EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud:"

Väljavõte

1 EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud:

2 lk 2 / 39 Sisukord I. Üldsätted II. III. IV. 1. Ülesanne ja eesmärk 2. Üldmõisted Võistluste korraldusega seonduv 3. Võistlused 4 Osavõtjad 5 Litsentsid 6 Liiga staatus, juhtimine ja pädevus 7 Üleminekud 8 Kasvatajaraha 9 Registreerimine 10 Võistluste korraldamine Kaebused ja sanktsioonid 11 Kaebuste ja apellatsioonide esitamine ja lahendamine 12 Distsiplinaarkaristused ja sanktsioonid 13 Sanktsioonid kohtunikele Mäng 14 Nõuded võistlusväljakutele ja saalidele 15 Mängijate varustus 16 Klubi võistkonna kapten 17 Klubi võistkonna treenerid 18 Muu klubi võistkonda teenindav personal 19 Kohtunikud 20 Maskott ja tantsutüdrukud 21 Mängupäev ja nende muutused 22 Mängude alguse ajad ja nende muutused 23 Mängu kohad ja nende muutused 24 Koduklubi kohustused 25 Külalisvõistkonna kohustused 26 Klubide suhtlus pressi ja avalikkusega V. Rahvuskoondised

3 lk 3 / Eesti Vabariigi koondvõistkonnad (rahvuskoondised) VI. Piirangud 28 Noormängijate mängude piirangud ühel hooajal vanuse kaupa Eesti Meistrivõistlustel VII. Lisad LISA 1 Tasud ja arveldamispõhimõtted LISA 2 Mängija kirjalik avaldus üleminekuks vorm LISA 3 Kasvatajarahad LISA 5 Saali nõuded LISA 6 Meeskonna liikme deklaratsioon (Eesti- ja inglisekeelne) LISA 7 Kohtunike deklaratsioon

4 EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND lk 4 / 41 I. Üldsätted 1. Ülesanne ja eesmärk 1.1 Eesti Korvpalliliidu üldjuhend reguleerib Eesti Vabariigis registreeritud MTÜ Eesti Korvpalliliidu (edaspidi ka EKL) liikmeskonda kuuluvate juriidiliste isikute ja muude korvpallivõistkondade võistlusi, mida organiseerib Eesti Korvpalliliit. 1.2 Eesti Korvpalliliidu üldjuhendi eesmärgiks on kehtestada läbipaistvad üldkehtivad põhimõtted EKL poolt korraldatavate erinevate võistlusliigadega seotud tegevuse reguleerimiseks ja võistluste korralduseks. 1.3 Eesti Korvpalliliidu üldjuhend kehtib kõikide liigade võistlusjuhendite kohta niivõrd, kui konkreetse liiga võistlusjuhendiga ei sätestata otseselt teisiti. 2. Üldmõisted 2.1. EKL üldjuhend on käesolev juhend, mis sisaldab üldisi põhimõtteid EKL poolt korraldatavate võistluste kohta; 2.2. liigade võistlusjuhendid on juhendid, mis sisaldavad regulatsiooni konkreetse liiga võistluste organiseerimise ja toimimise kohta; 2.3. Korvpalli Meistriliiga või Meistriliiga on Eesti meistrivõistluste kõrgeim liiga, kus selgub parim täiskasvanute klubi. Eksisteerib eraldi meeste Korvpalli Meistriliiga (edaspidi KML) ja Naiste Korvpalli Meistriliiga I divisjon (edaspidi NKML I divisjon); 2.4. amatöörliiga on täiskasvanute võistlussari, mis jääb Korvpalli Meistriliigast madalamale (meestel I, II ja Rahvaliiga ning naistel Naiste Korvpalli Meistriliiga II divisjon (edaspidi NKML II division); 2.5. korvpalliklubi või klubi EKL liikmeskonda kuuluv juriidiline isik; 2.6. omanikklubi klubi, kes on konkreetse mängija jaoks saanud litsentsi EKL-st; 2.7. koduklubi mängu korraldav klubi; 2.8. põhimeeskond klubi võistkond, mis mängib ühes Eesti tippliigadest Meistriliiga või I liiga 2.9. farmmeeskond võistkond, mille klubi põhimeeskond mängib temast kõrgemas täiskasvanute liigas (farmmeeskonna võimalikud liigad on I või II liiga); koduvõistkond või kodumeeskond mängu korraldava klubi võistkond; külalisvõistkond või külaslismeeskond mängu mittekorraldava klubi võistkond; litsents mängija ja treeneri litsents on kehtiv fotoga dokument või elektrooniline kinnitus mängijaõiguse kohta EKL infosüsteemis, mis annab õiguse osalemiseks EKL poolt korraldatavatel võistlustel; mängija klubi võistkonda kuuluv või varasemalt kuulunud korvpalli harrastav sportlane, kes omab EKL litsentsi või kellele taotletakse litsentsi; välismängija Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav mängija, kellele laienevad kõik mängijale kehtestatud nõuded, kui EKL üldjuhendist või konkreetse liiga võistlusjuhendist ei tulene otseselt teisiti; treener EKL poolt väljastatud treeneri litsentsi omav isik. Treeneri itsentsi saamise aluseks on kutsetunnistus. Klubi kohustub määrama peatreeneri kõikidedele registreeritavatele võistkondadele, kelle andmed esitatakse EKL-le; meeskonna liige klubi võistkonnaga ja klubiga otseselt seotud mängijad, treenerid, esindaja, arst, massöör, saatja jne, kes võistlushoojaks üles antud ja/või, kes osalevad EKL poolt korraldatud võistlustel või viibivad klubi võistkonnaga samas võistlussaalis;

5 lk 5 / mängija üleminek mängija üleminek klubist klubisse vastavalt käesoleva EKL üldjuhendi regulatsioonile; kasvatajaraha tasu, mis makstakse kasvatajaklubile / omanikklubile sportlase üleminekul Eesti siseselt klubist teise klubisse vastavalt EKL juhatuse poolt kehtestatud tariifidele; liiga peakohtunik isik, kes vastutab liiga kohtunike töö korralduse eest ning, kes käsitleb kõiki mänguga seotud kaebusi; liiga distsiplinaarkomisjon kollegiaalne organ, mis käsitleb kaebusi, mis ei puuduta otseselt mängu situatsioone. Liiga distsiplinaarkomisjoni kuuluvad sekretariaadi esindaja, võistluste peakohtunik ja erapooletu isik. Erapooletu isik ning tema asendusliige või liikmed määratakse EKL juhatuse poolt võistlushooaja alguses; Õiguskomisjon EKL kõrgeim vaidlustusorgan, kus on võimalik vaidlustada apellatsiooni esitamise teel liiga peakohtuniku või liiga distsiplinaarkomisjoni otsuseid; kaebus kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud vaidlustus, mis on esitatud liiga peakohtunikule mänguga seotud või liiga distsiplinaarkomisjonile mänguga mitteseotud vaidlustatud situatsioonide kohta; apellatsioon kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud vaidlustus, mis on esitatud liiga peakohtuniku või distsiplinaarkomisjoni otsusele. Apellatsioone lahendab EKL Õiguskomisjon. EKL üldjuhendis suure või väikse algustähega defineeritud mõistetel ainsuse või mitmuses on samasugune tähendus kõikide liigade võistlusjuhendite osas, kui konkreetsest liiga võistlusjuhendist ei tulene otseselt teisiti. II. Võistluste korraldusega seonduv 3. Võistlused 3.1 Eesti Korvpalliliidu võistlushooajaks loetakse ajavahemikku kuni EKL-l on ainuõigus korraldada Eesti korvpalli meistrivõistlusi ja karikavõistlusi. Neid õigusi võib EKL-i juhatuse otsusega delegeerida teistele juriidilistele isikutele, kellega sõlmitakse vastav kirjalik leping. 3.3 Kõik EKL-i poolt korraldatud võistlused toimuvad FIBA kinnitatud võistlusmääruste alusel EKL-i korraldatavad võistlused jagunevad järgmiselt: Eesti meistrivõistlused meestele: KML; I liiga; II liiga; Rahvaliiga; seeniorid (35-aastased ja vanemad) Eesti meistrivõistlused naistele: NKML I divisjon/naiste Eesti-Läti Ühisliiga; NKML II divisjon; seeniorid (35-aastased ja vanemad) EKL korraldab hooajal 2018/2019 Noorteliiga meistrivõistlusi järgmistele vanuseklassidele: noormehed sündinud 1999 ja hiljem (U20); noormehed sündinud 2001 ja hiljem (U18); noormehed sündinud 2003 ja hiljem (U16); poisid sündinud 2005 ja hiljem (U14); poisid sündinud 2007 ja hiljem (Mini);

6 neiud sündinud 2001 ja hiljem (U18); neiud sündinud 2003 ja hiljem (U16); tüdrukud sündinud 2005 ja hiljem (U14); tüdrukud sündinud 2007 ja hiljem (Mini). lk 6 / Eesti karikavõistlused: naiste karikavõistlused; noormehed sündinud 2001 ja hiljem (U18); noormehed sündinud 2003 ja hiljem (U16); poisid sündinud 2005 ja hiljem (U14); neiud sündinud 2001 ja hiljem (U18); neiud sündinud 2003 ja hiljem (U16); tüdrukud 2005 ja hiljem (U14) Vanuseklasse käesoleva EKL üldjuhendi mõistes arvestatakse sünniaasta järgi 2018/2019 hooajal järgnevalt: 2018/ U23 U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 Nt. U23 vanuseklass on sündinud 96. (1996) aastal Rahvusvahelised võistlused: EKL-i juhatus otsustab rahvuskoondiste tippvõistlustest (OM, MM, EM, Universiaad) ja muudest võistlustest osalemise, maavõistluste ja rahvusvaheliste turniiride korraldamise ning EKL-i sekretariaat klubide FIBA liigadest või turniiridest osavõtu Klubidel on õigus osaleda FIBA ja Euroleague Commercial Assets (ECA) liigades või turniiridel vastavalt eraldatud kohtadele FIBA, ECA korraldatavas liigas (vastavalt Eesti klubidel olevatele võimalustele) on Eestit eelisõigus esindada Eesti korvpallimeistriks tulnud klubi võistkonnal. Meistri loobumisel või mitme liiga puhul saab järgmisena õiguse Meistriliigas teiseks tulnud klubi võistkond. Nende järel saab õiguse Eesti karikavõitja, siis Meistriliigas kolmandaks tulnud klubi võistkond jne. Vastavalt eeltoodud korrale peab klubi võistkond FIBA või ECA võistluse ajagraafikust tulenevalt teatama kirjalikult EKL-i sekretariaati FIBA või ECA liigas osalemise või loobumise otsusest Võimalus osaleda erinevates sarjades, on klubidel õigus, vastavalt EKL üldjuhendi punktis nimetatud reitingule ja võistlussarjade vahel kehtestatud tugevusjärjestusele (Näiteks: KML või NKML meister vastavalt Champions League, FIBA Europe Cup või FIBA Eurocup. Kõik järgmised vastavalt EKL reitingule, mille kinnitab EKL juhatus) EKL-i liikmesklubi(de) ja FIBA-sse kuuluva teise riigi klubi(de) vahelised kohtumised ei tohi segada EKL-i poolt korraldatavaid riigisiseseid ja rahvusvahelisi võistlusi. Kui

7 lk 7 / 41 selline kohtumine mõjutab EKL-i poolt korraldatavate võistluste kalendrit, tuleb vähemalt 60 kalendripäeva enne võistlusi taotleda luba võistluste korraldajalt. 3.6 Regionaalsed võistlused on EKL-i regioonides (nt. Ida ja Lääne regioon) korraldatavad võistlused. 3.7 Eesti Läti Korvpalliliiga (edaspidi ka EST-LAT BL): Eesti - Läti korvpalliliigast on õigus osa võtta klubidel vastavalt Eesti-Läti korvpalliliiga juhendile ning klubide paremusjärjestusele Eesti-Läti korvpalliliigat ei käsitleta EKL üldjuhendi punktis 3.5 nimetatud rahvusvahelise võistlusena VTB ühisliiga: VTB ühisliigast on õigus osa võtta klubidel vastavalt VTB ühisliiga juhendile; VTB ühisliigat ei käsitleta EKL üldjuhendi punktis 3.5 nimetatud rahvusvahelise võistlusena. 4. Osavõtjad 4.1 EKL-i korraldatavatest võistlustest osavõtu tingimused: Võistlustest võivad osa võtta Eesti Vabariigi kodanikud ning ka need Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi ja mitte EL liikmesriigi kodanikud, kes õpivad Eesti õppeasutustes ja/või töötavad Eestis ning kellel on, lähtudes Eesti välismaalaste seadusest, Eestis viibimiseks ja/või Eestis töötamiseks seaduslik alus Eestis õppivad päevaste osakondade üliõpilased, kes ei ole alalised elanikud Eesti välismaalaste seaduse mõistes, ei loeta erandina välismängijateks kõikides Eesti korvpalliliigades v.a. Meistriliigas, meeste I liigas ja rahvusvahelistes sarjades (k.a. Eesti-Läti korvpalliliiga) Elamisloa alusel Eesti põhikoolis või gümnaasiumis õppivad isikud, kes ei ole alalised elanikud Eesti välismaalaste seaduse mõistes, võivad mängida kõikides Eesti korvpalliliigades kuni kooli lõpetamiseni või kuni 18. eluaasta täitumiseni ning neid mängijaid ei loeta erandina välismängijaiks Korvpallihooaja kestel tohib üks mängija EKL-i poolt korraldatavatel võistlustel esindada korraga ainult ühte võistkonda, välja arvatud järgmistel juhtudel: U23 vanuseklassi või noorema vanuseklassi mängijad võivad farmmeeskonna ja põhimeeskonna vahel liikuda hooaja lõpuni U16 vanuseklassi mängijal või nooremal on lubatud mängida kahes noortevanuseklassi võistkonnas või ühes noorte- ja täiskasvanute võistlussarjas (edaspidi ka täiskasvanute võistlussari) väljaarvatud juhul, kui täiskasvanute sarjas osalev klubi kuulub klubipüramiidi, siis võib noormängijat kasutada farmmeeskonna ja põhimeeskonna reeglitest lähtuvalt U18 vanuseklassi mängijal või vanemal on lubatud mängida ühes noorte- ja täiskasvanute võistlussarjas (edaspidi ka täiskasvanute võistlussari) väljaarvatud juhul, kui täiskasvanute sarjas osalev klubi kuulub klubipüramiidi, siis võib noormängijat kasutada farmmeeskonna ja põhimeeskonna reeglitest lähtuvalt U20 noormeeste vanuseklassi võistlussarjas võivad mängida ainult U20 ja U19 vanuseklassi mängijad Noormängijad sündinud aastal ja hiljem võivad mängida ainult ühes noorte vanuseklassis Noormängijal (v.a. Audentese Spordigümnaasiumis õppivad mängijad) on õigus mängida täiskasvanute võistlussarjas teise klubi koosseisus omanikklubi kirjalikul loal, kui tema omanikklubi ei osale antud võistlussarjas ja klubi osaleb kõrgemas täiskasvanute võistlussarjas, kui mängija omanikklubi; Audentese Spordigümnaasiumis õppivad noormängijatel on õigus ja kohustus mängida Audentese Spordigümnaasiumi võistkonna eest sõltumata tema klubilisest kuuluvusest Mängijatel, kes on nooremad kui 15. eluaastat, on lubatud omanikklubi treeneri ja

8 lk 8 / 41 lapsevanema kirjalikul loal mängida täiskasvanute võistlussarjas; EKL üldjuhendi punktis kirjeldamata erandite otsustamise õigus on EKL Noortetöö ja Klubiarenduskomisjonil. 4.2 Seeniorid võivad osaleda oma sarjades erinevates vanuseklassides teises võistkonnas; 4.3 Noormängijaks loetakse noormeestel kuni U 20 vanuseklassi (sündinud 1999 või hiljem) ning neidudel kuni U18 vanuseklassi mängijaid (sündinud 2001 või hiljem). Juhul, kui noormängija osaleb täiskasvanute võistlussarjades, siis kehtivad temale kõik täiskasvanute sarjadega kaasnevad reeglid, kaasa arvatud konkreetses liigas kehtivad tasumäärad. 4.4 Võistlustest võivad osa võtta kõik klubid ja konkreetseks sarjaks või võistluseks moodustatud võistkonnad vastavalt EKL üldjuhendile ning konkreetse liiga võistlusjuhendile, milles võistkond osaleb. 4.5 Mängijate kindlustamise eest vastutavad klubid. EKL peab kindlustama mängijad reisikindlustusega juhul, kui nad esindavad Eesti Vabariiki koondise koosseisus võistlustel välismaal koondise ettevalmistuse ja võistlusperioodi vältel. 5. Litsentsid 5.1 Mängijad ja treenerid peavad omama kehtivat fotoga litsentsi või elektroonilist kinnitust EKL infosüsteemis. Noormängijad, kes osalevad täiskasvanute võistlussarjades, peavad omama täiskasvanute litsentsi. Klubivahetuse puhul tuleb mängija litsents uuendada koos sinna juurde kaasnevate rahaliste nõuetega, mille eest vastutab mängija uus omanikklubi. 5.2 EKL-i litsentsi taotlev mängija või kuni 18.a. mängijate puhul lapsevanem peab kinnitama allkirjaga või digiallkirjaga is.basket.ee keskkonnas meeskonna liikme deklaratsiooni. Deklaratsioonis on kirjas mängija või kuni 18.a. mängijate puhul noormängija ja lapsevanema õigused ning kohustused ning EKL-le antud nõusolekud mängijate isikuandmete töötlemiseks (vt Lisa 6. Meeskonna liikme deklaratsioon). Deklaratsiooni allkirjastamata jätmisel mängijale litsentsi ei väljastata. 5.3 Välismängija litsentsi saamiseks peab klubi EKL-i sekretariaadi kaudu esitama FIBAle järgmised dokumendid: välismängijate nimekirja välismängija registreerimisblanketi (self - declaration) vabastuskirja või avalduse akadeemilisest institutsioonist mängijale välismängija passi fotokoopia, mis näitab täisnime, sünniaega ja -kohta kõik muud FIBA poolt nõutavad dokumendid; 5.4 Välismängijat on võimalik esmase registreerimise (kui välismängija kohta küsitakse mõnest teisest riigist letter of clearence ) puhul testida enne lõplikku litsentsitasu tasumist. Testimisele kehtivad alljärgnevad põhimõtted: kuni 25. oktoobrini hooaja alguses on välismängijat võimalik testida meistriliiga, meeste I liiga ja Balti liiga mängudes (hoolimata testimise alguskuupäevast); maksimaalne välismängija testimisperiood käimasoleval võistlushooajal pärast 25. oktoobrit on 14 (neliteist) kalendripäeva pärast esmast registreerimist; ühe hooaja jooksul üht ja sama välismängijat rohkem kui üks kord sama klubi juurde testimisele võtta ei ole lubatud; kõik välismängijate testimised lõpevad hiljemalt võistlushooaja algusele järgneva aasta 28. veebruaril kell olenemata testimisperioodi alguskuupäevast. 6. Liiga staatus, juhtimine ja pädevus

9 lk 9 / Liiga on EKL-i põhikirjalise tegevuse üheks organisatsiooniliseks vormiks, mida käesolevas EKL üldjuhendis ja konkreetses liiga võistlusjuhendis fikseeritud pädevuse piires juhib EKL-i sekretariaat. Liigade juhtimine toimub EKL-i liigade- ja võistluste juhi, meistri- ja noorte liigade projektijuhtide, I, II ja Rahvaliiga juhi ning liiga peakohtunike juhtimisel. 6.2 Liiga korraldamise eesmärkideks on tagada aus ning sportlikest printsiipidest lähtuv turniirisüsteem; lai kõlapind ja huvi publiku ning pressi poolt; positiivne imidž toetajate ning publiku hulgas; tulemuste vahendamine pressile ja huvilistele; kohtunike kvaliteetne tegevus. 6.3 Klubide funktsiooniks ja eesmärgiks konkreetses liigas osalemisel on mängijate taseme tõstmine, uute mängijate kasvatamine, noortekorvpalli arendamine, koostöö fännklubidega ning liiga võistlusmängude tipptasemel korraldamine. 6.4 Konkreetse võistlusliiga juhtimise pädevusse kuulub muuhulgas: liiga võistluskalendri koostamine kooskõlas EKL-i muude võistluste kalendritega; liiga võistluste korraldus ja paremate klubide võistkondade väljaselgitamine kooskõlas võistlusmäärustike-, EKL-i üldjuhendi, liiga võistlusjuhendi ja EKL-i juhatuse otsustega publikut võimalikult haaraval viisil; liiga hooaja eelarve esitamine EKLi peasekretärile kinnitamiseks ning eelarve täitmise järgimine; ettepanekute tegemine EKL-i juhatusele liiga tegevuse arendamiseks; avalikkuse ja meedia operatiivse teavitamise tagamine liiga korvpallimängude tulemustest ja tegevusest; muu vajalik tegevus liiga eesmärkide täitmiseks, mis ei ole vastuolus EKL-i põhikirja, juhatuse otsuste, kinnitatud juhendite, eeskirjade ja määrustikega. 7. Üleminekud 7.1 Mängija üleminekuks klubist klubisse loetakse igasugust klubi vahetust mängija poolt, kas korvpallihooaja jooksul või väljaspool seda ning sõltumata sellest, kas ülemineku hetkel mängija litsents oli kehtiv või mitte. Mängijate üleminekud on lubatud kuni võistlushooaja algusele järgneva aasta 28. veebruarini (kaasaarvatud), noormängijatel käimasoleva võistlushooaja 01. septembrist kuni hooaja algusele järgneva aasta 28. veebruarini (kaasaarvatud), kui vastava liiga võistlusjuhend ei sätesta teisiti (EST-LAT BL võib anda ühe (1) mängija üles veel kuni hooaja algusele järgneva aasta 15. märtsini). 7.2 Mängija üleminekul klubist-klubisse on vajalik uue klubi ja mängija ülemineku avaldus digitaalselt allkirjastatuna is.basket.ee keskkonnas, millele lisab digitaalse allkirja omanikklubi samuti is.basket.ee keskkonnas või kirjalikult (vt. lisa) koos omanikklubi kirjaliku seisukohaga ning allkirjastatuna. Audentese Spordigümnaasiumis õppivatel mängijatel nõutav samuti ka Audentese Spordigümnaasiumi kirjalik seisukoht. Noormängijatel (kuni U18) nõutav lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek/ digitaalne allkiri is.basket.ee keskkonnas ja EKL poolne kasvatajarahade arvutus lähtudes EKL poolt kehtestatud põhimõtetest. Audentese Spordigümnaasiumi õpilasel reeglina õppimise ajal omanikklubi vahetada ei lubata välja arvatud erijuhtudel, mille asjaolud selguvad üleminekuavaldusest, omanikklubi, lapsevanemate ja Audentese Spordigümnaasiumi seisukohast. Otsuse ülemineku loa kohta annab sellisel juhul EKL noortetöö ja klubiarenduskomisjon. 7.3 Mängijate igakordsel üleminekul tuleb uuel omanikklubil tasuda EKL-le üleminekutasu vastavalt EKL juhatuse poolt kinnitatud ja üldjuhendi lisas fikseeritud määrale. Üleminekutasu ei nõuta juhul, kui mängija ei ole enne registreerimist 2 (kaks) järjestikust hooaega omanud kehtivat litsentsi Eesti meistrivõistlustel osalemiseks. 7.4 Üleminekuavalduse vormistab uus klubi is.basket.ee keskkonnas ning digiallkirjastab selle, järgmisena liigub teade avalduse kohta lapsevanema/mängijani, kes digiallkirjastab avalduse. Seejärel liigub teade e-posti teel omanikklubile, kes peab is.basket.ee

10 lk 10 / 41 keskkonnas ülemineku kinnitama oma digiallkirjaga. Endise klubi esindaja on kohustatud mängija üleminekuavalduse allkirjastama või keelduma allkirjastamisest (tuues ära ka põhjenduse) hiljemalt 7 päeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast. Kui klubi ei vasta 7 päeva jooksul mängija üleminekuavaldusele või endise klubi poolt mängija lahkumisavalduse vastuvõtmisest keeldumisest on möödunud 7 päeva, otsustab üleminekuõiguse EKL-i sekretariaat. Kui mängija endise Klubi seisukoht on eitav ja/või mängija ning tema endise Klubi vahel on kohtulik vaidlus, siis otsustab üleminekuavalduse EKL sekretariaat. Kui mängija ülemineku suhtes on rakendatud kohtulik keeld, siis kuni vaidluse lahendamiseni mängija üleminekut EKL ei võimalda. 7.5 Mängija, kes soovib siirduda mängima välisklubisse, peab esitama EKL-i sekretariaadile kirjaliku taotluse koos (endise) omanikklubi kirjaliku seisukohaga. Üleminek toimub FIBA ja FIBA Europe rahvusvaheliste üleminekureeglite kohaselt. 7.6 Endine klubi võib keelduda mängijale üleminekuloa andmisest juhul, kui mängija: ei ole täitnud klubi põhikirjaga sätestatud liikme kohustusi või muid klubi kehtestatud reegleid klubi varade tagastamisel jms; on seotud klubiga lepinguliselt, mis ei ole lõppenud või, mida ei ole vaidlustatud õigusaktides ettenähtud korras kohtulikult. 7.7 EKL-l on kohustus kontrollida mängija endise klubi poolt üleminekuloa andmisest keeldumist ja õigus seda kirjalikult põhjendades ka mitte arvestada. EKL võib mängijale üleminekuloa mitteandmist eirata, kui klubi: ei täida EKL-i põhikirja, üldkogu või juhatuse otsuseid, EKL üldjuhendit, liiga võistlusjuhendeid, eeskirju ja muid kirjalikult kehtestatud üldiseid reegleid; ei oma kehtivat lepingut mängijaga; ei osale Eesti meistrivõistlustel; on EKL-i ees võlglane; omab mängijate ees täitmata rahalisi kohustusi. 7.8 Kui üleminekuõigust taotlev mängija on lepinguliselt seotud klubiga, on EKL-i sekretariaadil vajaduse korral õigus nõuda klubilt lepingu koopia selle osa esitamist, mis tõestab lepingu kehtivust, kinnitatuna osapoolte allkirjadega. Lepingu koopia tuleb esitada 7 päeva jooksul arvates nõudmise kuupäevast. Kui klubi ei esita lepingu koopiat 7 päeva jooksul, annab üleminekuõiguse EKL-i sekretariaat. 7.9 Kõik mängijate klubivahetusega kaasnev dokumentatsioon ja klubi rahalised kohustused peavad olema täidetud hiljemalt kella ks võistlushooaja algusele järgneva aasta 28. veebruariks. Mängija litsents väljastatakse pärast kõigi EKL-i poolsete nõuete täitmist Mängijate rahvusvahelisi liikumisi reguleerib FIBA ning FIBA Europe juhend. Iga-aastaselt peab EKL omandama FIBA-lt välismängija A litsentsi neile mängijatele, kes osalevad rahvuslikel meistrivõistlustel ja I liigas. B litsentsi aga neile mängijatele, kes võtavad osa FIBA Europe ametlikest liigadest ja turniiridest Eesti klubide koosseisus FIBA nõuab osavõtutasu iga välismängija kohta, kas ühes või kahes kategoorias, mille tasub välismängijat omav klubi Mängija, kes on saanud B litsentsi, ei vaja eraldi A litsentsi. Mängija, kes omab B litsentsi, lõpetades mängimise Euroopa karikasarjades, peab välja vahetama oma litsentsi A litsentsi vastu Klubi farmmeeskonna ja põhimeeskonna vahel võib teha piiranguteta liikumisi kuni võistlushooaja algusele järgneva aasta 28. veebruarini (kaasaarvatud) vastavalt EKL üldjuhendi punktile Kui klubi meeskonnal on farmmeeskond, siis tuleb klubil see meeskond enne käimasoleva hooaja 10. septembrit (kaasa arvatud) EKL-s registreerida Farmmeeskonna registreerimisel peab klubi ära märkima mängijad, kellede osas soovitakse teostada liikumisi põhi- ja farmmeeskonna vahel vastavalt EKL üldjuhendi punktis märgitud piirangute alusel. Klubi peab antud mängijate litsentsi eest tasuma topelttasu lähtudes EKL üldjuhendi lisast Tasud ja arveldamispõhimõtted.

11 lk 11 / Kasvatajaraha Kasvatajaraha tasutakse kuni 23 aastaste mängijate üleminekul Eesti siseselt ühest klubist teise klubisse. Kasvatajaklubil /Omanikklubil on õigust saada mängija eest kompensatsiooni vastavalt EKL juhatuse kehtestatud tariifidele. Kasvatajaraha suurused ja tasumise põhimõtted on toodud eraldi EKL üldjuhendi lisas Kasvatajarahad. 9. Registreerimine 9.1 Klubide võistkonnad peavad EKL-le tasuma võlgnevused EKL-i ees ja esitama oma liigas osalemise sooviavalduse (vt. Üldjuhendi lisa) algavaks võistlushooajaks kirjalikult hiljemalt allpooltoodud kuupäeval: EST-LAT BL ; NKML I divisjon ; NKML II divisjon ; meeste I liiga ; meeste II liiga ; meeste Rahvaliiga ; naiste karikavõistlused ; noorte meistrivõistlused ; noorte karikavõistlused ; mini vanuseklass poisid ; mini vanuseklass tüdrukud ; mikromakro - I etapile 20 päeva enne etapi algust, teistele etappidele 14 päeva enne etapi algust. 9.2 Nimelise registreerimise tähtajad liigade kaupa (minimaalselt 8 nime võistkonna kohta): EST-LAT BL ; NKML I divisjon ; NKML II divisjon ; meeste I liiga ; meeste II liiga ; meeste Rahvaliiga ; naiste karikavõistlused ; noorte meistrivõistlused ; noorte karikavõistlused mini vanuseklass ; mikro, makro - 7 päeva enne etapi algust. 9.3 Vastavalt EKL üldjuhendi punktile 9.1 liigas osalemise sooviavalduse esitanud klubid peavad EKL-le esitama hiljemalt käimasoleva võistlushooaja 01. septembril, kui konkreetse liiga võistlusjuhend ei sätesta teisiti: is.basket.ee keskkonnas või kirjalikult klubi meeskonna või selle korvpalliga seotud osa ametnike ametinimetused ja nimed ning klubi juriidilise staatuse, kodusaali andmed koos allkirjaõigusliku isiku kinnitusega saali mängudeks kasutusse andmise kohta. Kiri peab olema allkirjastatud klubi allkirjaõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt, kes lisab kirjale vastava volikirja; nimelise registreerimise is.basket.ee keskkonnas või paberikandjal originaalallkirjadega või digitaalselt allkirjastatud dokument i teel. Lisaregistreerimisi võib teostada kuni hooaja algusele järgneva aasta 28. veebruarini hiljemalt kella ks. Välisriigi sportlasi saab registreerida kuni hooaja algusele järgneva aasta 28. veebruarini hiljemalt kella ks. Nimetatud põhimõte kehtib ka eelnevalt mõnes teises välisriigis mänginud või lepingu lõpetanud Eesti Vabariigi kodanikest mängijate kohta). Otsuse mängija osavõtu kohta teeb EKL-i sekretariaat;

12 lk 12 / kirjalikud andmed klubi meeskonna kodusaali asukohast, mis vastab EKL-i juhatuse poolt kinnitatud saali nõuetele (vt EKL üldjuhendi lisa) ning EKL-i üldjuhendi punktis 14 fikseeritud tingimustele ja kodumängude toimumise kellaaja. 9.4 Võistkondade registreerimise ja nimelise registreerimise eritingimused reguleeritakse vajadusel konkreetse liiga võistlusjuhendis. 9.5 Mängijate litsentsid on nummerdatud ja väljastatakse pärast registreerimislehe kinnitamist ja üleminekutasude, kasvatajarahade ning teiste juhenditest tulenevate tasude tasumist (vt. EKL üldjuhendi lisa Tasud ja arveldamispõhimõtted ja Kasvatajaraha ). 9.6 Enne mängu algust esitab võistkonna treener/ võistkonna esindaja mängule registreerimise lehe ja vanemkohtuniku nõudmisel treeneri/treenerite litsentsid ja mängijate isikut tõendavad dokumendid või nende koopiad, mille järgi täidetakse mänguprotokoll (kui liiga juhend ei sätesta teisiti). Litsentsi puudumisel mängijat või treenerit protokolli ei kanta. 9.7 Klubid ja mängijad, kellel on võlgnevused Eesti Korvpalliliidule, ei saa registreerida 2018/2019 hooaja võistlussarjadesse. 9.8 EKL sekretariaadil on õigus peatada mängijate litsentsid, kellel on sanktsioonidest tulenevad võlgnevused Eesti Korvpalliliidu ees. 10. Võistluste korraldamine 10.1 Iga konkreetse liiga või võistlussarja võistlusjuhendid määravad kindlaks võistlussüsteemid, võistkondade ja osavõtjate arvu, majandamise, trahvid, karistused, sanktsioonid ja autasustamise. Küsimusi, mida võistlusjuhend ei reguleeri, otsustatakse EKL-i üldjuhendi, FIBA võistlusmäärustike ja EKL kehtivate korvpallireeglite järgi EKL peab kasutama kogu oma mõjuvõimu selleks, et EKL-i egiidi all läbiviidavad võistlused kulgeksid edukalt ning ausa spordi printsiipidest lähtuvalt. EKL peab osutama omalt poolt korraldajale kõikvõimalikku abi ja tagama oma esindajate täieliku erapooletuse Mängus osalevadklubide võistkonnad on kohustatud tunnustama ja täitma EKL-i üldjuhendit ja konkreetset liiga või võistlussarja võistlusjuhendeid. Koduklubi vastutab võistluspaigal meditsiinilise abi, võistluspaiga korrasoleku ning tehnilise varustuse eest EKL-i sekretariaadi poolt koostatud võistluste (v.a. karikavõistlused) kalenderplaanides esimesena märgitud võistkond vastutab täielikult mängu nõuetekohase läbiviimise eest. Klubi vastutab ka eelreklaami eest meedias Mängijate, kohtunike, treenerite, võistkonna esindaja, arsti, massööri turvalisus peab olema tagatud nii enne kui ka pärast mängu. Turvalisuse eest vastutab mängu korraldav klubi Mänguprotokoll või loetav koopia/fotokoopia peab laekuma EKL-i sekretariaati vastavalt võistlusjuhendile, kuid hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul. Mänguprotokolli originaal peab jõudma EKL-i sekretariaati 5 tööpäeva jooksul pärast võistkonna viimast mängu, kui ei ole sätestatud teisiti konkreetse liiga võistlusjuhendis EKL-i võistlustest osavõtvad võistkonnad on kohustatud tunnustama ja täitma EKLi üldjuhendit ja konkreetset võistlusjuhendit. Pärast võistlustele registreerumist peab võistkond sellest ka osa võtma. Hilisema keeldumisega kaasneb distsiplinaarkaristus Kõik meeskonna liikmed on kohustatud järgima EKL Eetikakoodeksit. Ühegi meeskonna liikme tegevus ja avalikud esinemised ei tohi kahjustada EKL, võistlussarja või korvpalli kui spordiala mainet üldiselt Mängu läbiviimiseks määratud väljakukohtunikud, sekretariaat ning komissar (vajadusel) peavad õigeaegselt ilmuma võistluspaika ja andma endast parima mängu läbiviimiseks vastavalt EKL üldjuhendile, korvpallimäärustikele ja antud liiga või võistlussarja võistlusjuhendile Kõikide EKL-i poolt korraldatavate võistluste (sealhulgas Meistriliiga) TV, interneti (heli ja/või pildi) või raadio ülekannete/salvestuste teostamise lepingute sõlmimise ainuõigus kuulub EKL-le.

13 lk 13 / Kõik võistkonnad, kes osalevad turniiridel väljaspool Eesti Vabariiki, on kohustatud oma sõidu registreerima EKL-i sekretariaadis (vajalik on delegatsiooni nimekiri) ning naasmisel Eesti Vabariiki teatama peetud mängude (ka veerandaegade) tulemused Mängupallid liigades on FIBA poolt heakskiidetud pallid: * mehed pall nr 7 * noormeeste U20, U18, U16 pall nr 7 * naised, neiud, tüdrukud pall nr 6 * U14 poisid pall nr 6 * mini, mikro, makro poisid/tüdrukud pall nr Osalevad võistkonnad on kohustatud kindlustama mänguks vähemalt 3 (kolm) mängukõlbulikku võistluspalli. Mängupalli valib mängu teenindav vanemkohtunik. Mängupallil peab olema märge Fiba Approved ning liigades, kus on sõlmitud vastav leping tuleb kasutada partneri poolt tarnitud pallide marki, mis näidatakse ära vastava liiga võistlusjuhendiga Kõik EKL üldjuhendis ja liiga võistlusjuhendites määratlemata küsimused lahendatakse EKLi juhatuse, EKL-i sekretariaadi, Meistriliiga nõukogu, Õiguskomisjoni, Noortetöö ja Klubiarenduskomisjoni või Kohtunikekomisjoni poolt printsiibil, et oleks tagatud aus sportlik konkurents Erandite tegemise õigus EKL üldjuhendis sätestatu kohta on ainult EKL juhatusel. III. Kaebused ja sanktsioonid 11. Kaebuste ja apellatsioonide esitamine ja lahendamine 11.1 Põhiprintsiibid Käesolevast EKL üldjuhendist tulenevate kõikvõimalike kaebuste ja apellatsioonide käsitlemise ning rikkumiste kohta sanktsioonide määramisega tegelevad EKL-s liiga peakohtunik, liiga distsiplinaarkomisjon ja Õiguskomisjon Liiga peakohtunik käsitleb kõiki mänguga seotud kaebusi (situatsioone, millest sõltub mängu kulg, seis ja mis on seotud mängureeglitega); Liiga distsiplinaarkomisjon käsitleb kõiki mänguga mitteseotud kaebusi, mis ei puuduta otseselt mängu (situatsioone, mis ei ole mängureeglitega sätestatud); Õiguskomisjon on EKL kõrgeim instants, kus on võimalik vaidlustada apellatsiooni esitamise teel konkreetse liiga peakohtuniku, liiga distsiplinaarkomisjoni või Kohtunikekomisjoni poolt langetatud otsuseid Mänguga seotud või mänguga mitteseotud kaebus või apellatsioon peab olema motiveeritud ja esitatud koos põhjendustega vastavalt FIBA korvpalli-määrustikele ja EKL üldjuhendile Kaebus või apellatsioon loetakse esitatuks, kui see laekub: a) posti teel (saabumise fikseerib EKL vastutav töötaja); b) faksi teel (väljatrükil edukalt saatmise kuupäev ja kellaaeg); c) e-posti teel, mille kättesaamist EKL kinnitab samuti e-posti teel*; d) kirjalikult, kui kaebus on üle antud vastavale korvpalli ametnikule. * Elektrooniliselt e-posti teel edastatud kaebused või apellatsioonid loetakse edastatuks, kui klubi poolt elektrooniliselt edastatud kaebuse või apellatsiooni kohta on klubi saanud EKL vastutava töötaja poolse vastava kinnituse. Vastavaks kinnituseks ei ole automaatselt e-posti süsteemi poolt saadetavad teated (e- mail kohale toimetatud jms). Kinnitus peab olema saadetud EKL vastutava töötaja poolt ja sisaldama üheselt mõistetavat kinnitust, et edastatud kaebus või apellatsioon on kätte saadud Kaebuse läbivaatamine eeldab EKL üldjuhendi lisas Tasud ja arveldamispõhimõtted fikseeritud suuruses tagatissumma tasumist. Tagatissumma kaebuse esitamise eest liiga

14 lk 14 / 41 peakohtunikule ja liiga distsiplinaarkomisjonile on 120 EUR. Tagatissumma apellatsiooni esitamise eest Õiguskomisjonile on 240 EUR Tagatissumma tuleb tasuda Klubi poolt 48 tunni jooksul alates kaebuse või apellatsiooni esitamisest. Tagatissumma mittetasumisel 48 tunni jooksul alates kaebuse või apellatsiooni esitamisest ei aruta EKL esitatud kaebust või apellatsiooni. EKL väljastab klubi soovil vastava arve Tagatissumma tagastatakse EKL-i poolt kaebuse või apellatsiooni rahuldamise korral 3 tööpäeva jooksul kaebuse esitanud klubile vastavalt klubi poolt esitatud arvelduskontole Videosalvestused, filmid, fotod, muud elektroonilised salvestised või teave ei ole otseseks aluseks mängu tulemuse tühistamisel või muutmisel. Nimetatud tõendusmaterjali kasutatakse ainult kaebuse või apellatsiooni lahendamisega seotud faktide täpsustamisel või asetleidnud rikkumiste analüüsil ja järeltuvastamise eesmärgil või pedagoogilistel eesmärkidel Kaebused liiga peakohtunikule Mängu tulemusega mittenõustumisel peab kaebuse esitava klubi meeskonna kapten viivitamatult pöörduma mängu vanemkohtuniku poole ja teatama, et tema klubi meeskond esitab kaebuse mängutulemuse kohta. Kaebuse esitaja peab allkirjastama mängu protokolli lahtri ``kapteni allkiri protesti korral``. Klubi ametlik või volitatud esindaja, treener või mänedžer peab 20 minuti jooksul pärast mängu lõppemist kinnitama klubi poolt esitatud kaebuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vanemkohtunikule või EKL-le. Erinevalt EKL korvpallireeglites toodule mänguga seoses olevate vaidlusküsimuste lahendamiseks peab klubi hiljemalt järgmisel päeval kell esitama täiendavalt EKLile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis omapoolse põhjendatud ja motiveeritud seletuskirja kaebuse kohta, miks klubi mängu tulemuse või kohtunike otsusega ei nõustu. Kaebuses toodud klubi seisukohtade kaitsmise ja tõendite esitamise kohustus lasub kaebuse esitajal.. Kaebuse põhjenduste kohta seletuskirja põhjendamatul mitteesitamisel võib arutlusel oleva muu kaebuse lahendada ilma seletuskirja mitteesitava(te) osapool(t)e seisukohtadeta ning nende hilisemat esitamist ei pruugi liiga peakohtunik arvestada Erinevalt FIBA korvpallireeglites toodule Klubi kaebuse korral peab mängu vanemkohtunik ja komissar (tema olemas oleku korral) esitama hiljemalt järgmisel päeval kell kirjaliku ettekande liiga peakohtunikule. Nimetatud ettekanne edastatakse liiga peakohtuniku poolt mängule järgneval päeval kaebusega seotud osapooltele Liiga peakohtunik võib omal äranägemisel esitada kaebusega seotud osapooltele ja vanemkohtunikule ja/või komissarile päringuid täiendavate seletuste ja/või tõendite saamiseks enne otsuse langetamist. Otsuse kaebuse kohta teeb liiga peakohtunik 3 tööpäeva jooksul kaebuse ja tagatissumma laekumisest EKL kontole ja teatab sellest kirjalikult või e-posti teel kaebusega seotud osapooltele Kaebus on võimalik edasi kaevata Õiguskomisjonile 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates konkreetse liiga peakohtuniku otsuse kättesaamisest Kaebused liiga distsiplinaarkomisjonile Kõikide muude kaebuste ja probleeme käsitlevate vaidluste/avalduste/protestide s.h mängijate üleminekud, mängija eemaldamine väljakult, treeneri eemaldamine, ebasportlik käitumine ja muud probleemid, mis otseselt ei mõjutanud mängu tulemust vms, edaspidi muu kaebus) lahendamine kuulub liiga distsiplinaarkomisjoni pädevusse. Kaebuse läbivaatamine eeldab tagatissumma eelnevat tasumist EKL-ile Liiga distsiplinaarkomisjoni kuuluvad sekretariaadi esindaja ja konkreetse liiga peakohtunik ning erapooletu esindaja. Erapooletu isik ning tema asendusliige või-

15 lk 15 / 41 liikmed määratakse EKL juhatuse poolt hooaja alguses. Erapooletu isik juhib liiga distsiplinaarkomisjoni tööd Muude kaebuste, probleeme käsitlevate avalduste, konfliktide jne. korral, milles on kaks või enam osapoolt, peavad kõik osalejad kirjutama ise seletuskirja ja saatma selle koos võimalike tõenditega EKL-le hiljemalt 1 tööpäeva jooksul, kui kaebus ei ole otseselt seotud konkreetse mänguga. Seletuskirja põhjendamatul mitteesitamisel võib arutlusel oleva muu kaebuse lahendada ilma seletuskirja mitteesitava(te) osapool(t)e seisukohtadeta ning nende hilisemat esitamist ei pruugi liiga distsiplinaarkomisjon arvestada Otsuse muu kaebuse kohta teeb liiga distsiplinaarkomisjon 3 (kolme) tööpäeva jooksul muu kaebuse ja tagatissumma laekumisest ja teatab sellest kõigile muu kaebusega seotud isikutele. Erandlikel asjaoludel võib liiga distsiplinaarkomisjon pikendada eelpool toodud tähtaega 3 tööpäeva võrra, millest teavitatakse muu kaebusega seotud osapooli Liiga distsiplinaarkomisjon on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kaks distsiplinaarkomisjoni liiget. Liiga distsiplinaarkomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhul, kui kohalolnud liiga distsiplinaarkomisjoni liikmete hääled jagunevad otsustamisel võrdselt, siis on otsustavaks liiga distsiplinaarkomisjoni esimehe hääl Liiga distsiplinaarkomisjoni otsust on võimalik edasi kaevata esitades Õiguskomisjonile apellatsiooni liiga distsiplinaarkomisjoni otsusele 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates otsuse kätte saamisest Õiguskomisjon Käesolevas EKL üldjuhendis käsitletud liiga peakohtuniku, liiga distsiplinaarkomisjoni, Kohtunikekomisjoni või EKL sekretariaadi poolt langetatud otsusega mittenõustumise korral saab vastava otsuse kohta esitada apellatsiooni Õiguskomisjonile, kes teeb oma otsuse esitatud apellatsiooni kohta Apellatsioon peab olema motiveeritud ja esitatud koos põhjendustega vastavalt FIBA korvpallimäärustele ja käesolevale EKL üldjuhendile. Apellatsiooni läbivaatamine eeldab EKL üldjuhendi lisas Tasud ja arveldamispõhimõtted toodud suuruses tagatissumma tasumist EKL-ile. Apellatsiooni läbivaatamiseks edastatakse Õiguskomisjonile vaidlustatud otsusega seotud vajalikud kõik materjalid ja tõendid. Õiguskomisjonil on õigus omal äranägemisel esitada vaidlusega seotud osapooltele ja EKL-le nii suuliselt kui kirjalikus taasesitavas vormis järelpärimisi vaidlusega seotud materjalide ja tõendite osas täiendavate selgituste saamiseks. Ühelgi täiendaval selgitustel või tõendil ei ole Õiguskomisjoni jaoks ette kindlaksmääratud jõudu, kui vaidlevad osapooled ei ole kokku leppinud teisiti Õiguskomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Õiguskomisjoni liikmetest. Õiguskomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhul, kui kohalolnud Õiguskomisjoni liikmete hääled jagunevad otsustamisel võrdselt, siis on otsustavaks Õiguskomisjoni esimehe hääl Õiguskomisjon peab otsuse langetama 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast apellatsiooni laekumist. Erandlikel asjaoludel võib komisjon pikendada eelpool toodud tähtaega 7 (seitsme) tööpäeva võrra, millest teavitatakse apellatsiooniga seotud osapooli Õiguskomisjon on liiga peakohtuniku või liiga distsiplinaarkomisjoni poolt langetatud otsuste kohta esitatud apellatsiooni läbivaatamise viimane instants ja Õiguskomisjoni otsus on lõplik. 12. Distsiplinaarkaristused ja sanktsioonid 12.1 Mängijad ja teised võistkonna koosseisu kuuluvad meeskonna liikmed on määratletud korvpallimäärustikes. Juhul, kui keegi meeskonna liikmetest eksib määrustike või liiga

16 lk 16 / 41 võistlusjuhendite vastu selliselt, et sellele eksimusele järgneb distsiplinaarkaristus, tuleb mängu vanemkohtunikul või komissaril võimalikult kiiresti edastada asjakohane ettekanne EKL-i sekretariaati või võistluste korraldajale Diskvalifitseeriva vea korral jätab mängija automaatselt vahele järgmise mängu samas liigas või võistlussarjas (v.a. juhul, kui konkreetse liigas või võistlussarja võistlusjuhend ei sätesta teisti). Mängija ja klubi, vanemkohtunik ja mängu komissar (tema olemasoleku puhul) on kohustatud esitama hiljemalt 48 tunni jooksul seletuskirja toimunu kohta võistluste korraldajale. Esitatud seletuskirjade põhjal otsustatakse distsiplinaarkaristuse määr Karistused, mida määratakse meeskonna liikmele distsiplinaarkorras ja ei jõuta ära kanda jooksval hooajal, viiakse automaatselt üle järgmisse hooaega. Kehtivad järgmised põhimõtted: kui mängija ei osale enam samas võistlussarjas, milles talle määrati distsiplinaarkaristus, siis viiakse karistus automaatselt üle võistlussarja, milles mängija hakkab osalema uuel võistlushooajal kui noormängija ei osale enam samas vanuseklassis, milles talle määrati distsiplinaarkaristus, siis viiakse karistus automaatselt üle järgmisse vanuseklassi või võistlussarja, milles mängija hakkab osalema uuel hooajal; mängija ülemineku või meeskonna liikme siirdumisel uude klubisse jäävad meeskonna liikmele personaalselt EKL poolt määratud kandmata distsiplinaarkaristused kehtima. Samuti jäävad kehtima meeskonnaliikme karistusega seotud klubi karistused ja kohustused, mis konkreetsele omanikklubile EKL poolt määrati; distsiplinaarkaristuse võib määrata ka nõutud seletuskirjade esitamata jätmise korral Juhul, kui klubi võistkond eksib määruste või liiga võistlusjuhendi vastu selliselt, et sellele peab järgnema distsiplinaarkaristus, tuleb mängu vanemkohtunikul või komissaril võimalikult kiiresti edastada asjakohane ettekanne EKL-i sekretariaati Pärast kahte loobumiskaotust võistkond kõrvaldatakse liigast või v õistlussarjast, mängitud mängude tulemused annulleeritakse ja järgmisel hooajal mängib võistkond madalamas liigas (v.a. juhul, kui konkreetne liiga või võistlussarja võistlusjuhend ei sätesta teisiti) Dopingu kasutamine on mängijatel keelatud sõltumata dopingu ainelisest koostisest ja manustamise meetodist. Mängijatele laienevad ja on täitmiseks kohustuslikud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt kehtestatud dopinguvastase võitluse reeglid, mille järgimise kohustuse on EKL võtnud läbi Eesti Olümpiakomiteega sõlmitud lepingute Juhul, kui meeskonna liige osaleb otseselt või kaudselt, ise või oma sugulaste või tuttavate kaudu Eesti korvpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või kihlvedudes, peatatakse osalenu meeskonna liikme litsents 2 (kaheks) aastaks. Maksimumkaristuseks on litsentsi peatamine jäädavalt Juhul, kui klubi meeskond kasutab mängijat, kellel ei ole EKL-i poolt väljaantud kehtivat litsentsi või kelle litsents on EKL poolt peatatud konkreetse klubi võistkonna koosseisus mängimise kohta või kelle nime ei ole kantud mänguprotokolli, siis: a) kui sellist mängijat kasutanud klubi võistkond võitis, arvestatakse klubi võistkonnale tabelisse kaotus 0:20; b) kui sellist mängijat kasutanud klubi võistkond kaotas rohkem kui 20 punktiga, jääb mängu lõpptulemus jõusse; c) kui sellist mängijat kasutanud klubi võistkond kaotas vähem kui 20 punktiga, sellist talle tabelisse 0:20 kaotus; d) vale mängijat kasutanud klubi võistkonnale kantakse antud mängu eest turniiritabelisse 0 punkti Teistkordsel eksimisel samal hooajal ja EKL üldjuhendi punktis 12.8 kirjeldatud asjaolude ilmnemisel klubi võistkond kõrvaldatakse konkreetsest liigast ja klubi võistkond peab järgmist hooaega alustama kõige madalamast liigast Võistkonna eemaldamisel võistlustelt EKL üldjuhendi punktis 12.9 kirjeldatud juhtumi tõttu ei arvestata võistkonna osalemist võistlustel toimunuks.

17 lk 17 / Juhul, kui klubi meeskonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) mängu ajal kohtunikku, komissari või lauakohtunikku, siis määratakse klubile trahv kuni 640 EUR ja/või rünnakuga seotud meeskonna liige saab keelu osalemaks kuni 3 järjestikusel võistlusmängul võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks on karistusega seotud meeskonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati Juhul, kui meeskonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) mängu ajal vastasmeeskonna liiget, siis määratakse klubile trahv kuni 640 EUR ja/või rünnakuga seotud meeskonna liige saab keelu osalemaks kuni 3 järjestikusel võistlusmängul võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks on karistusega seotud meeskonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati Juhul, kui meeskonna liige tekitab kohtunikule, komissarile, lauakohtunikule või vastasklubi meeskonna liikmele mängu ajal tõsise kehalise trauma või samal hooajal eksitakse teistkordselt või enam EKL üldjuhendi punktide ja/või vastu, siis määratakse klubile kuni 2500 EUR ja/või rünnakuga seotud meeskonna liige saab keelu osalemaks EKL poolt korraldatud kõigil võistlusmängudel vastava hooaja lõpuni antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati Juhul, kui Meeskonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) kohtunikku, komissari või lauakohtunikku enne või pärast mängu, siis määratakse klubile trahv kuni 1280 EUR ja/või rünnakuga seotud meeskonna liige saab keelu osalemaks kuni 6 järjestikusel võistlusmängul võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks on karistusega seotud meeskonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati Kui Meeskonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) vastasmeeskonna liiget enne või pärast mängu, siis määratakse klubile trahv kuni 1280 EUR ja/või rünnakuga seotud meeskonna liige saab keelu osalemaks kuni 6 järjestikusel võistlusmängul võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks on karistusega seotud meeskonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati Juhul, kui eksitakse EKL üldjuhendi punktide ja/või vastu ühel hooajal teistkordselt või enam, siis määratakse klubi trahv kuni 2500 EUR) ja/või rünnakuga seotud meeskonna liige saab keelu osalemaks EKL poolt korraldatud kõigil võistlusmängudel vastava hooaja lõpuni antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati Juhul, kui meeskonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) pealtvaatajat või käitub muul viisil ebasportlikult võistluste ajal, siis määratakse klubi trahv kuni 640 EUR ja/või rünnakuga seotud meeskonna liige saab keelu osalemaks kuni 3 järjestikusel võistlusmängul võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks on karistusega seotud meeskonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati Klubi, kes on registreerinud võistkonna Eesti Meistrivõistlustele ja teatab 10 päeva pärast registreerimis tähtaega osalemisest loobumisest, siis klubile tagatis- ja osalustasu ei tagastata Klubi meeskond, kes põhjendamata ja informeerimata ei ilmu võistluskalendris kinnitatud või kokkulepitud mängule, siis fikseeritakse klubi võistkonnale kaotus 0:20 ja lisaks määratakse klubile trahv 100 EUR kuni 3000 EUR Klubi võistkond, kes oma tegevusega takistab mängu läbiviimist ja/või keeldub mängimast pärast seda, kui mängu vanemkohtunik on selleks kutse esitanud, siis

18 lk 18 / 41 fikseeritakse klubi võistkonnale kaotus 0:20 ja lisaks määratakse klubile trahv 100 EUR kuni 3000 EUR Teistkordselt samal hooajal võistluskalendris kinnitatud või kokkulepitud mängule mitteilmumise korral või mängu takistamisel ja/või mängust keeldumise korral EKL juhendi punktis või kirjeldatud juhul määratakse klubile trahv 3000 EUR ja eemaldatakse konkreetsest liigast ning eemaldatud klubi meeskond peab järgmist võistlushooaega alustama kõige madalamast liigast, kui vastava võistlussarja juhend ei sätesta teisiti Juhul, kui 15 minutit pärast mängu ametlikku algust ei ole klubi meeskonda kohal või ta ei ole suuteline väljakule saatma 5 mängijat klubile kaotus 0:20 ja määratakse lisaks klubile trahv 100 EUR kuni 3000 EUR. Nimetatud sanktsiooni ei rakendata klubi suhtes, kui on tegemist klubist mittesõltuvate objektiivsete põhjustega (ilmastikuolud, üldine liikluskatkestus või avarii jms), millest klubi esindaja koheselt on informeerinud võistluste korraldajat ja vastasklubi esindajat. Takistusega seotud klubi peab esitama esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul, EKL-i sekretariaadile põhjendatud kirjaliku seletuse koos tõenditega asetleidnud asjaolude kohta. Takistuse põhjendatuse selle puudumise osas langetab vastava otsuse konkreetse võistlusliiga peakohtunik Meedias põhjendamatute korvpallivastaste avalduste tegemine või EKL-i maine ja hea nime kahjustamine meeskonna liikme poolt toob endaga kaasa hoiatuse konkreetsele klubile ja/või mängija või treeneri puhul litsentsi peatamise kuni järgmise võistlushooajani ja/või trahvi kuni 3000 EUR Kui klubi või klubi meeskond ei täida EKL üldjuhendi punktis 24 toodud kohustusi määratakse klubile trahv kuni 1280 EUR) ja/või kuni 3 mängu tühjade tribüünide ees ja/või mängude üleviimine teise võistlussaali Kui võistlussaal ei vasta EKL üldjuhendi punktis 14 sätestatud nõuetele või ei oma EKL üldjuhendi punktis 24.7 sätestatud inventari võib määrata klubile hoiatuse või trahvi 640 EUR ja/või mängude viimise teise võistlussaali. Otsuse, kas s ellises võistlussaalis mängitakse, langetab konkreetse mängu vanemkohtunik. Prioriteediks tuleb seada üldjuhul mängu mängimine Kui klubi ei täida EKL üldjuhendi punktis 15 toodud kohustusi võib teha klubile hoiatuse või määrata trahvi 65 EUR ja/või selle Meeskonna mängija eemaldamise mängust, kelle vorm ei vasta EKL üldjuhendis kehtestatud üldistele nõuetele Kui klubi mängija või treener lõhub mängu käigus tahtlikult reklaamplakati, siis määratakse Klubile trahv 320 EUR ning klubi on kohustatud tasuma kõik reklaamplakati taastamise ja paigaldusega seonduvad põhjendatud kulud EKL üldjuhendi punkti 10.6 ja/või täitmata jätmisel (protokollide edastamine) määratakse klubile trahv 10 EUR ühe protokolli kohta Käesoleva EKL üldjuhendi põhise trahvi määrab vastavalt juhendile EKL sekretariaat, vastava liiga juht, distsiplinaarkomisjon, või Õiguskomisjon EKL üldjuhendi punktide ja/või ja/või täitmata jätmisel määratakse klubile trahv kuni500 EUR mängu kohta EKL üldjuhendi või konkreetse Liiga võistlusjuhendi mistahes muu punkti vastu eksimine võib kaasa tuua rahalise trahvi kuni 640 (viis tuhat) eurot, mille suuruse otsustab EKL. 13. Sanktsioonid kohtunikele 13.1 Mängu kohtunikud on kohustatud ilmuma võistlusväljakule vähemalt 12 minutit enne mängu ametlikku algust kui konkreetne võistlusjuhend ei sätesta teisiti Juhul, kui väljaku- või lauakohtuniku süü tõttu mängu algus hilineb, teenindab ta mängu tasuta.

Microsoft Word - KML juhend _loplik

Microsoft Word - KML juhend _loplik Eesti Korvpalliliit KORVPALLI MEISTRILIIGA VÕISTLUSJUHEND hooajaks 2014/2015 kinnitatud 27. juuni 2014 täiendatud 05.09.2014 Sisukord I. Üldsätted... 4 2. KML mõiste ja eesmärk... 4 3. Meistriliiga auhinnad...

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Saalijalgpalli KV juhend

Saalijalgpalli KV juhend Eesti 2018/2019. a saalijalgpalli karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 1.08.2018. SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2019.a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2017. a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2016 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Ranna ML juhend

Ranna ML juhend Eesti 2019. a rannajalgpalli meistrivõistluste Meistriliiga juhend Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 15.04.2019 SISUKORD PREAMBUL... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

Karikavõistluste ja Superkarika juhend

Karikavõistluste ja Superkarika juhend Eesti 2018/2019. a karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 13.04.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem