Estodac ekraanivormid

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Estodac ekraanivormid"

Väljavõte

1 Kasutusjuhend õppurile kutseharidusõppes Haridustasemete ülese õppeinfsüsteemi ÕIS2 I etapp Tallinn 2018

2 Sisukrd Sisukrd Sissejuhatus Õppuri avaleht Minu andmed Õppuri andmete vaatamine Õppuri kntaktandmete muutmine Õppuri esindaja lisamine Puudumistõendi sisestamine Päevikud ja praktikapäevikud Päeviku vaatamine Praktikapäeviku täitmine ja vaatamine Tunniplaan Õppetöögraafik Õppematerjalid Dkumendid Avalduste esitamine Tõendite tellimine Tõendile minevad andmed Praktikalepingute vaatamine Õppetetused VÕTA Teated Avalduse esitamine õppuri andmete nägemiseks Õppekavad AS Fujitsu Estnia 2

3 1 Sissejuhatus Käeslev juhend n mõeldud kutseõppeasutuse õppurile, kes kasutab infsüsteemi ÕIS2 kasutajarllis Õppur. Süsteemi kasutamiseks peab lema õppurile antud vastavad õigused ja kasutajarllid. Edaspidi mõeldakse dkumendis Õppuri, Õpetaja ja Administratiivse töötaja all vastavas rllis sisselginud kasutajat. Süsteemi sisselgimine timub kas ID-kaardi, mbiil-id või õppeasutuse Active Directry s registreeritud kasutajana. Sisselgimisel tekkivate prbleemide krral tuleb pöörduda ma õppeasutuse administratiivse töötaja ple. AS Fujitsu Estnia 3

4 2 Õppuri avaleht Pärast õnnestunud sisselgimist avaneb õppurile avaleht (Jnis 1), kus: Ülal päise paremas nurgas kuvatakse: sisselgitud kasutaja nimi; kasutajarll ks kli lühinimega (kui rlle n rhkem kui üks, avaneb rippmenüüna valik kõikidest selle kasutaja rllidest süsteemis); ümbriku ikn teadete vaatamiseks/saatmiseks (vt peatükki 11 Teated ). Kui kasutajal n avamata kirju, kuvatakse ümbrikul avamata kirjade arv; väljalgimise nupp (luku ikn). Ülal päise vasakus nurgas kuvatakse: ikn menüü peitmiseks/kuvamiseks; õppeasutuse lg Vasakus ääres kuvatakse: süsteemi menüüpunktid; link Esita avaldus õppuri andmete nägemiseks avaneb vrm, millel saab esitada avaldust õppuri andmete nägemiseks (vt. peatükki 12 Avalduse esitamine õppuri andmete nägemiseks ). süsteemi kuvamise keel; link Kratt lingile vajutamisel avaneb uue brauseri aknas plagiaadituvastussüsteemi KRATT veebileht ( Ekraani keskel kuvatakse: Üldteated õppeasutuses õppuri kasutajarllile suunatud üldteated (üldteated sisestatakse administratiivse töötaja plt kindlale kasutajarlli kasutajale õppetööga setud üldise infrmatsini saamiseks). Üldteated kuvatakse kasutaja avalehel teate kstamisel määratud ajavahemikuks. Teated õppurile saadetud ning lugemata teated. Vajutades teatele avaneb kasutajale teate sisu tekst (teate saatmine ning teatele vastamine n kirjeldatud peatükis 11 Teated ). Kdutööd ja kntrlltööd õppuri tulevased kdutööde ja kntrlltööde andmed. Iga kdutöö ja kntrlltöö khta kuvatakse õppurile: kuupäev (kdutöö puhul kdutöö tähtaeg, kntrlltöö puhul kntrlltöö timumise kuupäev); päeviku nimi; kdutöö sisu või kntrlltöö sissekande sisu. Puudumised ja hilinemised (30p) õppuri viimase 30 päeva hilinemised ja põhjuseta puudumised. Iga hilinemise või põhjuseta puudumise khta kuvatakse: puudumise/hilinemise kuupäev; tunni number, millest puuduti/hilineti; päeviku nimi; päevikuga setud õpetaja nimi. Viimased hinded õppuri viimased saadud õpitulemused. Iga tulemuse khta kuvatakse: tulemus; päeviku nimi või mduli hinde krral mduli nimi; päeviku sissekande sisu, mduli hinde puhul ei kuvata; AS Fujitsu Estnia 4

5 tulemuse selgitus, mduli hinde puhul ei kuvata; tulemuse sisestamise kuupäev. Jnis 1 Süsteemi avaleht AS Fujitsu Estnia 5

6 3 Minu andmed 3.1 Õppuri andmete vaatamine Õppuri andmed vaatamise vrm n jatatud neljale lehele: põhiandmed, õpitulemused, puudumistõendid ja dkumendid. Õppur saab muuta enda kntaktandmeid, lisada endale esindajat, puudumistõendeid, tatleda avaldusi ja tellida tõendeid õppimise khta. Samuti saab vaadata enda isikuandmeid, õpingutega setud andmeid ja dkumente (avaldused, käskkirjad, tõendid). Õppuri andmete vaatamiseks tuleb: 1. Vajutada menüüpunktile Minu andmed. 2. Avaneb õppuri andmete vaatamise vrm. Vaikimisi kuvatakse leht Põhiandmed (Jnis 2). Õppur, kes n täisealine ning ei vaja esindajat, saab põhiandmete lehel lisada endale esindajat (vt peatükki 3.3 Õppuri esindaja lisamine ) ja muuta enda kntaktandmeid (vt peatükki 3.2 Õppuri kntaktandmete muutmine ). Jnis 2 Õppuri andmete vaatamine (põhiandmed) 3. Lehel Õpitulemused kuvatakse õppuri õppekava täitmisega setud andmed, mida võib vaadata mdulite, õppeaastate kaupa ja sritamise järjekrras, valides sbiva jatise (Jnis 3). Õpitulemuste vaatamise vrm avaneb ka menüüpunktist Minu õppeinf > Õppetulemused. AS Fujitsu Estnia 6

7 Jnis 3 Õppuri andmete vaatamine (õpitulemused) 4. Lehel Puudumistõendid (Jnis 4) kuvatakse õppuriga setud puudumistõendid. Õppur, kes n täisealine ning ei vaja esindajat, saab lisada uut ja muuta lemaslevat puudumistõendit (vt peatükki 3.4 Puudumistõendi ). Jnis 4 Õppuri andmete vaatamine (puudumistõendid) 5. Lehel Dkumendid (Jnis 5) kuvatakse õppuriga setud avaldused, tõendid ning staatuses Kinnitatud käskkirjad. Õppuri kstatud avaldused kinnitatakse käskkirjaga (käskkirju Immatrikuleerimine, Immatrikuleerimine(vastuvõtt), Ennistamine, Lõpetamine, Eksmatrikuleerimine saab kstada ilma õppuri avalduseta). Vajutades mõne avalduse liigi real nupule Tatle, suunatakse kasutaja avalduse sisestamise vrmile (vt peatükis 8.1 Avaldus punkti 2). Vajutades mõne tõendi liigi real nupule Telli tõend, suunatakse kasutaja tõendite tellimise vrmile (vt peatükis 8.2 Tõendi punkti 2). AS Fujitsu Estnia 7

8 Jnis 5 Õppuri andmete vaatamine (dkumendid) 3.2 Õppuri kntaktandmete muutmine Õppur, kes n täisealine ning ei vaja esindajat, saab põhiandmete vrmil muuta enda kntaktandmeid. Õppuri kntaktandmete muutmiseks tuleb: 1. Vajutada õppuri andmete vaatamise vrmil (Jnis 2) nupule Muuda. 2. Avaneb õppuri kntaktandmete muutmise vrm (Jnis 6). Jnis 6 Õppuri kntaktandmete muutmise vrm 3. Täita andmeväljad ning vajutada nupule Salvesta 3.3 Õppuri esindaja lisamine Õppur, kes n täisealine ning ei vaja esindajat, saab õppuri andmete vaatamise vrmil muuta ja lisada endale esindajat. Õppurile esindaja lisamiseks tuleb: 1. Vajutada õppuri andmete vaatamise vrmil (Jnis 2) nupule Lisa uus esindaja. AS Fujitsu Estnia 8

9 2. Avaneb õppuri esindaja lisamise vrm (Jnis 7). Jnis 7 Õppurile esindaja lisamise vrm 3. Täita andmeväljad ning vajutada nupule Salvesta Hea teada: Õppuri esindaja andmete salvestamisel mistatakse väljale Õppuri andmed n esindajale nähtavad väärtus Jah. 3.4 Puudumistõendi sisestamine Õppur, kes n täisealine ning ei vaja esindajat (lehel Põhiandmed välja Õppuril peab lema esindaja väärtus n Ei ), saab õppuri andmete vaatamise vrmi lehel Puudumistõendid sisestada endale puudumistõendit. Puudumistõend hakkab kehtima siis, kui administratiivne töötaja või õpetaja, kes n õppuri rühmajuhataja, selle ära kinnitab. Puudumistõendi sisestamiseks tuleb: 1. Vajutada õppuri andmete vaatamise vrmi lehel Puudumistõendid (Jnis 4) nupule Lisa uus. 2. Avaneb õppuri puudumistõendi sisestamise vrm (Jnis 8). AS Fujitsu Estnia 9

10 Jnis 8 Puudumistõendi sisestamise vrm 3. Valida puudumise ajavahemik, lisada puudumise põhjus ning vajutada nupule Salvesta. 4. Puudumistõendi salvestamisel mistatakse õppuri andmete vaatamise vrmi lehel Puudumistõendid tabeli veeru Staatus väärtuseks Aktsepteerimata. Puudumistõend muutub aktsepteerituks, kui administratiivne töötaja või õpetaja selle aktsepteerib. Puudumistõendi andmeid saab muuta kuni puudumistõendi staatus n Aktsepteerimata. Hea teada: Alaealine õppur saab sisestada puudumistõendit siis, kui õppeasutuse sisestamisel n märgitud märkeruut Alla 18-aastane esitab puudumistõendi ja õppur ei vaja esindajat Salvestatud puudumistõendi muutmisel kuvatakse nupp Kustuta. Puudumistõendit saab kustutada juhul, kui selle staatus n Aktsepteerimata. AS Fujitsu Estnia 10

11 4 Päevikud ja praktikapäevikud 4.1 Päeviku vaatamine Õppur saab vaadata kõiki temaga setud päevikuid õppeaastate kaupa, sh päevikusse lisatud hindeid, puudumisi ja hilinemisi, lisaks saab näha nädalate kaupa päeviku sissekandeid, kdutööde ja kntrlltööde sisu. Päeviku andmete vaatamiseks tuleb: 1. Navigeerida päevikute vaatamise vrmile ( Minu õppeinf > Päevik ). 2. Avaneb päevikute vaatamise vrm (Jnis 9). Vaikimisi kuvatakse leht Päevikud, millel kuvatakse päevikud õppeaastate kaupa. Jnis 9 Päeviku andmete vaatamise vrm (leht Päevikud ) 3. Vajutades päeviku nimetuse lingile avaneb hüpikaken, milles kuvatakse päevikusse tehtud sissekanded (Jnis 10). Jnis 10 Päeviku sissekannete vaatamise vrm 4. Päevikute vaatamise vrmil, kui vajutada lehele Õppetöö kuvatakse nädalate kaupa kõik päevikusse lisatud sissekanded, mille sissekandel n täidetud andmeväli Sisu (Jnis 11). AS Fujitsu Estnia 11

12 Jnis 11 Päeviku andmete vaatamise vrm (leht Õppetöö ) 5. Päevikute vaatamise vrmil, kui vajutada lehele Ülesanded kuvatakse nädalate kaupa kõik päevikusse lisatud kdutööde ja kntrlltööde sisud (kntrlltöö n timumise kuupäevale märgitud päeviku sissekanne, millel n lemas sisu, kuupäev ja sissekande liik: e-õpe, iseseisev töö, hindamine, lõpptulemus) (Jnis 12). Jnis 12 Päeviku andmete vaatamise vrm (leht Ülesanded ) 4.2 Praktikapäeviku täitmine ja vaatamine Praktikapäevikusse sisestab õppur praktikal tehtud ülesanded ning praktika aruande. Õppur näeb praktikapäevikus praktika kava, ettevõtte ja õppeasutuse juhendaja lisatud kmmentaare ja arvamusi õppuri praktika khta. Praktikapäeviku täitmiseks tuleb: 1. Navigeerida praktikapäevikute vrmile ( Minu õppeinf > Praktikapäevikud ). 2. Avaneb praktikapäeviku tsinguvrm (Jnis 13). Vaikimisi kuvatakse jksva õppeaasta praktikapäevikud. Jnis 13 Praktikapäeviku tsingu vrm 3. Vajutada svitud praktikapäeviku järel nupule Täida. 4. Avaneb praktikapäeviku täitmise vrm (Jnis 14). AS Fujitsu Estnia 12

13 Jnis 14 Praktikapäeviku täitmise vrm 5. Sisestada svitud praktikapäeviku andmed ning vajutada nupule Salvesta. Vajutades nupule Lisa uus rida, saab sisestada praktikale kuupäeva, sisu kirjeldust ja mahtu tundides. Eelnevalt tehtud ning juhendaja plt kmmenteeritud praktika sissekandeid õppur enam muuta ei saa (sellised sissekanded kuvatakse punase värviga). 6. Tagasi tsinguvrmile navigeerimiseks tuleb vajutada nupule Tagasi. 7. Praktikapäeviku andmete vaatamiseks tuleb vajutada tsingutulemustes ühe praktikapäeviku järel nupule Vaata. 8. Avaneb praktikapäeviku vaatamise vrm (Jnis 15). AS Fujitsu Estnia 13

14 Jnis 15 Praktikapäeviku vaatamise vrm Hea teada Õppur ei saa praktikapäevikut täita: kui kliplne juhendaja selle ära kinnitab kui ettevõtte juhendaja arvamus n lisatud kui tänane kuupäev n väiksem kui praktika lõpp + 30 päeva Kui juhendajad lisasid kmmentaari päeva khta, siis õppuril ei le võimalik vastavat sissekannet enam muuta. Andmeväljad Juhendaja kmmentaar, Juhendaja arvamus (tekst), Ettevõte, Ettevõtte juhendaja, õppuri sissekannete tabelis Juhendaja kmmentaar ei kuvata, kui praktikapäevik n kstatud ilma lepinguta. AS Fujitsu Estnia 14

15 5 Tunniplaan Õppur saab vaadata Avalikustatud staatuses tunniplaani õpperühmade, õpetajate, ruumide järgi või enda persnaalset tunniplaani. Tunniplaani kstab administratiivne töötaja. Tunniplaani vaatamiseks tuleb: 1. Vajutada menüüpunktile Tunniplaan 2. Avaneb vrm (Jnis 16), millel saab valida, kas vaadata tunniplaani õpperühmade, õpetajate, ruumide järgi või sisselginud kasutaja tunniplaani. Vaikimisi kuvatakse leht Minu tunniplaan, mis näitab sisselginud kasutaja tunniplaani. 3. Kasutaja saab valida nädalat, mille tunniplaani svitakse vaadata, vajutades vrmil nle iknile, kas paremas või vasakus suunas. Jnis 16 Tunniplaani valimise vrm Hea teada: Tunniplaanis kuvatakse tunnid erinevat värvi, vastavalt tunni õppetöö liigile. Tunniplaani vaatamise vrmi päises kuvatakse legendina õppetöö liigid. Iga legendi väärtus kuvatakse erinevat värvi. Üksiksündmuse sisu kuvatakse punase värviga ja sündmuse khal n tekst Kinni. AS Fujitsu Estnia 15

16 6 Õppetöögraafik Õppur saab vaadata õppeasutuse õpperühmade õppetöögraafikuid. Õppetöögraafiku kstab administratiivne töötaja. Õppetöögraafikut näeb menüüpunktis Õppetöögraafik. Svitud õppetöögraafiku vaatamiseks tuleb: 1. Valida väljalt Õppeaasta svitud õppeaasta. 2. Ainult enda õpperühma õppetöögraafiku vaatamiseks saab valida märkeruudu Kuva minu õppetöögraafik. Jnis 17 Õppetöögraafiku vaatamine AS Fujitsu Estnia 16

17 7 Õppematerjalid Õppur näeb õppeaine õppematerjale menüüpunktides Päevik ja Tunniplaan. Õppematerjali vaatamiseks päevikutest tuleb: 1. Vajutada menüüpunktile Minu õppeinf > Päevik. 2. Avaneb vrm (Jnis 18), kus kuvatakse iga päeviku real linki Õppematerjalid. Jnis 18 Päevik 3. Vajutada mõne päeviku real levale lingile, mille õppematerjale svitakse vaadata. 4. Avaneb valitud päeviku õppematerjali(de) vaatamise vrm (Jnis 19). Jnis 19 Õppematerjalide vaatamise vrm 5. Faili alla laadimiseks vajutada faili alla laadimise iknile, lingi avamiseks vajutada lingile. 6. Süsteem alustab faili alla laadimist või avab lingi uuel vahelehel. Õppematerjali vaatamiseks tunniplaanis tuleb: 1. Vajutada menüüpunktile Tunniplaan. 2. Avaneb tunniplaani vaatamise vrm AS Fujitsu Estnia 17

18 6. Jnis 20). Valida õpperühm, mille tunniplaani svitakse vaadata. 7. Vajutada mõne õppeaine tunni kastikese peal levale kausta iknile. Jnis 20 Tunniplaani vaatamise vrm 8. Avaneb vastava aine õppematerjalide vaatamise vrm (Jnis 19). 9. Faili alla laadimiseks vajutada faili alla laadimise iknile, lingi avamiseks vajutada lingile. 10. Süsteem alustab faili alla laadimist või avab lingi uuel vahelehel. AS Fujitsu Estnia 18

19 8 Dkumendid 8.1 Avalduste esitamine Avaldus n õppeasutusele esitatav dkument, millega õppur avaldab svi teatud timingute tegemiseks või enda andmete muutmiseks. Õppur saab menüüpunktis Dkumendid > Avaldused vaadata esitatud avaldusi ning esitada uusi. Kutseõppes võimalikud avalduste liigid: Akadeemiline puhkus; Akadeemilise puhkuse katkestamine; Eksmatrikuleerimine; Finantseerimisallika muutmine; Õppekava vahetus; Avaldusel n staatus, mis iselmustab avalduse seisundit süsteemis. Avalduse staatus saab lla üks järgmistest: Kstatud avaldus n salvestatud, kuid ei le veel esitatud. Õppur saab muuta avalduse andmeid; Esitatud avaldus n õppuri plt esitatud, kuid seda ei le setud ühegi käskkirjaga ja administratiivne töötaja ei le avalduse andmeid veel vaadanud. Õppur ei saa enam avalduse andmeid muuta; Ülevaatamisel administratiivne töötaja n vaadanud avalduse andmeid ja vajadusel teinud seal parandusi või ise esitanud õppuri eest avalduse. Õppur ei saa avalduse andmeid muuta; Kinnitamisel avaldus n lisatud käskkirjale, avalduse andmeid ei saa muuta; Kinnitatud avalduse alusel ldud käskkiri n EKIS-es kinnitatud, avalduse andmeid ei saa muuta. Õppurile n tehtud süsteemis avaldusele vastavad muudatused; Tagasi lükatud avaldus n tagasi lükatud. Tagasi lükatud avaldust uuesti esitada ei saa, selleks peab kstama uue avalduse. Avalduse esitamiseks tuleb: 1. Vajutada menüüpunktis Dkumendid > Avaldused avanenud vrmil (Jnis 21) mõne avalduse liigi järel nupule Tatle. Jnis 21 Avalduste vaatamise/esitamise kndvrm 2. Vastavalt valitud liigile avaneb avalduse kstamise vrm ülejäänud väljadega. Näide: avalduse liigiks valiti Akadeemiline puhkus, avaneb järgnev vrm (Jnis 22): AS Fujitsu Estnia 19

20 Jnis 22 Avalduse kstamise vrm (akadeemiline puhkus) 3. Täita vrmil vähemalt kõik khustuslikud väljad ja vajutada nupule Salvesta. 4. Salvestamise järel kuvatakse vrmil nupud Esita ja Kustuta. Avalduse esitamiseks vajutada nupule Esita. Hea teada: Kui õppuril n märge Õppuril peab lema esindaja, siis peab lapsevanem kinnitama õppuri esitatud avalduse. Peale lapsevanema kinnitust mistatakse avaldusele staatus Esitatud. 8.2 Tõendite tellimine Tõend n õppeasutuse kinnitus õppuriga setud infrmatsini õigsuse khta. Tõendit saab tatleda õppur ise või õppeasutuse administratiivne töötaja. Tõendi tekst kstatakse ÕISis, kuid tõendi fail ja tõendi number tekivad EKISes. Tõendite liigid: Kntaktõppes salemise tõend; Sessinide tõend; Õpisrituste tõend; Õppimistõend. Uue tõendi tellimiseks tuleb: 1. Vajutada menüüpunktis Dkumendid > Tõendid avanenud vrmil (Jnis 23) mõne tõendi liigi järel nupule Telli tõend. Jnis 23 Tõendi vaatamise/tatlemise kndvrm AS Fujitsu Estnia 20

21 2. Vastavalt valitud liigile avaneb tõendi kstamise vrm ülejäänud väljadega. Näide: Tõendi liigiks valiti Sessinide tõend, avaneb järgnev vrm (Jnis 24) Jnis 24 Tõendi tellimise vrm (sessinide tõend) 3. Täita (vähemalt) kõik khustuslikud väljad ja vajutada nupule Telli tõend. Hea teada Kui nupule Telli tõend vajutamisel tõendi tellimine ebaõnnestub (nupule Telli tõend vajutades kuvatakse Tõendi tellimine ebaõnnestus, palun pöördu õppeasutuse administraatri ple ), saab kasutaja sama tõendit uuesti tellida vajutades tõendi tellimise vrmil nupule Telli uuesti Tõendile minevad andmed Olenevalt tõendi liigist kgub süsteem EKIS-esse edastamiseks kkku erineva kmplekti õppuri õppimise andmeid Kntaktõppes salemise tõend Kntaktõppes salemise tõendil kuvatakse autmaatselt viimane lõppenud kalendrisündmus jksval õppeaastal. Tõendi sisu: <ppeasutus> tõendab, et <ppuri_eesnimi> <ppuri_perenimi> (ik <ppuri_isikukd>), kes õpib õppekaval <ppekava_nimetus> (kd <ppekava_kd>), viibis õppesessinil PP.KK.AAAA PP.KK.AAAA. Õppevrm n <ppevrm>, õppekrmus n <ppekrmus>. Õpingute eeldatav lõppkuupäev n <pingute_lpp> Sessinide tõend Sessinide tõendil kuvatakse krnlgilises järjekrras kõiki kalendri sündmuseid jksval õppeaastal. Tõendi sisu: <ppeasutus> tõendab, et <ppuri_eesnimi> <ppuri_perenimi> (ik <ppuri_isikukd>) õpib <ppeaasta>. õppeaastal meie õppeasutuses õppekaval <ppekava_nimetus> (kd <ppekava_kd>). Õppevrm n <ppevrm>, õppekrmus n <ppekrmus>. Õpingute eeldatav lõppkuupäev n <pingute_lpp>. Õppesessinid timuvad järgmistel kuupäevadel: <1sessini_alguskp> - <1sessini_lppkp> <2sessini_alguskp> - <2sessini_lppkp> AS Fujitsu Estnia 21

22 Õpisrituste tõend (nn akadeemiline õiend ) Õpisrituste tõendile kantakse ainult need õpitulemused, mis n saanud psitiivse tulemuse. Tõendile kantakse need mdulid, mis n läbitud 100% ulatuses ja need teemad, mis n läbitud hetkel käimas levatest mdulitest / täielikult läbimata mdulitest. Mdulite khta, mis n 100% ulatuses läbitud, eraldi teemasid ei kuvata, vaid kuvatakse mduli maht, mduli hinne ja teised hindega setud näitajad (kuupäev, õpetaja). Tõendi sisu: <ppeasutus> tõendab, et <ppuri_eesnimi> <ppuri_perenimi> (ik <ppuri_isikukd>) õppis <pingute_algus> - <pingute_lpp> õppekaval <ppekava_nimetus> (kd <ppekava_kd>) ja tema teadmisi hinnati järgmiselt: Jrk nr Mdul / teema Maht (EKAP) 1. <nimetus> <maht> <hinne_ vaartus> 2. Hinne Kuupäev Õpetaja <hinne_ni metus> <hinne_kuup aev> <hinne_petaja> Õppur lahkus õppetöölt / katkestas õppetöö Õppimistõend Tõendi sisu: <ppeasutus> tõendab, et <ppuri_eesnimi> <ppuri_perenimi> (ik <ppuri_isikukd>) õpib <ppeaasta>. õppeaastal meie õppeasutuses õppekaval <ppekava_nimetus> (kd <ppekava_kd>). Õppevrm n <ppevrm>. Õppekava nminaalaeg n <ppekava_nm_pikkus> aastat. Õpingute eeldatav lõppkuupäev n <pingute_lpp>. 8.3 Praktikalepingute vaatamine Praktikaleping n õppuri ja õppeasutuse või õppuri, ettevõtte ja õppeasutuse vahel kstatud leping, mille tulemusel tekib praktikapäevik. Õppur saab vaadata temaga setud praktikalepinguid. Praktikalepingu vaatamiseks tuleb: 1. Navigeerida praktikalepingute nimekirja vrmile (Jnis 25) ( Dkumendid > Praktikalepingud ) ning vajutada mõne lepingu real nupule Vaata. AS Fujitsu Estnia 22

23 Jnis 25 Praktikalepingute nimekirja vrm 2. Avaneb õppuri andmete vaatamise vrm (Jnis 26). Jnis 26 Praktikalepingu vaatamise vrm AS Fujitsu Estnia 23

24 9 Õppetetused Õppuril n võimalik õppeinfsüsteemi kaudu tatleda põhitetust, eritetust ja sõidukulude hüvitamist. Prtsessi lühikirjeldus: 1. Administratiivne töötaja kstab õppetetuse, lisab sellele tingimused ja avalikustab õppetetuse õppuritele (õppetetuse staatus Avalik ). 2. Õppurid, kes vastavad õppetetuse tatlemise tingimustele, saavad tatleda avalikustatud õppetetust. Vastavalt tetusele täidab õppur vajalikud väljad ja esitab tatluse. 3. Administratiivne töötaja näeb tatluste pingeridasid ja saab määrata tatluste staatuseid, mida õppurid näevad enda tatluste juures. 4. Administratiivne töötaja kstab õppetetuse määramise käskkirja, kuhu lisatakse kõik õppurid, kellel n õppetetuse tatluse staatuseks määratud Aktsepteeritud. Õppuri tatluste staatused: Kstamisel õppur n tatluse kstamisel vajutanud nupule Salvesta ja tatluse real kuvatakse linki Muuda, õppur saab tatluse andmeid muuta, administratiivsele töötajale tatlust ei kuvata; Esitatud õppur n tatluse esitanud, tatlus kuvatakse administratiivse töötaja vaates; administratiivne töötaja ei le sellele staatust määranud. Õppur tatlust muuta enam ei saa; Aktsepteeritud administratiivne töötaja n aktsepteerinud õppuri tatluse. Õppur tatlust muuta enam ei saa; Tühistatud administratiivne töötaja n tatluse tühistanud, õppuril n võimalus tatlust muuta ja uuesti esitada; Tagasi lükatud administratiivne töötaja n tatluse tagasi lükanud, õppur ei saa tatlust muuta ega uuesti esitada, tatlus paigutatakse pingerea lõppu. Õppetetuse tatlemiseks tuleb: 1. Vajutada menüüpunktile Õppetetused 2. Avanenud õppetetuste nimekirja vrmil (Jnis 27) kuvatakse vrmisa Õppetetused, milles n avalikustatud õppetetuste nimekiri, mis kehtivad õppuri õppekavale, õppekrmusele(kutse), õppevrmile(kõrg) ja õppuri staatusele ( Aktiivne ) ning vrmisa Tatlused, milles n õppuri plt tatletud õppetetuste nimekiri. Jnis 27 Õppetetuste nimekirja vrm AS Fujitsu Estnia 24

25 3. Vajutada vrmisal Õppetetused ühe õppetetuse järel lingile Tatle. 4. Vastavalt valitud õppetetuse liigile avaneb õppetetuse tatlemise vrm. Näide: kui õppetetuse liik n Eritetus, avaneb järgnev vrm (Jnis 28). Jnis 28 Õppetetuse tatlemise vrm 5. Pereknna ühe kuu sissetuleku sektsinis saab lisada tatlusele nii mitu pereliiget, kui n märgitud andmeväljal Sh täisealiste pereliikmete arv, selleks tuleb vajutada nupule Lisa pereliige. 6. Avanenud hüpikaknas (Jnis 29) täita vähemalt kõik khustuslikud väljad ning vajutada nupule Lisa. AS Fujitsu Estnia 25

26 Jnis 29 Pereliikme sisestamise vrm 7. Sisestatud pereliikme andmed lisatakse tatlusele. Täita tatluse esitamise vrmil vähemalt kõik khustuslikud väljad ning vajutada nupule Salvesta. Salvestatud tatlus kuvatakse staatuses Kstamisel. Tatluse esitamiseks vajutada õppetetuse tatlemise vrmil nupule Tatle. Tatluse staatuseks mistatakse Esitatud. Salvestatud (veel mitte esitatud) õppetetuse andmete muutmiseks tuleb: 1. Vajutada õppetetuste tatluste vrmisal Tatlused lingile Muuda (Jnis 27). 2. Avaneb õppetetuse tatlemise vrm (Jnis 28) eeltäidetud andmetega. 3. Teha svitud muudatused ja vajutada nupule Salvesta. AS Fujitsu Estnia 26

27 10 VÕTA VÕTA arvestamiseks esitab õppur VÕTA arvestamise tatluse ja lisab sinna vajalikud dkumendid. VÕTAga saab üle kanda enda või mõnes teises õppeasutuses läbitud õpinguid, töökgemust ja täiendklitust. VÕTA tatluste staatused: Kstamisel õppur või administratiivne töötaja n alustanud VÕTA tatluse kstamisega, kõiki andmeid saab muuta/lisada/kustutada. Esitatud tatlus n esitatud, õppur ei saa enam andmeid muuta, andmeid saab muuta administratiivne töötaja, kuid ei saa lisada uusi ülekantavaid kmplekte. Kinnitamisel tatlus n üle vaadatud ja saadetud kinnitamisele, õppur ja administratiivne töötaja ei saa andmeid muuta. Kinnitatud tatlus n üle vaadatud, õppur ja administratiivne töötaja ei saa andmeid muuta. Tagasi lükatud tatlus n tagasi lükatud ja seda enam muuta ega uuesti esitada ei saa. VÕTA tatluse sisestamiseks tuleb: 1. Navigeerida menüüpunktile Dkumendid > VÕTA ning vajutada nupule Lisa uus. 2. Avaneb VÕTA tatluse sisestamise vrm. Jnis 30 VÕTA tatluse sisestamise vrm 3. VÕTA tatluse sisestamise vrmi vrmisas Frmaalne õpe (enda või teise õppeasutuse õppeained) vajutada nupule Lisa uus (Jnis 31) avaneb hüpikaken, milles saab sisestada ülekantavaid mduleid ja asendatavaid mduleid. Ülekantav mdul võib lla sritatud õppuri õppeasutuses kui ka mõnes teises õppeasutuses. AS Fujitsu Estnia 27

28 Jnis 31 VÕTA tatlusele ülekantava ja asendatava mduli lisamise vrm 4. Täita ülekantava mduli andmed, valida asendatav mdul ning vajutada nupule Lisa. 5. Lisatud ülekantavad mdulid kuvatakse nimekirjana tabelid (Jnis 32). Nupule Lisa uus rida saab kasutaja lisada rhkem kui ühe ülekantava mduli. Jnis 32 VÕTA tatlusele ülekantava ja asendatava mduli lisamise vrm (lisatud mdulite nimekiri) 6. Nupule Salvesta vajutamisel sulgeb süsteem hüpikakna ja salvestab sisestatud andmed VÕTA tatluse sisestamise vrmile. 7. VÕTA tatluse sisestamise vrmil, vrmisas Infrmaalne õpe (töökgemus/täiendklitus/muu õppeaine) vajutada nupule Lisa uus (Jnis 33) avaneb hüpikaken, milles saab sisestada ülekantavaid töökgemusi/täiendklitusi/muid õppeaineid ja asendatavaid mduleid/teemasid. AS Fujitsu Estnia 28

29 Jnis 33 VÕTA tatlusele töökgemus/täiendklitus/muu õppeaine lisamise vrm 8. Täita vrmil töökgemus/täiendklitus/muu õppeaine ja asendatava mduli/teema andmed ning vajutada nupule Salvesta. Süsteem sulgeb hüpikakna ja salvestab sisestatud andmed VÕTA tatluse sisestamise vrmile. 9. Tatluse esitamiseks vajutada nupule Esita. 10. Tatluse staatuseks mistatakse Esitatud (Jnis 34). Jnis 34 Esitatud VÕTA tatlus AS Fujitsu Estnia 29

30 11 Teated Õppur saab saata teateid õppuriga setud õpetajale ja õppuri õpperühma eest vastutavale õpetajale. Teate saatmiseks tuleb: 1. Avada teadete tsinguvrm vajutades süsteemi päises levale ümbriku iknile. 2. Avaneb teate tsinguvrm (Jnis 35), kus saab vaadata saabunud teateid (kuvatakse vaikimisi vrmi avamisel), vajutades tsingutulemuste tabelis veerus Pealkiri levale lingile või tsida saadetud teateid ning saata uut teadet. Jnis 35 Teate tsingu vrm 3. Uue teate saatmiseks tuleb vajutada nupule Saada teade. 4. Avaneb teate kstamise vrm (Jnis 36). Jnis 36 Teate kstamise vrm 5. Täita teate pealkiri, sisu, sihtgrupp (õpetaja), lisada teate saaja. Väljale Saaja nimi sisestatud (autcmplete) nimi kuvatakse vrmi allsas teate saajate nimekirjas. Seejärel vajutada nupule Saada. 6. Teade saadetakse ning kuvatakse saaja(te)le süsteemi avalehel ja teadete tsinguvrmil saabunud teadete nimekirjas. Kasutaja saab vastata saabunud teatele (kui saatja n süsteemi kasutaja, autmaatteadetele ei vastata): vajutades avalehel saabunud teatele ning seejärel nupule Vasta. AS Fujitsu Estnia 30

31 vajutades teadete tsinguvrmil ühe teate nimele ning avanenud teate vaatamise vrmil nupule Vasta Saabunud teatele vastamiseks teadete tsinguvrmil tuleb: 1. Avada teatele vastamise vrm (Jnis 37). Jnis 37 Teatele vastamise vrm 2. Muuta vajadusel teate pealkirja, lisada teatele sisu ning vajutada nupule Saada. AS Fujitsu Estnia 31

32 12 Avalduse esitamine õppuri andmete nägemiseks Õppuri esindajaks n õppuri lapsevanem või mõni muu isik, kes n tatlenud ligipääsu õppuri andmete vaatamisele ja kellele n õppeasutuse plt ligipääs antud. Õppuri esindaja võib lla nii lapsevanem, ametlik hldaja kui ka mõni muu esindaja. Avaldust õppuri andmete nägemiseks saavad esitada kõik süsteemi sisselginud kasutajad. Avalduse esitamiseks tuleb: 1. Vajutada süsteemi menüüpunktide järel levale lingile Esita avaldus õppuri andmete nägemiseks. 2. Avaneb avalduse esitamise vrm õppuri andmete nägemiseks (Jnis 38). Jnis 38 Avalduse esitamise vrm õppuri andmete nägemiseks 3. Täita õppuri isikukd ning liikuda väljalt ära. Süsteem kntrllib õppeasutuse aktiivsete õppurite hulgast (staatuses õpib, akadeemilisel või välisõppes ), kas sisestatud isikukdiga isik süsteemis leidub. Kui leidub, siis täidetakse andmeväljad Eesnimi ja Pereknnanimi autmaatselt. Kui ei leidu, siis kuvatakse teade Õppurit ei leitud ning kasutaja peab sisestama teise isikukdi. 4. Täita kõik andmeväljad ning vajutada nupule Esita. Avalduse staatuseks mistatakse Esitatud. Hea teada Kui sisestatud isikukdiga õppur ei le avalduse esitamise hetkel alaealine ega esindajat vajav erivajadusega täisealine, tagastab süsteem avalduse esitamisel teate Õppur ei le alaealine. Täisealine õppur saab esindajale enda andmete nägemise õiguse anda õppuri andmete vrmil ja avaldust ei esitata. AS Fujitsu Estnia 32

33 13 Õppekavad Õppur saab tsida ja vaadata õppeasutuses kinnitatud õppekavasid ning vastava õppekava rakenduskavasid. Selleks tuleb: 1. Vajutada menüüpunktile Õppekavad. 2. Täita avanenud vrmil (Jnis 39) vajalikud tsingufiltrid ja vajutada nupule Otsi. Vaikimisi kuvatakse vrmil kõik õppeasutuse kinnitatud õppekavad. Jnis 39 Õppekava tsingu vrm 3. Süsteem kuvab tabelis tsingufiltritele vastavad kirjed. 4. Vajutades tsingu tulemuste veerus Õppekava nimetus mõnele lingile, avaneb selle õppekava vaatamise vrm. AS Fujitsu Estnia 33

34 AS Fujitsu Estnia 34

35 Jnis 40 Õppekava vaatamise vrm 5. Õppekava mdulite rakenduskavade vaatamiseks tuleb vajutada vrmi allsas sektsini Õppekava mdulite rakenduskavad mõne rakenduskava kdi lingile. AS Fujitsu Estnia 35

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

EN

EN EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.11.2010 KOM(2010) 662 lõplik 2010/0325 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS selliste reisidkumentide nimekirja khta, mille kasutajal n õigus ületada välispiire

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Uuendatud

Uuendatud Uuendatud 7.02.2018 Sisukord I Enampakkumiste korraldamise ja neil osalemise õiguslikud alused... 3 II Kasutusjuhend... 5 Oksjonikeskkonda sisenemine... 5 Avavaade... 6 Otsingu teostamine... 8 Otsingu

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - tiitelleht

Microsoft Word - tiitelleht Tartu Ülikl Stsiaal- ja Haridusteadusknd Haridusteadus (humanitaarained) 2007/2008 õppekava Helene Kõiv VANASÕNADE KASUTAMINE INGLISE KEELE KUI VÕÕRKEELE OSAOSKUSTE ÕPETAMISEL JA VÄÄRTUSTEST KÕNELEMISEL

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

VÄLISTEGURID veebruar 2014

VÄLISTEGURID veebruar 2014 VÄLISTEGURID veebruar 2014 1. SISUKORD 1. Sisukrd... 2 2. Sissejuhatus... 3 3. Välistegurite tüübid... 4 3.1 Gegraafilised tegurid... 4 3.2 Demgraafilised tegurid... 4 3.3 Klimaatilised tingimused... 6

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARK

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARK Tartu Ülikl Stsiaal- ja haridusteadusknd Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARKVARAST JA SELLE KASUTAMINE PÕHIKOOLI 5-9. KLASSI REAALAINETE

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Kursuseprogrammi vorm

Kursuseprogrammi vorm Ainekd: IFI6209.DT NIMETUS: Operatsinisüsteemide alused ja haldamine Maht: 6 EAP Kntakttundide maht: 56 Õppesemester: S Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: Aine eesmärgiks n anda ülevaade peratsinisüsteemide

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 28.08.2017 protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA REGULEERIMISALA 1. Üldsätted 1. Õppekorralduseeskiri

Rohkem

Computer's learn

Computer's learn PwerPint Tellija: Mbec AS 31 august 2016 Sisukrd Sisukrd 1 1. PwerPint 4 1.1 Töö alustamine... 5 1.2 Failiperatsinid... 6 1.3 Slaidi parameetrid... 6 1.4 Erinevad vaated tööks esitlusega... 7 2. Slide

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa

Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa Kes n grupijuht? Grupijuht n lemas ainult nrtevahetuste prjektidel (mitte klitustel). Grupijuht n igal saleval riigil ning n vähemalt 18 aastat vana. Grupijuht krdineerib eesti grupi tegevust ja esindab

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel Ramboll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel Ramboll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014 Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti bjektidel Rambll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014 Versin 02 Kuupäev Detsember 2014 Kstatud: Kersti Ritsberg, Ain Kendra, Kntrllitud: Peeter

Rohkem

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on meie jaoks oluline ka põhimõte, et me omaksime mingit

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ehitisregistri kasutajajuhend Ehitisregistri kasutajajuhend Ver 16 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 5 2. KASUTAJAD, ROLLID JA ÕIGUSED... 5 3. RAKENDUSSE SISENEMINE... 7 4. ÜLESEHITUS... 9 4.1 Üldist... 9 4.2 Rakenduse ülaosas asuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul Sisukord... 4... 4... 5... 5... 7... 7... 8... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 17... 18 19... 20... 21... 22... 24... 25... 28 ... 28... 28... 30 Energiamärgiste

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA Dc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTASEME TAGAMISEKS SLIC kõrgemate tööinspektrite kmitee

Rohkem