks selle edaspidiseks Z4=22 options = 5 to 35 C kasutamiseks salvestama näiteks R17=ON options = ON / OFF nimega soe. R18=ON options = ON / OFF 5

6 Peale GSMG-seadmele PASS saatmist saate te järgmise SMS-sõnumi: Tüüpiline SMS-vastus Alternatiivid Seletus PASS: Igale GSMG vastusele eelneb parool. TEMP: Näitab, et järgnev tekst on seotud temperatuuriga. INT:?? -- Näitab sisemise anduri temperatuuri. EXT:?? -- Näitab välimise anduri temperatuuri. Kui välist andurit pole ühendatud, siis kuvatakse NC ALARM1:0 1 / 0 0 näitab, et häiresüsteem ei ole sisse lülitatud (kõik on korras). 1 Näitab, et häire on sisse lülitatud. (Mõnedel GSMG mudelitel esitatakse 1 ja 0 asemel ON ja OFF.) ALARM2:0 1 / 0 0 näitab, et häiresüsteem ei ole sisse lülitatud (kõik on korras). 1 Näitab, et häire on sisse lülitatud. (Mõnedel GSMG mudelitel esitatakse 1 ja 0 asemel ON ja OFF.) (POWER:ON) (ON / OFF) (Ei ole kohaldatud sellele GSMG mudelile) SWITCHint=ON ON / OFF Näitab, kas sisemine relee on SEES või VÄLJAS. Z1= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 1. Z2= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 2. Z3= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 3. Z4= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 4. R17=OFF ON / OFF Näitab, kas tsooni 17 relee on SEES või VÄLJAS. R18=OFF ON / OFF Näitab, kas tsooni 18 relee on SEES või VÄLJAS. Ruumidesse naastes vajutage CANCEL juhtpuldilt, mis näitab sõnumimäärangute kehtimist teatega GSM OVERRIDE. Juhtpulti salvestatud tavaprogramm võtab seejärel juhtimise üle. Lahkumisel, kui tahate jälle kehtestada ajutised määrangud, sisestage säästurežiimi pikkuseks suurem arv päevi, kui kavatsete ära olla (kuni 99). Kui on ette näha pikemat kui 99 päevast eemalolekut, tuleb kasutada eelpool kirjeldatud meetodit Valik 1. See on teie CSMG-seadme algseadistus Confi guring Kui te esimest korda saadate sõnumi PASS CONF, siis vastab GSM-seade vabriku vaikimisi häälestuse saatmisega: PASS=PASS REPLY=ON ALARM1=ON ALARM2=ON ALARMTEMPint=5 ALARMTEMPext=5 0? SWITCHint=3 BUZZER=3 HEARTBEAT=OFF HEAT=0 (Not applicable to GSMG) SMSCOUNTER=0 PHONE=+47 Nõuanne: Selle SMS-sõnumi koostamise lihtsustamiseks saatke oma GSMG-le PASS CONF. Vastuseks saate SMS-i, milles võite muuta soovitud väärtusi. Seejärel peaks selle edaspidiseks kasutamiseks salvestama nimega CONF. 6

7 Kui soovite teha muudatusi, siis muutke vastuvõetud sõnumit ja saatke see GSMG-seadmele. Tabelis A on toodud võimalikud valikud. (Teie sõnum tuleks mobiili mällu salvestada CONF nimega, et seda saaks edaspidisteks muutmisteks kasutada.) Tabel A Vaikimisi seadistus Valikute kirjeldus Võimalikud väärtused CODE PASS: Vabalt valitud parool. Peab koosnema neljast suurtähest. Kõik SMS-sõnumid peavad algama parooliga. REPLY ON Valige, kas tahate GSM-seadmelt vastuseid, kui te sellele käske sadate. ON / OFF ALARM1 ON Valige, kas tahate, et ALARM 1 on sisse lülitatud või ei. ON / OFF ALARM2 ON Valige, kas tahate, et ALARM 2 on sisse lülitatud, või ei. ON / OFF ALARMTEMPint 5 Seadmesse ehitatud temperatuuriandur. Valige temperatuur, mille saavutamine vallandab hoiatuse. ALARMTEMPext 5 Väline temperatuuriandur, mida saab ühendada ühendusplokki. Valige temperatuur, mille saavutamine vallandab hoiatuse. SWITCHint 3 Sisse ehitatud pistikupesa 5A (1,1kW), mille kaudu saab sisse ja välja lülitada küttekehi ja muid seadmeid. Pistikupesa saavad sisse lülitada ka mitmed häireolukorrad. 0 = SMSi teel juhitav 1 = SEES, kui ALARM 1 = aktiivne 2 = SEES, kui ALARM 2 = aktiivne 3 = SEES, kui ALARM 1 või ALARM 2 = aktiivne 4 = SEES, kui ALARMTEMPint = aktiivne BUZZER 3 Sisse ehitatud helisignaal, mida saavad käivitada mitmed häireolukorrad. 0 = VÄLJAS 1 = SEES, kui ALARM 1 = aktiivne 2 = SEES, kui ALARM 2 = aktiivne 3 = SEES, kui ALARM 1 või ALARM 2 = aktiivne HEARTBEAT 0 Valige, kas tahate seisundi kirjeldus saada automaatselt oma mobiiltelefoni. Number tähistab tunde raportite vahel NB! 0= häire on välja lülitatud 1 50 NB! 0= häire on välja lülitatud (HEAT) 0 (See muutuja ei toimi hetkel CTG-s ja selle võib tähelepanuta jätta.) (1 9999) SMSCOUNT 0 Teid teavitatakse, mitu SMS-sõnumit on saadetud pärast muutuja nullimist. Kui 0 99 kasutate mobiilteenuste ettemaksu kontot, siis on kasulik muutuja nullida, et teada saada, mitu SMSi on veel jäänud. PHONE +47 Siia saate sisestada mobiilinumbri, millele soovite saada häiresõnumeid. Ärge unustage riigikoodi kasutamist. Kuni 14 kohta 7

8 Kütte, seadmete ja häirete reguleerimise võimalused. GSMG-seade võtab täitmiseks ainult järgmiselt vormistatud SMS-sõnumeid. (Te võite muuta väärtusi, mis järgnevad võrdusmärgile =.) Kõikide täidetud ridadega SMS: PASS: TEMP: TEMPint: TEMPext: ALARM1:ON ALARM2:ON SWITCHint=ON Z1=22 Z2=22 Z3=22 Z4=22 R17=ON R18=ON Ainult hädavajalike ridadega SMS: PASS TEMP: SWITCHint=ON Valikud: ON / OFF Z1=22 Valikud: 5 35 C Z2=22 Valikud: 5 35 C Z3=22 Valikud: 5 35 C Z4=22 Valikud: 5 35 C R17=ON R18=ON Valikud: ON / OFF Valikud: ON / OFF 8

9 Tabel B Valikud Valikute kirjeldus PASS: Iga sõnum teie GSMG-seadmele peab algama parooliga. Muuta saab seda sõnumis PASS CONF vt tabel A. TEMP: Tähistab järgneva teksti seotust temperatuuriga. INT:?? -- Näitab GSMG sisemise anduri temperatuuri. GSMG-lt ainult teadmiseks. EXT:?? -- Näitab välimise anduri temperatuuri. NC märgib puuduvat andurit. GSMG-lt ainult teadmiseks. ALARM1:0 1 / 0 0 Näitab, et häire ei ole sisse lülitatud. (Kõik on hästi.) 1 Näitab, et häire on sisse lülitatud. (Mõnedel GSMG mudelitel esitatakse 1 ja 0 asemel ON ja OFF.) GSMG-lt ainult teadmiseks. ALARM2:0 1 / 0 0 Näitab, et häire ei ole sisse lülitatud. (Kõik on hästi.) 1 Näitab, et häire on sisse lülitatud. (Mõnedel GSMG mudelitel esitatakse 1 ja 0 asemel ON ja OFF.) GSMG-lt ainult teadmiseks. (POWER:ON) (ON / OFF) (Ei ole kohaldatud sellele GSMG mudelile) SWITCHint=ON ON / OFF Valige siin, kas sisemine relee on SEES või VÄLJAS. Z1= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 1. Z2= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 2. Z3= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 3. Z4= Näitab soovitud temperatuuri tsoonis 4. R17=ON ON / OFF Valige siin, kas relee tsoonis 17 on SEES või VÄLJAS. R18=ON ON / OFF Valige siin, kas relee tsoonis 18 on SEES või VÄLJAS. 9

10 Kasulikud nõuanded Kui soovite saata SMSi, mis seab temperatuurid madalaks ja lülitab releed välja, siis kasutage järgmist: PASS TEMP: SWITCHint=ON Valikud: ON / OFF Z1=7 Valikud: 5 35 C Z2=7 Valikud: 5 35 C Z3=7 Valikud: 5 35 C Z4=7 Valikud: 5 35 C R17=OFF R18=OFF Valikud: ON / OFF Valikud: ON / OFF Kui soovite tühistada SMS-sõnumiga saadetud seadistust ja anda juhtimine üle juhtpuldi öise ja päevase temperatuuri alandamise programmile, siis saatke järgmine käsk: PASS CANCEL (Kui parool on muudetud ja pole enam PASS, siis kasutage seda.) Vastuseks saate kinnituse: CANCEL Done Kui juhtute saatma vigase sõnumi, siis saate vastuse, et sõnum ei läbinud kontrolli ja palve uue sõnumi saatmiseks: MESSAGE FAILED CHECK COMMAND RESEND Tähtis märkus häire kohta Kui saabute ruumi, kus häire on peal, siis saate heli välja lülitada käe sümboliga nupust, hoides seda all umbes viis sekundit. Igal juhul saadetakse teile järgmine SMS: PASS ALARM(2)=ACTIVE Te peate automaatse hoiatuse välja lülitama sõnumiga PASS CONF, kus ALARM1 ja ALARM2 on seatud OFF. Vastasel juhul saadetakse häireteade iga kord, kui keegi möödub liikumisandurist, mis aktiveerub sõltuvalt inimese kaugusest. 10

11 Märkused: 11

12 COG-j relee Glamox TPS küttekeha koos CRG termostaadiga Mootori soojendus Auto soojendus CFG Põrandakütte termostaat Mobiiltelefon Harmony keskne juhtpult CTG Välistemperatuuri andur COG-j relee Lambid, seadmed, jne. 12 Põrandaküte

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

Pandora Smart Pro lühijuhend 1940L-UUS

Pandora Smart Pro lühijuhend 1940L-UUS Pandora Smart Pro LÜHIJUHEND ENGINE START GPS mudel DXL-1940L Juhendi täisversioon ja selgitav videomaterjal: Full instruction guide and explanation videos: Русская инструкция и видео доступна на: www.autoextra.ee/web/pandora/

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus s kahesuunaline teabeedastus annab paigaldamise ajal täiusliku süsteemidiagnostika selleks, et kõik

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

GSM LÜLITI- VÄRAVATE & TÕKKEPUUDE AVAMISE KONTROLLER ESIM120 KASUTUSJUHEND Mobiiltelefoniga väravate, tõkkepuude avamine. Avamine kuuarvet ei suurenda

GSM LÜLITI- VÄRAVATE & TÕKKEPUUDE AVAMISE KONTROLLER ESIM120 KASUTUSJUHEND Mobiiltelefoniga väravate, tõkkepuude avamine. Avamine kuuarvet ei suurenda GSM LÜLITI- VÄRAVATE & TÕKKEPUUDE AVAMISE KONTROLLER ESIM120 KASUTUSJUHEND Mobiiltelefoniga väravate, tõkkepuude avamine. Avamine kuuarvet ei suurenda Süsteemi konfigureerimine mobiiltelefoniga, arvutiga

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B Tähtsamad omadused Mugavuse ja energiasäästu huvides NUTIKAS SILM NUTIKA

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem