AS Graanul Invest Humala Tallinn Eesti graanulinvest.com Säästlikkuse aruanne 2018

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS Graanul Invest Humala Tallinn Eesti graanulinvest.com Säästlikkuse aruanne 2018"

Väljavõte

1 AS Graanul Invest Humala Tallinn Eesti graanulinvest.com Säästlikkuse aruanne 2018

2 Intervjuu Raul Kirjaneniga Graanul Investi tegevjuht Positiivse küljena saan välja tuua selle, et meie keskkonna jalajälg pelletite tootmisel on selgelt maailma üks paremaid Milline oli aasta säästlikkuse aspektist? Kuna tegime seekord säästlikkuse aruannet alles teist korda ning andmehulgad ja ajalugu ei ole väga pikk, siis esineb andmetes veel mitmeid kõikumisi. Kuna juurdeehitused ja laienemised mõjutavad oluliselt seatud eesmärkide täitmist, siis ei ole välja kujunenud veel kindlat baastaset. Positiivse küljena saan välja tuua selle, et meie keskkonna jalajälg pelletite tootmisel on selgelt maailma üks paremaid. Heameelt võib tunda ka selle üle, et metsauuendus on saanud sisse hea hoo. Negatiivse poole poolt teeb muret eesmärkide mittetäitmine tööõnnetuste osas. Olgugi, et õnnetuste raskusaste on olnud kerge, siis ei ole see vabandus, teades, et meie eesmärgiks on tööõnnetustevaba töökeskkond. Millist mõju on avaldanud keskkonnatingimused tootmisele? Kuna oleme eesmärgid seadnud väga kõrged, siis mõjutavad meid juba väga väikesed muutused keskkonnas. Näitena võin tuua toorainekorvi muudatused, kus saetööstuste hakke asemel oleme kasutanud rohkem küttepuud. Kindlasti on suureks probleemiks olnud tooraine oluline kallinemine. Samas oleme suutnud oma tootmise korraldada tooraine mõistiku saadavuse järgi. Oleme suutnud korraldada asju nii, et oluliselt ei ole kasvanud ei tooraine vedude kaugus ega muutunud toorainekorv liigiti. Millised on grupi eesmärgid metsanduses? Mis on võimaldanud metsaportfelli laiendamist? Meie metsanduse suuna eesmärk on lihtsalt kokku võttes jätkusuutlikkus. Oleme teinud kõvasti tööd, et metsaportfelli vanuselist ja koosseisulist struktuuri tasakaalustada. Oleme pannud kõvasti rõhku metsauuendusele, ületades aastal miljoni istutatud puu eesmärgi. Metsauuenduse juures on oluline tagada taimede hea kvaliteet ja uuenduse maht. Oleme metsade uuendamisel astunud veidi ka oma rada, kus üha rohkem uuendame metsamaid just lehtpuudega eelkõige kasega. Metsamaade turg on siiani väga aktiivne ja oleme suutnud oma võimekust ning kogemusi edukalt rakendada. Natuke kurvaks teeb mind selle juures aga ka see, et metsamaa müügi aktiivsust suurendab kindlasti ka põhjendamatu segadus metsanduses. Milliseks hindate SBP sertifitseerimise rolli CO2 ahela arvutamisel biomassi turul? SBP süsteem on kindlasti hõivanud olulise koha biomassi sertifitseerimise turul. Tegemist on olulise sammuga, et erapooletult ja põhjalikult tõestada avalikkusele, et pelletite tootmine on jätkusuutlik ja keskkonnakaitseliselt oluline. Arvestades avalikku survet ja tihtilugu ka konkureerivaid tehnoloogiaid esindavate lobiorganisatsioonide valeväiteid, on vaja sellist teavitustööd kindlasti jätkata ja edasi arendada. Kas säästlikkus või jätkusuutlikkus? Minu arvamus on, et ei ole üht teiseta. Meie jaoks on väga oluline ressursitõhusus, kokkuhoid igas tootmise ja logistika etapis ning eelkõige kõikide etappide monitoorimine ja selgete mõõdikutega sisustamine. Väide, et meil on kõik hästi, ei ole tänapäeval enam piisav. Meie käes olevad infotehnoloogilised vahendid võimaldavad meil oma tegevust ja tulemusi täpselt jälgida ning ka avalikkusega jagada. Millised on olulisemad plaanid säästlikkuse vaatenurgast? Oleme jõudnud nii kaugele, et meil ei ole enam ühtegi väga suurt töövõitu, mida oleks võimalik eesmärgiks seada säästlikkuse osas. Täna oleme seisus, kus saame parendusi teha paari protsendipunkti kaupa ühes või teises valdkonnas. Kindlasti teeme veel suuremat tööd tööohutusega, et meie inimestel oleks ohutu ja meeldiv töökeskkond.

3 Osula Graanul Ettevõtte ülevaade Tallinn Kunda EESTI Ebavere graanul CHP Imavere tehas Graanul Invest grupp tegeleb bioenergeetika ja taastuv- Pärnu energia tootmise, metsanduse ning biomaterjalide suuna CHP Helme Graanul arendamisega. Erakapitalil põhinev ettevõte alustas oma CHP Osula Graanul tegevust aastal Eestis ja on 15 aastaga kasvanud mitmekümne tütarettevõttega Baltikumis tegutsevaks grupiks, kus töötab üle 500 inimese. CHP SIA Graanul Invest CHP x 2 Ettevõte on kiirelt kasvanud ja juba mitmed aastad on LÄTI Riia SIA Graanul Pellets Gulbene tehas Graanul Invest Euroopa suurim pelletitootja ja üks suuri- Jaunjelgava tehas maid taastuvenergia tootjad Läänemere piirkonnas. Jēkabpilsi tehas Graanul Invest grupil on 11 kaasaegset pelletitehast ja kuus koostootmisjaama üle Eesti, Läti ja Leedu. Gruppi kuulub ka kolm Eesti metsaettevõtet, mis teeb Graanul Investist ühe suurima Eesti erametsaomaniku. LEEDU Ettevõtte eesmärgiks on toota ja tarnida klientidele loodussõbralikku ning kõrge kvaliteediga toodangut ja anda sellega panus keskkonna säästmise ja jäätmete vähendamise hüvanguks. UAB Graanul Invest Vilnius Tootmismaht 1855 Graanul Investi tegevussuunad AS GRAANUL INVEST ASUTATAKSE 25 NOVEMBER 2003 LAUNKALNE TEHAS VALGA PUU 50% OMANDAMINE 2 CHP-D INCUKALNSIS GRAANULITEHAS OSULAS IMAVERE CHP IMAVERE LAEV PELLETITE TOOTMINE JA MÜÜK ENERGIA TOOTMINE ESIMESED GRAANULI- TEHASED IMAVERES JA ALYTUSIS HELME GRAANULI OMANDAMINE ESIMESED CHP-D LAUNKALNES JA HELMES GRAANULITEHAS INCUKALNSIS LATGRANI OMANDAMISED KARO METS 50% ROGER PUIT 50% OSULA CHP ALGAB SWEETWOODSI PROJEKT METSANDUS BIOPROTSESSID EBAVERE GRAANULI OMANDAMINE

4 Tootmine aasta numbrites Pelletid t t Kui aasta oli Baltimaade puidutööstusele keeruline toormekriisi tõttu, siis aastal tuli seista silmitsi uue suure mõjutajaga, milleks olid rekordiliselt kõrged puiduhinnad sadamates. Skandinaavia paberitööstus ostis oma metsa majandamisraskuste leevendamiseks kokku üha madalama kvaliteediga puitu järjest tõusva hinnaga. Graanul Invest suutis kohaliku metsa- ja puidutööstusega sünergias kasvatada tootmist 1,7 miljoni tonnini (1,6 miljonit tonni 2017). Grupi optimaalne tootmisvõimekus on 2,2 miljonit tonni. Metsahakkest toodeti koostootmisjaamades (CHP): Elektrienergia 2018: (2017 oli ) Soojusenergia 2018: (2017 oli ) Elekter Soojus Graanul Invest gruppi kuuluvate metsaettevõtete peale kokku oli grupis aastal ha metsamaad, valdav osa sellest Eestis. Võrreldes aastaga suurenes grupi metsamaa hulk möödunud aastal ligi 30% Metsandus (2017 oli see ha). Metsa jätkusuutlikkuse tagamiseks tegeleme pideva metsauuendusega: aastal suutsime ületada endale seatud 1 miljoni puu istutamise eesmärgi. Kokku istutasime puud, mis on 57% enam kui aasta varem (2017 oli see üle ). Metsamaa ha ha Istikud

5 Graanul Investi metsad Graanul Investi grupi metsaportfell arenes 2018 aastal jõudsalt. Meie metsandusettevõtted Karo Mets, Roger Puit ja Valga Puu kasvasid kolmekesi kokku hektari võrra, moodustades hektarilise jätkusuutliku metsanduse portfelli. See teeb grupist ühe suurima Eesti erametsaomaniku, omades üle 2% Eesti metsadest. Metsamajandamise plaanid Lätis on samuti jõudnud 1000 hektarilise portfellini, millele otsime aktiivselt täiendust ha ha ha Kõik meie metsad on kaetud PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikaadiga ja suures mahus turustame ümarpuitu ka vastavalt FSC (Forest Stewardship Council) tarneahela nõuetele. FSC materjalivoogudel on aga meie regioonis märgata kahanemist kuna nende viimased nõuete muudatused on läinud konflikti väikemetsaomanike huvidega. Sertifitseeritud puidu saadavus siiski ei langenud, vaid liikus üle PEFC süsteemile. Graanul Investi metsafirmad varusid läbi erinevate raiemeetodite 2018 aastal kokku tihumeetrit puitu. Metsatöid teostati nii oma metsades kui ka raieõiguste alusel. 36% porftelli puidust läks saetööstusesse, 22 % paberitööstusesse ja 42 % energiatööstusesse. Metsatööde käigus tekkis kuupmeetrit raidmeid, mis kõik viidi Graanul Investi koostootmisjaamadesse elektri- ja soojusenergia tootmiseks. Üle miljoni istutatud puu Kogu metsanduse arendamise ja laiendamise juures on olnud suur rõhk ka metsauuendamisel aasta oli selles vallas ülimalt edukas ja suutsime istutada üle puu. Seda on sadades tuhandetes rohkem kui eelnevatel aastatel ja see ületab isegi kogu grupile seatud eesmärgi. Sellele lisaks külvasime vähem viljakatele pinnastele ka männiseemneid, millest tavapärase ellujäämise protsendi juures võiks välja kasvada ca puud. Metsasektori juht Marti Samsonov: Metsafirmasid tuleb metsauundamise eest tänada ja kiita. Istikute leidmine ja istutamise võimekuse tõstmine on nõudnud palju planeerimist ja ressursse. Laiendatud koostöö puukoolidega võimaldab meil loodetavasti ka sellist taset hoida. METS aastat pärast metsauuendust Lageraie lank kuni 1 aasta peale raiet, valmis metsauuenduseks SÄILIKPUUD. Ka surnud säilikpuud on olulised mitmekesisusele nii kasvukoha kui pesapuuna NOORENDIK aastat vanad istikut Korralik juurdepääs on oluline nii metsatööde jaoks kui ka metsatulekahjude kiireks kustutamiseks Ca 5 aastat vanad istikud täies elujõus

6 Puidugraanulite tootmine Graanul Investi kontsern tootis aastal kokku tonni puidugraanuleid, millest ca 9% oli kodumajapidamises kasutatav preemiumgraanul ja ülejäänud tööstusgraanul. Oleme liikumas õiges suunas ja suutsime eelmise aastaga võrreldes tootmismahtu tonni võrra kasvatada, aga grupi 2,2 miljoni tonnise maksimaalse tootmisvõimekuse valguses on seda veel vähe. Suurima mahu tootsid meie Läti tehased tonni, Eestis oli see number t ja Leedus t. (hakkimist) ja nende osakaalu langemine tõstab eeltöötlusele kuluvat energiahulka. Tootmises kasutatava diislikütuse kulu oli 0,60 liitrit tonni toodangu kohta. Diislikütuse kasutamist oleme suutnud veelgi tõhustada ja täitsime oma 2018 eesmärgi. Diislit kasutavad meie frontaallaadurid, mida kasutame materjali liigutamiseks tehase territooriumil (ladustamine ja ettevedu). Tunneme jätkuvalt uhkust, et oma maksimaalse tootmisvõimekuse saavutamiseks ei ole me hakanud varuma toorainet väljastpoolt tavapäraseid varumispiirkondi ja -ahelaid. Meie tooraine on rangelt metsa- ja puidutööstuse ülejääk ehk saepuru, hake, klots, küttepuu, energiapuu ja raidmed. Oleme kannatlikult järginud puidutööstuses tekkiva biomassi loomulikku ahelat ja häälestanud oma pelletitootmist vastavalt. Kui aastal oli toorainepuudus põhjustatud keerulistest ilmastikutingimustest Eestis, siis sel aastal on mõjutajaks Skandinaavia turg. Sealsed ilmad on muutnud metsamajandamise raskeks ja paberitööstus on importinud suure osa asendusmaterjali Baltimaadest ning seda hinnaga, millega kohalik tööstus konkureerida ei suutnud. Tootmiseks kuluv elektrikasutus oli keskmiselt 147,54 kwh pelletitonni kohta. Vaatamata sellele, et kasutame ainult ise toodetud taastuvenergiat, on see eelmiste aastatega võrreldes tõusnud ja ületab meie sisemisi energiatulemuslikkuse eesmärke. Elektrikulu kasvu põhjuseks on puistematerjali osakaalu vähenemine meie toorainekorvis. Saepuru ja hake nõuavad tehastes vähem eeltöötlust Keskmine vee tarbimine oli 0,12 m3 iga toodetud tonni pelleti kohta, mis püsis 2017 aastaga samal tasemel. Sisemine eesmärk jäi küll saavutamata, aga tegelikult on see näitaja väga positiivne, sest 2018 suvi oli harukordselt kuum ning kuivatussüsteemide jahutamiseks kulus rohkelt vett ja 2017 aasta suve temperatuuride erinevus oli üle 15% ning see fakt muudab vee erikulu stabiilsuse väga positiivseks. Juhatuse liige Jaano Haidla: Rõõm on tõdeda, et aasta jooksul on grupi tootmistehniline võimekus tõusnud tänu erinevate uuenduslike tehniliste lahenduste ja seeläbi on graanulitootmise kulueffektiivsus kasvanud, mis lubab julgelt vastu minna uutele väljakutsetele. Tarbimine KWh tonni kohta Kulu liitrit tonni kohta eesmärk eesmärk eesmärk eesmärk Kulu m 3 tonni kohta 0.12 eesmärk eesmärk

7 Koostootmisjaamad Biomassil tuginevad koostootmisjaamad on tõusmas regiooni energeetikas aina olulisemale kohale ning jäävad üheks peamiseks taastuvenergia allikaks. Biomassil põhinevad soojus- ja elektrienergiat paralleelset tootvad üksused, millega varustame nii oma pelletitehaseid kui ka kohalikku võrku. Nende jaamade kütusena kasutame puukoort ja raidmete haket. Suure enamiku puukoorest saame oma pelletitehaste koorimisliinidelt, aga ostame kokku ka seda, mis puidutööstusest üle jääb. Raidmed ehk oksad, ladvad ja koor segamini jõuavad meie koostootmisjaamadesse hakitud kujul metsatööstuse kõrvalproduktina. Energeetikasektori juht Martin Saks: Grupi elektrijaamad on 2018 aastal olnud tehniliselt töökindlad ja taganud stabiilse elektri ja soojuse koostootmise aastaga võrreldes oleme suutnud elektrienergia toodangut kasvatada 20% ja soojusenergiat 17%. Seda eelkõige tänu sellele, et Osula koostootmisjaam töötas oma esimese täisaasta ja biomassi vood olid stabiilsemad. Kogu energiatootmisega hakkame jõudma optimaalse võimekuse lähedale ja lähitulevikus hakkame keskenduma rohkem energiatulemuslikkusele kui mahu tõstmisele. Osula Energia OÜ 10 MW 27 MW Helme Energia OÜ 6.5 MW 16 MW Graanul Invest Energy SIA 6.5 MW 16 MW Koostootmisjaamad näitasid ka 2018 aastal väga kõrget Toodang 2018 Toodang 2018 Toodang 2018 efektiivsust ja töökindlust, saavutades 97,7% seatud eesmärgist. Kusjuures Lätis toodame juba 2 aastat järjest üle 99% eesmärgist eesmärk 96,94 % eesmärk 95,75 % eesmärk 96,26 % eesmärk 95,78 % eesmärk 98,03 % eesmärk 101,67 % Graanul Investi poolt toodetud energia on kõikide tunnustatud kriteeriumite järgi taastuv ja süsiniku neutraalne. Saame selles veenduda, sest laiendame säästliku metsamajandamise ja tarneahela nõudeid ka küttematerjali varumisele. Kõrge kvaliteediga, keelatud päritolu või ohustatud liike sisaldav biomass ei tohi jõuda energiatootmisse. Imavere Energia OÜ Toodang MW 27 MW Graanul Pellets Energy SIA Toodang MW 11.4 MW Inčukalns Energy SIA Toodang MW 11.4 MW eesmärk 96,49 % eesmärk 94,48 % eesmärk 98,40 % eesmärk 102,37 % eesmärk 96,79 % eesmärk 98,91 %

8 Taastuvenergia kasutus Eesmärgid Graanul Investi koostootmisjaamade võrgustik teenindab meie enda pelletitehaseid ja varustab stabiilse taastuvenergiaga ka kohalikku võrku. Meile on oluline katta toodetud energiaga kõikide oma tehaste tarve ja samas suurendada taastuvenergia osakaalu regionaalsel energiaturul. Metsatööstusest tekkivate jäätmete põletamine koostootmisjaamades on kõige tõhusam lahendus madala kvaliteediga biomassile kuna soojusenergia tekib elektrienergia kõrvalproduktina või vastupidi. Kui 2017 aastal ületas ettevõtte elektritoodang 8% võrra kogu grupi energiatarbe siis 2018 aastal kasvas see number 17%-ni. Vaatamata sellele, et energiat toodetakse meil 5 tehase territoorimil, aga tehaseid on kokku 11, on see siiski võimalik, sest koostootmisjaamadega tehased müüvad võrku kuni 46% oma toodetud elektrienergiast. Meie suurimateks energiatootjateks on Imavere, Osula ja Incukalnsi tootmispargid (pelletitehas + koostootmisjaam), mis tootsid 2018 aastal kolme peale kokku pea 70% kogu grupi toodetud elektrienergiast. Meie grupi uusimas koostootmisjaamas Osulas on esmakordselt loodud lahendus, mis võimaldab varustada meie toodetud soojusenergiaga ka naabruses olevat puidutööstust. Selline lahendus võimaldab meil rakendada kasulikult kogu toodetud energiat ja aitab naabritel vähendada oma keskkonnajalajälge. Esimesel täisaastal tarniti edukalt üle soojusenergia, mida kasutati saematerjali kuivatamiseks. Kvaliteedi- ja sertifitseerimissüsteemide juht Mihkel Jugaste: Kui veel mõned aastad tagasi tuli meil riiklikust võrgust elektrit osta, siis nüüdseks oleme ületanud oma vajadused elektritootmises ning jõudnud sinnani, et kogu Eestis toodetud taastuvenergiast lausa 13% on toodetud Graanul Investi poolt. Tootmine Tarbimine Tootmine Tarbimine Tootmine Tarbimine

9 Materjali varumine Tootmisüksuse keskmine varumisraadius kuni 70 km Kogu kontserni keskmine varumisraadius oli 53,4 km Pelletite tootmiseks kasutatavad puidutööstuse jäätmed jõuavad meieni suures osas veoautodel, aga oleme järjest suurendamas ka raudteetranspordi osakaalu. Tootmisüksustes, millel on olemasolevad ühendused raudteega, on võimalik tarneahela kütusekulusid sel moel veelgi vähendada. Regionaalse puidutööstuse jäätmetest kasutame me höövli laastu, saepuru, haket, klotse ja praakpalki. Sellise materjali puhul salvestame me iga koorma distantsi saeveskist või komponenditehasest kuni pelletitehase väravani. Lisaks kaardistame meid varustavate ettevõtete kogu materjali päritolu kuni puidu kasvukohani. Nii saame olla kindlad, et meie tootmismaterjal ei pärine riigist, kus säästliku metsamajandamise praktikaid ei järgita. Läbi kohalike puidutöötlejate kaudu ulatub meie tarnebaas lisaks Baltimaadele ka Rootsi, Soome, Norrasse, Venemaale, Poola ja Valgevenesse. Olulise osa tootmismaterjalist moodustavad ka metsatööstuse madalakvaliteedilised ülejäägid, milleks on kõver, riknenud või liiga väikese diameetriga ümarpuit ja madala turuväärtusega lehtpuuliigid. See on materjal, mida raiutakse, et pääseda ligi kõrge kvaliteediga saepalkidele ja mis hiljem välja sorteeritakse. Ümarpuidu puhul salvestame puidu teekonna metsast meie väravani. Et olla nii keskkonnaalaselt kui ka majanduslikult jätkusuutlikud, oleme arvutanud, et ühe tootmisüksuse keskmine varumisraadius ei tohiks ületada 70 km, kui kasutada veoautotransporti. Raudteetranspordi puhul on tänu suurtematele veostele selleks piiriks 300 km. Ka aastal jätkasime kindlalt seatud eesmärgi täitmist ja kogu kontserni keskmine varumisraadius oli 53,4 km (koos rongitranspordiga). See number on aastast aastasse väga vähe kõikunud, mis näitab, et meie tarnijad ja tarneahelad on väga stabiilsed. Biomassi ostujuht Kert Kruusimägi: Meie tehaste regionaalne paiknemine maapiirkondades suuremate sae- ja puidutööstuste läheduses annab hea ja ratsionaalse võimaluse puidu- ja metsatööstuste jäätmete kasutamiseks graanulitööstuste tooraineks. Tänu kaasaegsetele infotehnoloogilistele võimalustele saame väga täpselt jälgida ja kontrollida materjali päritolu ja vältida mittelubatud materjalide jõudmist tööstusse. Raudteetranspordi puhul on tänu suurtematele veostele varumisraadius kuni 300 km

10 THE M O S T RELI A B LE P E L LET P R ODUCER. GI NORDIC CARRIER Kogu väärtusahela kasvuhoonegaaside emissioon Sertifikaadid 3,8 Tarneahel 2,0 1,9 Puidu- ja energiatööstuses on olulisel kohal rahvusvahelised sertifikaadid. Need aitavad parendada kogu meie väärtusahela keskkonna-, kvaliteedi- ja sotsiaalalaseid aspekte ning hoiavad ettevõtet turu nõuetest sammu võrra ees. Meie metsamajandamise ja puidu varumisahela jaoks on jätkuvalt suure mõjuga FSC ning PEFC sertifikaadid. Täiendavad nõudmised metsa langetamisele ja uuendamisele ning puitmaterjali päritolule, legaalsusele ja liikidele välistavad sobimatu tooraine meie tarneahelast ning garanteerivad vastavuse Euroopa Liidu puidumäärusele. Graanul Invest omab mõlemat säästva metsanduse sertifikaati, aga oleme märganud PEFC materjali kiiret, pea 30% kasvu oma varumisalas. Taastuvenergia direktiiv (RED II) on pannud meie sektori mängureeglid paika pikaks ajaks. Nende nõuete täitmiseks ja täitmise tõendamiseks ei piisa ainult FSC ja PEFC sertifikaatidest, mis keskenduvad vaid väärtusahela esimesele varumise lõigule. Jätkusuutliku metsanduse, logistika ja tootmisahela tervikliku efektiivsuse tagamiseks on meil SBP (Sustainable Biomass Partnership) sertifikaat, mis on saanud puidupõhise bioenergia sektori kõige olulisemaks standardiks. SBP on loonud süsteemi ja kolmanda osapoole kontrollitud andmete platformi, mille läbi on võimalik täpselt välja selgitada ja ka reguleerida kogu toodanguga seonduvaid kütusekulusid ja kasvuhoonegaase. See võimaldab meil ja meie klientidel mõõta biomassi tegelikku säästupotentsiaali ja täita taastuvenergia direktiivi nõudeid. Säästliku metsanduse ja Graanul Investi lähenemise (SBP kaudu) erinevuse mastaapsus joonistub hästi välja kõrvaloleval graafikul. Graanul Invest müüb juba 80% kogu oma materjalist SBP kõrgeimatele nõuetele vastaval tingimusel SBP-Compliant alt. Pelletitootmise üks olulisemaid parameetreid on kogu tootmis- ja tarneahela emissiooninäitaja, mis seob tootmises emiteeritud heitmed graanulites sisalduva energiahulgaga. SBP aruanded näitasid aastal, et olime 3,5 korda alla Euroopa pelletituru keskmisele emissiooninäitajaga 9,5 g CO2-eq/MJ aastal suutsime näitajat veelgi parandada ja see langes 7,7 CO2-eq/ MJ peale. See oli võimalik tänu Osula koostootmisjaama lisandumisele, meie oma laeva MV Imavere kasutamisele peamiste klientide varustamisel ja tänu pideva parenduse põhimõtte järgimisele. Puidugraanulite kvaliteet ületab meil hõlpsalt turu kõrgeimad nõuded, mis on sätestatud standarditega ENplus ja DINplus. Kõrgeima kvaliteediklassi ENplus A1 nõuetele vastab kogu meie premium graanuli toodang. Kogu tegevuse paremaks ja süsteemsemaks juhtimiseks haldame me ISO standarditele vastavat integreeritud juhtimissüsteemi, mis hõlmab nii kvaliteeti, keskkonda, energiat kui ka tööohutust. Uuendusena on sisse viidud energiajuhtimissüsteem, mis on juba edukalt rakendunud meie Läti tehastes ja Eesti tehastes. Kvaliteedi- ja sertifitseerimissüsteemide juht Mihkel Jugaste: Maailma suurimad sertifikaadid on suutnud luua väga head raamistikud metsade jätkusuutlikuks majandamiseks ja puidu tarneahela läbinähtavuse tõstmiseks. Ahelas metsast kuni lõpptooteni seotud energia ja saaste on aga must maa, mida tööstused saavad varjata. Mul on väga hea meel, et võtsime varakult kasutusele tervikliku lähenemise kasvuhoonegaasidele ja mõistame oma kõikide tegevuste terviklikku mõju. Lõpptarbija tegevuse mõju keskkonnale sõltub ka ahela eelnevatele lülidele tegevusest ning kliimaeesmärgid ei saa kuidagi saavutatud, kui keegi selles ahelas jätab info enda teada. 4,8 0,8 9,5 Tootmisahel Varumisahel 4,7 1, Kasvuhoonegaaside arvestuse ulatus Graanul Investi lähenemine (SBP sertifikaadi ulatus) Säästliku metsanduse sertifikaatide ulatus Ümarmaterjal Saveskite saepuru, hake Pelletitehas 4,6 0,9 7,7 7,4 Sadamate ladu g CO2-eq/MJ 2019 prognoositud Energiatootja höövlitööstuse/järeltöötlejate jäägid (laast, kuiv saepuru)

11 Bioprotsessid Graanul Investi biotehnoloogia suuna eesmärgiks on innovaatilise protsessi abil arendada madala kvaliteediga puidust uue generatsiooni suhkruid ja kõrge puhtusastmega ligniini. Meie strateegiline eesmärk on areneda Euroopa juhtivaks biomassil põhinevate biokemikaalide ja biomaterjalide tootjaks. Oleme aastatepikkuse arendustöö tulemusel jõudnud puidu lagundamise tehnoloogia katsetehase loomiseni, mis võimaldab muuta rohkem kui 90% puidust kasulikeks toodeteks. Uudne tehnoloogiaplatvorm annaks võimaluse puidu kõrgemaks väärindamiseks, mis omakorda võimaldab kardinaalset muutust puidu töötlemises. Oleme seadnud eesmärgiks saada esimene omataoline tööstusliku lehtpuu osadeks lõhustamise katsetehas tööle aastaks. Graanul Investil koos partneriga õnnestus väga tihedas konkurentsis saada SWEETWOODS projektile Euroopa mainekaim biomajanduse teadus arendustoetus. Institutsiooni Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) väljaantav teadusrahastus oli kinnitus sellele, kuivõrd suurt potentsiaali nähakse uudse tehnoloogia arendamisel. Euroopa Liit on võtnud sihiks oluliselt vähendada sõltuvust imporditud fossiilsetel allikatel põhinevatest toodetest ning toetada keskkonnasäästliku majanduse arengut. Graanul Investi juhitud SWEETWOODS projekt tegeleb samade teemadega, otsides alternatiive fossiilsete materjalide kasutamisele ja arendades uusi puidu fraktsioneerimisel põhinevaid biomajanduse väärtusahelaid. Lisaks Graanul Investile on projekti kaasatud viis mainekat Euroopa tööstusettevõtet Global Bioenergies, Armacell, Tecnaro, Metgen, Recticel ning kolm konsultatsiooniettevõtet: Spinverse, 2B ja Vertech Group. Koos partneritega on projekti põhieesmärk demonstreerida tööstuslikus mahus ligniini innovatiivseid kasutusvõimalusi biomaterjalide tootmises. Ligniini testitakse projekti jooksul näiteks bioplastis, elastomeersetes vahtudes (kasutatakse isolatsioonimaterjalides) ning polüuretaanvahtudes (kasutatakse mööbli ja spordimaterjalide toomises). Lisaks ligniinile saame puitu lõhustades sellest kätte ka suure hulga väärtuslikke puidusuhkruid. Biokemikaalide tootmine suhkrutest on muutumas aina tõsiseltvõetavamaks alternatiiviks fossiilsetel kütustel baseeruvale keemiatööstusele. Suhkrute väärindamiseks oleme lisaks SWEETWOODS projektile kaasatud ka tööstusprojekti REWOFUEL. Selle projekti fookuses on fermentatsiooniprotsessiga puidusuhkrutest platvormkemikaali bio-isobuteen tootmine ning selle edasine väärindamine lennukitööstuses ja kütuselisandina. Et minimeerida jääkide teket tootmises, testitakse nende protsesside kõrval produktide kasutamist loomasööda ning asfaldi tootmises. Suurtele efektiivsusteguritele lisaks annab puidu osadeks lõhustamise tehnoloogia võimaluse rajada regionaalseid puidutöötlemise komplekse ja loobuda tööstusrevolutsiooni aegsetest dogmadest, et suurem on parem. Meie arusaama järgi on modernsel puidutöötlemise tehnoloogial konventsionaalsete lahendustega võrreldes järgmised peamised põhimõttelised eelised: puidu kasulikeks toodeteks muutmise efektiivsustegur üle 90%, tehnoloogia ei sõltu puiduliigist, modulaarne ülesehitus võimaldab tehnoloogial sobituda piirkonna võimalustega, vähene mõju keskkonnale ja väike ökoloogiline jalajälg. Graanul Investi peaeesmärk on areneda biokemikaalide ja biomaterjalide turul usaldusväärseks vahetoodete tarnijaks. Soovime kohe alguses hoida fookust parimatel järeltöötlus tehnoloogiatel, et valida endale lõpptooted, mis looksid kõige rohkem asukohapõhist lisandväärtust. Mida kaugemale me asukohapõhiselt oma väärtusahelas liigume, seda rohkem lisandväärtust ja uudset oskusteavet jääb regiooni teadmispõhise majanduse kiiremaks arenguks. Teadus- ja arendusjuht Peep Pitk: Puidu osadeks lõhustamise katsetehase rajamine ja käivitamine aasta jooksul on esimeseks tähiseks uuel puidu väärindamise arendussuunal. Innovaatiline tehnoloogia võimaldab toota ligniini ja C5/C6 suhkruid, mis on jätkusuutlik tooraine erinevatele keemia- ja materjalitööstustele. See paneb alguse puidu kasutusele täiesti uutes valdkondades Raidmed Koostootmisjaam (CHP) Soojusenergia Elektrienergia Kõrge väärtusega ligniin ehitusmaterjalid liimid vahud Lehtmets Madala väärtusega energiapuu Lehtpuu biomass 90% puidumassist kasulikeks toodeteks Demotehas Tootmisjäätmed Puidusuhkrud bioplastik nailon keemiatööstus toiduainetööstus Saepalk Saeveski Ehitusmaterjal, mööbel, jms

12 Laevatus Tööohutus Graanul Invest ostis endale laeva MV Imavere, mis hakkas meie heaks tööle aasta algusest. Võtsime ambitsioonika eesmärgi, et MV Imavere peaks transportima tonni pelleteid aastas. Selle eesmärgiga pidasime võimalikuks säästa üle 1,5 miljoni liitri laevakütust, tuginedes Euroopa laevanduse keskmistele parameetritele. Kalkulatsioon oli tehtud võrreldes Imaveret samadel kaubateedel eelnevalt kasutatud tonni mahutavusega laevadega. Meie esimene laev on handysize tüüpi ja mahutab üle tonni graanuleid. MV Imavere on uue töö ja meeskonnaga ülimalt hästi kohanenud ja täitis kohe esimesel aastal eesmärgi 8 %-ga. Omades nüüd täpseid andmeid laeva tegelikest kütusekuludest on selgunud, et kütuse kokkuhoid on olnud kahekordne ehk ca 3,1 miljonit liitrit ja suuremale laevale üleminek on olnud ülimalt vajalik. Sellise säästlikkuse taga ei ole aga ainult laevatüübi vahetus, vaid ka kasutusrutiin. Meie logistikameeskond koostöös laevameeskonna ja operaatoriga on jõudnud väga hea sünergiani, kus laeva hoitakse järjestikku sõidus (consecutive basis) ja laadimisakendest välja ei jääda. On selge, et väiksemate laevade kasutamine on praegusel ajal mõeldav ainult klientide puhul, kelle sadamad suuri laevu ei mahuta. Ka nendel suundadel ei saa me jätkata aegunud ja kulukate laevadega ning oleme laevastikku hankinud täiendust LNG laevade näol. Meie vajaduste järgi ehitatud laevad mahutavad ca 9000 tonni graanuleid ja tänu uudsele tehnoloogiale ning puhtale kütusele peaksid viima logistikaahela säästlikkuse täiesti uude ajastusse. LNG laeva säästlikkuse potentsiaal % -85% -100% -100% CO2 NOx SOx PM Logistikajuht Olari Tiide: Meie aastatel valmivatel uutel LNG laevadel on mitmeid olulisi eeliseid. Üheltpoolt nende suur kandevõime ja teisalt lausa 25% väiksem CO2 emissioon võrdluses diisellaevadega, mis tähendab olulist keskkonnasäästu. Ohutu töökeskkond on alus kõikide Graanul Investi eesmärkide saavutamiseks. See on valdkond, mida kontrollime oma ettevõttes kõige põhjalikumalt. Meie jaoks ei ole tööõnnetuste arvu kasv aktsepteeritav isegi vaatamata pidevatele laienemistele ja juurdeehitustele aastal oli ettevõttes 0,87 tööõnnetust iga 100 töötaja kohta. See on üle kahekordne tõus võrreldes aastaga, mil sama näitaja oli 0,35. Vaatamata sellele, et enamik neist on kerged tööõnnetused, nõuab selline tõus kohest sekkumist ja parendusmeetmeid. Sellepärast toimusidki tööõnnetuse kasvuga seotud osakondades täiendavad kolmanda osapoole tööohutuskoolitused ning ühe konkreetse seadme ümber ehitati kõikides tehastes täiendav kaitsepiire. Positiivsena saame välja tuua, et kuus meie tehast on tööõnnetusevabad juba kolm aastat järjest. Tööohutuse arendus ja pidev parendamine jäävad ettevõttes prioriteediks ning aastal viime tööohutuse juhtimissüsteemi üle kõige uuemale standardile ISO (praegu OHSAS 18001). See annab meile veendumuse, et liigume maailma kaasaegseimate tööstustega samas tempos. 1 Lisaks oleme käivitanud koolitused, et jõuda olukorrani, kus esmaabi andmise võimekus on olemas kõikidel töötajatel. Tööõnnetustel korral on oluline, et abi suudaks anda lähim töötaja, mitte esmaabiandjaks määratud isik, kes võib viibida tootmispargi teises otsas. Meie tööohutusalased nõudmised laienevad ka tarneahelasse (Lätis ja Leedus), kus kontrollime tarnijate teadmisi ja tegevusi selles vallas. Lätis käime auditeerimas tarnijaid lausa metsatööde ajal, et veenduda ise ohutusnõuete täitmises. Töökeskkonnaspetsialist Renato Okspuu: Möödunud aasta tööõnnetuste kasv on tõsiasi, mis on peamiselt mõjutatud ühest uuest ja kiiresti laienevast osakonnast. Oleme nüüdseks teinud oma järeldused ja tegeleme tööohutuse täiustamisega. Samas võib rahul olla sellega, et sisekontroll on näidanud üldise tööohutuse paranemist ja teadlikkuse kasvu. 0,87 0,5 Tööõnnetused Tööõnnetused 0, prognoositult

13 Mõõtesüsteem Loadmon Meie Eesti tehastesse on paigaldatud täisautomaatne puidutoorme vastuvõtu mõõtmissüsteem Loadmon, mis on osutunud väga töökindlaks ja täpseks ning seetõttu paigaldasime mõõtesüsteemid aastal ka oma Läti tehastesse. Innovaatiline LoadMoni süsteem on paigaldatud vastuvõtuväravale, kus tekitatakse koormast punktpilv ehk 3D-kujutis kõigest mõne minutiga ja inimese sekkumiseta aasta lõpuks oli ainult 2 tehast 11-st, kus mõõtmine toimus veel ilma 3D-mudelita. Oleme seadnud eesmärgiks jõuda aasta jooksul olukorrani, kus kõik Graanul Investi tehased töötavad ühtsel mõõtmissüsteemil. Oma kogemusest najal võime kinnitada, et Loadmoni mõõtesüsteem on muutnud madala likviidsusega ümarpuidu ja puistematerjalide mõõtmise usaldusväärsemaks, täpsemaks ja läbipaistvamaks ning on kindlasti tulemuslikuks abivahendiks analoogseid materjale kasutavatele tööstustele. Juhatuse liige Jaano Haidla: Tegeleme jätkuvalt innovaatiliste lahenduste leidmisega puidutööstust puudutavatele kitsaskohtadele. Loadmon on ere näide, kuidas visioonist võib paari aastaga saada reaalsus, mis viib kogu ümarpuu mõõtmise sektoris uuele tasemele. Elektroonilise mõõtesüsteemiga Loadmon oleme vastu võtnud tihumeetrit ümarpuitu ja m3 puistematerjali. Programm salvestab kogu mõõtmisajaloo ja korrigeerib oma arvutusloogikat vastavalt aina suurenevale valimile ja erijuhtumitele. Liikumise pealt koorma veoauto pealseks mõõtmiseks täpsemat süsteemi teadaolevalt olemas ei ole. Mõõteseadmed omavad kolmanda osapoole kalibreerimistunnistusi. Loodud süsteemi usaldusväärsus ja läbipaistvus kogu tarneahelale ühes paranenud mõõtetäpsusega on olnud üheks Loadmoni peamiseks eesmärgiks, aga selle tulemuslikkus ja säästlikkus ei piirdu ainult sellega. Kogu mõõdetud materjali pealt säästetud aega saab mõõta lausa kuudes, mitte päevades. Selle võrra vähem on veetnud veoautod tehase territooriumil järjekordades oodates. Nutikas lahendus vähendab jõudsalt materjali varumisega seotud summaarseid heitegaase ning parandab oluliselt ka meie tehaste töökeskkonda.

14 Pidev täiustumine Augusti lõpus käivitus meie Gulbene tehases uus koorimis- ja hakkimisliin, mis viib tehase võimekuse uuele tasemele. Uus liin võimaldab tehasel laiendada oma tootmiseks kasutatava materjali valikut ja suurendada materjali eeltöötluse kvaliteeti. Koorimisliin eemaldab puidult graanulite kvaliteeti langetava koore, mida on mõistlikum kasutada hoopis kuivatuseks kuluva soojusenergia tootmiseks. Uue tehnoloogia hakkimise osa annab meil võimaluse kontrollida ja ühtlustada tooraine fraktsiooni ning seeläbi suurendada efektiivsust. Lisaks kaob sõltuvus mobiilsetest häkkeritest ning nendes tarbitavast diiselkütusest. Helme tootmispargi koosseisu kuulub meie metsahakkurite osakond, mis teeb koostööd Graanul Investi metsafirmadega. Hakkurid koos hakkeveokitega käivad raietööde järgselt koristamas metsalanke tekkinud raidmetest. Oksad, ladvad, koor ja võsa hakitakse sobivasse fraktsiooni ja tuuakse meie koostootmisjaamade kütuseks suvel lisandus selle osakonna masinaparki uus m3 võimekusega metsahakkur. Uuem ja võimsam hakkur aitab langetada biomassi töötlusega seotud kütusekulusid ja tõsta metsahakke ehk koostootmisjaamade kütuse kvaliteeti. See omakorda tõstab koostootmisjaamade efektiivsust ja toodetud rohelise energia hulka. Alytuse tehases valmis kuiva puistematerjali (höövlilaast, saepuru) hoiustamiseks eraldi ladu ehk nn kuiva puru hall, mis mahutab 500 tonni materjali. Selline materjal jõuab meieni väga puhta ja kuivana ning neid tingimusi tuleb meil säilitada ka tooraine ladustamisel. Uus ladu just seda võimaldab ja vähendab peentolmu sattumist keskkonda. Alytuses on lisaks eeltoodule parandatud ka tootmisprotsessi nii, et aastal oli võimalik samade seadmetega toota rekordmahus pelleteid. Eelnevast tootmisrekordist toodeti üle tonni pelleteid rohkem. Alates aasta viimasest kvartalist on kõigis meie tehastes kasutusel meie enda väljatöötatud mõõtealused. Pelletite puhul on oluline, et need jääksid teatud pikkusevahemikku. Õigete omadustega toodang ei tohi olla liiga lühike ega pikk, seega mõõta tuleb keskmist pikkust. Nõuetekohast mõõtmisprotseduuri viisime seni läbi nihikutega, kulutades ainuüksi ühe parameetri mõõtmisele 15 minutit. Meie enda välja töötatud mõõtelauad jõuavad täpsema tulemuseni kõigest paari minutiga. Seejuures vähenes ka inimliku eksimuse võimalus. Imaveres ja Osulas oleme alustanud suletud pressirullikute katsetamisega. Tegemist on ambitsioonika innovatsiooniprojektiga, mis ei ole seni õnnestunud isegi seadmete tootjail endil. Eesmärgiks on pikendada ühe peamise kulukomponendi ehk pressilaagrite eluiga ning elimineerida sealjuures suures mahus fossiilse päritoluga määrete kasutamise. Esimesed tulemused projektist on ületanud ootusi ning käesoleval aastal võtame lahenduse kommertskasutusse. Tehnikajuht Urmo Ariva: Peamised edasiminekud meie tehnoloogiavaldkonna viimaste aastate kiires arengus on olnud emissioonide vähendamise ning energia- ja seadmete ressursitõhususe osas. Oleme paralleelselt teinud nii kapitaliinvesteeringuid kui ka parandanud igapäevast tootmist. Tootmisandmete monitooring on võimaldanud jälgida ja analüüsida suuremate seadmete kuludetailide ressursitõhusust, mis omakorda võimaldab eesmärgistada ja mõõta uute innovatsiooniliste lahenduste kasutuselevõttu.

15 Toetustegevused Graanul Invest grupi kõik tegevusvaldkonnad bioenergeetika ja biotehnoloogia arendamine, metsandus ning taastuvenergia on tulevikku vaatavad suunad. Just seetõttu on ka grupi toetustegevused suures osas keskendunud noorte kui meie tuleviku toetamisele. Oleme otsustanud anda oma panuse noorte spordi-, haridus- ja teadustegevuste arendamisele. Graanul Invest on võrkpalli noortekoondiste peasponsor ning võrkpalli pikaaegne toetaja, seda nii koondise tasemel kui ka erinevaid kohalikke võrkpalliklubisid toetades. Viimased paar aastat oleme sponsorina pannud õla alla ka Eesti Suusaliidu tegevustele. Koos gruppi kuuluvate tütarettevõtetega oleme läbi aastate toetanud väga paljusid kohalikke spordiklubisid, sportlasi ja huvitegevusi aastal toetasime kokku 58 erinevat ettevõtmist Eestis ja Lätis. Nii mõnelgi meie tütarettevõttel on kujunenud välja oma kindlad toetusvaldkonnad, millele hingega kaasa elatakse ja pikemaajalist rahalist toetust pakutakse. Toetustegevuste puhul oleme eelkõige lähtunud kohaliku kogukonna huvidest ja sellest, millega antud piirkonnas armastatakse tegeleda. Kuna noorte hulgas on kujunenud populaarseteks võistkonnaalad, siis oleme mitmete noorte jalgpalli-, võrkpalli- ja korvpalliklubide toetajad. Meie metsaettevõte Valga Puu toetab juba aastaid Lõuna-Eesti noorte jalgpalli ning on õla alla pannud ka piirkonna kõrvpalli- ja võrkpallitüdrukute tegevusele. Samuti toetab meie tütarettevõte Latgran mitmeid klubisid Lätis. Lisaks pallimängudele sponsoreerime ka näiteks jalgrattaspordi klubi Pärnus, maadlusklubi Lätis, noorte laskesuusatamist ja mäesuusatamist, kõrgejõustikku ja palju muud, mis piirkondlikku spordielu toetab. Lisaks spordivaldkonna toetustegevustele oleme aastal panustanud ka näiteks innovaatiliste õppematerjalide soetamisse, Lurichi kuju taastamisse, Junior Achievementi ning lastekodulaste jõulukinkide soetamisse. Juhatuse liige Jaano Haidla: Areneme ühiskonnaga käsikäes ja toetame tuleviku ühistegevusi nii maakonna tasandil kui ka kogu Baltikumis tervikuna. Soovime oma panusega olla toeks just kohalikule kogukonnale ning sütitada noori, sest noored on meie tulevik.

16 Edasi minnes Graanul Invest grupi säästlikkuse aruanne jääb ilmuma korra aastas (Q1). Uue süsteemi ja lähenemise tulemusel on ettevõte seadnud peamised tulemusnäitajad, mis jäävad aastast aastasse suunama grupi fookust, poliitikat ja investeeringuid. Nende indikaatorite pideval parendamisel on tagatud meie tegevuse progressiivsus ja jätksuutlikkus kogu väärtusahela ulatuses. Istutatud puud: puud ( ) Energiakasutamine pelletitootmises: 147,54 kwh pelletite tonni kohta ( ,7 kwh) Sertifitseeritud metsamaa pindala: 100% ( %) Tööõnnetused 100 töötaja kohta: 0,87 (2017 0,35) Tarneahela KHG (kasvuhoonegaasid) pelletis sisalduva energiahulga kohta: 7,7 CO2-eq/MJ (2017 9,5 CO2-eq/MJ)

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

EMPL aastaraamat

EMPL aastaraamat EMPL aastaraamat 2014 2015 1 Eesti on metsariik, eestlased on metsarahvas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimehe saatesõna Head EMPLi liikmed, koostööpartnerid, töötajad ja kõik, kes peavad

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo

Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo Läänemere elektriturg 1 PWh 9 TWh 390 TWh NW Russia 150 TWh IE 420 TWh UK Baltics 25 TWh Russia 780 TWh 510 TWh Centrel 260 TWh 480 TWh UCTE Iberia 280 TWh 320

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK_XI_radar.ppt

Microsoft PowerPoint - TEUK_XI_radar.ppt Taastuvate energiaallikate alase teadlikkuse tõstmine läbi agro-energeetilise ahelate arendamise - Setomaa kogemused Ettekandja : Martin Kikas MTÜ Piiriääne Enegiaarendus TEUK XI 12.november 2009 Tartu

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Eestisse kavandatud puidurafineerimistehase olelusringipõhise süsiniku jalajälje hindamine Lepingulise töö lõpparuanne Uuringu tellija: Est-For Invest

Eestisse kavandatud puidurafineerimistehase olelusringipõhise süsiniku jalajälje hindamine Lepingulise töö lõpparuanne Uuringu tellija: Est-For Invest Eestisse kavandatud puidurafineerimistehase olelusringipõhise süsiniku jalajälje hindamine Lepingulise töö lõpparuanne Uuringu tellija: Est-For Invest OÜ Uuringu teostaja: Evelin Piirsalu, Stockholmi Keskkonnainstituudi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

PEALKIRI. Versioon 1

PEALKIRI. Versioon 1 Eesti Energia hetkeseis ja arengusuunad Hando Sutter, juhatuse esimees 16. mai 2018 Oleme Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga energiaettevõte TOODAME ENERGIAT: põlevkivist põlevkivigaasist

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Biometaani avalikud hüved aastas on 271 miljonit Ahto Oja, OÜ Mõnus Minek/Eesti Arengufond Peep Siitam, Eesti Arengufond Taastuvenergia konverents XV

Biometaani avalikud hüved aastas on 271 miljonit Ahto Oja, OÜ Mõnus Minek/Eesti Arengufond Peep Siitam, Eesti Arengufond Taastuvenergia konverents XV Biometaani avalikud hüved aastas on 271 miljonit Ahto Oja, OÜ Mõnus Minek/Eesti Arengufond Peep Siitam, Eesti Arengufond Taastuvenergia konverents XV Tartu 14.11.2013 Mis on mis? Biogaas - anaeroobsel

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 transport ja energia Tartu-Tallinn 11.-12.12.2013 Horisont 2020 struktuur Tipptasemel teadus Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad Marie Skladowska-Curie nimelised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Puidubilanss

Puidubilanss Puidubilanss Ülevaade puidukasutuse mahtudest 2015 Koostas: Madis Raudsaar Tallinn 2017 Sisukord Sisukord... 2 Sissejuhatus... 3 1. Metoodika... 3 2. Puidu allikad... 5 Raied... 5 Korduvkasutus... 8 Import...

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem