MKM_nr_77_lisa_4_alates_01_02_2020

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MKM_nr_77_lisa_4_alates_01_02_2020"

Väljavõte

1 1 Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 77 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Lisa 4 (muudetud sõnastuses) Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika (alates ) 1. Kontrollimise käigus saadud hinnangu tulemused peavad olema niipalju kui ilma sõiduki osi demonteerimata on visuaalsel vaatlusel või mõõtmisega võimalik kontrollida vastavuses sõidukile ja selle varustusele kehtestatud nõuetega. Vaatlusega kontrollimine hõlmab endas ka sõiduki või selle osa käsitlemist (näiteks koputamine, raputamine, surumine, tõmbamine) või abinõu kasutamist (näiteks seebivesi, traathari, heebel), kui sõiduki või selle osa korrasolekus ei saa ainult vaatlusega veenduda. Sõiduki kontrollimisel tuleb võtta arvesse tehnilisi nõudeid, mis kehtisid sõiduki Eestis registreerimisel või esmaregistreerimisel. 2. Ülevaatuse mitteläbimise põhjuste määramisel lähtutakse rikke või puuduse kirjeldamisel järgmistest mõistetest: 2.1. Defektne sõiduki osa või süsteem ei täida talle ettenähtud funktsiooni Tõrge sõiduki osa või süsteem ei ole mingil põhjusel võimeline täitma talle ettenähtud funktsiooni Halvenenud sõiduki osa või süsteemi seisund on halvenenud, kuid osaliselt on säilinud sellele ettenähtud funktsioon Kahjustunud sõiduki osa või süsteem on kahjustunud sellisel määral (näiteks murdunud, purunenud, deformeerinud, väändunud, mõranenud, pragunenud), et ei ole säilinud sõiduki osa või süsteemi ettenähtud funktsioon või kui see takistab sõiduki ohutut kasutamist liikluses Kulumine sõiduki osa, seade või süsteem ei täida oma funktsiooni või kui see on ületanud valmistaja poolt ettenähtud kulumise piirväärtuse või kui see mõjutab teiste sõiduki ohutusega seotud osade toimimist või seisundit või kui see mõjutab sõiduki ohutut kasutamist liikluses Töökõlbmatu sõiduki osa või süsteem ei ole võimeline täitma talle ettenähtud funktsiooni ja selle funktsiooni puudumine ei võimalda sõidukit ohutult kasutada Kinnitamata sõiduki osade ja seadmete polt-, neet-, klamber-, keevis- või muu ühendus, mis tagab nende liikumatuse üksteise suhtes, on halvenenud või ühendused stoperdamata Korrodeerunud sõiduki ja selle osa keemiline ja elektrokeemiline roostetamine, mille tõttu on vähenenud sõiduki osa tugevus või jäikus Lekkimine igasuguse vedeliku väljumine süsteemist tilkade või joana. Agregaadi, selle seadme või osa märgumist töövedelikuga ei loeta lekkimiseks Pihkumine suruõhu või -gaasi kuuldav väljumine süsteemist või õhu kuuldav tungimine vaakumseadmesse.

2 2.11. Ei vasta nõuetele sõiduk või selle osa ei vasta tehnonõuetele, mis kehtisid esmaregistreerimise ajal, või valmistaja esitatud nõuetele. Tehnika arengust tulenevalt pärast esmaregistreerimise aega väljatöötatud uued süsteemid, osad või seadmed peavad järelpaigaldades vastama asjakohastele hilisematele õigusnormidele Lõtk kulumisest tingitud ülemäärane liikumine liites. 3. Ülevaatusel kohustuslikule kontrollimisele kuuluvate osade, seadmete ja varustuse loetelu ning vigade määramise kriteeriumid. Kontrollitav osa, seade, sõlm või varustus Kontrollimise meetod Ülevaatuse mitteläbimise põhjused Rikke/puuduse kategooria VO 1 OV 2 EOV 3 0. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE 0.1. Registreerimismärgid 0.2. Valmistajatehase tähis (VIN-kood) / tehasetähis / seerianumber 0.3. Vastavus liiklusregistri andmetele vaatluse ja dokumentide ning liiklusregistri andmete võrdlemisega. 1) Registreerimismärk puudub või kinnitamata. 2) Kiri puudub või on loetamatu. 3) Ei vasta sõiduki dokumentidele või registriandmetele. 4) Registreerimismärk või selle paigutus ei vasta nõuetele. 5) Paigaldatud on registreerimismärgi nähtavaid tunnuseid omavaid või matkivaid märke. 6) Registreerimismärgi seisund on halvenenud (kulunud, muljutud, aga loetav). 1) Puudub või seda ei ole võimalik leida. 2) Loetamatu või ebatäielik. 3) Ei vasta sõiduki dokumentidele või registriandmetele. 4) Sõidukil on mitu erinevat VIN-koodi ja selle kohta puudub registriandmetes märge. 1) Sõiduk ei vasta liiklusregistri andmetele. 1. PIDURISÜSTEEM 1.1. Mehaaniline seisund ja toimimine Sõidupiduri pedaali / käsipiduri hoova liikumine vaatlusega ja pidurisüsteemi käitamisega. Võimendiga pidurisüsteemidega sõidukeid tuleks kontrollida 1) Pedaal/hoob liigub raskelt. 2) Liigend on kulunud või lõtkub. 2

3 Pedaali / käsipiduri hoova seisund ja pidurijuhtimisseadme käigutagavara Vaakumpump või kompressor ja mahutid Alarõhu hoiatusmärgulamp või mõõtur väljalülitatud mootoriga. vaatlusega ja pidurisüsteemi käitamisega. Võimendiga pidurisüsteemidega sõidukeid tuleks kontrollida väljalülitatud mootoriga. vaatlusega tavapärase töörõhu juures. Toimimise kontroll Seisupidurikraan vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel Seisupidur, pidurihoob, piduri lukustus, elektromehaaniline seisupidur Piduriklapid/ventiilid (sõidupidurikraanid, rõhualandajad, regulaatorid) vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel. vaatlusega 1) Liigne või ebapiisav käigutagavara. 2) Piduriseade ei vabane korralikult. 3) Piduriseade ei vabane korralikult ja see mõjutab oluliselt pidurdamist. 4) Piduripedaali libisemisvastane osa puudub, on lahti või siledaks kulunud. 1) Ebapiisav õhurõhk (nt vaakum), et võimaldada piduri rakendamist vähemalt neli korda pärast hoiatusseadise rakendumist (või kui mõõtur näitab ohtu). 2) Ebapiisav õhurõhk (nt vaakum), et võimaldada piduri rakendamist vähemalt kaks korda pärast hoiatusseadise rakendumist (või kui mõõtur näitab ohtu). 3) Ohutuks tööks vajaliku õhurõhu/vaakumi tekkeks kuluv aeg ei vasta nõuetele. 4) Kaitseklapp või rõhualandusventiil on töökõlbmatu. 5) Pihkumine, mis tekitab märkimisväärset rõhulangust. 6) Pidurisüsteemi toimimist mõjutada võiv väline kahjustus. 1) Mõõtur või märgulamp on defektne või töökõlbmatu. 2) Alarõhku ei ole võimalik kindlaks teha. 1) Käepide on kahjustunud või kulunud. 2) Käepide või kraan on kinnitamata. 3) Ühendus on lahti või pihkub. 4) Mitterahuldav toimimine. 1) Pidur ei lukustu. 2) Hoovaliigend või lukustusmehhanism on kulunud. 3) Hoovaliigend või lukustusmehhanism on ülemäära kulunud. 4) Hoova liigne liikumine, mis viitab ebaõigele reguleerimisele. 5) Tööseade on kahjustunud, töökõlbmatu või puudub. 6) Mitterahuldav toimimine, hoiatusmärgulamp näitab riket. 1) Kahjustunud või pihkub. 2) Puudub või töökõlbmatu. 3

4 Haagisepidurite ühendused (elektrilised ja pneumaatilised) Energiavaru survepaak, suruõhupaak Pidurivõimendi, peasilinder pidurisüsteemi käitamisel. Kõigi pukseeriva veoki ja haagise pidurisüsteemide ühenduste lahtivõtmine ja uuesti ühendamine. vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel Jäigad piduritorud vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel Elastsed pidurivoolikud vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel. 3) Kinnitamata või valesti paigaldatud. 4) Lekib. 5) Kompressorist tuleb liigselt õli. 1) Eralduskraan või ühendusotsak on defektne. 2) Eralduskraan või ühendusotsak on kahjustunud. 3) Eralduskraan või ühendusotsak ei vasta nõuetele, see on valesti paigaldatud või kinnitamata. 4) Eralduskraan või ühendusotsak ei vasta nõuetele, see on valesti paigaldatud või kinnitamata ja see mõjutab oluliselt pidurdamist. 5) Pihkub. 6) Ühendused on töökõlbmatud. 7) Ühendused on töökõlbmatud ja see mõjutab oluliselt pidurdamist. 1) Paak on halvenenud seisukorras või pindmiselt korrodeerunud. 2) Paak on kahjustunud, korrodeerunud või pihkub. 3) Paak on kinnitamata või valesti paigaldatud. 4) Kondensaadi klapp on defektne. 5) Kondensaadi klapp on töökõlbmatu. 1) Defektne või kinnitamata. 2) Töökõlbmatu või lekib. 3) Pidurivedeliku tase on alla miinimumi. 4) Pidurivedeliku tase on oluliselt alla miinimumi. 5) Pidurivedeliku tase ei ole enam nähtav. 6) Puudub peasilindri paagi kork. 7) Pidurivedeliku taseme hoiatuslamp põleb (vedeliku tase on normis) või on defektne. 1) Ilmne purunemise või murdumise oht. 2) Torud või ühenduskohad pihkuvad. 3) Torud või ühenduskohad lekivad. 4) Torud on kahjustunud või korrodeerunud. 5) Torud on oluliselt kahjustunud või korrodeerunud. 6) Torud on valesti paigaldatud. 7) Torud on valesti paigaldatud ja need võivad viga saada. 1) Ilmne purunemise või murdumise oht. 2) Väändunud või liiga lühikesed. 4

5 Piduri hõõrdkatted ja piduriklotsid Piduritrumlid, pidurikettad Piduritrossid, -vardad, -hoovastik Töösilindrid (sh vedruakud või hüdraulilised silindrid) ja pidurisadul vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel. vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel Pidurdusjõu regulaator vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel Pidurinarre Aeglustisüsteem Haagisepidurite automaatne rakendumine Pukseeriva veoki ja haagise pidurisüsteemide 3) Kahjustunud, hõõrdunud või poorsed. 4) Voolikud või ühenduskohad pihkuvad. 5) Voolikud või ühenduskohad lekivad. 6) Paisuvad rõhu all. 1) Kulunud. 2) Määrdunud (õli vms). 3) Valesti paigaldatud või puudub. 1) Kulunud või halvenenud. 2) Kinnitamata või kahjustunud. 3) Määrdunud (õli vms). 4) Puuduvad. 1) Halvenenud seisukorras. 2) Kahjustunud või korrodeerunud. 3) Oluliselt kahjustunud või korrodeerunud. 4) Kinnitamata. 5) Valesti paigaldatud või reguleeritud või sõlmes. 1) Kahjustunud või korrodeerunud. 2) Oluliselt kahjustunud või korrodeerunud. 3) Lekib. 4) Kinnitamata või valesti paigaldatud. 5) Kinnitamata või valesti paigaldatud ja see mõjutab oluliselt pidurdamist. 6) Survekolvi või -membraani ebapiisav või ülemäärane vabakäik. 7) Tolmukaitse on halvenenud seisukorras. 8) Tolmukaitse puudub või on kahjustunud. 1) Kinnitamata või kahjustunud. 2) Valesti paigaldatud või reguleeritud. 3) Töökõlbmatu (ABS töökorras). 4) Töökõlbmatu või puudub. 5) Andmesilt puudub, andmed on loetamatud või ei vasta nõuetele. 1) Kulunud või kahjustunud. 2) Kompensaator on töökõlbmatu. 3) Valesti paigaldatud, reguleeritud või asendatud. 1) Kinnitamata. 2) Kinnitamata ja see mõjutab oluliselt pidurdamist. 3) Süsteem on ilmselt defektne või puudub. 1) Ühenduse lahtivõtmisel ei rakendu haagisepidur automaatselt. 5

6 ühenduste lahti võtmine Kogu pidurisüsteem Kontrollklapid Pealejooksupidur vaatlusega pidurisüsteemi käitamisel Sõidupiduri toimimine ja tõhusus Toimimine Mõõdetakse pidurite staatilise katsetamise seadmel, või kui see ei ole võimalik, siis teekatsetuse ajal Tõhusus Mõõdetakse pidurite staatilise katsetamise seadmel, või kui 1) Muud süsteemi seadmed (näiteks külmumistõrjuk, õhukuivati jms) on väliselt kahjustunud või korrodeerunud. 2) Muud süsteemi seadmed (näiteks külmumistõrjuk, õhukuivati jms) on väliselt oluliselt kahjustunud või korrodeerunud ja see mõjutab oluliselt pidurdamist. 3) Pihkumine või külmumisvastase aine leke. 4) Pihkumine või külmumisvastase aine leke ja see mõjutab oluliselt pidurdamist. 5) Mistahes komponent on kinnitamata või valesti paigaldatud. 6) Mistahes komponenti on sobimatult parandatud või muudetud. 7) Mistahes komponenti on sobimatult parandatud või muudetud ja see mõjutab oluliselt pidurdamist. 1) Ühendused puuduvad. 2) Ühendused on kahjustunud. 3) Ühendused on kasutuskõlbmatud või pihkuvad. 1) Kahjustunud või töökõlbmatu. 1) Ühe või enama ratta pidurdusjõud on ebapiisav. 2) Ühe või enama ratta pidur on töökõlbmatu. 3) Ühe ratta pidurdusjõud erineb rohkem kui 30% sama telje teise ratta maksimaalsest mõõdetud pidurdusjõust. Teekatse puhul kaldub sõiduk liigselt sirgjoonelt kõrvale. 4) Esimese juhttelje ratta pidurdusjõud erineb rohkem kui 50% sama telje teise ratta maksimaalsest mõõdetud pidurdusjõust. 5) Pidurdusjõud ei muutu järk-järgult (blokeerumine). 6) Mõne ratta pidur rakendub liiga vara või hilja. 7) Ratta täispöörete ajal pidurdusjõud kõigub ülemääraselt. 1) Pidurdustõhusus on nõutust väiksem. 6

7 seda ei saa tehnilistel põhjustel kasutada, siis teekatsetusel, kasutades pidurdusaeglustuse mõõturit. Teekatsetused tuleks võimalusel teha kuivades ilmastikutingimustes siledal ja sirgel teel. 2) Pidurdustõhusus on nõutust poole väiksem Varu-/hädapiduri toimimine ja tõhusus (kui tegemist on eraldi süsteemiga) Toimimine Kui pidurisüsteem on sõidupidurisüsteemist eraldatud, kasutatakse punktis osutatud meetodit. (blokeerumine) Tõhusus Kui pidurisüsteem on sõidupidurisüsteemist eraldatud, kasutatakse punktis osutatud meetodit Seisupiduri toimimine ja tõhusus Toimimine Mõõdetakse pidurite staatilise katsetamise seadmel, või kui see ei ole võimalik, siis teekatsetuse ajal Tõhusus Mõõdetakse pidurite staatilise katsetamise seadmel, või kui seda ei saa tehnilistel põhjustel kasutada, siis teekatsetusel, kasutades pidurdusaeglustuse mõõturit. Kui sõiduki tehniliste omaduste tõttu ei saa seisupiduri tõhusust mõõta pidurite staatilise katsetamise seadmel või teekatsel aeglustusmõõturiga, siis kontrollitakse seisupiduri rakendumist Aeglustisüsteemi toimimine vaatlusega ning võimaluse korral 1) Ühe või enama ratta pidurdusjõud on ebapiisav. 2) Ühe või enama ratta pidur on töökõlbmatu. 3) Pidurdusjõud ei muutu järk-järgult 1) Pidurdusjõud on väiksem kui 50% punktis osutatud sõidupiduri pidurdustõhususest. 2) Vähem kui 50% punktis 1 nimetatud väärtustest. 1) Ühe ratta pidurdusjõud erineb rohkem kui 70% sama telje teise ratta maksimaalsest mõõdetud pidurdusjõust. Teekatse puhul kaldub sõiduk liigselt sirgjoonelt kõrvale. 2) Ühe või enama ratta pidur on töökõlbmatu. 1) Pidurdustõhusus on ebapiisav. 1) Pidurdusjõud ei muutu järk-järgult (ei kohaldata mootorpiduri suhtes). 2) Töökõlbmatu. 7

8 1.6. Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) 1.7. Elektromehaanilne pidurisüsteem (EBS) süsteemi toimimise testimisega. vaatlusega ja märgutule kontrolliga. vaatlusega ja märgutule kontrolliga Pidurivedelik 1) Märgutuli on defektne. 2) Märgutuli näitab süsteemi riket. 3) Ratta pöörlemissagedusandurid puuduvad või on kahjustunud. 4) Juhtmestik on kahjustunud. 5) Muud osad puuduvad või on kahjustunud. 1) Märgutuli on defektne. 2) Märgutuli näitab süsteemi riket. 3) Vedava sõiduki ja haagise vaheline ühenduskaabel ei ühildu või puudub. 1) Pidurivedelik on saastunud või settinud. 2) Ilmne tõrke tekkimise oht. 2. JUHTIMISSEADE 2.1. Mehaaniline seisund Roolimehhanismi (roolikarp, roolireduktor, roolilatt) seisund Roolimehhanismi (roolikarp, roolireduktor, roolilatt) kinnitus Roolihoovastiku seisund Sõiduki kontroll või tõstukil. Sõiduki rattad on õhus või pöördplatvormidel, tehakse roolirattaga täispööre. Roolimehhanismi toimimise kontroll Sõiduki kontroll või tõstukil. Ratastega maapinnale toetuval sõidukil keeratakse rooliratast/juhtrauda päripäeva ja vastupäeva. Sõiduki kontroll või tõstukil. Ratastega maapinnale toetuval sõidukil loksutatakse rooliratast päripäeva ja vastupäeva. Roolihoovastiku komponentide võimaliku kulumise ja mõranemise ning 1) Ülekanne ei tööta sujuvalt. 2) Kahjustunud või kulunud. 3) Oluliselt kahjustunud või kulunud ja sõidukit ei ole võimalik ohutult juhtida. 4) Lekib. 5) Puudub ohutu roolimehhanism. 6) Sobimatu parandamine või 7) Sobimatu parandamise või muutmise tõttu ei ole võimalik sõidukit ohutult juhtida. 1) Kinnitamata. 2) Kinnitamata ja üle 50% kinnitustest lahti. 3) Kinnituskohad on kahjustunud. 4) Korpus on kahjustunud. 1) Liigend on kulunud. 2) Liigend on kulunud ja võib muutuda töökõlbmatuks. 3) Kahjustunud või kinnitamata. 4) Oluliselt kahjustunud (mõranenud, deformeerunud vms) ja sõidukit ei ole võimalik ohutult juhtida. 5) Sobimatu parandamine või 6) Sobimatu parandamise või muutmise tõttu ei ole võimalik sõidukit ohutult juhtida. 8

9 Roolihoovastiku toimimine nende turvalisuse kontroll Sõiduki kontroll või tõstukil. Ratastega maapinnale toetuval ja töötava mootoriga (roolivõimendi) sõidukil tehakse roolirattaga täispööre. Hoovastiku liikumise kontroll Roolivõimendi Roolimehhanismil kontrollitakse lekete esinemist ja hüdraulikavedeliku taset paagis (kui see on nähtav). Maapinnale toetuvate rataste ja töötava mootoriga sõidukil kontrollitakse võimendiga roolimehhanismi töötamist Rooliratas ja -sammas ning juhtraud Rooliratta/juhtraua seisund Roolisammas/roolikann ja roolisamba külge kinnitatavad hoovad/kangid Maapinnale toetuvate ratastega sõidukil loksutatakse rooliratast roolisamba suhtes täisnurga all küljelt küljele ning rakendatakse kerget survet. Sõiduki kontroll või tõstukil. Ratastele toetuval sõidukil lükatakse ja tõmmatakse rooliratast roolisamba suhtes üles-alla, rooliratast/juhtrauda lükatakse roolisamba suhtes täisnurga all eri suundades. 7) Tolmukaitse on halvenenud seisukorras. 8) Tolmukaitse on kahjustunud või puudub. 1) Roolihoovastik käib vastu kere. 2) Pöördepiirikud reguleerimata või puuduvad. 1) Lekib. 2) Töövedelikku ei ole piisavalt. 3) Töövedelikku on miinimumtasemest vähem kui 50%. 4) Töökõlbmatu. 5) Töökõlbmatu ja sõidukit ei ole võimalik ohutult juhtida. 6) Voolikud või torud või nende ühendused on kahjustunud. 7) Roolivõimendi rihm on lõtv, kulunud või purunenud. 1) Lõtk rooliratta ja roolisamba vahel. 2) Kinnitamata. 3) Lahtituleku oht. 4) Kahjustunud. 5) Reguleerimismehhanism on töökõlbmatu. 6) Sobimatu parandamine või muutmine või asendamine. 1) Laagrid või puksid kulunud. 2) Kinnitamata. 3) Sobimatu parandamine või 4) Rooliamort on kahjustunud. 9

10 2.3. Rooliratta vabakäik Sõiduki kontroll või tõstukil. Ratastele toetuval sõidukil keeratakse rooliratast kergelt päripäeva ja vastupäeva, ilma et rattad liiguks, kusjuures rattad on otseasendis ja roolivõimendiga sõidukitel mootor töötab. Vabakäiku kontrollitakse 2.4. Haagise esitelje pöördering 2.5. Elektrooniline roolivõimendi (EPS) vaatlusega märgutule süttimist. 1) Ülemäärane rooliratta vabakäik. 2) Ülemäärane rooliratta vabakäik ja sõidukit ei ole võimalik ohutult juhtida. 1) Kahjustunud. 2) Oluliselt kahjustunud (nt pragunenud). 3) Ülemäärane lõtk. 4) Ülemäärane lõtk, mille tõttu ei ole võimalik sõidukit ohutult ja otse juhtida. 5) Kinnitamata. 6) Üle 50% kinnitustest lahti. 1) EPS-märgutuli näitab süsteemi riket. 2) Märgutuli on defektne. 3. NÄHTAVUS 3.1. Vaateväli Juhikohalt avaneva vaatevälja kontroll 3.2. Klaasi seisund vaatlusega ja vajadusel klaaside läbipaistvuse mõõtjaga Tahavaatepeeglid või -seadmed 1) Takistused juhi vaateväljas, mis mõjutavad oluliselt nähtavust ettepoole ja külgedele. 2) Otsene takistus juhi vaateväljas või välimised tahavaatepeeglid ei ole nähtavad. 3) Päikesesirm on halvenenud seisukorras. 4) Päikesesirm on kahjustunud või puudub. 1) Mõranenud või tuhmunud või halvenenud seisukorras. 2) Liikluse jälgimist raskendavad kahjustused või tahavaatepeeglid ei ole nähtavad. 3) Nähtavus läbi tuuleklaasi klaasipuhastite ala on väga halb. 4) Juhiistme seljatoest ettepoole jäävate klaaside läbipaistvus ei vasta nõuetele. 5) Klaas ei vasta nõuetele. 1) Puudub. 2) Paigaldus ei vasta nõuetele. 3) Halvenenud seisukorras. 10

11 3.4. Tuuleklaasipuhastid vaatlusega ja käitamisega Tuuleklaasipesurid 3.6. Tuuleklaasi soojendi 3.7. Aknaklaasi tõstukid käitamise või 4) Kahjustunud või töökõlbmatu. 5) Kinnitamata. 6) Ei vasta nõuetele. 1) Halvenenud seisukorras. 2) Kulunud. 3) Töökõlbmatu või puudub. 1) Pesuvedelik puudub. 2) Veejuga valesti reguleeritud. 3) Töökõlbmatu. 1) Ei puhu tuuleklaasile sooja. 1) Tõstukiga ei ole võimalik akent avada või sulgeda. 2) Tõstukiga ei ole võimalik juhiakent avada või sulgeda. 4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISEADMED 4.1. Lähi- ja kaugtulelaternad Seisund ja toimimine vaatlusega ja Lähitulelaternate reguleeritus esilaternate reguleerituse kontrollimise seadmega Lülitamine 1) LED-valgusallikaga lähitulelaternal on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed või puudu. 2) Lähitulelaterna valgusallikas on defektne või puudub (LEDvalgusallika puhul on üle 1/3 valgusallikatest defektsed või puudu). 3) Kaugtulelaterna valgusallikas on defektne või puudub (LEDvalgusallika puhul on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed), kuid minimaalselt ette nähtud arv kaugtulelaternaid on töökorras. 4) Kaugtulelaterna valgusallikas on defektne või puudub (LEDvalgusallika puhul on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). 5) Laterna seisukord on halvenenud. 6) Latern on kahjustunud. 7) Latern on kinnitamata. 1) Reguleerimata valgusvihu langemisnurk üle tootja ettenähtud langemisnurga. 2) Reguleerimata valgusvihu langemisnurk alla tootja ettenähtud langemisnurga. 3) Valgusallikas on valesti laternasse paigaldatud. 4) Valgusvihu projektsioon on vale kujuga. 1) Lülitamine ei vasta nõuetele. 2) Samaaegselt sisselülitatavate laternate arv ületab lubatud arvu. 3) Samaaegselt sisselülitatavate kaugtulede valgustugevuse kontrollarvude summa ületab

12 Vastavus nõuetele Lähitulelaternate reguleerimisseadmed Laterna hajutiklaasi puhasti 4.2. Ääretulelaternad ning päevatulelaternad Seisund ja toimimine Lülitamine 4) Laternad ei sütti või ei kustu üheaegselt. 5) Lüliti tõrge. 1) Latern ei vasta nõuetele. 2) Laternate arv ei vasta nõuetele. 3) Laterna paigutus ei vasta nõuetele. 4) Valgusvihu värvus on vale. 5) Mistahes ese vähendab laterna valgustugevust. 1) Töökõlbmatu või puudub. 2) Üle 2000 lm valgusvooga gaaslahenduslambiga laterna valgusvihu reguleerimine ei toimu automaatselt. 1) Töökõlbmatu või puudub. 2) Üle 2000 lm valgusvooga gaaslahenduslambiga laterna hajutiklaasi puhasti on töökõlbmatu või puudub. 1) Päevatulelaterna valgusallikas on defektne või puudub (mitmest päevatule valgusallikast koosneval laternal on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed). 2) Päevatulelaterna valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb üksikust päevatule valgusallikast või mitmest päevatule valgusallikast koosneval laternal on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). 3) Ääretule valgusallikas on defektne või puudub (mitmest ääretule valgusallikast koosneval laternal on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). 4) Kuni 2 ääretulelaternaga sõidukil on kõik eesmised või tagumised ääretule valgusallikad defektsed või puudu. 5) Rohkem kui 2 ääretulelaternaga sõidukil on ühel poolel eesmised või tagumised ääretule valgusallikad defektsed või puudu. 6) Kohustuslike küljeääretulelaternatega sõidukil on kõik ühe poole ääretule valgusallikad defektsed või puudu. 7) Laterna seisukord on halvenenud. 8) Latern on kahjustunud. 9) Latern on kinnitamata. 10) Latern võib küljest ära kukkuda. 1) Lülitamine ei vasta nõuetele. 2) Lüliti tõrge. 12

13 Vastavus nõuetele 4.3. Piduritulelaternad Seisund ja toimimine Lülitamine Vastavus nõuetele 4.4. Suuna- ja ohutulelaternad Seisund ja toimimine Lülitamine Vastavus nõuetele 1) Latern ei vasta nõuetele. 2) Laternate arv ei vasta nõuetele. 3) Laterna paigutus ei vasta nõuetele. 4) Valgusvihu värvus on vale. 5) Miski vähendab laterna valgustugevust. 1) Valgusallikas on defektne või puudub (mitmest piduritule valgusallikast koosneval laternal on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed). 2) Valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb üksikust piduritule valgusallikast või mitmest piduritule valgusallikast koosneval laternal on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). 3) Ükski piduritulelatern ei põle. 4) Laterna seisukord on halvenenud. 5) Latern on kahjustunud. 6) Latern on kinnitamata. 7) Latern võib küljest ära kukkuda. 1) Lülitamine ei vasta nõuetele. 2) Lüliti tõrge. 1) Latern ei vasta nõuetele. 2) Laternate arv ei vasta nõuetele. 3) Laterna paigutus ei vasta nõuetele. 4) Valgusvihu värvus on vale. 5) Laterna valgustugevus ei vasta nõuetele. 6) Laterna valgustugevus on oluliselt vähenenud. 1) Valgusallikas on defektne või puudub (mitmest suunatule valgusallikast koosneval laternal on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed). 2) Valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb üksikust suunatule valgusallikast võimitmest suunatule valgusallikast koosneval laternal on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). 3) Laterna seisukord on halvenenud. 4) Latern on kahjustunud. 5) Latern on kinnitamata. 6) Latern võib küljest ära kukkuda. 1) Lülitamine ei vasta nõuetele. 2) Lüliti tõrge. 1) Latern ei vasta nõuetele. 2) Laternate arv ei vasta nõuetele. 3) Laterna paigutus ei vasta nõuetele. 13

14 Vilkumissagedus 4.5. Eesmised ja tagumised udutulelaternad Seisund ja toimimine Eesmiste udutulelaternate reguleeritus esilaternate reguleerituse kontrollimise seadmega Lülitamine Vastavus nõuetele 4.6. Tagurdustulelaternad Seisund ja toimimine 4) Valguse värvus on vale. 5) Miski vähendab laterna valgustugevust. 1) Vilkumissagedus ei vasta nõuetele. 1) Valgusallikas on defektne või puudub (mitmest udutule valgusallikast koosneval laternal on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed). 2) Valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb üksikust udutule valgusallikast või mitmest udutule valgusallikast koosneval laternal on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). 3) Laterna seisukord on halvenenud. 4) Latern on kahjustunud. 5) Latern on kinnitamata. 6) Latern võib küljest ära kukkuda. 1) Reguleerimata valgusvihk näitab liiga alla. 2) Reguleerimata valgusvihk näitab üles. 3) Valgusallikas on valesti laternasse paigaldatud. 4) Valgusvihu projektsioon on vale kujuga. 1) Lülitamine ei vasta nõuetele. 2) Lüliti tõrge. 1) Latern ei vasta nõuetele. 2) Laternate arv ei vasta nõuetele. 3) Laterna paigutus ei vasta nõuetele. 4) Valgusvihu värvus on vale. 5) Miski vähendab laterna valgustugevust. 1) Valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb mitmest tagurdustule valgusallikast; LEDvalgusallika puhul on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed). 2) Valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb üksikust tagurdustule valgusallikast; LEDvalgusallika puhul on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). 3) Laterna seisukord on halvenenud. 4) Latern on kahjustunud. 5) Latern on kinnitamata. 6) Latern võib küljest ära kukkuda. 14

15 Lülitid Vastavus nõuetele 4.7. Tagumise registreerimismärgi tule latern Seisund ja toimimine Vastavus nõuetele 1) Lülitamine ei vasta nõuetele. 2) Tagurdustule võib sisse lülitada siis, kui tagasikäik ei ole sisse lülitatud. 1) Latern ei vasta nõuetele. 2) Laternate arv ei vasta nõuetele. 3) Laterna paigutus ei vasta nõuetele. 4) Valgusvihu värvus on vale. 5) Miski vähendab laterna valgustugevust. 1) Latern heidab otsevalgust taha. 2) Registreerimismärk on osaliselt valgustamata. 3) Registreerimismärk on täielikult valgustamata. 4) Laterna seisukord on halvenenud. 5) Latern on kahjustunud. 6) Latern on kinnitamata. 7) Latern võib küljest ära kukkuda. 1) Latern ei vasta nõuetele. 2) Laternate arv ei vasta nõuetele. 3) Laterna paigutus ei vasta nõuetele. 4) Valgusvihu värvus on vale. 5) Miski vähendab laterna valgustugevust Helkurid, nähtavamaks tegemise märgistus (valgustpeegeldav) ja tunnusmärgid Seisund Vastavus nõuetele 4.9. Valgustusseadmete kohustuslikud märgutuled Seisund ja toimimine Vastavus nõuetele Veduki ja haagise ühendusjuhtmed Elektrijuhtmestik 1) Halvenenud seisukorras. 2) Kahjustunud või puudub. 3) Kinnitamata. 4) Küljest ära kukkumise oht. 1) Paigutus ei vasta nõuetele. 2) Ei vasta nõuetele. 3) Peegeldab ette punast või taha valget värvust. 1) Märgulamp on töökõlbmatu või puudub. 2) Kaugtulede või tagumise udulaterna märgulamp on töökõlbmatu või puudub. 1) Ei vasta nõuetele. 1) Pistikupesa kinnitus on halvenenud. 2) Pistikupesa on kinnitamata. 3) Isolatsioon halvenenud seisukorras. 4) Lühise tekkimise oht. 5) Ühendused on töökõlbmatud. 1) Juhtmestik või selle kinnitus on halvenenud seisukorras või ei ole õigesti kaitstud. 15

16 4.12. Muud laternad, valgustusseadmed ja helkurid Aku 2) Juhtmestik on kahjustunud, kinnitamata, võib lahti tulla või puutub vastu teravaid servi või on lühise oht. 3) Juhtmestik on oluliselt kahjustunud, võib kokku puutuda kuumade või pöörlevate osadega või maapinnaga, ühendused lahti (pidurivõi roolisüsteemi vastavad osad) või ilmne tule- või sädelusoht. 1) Ei vasta nõuetele. 2) Peegeldab ette punast või taha valget valgust. 3) Töökõlbmatu. 4) Paigaldus ei vasta nõuetele. 5) Kinnitamata. 6) Küljest ära kukkumise oht. 7) Kasutatakse alarmsõiduki vilkurit või märgutuld või tunnusmärke. 8) Märgulamp on töökõlbmatu või puudub. 1) Kinnitus on halvenenud. 2) Kinnitamata. 3) Akust lekib ohtlikke aineid. 4) Aku lüliti on defektne. 5) Kaitsmed on defektsed. 6) Sobimatu ventilatsioon. 5. VEERMIK JA VEDRUSTUS 5.1. Teljed Teljed Sõiduki kontroll vaatlusega ja lõtkutestriga kanalil või tõstukil, vajadusel kasutada heeblit Käändmik Sõiduki kontroll vaatlusega ja lõtkutestriga kanalil või tõstukil. Kõigile ratastele rakendatakse vertikaal- või külgjõudu ning kontrollitakse liikumise ulatust teljetala ja käändmiku vahel. 1) Telg on kahjustunud. 2) Telg on kinnitamata. 3) Liikumine raami või kere suhtes ülemäära suur. 4) Sobimatu parandamine või 5) Sobimatu parandamise või muutmise tõttu on sõiduki stabiilsus halvenenud või on telg liiga lähedal muudele sõidukiosadele või maapinnale. 1) Käändmik on kahjustunud. 2) Käändteljepolt või kuulliigend või puksid on kulunud. 3) Käändteljepolt või kuulliigend on kulunud ning võib lahti tulla ja see mõjutab sõiduki suunastabiilsust. 4) Kinnitamata. 5) Kinnitamata ja võib lahti tulla. 16

17 Rattalaagrid Sõiduki kontroll või tõstukil. Kasutada lõtkutestrit või tõsta ratas maast lahti. Lõtkutestrile paigutatud või maast lahti tõstetud ratast loksutatakse või rakendatakse rattale külgjõudu ja kontrollitakse, kui suures osas liigub ratas käändmiku suhtes Veljed ja rehvid Rattarumm Veljed Sõiduki kontroll või tõstukil. Kõikide velgede kontroll vaatlusega mõlemast küljest Rehvid Kogu rehvi kontroll kas siis pöörates maapinnalt üles tõstetud ratast koos või sõites sõidukiga edasi ja tagasi, kontrollides rehvi kulumisindikaatorit või vajadusel kasutades mõõtevahendit. 1) Lõtk rattalaagrites. 2) Rattalaagri purunemise oht. 3) Rattalaagrid poovad. 4) Rattalaagrid on kinni kiilunud. 1) Rattamutrid või -poldid puuduvad või on kinnitamata. 2) Rohkem kui 25% rattamutritest või -poltidest puuduvad või on kinnitamata. 3) Rumm on kulunud või kahjustunud. 4) Rumm on kahjustunud sellisel viisil, et ratast ei saa ohutult kinnitada. 1) Velg on kulunud (kinnituspoldiava või rummuava). 2) Velg on kulunud ja see mõjutab rehvi püsivust veljel või rummul. 3) Rehvi lukustusrõngas on kinnitamata. 4) Rehvi lukustusrõngas võib küljest ära kukkuda. 5) Velg on kahjustunud. 6) Velje suurus või tüüp ei vasta nõuetele ning mõjutab liiklusohutust. 7) Velje kinnituspoldi- või mutrikatted puuduvad. 8) Velje kinnituseks kasutatakse selle tüübile mittevastavaid kinnituspolte või -mutreid. 1) Rehvi mõõtmed, paigutus, koormustaluvus, tüübikinnitusmärk või kiiruskategooria ei vasta nõuetele ning mõjutab liiklusohutust. 2) Rehv puutub kokku sõiduki liikumatute osadega, mis halvendab ohutut juhtimist. 3) Samal teljel asuvate rataste või topeltrataste rehvid on erinevate mõõtmetega. 4) Samal teljel asuvad rehvid on erineva konstruktsiooniga (nt radiaal- /diagonaalrehvid). 5) Mistahes kahjustus rehvis. 17

18 5.3. Vedrustus Vedrud ja stabilisaator Sõiduki kontroll või tõstukil ja lõtkutestriga Amortisaatorid Sõiduki kontroll või tõstukil Torsioonvedru, reaktiivvardad, õõtshargid ja -hoovad Sõiduki kontroll või tõstukil ja lõtkutestriga Vedrustuse liigendid Sõiduki kontroll või tõstukil ja lõtkutestriga. 6) Koort on nähtav või katki. 7) Rehvimustri jääksügavus ei vasta nõuetele. 8) Vähem kui 80% nõutavast mustri jääksügavusest. 9) Rehv puutub kokku sõiduki muude liikumatute osadega, ei mõjuta ohutut juhtimist. 10) Rehv ei vasta nõuetele. 11) Koordi kaitsekiht on kahjustunud. 12) Rehvirõhu kontrollsüsteemi talitluses esineb tõrge. 13) Rehvirõhu kontrollsüsteem on töökõlbmatu. 1) Vedru kinnitus on halvenenud. 2) Vedru on kinnitamata. 3) Keerdvedru või lisavedruleht on kahjustunud. 4) Vedru pealeht on kahjustunud. 5) Keerdvedru või lisavedruleht puudub. 6) Vedru pealeht puudub. 7) Sobimatu parandamine või 8) Stabilisaatori puksil või kuulliigendis esineb lõtkusid. 9) Stabilisaator kahjustunud, kinnitamata või puudub. 1) Amortisaatori kinnitus on halvenenud. 2) Amortisaator kinnitamata või puudub. 3) Amortisaatorist on õli lekkinud või töökõlbmatu. 4) Läbilööki amortiseerivad puhvrid on kahjustunud, kinnitamata või puuduvad. 1) Kinnitus on halvenenud. 2) Kinnitamata või puudub. 3) Kahjustunud või korrodeerunud. 4) Töökõlbmatu. 5) Sobimatu parandamine või 6) Liigub vastu teisi sõiduki osi. 1) Puksi seisukord on halvenenud. 2) Puks puudub või on kulunud. 3) Kuulliigendis on lõtk. 4) Kuulliigend võib lahti tulla. 5) Tolmukaitse seisukord on halvenenud. 6) Tolmukaitse on kahjustunud või puudub. 18

19 Õhkvedrustus kuulamisega ja vajadusel seebiveega. 1) Süsteem on töökõlbmatu. 2) Mistahes komponent on kahjustunud. 3) Sobimatu parandamine või 4) Pihkub. 6. RAAM, KERE JA SELLELE KINNITATAVAD OSAD 6.1. Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad Üldine seisund Sõiduki kontroll või tõstukil Väljalasketorud ja summutid Kütusepaak ja -torud (sh kütteaine paak ja torud) Sõiduki kontroll või tõstukil. Sõiduki kontroll või tõstukil. LPG-, CNG- ja LNG- süsteemi kontrollimiseks kasutatakse lisaks vaatlusele ka lekketuvastusseadet. 1) Konstruktsiooni kandevelement on kahjustunud. 2) Konstruktsiooni kandevelement on kahjustunud ja ilmne purunemise oht. 3) Kinnituskohad raamil või kerel on kahjustunud. 4) Kinnituskohad raamil või kerel on lahti tulnud või kinnitamata. 5) Konstruktsiooni kandevelement on korrodeerunud. 6) Konstruktsiooni kandevelement on korrodeerunud ja ilmne purunemise oht. 7) Sobimatu parandamine või 1) Heitgaasisüsteemi osade kinnitus on halvenenud. 2) Heitgaasisüsteemi osad on kinnitamata. 3) Heitgaasisüsteem pihkub. 4) Heitgaasid tungivad kabiini või sõitjateruumi ja see kujutab ohtu reisijate tervisele. 5) Sobimatu parandamine või 1) Paagi või torude kinnitus on halvenenud. 2) Paagi või torude kinnitustest lahti tuleku oht, mis võib tekitada võimaliku tuleohu. 3) Kütuse leke, täiteava kork puudub või laseb läbi. 4) Tuleoht: kütuseleke või valesti varjestatud kütusepaak. 5) Kütusetorud või -voolikud on halvenenud seisukorras. 6) Kütusetorud või -voolikud on kahjustunud. 7) LPG-, CNG-, LNG- või vesinikusüsteem ei vasta nõuetele. 8) Kütusepaak või selle paigutus ei vasta nõuetele. 9) LPG, CNG või LNG leke rohkem, kui 200 ppm-i 19

20 Kaitserauad, allasõidutõkked, esikaitsesüsteemid Varuratta kandur Haakeseadmed ja pukseerimisseadised Võimaliku kulumise ja nõuetekohase talitluse visuaalne kontroll, pöörates erilist tähelepanu kõikidele paigaldatud ohutusseadistele, ja/või mõõturi kasutamine Jõuülekanne Sõiduki kontroll või tõstukil ja käitamisega Mootori kinnitused 1) Kahjustunud. 2) Kinnitus on halvenenud. 3) Kinnitamata ja võib ära kukkuda. 4) Ei vasta nõuetele. 5) Paigutus ei vasta nõuetele. 1) Seisukord on halvenenud. 2) Kahjustunud või kinnitamata. 3) Varuratas ei ole kandurile turvaliselt kinnitatud. 4) Varuratta või kanduri küljest ära kukkumise oht. 1) Haakeseade on kahjustunud. 2) Haakeseade on kahjustunud (autorong). 3) Haakeseade on kulunud. 4) Haakeseade on kulunud ja lõtk veduki ja haagise haakeseadmete vahel ületab piirväärtust. 5) Kinnitus on halvenenud. 6) Kinnituskoht on kahjustunud. 7) Kinnitamata. 8) Mis tahes ohutusseadis puudub või on töökõlbmatu. 9) Sobimatu parandamine või 1) Kinnitus on halvenenud. 2) Kinnitamata. 3) Püsikiirus- või kardaanliigend on kulunud. 4) Püsikiirus- või kardaanliigendi purunemise või lahtituleku oht. 5) Elastsed liigendid on kahjustunud. 6) Elastsed liigendid on oluliselt kahjustunud ja võivad lahti tulla. 7) Veovõll on kahjustunud. 8) Laagripukk on kahjustunud või töökõlbmatu. 9) Laagripuki purunemise või lahti tuleku oht. 10) Tolmukaitse on halvenenud seisukorras. 11) Tolmukaitse on kahjustunud või puudub. 12) Sobimatu parandamine või 13) Sidur ei toimi või käigud ei lülitu. 14) Kett või rihm ei ole pingutatud. 15) Kett või rihm on kulunud. 16) Hammas- ja rihmaratas on kulunud või kahjustunud. 1) Kinnitus on halvenenud seisundis. 2) Kinnitus on kahjustunud. 3) Sobimatu parandamine või 20

21 Mootor Elektrisõiduki laadimine 6.2. Kabiin, kere ja pealisehitus Seisund Paigaldus Sõiduki kontroll või tõstukil Uksed (sh luugid) 4) Kinnitused on lahti tulnud või mõranenud. 1) Sobimatu mootori, toitesüsteemi või jõuallika 2) Mootor kuumeneb üle. 3) Mootor ei tööta ühtlaselt. 1) Laadimispistik on halvenenud seisukorras. 2) Laadimispistik on selliselt kahjustunud, et see võib kujutada ohtu tervisele. 1) Terav, väljaulatuv või haakuv osa, millega kokkupuude võib põhjustada vigastusi. 2) Kattepaneeli või -detaili küljest ära kukkumise oht. 3) Kahjustuse tõttu on kogu konstruktsiooni stabiilsus halvenenud. 4) Heitgaasid või mootorisuits pääsevad kabiini või sõitjateruumi. 5) Kabiini või sõitjateruumi pääsevad heitgaasid või mootorisuits kujutavad ohtu reisijate tervisele. 6) Sobimatu parandamine või 7) Sobimatu parandamise või muutmise tõttu on tekkinud oht reisijate või liiklejate tervisele. 8) Kasutatakse alarmsõiduki värviskeemi ja eritunnuseid, kuigi selleks puudub luba. 9) Alarmsõidukil ei vasta värviskeem või eritunnused nõuetele. 1) Kinnitus on halvenenud. 2) Kinnitamata. 3) Valesti paigaldatud. 4) Kinnituskohad on korrodeerunud või kahjustunud. 5) Kinnituskohad on korrodeerunud või kahjustunud nii, et kogu sõiduki stabiilsus on halvenenud. 6) Sobimatu parandamine või 1) Uks ei avane või ei sulgu korralikult. 2) Uks võib iseenesest avaneda või ei püsi suletuna (liuguks). 3) Uks võib iseenesest avaneda või ei püsi suletuna (pöörduks). 4) Uks, uksehing, tuulelukk või uksepost on halvenenud seisundis. 21

22 Sõitjate- ja veoseruum Juhiiste Muud istmed Muud juhtimisseadmed (nt gaasipedaal) vaatlusega ja käitamisega Kabiini astmed Muud sõiduki sise- ja välisseadmed või varustus (tõstuk, kraana vms) Porikaitsmed (poritiivad, -põlled, porikaitsevarustus) 5) Uks, uksehing, tuulelukk või uksepost on kahjustunud, kinnitamata või puudu. 6) Luuk ei sulgu korralikult. 1) Oluliselt halvenenud seisukorras. 2) Reisijatel ei ole ohutu sõidukis viibida või veost ohutult vedada. 3) Veoseruumis puuduvad koormakinnituse kohad. 4) Koormakinnituse kohad või nende paigutus ei vasta nõuetele. 5) Veose- ja sõitjateruumi vahel puudub vahesein. 1) Istme konstruktsioon on kahjustunud. 2) Kinnitamata. 3) Istet ei saa reguleerida. 4) Iste või seljatugi ei ole fikseeritav. 5) Iste ei vasta nõuetele. 6) Kinnitus on kahjustunud või korrodeerunud. 1) Istme konstruktsioon on kahjustunud. 2) Kinnitamata. 3) Istet ei saa reguleerida. 4) Iste või seljatugi ei ole fikseeritav. 5) Iste ei vasta nõuetele. 6) Kinnitus on kahjustunud või korrodeerunud. 7) Sõidukisse on paigaldatud lubatust rohkem istmeid. 1) Pedaal või rullik ei liigu vabalt või jääb peale. 2) Pedaal või rullik ei liigu vabalt või jääb peale ning sõidukit ei ole ohutu juhtida. 3) Käigud lülituvad raskelt. 4) Käik lülitub sõidu ajal iseeneslikult välja. 1) Astme või platvormi kinnitus on halvenenud. 2) Aste või platvorm kinnitamata ja kasutamisel võib sõitja ennast vigastada. 1) Kinnitamata. 2) Ei vasta nõuetele. 3) Paigaldus ei vasta nõuetele. 4) Lekib. 5) Seade on kohustuslikus korras auditeerimata või kontrollimata. 1) Porikaitse on halvenenud seisukorras. 2) Porikaitse on kahjustunud või korrodeerunud. 3) Kinnitus on halvenenud. 22

23 Tugijalg ja -hark Käepidemed ja jalatoed 4) Kinnitamata. 5) Porikaitsesüsteemi osa puudub. 6) Ei vasta nõuetele. 7) Paigutus ei vasta nõuetele. 1) Puudub või kinnitamata. 2) Kahjustunud või korrodeerunud. 3) Ei vasta nõuetele. 4) Sõiduki liikumise ajal lahtituleku oht. 1) Puudub või kinnitamata. 2) Kahjustunud või korrodeerunud. 3) Ei vasta nõuetele. 7. MUU VARUSTUS 7.1. Turvavööd/turvavööpandlad ja turvasüsteemid Turvavööde ja nende pannalde kinnituste turvalisus Seisund Turvavöö leevendi Turvavöö eelpingutid Turvapadi SRS-süsteemid 7.2. Tulekustuti 7.3. Ukselukud ja kasutamistõkis 7.4. Ohukolmnurk 7.5. Esmaabivahendid 1) Kinnituskoht on halvenenud seisundis. 2) Kinnituskoht on muutunud kasutuskõlbmatuks. 3) Kinnitamata. 1) Turvavöö puudub. 2) Turvavöö on halvenenud seisundis. 3) Turvavöö on kahjustunud. 4) Turvavöö ei vasta nõuetele. 5) Turvavöö pannal või lukusti on kahjustunud või töökõlbmatu. 6) Turvavöö tõmbur on kahjustunud või töökõlbmatu. 1) Turvavöö leevendi ilmselt puudub või ei sobi kasutamiseks asjaomases sõidukis. 1) Eelpinguti ilmselt puudub või ei sobi kasutamiseks asjaomases sõidukis. 1) Turvapadi ilmselt puudub. 2) Turvapadi on ilmselt töökõlbmatu. 1) SRS-süsteemis on tõrge. 2) SRS-rikkeindikaator ei sütti. 1) Puudub, ei vasta nõuetele või on kohustuslikus korras kontrollimata. 2) Puudub, ei vasta nõuetele või on kohustuslikus korras kontrollimata, kui on nõutav ühissõidukis (nt takso, liinibuss, reisibuss jne). 1) Kasutustõkis ei takista sõiduki käitamist. 2) Ukselukud on defektsed. 3) Kasutustõkise tahtmatu lukustumine või blokeerumine. 1) Puudub või ei vasta nõuetele. 1) Puuduvad. 23

24 7.6. Ratta tõkiskingad 7.7. Helisignaalseade Kontrollimine visuaalselt ja käitamisel Kiirusmõõdik 7.9. Sõidumeerik vaatlusega ja käitamisega Kiiruspiirik vaatlusega ja käitamisega Läbisõidumõõdik Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) 8.1. Müra Müravähendussüsteem Subjektiivne hindamine (välja 1) Puuduvad või on valede mõõtmetega. 1) Tõrgub. 2) Töökõlbmatu. 3) Signaali lülitamine raskendatud. 4) Helitugevus ei vasta nõuetele. 5) Heli on vahelduva tonaalsusega. 1) Ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele. 2) Puudub. 3) Toimimine on halvenenud. 4) Töökõlbmatu. 5) Mõõdikut ei saa piisavalt valgustada. 6) Ei ole valgustatud. 1) Ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele. 2) Töökõlbmatu. 3) Plommid on kahjustunud või puuduvad. 4) Paigaldusplaat puudub, on loetamatu või aegunud. 5) Ilmne rikkumine või manipuleerimine. 6) Rehvide mõõdud või registreerimisnumber ei vasta sõidumeeriku kontrolli parameetritele. 7) Printer on töökõlbmatu või paber on otsas. 1) Kiiruspiirik puudub või ei ole töökorras. 2) Seadistatud kiirus on vale. 3) Plommid on kahjustunud või puuduvad. 4) Paigaldusplaat puudub või on loetamatu. 5) Rehvide mõõtmed ei vasta seadistatud parameetritele. 1) Töökõlbmatu. 1) Ratta pöörlemissagedusandurid puuduvad või on kahjustunud. 2) Juhtmestik on kahjustunud. 3) Muud osad puuduvad või on kahjustunud. 4) Lüliti on kahjustunud või töökõlbmatu. 5) Süsteemi rikkeindikaator näitab mis tahes riket süsteemis. 8. SAASTED 1) Seisumüratase ületab valmistaja lubatud taset. 24

25 8.2. Heitgaasid Ottomootori heitmed Heitgaaside toksilisuse vähendamise seadmed arvatud juhul, kui ülevaataja arvates võib müratase ületada piirnorme sel juhul tuleb teha seisumüra katse, kasutades müramõõdikut). Euro 6 ja Euro VI heitgaasiklassiga sõidukitel teostatakse ka veakoodide lugemine EOBD pardadiagnostika testri abil. Kui sõiduk pole pardadiagnostika kontrolliks valmis või kontrolli pole võimalik teha, siis tuleb kontrollida rikkeindikaatori olekut Heitgaasid Heitgaaside mõõtmine heitgaasianalüsaatori ga. Nähtava suitsu kontroll Mõõtmist ei teostata kahetaktilistele mootoritele ja L-kategooria sõidukitele Diiselmootori heitmed Heitgaaside toksilisuse vähendamise seadmed Euro 6 ja Euro VI heitgaasiklassiga sõidukitel teostatakse ka veakoodide lugemine EOBD pardadiagnostika testri abil. Kui sõiduk pole pardadiagnostika kontrolliks valmis või kontrolli pole võimalik teha, siis 2) Mistahes osa kinnitamata. 3) Mistahes osa kahjustunud. 4) Valesti paigaldatud. 5) Mistahes osa puudub. 6) Sobimatu muutmine või parandamine. 7) Mis tahes osa võib küljest ära kukkuda. 1) Tootja paigaldatud heitgaaside toksilisuse vähendamise seadmed ilmselt puuduvad või on defektsed. 2) Heitgaaside mõõtmist oluliselt mõjutavad pihkumised. 3) Rikkeindikaator ei toimi korrektselt. 4) Pardadiagnostika tester tuvastas veakoodi vahemikust P0001-P0499 või veakoodi P ) Heitgaasid ületavad nõuetega kehtestatud piirväärtuseid. 2) Töötava mootori püsival töörežiimil väljub nähtavat suitsu (v.a veeaur). 3) Mootor ei tööta valmistaja ettenähtud tühikäigupöörete vahemikus. 1) Tootja paigaldatud heitgaaside toksilisuse vähendamise seadmed ilmselt puuduvad või on defektsed. 2) Heitgaaside mõõtmist oluliselt mõjutavad pihkumised. 3) Rikkeindikaator ei toimi korrektselt. 4) Ebapiisav kogus reagenti. 5) Pardadiagnostika tester tuvastas veakoodi vahemikust P0001-P0499 või veakoodi P

26 tuleb kontrollida rikkeindikaatori olekut Suitsusus Heitgaaside suitsususe mõõtmine suitsususe mõõturiga. Nähtava suitsu ja tahmaosakeste kontroll Mõõtmist ei teostata L-kategooria sõidukitele. 1) Suitsusus ületab nõuetega kehtestatud piirväärtuseid. 2) Töötava mootori püsival töörežiimil väljub nähtavat suitsu (v.a veeaur). 3) Mootori pööretepiirik on töökõlbmatu. 4) Euro 6 või Euro VI sõiduki heitmed sisaldavad nähtavaid tahmaosakesi Elektromagnetiliste häirete vähendamine Raadiohäired Kontroll 1) Raadiovastuvõtja töö on häiritud Muud keskkonnaga seotud puudused Vedelikulekked Kontroll 1) Mistahes vedelikuleke (v.a vesi), mis võib kujutada ohtu teistele liiklejatele või keskkonnale. 9. TÄIENDAVALT KONTROLLITAVAD SÕLMED REISIJATE VEOKS KASUTATAVATELE M 2- ja M 3-KATEGOORIA SÕIDUKITELE 9.1. Väljapääsud Sisse- ja väljapääsud Kontroll vaatlusega ja käitamisel Avariiväljapääsud Kontroll vaatlusega ja käitamisel (kui see on asjakohane) Niiskuse ja jäite eemaldamise süsteem 9.3. Ventileerimis- ja küttesüsteem Kontroll vaatlusega ja käitamisel. Kontroll vaatlusega ja käitamisel. 1) Tõrge toimimisel. 2) Halvenenud seisund. 3) Võib tekitada reisijale vigastusi. 4) Väljapääsude (nt uste) avamise ja sulgemise seadmed on defektsed. 5) Väljapääs ei vasta nõuetele. 6) Väljapääs ei ole piisavalt lai. 1) Tõrge toimimisel. 2) Avariiväljapääsu tähistavad sildid on loetamatud. 3) Avariiväljapääsu tähistavad sildid puuduvad. 4) Avariiväljapääsu avamise seade puudub või on defektne. 5) Väljapääs ei vasta nõuetele. 6) Ei ole piisavalt lai või on blokeeritud. 1) Tõrgub. 2) Töökõlbmatu. 3) Mürgiste gaaside või heitgaaside pääsemine juhikabiini või sõitjateruumi. 4) Mürgiste gaaside või heitgaaside pääsemine juhikabiini või sõitjateruumi ja oht reisijate tervisele. 1) Tõrgub. 2) Töökõlbmatu. 26

27 9.4. Istmed Reisijate istmed (sh reisisaatjate istmed) Juhi istekoha lisanõuded Kontroll Kontroll 3) Mürgiste gaaside või heitgaaside pääsemine juhikabiini või sõitjateruumi. 4) Mürgiste gaaside või heitgaaside pääsemine juhikabiini või sõitjateruumi ja oht reisijate tervisele. 1) Klappiste ei pöördu automaatselt tagasi. 2) Klappiste ei pöördu automaatselt tagasi ja blokeerib avariiväljapääsu. 1) Juhikabiini vaheseina kinnitus on halvenenud või ei vasta nõuetele. 2) Juhikabiini vahesein kinnitamata või ei vasta nõuetele ja võib tekitada vigastusi. 1) Defektne või ei vasta nõuetele Sisevalgustusseadmed Kontroll vaatlusega ja käitamisel. 2) Töökõlbmatu Vahekäigud ja seisukohad Kontroll 1) Põrand on ebakindel. 2) Käsipuud/käepidemed on halvenenud seisukorras. 3) Käsipuud/käepidemed on kahjustunud või puudu. 4) Käsipuude/käepidemete paigutus ei vasta nõuetele. 5) Vahekäigud pole piisavalt laiad Trepid ja astmed Kontroll 1) Halvenenud seisukorras. 2) Kahjustunud ja ohustab reisijate turvalisust. 3) Sissetõmmatavad astmed ei toimi õigesti. 4) Ei vasta nõuetele. 5) Valgustamata, liiga kitsad või kõrged Reisijate sidesüsteem Kontroll vaatlusega ja käitamisel. 1) Süsteemis on tõrge. 2) Töökõlbmatu. 9.9 Kirjalik teave (kirjed) Kontroll 1) Vajalik teave puudub, on eksitav või loetamatu. 2) Ei vasta nõuetele. 3) Vale teave. 1 VO väheoluline rike või puudus 2 OV oluline rike või puudus 3 EOV ohtlik rike või puudus 27

MKM_nr_77_lisa_4_kuni 31_01_2020

MKM_nr_77_lisa_4_kuni 31_01_2020 1 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011. a määrus nr 77 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Lisa 4 (muudetud sõnastuses) Sõiduki ülevaatusel

Rohkem

Tegevusjuhend Kuupäev Täitmiseks Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 j

Tegevusjuhend Kuupäev Täitmiseks Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 j Tegevusjuhend Kuupäev 30.04.2019 Täitmiseks 01.07.2019 Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 ja halduslepingu punkt 4.1. Sisukord 1. Sissejuhatus...

Rohkem

Ülevaataja atesteerimise küsimused Maanteeamet Versioon 1.10 Atesteerimise küsimused Tehnonõuetele vastavuse kontrollijale Versioon Kuupäev Muudatused

Ülevaataja atesteerimise küsimused Maanteeamet Versioon 1.10 Atesteerimise küsimused Tehnonõuetele vastavuse kontrollijale Versioon Kuupäev Muudatused Atesteerimise küsimused Tehnonõuetele vastavuse kontrollijale Versioon Kuupäev Muudatused 1.04 19.02.2015 1.05 27.04.2015 Muudetud ülevaatuse vormistamise küsimused 1.06 06.05.2015 204. 1.07 11.05.2015

Rohkem

Väljaandja: Kaitseminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: A

Väljaandja: Kaitseminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: A Väljaandja: Kaitseminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.10.2015 Avaldamismärge: Kaitsejõudude sõiduki ja selle haagise

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 86, 1078 Sõiduki tehnoülevaatuse eeskirja kehtest

Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 86, 1078 Sõiduki tehnoülevaatuse eeskirja kehtest Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 86, 1078 Vastu võetud 30.04.1999 nr 26 Vastavalt liiklusseaduse (RT 1992, 12, 193; RT I 1995, 2/3, 3;

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) ACCESS SA2-AC75GEC Luukpära Sce 75 Bensiin 54/73 manuaal 7 490 AMBIANCE SA2-AM75GEC

Rohkem

Dacia SANDERO STEPWAY Hinnad ja varustused SANDERO STEPWAY HINNAKIRI VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR)

Dacia SANDERO STEPWAY Hinnad ja varustused SANDERO STEPWAY HINNAKIRI VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) SA2-SL90GEC TCe 90 Luukpära Bensiin 66/90 manuaal 10 890 SA2-SL90GIEC TCe 90 LPG

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

5/8/ Dacia LOGAN Hinnad ja varustused LOGAN HINNAKIRI VARUST

5/8/ Dacia LOGAN Hinnad ja varustused LOGAN HINNAKIRI VARUST Hinnad ja varustused LOGAN HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) ACCESS LO2-AC75GEC Sedaan SCe 75 Bensiin 54 (73) / 6 300 manuaal 7 290 AMBIANCE LO2-AM75GEC

Rohkem

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 48: sõidukite tüübikinnituse ühtsed sätted seoses valgustu

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 48: sõidukite tüübikinnituse ühtsed sätted seoses valgustu L 14/42 RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕUD AKTID Rahvusvahelise avaliku õiguse alusel on õiguslik toime ainult ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni originaaltekstidel. Käesoleva eeskirja staatust

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 ( Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (majandus- ja taristuministri 27.08.2014.a määruse nr

Rohkem

ANNEX B

ANNEX B 9. OSA Sõidukite ehitust ja kasutusluba puudutavad nõuded - 641 - PEATÜKK 9.1 REGULEERIMISALA, DEFINITSIOONID JA SÕIDUKITELE KASUTUSLOA ANDMISE NÕUDED 9.1.1 Reguleerimisala ja definitsioonid 9.1.1.1 Reguleerimisala

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280 AT8 VIN ZAREAEGN6J Mootori töömaht, cm Võimsus, kw (hj) 206 (280) 3750 p/min Pöördemoment, Nm

Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280 AT8 VIN ZAREAEGN6J Mootori töömaht, cm Võimsus, kw (hj) 206 (280) 3750 p/min Pöördemoment, Nm Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280 AT8 VIN ZAREAEGN6J7580936 Mootori töömaht, cm 3 1995 Võimsus, kw (hj) 206 (280) 3750 p/min Pöördemoment, Nm 400 2250-4250 p/min Kütuse liik Bensiin Kütusepaak, l 58 Kütusekulu

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

PICANTO Hinnad ja varustused KIA PICANTO HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodush

PICANTO Hinnad ja varustused KIA PICANTO HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodush Hinnad ja varustused KIA HINNAKIRI 01.11.2018 Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodushind 1,2 MPI, 84 hj EX Manuaal 119 5,2 11 490 1,2 MPI, 84 hj GT Line

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

VVm RT I 2001, 15, 66 Liikluseeskiri Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrus nr 48. Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6

VVm RT I 2001, 15, 66 Liikluseeskiri Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrus nr 48.  Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6 2 tund 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Rio MY19 Hinnad ja varustused KIA Rio MY19 HINNAKIRI Mudel Mootor Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Soodushind Hind 1

Rio MY19 Hinnad ja varustused KIA Rio MY19 HINNAKIRI Mudel Mootor Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Soodushind Hind 1 Hinnad ja varustused KIA HINNAKIRI 01.11.2018 Mudel Mootor Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Soodushind Hind 1.2 LX 1,2 MPI, 84 hj Manuaal 122 5,3 12 790 1.2 EX 1,2 MPI, 84 hj Manuaal

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

CL2012R1230ET bi_cp 1..1

CL2012R1230ET bi_cp 1..1 02012R1230 ET 27.07.2017 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Honda võrreldamatu matkamootorratas on legendaarse Gold Wing'i viimase evolutsiooni käigus saanud veelgi mi

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Honda võrreldamatu matkamootorratas on legendaarse Gold Wing'i viimase evolutsiooni käigus saanud veelgi mi Honda TOUR Gold Wing Tour Honda võrreldamatu matkamootorratas on legendaarse Gold Wing'i viimase evolutsiooni käigus saanud veelgi mitmekülgsemaks, seda mitte ainult seoses uute jõudluspiirangute edasinihutamisega

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

FIAT 500L HINNAKIRI Kood Mudel Võimsus kw/hj Käigukast Keskmine kütuse kulu* l/100 km CO2 heitkogus (g/km) Hind, EUR koos käibemaksuga M.4 500L

FIAT 500L HINNAKIRI Kood Mudel Võimsus kw/hj Käigukast Keskmine kütuse kulu* l/100 km CO2 heitkogus (g/km) Hind, EUR koos käibemaksuga M.4 500L FIAT 500L HINNAKIRI Kood Mudel Võimsus kw/hj Käigukast Keskmine kütuse kulu* l/100 km CO2 heitkogus (g/km) Hind, EUR koos käibemaksuga 330.14M.4 500L 1.4 120 TJet PopStar 88/120 M6 9,1/5,6/6,9 159 15.990

Rohkem

NISSAN NV300 KAUBIK EURO6 Hinnakiri, varustus, värvid ja tehnilised andmed EE-17C-0901b

NISSAN NV300 KAUBIK EURO6 Hinnakiri, varustus, värvid ja tehnilised andmed EE-17C-0901b NISSAN NV300 KAUBIK EURO6 Hinnakiri, varustus, värvid ja tehnilised andmed 13.03.2018 NV300 KAUBIKU HINNAKIRI* EURO6 Mootor Varustustase Kere Käigukast Ülekande tüüp Stopp/startsüsteem CO₂heitkogus Hind

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

5/8/ Dacia LOGAN MCV Hinnad ja varustused LOGAN MCV HINNAKIRI 26.03

5/8/ Dacia LOGAN MCV Hinnad ja varustused LOGAN MCV HINNAKIRI 26.03 Hinnad ja varustused LOGAN MCV HINNAKIRI 26.03.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) ACCESS LM2-AC75GEC Sce 75 E6C Universaal Bensiin 54 (73) / 6 300 manuaal 8 390

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

NIRO HEV Hinnad ja varustused KIA NIRO HEV HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind

NIRO HEV Hinnad ja varustused KIA NIRO HEV HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind Hinnad ja varustused KIA HINNAKIRI 01.11.2018 Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind Soodushind 1.6 GDI 6DCT LX Automaat Hübriid (bensiin) 3,4-4,0 86 22

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

VIVARO_2450-9_EE.book

VIVARO_2450-9_EE.book OPEL Vivaro AINULT EURO DIESEL EN 590!* Teie auto diiselmootor on välja töötatud autotööstuse uusimate saavutuste alusel ja esindab tipptehnoloogiat, keskkonnasõbralikkust ja ökonoomsust. Selleks, et hoida

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

ALFA ROMEO STELVIO Super PILOT MOTORS OÜ

ALFA ROMEO STELVIO Super  PILOT MOTORS OÜ ALFA ROMEO STELVIO Super www.alfaromeo.ee PILOT MOTORS OÜ Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 200 Super AWD AT8 Mootori töömaht, cm 3 1995 Võimsus, kw (hj) 147 (200) 4500 p/min Pöördemoment, Nm 330 1750 p/min

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Täiustatud ja julge uus HR-V pakub sõiduelamust, mis ei tee kompromisse ja pakub palju põnevust. Uued kujunduselemendid, nagu silmapaistev tume kroomi

Täiustatud ja julge uus HR-V pakub sõiduelamust, mis ei tee kompromisse ja pakub palju põnevust. Uued kujunduselemendid, nagu silmapaistev tume kroomi Täiustatud ja julge uus HR-V pakub sõiduelamust, mis ei tee kompromisse ja pakub palju põnevust. Uued kujunduselemendid, nagu silmapaistev tume kroomitud esivõre, voolujooniselid esituled, tagumine kroomitud

Rohkem

Sprinter Kasutusjuhend Mercedes-Benz

Sprinter Kasutusjuhend Mercedes-Benz Sprinter Kasutusjuhend Mercedes-Benz Sümbolid Selles kasutusjuhendis on kasutatud järgmisi sümboleid: OHT Hoiatuste eiramisest tulenev oht Hoiatused juhivad tähelepanu ohtudele, mis võivad ohustada teie

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

LISA- GARANTII Tingimused kehtivad alates Tutvuge kindlasti garantiitingimustega, et paremini mõista garantiiga kaasnevaid õiguseid ja kohu

LISA- GARANTII Tingimused kehtivad alates Tutvuge kindlasti garantiitingimustega, et paremini mõista garantiiga kaasnevaid õiguseid ja kohu LISA- GARANTII Tingimused kehtivad alates 06.09.2016 Tutvuge kindlasti garantiitingimustega, et paremini mõista garantiiga kaasnevaid õiguseid ja kohustusi. Garantii andja Nordauto Grupp OÜ ( edaspidi

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem