MASTERTABEL I-II-III kv _KORRALDUS-III - uus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MASTERTABEL I-II-III kv _KORRALDUS-III - uus"

Väljavõte

1 KORRALDUS Tallinn 18. juulil a nr. 81 Toetuse määramine spordiklubidele, spordikoolide pidajatele ja spordialaliitudele laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks aasta kolmandas kvartalis Kultuuriministri a määruse nr 9 " Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord ning Kultuuriministeeriumi ning Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse vahel a sõlmitud halduslepingu nr 1.1-8/150 alusel, kooskõlas sama määrusega kehtestatud treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimustega ning lähtudes aasta kolmandaks kvartaliks kinnitatud andmetest". 1 Toetuste määramisel aluseks olevas kultuuriministri määruses sätestatud a taotluste esitamise perioodil (1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini a) esitati 389 vastavaks tunnistatud taotlust spordialaliitude, spordiklubide ja spordikooli pidajate poolt 1270 treeneri töö tasustamiseks. 22. detsembrini 2017 läbiviidud taotluste täpsustamisel jäi tasustatavate tundide arvuks aastal ,71. 2 Võtta teadmiseks, et aastaks on kehtestatud täiskoormusega (24 akadeemilist tundi nädalas) töötava treeneri vähimaks brutotasuks kuus 850 eurot ja vastavaks tööjõukuluks (töötasu, sellest kinni peetavad ja selle pealt arvestatavad maksud ning maksed) vähemalt 1 137,30 eurot kuus tööandja omarahastuse ja eraldatava treenerite tööjõukulude toetuse ühiskuluna. Madalama koormusega töötamisel rakendatakse proportsionalsust vastavalt juhendatavatele treeningtundidele nädalas. 3 Võtta teadmiseks, et aastaks on kehtestatud täiskoormusega (24 akadeemilist tundi nädalas) töötava treeneri riigi poolseks tööjõukulude toetuseks ühes kuus 541,00 eurot. Sellele toetusele vastav tööandja omarahastuse määr tuleneb punktis 2 kinnitatud vähimast tööjõukuludest kuus (1 137,30 eurot) ja on vähemalt 596,30 eurot kuus, Madalama koormusega töötamisel rakendatakse proportsionalsust vastavalt juhendatavatele treeningtundidele nädalas. 4 Määrata 347 spordiklubile, spordikooli pidajale ja spordialaliidule laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks a kolmandas kvartalis toetused kogusummas ,86 eurot. 5 Kanda a kolmanda kvartali toetused Lisas 1 määratud organisatsioonidele hiljemalt 20. juulil 2018.a. 6 Võtta teadmiseks, et treenerite tööjõukulude toetusest a kolmandaks kvartaliks on loobunud 18 spordialaliitu, spordikooli ja spordiklubi. Lisa 2 7 Seoses toetust taotlenud spordiklubi, spordikooli pidaja, spordialaliidu mittevastavusega toetuse määramiseks seatud nõuetele, mitte eraldada treeneri tööjõukulude toetust 2018.a. kolmandas kvartalis 13 spordiklubile 8 Mitte kanda a kolmandas kvartalis spordiklubidele treenerite tööjõukulude toetust väljamaksmiseks neile treeneritele, kellel ei ole 2018.a. kolmanda kvartali kõiki kolme kuud katvat nõutud ja kehtivat treenerikutset. Kokku 9 spordiklubi ja spordikooli ning 10 treenerit 9 Seoses maksuvõlgnevuste või esitatud tagasimaksenõuete mittetäitmisega või paikvaatluste korraldamisega, et olla kindel treenerite tööjõukulude rakendamise vastavuses kultuuriministri määruses sätestatud tingimustele, jätta 20. juulil a selle aasta kolmanda kvartali treenerite tööjõukulude toetused kandmata 8 spordiklubile kogusummas ,64 eurot. Anda neile puuduste kõrvaldamiseks aega 30. juulini a ning tähtaegse puudujääkide ja kõrvalekallete parandamise korral eraldada neile a kolmanda kvartali toetus 31. juulil a. 10 Toetust saanud spordiklubid, spordikoolid ja spordialaliidud on kohustatud tagama vähemalt korralduse punktis 2 kehtestatud ja tunnikoormusest tuleneva töötasude väljamaksmise ning kohustuslike maksude ja maksete tasumise a kolmandas. Lisa 1 Lisa 3 Lisa 4 Lisa 5 Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavaks tegemisest, esitades vaide Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Toomas Tõnise Juhatuse liige allkirjastatud digitaalselt 1

2 Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse juhatuse liikme a. korralduse nr. 81 Toetuse määramine spordiklubidele, spordikoolide pidajatele ja spordialaliitudele laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks aasta kolmandas kvartalis Spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele laste ning noorte treening-rühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks määratavad toetused a kolmandas kvartalis Lisa 1 HARJUMAA Nr. Toetuse saaja / Registrikood / toetus toetus toetus toetus treener spordiala juulis augustis septembris III kvartalis 1 Aegviidu Spordiklubi ,74 Reimo Kaasiku Murdmaasuusatamine 315,58 315,58 315,58 946,74 2 Aitado Judokool MTÜ ,39 Jaan Lutsar Judo 360,66 360,66 360, ,98 Glen Viks Judo 480,81 480,81 480, ,43 Jorgen Viks Judo 360,66 360,66 360, ,98 3 Aruküla Spordiklubi ,73 Toivo Järv Käsipall 541,00 541,00 541, ,00 Andrus Rogenbaum Käsipall 495,91 495,91 495, ,73 4 Audentese spordiklubi ,31 Dmitri Lepp Judo 360,66 360,66 360, ,98 Künter Rothberg Judo 541,00 541,00 541, ,00 Vladimir Stepanjan Judo 541,00 541,00 541, ,00 Tevol Tamm Judo 255,39 255,39 255,39 766,17 Julia Õismaa Judo 135,25 135,25 135,25 405,75 Sven Andresoo Kergejõustik 315,58 315,58 315,58 946,74 Leonid Brjuhov Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Liivi Eerik Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Valter Espe Kergejõustik 180,33 180,33 180,33 540,99 Kelly Kvarnstrom Kergejõustik 315,58 315,58 315,58 946,74 Maile Mangusson Kergejõustik 255,39 255,39 255,39 766,17 Annette Rohunurm Kergejõustik 255,39 255,39 255,39 766,17 Toivo Ruut Kergejõustik 285,60 285,60 285,60 856,80 Sigrid Sempelson Kergejõustik 368,10 368,10 368, ,30 Juhan Toimet Kergejõustik 225,41 225,41 225,41 676,23 Maie Uudmäe Kergejõustik 315,58 315,58 315,58 946,74 Heiko Väät Kergejõustik 450,60 450,60 450, ,80 Marek Koitla Korvpall 225,41 225,41 225,41 676,23 Erik Mäe Korvpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Rauno Pehka Korvpall 233,98 233,98 233,98 701,94 Liana Piirsoo Korvpall 270,50 270,50 270,50 811,50 Kati Rausberg Korvpall 0,00 0,00 105,27 105,27 Reet Rausberg Korvpall 405,75 405,75 405, ,25 Meelis Songe Korvpall 285,60 285,60 285,60 856,80 Tair Tenno Korvpall 270,50 270,50 270,50 811,50 Sixten Tomingas Korvpall 390,64 390,64 390, ,92 Andra Viirpalu Korvpall 428,29 428,29 428, ,87 Imre Tiidemann Moodne viievõistlus 0,00 0,00 270,50 270,50 Jelena Lapimaa Tennis 345,56 345,56 345, ,68 Harri Neppi Tennis 345,56 345,56 345, ,68 Kaja Aljand Ujumine 488,47 488,47 488, ,41 Riho Aljand Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Pavel Anufrijev Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Maiu Herzmann Ujumine 0,00 0,00 225,41 225,41 Aivi Kulla Ujumine 533,56 533,56 533, ,68 Kalle Liivamägi Ujumine 0,00 0,00 210,31 210,31 Mart Mandel Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Nonna Sarana Ujumine 525,89 525,89 525, ,67 Margit Viilep Ujumine 0,00 0,00 473,37 473,37 Andre Org Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Viktor Saaron Võimlemine 135,25 135,25 135,25 405,75 5 Eesti Jalgratturite Liit ,11 2

3 Andri Lebedev Jalgrattasport 473,37 473,37 473, ,11 6 Eesti Korvpalliliit ,25 Marko Parkonen Korvpall 473,37 473,37 473, ,11 Rauno Pehka Korvpall 307,01 307,01 307,01 921,03 Indrek Visnapuu Korvpall 473,37 473,37 473, ,11 7 Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit ,55 Indrek Otsus Kulturism ja fitness 420,85 420,85 420, ,55 8 Eesti Käsipalliliit ,11 Martin Noodla Käsipall 473,37 473,37 473, ,11 9 Eesti Laskurliit ,17 Ain Muru Laskmine 443,39 443,39 443, ,17 10 Eesti Laste Tennisekool ,00 Oleg Velitško Tennis 541,00 541,00 541, ,00 11 Eesti Maadlusliit ,11 Ivar Kotkas Maadlus 473,37 473,37 473, ,11 12 Eesti Spordiselts Põhjakotkas ,47 Lavren Ošlakov Aerutamine 541,00 541,00 541, ,00 Natalja Ošlakova Aerutamine 541,00 541,00 541, ,00 Urve Bergman Murdmaasuusatamine 450,83 450,83 450, ,49 Silver Eljand Suusahüpped ja kahevõistlus 450,83 450,83 450, ,49 Anatoli Jasnov Vehklemine 450,83 450,83 450, ,49 13 Eesti Suusaliit ,33 Kalju Ojaste Murdmaasuusatamine 473,37 473,37 473, ,11 Margus Uibo Murdmaasuusatamine 473,37 473,37 473, ,11 Tambet Pikkor Suusahüpped ja kahevõistlus 473,37 473,37 473, ,11 14 Eesti Ujumisliit ,11 Siiri Põlluveer Ujumine 473,37 473,37 473, ,11 15 Eesti Vehklemisliit ,04 Meelis Loit Vehklemine 330,68 330,68 330,68 992,04 16 Eesti Võrkpalli Liit ,30 Raul Reiter Võrkpall 473,37 473,37 473, ,11 Peeter Vahtra Võrkpall 435,73 435,73 435, ,19 17 HC Vipers MTÜ ,59 Dmitri Kisselevitš Jäähoki 385,68 385,68 385, ,04 Dmitrij Medvedev Jäähoki 420,85 420,85 420, ,55 18 Iluuisutamisklubi Juna ,00 Jelena Abolina Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 19 Iluuisutamisklubi Talveunistus ,16 Anna Mosenkova Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 Oksana Romanenkova Iluuisutamine 325,72 325,72 325,72 977,16 Sergii Sychyov Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 20 Jalgpalliklubi Ajax TLMK ,49 Boriss Dugan Jalgpall 541,00 541,00 541, ,00 Sergei Zamogilnõi Jalgpall 541,00 541,00 541, ,00 Aleksandr Žurkin Jalgpall 450,83 450,83 450, ,49 Alexander Udalov Jalgpall 541,00 541,00 541, ,00 21 Jalgpalliklubi FC Nõmme United ,47 Martin Klasen Jalgpall 360,66 360,66 360, ,98 Raimo Leosk Jalgpall 270,50 270,50 270,50 811,50 Mart Poom Jalgpall 315,58 315,58 315,58 946,74 Priit Tomingas Jalgpall 405,75 405,75 405, ,25 3

4 22 Jalgpalliklubi Kuusalu Kalev ,50 Sander Piibemann Jalgpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Markus Sisas Jalgpall 135,25 135,25 135,25 405,75 23 Jalgpalliklubi Tabasalu ,19 Andrus Mitt Jalgpall 225,41 225,41 225,41 676,23 Hendrik Nurklik Jalgpall 315,58 315,58 315,58 946,74 Risto Sarapik Jalgpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Jüri Talu Jalgpall 225,41 225,41 225,41 676,23 24 Jeti Tali- ja Jääspordiklubi MTÜ ,98 Gennadi Korobov Jäähoki 541,00 541,00 541, ,00 Oleksii Lublin Jäähoki 395,83 395,83 395, ,49 Yury Tsepilov Jäähoki 450,83 450,83 450, ,49 25 Johannes Kotkase Spordiklubi ,99 Tauno Hausenberg Maadlus 180,33 180,33 180,33 540,99 26 Judoklubi Aitado OÜ ,99 Edward Murel Judo 180,33 180,33 180,33 540,99 27 Kadrioru Tennisekooli Ühing ,00 Erki Jaanson Tennis 541,00 541,00 541, ,00 28 Kaitseliidu Laskespordiklubi MäLK ,74 Mart Puusepp Laskmine 315,58 315,58 315,58 946,74 29 Kalevi Jahtklubi ,75 Mart Meiel Purjetamine 135,25 135,25 135,25 405,75 30 Karateklubi IVL ,00 Priit Seli Karate 541,00 541,00 541, ,00 31 Karateklubi Osanago ,90 Anna Sirak Karate 120,15 120,15 120,15 360,45 Rando Sirak Karate 120,15 120,15 120,15 360,45 32 Katleri Taekwondoklubi ,65 Eduard Svarval Taekwon-do ITF 270,50 270,50 270,50 811,50 Kazbulat Šogenov Taekwon-do ITF 495,91 495,91 495, ,73 Vladislav Žarov Taekwon-do ITF 135,25 135,25 135,25 405,75 Ilona Uzlova Taekwon-do ITF 270,50 270,50 270,50 811,50 Oleg Kim Taekwondo WTF 255,39 255,39 255,39 766,17 33 Klubi TC Avantage ,71 Edgar Vain Tennis 495,91 495,91 495, ,73 Aron Voola Tennis 360,66 360,66 360, ,98 34 Korvpalliakadeemia Tallinna Kalev ,88 Aivo Erkmaa Korvpall 450,83 450,83 450, ,49 Vladimir Grabovski Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Lolita Gretševa Korvpall 360,66 360,66 360, ,98 Jevgeni Gurjanov Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Romil Jermakov Korvpall 368,10 368,10 368, ,30 Allar Raamat Korvpall 338,12 338,12 338, ,36 Irina Raud Korvpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Raido Roos Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Valentina Skorohhodova Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Janika Veinpere-Pillisner Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 35 Korvpalliklubi Viimsi ,78 Tanel Einaste Korvpall 375,54 375,54 375, ,62 Tarmo Kapper Korvpall 480,81 480,81 480, ,43 Valdo Lips Korvpall 495,91 495,91 495, ,73 Žilvinas Strazdas Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 36 Kose vallavalitsus / Kose Spordikool ,24 Ando Algre Kergejõustik 315,58 315,58 315,58 946,74 Moonika Kallas Kergejõustik 270,50 270,50 270,50 811,50 Sander Prits Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 37 Kristjan Palusalu Spordiklubi ,98

5 Igor Filin Ujumine 0,00 0,00 300,48 300,48 Ene Kivet Ujumine 0,00 0,00 180,33 180,33 Mare Vooglaid Ujumine 202,87 202,87 202,87 608,61 Sven Vooglaid Ujumine 105,27 105,27 105,27 315,81 Elle Kase Võimlemine 0,00 0,00 135,25 135,25 Anatoli Kuprijanovitš Võrkpall 0,00 0,00 270,50 270,50 38 Kuusalu Rattaklubi ,73 Kaido Laas Jalgrattasport 495,91 495,91 495, ,73 39 Käsipalliklubi HC Tallinn ,09 Risto Kals Käsipall 300,48 300,48 300,48 901,44 Madis Kokkuta Käsipall 480,81 480,81 480, ,43 Risto Lepp Käsipall 420,70 420,70 420, ,10 Mihkel-Matteus Luik Käsipall 195,43 195,43 195,43 586,29 Ragnar Põldma Käsipall 428,29 428,29 428, ,87 Heldur Sepp Käsipall 330,68 330,68 330,68 992,04 Sander Traks Käsipall 390,64 390,64 390, ,92 40 Loksa Rahvaspordiklubi ,75 Juri Grill Judo 135,25 135,25 135,25 405,75 41 Loo Jalgpalliklubi ,85 Eerik Elenurm Jalgpall 465,93 465,93 465, ,79 Sven Elenurm Jalgpall 323,02 323,02 323,02 969,06 42 Maadlusklubi Nelson ,99 Igor Annus Maadlus 450,83 450,83 450, ,49 Raivo Kiilstrom Maadlus 270,50 270,50 270,50 811,50 43 Maleklubi Areng ,11 Monika Tsõganova Male 473,37 473,37 473, ,11 44 MTÜ "Vabaettur" ,15 Natalja Glušakova Male 390,87 390,87 390, ,61 Rainer Raud Male 135,25 135,25 135,25 405,75 Tiina Raud Male 195,43 195,43 195,43 586,29 Aleksander Veingold Male 270,50 270,50 270,50 811,50 45 MTÜ Aberg ,61 Tanel Renter Maadlus 500,87 500,87 500, ,61 46 MTÜ Akropesa ,00 Kadri Ridaste Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 47 MTÜ Argo Ujumisklubi ,77 Margarita Bereževskaja Allveesport 240,29 240,29 240,29 720,87 Diljara Beljakina Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Eduard Jurkevitš Ujumine 473,15 473,15 473, ,45 Aleksander Rosenblat Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Irina Viltšenko Ujumine 120,15 120,15 120,15 360,45 48 MTÜ Budolinn Judokool ,06 Dmitri Budõlin Judo 541,00 541,00 541, ,00 Sergei Marmeljuk Judo 541,00 541,00 541, ,00 Dmitri Samoštšuk Judo 541,00 541,00 541, ,00 Aleksandr Tšerednitšenko Judo 511,02 511,02 511, ,06 49 MTÜ Crause Tantsukool ,87 Katrin Kruuse Võistlustants 428,29 428,29 428, ,87 50 MTÜ Eesti Tennise Liit ,25 Andrei Luzgin Tennis 405,75 405,75 405, ,25 51 MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus ,37 Heidi Kann Võimlemine 510,79 510,79 510, ,37 52 MTÜ Esperanza ,15 Svjatoslav Juškov Võistlustants 360,66 360,66 360, ,98 Merle Leib Võistlustants 255,39 255,39 255,39 766,17 53 MTÜ Eurokorvpall ,79 5

6 Janne Schasmin Korvpall 353,00 353,00 353, ,00 Allan Siimann Korvpall 465,93 465,93 465, ,79 54 MTÜ Evald Kree Spordimaailm ,73 Helena Luik Tennis 270,50 270,50 270,50 811,50 Ülle Milk Tennis 541,00 541,00 541, ,00 Aita Põldma Tennis 360,66 360,66 360, ,98 Ain Suurthal Tennis 405,75 405,75 405, ,25 55 MTÜ Excite Dance ,48 Olga Borovikova Võimlemine 315,58 315,58 315,58 946,74 Irina Kikkas-Nõomaa Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Karolina Lill-Drigin Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Ljudmilla Popova Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Svetlana Poprjaduhha Võimlemine 315,58 315,58 315,58 946,74 Olga Timošenko Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Veronika Tšudinova Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 56 MTÜ Fox ,67 Karin Kaljas Rulluisutamine 525,89 525,89 525, ,67 57 MTÜ Haabersti Uisukool ,66 Irina Frolova Iluuisutamine 525,67 525,67 525, ,01 Anna Levandi Iluuisutamine 480,81 480,81 480, ,43 Anna Nekrassova Iluuisutamine 310,62 310,62 310,62 931,86 Jekaterina Nekrassova Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 Polina Tajurskaja Iluuisutamine 95,13 95,13 95,13 285,39 Svetlana Varnavskaja Iluuisutamine 485,99 485,99 485, ,97 58 MTÜ Harju Jalgpallikool ,19 Kalmar Liiv Jalgpall 495,91 495,91 495, ,73 Indrek Nuuma Jalgpall 495,91 495,91 495, ,73 Lauri Nuuma Jalgpall 495,91 495,91 495, ,73 59 MTÜ Jalgpallikool Augur ,31 Ludvig Tasane Jalgpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Erkki Viisma Jalgpall 240,52 240,52 240,52 721,56 60 MTÜ Jalgpallikool Infonet ,90 Aleksei Kapustin Jalgpall 0,00 0,00 0,00 0,00 Šandor Mandi Jalgpall 0,00 0,00 0,00 0,00 Vjatšeslav Rjahhovskihh Jalgpall 270,50 270,50 270,50 811,50 Dmitry Skiperskiy Jalgpall 255,39 255,39 255,39 766,17 Vjatšeslav Smirnov Jalgpall 225,41 225,41 225,41 676,23 61 MTÜ Kalevi Jalgrattakool ,98 Ado Hein Jalgrattasport 541,00 541,00 541, ,00 Aleksandr Mustafin Jalgrattasport 180,33 180,33 180,33 540,99 Jaanus Prükkel Jalgrattasport 541,00 541,00 541, ,00 Victor Strikov Jalgrattasport 180,33 180,33 180,33 540,99 Mallor Türna Jalgrattasport 541,00 541,00 541, ,00 62 MTÜ Kalevi Ujumiskool ,73 Henry Hein Ujumine 405,75 405,75 405, ,25 Kaire Indrikson Ujumine 315,58 315,58 315,58 946,74 Irina Olmre Ujumine 315,58 315,58 315,58 946,74 63 MTÜ Keila JK ,75 Tiit Tikenberg Jalgpall 135,25 135,25 135,25 405,75 64 MTÜ Keila Korvpallikool ,49 Markko Arro Korvpall 405,75 405,75 405, ,25 Tarmo Hein Korvpall 450,83 450,83 450, ,49 Sille Kask Korvpall 270,50 270,50 270,50 811,50 Peep Pahv Korvpall 405,75 405,75 405, ,25 65 MTÜ Maleklubi Chess Continent ,98 Oleg Kortšagin Male 360,66 360,66 360, ,98 66 MTÜ Nõmme Rattaklubi ,91 Kalev Nõmm Jalgrattasport 255,39 255,39 255,39 766,17 Igor Tarassov Jalgrattasport 6 315,58 315,58 315,58 946,74

7 67 MTÜ Olympic IK ,00 Elena Glebova Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 68 MTÜ Orca Swim Club ,92 Elve Didvig Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Merli Didvig Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Katriin Kersa Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Pavel Narõškin Ujumine 390,64 390,64 390, ,92 Triin Rääsk Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Kätlin Sepp Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 69 MTÜ Sagittarius ,36 Jaanus Gross Vibusport 338,12 338,12 338, ,36 70 MTÜ Saku Sporting ,17 Jan Harend Jalgpall 315,58 315,58 315,58 946,74 Paul Kask Jalgpall 435,73 435,73 435, ,19 Anton Noor Jalgpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Andreas Solom Jalgpall 405,75 405,75 405, ,25 Argo Zirk Jalgpall 541,00 541,00 541, ,00 71 MTÜ Spordiklubi Berimba ,06 Artur Šarõpin Capoeira 511,02 511,02 511, ,06 72 MTÜ Spordiklubi Meduus ,19 Õnne Pollisinski Ujumine 435,73 435,73 435, ,19 73 MTÜ Spordiklubi Nord ,30 Aksel Erit Korvpall 458,27 458,27 458, ,81 Raiko Matsalu Korvpall 127,81 127,81 127,81 383,43 Georg Murakas Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Arp Pressraud Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Allar Raamat Korvpall 120,15 120,15 120,15 360,45 Martin Rausberg Korvpall 443,17 443,17 443, ,51 Marko Savi Korvpall 210,31 210,31 210,31 630,93 Tiit Sokk Korvpall 270,50 270,50 270,50 811,50 Mart Uuehendrik Korvpall 496,14 496,14 496, ,42 Andres Olvik Ujumine 375,54 375,54 375, ,62 Natalja Bestšastnaja Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Natalja Maltšenko Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Irina Stadnik Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Nadežda Stjopkina Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Artjom Smirnov Võistlustants 435,73 435,73 435, ,19 Veldo Timm Võistlustants 300,48 300,48 300,48 901,44 74 MTÜ Spordiklubi TC ,74 Rene Busch Tennis 541,00 541,00 541, ,00 Julia Skripnik Tennis 315,58 315,58 315,58 946,74 Sven Tamming Tennis 541,00 541,00 541, ,00 75 MTÜ Spordirõõm ,24 Mikk Pärt Jalgpall 90,17 90,17 90,17 270,51 Andrei Veis Jalgpall 495,91 495,91 495, ,73 76 MTÜ Tallinna Iluuisutamiskool ,00 Irina Kononova Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 Lea Rand Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 Julia Semjonova Iluuisutamine 115,19 115,19 115,19 345,57 Alina Škuleta-Gromova Iluuisutamine 480,81 480,81 480, ,43 77 MTÜ Tallinna Kalevi Jalgpallikool ,30 Ander Aaviku Jalgpall 315,58 315,58 315,58 946,74 Argo Arbeiter Jalgpall 360,66 360,66 360, ,98 Ando Hausenberg Jalgpall 360,66 360,66 360, ,98 Liivo Leetma Jalgpall 360,66 360,66 360, ,98 Daniel Meijel Jalgpall 0,00 0,00 0,00 0,00 Pirjo Orn Jalgpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Mati Pari Jalgpall 345,56 345,56 345, ,68 Martti Pent Jalgpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Taavi Viik Jalgpall 360,66 360,66 360, ,98 Atko Väikmeri Jalgpall 7 360,66 360,66 360, ,98

8 78 MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus ,60 Helen Kaarjärv Sulgpall 120,07 120,07 0,00 240,14 Alfred Kivisaar Sulgpall 240,29 240,29 240,29 720,87 Karl-Rasmus Pungas Sulgpall 420,62 420,62 420, ,86 Siiri Rajamägi Sulgpall 120,22 120,22 120,22 360,66 Aigar Tõnus Sulgpall 495,69 495,69 495, ,07 79 MTÜ Tallinna Vibukool ,00 Katrin Virula Vibusport 541,00 541,00 541, ,00 80 MTÜ Tallinna Ülikooli Spordiklubi ,23 Kersti Sirel Korvpall 435,73 435,73 435, ,19 Argo Arak Võrkpall 330,68 330,68 330,68 992,04 81 MTÜ Tantsukool Laguun ,95 Erika Kappet Võistlustants 541,00 541,00 541, ,00 Ivo Kappet Võistlustants 541,00 541,00 541, ,00 Olga Kosmina-Lõsjuk Võistlustants 360,66 360,66 360, ,98 Peeter Masing Võistlustants 210,31 210,31 210,31 630,93 Diana Mitt Võistlustants 503,35 503,35 503, ,05 Triina Silvia Purje Võistlustants 495,91 495,91 495, ,73 Maia Sondovicz Võistlustants 135,25 135,25 135,25 405,75 Ryszard Sondovicz Võistlustants 90,17 90,17 90,17 270,51 82 MTÜ Tantsustuudio Kreedo Dance ,44 Eduard Korotin Võistlustants 300,48 300,48 300,48 901,44 83 MTÜ Tenniseakadeemia ,15 Piret Ilves Tennis 451,05 451,05 451, ,15 Fredi Vöörman Tennis 541,00 541,00 541, ,00 84 MTÜ Tondiraba Sulgpallikool ,93 Kristo Kasela Sulgpall 450,83 450,83 450, ,49 Anna Kägo Sulgpall 0,00 0,00 240,29 240,29 Kaisa Simon Sulgpall 0,00 0,00 120,15 120,15 85 MTÜ TTÜ Korvpallikool ,90 Ants Rosenbaum Jõutõstmine 180,33 180,33 180,33 540,99 Artur Ikkonen Korvpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Ilmar Kaiv Korvpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Märt Kermon Korvpall 300,48 300,48 300,48 901,44 Kris Killing Korvpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Ralf Lainevool Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Reimo Luht Korvpall 270,50 270,50 270,50 811,50 Maksim Maksõmiv Korvpall 315,58 315,58 315,58 946,74 Paul Mesek Korvpall 315,58 315,58 315,58 946,74 Arkko Pakkas Korvpall 255,39 255,39 255,39 766,17 Marko Parkonen Korvpall 67,62 67,62 67,62 202,86 Alari Põllu Korvpall 247,96 247,96 247,96 743,88 Indrek Reinbok Korvpall 450,83 450,83 450, ,49 Kaido Seil Korvpall 435,73 435,73 435, ,19 Roman Temnikov Korvpall 345,56 345,56 345, ,68 Ravo Vaga Korvpall 450,83 450,83 450, ,49 86 MTÜ Uisuklubi Gliss ,00 Tiiu Valgemäe Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 87 MTÜ Vortex Eesti Spordikeskus ,19 Aleksandr Kasjantšuk Kudo 435,73 435,73 435, ,19 88 MTÜ Võrkpalliklubi Täht ,23 Piret Klooren Võrkpall 405,75 405,75 405, ,25 Kersti Leok Võrkpall 541,00 541,00 541, ,00 Marko Mett Võrkpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Evely Pajula Võrkpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Jaan Prass Võrkpall 495,91 495,91 495, ,73 Helme Pärn Võrkpall 135,25 135,25 135,25 405,75 89 Nõmme Spordiklubi ,39 Hele Berendsen Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 8

9 Epp Maasik Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Ingrid Reiljan Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Anu Vackermann Kergejõustik 495,91 495,91 495, ,73 Tõnu Pääsuke Laskesuusatamine 60,19 60,19 60,19 180,57 Mari Marks Lauatennis 165,23 165,23 165,23 495,69 Mairi Rammul Lauatennis 240,52 240,52 240,52 721,56 Külli Hallik Murdmaasuusatamine 541,00 541,00 541, ,00 Anti Kuulmata Murdmaasuusatamine 541,00 541,00 541, ,00 Andre Mets Murdmaasuusatamine 270,50 270,50 270,50 811,50 Siiri Mets Murdmaasuusatamine 360,66 360,66 360, ,98 Aita Pääsuke Murdmaasuusatamine 541,00 541,00 541, ,00 Juhan Lind Suusahüpped ja kahevõistlus 465,93 465,93 465, ,79 Roomet Pikkor Suusahüpped ja kahevõistlus 135,25 135,25 135,25 405,75 Kersti Orek Tennis 240,52 240,52 240,52 721,56 Hannes Raschinski Tennis 300,48 300,48 300,48 901,44 Katrin Arru Ujumine 277,94 277,94 277,94 833,82 Tõnu Maripuu Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 90 OÜ Niitvälja Ratsakool ,98 Merle Männik Ratsutamine 180,33 180,33 180,33 540,99 Ellen Vatsel Ratsutamine 180,33 180,33 180,33 540,99 91 OÜ Rein Ottosoni Purjespordikool ,00 Anne-Mari Luik Purjetamine 541,00 541,00 541, ,00 Rein Ottoson Purjetamine 541,00 541,00 541, ,00 Raivo Randmäe Purjetamine 541,00 541,00 541, ,00 92 Pakri Spordiklubi ,49 Igor Aleksandrov Jalgpall 450,83 450,83 450, ,49 93 Pirita Aerutamisklubi ,54 Oleg Sedletski Aerutamine 293,04 293,04 293,04 879,12 Kristo Sepp Aerutamine 308,14 308,14 308,14 924,42 94 Poksiklubi Tarm MTÜ ,51 Tarmo Leier Poks 90,17 90,17 90,17 270,51 95 Rae Vallavalitsus / Rae Huvialakool ,47 Ando Hausenberg Jalgpall 90,17 90,17 90,17 270,51 Martti Pent Jalgpall 90,17 90,17 90,17 270,51 Urmas Põldre Kergejõustik 135,25 135,25 135,25 405,75 Henri Ausmaa Korvpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Brett Nõmm Korvpall 120,15 120,15 120,15 360,45 Siim Palu Korvpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Kätlin Latt Lauatennis 90,17 90,17 90,17 270,51 Rainer Raud Male 90,17 90,17 90,17 270,51 Tiina Raud Male 180,33 180,33 180,33 540,99 Kaisa Kirikal Võrkpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Ellen Liik Võrkpall 180,33 180,33 180,33 540,99 96 Reaali Spordiklubi ,64 Helmut Raamat Kergejõustik 135,25 135,25 135,25 405,75 Piret Tamm Kergejõustik 0,00 0,00 77,32 77,32 Meelis Songe Korvpall 0,00 0,00 120,15 120,15 Raivo Kiilstrom Maadlus 0,00 0,00 90,17 90,17 Kai Randrüüt Võimlemine 0,00 0,00 45,08 45,08 Marko Mett Võrkpall 0,00 0,00 90,17 90,17 97 Rocca al Mare Kooli Spordiklubi ,87 Tiia Veske Ujumine 240,29 240,29 240,29 720,87 98 Rocca al Mare Lauatenniseklubi ,50 Margit Tamm Lauatennis 270,50 270,50 270,50 811,50 99 SA Tallinna Ratsaspordikool ,00 Pille Elson Ratsutamine 541,00 541,00 541, ,00 Konstantin Prohhorov Ratsutamine 541,00 541,00 541, ,00 Kristiina Prohhorova Ratsutamine 541,00 541,00 541, ,00 Therje Prohorova Ratsutamine 541,00 541,00 541, , SA US Tenniseakadeemia ,19 Karl-Rasmus Pungas Sulgpall 9 120,15 120,15 120,15 360,45

10 Andres Kuhi Tennis 435,73 435,73 435, ,19 Katrin Tammaru Tennis 541,00 541,00 541, ,00 Ekke Tiidemann Tennis 420,85 420,85 420, , Saue Kergejõustikuklubi ,13 Allan Elerand Kergejõustik 112,71 112,71 112,71 338, Saue Tenniseklubi ,52 Bruno Loit Tennis 360,66 360,66 360, ,98 Redt Reimal Tennis 315,58 315,58 315,58 946,74 Marek Turu Tennis 285,60 285,60 285,60 856, SBSK Draakon ,00 Sergei Bobrov Vehklemine 541,00 541,00 541, , Siili Palliklubi ,00 Maia Dorbek Korvpall 541,00 541,00 541, , SPARTA Spordiselts ,04 Ralf Rogov Jalgpall 270,50 0,00 0,00 270,50 Toomas Tarm Kergejõustik 323,02 323,02 323,02 969,06 Argo Ader Kulturism ja fitness 541,00 541,00 541, ,00 Janika Koch-Mäe Kulturism ja fitness 315,58 315,58 315,58 946,74 Argo Kungla Saalihoki 315,58 315,58 315,58 946, Spinmaster MTÜ ,44 Iryna Akimkina Lauatennis 300,48 300,48 300,48 901, Spordiklubi Airpark ,50 Klavs Lisovskis Jalgrattasport 270,50 270,50 270,50 811, Spordiklubi Aquaway ,87 Julia Feldman Ujumine 428,29 428,29 428, , Spordiklubi Budo ,00 Aleksandr Zõkov Karate 541,00 541,00 541, , Spordiklubi CFC ,77 André Aduson Jalgrattasport 541,00 541,00 541, ,00 Kert Martma Jalgrattasport 541,00 541,00 541, ,00 Marek Säälik Jalgrattasport 541,00 541,00 541, ,00 Margit Randver Kergejõustik 120,15 120,15 120,15 360,45 Els-Brett Heinsoo Murdmaasuusatamine 0,00 0,00 300,48 300,48 Ave Ojasoon Murdmaasuusatamine 480,81 480,81 480, ,43 Dmitri Reinmets Murdmaasuusatamine 480,81 480,81 480, ,43 Riho Roosipõld Murdmaasuusatamine 541,00 541,00 541, ,00 Bert Tippi Murdmaasuusatamine 360,66 360,66 360, , Spordiklubi Dvigatel ,23 Sergei Kutikov Allveesport 270,50 270,50 270,50 811,50 Konstantin Gordijenko Judo 495,91 495,91 495, , Spordiklubi EDU-DO ,00 Vladimir Domashkevich Karate 541,00 541,00 541, ,00 Konstantin Iljenko Karate 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Elite Sport ,99 Art Arvisto Kergejõustik 405,75 405,75 405, ,25 Erki Nool Kergejõustik 315,58 315,58 315,58 946,74 Kädy Tänav (Tänak) Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Mairo Tänav (Tänak) Kergejõustik 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Fortis ,53 Kerli Järve Kergejõustik 450,83 450,83 450, ,49 Krete Pappel Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Piret Tamm Kergejõustik 463,68 463,68 463, ,04 Krista Valgepea Kergejõustik 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Fortuna ,15 Tatjana Gnezdilova Allveesport 330,68 330,68 330,68 992,04 Vladimir Kunitsõn Allveesport 270,50 270,50 270,50 811,50 Natalja Meier Allveesport 225,41 225,41 225,41 676,23 Vladimir Kunitsõn Ujumine 240,29 240,29 240,29 720,87 10 Anastassia-Anna Kunitsõna Ujumine 90,17 90,17 90,17 270,51

11 116 Spordiklubi Garant ,02 Aleksandr Bernjakov Taipoks 420,85 420,85 420, ,55 Andrei Senek Taipoks 495,91 495,91 495, ,73 Aleksandr Sokolovski Taipoks 353,22 353,22 353, ,66 Igor Šinkevitš Taipoks 541,00 541,00 541, ,00 Kirill Ukolov Taipoks 541,00 541,00 541, ,00 Vladimir Velitško Taipoks 541,00 541,00 541, ,00 Sergei Vinokurov Taipoks 541,00 541,00 541, ,00 Andrei Arno Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Aleksei Desjukevitš Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Dmitri Kapelin Ujumine 503,35 503,35 503, ,05 Peeter Kulm Ujumine 240,29 240,29 240,29 720,87 Oleg Labzin Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Vladimir Labzin Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Dmitri Pütsepp Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Anastasija Žerdetskaja Ujumine 465,93 465,93 465, ,79 Anastassija Žugunova Ujumine 510,79 510,79 510, , Spordiklubi HC Tallas ,30 Kaspar Lees Käsipall 277,94 277,94 277,94 833,82 Eddy Leitsar Käsipall 202,87 202,87 202,87 608,61 Jüri Lepp Käsipall 541,00 541,00 541, ,00 Mihkel-Matteus Luik Käsipall 240,29 240,29 240,29 720, Spordiklubi Impact ,50 Rene Lett Karate 270,50 270,50 270,50 811,50 Margus Lillinurm Karate 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Julged ,98 Aale Kõrve Wu-shu 360,66 360,66 360, , Spordiklubi Keila Swimclub ,07 Toni Meijel Ujumine 315,58 315,58 315,58 946,74 Maria Trei Ujumine 105,27 0,00 105,27 210,54 Britta Westholm Ujumine 465,93 465,93 465, , Spordiklubi Kibuvits ,12 Maksim Šotin Judo 481,04 481,04 481, ,12 Fjodor Ursaki Judo 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Kuldlest ,16 Julia Grigorova Allveesport 315,58 0,00 315,58 631, Spordiklubi Leksi ,00 Holger Peel Kergejõustik 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Lindon ,34 Enrico Hendrikson Kergejõustik 443,39 443,39 443, ,17 Carmen Kauks Kergejõustik 443,39 443,39 443, , Spordiklubi Naiss ,73 Andrei Batejev Judo 495,91 495,91 495, , Spordiklubi Ookami ,00 Rain Arukaevu Judo 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Reval-Sport ,34 Kaido Leesmann Jõutõstmine 315,58 315,58 315,58 946,74 Sergei Issajev Käsipall 450,83 450,83 450, ,49 Ella Kungurtseva Käsipall 541,00 541,00 541, ,00 Alla Londak Käsipall 437,30 437,30 437, ,90 Jelena Mihailova Käsipall 541,00 541,00 541, ,00 Marina Politova Käsipall 443,39 443,39 443, ,17 Ervin Liebert Male 330,68 330,68 330,68 992, Spordiklubi Schnelli ,23 Tõnu Meos Kergejõustik 225,41 225,41 225,41 676, Spordiklubi SharK ,25 Maris Erlang Ujumine 270,50 270,50 270,50 811,50 Hilju Lillo Ujumine 435,73 435,73 435, ,19 Ülle Merisalu Ujumine ,15 120,15 120,15 360,45

12 Heinrich Sillang Ujumine 510,79 510,79 510, ,37 Mikk Ööbik Ujumine 315,58 315,58 315,58 946, Spordiklubi Sintai-S ,49 Anton Brussin Kickboxing 541,00 541,00 541, ,00 Sergei Ohhotnikov Kickboxing 450,83 450,83 450, ,49 Radion Tazatkin Kickboxing 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Taifu ,50 Igor Geraštšenko Karate 270,50 270,50 270,50 811, Spordiklubi Tats ,62 Kaisa Kirikal Võrkpall 383,21 383,21 383, ,63 Marit Laidroo Võrkpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Raigo Tatrik Võrkpall 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Trefoil ,00 Olga Gogoladze Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Tatjana Kabrits Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Oleg Semjonov Võimlemine 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Viimsi HC ,06 Jarno Nurm Käsipall 541,00 541,00 541, ,00 Ain Pinnonen Käsipall 511,02 511,02 511, , Spordiklubi Viimsi Veeklubi ,42 Maie Murašev Ujumine 308,14 308,14 308,14 924,42 Bruno Nopponen Ujumine 541,00 541,00 541, , Tabasalu Triatloniklubi ,49 Lembit Pallas Triatlon 450,83 450,83 450, , Tallinna Jahtklubi ,00 Maria Veessaar Purjetamine 541,00 541,00 541, , Tallinna Kiiruisuklubi ,49 Mart Markus Kiiruisutamine 450,83 450,83 450, , Tallinna Kurtide Spordiselts "TALKUR" ,00 Sergei Matvijenko Kergejõustik 541,00 541,00 541, , Tallinna Maleklubi ,13 Hendrik Olde Male 541,00 541,00 541, ,00 Rainer Raud Male 112,71 112,71 112,71 338, Tallinna Spordiselts Kalev ,98 Olga Kovaljova Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Ljubov Krongauz Kergejõustik 315,58 315,58 315,58 946,74 Maria Leosk Kergejõustik 315,58 315,58 315,58 946,74 Tõnu Lepik Kergejõustik 270,50 270,50 270,50 811,50 Vello Palm Kergejõustik 270,50 270,50 270,50 811,50 Harry Seinberg Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Mati Uusmaa Kergejõustik 315,58 315,58 315,58 946,74 Ene Valge Kergejõustik 360,66 360,66 360, ,98 Aleksei Isajev Maadlus 0,00 0,00 135,25 135,25 Meelis Mäekalle Maadlus 157,79 157,79 157,79 473,37 Kaupo Arro Poks 0,00 0,00 293,04 293,04 Valdur Aksim Tennis 428,29 428,29 428, ,87 Kaja Kirspuu Tennis 541,00 541,00 541, ,00 Kalev Suitslepp Tennis 541,00 541,00 541, ,00 Raini Stamm Võrkpall 0,00 0,00 135,25 135, Tallinna Sõudeklubi ,00 Aleksei Lipintsov Sõudmine 541,00 541,00 541, , Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi ,74 Rait Käbin Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Marko Mett Võrkpall 315,58 315,58 315,58 946,74 Janis Sirelpuu Võrkpall 541,00 541,00 541, , Tallinna Võrkpalliklubi ,70 Marie Aasorg Võrkpall 0,00 0,00 180,33 180,33 Argo Arak Võrkpall ,33 180,33 180,33 540,99

13 Sten Esna Võrkpall 225,41 225,41 225,41 676,23 Krista Kallas Võrkpall 135,25 135,25 135,25 405,75 Tiiu Kork Võrkpall 0,00 0,00 270,50 270,50 Urmas Kulp Võrkpall 270,50 270,50 270,50 811,50 Tiit Kõiv Võrkpall 0,00 0,00 495,91 495,91 Evelin Lepa Võrkpall 465,93 465,93 465, ,79 Laos Lukas Võrkpall 360,66 360,66 360, ,98 Rando Ringmets Võrkpall 541,00 541,00 541, ,00 Keiu Silm Võrkpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Andres Toode Võrkpall 180,33 180,33 180,33 540,99 Reino Toop Võrkpall 210,31 210,31 210,31 630,93 Aleksandr Tšuhnenkov Võrkpall 541,00 541,00 541, ,00 Peeter Vahtra Võrkpall 105,27 105,27 105,27 315,81 Marko Vantsi Võrkpall 541,00 541,00 541, , Tenniseklubi Alta-T ,61 Tiit Kivistik Tennis 315,58 315,58 315,58 946,74 Julika Leik Tennis 450,60 450,60 450, ,80 Andrus Pirn Tennis 495,69 495,69 495, , Tenniseklubi Altius-KT ,00 Karin Pedak Tennis 541,00 541,00 541, , Tip-Top Klub ,73 Jelena Agafontseva Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Galina Kedrina Võimlemine 495,91 495,91 495, , Tondi Ratsaspordiklubi ,59 Sirje Argus Ratsutamine 465,93 465,93 465, ,79 Dina Ellermann Ratsutamine 285,60 285,60 285,60 856, Toni Judokool EST MTÜ ,49 Toni Eylandt Judo 450,83 450,83 450, , TOPi Ujumisklubi ,74 Heidi Kaasik Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Aarne-Vello Kersa Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Marje Laar Ujumine 315,58 315,58 315,58 946,74 Raily Maalust Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Grete Õun Ujumine 541,00 541,00 541, , Tõnu Truusi Malekoolkond ,19 Tõnu Truus Male 345,56 345,56 345, ,68 Igor Švõrjov Male 90,17 90,17 90,17 270, Ujumisklubi Briis ,00 Tiiu Raud Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Kristina Rändla Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Anu Sakala Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Mare Vierland Ujumine 541,00 541,00 541, , Vasalemma Jalgpalliklubi ,04 Eduard Hmeljov Jalgpall 511,02 0,00 511, , Vehklemisklubi Rünnak ,58 Jevgeni Karavajev Vehklemine 0,00 0,00 315,58 315, Vehklemisklubi Tallinna Mõõk ,48 Maarja Linnamägi Vehklemine 541,00 541,00 541, ,00 Svetlana Lozovaja Vehklemine 180,33 180,33 180,33 540,99 Juhan Salm Vehklemine 541,00 541,00 541, ,00 Jüri Salm Vehklemine 450,83 450,83 450, , Võimlemis- ja Tantsuklubi Keeris ,06 Ene Mets Võimlemine 511,02 511,02 511, , Võimlemisklubi Janika Tallinn ,88 Juta Fridel Võimlemine 0,00 495,91 495,91 991,82 Margit Saidla Võimlemine 511,02 511,02 511, , Võimlemisklubi MyGym ,00 Nadežda Lapa Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 13

14 159 Võimlemisklubi Piruett ,69 Galina Bogdanova Võimlemine 270,50 270,50 270,50 811,50 Larissa Gontšarenko Võimlemine 210,54 210,54 210,54 631,62 Larissa Gorbunova Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Kaia Küllik Võimlemine 270,50 270,50 270,50 811,50 Nadežda Logvinenko Võimlemine 495,91 495,91 495, ,73 Nele Loo Võimlemine 390,64 390,64 390, ,92 Anu Mölder Võimlemine 225,41 225,41 225,41 676,23 Irina Stasenko Võimlemine 345,56 345,56 345, ,68 Helle Suitslepp Võimlemine 345,56 345,56 345, ,68 Diana Zozulja Võimlemine 360,66 360,66 360, ,98 Ireen Tarm Võimlemine 420,62 420,62 420, ,86 Valeria Tšernomorova Võimlemine 180,33 180,33 180,33 540, Võimlemisklubi Sistrum ,00 Sirje Aija Võimlemine 541,00 541,00 541, , Võistlustantsuklubi Mambo AVS ,34 Airi Juur Võistlustants 255,39 255,39 255,39 766,17 Voldemar Juur Võistlustants 255,39 255,39 255,39 766, Võitluskunstide klubi Budokan ,31 Priit Dello Ju-jutsu 120,15 120,15 120,15 360,45 Kajar Help Karate 420,62 420,62 420, ,86 HIIUMAA Nr. Toetuse saaja / Registrikood / toetus toetus toetus toetus treener spordiala juulis augustis septembris III kvartalis 163 Hiiumaa Kergejõustikuklubi Hiiker ,50 Toivo Pruul Kergejõustik 270,50 270,50 270,50 811, MTÜ Hiiu Hüljes ,50 Triinu Schneider Ujumine 0,00 0,00 270,50 270, SA Hiiumaa Spordikool ,37 Mario Degtjov Jalgpall 541,00 541,00 541, ,00 Kristi Heilman Orienteerumine 157,79 157,79 157,79 473,37 Maarja Berkmann Ratsutamine 541,00 541,00 541, ,00 Ülari Kaibald Võrkpall 541,00 541,00 541, ,00 IDA-VIRUMAA Nr. Toetuse saaja / Registrikood / toetus toetus toetus toetus treener spordiala juulis augustis septembris III kvartalis 166 Jalgpalliklubi FC Viru Star ,47 Zaur Maharramov Jalgpall 495,91 495,91 495, ,73 Alexander Ryabchun Jalgpall 315,58 315,58 315,58 946, Jalgpalliklubi Irbis ,00 Erik Šteinberg Jalgpall 541,00 541,00 541, , Jalgpalliklubi Narva Trans ,73 Adiam Kuziaev Jalgpall 495,91 495,91 495, , Jalgpalliklubi Penalti ,98 Yury Davydov Jalgpall 360,66 360,66 360, , Jõhvi Vallavalitsus / Jõhvi Spordikool ,68 Hanno Koll Kergejõustik 495,91 495,91 495, ,73 Viktor Predbannikov Kergejõustik 495,91 495,91 495, ,73 Lehar Kumari Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Avo Sambla Murdmaasuusatamine 495,91 495,91 495, ,73 Andrei Divissenko Ujumine 450,83 450,83 450, , Kabeklubi Tamka ,44

15 Nikolay Osipov Kabe 300,48 300,48 300,48 901, Kergejõustikuklubi Kalev-Sillamäe ,50 Svetlana Košeleva Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Alexander Zaytsev Kergejõustik 270,50 270,50 270,50 811,50 Jevgeni Terentjev Kergejõustik 541,00 541,00 541, , Kiviõli Suusaklubi ,00 Viktor Kaurson Murdmaasuusatamine 541,00 541,00 541, , Kohtla-Järve Kergejōustikuklubi Atleetika ,67 Aleksandr Hvorõhh Kergejõustik 525,89 525,89 525, , Kohtla-Järve Spordiklubi Eola ,00 Igor Pugatšjov Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Vjatšeslav Udalov Korvpall 541,00 541,00 541, , Kohtla-Järve Spordiselts Kalev ,08 Sergei Sergejev Judo 541,00 541,00 541, ,00 Svetlana Zaynetdinova Male 541,00 541,00 541, ,00 Anatoli Sosnovski Tõstesport 165,36 165,36 165,36 496,08 Margarita Bežko Ujumine 541,00 541,00 541, , Kohtla-Järve Veespordiklubi ,00 Aleksandr Abel Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Valentina Abel Ujumine 541,00 541,00 541, , Korvpalliklubi Hito ,00 Priit Sternhof Korvpall 541,00 541,00 541, , Maleklubi Lootus ,11 Sergey Titov Male 473,37 473,37 473, , MTÜ HC Everest ,25 Alexander Smetanin Jäähoki 405,75 405,75 405, , MTÜ Jalgpallikool FC Kalev Sillamäe ,50 Irfan Ametov Jalgpall 0,00 0,00 0,00 0,00 Alexander Kuklov Jalgpall 270,50 270,50 270,50 811, MTÜ Jõhvi jalgpalliklubi FC Phoenix ,67 Igor Shashkov Jalgpall 525,89 525,89 525, , MTÜ Narva Trans Jalgpallikool ,00 Maksim Gruznov Jalgpall 541,00 541,00 541, ,00 Oleg Kurotškin Jalgpall 541,00 541,00 541, ,00 Alexey Yagudin Jalgpall 541,00 541,00 541, , MTÜ Noorte Spordiselts OYAMA ,98 Valeriy Savitskiy Karate 360,66 360,66 360, , MTÜ SK FIGHTER ,74 Vadim Poljakov Kickboxing 315,58 315,58 315,58 946, MTÜ SK Zenit ,00 Artjom Golubev Jalgpall 541,00 541,00 541, ,00 Maksym Matviichuk Jalgpall 541,00 541,00 541, , MTÜ Spordiklubi Meihua ,62 Dmitri Staševitš Wu-shu 375,54 375,54 375, , MTÜ Spordiklubi Seibun ,00 Aleksei Korikov Karate 541,00 541,00 541, , Narva Linnavalitsus / Narva Laste Loomemaja ,00 Maris Korstin Male 541,00 541,00 541, ,00 Leonid Pelešev Male 541,00 541,00 541, , Narva Linnavalitsus / Narva Paemurru Spordikool ,00 Olga Portyanko Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 Natalja Rõsseva Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 Viktoriya Spelman Iluuisutamine 541,00 541,00 541, ,00 Raiss Davletkildejev Jäähoki 541,00 541,00 541, ,00 15 Aleksandr Kolpakov Jäähoki 541,00 541,00 541, ,00

16 Igor Ossipenkov Jäähoki 541,00 541,00 541, ,00 Aleksandr Šljapnikov Jäähoki 541,00 541,00 541, ,00 Vladimir Tsiprovskiy Jäähoki 541,00 541,00 541, ,00 Boriss Ivanov Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Oleg Kadyrov Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Natalia Konkina Kergejõustik 541,00 541,00 541, ,00 Svetlana Lavrova Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Irina Ptitsõna Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Aleksandr Makarov Laskmine 541,00 541,00 541, ,00 Andrei Mihhailov Laskmine 541,00 541,00 541, ,00 Svetlana Nemtsova Laskmine 541,00 541,00 541, ,00 Marina Semkina Laskmine 541,00 541,00 541, ,00 Vladimir Petrov Lauatennis 541,00 541,00 541, ,00 Andrey Kostenkov Poks 541,00 541,00 541, ,00 Vassili Panov Poks 541,00 541,00 541, ,00 Diana Fedossenko Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Olga Sonnikova Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Nadežda Zabornikova Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Nadežda Zahharenkova Võimlemine 541,00 541,00 541, , Narva Linnavalitsus / Narva Spordikool "Energia" ,93 Aleksandr Dubrovin Aerutamine 315,58 315,58 315,58 946,74 Oleg Gorohh Aerutamine 225,41 225,41 225,41 676,23 Andrei Solovjov Aerutamine 225,41 225,41 225,41 676,23 Gennady Akimov Jalgrattasport 541,00 541,00 541, ,00 Liudmila Kazakova Jalgrattasport 541,00 541,00 541, ,00 Ivan Novitski Judo 541,00 541,00 541, ,00 Vladimir Voevodin Judo 541,00 541,00 541, ,00 Guzjalja Guljajeva Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Sergei Rozman Korvpall 541,00 541,00 541, ,00 Aljona Jagudina Laskesuusatamine 541,00 541,00 541, ,00 Jevgeni Všivtsev Laskesuusatamine 541,00 541,00 541, ,00 Vladimir Všivtsev Laskesuusatamine 541,00 541,00 541, ,00 Gennadi Tolmatšov Poks 541,00 541,00 541, ,00 Tatiana Dubinko Sõudmine 541,00 541,00 541, ,00 Sergei Gluško Sõudmine 315,58 315,58 315,58 946,74 Mikhail Lebedev Sõudmine 405,75 405,75 405, ,25 Valery Osmokesku Sõudmine 315,58 315,58 315,58 946,74 Jelena Dmitrijeva Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Diana Gvozdeva Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Sergei Izotov Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Igor Prussakov ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Nadežda Zabolotnikova Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Galina Alferova Võrkpall 541,00 541,00 541, ,00 Aleksei Bogdanov Võrkpall 541,00 541,00 541, ,00 Andrey Mikhin Võrkpall 541,00 541,00 541, ,00 Viktoria Prussakova Võrkpall 541,00 541,00 541, , Poksiklubi Loit ,87 Vjatšeslav Zaretšnev Poks 428,29 428,29 428, , Sillamäe Jalgpalliklubi Dina ,74 Konstantin Karin Jalgpall 315,58 315,58 315,58 946,74 Nikolai Toštšev Jalgpall 541,00 541,00 541, , Sillamäe Spordiklubi Kalev ,93 Jevgeni Ignatjev Korvpall 120,15 120,15 120,15 360,45 Aleksei Sobolev Korvpall 240,52 240,52 240,52 721,56 Aleksei Tsmõhh Korvpall 450,83 450,83 450, ,49 Nelli Okamanchuk Võimlemine 480,81 480,81 480, , Sillamäe Ujumisklubi Kalev ,73 Jevgeni Barmotin Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Jevgeni Bugakov Ujumine 495,91 495,91 495, ,73 Sergei Maksimov Ujumine 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Banzai ,00 Sergei Ivanõtšev Kickboxing 541,00 541,00 541, , Spordiklubi BC Karjamaa ,00 Priit Käen Korvpall 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Dilan ,01

17 Andrei Divissenko Ujumine 90,17 90,17 90,17 270,51 Mihhail Šaljapin Ujumine 270,50 270,50 270,50 811, Spordiklubi Edu ,80 Aleksander Rumjantsev Tõstesport 175,60 175,60 175,60 526, Spordiklubi Evail-Athletics ,05 Nikolay Bobkov Poks 270,50 270,50 270,50 811,50 Oleg Belehhov Tennis 232,85 232,85 232,85 698, Spordiklubi Fööniks ,00 Marina Kruglik Võimlemine 541,00 541,00 541, ,00 Tatjana Semtšenkova Võimlemine 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Konkiro ,00 Sergei Timofejev Kickboxing 270,50 270,50 270,50 811,50 Sergei Timofejev Taipoks 270,50 270,50 270,50 811, Spordiklubi Kuldkaru ,00 Timur Alikhanov Maadlus 541,00 541,00 541, ,00 Aleksei Hapov Maadlus 541,00 541,00 541, , Spordiklubi MITŠ ,00 Vladimir Tšuvakin Kergejõustik 541,00 541,00 541, , Spordiklubi Tsefei ,37 Pyotr Kostrykin Kergejõustik 345,79 345,79 345, , Spordiklubi Valge Ratsu ,49 Svetlana Pritulina Male 450,83 450,83 450, , Spordiklubi Viru Sputnik ,41 Ekaterina Švets Iluuisutamine 488,47 488,47 488, ,41 Sergei Konõšev Jäähoki 541,00 541,00 541, , Taekwon-do Klubi Kwon ,00 Nikolay Grinin Taekwon-do ITF 541,00 541,00 541, , Tantsu- ja spordiklubi T.W.I.S.T CREW ,36 Tatjana Tulskaja Võimlemine 338,12 338,12 338, , Ujumisklubi Aktiiv ,00 Julia Iost Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Sergei Mihhailov Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 Natalja Voss Ujumine 541,00 541,00 541, ,00 JÕGEVAMAA Nr. Toetuse saaja / Registrikood / toetus toetus toetus toetus treener spordiala juulis augustis septembris III kvartalis 211 Avinurme Spordi- ja Terviseselts ,49 Heli Ambos Kergejõustik 270,50 270,50 270,50 811,50 Martin Mölder Korvpall 180,33 180,33 180,33 540, Jõgeva Kergejõustikuklubi Harta ,22 Piret Koll Kergejõustik 495,91 495,91 495, ,73 Aimur Säärits Maadlus 450,83 450,83 450, , Jõgeva Spordiklubi Tähe ,00 Marko Saksing Saalihoki 541,00 541,00 541, , MTÜ Jõgeva Spordiklubi Noorus ,44 Igor Orlov Jalgpall 300,48 300,48 300,48 901, MTÜ Põltsamaa Valla Spordiklubi Tervis ,98 Väino Treiman Kiiruisutamine 360,66 360,66 360, , SA Kuremaa spordikool ,68 Märt Tralla Korvpall 345,56 345,56 345, ,68 17

MASTERTABEL I kv _KORRALDUSEKS - Toomas

MASTERTABEL I kv _KORRALDUSEKS - Toomas KORRALDUS Tallinn 18. aprillil 2018. a nr. 50 Toetuse määramine spordiklubidele, spordikoolide pidajatele ja spordialaliitudele laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks

Rohkem

KORRALDUS Tallinn 10. jaanuar a nr 7 Laste ja noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulu toetuse määramine. Korraldus kehtestatakse:

KORRALDUS Tallinn 10. jaanuar a nr 7 Laste ja noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulu toetuse määramine. Korraldus kehtestatakse: KORRALDUS Tallinn 10. jaanuar 2019. a nr 7 Laste ja noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulu toetuse määramine. Korraldus kehtestatakse: kultuuriministri 26.11.2014. a määruse nr 9 " Treeneri

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Omavalitsus Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga Noorte arv aastased aastased aastase

Omavalitsus Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga Noorte arv aastased aastased aastase Omavalitsus Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.07.2017 Noorte arv 7.-12.aastased 13.-19.aastased 20.-26. aastased 7.- 26.aastasta sed KOKKU Huvihariduses ja huvitegevustes

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

EMVJKR2008.xls

EMVJKR2008.xls EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES JUUNIORIDELE kg 8 kg DMITRI GORJUŠKO (SK MARGUS UMDA (MK RISTO TEESAAR (MK NELSON) MARTTI LAUBE (TARTU K) JURI HANENKO (SK RAKVERE) ELAR VAHTER (SAAREMAA

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Saarde laskmine 2017 tulemused

Saarde laskmine 2017 tulemused Automaat AK-4 Koht Võistkond Nimi Lamades Põlvelt Püsti KOKKU 1 KL Nõmme Priit Avarmaa 97 92 69 258 2 Kristjan Pahk 92 87 73 252 3 Andres Laas 83 78 84 245 4 Peeter Paisuots 90 80 73 243 5 Mjölnir Leo

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

LaaneViruDMV xls

LaaneViruDMV xls LÄÄNE-VIRU MAAKONNA TALVISED "D" vanuseklassi KERGEJÕUSTIKU ESIVÕISTLUSTE P R O T O K O L L TÜDRUKUD 03.märts 2005.a.Rakvere 60 m jooks 1 KRISTINA KASK 3.02.1994 Võsu 8,8 2 PIIA AARIK.1994 Aluvere 9,1

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMET KÄSKKIRI Tallinn kuupäev digiallkirjas nr MTTK2500/18 Mittetulundustegevuseks toetuse eraldamine Tallinna Linnavolikog

TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMET KÄSKKIRI Tallinn kuupäev digiallkirjas nr MTTK2500/18 Mittetulundustegevuseks toetuse eraldamine Tallinna Linnavolikog TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMET KÄSKKIRI Tallinn kuupäev digiallkirjas nr MTTK2500/18 Mittetulundustegevuseks toetuse eraldamine Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määrusega nr 38 kinnitatud "Tallinna

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

Result Lists|FINISH

Result Lists|FINISH 11.05.2019, Palivere põhikool Korraldaja - Spordiklubi Palivere, Väino Munskind, Rada: maastik. Ilm: temperatuur +13 kraadi C, tuul 0-2 m/s, pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199 JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 2 30,85 Ireen Tarto 3 31,05 Marin Merisalu 4 31,12 Janeli Jaomaa 1999 Tartu UK 5 32,74

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

EuroJudo

EuroJudo Weight category: Poisid - kg RÜSSE, Samuel [] POPOV, Jakov [] Weight category: Poisid - kg SOONISTE, Brett PISKUNOV, Vladislav Kibuvits (EST) SHKALIKOV, Maksim Buffen- TOOMEOJA, Ingvar ALTOSAR, Mark EHARI,

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõpetaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Summa 1. 2. 3. Summa Melody Nirk Pärnu Ülejõe Gümnaasium 7 E 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 7 1 7 15 31

Rohkem

(Tulemused Noored T\344hed II etapp xls)

(Tulemused Noored T\344hed II etapp xls) T 2005 50m vabalt Aeg Koht Järveotsa UK 2005 Dionne Rette Kookla 42,69 1 Briis 2005 Mari Ann Marran 50,15 2 MyFitness 2006 Mirelle Piirsalu 50,66 3 Kalevi Ujumiskool 2005 Charlotta Vilsar 53,03 4 Briis

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova 13523 punktiga 1. koht Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Siim Pärss 11400 punktiga 2. koht Narva Kreenholmi Gümnaasiumi

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto ja saavutas 2558 punktiga Ida-Virumaa koolide 1. koha. Narva Vanalinna Riigikooli 1.a klassi õpilane Valeria Stretškova ja saavutas 2490 punktiga

Rohkem

Paremusjarjestus_1et.xls

Paremusjarjestus_1et.xls ID aasta Tartu Punkte Haapsalu Punkte Narva Punkte Viljandi Punkte P-Jaagupi Punkte Aseri Punkte Punkte KOHT Tüdrukud kuni 15.a. (2004) - N15 ELTL STIGA "LASTE GP" SARJAVÕISTLUS L A U A T E N N I S E S

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Result Lists|Result List maraton

Result Lists|Result List maraton 09.08.2015, Laiusevälja, Jõgeva - Mustvee maantee Korraldaja: Rulliklubi, Eesti Rulluisuliit, TopSport OÜ, Jaanus Ritson Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv Rulluisumaraton

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Koht 52 1 Julia Kassatkina Fööniks 7,6 7,6 7,4 7,4 7,50 8,2 7,9 7,8 3,95 3,8 1,90 13,35 3 53 2 Ksenia Minajeva Fööniks 7,5 7,7

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev 7978 punktiga 1. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.d klassi õpilane Daniil Savosto 7327 punktiga 2. koha Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi

Rohkem

TK EMV N-78 Competitors Competitors: 4 # Name Club Wins Pts Pos 1 LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado

TK EMV N-78 Competitors Competitors: 4 # Name Club Wins Pts Pos 1 LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado TK EMV.. N-8 Competitors Competitors: # Club Wins Pts LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado MIRONOVA Viktoria EST/Afina SAAR Brita EST/Do Matches Match White Blue Result Time LUTSAR Merilin

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M 21 1. Paavo Rõigas Hellys 12.35. mai.93 2. Einar Oimet Võru 12.38. mai.86 3. Oleg Karassev Sillamäe 12.42. juuni.97 4. Sixten Sild Võru

Rohkem

Õpperühma nimetus Osalejate vanus/ klass/ sünniaasta Tundide arv nädalas Lapsed 4-6 aastased 3 Lapsed 7-12 aaastased 3 Noored aastased 3 HUVITEG

Õpperühma nimetus Osalejate vanus/ klass/ sünniaasta Tundide arv nädalas Lapsed 4-6 aastased 3 Lapsed 7-12 aaastased 3 Noored aastased 3 HUVITEG Õpperühma nimetus Osalejate vanus/ klass/ sünniaasta Tundide arv nädalas Lapsed 4-6 aastased 3 Lapsed 7-12 aaastased 3 Noored 13-17 aastased 3 HUVITEGEVUS 2018/2019 õppeaastal Õppetasu kuus (eurodes) Toimumiskoht

Rohkem

NARVA SPRING Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova

NARVA SPRING Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova NARVA SPRING 21.-23.04.2017 Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova Beginners 2008 Name Club Nation Tech. Merit Presentat. Total 1 2 3 1 2 3 1 2

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

EMV_kaitsevagi_2010.xls

EMV_kaitsevagi_2010.xls EESTI KAITSEVÄE MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES Üld Ajat. Üld Ajat. 6 kg 8 kg 1 1 Kalle Roosiorg (Merevägi) 1 1 Riho Remmelgas (Suurtükiväepataljon) Oleg Rubašvili (Suurtükiväepataljon) Tauno

Rohkem

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG 04.06.2017, Laekvere Põhikool Korraldaja - Muuga spordiklubi, Vaimar Abel Rada: asfalt. Ilm: temperatuur +16 kraadi C, tuule kiirus 3-5 m/s, kohati pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova 9363 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Sergei Golubev 6098 punktiga 2. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Jegor

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova 1664 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 1.c klassi õpilane Saveli Alekseev 1585 punktiga 2. koha Narva Keeltelütseumi 1.a klassi õpilane

Rohkem

KeilaMV xls

KeilaMV xls Keila meistrivõistlused ja KJK TIPP auhinnavõistlused sisekergejõustikus 2. dets. 2006 Tallinna Spordihall PA 60 m 1 Rene Oscar Ariko 24.09.90 Tabasalu TIPP 7,43 2 Hannes Martma 09.08.89 Keila TIPP 7,96

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

(D\374namo noorte maadlusturniir 2016.xls)

(D\374namo noorte maadlusturniir 2016.xls) ..6 Haapsalus _6 kg _ kg Robi Kristjuhan, Korrus Ekke Kõu Leitham, Korrus Rasmus Kuik, Juhan Artur Jeremejev, SK Englas Romer Bostan, Englas Kristo Merilain, Korrus Sten Sarapuu, Ramm Matvei Starikov,

Rohkem

BIG_f_ doc

BIG_f_ doc BIG KERGEJÕUSTIKU KULDLIIGA FINAAL 01.08.2007 Tallinn, Kadrioru staadion MEHED M 100 m (tuul: +1.8) 1. Henri Sool SK Altius 10,71 2. Asko Anipai KJK Lõunalõvi 11,05 3. Rauno Kirschbaum SK Altius 11,16

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Võrtsjärv, Tarvastu polder,000 km. voor - ring.0.0 0: Qualifying started at 0:0: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 Meelis LIIS Mait PIKKOF Raik-Karl AARMA Kristjan KUTSAR Andre KURG Indrek PALUTEDER

Rohkem

Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses õpilastele Valga Spordihoone 7.veebruar kg -59 kg 1 Kristo Merilain (Korrus3) 1 Andris Pent (V.

Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses õpilastele Valga Spordihoone 7.veebruar kg -59 kg 1 Kristo Merilain (Korrus3) 1 Andris Pent (V. - kg - kg 1 Kristo Merilain (Korrus) 1 Andris Pent (V.-Maarja) Robin Lumila (MK Aberg) Tauri Altmäe (SK Kadrina) Robin-Johannes Padar (MK Jaan) Roland Söötmaa (RJK Leola) Egert Ast (Põltsamaa SK) Jarmo

Rohkem

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls Event Girls & Under 00 LC Meter Freestyle Name Yr Team Seed Time Finals Time FIN 0 0 lnek, Kertu Ly Priiman, Eliise Hallik, nette Miilpalu, Mari Mitt, Liisu Jaomaa, Janeli Eevald, Jete Tarto, Ireen Solom,

Rohkem

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Aleksei Nikonorov M 1 101 1 101 1 101 1 101 404 1 1 Sergei Danilov M 2 99 2 99 2 99 2 99 396 2 2 Urmas

Rohkem

Microsoft Word - PiritaKarikas doc

Microsoft Word - PiritaKarikas doc PIRITA III KARIKAVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS 19.03.2005.a. Lasnamäe spordihallis 60 mtj. PB Anton Linholm 9,50 Mikk Meerents 9,67 Pavel Bondarev 10,02 Magnus Salumaa 11,08 Artur Andronik 11,86 Kuul PB Kristo

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

Microsoft Word - EMV2005TalvN.doc

Microsoft Word - EMV2005TalvN.doc Eesti noorsoo sisemeistrivõistlused Lasnamäe Kergejõustikuhall 23.01.2005 Klubide arvestus 1. Tartu Ülikooli ASK 448 21. Tallinna TÜ SK 69 2. Nõmme KJK 398 22. SK Active TC 49 3. Tallinna SS Kalev 386

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

DIPLOM Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga Lääne-Virumaa kooli

DIPLOM Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga Lääne-Virumaa kooli Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga 1. koha Kevin Kruusmann I ja II etapi kokkuvõttes 8761 punktiga 2. koha Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Tauri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aastatel 2009 2013 toimunud Rarileidja võistluse kokkuvõte Rarileidja 2009-2013 Rarileidja oli võistlus, mille eesmärgiks oli aasta jooksul leida võimalikult palju haruldasi linde ja muuta seega linnuvaatlemine

Rohkem