PowerPoint Presentation

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PowerPoint Presentation"

Väljavõte

1 Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018

2 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood nädal Uuringu üldkogumiks oli vähemalt 15-aastased Eesti Vabariigi alalised elanikud ja sihtrühmaks inimesed, kes on viimase kuu jooksul sõitnud maakondliku bussiliiniga. Uuringu lõppvalimi suuruseks planeeriti 1000 vastajat, kes on küsitlusele eelnenud ühe kuu jooksul sõitnud maakondliku bussiliiniga. Lõppvalim kujunes filterküsimuse järgi, milleks oli, kas vastaja on uuringu läbiviimisele eelnenud ühe kuu jooksul vähemalt korra sõitnud maakonna bussiliiniga. Lõppvalimi tellijapoolseks ootuseks oli, et iga maakonna kohta oleks sihtrühma vastajate arv vähemalt 45 inimest Maakonna bussiliinidega sõitjate (lõppvalim) sotsiaaldemograafiline profiil kujunes juhuslikult vastavalt filterküsimuse läbimisele. Uuringu tulemuste tõlgendamine. Need peegeldavad selle elanikkonna osa käitumist ja arvamusi, kes on sagedased maakonna bussiliiniga sõitjad (vähemalt korra kuus) ja proportsionaalselt väiksemate maakondade kasuks, kuigi mõned uuringu küsimused on ühistranspordi kasutamise osas üldisemat laadi.

3 3 Uuringu lõppvalim, ehk küsitlusele eelnenud kuu jooksul maakondliku bussiliiniga sõitnud Sugu Vanus Suhtlus keel Asula tüüp N % Üldjaotus % Mees % Naine % % % % % % % % Eesti % Vene % Pealinn % Suur linn (Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve) 96 10% Maakonnakeskus % Muu linn, alev % Alevik % Küla % Maakond N % Üldjaotus % Tallinn 90 9% Harjumaa 90 9% Hiiumaa 45 5% Ida-Virumaa 90 9% Jõgevamaa 50 5% Järvamaa 50 5% Läänemaa 50 5% Lääne-Virumaa 60 6% Põlvamaa 50 5% Pärnumaa 60 6% Raplamaa 55 6% Saaremaa 55 6% Tartumaa 90 9% Valgamaa 50 5% Viljandimaa 60 6% Võrumaa 55 6%

4 Maakonna bussiliinide kasutus ja peatuste kaugus

5 Elukoha maakonna ja teise maakonna bussiliiniga sõitmine Võimalus valida mitu vastusevarianti Oma elukoha maakonna ja mõne teise maakonna bussiliiniga sõitmine Oma elukoha maakonna bussiliiniga on sõitnud 94% küsitletutest Mõne teise maakonna bussiliiniga on sõitnud 25% küsitletutest 25% 94% oma elukoha maakonna bussiliiniga mõne teise maakonna bussiliiniga

6 Elukoha maakonna ja mõne teise maakonna bussiliiniga sõitmine Elukoha maakonna järgi Jõgevamaalased on sõitnud kõige vähem enda maakonna bussiliiniga ning kõige rohkem mõne muu maakonna bussiliiniga Harjumaalased on sõitnud kõige vähem mõne muu maakonna bussiliiniga Üld Tallinnas Harjumaal Hiiumaal Ida-Virumaal Jõgevamaal Järvamaal Läänemaal Lääne-Virumaal Põlvamaal Pärnumaal Raplamaal Saaremaal Tartumaal Valgamaal Viljandimaal Võrumaal Oma elukoha maakonna ja mõne teise maakonna bussiliiniga sõitmine elukoha maakonna järgi 12% 15% 15% 13% 20% 18% 24% 23% 22% 25% 24% 30% 29% 36% 40% 38% 38% 84% 87% 88% 90% 94% 92% 95% 94% 93% 97% 98% 96% 100% 97% 98% 98% 97% oma elukoha maakonna bussiliiniga mõne teise maakonna bussiliiniga

7 Asulatüüp Maakonnaliini peatuse kaugus elukohast Asulatüübi lõikes 58% on maakonnaliini peatus kuni 500 meetri kaugusel 22% 500 meetri kuni 1 kilomeetri kaugusel 10% 1-2 kilomeetri kaugusel 10% rohkem kui 2 kilomeetri kaugusel Üldjaotus Pealinn Suur linn Maakonnakeskus Muu linn, alev Kui kaugel on maakonnaliini peatus Teie elukohast või alguspunktist, kust oma maakonnaliinile suundute? 50% 47% 51% 58% 62% 17% 29% 28% 22% 6% 25% 6% 10% 27% 13% 17% 10% 8% 1% 1% 1% 1% 9% 2% 2% Kõige kaugemal on maakonnaliini peatus elukohast pealinnas Alevik Küla 53% 72% 23% 16% 14% 5% 5% 10% 1% Kõige lähemal on maakonnaliini peatus elukohast (kuni 500m) alevikus Kuni 500 meetrit 500 meetrit kuni 1 kilomeeter 1-2 kilomeetrit Rohkem kui 2 kilomeetrit Ei oska öelda

8 8 Kokkuvõte Maakonna bussiliinide kasutus, peatuste kaugus ja sõiduauto kasutamine Maakonna bussiliinide kasutus Oma elukoha maakonna bussiliiniga on sõitnud 94% küsitletutest. Ülejäänud 6% on need, kes on sõitnud vaid mõne teise maakonna bussiliiniga Mõne teise maakonna bussiliiniga on sõitnud 25% küsitletutest Kõige enam on sõidetud teise maakonna bussiliinidest Harjumaa (37%) ja Tartumaa bussiliiniga (36%) Peatuste kaugus 80% vastajatest on maakonnaliini peatus vähemalt 1 kilomeetri läheduses.

9 Ühistranspordi kasutamise otstarve

10 Ühistranspordi kasutamine Võimalus valida mitu vastusevarianti 52% kasutab ühistransporti tuttavate ja sugulaste külastamiseks 50% sisseostude tegemiseks 41% vaba aja veetmiseks 38% tööl või koolis käimiseks Tuttavate ja sugulaste külastamiseks Sisseostude tegemiseks Vaba aja veetmiseks Milleks kasutate ühistransporti?* 41% 52% 50% Tööl või koolis käimiseks 38%! Midagi muud 32% *Vastaja võis valida mitu varianti, sellest tulenevalt on summa üle 100%. Vastajaid N=1000. Valitud vastusevariante N=2124

11 Ühistranspordi kasutamine Elukoha maakonna järgi Võimalus valida mitu vastusevarianti Tööl või koolis käimiseks kasutavad ühistransporti kõige enam Tallinlased Tartumaalased Harjumaalased Tuttavate ja sugulaste külastamiseks kasutavad ühistransporti enim Tallinlased Vaba aja veetmiseks kasutavad ühistransporti enim Tallinlased Pärnumaalased Milleks kasutatakse ühistransporti maakondade lõikes? Üldjaotus 38% 50% 52% 41% 32% Tallinnas 67% 58% 70% 59% 1% Harjumaal 51% 44% 49% 51% 22% Hiiumaal 29% 42% 44% 27% 42% Ida-Virumaal 44% 51% 54% 43% 28% Jõgevamaal 20% 58% 54% 34% 46% Järvamaal 28% 36% 46% 32% 30% Läänemaal 22% 56% 52% 36% 44% Lääne-Virumaal 43% 47% 47% 27% 27% Põlvamaal 32% 44% 42% 36% 32% Pärnumaal 42% 58% 58% 55% 23% Raplamaal 22% 53% 47% 36% 49% Saaremaal 22% 47% 44% 36% 49% Tartumaal 52% 43% 46% 44% 21% Valgamaal 26% 66% 52% 42% 56% Viljandimaal 25% 52% 58% 45% 33% Võrumaal 33% 47% 53% 27% 45% Tööl või koolis käimiseks Tuttavate ja sugulaste külastamiseks Midagi muud Sisseostude tegemiseks Vaba aja veetmiseks

12 12 Kokkuvõte Ühistranspordi kasutamise otstarve Ühistranspordi kasutamise otstarve 52% kasutab ühistransporti tuttavate ja sugulaste külastamiseks 50% sisseostude tegemiseks 41% vaba aja veetmiseks 38% tööl või koolis käimiseks Tööl või koolis käimine on peamiseks ühistranspordi kasutamise otstarbeks vaid Tallinnas, Harjumaal ja Tartumaal Alates 60. eluaastast on ühistranspordi kasutamise levinumaks põhjuseks sisseostude tegemine

13 Rahulolu maakonna bussiliinidega

14 14 Rahulolu maakonna bussiliinide erinevate aspektidega tabel Rahulolu maakonna bussiliinide erinevate aspektidega Sõidupileti ostmise mugavusega Sõiduinfo kättesaadavusega Juhtide teenindustasemega Turvalisusega bussides Bussi sisenemise mugavusega Bussi üldise seisukorraga, näiteks puhtus ja mugavus Maakonnaliinide usaldusväärsusega Kohalejõudmise ajakuluga Busside täituvusega Maakonnaliinide peatuste ja kauguste tihedusega Peatuste seisukorraga Sõidupileti hinnaga kohaliku tõmbekeskusega ühenduse olemasolu osas Maakonnaliinide ühenduste aegadega ehk sõiduplaaniga Maakonnaliinide ühenduste arvuga Maakonnaliinide marsruutide ja ümberistumise võimalustega Auto ja jalgratta parkimise võimalustega peatustes Muuga 50% 49% 47% 47% 43% 41% 39% 34% 33% 30% 24% 23% 20% 12% 28% 4% 4% 6% 11% 57% 55% 52% 34% 39% 42% 13% 45% 48% 47% 11% 11% 36% 33% 40% 41% 43% 43% 42% 43% 45% 48% 75% 5% 24% 21% 6% 14% 12% 13% 4% 9% 6% 1% 1% 6% 2% 1% 6% 1% 1% 7% 2% 1% 5% 3% 4% 9% 3% 1% 10% 2% 1% 2% 6% 1% 3% 2% 2% 6% 2% 5% 2% 7% 3% 11% 3% 9% 6% 30% 36% Väga rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda

15 Rahulolu maakonna bussiliinidega Rahulolu maakonna bussiliinidega Keskmine pall 1-4 skaalal Keskmise hinnangu järgi 1-4 palli skaalal Sõidupileti ostmise mugavusega 3,5 Kõrgeima hinnangu sai sõidupileti ostmise mugavus Juhtide teenindustasemega Sõiduinfo kättesaadavusega 3,4 3,4 Kõige madalama hinnangu sai auto ja jalgratta parkimise võimalus peatustes Bussi sisenemise mugavusega Turvalisusega bussides Maakonnaliinide usaldusväärsusega 3,4 3,4 3,4 Võrreldes aasta tulemusi aasta tulemustega on rahulolu tõusnud Sõidupileti ostmise mugavus Juhtide teenindustase Bussi sisenemise mugavus Peatuste seisukord Sõidupileti hind Bussi üldise seisukorraga, näiteks puhtus ja mugavus Maakonnaliinide peatuste ja kauguste tihedusega Busside täituvusega Kohalejõudmise ajakuluga Sõidupileti hinnaga Peatuste seisukorraga 3,4 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 Rahulolu on langenud Sõiduinfo kättesaadavus Kohale jõudmise ajakulu Marsruutide ja ümberistumise võimalused Rahulolu teiste tunnustega on jäänud üldjoontes samaks Kohaliku tõmbekeskusega ühenduse olemasolu osas Maakonnaliinide marsruutide ja ümberistumise võimalustega Maakonnaliinide ühenduste arvuga Maakonnaliinide ühenduste aegadega ehk sõiduplaaniga Auto ja jalgratta parkimise võimalustega peatustes Muuga 2,1 3,0 3,0 2,8 2,8 2,6

16 16 Rahulolu maakonna bussiliinide aspektidega elukoha maakonna lõikes Väga rahul ollakse enim Sõidupileti ostmise mugavusega (57%) Sõiduinfo kättesaadavusega (55%) Juhtide teenindustasemega (52%) Kõige rahulolematumad ollakse Maakonnaliinide ühenduste aegadega ehk sõiduplaaniga Maakonnaliinide ühenduste arvuga Kohalike tõmbekeskustega ühenduse olemasoluga Peatuste seisukorraga Auto ja jalgratta parkimise võimalustega Maakonnaliinide sõiduplaanide ning ühenduste arvuga on kõige rahulolematumad Järvamaa, Jõgevamaa ja Raplamaa

17 Maakonna bussiliinide erinevate aspektide olulisus

18 Maakonna bussiliinide erinevate aspektide olulisus Maakonna bussiliinide erinevate aspektide olulisus turvalisus bussides (kaasreisijad, privaatsus, turvavööd) 91% sõiduinfo kättesaadavus (sõiduplaani olemasolu peatuses, bussis, 89% 6% 3% 8% 4% Kõige olulisemaks peetakse turvalisust bussides (91%) ning sõiduinfo kättesaadavust (89%) maakonnaliinide ühenduste ajad ühenduse olemasolu kohalike tõmbekeskustega sõidupileti ostmise mugavus 76% 84% 81% 12% 5% 13% 6% 17% 7% Kõige vähem olulisem on auto ja jalgratta parkimise võimalus peatustes maakonnaliinide arv kohalejõudmise ajakulu maakonnaliinide marsruudid 76% 75% 75% 17% 18% 17% 7% 8% 8% busside täituvus (istekohtade arv ja saadavus) 73% 21% 7% peatuste seisukord 72% 21% 7% sõidupileti hind 69% 22% 9% bussis sisenemise mugavus (uste laius, astme kõrgus jne ) 68% 22% 10% maakonnaliinide peatuste kaugus ja tihedus 58% 27% 14% maakonnaliinide ümberistumise võimalused 52% 16% 32% auto ja jalgratta parkimise võimalus peatuses 38% 24% 38% Väga oluline Mitte väga oluline Ei ole oluline

19 Olulisemad teeninduse maakonna bussiliinide puhul Võimalus valida vastusevariantide seas kaks kõige olulisemat tegurit Kõige olulisemaks peetakse maakonnaliinide üldist usaldusväärsust (täpsus, reiside ära jäämine) Olulisuselt teine on juhtide sõidustiil Kõige vähem valiti oluliseks teguriks sõidupileti ostmise mugavus, kuigi rahulolu sellega oli kõrgeim Olulisemad teeninduse aspektid maakonna bussiliinide puhul maakonnaliinide üldine usaldusväärsus (täpsus, reiside ära jäämine) juhtide sõidustiil busside üldine seisukord - puhtus ja mugavus (väline puhtus, salongi puhtus) juhtide oskus anda informatsiooni juhtide teenindustase (suhtlemisoskus, viisakus, riietus, korrektsus) 8% 11% 10% 23% 41% 20% 15% 16% 23% 28% 26% 26% 16% 46% 57% sõidupileti ostmise mugavus 7% 10% 16% Esimene Teine

20 Busside maakonnaliinide rahulolu ja olulisus Kujutatud ainult vastuseid väga oluline ja väga rahul Tegemist on erinevates suurustes skaaladega. Olulisust mõõdeti 4 punkti skaalal ja rahulolu 3 punkti skaalal Mida suurem on erinevus protsentide vahel seda suuremad on käärid olulisuse ja rahulolu vahel Turvalisusega bussides on väga rahul vaid pooled, aga peaaegu kõik vastajad peavad turvalisust väga oluliseks Suurim erinevus on maakonnaliinide ühenduste aegadega rahulolu ning olulisuse vahel. Väga oluliseks peavad 84%, kuid väga rahul on vaid 24% Busside maakonnaliinidega rahulolu ja olulisus Turvalisusega bussides (kaasreisijad, privaatsus, turvavöö) 50% 91% Sõiduinfo kättesaadavusega (sõiduplaani olemasolu 55% 89% Maakonnaliinide ühenduste aegadega ehk sõiduplaaniga 24% 84% kohaliku tõmbekeskusega ühenduse olemasolu 30% 81% Sõidupileti ostmise mugavusega (sõidukaart, e-pilet, m-pilet 57% 76% Maakonnaliinide ühenduste arvuga 23% 76% Busside täituvusega (istekohtade arv ja saadavus) 41% 73% Peatuste seisukorraga (istekohad, valgustus, puhtus, soojus, 34% 72% Sõidupileti hinnaga 33% 69% Bussi sisenemise mugavusega (uste laius, astme kõrgus jne) 49% 68% Kohalejõudmise ajakuluga (kiirus, alternatiivsed võimalused) 43% 63% Maakonnaliinide marsruutide ja ümberistumise võimalustega 20% 63% Maakonnaliinide peatuste ja kauguste tihedusega 39% 58% Auto ja jalgratta parkimise võimalustega peatustes 12% 38% Väga oluline Väga rahul

21 21 Kokkuvõte Maakonna bussiliinide erinevate aspektide olulisus Seega, suurim erinevus olulisuse ja rahulolu hinnangu vahel on järgmistes aspektides: Maakonnaliinide ühenduste ajad /sõiduplaanid Maakonnaliinide ühenduste arv Ühenduse olemasolu kohaliku tõmbekeskusega Maakonnaliinide marsruudid ja ümberistumise võimalused

22 Ümberistumise võimaluste kasutamist mõjutavad aspektid

23 Ümberistumise võimaluste kasutamist mõjutavad aspektid Väga oluliseks peetakse Ümberistumine toimuks ilmastikukindlas ootepaviljonis Kogu ümberistumisega reisi saaks teostada ühe piletiga Väga oluline Pigem oluline Ümberistumise võimaluste kasutamist mõjutavad aspektid 17% 15% 22% 24% 34% 50% 57% 63% Pigem ebaoluline 6% 9% 9% 14% Täiesti ebaoluline 3% 4% 4% 9% Ei oska öelda 11% 15% 16% 20% Ümberistumine toimuks ilmastikukindlas ootepaviljonis Kogu ümberistumisega reisi saaks teostada ühe piletiga (osta korraga) Reisi koguhind ei oleks kallim kui otseliiniga Reisi koguaeg koos ümberistumisega oleks lühem kui otseliiniga

24 Vanus Asulatüüp Ümberistumisel ootamise aeg Asulatüübi ja vanuse lõikes Juhul kui teil on maakonna ühistranspordi kasutamisel otstarbekam teha ümberisumisega sõit kui oodata sobivat otseliini, või kui otseliin puudub, siis kui kaua olete nõus ümberistumisel ootama järgmist transporti? Üldjaotus 6% 17% 25% 9% 26% 6% 2% 8% 48% on nõus ootama kuni 15 minutit 41% on nõus ootama üle 15 minuti Pealinn Suur linn Maakonnakeskus Muu linn, alev 11% 5% 8% 3% 14% 16% 17% 21% 30% 18% 22% 31% 7% 9% 14% 10% 34% 28% 25% 22% 7% 7% 2% 8% 2% 2% 3% 2% 3% 9% 9% Alevik 7% 12% 28% 10% 25% 3% 2% 12% Kõige vähem on nõus ümberistumisel ootama pealinlased Kõige enam 60+ vanuses Küla % 12% 4% 5% 18% 21% 19% 21% 24% 24% 28% 30% 8% 14% 8% 14% 25% 27% 28% 20% 7% 4% 7% 9% 1% 6% 3% 3% 2% 5% % 17% 22% 9% 26% 7% 2% 11% 75+ 5% 12% 24% 5% 26% 8% 5% 15% Kuni 5 minutit Kuni 15 minutit Kuni 30 minutit Ei ole nõus ümberistumisi tegema (kasutaksin autot) Kuni 10 minutit Kuni 20 minutit Üle 30 minuti Ei oska öelda

25 25 Kokkuvõte Ümberistumise võimaluste kasutamist mõjutavad aspektid Väga oluliseks peetakse Ümberistumine toimuks ilmastikukindlas ootepaviljonis (63%) Kogu ümberistumisega reisi saaks teostada ühe piletiga (57%) Reisi koguhind ei oleks kallim kui otseliiniga (50%) Pigem ebaoluliseks peetakse Reisi koguaeg koos ümberistumisega oleks lühem kui otseliiniga. Ümberistumisele kulutatud aeg 48% on nõus ootama kuni 15 minutit 41% on nõus ootama üle 15 minuti Kõige vähem on nõus ümberistumisel ootama pealinlased, Vanuserühmadest on enam nõus ümberistumiset ootama 60 aastased

26 26 Kokkuvõte Maakonna bussiliini sõiduinfo otsimine ja makseviisi eelistus Sõiduinfo otsimine 30% otsib maakonna bussiliine puudutavat infot interneti portaalist peatus.ee 27% otsib peatuses asuvatelt infotahvlitelt 20% internet portaalist t-pilet.ee Ülejäänud infokanalite kasutamine on väga harv Maksmine 40% vastanutest eelistab maksta sõidu eest sularahas 26% kasutaks pangakaarti maksmiseks 24% kasutaks ettemaksuga sõidukaarti Üle poolte vanemaealistest soovivad tasuda sularahas

27 Projekti juhtimine: Birgit Aasmäe ja Kalev Petti Andmetöötlus ja graafikud: Alise Udam ja Birgit Aasmäe Kontaktinfo: Telefon: Aadress: Tatari 64, Tallinn

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Karmen Namm ÜHISTRANSPORDI KASUTAMINE JA REISIJATE RAHULOLU TALLINNAS LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Transpordi ja logistika eriala Tallinn 2015

Karmen Namm ÜHISTRANSPORDI KASUTAMINE JA REISIJATE RAHULOLU TALLINNAS LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Transpordi ja logistika eriala Tallinn 2015 Karmen Namm ÜHISTRANSPORDI KASUTAMINE JA REISIJATE RAHULOLU TALLINNAS LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Transpordi ja logistika eriala Tallinn 2015 Mina,..., tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Rapla Maavalitsus nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber , a

Rapla Maavalitsus nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber , a Rapla Maavalitsus 22.10.2014 nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber 70002880., asukoht Tallinna mnt 14, 79513 Rapla (edaspidi: tellija),

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES SPRINT 2.03.2013.a M14 1870m 11KP 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:18.13 00:18.13 2. Villu Serv Põlvamaa EST 00:19.01 +0:48 3. Kaarel Vesilind Harjumaa EST 00:20.33 +2:20 4. Marten Kuusmann Ida-Virumaa

Rohkem

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr M14 2820m LÜHIRADA 3.märts 2013.a. 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00:27.12 00:27.12 2. Andris Sarksna Ogre OK LAT 00:27.52 +0:40 3. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:31.32 +4:20 4. Villu Serv Põlvamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

kVARTALIKIRI

kVARTALIKIRI ELUKVALITEET TALLINNAS JA TEISTES EUROOPA LIIDU RIIKIDE PEALINNADES Marika Kivilaid, Mihkel Servinski Statistikaamet Artikkel annab ülevaate projekti Urban Audit käigus tehtud Euroopa Liidu riikide pealinnade

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

Maksja

Maksja Ülevaade. aasta küsitluse tulemustest AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST Tallinn SISUKORD SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE...5 SUMMARY...8 1. Metoodika kirjeldus...11 1.1. Valim ja küsitlus...11

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc VI OSA, 10. klass füüsika Ühtlaselt muutuv liikumine ja kiirendus Ühtlaselt muutuv liikumine on mitteühtlase liikumise eriliik. Ühtlaselt muutuv liikumine on selline liikumine, mille puhul keha kiirus

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia regionaalse koostöö väljakutsed 13.2.2018 Linnade ja valdade päevad 2019 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Tallinna piirkonna

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne uus TH.doc

Microsoft Word - Aruanne uus TH.doc TALLINNA JA HELSINGI VAHELISE INIMESTE LIIKUMISE UURING - LENNUREISIJAD Turu-uuringute AS November/detsember 0 Sisukord SISSEJUHATUS...3 KOKKUVÕTE... METOODIKA ÜLEVAADE... Valim ja vastaja valik... Küsitlustöö...

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Programmi Teater maal 2012 Kokkuvõte Programm Teater maal on loodud eesmärgiga muuta professionaalne teatrikunst kättesaadavamaks Eesti maaregioonides

Programmi Teater maal 2012 Kokkuvõte Programm Teater maal on loodud eesmärgiga muuta professionaalne teatrikunst kättesaadavamaks Eesti maaregioonides Programmi Teater maal 212 Kokkuvõte Programm Teater maal on loodud eesmärgiga muuta professionaalne teatrikunst kättesaadavamaks Eesti maaregioonides. Programmi eelarvevahenditest eraldatakse toetust professionaalsetele

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 Kriminaalpoliitika uuringud 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 Tallinn 2014 Koostajad: Andri Ahven, Urvo Klopets, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Jako Salla,

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

Microsoft Word - MA aruanne 2007_24.04.doc

Microsoft Word - MA aruanne 2007_24.04.doc Mittetulundusühing EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT 2007. MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta algus 01. jaanuar 2007 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2007 Registri kood 80036845 Aadress Väike-Ameerika 19-220,

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem